KONGSBERG IDRETTSFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONGSBERG IDRETTSFORENING"

Transkript

1 KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN

2 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid i Hovedstyret AU 3. Styrets beretning de ulike gruppene 3.1 Alpint 3.2 Skøyter 3.3 Hopp 3.4 Snowboard 3.5 Sykkel 3.6 Friidrett 3.7 Hockey 3.8 Fotball 3.9 Allidrett 3.10 Turn 3.11 KIF Gutta 4. Økonomi 4.1 Medlemsnett 4.2 Regnskapsføring 4.3 Svindel 4.4 Generell økonomi 4.5 Regnskap 4.6 Budsjett 4.7 Regnskap Hovedforeningen 4.8 Andre Engasjementer i KIF 4.9 Kontroll komite 4.10 Noter Regnskap Sponsorer Så følger gruppenes komplette årsmeldinger. 2

3 1. Innledning Kongsberg idrettsforening har igjen lagt bak seg et år med stor aktivitet i gruppene og med mange flotte resultater. Ved idrettsregisteringen ved årsskiftet var det meldt inn 1792 barn, unge og voksne. Dette er en fra 1713 året før. Vi er fornøyd med det. Det er ca. 250 støttemedlemmer i klubben. I 2013 har mange tidligere aktive vendt tilbake til klubben både som trenere og pådrivere for idrettene. Alt engasjementet i gruppene fra styrer til trenere er det som driver klubben. Denne innsatsen kan ikke måles i kr. og vi er meget takknemlig for den innsatsen som legges frivillig ned i Klubben. Kif Gutta møtes jevnlig på klubbhuset og utfører diverse oppgaver. Dere er satt meget stor pris på igjennom året. Tusen takk. Kongsberg idrettsforening Ville hatt muligheten til å opprettholde aktiviteten i gruppene hvis det ikke hadde vært for alle som har bidratt i Alle som stiller på dugnader, alle lagledere, dommere, trenere, funksjonærer og ikke minst alle engasjerte foreldre som følger opp sine barn med kjøringer til trening og kamper slik at de får muligheten til å drive idrett. KIF STIFTET 28. Januar 1899 Lov for KIF vedtatt 04. November 1991 Kongsberg Idrettsforening Lederdirektiver, KLD er tillegg til lov for KIF Idrettsforening for å supplere disse med retningslinjer etter hvert som foreningen har utviklet seg ( alt ligger på hjemmesiden vår). Medlemmer under 12 år er forsikret i IF. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Personal og trenere er forsikret gjennom Gjensidige. Vi har gjennomført en flott TA Vare kampanje hvor KIF Turn Inntok førersetet og laget konsept for alle gruppene. Og alle gruppene har gjennomført kampanjen meget bra. Vi har ingen å miste i trafikken på vei til trening eller kamp. 3

4 2. Organinsasjon 2.1 KIF Hovedstyre Hoedstyre bestå rav en leder og nestleder og 2-4 styremedlemmer som utgjør AU (Arbeidsutvalget). I tillegg så er alle ledere i Gruppene medlemmer av hovedstyret. Etter gruppenes årsmøter blir lederen automatisk innstilt til å sitte Hovedstyret. Alle disse blir så registrert som styret i KIF i Brønnøysund registeret. Kif er i dag organisert med 9 ulike undergrupper. Som har sitt eget valgte styre og avholder sitt eget årsmøte. Disse gruppene er egne skatteobjekter. 4

5 2.2 Styrets sammensetning 2013 Navn Verv Merknad/Velges for Steinar Myhra Leder KIF AU/KIF Wenche Finnerud Nestleder KIF AU Odd Hoffart Styremedlem AU NN Styremedlem AU NN Styremedlem AU NN Styremedlem AU Ron Bjåland AU/Politiattester Rune Nilsen Styremedlem KIF Alpint Jan Erik Storløkken Styremedlem KIF Fotball Per Kr. Semmen Styremedlem KIF Friidrett Knut Tangen Styremedlem KIF Sykkel Hans C. Hagen Styremedlem KIF Snowboard Morten Fretheim Styremedlem KIF Hopp Jon A. Hakkelberg Styremedlem KIF Skøyter Thomas Realfsen Styremedlem KIF Turn Tor Olav Lyngestad Styremedlem KIF Hockey Arbeids utvalg Navn Steinar Myhra Wenche Finnerud Odd Hoffart NN NN NN Ron Bjåland Verv Leder AU AU AU AU AU AU AU/Politiattester Valgkomite Navn Per Kr. Semmen Jon Fredrik Lehn Pedersen Vegar Gran Verv Valgkomite Leder Valgkomite Valgkomite 5

6 2.2.1 andre Komiteer/representasjoner Kontroll Komite Navn Geir Hlegerud Stephan Bendiksen Verv Kontrollkomite Leder kontrollkomite Heders bemerkninger Navn Jon Anders Hakkelberg Bjørg Jarnes Bjørg Gimse Verv Leder Medlem Medlem Andre verv Navn Steinar Myhra Steinar Myhra Per Kr. Semmen Per Kr. Semmen Per Kr. Semmen Harrald Ånnestad (KIF) Terje Fjeldheim (KIF) Verv Styremedlem Birger Ruud minnefond Styreleder KIF Klubbhus Styremedlem KIF Klubbhus Styremedlem Knutehytta AS Styremedlem KIF idrettsenter Kongsberghallen representantskap Kongsberghallen representantskap Anleggs gruppe Knut Henrik Skramstad Leder 6

7 2.3 Styrets Møtevirksomhet/arbeid. I perioden fra forrige årsmøte har det vært avholdt: - 5 au møter - 6 hovedstyre møter Hovedstyret Hovedstyret har gjennomført 2 møter før sommeren et årsmøte i juni og 2 møter etter sommeren inkl. budsjettkonferansen i desember. Vi har hatt få møter. Dette skyldes ref. punkt 2.2 at det mangler flere i styret slik at vi får tatt klubben videre. Dagens situasjon er slik at vi bare får gjort det aller mest nødvendige hele tiden. Hovedstyret skulle lagt til rette for ennå bedre drift og muligheter for gruppene. Dette er pr i dag ikke mulig å få til. Vi sliter også noe med å få gruppeledere til å komme på hovedstyremøtene. Vi har aldri vært fulltallig i AU Au har Møttes kun 3 ganger av samme årsaker som i punkt Vi klarer ikke å sette i gang felles prosjekter når vi mangler halvparten av medlemmene. Ei da heller hjelpe til når det går trått i en gruppe. Ex. Så måtte All idretten legges ned som en konsekvens. KIF-Kortet ble også i år kjørt igjennom Kopisenteret og dette har fungert meget bra. KIF-Kortet er en god inntektskilde til foreningen. Det er så bra at bedrifter ønsker å være med og mange har vært med lenge. Vi trykker 4000 eksemplarer. Avtalen med LP fortsetter som før, noe som gjøre at vi kan være synlige i avisen for en meget lav pris. Årshjul er på vei inn i gruppene som et arbeidsverktøy for alt som skal skje ila et år. 7

8 3.Styrets Beretning De ulike gruppenes årsrapporter. 3.1 Alpint Medlemstallet har ligget stabilt på ca 200. For fjerde sesong på rad har vi hatt heltidsansatt hovedtrener i vintersesongen, og i vinter har han i tillegg til å trene de eldste har han hatt ansvaret for U14. De sportslige resultatene har vært blandet drops, men mye bra utvikling blant mange, og mange resultater vi i klubben kan være stolte av! I fjor stod det i årsrapporten at «Viktigere enn noen gang blir det å passe på at det fylles opp i rekkene i rekruttgruppa, så om dere kjenner 04/05-årganger som er ivrige på ski så be de kontakte Ole Andre Gjerpe.» Gjelder kanskje i enda større grad nå! Antall kvalikrenn ble redusert til vår tilfredshet (ift fjoråret), så anledningene til å trene har vært gode! Når det gjelder skiskolen, så organiserte Peer dette på en god måte. Fulle hus igjen! Peer har tanker for ytterligere forbedringer til neste år, men uansett: Stor takk til trenerne! Kostnadene knytta til å satse på ski er høye, og det er styrets mening at vi må tenke nytt når det gjelder å få inn sponsorinntekter (hva kan vi tilby næringslivet)? Vi kan ikke bare tigge, så hvilke tjenester er det realistisk å klare å selge inn? Alternativet er at treningsavgifter holdes høye, eller at trenerressurser i større grad jobber på frivillig basis. Selv om vi har har utrolig mye gøy sammen på tur, så er det alltid ting vi kan forbedre oss på. Vi kan med fordel minne hverandre på hvordan vi kan bli bedre rollemodeller for barna enten vi er på trening, samling eller renn! 3.2 Skøyter Denne årsberetningen oppsummerer aktiviteter som har foregått i KIF Skøytegruppe i sesongen 2013/2014. Sesongen har vært sterkt preget av det dårlige været og dermed de dårlige isforholdene i Idrettsparken. Dette har medført at de to terminfestede løpene vi skulle ha arrangert i Idrettsparken måtte avlyses eller flyttes til Geithus. Det har også vært for dårlige forhold for gjennomføringen av de ordinære klubbløpene eller Kongsbergmesterskapet, noe som har ført til at det ikke er gått lengre distanser enn 100m. Skøyteskolen kom seint i gang og det har kun vært mulig å gjennomføre 7 kurskvelder. Styret har denne sesongen fortsatt aktiviteten med de samme målsetningene som tidligere. Hovedfokus er å drive KIF Skøyter innenfor økonomiske og sportslige rammer tilpasset gruppens inntekter, utøvere og medlemmer. Visjonene og målsettingene fra Norges Skøyteforbund (NSF) er basis for gjennomføringen av aktivitetene i sesongen. Som nevnt i innledningen har aktiviteten denne sesongen vært sterkt preget av vær og isforholdene i Idrettsparken. 8

9 3.3 Hopp Hoppgruppa hadde i år kick-off på Skavanger skole med 52 personer tilstede. Veldig bra oppmøte. På innetreningene ble det lagt vekt på turning, balanse, koordinasjon og spenst, ispedd mye moro av forskjellig art. Nest siste treningen før jul ble foreldre invitert og utfordret til å være med på en treningskveld, og responsen var stor! Denne kvelden var det hele 36 personer som turnet, konkurrerte mot ungene og lærte satsbevegelse på rullebrett. Dette håper styret at kan bli en årlig seanse. I år kom snøen veldig seint, så vi var ikke i gang med å hoppe i Idrettsparken før Det var i snitt 30 til 40 hoppere i aktivitet 2 kvelder i uka, mandag og onsdag. Sesongen ute ble kort i år og var ferdig rett etter klubbmesterskapet Vi har i år arrangert Telenor-karusell, 2 kvelder i løpet av vinteren. Onsdag var siste renn i telenorkarusellen Sesong avslutningen ble holdt på Skavanger skole med stort fremmøte, 56 stk. med stort og smått. 3.4 Snowboard Antall betalende medlemmer pr var 136. Kidsgruppen (6-12 år) er den desidert største gruppa med 79 betalende medlemmer. Det er få jenter i alderen år og oppover (12 stk), men her jobbes det iherdig med å beholde de vi har og rekruttere flere gjennom prosjektet Silvergirls. 8 styremøter har blitt gjennomført i KIF huset/skikroa. Snowboardgruppa har vært representert i KIF Hovedstyre, diverse møter i Norges Snowboardforbund og diverse eksterne komitéer. Klubben gjennomførte foreldre-/informasjonsmøte med foreldre for utøvere i aldersgruppen 6-12 år i desember Målsetting for sesongen 2013/2014 har vært: Sikre økonomisk inntjening for å opprettholde det sportslige tilbudet til alle.. Arrangere Norgescuprenn og NM i snowboardcross Arrangere 2 x Norgescuprenn i freestylegrener (Big Air, Halfpipe, Slopestyle) Arrangere 3-4 klubbrenn Motivere, aktivere og inkludere foreldregruppa bedre Tilrettelegge for at juniorer og seniorer skal få bedre vilkår for å delta i internasjonale konkurranser, herunder økonomisk kjørerstøtte. Klubben skal videreføre rekruttering og satsing på jenter, Prosjekt Silver Girls Rekruttere flere gutter og jenter i aldersgruppene kids, yngre junior og junior, og jobbe for å beholde de vi har Klubben skal arrangere felles klubbtur Treningstur(er) til Wyller hvor trenerne organiserer opplegget Klubben skal arrangere Kongsberglekene for aldersgruppa 6-14 år Klubben skal arrangere kids camp på egnet sted utenfor Kongsberg Klubben skal arrangere junior camp på egnet sted utenfor Kongsberg Klubben skal arrangere senior camp på egnet sted utenfor Kongsberg 9

10 Arrangere motivasjonskjøring med Silje Norendal, Stian Sivertzen, Chr Ruud Myhre og Ole Christian Hagen. Sikre at Kongsberg Skisenter utvikler mangfoldet i tilbudet til snowboardkjørere, herunder et riktig vedlikehold av SBX løype og park for alle aldersgrupper. 3.5 Sykkel Terrenggruppe barn, 6-9 år. I sesongen 2013 hadde vi en treningsgruppe for barn i alderen 7-9 år. Vi syklet hovedsakelig i terrenget og skogsveier. Vi hadde trening på torsdager og startet i mai og holdt på til slutten av september. Utgangspunktet for de fleste treningene var Gamlegrendåsen Skole og området rundt lysløypa der ble brukt mye. På det meste hadde vi 18 barn på treningen, både gutter og jenter, men det var en stamme på ca 8-10 stk som var med hele sesongen. Det ble lagt vekt på basisferdigheter på sykkelen og at vi skulle leke å ha det moro. Noen få deltok på et Scott Cup ritt på Konnerud i august, men mange var med på rittet som vi selv arrangerte på Kongsgårdmoen. Terrengsykling for ungdom Ungdomsgruppa har vært aktive også denne sesongen. Det har vært mandager med teknikktrening 1 1/2 time og onsdager med utholdenhetstrening og 2 timer. Noen har deltatt i terrengritt og noen i utfor ritt. En samling hvor det var med 9 barn og like mange voksne på Hafjell. Avslutning etter endt sesong med pizza og litt premier. Mange av gutta var også aktive på enduro i funkelia. Landevei I sesongen 2013 blei det gjennomført fast treninger på tirsdag, torsdager og på søndager frem til Lillehammer Oslo for landeveisgruppa. Spinning for syklister: Før 2013 sesongen fortsatte KIF-sykkel den årlige suksessen fra 2010 med spinning på KMT gjennom høsten og vinteren. Dette er 1 ½ times spinning økter tilrettelagt for syklister. Dette har vært meget populært tilbud og plassene blei revet bort meget fort 10

11 3.6 Friidrett Trening for de yngste om vinteren samler ca. 15 barn i aldersgruppa 8-12 år, noe som er en tre- dobling fra forrige år. I sommersesongen har treningene foregått utendørs i Idrettsparken hver onsdag fra kl til 18.00, og ca. 15 utøvere har deltatt. I vintersesongen har vi holdt til innendørs i gymsalen på Skavanger skole, hver onsdag kl For de over 12 år har treningene foregått ute i sommersesongen, og innendørs i Kongsberghallen, fredager fra kl Gruppa har store utfordringer mht. anlegg. Arbeidet med å realisere en sprint- stripe med fast dekke i idrettsparken ledes av Knut Henrik Skramstad. Våre innspill til kulturanleggsplanen blir dessverre ikke prioritert. Vi skal likevel fortsette dette arbeidet. Friidrettsgruppa har opprettet en egen side på Facebook for å informere medlemmer og andre om aktiviteter, møter, resultater mv. Hjemmesiden på er ikke i bruk. 3.7 Hockey Etter den rimelig vellykkede fjorårssesongen var det ikke tvil om vi skulle melde på A-lag denne sesongen. Utfordringen var å få en trener som kunne løfte Alaget. Johnny Johnsgaard sa heldigvis ja. Med mye forskjell i ferdigheter og styrke/kondisjon var noe av det første treneren satte i gang med å få inn kondisjon så det ble mye skøytegåing. Mange spillere fra fjorårssesongen Alag og alle spillerne fra fjorårets U18 gjorde at det var gledelig mange spillere på årets lag. Flere enn på trening og stinn benk på kamper er det mange år siden vi har hatt på KIF Ishockey Alag. Men resultatene kom etterhvert igjennom sesongen, og vi havnet midt på tabellen. I sesongens siste kamp smelte A-laget til med seier 5-4 over Nesøya som kom på 2. Plass i serien. Neste sesong blir spennende da Alaget ser ut til å beholde de fleste spillerne, som vil være vesentlig bedre samspilt. 11

12 3.8 Fotball 3.9 barneidrett/all idrett Ingen aktivitet her i ref. tidligere punkter om mangel på styremedlemmer/trenere Turn KIF turn hadde et roligere år i 2013, i forhold til årene tidligere. En av grunnene var trenersituasjonen: Det var færre trenere på våren 2013 enn det som det egentlig var behov for. Styret og gjenværende trenere jobbet en del med å få treningene til å gå rundt, og derfor ble det heller ikke så mange konkurranse og aktiviteter dette året. Fra høstsemesteret ble det bytte av trener staben på de minste partiene, og søkninga var så god på begynnelsen av høsten at det ble besluttet å doble antall treninger på Foreldre og barn og Gymlek, og dette med hell. På troppssiden kom mange av de «gamle» trenerne tilbake, og dette gjorde at turngruppa igjen hadde nok trenere. Dette merkes både på antall gymnaster på treninga og at turngruppa kan gi en bedre kvalitativ trening, med mindre køståing. Gjennom et samarbeid med Kongsberg Videregående skole, Idrettslinja, har også to trenere fra tredjeklasse på idrettslinja vært med på tirsdagstreningene og de har stått for basistrening for konkurransegruppa og eldre juniorer. Noe av treningene på høstsemesteret ble hallen delt med KIF snowboard. Dette var en ordning som ikke var helt optimal hverken for oss i turngruppa, eller for KIF snowboard, men det gikk seg til etter hvert og det ble en løsning på 12

13 treningsavviklingene. I høstsemesteret «overtok» KIF snowboard og Kongsberg Freestylegruppe apparatene våre etter torsdagstreningene en ordning som bør formaliseres enda mer enn det er nå, både med tanke på ansvar, apparatslitasje og kompensasjon for dette. TA VARE kampanjen Buskerud fylkeskommunes trafikkholdningskampanje TA VARE ble frontet av KIF Turn med Mads Henriksen i spissen. TA VARE informasjon og materiell har blitt hyppig benyttet i ulike sammenhenger eks. Sommer- og juleavslutning, nettsider, refleksens dag etc. Av KIF sentralt ble KIF Turn tildelt en større andel av tilskudd fra fylkeskommunens pga turn sin innsats. Arbeidet med TA VARE vil fortsette i En stor takk til Mads for å lede dette arbeidet for våre barn og ungdom. JULEOPPVISNING I desember var det igjen juleoppvisning. Det ble lagt inn stor innsats for at juleoppvisningen skulle bli et show som publikum skulle huske. Etter innmarsj ble det fellesoppvisning der store og små opptrådde med pata pata her fikk vi mange positive tilbakemeldinger. Det var også halsbrekkende stunts både på trampett og tumbling med eget lysoppsett som gjorde det hele spektakulært. God omsetning i kiosk inklusive loddsalg grunnet bra planlegging og god dugnadsinnsats. Det hele resulterte i et pent overskudd og 2-siders oppslag i LP med mange fine bilder. Vi gjorde oss erfaringer i plan- og gjennomføringsfasen som vi tar med oss videre Kif gutta KIF-gutta består for tiden av ca 10 veteraner de fleste med røtter i fotballgruppa. Gjengen møtes vanligvis annenhver mandag på KIF-huset, der de viktigste aktivitetene er å oppdatere seg på hva som skjer i KIF, spesielt fotballgruppa, og å fortære kaffe og kaker. Blant annet har leder i fotballgruppa, Jan Erik Storløkken, deltatt på et møte, der det ble utvekslet synspunkter om fotballgruppas utvikling. Og Pelle Skavlem leder av sportslig utvalg i fotballgruppa har deltatt på flere av møtene. KIF-gutta har også utført dugnadsjobber, ryddet på KIF-huset, hengt opp vimpler på møterommet, reklameseil på tribunen, deltatt ved utdeling av fotballutstyr og har utført jobber i forbindelse med A-lagets hjemmekamper. Einar Andersen er med i fotballstyret som representant for KIF-gutta. Odd Hoffart 13

14 4. Økonomi 4.1 Medlemsnett Vi er litt usikre på hvordan dette vil utvikle seg fremover. Både om dagens vil møte de krav som kommer og hva som skjer i de ulike grenene, bla med mysoft som er idrettsforbundets løsning. Turn har tatt denne i bruk og vi vil høste erfaringer derfra. Dette har også mye med enkel kommunikasjon til andre systemer som har med lisenser og på meldinger å gjøre. Vi får se hvor utviklingen bærer hen. 4.2 Regnskapsføring. Siden KIF omsetter for nesten kr. 6.6 millioner har vi de siste årene benyttet Regnskaps byrået Exacta Services AS på Kongsberg. I år igjen må vi gi Bjørg Engebretsen en stor takk for hjelpen i Vi har samme revisor Ernst & Young i Drammen ved Bjørn Baklid som tidligere. Nå har vi jobbet sammen med disse noen år og nå kjenner vi hverandre ganske godt og det vil bære frukter framover på alle områder regnskap og revisjon omhandler. 4.3 svindel Vi har ikke avdekket noen former for forsøk på svindel i det jobbes stadig med å tett hull. Vi er mange mennesker som Har tilgang til forholdsvis store midler. Vi har ikke kommet i mål på system ang. Håndteringa av kontanter i forbindelse med arrangement. Det bør jobbes med. 4.4 generell økonomi har fulgt i 2012 sine fotspor. Vi er veldig fornøyd med hvordan totalen i KIF utvikler seg. Det er rom for de fleste investeringer i utstyr som trengs. Hovedforeningen har fått bygd opp et buffer på sparekontoen med kr Dette er en konto med restriksjoner som skal ligge som en sikkerhet. Fotball driver gledelig med et lite overskudd for andre år på rad, det er ikke stort slik at i lavsesong er likviditet en utfordring. Fremdeles så har det ikke kommet svar fra kommunen på de kr som vi mener de skylder oss. det har nå tatt 3 år. Det er mye penger for oss. Det er purret men intet svar. 14

15 4.5 Regnskap Alpint Hockey Snowboard regnskap kif Regnskap Regenskap Regenskap Regnskap Regnskap Regenskap Regnskap Regnskap Regenskap Sum inntekter sum varekjøp sum lønnskost sum andre driftskostn sum finnans resultat lev gjeld kund ford i bank Fotball Turn Friidrett Regnskap Regenskap Regenskap Regnskap Regnskap Regenskap Regnskap Regnskap Regenskap Sum inntekter sum varekjøp sum lønnskost sum andre driftskostn sum finnans resultat lev gjeld kund ford i bank

16 Hopp Skøyter Sykkel regnskap kif Regnskap Regnskap Regenskap Regnskap Regnskap Regenskap Regnskap Regnskap Regenskap Sum inntekter sum varekjøp sum lønnskost sum andre driftskostn sum finnans resultat lev gjeld kund ford i bank korr for intern oms. Hovedforening Totalt gruppene Totalt inkl hoved. Regnskap Regnskap Regenskap Regnskap Regnskap Regenskap Regnskap Regnskap Regenskap Sum inntekter sum varekjøp sum lønnskost sum andre driftskostn sum finnans resultat lev gjeld kund ford i bank

17 4.6 budsjetter Alpint Hockey Snowboard kif budsjett oversikt Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Sum inntekter sum varekjøp sum lønnskost sum andre driftskostn sum finnans resultat Fotball Turn Friidrett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Sum inntekter sum varekjøp sum lønnskost sum andre driftskostn sum finnans resultat

18 Hopp Skøyter Sykkel kif budsjett oversikt Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Sum inntekter sum varekjøp sum lønnskost sum andre driftskostn sum finnans resultat inkl. intern omsetnig Hovedforening Totalt gruppene Totalt inkl hoved. Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Sum inntekter sum varekjøp sum lønnskost sum andre driftskostn sum finnans resultat

19 1

20 2

21 4.7 Regnskapsrapporter hovedforening 3

22 4

23 4.8 andre engasjementer KIF Kif har følgende eier poster i: 100% i KIF klubbhus, styreleder Steinar Myhra, styremedlemmer: Per Kristian Semmen og Kåre Rustand. 42,1% KIF idrettssenter via Kif Klubbhus: Styreleder Ragnhild Karlsen, styremedlemmer: Svein Brandt og Per Kristian Semmen, daglig leder Kåre Rustand. 4,1% Kongsberg Medisinske treningssenter via Kif Klubbhus. Samt KIF idrettssenter eier 48,28%. Enkelt regnskaps oppsett. Henviser ellers til selskapenes regnskaper Kif kl Kif kl Kif id Kif id 2013 Inntekter (leie) Driftskostnader (opp pussing KMT) Driftsresultat Finnans Res før skatt Skatt Årsresultat/ overskudd Egenkapital Bankinnskudd Alle selskaper er stiftet 2000/2001. Pr dato er ikke alle årsmøter/generalforsamlinger i disse selskapene avholdt, men regnskapene er revidert. Steinar Myhra mai

24 4.9 Kontrollkomite 6

25 4.10 noter til regnskap 7

26 4.11 Sponsorer I KIF hovedforening har vi flere viktige sponsorer. Som vi takker for støtten i Uten dere går det ikke. Kongsberg Gruppen Kongsberg Kommune Laagendalsposten KMT/Family Sports Club Actic Intersport Kongsberg Itum 8

27 BREDDE OG TOPP MASSE MORO D KONGSBERG-IF ALPIN ÅRSRAPPORT FOR SESSONGEN

28 Organisasjon Styrets sammensetting Styrets sammensetning i sesongen har vært: Rune Nielssen, leder Peer Bakke, styremedlem Gry Haukeli, kasserer Jørn V Nygård, sponsoransvarlig Anne Kildal Tveiten, styremedlem Gard Spiten, arrangementsansvarlig Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv. Valgkomité Fredrik Neumann Foreldrekontakter Ole-Andre Gjerpe (vestegrupper) Thomas Løver (U12) Cato Totland (U14) Janne Urheim Bakke (U16) Sportslig utvalg (SU) Sportslig utvalg har bestått av: Kjell Herland, leder Ole-Andre Gjerpe (repr. vestegrupper) Thomas Løver (repr. U12) Cato Totland (repr. U14) Janne Urheim Bakke (repr. U16) Utdanningskontakt Kjell Herland Arrangementskomité Gard Spiten/Øystein Thoresen, leder Iren Groth Eggar, premieansvarlig Erlend Gustad/Jørn Vidar Nygård, påmeldingsansvarlig Jørn Vidar Nygård, portvaktansvarlig Øystein Thoresen, arenaansvarlig Jonny Eggar, altmuligmann Stian Haukeli, altmuligmann 10

29 Skikrodugnadansvarlig Cato Totland Teknisk komite Stian Haukeli, leder Jean Andre Håpnes, tidtagerekspert Erlend Gustad, tidtagerekspert og varakommentator IngvarBråthen, Speaker Materialforvalter Olaf Korbu Skiskoleansvarlig Peer Bakke Sponsorkomite Jørn V Nygård, leder Stein Sandvold Møter (styremøter, medlemsmøter mm). Styremøter har vært avholdt på ad hoc basis, idet mye har foregått løpende pr mail. Det har vært avholdt 1-2 foreldremøter pr gruppe. Har kommet innspill på at foreldrekontakter med fordel kan ha flere møter (kommunikasjon er viktig). Deltakelse i kurs, utdanning KIF Alpin har i løpet av sesongen sendt sine tidligere U16 løpere som nå har gått over i trenerroller på kurs i regi av Skiforbundet. Styrets beretning Medlemstallet har ligget stabilt på ca 200. For fjerde sesong på rad har vi hatt heltidsansatt hovedtrener i vintersesongen, og i vinter har han i tillegg til å trene de eldste har han hatt ansvaret for U14. De sportslige resultatene har vært blandet drops, men mye bra utvikling blant mange, og mange resultater vi i klubben kan være stolte av! I fjor stod det i årsrapporten at «Viktigere enn noen gang blir det å passe på at det fylles opp i rekkene i rekruttgruppa, så om dere kjenner 04/05-årganger som er ivrige på ski så be de kontakte Ole Andre Gjerpe.» Gjelder kanskje i enda større grad nå! Antall kvalikrenn ble redusert til vår tilfredshet (ift fjoråret), så anledningene til å trene har vært gode! Når det gjelder skiskolen, så organiserte Peer dette på en god måte. Fulle hus igjen! Peer har tanker for ytterligere forbedringer til neste år, men uansett: Stor takk til trenerne! Kostnadene knytta til å satse på ski er høye, og det er styrets mening at vi må tenke nytt når det gjelder å få inn sponsorinntekter (hva kan vi tilby næringslivet)? Vi kan ikke bare tigge, så hvilke tjenester er det realistisk å klare å selge inn? Alternativet er at treningsavgifter holdes høye, eller at trenerressurser i større grad jobber på frivillig basis. 11

30 Selv om vi har har utrolig mye gøy sammen på tur, så er det alltid ting vi kan forbedre oss på. Vi kan med fordel minne hverandre på hvordan vi kan bli bedre rollemodeller for barna enten vi er på trening, samling eller renn! Sponsor Vi må takke vår hovedsponsor, Sparebank 1, som med deres støtte gjør at vi kan drive klubben fremover slik vi ønsker. Vi har nå hatt Sparebank 1 cup som vårt klubrenn i 2 år nå, og håper vi kan få lov og fortsette med det. Vi har også vært så heldige og kunne fortsette med Dolly Dimple som Pizza leverandør og Rema 1000 Stasjonsbakken med pizza og brus leveranser knyttet til Klubb renn. I inneværende sesong har vi hatt avtaler med SpareBank 1 Kongsberg, Dolly Dimple, Rema 1000 Stasjonsbakken, Kongsberg Skisenter. I tillegg har vi vært heldige å fått tildelt midler fra Sparebank 1 Gavefond samt Sparebankstiftelsens Gavefond. I tillegg har det som en del av satsningsgruppene i aldersgruppen 12 år og eldre blitt hentet inn sponsorkroner fra: GKN AeroSpace Ljosland Bil AS BilSpiten AS PK Hus AS Kongsberg Skisenter ByggSpiten AS CarlsenFritzøe Abicon Elektro AS Oles Bil og MC Skole AS Traktøren Kongsberg Dugnad Det har vært avholdt følgende dugnader: Høstdugnad voksengruppa dro det i land i regi av Olaf Korbu. Vårdugnad avholdt med reparering av staur. Voksengruppa dro det i land i regi av Olaf Korbu. KIF kort: mens vi i fjor satt igjen med 120 kort, så sitter vi igjen med et restlager på ca 150 kort i år. Indikasjon på at vi nok bør se etter andre inntektskilder fremover. Skikrodugnad Det ble betydelig lavere inntekter inneværende sesong i forhold til forrige sesonger (max mot tidligere ). Det er i hovedsak 3 grunner til dette. 12

31 o o o Skikroa har på grunn av en historikk med dårlig oppmøte fra KIF alpin redusert med en person pr dag vi har dugnad. Det betyr at når vi før stilte 4 på dugnad var det i år 3. Den siste ressursen ble erstattet med en fast ansatt. Dette reduserte inntektspotensialet fra ca ,- til ca ,- En dårlig sesong der de to første helgene og de siste tre helgene ble avlyst. Dette reduserte inntektspotensialet ytterligere fra ca ,- til ca ,- Utøvere som var sluttet meldte fra sent slik at vi fikk hull i listene så de 20 vaktene som skulle bemannes klarte vi ikke å stille (2 vakter manglet). 3 som var satt opp stilte ikke på dugnad. Prosessen for å sette opp listene har i år vært slik: 1) Møte med skikroa, KIF snowboard og KIF Alpin 2) Fordele helger mellom KIF snowboard og KIF alpin. (dette gjorde vi for å unngå at de som hadde andre arrangement som måtte bemannes med dugnad i Funkelia skulle slippe å organisere skikro dugnad samme helgen) 3) Sende ut mail i november der man kan sette opp ønsker for tidspunkt for dugnad. 4) Fylle opp listene ved å plukke fra medlemslistene. 5) Sende ut første utkast på listene 6) Revidere listene med hensyn til utøvere som var sluttet 7) Sende ut endelig dugnadliste til alle som var satt opp på dugnad og publisere denne på KIF alpin sine hjemmesider. Prosessen for påminnelse (for hver helg vi skal arrangere dugnad): 1) mandag/tirsdag sende mail med påminnelse og be om bekreftelse på at man kommer. 2) onsdag/torsdag sende SMS/ringe til de som ikke hadde bekreftet oppmøte. 3) torsdag informere skikro om hvor mange som kommer på skikro dugnad. Skal vi klare å gjennomføre skikro dugnaden på en tilfredsstillende måte fremover så må det i god tid før dugnadlistene settes opp lages en liste over hvem som skal slippe dugnader. Styret? Trenere? ansvarlige for andre deler av KIF Alpin? foreldre til nye medlemmer? etc. Alle fritak som kommer etter at dugnadlisten er satt opp viser seg i praksis å være vanskelig å fylle. Vi vil igjen minne om at dette er viktige inntekter for KIF alpin og vi må møte på dugnader slik at skikroa ikke reduserer behovet for hjelp ytterligere. 13

32 Trening Sportslig utvalg (SU) Sportslig utvalg har bestått av: Kjell Herland, leder Ole-Andre Gjerpe (repr. Fargegrupper) Thomas Løver (repr. U12) Cato Totland (repr. U14) Janne Urheim Bakke (repr. U16) Gudmundur Sigurjonsson (Hovedtrener) SU har hatt ca. 8 møter dette året. De er allerede i gang med planleggingen av neste år og vil avholde et informasjonsmøte i overgangen mai-juni. Deltakelse i kurs, utdanning Det ble dessverre ikke arrangert Trenerkurs i sør Norge denne sesongen. Vi håper at det kan skje neste år! Barmarkstrening vår/høst U12 og eldre ble delt i to grupper: Grimurs og Gudmundurs gruppe. Begge har hatt trening både vår og høst. Før sommeren var det 1 dag i uka med sykling i regi av Jørn Vidar Nygård og Øistein Thoresen. I tillegg ble det instruert i styrketrening av Kjell H. Vi ble også med Friidrettssgruppa 1 dag i uka i idrettsparken og fikk prøvd ulike grener innen friidrett. Etter sommerferien økte vi til 2 dg/uka og etter høstferien opptil 3dg/uka for U16. Det ble gjennomført variert trening av Gudmundur S, Erlend Gustad og Elsa K. Vi arrangerte Ironman test i idrettsparken 26. mai og retest 18. september. Da viste de fleste en klar fremgang i resultater det er moro! U10 og yngre startet barmarkstrening etter høstferien og hadde da trening 1 gg pr uke i gymsalen på Madsebakken skole i regi av Erlend Gustad og Kjersti Amundsen. Vi var også vertsskap for Buskerud Alpins barmarkssatsning: "Flest mulig - best mulig - lengst mulig!" September. Det ble ett veldig bra og sosialt arrangement der 79 løpere pluss støtteapparat var med hele helgen. Det var variert trening, lagkonkurranse, foredrag av Kjetil A. Aamodt, overnatting i 14

33 Skrimhallen, m.m. Skitrening høst/vinter Skitrening høst: U12 og eldre var både på Juvass og Geilo i løpet av høsten. Gudmundurs gruppe var i tillegg i Østerrike, Stubaital. I november/desember hadde de opp mot 18 dager på Geilo. I stor grad har de trent i samme bakke, sammen eller ved siden av hverandre. Det gir god kontakt mellom løpere og foreldre. Vinteren har båret preg av redusert snømengde og høyere temperatur enn vanlig. Vi måtte begynne å salte i Funkelia i februar! Kvalik renn har blitt flyttet og avlyst pga dårlige forhold. Treningsforholdene på slutten av vinteren derimot var supre. Siste skihelgen var nettopp siste Kretssamlingen i Hemsedal, mai. I år har vi bodd noe mer spredt enn året før, dvs. flere har funnet rimelige steder selv ulike steder. For å styrke klubbsamholdet ser vi at det er viktig at vi i slike tilfeller samles for informasjon og sosialt samvær utenfor bakken. Skiglede og sosialt trivsel går hånd i hånd. Det ble arrangert 5 felles samlinger for Buskerud Skikrets i år: barmark i Drammen i august og Kongsberg i september. Ski på Geilo i desember, fartstreningen på Ål ble utsatt til februar og siste samlingen som nevnt i Hemsedal i mai. Hele opplegget ble en suksess. Det var fra 55 til ca. 90 løpere med og god stemning på alle samlingene. Skitrening vinter (i Funkelia): Fargegruppene har trent 2 gg pr uke. U12 og eldre har trent 3-4 kvelder pr uke avhengig av ambisjonsnivå. I tillegg har det vært samlinger i jule-, vinter-, og påskeferie for satsingsgruppene. Det har også vært arrangert trening i Funkelia i min. 5 helger utover dette. Aktivitetsdager Vi hadde en sosial samling på Høyt og Lavt i Svarstad, samt en aktivitetsdag i og utenfor Skrimhallen i september, begge med stor deltagelse. I tillegg hadde vi 2 sosiale kvelder i Funkelia med grilling/bollespising. Trenere Følgende lønnede trenere har vært engasjert i sesongen 2013/14: Gudmundur Sigurjonsson U14/16 Grímur Rúnarsson U12-16 Kjersti Amundsen Farge Bente Bjørnsen Sherlock Farge Even Gustad Farge Anders Belsby Bråthen Farge William Ekberg Farge Line Spiten Skiskolen Beate Wojtaszek Skiskolen Mari Jore Skiskolen Maren Rilvaag Skiskolen Betine Josefine Bjørdal Skiskolen Ellen Langaas Jensen Skiskolen Robert Palm Skiskolen 15

34 Arrangementer Fra Til Arr. navn Arrangør Gren Krets Fra Til Arr. navn Funkeliarennet - SL - AVLYST Arrangør Kongsberg IF Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn Funkeliarennet - SSL - AVLYST Arrangør Kongsberg IF Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn Kvalikrenn/sonerenn SSL Ål Arrangør Ål IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn Kvalikrenn - SL Geilo Arrangør Geilo IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn SpareBank 1 Cup KIF Arrangør Kongsberg IF Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn E-CO Alpincup - Puljekvalik & Sonerenn Arrangør Hemsedal IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn Masters Kongsberg Arrangør Kongsberg IF Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn FIS SSL Norefjell Arrangør Krødsherad IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn FIS Kongsberg Damer Arrangør Kongsberg IF Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn Sonerenn Gol Arrangør Gol IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn Kvalikrenn SSL Nesbyen Arrangør Nesbyen IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn Kvalikrenn SSL Norefjell Arrangør Krødsherad IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn Kvalikrenn SL Aron - flyttes til Kongsberg - PS! To renn for U14/U16 Arrangør Kongsberg IF Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn AVLYST - Kvalikrenn SL Drammen - renn 1 Arrangør Drammen Slalåmklubb Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn AVLYST - Kretsrenn SL Drammen - renn 2 Arrangør Drammen Slalåmklubb Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn SpareBank 1 Cup KIF Arrangør Kongsberg IF Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn KM/kvalikrenn SG Geilo ( 2 renn) Arrangør Geilo IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn KM/kvalikrenn SL Gol PS! To renn for U14/U16 Arrangør Gol IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn KM/kvalikrenn SSL Ål Arrangør Ål IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn Kongsberg Cup - SL kvalik til parallellslalåm Arrangør Kongsberg IF Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn Kongsberg Cup - SSL Arrangør Kongsberg IF Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn Geilo IL - Alpin - Sonerenn - SSL Arrangør Geilo IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn Sonerenn SSL Nesbyen Arrangør Nesbyen IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn SpareBank 1 Cup KIF Arrangør Kongsberg IF Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn Bendit Alpinfestival Arrangør Ål IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn NM alpint Hemsedal Arrangør Hemsedal IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn FIS SG/SC Ål Arrangør Ål IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn FIS SG Ål Arrangør Ål IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn FIS SSL Ål Arrangør Ål IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn FIS SSL Ål Arrangør Ål IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn FIS ÅL SL damer Arrangør Ål IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn FIS Donald Duck Hemsedal Arrangør Hemsedal IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Fra Til Arr. navn FIS ÅL SL herrer Arrangør Ål IL Gren Alpint Krets Buskerud Skikrets Renn Som dere ser av tabellen over, så ble det litt stang ut for arrangementene våre i vinter. Vi klarte bare å gjennomføre fem og et halvt av 10 renn. Mye dårlig vær i rennperiodene får få ansvaret for det, men i tillegg var det mange nye med i renn organisasjonen. Nytt av året var parallell slalåm som en del av Kongsberg Cup under Snowstock. Det var en suksess og bør gjentas til neste år. FIS renn og Master renn ordner seg selv mer eller mindre grunnet fantastisk innsats fra Olaf Korbu og co. Følgende stillinger(kan gå på rotasjon): a) leder av arrangmentskomiteen (styreplass) b) 1 som kan få opplæring i teknisk utstyr og rigging av dette c) 1 som kan få opplæring i tidtaking. d) 1 speaker. e) 1 starter (jobber også mot målbua ifm rigging av komunikasjon med start) f) 2 til som kan jobbe med rigging av arena, bakkemannskap g)2 som kan stå som sekretær ansvarlige, og flere som kan jobbe i sekretæriatet h) 1-2 Fotografer som kan bytte på å ta bilder av alle løpere på våre renn Snowstock Fredag kveld arrangerte KIF Alpin slalåm renn som kvalikk renn til lørdagens PSL. I år som ifjor stillte mange av våre løpere som instruktører på Barnivalen lørdag. Bra opplegg med premieutdeling på Snowstock scenen og Harald Q som speaker. Opplegget bør videre utvikles, og kan på sikt bli en inntektskilde til klubben. 16

35 Treningsgrupper og resultater Junior Juniorverdensmester i Italia: Magnus Bjørnnes (f. 1993), skicross. Blir spennende å følge ham neste år hans første som senior. Aldersbestemte klasser Treningsgruppe U12/U14 Antall løpere i U12 aldersgruppa har vært 5, hvorav 2 gutter og 3 jenter. På ski har disse løperne sammen med fem U14 jenter utgjort en treningsgruppe med et fint sosialt miljø. Barna har deltatt på det meste av tilbudet i KIF Alpin og noen har i tillegg deltatt på samlinger og treninger med andre klubber. Dette har gitt enda mer variasjon, møte med nye venner og utviklet samarbeid mellom trenere og foreldre. Tilbakemeldingen til SU er at samarbeid med andre klubber kan styrkes enda mer og bør prioriteres for neste sesong. Særlig gjelder dette forsesongen og vårsesongen. Løperne har utviklet treningsvilje, skiglede og ferdigheter. I de store mesterskapene Bendit alpinfestival og Telenor lekene har de målt seg med så mange som 150 løpere i hver klasse fra hele landet: Noen av de flotte prestasjonene: U12 SG Bendit: Carmen Sofie Nielssen (2), Vanessa Løver (10), Johs Herland (42) U12 SSL Bendit: Carmen Sofie Nielssen (5), Vanessa Løver (12) U12 SL Bendit: Carmen Sofie Nielssen (2), Vanessa Løver (18) U12 SSL Donald Duck: Carmen Sofie Nielssen (1), Vanessa Løver (9), Johs Herland (24) U12 SL Donald Duck: Carmen Sofie Nielssen (1), Vanessa Løver (13), Johs Herland (24) U14 SSL Donald Duck: Karoline Gustad Snersrud (28) Utenfor portløypene har frikjøring, 360 er og triks i parken blitt pressa til nye høyder. Dette har stort sett vært uorganisert aktivitet. Noe av dette fokuset bør også bli en del av organisert trening. Noen trenger veiledning for å teste grensene, utvikle dristighet og stole på egne skiferdigheter. Utenom en kilde til mye mestringsopplevelse er denne delen av skikjøringa svært utviklende med tanke på balanse og generell skibehendighet. Gruppa har hatt gleden av en entusiastisk og flink trener i Grimur og ivrige foreldre som har vært med på barmark, i bakken og på arrangement. Oppsummert; en meget bra sesong som avsluttet med motivasjon til mer skiopplevelser i 2014/15 sesongen. Supert! 17

36 Carmen kjører inn til 2nd plass i Bendit. Flotte forhold i april og mai (Vanessa) Treningsgruppe Gummi U14 - U16 Treningsgruppe Gummi består av 16 løpere i alder U14-U16 som har hatt Gudmundur som trener denne sesongen. Treningen i Kongsberg på snø startet i desember og endte til påske. Før sesongen var det barmarkstrening 2-3 ganger pr uke i tillegg til flere samlinger for klubben 18

37 og samlinger arrangert av Buskerud Skikrets. I oktober var flere av løperne på treningssamling i Østerrike, Stubai. I november og desember hadde vi flere samlinger på Geilo, nesten hver helg. Så fort snøen kom til Kongsberg flyttet vi samlingene hit for å redusere antall reisedøgn og kostnader ifm dette. Gudmundur Sigurjonsson har vært hovedtrener siden oktober. Gruppen av tidvis blitt delt i 2, U14 og U16, for å få mer tid til hver enkelt løper. Jevnt over har det vært stor framgang hos løperne, noe som sier at de har trivdes på trening og forstått oppgavene og som igjen har ført til mange flotte resultater. Landsrenn (NM) U16 har deltatt på Hovedlandsrennet i Oppdal med meget gode resultater. Her kan nevnes Bjarki Gudmundsson med sterk 3. plass i SL og 4. plass i SG. Jakob Bakke med 9. plass i SC. Sandra Lif Asmundsdottir med 16. plass i SL. De som deltok fra KIF var Bjarki Gudmundsson, Christian Haukeli, Egil Markus Østheim, Jakob Bakke, Katrine Groth Eggar og Sandra Lif Asmundsdottir. U16 deltok også på Hovedlandsrennet i Utfor på Hafjell. Bjarki Gudmundsson kvalifiserte seg som en av 7 løpere i Norge til Statoil Talent Camp på Kvitfjell etter hans gode resultater i hovedlandsrennene. Der var det bl.a. trening med EC og WC lagene. U14 har deltatt på Telenorlekene på Hafjell. Mange gode resultater her også med Iris Lorange Karadottir som nr 6 i SL, Ayda Parnianfard nr 21 i SG, Mathias Solheim Ørnes nr 29 i SL og Oskar Bråthen Herland nr 31 i SSL. De som deltok fra KIF var Iris Lorange Karadottir, Ayda Parnianfard, Anine Thoresen, Karoline Snersrud Gustad, Vilde Haukeli, Martine Nygård, Jørgen Åsheim, Vegard Martin Engeset, Mathias Solheim Ørnes og Oskar Bråthen Herland Kretsmesterskap (KM) Vi har 3 kretsmestere i SL U14 jenter: Iris Lorange Karadottir U14 gutter: Oskar Bråthen Herland U16 gutter: Bjarki Gudmundsson. Økonomi (alle tall i 1000) Regnskap 2013 er vedlagt sammen med budsjett Klubben fikk et overskudd på 72 (9 dårligere enn budsjettert). Fin utvikling ift 2012 hvor vi opplevde et underskudd på ca 50 (20 dårligere enn budsjettert. Oppsummering resultater Vi gikk altså i pluss (mot budsjettert). Dette på tross av at vi ikke har fått fakturert sponsorer enda. Jørn/Gry følger opp hvordan det best 19

38 gjøres. Oppsummering balanse Kontantbeholdninga er noe ned, men ingen dramatikk i det. Fordringer på medlemmer har steget og tilstrekkelig til at totalkapitalen har vokst. Det bør tolkes positivt, da kvaliteten på fordringene er gode. Planlagte inntekstbringende tiltak Sponsorsiden: Her må det tenkes nytt, men det er lov å ta lærdom av andre klubber! Arrangementsiden: Vi har denne sesongen hatt færre renn enn før. Tanken er å forsøke å få til et større arrangement. Seniorgruppa har tatt initiativ til å arrangere Senior NM, men ønsker at komite skal etableres av Styret. Rekruttering: Krever kontinuerlig fokus! Dedikert rolle i styret? Styrets kommentar Inntekter i klubben økte fra 834 i 2012 til 912 i 2013, tilsvarende en vekst på 9% (opp fra 6% vekst fra 2011 til 2012), og resultatet ble forbedret med ca 120 i samme periode. Innebærer at vi har hatt fokus på å bruke pengene på aktiviteter og minimalt annet. Det er er filosofi vi ønsker å fortsett, og med utgangspunkt i at klubben fortsetter med samme aktivitetsnivå, så virker det rimelig å anbefale klubben å la budsjettet for 2014 forbli uendret - og sågar å kopiere det samme budsjettet inn i Stian og Øystein har tatt til orde for at alpingruppa leier inn walkie-talkier ved behov i stedet for å ha liggende for deretter ha vedlikeholdskostnader på det i tillegg til svinn. Støttes fullt ut av styret. Styret har ikke hørt om andre nødvendige innkjøp (er avtalt med teknisk leder at han setter opp en prioritert liste med budsjettpriser dersom vi har innkjøpsbehov) tatt til orde for at andre innkjøp bør foretas. Vi har kjøpt inn timer utstyret som det ble påpekt behov for i fjorårsrapporten. 20

39 KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT FOR SESSONGEN Versjon: 2/

40 Innhold 1. Innledning Organisasjon Styrets sammensetning Styrets møtevirksomhet Styrets arbeid Representasjon, verv, funksjonærer Representasjon Verv Godkjente funksjonærer Andre aktiviteter Styrets beretning Overordnet visjon/målsetning fra NSF Overordnet målsetning for KIF Skøyter Rekruttering Medlemsoversikt Beretning fra ungdomsrepresentanten Instruksjon og trening Trenere Trening for de aktive Skøyteskolen Samlinger Baneforhold Arrangementer Stevner som KIF Skøyter har arrangert Hvammen Bygg løpet Kongsbergløpet KIF Skøyter deltakelse på stevner og løp Resultater Klubbmesterskap Hvammen Bygg løpet Kongsbergløpet Resultater Norgescup sammenlagt

41 8.5 Landsmesterskapet, Tønsberg februar Klubbrekorder Nye klubbrekorder Komplett liste over klubbrekorder etter sesongen 2012/2013: Utmerkelser for klubbrekord Økonomi Regnskap Budsjett for Sponsorer Styret takker Vedlegg 1: Resultatregnskap og balanse for Innledning Denne årsberetningen oppsummerer aktiviteter som har foregått i KIF Skøytegruppe i sesongen 2013/2014. Sesongen har vært sterkt preget av det dårlige været og dermed de dårlige isforholdene i Idrettsparken. Dette har medført at de to terminfestede løpene vi skulle ha arrangert i Idrettsparken måtte avlyses eller flyttes til Geithus. Det har også vært for dårlige forhold for gjennomføringen av de ordinære klubbløpene eller Kongsbergmesterskapet, noe som har ført til at det ikke er gått lengre distanser enn 100m. Skøyteskolen kom seint i gang og det har kun vært mulig å gjennomføre 7 kurskvelder. 2. Organisasjon 2.1 Styrets sammensetning Leder Jon Anders Hakkelberg Nestleder Jan Roger Hvammen Kasserer Gudmund Thoen Sekretær Geir Hatling Styremedlem Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Stine Røgeberg Pedersen Varamedlem Per Pedersen Ungdomsrepresentant Chris Robin Hakkelberg 2.2 Styrets møtevirksomhet Det har i perioden fra forrige årsmøte vært avholdt styremøter i tillegg til årsmøte: - 3 styremøter (16/ , 27/1-2014, 24/3-2014) - Årsmøte, 2/

42 2.3 Styrets arbeid Representanter fra styret har vært med på følgende i sesongen 2013/2014: - Styremøter i Skøytegruppa (Alle) - NSFs skøyteting, juni 2013, Asker (Jon Anders Hakkelberg) - Ledermøte i kretsen, mai 2013, Sudndalen (Jon Anders Hakkelberg) - Møter i hovedstyret for KIF (Jon Anders Hakkelberg) - Region og kretsmøter (Jon Anders Hakkelberg) - Sesongavslutning, 19/ Bilde 1: Utdeling av premier under skøyteavslutningen Representasjon, verv, funksjonærer 3.1 Representasjon Marcel Lesche Vanberg - Starter ved følgende mesterskap og stevner: o , Spinnoløpet, Geithus o , NC6/Skandinavisk Cup, Gøteborg o , NM Sprint, Gol o , NC8, Holmestrand/Geithus o , Kongsberg-løpet, Kongsberg/Geithus - TD ved følgende mesterskap og stevner: o , NC4, Jevnaker o , LM, Tønsberg 24

43 3.2 Verv Flere av medlemmene i KIF Skøyter har tillitsverv i forskjellige råd, utvalg, ressursgrupper osv.: Navn Verv Jon Anders Hakkelberg - Styremedlem i Buskerud Skøytekrets styre - KIF Skøytegruppe sin representant i Region Furumo Marcel L. Vanberg - Medlem av Buskerud Skøytekrets Autorisasjonsråd - Styremedlem TH i NSF - Ansvarlig for opplæring og videreutvikling av startere i NSF Magne Teigen - Medlem av BSK rekord og statistikkutvalg - Medlem av NSF ressursgruppe, hurtigløp. Har følgende oppgaver i Norges Skøyteforbund (NSF): Ansvarlig for godkjenning av Norske rekorder Leder av NSF Statistikkgruppe Ajourføring av NSF-webens statistikkoversikter Har følgende oppgaver i International Skating Union (ISU): ISUs tekniske komités ressursperson på følgende områder: - Oppfølging/grunnlag for godkjenning av verdensrekorder - Oppfølging/grunnlag for kvalifisering til World Cup og Junior World Cup - Oppfølging/grunnlag for rangering/grupper ved samtlige internasjonale mesterskap - Oppfølging/ajourføring av ISUs websiden historiske oversikter 3.3 Godkjente funksjonærer Buskerud Skøytekrets avholdt kurs for dommere/tidtakere i Idrettsparken 23. januar 2013 med fem deltakere fra skøytegruppa. KIF Skøyter har følgende godkjente funksjonærer til disposisjon: - Marcel Vanberg Starter nivå 2/Dommer/Tidtaker - Else Bollerud Starter nivå 3/Dommer/Tidtaker - Hanne Håvardsrud Dommer/Tidtaker - Jon Anders Hakkelberg Dommer/Tidtaker - Per Pedersen Dommer/Tidtaker - Gudmund Thoen Dommer/Tidtaker - Gunnar Holm Dommer/Tidtaker - Dag Bollerud Dommer/Tidtaker - Frank Hasslan Dommer/Tidtaker - Reidun Kristiansen Dommer/Tidtaker - Johan Fiskum Dommer/Tidtaker - Kåre Pedersen Dommer/Tidtaker - Jan Lundestad Dommer/Tidtaker - Stine Røgeberg Pedersen Dommer/Tidtaker 25

44 - Chris Robin Hakkelberg Dommer/Tidtaker - Jan Roger Hvammen Dommer/Tidtaker - Sandra Hakkelberg Dommer/Tidtaker 3.4 Andre aktiviteter Navn Aktiviteter Jon Anders Hakkelberg - Skøyteskole, januar 2014 mars Tidtaker, klubbløp - Forvaltning av utstyr Kåre Pedersen - Trener Stine Røgeberg Pedersen - Trener - Tidtaker klubbløp og Kongsbergløpet Per Pedersen - Tidtaker, klubbløp og Kongsbergløpet - Forvaltning av utstyr Chris Robin Hakkelberg - Skøyteskole, januar 2014 mars Trener - Tidtaker klubbløp Sandra Hakkelberg - Skøyteskolen, januar 2014 mars 2014 Jan Roger Hvammen - Skøyteskole, januar 2014 mars Tidtaker, klubbløp - Starter, klubbløp Gudmund Thoen - Tidtaker, klubbløp - Sekretariat klubbløp, Kongsbergløpet Geir Hatling - Skriver, Kongsbergløpet Sandra Hakkelberg Jan Roger Hvammen Ellen R. Pedersen Randi Hakkelberg - Kafeteriadrift, klubbløp/skøyteskole, skøyteavslutning, Kongsbergløpet 26

45 4. Styrets beretning Styret har denne sesongen fortsatt aktiviteten med de samme målsetningene som tidligere. Hovedfokus er å drive KIF Skøyter innenfor økonomiske og sportslige rammer tilpasset gruppens inntekter, utøvere og medlemmer. Visjonene og målsettingene fra Norges Skøyteforbund (NSF) er basis for gjennomføringen av aktivitetene i sesongen. Som nevnt i innledningen har aktiviteten denne sesongen vært sterkt preget av vær og isforholdene i Idrettsparken. 4.1 Overordnet visjon/målsetning fra NSF I NSF sin hovedstrategi for perioden er det satt opp nye mål for aktiviteten: HOVEDMÅL Vi skal engasjere barn og unge Vi skal være inkluderende Vi skal utvikle en sterk kultur som innebærer opplevelse av mestring og anerkjennelse i et godt miljø Vi skal ha miljøer som skaper fremgang gjennom målrettet arbeid med små og store utøvere Vi skal skape idrettsglede og fellesskapsfølelse gjennom lek, mestring og glede Vi skal bygge vår virksomhet på tydelige verdier Vi skal bidra til fysisk aktivitet, sosial utfoldelse og underholdning for alle Vi skal ha mange utøvere- barn, junior og senior i et nasjonalt skøytemiljø Vi skal ha utøvere i hurtigløp som tar medaljer i alle disipliner i OL, VM og EM Vi skal ha utøvere i alle aldre som hevder seg godt internasjonalt- alle grener Vi skal ha ledere og funksjonærer på høyt internasjonalt nivå Vi skal gi skøyter en enda tydeligere profil som en av våre fremste nasjonalidretter Vi skal ha tilstrekkelige anlegg for å drive og videreutvikle våre grener HURTIGLØP BREDDE, MÅL Skøyter skal være en helårsidrett Vi skal ha en aktivitetsvekst på 10 % i perioden i aldersgruppen opp til 15 år målt i forhold til idrettsregistreringen 2013 Vi skal ha konsepter og løsninger som engasjerer barn og unge i mestringsaktiviteter og konkurranseliknende lek for klubber og skoler HURTIGLØP BREDDE, TILTAK Utarbeide en mal for skøyteskole/rekruttering og aktivitetshefte til forskjellige nivåer- fokus på både sommer- og vinteraktiviteter I samarbeid med klubber og kretser arrangere flere lokale løp og skape mer variasjon i konkurranseformatene for aldersbestemte klasser Intensivert samarbeid mellom klubb, barnehage og skoler/aks/sfo Gjennom «prosjekt skøyteglede» etablere nye aktivitetsflater på naturis, arrangementer og tilgang til utstyr Sentrale etablerte aktiviteter og prosjekter skal videreføres og videreutvikles. Eksempler på dette er Bøkkoløpet, Jenteløftet og Statnettsamlingen 4.2 Overordnet målsetning for KIF Skøyter Målsetningene for KIF Skøyter har også denne sesongen vært: 1) Gi et godt tilbud for de aller yngste løperne på skøyteskolen og vektlegge jenteløftet 2) Opprettholde interessen for skøyter blant de aktive 3) Tilrettelegge for personlig utvikling og nye personlige/klubbrekorder for de aktive 27

46 Skøytegruppa har brukt skøyteskolen som arena for rekrutteringsarbeidet. Rekrutteringen vil fortsatt være et satsingsområde. Antallet medlemmer er på samme nivå som i forrige sesong. De aktive har satt en ny klubbrekord og flere personlige rekorder i løpet av sesongen. I sesongens siste løp i Stavanger satte Camilla personlig rekord på 500m med tiden 49,13 og Sondre personlig rekord på 1000m med tiden 2.02,32. Skøyteskolen har fokusert på mestring i et trygt miljø. Det sosiale aspektet har vært ivaretatt ved samlinger i kafeteriaen med prat over vafler, saft og kaffe etter skøyteskole/klubbløp. Dette er med på å skape et trygt og godt miljø mellom både barn, foreldre og trenere og er en fin avslutning på skøytekvelden. Skøytegruppa har fått gode tilbakemeldinger på dette tiltaket fra både foreldre og barn. Utfordringer framover blir å legge til rette for fortsatt rekruttering og at de yngre løperne fortsetter med skøyter. I dagens mangfold av tilbud på idrettsfronten konkurrerer skøyter med mange andre idretter. For å oppnå at rekruttene fortsetter med skøyter må det være attraktivt i forhold til de andre idrettene. Det å kunne ha is tilgjengelig i større deler av sesongen vil være svært viktig for at løperne fortsetter med skøyter. Det har vært og vil fortsatt være skøytegruppa sin oppgave å tilrettelegge for at utøverne skal utvikle seg og ha det hyggelig og trygt i skøytemiljøet. 4.3 Rekruttering Skøyteskolen har også denne sesongen vært hovedarena for rekrutteringen. Aktiv reklamering av skøyteskolen mot en av byens barnehage, annonser på nettsiden og i avisen har vært noen av virkemidlene. Se kapittel 4.4 for detaljer. 4.4 Medlemsoversikt Skøytegruppa har nå 45 medlemmer. Det er ett medlem flere enn antallet i foregående år. Kategori medlem Styret (inkl. 1 vara) Støttemedlemmer Aktive (10 år til jun B) Rekrutter *) 17*) Sum *) 45 *) basert på de som har deltatt på skøyteskolen 4.5 Beretning fra ungdomsrepresentanten Chris Robin Hakkelberg har vært ungdomsrepresentant denne sesongen. Dette er første året mitt som ungdomsrepresentant. Denne sesongen har det vært fire aktive løpere i klubben som har vært med på treninger, klubbløp, nasjonale løp og landsmesterskap. Det er moro og se de aktive stå på, for å nå sine mål. De har fått god veiledning av trenerne vi i klubben er så heldige og disponere. Jeg har hatt hovedansvaret for skøyteskolen i år også, noe jeg synes er veldig spennende. Det er moro og se skøyteglede blant de små barna. Jeg føler at opplegget vi har er bra, og 28

47 vi har fått positive tilbakemeldinger på både instruktørrollen og opplegget. Det som vi må jobbe mer med er å få barna som er på skøyteskolen til å fortsette i klubben, og bli med på treninger utenom skøyteskolen. Neste år er jeg på utveksling i USA og vil derfor ikke være til stede på skøyteskolen. I den forbindelse har vi en jobb å gjøre med tanke på skøyteskolen neste år. Hvem skal gjøre hva? Dette er noe som er viktig å få avklart tidlig i sesongen som kommer. 5. Instruksjon og trening 5.1 Trenere Chris Robin Hakkelberg, Kåre Pedersen og Stine Røgeberg Pedersen har denne sesongen vært trenere for de aktive, med trening på barmark i sommerhalvåret og trening på is i vinterhalvåret. I tillegg har Kent Kolnes i Region Furumo trent en av løperne. 5.2 Trening for de aktive Vi startet denne sesongen i mai. Våren, sommeren og høsten har vært fylt med blant annet basistrening og barmark. Istreningen startet på Geithus og i Drammen i slutten av oktober. Det har vært mange turer til Geithus denne sesongen på grunn av dårlige isforhold i idrettsparken. Da isen omsider var klar i Idrettsparken kom vi også i gang med skøyteskolen, godt ledet av Chris Robin Hakkelberg. Han hadde hjelp av Sandra Hakkelberg og utstyrshjelperne Jan Roger Hvammen og Jon Anders Hakkelberg. Klubbløp ble arrangert samme dag som skøyteskolen (onsdager). Rundt barn deltok på skøyteskolen. Dessverre har ikke været eller isen vært på vår side i vinter og is-sesongen på idrettsparken ble en del kortere enn vanlig. Det ble kun gått 100 meter pga dårlige isforhold og mangel på merking og sikring. Tirsdag og torsdag har vært faste treningsdager. Barmarkstrening har hatt hovedbase på Kongsberg. Vi har benyttet sklibrett i garderoben i klubbhuset og brukt uteområdet. Tirsdager har vi hatt fellestrening på Kongsberg sammen med regionsløperne. Stine Røgeberg Pedersen har hatt trening med tre unge løpere: Sondre Hvammen og Erling Hasslan. Jonas Arefjord har også vært litt med. Camilla Hvammen har vært trent av Stine R. Pedersen og i tillegg trent i Region Furumo v/kent Kolnes. Camilla har hatt egen treningsramme og deltatt på samlinger. Hun har også trent sammen med noen jenter fra Geithus og Drammen. Det har blitt satt mange nye personlige rekorder i løpet av sesongen og en klubbrekord. Vi er heldig som har trenere å spille på. Nå gjelder det bare å få flere av løperne fra skøyteskolen til å fortsette. Takk for en flott sesong. Chris Robin, Kåre og Stine. 29

48 5.3 Skøyteskolen Det har denne sesongen vært gjennomført skøyteskole hver onsdag kl 18:00 til 19:00 fra 15. januar til 5. mars, med unntak av vinterferien. Totalt har 15 barn deltatt, med 10 til 15 deltakere hver gang. Elevene på skøyteskolen har også deltatt på klubbløpene, hvor det i år kun har vært mulig å gå 100m. Gjennomføringen har blitt gjort med flott innsats fra flere, blant annet de yngre løperne. Aktivitetene, og opplegget rundt skøyteskolen har vært basert på samme opplegg som forrige sesong. Forberedelsene og gjennomføringen av aktivitetene er gjort med samme utstyr og med nok instruktører i forhold til antallet utøvere. Etter skøyteskolen har det vært kjørt klubbløp på samme måte som for tidligere år, bortsett fra distansene, samt samling i kafeteria etter skøyteskolen/klubbløp hvor det har blitt servert vafler og saft. Chris Robin Hakkelberg, med assistanse fra Sandra Hakkelberg har hatt hovedansvaret for skøyteskolen. 5.4 Samlinger Det har vært samlinger for de aktive på følgende steder denne sesongen: 1) Bolærne, jenteløftet, juni ) Hamar, august Baneforhold Denne sesongen ble svært spesiell, med unormalt høy temperatur i hele vinter. Isen ble aldri lagt slik at det var mulig å få gjennomført planlagt trening og klubbløp for de aktive. Banen ble heller ikke fullstendig merket. Kvaliteten på isen har vært svært dårlig gjennom de få ukene det var mulig å gå på skøyter. De aktive har derfor vært nødt til å benytte Drammen og Furumo (som har kunstis) i sesongen for å få trening på is. Det betyr også at mye tid går med til reising, noe som også medfører ekstra kostnader for de aktive. Siste kveld for aktiviteter (selv om den ble meget begrenset) på isen denne sesongen ble onsdag 5. mars. Etter dette var isen for dårlig til å kunne gjennomføre skøyteskole. 6. Arrangementer 6.1 Stevner som KIF Skøyter har arrangert KIF Skøyter hadde som målsetning om å få arrangert 2 nasjonale løp denne sesongen i tillegg til de tradisjonelle klubbløpene og Kongsbergmesterskapet Hvammen Bygg løpet På grunn av isforholdene måtte Hvammen Bygg Løpet avlyses. 30

49 5.1.2 Kongsbergløpet Isforholdene i Idrettsparken var heller ikke gode nok til å kunne gjennomføre det oppsatte Kongsbergløpet 8. februar. Løpet ble derfor foreslått å flyttes til Furumo. Geithus ble kontaktet for å sjekke mulighetene for å kunne arrangere løpet på Furumo. Geithus sa seg villig til å stille kunstisbanen, med nødvendige mannskaper og utstyr til disposisjon for å få gjennomført løpet. Kongsbergløpet ble dermed et meget vellykket arrangement på Furumo med flotte isforhold. I tillegg var vi heldige med været denne dagen. Resultatene fra løpet finnes under avsnittet Resultater. 7. KIF Skøyter deltakelse på stevner og løp Det har vært bra aktivitet blant de aktive denne sesongen med deltakelse på flere stevner og løp. Her er en oversikt over stevner som KIF løpere har deltatt på i sesongen 2013/2014: Dato Stevne Sted Antall KIF løpere Sommerløpet 2013 Hamar Testløp Stavanger Drammensløpet 2013 Drammen Spinnoløpet 2013 Geithus ASK-cupen 2013 Valle Hovin Karusell nr 3 Geithus Karusell nr 4 Geithus Krystallcup 2013 Jevnaker Karusell nr 5 Geithus Odalsskøyta 2013 Hamar Kretsmesterskap/Kretsløp Drammen Hamarlekene 2014 Hamar Karusell nr 6 Geithus Marienlystløpet Drammen Klubbløp Kongsberg Vikingløpet 2014 Tønsberg Klubbløp Kongsberg Karusell nr 10 Geithus Klubbløp Kongsberg Kongsberg-løpet 2014 Geithus Klubbløp Kongsberg LM 2014 Tønsberg Klubbløp Kongsberg Sandefjordløpet 2014 Hamar Karusell nr 14 Geithus Siste Indre 2014 Valle Hovin AASSA Single Distance Calgary Championships 2014 Olympic Oval Finale Calgary Sesongavslutning med rekordløp Stavanger 2 31

50 8. Resultater 8.1 Klubbmesterskap Det ble ikke mulig å arrangere klubbløp som tilfredsstiller kravene til klubbmesterskap på grunn av de dårlige isforholdene. 8.2 Hvammen Bygg løpet Hvammen Bygg løpet måtte avlyses på grunn av isforholdene i Idrettsparken. 8.3 Kongsbergløpet

51 33

52 34

53 8.4 Resultater Norgescup sammenlagt Det har ikke vært deltakere fra KIF-Skøyter på Norgescup denne sesongen 8.5 Landsmesterskapet, Tønsberg februar 2014 Under landsmesterskapet i Tønsberg deltok Camilla Hvammen. Kl Dist. Tid Pl. Navn J13 500m.56,17 (17) Camilla Hvammen J m 1.49,73 (14) Camilla Hvammen J m 2.52,91 (16) Camilla Hvammen 35

54 9. Klubbrekorder 9.1 Nye klubbrekorder Det ble satt en ny klubbrekord denne sesongen. Rekorden ble satt av Camilla Hvammen på 3000m i klassen Jenter 13 år. Hun har satt rekorden og forbedret den en gang i løpet av sesongen. 9.2 Komplett liste over klubbrekorder etter sesongen 2012/2013: KLUBBREKORDER for KONGSBERG IF, pr Ny rekord siste sesong er skrevet med rød skrift (fet skrift). Menn (uavhengig av klasse): Dist. Tid Navn Sted Dato 500m.38,70 Martin Pedersen Hamar m 1.16,09 Martin Pedersen Calgary m 1.56,33 Martin Pedersen Calgary m 4.16,03 Roger Bollerud Hamar m 7.19,34 Roger Bollerud Hamar m 15.24,64 Roger Bollerud Hamar Kvinner (uavhengig av klasse): Dist. Tid Navn Sted Dato 500m 43,25 Hilde Røgeberg Pedersen Calgary m 1.30,11 Sandra Hakkelberg Calgary m 2.17,83 Sandra Hakkelberg Calgary m 4.55,71 Sandra Hakkelberg Hamar m 9.29,7 Wenche Holm Valle Hovin Menn junior (17 og 18 år): Dist. Tid Navn Sted Dato 500m.38,80 Martin Pedersen Calgary m 1.16,44 Martin Pedersen Calgary m 1.56,81 Martin Pedersen Calgary m 4.20,10 Martin Pedersen Hamar m 7.24,43 Roger Bollerud Hamar m 16.08,7 Roger Bollerud Geithus Kvinner junior (17 og 18 år): Dist. Tid Navn Sted Dato 500m 43,25 Hilde Røgeberg Pedersen Calgary m 1.30,22 Hilde Røgeberg Pedersen Calgary m 2.21,59 Sandra Hakkelberg Hamar m 4.55,71 Sandra Hakkelberg Hamar m 9.29,7 Wenche Holm Valle Hovin Gutter Kl Dist. Tid Navn Sted Dato G11 500m 50,2 Per Erik Hanevold Oslo Bi (G11 500m 50,2 Kenneth Lund Håvardsrud Hamar ) G m 1.44,77 Kenneth Lund Håvardsrud Hamar G m 2.38,87 Kenneth Lund Håvardsrud Hamar G12 500m 45,6 Martin Pedersen Gol G m 1.34,86 Kim Lund Håvardsrud Hamar G m 2.25,49 Martin Pedersen Hamar

55 (G m 5.40,9 Martin Pedersen Geithus ) G13 500m 44,5 Martin Pedersen Kongsberg G m 1.30,78 Martin Pedersen Hamar G m 2.17,63 Martin Pedersen Hamar G m 5.03,30 Martin Pedersen Hamar G14 500m.42,70 Martin Pedersen Hamar G m 1.26,52 Martin Pedersen Hamar G m 2.11,75 Roger Bollerud Hamar G m 4.50,48 Kim Lund Håvardsrud Hamar (G m 9.04,0 Roger Bollerud Geithus ) G15 500m.41,67 Martin Pedersen Hamar G m 1.23,77 Martin Pedersen Hamar G m 2.12,94 Martin Pedersen Hamar G m 4.59,0 Morten Sjulsen Hol G m 8.54,8 Per Erik Hanevold Kongsberg G16 500m.40,32 Martin Pedersen Hamar G m 1.18,73 Martin Pedersen Hamar G m 2.02,59 Martin Pedersen Hamar G m 4.24,54 Roger Bollerud Hamar G m 8.37,5 Morten Sjulsen Hol (G m 19.50,3 Magne Hakkelberg Geithus ) Jenter Kl Dist. Tid Navn Sted Dato J11 500m 53,54 Hilde Røgeberg Pedersen Larvik J m 1.53,06 Sandra Hakkelberg Hamar J12 500m 50,1 Hilde Røgeberg Pedersen Hamar J m 1.43,1 Hilde Røgeberg Pedersen Hamar J m 2.41,56 Sandra Hakkelberg Hamar (J m 6.26,05 Camilla Hvammen Geithus ) J13 500m 48,5 Hilde Røgeberg Pedersen Hamar J m 1.37,3 Hilde Røgeberg Pedersen Hamar J m 2.32,66 Sandra Hakkelberg Hamar J m 6.27,28 Camilla Hvammen Geithus J m 6.11,71 Camilla Hvammen Geithus Utmerkelser for klubbrekord Det er tildelt en utmerkelse for klubbrekord. Utmerkelsen er tildelt Camilla Hvammen for klubbrekord i klassen Jenter 13 år. 37

56 11. Økonomi Inntektene har vært litt over budsjett og kostnadene har vært noe under budsjett denne sesongen. Resultatet viser et overskudd i resultatregnskapet. Årsaken til dette er i all hovedsak forventet aktivitet på driftssiden ikke er gjennomført som budsjettert. Hovedkilder til inntekt for skøytegruppa har vært medlemskontingent, tilskudd fra idrettsorganisasjoner, solgte KIF-kort, kafeteriasalg på arrangerte løp, sponsormidler og dugnadsmidler Regnskap 2013 Regnskapet er i år ført av Exacta. Vedlagt revidert regnskap viser en sum egenkapital på kr ,41 ved utgangen av Sum inntekter var kr ,53 (budsjett på kr ), sum driftsutgifter var kr ,44 (budsjett på kr ). Resultatregnskapet viser dermed et overskudd på kr ,09 mot et budsjettert resultat på 0. Se vedlegg 1 for detaljer i resultatregnskap og balanseregnskap Budsjett for 2014 Budsjett for 2014 behandles som egen sak på årsmøtet. Kostnader for regnskapsføring faktureres på timebasis og ikke fastpris, noe som kommer positivt ut for KIF Skøyter Sponsorer KIF Skøyter har også denne sesongen Hvammen Bygg som hovedsponsor. Hvammen Bygg har bidratt med direkte sponsorinntekter og i tillegg bidratt ved å sponse annonser i Laagendalsposten mot reklame på drakter, jakker og for et av sesongens løp med navnet Hvammen Bygg Løpet. Annonseutgiftene kommer ikke fram i regnskapet. 12. Styret takker Styret takker trenerne Stine Røgeberg Pedersen, Chris Robin Hakkelberg, Kåre Pedersen og Kent Kolnes, som har ledet løperne gjennom sesongen og oppnådd meget gode resultater. Dessuten må det gis ros til alle som trofast gang på gang stiller opp som funksjonærer og sponsorer ved våre løp og arrangementer. Uten alle disse frivillige hadde det vært svært vanskelig å gjennomføre de arrangementene som vi ønsker. I år stilte disse opp på Geithus slik at vi fikk arrangert Kongsbergløpet. En spesiell takk også til de som har vært med på å drive kafeteriavirksomheten under alle klubbløp, stevner og nasjonale løp. Det kan nevnes at det fra en familie har det vært hele 3 generasjoner som har bidratt. Kafeteriadriften er en kjærkommen inntektskilde og ikke minst et sterkt bidrag til det sosiale rundt alle arrangement. 38

57 Vi vil også dette året rette en takk til banemester Øyvind Tonby og hans assistenter for samarbeidet. Det ble i år store utfordringer med været som førte til at isforholdene ble svært dårlige og banen i Idrettsparken ikke ble brukbar for de aktive. Styret i KIF Skøytegruppe, Kongsberg 2. april

58 Vedlegg 1: Resultatregnskap og balanse for

59 41

60 KONGSBERG-IF HOPP ÅRSRAPPORT FOR SESSONGEN

61 Innhold Organisasjon...44 Styrets sammensetting...44 Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv Styrets beretning...44 Sponsor...45 Dugnad...45 Økonomi...46 Revidert regnskap... Error! Bookmark not defined. Årsmøtet KIF HOPP/ Revisorrapport for Regnskapet...47 Budsjett inneværende år...49 Planlagte inntekstbringende tiltak...49 Evt. styrets kommentar...47 Instruksjon og trening...50 Trening (Sted, tid, deltakelse mv.)...50 Trenere (lønnet og ulønnet)...50 Dommere...50 Tekniske delegert (TD)...50 Fremtidig behov, utfordringer...50 Arrangementer...50 Internasjonale...51 Nasjonale...51 Kretsstevner...51 Klubbrenn...51 Deltakelse i stevner, mesterskap...51 Internasjonale seiere...51 Norgesmestere...51 Kretsmestere...51 Klubbmestere...51 Andre nevneverdige resultater...52 Rekorder...52 Materiell... Error! Bookmark not defined. Diverse

62 Organisasjon Styrets sammensetting Styrets sammensetning i sesongen har vært: Leder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Sportslig repressentant Morten Fretheim Svein Bjørnar Brenna Arve Johansen Magne Kleven Mona Myrvold/ Ingunn Kolberg Kristoffer Gislesen (for trenerne) Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv. Det er det sittende styret som fungerer som valgkomite for Hoppgruppa. Styrets beretning Hoppgruppa hadde i år kick-off på Skavanger skole med 52 personer tilstede. Veldig bra oppmøte. Det ble ved denne anledning servert frukt og saft. Det ble også holdt et enkelt smøre kurs av Morten. Vi startet sesongen den med innetrening på Gamlegrendåsen Skole og det var et gjennomsnittlig oppmøte på 17 hoppere. På innetreningene ble det lagt vekt på turning, balanse, koordinasjon og spenst, ispedd mye moro av forskjellig art. Nest siste treningen før jul ble foreldre invitert og utfordret til å være med på en treningskveld, og responsen var stor! Denne kvelden var det hele 36 personer som turnet, konkurrerte mot ungene og lærte satsbevegelse på rullebrett. Dette håper styret at kan bli en årlig seanse. I år kom snøen veldig seint, så vi var ikke i gang med å hoppe i Idrettsparken før Det var i snitt 30 til 40 hoppere i aktivitet 2 kvelder i uka, mandag og onsdag. Sesongen ute ble kort i år og var ferdig rett etter klubbmesterskapet Vi har i år arrangert Telenor-karusell, 2 kvelder i løpet av vinteren. Onsdag var siste renn i telenorkarusellen Rimi rennet ble arrangert med litt færre deltager enn vanlig. Dette på grunn av at vi måtte flytte rennet pga. snømangel og da kolliderte det dessverre med et renn i Botne. Det var i år hele 7 løpere fra KIF som var med på Solan Gundersen vinterleker i Alvdal, helgen Mars. I tøff konkurranse klarte hopperne seg meget bra! Sesong avslutningen ble holdt på Skavanger skole med stort fremmøte, 56 stk. med stort og smått. 44

63 Det ble delt ut premier for deltagelse av Telenor-karusellen, klubbmesterskapet og for deltagelse i hopp- og kombinert-karusellen for Buskerud. I år var vi så heldige at vi hadde besøk av vår egen storhopper Daniel Andre Tande som stod for utdelingen av premier. Daniel Andre` Tande ble på sesongavslutningen kåret til årets utøver. Han fikk utdelt Birger Ruud statuetten av Skimuseets venner. Han fikk også Kr av Kif hoppgruppe til Team Daniel. Sponsor Følgende sponsorer har støttet KIF Hoppgruppe i 2012/13: - Rimi var sponsor for Rimi-rennet. Dugnad Følgende dugnader er gjennomført i 2013/14: - Legging av matter i avsatsene. - Legging av bark i K41 - Vaktliste for treninger i Idrettsparken uke 49 tom. Uke

64 Økonomi Resultat

65 Balanse 2013 Styrets kommentarer til regnskapet for 2013 Resultatet for 2013 viser at gruppen gikk med et overskudd på kr ,- 47

66 Årsmøtet KIF Hopp / Revisorrapport for Regnskapet Årsmøtet gjennomført 23/

67 Budsjett 2014 BUDSJETT 2014 INNTEKTER 3010 KONTINGENTER STEVNEINNTEKTER LEIEINNTEKTER UTSTYR TILSKUDD/SPONSORINNTEKTER Tilskudd Idrettsparken SALG GENSERE OG LUER Off. Tilskudd/refusjoner SALG AV KIF KORT REFUSJON MVA 0 SUM INNTEKTER KOSTNADER 4010 VAREKOST GENSERE INNKJØP UTSTYR TIL DRIFT KOSTNADER ARRANGEMENTER INNKJØP UTLEIEUTSTYR LØNN TRENERE ARBEIDSGIVERAVGIFT KOSTNADER IDRETTSPARKEN KOSTNADER TIL REGSKAPSFØRING DIVERSE KOSTNADER PORTO KOSTNADER HANIBALL REISEKOSTNADER TRENERE Reisekostnad, ikke oppgavepliktig REKLAME/ANNONSER DELTAGELSE RENN TRENINGSAVGIFTER 7900 KIF KORT Medlemskont KIF Renter Renteinntekter Gebyrer 0 SUM KOSTNADER SUM FINANS 0 RESULTAT

68 Planlagte inntekstbringende tiltak Følgende tiltak er planlagt i 2014: - Søknader til diverse gavefond. - Salg av Kif-kort. - Utleie av hoppski/sko. - Salg av KIF-gensere/luer Instruksjon og trening Trening (Sted, tid, deltakelse mv.) Vi startet med innetrening på Gamlegrendsåsen skole 9 oktober Ute trening fra 20 januar til 5. Mars i Idrettsparken hoppsenter. Trenere (lønnet og ulønnet) Følgende trenere har vært engasjert i sesongen 2013/14: - Jan Erik Stensby - Kristoffer Gislesen - Grethe Kristin Fretheim - Sondre Holm Røed Dommere Grethe Kristin Fretheim er forbundsdommer. Stein Ringstad er forbundsdommer. Tekniske delegert (TD) Ingen Fremtidig behov, utfordringer Kontinuerlig rekruttering er KIF Hoppgruppe sin hovedutfordring i det videre arbeidet. Arrangementer KIF Hoppgruppe har gjennomført følgende renn-arrangementer i 2013/14: - Rimi rennet Telenor karusell, to renn. - Klubbmesterskap

69 Internasjonale Ingen Nasjonale Ingen Kretsstevner Se ovenfor. Klubbrenn Se ovenfor. Deltakelse i stevner, mesterskap Følgende resultater i mesterskap ble oppnådd i 2013/14 - Daniel Andre` Tande har representert KIF og Norge i junior-vm. - Daniel Andre` Tande var deltager i de Olympiske Leker. - Han ble nr. 14 i HS 100 individuelt jr og de ble nr. 3 i VM lag jr. - Daniel Andre Tande, bronse, junior-nm, individuelt. - Daniel Andre Tande, bronsemedalje, NM, lag jr. - Daniel Andre` Tande fikk en seier og 7 plass i NC og ble nr. 2 sammenlagt. - Daniel Andre` Tande deltok i WC i Kulm nr. 15. Wisla 17 og Zakopane nr 5 for lag - Daniel Andre` Tande ble også nr. 6 i stor bakke på Lillehammer og nr. 6 liten bakke i Molde i senior NM. - Daniel Andre` Tande ble også nr 2 i COC renn i Engelberg Internasjonale seiere Ingen Norgesmestere Ingen Kretsmestere Ingen Klubbmestere Følgende klubbmestere ble kåret i 2013/14: - J 11 år K25 Ingrid Hordvik Kleven - G12 år K25 Jonas Thorsdalen Solvang - M K25 Arve Johansen - G 12 K41 Martin Lie Viken - G 13 K41 Andreas Hordvik Kleven - G 14 K41 Jørgen Lie Viken - G 15 K41 Håkon Kristoffer Tande - Veteran Steven Manquin - Veteran Morten Fretheim. 51

70 Andre nevneverdige resultater Ingen Rekorder Daniel Andre` Tande satte ny klubbrekord med hele 197,5 meter i Kulm! Diverse Ingen 52

71 KONGSBERG-IF SNOWBOARD ÅRSRAPPORT FOR SESSONGEN

72 Innhold Organisasjon Styrets sammensetting Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv Deltakelse i kurs og utdanning Styrets beretning Sponsor Dugnad Økonomi Årsmøtet KIF Snowboard Budsjett inneværende år (2014) Planlagte inntekstbringende tiltak Instruksjon og trening Trening (Sted, tid, deltakelse mv.) Trenere/ Instruktører (lønnet) Dommere Tekniske delegert (TD) Fremtidig behov, utfordringer Arrangementer Internasjonale Nasjonale Kretsstevner Klubbrenn Andre arrangement/ aktiviteter Klubbturer Deltakelse i stevner, mesterskap Internasjonale seiere Andre nevneverdige resultater Norgesmestere Norges Cup/ World Rookie Tour, 1.-3.plass Klubbmestere Rekorder Hovedmateriell Utnevnelser sesongen 2013/

73 Viktige hendelser i sesongen som kommer 2014/ Avslutning

74 Organisasjon Styrets sammensetting Styrets sammensetning i sesongen har vært: Leder Nestleder/Sportslig ansvarlig Kasserer Sekretær Ungdomsrepresentant Hans Christian Hagen Gro Elin Hillestad Wenche Glørud Gro Rudi Hansen Even Deilkås Styrets undergrupper i sesongen : Marked & Sponsoransvarlig Arrangementsansvarlig Arrangementsansvarlig NK Turkoordinator Materiellansvarlig Dugnadskoordinator Medlemsinfo/web Trener- og treningsansvarlig Jentekontakt Fredrik Glette Peter Bjarheim Anders Ruud Pål Bratlie Dag Løvås Marianne Rønning Gro Rudi Hansen Pål Bratlie Espen Rue/Signe Rue Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv. Valgkomité: Tom Erik Svendsen (leder), Yngve Marthinsen, Merete Hjelsvold Revisorer: Ikke påkrevet Deltakelse i kurs og utdanning En person gjennomførte parkinstruktørkurs juni 2013 på Folgefonna i regi av Snowboardforbundet. Instruktørkurs ble avholdt i Funkelia, i regi av Snowboardforbundet, januar Det var 5 påmeldte, men bare 4 gjennomførte, da en var sykemeldt grunnet ryggskade. Styrets beretning Antall betalende medlemmer pr var 136. Kidsgruppen (6-12 år) er den desidert største gruppa med 79 betalende medlemmer. Det er få jenter i alderen år og oppover (12 stk), men her jobbes det iherdig med å beholde de vi har og rekruttere flere gjennom prosjektet Silvergirls. 8 styremøter har blitt gjennomført i KIF huset/skikroa. Snowboardgruppa har vært representert i KIF Hovedstyre, diverse møter i Norges Snowboardforbund og diverse eksterne komitéer. Klubben gjennomførte foreldre-/informasjonsmøte med foreldre for utøvere i aldersgruppen 6-12 år i desember Målsetting for sesongen 2013/2014 har vært: 56

75 Sikre økonomisk inntjening for å opprettholde det sportslige tilbudet til alle.. Arrangere Norgescuprenn og NM i snowboardcross Arrangere 2 x Norgescuprenn i freestylegrener (Big Air, Halfpipe, Slopestyle) Arrangere 3-4 klubbrenn Motivere, aktivere og inkludere foreldregruppa bedre Tilrettelegge for at juniorer og seniorer skal få bedre vilkår for å delta i internasjonale konkurranser, herunder økonomisk kjørerstøtte. Klubben skal videreføre rekruttering og satsing på jenter, Prosjekt Silver Girls Rekruttere flere gutter og jenter i aldersgruppene kids, yngre junior og junior, og jobbe for å beholde de vi har Klubben skal arrangere felles klubbtur Treningstur(er) til Wyller hvor trenerne organiserer opplegget Klubben skal arrangere Kongsberglekene for aldersgruppa 6-14 år Klubben skal arrangere kids camp på egnet sted utenfor Kongsberg Klubben skal arrangere junior camp på egnet sted utenfor Kongsberg Klubben skal arrangere senior camp på egnet sted utenfor Kongsberg Arrangere motivasjonskjøring med Silje Norendal, Stian Sivertzen, Chr Ruud Myhre og Ole Christian Hagen. Sikre at Kongsberg Skisenter utvikler mangfoldet i tilbudet til snowboardkjørere, herunder et riktig vedlikehold av SBX løype og park for alle aldersgrupper Vurdering av måloppnåelse: Det sportslige tilbudet ble opprettholdt og til dels utvidet. Klubben gikk med underskudd. Klubben arrangerte to (2) Norgescuprenn; SBX og slopestyle i mars Vi fikk ikke tildelt NM Det gikk til Trysil. Tre (3) klubbrenn ble arrangert; Big Air, Slopestyle og Carving. Klubben har prøvd å involvere foreldregruppa mer bl a gjennom Kids camp på Vierli. Kr ,- ble satt av til støtte for kjørere og reiseledere som ville konkurrere internasjonalt (foreløpig budsjett 2014). Klubben har hatt 9 kjørere som har konkurrert internasjonalt sesongen 2013/2014. Det er 2 færre enn forrige sesong. Jentesatsingen er videreført og Silvergirls er en fin kjerne med jenter som øker i antall. Rekrutteringsarbeidet på guttesiden ser ikke ut til å ha hatt spesielt god effekt. Ønsket effekt er ikke oppnådd. Kidsgruppa holder seg stabilt med høyt antall deltakere. Felles klubbtur ble ikke arrangert. Det ble gjennomført junior/senior camp til Vierli siste helgen i november. Det ble gjennomført minst 3 treningsturer til Wyller, blant annet for å trene halfpipe. Kids Camp på Vierli ble en suksess. Det ble arrangert klubbtur til Norsjø Feriesenter Medlemsmassen: Klubben hadde 147 betalende og aktive medlemmer i sesongen Klubben hadde 136 medlemmer rapportert inn til Idrettsregisteret , inkludert 79 betalende kids. Kongsberglekene ble arrangert i mars. Meget vellykket med 70 deltakere. Motivasjonskjøring med Stian og Silje ble ikke gjennomført inneværende sesong. Skisenteret laget ikke halfpipe denne sesongen. Samarbeidet med daglig og operativ ledelse i skisenteret har gått bra. Skisenteret laget god SBX løype til NC. Parken har vært litt ymse og vedlikeholdet av hopp og elementer har ikke vært av beste vare. Parken var OK under NC Slopestyle, men med lite variasjon og ikke topp kvalitet resten av sesongen. Trenerutgiftene for sesongen 2013/2014 er på nivå som foregående sesong. Sponsor Det har vær jobbet aktivt i sesongen med å opprettholde en god kontakt med de sponsorene vi har hatt tidligere år, samt at det har vært jobbet intenst med å skaffe nye sponsorer og 57

76 søke om støtte hos forskjellige instanser. Generelt kan vi si at det har vært vanskelig å få de helt store summene fra enkeltbedrifter, men at vi har greid å få med en del nye støttespillere på mindre beløp. DNB Kongsberg er den største sponsoren. Kongsberg skisenter har sponset klubben med sesongkort til trenere og styremedlemmer som har behov ifm arrangementsavvikling. KIF Snowboard retter en stor takk til sine sponsorer og samarbeidspartnere i sesongen : DNB Fattigmann Stortorvet Forenede Montører GKN Aerospace Intersport Kongsberg Kiwi Baneveien Kongsberg Gruppen Kongsberg Skisenter Roys Selskapsmat Session Buskerud Storsenter Würth fondet AG Entreprenør Dugnad Alle arrangement i regi av klubben er avholdt med dugnadsdeltakelse. Det har vært stor aktivitet og mange utfordringer knyttet til avvikling og deltakelse fra dugnadspersonell. Den største utfordringen er knyttet til at alle dugnadsvakter skal dekkes opp av foreldre, seniorer og trenere, og her er ikke antall mennesker i samsvar med antall vakter klubben baserer seg på til dugnad. Endringer i terminlista medfører også ekstra utfordringer i og med at folk ikke har så lett på å stille på nye datoer når de først har fått en vakt. Det er forholdsvis mye logistikk knyttet til dugnadsjobbingen. Det har vært utført dugnad i skikroa, Norgescup, Kongsberg SBX Open, NM i Trysil, rekrutteringskurs, Åpen bakke, NM for Brannvesenet, Vinterfestival, Jazzfestival, Renotec klesbeholdere, TA VARE kampanjen og Kongsberglekene. Dugnad i skikroa er lite innbringende ift jobben som kreves med å få folk til å påta seg denne type dugnad. I år så har vi hatt en ekstra utfordring i forhold til lite snø, og dermed lite besøk i bakken. Det har ført til at flere av vaktene våre ble avlyste, og mindre inntekter en budsjettert. Gjennomføringen har likevel gått greit i år. Det kan være lurt å se på andre type dugnader fremover som kan sikre stabile inntekter til klubben, og som ikke er avhengig av været. Økonomi Klubben har ikke lykkes med å gå i balanse Det er regnskapsført et underskudd på kr ,12,-. Det var blant annet budsjettert med kr ,- i støtte fra Snowboardforbundet som ikke ble realisert og vi utbetalte kr ,- mer enn budsjettert i startkontingenter. Klubbens største enkeltstående utgift er lønn til trenere og for 2013 var beløpet kr ,-. 58

77 I 2014 vil fokuset være å balansere regnskapet. Pr første kvartal i 2014 har vi et overskudd Årsmøtet KIF Snowboard Årsmøte ble gjennomført 19 mai Budsjett inneværende år (2014) Legger opp til et budsjett som skal gå med et lite overskudd. Inntekter: Legge hovedvekten av inntektene på sponsorbidrag fra bedrifter Fortsette med god oppfølging av salg av KIF- kort Utplassering av Renotec klesbeholdere i Kongsberg regionen skal intensiveres Utgifter: Viser nøkternhet i bruk av midlene Få/ ingen store nye innkjøp, men vil vurdere innkjøp av en (1) ny Alge fotocelle Trenerutgiftene blir (igjen) den største utgiftsposten Planlagte inntekstbringende tiltak Sponsorinntekter ifm arrangement, startkontingenter ifm arrangement og salg av KIF kort. KIF Snowboard er avhengig av å påta seg arrangement for å få inntekter. Sponsormarkedet er krevende med stor konkurranse om midlene. Det må fokuseres på å hente inn større og langsiktige sponsorer. Det må jobbes jevnt og trutt med å skaffe sponsorer hele året. Klubben har innledet samarbeid med Renotec klesbeholdere da disse kan gi en varig og stabil inntekt. Målet er å utplassere 30 stk beholdere. Instruksjon og trening Trening (Sted, tid, deltakelse mv.) Høsten 2013 har det vært gjennomført innendørs trening i Idrettshallen i Kongsberg. Pga KIF Turn som ikke stilte opp ved tildeling av halltid for sesongen 2013/14 ble det mye kluss med treningstidene og KIF Snowboard måtte utvise svært mye fleksibilitet for å få treningen i Idrettshallen til å gå opp. Gruppe Sted Tid KIDS (6-12 år) Idrettshallen Tirsdag 16:00-17:30 Torsdag 19:00-20:00 Yngre Junior/Junior/Senior Idrettshallen Tirsdag 16:00-17:30 Torsdag 20:00-22:00 Trening i Idrettshallen består av lek, trampoline, trampett, airtrack og diverse apparater. Idrettshallen leies gratis fra Kongsberg Kommune. På kidstreningene har det vært opp til 45 stykker på trening. I tillegg har det vært arrangert to (2) turer til Heminghallen for barmarkstrening. Tildeling av treningstid i idrettshallen har vært vesentlig mer komplisert enn tidligere år pga KIF Turn, men takket være et godt samarbeid med Freestyle gruppen så fungerte det ok. KIF Turn krevde for første gang avgift for at vi skulle få benytte deres air track og trampoline. 59

78 Trening på snø/vinter foregår i Kongsberg Skisenter, Funkelia. Det har vært delt inn i følgende grupper: - KIDS (flere grupper etter ferdighetsnivå) - Ungdom (to grupper etter ferdighetsnivå) - Jentegruppe Silver Girls (tilbud kun til jenter) - Konkurranse (Jr/Sr) Konkurransekjørere trener i tillegg med Aktiv/Ungdom gruppene. Profesjonelle utøvere og utøvere i utdanning andre steder (Idrettslinje/HSG o.l.) trener normalt ikke med klubben, men med sitt respektive tilbud / landslag. Gruppe Sted Tid KIDS / Nybegynnere Barnebakken Tirsdager KIDS 2 Barnebakken/Skisenteret Tirsdager UNGDOM (Y.Jr/Jr) Skisenteret Mandag UNGDOM (Y.Jr/Jr) Skisenteret Onsdag Jentegruppe Skisenteret Torsdag KONKURRANSE (utvalg) Skisenteret Torsdag Trenere for konkurransegruppen har vært Christian Christensen, Tom Hovde og Bjørn Johan Jenssen. Trenere/ Instruktører (lønnet) Klubben har i sesongen 2013/2014 hatt 13 trenere, hvorav 7 har vært trener på innetrening og 13 har vært aktive i vintersesongen. Alle trenere er lønnet. Hovedtrener har vært Christian Christensen (CC). Følgende har vært engasjert som trenere på timebasis i sesongen: Christian Christensen, Andreas Skalstad, Bjørn Johan Jenssen, Halvor Skramstad Lunn, Tom Hovde, Matias Evensen Bråthen, Kristian S. Sørebø, Alejandro Faundez, Ole Steffensen, Vilde Amundsen, Helena Izabell Vik, Maiken Semmen og Tollef Overen. Dommere Følgende medlemmer er godkjente dommere: Martin Olsen, Kristoffer Helgerud Moen, Tom Hovde, Christian Christensen og Kristian Sørebø. Tekniske delegert (TD) Klubben har to godkjente TDer: Morten Sivertzen og Jan Åge Wallin Fremtidig behov, utfordringer Det hadde vært gunstig å få flere kvalifiserte dommere og TDer. Arrangementer Internasjonale Ingen Nasjonale SBX Open og Norgescup SBX mars og Norgescup Slopestyle 22. mars Det var også 2-3 deltakere fra Funkis snowboardklubb med i år. 60

79 Kretsstevner Arrangeres ikke kretsstevner i snowboard Klubbrenn Slopestyle, Big Air og Parallellslalåm. Andre arrangement/ aktiviteter Kick off Snowboardskole i romjula. Rekrutteringsarrangement hvor 10 nye brettkjørere i alderen 6-15 år ble rekruttert. Kongsberglekene med ca 70 deltakere i alderen 6-14 år. To dager med diverse øvelser og sosiale aktiviteter. Deltakere både fra Kongsberg, Geilo, Heming og Bærum. Sesongavslutning med Sørperenn ble gjennomført 1. mai. Ca 70 deltakere i rennet. Prosjekt Silvergirls Silvergirls har i sesongen vært en svært aktiv jentegruppe. De har hatt egne jentetreninger hver uke, i tillegg til de vanlige treningene sammen med guttene. Egne jentetreninger har vist seg å være et populært initiativ for jentene. 7 av jentene deltok på Session Jentecamp på Geilo desember Dette var svært vellykket, både sportslig og sosialt. Jentene trente sammen med snowboardjenter fra andre klubber, og knyttet kontakter med andre snowboardjenter hovedsakelig fra Geilo og Oslo. Dette har de hatt stor glede av gjennom hele sesongen. Silvergirls hadde en sosial samling på Peppes Pizza ifm Snowstock i februar, og da var det jenter som deltok. Mange av de yngre jentene i klubben var med, noe som er svært positivt med tanke på å øke antallet aktive Silvergirls. Silvergirls har deltatt på mange Norgescuprenn gjennom sesongen, og de har oppnådd gode resultater. En del av disse rennene har også vært sosiale turer med overnatting, noe som er svært positivt for motivasjonen, og for samholdet blant jentene. Mange Silvergirls deltok også på NM i Trysil, og gjorde det svært bra. Silvergirls har også hatt deltakere på Snowboardforbundets Jentecamper på Hafjell og i Hemsedal. I fjor vinter hadde Silvergirls gleden av en dag i bakken sammen med Silje Norendal, noe de også hadde håpet på i år, men dette ble dessverre ikke noe av. Silvergirls har et stort ønske om at dette kan bli aktuelt igjen neste vinter. Silje er et viktig forbilde både for Silvergirls, og for potensielle nye Silvergirls. Silje stilte opp som motivator på START under NM Big Air for jentene, noe som ble godt mottatt. Klubbturer Wakeboardtur Wakeboardtur til Norsjø Ferieland 25 august 2013 for klubbens medlemmer. 45 store og små 61

80 deltok fra KIF Snowboard. Det ble strålende vær og stor stemning for utøvere og foreldre med mye wakeboard, grilling og sosialt samvær. Dagen ble godt dokumentert med bilder og film på facebook. Junior/Senior tur til Vierli Siste helgen i november 2013 dro 38 (utøver/foreldre/trenere) til Vierli for en treningshelg. Vellykket samling med oppkjøring på snø for trenerstaben. KIDS karusell på Geilo Siste helgen i november 2013 arrangerte Geilo IL sin KIDS karusell med konkurranser og sosialt samvær for kidsa. Til tross for redusert deltagelse fra KIF, med 5 kids, ble det en veldig bra tur og Geilo IL hadde laget et veldig bra opplegg. KIDS Camp til Vierli KIF Snowboard arrangerte KIDS Camp, mars 2014, for femte året på rad for klubbens medlemmer i alderen 6-12 år og deres foreldre. Som i fjor gikk årets tur til Vierli og Kiddy Camp ved Stian Linnes var hyret inn for å stå for opplegget. Det ble veldig bra påmelding til camp n med 42 barn og voksne på Camp Vierli. KIDS Camp har etablert seg godt og dette er et bra arrangement for kidsa. Turen ble en suksess med god coaching i bakken på dagtid i et flott anlegg på Vierli. På kvelden kunne Camp Vierli tilby skateboard og masse annen moro. Deltakelse i stevner, mesterskap Konkurranser i Norges Cup 2013/2014 sesongen. Èn eller flere av klubbens kjørere har deltatt på følgende (antall påmeldte deltagere): NC SS Geilo (Superstyle session, jenter, 7 påmeldte KIF) NC SS, Geilo (Flyttet til Vierli) (15 påmeldte KIF) NC SBX, Geilo (Flyttet til Uvdal) (23 påmeldte KIF) NC SS, Varingskollen (17 påmeldte KIF) NC SBX, Kongsberg (36 påmeldt KIF) NC SS, Kongsberg (26 påmeldt KIF) NM HP, Wyller (6 påmeldte KIF) NM SBX, Trysil (21 påmeldte KIF) NM SS, Trysil (17 påmeldte KIF) NM BA, Trysil (10 påmeldte KIF) Internasjonale seiere Silje Norendal: X-Games, SS, Aspen, USA, 1.plass Mile High, BA, Australia, 1. plass Mile High, SS, Australia, 1.plass Andre nevneverdige resultater Silje Norendal Burton High Five, SS, USA, 3.plass Dew Tour, SS, Breckenridge, Colorado, 3. plass Community Cup, SS, Keystone, Colorado, 3. plass 62

81 OL, SS, Sotsji, Russland, 11. plass Stian Sivertzen: OL, SBX, Sotsji, Russland, 5. plass X-Games, SBX, Aspen, USA, 6. plass Verdenscup, SBX, Andorra, 2. plass Verdenscup, SBX, Montafon, Østerrike, 4. plass Christian Ruud Myhre: Europacup, SBX, Lenk, Sveits, 3.plass Stian Sivertzen og Christian Ruud Myhre: Verdenscup team race, SBX, Montafon, Østerrike, 4. plass Norgesmestere KIF Snowboard fikk seks (6) Norgesmestere og totalt 15 medaljer. I tillegg fikk Silje Norendal Kongepokalen: Navn Dato Konkurranse Sted Klasse # Tina Steffensen NM HP Wyller Jenter Y. Junior 1 Sofia Bjarheim NM HP Wyller Jenter Y. Junior 3 Håvard Heggem NM SBX Trysil Gutter Y. Junior 1 Stian Marthinsen NM SBX Trysil Gutter Y. Junior 2 Sofia Bjarheim NM SBX Trysil Jenter Y.Junior 2 Kristine Nymoen NM SBX Trysil Jenter Junior 2 Christian Ruud Myhre NM SBX Trysil Herrer Senior 1 Maiken Lund Semmen NM SBX Trysil Damer Senior 3 Silje Norendal NM SS Trysil Damer Senior 1 Kristine Nymoen NM SS Trysil Jenter Junior 2 Ingvild Nymoen NM SS Trysil Jenter Y. Junior 2 Sofia Bjarheim NM SS Trysil Jenter Y. Junior 3 Silje Norendal NM BA Trysil Damer Senior 1 Ingvild Nymoen NM BA Trysil Jenter Y. Junior 1 Tina Steffensen NM BA Trysil Jenter Y. Junior 2 Norges Cup/ World Rookie Tour, 1.-3.plass Navn Dato Konkurranse Sted Klasse # Tina Steffensen Star NC SS Vierli Jenter Y. Junior 3 Nora Andersen Star NC SS Vierli Jenter Junior 3 Sofia Bjarheim NC SBX Uvdal Jenter Y Junior 1 Ingvild Nymoen NC SBX Uvdal Jenter Y Junior 2 Tina Steffensen NC SBX Uvdal Jenter Y Junior 3 Brede Murberg NC SBX Uvdal Gutter Y Junior 1 Herman M Svendsen NC SBX Uvdal Gutter Junior 3 Vilde Amundsen NC SBX Uvdal Damer Senior 1 Christian Ruud Myhre NC SBX Uvdal Herrer Senior 1 63

82 Navn Dato Konkurranse Sted Klasse # Lars Sandviken NC SBX Uvdal Herrer Senior 2 Sofia Bjarheim NC SBX Uvdal Jenter Y Junior 1 Ingvild Nymoen NC SBX Uvdal Jenter Y Junior 2 Brede Murberg NC SBX Uvdal Gutter Y Junior 1 Stian Marthinsen NC SBX Uvdal Gutter Y. Junior 3 Herman M Svendsen NC SBX Uvdal Gutter Junior 1 Lars Tobias Haugen NC SBX Uvdal Gutter Junior 2 Maiken Lund Semmen NC SBX Uvdal Damer Senior 1 Christian Ruud Myhre NC SBX Uvdal Herrer Senior 1 Ingvild Nymoen Star NC SS Varingskollen Jenter Y Junior 2 Nora Andersen Star NC SS Varingskollen Damer Senior 1 Andrea Rue NC SBX Kongsberg Jenter Y Junior 1 Julie Bratlie NC SBX Kongsberg Jenter Y Junior 2 Iselin M Svendsen NC SBX Kongsberg Jenter Y Junior 3 Stian Marthinsen NC SBX Kongsberg Gutter Y. Junior 1 Håvard Heggem NC SBX Kongsberg Gutter Y. Junior 2 Hermann M Svendsen NC SBX Kongsberg Gutter Junior 1 Ole Ramberg NC SBX Kongsberg Gutter Junior 2 Christian Ruud Myhre NC SBX Kongsberg Herrer Senior 1 Tina Steffensen Star NC SS Kongsberg Jenter Y Junior 1 Ingvild Nymoen Star NC SS Kongsberg Jenter Y Junior 2 Sofia Bjarheim Star NC SS Kongsberg Jenter Y Junior 3 Kristine Nymoen Star NC SS Kongsberg Jenter Junior 2 Kristine Nymoen Star NC SS Kongsberg Damer Senior 3 Even Deilkås Star NC SS Kongsberg Herrer Senior 3 Tina Steffensen Superstyle Session Geilo Jenter Y Junior 1 Klubbmestere Det ble arrangert klubbrenn i Slopestyle, Big Air og Parallellslalåm (Carving). Klubbmestere Slopestyle Menn senior: Even Deilkås Damer senior: ingen Menn junior: Herman Møller Svendsen Menn yngre junior: Magnus Grøterud Damer yngre junior: Tina Steffensen Klubbmestere Big Air Menn senior: Even Deilkås Damer senioer: Ingen Menn junior: Herman Møller Svendsen Damer junior: Ingen Menn yngre junior: Martin Grøterud Damer yngre junior: Ingvild Nymoen 64

83 Klubbmestere Parallellslalåm Menn senior: Lars Sandviken Damer senior: ingen Menn junior: Herman Møller Svendsen Damer junior: ingen Menn yngre junior: Magnus Grøterud Damer yngre junior: Andrea Rue Rekorder Offisielle rekorder registreres ikke i disipliner i snowboard. Hovedmateriell Klubben har dommerbu, to høytaleranlegg, tilhenger for høytaleranlegg, telt, rails, trampoline, tidtakerutstyr og radioer/ walkie-talkier, eierandel i Big Air bag, samt diverse materiell for arrangering av renn, inkludert sikkerhetsnett type B. Utnevnelser sesongen 2013/2014 Årets utøver utnevnes av styret og er basert på resultater, holdninger og treningsinnsats. Årets utøver, gutt: Stian Sivertzen Årets utøver, jente: Silje Norendal Årets rekrutt utnevnes av trenerne og tildeles en kjører som har vist god innsats og fremgang. Årets rekrutt, gutt: Stian Marthinsen Årets rekrutt, jente: Tina Steffensen Viktige hendelser i sesongen som kommer 2014/2015 Klubben skal søke om å få arrangere minst ett Norgescup freestylerenn (Slopestyle eller Big Air) og årsmøte gir styret mandat til å vurdere og beslutte om vi skal søke om å få arrangere Norgescuprenn SBX og/eller NM full pakke unntatt halfpipe og/eller et internasjonalt SBX renn (eksvis Europacup). Satse på bred rekruttering i alle alderstrinn, gutter og jenter. Overgangen mellom kids og yngre junior er kritisk og må ha spesiell oppmerksomhet. Må jobbe for å beholde de vi har. Videreføre jenteprosjektet Silver Girls og gjennomføre tiltak for gutter yngre junior og junior for å heve nivået noe. Arrangere samlinger/klubbturer for de ulike aldersgruppene. Avslutning Styret takker alle medhjelpere og sponsorer for bidrag i form av nedlagte dugnadstimer, økonomisk støtte og premier. Innsatsen og dugnadshjelpen fra foreldre og frivillige har gjort det mulig å gjennomføre sesongens aktiviteter. 65

84 En takk til den motiverte trenerstaben under ledelse av Christian Christensen for å lære og videreutvikle våre barn på snowboard. En spesiell takk til Jan Åge Wallin og Tom Erik Svendsen for sin innsats under sesongens snowboardcross arrangement. Kongsberg, 19. mai 2014 Hans C. Hagen (sign) Leder Gro Elin Hillestad Nestleder/Sportslig ansvarlig Gro Rudi Hansen (sign) Wenche Glørud (sign) Even Deilkås (sign) Sekretær Kasserer Ungdomsrepresentant 66

85 1. ORGANISASJON Styret har bestått av: Årsberetning KIF sykkel 2013 Formann: Nestformann: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Valgkomite: Revisor: Knut Tangen Hanne Alstad Rolf Krona Hans-Christian N. Johansen Jørn Espen Bolstad Stian Jægtvik / Jørn Thomas Hansen Steinar R. Myhra 2. ADMINISTRASJON Det har vært avholdt 7 styremøter hvor det har blitt behandlet rundt 30 saker i løpet av MEDLEMMER Sykkelgruppa har 154 medlemmer. 4. INSTRUKSJON /TRENING Terrenggruppe barn, 6-9 år. I sesongen 2013 hadde vi en treningsgruppe for barn i alderen 7-9 år. Vi syklet hovedsakelig i terrenget og skogsveier. Vi hadde trening på torsdager og startet i mai og holdt på til slutten av september. Utgangspunktet for de fleste treningene var Gamlegrendåsen Skole og området rundt lysløypa der ble brukt mye. På det meste hadde vi 18 barn på treningen, både gutter og jenter, men det var en stamme på ca 8-10 stk som var med hele sesongen. Det ble lagt vekt på basisferdigheter på sykkelen og at vi skulle leke å ha det moro. Noen få deltok på et Scott Cup ritt på Konnerud i august, men mange var med på rittet som vi selv arrangerte på Kongsgårdmoen. 67

86 I sesongen 2014 vil det samme tilbudet komme, men da for aldersgruppen 8-10 år Terrengsykling for ungdom Ungdomsgruppa har vært aktive også denne sesongen. Det har vært mandager med teknikktrening 1 1/2 time og onsdager med utholdenhetstrening og 2 timer. Noen har deltatt i terrengritt og noen i utfor ritt. En samling hvor det var med 9 barn og like mange voksne på Hafjell. Avslutning etter endt sesong med pizza og litt premier. Mange av gutta var også aktive på enduro i funkelia. Samling på Hafjell 68

87 Terreng, voksne Landevei Godt oppmøte på trening tidlig i sesongen. I sesongen 2013 blei det gjennomført fast treninger på tirsdag, torsdager og på søndager frem til Lillehammer Oslo for landeveisgruppa. Også i år var den delt i tre grupper men med felles treningsopplegg. På sommeren og høsten ble racer treningene ikke så organisert og en del av syklistene gikk over til terreng. Mange gode kapasitetsøkter ble gjennomført på tirsdagene med intervaller i små grupper. Torsdager ble det kjørt litt rulle og rolige turer. Søndagsøktene blei rolig langkjøring økter på alt fra 3-5 timer. Mange fine turer ble gjennomført. 69

88 Spinning for syklister:før 2013 sesongen fortsatte KIF-sykkel den årlige suksessen fra 2010 med spinning på KMT gjennom høsten og vinteren. Dette er 1 ½ times spinning økter tilrettelagt for syklister. Dette har vært meget populært tilbud og plassene blei revet bort meget fort. Her styrer Hanne Alstad, Jørn Thomas Hansen, Hans-Christian N. Johansen, Ivar Gabrielsen og Monica Jemtegaard øktene. Hodelyktturer til Knutehytta Flere onsdager gjennom vinteren 2013 ble det arrangert felles skitur med hodelykt fra Funkelia til Knutehytta. Etter en liten pause på Knutehytta ble det det til tider kjørt friskt ned Kemneren. Fin oppkjøring til torsdagsspinninga. Årsmøte Årsmøte ble avholdt tirsdag 5. mars på Grand Hotell. Mats Kaggestad Holdt foredrag om egne opplevelser som proff. 70

89 Klubbkveld Det ble på høsten arrangert klubbkveld med oppsummering av sesongen 2013 og planlegging av Pål Henning fortalte også litt om sin oppkjøring til veteran VM. 5. ARRANGEMENT Tour of Norway. 71

90 Vi fikk tildelt starten på etappe 2 den 16. mai i Glava Tour i Den gikk fra Kongsberg og start på Nybrua og opp Jondalen til Gransherad og ned mot Notodden og så over til Bø og derfra ned til Skien hvor det var mål. Dette er vel det største internasjonale ritt som besøker Kongsberg på mange år. Værgudene var heller ikke med oss denne dagen men alt gikk veldig bra og arrangøren var veldig godt fornøyd med jobben vi gjorde. Vi var ca 20 stk fra gruppa som jobbet med dette den dagen og tross været gikk dette meget bra. Vi jobber for å få dette løpet til Kongsberg igjen i Tour of Norway for Kids. Tour of kids ble avholdt også i år den 15. mai og nå er dette for 6. gang som de er på Kongsberg med dette showet. I år var det påmeldt snaut 400 barn i alder 0 til 15 år og det var dessverre litt dårligere enn året før. Været får ta mye av skylden for dette i år. Været får vi ikke gjort noe med. Vi må også få takke Kongsberg Kommune og Politiet for flott samarbeid som gjør dette mulig når vi stenger av deler av sentrum for å få dette gjennomført. Dette hadde selvfølgelig ikke vært mulig å få til uten gruppas medlemmer heller. Tour of Kids kommer også til Kongsberg i Scott cup Kongsberg 2013 I september arrangerte Kongsberg IF sykkel Scott Cup. Dette var et av seks rundbaneritt som ble arrangert i nedre del av Buskerud. Vi gjennomførte rittet på Kongsgårdmoen. Der er terrenget lett teknisk, men utfordringene ligger i høy fart og bratte utforkjøringer og lange klatringer. Det var ca. 70 deltakere, flest barn i de miste klassene 6-15 år. Få deltakere i 72

91 seniorklassene. Kongsberg IF sykkel stilte med 10 personer som på dugnad arrangerte rittet på en god måte. Vi fikk gode tilbakemeldinger på gjennomføringen av deltakerne. Lurdalstrimmen Kongsberg IF Sykkelgruppe i samarbeid med Sykkelbyen Kongsberg, arrangerte Lurdalstimmen søndag 8. September for fjerde året på rad. Arrangementet som samlet hundrevis av deltakere på 70- og 80-tallet, men som etter hvert ble lagt ned. Starten var i gågata i Storgata, så bærer det oppover Eikerveien, innover Lurdalen, over Ulland, ned utforkjøringene til Sør-Svene, ned Bevergrenda og tilbake til Storgata. Løypa målte 35 kilometer, og den er nok tøffest i starten, ingen tidtaking og rittet passer for alle. Og som i gode, gamle dager, er sanitetskvinnene på Ulland engasjert. Det er gratis vafler og saft til alle. Vi hadde 90 deltagere i Syklister i alle aldre jobbet seg gjennom den 35 kilometer lange løypa. Alle deltakerne får en drikkeflaske og vinneren av en sykkel etter loddtrekning ble Morten Aas: 73

92 Takk til Intersport og gratulerer til vinneren! Veteran VM Hard satsing og med råe testresultater på forhånd ble det 11. plass på Pål Henning Hanssen i årets Veteran VM. 6. Aktivitet Nordmarka Rundt 74

93 KIF stilte med 10 syklister hovedsakelig fra gruppe 2 i årets Nordmarka Rundt. Gruppa kom nesten samlet i mål på 4 timer og 50 minutter. Odda-Bø 9 deltagere fra KIF. 7 stykker fra gruppe 2 kjørte sammen på 7 timer og 40 minutter. Tre pallplasser i respektive aldersklasser. Lillehammer-Oslo KIF Lag 1 og Eiker hadde et felles lag i Lillehammer-Oslo Det viste seg likevel vanskelig å få fylt opp de 30 plassene. Etter å ha fått med noen forsterkninger fra Drammen/Asker, var det totalt 23 ryttere som stilte til start. 75

94 Av disse 5 kom fra KIF. Starten i Lillehammer gikk 06:30, og med unntak av noen småuhell som punktering og en liten velt i "den vanlige" rundkjøringa, gikk syklinga greit og selv mot slutten av rittet var det sjelden under 10 personer i rulla. I Oslo var det 15 personer som kom samlet til mål på den regn- og motvind-pregede tiden 4:34:58. Vestfold Rundt KIF stilte med 10 egne ryttere i lagkonkurransen og hadde i tillegg noen ryttere fra andre klubber i vår gruppe. Greit gjennomført ritt med en rekke pallplasser og klasseseiere i tillegg til å være beste lag. Birken 25 deltagere fra KIF. God innsats med 3. plass til Ann-Elin Urdal Grenserittet 18 deltagere fra KIF. 1. plass til Ann-Elin Urdal! Farrisrunden 29 fra KIF 7. INNSATSPREMIE 2013 Årets innsatspris går til Darren Murphy for måten han har trent seg opp på etter velten i 2012 og gjennomførte Odda-Bø i 2013 på en strålende måte. Det er heller ikke noe å utsette på innsatsen til Darren på trengingene og langturene han er med på. Gir seg aldri! 8. Regnskap ble et godt år økonomisk for klubben med et overskudd på kr Med årets resultat er egenkapitalen på kr Klubben har opparbeidet seg en sunn økonomi, og med stabile inntekter på medlemskontingent, dugnadsinnsats og ulike tilskuddsordninger har vi god handlefrihet. Det var 154 medlemmer ved årsskifte, som var en liten økning fra Det er budsjettert med et underskudd på kr for Det er budsjettert med kr til innkjøp av telt og noe utstyr til bruk ved ulike arrangementer. Økt støtte til følgebiler, langehjelp og flasker til fellesrittene landvei og på et par av de større terrengrittene. 76

95 77

96 78

97 Budsjett

98 KIF Friidrett- årsmelding Organisasjon 1.1 Styrets sammensetting: Leder, Per Kristian Semmen Nestleder, Per- Andre Helliksen Kasserer, Kenneth Lund Semmen Styremedlem, Torje Osen Styremedlem, Terje Fjeldheim Styremedlem, Knut Henrik Skramstad 1.2 Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv Arrangementsansvarlig, Torje Osen Materialforvalter/ oppmann, Knut Henrik Skramstad 1.3 Møter Styremøter er avholdt etter behov, 4 stk. i løpet av sesongen Sesongavslutning i KIF- huset pizza, brus og premieutdeling etter siste utetrening. Det møtte ca. 25 stykker på avslutningen, omtrent samme som i fjor Sesongavslutning for Mosjons- karusellen på Privat med middag og premieutdeling. Ca. 20 deltakere. 1.4 Deltakelse i kurs, utdanning Ingen har deltatt på kurs denne sesongen. 1.5 Styrets beretning Det er ikke utarbeidet styrets beretning. 2 Instruksjon og trening 2.1 Trening Trening for de yngste om vinteren samler ca. 15 barn i aldersgruppa 8-12 år, noe som er en tredobling fra forrige år. I sommersesongen har treningene foregått utendørs i Idrettsparken hver onsdag fra kl til 18.00, og ca. 15 utøvere har deltatt. I vintersesongen har vi holdt til innendørs i gymsalen på Skavanger skole, hver onsdag kl For de over 12 år har treningene foregått ute i sommersesongen, og innendørs i Kongsberghallen, fredager fra kl Trenere Kenneth Lund Semmen (frem til jul) Torje Osen (etter jul) Knut Henrik Skramstad, har vært med som instruktør. 3 Dommere 3.1 Autoriserte dommere, navn grad mv Karl Evald Vigestrand, kretsdommer Terje Fjeldheim, kretsdommer. 3.2 Aspiranter, under utdannelse 3.3 Fremtidig behov, utfordinger Vi har ingen anlegg hvor vi kan arrangere stevner, og har derfor ikke behov for dommere. 4 Arrangementer 4.1 Internasjonale Ingen (Kongsberg har ikke anlegg for å kunne arrangere) 4.2 Nasjonale Ingen (Kongsberg har ikke anlegg for å kunne arrangere) 80

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014-2015 1/24

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014-2015 1/24 2015 KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014-2015 Versjon 11/5-2015 1/24 Innhold 1. Innledning... 4 2. Organisasjon... 4 2.1 Styrets sammensetning... 4 2.2 Styrets møtevirksomhet... 4 2.3 Styrets

Detaljer

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013-2014 1/24

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013-2014 1/24 2014 KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013-2014 Versjon 1/4-2014 1/24 Innhold 1. Innledning... 4 2. Organisasjon... 4 2.1 Styrets sammensetning... 4 2.2 Styrets møtevirksomhet... 4 2.3 Styrets

Detaljer

Årsrapport sesongen 2009-2010

Årsrapport sesongen 2009-2010 Årsrapport sesongen 2009-2010 1 1 Administrativt... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Styremøter... 3 1.3 Økonomi... 3 1.4 Sponsor... 3 1.5 Annet... 3 2 Dugnad... 4 3 Arrangement... 4 3.1 Renn/konkurranser...

Detaljer

Organisering, visjon og praksis

Organisering, visjon og praksis Organisering, visjon og praksis Hvem er med i alpingruppa? -U10 U12 U14 U16 FIS ca 20 stk ca 8 stk ca 4 stk ca 8 stk ca 9 stk Hemsedal IL alpingruppa en av de største klubbene i Hallingdal og Buskerud,

Detaljer

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Bakgrunn Drammen Slalåmklubb skal være hovedaktør for utvikling av alpinidrett i Drammensområdet og skape en betydelig bredde-

Detaljer

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 2011 KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 Innhold Organisasjon... 3 Styrets sammensetting... 3 Styrets beretning... 3 Sponsor... 4 Dugnad... 4 Økonomi... 5 Revidert regnskap... 5 Årsmøtet KIF Turngruppe /

Detaljer

Skal man få en god fremgang for våre aktive alpinister og skape gode grunnleggende skiferdigheter hos våre nye medlemmer er vi avhengig av et godt trenerkorps. Vår hovedtrener Anders Neteland har sammen

Detaljer

Årsberetning KIF sykkel 2013

Årsberetning KIF sykkel 2013 1. ORGANISASJON Styret har bestått av: Formann: Nestformann: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Valgkomite: Revisor: Knut Tangen Hanne Alstad Rolf Krona Hans-Christian N. Johansen Jørn Espen Bolstad Stian

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

KONGSBERG-IF SKØYTER 1/27

KONGSBERG-IF SKØYTER 1/27 2013 KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2012-2013 1/27 Innhold 1. Innledning... 4 2. Organisasjon... 4 2.1 Styrets sammensetning... 4 2.2 Styrets møtevirksomhet... 4 2.3 Styrets arbeid... 4 3. Representasjon,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI

Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI Utarbeidet dato: Februar 2016 Side 1 av 5 1. Visjon for gruppen Skape et godt og utviklende miljø for syklister på alle nivåer. 2. Målsetning og resultater

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

KONGSBERG-IF ALPIN ÅRSRAPPORT SESONGEN 2010-2011

KONGSBERG-IF ALPIN ÅRSRAPPORT SESONGEN 2010-2011 2010 KONGSBERG-IF ALPIN ÅRSRAPPORT SESONGEN 2010-2011 Innhold Organisasjon... 5 Styrets sammensetting... 5 Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv.... 5 Valgkomité... 5 Foreldrekontakter... 5 Sportslig utvalg

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

Kjelsås IL Alpin årsrapport 2011. Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin

Kjelsås IL Alpin årsrapport 2011. Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin Hintertux 2011 ÅRSRAPPORT 2011 KIL - ALPIN Alpinåret (sesongen) går fra 1.mai 30.april, og følger dermed ikke kalenderåret. I årsrapporten for 2010 ble vintertreningen

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015

Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015 Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015 Agenda 1. Velkommen Valg av møteleder, referent og 2 representanter til undertegne å protokollen Info fra høstmøte NSF 2. Terminliste: Bama, HL og LF, (NM?) Trenere,

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Lillehammer kunstløpklubb... 3 2. Mål og målgrupper... 5 3. SWOT-analyse... 6 4. Om økonomi og budsjett... 7 5. Om tiltaksplan...

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15 Hakadal IL alpin Sesongevaluering 01-15 Innhold Fakta Totalresultater klubb Hovedinntrykk Resultater per treningsgrupper Svar respons i % Totalt 0,59 U1 0, U1 0,8 U1 0,7 U 0,73 Rekrutt 0,33 0,00 0, 0,0

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlands 2015 - Oppsummering Statoil Hovedlandsfinale i alpint 2015 arrangeres to steder: - Fartsfinale (utfor og super

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015:

RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015: Hovden 24.3.2015 RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015: Forberedelser: Forberedelsene til årets hovedlandsrenn startet i juni 2013 med booking av overnatting. I år ble mesterskapet arrangert over 1 uke, men

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Referat fra styremøte Hakadal Alpin

Referat fra styremøte Hakadal Alpin Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 08/ Nr.08 / Dato:22.10. Sted: Hos Hege Deltakere: Leif-Åge Sørlie, Bjørn Erik Graff, Erik Fjeldstad, Terje Nummedal, Rolf Martin Næss, Tone Wammeli, Hege Krogh Fravær:

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, oktober 2015

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, oktober 2015 Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli Oslo, oktober 2015 Hovedlands 2016 - Oppsummering Hovedlandsfinale i alpint 2016 arrangeres på Bjorli av Rauma Alpin (www.raumaalpin.no) Både fartsfinale og tekniske

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen DNA X. Oslo, mai 2009. Powered by

Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen DNA X. Oslo, mai 2009. Powered by DNA X Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen Oslo, mai 2009 Hvorfor dette initiativet? En altfor stor del av alpinistene blir borte fra alpinsporten ved overgangen

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Telemark Alt på ett par ski!

Telemark Alt på ett par ski! Søknad om å etablere telemarksgruppe i Bækkelaget Sportstsklubb-skigruppa Telemark artig og utviklende aktivitet på vinteren! Med fri hæl er mulighetene mange, både i og utenfor løypene. Oppover og nedover.

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Generell del førende for alle idretter

Generell del førende for alle idretter Alle idrettene i ØHIL har utarbeidet sportslige planer. Sammen utgjør de Øvrevoll Hosle Ils sportslige plan. Hver idretts plan består av 3 deler Generell del førende for alle idretter Idrettens organisering

Detaljer

Høstmøte Freestyle. Sole Hotell 22 oktober 2013

Høstmøte Freestyle. Sole Hotell 22 oktober 2013 Høstmøte Freestyle Sole Hotell 22 oktober 2013 Agenda Laagendalsposten Introduksjon av Freestyleutvalget BSK Info fra Freeski NSF (Sandnes/Frankum) Informasjon om eventuelle støtteordninger / prosjektmidler

Detaljer

Årsmelding 2014 Årsmøtet i Drammen Slalåmklubb Klubbhuset i Haukåsløypa 26.5.2014

Årsmelding 2014 Årsmøtet i Drammen Slalåmklubb Klubbhuset i Haukåsløypa 26.5.2014 Årsmelding 2014 Årsmøtet i Drammen Slalåmklubb Klubbhuset i Haukåsløypa 26.5.2014 Årsmøte 26.05.2014 Side 1 Årsmelding Drammen Slalåmklubb 2013/14 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28.

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28. O-gruppa mot 2020 Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle FIF Orientering Torsdag 28.januar 2015 Strategi hva har vi gjort.. FIFs ambisjon forankring

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Turn og Trim Mandag 6. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016. Hamar Idrettspark

Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016. Hamar Idrettspark Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016 Hamar Idrettspark 29. april 2016 1 Dagsorden 1. Åpning Innledning v/leder Godkjenning av innkalling og teknisk opplegg til årsmøtet 2. Møteledelse a) Valg av møteleder

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

2. Representasjon Skien IHK sin representant i BTV styret har vært Per-Ivar Andersen.

2. Representasjon Skien IHK sin representant i BTV styret har vært Per-Ivar Andersen. Klubbens årsmelding Behandle klubbens og styrets årsmelding 1. Møtevirksomhet i perioden 8 styremøter Alle lag har gjennomført foreldremøte 1 årsmøte Trener/lagleder møte NIHF i Oslo 2 møter med Sam Liebkind

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Visjon og verdier Fana IL fremtidens fritid Glede Felleskap Trygghet Handlekraft Agenda www.fanail.no Trening og treningstider Å være Fanamedlem Fana IL

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer