Forslag om nedlegging av studieretningene i Bachelorgradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag om nedlegging av studieretningene i Bachelorgradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap"

Transkript

1 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2016/2699 AKJ000 Dato: SAK FS-25/2016 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 27. september 2016 Forslag om nedlegging av studieretningene i Bachelorgradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap Programstyret for medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) foreslår å endre Bachelorgradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap ved å tilby utdanningen uten studieretninger fra og med høst Instituttstyret ved ISK Institutt for språk og kultur har i sak ISK 24/16 anbefalt forslaget. Søknad om å legge ned studieretning(er) er en større endring av et studieprogram og må derfor behandles i fakultetsstyret og deretter i universitetsstyret. Begrunnelse Programstyret for medie- og dokumentasjonsvitenskap foreslår å endre oppbyggingen av studieplan for bachelorgradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Fra høsten 2017 ønsker programstyret for MDV å tilby Bachelorprogram i MDV uten studieretninger. Dagens program inneholder to studieretninger: 1) studieretning i medievitenskap, og 2) studieretning i medie- og dokumentforvaltning. Sistnevnte studieretning gir godkjent bibliotekarutdanning. I studieretningen medievitenskap er emnene i semestrene 1 3 og 6 obligatoriske, mens semester 4 og 5 består av valgfrie emner. Her kan studenten velge og kombinere emner fritt fra studiekatalogen ved lærestedet, eller ta et utenlandsopphold. I studieretningen medie- og dokumentforvaltning er alle emnene i alle semestrene obligatoriske, men det åpnes for utenlandsopphold i semester 4 og 5, der studenten kan ta tilsvarende emner ved partnerinstitusjoner i andre land. Høsten 2015 ble årsstudium i bibliotekkunnskap (60 studiepoeng) godkjent ved UiT, med oppstart høsten 2016 (sak FS-16/2015). Instituttet foreslår å fjerne begge studieretninger i dagens bachelorprogram, slik at studentene kan velge å ta bibliotekemnene som sine 60 valgfrie studiepoeng, eller velge andre emner. Dette forenkler valgfriheten for alle studentene på studieprogrammet når det ikke er avhengig av studieretning. Det vil også avbyråkratisere administrasjon av programmet. For å forbedre studiet, informasjonen til studentene og å samkjøre tilbudet med bachelorgradsprogrammet i medieproduksjon ved Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag vil programstyret også endre på rekkefølgen av semestrene/emnene og revidere emnekatalogen noe: Tredje og femte semester bytter plass med hverandre slik at studentene må være på campus i Tromsø 5. semester før de skal ut i praksis i det 6. semestret. Det vil gjøre det lettere for studentene å delta på nødvendige informasjonsmøter i 5. semester om praksis i 6. og siste semester. En annen viktig grunn for å bytte om på semestrene er at studentene da kan velge årsstudiet i medieproduksjon ved UiT Alta som valgfrie emner. Dette vil være i overensstemmelse med samkjøring av studier etter fusjonen. Emnene i 3. og 4. semester er valgfrie. De studentene som ønsker å gå i retning bibliotek velger emnene MDV-1201 Dokumentorganisering og gjenfinning, MDV-1202 Hva er et læringssenter?, MDV-1203 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

2 Bibliotek og medier, MDV-1204 Bibliotek, samfunn og ledelse og to valgfrie emner á 10 stp. Studenter som velger å gå i retning medievitenskap kan velge valgfrie emner, enten fra lista som er satt opp av faggruppen, ta årsstudiet i medieproduksjon i Alta, ta andre emner i studiekatalogen, eller reise på utveksling. Utveksling med Umeå, Praha eller og London anbefales, og ved å bytte om på 3. og 5. semester, tilrettelegges det for at studentene kan reise på utveksling til steder hvor studiene har oppstart på høsten. I siste semester er studentene i praksis og skriver sin avsluttende bacheloroppgave. Med en ny studieplan uten studieretninger er det nødvendig med bare et emne for selve bacheloroppgaven, mot dagens to emner ett per studieretning. Våren 2016 var første gang man gjennomførte bacheloroppgaven med praksis. Erfaringene viser at det er behov for å opprette et eget metodeemne for medie- og dokumentasjonsvitenskap. Studentene vil, med et eget metodeemne, stå bedre rustet til å skrive bacheloroppgaven senere i semesteret. Når det opprettes et metodeemne på 10 stp. må bacheloroppgaven reduseres med samme omfang. Videre vil det også bli enklere å håndtere praksis hvis praksis skilles ut som et eget emne. Programstyret for MDV har derfor anbefalt at emnene MDV-1005 Medie- og dokumentasjonsvitenskapelig metode, MDV-1xxx Praksis for bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap og MDV-2035 Bacheloroppgave i medie- og dokumentasjonsvitenskap opprettes, og at denne endringen trer i kraft studieåret 2017/2018. De to bacheloroppgaveemnene MDV-2030 og MDV-2031 har siste ordinære eksamen våren Begge emnene kan legges ned etter våren Dekanens vurdering Å legge ned de to studieretningene i Bachelorgradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap vil forenkle og forbedre studieprogrammet. For studentene vil det gi mer valgfrihet, samtidig som man beholder muligheten til å ta bibliotekemner som en del av bachelorgraden. En annen positiv effekt er at det vil avbyråkratisere administrasjonen av programmet. Øvrige endringer i emnetilbudet og rekkefølgen på semestrene vil også gi økt valgfrihet, lettere samkjøring med BA-programmet og årsstudiet i medieproduksjon ved Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag. Endringene vil også gi bedre informasjon til studentene før praksis. Dette er momenter som kan gjøre studieprogrammet mer attraktivt, gi økt rekruttering av studenter og bedre gjennomføringsgrad. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning anbefaler nedlegging av studieretningene medievitenskap og medie- og dokumentforvaltning i Bachelorgradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV). Studenter som i dag følger studiet må informeres skriftlig om endringene og hvilke konsekvenser det får for deres studieløp. Endringene trer i kraft fra og med høsten Sonni Olsen dekan Jørgen Fossland fakultetsdirektør Vedlegg: Studieplan for bachelorgradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap per Forslag til ny studieplan for bachelorgradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap UiT Norges arktiske universitet Postboks 6050 Langnes Sentralbord: N

3 Bachelorgradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap, godkjent (Kort) introduksjon til søkere I informasjonssamfunnet inngår dokumenter som aviser, (e-)bøker, musikk, film, blogger, facebook, twitter og dataspill som en stor del av arbeidsdagen og i fritida. Hva betyr det for kultur og samfunn? Hvilken rolle spiller nye medieteknologier? Hvordan skapes, organiseres, gjenfinnes og brukes dokumenter? Med en bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap kan du arbeide med medier og kommunikasjon i privat næringsliv, i offentlig sektor, i nyhetsmedier, kultursektoren, og i bibliotek, arkiv og museum. Yrkesmuligheter Bachelorgradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap passer godt for deg som ønsker å jobbe med kulturformidling, kommunikasjon eller informasjon innen nyhetsmedier, bibliotek, undervisning, museum, arkiv m.fl.. Studiet kvalifiserer til arbeid innenfor kulturformidling, informasjonstjenester, undervisning, massemedia, næringsliv, forlag og reklame både i offentlig og i privat sektor. Dersom du tar studieretning medie- og dokumentforvaltning samt har praksis ved et bibliotek, gir studiet godkjent bibliotekarutdanning. Kombinert med pedagogisk tilleggsutdanning kan studiet kvalifisere for undervisningsstilling. Oppnådd grad ved fullført studium Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfrist Søknadsfrist 15. april (1. mars for søkere med realkompetanse). Elektronisk søknad via Samordna opptak. Studiekoden er Beskrivelse av studiet Bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap gir opplæring i tekst-, bilde- og lydanalyse og skal sette studenten i stand til å kombinere disse ferdighetene i arbeid med multimediale dokumenter. Samtidig gis det en innføring i kommunikasjonsteori, mediesosiologi, mediehistorie og institusjonskunnskap. Studiet formidler også kunnskaper om databaser, digitalisering, søkemotorer og sosiale medier. Oppbygging av studiet Bachelorprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap omfatter 180 studiepoeng og strekker seg over 6 semestre. Studenten kan velge mellom to forskjellige studieretninger; 1) medievitenskap, eller 2) medie- og dokumentforvaltning. Sistnevnte studieretning gir godkjent bibliotekarutdanning. I studieretningen medievitenskap er emnene i semestrene 1-3 og 6 obligatoriske, mens semester 4 og 5 består av valgfrie emner. Her kan studenten velge å kombinere emner fritt fra studiekatalogen ved lærestedet eller ta et utenlandsopphold.

4 I studieretningen medie- og dokumentforvaltning er nesten alle emnene obligatoriske, men det er rom for valgemner i 4. semester. Det er også mulig å ta et utenlandsopphold i semester 4 og 5, der studenten kan ta tilsvarende emner ved partnerinstitusjoner i andre land. Bacheloroppgaven i semester 6 inkluderer et praksisopphold på 8-10 uker ved en mediebedrift eller dokumentinstitusjon. Første semester gir en generell innføring i teori, metode og fagtradisjon som kvalifiserer til videre bachelorgradsstudier også ved andre norske eller utenlandske universiteter. Semestrene 2 og 3 gir en medie- og dokumentasjonsvitenskapelig grunnopplæring. Disse semestrene gir en innføring i 1) medienes historie og rolle i samfunnet 2) tradisjoner for tekst-, bilde- og lydanalyse og arbeid med multimediale dokumenter 3) medienes teknologiske grunnlag. Bachelorgradsstudiet i medie- og dokumentasjonsvitenskap avsluttes med et bachelorgradsemne (bachelorprosjekt) på 30 studiepoeng som inneholder et praksisopphold på 8-10 uker ved en mediebedrift eller dokumentinstitusjon. Her skal det brede teoretiske og metodiske grunnlaget anvendes i en reell arbeidssituasjon. Samtidig skal praksisoppholdet gi viktige erfaringer og kontakter for en videre karriere i arbeidslivet. Bachelorgradsemnet avsluttes med en prosjektoppgave under veiledning. Du velger selv tema for bacheloroppgaven i samarbeid med veileder. Tema skal være relevant for praksisstedets virksomhet og avtales med praksisinstitusjonen. Bacheloroppgaven kan skrives alene eller i gruppe på to eller tre studenter. Studieretning medievitenskap: Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 1. sem (høst) MDV-1002 Digitale medier MDV-1011 Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap (Nettbasert) 2. sem (vår) MDV-1001 Multimediale dokumenter: historie, teori og analyse EXF-0710 Ex. Fac. FIL-0700 Ex.phil 3. sem (høst) MDV-1003 Medier, kommunikasjon og samfunn 4. sem (vår) Frie emner/utlandet 5. sem (høst) Frie emner/utlandet 6. sem (vår) MDV-2031 Bacheloroppgave i medievitenskap med praksis MDV-1004 Databaser, søkemotorer og datamodellering

5 Studieretning medie- og dokumentforvaltning: Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 1. sem (høst) MDV-1002 Digitale medier MDV-1011 Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap (Nettbasert) 2. sem (vår) MDV-1001 Multimediale dokumenter: historie, teori og analyse EXF-0710 Ex. Fac. FIL-0700 Ex.phil 3. sem (høst) MDV-1003 Medier, kommunikasjon og samfunn MDV-1004 Databaser, søkemotorer og datamodellering 4. sem (vår) MDV-1xxx Frie emner Dokumentorganisering og gjenfinning 5. sem (høst) MDV-1xxx Bibliotek, samfunn og ledelse MDV-1xxx Hva er et læringssenter? Frie emner MDV-1xxx Bibliotek og media 6. sem (vår) MDV-2030 Bacheloroppgave i medie- og dokumentforvaltning med praksis I studieretningen medie- og dokumentforvaltning kan emner som tilsvarer emnene i semester 4 og 5 tas ved utenlandske partnerinstitusjoner. Læringsutbytte Etter bestått studieprogram skal studentene ha følgende læringsutbytte: Kunnskaper: Studentene har - bred kunnskap om utfordringer ny teknologi og nye teknologiske plattformer utgjør for individ, politikk og samfunn - kunnskap om fremveksten av, og funksjonen til, sentrale medieinstitusjoner - kjennskap til sentrale begrep, teorier og modeller innen medie- kommunikasjons- og dokumentasjonsvitenskap - kjennskap til hovedstrømninger innenfor tekst-, bilde-, lyd- og filmanalyse og forståelse for effekten teori- og metodevalg har på kunnskapsproduksjon Ferdigheter: Studentene kan - gjennomføre analyser av multimediale dokumenter, inkludert en analyse av spesifikke medieteknologiers mulige virkninger på politiske og samfunnsmessige prosesser - redegjøre for ulike analysetradisjoners historiske utvikling og begrensninger - redegjøre for sentrale teorier om samspillet mellom medier, politikk og samfunn - bruke søkemotorer, databaser og sosiale medier på en reflektert, effektiv og kritisk måte

6 - finne fram til kunnskap, kunst og produkter lagret i dokumentinstitutsjoner som bibliotek, massemedier og internett - utføre enkel behandling av multimediale dokumenter Generell kompetanse: Studentene kan - planlegge og gjennomføre en lengre analytisk tekst og presentere dets hovedargumenter i både muntlig og skriftlig form - sette teori og metode i sammenheng og benytte relevant teori- og forskningsmetode til analyse av medie- og dokumentasjonsvitenskapelig virksomhet - knytte analytiske ferdigheter og teoretisk kunnskap innen medie- og dokumentasjonsvitenskap til arbeidslivets og samfunnets varierende utfordringer - bidra i den offentlige debatten om medie- og dokumentasjonsvitenskapelige problemstillinger på en reflektert måte Undervisnings- og eksamensspråk Skandinaviske språk. Undervisnings- og eksamensformer Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarer og kollokvier. Noen emner legger opp til felles ekskursjoner. Bacheloremnet i semester 6 inneholder en obligatorisk praksisperiode på 8-10 uker ved en godkjent mediebedrift eller dokumentinstitusjon (som for eksempel aviser, filmfestivaler, fjernsyn, kommunikasjonsavdelinger, kulturhus, bibliotek, museum, arkiv m.fl.). De enkelte emnene har forskjellige vurderingsformer avhengig av innhold og oppbygging, se den enkelte emnebeskrivelse. Eksamener vurderes ut fra karakterskalaen A-F. Det blir gitt veiledning ved skriving av hjemmeeksamener og prosjektoppgaver. Evaluering av studiet Studieprogrammet skal evalueres hvert år. Alle emner på bachelorgradsnivå evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode. Programstyret avgjør hvilke metoder som skal benyttes. Utenlandsopphold Bachelorgradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap åpner for utenlandsopphold i fjerde og femte semester. Katalog over relevante emner og institusjoner vil bli lagt frem ved studiestart. Videre studier Studiet kvalifiserer for opptak til toårig mastergradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Studiet kvalifiserer også til master i medievitenskap og tilsvarende studier ved andre læresteder i inn- og utland. Praksis Praksis i en relevant virksomhet er obligatorisk. I praksisperioden i sjette semester vil studenten få innblikk i medie- og dokumentasjonsvitenskap slik det kommer til syne i arbeidsfeltet. Praksis kan gjennomføres i bibliotek, arkiv, museum, medieinstitusjoner, kulturhus, galleri, reklamebyrå, informasjonsavdelinger i ulike virksomheter og andre institusjoner. Praksisperioden varer i 8-10 uker og i praksis skal studentene fungere som vanlige arbeidstakere. Hver praksisbedrift oppnevner

7 en mentor for å støtte praksisstudentene og koordinere samarbeidet med faggruppa i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Studentene kan gjerne finne egne praksissteder, men praksissted skal godkjennes av instituttet og det skal inngås skriftlige avtaler knyttet til praksis. Arbeidsoppgavene spesifiseres i en trepartskontrakt mellom UiT Norges arktiske universitet, arbeidsplassen og praksisstudenten. Under praksisoppholdet skal studenten sette de ferdighetene og kunnskapene de har tilegnet seg under studiet ut i praksis. Samtidig skal det åpnes for en kritisk refleksjon over eget arbeid som skal realiseres i form av et studentprosjekt som skal (delvis) utføres på arbeidsplassen og som skal danne grunnlag for den avsluttende prosjektoppgaven. Veiledning vil bli gitt både på arbeidsplassen (mentor) og ved universitetet (veileder). Det opprettholdes nær kontakt med praksisfeltet gjennom for eksempel felles seminarer, planleggingsmøter og nettverkssamlinger. Et nært forhold til praksisfeltet er svært viktig for å kunne tilpasse studiet kontinuerlig til de kravene arbeidsmarkedet måtte stille til enhver tid, ikke minst med tanke på raske teknologiske endringer.

8 STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap Høst 2017 Gjelder fra og med kull studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning den <dd.mm.yyyy>. Sist revidert den <dd.mm.yyyy>.

9 Navn på studieprogram Bokmål: Bachelorgradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitskap Engelsk: Bachelor s Degree Programme in Media- and Documentation Science Oppnådd grad Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap Målgruppe Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Politiattest Studiet passer godt for deg som ønsker å jobbe med kulturformidling, kommunikasjon eller informasjon innen nyhetsmedier, bibliotek, undervisning, museum, arkiv m.fl. Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Faglig innhold og beskrivelse av studiet I informasjonssamfunnet inngår dokumenter som aviser, (e-)bøker, musikk, film, blogger, facebook, twitter og dataspill som en stor del av arbeidsdagen og i fritida. Hva betyr det for kultur og samfunn? Hvilken rolle spiller nye medieteknologier? Hvordan skapes, organiseres, gjenfinnes og brukes dokumenter? Bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap gir opplæring i tekst-, bilde- og lydanalyse og skal sette studenten i stand til å kombinere disse ferdighetene i arbeid med multimediale dokumenter. Samtidig gis det en innføring i kommunikasjonsteori, mediesosiologi, mediehistorie og institusjonskunnskap. Studiet formidler også kunnskaper om databaser, digitalisering, søkemotorer og sosiale medier. Første semester gir en generell innføring i teori, metode og fagtradisjon. De etterfølgende semestrene gir en medie- og dokumentasjonsvitenskapelig grunnopplæring hvor studentene får en innføring i medienes historie og rolle i samfunnet, tradisjoner for tekst-, bilde- og lydanalyse og arbeid med multimediale dokumenter, samt medienes teknologiske grunnlag. Oppbygging av studiet: Bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap omfatter 180 studiepoeng og strekker seg over 6 semestre. Emnene i semestrene 1, 2, 5 og 6 er obligatoriske, mens semester 3 og 4 består av valgfrie emner. Her kan studenten velge å 2

10 kombinere emner fritt fra studiekatalogen ved lærestedet eller ta et utenlandsopphold. Det er også mulig å velge et årsstudium i medieproduksjon ved UiT Alta. Studenter som ønsker å arbeide i bibliotek anbefales å ta følgende valgemner i 3. og 4. semester: MDV-1204 Bibliotek, samfunn og ledelse (høst) MDV-1202 Hva er et læringssenter? (høst) MDV-1203 Bibliotek og formidling (høst) MDV-1201 Dokumentorganisering og gjenfinning (vår) + to andre valgemner à 10 stp. Tabell: oppbygging av studieprogram Bachelorgradsstudiet i medie- og dokumentasjonsvitenskap avsluttes med et metodeemne, en bacheloroppgave på 20 studiepoeng og et obligatorisk praksisopphold på 6-8 uker ved en mediebedrift eller dokumentinstitusjon. Her skal det brede teoretiske og metodiske grunnlaget anvendes i en reell arbeidssituasjon. Samtidig skal praksisoppholdet gi viktige erfaringer og kontakter for en videre karriere i arbeidslivet. Bacheloremnet avsluttes med en prosjektoppgave under veiledning. Semester 10 studiepoeng 1. semester EXF-0710 Ex. Fac. ved HSLfakultetet 2. semester FIL-0700 Ex. Phil. 10 studiepoeng 10 studiepoeng MDV-1011 Innføring i medie- og dokumentasjon svitenskap - nettbasert MDV-1002 Digitale Medier/ MDV-1012 Digitale medier (nettbasert) MDV-1001 Multimediale dokumenter 3. semester Valgemne Valgemne Valgemne 4. semester Valgemne Valgemne Valgemne 5. semester MDV-1004 Databaser, søkemotorer og datamodelle ring 6. semester MDV-1005 Medie- og dokumentasjonsvitenskapelig metode MDV-1003 Medier, kommunikasjon og samfunn MDV-2035 Bacheloroppgave i medie- og dokumentasjonsvitenskap MDV-2xxx Praksis for bachelor i MDV 3

11 Læringsutbyttebeskrivelse Etter bestått studieprogram skal kandidatene ha følgende læringsutbytte: Kunnskaper: Kandidaten har god oversikt over utfordringer ny teknologi og nye teknologiske plattformer utgjør for individ, politikk og samfunn bred kunnskap om funksjonen til og den historiske fremveksten av sentrale medieinstitusjoner kjennskap til hovedstrømninger innenfor mediesosiologi og mediehistorie oversikt over sentrale begrep, teorier og modeller innen kommunikasjons- og informasjonsteori kjennskap til hovedstrømninger innenfor tekst-, bilde-, lydog filmanalyse forståelse for effekten teori- og metodevalg har på kunnskapsproduksjon Ferdigheter: Kandidaten kan gjennomføre selvstendige analyser av multimediale dokumenter inkludert en analyse av spesifikke medieteknologiers mulige virkninger på politiske og samfunnsmessige prosesser redegjøre for forskjellige analysetradisjoners historiske utvikling og begrensninger redegjøre for sentrale teorier om samspillet mellom medier, politikk og samfunn reflektere over medienes rolle i den offentlige debatten bruke søkemotorer, databaser og sosiale medier på en reflektert, effektiv og kritisk måte finne fram til kunnskap, kunst og produkter lagret i dokumentinstitusjoner som bibliotek, massemedier og internett utføre enkel behandling av multimediale dokumenter Generell kompetanse: Kandidaten kan selvstendig disponere en lengre analytisk tekst og presentere dens hovedargument i både muntlig og skriftlig form 4

12 sette teori og metode i sammenheng og benytte relevant teori- og forskningsmetode til analyse av medie- og dokumentasjonsvitenskapelig virksomhet relatere analytiske ferdigheter og teoretisk kunnskap innen medie- og dokumentasjonsvitenskap til arbeidslivets og samfunnets varierende utfordringer bidra i den offentlige debatten om medie- og dokumentasjonsvitenskapelige problemstillinger på en reflektert måte Studiets relevans Studiet kvalifiserer til arbeid innenfor kulturformidling, informasjonstjenester, massemedia, næringsliv, forlag og reklame både i offentlig og i privat sektor. Dersom du tar bibliotekretta valgemner 3. og 4. semester samt har praksis ved et bibliotek eller andre dokumentinstitusjoner, gir studiet godkjent bibliotekarutdanning. Kandidater med gode resultater fra sin bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap kan søke opptak til masterstudiet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Det er krav om et karaktergjennomsnitt på C eller bedre i fordypningen (80 stp.) for opptak til masterprogrammet. Arbeidsomfang og læringsaktiviteter Eksamen og vurdering Undervisnings- og eksamensspråk Internasjonalisering og utveksling Praksis Studiet kvalifiserer også for opptak til master i medievitenskap og tilsvarende studier i inn- og utland. Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarer og kollokvier. I første semester er det også mulig å ta nettbaserte emner. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer, kollokvier og selvstudium. Noen emner legger opp til felles ekskursjoner. I siste semester er det en lengre praksisperiode. De enkelte emnene har forskjellige vurderingsformer avhengig av innhold og oppbygging, se den enkelte emnebeskrivelse. Eksamener vurderes ut fra karakterskalaen A-F. Det blir gitt veiledning ved skriving av hjemmeeksamener og prosjektoppgaver. Skandinaviske språk Bachelorgradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap åpner for utenlandsopphold i tredje og fjerde semester. Det er utarbeidet utvekslingsavtaler med Umeå, Praha og London. Praksis i en relevant virksomhet er obligatorisk. I praksisperioden i sjette semester vil studenten få innblikk i medie- og dokumentasjonsvitenskap slik det kommer til syne i arbeidsfeltet. Praksis kan gjennomføres i bibliotek, arkiv, museum, 5

13 medieinstitusjoner, kulturhus, galleri, reklamebyrå, informasjonsavdelinger i ulike virksomheter og andre institusjoner. Praksisperioden varer i 6-8 uker og i denne perioden skal studentene fungere som vanlige arbeidstakere. Hver praksisbedrift oppnevner en mentor for å støtte praksisstudentene og koordinere samarbeidet med faggruppa i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Studentene kan gjerne finne egne praksissteder, men praksissted skal godkjennes av instituttet og det skal inngås skriftlige avtaler knyttet til praksis. Arbeidsoppgavene spesifiseres i en trepartskontrakt mellom UiT Norges arktiske universitet, arbeidsplassen og praksisstudenten. Under praksisoppholdet skal studenten sette de ferdighetene og kunnskapene de har tilegnet seg under studiet ut i praksis. Samtidig skal det åpnes for en kritisk refleksjon over eget arbeid som skal realiseres i form av et studentprosjekt som skal (delvis) utføres på arbeidsplassen og som skal danne grunnlag for den avsluttende bacheloroppgaven. Administrativt ansvarlig og faglig ansvarlig Kvalitetssikring Andre bestemmelser Det opprettholdes nær kontakt med praksisfeltet gjennom for eksempel felles seminarer, planleggingsmøter og nettverkssamlinger. Et nært forhold til praksisfeltet er svært viktig for å kunne tilpasse studiet kontinuerlig til de kravene arbeidsmarkedet måtte stille til enhver tid, ikke minst med tanke på raske teknologiske endringer. Administrativt ansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Faglig ansvar: Programstyret for medie- og dokumentasjonsvitenskap. Studieprogrammet skal evalueres hvert år. Alle emner på bachelorgradsnivå evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode. Programstyret avgjør hvilke metoder som skal benyttes. 6

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap MDV STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap Høst 2017 Gjelder fra og med kull 2015. 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap (Kort) introduksjon til søkere I informasjonssamfunnet inngår dokumenter som aviser, (e-)bøker, musikk, film, blogger, facebook, twitter og dataspill

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap Kull 2016 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning den 24. september

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap 60 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 24.september 2015.

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i medie- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Master i medie- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Master i medie- og dokumentasjonsvitenskap 120 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning den 24.09.2015. Sist revidert

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

RESSURSOVERSIKT FAGGRUPPE I DOKUMENTASJONSVITENSKAP Timeressurser faggruppa medie- og dokumentasjonsvitenskap Arbeidstimer undervisning, veiledning osv. professor/ førsteamanuensis arbeidstimer per år

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV)

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Bachelor i arktisk friluftsliv 180 studiepoeng, heltid Alta og Svalbard Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Studiets norske navn er Bachelor i arktisk friluftsliv,

Detaljer

Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap

Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Mastergradsprogrammet i dokumentasjonsvitenskap har to studieretninger. Velger du dokumentforvaltning kan du arbeid som bibliotekar i alle typer bibliotek,

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

PRAKSISAVTALE. M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK

PRAKSISAVTALE. M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK PRAKSISAVTALE M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.09. Revidert 15.01.14 Bachelorgradsprogram

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 24. september 2015

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 24. september 2015 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/2736 AKJ000 Dato: 09.09.2015 Sak FS-16/2015 SAK FS-16/2015 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i kunsthistorie

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i kunsthistorie STUDIEPLAN Mastergradsprogram i kunsthistorie 120 studiepoeng Tromsø Revidert 17.01.2017 Navn på studieprogram Bokmål: Mastergradsprogram i kunsthistorie Nynorsk: Mastergradsprogram i kunsthistorie Engelsk:

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Årsstudium i arktisk friluftsliv 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 19.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium arktisk friluftsliv. Det engelske navnet på studiet

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosiologi. UiT Norges arktiske universitet Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosiologi. UiT Norges arktiske universitet Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Studieplan Bachelorgradsprogram i sosiologi Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2011 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i sosiologi Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett Tromsø 2018-2019 60 studiepoeng, heltid Det helsevitenskaplige fakultet Idrettshøgskolen Sist revidert 02.01.18 Navn på studieprogram Målgruppe Opptakskrav, forkunnskapskrav,

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Studieplanfor bachelor i journalistikk

Studieplanfor bachelor i journalistikk Studieplanfor bachelor i journalistikk Navn: Journalistikk / Journalism Oppnådd grad / type studium: Bachelorgrad Omfang: 180 studiepoeng Opptakskrav For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man

Detaljer

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Revidert juni 2014 Tittel Bokmål: Mastergradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Mastergradsprogram i religionsvitskap

Detaljer

Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater

Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/5430 Dato: 01.11.13 Saksnr: KF 23-13 KF 23-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 01.11.2013 Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater I bachelorprogrammet

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 27.09.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi 29.06.2015 Navn Bokmål: Miljøledelse og forurensningsbiologi

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse STUDIEPLAN Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse Vidareutdanning i migrasjonsfagleg kompetanse Post bachelor program in Professional Competence in Migration 30 studiepoeng/credits Harstad Kull

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Navn: Bokmål: Matematikk og statistikk - bachelor Nynorsk: Matematikk og statistikk - bachelor Engelsk: Mathematics and Statistics - bachelor Oppnådd grad:

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Årsstudium i arktisk friluftsliv 2018-2019 60 studiepoeng, heltid Alta Det helsevitenskaplige fakultet Idrettshøgskolen Sist revidert 02.01.18 Navn på studieprogram Målgruppe Opptakskrav, forkunnskapskrav,

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan for bachelor i arktisk friluftsliv Campus Alta og Svalbard

Studieplan for bachelor i arktisk friluftsliv Campus Alta og Svalbard Studieplan for bachelor i arktisk friluftsliv Campus Alta og Svalbard 2016-2019 Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan for bachelor i arktisk

Detaljer

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Oppnådd grad ved fullført studium: Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Master of Business Administration

Oppnådd grad ved fullført studium: Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Master of Business Administration Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i strategisk ledelse og økonomi (Master of Business Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i medieproduksjon

STUDIEPLAN. Bachelor i medieproduksjon STUDIEPLAN Bachelor i medieproduksjon 180 studiepoeng Alta 2017-2018 3. studieår Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Studieprogram B-JOURNAL, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Studieplan Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2013 Oppnådd grad ved fullført studium Master

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer