Innhold Funksjonskontroller 2.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Funksjonskontroller 2.0"

Transkript

1 Innhold Funksjonskontroller 2.0 Spiralbor 2.1 Borehoder for margboring 2.2 Freser 2.3 Gjengetapper 2.4 Borehylser med tenner 2.5 Borehylser for plater 2.6 Sikteinstrument 2.7 Borhylse med spiss 2.8 Instrumenter med hurtigkopling 2.9 Dybdemålere 2.10 Instrumenter med fjærbelastet kule 2.11 Kompresjonsagregat 2.12 Skrutrekkere 2.13 Instrumenter med sekskant eller sekskantspor 2.14 Fastnøkler og pipenøkler 2.15 Instrumenter med tapper 2.16 Instrumenter med rør eller hylse 2.17 Dorer 2.18 Instrumenter med gjenger 2.19 Instrumenter med gjengekoplinger 2.20 Inn- og utslagsinstrumenter 2.21 Instrumenter med plasthåndtak 2.22 Bor- og ledesonder 2.23 Fleksible boraksler 2.24 Bøyejern 2.25 Benholdetenger og benspriketenger 2.26 Hohmannhaker og dentalhake 2.27 Kutteinstrumenter 2.28 Avbitere og bøyetenger 2.29 Cerclageinstrumenter 2.30 Instrumenter av eloksert aluminium 2.31 Luftdyse og luftrør 2.32 Bøyepresse 2.33 Platebøyetenger 2.34 Plastmaterialer og gummislanger 2.35 Trykkluftskoplinger 2.36 Skrin i eloksert aluminium 2.37 SynFrame festekloss 2.38 Kollineær reposisjonsklemme Instrumenter med chuck 2.40 Fixatiehuls/boorstop voor ruimers en spiraalboren 2.41 Light cables 2.42

2 Spiralbor 2.1 Boret er sløvt, bøyd eller brukket. Det er kast eller slag i boret og derfor fare for at det kan brekke.

3 Borehoder for margboring 2.2 Eggen er skadet. Hjørner på eggen er brukket. T-spor på borehodet er skadet eller brukket. Se også Fleksible boraksler.

4 Freser 2.3 Konisk egg eller sideegg er skadet eller sløv. Eggene kan i noen tilfeller slipes. Spør Synthes-representanten. Sentreringstapp er skadet. Reparasjon er i noen tilfeller mulig. Spør Synthes-representanten. Skift instrumentet hvis det har store skader.

5 Gjengetapper 2.4 Gjengene er skadet. Tenner er brukket eller nedslitt. Instrumentet er bøyd eller vridd. Hurtigkopling er skadet.

6 Borehylser med tenner 2.5 Tenner er skadet eller nedslitt. Ikke skru instrumentet inn i harde bendeler med makt. Legg fra deg instrumentet forsiktig. Boresylinder er deformert og/eller blokkert. Unngå å bore i instrumentet. Før boret gjennom hylsen til det har kontakt med benstrukturen før bormaskinen startes. Hold bormaskinen rett i forhold til borehylsen. Bruk ikke tang for å holde instrumentet. Rengjør borehylsen grundig.

7 Borehylser for plater 2.6 Borehylsefoten er skadet. Unngå å bore i instrumentet. Før boret gjennom hylsen til det har kontakt med benstrukturen før bormaskinen startes. Hold bormaskinen rett i forhold til borhylsen. Boresylinderen er blokkert. Rengjør borehylsen grundig. Se også Instrument med Fjærbelastet kule

8 Sikteinstrument 2.7 Instrumentets presisjon er påvirket. Røret er skadet. Kanyleringen er utvidet. Se også Instrumenter med spor.

9 Borhylse med spiss 2.8 Borehylsen og spissen er ikke på linje. Spissen er skadet. Instrumentet er skadet på grunn av boring.

10 Instrumenter med hurtigkopling 2.9 Koblingsdelen går tungt, og/eller bevegelsen er begrenset. Instrumentet kan ikke koples til. Se også Instrumenter med plasthåndtak.

11 Dybdemålere 2.10 Målesondene er bøyd eller brukket. Skalaen er ikke lesbar. Se også Instrumenter med fjærbelastet kule.

12 Instrumenter med fjærbelastet kule 2.11 Kulen sitter fast. Kulen er borte.

13 Kompresjonsagregat 2.12 Spennplatehaker er bøyd eller brukket. Styrepinne er bøyd. Mutteren er skadet. Spennbolt går tungt. Se også Instrumenter med gjenger og Instrumenter med sekskant eller umbrako.

14 Skrutrekkere 2.13 Sekskant er skadet. Låsehylse mangler fjærkraft/låseevne. Enden er skadet.

15 Instrumenter med sekskant eller sekskantspor 2.14 Utvendig sekskant er slitt eller deformert. Sekskantspor er utvidet.

16 Fastnøkler og pipenøkler 2.15 Sekskant er slitt eller utvidet. Nøkkelåpning er skadet. DHS/DCS-nøkkel: Åpningen er utvidet.

17 Instrumenter med tapper 2.16 Tappene er bøyd, vridd eller brukket.

18 Instrumenter med rør eller hylse 2.17 Hylse eller rør er bøyd eller blokkert.

19 Dorer 2.18 Spissen er skadet. Plastspiss er brukket.

20 Instrumenter med gjenger 2.19 Det går tungt å skru inn og ut. Gjengene er skadet.

21 Instrumenter med gjengekoplinger 2.20 Gjengene er skadet, slitt bort eller ødelagt av slag. Det går tungt å skru inn og ut.

22 Inn- og utslagsintrumenter 2.21 Gjengene er skadet. Instrument med spennbakker: Spennbakkenes haker er nedslitt eller utvidet. Instrument med flat fjær: Den flate fjæren på styreplaten er bøyd eller brukket. Instrument med pinne: Pinnen er bøyd. Instrument med trykkplate: Trykkplaten er deformert. Se også Instrumenter med gjenger og Instrumenter med sekskant eller sekskantspor.

23 Instrumenter med plasthåndtak 2.22 Komponenter har sprekker eller er brukket. Overflaten er sprø, myk eller brent. Instrumentet sitter løst i håndtaket.

24 Bor- og ledesonder 2.23 Instrumentet er bøyd eller har fått en knekk. Endene er skadet, f.eks. av et bor, eller vridd.

25 Fleksible boraksler 2.24 Spiralen er uregelmessig eller har fått en knekk. Fremre eller bakre kopling er slitt. Loddepunkter er skadet. Det er inntørkede rester fra boring på borakselen. Se også Borehoder for margboring.

26 Bøyejern 2.25 Åpningen er skadet eller utvidet. Ben er brukket.

27 Benholdertenger og benspriketenger 2.26 Spissene er deformert eller nedslitt. Reparasjon kan være mulig. Spør Synthes-representanten. Sperrehake eller justeringsgjengen er bøyd. Reparasjon kan være mulig. Spør Synthes-representanten. Ledd er skadet eller korrodert. Tangen er bøyd.

28 Hohmanhaker og dentalhake 2.27 Spissen er deformert eller brukket. Hohmanhaken er skadet av boring, bøyd eller har en skarp kant.

29 Kutteinstrumenter 2.28 Eggen er skadet, hakket eller sløv.

30 Avbitere og bøyetenger 2.29 Eggene er skadet. Endene er deformert.

31 Cerclage-instrumenter 2.30 Trådføreren er bøyd eller flattrykt. Rørdelen på trådstrammeren er sprukket eller deformert. Ikke bruk tang for å holde i røret på trådstrammeren. Hold instrumentet rett når det føres rundt benet. Tre Cerclage-tråder med passende dimensjon riktig inn i kveilen. Leg trådkveilen riktig på plass i rørets spor før trådene strammes. Ikke overbelast instrumentet. Fjern trådrester. Trådstrammeren er blokkert.

32 Instrumenter av eloksert aluminium 2.31 Den elokserte overflaten er misfarget eller oppfliket. Bruk aldri desinfeksjons- og rengjøringsmidler som inneholder jod- og metallsalter, som f.eks. kvikksølv, eller svært alkaliske løsninger. Overflaten er ripete.

33 Luftdyse og luftrør 2.32 Plasten er deformert eller smeltet. Luftrøret er bøyd, brukket eller blokkert.

34 Bøyepresse 2.33 Skruen sitter fast eller er vanskelig å skru. Ambolten kan ikke demonteres. Overflaten er skadet. Stempelet er skadet. Armen går tungt.

35 Platebøyetenger 2.34 Skruen eller trykkpinne er skadet. Ambolt er skadet. Se også Instrumenter med gjenger.

36 Plastmaterialer og gummislanger 2.35 Spiral- eller gummislange er deformert, sprukket, myk eller sprø på grunn av overoppheting. Spylerør er misfarget, hardt eller sprøtt.

37 Trykkluftskoplinger 2.36 Koplingshylsene går tungt. Låsestiftene sitter fast eller luftventilen er blokkert.

38 Skrin i eloksert aluminium 2.37 Den elokserte overflaten er misfarget, oppfliket eller oppripet. Ikke bruk desinfeksjons- og rengjøringsmidler som inneholder jod- og tungmetallsalter som f.eks. kvikksølv. Ikke bruk svært alkaliske rengjøringsmidler. Rengjør aldri med stålbørste eller stålull. Overflaten skal behandles forsiktig. Legg instrumentene forsiktig inn i skrinene.

39 SynFrame festekloss 2.38 Merk Kontroller alltid utløpsdatoen før den brukes. Etter utløpsdatoen eller dersom isolasjonsmaterialet er skadet, må ikke SynFrame festeklossen brukes mer. Din Synthes-representant kan skifte isolasjonskomponentene under vedlikehold eller reparasjon av instrumentet og forsyne SynFrame festeklossen med ny utløpsdato.

40 Funksjonskontroll Kollineær reposisjonsklemme Mulig skade Glidemekanismen fungerer ikke riktig. Forebygging Regelmessig smøring. Anbefalinger Smør alle bevegelige deler (f.eks. klemmefjæren i glidemekanismen, koblingene til påsatte deler) i den kollineære reposisjonsklemmen etter hver bruk med autoklaverbar Synthesolje. Undersøk instrumentet etter hver bruk. Betjen håndtaket på instrumentet og kontroller om glidestykket fungerer på riktig måte.

41 Funksjonskontroll Instrumenter med chuck 2.40 Mulig skade Chuck-blokkering Forebygging Inspiser chucken etter og før hver gang den brukes Anbefalinger Smør chucken og kanyleringen på baksiden av instrumentet før sterilisering med autoklaverbar Synthes-olje Åpne og lukk chucken helt, uten implantater, og kontroller den friksjonsløse funksjonen

42 Funksjonskontroll Fixatiehuls/boorstop voor ruimers en spiraalboren 2.41 Fikseringshylse/borstopp Gradvisbor/spiralbor Mulig skade Fikseringshylsen lar gradvisboret stoppe ved en forhåndsbestemt dybde. Etter flere gangers bruk kan imidlertid tilbakeholdingskraften bli utilstrekkelig, og fikseringshylsen kan bevege seg under trykk. Forebygging Kontroller stoppmekanismen i fikseringshylsen før bruk. Fremgangsmåte: 1 Skyv fikseringshylsen på gradvisboret. 2 Trykk med tommelen på fikseringshylsen uten å trykke på knappen. Hvis fikseringshylsen beveger seg under trykk, bytter du den ut. 3 Utfør den sammen testen i motsatt retning. Hvis fikseringshylsen beveger seg, bytter du den ut. Anbefalinger Bor bare under periodisk kontroll med bildeforsterker. Ikke bruk for mye kraft ved bruk av gradvisbor. Bytt ut fikseringshylser som ikke består den beskrevne testen.

43 Funksjonskontroll Light cables 2.42

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Demandventil for smertebehandling. Bruksanvisning

Demandventil for smertebehandling. Bruksanvisning Demandventil for smertebehandling Bruksanvisning 702-0074.7 mai 2014 Innhold 1. Beskrivelse av symboler... 2 2. Advarsler, forsiktighetsregler og noter... 2 2.1. Advarsler!... 2 2.2. Forsiktighetsregler...

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Kjære Tvins-kunde! Du har akkurat gått til innkjøp av et produkt av topp kvalitet Cerafit Fusion-settet fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramikk er kombinert

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

Air Star Light 20 / 30

Air Star Light 20 / 30 Air Star Light 20 / 30 Brukermanual Ver. 1.2 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Light 20 3 Light 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 6100

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 6100 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 600 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon Sid Bruksanvisning Sid Tilsynsanvisning Sid Service og rekond Sid 6 Individuelle tilpasninger Sid 8 Monteringsanvisninger

Detaljer

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON NO Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT 220-240 V 50Hz 9963 3542 06/04 Innhold Trygg bruk av induksjonstoppen...3 Trygg installasjon

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer