Er det behov for et nettverk for samlingsforvaltning?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er det behov for et nettverk for samlingsforvaltning?"

Transkript

1 Er det behov for et nettverk for samlingsforvaltning? Hovedresultater fra undersøkelse blant museumsansatte som arbeider med samlingsforvaltning Presentasjon på det nasjonale museumsmøtet i Tromsø,. september Undersøkelse om samlingsforvaltning

2 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført blant konsoliderte museer, etats- og universitetsmuseer, på oppdrag fra MiST. Formålet er å kartlegge erfaringene fra Nettverk for magasin og bevaring, og behovet for et eget nettverk for hele samlingsforvaltningsfeltet. Samlingsforvaltning forstås som innsamling, dokumentasjon, tilgjengeliggjøring, bevaring og magasin, og dekker både materiell og immateriell kunst- og kulturarv. Undersøkelsen er sendt til lederne for de aktuelle museene. Disse ble bedt om å besvare undersøkelsen, samt å involvere alle ansatte som arbeider med samlingsforvaltning. De ble bedt om å videresende lenken til andre ansatte som jobber med samlingsforvaltning, og spesielt til samlingsansvarlige. Undersøkelsen er gjennomført på Internett av TNS Gallup i perioden. august - 3. september. Lenken til spørreskjemaet ble sendt til 2 museer i hele landet. t har museumsansatte svart. Undersøkelse om samlingsforvaltning 2

3 De største utfordringene Museums-Norge står overfor -Ressurser til å utføre viktige oppgaver som forskning, formidling og samlingsforvaltning er blant utfordringene som de museumsansatte peker på. Spørsmålstekst: Helt til slutt, hva er etter ditt/deres syn de største utfordringene Museums-Norge står overfor? %. Base: Alle. Undersøkelse om samlingsforvaltning 4

4 Om ressurssituasjonen i museene

5 Vurdering av den generelle ressurssituasjonen -Store geografiske forskjeller, og forskjeller avhengig av størrelse. Vurdering av ressurssituasjonen generelt 1 24 Oslo Oppland/Hedmark Østfold/Buskerud/Vestfold Telemark/Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj./Møre og R. Trøndelag Nordland Troms Finnmark Uoppgitt årsverk - årsverk -1 årsverk 1- årsverk - årsverk 31 årsverk Romslig Balansert Trang Kritisk Vet ikke Spørsmålstekst: Hvordan oppfatter du/dere DEN GENERELLE ressurssituasjonen/den økonomiske situasjonen i museet i forhold til oppgavene dere er satt til å løse? %. Base: Alle. Undersøkelse om samlingsforvaltning

6 Vurdering av ressurssituasjonen ift. samlingsforvaltning -Mer enn hver 3. oppfatter ressurssituasjonen ift. samlingsforvaltning som kritisk. Gjelder mange på tvers av størrelse Vurdering av ressurssituasjonen ift. samlingsforvaltning 2 3 Oslo Oppland/Hedmark Østfold/Buskerud/Vestfold Telemark/Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj./Møre og R. Trøndelag Nordland Troms Finnmark Uoppgitt årsverk - årsverk -1 årsverk 1- årsverk - årsverk 31 årsverk Romslig Balansert Trang Kritisk Vet ikke Spørsmålstekst: Hvordan oppfatter du/dere ressurssituasjonen/den økonomiske situasjonen i museet i forhold til SAMLINGSFORVALTNING spesielt? %. Base: Alle. Undersøkelse om samlingsforvaltning

7 Deltakelse i nettverk

8 Deltakelse i nasjonale museumsnettverk -Sammenheng mellom ressurssituasjon og deltakelse i nasjonale museumsnettverk Deltagelse i nasjonale museumsnettverk 2 Ressurssituasjon generelt Romslig/Balansert 1 4 Trang 2 Kritisk 2 Ressurssituasjon samlingsforvaltning Balansert 43 Trang 2 Kritisk 4 Spørsmålstekst: Hvor mange nasjonale museumsnettverk deltar dere i? %. Base: Alle. Ingen 1 nettverk 2 nettverk 3 eller flere nettverk Undersøkelse om samlingsforvaltning

9 Deltakelse i nasjonale museumsnettverk -Klar sammenheng med størrelsen (årsverk) på museet Deltagelse i nasjonale museumsnettverk 2 Oslo Oppland/Hedmark Østfold/Buskerud/Vestfold Telemark/Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj./Møre og R. Trøndelag Nordland Troms Finnmark Uoppgitt årsverk - årsverk -1 årsverk 1- årsverk - årsverk 31 årsverk Spørsmålstekst: Hvor mange nasjonale museumsnettverk deltar dere i? %. Base: Alle. Ingen 1 nettverk 2 nettverk 3 eller flere nettverk Undersøkelse om samlingsforvaltning

10 Deltakelse i nettverket for magasin og bevaring Deltakelse i nettverket for magasin og bevaring Oslo Oppland/Hedmark Østfold/Buskerud/Vestfold Telemark/Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj./Møre og R. Trøndelag Nordland Troms Finnmark Uoppgitt årsverk - årsverk -1 årsverk 1- årsverk - årsverk 31 årsverk Nei I liten grad I noen grad I stor grad Spørsmålstekst: Deltar dere aktivt i nettverket for magasin og bevaring? %. Base: Alle. Undersøkelse om samlingsforvaltning

11 Årsak til ikke å delta aktivt i nettverk for magasin og bevaring Årsak til ikke å delta i nettverk for magasin og bevaring Ressurssituasjon generelt Romslig/Balansert 3 Trang Kritisk Ressurssituasjon samlingsforvaltning Balansert Trang 2 3 Kritisk Ikke tid Har ikke personalressurser Har ikke økonomiske ressurser Ikke prioritert deltakelse Annet Spørsmålstekst: Hvorfor deltar dere ikke aktivt i nettverket for magasin og bevaring? %. Base: Deltar ikke aktivt eller i liten grad i nettverk for magasin og bevaring. Undersøkelse om samlingsforvaltning 12

12 Vurdering av dagens ordning med nettverk

13 Vurdering av ordningen med museumsnettverk -Jo mer aktiv man er i nettverkene, jo mer positiv er vurderingen av ordningen. Vurdering av ordningen med museumsnettverk Deltakelse i museumsnettverk Deltar ikke i nettverk 1 nettverk 43 2 nettverk eller flere nettverk 1 3 Grad av deltakelse (generelt) Deltar ikke/i liten grad 1 3 Deltar i noen grad 3 Deltar i stor grad Deltakelse i nettv. for m. og b. Deltar ikke i nettverk for m. og b I liten grad I noen grad 2 I stor grad 4 Meget dårlig Ganske dårlig Verken dårlig eller godt Ganske godt Meget godt Vet ikke Spørsmålstekst: Hvordan synes du generelt at ordningene med ulike museumsnettverk fungerer? %. Base: Alle Undersøkelse om samlingsforvaltning 1

14 Vurdering av ordningen med museumsnettverk -Desto trangere ressurssituasjon, dess mindre positiv er vurderingen av ordningen. Vurdering av ordningen med museumsnettverk Ressurssituasjon generelt Romslig/Balansert Trang 4 Kritisk 3 0 Ressurssituasjon samlingsforvaltning Balansert Trang 4 12 Kritisk Meget dårlig Ganske dårlig Verken dårlig eller godt Ganske godt Meget godt Vet ikke Spørsmålstekst: Hvordan synes du generelt at ordningene med ulike museumsnettverk fungerer? %. Base: Alle Undersøkelse om samlingsforvaltning

15 Vurdering av ordningen med museumsnettverk -De største museene (i antall årsverk) synes å være mest positiv til hvordan ordningen med museumsnettverk fungerer. Vurdering av ordningen med museumsnettverk Oslo Oppland/Hedmark Østfold/Buskerud/Vestfold Telemark/Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj./Møre og R. Trøndelag Nordland Troms Finnmark Uoppgitt årsverk - årsverk -1 årsverk 1- årsverk - årsverk 31 årsverk Meget dårlig Ganske dårlig Verken dårlig eller godt Ganske godt Meget godt Vet ikke Spørsmålstekst: Hvordan synes du generelt at ordningene med ulike museumsnettverk fungerer? %. Base: Alle Undersøkelse om samlingsforvaltning 1

16 Vurdering av nettverket for magasin og bevaring -Materialkonservatorer og samlingsforvaltere har i størst grad formening om nettverket for magasin og bevaring. Vurdering av nettverket for magasin og bevaring 2 1 Direktør 3 Materialkonservator 1 3 Ansvarlig samlingsforvalter Annet 0 Uoppgitt Type samling Arkeologi 2 Kunst og design 3 Kulturhistorie 3 Naturhistorie Meget dårlig Ganske dårlig Verken dårlig eller godt Ganske godt Meget godt Vet ikke Spørsmålstekst: Hvordan synes du nettverket for magasin og bevaring fungerer? %. Base: Alle. Undersøkelse om samlingsforvaltning

17 Vurdering av nettverket for magasin og bevaring -Tilsynelatende dårligere erfaring med nettverket blant de minste museene (målt i antall årsverk). Vurdering av nettverket for magasin og bevaring 2 1 Oslo Oppland/Hedmark Østfold/Buskerud/Vestfold Telemark/Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj./Møre og R. Trøndelag Nordland Troms Finnmark Uoppgitt årsverk - årsverk -1 årsverk 1- årsverk - årsverk 31 årsverk Meget dårlig Ganske dårlig Verken dårlig eller godt Ganske godt Meget godt Vet ikke Spørsmålstekst: Hvordan synes du nettverket for magasin og bevaring fungerer? %. Base: Alle. Undersøkelse om samlingsforvaltning

18 Hva fungerer dårlig med nettverket for magasin og bevaring? -Manglende kontinuitet og aktivitet er av stikkordene som trekkes frampå hva som fungerer dårlig med nettverk for magasin og bevaring. For alle åpne svar, dobbeltklikk på Excel-ikonet til høyre. Spørsmålstekst: Hva om noe - synes du fungerer DÅRLIG i nettverket for magasin og bevaring i dag? Base: Alle. Undersøkelse om samlingsforvaltning

19 Behov for eget nettverk for samlingsforvaltning?

20 Behov for eget nettverk samlingsforvaltning -Behovet for et eget nettverk som omfatter alle sider ved samlingsforvaltning synes større jo bedre ressurssituasjon museet har generelt. Behov for eget nettverk som omfatter samlingsforvaltning 2 Ressurssituasjon generelt Romslig/Balansert 3 Trang 2 32 Kritisk Ressurssituasjon samlingsforvaltning Balansert 43 Trang 3 Kritisk I liten grad behov I noen grad behov I stor grad behov I meget stor grad behov Vet ikke Spørsmålstekst: I hvilken grad mener du at det er behov for et eget nettverk som omfatter alle sider ved samlingsforvaltning? %. Base: Alle. Undersøkelse om samlingsforvaltning 2

21 Behov for eget nettverk samlingsforvaltning -Behovet synes desidert størst blant de største museene (målt i antall årsverk). Behov for eget nettverk som omfatter samlingsforvaltning 2 Oslo Oppland/Hedmark Østfold/Buskerud/Vestfold Telemark/Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj./Møre og R. Trøndelag Nordland Troms Finnmark Uoppgitt årsverk - årsverk -1 årsverk 1- årsverk - årsverk 31 årsverk I liten grad behov I noen grad behov I stor grad behov I meget stor grad behov Vet ikke Spørsmålstekst: I hvilken grad mener du at det er behov for et eget nettverk som omfatter alle sider ved samlingsforvaltning? %. Base: Alle. Undersøkelse om samlingsforvaltning

22 Innspill til organiseringsmåte Innspill til organiseringsmåte 3 41 Ressurssituasjon generelt Romslig/Balansert Trang Kritisk Ressurssituasjon samlingsforvaltning Balansert Trang 4 1 Kritisk 4 32 Utvidelse av dagens nettverk for magasin og bevaring Etablering av ett eller flere nye nettverk Annet Vet ikke Spørsmålstekst: Hvordan mener du at et slikt nettverk for hele samlingsforvaltnings-området bør organiseres? %. Base: Ser behov for eget nettverk for samlingsforvaltning. Undersøkelse om samlingsforvaltning

23 Innspill til finansieringsmåte -Driftsstøtte synes generelt å foretrekkes i større grad enn prosjektmidler. Innspill til finansieringsmåte 32 Direktør 4 Materialkonservator 1 Ansvarlig samlingsforvalter 3 Annet 0 Uoppgitt 3 0 Type samling Arkeologi 4 Kunst og design Kulturhistorie Naturhistorie 4 3 Driftsstøtte Prosjektmidler Annet Vet ikke Spørsmålstekst: Hvordan mener du at et slikt nettverk for hele samlingsforvaltnings-området bør finansieres? %. Flere svar mulig. Base: Ser behov for eget nettverk for samlingsforvaltning. Undersøkelse om samlingsforvaltning 32

24 Interesse for deltakelse i nettverk for samlingsforvaltning -De som allerede deltar i andre nettverk er mer positive til deltakelse i et eget nettverk for samlingsforvaltning. Interesse for deltakelse i eget nettverk som omfatter alle sider ved samlingsforvaltning 2 2 Deltakelse i museumsnettverk Deltar ikke i nettverk 1 nettverk 43 2 nettverk 3 eller flere nettverk Grad av deltakelse (generelt) Deltar ikke/i liten grad Deltar i noen grad Deltar i stor grad Deltakelse i nettv. for m. og b. Deltar ikke i nettverk for m. og b I liten grad 4 I noen grad 4 I stor grad 4 I liten grad I noen grad I stor grad I meget stor grad Vet ikke Spørsmålstekst: Hvis det ble etablert et eget nettverk som omfatter alle sider ved samlingsforvaltning, - i hvilken grad har du/dere ønske om å delta i dette? %. Base: Alle. Undersøkelse om samlingsforvaltning 3

25 Interesse for deltakelse i nettverk for samlingsforvaltning -Interessen er til stede også blant museer med begrensede ressurser. Interesse for deltakelse i eget nettverk som omfatter alle sider ved samlingsforvaltning 2 2 Ressurssituasjon generelt Romslig/Balansert Trang Kritisk 4 Ressurssituasjon samlingsforvaltning Balansert Trang 3 Kritisk I liten grad I noen grad I stor grad I meget stor grad Vet ikke Spørsmålstekst: Hvis det ble etablert et eget nettverk som omfatter alle sider ved samlingsforvaltning, - i hvilken grad har du/dere ønske om å delta i dette? %. Base: Alle. Undersøkelse om samlingsforvaltning 3

26 Overordnet oppsummering Nesten halvparten av de spurte synes ordningene med ulike museumsnettverk fungerer godt. Bare 1 av synes de fungerer dårlig. Mer enn hver 3. oppfatter ressurssituasjonen ift. samlingsforvaltning som kritisk. Gjelder mange på tvers av størrelse Vel halvparten av de spurte er i stor eller meget stor grad interessert i å delta i et eget nettverk som omfatter alle sider ved samlingsforvaltning. Det er ingen klar enighet mellom de spurte om et eget nettverk bør organiseres som en utvidelse av dagens nettverk for magasin og bevaring, eller om det bør etableres ett eller flere nye nettverk. Det synes imidlertid som om preferansen for etablering av ett eller flere nye nettverk synker desto trangere ressurssituasjonen til museet oppfattes å være. Når det gjelder finansieringsmåte, er det et klart flertall som foretrekker driftsstøtte fremfor prosjektmidler. Blant museer med kritisk ressurssituasjon synes prosjektmidler lite attraktivt; mens større museer (målt i antall årsverk) finner prosjektmidler mer attraktivt enn mindre museer. HOVEDKONKLUSJON: Mer enn hver 3. oppfatter ressurssituasjonen ift. samlingsforvaltning som kritisk. Det er behov for endringer ift. dagens nettverk for magasin og bevaring. Mange ønsker et eget nettverk som omfatter alle sider ved samlingsforvaltning, men gir delte og ulike innspill til hvordan dette bør organiseres og finansieres. Kompetanse, samlinger, ledelse og deltakelse trekkes frem som suksesskriterier for et eget nettverk. En del mener det kan bli for omfattende og byråkratisk. Undersøkelse om samlingsforvaltning 3

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Skriftserien nr 5/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Sammendrag og hovedfunn 3 2. MEDLEMMENES AKTIVITET OVERFOR EUS RAMMEPROGRAM

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

STORE ER DE OG UTE STÅR DE. En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene

STORE ER DE OG UTE STÅR DE. En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene STORE ER DE OG UTE STÅR DE En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene Utgangspunkt SIKAs medlemmer ønsket fokus på problemet med manglende magasinplass for store gjenstander.

Detaljer

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Flerkulturelle med nyresvikt

Flerkulturelle med nyresvikt Prosjektrapport Flerkulturelle med nyresvikt L a n d s f o r e n i n g e n f o r N y r e p a s i e n t e r o g T r a n s p l a n t e r t e Trykk: Frogner Grafisk AS Opplag: 1000 F O R O R D Det ble søkt

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN Innledning Et økt behov for juridisk ekspertise gjenspeiles både i regjeringens igangsatte arbeid med en stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren som skal

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer