Brukerhåndbok. INNHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt programvarebibliotek...9 Navigere...10 Dokumentasjonen for datamaskinen...10 Stasjonene på datamaskinen...10 Volumkontroll...13 Porter og kontakter...13 Nettleserfunksjoner...16 Hva er e-post?...17 Dine Internett-verktøy...17 Feilsøking...18 Trinnvis feilsøking...18 Vanlige spørsmål til vårt kundekontaktsenter...20 Packard Bell hjelpeprogrammer...37 Packard Bell Snapsys...37 Packard Bell SmartRestore...38 Packard Bell Gjenopprettingsprogram...40 Packard Bell Master CD Creator...44 Packard Bell begrenset garanti...45 Informasjon om bestemmelser...49 Programvarelisens...51 Stikkord...53 Dine første trinn på nettet...15 Hva er Internett?...15 Koble deg til!...15 Surf på nettet!...15

2 OPPHAVSRETT Packard Bell. Opphavsrett 2003 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form eller på noen som helst måte, hverken elektronisk, kjemisk, manuelt eller annet, inkludert, men ikke begrenset til, fotokopiering, registrering eller via systemer for informasjonsoppbevaring og -gjenfinning, for noe som helst formål uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra NEC Computers International B.V. ANSVARSFRASIGELSE NEC Computers International B.V. frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for garantier, enten eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål for dette produktet og dokumentasjonen. Programvare- og maskinvarekomponentene oppdateres med jevne mellomrom. Derfor kan enkelte av instruksjonene, spesifikasjonene og bildene i denne dokumentasjonen avvike noe fra det du ser i din egen installasjon. Produktene som beskrives i denne brukerhåndboken tjener kun illustrasjonsformål og stemmer derfor muligens ikke overens med din konkrete situasjon. Ingen juridiske krav eller rettigheter kan avledes av beskrivelsene i denne håndboken. NEC Computers International B.V. forbeholder seg retten til å revidere eller foreta endringer eller forbedringer i dette produktet eller dokumentasjonen til enhver tid uten forpliktelse til å varsle om slike revisjoner eller forbedringer. NEC Computers International B.V. kan ikke under noen omstendigheter stilles til ansvar for eventuelle indirekte eller påfølgende skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste eller andre forretningsmessige skader, som kan skyldes bruken av dette produktet. VAREMERKER Microsoft, Outlook og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. FireWire er et varemerke for Apple Computers, Inc. PS/2 er et varemerke for International Business Machines Corporation. Packard Bell er et registrert varemerke for NEC Computers International B.V. Alle andre firma- eller produktnavn er varemerker, registrerte varemerker eller merker for tjenesteytelse for sine respektive eiere. VIRUSADVARSEL NEC Computers International B.V. garanterer at dette produktet er 100 % virusfritt. Ta følgende forholdsregler for å beskytte systemet ditt mot nye virus: Bruk ikke ulovlige kopier av programvare som er beskyttet av opphavsrett. Kontroller alle disketter nøye ved hjelp av et virusprogram før du begynner å bruke dem. Når datamaskinen er koblet til et nettverk, må du sørge for at kun autoriserte personer har tilgang til ditt system. Du kan for eksempel bruke passord og dele filer som skrivebeskyttede filer. For mer informasjon om virus, se avsnittet Øvelser i Packard Bell InfoCentre. EPILEPSIADVARSEL Enkelte personer kan oppleve å få epileptiske anfall når de utsettes for bestemte lysmønstre eller blinkende lys. Disse personene kan risikere å få anfall når de ser på TV-bilder eller spiller visse dataspill. Dette kan skje selv om de ikke har hatt symptomer på epilepsi eller epileptiske anfall tidligere. Hvis du eller noen i familien din noensinne har hatt symptomer som kan knyttes til epilepsi (anfall eller bevisstløshet) ved påvirkning fra blinkende lys, bør du konsultere en lege før du spiller dataspill eller lignende. Vi råder foreldrene til å følge med på barnas bruk av dataspill. Hvis du eller barnet ditt opplever noen av følgende symptomer: Svimmelhet, synsforstyrrelser, øye- eller muskeltrekninger, bevisstløshet, desorientering, ukontrollerte bevegelser eller krampeanfall, må dere avslutte UMIDDELBART og konsultere en lege. VARSEL OM TORDENVÆR I tordenvær må du koble modemet fra telefonlinjen eller TV-porten fra antennekontakten. Et lynnedslag i telefonlinjer i nærheten eller i en antenne kan skade modemet, TV-kortet eller til og med hele datasystemet ditt. Vi ber deg legge merke til at produktgarantien ikke gjelder hvis det oppstår skade på datamaskinen som følge av lynnedslag. 2

3 Kabler SIKKERHET OG KOMFORT SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Forsikre deg om at kablene ikke er for stramme og at ingen kan tråkke på dem eller snuble i dem. Pass også på at kablene ikke blir knust av annet utstyr. Sørg for at strømkabler blir koblet til en jordet stikkontakt. Stikkontakten bør være lett tilgjengelig og så nær datamaskinen som mulig. Stikkontakter må ikke overbelastes med for mange adaptere. Rengjøre datamaskinen Trekk alltid støpselet på maskinen ut av stikkontakten før rengjøringen. Bruk ikke rensevæsker eller spraybokser, men en fuktig klut isteden. Sprut aldri et rensemiddel direkte på skjermen. Du må ikke bruke en støvsuger til å fjerne støv som har samlet seg i maskinen. Hvis du søler væske på datamaskinen eller en utstyrsenhet som er koblet til den, må du slå den av øyeblikkelig, trekke støpselet ut av stikkontakten og forsikre deg om at utstyret er helt tørt før du slår det på igjen. Vent om nødvendig til neste dag. Datamaskinens omgivelser Pass på at det ikke er støv, fuktighet eller direkte sollys i datamaskinens omgivelser. Plasser ikke maskinen i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, eller utstyr som avgir varme (forsterkere og lignende). Forsikre deg også om at maskinen står langt fra magnetiske felt eller utstyr som genererer statisk elektrisitet. Sett ikke datamaskinen på et teppe eller en annen overflate som kan ha en elektrisk utladning. Mobiltelefoner kan skape interferens med lydenhetene på datamaskinen. Pass på at mobiltelefonene dine alltid er minst 30 centimeter fra maskinen. For at maskinen alltid skal fungere jevnt og godt, bør du huske dette: Hvis du ikke har brukt en datamaskin før, anbefaler vi at du tar et datakurs før du begynner å bruke datamaskinen din. Dataforhandleren din kan antagelig gi deg mer informasjon. Lagre alltid arbeidet ditt og ta regelmessige sikkerhetskopier på redigerbare medier. Skulle datamaskinen virkelig svikte, kan du miste alle de personlige dataene dine hvis du ikke har sikkerhetskopiert dem. Du bør beskytte maskinen din mot virus ved å utføre en viruskontroll før du åpner en fil du har fått på diskett, mottatt pr. e-post eller lastet ned fra Internett. Antivirusprogrammet ditt kan utføre disse kontrollene automatisk. Du bør skanne harddisken for virus med jevne mellomrom og slette de du eventuelt finner. Sjekk Web-området for antivirusprogrammet for å holde deg oppdatert om de nyeste virusene. Du kan spare diskplass og optimalisere datamaskinens ytelse ved regelmessig bruk av systemverktøyet som følger med Windows, for eksempel Diskopprydding eller Diskdefragmentering. Slå aldri av datamaskinen hvis en av stasjonene fremdeles kjører (sjekk at alle stasjonenes indikatorlamper er av). Slå opp i Øvelser i Packard Bell InfoCentre for å finne mer informasjon. FOR HELSENS SKYLD Følg retningslinjene nedenfor, slik at du kan bruke datamaskinen på en bekvem måte og unngå problemer med helsen. Hvis du arbeider eller spiller i flere timer av gangen, må du passe på å ta pauser med jevne mellomrom. Se vekk fra dataskjermen av og til. Ikke bruk datamaskinen hvis du er trett. Noen lidelser i hendene, håndleddene, armene, nakken, skuldrene, bena og ryggen kan være knyttet til eller bli forverret av visse gjentatte handlinger. For å redusere faren for å utvikle disse lidelsene bør du alltid ha rette håndledd og la hendene og håndleddene flyte over tastaturet når du skriver. Hvis du opplever perioder med smerter, prikking, nummenhet eller annet ubehag, må du kontakte lege. 3

4 Godt belyst arbeidsområde. Toppen av skjermen i øyenhøyde. Øyeavstand cm fra skjerm. Enkel tilgang til stasjoner og kontroller. Ledig plass rundt datamaskinen og andre enheter, av hensyn til behovet for god ventilasjon. Sitt rett med avslappet rygg. Skrivebordshøyde cm fra gulvet. Justerbar stol. 4 Føttene flatt på gulv eller fotstøtte.

5 DE FORSTÅ GRUNNLEGGENDE PRINSIPPENE KONTROLLENE PÅ DATAMASKINEN Trådløse enheter Hvis den trådløse musen og tastaturet ikke fungerer etter installasjonen, bør du prøve å oppnå kontakt med mottakeren manuelt. Kontroller først at batteriene til tastaturet og musen er satt riktig i. Forsøk deretter å identifisere enhetene ved hjelp av et kortvarig trykk på mottakeren, musen og tastaturet i følgende rekkefølge: Tastatur Se illustrasjonene på neste side. Du kan forbedre pekerens bevegelse eller synbarhet ved å endre innstillingene. Du får tilgang til dem ved å klikke på Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen maskinvare > Mus og velge kategorien Alternativer for peker. Alternativene for synbarhet er spesielt nyttige hvis du bruker en LCDskjerm. Innstillingene av musen kan også tilpasses kjevhendte brukere. Tastaturet brukes til å taste inn data eller kommandoer. Tastfunksjonene avhenger av hvilket program du bruker. Tastaturet som vises i denne håndboken er bare et eksempel. Utformingen av tastaturer kan variere noe. Du finner en fullstendig beskrivelse av tastaturet i Packard Bell InfoCentre, den elektroniske dokumentasjonen din. For at bærbare datamaskiner skal ta minst mulig plass og veie minst mulig, er de utstyrt med kompakte tastaturer. Slike tastaturer har taster som aktiverer spesielle funksjoner, som for eksempel det innebygde talltastaturet. Andre tastefunksjoner er beskrevet på side 7. Num Lock: Trykk på Numlock-tasten for å aktivere det innebygde talltastaturet. Mus eller pekeplate Musen (for bordmaskiner) eller pekeplaten (for bærbare datamaskiner) styrer pilen på skjermen. Denne pilen kalles pekeren eller markøren. Når du beveger musen over en hard og flat overflate, eller trekker fingeren over den rektangulære, berøringsfølsomme platen, følger pekeren denne bevegelsen. Klikk med en av knappene på toppen av musen eller en av knappene på pekeplaten for å merke eller aktivere du den kommandoen markøren peker på. Fn: Brukes samtidig med en av tastene <F1> til <F12> for å aktivere spesialfunksjoner (beskrevet i InfoCentre). 5

6 Mus Pekeplate Bruk rullehjulet eller knappen til å bevege deg enkelt mellom kompatible programmer. Høyreklikk for å hente opp en hurtigmeny. To raske små dunk på overflaten på en pekeplate utfører samme handling som et dobbeltklikk. Venstreklikk for å velge det elementet markøren peker på. Dobbeltklikk for å starte det programmet markøren peker på, eller for å velge et helt avsnitt når du skriver tekst. Venstreklikk Høyreklikk 6

7 Tastatur Antall: Brukes til å skrive inn tall eller spesielle tegn. Trykk <Shift> samtidig med den aktuelle tasten for å skrive tegnet øverst på tasten og <Ctrl> + <Alt> for tegn til høyre på tasten. Shift: Brukes samtidig med en bokstavtast for å skrive store bokstaver. Esc: Avbryter de fleste pågående oppgaver. Backspace: Brukes til å gå tilbake én tegnposisjon og slette det siste inntastede tegnet. Del: Sletter tegnet til høyre for markøren, merket tekst eller et merket objekt. Mellomromstasten: Brukes til å lage mellomrom i teksten. Enter: Brukes til å godta en datamaskinkommando, lage avsnittskift i en tekst eller bekrefte et alternativ du har valgt. Piltaster: Flytter markøren opp, ned, mot høyre og mot venstre. Numerisk tastatur: Fungerer som et sett nummer to av markørtaster. Trykk på Num Lock-tasten for å skrive tall. 7

8 SLÅ DATAMASKINEN PÅ/AV SLÅ DATAMASKINEN PÅ 1. Slå først PÅ eventuelle enheter koblet til datamaskinen (inklusive en skjerm) ved å trykke på PÅ/AV-bryterne på enhetene. 2. Slå så datamaskinen PÅ ved å trykke på hovedbryteren PÅ/AV. For å dele på familiens datamaskin og allikevel starte med dine egne innstillinger hver gang du slår på datamaskinen, kan du opprette egne kontoer for hver bruker. Du kan når som helst få tilgang til og endre kontoene dine ved å klikke på Start > Kontrollpanel > Brukerkontoer. Bærbare datamaskiner kan du slå av uten å måtte bruke startmenyen i Windows. Bare lukk alle programmene og trykke på av/på-knappen. Tvunget Avslutt Hvis du har problemer med å slå av datamaskinen, bør du prøve å bruke Oppgavebehandling. Dette hjelpemidlet gir informasjon om systemets ytelse og viser detaljer om programmer og prosesser som kjører på datamaskinen. Trykk på <Ctrl>+<Alt>+<Del> samtidig eller ved å høyreklikke på et tomt område på oppgavelinjen og velge Oppgavebehandling i hurtigmenyen. Vennligst merk at noen programmer kanskje ikke vil fungere som de skal for brukere med begrensede kontoer. Bare en bruker med en administratorkonto har full tilgang til andre brukerkontoer og til alle innstillinger på datamaskinen. Du kan lese mer om hvordan du tilpasser datamaskinen ved å klikke på Start > Hjelp og støtte > Tilpasse datamaskinen. SLÅ DATAMASKINEN AV Pass på at alle programmer er lukket før du slår datamaskinen av. Hvis datamaskinen din fortsatt ikke reagerer, må du trykke på av/på-knappen for å slå av maskinen. Hold denne knappen inne til alle varsellampene er slukket, og vent i omtrent 30 sekunder før du slår datamaskinen på igjen. STRØMALTERNATIVER Med strømalternativene i Windows kan du styre datamaskinens strømtilstand og spare strøm. Avhengig av dine egne behov, kan du definere det strømoppsettet som passer best for deg. Det finnes tre strømsparingsmodi: Slå av enheten, Hvilemodus og Dvalemodus. Så snart datamaskinen har slått seg av, må du slå AV eventuelle eksterne enheter, som f.eks. skjermen, hvis de har egne av/påknapper. Hvis du vil vite mer om disse funksjonene og hvordan du skal bruke dem, se avsnittet Øvelser i InfoCentre, eller bla gjennom Windows Hjelp- og støttesenter ved å klikke på Start > Hjelp og støtte. 8

9 DITT PROGRAMVAREBIBLIOTEK HVOR ER PROGRAMVAREN? Packard Bell datamaskiner inkluderer et stort utvalg av programvare. Hvilke typer og kategorier av programmer som er tilgjengelige på maskinen din, avhenger av hvilken modell du har kjøpt. Programvaren din kan være: Forhåndsinstallert: Programvaren din er klar til bruk eller til å stilles inn. Enkelte programmer krever imidlertid en CD eller DVD for å kunne brukes (typiske eksempler er spill og leksika). Du finner disse platene i emballasjen til datamaskinen. På en CD eller DVD: Programvaren må installeres først. Sett CDen eller DVDen inn i den aktuelle stasjonen. Da starter en installasjonsveiviser automatisk, og alt du trenger å gjøre er å følge anvisningene på skjermen. HVOR ER DOKUMENTASJONEN TIL PROGRAMVAREN? For de fleste programmene som er forhåndsinstallert på datamaskinen av Packard Bell, følger det med en elektronisk dokumentasjonsfil. Velg en kategori. Dokumentasjon HVORDAN FÅR JEG TILGANG TIL PROGRAMMENE? Det er lett å starte et program, og det kreves bare noen få klikk. Hvis det programmet du ønsker å bruke, krever en CD eller DVD, er det alltid best å legge denne inn i CD- eller DVD-stasjonen før du prøver å starte programmet. Klikk på en kategori og/eller et program. Hvis du trenger hjelp mens du bruker et program, kan du trykke på <F1> på tastaturet, eller klikke på Hjelp eller Hjelp-ikonet (vanligvis et spørsmålstegn). Se etter i avsnittet Øvelser i InfoCentre for å få flere tips om bruk av programvaren. INSTALLERE NY PROGRAMVARE Hvis du kjøper programvare du gjerne vil installere på maskinen, må du sjekke systemkravene for å unngå problemer med kompatibilitet. Dette gjelder særlig svært grafiske 3D-spill. Hvis det oppstår et problemer under installasjonen eller når du kjører programmet, ta kontakt med leverandørens hjelpetelefon. Hvis du trenger mer informasjon om installering og fjerning av programmer, henviser vi til Vanlige spørsmål (FAQ) lenger bak i denne håndboken og til Packard Bell InfoCentre. 9

10 NAVIGEREVIGERE Antall kategorier og titler som er tilgjengelige, kan variere alt etter hvilken datamaskin du kjøpte. 10 DOKUMENTASJONEN FOR DATAMASKINEN Denne brukerhåndboken er ikke det eneste du kan referere til for opplysninger om datamaskinen. Packard Bell InfoCentre inneholder den elektroniske dokumentasjonen for datamaskinen din og gir deg raskt den hjelpen du trenger, direkte på skjermen. INSTALLERE PACKARD BELL INFOCENTRE Du kan installere InfoCentre på tre forskjellige måter (A, B eller C): C C. Start > Alle programmer > Packard Bell Support > InfoCentre A A. Snarvei til ClickMe Etter noen få sekunder kommer det første skjermbildet i installasjonsprogrammet frem på skjermen. Når installasjonsprogrammet er ferdig, startes InfoCentre. Merk at Snarvei til ClickMe-ikonet vil forsvinne fra skrivebordet så snart alt er installert. ARBEIDE MED PACKARD BELL INFOCENTRE B. B InfoCentre Åpne Packard Bell InfoCentre ved å dobbeltklikke på InfoCentre-ikonet på skrivebordet, eller ved å klikke på Start > Alle programmer > Packard Bell Support > InfoCentre. Min datamaskin: Inneholder all den tekniske informasjonen om datamaskinens komponenter, og nyttige tips om hvordan du kan oppgradere datamaskinen din. Tilbehør: Her finner du tilbehør som er spesielt utviklet for å passe til din Packard Bell-datamaskin. Internett: Beskriver de ulike Internett-verktøyene som er installert på datamaskinen og gir nyttige tips om Internett. Øvelser: Inneholder en rekke nyttige artikler om hvordan du kan utføre daglige oppgaver. Beregnet på både begynnere og avanserte datamaskinbrukere. Koblinger: Vis en elektronisk versjon av brukerhåndboken eller besøk nettstedet til Packard Bell. STASJONENE PÅ DATAMASKINEN De stasjonene som er beskrevet nedenfor er vanlige på datamaskiner fra Packard Bell. Dette betyr imidlertid ikke at de nødvendigvis finnes på den datamaskinen du har kjøpt, og heller ikke at datamaskinen din bare er utstyrt med disse stasjonene. Se etter i InfoCentre for å finne konkret informasjon om den modellen du har kjøpt. Diskettstasjon Velg en kategori og klikk på et element for å åpne en side i dokumentasjonen. Diskettstasjonen er den enheten som brukes til å lese data fra og skrive data til en diskett. En vanlig diskett har en kapasitet på 1,44 MB.

11 * Vent Sett inn Løs ut Klikk + klikk Hvis du prøver å kopiere eller lagre en fil til en diskett og får meldingen "Skrivebeskyttelsesfeil", må du eventuelt åpne skrivebeskyttelsessporet* nederst på disketten ved å skyve låsemekanismen fremover. Minnekortleser Utvalgte stasjoner inneholder en multifunksjonsstasjon. Disse stasjonene gjør det mulig å lese fra og skrive til de vanligste typene minnekort, som f.eks. MMC (Multi Media Card), CF (Compact Flash Card), IBM Microdrive, SM (Smart Media Card), SD (Secure Digital Memory Card) og MS (Memory Stick ). Enkelte multifunksjonsstasjoner omfatter også en diskettstasjon. DVD-stasjon En DVD-stasjon kan lese lyd-cder, CD-ROMer som inneholder data (filer og programmer), video-cder og CDer med skrivetilgang av typen CD-R eller CD-RW, i tillegg til DVD-ROMer, DVD-filmer og de fleste DVD-plater med skrivetilgang. En CD-brenner støtter to typer CDer med skrivetilgang: CD-R (CD-Recordable): CD-R er en CD du kan skrive data på (filer, musikk, bilder ) bare én gang. Dette betyr at du ikke kan slette informasjonen fra en CD- R etter at du har tatt den opp. CD-RW (CD-ReWritable): CD-RW er en CD du kan skrive data på flere ganger. Dette betyr at du kan slette innholdet på en CD-RW når som helst, og skrive nye data på den. I tillegg til CD-R og CD-RW, støtter en DVD-brenner DVD-R og/eller DVD-RWplater som har enda større lagringskapasitet. Du finner mer informasjon om stasjonene på datamaskinen din i avsnittet Min datamaskin i InfoCentre. Bla også gjennom Øvelser, som inneholder detaljert informasjon om og hjelp for maskinen din og den tilhørende programvaren. Bruke DVD-stasjonen Trykk for å Platens etikett skal Trykk for å lukke. løse ut. vende opp. Tosidige DVD-er har ingen etikett. Stasjon for tynt pakkeformat (vanlig på bærbare datamaskiner) Hvis datamaskinen din er utstyrt med en CD-ROM-stasjon eller en CDbrenner, vil du bare kunne spille CD-plater. CD og/eller DVD-brenner Mens en CD- eller DVD-stasjon vanligvis bare er en enhet med lesetilgang, er enkelte datamaskiner fra Packard Bell utstyrt med en kombistasjon ("combo-stasjon") som kombinerer lese- og skrivefunksjoner. Hvis systemet ditt er utstyrt med en CD- eller DVD-brenner, kan du bruke den til å kopiere egne CDer, sette sammen egen musikk, bygge opp ditt eget bildegalleri eller lage en sikkerhetskopi av verdifulle data. Trykk bestemt og trekk for å løse ut. Trykk på midten av platen til den glir på plass i stasjonen med et klikk. Skyv inn platebrettet for å lukke stasjonen. 11

12 Forholdsregler Hvis du vil unngå funksjonsbrudd eller skade på CD- eller DVD-stasjonen, pass på følgende: Sett platen inn i stasjonen før du starter et program. Ikke løs ut platen før du har lukket det programmet som bruker den. Dette kan eventuelt få datamaskinen din til å slutte å reagere. Skulle så skje, må du starte opp maskinen igjen ved bruk av Windows Oppgavebehandling (se side 8). Ikke bruk fysisk makt for å løse ut platebrettet! Hvis platebrettet ikke lar seg løse ut: Slå av datamaskinen. Stikk en binders du har rettet ut, inn i nødutløsningsporten (ikke tilgjengelig på alle stasjoner). Bruk ikke en blyant til dette, fordi blyet kan knekke inne i utløserporten og skade stasjonen. Vent Nødutløsningsport Rengjør platen med jevne mellomrom for å fjerne støv og fingeravtrykk. Den kan rengjøres med en myk klut som ikke riper, eller med en platerenser du får kjøpt i faghandelen. For å unngå fingeravtrykk på platen, bør du holde den i ytterkantene eller med én finger i hullet i midten og én finger på ytterkanten. Legg alltid platen tilbake i esken eller omslaget etter bruk. La platebrettet være lukket når du ikke bruker stasjonen. Få tilgang til en CD eller DVD De fleste CD-plater har en automatisk startfunksjon som gjør at programmet på platen starter automatisk når den settes inn i stasjonen. For å få tilgang til det som er på platen, må du klikke på Start > Min datamaskin og enten dobbeltklikke på CD- eller DVD-ikonet, eller høyreklikke og velge Åpne. Automatisk avspilling Den automatiske avspillingsfunksjonen gir deg muligheten til å velge på hvilken måte Windows skal håndtere mediafiler på enheter med ekstern lagring (digitalt kamera, CD, DVD osv.). Hvis du har satt inn en lyd-cd eller en DVD-film, viser Windows automatisk en dialogboks og ber deg velge hvordan du vil spille den av. Spille av DVD-filmer Du kan ha flere spillere på datamaskinen din. Hvis Windows ber deg velge en spiller, anbefaler vi deg å alltid velge den DVD-spilleren som følger med programvaresamlingen din. Noen Packard Bell-maskiner har en TV-Ut-funksjon som gjør at du kan se på DVD-filmene dine på TV-apparatet. Det tar bare noen minutter å stille inn datamaskinen slik at du kan bruke denne funksjonen. Hvis du vil vite hvordan du kobler datamaskinen til et TV-apparat, se avsnittet Øvelser i Packard Bell InfoCentre. 12

13 Spille av lyd-cder Du kan bruke datamaskinen din som lyd-cd-spiller. Avhengig av hvordan systemet er konfigurert, kan du kontrollere avspillingen av CDer ved hjelp av et kontrollpanel som vanligvis har de samme kommandoene som et stereoanlegg. VOLUMKONTROLL Lydstyrken og balansen på høyttalerne kan ikke bare justeres med knappene for volumkontroll på tastatur, skjerm eller høyttaler (avhengig av datamaskinmodell), men også fra Windows. Justere lydstyrken Vil du justere volumet, klikker du bare på høyttalerikonet i nedre høyre hjørne av Windows-skrivebordet på oppgavelinjen, ved siden av klokken. Hvis du ikke kan se høyttalerikonet: Klikk på Start > Kontrollpanel > Lyd, tale og lydenheter og velg Lyder og lydenheter. Dra glidebryteren opp eller ned for å justere volumet til ønsket nivå. Klikk i boksen Demp hvis du vil slå lyden av. Klikk en gang til for å gjenoppta avspillingen. Vil du ha tilgang til avanserte volumkontrollinnstillinger, dobbeltklikker du på Høyttaler-ikonet i oppgavelinjen for å åpne vinduet Volumkontroll. PORTER OG KONTAKTER De porter og kontakter som er beskrevet nedenfor, er vanlige på Packard Bells datamaskiner. Dette betyr imidlertid ikke at de nødvendigvis finnes på den datamaskinen du har kjøpt, og heller ikke at datamaskinen din er begrenset til disse portene. Sjekk avsnittet Min datamaskin i InfoCentre for å se hvilke porter du har til rådighet. Forholdsregler - Før du kobler til noe utstyr, må du imidlertid lese gjennom installasjonsveiledningen som fulgte med det. - Du må ikke fjerne en enhet hvis datamaskinen holder på å bruke den. - Enkelte uttakbare enheter må deaktiveres før du fjerner dem fra datamaskinen. Enheter som kan varmkobles De fleste enheter kan varmkobles. Dette betyr at de kan kobles til eller fra mens datamaskinen er på. De vil oppdages og installeres automatisk. USB (Universal Serial Bus) USB-porter er en kontakt som kan varmkobles og er lett å bruke. Enkelte datamaskiner fra Packard Bell er utstyrt med USB 2.0- kontakter som har større båndbredde enn tidligere USB-versjoner. USB 2.0 er bakoverkompatibel og alle USB-enheter du allerede har kjøpt kan brukes med USB 2.0-porter (men vil da bruke den lavere overføringshastigheten). IEEE 1394 En IEEE 1394-port (også kjent som FireWireTM eller i.link) gir deg muligheten til å koble digitale høyhastighetsenheter til datamaskinen, som for eksempel digitale videokameraer, eksterne harddisker eller skannere. 13

14 14 PC-kort (PCMCIA) PC-kort (også kjent som PCMCIA-enheter) er små enheter på størrelse med et kredittkort, som er utviklet for å gjøre det enklere å utvide funksjonaliteten til datamaskinen din. I hvert PC-kortspor som datamaskinen er utstyrt med, kan det settes en PC-kortenhet, men hvilken type kort som godtas i de enkelte sporene, kan variere (se Packard Bell InfoCentre). Eldre porttyper Eldre porttyper ( legacy ports ) er porter som opprettholdes på de fleste datamaskiner for å sikre at det fremdeles er mulig å bruke eldre utstyrsenheter. I motsetning til enheter som kan varmkobles, må du slå av datamaskinen før du kan koble til eller fra eldre enhetstyper. En parallellport (også kalt skriverport eller LPT-port) er en 25 stifters kontakt som vanligvis brukes til å koble til enheter av typen skrivere, skannere eller eksterne diskstasjoner. En seriell port (også kalt kommunikasjonsport eller COM-port) er en 9 stifters kontakt som vanligvis brukes til å koble til enheter som for eksempel et eksternt modem, en mus eller et digitalkamera. Lydkontakter En PS/2-port er en 6 stifters kontakt som vanligvis brukes til å koble en mus eller et tastatur til datamaskinen. En Midi/spill-port brukes til å koble til en styrespak eller en MIDI-enhet (Musical Instrument Digital Interface). En linje ut-kontakt brukes til å koble høyttalere til datamaskinen. En fiberoptisk linje ut-sender gir deg muligheten til å nyte godt av lyd med S/PDIF-kvalitet. Hvis du har et 5.1-høyttalersett som er koblet til en forsterker med fiberoptisk inngang, kan du benytte deg av Dolby Digital-lyd når du spiller av DVD-plater på datamaskinen. Du bør slå opp i InfoCentre og kontakte en forhandler av lydutstyr for å få mer informasjon om nødvendig utstyr. En linje inn-kontakt brukes til å koble en lydkilde til datamaskinen. En mikrofonkontakt brukes til å koble til en monomikrofon med en 3,5 mm plugg. TV ut Med en TV ut-port kan du bruke et TV-apparat (med passende video innkontakt) som ekstern visningsenhet. For å overføre lyd må du i tillegg huske på å koble Linje ut-porten på datamaskinen til TV-apparatet. Det er nødvendig å lese både InfoCentre og bruksanvisningen for TV-apparatet for å forsikre seg om at alle de nødvendige kontakter og alternativer er aktivert som de skal være. KOMMUNIKASJONSPORTER Modem Modemet er en bro mellom digitale signaler fra datamaskinen og analoge signaler fra telefonlinjen. Det konverterer digitale data til et analogt signal. Du kan ikke bruke modemet og telefonen samtidig hvis du bare har én telefonlinje. Hvis du tar av et telefonrør mens en overføring er på gang på modemet, kan overføringen bli brutt. Med mindre du er koblet til med kabel, ISDN eller ADSL, vil du ikke kunne ringe ut eller motta telefoner når du er tilkoblet Internett. LAN (Lokalt nettverk) Et lokalt nettverk er en gruppe datamaskiner (for eksempel i et kontorbygg eller en bolig) som deler en felles kommunikasjonslinje og -ressurser. Når du setter opp et nettverk, kan du dele filer, ytre utstyrsenheter (som f.eks. en skriver) og til og med en Internett-forbindelse. LAN-porten likner veldig på modemporten. De er ofte plassert i nærheten av hverandre og kan lett forveksles. LAN-porten er litt større enn modemporten. Du finner en full oversikt over nettverksdrift og instruksjoner for installasjon av ditt eget nettverk i avsnittet Øvelser i InfoCentre og i Windows Hjelp- og støttesenter. I tordenvær må du koble modemet fra telefonlinjen eller TV-porten fra antennekontakten. Et lynnedslag i telefonlinjer i nærheten eller i en antenne kan skade modemet, TV-kortet eller til og med hele datasystemet ditt. Vi ber deg legge merke til at produktgarantien ikke gjelder hvis det oppstår skade på datamaskinen som følge av lynnedslag.

15 DINE FØRSTE TRINN PÅ NETTET HVA ER INTERNETT? B C. Start > Alle programmer > Elektroniske tjenester A. A Snarvei til ClickMe Det internasjonale nettverket av datamaskiner, eller Internett, er et antall datamaskiner som dekker hele verden og kommuniserer med hverandre via et stort antall sammenkoblede nettverk. Dermed kan brukerne øse fra en nærmest utømmelig kilde til informasjon, benytte seg av alle typer tjenester, utveksle opplysninger og spille spill med mennesker over hele verden, uten å forlate sine egen stuer. Vil du vite mer om nettleseren og bruk av Internett, kan du lese avsnittene Internett og Øvelser i Packard Bell InfoCentre. SURF PÅ NETTET! For å surfe på Internett trenger du et program som kalles en nettleser. Den nettleseren som følger med datamaskinen din, er Microsoft Internet Explorer. Visse datamaskiner er også utstyrt med Packard Bell Companion, en nettleser utviklet spesielt for brukere av Packard Bell. KOBLE DEG TIL! Packard Bell-maskinen er 100 % klar for Internett og inneholder alt det verktøyet du trenger for å komme i gang med å surfe på Internett. For å koble deg til Internett, må du registrere deg hos en leverandør av Internett-tjenester (ISP) som stiller til rådighet den fysiske tilkoblingen mellom din datamaskin og Internett. Visse datamaskiner leveres med et utvalg forhåndsinstallerte ISP-er. Det er flere måter å stille inn Internett-forbindelsen ved hjelp av disse ISP-ene. Hvis du vil bruke din egen ISP, må du slå opp i anvisningene i installasjonspakken. Unngå å bruke flere forskjellige ISP-er. Åpne nettleseren din ved å trykke på Internett-knappen på tastaturet (hvis den er tilgjengelig), eller ved å (dobbelt-)klikke på ikonet for Internet Explorer. Besøk Packard Bells nettsted for å få en god start! Packard Bell har engasjert seg i å gjøre din tid på nettet morsommere og mer verdifull. er din inngangsport til en hel verden av elektroniske aktiviteter og tjenester. 15

16 NETTLESERFUNKSJONER Klikk på Hjelp eller trykk <F1> på tastaturet. Minimaliser, maksimaliser eller lukk vinduet. Verktøylinje. Adresselinje. Hvis siden ikke er helt synlig på skjermen, kan du bruke opp- og ned-pilene i rullefeltet. Eventuelt kan du bruke piltastene på tastaturet, eller rulleknappen på pekeenheten. Kobling: Klikk for å hoppe til et annet tema eller en annen side. 16 Statuslinje. Klikk og hold for å justere størrelsen på vinduet.

17 HVA ER E-POST? E-post er en melding du kan sende til andre mennesker fra datamaskinen din. Du kan legge ved bilder, lyd eller video, og det vil bare ta noen sekunder før meldingen når mottakeren, selv på den andre siden av kloden! Bruk Microsoft Outlook Express til å sende og motta e-post. Du starter den ganske enkelt ved å trykke e-postknappen på tastaturet (hvis denne er tilgjengelig), eller ved å klikke på Outlook Express-ikonet på Start-menyen. Når du abonnerer hos en Internett-tjenesteleverandør, får du vanligvis en eller flere e-postadresser (for deg og familiemedlemmene). Eksempel: Høyreklikk for å koble fra. Hvis du ikke ser dette ikonet, klikk på Start > Kontrollpanel > Nettverk og Internett-tilkoblinger > Nettverkstilkoblinger. Dobbeltklikk på datamaskineller tilkoblingsikonet. Klikk på Egenskaper og velg Vis ikon i systemstatusfeltet i tilkoblet modus (under Generelt). Hvis datamaskinen din er utstyrt med en nettverksport, ser du kanskje et liknende ikon delvis skjult bak et rødt kryss når det er inaktivt. Brukernavn krøllalfa Domene punktum Suffiks DINE INTERNETT-VERKTØY Din Packard Bell-datamaskin byr på en kombinasjon av verktøy og funksjoner som gjør Internett enkelt, trygt og givende for alle medlemmer av familien. Se side 7 for å få en beskrivelse av multimediaknappene og funksjonsknappene på multimediatastaturer. Mapper til å lagre meldingene dine i Vis innholdet av den valgte mappen Du kan skrive alle meldingene dine uten å være på nettet og koble deg til Internett bare for å sende og motta. Det avhenger av den modellen du har kjøpt, om alle de funksjonene og alt utstyret som er beskrevet i denne brukerhåndboken er tilgjengelige eller ikke. Se etter i avsnittene Min datamaskin og Internett i Packard Bell InfoCentre for å finne dokumentasjon på de funksjonene som står til rådighet for deg. Hvis du vil vite om datamaskinen er tilkoblet Internett når du bruker en vanlig oppringt forbindelse (dvs. ikke bredbånd), kan du se i nedre høyre hjørne av systemstatusfeltet. 17

18 FEILSØKING Viktig informasjon Med datamaskinen din fulgte det muligens noen ark med viktig informasjon. Disse arkene inneholder ofte nyttige tips, og kan kanskje spare deg en telefon til kundekontaktsenteret. TRINNVIS FEILSØKING Få ikke panikk hvis du har et problem med datamaskinen! Det som ser ut som et alvorlig krasj, kan være enkelt å fikse. Bare følg denne trinnvise feilsøkingsprosedyren. TRINN 1 SJEKK DOKUMENTASJONEN Programdokumentasjon De fleste programmer har en elektronisk dokumentasjonsfil. Du kan også finne produkt-oppgraderinger og nyttige tips på produsentenes nettsteder. side 9 Universell Hjelp-tast Packard Bell Mange programmer har en innebygd Hjelp-funksjon, som du kan starte ved å trykke på <F1> i øvre rad på tastaturet. Bruk dette avsnittet om Trinnvis feilsøking for å finne årsaken til problemet med datamaskinen. side 18 Bla gjennom de vanligste spørsmålene (FAQs) i vårt Kundekontaktsenter for å få en fullstendig beskrivelse av vanlige problemer og deres løsninger. side 20 Gjør deg kjent med den verktøykassen Packard Bell har installert på denne datamaskinen for at den skal fortsette å virke uten problemer. side 37 Besøk Packard Bells Internett-sted på denne adressen: Bla gjennom avsnittene Støtte og Tjenester for å finne hjelp og informasjon som passer til ditt behov. Her kan du også finne enkelte oppdateringer til dataprogrammer, drivere eller dokumentasjonen. Windows Hjelp- og støttesenter 18 Packard Bell InfoCentre Den elektroniske dokumentasjonen inneholder detaljert informasjon om datamaskinens maskinvare, samt hjelp til å bruke programvaren, Internett og mye mer. side 10 Windows inneholder en sentral samling av hjelpeemner, opplæringsprogrammer, støtteverktøy og feilsøkingsverktøy, og gir deg tilgang til de nyeste opprettingene, oppgraderingene og driverne. Vanlige spørsmål 6

19 TRINN 2 - STILL FØLGENDE SPØRSMÅL TIL DEG SELV Har jeg installert ny programvare? Mulig årsak Når du installerer ny programvare, kan det oppstå en konflikt med den eksisterende programvarekonfigurasjonen. Mulige løsninger Sjekk om programvaren kommer fra en pålitelig kilde. Se etter i den dokumentasjonen som fulgte med eller på produsentens nettsted. side 9 Start datamaskinen på nytt. side 8 Avinstaller programvaren og installer den på nytt. Vanlige spørsmål 21 Har du installert eller koblet til en ny maskinvareenhet? Mulig årsak Når du installerer en ny maskinvareenhet, oppdager Windows vanligvis enheten automatisk og kopierer de nødvendige filene (drivere) til systemet, for å få den til å fungere. Denne prosessen endrer systemfilene og kan noen ganger generere konflikter i Windows. Mulige løsninger Har du endret tilkoblingene på datamaskinen? Mulig årsak Hvis du har flyttet maskinen eller installert en ny maskinvareenhet, kan du ha koblet fra eller endret noen tilkoblinger. Sjekk dokumentasjonen som fulgte med den nye enheten. Vanlige spørsmål 21 Start datamaskinen på nytt.. side 8 Avinstaller maskinvareenheten og installer den på nytt. Vanlige spørsmål 21 Mulige løsninger Kontroller alle tilkoblinger.. Vanlige spørsmål 1 og 10 Kontroller strømuttakene (hvis du ikke får slått på datamaskinen og/eller skjermen). Vanlige spørsmål 1 Kontroller telefonlinjen (hvis modemet ikke virker). Vanlige spørsmål 16 Er omgivelsene rundt datamaskinen endret? Mulig årsak Interferens fra magnetiske kilder (TVapparater, andre skjermer, mobiltelefoner osv.) kan forårsake feil i datamaskinen. TRINN 3 UTFØR EN DIAGNOSTISERING Packard Bell Snapsys AV DATAMASKINEN Hvis du har mistanke om at en maskinvareenhet ikke virker som den skal, kan du bruke Snapsys til å identifisere endringene i systemkonfigurasjonen. side 37 Packard Bell SmartRestore Mulige løsninger Plasser datamaskinen så langt bort fra elektromagnetiske kilder som mulig. side 3 og Vanlige spørsmål 14 Unngå å plassere datamaskinen på et teppe eller en annen overflate som kan generere statisk elektrisitet. side 3 Når du åpner datamaskinen, må du sørge for at omgivelsene er uten statisk elektrisitet. InfoCentre Hvis du har behov for å installere maskinvaredrivere eller programvare som har sviktet, bør du bruke SmartRestore for å gjenopprette den skadede programvaren med de opprinnelige innstillingene. Hvis problemet henger sammen med et program eller en maskinvarekomponent som ikke ble levert av Packard Bell, kontakter du leverandøren eller produsenten av programmet eller enheten for å få service. side 38 19

20 TRINN 4 - KONTAKT PACKARD BELLS KUNDEKONTAKTSENTER Hvis ingen av fremgangsmåtene over har løst problemet ditt, bør du kanskje kontakte Packard Bells kundekontaktsenter for å få hjelp. Noter deg eventuelle feilmeldinger du får med dette problemet og ha datamaskinens serienummer tilgjengelig når du tar kontakt med Packard Bells kundekontaktsenter. Om mulig bør du ha datamaskinen foran deg i påslått tilstand. Kontroller betingelsene i garantien før du tar kontakt med vårt kundekontaktsenter. --> side 45 Kontaktinformasjon --> Garanti- og serviceark VANLIGE SPØRSMÅL TIL VÅRT KUNDEKONTAKTSENTER Bruk denne tabellen til hurtig å finne svar på spørsmålene dine. Mer om dette emnet Oppstart Vanlige spørsmål 1 til 4, side 20 Maskinfeil Vanlige spørsmål 5, side 22 Bruke Windows XP Vanlige spørsmål 6, side 22 Gjenoppretting Vanlige spørsmål 7 til 9, side 23 Tastatur og mus/pekeplate Vanlige spørsmål 10 og 11, side 26 Monitor og skjerm Vanlige spørsmål 12 og 14, side 27 Lyd Vanlige spørsmål 15, side 29 Internett Vanlige spørsmål 16 til 19, side 30 Skriver Vanlige spørsmål 20, side 33 Legge til programvare og maskinvare Vanlige spørsmål 21, side 34 OPPSTAR ART 1. DATAMASKINEN STARTER IKKE Mulig årsak Du har ikke slått på systemet på riktig måte. Utstyrsenhetene på datamaskinen får ikke strøm. Mulige løsninger Kontroller at du virkelig har slått på både datamaskinen og skjermen. Se side 8 - Kontroller strømkablene mellom datamaskinsystemet og strømuttakene. - Kontroller strømkablene. - Test stikkontakten ved å plugge inn en lampe som du vet virker. Hvis du bruker en stasjonær datamaskin: Koble datamaskinens strømkabel fra vegguttaket og hold av/på-knappen inne i minst ti sekunder. Slipp den så opp, koble til strømkabelen igjen og trykk strømknappen for å slå maskinen på. Før du kobler til eller fra strømkabelen på baksiden av datamaskinen, må du forvisse deg om at støpselet på strømkabelen ikke står i vegguttaket. Du bruker et batteri til å forsyne datamaskinen med strøm (vanlig for bærbare datamaskiner). - Kontroller at batteriet er satt inn riktig. - Kontroller at batteriet er tilstrekkelig oppladet. - Koble til vekselstrømadapteren og forsøk å starte maskinen. Noen datamaskiner bruker Smart-batterier som inneholder en strømmåler: Slå av datamaskinen, ta ut batteriet og trykk på kontakten ved siden av måleren. Du har slått på datamaskinen. Den gir lyd fra seg, men det skjer ikke noe på skjermen. - Kontroller fargen på skjermens indikatorlampe. Se Vanlige spørsmål 12 20

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning NW8496 Første utgave August 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den, kan

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

SMART Room System for Microsoft Lync

SMART Room System for Microsoft Lync SMART Room System for Microsoft Lync Konfigurasjons- og vedlikeholdsveiledning For modeller SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M og SRS-LYNC-L Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

My Passport for Mac My Passport SE for Mac

My Passport for Mac My Passport SE for Mac My Passport for Mac My Passport SE for Mac Ultra-portable harddisker Brukerhåndbok Ekstern bærbar placeholder Brukerveiledning for My Passport og Passport SE for Mac WD service og kundestøtte Dersom det

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer