Hva skal jeg bli? PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen"

Transkript

1 Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte at det ville passe for meg å arbeide på et kontor med mange praktiske gjøremål. Opplæringen i kontorfaget går ut på å utføre sekretæroppgaver. Jeg lærer alt fra å arkivere til å utføre saksbehandling og kundebehandling. Vi gjør veldig mye av jobben på data. Jeg skal også være i avdelinger med lønns- og regnskapsoppgaver. Jeg må være på forskjellige steder for å få dekket alle målene i læreplanen. Jeg sitter altså ikke mye på samme sted. Det er et variert arbeid. Jeg synes det er svært interessant å sitte i resepsjonen. Her skjer det mye på en gang. Jeg tar telefoner samtidig som jeg tar imot personlige henvendelser. Etter at jeg har fått fagbrevet, kan jeg ta allmennfaglig påbygging og så studere videre, eller jeg kan få meg en kontorjobb. Fagbrevet i kontorfaget er uansett greit å ha i bakhånd. Irfan Ashraf, 19 år, Oslo, elektrikerfaget, første året i lære Da jeg søkte på videregående opplæring, satte jeg opp GK allmenne, økonomiske og administrative fag som førstevalg, GK idrettsfag som andrevalg og GK elektrofag som tredjevalg. Jeg visste nok egentlig ikke helt hva jeg ville etter ungdomsskolen, men nå er jeg glad for at jeg kom inn på elektrofag istedenfor de kursene jeg hadde prioritert høyere. Jeg valgte VK1 elektro fremfor VK1 elektronikk fordi jeg aldri har vært så veldig flink med data. Det mest spennende er å drive med koblinger. Du har en ledning foran deg. Så kobler du brytere, følere og motorer på den. Når du ser at det fungerer, får du et lite kick; det er på grunn av deg dette skjer. Nå er jeg på et stort bygg hvor det er mye trekking av kabler, opphenging av lys og montering av stikkontakter. Det er gøy å slå på strømmen og se at alt virker. Eline Buvarp Aardal, 18 år, Nord-Trøndelag, VK2 musikk Da jeg skulle starte på videregående skole, valgte jeg GK musikk, dans og drama. Nå går jeg VK2 musikk og har sang som hovedinstrument. Da har vi enetimer med en lærer hver uke, og får masse igjen for det. Det har vært mye musikkteori å lese på. Vi trodde kanskje vi skulle få spille og synge mer enn vi har fått. Derfor kom det litt overraskende at det var så mange teoretiske fag. Vi har hatt hørelære og satslære der vi har lært å skrive stykker for fire stemmer. Vi har hatt ensemble-spill, der vi spiller i grupper og får i oppgave å fremføre konserter. Vi har også lært å arrange og komponere. På Inderøy videregående skole har vi en stor oppsetning hvert år. Det er knallhard jobbing, men når man kommer til forestillingskveldene, er det artig. PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Akersgata 65, Postboks 6611 St. Olavs plass, 0129 Oslo Telefon , telefaks , e-post internett PEDLEX

2 Om heftet For et par tiår siden utdannet de fleste seg for et yrke som de skulle ha resten av livet. I dag forsvinner arbeidsplasser og yrker i høyt tempo, samtidig som nye oppstår like raskt. Å velge utdanning er derfor annerledes enn det var for noen år siden. Foreldre, lærere og rådgivere er viktige støttespillere for de unge når de skal velge utdanning og yrke. Men det er svært viktig at de unge selv tar ansvaret for sine valg. Å velge på vegne av de unge er risikabelt, for det fratar dem ansvaret for sin egen framtid. Dette heftet har som mål å gi elevene hjelp til å forberede seg til de valgene de må ta i 10. klasse, samtidig som det gir foreldre, lærere og rådgivere hjelp til å være gode veiledere og støtter for de unge. Mer informasjon I 10. klasse får alle elever heftet Din videregående opplæring? (bokmål), Vidaregåande opplæring for deg? (nynorsk) eller Du joatkkaoahuppu? (samisk). Du kan også søke informasjon på Internett under adressen ped.lex.no. Ved å kontakte skolen får du hjelp til å finne mer informasjon. OM HEFTET Heftet er utviklet på grunnlag av materiell fra PEDLEX og tekster fra rådgiverne Toril Arntzen og Torhild Vormedal Danielsen. Eiliv Grue har vært redaktør. Årets utgave av heftet er utgitt i samråd med og er også økonomisk støttet av Læringssenteret. Oslo, august 2003 Når ungdom tar ansvar for egne valg, blir motivasjonen mye bedre.

3 2003 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Intervju: Mille Paasche-Aasen Foto: Kerstin Fors Skarpaas. Elever og lærlinger har selv levert foto til intervjuene. Grafisk formgivning: Thorkild Christensen Trykk: PDC Tangen a.s ISBN Det må ikke kopieres fra dette heftet i strid med åndsverkloven. Ser du på internettadressen ped.lex.no får du en fullstendig oversikt over opplæring og utdanning i Norge. Under «Videregående opplæring» finner du bl.a. opplysningene i heftet Din videregående opplæring? som elevene i 10. klasse får. På denne internettadressen får du også oversikt over kurstilbudene på den enkelte videregående skolen.

4 Innhold Til deg Drømmen om framtiden 4 Framtidens muligheter 4 Om å velge 5 I 10. klasse må du velge studieretning 5 Ulike muligheter: 3 4 år og ut i yrke eller 3 år og videre studier 6 Ta ansvar det er ditt valg 7 La evner, anlegg og interesser styre dine valg 8 Det er lurt å samle informasjon 9 Ulike krav men selvstendighet er viktig 9 Hva du kan bli 15 studieretninger gir deg mange muligheter 10 Kjenn deg selv for å velge rett 18 Evner, anlegg og ferdigheter 18 Egenskaper 19 Interesser 20 Helse 20 Andres forventninger 21 Om muligheter og begrensninger 22 Om utdannings- og yrkesorientering i 9. og 10. klasse 27 Hvor kan du få vite mer om videregående opplæring? 27 Informasjon om yrker 27 Deg selv 27 Foreldremøter 27 Til dine foreldre Videregående opplæring i dag er noe annet enn gymnaset! 29 Fra en skole for de skoleflinke til en skole for alle 29 Lovfestet rett 29 Bred allmennutdanning 29 Studiekompetanse yrkeskompetanse kompetanse på lavere nivå 29 Gymnas, yrkesskole og læretid = videregående skole 30 Allmennfaglig påbygging 30 Foreldrenes utfordring: å hjelpe den unge til selv å ta ansvar 30 Slik kan du bli en god veileder for egne barn 32 3INNHOLD

5 Til deg Drømmen om framtiden Hva skal du bli? Hvilke drømmer har du om framtiden, om yrkesvalg, om å gjøre det du trives og lykkes med? Når du kommer til 10. klasse, må du velge hva du skal bruke årene i videregående opplæring til. Derfor er det lurt å tenke gjennom hvilken utdanning du har lyst til å satse på, og hvilke konsekvenser et slikt valg har for deg. Jeg skal bli det samme som moren min: sykepleier, jordmor og lege! Hvordan det? Jo, først var hun sykepleier, så ble hun jordmor, snart er hun lege. Du må snart velge mellom mange muligheter. FRAMTIDEN Framtidens muligheter Det er ikke lett å spå om framtiden for det oppstår stadig nye yrker, mens andre raskt blir borte. Av den grunn bør du være forberedt på omstilling eller på å skifte yrke i løpet av livet. Å velge utdanningsvei i dag er annerledes enn det var for foreldrene dine. Det er derfor lurt å innstille seg på å være fleksibel uten å være vinglete. Kanskje jeg skal bli tv-dyrlege, eller flyvertinne, eller designer, nei Jeg aner ikke. Må jeg bli noe da? 4

6 Du har to hovedvalg: Praktisk yrke eller videre studier. Onkelen min begynte som trikkefører. Nå er han forlagssjef. Jobben til faren min ble bare borte den. Nå driver han eget verksted. Om å velge På ungdomstrinnet er det vanlig at en ikke vet hva en vil bli. Men de fleste vet likevel noe om hva de liker å holde på med, og hva det er som faller lettest for dem. Det er dette du bør legge vekt på når du skal velge en av de 15 studieretningene i videregående skole det første året. Når du har funnet ut hvilken studieretning som passer best, bør du i neste omgang undersøke hvilke yrker de aktuelle studieretningene kan føre fram til. I 10. klasse må du velge studieretning Før 1. mars i 10. klasse må du velge studieretning. I 9. og 10. klasse bruker dere ganske mange skoletimer på yrkesorientering og informasjon om utdanningsveier. Men for at du skal kunne gjøre et valg som passer deg, er det lurt å tenke over en del ting allerede mens du går i 8. klasse. Det gjelder uansett om du har et bestemt yrke i tankene eller ikke. 5Å VELGE

7 Ulike muligheter: 3 5 år og ut i yrke eller 3 år og videre studier Ungdom som har fullført grunnskolen, har lovfestet rett til videregående opplæring. Du bør snakke med rådgiveren om hvilken studieretning som passer best for deg, slik at du ikke bruker opp retten din til videregående opplæring ved å velge feil studieretning. Se mer om dette på side 29. Vær klar over at dersom du velger en studieretning som gir studiekompetanse, må du gå videre på høgskole eller universitet før du får yrkeskompetanse. Starter du på en studieretning som fører fram til et yrke, kan du søke arbeid etter tre år, eventuelt etter fem år eller mer. Vær oppmerksom på at du kan gå videre på høgskole eller universitet selv om du har startet på en yrkesfaglig studieretning. Du må da ta allmennfaglig påbygging. YRKE ELLER STUDIER? Studieforberedende Yrkesfaglig Grunnkurs i skole Grunnkurs i skole Videregående kurs 1 i skole Videregående kurs 1 i skole Opplæring i bedrift særløp Videregående kurs 2 i skole Allmennfaglig påbygging Videregående kurs 2 i skole Opplæring i bedrift Studiekompetanse Yrkeskompetanse 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år Allmennfaglig påbygging 6

8 Eirik Lloyd Ildgruben, 21 år, Rogaland, slakterfaget, ferdig med andre året i lære Jeg synes det er gøy å lage mat. Derfor ville jeg gjerne bli kokk og begynte på GK hotell- og næringsmiddelfag. Jeg hadde kokkfag som første valg på VK1, men jeg fikk ikke plass. Jeg valgte servitørfag isteden. Men jeg syntes det var ugunstige arbeidstider i den bransjen. Derfor gikk jeg VK1 om igjen og tok kjøttfag. I ettertid er jeg glad for det. Som slakter gjør jeg grovarbeidet. Jeg tar inn dyret, slakter det og tar av skinnet. Deretter tar jeg ut innmaten som hjerte, lunger, vom og tarm så det Ta ansvar det er ditt valg Når du nå skal velge videre utdanning, er det viktig at du gjør dette til ditt eget valg, og at valget bygger på dine ønsker dine evner, anlegg og interesser best mulig kjennskap til ulike utdanningsmuligheter og yrker Når du vet at det er du selv som velger, blir du bedre motivert for å gjøre det beste ut av utdanningen din. På neste side finner du noen holdepunkter som det er viktig å ta med i vurderingen dersom du skal gjøre et godt valg. Bruk god tid på å bestemme deg og snakk med rådgiveren og foreldrene dine før du foretar det endelige valget. bare er kjøtt og bein igjen. Etterpå er det kjøttskjæreren som parterer dyret, og butikkslakteren som produserer roastbeaf, kjøttdeig og annen god mat. Vi lærer også å ta jobben seriøst. Det er tross alt levende dyr vi holder på med, så det er ganske strengt. Jeg har nå fått fast jobb hos Gilde. Arbeidsmiljøet er godt og jeg trives der. Som slakter er det er viktig å være tålmodig og ha god teknikk. Vi jobber lagvis på akkord. Hele laget står ved samlebånd, så vi må være ganske disiplinerte og rutinerte også. TA ANSVAR 7

9 DITT VALG Deg selv Selvinnsikt Selvtillit Evner og anlegg praktisk teoretisk kunstnerisk sosial initiativrik systematisk osv Interesser (kan endre seg) Helse La evner, anlegg og interesser styre dine valg For at du skal trives i videregående skole, er det viktig at du velger en studieretning der du får bruk for det som er dine spesielle evner, anlegg og interesser. Tenk ikke så mye på hva du skal bli, men mer på hva som er dine sterke sider, og hva du tror du kan like å arbeide med. Påvirkninger Foreldrenes yrker Andres forventninger Moteyrker Kjønnsroller Rammefaktorer Beliggenhet (geografi) Økonomi Sosiale forhold Kultur Utdanning Tilgjengelighet Inntakspoeng Lengde (varighet) Yrker Arbeidsmiljø Lønn Framtidsmuligheter Arbeidsmarked Ditt valg Her kan du skrive hva du kan tenke deg å bli. Det er lurt å samle informasjon Det er vanskelig å gi et kort og enkelt svar på hvilken utdanningsvei du bør velge, for det er ofte flere veier som fører til samme mål. På skolen får du en del brosjyrer som forteller om yrker og utdanningsveier. Les det du kommer over, og spør folk du kjenner, om yrket deres. Husk at rådgiveren på skolen vet mye om ulike yrker og utdanningsveier. Rådgiverens oppgave er å hjelpe deg til å gjøre et valg du vet er godt for deg selv. Ulike krav men selvstendighet er viktig Innenfor alle studieretninger er det nødvendig både å kunne arbeide selvstendig og å kunne samarbeide med andre. Utover dette stiller studieretningene ulike krav. Sjekk ut hva du tror du passer til. 8

10 Det er lurt å samle all informasjon om yrker som du kommer over. Her kan du notere noen stikkord. 9INFORMASJON

11 Hva du kan bli 15 studieretninger gir deg mange muligheter STUDIERETNINGER Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag AA Denne studieretningen gir deg såkalt studiekompetanse. Den gir deg først og fremst grunnlag for å studere videre etter videregående opplæring. Studieretningen fører ikke fram til et spesielt yrke, men gir deg rett til å søke forskjellige studier ved høgskoler og universiteter. Videre studier kan føre fram til yrker som sykepleier, lærer, førskolelærer, psykolog, lege, ingeniør, prest, økonom osv. Den som velger denne studieretningen, bør være glad i å lese og arbeide med teoretiske fag. Studieretning for byggfag BY Denne studieretningen åpner for svært mange yrkesområder innenfor feltet bygg og anlegg. Du kan for eksempel bli asfaltør, vei- og anleggsarbeider, banemontør, bergfagarbeider, anleggsmaskinfører, jernbinder, steinfagarbeider, stillasbygger eller gipsmaker. Andre muligheter er å ta utdanning som tømrer, byggevareselger eller murer. Felles for alle fagene er at du bør ha praktisk sans og godt håndlag. Du bør også kunne arbeide i team, siden mange byggeprosjekter krever nært samarbeid mellom forskjellige yrkesgrupper. Studieretning for elektrofag EL Velger du denne studieretningen, kan du for eksempel bli elektriker, elektroreparatør, automatiker eller togelektriker. Andre mulige yrker er energioperatør, heismontør eller signalmontør. Aktuelle arbeidsplasser kan være i prosessindustrien, i elektronikkindustrien, i mekanisk industri, ved energiverk eller i jernbanebedrifter. Velger du et yrke innenfor elektrofag, bør du kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk. Du bør også ha praktisk håndlag. 10 Se mer på internettadressen ped.lex.no

12 Studieretning for formgivingsfag FO Denne studieretningen gir mange muligheter innenfor forskjellige håndverksyrker. Du kan for eksempel bli blomsterdekoratør, buntmaker, gullsmed, glasshåndverker, skomaker, frisør eller skredder. Ett av kursene i denne studieretningen VK2 tegning/form/farge gir deg studiekompetanse og dermed rett til å søke videre utdanning ved høgskoler. For å velge denne studieretningen, bør du ha kreative evner og like å arbeide med hendene. Studieretning for helse- og sosialfag HS Denne studieretningen gir deg mange muligheter innenfor forskjellige yrker der du vil ha med pleie av eller omsorg for andre mennesker å gjøre. Du kan for eksempel bli fotterapeut, hudpleier, helsesekretær, apotektekniker, eller du kan bli barne- og ungdomsarbeider, hjelpepleier, ambulansearbeider, omsorgsarbeider eller renholdsoperatør. Aktuelle arbeidsplasser kan være på sykehus, i hjemmetjenesten, i barnehager eller fritidshjem, på tannlegekontor, legekontor eller apotek. For å velge denne studieretningen er det viktig at du bryr deg om og kan ta hensyn til andre mennesker. Studieretning for hotell- og næringsmiddelfag HN Denne studieretningen gir opplæring for blant annet hotell- og restaurantnæringen, næringsmiddelbedrifter og produksjon av mat-, fiske-, drikke-, bake- og kjøttvarer. Den fører fram til yrker som for eksempel baker, konditor, fiskehandler, slakter, servitør eller kokk. Innenfor de forskjellige bransjene er det stadig nyutvikling av produkter og tjenester. Du bør derfor være kreativ. Du bør også ha godt håndlag, og for de fleste yrkene er det viktig å være serviceinnstilt. STUDIERETNINGER 11

13 STUDIERETNINGER Studieretning for idrettsfag ID Denne utdanningen gir grunnlag for å ta på seg trenerjobber innenfor idretts- og friluftsliv, spesielt innenfor barneidrett. Studieretningen fører ikke fram til et spesielt yrke, men gir generell studiekompetanse det vil si at du får rett til å søke forskjellige studier ved høgskoler og universiteter, for eksempel ved idrettshøgskoler. Den som velger denne studieretningen, bør være glad i idrett her er det trening hver eneste dag i skoletiden. Studieretningen er et tilbud både til deg som ønsker å kombinere utdanningen med toppidrett, og til deg som ikke har noen planer om å bli profesjonell idrettsutøver, men som ønsker en alternativ vei til studiekompetanse. Studieretning for kjemi- og prosessfag KP Dette er en studieretning som fører fram til yrker i kjemisk prosessindustri, i oljeindustri og offshorevirksomhet, i metallurgisk industri eller i treforedlingsindustrien. Du kan også bli faglaborant med arbeidssted i analyse-, forskningseller utviklingslaboratorier, enten i industrien, ved et universitet eller på et sykehus. En annen mulighet er å bli tekstilrenholder med arbeidssted i et renseri eller vaskeri. Dersom du velger denne studieretningen, bør du være glad i naturfag, og du bør være interessert i ny teknologi. Studieretning for medier og kommunikasjon MK Velger du denne studieretningen, kan du blant annet bli reklamemedarbeider i et trykkeri, en avis, et forlag eller et reklamebyrå. Andre muligheter er å bli fotograf eller bokbinder. Et av kursene i denne studieretningen VK2 Medier og kommunikasjon gir deg studiekompetanse. Videre studier kan føre til ulike jobber innenfor medier og kommunikasjon i fjernsyn eller radio, i reklamebransjen eller i forlagsvirksomhet. Du bør ha kreative evner, kunne kommunisere med andre og være interessert i informasjonsteknologi. 12 Se mer på internettadressen ped.lex.no

14 Gry Thomsen, 19 år, Rogaland, butikkslakterfaget, andre året i lære Jeg hadde egentlig lyst til å bli kokk da jeg var yngre. Derfor søkte jeg meg inn på GK hotell- og næringsmiddelfag. Da vi ble utplassert, fikk jeg erfaringer både i bakerfaget, kokkfaget, servitørfaget og kjøttfagene. Etter dette syntes jeg at kjøttfag virket mye mer spennende og valgte det på VK1. Jeg går i lære hos Coop OBS. I delikatesseavdelingen lærer vi å lage salater, partere dyr, skjære ut fenalår, lage forskjellig pålegg og hjelpe kunder. Vi må kunne en del om matlagning også, fordi kundene ofte har spørsmål om dette. Jeg synes det er kjekt å skjære kjøtt, lage pålegg og diske opp. Det er aller morsomst på jobb når det er mange kunder. Da føles det som jeg nettopp har kommet på jobb når jeg skal hjem. Espen Kjellemo, 20 år, Østfold, kobber- og blikkenslagerfaget, andre året i lære Da jeg var 14 år, fikk jeg sommerjobb hos en bekjent som driver et ventilasjonsfirma. Jeg likte veldig godt å holde på med praktiske arbeidsoppgaver. Derfor satset jeg på å ta kobber- og blikkenslagerfaget og søkte meg inn på GK tekniske byggfag. Opplæringen er todelt. Den ene delen omfatter ventilasjonsarbeid, det vil si å lede frisk luft til hus og bygninger slik at det blir et bra inneklima. Den andre delen er kobber- og blikkenslagerarbeid slik vi kjenner det fra gammelt av. Vi lager og monterer alt fra utvendige takrenner og veggkledning til piper og luftehatter. I dette faget er det viktig å tørre å snakke med folk. Det er mye samarbeid med elektrikere, snekkere og malere. Og så må du ikke ha høydeskrekk. Eli Karin Slotsvik, 19 år, Møre og Romsdal, VK2 økonomiske og administrative fag Jeg har alltid likt matte og økonomi. Derfor valgte jeg VK1 økonomiske og administrative fag etter GK allmenne, økonomiske og administrative fag. Jeg har hatt eksportmarkedsføring som studieretningsfag, og nå har jeg søkt på høgskolen i Ålesund til neste år for å spesialisere meg på dette feltet. Fiskeeksport er veldig aktuelt for oss her på Sunnmøre. Faglig sett er studieretningsfagene det mest interessante, for da får du holde på med det du interesserer deg for. På studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag kan du jobbe mye og få gode karakterer, eller du kan ha som mål å bare komme igjennom uten å stryke. Jeg hadde et høyt mål, og da ble det en del å gjøre. Raymond Mietinen, 18 år, Finnmark, anleggsmaskinførerfaget, første året i lære Jeg har lenge visst at jeg ville bli anleggsmaskinfører. Helt siden jeg var liten, har jeg vært med faren min ut på anlegg med gravemaskiner. Nå er jeg ferdig med VK1 anleggsmaskinfører og skal begynne i lære. På jobb graver vi grøfter og legger kabler. Vi skifter ut drenering rundt hus og gjør annet anleggs-, drifts- og kontrollarbeid. Det mest utfordrende med å være anleggsmaskinfører er å være ute i mye dårlig vær. Hvis du skal begynne på en yrkesfaglig studieretning, bør du ha et mål med hva du skal bli. Når du begynner på et kurs, må du ha interesse for det, stå på og ha lyst til å fullføre. STUDIERETNINGER 13

15 STUDIERETNINGER Lene Monica Aas, 20 år, Sør-Trøndelag, trevareog møbelsnekkerfaget, andre året i lære Jeg hadde en del sløyd på ungdomsskolen og syntes det var artig. Læreren min anbefalte meg å gå videre med GK trearbeidsfag, og det hadde jeg lyst til. Det første året i lære, var jeg i en større bedrift. Der ble alt arbeidet gjort med maskiner. Vi laget alt fra vitrineskap til senger, arbeidsbord, salongbord og sofa. Nå er jeg i en liten bedrift hvor vi for det meste lager skapinnredninger og trapper. Det er større utfordringer i en mindre bedrift. På fritiden holder jeg på å restaurere gamle møbler. Det er veldig gøy. Ole Jørgen Bordal, 18 år, Aust-Agder, tømrerfaget, første året i lære Da jeg først leste om GK byggfag, syntes jeg det så veldig interessant ut. Jeg ville gjerne ta en yrkesfaglig studieretning. Jeg fant ganske fort ut at jeg ville velge tømrerfaget videre. Jeg har mange kamerater som er tømrere, og de sa mye positivt om faget. Det har selvsagt påvirket meg. Jeg går i lære i et lite firma. Arbeidsoppgavene er ofte varierte. Det er morsomst å bygge hus. Vi startet på et hus i november og var ferdige i juni. Jeg har også murt en del og laget mange forskalinger. Også det er en del av tømrerfaget. Jeg har vært så heldig å få tilbud om fast ansettelse når læretida er over. På sikt har jeg lyst til å ta mesterbrevet og starte for meg selv. Som tømrer må du like å bruke hendene, og du må trives med å være i fysisk aktivitet. Og så må du tåle både regn og kulde når du jobber ute. Oda Merete Mo, 19 år, Sogn og Fjordane, VK2 idrettsfag Jeg valgte idrettsfag fordi jeg alltid har trent masse og vært med på mange ulike idretter. På idrettfag har vi de samme felles allmenne fagene som på studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag, men med tillegg av idrettsfag. Treningslære er kanskje det vanskeligste faget. Her lærer du hvordan du skal trene riktig og holde deg i form. I tredje klasse må vi fordype oss i en idrett. Jeg valgte håndball. Jeg er ikke sikker på hva jeg har lyst til å bli, men jeg vil kanskje gå videre med idretts- og helsefag. Jeg har tenkt på fysioterapistudier, og jeg har søkt på idrettshøgskolen. Jeg har også tenkt på å starte mitt eget treningsstudio eller bli trener. Det er vanskelig å måtte bestemme seg og avgjøre. Du må gjøre det du har lyst til, og ikke bare gjøre som andre sier du skal. Morten Gjørlihagen, 17 år, Oppland, VK1 medier og kommunikasjon Jeg liker å holde på med data og film, og er glad i å prate. Det passer godt på studieretningen for medier og kommunikasjon. Derfor søkte jeg dit og kom inn. På medier og kommunikasjon er det en god balanse mellom mediefag og allmenne fag. Vi skal lære alt fra kunsthistorie til å filme, lage web-sider, tegne, male, lage hørespill og radiosendinger, skrive og fotografere. Vi har også hatt litt om trykking av aviser og blader, og vi har laget plakater og foldere. Jeg har nettopp avsluttet VK1 med et prosjekt i fotojournalistikk, og var utplassert i lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen i to uker. Det var kjempespennende. 14

16 Studieretning for mekaniske fag ME Denne studieretningen åpner veien til yrker som platearbeider, støper, låsesmed, motorsykkelreparatør, bilskadereparatør, landbruksmaskinmekaniker, yrkessjåfør, kuldemontør eller børsemaker. Du kan også velge å bli urmaker, garver, fagoperatør i industritekstilfag eller ortopedisk fottøymaker. Felles for alle fagene er at du bør ha praktisk sans og godt håndlag. Du bør være nøyaktig og ha interesse for teknikk og maskiner. Studieretning for musikk, dans og drama MD Dette er en studieretning som gir deg generell studiekompetanse det vil si at du får rett til å søke ulike studier ved høgskoler og universiteter. Du kan blant annet søke høyere utdanning innenfor musikk, dans eller drama. Vær oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir inntak til alle høgskoler og universiteter, fordi noen studier krever at du også har tatt fag som matematikk og naturfag. Studieretningen stiller krav til ferdigheter innenfor den retningen du velger. Du bør beherske ett av områdene musikk, dans eller drama før du begynner på grunnkurset. Undervisningen stiller store krav til utholdenhet og øving. Studieretning for naturbruk NA Dersom du velger denne studieretningen, kan du etterpå arbeide med bruk og utnyttelse av naturen og naturressursene. Du kan bli gartner, fisker, skogsarbeider eller hovslager, eller du kan få deg arbeid innenfor hagebruk, akvakultur, reindrift, idrettsanlegg, landbruk eller skogbruk. Studieretningen VK2 naturforvaltning gir deg studiekompetanse og dermed rett til å søke videre utdanning ved høgskoler. For å velge denne studieretningen, bør du være interessert i naturen, ha praktisk håndlag og like å arbeide ute. STUDIERETNINGER Se mer på internettadressen ped.lex.no 15

17 Studieretning for salg og service SA Denne studieretningen gir grunnlag for arbeid i butikk, på kontor, i vekterselskap, i reisebyrå, eller i resepsjonen på hotell. Velger du ekstra språkfag, er det også muligheter for arbeid i utlandet. En servicemedarbeider er bedriftens ansikt utad, så du bør være høflig, utadvendt og serviceinnstilt, og du må like å ha med andre mennesker å gjøre. STUDIERETNINGER Studieretning for tekniske byggfag TB Studieretningen tilbyr mange muligheter innenfor forskjellige håndverks- og industriyrker og i teknisk byggebransje. Felles for yrkene er arbeid med utvendig og innvendig utforming og innredning av bygg. Du kan bli maler, kobber- og blikkenslager, tapetserer, glassliper, galvanisør, rørlegger, feier, brannmann, taktekker eller isolatør. Du bør ha godt håndlag, praktisk og estetisk sans, og du bør kunne arbeide selvstendig og nøyaktig. Studieretning for trearbeidsfag TR Denne studieretningen åpner for forskjellige håndverks- og trevareindustriyrker. Du kan for eksempel bli kurvmaker, orgelbygger, møbeltapetserer, salmaker eller snekker. Andre muligheter er industritapetserer, fagoperatør i trelastfag, trebåtbygger eller pianostemmer. Du bør ha godt håndlag, praktisk og estetisk sans. Du bør kunne arbeide selvstendig og nøyaktig. Alle studieretninger IKT-driftsfag Dette er et videregående kurs, men vi tar det med her fordi du kan søke kurset etter alle grunnkurs. Etter to års opplæring i skole og to år i bedrift, kan du bli IKT-driftsoperatør. Da kan du for eksempel få jobb som driftsansvarlig for dataanlegg i små eller store bedrifter. Du bør like å løse problemer, kunne kommunisere og samarbeide med andre. Du må være flink i engelsk. 16 Se mer på internettadressen ped.lex.no

18 Joakim Åsali, 19 år, Troms, akvakulturfaget, første året i lære På utdanningsmessen i Tromsø fikk jeg høre om Val videregående skole i Nord- Trøndelag. Skolen har internat med elever fra hele landet. Jeg hadde lyst til å flytte hjemmefra, så jeg begynte der. Jeg valgte GK naturbruk blå linje, og det var der jeg først fikk innblikk i fiskeoppdrett og akvakulturfaget. Jeg flyttet til Tromsø for å gå VK1 akvakultur på Kvaløya videregående skole. Nå går jeg i lære hos Troms Steinbit AS i hjembygda mi. Vi lærer om sykdommer på fisk, hvor mye fôr fisken skal ha, og hvor tett de kan gå i karet. Jeg er med på hele produksjonen, alt fra å fôre fisken, til å slakte den. Hvis du vil velge akvakulturfaget, må du ikke være redd for å ta i fisk, og du må være disiplinert. Jeg er veldig fornøyd med arbeidsplassen, miljøet og valget mitt. Jorid Øvsthus, 18 år, Hordaland, VK2 økonomiske og administrative fag Da jeg valgte GK allmenne, økonomiske og administrative fag, satset jeg på min interesse for økonomi og ledelse. Jeg fant ut at det ville være en fordel å ha hatt fagene bedriftsøkonomi og regnskap hvis jeg skulle studere videre på Norges Handelshøyskole (NHH). Dermed endte jeg opp med å velge VK1 og VK2 økonomiske og administrative fag. De økonomiske fagene har uten tvil vært det jeg har likt best. Det er viktig å være glad i tall, for hos oss er det 15 timer med tall i uka, så det er mye regning. Jeg synes det har vært bra både sosialt og faglig på videregående. Jeg kommer til å savne klassemiljøet når jeg begynner på høyere utdanning. Jeg har søkt NHH, og har lyst til å ta en mastergrad innenfor økonomistyring og ledelse. June Susann Hanssen, 18 år, Nordland, damefrisørfaget, andre året i lære Jeg har lenge klippet hår for en del venner. Jeg bestemte meg for å bli frisør en god stund før jeg begynte på videregående skole. Det er lurt å tenke på om man er innadvendt eller utadvendt, for å være frisør uten å prate med folk, kommer du ikke langt med. På VK1 frisørfag lærer du om hårets oppbygging, klipping og fargeteknikker. Du må også lage arbeidstegninger til de forskjellige frisyrene. Som lærling i damefrisørfaget lærer jeg å klippe, farge, stripe, sminke og lage brudefrisyrer. Jeg jobber ute i en salong og får ha vanlige kunder. Ikke noe av det jeg holder på med, er kjedelig. Det er forskjellig fra dag til dag, fra kunde til kunde og fra hår til hår. Frode Klerck Nilssen, 22 år, Oslo, VK2 allmenne fag (student NTNU) Fra jeg var 10 år, fikk jeg være med min nabo når han stod i garasjen og mekket mopeder. Jeg skjønte etter hvert at en utdanning innen mekanikk ville passe for meg. Men jeg fant også ut at jeg gjerne ville lære litt om teorien bak forskjellige ting. Så på ungdomsskolen bestemte jeg meg for at jeg ville studere maskin på Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU). Og da var allmenne fag nesten den eneste muligheten. Jeg valgte matte, fysikk og IT som studieretningsfag, fordi det er krav om en del realfag fra videregående skole på ingeniørstudiene. Det var slitsomt med lekser hver dag, men det gikk egentlig greit. STUDIERETNINGER 17

19 KJENN DEG SELV Kanskje er du flink på flere områder? Da har du mange muligheter. Oppgaven din blir å finne ut hva du har aller mest lyst til. Kjenn deg selv for å velge rett Å kjenne seg selv er nødvendig når du skal velge utdanning og yrke. Først og fremst bør du finne fram til hva som er dine sterke sider. Det gir deg selvtillit, noe som er viktig når du skal gjøre et godt valg. Spør derfor deg selv: Hvor godt kjenner jeg meg selv? Hvordan kan jeg lære meg selv bedre å kjenne, og hvem kan hjelpe meg med det? Hva er jeg flink til? Hva er jeg interessert i? Hva liker jeg å holde på med? Ved å arbeide videre med dette heftet, får du hjelp til å gjøre et best mulig valg. Evner, anlegg og ferdigheter På skolen har du sikkert funnet ut hvilke fag som er de letteste for deg, og hvilke fag du strever med. Det kan gi en pekepinn om i hvilken retning evnene dine går. Er du flink i teorifagene? Hva liker du best, språk eller matematikk? Har du kunstneriske evner, liker du å tegne og male eller spille et instrument? Går evnene dine i praktisk retning? Trives du med å lage mat, sy eller snekre, reparere eller mekke? Eller er det kanskje i kroppsøvingstimene du hevder deg aller best? Egenskaper Med egenskaper mener vi hvordan du er som person. Er du sosial? Liker du å være sammen med mange mennesker? Har du lett for å prate og bli kjent med andre, eller trives du best sammen med noen få gode venner? Greier du å samarbeide, eller vil du helst ha det på din måte? Er du flink til å lytte til andres ideer og meninger? Er du til å stole på? Liker du å ha det ryddig rundt deg, eller er du en rotekopp? Er du full av initiativ, eller liker du best at andre bestemmer og ordner opp? 18

20 Hvordan du er som person, har betydning for ditt valg av framtidig yrke. Er du utadvendt, kan du passe godt i et yrke der du treffer mange ukjente mennesker. Når du en gang i framtiden skal søke jobb, vil arbeidsgiveren legge stor vekt på hvilke personlige egenskaper du har. Det kan bety mye om du er til å stole på, om du har lite fravær, og om du kan samarbeide og arbeide selvstendig. Holdningen til arbeidet og dem du skal arbeide sammen med, kan være vel så viktig som gode karakterer fra skolen. Derfor er ordens- og oppførselskarakterene viktige! Vi er alle sammensatt med ulike egenskaper. Skriv noen stikkord om dine sterke sider. EGENSKAPER 19

men hva skal jeg gjøre etter 10. klasse?

men hva skal jeg gjøre etter 10. klasse? Grim skole 2014-2015 Tilhører: men hva skal jeg gjøre etter 10. klasse? Dette er en liten veiledning om videregående utdanning for elever i 10. klasse og deres foresatte. Heftet inneholder et minimum av

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Selbu videregående skole 2011/12

Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2010/2011 Nye undervisningslokaler ferdig til skolestart høsten 2009. Gamle barnehagen ferdig til skolestart høsten 2010. En kombinert

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

men hva skal jeg gjøre etter 10. klasse?

men hva skal jeg gjøre etter 10. klasse? Grim skole 2015-2016 Tilhører: men hva skal jeg gjøre etter 10. klasse? Dette er en liten veiledning om videregående utdanning for elever i 10. klasse og deres foresatte. Heftet inneholder et minimum av

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. Rissa vgs Tirsdag 24.11.09

ORIENTERINGSMØTE. Rissa vgs Tirsdag 24.11.09 ORIENTERINGSMØTE Rissa vgs Tirsdag 24.11.09 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: respekt likeverd i mangfold arbeidsglede Elever og ansatte viser respekt og omsorg for hverandre ansatt/elev,

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Arbeidspraksis 2016. Uke 6 (9.-12. februar) Informasjon til foreldre/ foresatte på 9. trinn ved Riska ungdomsskole og aktuelle arbeidsgivere.

Arbeidspraksis 2016. Uke 6 (9.-12. februar) Informasjon til foreldre/ foresatte på 9. trinn ved Riska ungdomsskole og aktuelle arbeidsgivere. Arbeidspraksis 2016 Uke 6 (9.-12. februar) Informasjon til foreldre/ foresatte på 9. trinn ved Riska ungdomsskole og aktuelle arbeidsgivere. Ungdomsskolen har et fag som heter Utdanningsvalg. Intensjonen

Detaljer

Hvorfor velger ungdom bort videregående?

Hvorfor velger ungdom bort videregående? Hvorfor velger ungdom bort videregående? Eifred Markussen og Nina Sandberg I det femårige prosjektet «Bortvalg og kompetanse» følger NIFU STEP 9756 ungdommer fra de gikk ut av tiende klasse våren 2002,

Detaljer

Restaurant- og matfag

Restaurant- og matfag Restaurant- og matfag Fagutdanning over 4 år. 1. år på videregående (VG1): VG1 Restaurant- og matfag 2. år (VG2): VG2 Kokk- og servitørfag (Kokk, kokk institusjon, servitør) eller VG2 Matfag (Baker/Konditor,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole VESTFOLD Ny skole i 2014 sentralt i Tønsberg http://ferdervgs.vfk.no/ Studieforberedende utdanningsprogram Studieforberedende Formgiving Påbygg 3 (etter 2 år yrkesfag) Påbygg 4 (etter fagbrev) TAF (Studieforberedende

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Hovseter skole, 10. september 2015 Tord Reine Karriereenhetene i Oslo/Hartvig Nissens skole 1 Valg av utdanning og yrke Hva er jeg interessert i? Hva er jeg god til? Hva er viktig

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

TAB_VITNEMAL_VGSKOLE. Koder. Variabelnavn Kortnavn Datatype, lengde. Definisjon Kommentar. Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra:

TAB_VITNEMAL_VGSKOLE. Koder. Variabelnavn Kortnavn Datatype, lengde. Definisjon Kommentar. Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Snr SNR_NUDB VARCHAR 8 Snr er et løpenummer som unikt identifiserer personer over tid. Ved skifte av fødselsnummer en eller flere ganger vil Snr være bindeleddet mellom de ulike fødselsnumrene og sikre

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Ørsta vidaregåande skule. Informasjonsmøte 23. januar 2014

Ørsta vidaregåande skule. Informasjonsmøte 23. januar 2014 Informasjonsmøte 23. januar 2014 Ørsta vidaregåande skule 28.01.2014 2 Ørsta vidaregåande skule 28.01.2014 3 Velkommen til informasjonsmøte om vidaregåande opplæring Det viktige valet! Ørsta vidaregåande

Detaljer

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2014

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2014 Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2014 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: arbeidsglede gjensidig respekt likeverd i mangfold Hva er videregående opplæring?

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 06. november 2013

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 06. november 2013 Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 06. november 2013 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: arbeidsglede gjensidig respekt likeverd i mangfold Motivasjon og mestring Arbeidsmiljø

Detaljer

Varierte utdanningsprogram

Varierte utdanningsprogram Varierte utdanningsprogram Malakoff videregående skole Skolen ligger i Moss og tilbyr undervisning i fem utdanningsprogram: Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ STUDIERETNING, GRUNNKURS...

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ STUDIERETNING, GRUNNKURS... INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKLE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ STDIERETNING, GRNNKRS...4 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ ØNSKE OG STDIERETNING...5

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Informasjonsmøte om VGS. Kari og Kenneth Rådgiverne på Slåtthaug

Informasjonsmøte om VGS. Kari og Kenneth Rådgiverne på Slåtthaug Informasjonsmøte om VGS Kari og Kenneth Rådgiverne på Slåtthaug Innsøking VGS Fagdag (UTV) besøk (SYR) Yrkeslabyrinten i Vestlandhallen Generelt om inntak Åpen kveld i januar Utfylling av søknad, digitalt

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Nedre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien Prossessoperatør Boreoperatør Sivilingeniør Automatiker FU-operatør Brønnoperatør Brønnoperatør Kjemiker Elektriker Geolog Sivilingeniør Fysiker Geofysiker Ingeniør Kran- og løfteoperatør Kjemiker Prosessoperatør

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Videregående utdanning Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Breimyra jobber slik UTV Ungt entreprenørskap Fagdager Arbeidsuke Yrkesmessen Hospitering Fag på It`s learning Informasjonsstand på

Detaljer

Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet

Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet Håkon Høst 13.2.2014 Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet Rådgiversamling i Akershus fylkeskommune Prosjektet Hvordan er forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det arbeidslivet de retter

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn:

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn: Ka ska æ vælg? Elevperm Utdanningsvalg - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen Navn: rev. 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kjære elev... 3 Elevpermen... 4

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2014/2015 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2015

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2015 Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2015 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: arbeidsglede gjensidig respekt likeverd i mangfold Hva er videregående opplæring?

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 9. trinn HAUGALANDET Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

videregående opplæring og studiefinansiering

videregående opplæring og studiefinansiering videregående opplæring og studiefinansiering forvirra? IKONER: Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon som mange opplever når de skal velge yrke eller

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK?

ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK? ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK? BAKGRUNN FOR UTDANNINGSVALG 2006: Kunnskapsløftet innføres IKT-eksamen Projektorer og datamaskiner i alle klasserom Utdanningsvalg Arbeidslivsfag

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Service og samferdsel

Service og samferdsel Service og samferdsel Er du utadrettet, glad i å ha kontakt med andre mennesker og serviceinnstilt? Service og Samferdsel gir deg grunnlag for jobber innen butikk, kontor, reiseliv, resepsjon, transport

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Analyse av søkertall 2011

Analyse av søkertall 2011 Analyse av søkertall 2011 Sammendrag Det var 204 543 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler for skoleåret 2011-12 per 1. mars. Søkerne er fra 14 til 65 år, men mesteparten er mellom 16 og

Detaljer

OVERSIKT OVER KLASSAR, OPPFYLLING PER SKULE PER 01.10.2004...2 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ STUDIERETNING PER 01.10.2004...3 KAPASITET, SØKJARAR,

OVERSIKT OVER KLASSAR, OPPFYLLING PER SKULE PER 01.10.2004...2 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ STUDIERETNING PER 01.10.2004...3 KAPASITET, SØKJARAR, OVERSIKT OVER KLASSAR, OPPFYLLING PER SKULE PER 01.10.2004...2 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ STUDIERETNING PER 01.10.2004...3 KAPASITET, SØKJARAR, INNTEKNE OG LEDIGE PLASSAR PER 01.10.2004. MED OG UTAN

Detaljer

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN / ETASJEN OVER REKLAMEBYRÅ idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag service og samferdsel KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE

Detaljer

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Håkon Høst 25.09.2013 I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Rådgivernes dager, Bodø 25.09.2013 Ett blikk: Norsk fag- og yrkesopplæring som suksesshistorie Skole-

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Risør videregående skole

Risør videregående skole ////////// // /////////////////////////////////// Risør videregående skole Risør videregående skole er en kombinert videregående skole med studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen ligger

Detaljer

Færre tar utdanning etter avsluttet videregående opplæring

Færre tar utdanning etter avsluttet videregående opplæring Bare en av tre elever fortsetter med utdanning Færre tar utdanning etter avsluttet videregående opplæring Våren 2000 var det til sammen litt over 60 000 elever som gikk ut av videregående skole med studiekompetanse

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Videregående opplæring Hva passer for meg?

Videregående opplæring Hva passer for meg? Velkommen /l informasjonsmøte Videregående opplæring Hva passer for meg? Infoteam: Kris/n Bergundhaugen Tord Reine 13 utdanningsprogram 8 yrkesfaglige Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Mirjam Harr Gunnufsen Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret i Follo Ingrid Aasta Risdal og Bernt Salvesen karriereveiledere Ski ungdomsskole Strukturen i videregående opplæring

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Om heftet. Om prosjektet Dette informasjonsheftet er oversatt fra norsk til 18 språk. Opplegget er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Om heftet. Om prosjektet Dette informasjonsheftet er oversatt fra norsk til 18 språk. Opplegget er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Komprimert utdanning

Komprimert utdanning Komprimert utdanning Klasseundervisning i studieretningsfagene Barne- og ungdomsarbeider Hjelpepleier Regionskontor: Peder Myhres veg 2, 7054 Ranheim Ekspedisjonstid: Hverdager kl. 08.00-15.00 Telefon:

Detaljer

Vurderer du en fremtid i medie bransjen?

Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Andøy videregående skole. ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE Utvikling gjennom kunnskap, mestring og nyskaping

Andøy videregående skole. ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE Utvikling gjennom kunnskap, mestring og nyskaping Andøy videregående skole ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE Utvikling gjennom kunnskap, mestring og nyskaping VELKOMMEN TIL ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE Andøy videregående skole er en kombinert videregående skole med

Detaljer

PRAKSISKURS FOR 10. TRINN

PRAKSISKURS FOR 10. TRINN PRAKSISKURS FOR 10. TRINN Kurs i utdanningsprogram i videregående skole Foto: Fredrik Holmin PRAKSISKURS VIDEREGÅENDE SKOLES TILBUD OM PRAKSISKURS INNGÅR SOM DEL AV FAGET UTDANNINGSVALG, JF. LÆREPLANENS

Detaljer

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon.

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon. Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Bygg- og anleggsteknikk. Elektrofag. Medier og kommunikasjon. Restaurant- og matfag. Design og håndverk. Helse- og sosialfag. Naturbruk.

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer