Merkedager. Base for historikk - Værnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merkedager. Base for historikk - Værnes"

Transkript

1 Hans Olav Løkken Merkedager Base for historikk - Værnes År Mnd Dag Sted Involvert Hendelse Personer Utfall 1628 Norge får sin hærordning og myndighetene begynner å se seg om etter ekserserplasser Første luftfartsloven i verden Hertugen av Orelans overnatter på Værnes, incognito - ble senere Kong Ludvig Philip av Frankrike Nåværende hovedbygning på Værnes Hovedgård bygges, 400 kvm Lånke Vinger på ryggen Drengen på Nytrø i Lånke fløy fra taket på stabburet. Det ble med det ene forsøket. Nils dreng Fortelles ikke Første ballong i Norge. På Lifjell i Bø i Telemark, franskmennene Rolier og Bezier.

2 1879 Første nordmann i ballong, Ole Hegre fra Hegra under verdensutstillingen i Paris Forsvaret kjøper Værnes. Hovedgård (flyplassen) av familien Hesselberg (konkurs) Francesco Cetti, fra Bergen første aeronaut (ballongfører) i Norden Oberst Michlet planter furuskog på Værnes Leksdalen blir kjøpt til skytefelt Frigården kjøpes av Forsvaret Østre- og Vestre villa bygges Brødrene Wrights første motoriserte flygning med Flyer Oliver Rosto (Ole Røstø) fra Hemne, - første norskfødte som fløy en flygemaskin (bygde og eide sitt eget fly (Rosto monoplane), og første norskfødte med

3 sertifikat i Amerika, nr Svenske baronen Carl Gustav Alexander Cederström ble den første som fløy med aeroplan i Norge, på Etterstadsletta ved Oslo Baron Cederström den første som fløy i Trøndelag, fra NTH-sletta i Trondheim Opprop i Adresseavisen for å be om tilskudd til en "Landsinnsamling til Luftflaate" Penger samles inn, målet var , men de klarer kun å få inn kroner Premierløytnant Hans Dons utfører, som første nordmann i Norge, den første flygingen i landet utenfor Horten med flyet Start Oppnevnt komité for å samle inn penger til et luftforsvar for Trøndelag (kjøpe et fly).

4 Christian Lie flyr som første sivilist ved Terningmoen på Elverum Planlegger etablering av en flyveavdeling på Værnes bestående av fire fly og ett reservefly Stortinget avslår ekstrabevilgninger. Direktør Ragnvald Blakstad gir kr til innkjøp av et luftfartøy - under forutsetning av at flyet skulle komme forsvaret av Trøndelag til gode, underforstått: bli på Værnes Første luftfartsloven i Norge Det aller første "flyskuret" (hangar) bygges på Kirkesletta på Værnes, borte ved kirkegårdsmuren, ned mot Stjørdalselva Adresseavisen skriver: "Værnes er nå jordens nordligste flyplass".

5 "Olav Tryggvessøn" (nr. 16) ankommer Stjørdal med tog Meningen var å fly den første turen kl 1700, men under utbretting røk en brakett. Turen måtte utsettes til dagen derpå Første flyging på Værnes, "Olav Tryggvessøn" Einar Sem-Jakobsen og mekaniker Johannes Nielsen utfører den første flygingen fra Kirkesletta på Værnes med flyet Olav Tryggvessøn Rittmester Thaulow og kaptein Bøckman setter norsk rekord i flygefart med 94 km/t under en flyging fra Værnes til Trondheim Den første postrute med fly. Post fra feltpostmesteren på Værnes til postmester Bryn i Trondheim. Olav Tryggvessøn måtte

6 nødlande utenfor byen, og posten gikk videre med hest Olav Tryggvessøn deltar første gangen i en militær øvelse Første flygeturen fra Værnes det året "Olav Tryggvessøn setter norsk høyderekord med fly over Meråker med ft (2000 m) "Olav Tryggvessøn" havarerer i Meråker, blir stående vinteren over på en låve i Gudå Befaring av våpeninspektøren for hæren, oberst Grüner, som finner Kirkesletta ubrukbar, og flytting vestover til Værnes ekserserplass blir bestemt russiske flyktninger holder til på Værnes Nordenfjelske flyveavdeling etableres på Værnes.

7 Hjalmar Riiser Larsen fra selskapet Nordisk Luftkraft flyr fra Oslo til Trondheim med aviser: Tidens tegn Trolig Norges (verdens) første kontrolltårn benyttes på Værnes (ankerfeste tiltenkt luftskipene) Det bevilges kr til radiostasjon og kr til radiomateriell Første flyging fra Østlandet til Værnes utført av sekondløytnant Thomas Phil Jordan Værnes "Olav Tryggvassøn" nødlander i Stjørdalselva skadet Værnes M F Hydro fly Første dødsulykke med fly på Værnes. Sekondløytnant Thomas Phil Jordan og premierløytnant Elias Stokke styrter straks etter avgang og mer i flammene, på Reppesleiret. Jordan og Stokke Begge to 1920 Forslag om å etablere et Luftfartsråd (forløper til Luftfartsdirektoratet).

8 1920 Etableres det et stort tankanlegg på Værnes for liter bensin Første virkelige hangar bygges. Plass til fire fly Omdahl og Lier gjennomfører den første vinterflygingen over Dovre Stortinget beslutter å opprette et Luftfartsråd bestående av tre medlemmer To jernmaster på 40 m settes opp for trådløs telegrafering Sandferhus Havari, gjennom taket på huset til I. N Værnesbranden Andre Luftfartsloven kommer (første i 1914) Værnes To fly kolliderer under landing Befalsmessa bygges (dagens kjøkken, spisesal, salonger) Første gangen det lander fly i Selbu.

9 1927 Stortinget vedtar at Rinnleiret ved Verdal skal bli tilholdssted for Nordenfjelske flyveavdeling fra og med 1.januar Andre avdelinger på Værnes hadde protestert mot flyenes økende bruk av ekserserplassen, skremte hestene m rullebane Første gangen et utenlands sivilt fly lander på Værnes. En svenske skulle hente en film som kom fra Svalbard Fokkere kjøpes inn til Nordenfjeldske flyveavdeling Nordenfjeldske flyveavdeling tar på seg sivile oppdrag. Fotograferer oldtidsminner for Videnskapselskapet Nordenfjeldske skifter navn til Trøndelag flyveavdeling m rullebane Feltflyplass etableres på Aarsøya i Selbusjøen Leksdalen Kaje Styrtet i Rømosjøen. Hagen og Alnes Alnes druknet

10 Trondheimeren John Bochkon forsøker å bli den første nordmannen til å fly non-stop fra Amerika til Norge. Omkommer i Atlanteren. Sportssertifikat utstedt av selveste Orville Wright Stortinget bevilger Kr til hangar og opprettholdelse av Værnes (Rinnleiret skrinlegges) Kaje-flyene tas ut av operativ tjeneste Stortinget vedtar at en stor betonghangar skal bygges på Værnes for å muliggjøre overvintring av flyene Flygeoppvisning over Ree gård for Bondepartiet m/forsvarsminister Vidkun Quisling Første nye betonghangar bygges (ble bombet og totalt ødelagt under krigen) På Værnes forsøker noen trolig for første gang i Norge å slippe brevduer fra fly Værnes og Kjeller eneste internasjonale flyplasser i Norge som er avmerket på

11 kartet i det tyske tidsskriftet "Lagerskissen Europäischer Flugplatz" Sonvatna Tiger Moth Styrtet ved Sonvatna, storstilt redningsoperasjon. Ystegaard og Mæhre 1934 Forsvaret leier Langøra av Meråker Brug a.s for kr 50 pr. år til skyte- og bombeøvelser med fly Stortinget vedtar Heimdal som stedsvalg for flyplass for Trondheim og Trøndelag Stortinget vedtar at Skjetnemarka på Heimdal skal bli flyplass for Trondheim og Trøndelag, og det ble bevilget kr til prosjektet. Frem til 1940 bevilget Stortinget i alt kr til utbyggingen av Heimdal Bystyret i Trondheim følger opp og vedtar å bygge flyplass på Heimdal, bevilger også kr Den lengste eskadreflyging i Norge finner sted fra Værnes til Sola og tilbake.

12 1937 DNL foretar ruteflyging med Junker 52 fra Ilsvika og Jonsvatn, - en kystrute, men kun om sommeren NAK arrangerer det første større flystevne på Værnes, tilskuere Statens luftfartsstyre Forsvaret betaler kroner i tilskudd til Stjørdalshalsen brannstasjon for bistand til Værnes Værnes Fairchild Crasher ifb med øvelse på Langøra, pilot + soldat om bord. Michelsen, John Soldat Selnes Ilsvika Tiger Moth Styrter og synker Sikringsbygg (kontrolltårn) påbegynnes - ferdig straks før tyskerne kom i 1940 (ikke innredet) Tyskerne satser på Værnes. Anser Heimdal for lite egnet - grunnet grunnforholdene.

13 Første ambulanseflyging i landet (med pasient) med fly fra Vera til Værnes utført av Wilhelm Mohr Værnes overflys av tyske spionfly Sikringsbygget ferdigoppført med tårnkabin på 25 kvm Værnes får på nytt besøk av tyske spionfly Klokken 11:00 forsøker det første tyske flyet å lande på Værnes. Blir beskutt, og tvinges til å lande ved Devle gård på Lade Alle flyene (9) på Værnes overføres til Selbu, siden Aursunden - deretter Lesja Første britiske bombeangrepet på Værnes Jonsvatnet blir hovedflyplass for tyskerne de første dagene av krigen frem til 22. april Trøndelags flyveavdelings flotte stor hangar ble bombet og utslettet av RAF.

14 Rullebane (01/19) på 800 m ferdig, bygget av treplanker Gravhauger inne på Værnes åpnet av tyskerne Deler av rullebane 10/28 ferdig: 1 621m Josef Terboven holder på Værnes sin første offisielle tale i Norge tyske fly på Værnes Ca. 200 fly på Værnes trerammer ferdige for produksjon av betongheller til rullebaner Tre rullebaner ferdige: 1620 m, 1300 m, 1275 m, alle 83 m brede Værnes sterkt preget av raidene på Tirpitz Londonregjeringen oppnevner et nytt Luftfartsstyre Luftforsvaret blir opprettet som vår tredje våpengren /

15 forsvarsgren Engelskmennene overtar sikringsbygget (flygekontrollen) Kronprins Olav besøker Værnes Værnes Spitfire 3 totalhavari i juli - alle fra RAF skv overflyttes fra Gardermoen til Værnes. Bjarne Djupvik fløy Spitfire AH-S. Watts, Rees, Brown, Boniface Omkom km sør av Trh Spitfire Totalhavari. No.129 Squadron på vei til Værnes Ystines Spitfire Styrter i elva. Arthur Watts Omkom Major Thommessen overtar som første stasjonssjef etter krigen barn sendes opp i fly (Norseman) i troen på at det ville kurere kikhoste Radiosendestasjonen på Værnes legges ned Værnes flyklubb stiftes etter initiativ fra flygelederne Djupvik og Dahle, sistnevnte

16 som klubbens første formann Frøya Storch Fly i ambulanseoppdrag styrter Første norske flygeledere ankommer Værnes (Norløff og Djupvik) Lufttrafikktjeneste i Statens regi etableres for første gang på Værnes Spitfire bomber isbarrierer ved Moslett bro i Selbu, fløyet av Ole Tilset og Reinhart Hatlø Bjarne Djupvik oppnevnes til sjef for DK/tårn DNL etablerer seg i Hommelvik. Stasjonssjef Bjørn Simonsen Shell etablerer seg på Værnes med bestyrer Hans Rokke Flyredningssentraler blir tilknyttet kontrollsentralene Prøverute med DC3 Oslo - Værnes (Årstall usikkert)

17 Enkedronning Wilhelmina av Nederland kommer til Værnes i eget fly Nedsettes en Luftfartskommisjon som skulle legge frem en landsplan for utbygging av flyplasser Luftfartskommisjonen anbefaler Værnes som hovedflyplass for Trøndelag Værnes flyklubb får låne sitt første fly, LNDAV, av NAK. - Flygere Djupvik, Norløff og Dahle Flygerlederne Djupvik og Dahle fløy Adresseavisen fra Lade til Ørland som fast rute. Tok pax med tilbake Luftfartsavdelingen blir til Luftfartsdirektoratet med Einar Bøe som direktør Sersjantmessen legges ned. Messen med forlegninger blir overtatt av Luftfartsdirektoratet (Årstall usikkert) Første ILS-anlegget på Værnes monteres på en bil Egen bolig for distriktssjefen (sjef flygekontrollen) bygges

18 sørvest for offisersmessa på Værnes Ydstines Spitfire Styrtet øst av plassen på jordet til Karsten Reitan. Aagaard, Kristian Flygeren Munkholmen Seabee TAG tipper rundt under landing. Hagstrøm Hommelvik Sandringh am Havari med ruteflyet "Bukken bruse". Sanderud 19 personer 1949 Reservesjøflyhavn etableres i Holsandbukta i Skogn Svenske flyvåpen besøker Værnes første gangen Luftfartskommisjonen legger frem sin innstilling, med Værnes som selvklar flyplass for Trondheim og Trøndelag med et investeringsbehov på kr Spitfire Crash skv overføres fra Gardermoen til Værnes, 332 legges ned (oppstår igjen på Bardufoss i 1950).

19 Spitfire Crash stk fixerstasjoner (VHF) etableres: Agdenes, Steinkjer og Vennafjell (Selbu) En offiser fra feltartilleriet hospiterer på Værnes - forløper til OP-utdanningen Værnes Oxford Kolliderte med brøytekant ved avgang - styrtet airborne. Fürst, Christian Tre Åfjord Storch Ukjent forløp - totalhavari. Aakerøy Singsås Spitfire Master 21 styrter. Finn Thorsteinson Beitstad Spitfire Master 44 hoppet, men fallskjermen løste seg ikke ut. Asbjørn Thunes Flygeren Flygeren 1951 Militært vedtak om en hovedflystasjon for hver landsdel (Ørland, Bodø, Sola og Rygge) Widerøe foretar flygerutdanningen for Luftforsvaret Spitfire'ene tas ut av aktiv operativ tjeneste.

20 Ogndal Spitfire Styrtet. Strøm, Ivar Flygeren Montgomery inspiserer Værnes, Frigården og Lånke leir Spitfire Havari Spitfire Havari Kristvik Blue one styrter - hopper ut sør av Levanger. Flygeren klarte seg skv på Værnes legges ned Nye forlegninger og skolebygg på Kirkesletta Fra 1952 til mai 1955 mottar luftforsvaret 200 stk F-86G Thunderjet SAS flytter sin virksomhet fra Hommelvik til Værnes. Terminal 1 blir en halv tyskerbrakke på ca. 100 kvm. Stasjonssjef Bjørn Simonsen Flygeskolen (LFS) etableres på Værnes.

21 Stortinget vedtar innstillingen fra Luftfartskommisjonen, om å satse på Værnes, men holder åpent for Heimdal Åsen Fairchild To fly fra Flygeskolen kolliderte ifb med uautorisert formasjonsflyging. Fire personer Haslemoen skolefly Skolefly fra Værnes styrter ved Haslemoen. Alf Jullum Flygeren Amerikanerne oppretter om natten en selvforsynt base i Skogn. Moderskip + 14 sjøfly + 4 Sunderland Braathen SAFE får prøvekonsesjon Oslo - Trondheim (Lade) Hegra Vampire Svenske på ville veier - hopper ut ved Sørkilflå. Ericson Flygeren klarte seg skv etableres på Værnes Skytefeltet på Tautra tas i bruk Leif Juster får baksetetur med Vampire.

22 Journalist Kari Bjerve ("Kråka") i Stjørdalens Blad får baksetetur med Vampire Førerløs Super Cub i lufta over Lade - havarerer like sør av plassen ved Lilleby nordpå Fly fra Værnes styrter på vei til Bardufoss. Bjørn Moum Flygeren Gråvatnet Vampire Styrtet. Jensen, Odd Flygeren Skatval Fairchild Skoleflyging - LAE havarerer. Bareng og Arnesen Arnesen sterkt skadet 1954 Leangbukta Vampire Nødlanding. Jan Larsen 1954 B-vingen på 337-skv mistet seks av sine åtte fly Ørland hovedflystasjon operativ. Flygeleder Karl Garshol midlertidig sjef. Etablerte LTT fra 28.5 til Ørland overtar "Blue boy" (redningsbåten i Hommelvik) SAS åpner ruten Oslo- Værnes-Bodø.

23 Fairchild CDE Havari Vikvarvet Vampire Styrtet (Boyscout 46). Flygeren Singsås Vampire Sætre, Torleif Flygeren Bud Vampire Bail out fra Boyscout 2. Fjell Flygeren klarte seg Nord-Norge Vampire Styrtet. Fra 337-skv på Værnes på nav-tur nordover. Laksåbakk, Olav (?) Flygeren Stølen, Oppdal F-84 Styrtet i Olsmeddalen (Tiger one). Flygeren skv nedlegges på Værnes (oppstår igjen på Gardermoen 1.sep 1955) Ny tårnkabin bygges på toppen av sikringsbygget Radar bygges på Gråkallen til rent militært behov Piper L18 C Super Cub kjøpes inn som OP-fly Havard skolefly gis til Tyrkia (Årstall usikkert) Radiobestyrer Hj H Olsen engasjeres av SAS for å etablere sambandsstasjon i

24 Canada / polarruten Hønstad,Malvik Havard Instruktør og elev på instrumenttrening. Juel og Gjerde Begge Ydstines Fairchild Elev nødlander med LAK øst av Værnes. Kristoffersen Stort flystevne på Værnes, ca tilskuere Gråkallen (SOC) etableres Første OP-kurset, satt i gang av en tidligere assistent i tårnet, W. Rosenlund Værnes Uhell med kranvogn. Sigurd Endresen Omkom Ytteråsen skolefly Nødlander ved Ytteråsen Utenfor Lade Fairchild To instruktører styrter med LDF i fjorden. Foss og Hansen Begge Stjørdalselva F-84 Vingmann styrter i Stjørdalselva sør av tårnet. Per Matheson Brun Flygeren til 1956 i overkant av 20 flygere på Værnes.

25 1956 Nye fly ankommer Flygeskolen - i alt 25 Saab Safir Fixerstasjonen på Vennafjell flyttes til Einervola ved Røros Braathens SAFE flytter fra Lade til Værnes. Stasjonssjef Ragnar Hoff jr., - senere Ole G Sand NATO planlegger forlengelse av rullebanen til m, senere ble kravet m Braathen SAFE flytter sin virksomhet fra Lade til Værnes Tårnkabin (kuppel) blir tatt i bruk, og flygekontrollen splittes i en lokal kontroll og en områdekontroll, men felles vaktliste og delvis samme personell Ertsvågøy 2 F-84 To fly fra 338 skv kolliderer i lufta v/kristiansund. Strømmen / Skjølstad Skjølstad (?) Hammervatnet Fairchild Fly falt ned på ei øy i Hammervatnet. Kjelland og Jørum Pilot skadet

26 NATO ønsker å satse på Værnes, men med lenger rullebane, og ville investere 27,4 millioner NATO velger å gå inn for Værnes Østre Sonvatn Fairchild Havari med LBG ved sørende av Østre Sonvatn. Stokland og Eide Stokland Værnes Piper Cub OP-elev hadde glemt sin reiseplan, - løp rett i propellen. Eleven Hommelfjell Rutefly fra Braathens SAFE havarerer på Hommelfjell. Gabrielsen, Olav Pilot + 1 pax 1957 Hegra Fairchild Tore Svendsen Fairchild blir auksjonert bort ( kr stk) Sjøflyhavna i Hommelvik legges ned Overgang fra grafisk plott til progress-bord på flygekontrollen på Værnes, ACC Luftforsvaret har 250 moderne kampfly fordelt på 10 skvadroner.

27 1957 Luftforsvaret mottar de siste av 25 skolefly av typen Saab Safir Luftfartsdirektoratet og SAS hevder at Værnes aldri vil kunne bli tilfredsstillende siv flyplass for Trøndelag Avtale mellom Luftforsvaret og Luftfartsdirektoratet om driften av flyplasser i Norge Forsvaret går inn for Værnes. Luftfartsdirektoratet (AVINOR) og SAS mener at Værnes aldri kan bli noen tilfredsstillende sivil flyplass for Trøndelag Vampire-flyene selges på auksjon - Etiopia interessert Haltdalen Cessna Småfly (LNTVU) fra Østlandet til Værnes styrter LKT og overkommandoen går inn for Værnes som flyplass for Trøndelag. De to ombord Militærkomiteen legger frem sin innstilling. (8 millioner vs 33,5 millioner mellom Værnes-alternativet og Heimdal).

28 Skatval Fairchild FAR havarerer. Leithe Skatval Cub Totalhavari. Eleven skadet Skatval Piper Cub Totalhavari Stortinget følger mindretallets innstilling i militærkomiteen og vedtar å følge NATO og bygge ut Værnes. Men visse i Trondheim ga seg ikke Luftforsvarets fixerstasjoner legges ned Braathens SAFE åpner ruten: Stavanger-Bergen- Ålesund-Trondheim Flyselskapene overtar hele tyskerbrakka (Terminal 1) Cub Havari på rullebanen Frosta F-84 F-84 styrter i sjøen utenfor Frosta. Flygeren Trolla Helikopter Ambulansehelikopter fra OL til Stugudal styrter i sjøen. Flygeren

29 NAK arrangerer flystevne på Værnes biler og tilskuere Værnes Safir UA-F havarerer v/ Stjørdalselva avgang 09 - motorkutt. Heinsten,Per + 2 pax Personskader Skatval Safir Loop i for lav høyde (besøkte forloveden på Vinge). Solheim, Bjørn Flygeren NATO vedtar i Paris å bygge ut Værnes NATO vedtar i Paris å satse for fullt på Værnes, 23 år etter at Stortinget vedtok at Heimdal skulle bli hovedflyplass for Trondheim og Trøndelag Fra Rwy 10/28 til Rwy 09/27 (usikkert årstall kanskje 1957 eller 58) Færen LNBIG Nødlanding, røyk i cockpit Kolvereid Fairchild LNHAO på photomission Bårdsen og Jensen Vakthavende flygeleder foretar en liten demonstrasjon ifb med statsministerbesøk fra Yugoslavia. Begge

30 Bindal LNBDK Fly på fotooppdrag styrter i sjøen ved Årsandøy. Stensrud/Nicolai sen Nicolaisen skadet Åndalsnes F-84 F-84 styrtet i Dalsbygda ved Åndalsnes. Usikkert? Safir U- AB 1960 Elveomleggingen starter. Stjørdalselva som gikk nordover langs riksvei 50 (E6) ledes vestover ut i fjorden Tolga 2 F-84 Kollisjon i 3 000' over Øversjødalen, ene piloten hoppet ut. Næss og Kjærvik Kjærvik Hjerkinn Cub F-AK totalhavarerer under mil-øvelse. Store r Stjørdalselva føres ut i fjorden ved Hell, rullebanen forlenges Skjækervatnet Seabee Nødlander p.g.a wx, - stor redningsaksjon over to dager Åsen Cub Nødlanding ved Leangen i Holm

31 Åsen (L-AO) ILS til bane Entreprenørfirmaene overlever Værnes med ny rullebane, tunneler under riksvei 50 og jernbanetunnel Flyredningssentralen som var i lag med kontrollsentralen blir skilt ut med eget rom Luftforsvarets fallskjermpakkekurs, med tilhold Værnes siden krigen, - flyttes til Kjevik Tredje Luftfartsloven (første i 1914, andre i 1923) Røros LNBWF Flyet havarerer SE av flyplassen fra lav høyde KL Danielsen (2) Begge to Værnes Cessna Birddog Værnes Cub Crash. CEF sklir av banen Første gangen kontrollsentralen har egen vaktliste, men opprettholder benevnelsen "Værnes kontrollsentral".

32 Værnes Sabre AR- Q Havarer på rullebanen Værnes Safir Buklanding Strindafjorden L-SPATZ Seilfly LNGGG styrter. O.A.Heintz Omkom (ikke funnet) 1963 Passasjerantallet Rognes F-86 Flameout, piloten skyter seg ut. Piloten klarte seg Omskoleringskurs for telegrafister i sikringstjenesten v/norløff (Kåre Elgsæther og Audun Gangstø deltok) Bringen Safir UAY Nødlander Første gangen kontrollsentralen benevnes som "Trondheim kontrollsentral" Det innføres "right circuit" ved avgang 27 - underforstått: standard landingsrunde på nordsiden (over Stjørdal) Ny ADF-prosedyre innføres Nye regler for føring av landingsskjema.

33 SAS-fly utenfor banen Bestemmelse innføres om bruk av lys ved arr og dep mellom solnedgang og soloppgang Passasjerantallet Tårnet mottar sin første "Computor" (kalkulator) Gagarin besøker Værnes Første gang (av mange kommende) hvor innlevering av FPL henvises til kontrollsentralen Hjerkinn Cub Nødlander på et isbelagt vann Stortinget vedtar å bygge en sivil terminal på Værnes Lade Safir Oxford 40 slår av hjulene og buklander Nederlandsk jagerflyger begraves på Værnes kirkegård Let-down prosedyre til Røros iverksettes.

34 Felles IP (igjen) innføres for cub, safir og birddog (Forsvarets skoleflyging) Lade flyplass stenges (legges ned) Rinnleiret Safir Oxford 30 buklander. Jensen Innfjord F-86 Pilot skyter seg ut i området Trolltind. Wergeland Skadet Gråhø (sørpå) (M2702) -Jimmy 31 styrter, mistet canopy'n i '. Årås Flygeren Dåp ved Flygeskolen som endte helt oppe i Høyesterett Ny terminal (nr. 2) åpnes Ny terminal åpnes Widerøe flyr rutefly nordover med sjøfly fra Hellbukta Tårnet utarbeider i lag med NTH lokale retningslinjer for seilflyvirksomheten på Værnes.

35 Ytteråsvatnet Otter OAB nødlander. Width Værnes C172 LNDIH. Hermansen Verdal Helikopter BEG 1967 Det første grunnkurset for flygelederaspiranter starter opp på Værnes, og forble her i 25 år Forskrift om brannbil ved rutefly som fyller drivstoff (fuel) med pax om bord Værnes T33 Pilegrim 40 havarerer Lødølja LNAEH havarerer Harran Tri Pacer Havarerer under landing - utfor en skråning. Leif Moen Lødølja LNAEH skades under landing - større leteaksjon Antall distriktssjefer ble redusert fra 4 til Siste flykull drar til Canada for flygerutdanning (deretter forgikk utdanningen i USA) Nytt FPS-board og føring av

36 stripper Hitra F-5 Mayday over Hitra, - Jimmy 50 skyter seg ut Storarbeid på rullebanen starter - banen stengt i flere dager Helgelandsruta mellom Trondheim og Bodø etableres av Widerøe Nye metkoder, blant annet forandring av betydningen av Åsen Safir CAD 83 kutter ledning i 5 m høyde i Åsen, nødlanding "Low approach well north" defineres som 150 m nord av rullebanen Snåsa PA28 LNLMI havarerer på Grønøra. O. Steinkjer + pax Pilot og 3 pax 1970 Lufthavnforvaltningen Værnes legges under lufthavnforvaltningen Møre - Trøndelag på Vigra Chartertrafikk til Syden starter med egne direkte

37 ruter Verdal Cub LNKCK havarerer på Innsvatnet. Rindsem og Næss Hardt skadet Snåsa Nipper G-AWCE havarerer på Grønøra (flystevne). T.Næss Flygeren Ny koordineringsinstruks med ACC Værnes Safir CAD 33 havarerer etter hard landing Takse-lys på 01/ Værnes PA28 LNHKK havarerer før thr 36 - motorbrann - 4 om bord. Bårdstø Personskader Flygelederne streiker (for seg selv) ,4 etableres som primærfrekvens, men 119,7 ble fortsatt benyttet en stund til grunnet manglende krystaller Værnes Cub Skolefly sklir av bane 14 - blir stående på kompassvingen. Meltzer

38 Vekttabell for beregning av avgift for sivile utenlandske fly tatt i bruk første gangen Egen lokal UHF 323 etableres til bruk for OPflygerne Frøsøn (ESPCZT) kommer med som permanent adresse på Snowtamutsendelsen Opprettelse av ny Airway: A Hoovercraft demonstreres første gangen med tanke på tilbringertjeneste til/fra Trondheim VNS nedlegges Værnes Passasjerfly / Braaatehn SAFE nødlander i skum Nytt takstregulativ (avgifter) gjøres gjeldende Flatanger LNBDB nødlander under dårlig vær. Mikkelsen Personskader 1974 Antall distriktssjefer økes fra 2 til Værnes Pluto 71 nødlander på Rwy 27.

39 "Melhus" rapporteringspunkt legges ned og erstattes med "Flå" Ny tjenestebil (tårnbil). (boble?) Slutt for tårnet hva gjelder å kreve inn landingsavgifter Selbu Cub Nødlanding i Børsjøen. Holte All arr av mil trafikk skal meddeles kontrollsentralen Innføring av "Lokalt regelverk" (lyseblå mappe, bind I) - erstatter "Lokale forskrifter" (Årstall usikkert) Radiobestyrer Hj. H. Olsen tildeles Kongens fortjenestemedalje i gull Sivil del skilles for første gang ut, og begrepet Trondheim Lufthavn fikk sin virkelige berettigelse, da nytt sikringsbygg / kontrolltårn (nr. 3) ble tatt i bruk Tyskerbrakka (terminal 1) blir tatt i bruk som lokaler for chartertrafikken.

40 Værnes Cub Slepefly m/ 2 glidere faller ned på Langøra etter avgang. P. G. Nakken Flygeren Restriksjoner tas inn i SOF'en vedrørende "Low pass" med jagerfly Skogn LNASJ nødlander ved folkehøgskolen. Svein Viken Rotvold Teal 1 LNBND havarerer i fjorden ved Lade. Østrem og Havdal Personskader Værnes Safir Buklanding. Sætrang 1977 Fosen Småfly forsvinner totalt. Ottesbo Flyger trolig 1977 Tidl. distriktssjef Norløff foretreder for Kongen ved sin avgang som lufthavnsjef på Fornebu Liavatnet LNBEH havarerer på Frosta Levanger PA28 LNAEC nødlander på E6 nord av Levanger. Jevne og Haug MFI-15 Nødlanding Rinnleiret Cad 32 fra Flygeskolen Benberg + Elev Hansen

41 styrtet under trening. Hansen Ny taksebane åpnes Nord for Namsos PA28 Styret ved Langvatnet på "reketur" til Brønnøysund. Petersen og Tilseth Begge Værnes Flystasjon tar i bruk ny port/hovedvakt Transition altitude (TA) heves til ft ILS til bane Luftfartsdirektoratet skifter navn til Luftfartsverket Radar tas i bruk ved Trondheim kontrollsentral - link fra Gråkallen Orkdal LNKAG river av et hjul under landing. Simonsen 1979 Ansatte i flyselskaper truer med streik i protest mot manglende plass / terminal (arbeidsforhold) Høsten: Stor flykapringsøvelse Ansatte på flyplassen truer med streik grunnet plassmangel.

42 Siste tyske bombe blir sprengt på Langøra åring stjeler fly i påvirket tilstand og lander på Værnes Flygelederne blir tatt ut i streik av AF Værnes C150 SAS 342, DC9 - blåser ved taksing LNDAL så han velter nye skolefly blir innkjøpt til Flygeskolen (Safari) Statistikk Safirene: timer, landinger og ca instruktører/elever, 870 flygere fullførte skolen. X Selbu LNHOF/ LNALF nødlander på veien til Vikvarvet due wx Første F16 lander på Værnes Snåsa MFI-15 Nødlandet, motorstopp (bensinkrana i feil stilling) APP-posisjon blir tatt i bruk på enden av pultrekka ved

43 Trondheim ACC Ny terminal åpnes (nr.3) Ny terminal (nr. 3) på kvm åpnes. Terminal nr. 2 blir kafeteria Værnes Cessna Birddog Skolefly havarerer på bane 27. Laugerud Rinnleiret MFI-15 Cad 30 fra Flygeskolen styrter under acro-trening. Strøen Instruktør Første kvinnelige flyaspirant, Siri Skare Første kvinnelige småflyassistent (klargjører av fly) Første kvinnelige flyelev mottar "flashen" Ny mannskapsmesse Lufthavnplanutvalg vurdere Værnes sin fremtid. Flyselskapene klager over at de ikke blir hørt Selbu MFI-15 Landet på nypreparert bane, - store skader.

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24 NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION IFATCA regionalt møte i Porto side 24 FLYGELEDEREN Nr. 4 Desember 2003 Rolf Skrede: AVINOR ett år side 3 I cockpit fra Flesland til

Detaljer

1945 Spitfire styrter i Stjørdalselva

1945 Spitfire styrter i Stjørdalselva Hans Olav Løkken www.historiefortelleren.no 1945 Spitfire styrter i Stjørdalselva Sigurd Bidtnes i Modalen hadde nettopp satt på kaffen torsdag den 2.august 1945, da han blir oppmerksom på en litt unormal

Detaljer

Frode Kolstad: Til Rikshospitalet. 3% kjøpeutbytte for TRONDOS-medlemmer www.trondos.no CITY SYD &CITY LADE

Frode Kolstad: Til Rikshospitalet. 3% kjøpeutbytte for TRONDOS-medlemmer www.trondos.no CITY SYD &CITY LADE User: cci Jobname: S1-S1 -CMYK Description: TRONDHEIM I DAG: Skyet, perioder med regn. 5 grader. Grunnlagt 1767 Uke 44 Nr. 256 240. årgang Hengt ut på nett Kåre Conradi uredigert og ukontrollert. Kultur

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 oktober 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef med bok s.44-45

Detaljer

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon Medlemsblad for Norsk Flyteknik Organisasjon Vi bygger ditt I.---mmnuF 9- =""I i på Romerike ENEBOLIGER TOMTER PROS JEKTER Kontakt oss for en uforbindtlig prat, eller for å få tilsendt vål nye katalog.

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle

Detaljer

MAI 26. ÅRGANG. aktuelt Hva gjør vi i Kosovo? og tider som fulgte

MAI 26. ÅRGANG. aktuelt Hva gjør vi i Kosovo? og tider som fulgte MAI 26. ÅRGANG aktuelt Hva gjør vi i Kosovo? 5 2005 1905 og tider som fulgte innhold Den hemmelige historien AKTUELT: Det tok lang tid før Sindre Granly Meldalen fikk vite hva bestefar Knut Granly egentlig

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47 TEXAS NYTT Nr. 2 2015 Årgang 47 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Fri som fuglen! Småfly i Houston... s. 6 Avskjedsintervju med Karianne og Oddbjørn.. s. 14 Fugletitting på Bolivar Peninsula...

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Flytel

Medlemsblad for Norsk Flytel Medlemsblad for Norsk Flytel r PANT QUALT SAFETY " PANT STRPPNG S AN MPORTANT PART OF ARCRAFT MANTENANCE. EUROPEAN - THE ONLY COMPANY N NORWAY OFFERNG YOU A TOTAL PACKAGE N ARCRAFT REFURBSHNG. HGHLY SKLLLED

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 1 2015 Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Portrettintervju med leder BFO - Hvem er Jens Jahren? FOS Felles opptak og seleksjon til befalsutdanning

Detaljer

Særoppgave om Vikersund Kurbads historie!

Særoppgave om Vikersund Kurbads historie! Alida Haavik Drolsum ahadro@gmail.com Særoppgave om Vikersund Kurbads historie! Bakgrunn for valg av oppgave. Da jeg først bestemte meg for å skrive om Vikersund Kurbad, hadde det lite med selve behandlingssenteret

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

7. Storulykker i Norge de siste 20 årene

7. Storulykker i Norge de siste 20 årene 7. Storulykker i Norge de siste 20 årene Snorre Sklet Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU / SINTEF snorre.sklet@sintef.no Innledning Til tross for aktivt sikkerhetsarbeid utført av aktører

Detaljer

Norges raskeste. Tid for å velge. Nr. 33. Les alt om valget. Leker og lærer. Norge. verden. kultur. sport. valg 09. melding. Side 7.

Norges raskeste. Tid for å velge. Nr. 33. Les alt om valget. Leker og lærer. Norge. verden. kultur. sport. valg 09. melding. Side 7. S VALGAVIS Nr. 33 Tid for å velge Torsdag 27. 08. 2009 19.årgang Les og hør mer: www.klartale.no Les alt om valget 2 Norge 3 verden 5 kultur 6 sport 7 valg 09 18 melding Leker og lærer Rollespill skal

Detaljer

KAMPEN OVER. Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten.

KAMPEN OVER. Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten. nr 4 11.04.2011 løssalg kr 55,- KAMPEN OVER Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten. Side 21, 22,23, 24 og 25 2 KOLOFON www.politiforum.no

Detaljer

Panserbataljonen dro sørover for å øve Side 10-13. Kunnskap er makt! Nytt redningshelikopter. tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon

Panserbataljonen dro sørover for å øve Side 10-13. Kunnskap er makt! Nytt redningshelikopter. tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Expedition Amundsen 2013 Side 38-39 BFO ivaretar alle sine medlemmer i USA Side 44-45 Gardefenrik og sivilingeniør! Side 56-57 Panserbataljonen

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Fremstilling av de faktiske forhold

Fremstilling av de faktiske forhold Fremstilling av de faktiske forhold 1. KORT OM LISTA FLYSTASJON 1.1. Lista flystasjon ble anlagt og brukt av den tyske okkupasjonsmakt under andre verdenskrig. Etter krigen, i perioden 1954 til 1959, ble

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul!

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul! MEDLEMSKONTAKT Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011 Ønsker alle lesere en riktig god jul! Innhold Arild Kristensen, leder. Foto FPF Leder: Fra pensjonist til statsrådens møterom FSF har nå kontor i Rådhus

Detaljer

Bæringen. Trygge i vannet

Bæringen. Trygge i vannet Bæringen FREDAG 17. APRIL 2009 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 5 ÅRGANG 21 Trygge i vannet Politiet flytter til Kjørbo Politiet i Bærum er på flyttefot til Kjørbo. Vi gleder oss veldig

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

Jubileumsfesten ble arrangert på Støtvig Hotell lørdag 14.06.03.

Jubileumsfesten ble arrangert på Støtvig Hotell lørdag 14.06.03. www.betongen.no Besøk oss på nettet! Jubileumsfesten ble arrangert på Støtvig Hotell lørdag 14.06.03. Alle deltagere ble ønsket velkommen med velkomstdrikk i haven, i et vær som passer fritidsbåtentusiaster,

Detaljer

Ny stor flyplass for regionens framtid

Ny stor flyplass for regionens framtid Passert alle nåløyer Sverre Quale Konsernsjef i Avinor Vi trenger stor flyplass snarest Ove Brattbakk Administrerende direktør i HelgelandsKraft Viktig med ny flyplass Odd Eriksen Fylkesråd i Nordland

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

For fremtiden gjennom 100 år. For fremtiden gjennom 100 år

For fremtiden gjennom 100 år. For fremtiden gjennom 100 år For fremtiden gjennom 100 år For fremtiden gjennom 100 år For fremtiden gjennom 100 år VAKKERT: Skjefstadfoss kraftverk etter utbyggingen i 1972. Den nye kjørebroen bukter seg vakkert over Glomma. (Foto:

Detaljer