Trener og Lagledermøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trener og Lagledermøte"

Transkript

1 Trener og Lagledermøte 15. April 2013

2 Agenda Innledning Sportsplan Sesongen 2013 Region Asker Asfaltering av Risenga

3 Innledning

4 Innledning Klubben har i år påmeldt 36 lag i årets serie i regi av Oslo Fotball Krets. Fordelt på guger, jenter og oldboys 5 er, 7 er og 11 er I Mllegg har vi normalt 6-8 lag i Microserien (7 åringer) i regi av Holmen IF. Antall spillere Baner Blakstad Gress, Risenga Kunstgress, Ridderkleiva, Blakstad Skole, Risenga Grus RekruGerer fra Blakstad- og VeGre Skole Samarbeid mellom VeGre og Blakstad er et prioritert område Vi er Frisk Asker ikke VeGre eller Blakstad Tiltak er å samordne treningsmder Oppfordre Ml felles treninger og tegere samarbeid mellom lagene. Vi må stå sammen for å bevare lag i alle årsklasser. Sikre at vi klarer å møte overgangen Ml 11 er fotball

5 Ny4 styre Thomas Sundfør Styreformann SMg Aulid Sportslig leder Sondre Prestegard Sportslig leder NK Nils KrisMan Klev Økonomi, Medlemslister, Web/FB, SU PeGer Hauger- Johannessen Material, SU Lin Karsten Økonomi, Web/FB- ansvarlig, SU MeGe Fossum Beyer Web/FB, Material, SU Espen Lång Material, Overganger, SU

6 Sportsplan

7 Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Sportsplan

8 Formål med sportsplanen Ha klare retningslinjer for hvordan klubbens målsetninger, både sportslige og sosiale, skal nås. Sikre klubbstyrt dria og utvikling innenfor spiller-, trener- og lederutvikling. Være fundamentet og grunnpilaren for klubbens sportslige og sosiale akmvitet. Være et redskap Ml et mer planmessig og langsikmg arbeid i klubben. Være et verktøy for konmnuitet, sammenheng og utvikling for spillere, trenere og ledere. Være et verktøy for treneren med tanke på hva som forventes av treningsinnhold i den aktuelle aldersgruppen. Være et hjelpemiddel for å påvirke spillere med tanke på holdninger og adferd Ml trening og kamp. Være et hjelpemiddel for å kommunisere klubbens mål og grunnprinsipper Ml trenere, ledere, spillere og foreldre. Være et hjelpemiddel for å kommunisere klubbens mål og grunnprinsipper Ml eksisterende og potensielle samarbeidspartnere.

9 Frisk Asker Fotball - Sportsplan Klubbens hovedmål: Herunder gi et godt sportslig og sosialt Mlbud Ml alle medlemmer, uavhengig av ferdigheter, slik at det flest mulig ønsker å fortsege i Frisk Asker Fotball. Delmål: AllMd ha fokus på fair play. Fotball skal være gøy. Legge Ml rege for god sportslig utvikling for alle, uanseg ferdighetsnivå. Fokusere på trivsel og utvikling fremfor resultater. Differensiere på mengde og kvalitet slik at alle får et godt Mlpasset Mlbud. Legge Ml rege for en god utvikling av klubbens trenere, ledere og dommere. Klubben skal være foreldredrevet.

10 Frisk Asker Fotball Sportsplan - Barnegruppen Eksempel

11 Generelt for barnegruppen 6-10 år Generelt: Overordnet målsetning: Frafall fra start Ml inngang ungdomsgruppe skal minimeres. Fokus på prestasjon, utvikling, fremgang og fair play- ikke seier eller tap! Trygghet og mestring gir trivsel Fotball skal være gøy! 5 er fotball i alle klasser. Alle spiller på lag i sin egen årsklasse, jenter kan spille på gugelag i samme årsklasse. Ingen individuell premiering MllaG. Evt. bruk av kapteinsoppgave på kamper skal rullere (gjerne som belønning for fremgang, innsats, adferd etc.). Adferd og oppførsel: Representant for laget tar i mot motstander og dommer når de kommer Ml våre hjemmekamper. Hilse eger kampen med posimv tone og kroppsspråk felles laghilsen.

12 Cuper i barnegruppen Klubben melder lagene automamsk på cup er for de ulike lag ut fra sportsplanens retningslinjer (ref. smgning i cuper), erfaringer med ulike cuper, og med det formål å samle flere Frisk Asker lag på samme cuper. Det siste for at klubben mener det er vikmg at lag i samme aldersgrupper reiser Ml samme cuper for å skape Frisk Asker- miljø både blant spillere, ledere og foreldre. Alle lagene blir automamsk påmeldt Ml følgende Cuper: Liungen Cup og Vollen Cup. Kan melde på en frivilling Cup.

13 Trenere i barnegruppen Krav Ll trenere: PoliMaGest skal fremlegges. Sportsplan skal egerleves. Delta på interne fagsamlinger. Ha fokus på fair play. Opptre som posimvt forbilde, være «klubbens mann/kvinne». Rusbruk eller være påvirket av rusmidler er ikke MllaG når man har ansvar for klubbens spillere eller lag. Trenereutvikling: Startpakke med klubbinformasjon MentoroppfølgingsMlbud Interne fagsamlinger i klubben Tilbud om interne og eksterne kurs Anbefalte faglltak: Interne fagsamlinger Trener kurs Delkurs / fagkurs, f. eks. keeperkurs. Annet: PosiMve holdninger og kroppsspråk. LangsikMg utviklingsorientering fremfor resultatorientering. Fokusere på teg samarbeid med trenere og lagledere fra andre skoler som er MlknyGet Frisk Asker Fotball (VeGre- og Blakstadskole).

14 Gu4er/Jenter 6-8 år Lagsammensetning og inndeling: Alle spillere fra og med høsten de begynner på skole. Inndeling i lag eger skole og klasse Mlhørighet. Alle spiller kun på lag i sin årsklasse. Spillere kan spille på lag i klassen over i enkelt kamp hvis et lag ikke er nok spillere Ml å smlle lag i en kamp. Ved gjentagelser skal en rullere på hvilke spillere. Påmelding av lag eger hvor mange spillere laget disponerer. En bør Mlstrebe en balanse mellom nok spillere og for mye spillemd med tanke på antall lag. Treninger: I felles lagstrening per uke a 1 Mme for 6-7- år. 1-2 felles lagstrening per uke a 1 Mme for 8 år. 2 treninger kun hvis flertallet i foreldregruppen ønsker det. NFF s Mini/Teknikkmerke kan være en del av treningen. Turneringer: 2 dagscuper Alle som ønsker det skal få være med Alle som er med skal i utgangspunktet ha Mlnærmet like mye spillemd i løpet av cupen (se «kamp»).

15 Gu4er/Jenter 6-8 år forts. Spillerutvikling: Ingen hospitering hos andre lag i kamp eller trening. Jentespillere kan spille og trene med gugelag i samme årsklasse. Oppfordre og smmulere Ml uorganisert løkkefotball. Sosialt: Minst en lagvis samling per år. Jobbe for å skape stor foreldredeltakelse på treninger, kamper og sosiale Mlstelninger. Særtrekk for alderen: Stor akmvitetstrang. Veldig oae selvsentrerte. Tar verbal instruksjon dårlig. Kort konsentrasjonsmd. Stort vitebegjær. Følsom for krimkk. Aggresjon reges oae mot lagkamerater. Jevn og harmonisk vekst.

16 Gu4er/Jenter 6-8 år forts. På trening: RikMg mengde av mestring (75%) og ulordring(25%), individuelt og lagvis. Tidvis differensiering i øvelser og spill for å oppnå rikmg balanse av mestring og ulordring for den enkelte. All akmvitet skal være med ball, og minst 50% av Mden skal være spillrelatert akmvitet. Mye spill med få spillere på hvert lag. Eks. 3 mot 3 og 4 mot 4. Tilstrebe jevne lag på spilleøkter. Få og enkle øvelser på trening. Gjenkjenning er vikmg. Unngå venmng og kø på øvelser, del heller i flere grupper. Bruk vester og marker baner med kjegler eller hager. Oppfordre Ml å tørre å gjøre Mng med ball. Rød tråd i instruksjonsfokuset gjennom hele treningen. Ikke mas for mye på spillerne under trening. PosiMvt rege veiledning, minst en posimv Mlbakemelding Ml hver enkelt spiller på hver trening. Unngå kjeaing, skriking og negamv ordbruk og kroppsspråk.

17 Gu4er/Jenter 6-8 år forts. På kamp: Alle som trener jevnlig spiller i utgangspunktet Mlnærmet like mye i kamper over Md. Alle skal spille i kampene de møter på. Det skal rulleres på startoppsmlling og innbygere. Skape jevne kamper ved disponering av laget i kamp. Skape en viss balanse i vinn og tap over Md ved disponering av laget. Rotere på plasser på banen hvor hver enkelt spiller. Keeperrollen: Rullere på de som ønsker å stå i mål. Rød tråd i veiledningsfokuset mellom trening og kamp. Ikke mas for mye på spillere før, under og eger kampen. PosiMv veiledning før, under og eger kamp. Minst en posimv Mlbakemelding Ml hver spiller i hver kamp. Unngå kjeaing, skriking og negamv ordbruk og kroppsspråk. DeGe gjelder også foreldre som ser på kamp!

18 Gu4er/Jenter 6-8 år forts. Fokusområder teknisk: Ballføring med og uten retningsforandring. Vendinger (såle, utside, innside). Demping og mogak. Kortpasning. Skudd. Heading. Fokusområder taklsk: Sende pasninger Ml ledig spiller. Bevege seg for å kunne moga pasninger. Kjenne Ml de ulike rollene i et 5 er lag: keeper, forsvar og angrep. Fokusområder øvrig: Fair play. Oppmuntre når noen mislykkes. Skryte når noen lykkes. Spille ball, ikke sparke ball.

19 Hospitering Innledning: Hospitering skal være et Mlbud Ml den eller de som viser ekstra gode holdninger, god treningsinnsats, posimv adferd og gode ferdigheter over Md. Hensikten er å Mlpasse trenings- og kamparena for spilleren, ref. differensiering. Fotballferdigheter på et nivå som gjør at akmviteter på et høyere nivå vil smmulere Ml videre utvikling. Retningslinjer: Før spiller/foreldre blir involvert skal hospitering avklares mellom sportslig utvalg, trener på primærlag, trener på hospiteringslag. Sportslig utvalg gjennomgår aktuelle kandidater med de respekmve trenere og sportslig utvalg før vårsesong og før høstsesong. Sportslig utvalg har hovedansvaret for å koordinere denne dialogen. Sportslig utvalg har ansvaret for vurderingen av spillere som skal hospitere. Før spiller blir involvert skal det være dialog med spilleres foreldre. Husk kampbegrensning. Hvis kampkollisjon går allmd primærlag først. Gjennomføring: Er med 1-2 økter pr uke over Md eller hele året. 1-2 hele uker av gangen før Mlbake Ml egen gruppe. For jentespillere kan det også gis Mlbud om hospitering hos gugelag. Kan gjelde kun på treninger eller både treninger og kamp.

20 «Spiller kontrakt» jeg er på fotballtrening fordi jeg vil spille fotball og bli bedre jeg kommer allmd 5 minuger før treningsstart jeg har allmd med fotball, leggskinn og drikkeflaske jeg vil oppmuntre mine lagkamerater jeg er med på fotballtrening fordi jeg har lyst, og hører derfor på trenerne og gjør som de sier jeg bruker ikke stygge ord, og tenker over hva jeg sier Ml mine lagkamerater og trenere jeg kommer ikke på trening hvis jeg er skadet eller har vondt... VeGre, 17. april 2012 Spiller- signatur Trener- signatur

21 Trenermodell Klubbens grunnprinsipp er at driuen er foreldredrevet på frivillig basis, de4e gjelder for alle lag 5 er, 7 er og 11 er fotball. Klubbens mål er å utdanne foreldre Ll trenere, slik at de er godt rustet Ll å følge lagene i årene fremover. Fra og med 7 er fotball kan klubben være med å bidra hvis det er behov for trener assistanse, foreldre er fortsag ansvarlige for laget. Trener assistent kan godtgjøres med innml 4000 kroner per lag per sesong. Det er lagledelsens ansvar å finne kandidat Ml å være trener assistent, og er ansvarlig for å sikre at kandidaten har polim agest. Kandidaten skal presenteres Ml styret for godkjenning. Hvis enkelte lag skulle ønske et Mlbud utover dege, står de enkelte lag frig Ml å MlreGelegge og finansiere dege i samarbeid med styret.

22 Godtgjøring av Lagleder/Trener

23 Sesongen 2013

24 Sesongen 2013 Serie 36 lag påmeldt årets serie Microserie Deltar også i år i microserien i regi av Holmen IF. Cup Alle lag blir automamsk påmeldt Ml Liungen Cup 5 er og 7 er lag blir også automamsk påmeldt Vollen Cup Lagene kan også melde seg på en selvvalgt Cup. Kurs Obligatorisk trenerkurs en kveld for alle trenere i klubben. Utstyr Alle lag har/får lagsbag med standard utstyr Vil bli mulighet Ml å supplere på gige Mdspunkt PoliMaGest Alle må sende inn ny polimagest, mer informasjon kommer. Treningsøkta.no Et fantasmsk verktøy for å planlegge trening Alle kan få Mlgang Alle bør bruke dege verktøyet for å sikre kvalitet og variasjon i treningene.

25 Frisk Asker Fotball Januar 2013 Påmelding 11 er og 7 er (Ungdom + Senior) 31. Januar 2013 Påmelding 5 er og 7 er (Barn) 14. Mars 2013 Årsmøte Mars/April 2013 Terminlister Mlgjengelige 15. April 2013 Avslutning vintertrening på Risenga kunstgress 15. April 2013 Oppdatere FIKS med spillerlister for 11 er. 15. April 2013 TreningsMder fordelt / Banefordeling 15. April 2013 Lagleder/Trener møte, terminlister, treningslder, kurs, sesongen April 2013 Info møte om Mikroserien 25. April 2013 Kick- off 2013 KlubbaUen 29. April 2013 Oppstart sommertrening 21. April 2013 Påmeldingsfrist Liungen Cup 11 er 30. April 2013 Påmelding av lag Ml Mikroserien (Holmen IF) 4. mai 2013 Påmeldingsfrist Liungen Cup 5 er og 7 er. 12.Mai 2013 Lagleder leverer lagslister Ll Kasserer (Egen mal)

26 Frisk Asker Frisk Asker Fotball forts. forts. Primo Mai 2013 Obligatorisk trener/lagleder kurs i regi av klubben. Medio Mai 2013 Blakstad gress åpner Mai Fakturering av medlems og treningsavgiaer sommer sesongen mai Liungen Cup 11 er Juni Liungen Cup 5 er og 7 er 30. Juni 2013 Påmeldingsfrist Vollen Cup August 2013 Vollen Cup 5 er og 7 er September 2013 Fordelingsmøte med andre klubber og kommunen for Risenga kunstgress vinter 13/14 UlMmo September 2013 Fordeling av treningsmder inne og kunstgress. Medio September 2013 KlubbaUen Felles avslutningsfest. Medio Oktober 2013 Oppstart vintertrening 13/14. UlLmo Oktober 2013 Lagleder/trener møte. November 2013 Fakturere vintertreningsavgia Medio November 2013 Melde inn kamparenaer Ml Oslo Fotball Krets.

27 TreningsMder

28 TreningsLder Forutsetning for fordeling av treningsmder Terminlister Tilgjengelige baner og kapasitet på disse Kamper på Risenga Kunstgress Alder Samkjøring VeGre og Blakstad Spesielle behov

29 TreningsLder forts. TreningsMder på Risenga Kunstgress Ulordring med oppsage kamper og omberamming av kamper. Lagleder blir da ansvarlig for å finne ledig Md uke for uke. Fotball.no\Anlegg Risenga Kunstgress G96 har treninger Mrsdag og torsdag Tirsdager frem Ml kl. 20 er forbeholdt 5 er Torsdager er forbeholdt 7 er Alle er ansvarlig for å utnyge kapasiteten best mulig. Lørdager er det fortsag mye ledig, behov meldes inn Ml klubben.

30 Blakstad gress Endret baneinndeling

31 TreningsLd Ridderkleiva og Blakstad skole Ridderkleiva - Trening for Ve4re lagene frem Ll Blakstad gress åpner. Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 17:00-17:30 17:30-18:00 G/J2006 G/J2005 G/J2004 G :00-18:30 18:30-19:00 G/J2002 G/J2002 G/J2003 G/J :00-19:30 19:30-20:00 G2001 G/J :00-20:30 20:30-21:00 Blakstad Skole - Trening for Blakstad lagene frem Ll Blakstad gress åpner. Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 17:00-17:30 17:30-18:00 G/J2006 G/J2005 G/J2004 G :00-18:30 18:30-19:00 G/J2002 G/J2002 G/J2003 G/J :00-19:30 19:30-20:00 G2001 G/J :00-20:30 20:30-21:00

32 TreningsLd Blakstad gress Blakstad gress - e4er 17. mai eller når gresset åpner. NB! Husk å beny4e Lldelt bane A, B C eller D, jf banekart. Dag Mandag Tirsdag Tid Bane A Bane B Bane C Bane D Bane A Bane B Bane C Bane D 17:00-17:30 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig 17:30-18:00 G/J2006 G/J2006 G/J2006 G/J2006 G/J2005 Ledig G/J2005 G/J :00-18:30 Ledig 18:30-19:00 Ledig 19:00-19:30 G2001 G/J2002 G/J2002 G2001 G/J2002 G/J2002 G/J2002 Ledig 19:30-20:00 Ledig 20:00-20:30 Ledig 20:30-21:00 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Dag Onsdag Torsdag Tid Bane A Bane B Bane C Bane D Bane A Bane B Bane C Bane D 17:00-17:30 Ledig Ledig Ledig Mikroserien Ledig Ledig Ledig Mikroserien 17:30-18:00 G/J2004 G/J2004 G/J2004 kamper G/J2003 G/J2003 G/J2003 kamper 18:00-18:30 18:30-19:00 Ledig G :00-19:30 G/J2002 G/J2002 Ledig Ledig G/J2001 G/J2001 G/J :30-20:00 Ledig Ledig 20:00-20:30 Ledig Ledig Ledig 20:30-21:00 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig

33 TreningsLd Risenga kunstgress Risenga kunstgress e4er 15. april - Frisk Asker Fotball disponerer kunstgresset Lrsdager, torsdager og lørdager. NB! Kamper har fortrinnsre4 fremfor trening, og omberamming av kamper skjer hyppig og gjør bruken uforutsigbar. Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 15:30-16:00 G1996 G :00-16:30 16:30-17:00 17:00-17:30 Reservert 5'er G/J G/J :30-18:00 18:00-18:30 18:30-19:00 Reservert 7'er 19:00-19:30 19:30-20:00 20:00-20:30 20:30-21:00 09:30-11:00 G/J :00-11:30 G/J2003

34 Region Asker

35 Region Asker Samarbeidsutvalg for fotballklubbene i Asker, samt Slemmestad i regi av Asker Fotball. Formalisere samarbeidet mellom klubbene, for å unngå interessekonflikter. Alle klubbene er best tjent med bærekraaige årskull i alle klubber. Gi spillerne et best mulig Mlbud i egen klubb. Gi de beste spillerne mulighet Ml å prøvespille eller hospitere hos Asker Fotball. Fotball akademiet, akademi ekstra. Erfaringer med G2000

36 Risenga Grus - Asfaltering

37 Risenga i dag Grusbanen: 3 stk 7`er og 2 stk. 5`er baner Ca 12 mål (180x65 meter) Kunstgressbanen: 11`er: 100x60 meter

38 Risenga Grus Asfaltering Asker Skøyteklubb ønsker å asfaltere hele arealet på Risenga Grus. Kommunen har akseptert disse planene, men har forutsag at det etableres erstatningsbaner for fotball. Det foreligger per i dag ingen gode alternamver Frisk Asker, Asker Skiklubb og Asker Fotball foreslår at Risenga Grus får kunstgress dekke, som islegges vintersmd som i dag.

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Sportsplan Formål med sportsplanen Ha klare retningslinjer for hvordan klubbens målsetninger, både sportslige og sosiale, skal nås. Sikre klubbstyrt dri@ og

Detaljer

Sportsplan Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap

Sportsplan Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap Sportsplan 2016 Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap Sportsplanen eller utdrag av den skal ikke distribueres/kopiers til bruk utenfor Smørås IL FORMÅL

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Sportsplan 2016. Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap

Sportsplan 2016. Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap Sportsplan 2016 Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap Sportsplanen eller utdrag av den skal ikke distribueres/kopiers til bruk utenfor Smørås IL FORMÅL

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

Sportsplan 2016. Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap

Sportsplan 2016. Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap Sportsplan 2016 Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap Sportsplanen eller utdrag av den skal ikke distribueres/kopiers til bruk utenfor Smørås IL FORMÅL

Detaljer

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen Trener- og lagledermøte onsdag 21.9.2016 Velkommen Barnefotball Trener / lagleder møte 21.09.2016 Agenda Siste status NYE Kunstgressbane Stegaberg / Geir Stakkestad Ny kunstgress ved Førre Skole / Geir

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Årgangsark ØHIL Fotball

Årgangsark ØHIL Fotball Årgangsark ØHIL Fotball Organisering av ØHIL barnefotball Barnefotballen er delt i Ø og H i barnefotballen (6-12 år) Grav (ink. Steinerskolen), Bekkestua, Jar tilhører Jarmyra (Ø) - Hosle og Eikeli tilhører

Detaljer

Barnefotball Høst 2016 Veien videre - trenermøte

Barnefotball Høst 2016 Veien videre - trenermøte Barnefotball Høst 2016 Veien videre - trenermøte Agenda Bane situasjon og hvordan man enkelt booker og avbooker baner til trening og kamp Rydde etter seg før og etter trening Andre Myklebust Utviklingsprogram

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Innhold ØHIL Fotball - Sportslige ledelse Obligatoriske møter gjennom året ØHIL Fotball Sportslige mål Organisering av ØHIL Barnefotball

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G. Sportsplan

T E R T N E S I D R E T T S L A G. Sportsplan Sportsplan 1. Generelt (TFH) er en bredde- og satsingsklubb, med nedslagsfelt i nordre bydel og hovedfokus på Tertnes-området. TFH sin sportslige hovedmålsetning er å rekruttere egne spillere til eget

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap

Sportsplan Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap Sportsplan 2016 Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap Sportsplanen eller utdrag av den skal ikke distribueres/kopiers til bruk utenfor Smørås IL FORMÅL

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Sportsplan fotball Trolldalen IF

Sportsplan fotball Trolldalen IF Sportsplan fotball Trolldalen IF Fair play Trolldalen IF ønsker at alle aktive, ledere, trenere og foreldre representerer foreningen på en god måte. Det innebærer blant annet at: Vi viser glede. Vi er

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Sportsplan 1. Innledning TFD sin visjon er -vi bygger nærmiljø. Det gjør vi gjennom å være en bredde- og satsingsklubb, med nedslagsfelt i nordre bydel av Bergen hvor hovedfokus er Tertnes-området, Morvik,

Detaljer

Sportsplan Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap

Sportsplan Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap Sportsplan 2017 Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap Sportsplanen eller utdrag av den skal ikke distribueres/kopiers til bruk utenfor Smørås IL FORMÅL

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Foreldremøte. Tertnes G04-Titan 29.01.2015

Foreldremøte. Tertnes G04-Titan 29.01.2015 Foreldremøte Tertnes G04-Titan 29.01.2015 Agenda Spillergruppen, trenere/lagleder Klubbhåndbok - Kvalitetsklubb Differensiering Hospitering Serien 2015 Overbyggingslag 2004 årsklasse Cup plan 2015 Sosiale

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no Innhold Overordnet målsetning... 2 HFK mål for spillerutvikling:... 2 Fair play:... 2 Differensiering- topping av lag:... 3 Differensiering på trening:... 3 Differensiering i kamper:... 4 Hospitering...

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON: Sportsplan bandy Rev 02 17-03-2017 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

Årgangsark ØHIL Fotball

Årgangsark ØHIL Fotball Årgangsark ØHIL Fotball Barnefotball (6-12 år), retningslinjer fra NFF Differensiering Tilrettelegge slik at barn kan få ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. Differensiering

Detaljer

Foreldremøte. Tertnes G04-Blå

Foreldremøte. Tertnes G04-Blå Foreldremøte Tertnes G04-Blå 18.04.2012 Agenda Spillergruppen, trenere/lagleder Ny sportsplan for Tertnes Årshjulet G04blå Treningstider, seriekamper, cuper, foreldremøter, sosialt Utvikling av fotballferdighet

Detaljer

Retningslinjer for 2015. - ØHIL Fotball 13 år og eldre

Retningslinjer for 2015. - ØHIL Fotball 13 år og eldre Retningslinjer for 2015 - ØHIL Fotball 13 år og eldre Innhold ØHIL Fotball Sportslig ledelse Obligatoriske møter for årgangene ØHIL Sportslige mål Organisering av årgang Etablering av Elite-lag Seriepåmelding

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig NORDSTRAND IF G2001 Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig Nordstrand G2001 1 år siden sammenslåingen, fra små lag til kull: Klubben stilte med bane og utstyr. Føringen ifra klubben, var

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Kick-off vårsesongen 2015 TRENER-/ LAGLEDERMØTE

Kick-off vårsesongen 2015 TRENER-/ LAGLEDERMØTE Kick-off vårsesongen 2015 TRENER-/ LAGLEDERMØTE Agenda Styret & sportslig utvalg Spillerlister Utstyr/ web Banefordeling & omberamming av kamper Cuper, policy Dommeroppsett Nils Trener Herrer senior/ G16

Detaljer

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere undertittelstil i malen Plan for kvelden Barnehåndballens

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Vestre Aker Fotball 2007. Foreldremøte 23. april 2015

Vestre Aker Fotball 2007. Foreldremøte 23. april 2015 Vestre Aker Fotball 2007 Foreldremøte 23. april 2015 Agenda foreldremøte Om oss Tilbakeblikk på forrige sesong Mål for sesongen 2015 Seriespill og cuper Treninger Akademiet Hjemmeside/Lagside Klubbutstyr/treningstøy

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for barn, 6-12 år Oslo Fotballkrets - Osloidrettens hus, Ekeberg

Påmeldingssamling Fotball for barn, 6-12 år Oslo Fotballkrets - Osloidrettens hus, Ekeberg Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for barn, 6-12 år Oslo Fotballkrets - Osloidrettens hus, Ekeberg Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde Sesongen 2018 NFF spillformpilot OBOS Miniligaen Påmelding

Detaljer

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG Gutter/jenter 1 Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016.

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. Innhold: DEL 1 s 2 Visjon s 2 Verdier s 2 Formål s 2 Hovedmålsettinger s 2 Formål med sportslig plan

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 Agenda Tilbakeblikk på 2014 Overordnet plan kommende sesong 2015 9-er fotball i 2015 BDO Cuper reisecup? Spillestil og rolleforståelse (kortversjon)

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal:

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal: Kortversjon Retningslinjer for trenere og lagledere i barne og ungdomsfotballen Moderklubbene til FK Toten Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Sportsplan Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap

Sportsplan Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap Sportsplan 2017 Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap Sportsplanen eller utdrag av den skal ikke distribueres/kopiers til bruk utenfor Smørås IL FORMÅL

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring SPORTSPLAN SK BAUNE Trygghet, trivsel, mestring RETNINGSLINJER FOR STYREMEDLEMMER, TRENERE, LAGLEDERE OG FORESATTE FOR FOTBALLAKTIVITETEN I SK BAUNE. SPORTSPLANEN SKAL FUNGERE SOM ET VERKTØY FOR Å KVALITETSSIKRE

Detaljer

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE SØNDAG

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE SØNDAG INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE 2016 - SØNDAG Øvelsene Øvelsene i dette heftet er et utgangspunkt for de ulike øktene. Det er viktig at man tilpasser øvelser til den gruppen man har ansvar for. Vær

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

Foreldremøte G2002. 23.April 2014 Sted: Astor Klubbhus

Foreldremøte G2002. 23.April 2014 Sted: Astor Klubbhus Foreldremøte G2002 23.April 2014 Sted: Astor Klubbhus Agenda Status G2002 spillere og tillitsvalgte Gjennomgang referat forrige foreldremøte Briskeby 2014 Trenerne har ordet Økonomi Cup Sosialt AOB Status

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Sportsplan for fotball i SK Nord

Sportsplan for fotball i SK Nord Sportsplan for fotball i SK Nord Innholdsfortegnelse 1. Om sportsplanen... 2 2. Ansvar og implementering... 2 2.1 Ansvar... 2 2.2 Implementering... 2 3. SK Nords visjon og målsetninger... 2 4. Klubbens

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Mål Nesodden IF Fotball skal tilby fotballaktivitet for barn og ungdommer. Treningenes innhold, og ledernes væremåte skal være tilpasset spillernes alder, utviklingsnivå,

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Aldersgruppen 13-16 år 2 ULL/KISAS VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL Vi skal skape begeistring, vennskap og trygghet i alle ledd i vår klubb Vi skal være samfunnsbyggende

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer