BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK"

Transkript

1 BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FOR MØTE Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: Tilstede: Olav Thoen, Uvdal Odd Gunnar Vikan, Uvdal Vebjørn Håvardsrud, Dagali Else Bekkeseth, Rødberg Nils Helge Tufto, Uvdal Nils Halvor Loftsgård, Nore Liv Jorunn Frogner Meldt forfall: Ragna Berg Møtte ikke: Kjell Kristiansen, Veggli Nore og Uvdal kommune har ikke utnevnt nye medlemmer til utvalget ennå, DN får derfor ikke godkjent nytt tilsynsutvalg. Både det gamle og det nye utvalget var innkalt med uttalerett. Der vedtak blei gjort, var det enighet om at det gamle utvalget skulle ha stemmerett. Disse hadde stemmerett: Olav Thoen, Odd Gunnar Vikan, Else Bekkeseth, Vebjørn Håvardsrud ( vara for Ragna Berg ) og Liv Jorunn Frogner ( vara for Kjell Kristiansen ). Behandling i Buskerud tilsynsutvalg og vedtak : Innkalling og saksliste til møtet blei godkjent. Referatet fra møtet blei godkjent. Sak nr. 01/12 Søknad om tillatelse til kvisting av løyper, Drammen og Oplands Turistforening, Drammen Drammen og Opland Turistforening får tillatelse til å kviste følgende løyper: Rauhelleren Solheimstulen, Rauhelleren Mårbu, Mårbu Solheimstulen, Imingfjell Mårbu. Strekningen Hein Rauhelleren kvistes av DNT Oslo ved Asle Kirkevollen. Antall turer pr rute 5. Det gis 4-årig løyve. Tillatelsen er gitt etter verneforskriftene b som hjemler kjøring med snøscooter/ beltebil. Vedtaket var Løyvet gjelder til 1. søndag etter 1.mai. Sak nr. 02/12 Søknad om kjøretillatelse for turistnæring, Heinseter turisthytte v/ Bjørg og Knut Harald Brekke, Uvdal Heinseter turisthytte v/ Bjørg og Knut Harald Brekke får nødvendig transport med snøscooter/tråkkemaskin eller bandvogn til innfrakting av varer, drift av hytten og stikking av løyper på følgende ruter: Rv 7 ved Lappestein Hein, Dagali Hein, Solheimstulen Hein, Ustaoset/ Geilo Hein. Vær og føreforhold avgjør hvor transporten kan skje fra. Tillatelsen er gitt etter verneforskriftene a,b og c som hjemler kjøring med snøscooter/ beltebil.

2 Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Ellers gir 3c i Forskrift til Lov om motorferdsel i utmark gis løyve til kjøring for drift av turistanlegg uten søknad utenfor nasjonalparken. Ønskes løyve leger utover våren, må tilleggssøknad sendes. Det søkes også om 4 turer med helikopter. Utvalget ber om en begrunnelse for bruk av helikopter vinterstid. Søknaden blir da behandlet på neste møte Vedtaket var Sak nr. 03/12 Søknad om kjøretillatelse for turistnæring, Rauhelleren Turisthytte v/ Hans Olav Lægereid, Eidfjord Rauhelleren turisthytte v/ Hans Olav Lægereid, får nødvendig transport med snøscooter og beltebil for innfrakting av varer, og drift av turisthytten etter følgende ruter: Dyranut Rauhelleren, Geilo/ Ustaoset Rauhelleren, Solheimstulen Rauhelleren. Det gis ikke løyve på strekningen Mårbu Rauhelleren før eventuell begrunnelse gis. Tillatelsen er gitt etter verneforskriftene a og b hjemler kjøring med snøscooter/ beltebil. Ellers gir 3c i Forskrift til Lov om motorferdsel i utmark løyve til kjøring for drift av turistanlegg uten søknad utenfor nasjonalparken. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Vedtaket var Sak nr. 04/12 Søknad om kjøretillatelse fra Sandhaug turisthytte v/ Jan Tyssebotn, Hovland Sandhaug turisthytte v/ Jan Tyssebotn får 5 turer pr år med snøscooter /beltebil i Buskerud sin del av nasjonalparken for innfrakting av varer, drift av Sandhaug turisthytte og kvisting av løyper etter følgende ruter: Sandhaug Lågaros - Rauhelleren, Sandhaug Nilsbu Rauhelleren. Søknaden gis etter verneforskriftene a og b som hjemler kjøring med snøscooter/ beltebil. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Vedtaket var Sak nr. 05/12 Søknad om kjøretillatelse fra Geitevassdalen beitelag v/ Knut Harald Brekke, Uvdal Geitevassdalen beitelag v/ Knut Harald Brekke får nødvendig transport med snøscooter fra Solheimstulen/ Fagerheim/ Imingfjell til Dagfiske/ Geitevasslegeret og ellers nødvendig transport i beiteområdet. Det gis flerårig løyve. Tillatelsen gis etter verneforskriftene b som hjemler kjøring med snøscooter/ beltekjøretøy. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Ellers gir 4 i Lov om motorferdsel i utmark og 2 i Forskrift til Lov om motorferdsel i utmark løyve til kjøring for jordbruksnæring uten søknad utenom nasjonalparken. Vedtaket var Sak nr. 06/12 Søknad om kjøretillatelse fra Lågliberget Beitelag, v/ Tor Løvstuen, Uvdal Lågliberget Beitelag, v/ Tor Løvstuen får nødvendig transport med snøscooter fra Solheimstulen/ Dyranut/ Lappestein/ Dagaliseterdalen til / inn i beiteområdet og til hyttene Blåurdin, Kolven, Ribbo og Hein. Det gis 4 - årig løyve. Verneforskriftene b hjemler kjøring med snøscooter/ beltekjøretøy. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Ellers gir 4 i Lov om motorferdsel i utmark og 2 i Forskrift til Lov om motorferdsel i utmark løyve til kjøring for jordbruksnæring uten søknad utenom nasjonalparken. Vedtaket var - 2 -

3 Sak nr. 07/12 Søknad om kjøretillatelse til Lågaros beitelag v/ Gjermund Otterholt, Veggli Lågaros beitelag v/ Gjermund Otterholt får 4 turer pr år med snøscooter fra Solheimstulen til Vegarhovd og utkjøring av saltstein i beiteområdet. Det gis 4 - årig løyve. Verneforskriftene b hjemler kjøring med snøscooter/ beltekjøretøy. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Vedtaket var Nils Halvor Loftsgård var innhabil og deltok ikke under behandlingen. Sak nr. 08/12 Søknad om kjøretillatelse til hytte/ bu, Karsten Isachsen, Skurdalen Karsten Isachsen får kjøre 4 turer pr år med snøscooter fra Hardangervidda nasjonalparkgrense til Osetstølen i Bjordalen. Det gis 4 - årig løyve. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Sak nr. 09/12 Søknad om kjøretillatelse til hytte/ bu, Haldis Prestmoen, Veggli Haldis Prestmoen får kjøre 1 tur med snøscooter fra Solheimstulen til Kilelægeret. Det gis ettårig løyve. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Sak nr. 10/12 Søknad om kjøretillatelse til hytte/ bu, Roald Røste, Raufoss Roald Røste får kjøre 1 tur med snøscooter fra Dagali til egen hytte i Kroken v/ Hein. Det gis 4 - årig løyve. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Sak nr. 11/12 Søknad om kjøretillatelse til hytte/ bu, Torleif Andersen, Rødberg Torleif Andersen får kjøre 2 turer med snøscooter fra Solheimstulen til jakthytte i Krossvasshøgda. Det gis 4 - årig løyve. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Sak nr. 12/12 Søknad om kjøretillatelse til hytte/ bu, Therje Andersen, Uvdal Therje Andersen får kjøre 2 turer med snøscooter fra Solheimstulen til jakthytte i Krossvasshøgda. Det gis 4 - årig løyve. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai

4 Sak nr. 13/12 Søknad om kjøretillatelse til hytte/ bu, Tor Rennehvammen, Uvdal Tor Rennehvammen får kjøre 3 turer med snøscooter fra Solheimstulen til Knutsbu. Det gis ettårig løyve. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Sak nr. 14/12 Søknad om kjøretillatelse til hytte/ bu, Martin Elvik, Østerås Martin Elvik får kjøre 1 tur med snøscooter fra Solheimstulen til leid hytte Trønderbu i Geitvassdalen. Det gis 4 - årig løyve. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Sak nr. 15/12 Søknad om kjøretillatelse til hytte/ bu, Synnøve E Hjalland, Uvdal Synnøve E Hjalland får kjøre 10 turer med snøscooter fra Imingfjell til hytte i Kåsadalen. Det gis ettårig løyve. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Sak nr. 16/12 Søknad om kjøretillatelse til hytte/ bu, Gunn Mary Olsen, Skurdalen Gunn Mary Olsen får kjøre 2 turer med snøscooter fra Skurdalen til hytte i Bjordalshøgda. Det gis 4 - årig løyve. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Verneforskriftene a hjemler kjøring med snøscooter til hytter og buer. For kjøringen utenfor nasjonalparken må egen søknad sendes Hol kommune. Vedtaket var Sak nr. 17/12 Søknad om kjøretillatelse til hytte/bu, Sondre Hagen, Gol Far til søker får løyve til samme hytte. Det er praksis at det er eieren som søker om løyve. Søknaden avslås. Vedtaket var Sak nr. 18/12 Søknad om kjøretillatelse til hytte/bu, Bård Hagen, Gol Bård Hagen får 6 turer med snøscooter fra Skurdalen Tuva ( Vibu ) til egen hytte/ eiendom i Bjordalen. Det gis 4 - årig løyve. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai

5 Verneforskriftene a hjemler kjøring med snøscooter til hytter og buer. For kjøringen utenfor nasjonalparken må egen søknad sendes Hol kommune. For ekstra turer med byggematerialer må ny begrunnet søknad eventuelt sendes. Vedtaket var Sak nr. 19/12 Søknad om kjøretillatelse til hytte/ bu, Geir Tollefsen, Dagali Geir Tollefsen får kjøre 2 turer med snøscooter fra Dagali til Kolvetjønn og Holmetjønn. Det gis 4 - årig løyve. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Verneforskriftene a hjemler kjøring med snøscooter til hytter og buer. For kjøringen utenfor nasjonalparken må egen søknad sendes Hol kommune. Vedtaket var Sak nr. 20/12 Søknad om kjøretillatelse til hytte/ bu, Margit Garaas v/ Berit Garaas Haugerud, Kongsberg Margit Garås får kjøre 4 turer med snøscooter ( langs turistløypa Solheimstulen Mårbu ) fra Solheimstulen til hytte ved øvre Smågefjord. Det gis 4 - årig løyve. Tillatelsen gjelder også transport av funksjonshemmed. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Verneforskriftene a og d hjemler kjøring med snøscooter til hytter og buer og for personer med særlig tilknytning ( uføre ). Vedtaket var Sak nr. 21/12 Søknad om kjøretillatelse fra Geilo Røde Kors Hjelpekorps Geilo Røde Kors Hjelpekorps får tillatelse til å kjøre med snøscooter i Hardangervidda nasjonalpark i forbindelse med forebyggende/ forberedende redningstjeneste i henhold til godkjent øvelsesplan fra politimesteren i Nordre Buskerud politidistrikt. De har også lagt det meste av øvingsvirksomheten utenfor nasjonalparken. De har behov for kontroll av snø/ is/ skredforhold og testing av radioutstyr/ GPS utstyr i parken. Dette kombineres med kjentmannskjøring. Inntil 2 øvelser med ca 15 personer og inntil 10 snøscootere på ruten Geilo Tuva Heinseter Rauhelleren Lågaros Halne Krækkja Geilo i perioden januar mars. Tidspunktet fastsettes i samarbeid med SNO. I veilederen fra DN påpekes det at det at søknader om kjentmannskjøring bør vurderes med bakgrunn i områdets sårbarhet, hensynet til dyrelivet, bruk av området til friluftsliv, utskifting av folk i hjelpekorpsene osv. Hovedregelen er at man gjør seg kjent i aktuelle områder uten bruk av kjøretøy. Kjøringen må begrenses til det aller nødvendigste. Tillatelsen gjelder i 4 år. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Vedtaket var Sak nr. 22/12 Søknad om kjøretillatelse til hytte/ bu, Håkon Fossen, Drammen Håkon Fossen får kjøre 4 turer med snøscooter fra P-plass i Tuvavegen over Fjellset/ Vibu til hytte i Bjordalen. Det gis 4 - årig løyve. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Verneforskriftene a hjemler kjøring med snøscooter til hytter og buer. For kjøringen utenfor nasjonalparken må egen søknad sendes Hol kommune. Vedtaket var - 5 -

6 Sak nr. 23/12 Søknad om kjøretillatelse til Øvre Hein, Emil Steira, Dagali Emil Steira får 6 turer med snøscooter fra Dagali ( grensen til H nasjonalpark ) til Øvre Hein. Det gis 4 - årig løyve. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Verneforskriftene b hjemler kjøring med snøscooter i forbindelse med garnfiske. Vedtaket var Sak nr. 24/12 Søknad om kjøretillatelse Bjordalen beitelag, v/emil Steira, Dagali Emil Steira får kjøre 2 turer med snøscooter fra Dagali ( grensen til H nasjonalpark ) til Øvre Hein, Grønenuten, Grasnuten, Bjordalsnuten, Bjordalen, Korta og Herbu. Det gis 4 - årig løyve. Verneforskriftene b hjemler kjøring med snøscooter i forbindelse med beiting. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Vedtaket var Sak nr. 25/12 Søknad om kjøretillatelse til Nedre Hein, Jan Steinar Halland Bakkeplass, Dagali Jan Steinar H Bakkeplass får 2 turer med snøscooter fra Dagali ( Seterdalen ) til fiskebu ved Nedre Hein. Det gis 4 - årig løyve. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Verneforskriftene b hjemler kjøring med snøscooter i forbindelse med garnfiske. For kjøringen utenfor nasjonalparken må egen søknad sendes Hol kommune. Vedtaket var Sak nr. 26/12 Søknad om kjøretillatelse til Øvre Hein, Jan Steinar Halland Bakkeplass, Dagali Jan Steinar H Bakkeplass får 2 turer med snøscooter fra Dagali ( Seterdalen ) til fiskebu ved Øvre Hein. Det gis 4 - årig løyve. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Verneforskriftene b hjemler kjøring med snøscooter i forbindelse med garnfiske. For kjøringen utenfor nasjonalparken må egen søknad sendes Hol kommune. Vedtaket var Sak nr. 27/12 Søknad om kjøretillatelse for snømåling, Statkraft Energi AS, Rødberg Statkraft Energi v/ Nils Runar Sporan får kjøre 7 turer pr år med snøscooter fra Solheimstulen/ Dyranut til Halne Bjornesfjorden Geitvassdalen - Tinnhølen. Det gis 4 - årig løyve. Litt av kjøringen vil foregå i Hordaland. Kopi av løyvet sendes Hordaland tilsynsutvalg. Verneforskriftene 5 hjemler kjøring med snøscooter i forbindelse med snømålinger. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Vedtaket var Sak nr. 28/12 Søknad om tillatelse til kjøring med snøscooter og flyging under 300meters høyde, Hardangervidda villreinutvalg, Rødberg Hardangervidda villreinutvalg v/ Svein Erik Lund får gjennomføre 1 3 minimumstellinger av villrein med snøscooter både i og utenfor nasjonalparken f.o.m 15. januar t.o.m 11. april Innen - 6 -

7 Nore og Uvdal kommune er det planlagt 1 snøscooter i 1 dag ( utenom H nasjonalpark ). Det gis også tillatelse til å benytte 5 fly ved hver telling, samt 1-2 fly til rekognosering i forkant av selve tellingene. Det gis tillatelse til å fly under 300m høyde. Søknaden er behandlet etter 5 i verneforskriftene og 48 i Naturmangfoldloven. Vedtaket var Sak nr. 29/12 Søknad om kjøretillatelse til Øvre Bjorneset, Geir- Olmod Sæbø, Øvre Eidfjord Geir Olmod Sæbø får kjøre med snøscooter på strekningen Våkavad Dyranut Hellehalsen - til Øvre Bjornes. Det gis nødvendig transport og ettårig løyve. Verneforskriftene b og a hjemler kjøring med snøscooter i forbindelse med garnfiske og til hytte/bu. Søkeren hadde nødvendig transport for byggingen vinteren Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Vedtaket var Sak nr. 30/12 SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL FRA NINA. Med hjemmel i motorferdselslovens 6 (helikopter) og verneforskriften for Hardangervidda nasjonalpark f kan NINA innvilges løyve til å lande med og fly med helikopter under 300m høyde i forbindelse med kalvetelling, strukturtelling, radiomerking av simler og ved dokumentasjon av kalveproduksjon og kalvetap. De får også bruke snøscooter i forbindelse med dokumentasjon av kalveproduksjon og kalvetap og til oppfølging av radiomerkede simler. Tillatelsen gjelder i Buskerud sin del av nasjonalparken og i Hardangervidda villreinområde i Nore og Uvdal kommune. 1. Kalvetelling. Dette er en årlig rutine i forbindelse med overvåkningsprogrammet for hjortevilt, etter oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning og i samarbeid med villreinutvalget for Hardangervidda. Det gis inntil 6 landinger med helikopter over 2 dager i perioden i forbindelse med telling og kontroll av radiomerka dyr. 2. Strukturtelling. Dette er en årlig rutine i forbindelse med overvåkningsprogrammet for hjortevilt som er pålagt av DN og utføres i samarbeid med villreinutvalget for Hardangervidda. Det gis tillatelse til inn- og utflyging av mannskap ( 2 grupper à 2 personer, dvs. 4 landinger) og landing for peiling/flytting av mannskap anslått til maks 10 landinger med helikopter totalt. Arbeidet skal normalt gjennomføres i oktober Radiomerking av simler. Det gis inntil 40 landinger med helikopter ifra til I forbindelse med prosjektet Villreinens arealbruk i Nordfjella og Hardangervidda og Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbergrensa villreinbestander. for å radiomerke simler med GPS/ GSM sendere. Radiomerkingen inngår som en svært viktig komponent i arbeidet med villrein i forhold til rv 7. VHF sendere er planlagt satt på 7 8 simler i løpet av vinteren. Det gis 2 landinger med helikopter for transport av mannskaper i perioden og løyve til nødvendig transport med snøscooter til transport av materiell og mannskap i perioden Oppfølging av radiomerkede simler. For etterkontroll av radiomerkede simler gis det tillatelse til inntil 3 snøscootere i perioden Buskerud Tilsynsutvalg har generelt en restriktiv holdning spesielt til bruk av helikopter. Det anmodes om at bruk av snøscooter og helikopter begrenses til et minimum, jfr. 8 i motorferdselsloven. Buskerud tilsynsutvalg er spesielt skeptiske til antall landinger med helikopter i - 7 -

8 forbindelse med radiomerkingen. Bruken av helikopter er stressende for reinsdyrene i en sårbar tid. Derfor ønsker Buskerud tilsynsutvalg at antall landinger reduseres til 40 og radiomerkingen utføres i perioden til For eventuell tilsvarende søknad i 2013 ønsker tilsynsutvalget en informasjon om fremdriftsplanen for radiomerkingsprosjektene. I hvilket år er de tenkt avsluttet? Kopi av vedtaket sendes til tilsynsutvalgene i Telemark og Hordaland. Vedtaket var Sak nr 31/12 Søknad om kjøretillatelse i forbindelse med garnfiske, Kari Håvardsrud og Harald K Paalgard, Dagali Kari Håvardsrud og Harald Paalgard får nødvendig transport med snøscooter fra Dagali/ Nord Skurdalen/ Fagerheim / Dyranut til Selstjøndalen. Det gis 4 - årig løyve. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Verneforskriftene b hjemler kjøring med snøscooter for garnfiske. For kjøringen utenfor nasjonalparken i Hol kommune, må egen søknad sendes Hol. Vedtaket var Vebjørn Håvardsrud var innhabil og deltok ikke under behandlingen. Sak nr 32/12 Søknad om kjøretillatelse i forbindelse med garnfiske, Ragnar Tveiten, Veggli Ragnar Tveiten får kjøre med snøscooter fra Solheimstulen til Kilelægeret ved Bjornesfjorden. Det gis 2årig løyve og 2 turer pr år. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Verneforskriftene b hjemler kjøring med snøscooter for garnfiske. Vedtaket var Sak 33/12 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER/ SNOW TRAC FRA DNT OSLO OG OMEGN DNT Oslo og Omegn får tillatelse til å bruke snøscooter/ snow trac i Hardangervidda nasjonalpark vinteren Søknaden behandles etter forskrift om vern av Hardangervidda Nasjonalpark a og b og er direkte hjemlet i nasjonal forskrift til motorferdselloven 3e ( utenom nasjonalparken ). Det gis tillatelse til kvisting av følgende skiløyper med snøscooter: Asle Kirkevollen kvister Tuva Hein Rauhelleren. Det gis 5 turer. ( DNT Drammen hadde også søkt for Hein Rauhelleren ) Jan Tyssebotn kvister Sandhaug Lågaros Rauhelleren og Sandhaug Nilsbu Rauhelleren.( Han har allerede fått løyve for kvisting i forbindelse med søknad for Sandhaug ) Tor Olav Røysgård kvister Mårbu Lågaros. Det gis 3 turer. Jarle Viskjer kvister Haukeliseter Hellevassbu. ( Gjelder ikke Buskerud ) Hans Olav Lægreid kvister Rauhelleren Nilsbu og Rauhelleren Dyranut. Det gis 5 turer. Odd Lien søker om å få bruke snøscooter og snow trac til å kviste løype mellom Mogen og Lågaros. Han har også tilsynet med Lågaros selvbetjente turisthytte og søker om tillatelse til å frakte inn 6000 kg proviant, byggematerialer og annet utstyr. Det gis tilsammen 15 turer. Ny forvaltningsplan sier at løyver kan gis til 1. søndag etter 1. mai. Vedtaket var Løyvene sendes den enkelte med kopi til DNT

9 Buskerud Tilsynsutvalg, Rødberg Lars Ståle Flåta Sekretær Kopi sendt: Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen SNO v/ Lars Inge Enerstvedt, 3630 Rødberg Medlemmer i Buskerud Tilsynsutvalg - 9 -

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT Saksnr: 01-11/ 2013 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 11.02.2013 Tidspunkt: 19.00 21.00

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FOR MØTE 13.02.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.00 21.30 Tilstede: Olav Thoen, Uvdal Vebjørn Håvardsrud, Dagali Else

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 12-23/ 2013 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 11.03.2013 Tidspunkt: 18.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01/09 13/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 19.01.2009 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Tor Løvstuen,

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 34-48 / 2012 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 13.02.2012 Tidspunkt: 19.00

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FOR MØTE 11.04.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.30 22.00 Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Hol ( leder ) Nils Helge Tufto,

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FRA MØTET 13.08.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.00 21.00 Deltakere: Liv Jorunn Frogner, Rollag Kari K Redalen, Nore

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1/09-13/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 19.01.2009 Tidspunkt: 18:00 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 01-17/ 2016 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 25.01.2016 Tidspunkt: 18.00

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 27-108/ 2013 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Onsdag 22.05.2013 Tidspunkt: 19.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1/10 7/10 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 17:00-18:30 Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Tor Løvstuen,

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FOR MØTE 22.05.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.00 22.00 Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Hol ( leder ) Nils Helge Tufto,

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling Rødberg, 01.07.2011 Saksnr: 131-142 / 2011 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Dato: 06.07.2011 Tidspunkt: 13.00 14.00 Møteinnkalling Skrykkevieren felæger ( H. vidda i forbindelse med befaring av

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto, Else Bekkeseth, Olav Thoen og Nils Halvor Loftsgård

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto, Else Bekkeseth, Olav Thoen og Nils Halvor Loftsgård Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20 33/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Nils Helge

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 05/14 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 07/15 14/15 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 19:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth, Nils

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 55-74 / 2012 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 19.03.2012 Tidspunkt: 19.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-08/2013 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Linda Sevlejordet, Else

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 173-200 / 2012 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Mandag 18.06.2012 Tidspunkt: 20.00 22.00 Sakenes

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT FRA MØTET

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT FRA MØTET BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT FRA MØTET 25.01.2016 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 18.00 22.00 Deltagere: Inger Brit Vindegg ( Hol ) Asbjørn Raunholm,

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møte pr telefon/ e-post

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møte pr telefon/ e-post BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møte pr telefon/ e-post Saksnr: 201-206 / 2012 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Dato: Perioden 29.06.2012 02.07.2012 Tidspunkt: Tilbakemeldinger

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 22-34/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 22-34/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Saksnr: 22-34/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35 45/ 2012 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarksenter på Rødberg Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende medlemmer møtte: Nils Helge

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 19 29/ 2014 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 01.12. 2014 Tidspunkt: 19.00

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 03.02.12.

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 03.02.12. Vår dato: 08.02.2012 Vår referanse: 2012/354 Arkivnr.: 432.3 Deres referanse: Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre Innvalgstelefon: Protokoll fra møte

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT FRA MØTET 20.01.2014

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT FRA MØTET 20.01.2014 BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT FRA MØTET 20.01.2014 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.00 22.00 Deltagere: Vebjørn Håvardsrud, Hol ( leder ) Liv Jorunn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7/15-13/15 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 59 67/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.06.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE 11.06.2014

BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE 11.06.2014 BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE 11.06.2014 Innvilgede og brukte turer barmarkssesongen 2013 FormålInnvilgede turer Brukte turer Fiske 235 132 Jakt 220 113 Landbruk 36 34 Turisme 10 5 Forskning 0 0 Eldre

Detaljer

Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den

Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den Vår dato: 23.01.2012 Vår referanse: 2012/354 Arkivnr.: 432.3 Deres referanse: Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre Innvalgstelefon: Møteprotokoll Arbeidsutvalget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 6/15 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 19:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 01-11 / 2015 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 02.02.2015 Tidspunkt: 19.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15 20/13 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 04.11.2013 Tidspunkt: 19:00-21:30 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth,

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG

BUSKERUD TILSYNSUTVALG BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Sak nr 22/16 Vedtak i møtet 14.03.2016: Vedtaket var enstemmig. PRAKSIS FOR BUSKERUD TILSYNSUTVALG ( TU ) SIN BEHANDLING AV SØKNADER OM MOTORFERDSEL I

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG

BUSKERUD TILSYNSUTVALG BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 Lars Ståle Flåta sekretær INNHOLD Side 2: * Buskerud tilsynsutvalg medlemmer 2012-2015 Side 2 * Forvaltningsoppgaver Side

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 08/11-14/11 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 21.02-2011 Tidspunkt: 17:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Olav Thon, Jan Sommer,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 20 33/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/10 16/10 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Kari Klev Redalen, Jan Sommer

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Rødberg, 27.07.2011 Møteinnkalling Saksnr: 143-147 / 2011 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Møte pr telefon/ E - post Dato: 01.08.2011 Tidspunkt:

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG

BUSKERUD TILSYNSUTVALG BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK ÅRSRAPPORT 2014 Januar 2015 Lars Ståle Flåta sekretær INNHOLD Side 2: * Buskerud tilsynsutvalg medlemmer 2012-2015 Side 2 * Forvaltningsoppgaver Side

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Motorferdselsnemnda

MØTEPROTOKOLL. Motorferdselsnemnda Vefsn kommune Møtested: Rådhuset, møterom Øyfjell Møtedato: 14.02.2013 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Motorferdselsnemnda Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Bjørn Larsen Cathrine Markussen John Luktvasslimo

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 9-14/ 2013 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 19:00-22:00 Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto, Olav

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 29. 107/ 2011 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Utmarkssenteret Dato: 23.05.2011 Tidspunkt: 19.00 22.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26/09-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Else Bekkeseth,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 47-50/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarksenter Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 47-50/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarksenter Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Saksnr: 47-50/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarksenter Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 74 78/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 18.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 84-171 / 2012 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tirsdag 22.05.2012 Tidspunkt: 19.00 22.00 Sakenes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested:,Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 18:00-19:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested:,Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 18:00-19:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-34 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested:,Utmarkssenteret Dato: 23.05.2011 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Olav Thon, Jan Sommer, Else Bekkeseth

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE

BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE 16.06.2016 Medlemmer i Buskerud tilsynsutvalg 2016-2019 Medlem Nore og Uvdal: Vilhelm Håvardsrud( leder ) Olav Thoen Mai Reidun Nørstebø Inger Brit Vindegg ( Hol ) Asbjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/13 04/13 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Mandag 11.02.2013 Tidspunkt: 18:00 19.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Hardangervidda villreinområde MINIMUMS TELLING dyr. Foto: Asle Feten. Hardangervidda villreinutval Svein Erik Lund

Hardangervidda villreinområde MINIMUMS TELLING dyr. Foto: Asle Feten. Hardangervidda villreinutval Svein Erik Lund Hardangervidda villreinområde MINIMUMS TELLING 23.03.2013 1.773 dyr Foto: Asle Feten Hardangervidda villreinutval Svein Erik Lund FORORD Hardangervidda villreinutval har vinteren 2013 gjort to forsøk på

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-5/15 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 51/12 56/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 03.09.2012 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 11.06.2013 Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 010/13-015/13 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg Møteinnkalling Saksnr: 79-84/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret, Rødberg Dato: 01.12.2008 Tidspunkt: 16:30 17:30 MERK TIDSPUNKTET! Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Sak Søknad om tillatelse til lavtflyging i forbindelse med villreintelling i

Sak Søknad om tillatelse til lavtflyging i forbindelse med villreintelling i MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 16.03.15. Dato: 16. mars 2015 Tid: kl. 11:00 14:30 Sted: Dr. Holms, Geilo Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara.

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara. Protokoll fra møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 02.11.12. Dato: 02. november 2012 Tid: 14:30 15:00 Sted: Telefonmøte Til stede fra Hallingskarvet nasjonalparkstyre: Erik Kaupang, Hol kommune

Detaljer

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder Kommunene Fylkesmennene Nasjonalpark- og verneområdestyrene Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Hovedredningssentralen Politidistriktene Deres ref Vår ref Dato 13/120 31.01.2013 Retningslinjer

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 224-227/ 2012 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Mandag 22.10.2012 Tidspunkt: 19.00 21.00 Sakenes

Detaljer

Sak 25 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter i forbindelse med arbeid på Telenormast innenfor Finse Biotopvernområde.

Sak 25 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter i forbindelse med arbeid på Telenormast innenfor Finse Biotopvernområde. MØTEPROTOKOLL ARBEIDSUTVALGET FOR HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 28.08.15. Dato: 28. august 2015 Tid: kl. 09:00 09:30 Sted: Telefonmøte Til stede fra Arbeidsutvalget: Erik Kaupang, Hol kommune (leder)

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll. Møtedato: 10.06.2010 Møtetid: Kl. 15:45 18:15. Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll. Møtedato: 10.06.2010 Møtetid: Kl. 15:45 18:15. Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr. Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 10.06.2010 Møtetid: Kl. 15:45 18:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 006/10-012/10 Forfall meldt frå følgjande medl. Elisabeth Hauge Torunn

Detaljer

Møteinnkalling. PS. Vararepresentanter som skal møte blir kontaktet direkte av sekretæren. Nore og Uvdal kommune Rødberg,

Møteinnkalling. PS. Vararepresentanter som skal møte blir kontaktet direkte av sekretæren. Nore og Uvdal kommune Rødberg, Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 37/16-54/16 Utvalg: Motorferdselsutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 17.00 20.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland

Tilsynsutvalet i Hordaland Tilsynsutvalet i Hordaland Motorferdsle under villreinjakta 2013 i Hordaland sin del av nasjonalparken. Brukte Brukte landingar turar/retur Airlift 26 Fonnafly 61 Fjellfly 43 Traktor til Hansbu Traktor

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: Kl. 16:00 18:00 Møtestad: Ullensvang Gjesteheim Saksnr.: 023/10-029/10 Forfall meldt frå følgjande medl. Bergljot Maria Veivåg Marie

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 8/10 14/10 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget. Utmarksenteret, Rødberg. Dato:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 8/10 14/10 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget. Utmarksenteret, Rødberg. Dato: Møteinnkalling Saksnr: 8/10 14/10 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget Dato: 22.03.2010 Utmarksenteret, Rødberg Tidspunkt: 17:00 18:00 Utvalgets medlemmer inviteres til middag på Rødberg hotell kl. 18.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 74-76 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.10.2009 Tidspunkt: 13.00 16.00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-44 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken.

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken. Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, E-postmøte Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Nysted Leder BARDU Britt Andreassen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15 HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/5543 Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Dato: 28.09.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Olav Thon, Jan Sommer, Else Bekkeseth, Linda L Sevlejordet, Nils Helge Tufto ( leder )

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Olav Thon, Jan Sommer, Else Bekkeseth, Linda L Sevlejordet, Nils Helge Tufto ( leder ) Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 37 40/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 18:00-22:00 Følgende medlemmer møtte: Olav Thon, Jan Sommer, Else

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Ring gjerne dersom det er spørsmål til tlf.: 91328164 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2013/213-5 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - fjellredningsgruppa

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG

BUSKERUD TILSYNSUTVALG BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK ÅRSRAPPORT 2012 Januar 2013 Lars Ståle Flåta sekretær INNHOLD Side 2: * Buskerud tilsynsutvalg medlemmer 2012-2015 Side 2 * Forvaltningsoppgaver Side

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto ( leder), Linda L Sevlejordet, Nils-Halvor Loftsgård

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto ( leder), Linda L Sevlejordet, Nils-Halvor Loftsgård Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34/2012 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30-19:30 Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto ( leder),

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG

BUSKERUD TILSYNSUTVALG BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK ÅRSRAPPORT 2015 April 2016 Lars Ståle Flåta sekretær INNHOLD Side 2: * Buskerud tilsynsutvalg medlemmer 2012-2015 Side 2 * Forvaltningsoppgaver Side 3:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12.06.2013 Inngående brev

Offentlig journal Periode: 12.06.2013 Inngående brev Offentlig journal Periode: 12.06.2013 Inngående brev 2004/02723-109 I Datert: 29.05.2013 Arkiv: 613 Saksans: FNMK/OTH Fra: Lars Tore Lesteberg Dok: Om frasigelse av leie Lnr: 4162/2013 Forrige lnr: 2013/4157

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT FRA MØTET 22.05.2013 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.00 22.00 Deltakere: Vebjørn Håvardsrud, Hol ( leder ) Kari K

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Inge Myrvoll Siv Mossleth Funksjon Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mai Bakken Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1.

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. Møteprotokoll Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 28.06.2013 Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. juli Følgende faste

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2016 Vår dato: 21.09.2016 Deres ref: Deres dato: 16.09.2016

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT FRA MØTET

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT FRA MØTET BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT FRA MØTET 23.05.2016 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 17.00 21.00 Deltagere: Inger Brit Vindegg ( Hol ) Vilhelm Håvardsrud.

Detaljer

Møteinnkalling. PS. Vararepresentanter som skal møte blir kontaktet direkte av sekretæren. Nore og Uvdal kommune, Rødberg

Møteinnkalling. PS. Vararepresentanter som skal møte blir kontaktet direkte av sekretæren. Nore og Uvdal kommune, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1/16-19/16 Utvalg: Motorferdselsutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 19.00 22.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: HOVEDUTSKRIFT Saker: 57-58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: - Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Nils Helge Tufto, Nils-Halvor Loftsgård og Linda Sevlejordet

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 41526789. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 41526789. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: epost Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 41526789. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side

Detaljer

Møteprotokoll. Leiar Trygve Sæbø Sekretær Anne Gerd Nysveen Djønne. Trygve Sæbø. Marie Synnøve Hus Børve Samson Hamre Elisabeth W.

Møteprotokoll. Leiar Trygve Sæbø Sekretær Anne Gerd Nysveen Djønne. Trygve Sæbø. Marie Synnøve Hus Børve Samson Hamre Elisabeth W. Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 04.02.2010 Møtetid: Kl. 15:45 17:45 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/10-005/10 Forfall meldt frå følgjande medl. Bergljot Maria Veivåg Erling

Detaljer

2. Gjelder bruk av snøscooter med slede en gang før vinterferien og en gang før påske for årene

2. Gjelder bruk av snøscooter med slede en gang før vinterferien og en gang før påske for årene Rennebu Kommune 7391 Rennebu SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2011/8030-432.2 DATO: 10.01.2014 Delegert sak Del sak Verneområdestyret for Trollheimen 01/2014 Rennebu kommune - Kvisting av skiløype

Detaljer

Referat fra vårmøte i villreinnemnda 10.april 2012

Referat fra vårmøte i villreinnemnda 10.april 2012 Referat fra vårmøte i villreinnemnda 10.april 2012 Møtet ble holdt på Lampeland hotell tirsdag 10.april, kl 1800-2200. Deltagere: Vinje: Tinn: Hjartdal: Seljord: Notodden: Flesberg: Rollag: Nes: Sigdal:

Detaljer

Sak Endring av øvingsplan, Hol og Hovet røde kors.

Sak Endring av øvingsplan, Hol og Hovet røde kors. MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 08.12.16. Dato: 8. desember 2016 Tid: kl. 08:00 12:00 Sted: Fleischer s hotel, Voss Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune. Sissel Hovland, Buskerud

Detaljer

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Tid: Onsdag 16. februar 2011, kl. 15.00 15.45 Sted: Telefonmøte AU medlem tilstades: Rolv Kristen Øygard Torodd Urnes Simen Bjørgen Jorunn Kirketeig

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 12:00-13:00 Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Vilhelm Håvardsrud, Olav Thoen, Mai Reidun Nørstebø, Kit Hedegart Flaata og Per Lassegård

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Vilhelm Håvardsrud, Olav Thoen, Mai Reidun Nørstebø, Kit Hedegart Flaata og Per Lassegård Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 37-60/ 2016 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 17:00 20.30 Følgende medlemmer møtte: Vilhelm Håvardsrud,

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: Tidspunkt: 12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: Tidspunkt: 12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Britt Aune Olsen Leder Egon Kappfjell Funksjon Nestleder

Detaljer

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland Sak 42/2011 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer