Hva skal jeg bli? PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen"

Transkript

1 Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte at det ville passe for meg å arbeide på et kontor med mange praktiske gjøremål. Opplæringen i kontorfaget går ut på å utføre sekretæroppgaver. Jeg lærer alt fra å arkivere til å utføre saksbehandling og kundebehandling. Vi gjør veldig mye av jobben på data. Jeg skal også være i avdelinger med lønns- og regnskapsoppgaver. Jeg må være på forskjellige steder for å få dekket alle målene i læreplanen. Jeg sitter altså ikke mye på samme sted. Det er et variert arbeid. Jeg synes det er svært interessant å sitte i resepsjonen. Her skjer det mye på en gang. Jeg tar telefoner samtidig som jeg tar imot personlige henvendelser. Etter at jeg har fått fagbrevet, kan jeg ta allmennfaglig påbygging og så studere videre, eller jeg kan få meg en kontorjobb. Fagbrevet i kontorfaget er uansett greit å ha i bakhånd. Irfan Ashraf, 19 år, Oslo, elektrikerfaget, første året i lære Da jeg søkte på videregående opplæring, satte jeg opp GK allmenne, økonomiske og administrative fag som førstevalg, GK idrettsfag som andrevalg og GK elektrofag som tredjevalg. Jeg visste nok egentlig ikke helt hva jeg ville etter ungdomsskolen, men nå er jeg glad for at jeg kom inn på elektrofag istedenfor de kursene jeg hadde prioritert høyere. Jeg valgte VK1 elektro fremfor VK1 elektronikk fordi jeg aldri har vært så veldig flink med data. Det mest spennende er å drive med koblinger. Du har en ledning foran deg. Så kobler du brytere, følere og motorer på den. Når du ser at det fungerer, får du et lite kick; det er på grunn av deg dette skjer. Nå er jeg på et stort bygg hvor det er mye trekking av kabler, opphenging av lys og montering av stikkontakter. Det er gøy å slå på strømmen og se at alt virker. Eline Buvarp Aardal, 18 år, Nord-Trøndelag, VK2 musikk Da jeg skulle starte på videregående skole, valgte jeg GK musikk, dans og drama. Nå går jeg VK2 musikk og har sang som hovedinstrument. Da har vi enetimer med en lærer hver uke, og får masse igjen for det. Det har vært mye musikkteori å lese på. Vi trodde kanskje vi skulle få spille og synge mer enn vi har fått. Derfor kom det litt overraskende at det var så mange teoretiske fag. Vi har hatt hørelære og satslære der vi har lært å skrive stykker for fire stemmer. Vi har hatt ensemble-spill, der vi spiller i grupper og får i oppgave å fremføre konserter. Vi har også lært å arrange og komponere. På Inderøy videregående skole har vi en stor oppsetning hvert år. Det er knallhard jobbing, men når man kommer til forestillingskveldene, er det artig. PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Akersgata 65, Postboks 6611 St. Olavs plass, 0129 Oslo Telefon , telefaks , e-post internett PEDLEX

2 Om heftet For et par tiår siden utdannet de fleste seg for et yrke som de skulle ha resten av livet. I dag forsvinner arbeidsplasser og yrker i høyt tempo, samtidig som nye oppstår like raskt. Å velge utdanning er derfor annerledes enn det var for noen år siden. Foreldre, lærere og rådgivere er viktige støttespillere for de unge når de skal velge utdanning og yrke. Men det er svært viktig at de unge selv tar ansvaret for sine valg. Å velge på vegne av de unge er risikabelt, for det fratar dem ansvaret for sin egen framtid. Dette heftet har som mål å gi elevene hjelp til å forberede seg til de valgene de må ta i 10. klasse, samtidig som det gir foreldre, lærere og rådgivere hjelp til å være gode veiledere og støtter for de unge. Mer informasjon I 10. klasse får alle elever heftet Din videregående opplæring? (bokmål), Vidaregåande opplæring for deg? (nynorsk) eller Du joatkkaoahuppu? (samisk). Du kan også søke informasjon på Internett under adressen ped.lex.no. Ved å kontakte skolen får du hjelp til å finne mer informasjon. OM HEFTET Heftet er utviklet på grunnlag av materiell fra PEDLEX og tekster fra rådgiverne Toril Arntzen og Torhild Vormedal Danielsen. Eiliv Grue har vært redaktør. Årets utgave av heftet er utgitt i samråd med og er også økonomisk støttet av Læringssenteret. Oslo, august 2003 Når ungdom tar ansvar for egne valg, blir motivasjonen mye bedre.

3 2003 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Intervju: Mille Paasche-Aasen Foto: Kerstin Fors Skarpaas. Elever og lærlinger har selv levert foto til intervjuene. Grafisk formgivning: Thorkild Christensen Trykk: PDC Tangen a.s ISBN Det må ikke kopieres fra dette heftet i strid med åndsverkloven. Ser du på internettadressen ped.lex.no får du en fullstendig oversikt over opplæring og utdanning i Norge. Under «Videregående opplæring» finner du bl.a. opplysningene i heftet Din videregående opplæring? som elevene i 10. klasse får. På denne internettadressen får du også oversikt over kurstilbudene på den enkelte videregående skolen.

4 Innhold Til deg Drømmen om framtiden 4 Framtidens muligheter 4 Om å velge 5 I 10. klasse må du velge studieretning 5 Ulike muligheter: 3 4 år og ut i yrke eller 3 år og videre studier 6 Ta ansvar det er ditt valg 7 La evner, anlegg og interesser styre dine valg 8 Det er lurt å samle informasjon 9 Ulike krav men selvstendighet er viktig 9 Hva du kan bli 15 studieretninger gir deg mange muligheter 10 Kjenn deg selv for å velge rett 18 Evner, anlegg og ferdigheter 18 Egenskaper 19 Interesser 20 Helse 20 Andres forventninger 21 Om muligheter og begrensninger 22 Om utdannings- og yrkesorientering i 9. og 10. klasse 27 Hvor kan du få vite mer om videregående opplæring? 27 Informasjon om yrker 27 Deg selv 27 Foreldremøter 27 Til dine foreldre Videregående opplæring i dag er noe annet enn gymnaset! 29 Fra en skole for de skoleflinke til en skole for alle 29 Lovfestet rett 29 Bred allmennutdanning 29 Studiekompetanse yrkeskompetanse kompetanse på lavere nivå 29 Gymnas, yrkesskole og læretid = videregående skole 30 Allmennfaglig påbygging 30 Foreldrenes utfordring: å hjelpe den unge til selv å ta ansvar 30 Slik kan du bli en god veileder for egne barn 32 3INNHOLD

5 Til deg Drømmen om framtiden Hva skal du bli? Hvilke drømmer har du om framtiden, om yrkesvalg, om å gjøre det du trives og lykkes med? Når du kommer til 10. klasse, må du velge hva du skal bruke årene i videregående opplæring til. Derfor er det lurt å tenke gjennom hvilken utdanning du har lyst til å satse på, og hvilke konsekvenser et slikt valg har for deg. Jeg skal bli det samme som moren min: sykepleier, jordmor og lege! Hvordan det? Jo, først var hun sykepleier, så ble hun jordmor, snart er hun lege. Du må snart velge mellom mange muligheter. FRAMTIDEN Framtidens muligheter Det er ikke lett å spå om framtiden for det oppstår stadig nye yrker, mens andre raskt blir borte. Av den grunn bør du være forberedt på omstilling eller på å skifte yrke i løpet av livet. Å velge utdanningsvei i dag er annerledes enn det var for foreldrene dine. Det er derfor lurt å innstille seg på å være fleksibel uten å være vinglete. Kanskje jeg skal bli tv-dyrlege, eller flyvertinne, eller designer, nei Jeg aner ikke. Må jeg bli noe da? 4

6 Du har to hovedvalg: Praktisk yrke eller videre studier. Onkelen min begynte som trikkefører. Nå er han forlagssjef. Jobben til faren min ble bare borte den. Nå driver han eget verksted. Om å velge På ungdomstrinnet er det vanlig at en ikke vet hva en vil bli. Men de fleste vet likevel noe om hva de liker å holde på med, og hva det er som faller lettest for dem. Det er dette du bør legge vekt på når du skal velge en av de 15 studieretningene i videregående skole det første året. Når du har funnet ut hvilken studieretning som passer best, bør du i neste omgang undersøke hvilke yrker de aktuelle studieretningene kan føre fram til. I 10. klasse må du velge studieretning Før 1. mars i 10. klasse må du velge studieretning. I 9. og 10. klasse bruker dere ganske mange skoletimer på yrkesorientering og informasjon om utdanningsveier. Men for at du skal kunne gjøre et valg som passer deg, er det lurt å tenke over en del ting allerede mens du går i 8. klasse. Det gjelder uansett om du har et bestemt yrke i tankene eller ikke. 5Å VELGE

7 Ulike muligheter: 3 5 år og ut i yrke eller 3 år og videre studier Ungdom som har fullført grunnskolen, har lovfestet rett til videregående opplæring. Du bør snakke med rådgiveren om hvilken studieretning som passer best for deg, slik at du ikke bruker opp retten din til videregående opplæring ved å velge feil studieretning. Se mer om dette på side 29. Vær klar over at dersom du velger en studieretning som gir studiekompetanse, må du gå videre på høgskole eller universitet før du får yrkeskompetanse. Starter du på en studieretning som fører fram til et yrke, kan du søke arbeid etter tre år, eventuelt etter fem år eller mer. Vær oppmerksom på at du kan gå videre på høgskole eller universitet selv om du har startet på en yrkesfaglig studieretning. Du må da ta allmennfaglig påbygging. YRKE ELLER STUDIER? Studieforberedende Yrkesfaglig Grunnkurs i skole Grunnkurs i skole Videregående kurs 1 i skole Videregående kurs 1 i skole Opplæring i bedrift særløp Videregående kurs 2 i skole Allmennfaglig påbygging Videregående kurs 2 i skole Opplæring i bedrift Studiekompetanse Yrkeskompetanse 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år Allmennfaglig påbygging 6

8 Eirik Lloyd Ildgruben, 21 år, Rogaland, slakterfaget, ferdig med andre året i lære Jeg synes det er gøy å lage mat. Derfor ville jeg gjerne bli kokk og begynte på GK hotell- og næringsmiddelfag. Jeg hadde kokkfag som første valg på VK1, men jeg fikk ikke plass. Jeg valgte servitørfag isteden. Men jeg syntes det var ugunstige arbeidstider i den bransjen. Derfor gikk jeg VK1 om igjen og tok kjøttfag. I ettertid er jeg glad for det. Som slakter gjør jeg grovarbeidet. Jeg tar inn dyret, slakter det og tar av skinnet. Deretter tar jeg ut innmaten som hjerte, lunger, vom og tarm så det Ta ansvar det er ditt valg Når du nå skal velge videre utdanning, er det viktig at du gjør dette til ditt eget valg, og at valget bygger på dine ønsker dine evner, anlegg og interesser best mulig kjennskap til ulike utdanningsmuligheter og yrker Når du vet at det er du selv som velger, blir du bedre motivert for å gjøre det beste ut av utdanningen din. På neste side finner du noen holdepunkter som det er viktig å ta med i vurderingen dersom du skal gjøre et godt valg. Bruk god tid på å bestemme deg og snakk med rådgiveren og foreldrene dine før du foretar det endelige valget. bare er kjøtt og bein igjen. Etterpå er det kjøttskjæreren som parterer dyret, og butikkslakteren som produserer roastbeaf, kjøttdeig og annen god mat. Vi lærer også å ta jobben seriøst. Det er tross alt levende dyr vi holder på med, så det er ganske strengt. Jeg har nå fått fast jobb hos Gilde. Arbeidsmiljøet er godt og jeg trives der. Som slakter er det er viktig å være tålmodig og ha god teknikk. Vi jobber lagvis på akkord. Hele laget står ved samlebånd, så vi må være ganske disiplinerte og rutinerte også. TA ANSVAR 7

9 DITT VALG Deg selv Selvinnsikt Selvtillit Evner og anlegg praktisk teoretisk kunstnerisk sosial initiativrik systematisk osv Interesser (kan endre seg) Helse La evner, anlegg og interesser styre dine valg For at du skal trives i videregående skole, er det viktig at du velger en studieretning der du får bruk for det som er dine spesielle evner, anlegg og interesser. Tenk ikke så mye på hva du skal bli, men mer på hva som er dine sterke sider, og hva du tror du kan like å arbeide med. Påvirkninger Foreldrenes yrker Andres forventninger Moteyrker Kjønnsroller Rammefaktorer Beliggenhet (geografi) Økonomi Sosiale forhold Kultur Utdanning Tilgjengelighet Inntakspoeng Lengde (varighet) Yrker Arbeidsmiljø Lønn Framtidsmuligheter Arbeidsmarked Ditt valg Her kan du skrive hva du kan tenke deg å bli. Det er lurt å samle informasjon Det er vanskelig å gi et kort og enkelt svar på hvilken utdanningsvei du bør velge, for det er ofte flere veier som fører til samme mål. På skolen får du en del brosjyrer som forteller om yrker og utdanningsveier. Les det du kommer over, og spør folk du kjenner, om yrket deres. Husk at rådgiveren på skolen vet mye om ulike yrker og utdanningsveier. Rådgiverens oppgave er å hjelpe deg til å gjøre et valg du vet er godt for deg selv. Ulike krav men selvstendighet er viktig Innenfor alle studieretninger er det nødvendig både å kunne arbeide selvstendig og å kunne samarbeide med andre. Utover dette stiller studieretningene ulike krav. Sjekk ut hva du tror du passer til. 8

10 Det er lurt å samle all informasjon om yrker som du kommer over. Her kan du notere noen stikkord. 9INFORMASJON

11 Hva du kan bli 15 studieretninger gir deg mange muligheter STUDIERETNINGER Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag AA Denne studieretningen gir deg såkalt studiekompetanse. Den gir deg først og fremst grunnlag for å studere videre etter videregående opplæring. Studieretningen fører ikke fram til et spesielt yrke, men gir deg rett til å søke forskjellige studier ved høgskoler og universiteter. Videre studier kan føre fram til yrker som sykepleier, lærer, førskolelærer, psykolog, lege, ingeniør, prest, økonom osv. Den som velger denne studieretningen, bør være glad i å lese og arbeide med teoretiske fag. Studieretning for byggfag BY Denne studieretningen åpner for svært mange yrkesområder innenfor feltet bygg og anlegg. Du kan for eksempel bli asfaltør, vei- og anleggsarbeider, banemontør, bergfagarbeider, anleggsmaskinfører, jernbinder, steinfagarbeider, stillasbygger eller gipsmaker. Andre muligheter er å ta utdanning som tømrer, byggevareselger eller murer. Felles for alle fagene er at du bør ha praktisk sans og godt håndlag. Du bør også kunne arbeide i team, siden mange byggeprosjekter krever nært samarbeid mellom forskjellige yrkesgrupper. Studieretning for elektrofag EL Velger du denne studieretningen, kan du for eksempel bli elektriker, elektroreparatør, automatiker eller togelektriker. Andre mulige yrker er energioperatør, heismontør eller signalmontør. Aktuelle arbeidsplasser kan være i prosessindustrien, i elektronikkindustrien, i mekanisk industri, ved energiverk eller i jernbanebedrifter. Velger du et yrke innenfor elektrofag, bør du kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk. Du bør også ha praktisk håndlag. 10 Se mer på internettadressen ped.lex.no

12 Studieretning for formgivingsfag FO Denne studieretningen gir mange muligheter innenfor forskjellige håndverksyrker. Du kan for eksempel bli blomsterdekoratør, buntmaker, gullsmed, glasshåndverker, skomaker, frisør eller skredder. Ett av kursene i denne studieretningen VK2 tegning/form/farge gir deg studiekompetanse og dermed rett til å søke videre utdanning ved høgskoler. For å velge denne studieretningen, bør du ha kreative evner og like å arbeide med hendene. Studieretning for helse- og sosialfag HS Denne studieretningen gir deg mange muligheter innenfor forskjellige yrker der du vil ha med pleie av eller omsorg for andre mennesker å gjøre. Du kan for eksempel bli fotterapeut, hudpleier, helsesekretær, apotektekniker, eller du kan bli barne- og ungdomsarbeider, hjelpepleier, ambulansearbeider, omsorgsarbeider eller renholdsoperatør. Aktuelle arbeidsplasser kan være på sykehus, i hjemmetjenesten, i barnehager eller fritidshjem, på tannlegekontor, legekontor eller apotek. For å velge denne studieretningen er det viktig at du bryr deg om og kan ta hensyn til andre mennesker. Studieretning for hotell- og næringsmiddelfag HN Denne studieretningen gir opplæring for blant annet hotell- og restaurantnæringen, næringsmiddelbedrifter og produksjon av mat-, fiske-, drikke-, bake- og kjøttvarer. Den fører fram til yrker som for eksempel baker, konditor, fiskehandler, slakter, servitør eller kokk. Innenfor de forskjellige bransjene er det stadig nyutvikling av produkter og tjenester. Du bør derfor være kreativ. Du bør også ha godt håndlag, og for de fleste yrkene er det viktig å være serviceinnstilt. STUDIERETNINGER 11

13 STUDIERETNINGER Studieretning for idrettsfag ID Denne utdanningen gir grunnlag for å ta på seg trenerjobber innenfor idretts- og friluftsliv, spesielt innenfor barneidrett. Studieretningen fører ikke fram til et spesielt yrke, men gir generell studiekompetanse det vil si at du får rett til å søke forskjellige studier ved høgskoler og universiteter, for eksempel ved idrettshøgskoler. Den som velger denne studieretningen, bør være glad i idrett her er det trening hver eneste dag i skoletiden. Studieretningen er et tilbud både til deg som ønsker å kombinere utdanningen med toppidrett, og til deg som ikke har noen planer om å bli profesjonell idrettsutøver, men som ønsker en alternativ vei til studiekompetanse. Studieretning for kjemi- og prosessfag KP Dette er en studieretning som fører fram til yrker i kjemisk prosessindustri, i oljeindustri og offshorevirksomhet, i metallurgisk industri eller i treforedlingsindustrien. Du kan også bli faglaborant med arbeidssted i analyse-, forskningseller utviklingslaboratorier, enten i industrien, ved et universitet eller på et sykehus. En annen mulighet er å bli tekstilrenholder med arbeidssted i et renseri eller vaskeri. Dersom du velger denne studieretningen, bør du være glad i naturfag, og du bør være interessert i ny teknologi. Studieretning for medier og kommunikasjon MK Velger du denne studieretningen, kan du blant annet bli reklamemedarbeider i et trykkeri, en avis, et forlag eller et reklamebyrå. Andre muligheter er å bli fotograf eller bokbinder. Et av kursene i denne studieretningen VK2 Medier og kommunikasjon gir deg studiekompetanse. Videre studier kan føre til ulike jobber innenfor medier og kommunikasjon i fjernsyn eller radio, i reklamebransjen eller i forlagsvirksomhet. Du bør ha kreative evner, kunne kommunisere med andre og være interessert i informasjonsteknologi. 12 Se mer på internettadressen ped.lex.no

14 Gry Thomsen, 19 år, Rogaland, butikkslakterfaget, andre året i lære Jeg hadde egentlig lyst til å bli kokk da jeg var yngre. Derfor søkte jeg meg inn på GK hotell- og næringsmiddelfag. Da vi ble utplassert, fikk jeg erfaringer både i bakerfaget, kokkfaget, servitørfaget og kjøttfagene. Etter dette syntes jeg at kjøttfag virket mye mer spennende og valgte det på VK1. Jeg går i lære hos Coop OBS. I delikatesseavdelingen lærer vi å lage salater, partere dyr, skjære ut fenalår, lage forskjellig pålegg og hjelpe kunder. Vi må kunne en del om matlagning også, fordi kundene ofte har spørsmål om dette. Jeg synes det er kjekt å skjære kjøtt, lage pålegg og diske opp. Det er aller morsomst på jobb når det er mange kunder. Da føles det som jeg nettopp har kommet på jobb når jeg skal hjem. Espen Kjellemo, 20 år, Østfold, kobber- og blikkenslagerfaget, andre året i lære Da jeg var 14 år, fikk jeg sommerjobb hos en bekjent som driver et ventilasjonsfirma. Jeg likte veldig godt å holde på med praktiske arbeidsoppgaver. Derfor satset jeg på å ta kobber- og blikkenslagerfaget og søkte meg inn på GK tekniske byggfag. Opplæringen er todelt. Den ene delen omfatter ventilasjonsarbeid, det vil si å lede frisk luft til hus og bygninger slik at det blir et bra inneklima. Den andre delen er kobber- og blikkenslagerarbeid slik vi kjenner det fra gammelt av. Vi lager og monterer alt fra utvendige takrenner og veggkledning til piper og luftehatter. I dette faget er det viktig å tørre å snakke med folk. Det er mye samarbeid med elektrikere, snekkere og malere. Og så må du ikke ha høydeskrekk. Eli Karin Slotsvik, 19 år, Møre og Romsdal, VK2 økonomiske og administrative fag Jeg har alltid likt matte og økonomi. Derfor valgte jeg VK1 økonomiske og administrative fag etter GK allmenne, økonomiske og administrative fag. Jeg har hatt eksportmarkedsføring som studieretningsfag, og nå har jeg søkt på høgskolen i Ålesund til neste år for å spesialisere meg på dette feltet. Fiskeeksport er veldig aktuelt for oss her på Sunnmøre. Faglig sett er studieretningsfagene det mest interessante, for da får du holde på med det du interesserer deg for. På studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag kan du jobbe mye og få gode karakterer, eller du kan ha som mål å bare komme igjennom uten å stryke. Jeg hadde et høyt mål, og da ble det en del å gjøre. Raymond Mietinen, 18 år, Finnmark, anleggsmaskinførerfaget, første året i lære Jeg har lenge visst at jeg ville bli anleggsmaskinfører. Helt siden jeg var liten, har jeg vært med faren min ut på anlegg med gravemaskiner. Nå er jeg ferdig med VK1 anleggsmaskinfører og skal begynne i lære. På jobb graver vi grøfter og legger kabler. Vi skifter ut drenering rundt hus og gjør annet anleggs-, drifts- og kontrollarbeid. Det mest utfordrende med å være anleggsmaskinfører er å være ute i mye dårlig vær. Hvis du skal begynne på en yrkesfaglig studieretning, bør du ha et mål med hva du skal bli. Når du begynner på et kurs, må du ha interesse for det, stå på og ha lyst til å fullføre. STUDIERETNINGER 13

15 STUDIERETNINGER Lene Monica Aas, 20 år, Sør-Trøndelag, trevareog møbelsnekkerfaget, andre året i lære Jeg hadde en del sløyd på ungdomsskolen og syntes det var artig. Læreren min anbefalte meg å gå videre med GK trearbeidsfag, og det hadde jeg lyst til. Det første året i lære, var jeg i en større bedrift. Der ble alt arbeidet gjort med maskiner. Vi laget alt fra vitrineskap til senger, arbeidsbord, salongbord og sofa. Nå er jeg i en liten bedrift hvor vi for det meste lager skapinnredninger og trapper. Det er større utfordringer i en mindre bedrift. På fritiden holder jeg på å restaurere gamle møbler. Det er veldig gøy. Ole Jørgen Bordal, 18 år, Aust-Agder, tømrerfaget, første året i lære Da jeg først leste om GK byggfag, syntes jeg det så veldig interessant ut. Jeg ville gjerne ta en yrkesfaglig studieretning. Jeg fant ganske fort ut at jeg ville velge tømrerfaget videre. Jeg har mange kamerater som er tømrere, og de sa mye positivt om faget. Det har selvsagt påvirket meg. Jeg går i lære i et lite firma. Arbeidsoppgavene er ofte varierte. Det er morsomst å bygge hus. Vi startet på et hus i november og var ferdige i juni. Jeg har også murt en del og laget mange forskalinger. Også det er en del av tømrerfaget. Jeg har vært så heldig å få tilbud om fast ansettelse når læretida er over. På sikt har jeg lyst til å ta mesterbrevet og starte for meg selv. Som tømrer må du like å bruke hendene, og du må trives med å være i fysisk aktivitet. Og så må du tåle både regn og kulde når du jobber ute. Oda Merete Mo, 19 år, Sogn og Fjordane, VK2 idrettsfag Jeg valgte idrettsfag fordi jeg alltid har trent masse og vært med på mange ulike idretter. På idrettfag har vi de samme felles allmenne fagene som på studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag, men med tillegg av idrettsfag. Treningslære er kanskje det vanskeligste faget. Her lærer du hvordan du skal trene riktig og holde deg i form. I tredje klasse må vi fordype oss i en idrett. Jeg valgte håndball. Jeg er ikke sikker på hva jeg har lyst til å bli, men jeg vil kanskje gå videre med idretts- og helsefag. Jeg har tenkt på fysioterapistudier, og jeg har søkt på idrettshøgskolen. Jeg har også tenkt på å starte mitt eget treningsstudio eller bli trener. Det er vanskelig å måtte bestemme seg og avgjøre. Du må gjøre det du har lyst til, og ikke bare gjøre som andre sier du skal. Morten Gjørlihagen, 17 år, Oppland, VK1 medier og kommunikasjon Jeg liker å holde på med data og film, og er glad i å prate. Det passer godt på studieretningen for medier og kommunikasjon. Derfor søkte jeg dit og kom inn. På medier og kommunikasjon er det en god balanse mellom mediefag og allmenne fag. Vi skal lære alt fra kunsthistorie til å filme, lage web-sider, tegne, male, lage hørespill og radiosendinger, skrive og fotografere. Vi har også hatt litt om trykking av aviser og blader, og vi har laget plakater og foldere. Jeg har nettopp avsluttet VK1 med et prosjekt i fotojournalistikk, og var utplassert i lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen i to uker. Det var kjempespennende. 14

16 Studieretning for mekaniske fag ME Denne studieretningen åpner veien til yrker som platearbeider, støper, låsesmed, motorsykkelreparatør, bilskadereparatør, landbruksmaskinmekaniker, yrkessjåfør, kuldemontør eller børsemaker. Du kan også velge å bli urmaker, garver, fagoperatør i industritekstilfag eller ortopedisk fottøymaker. Felles for alle fagene er at du bør ha praktisk sans og godt håndlag. Du bør være nøyaktig og ha interesse for teknikk og maskiner. Studieretning for musikk, dans og drama MD Dette er en studieretning som gir deg generell studiekompetanse det vil si at du får rett til å søke ulike studier ved høgskoler og universiteter. Du kan blant annet søke høyere utdanning innenfor musikk, dans eller drama. Vær oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir inntak til alle høgskoler og universiteter, fordi noen studier krever at du også har tatt fag som matematikk og naturfag. Studieretningen stiller krav til ferdigheter innenfor den retningen du velger. Du bør beherske ett av områdene musikk, dans eller drama før du begynner på grunnkurset. Undervisningen stiller store krav til utholdenhet og øving. Studieretning for naturbruk NA Dersom du velger denne studieretningen, kan du etterpå arbeide med bruk og utnyttelse av naturen og naturressursene. Du kan bli gartner, fisker, skogsarbeider eller hovslager, eller du kan få deg arbeid innenfor hagebruk, akvakultur, reindrift, idrettsanlegg, landbruk eller skogbruk. Studieretningen VK2 naturforvaltning gir deg studiekompetanse og dermed rett til å søke videre utdanning ved høgskoler. For å velge denne studieretningen, bør du være interessert i naturen, ha praktisk håndlag og like å arbeide ute. STUDIERETNINGER Se mer på internettadressen ped.lex.no 15

17 Studieretning for salg og service SA Denne studieretningen gir grunnlag for arbeid i butikk, på kontor, i vekterselskap, i reisebyrå, eller i resepsjonen på hotell. Velger du ekstra språkfag, er det også muligheter for arbeid i utlandet. En servicemedarbeider er bedriftens ansikt utad, så du bør være høflig, utadvendt og serviceinnstilt, og du må like å ha med andre mennesker å gjøre. STUDIERETNINGER Studieretning for tekniske byggfag TB Studieretningen tilbyr mange muligheter innenfor forskjellige håndverks- og industriyrker og i teknisk byggebransje. Felles for yrkene er arbeid med utvendig og innvendig utforming og innredning av bygg. Du kan bli maler, kobber- og blikkenslager, tapetserer, glassliper, galvanisør, rørlegger, feier, brannmann, taktekker eller isolatør. Du bør ha godt håndlag, praktisk og estetisk sans, og du bør kunne arbeide selvstendig og nøyaktig. Studieretning for trearbeidsfag TR Denne studieretningen åpner for forskjellige håndverks- og trevareindustriyrker. Du kan for eksempel bli kurvmaker, orgelbygger, møbeltapetserer, salmaker eller snekker. Andre muligheter er industritapetserer, fagoperatør i trelastfag, trebåtbygger eller pianostemmer. Du bør ha godt håndlag, praktisk og estetisk sans. Du bør kunne arbeide selvstendig og nøyaktig. Alle studieretninger IKT-driftsfag Dette er et videregående kurs, men vi tar det med her fordi du kan søke kurset etter alle grunnkurs. Etter to års opplæring i skole og to år i bedrift, kan du bli IKT-driftsoperatør. Da kan du for eksempel få jobb som driftsansvarlig for dataanlegg i små eller store bedrifter. Du bør like å løse problemer, kunne kommunisere og samarbeide med andre. Du må være flink i engelsk. 16 Se mer på internettadressen ped.lex.no

18 Joakim Åsali, 19 år, Troms, akvakulturfaget, første året i lære På utdanningsmessen i Tromsø fikk jeg høre om Val videregående skole i Nord- Trøndelag. Skolen har internat med elever fra hele landet. Jeg hadde lyst til å flytte hjemmefra, så jeg begynte der. Jeg valgte GK naturbruk blå linje, og det var der jeg først fikk innblikk i fiskeoppdrett og akvakulturfaget. Jeg flyttet til Tromsø for å gå VK1 akvakultur på Kvaløya videregående skole. Nå går jeg i lære hos Troms Steinbit AS i hjembygda mi. Vi lærer om sykdommer på fisk, hvor mye fôr fisken skal ha, og hvor tett de kan gå i karet. Jeg er med på hele produksjonen, alt fra å fôre fisken, til å slakte den. Hvis du vil velge akvakulturfaget, må du ikke være redd for å ta i fisk, og du må være disiplinert. Jeg er veldig fornøyd med arbeidsplassen, miljøet og valget mitt. Jorid Øvsthus, 18 år, Hordaland, VK2 økonomiske og administrative fag Da jeg valgte GK allmenne, økonomiske og administrative fag, satset jeg på min interesse for økonomi og ledelse. Jeg fant ut at det ville være en fordel å ha hatt fagene bedriftsøkonomi og regnskap hvis jeg skulle studere videre på Norges Handelshøyskole (NHH). Dermed endte jeg opp med å velge VK1 og VK2 økonomiske og administrative fag. De økonomiske fagene har uten tvil vært det jeg har likt best. Det er viktig å være glad i tall, for hos oss er det 15 timer med tall i uka, så det er mye regning. Jeg synes det har vært bra både sosialt og faglig på videregående. Jeg kommer til å savne klassemiljøet når jeg begynner på høyere utdanning. Jeg har søkt NHH, og har lyst til å ta en mastergrad innenfor økonomistyring og ledelse. June Susann Hanssen, 18 år, Nordland, damefrisørfaget, andre året i lære Jeg har lenge klippet hår for en del venner. Jeg bestemte meg for å bli frisør en god stund før jeg begynte på videregående skole. Det er lurt å tenke på om man er innadvendt eller utadvendt, for å være frisør uten å prate med folk, kommer du ikke langt med. På VK1 frisørfag lærer du om hårets oppbygging, klipping og fargeteknikker. Du må også lage arbeidstegninger til de forskjellige frisyrene. Som lærling i damefrisørfaget lærer jeg å klippe, farge, stripe, sminke og lage brudefrisyrer. Jeg jobber ute i en salong og får ha vanlige kunder. Ikke noe av det jeg holder på med, er kjedelig. Det er forskjellig fra dag til dag, fra kunde til kunde og fra hår til hår. Frode Klerck Nilssen, 22 år, Oslo, VK2 allmenne fag (student NTNU) Fra jeg var 10 år, fikk jeg være med min nabo når han stod i garasjen og mekket mopeder. Jeg skjønte etter hvert at en utdanning innen mekanikk ville passe for meg. Men jeg fant også ut at jeg gjerne ville lære litt om teorien bak forskjellige ting. Så på ungdomsskolen bestemte jeg meg for at jeg ville studere maskin på Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU). Og da var allmenne fag nesten den eneste muligheten. Jeg valgte matte, fysikk og IT som studieretningsfag, fordi det er krav om en del realfag fra videregående skole på ingeniørstudiene. Det var slitsomt med lekser hver dag, men det gikk egentlig greit. STUDIERETNINGER 17

19 KJENN DEG SELV Kanskje er du flink på flere områder? Da har du mange muligheter. Oppgaven din blir å finne ut hva du har aller mest lyst til. Kjenn deg selv for å velge rett Å kjenne seg selv er nødvendig når du skal velge utdanning og yrke. Først og fremst bør du finne fram til hva som er dine sterke sider. Det gir deg selvtillit, noe som er viktig når du skal gjøre et godt valg. Spør derfor deg selv: Hvor godt kjenner jeg meg selv? Hvordan kan jeg lære meg selv bedre å kjenne, og hvem kan hjelpe meg med det? Hva er jeg flink til? Hva er jeg interessert i? Hva liker jeg å holde på med? Ved å arbeide videre med dette heftet, får du hjelp til å gjøre et best mulig valg. Evner, anlegg og ferdigheter På skolen har du sikkert funnet ut hvilke fag som er de letteste for deg, og hvilke fag du strever med. Det kan gi en pekepinn om i hvilken retning evnene dine går. Er du flink i teorifagene? Hva liker du best, språk eller matematikk? Har du kunstneriske evner, liker du å tegne og male eller spille et instrument? Går evnene dine i praktisk retning? Trives du med å lage mat, sy eller snekre, reparere eller mekke? Eller er det kanskje i kroppsøvingstimene du hevder deg aller best? Egenskaper Med egenskaper mener vi hvordan du er som person. Er du sosial? Liker du å være sammen med mange mennesker? Har du lett for å prate og bli kjent med andre, eller trives du best sammen med noen få gode venner? Greier du å samarbeide, eller vil du helst ha det på din måte? Er du flink til å lytte til andres ideer og meninger? Er du til å stole på? Liker du å ha det ryddig rundt deg, eller er du en rotekopp? Er du full av initiativ, eller liker du best at andre bestemmer og ordner opp? 18

20 Hvordan du er som person, har betydning for ditt valg av framtidig yrke. Er du utadvendt, kan du passe godt i et yrke der du treffer mange ukjente mennesker. Når du en gang i framtiden skal søke jobb, vil arbeidsgiveren legge stor vekt på hvilke personlige egenskaper du har. Det kan bety mye om du er til å stole på, om du har lite fravær, og om du kan samarbeide og arbeide selvstendig. Holdningen til arbeidet og dem du skal arbeide sammen med, kan være vel så viktig som gode karakterer fra skolen. Derfor er ordens- og oppførselskarakterene viktige! Vi er alle sammensatt med ulike egenskaper. Skriv noen stikkord om dine sterke sider. EGENSKAPER 19

Forskjell på folk hva gjør skolen?

Forskjell på folk hva gjør skolen? RAPPORT 3/2006 Eifred Markussen, Berit Lødding, Nina Sandberg og Nils Vibe Forskjell på folk hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk

Detaljer

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Bortvalg og prestasjoner

Bortvalg og prestasjoner SKRIFTSERIE 4/2004 Eifred Markussen Nina Sandberg Bortvalg og prestasjoner Om 9798 ungdommer på Østlandet, deres vei gjennom, ut av, eller ut og inn av videregående opplæring, og om deres prestasjoner

Detaljer

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 innhold Lederartikkel: Viktig forsøk... 3 Tradisjonsrikt

Detaljer

Stayere, sluttere og returnerte

Stayere, sluttere og returnerte SKRIFTSERIE 6/2005 Eifred Markussen og Nina Sandberg Stayere, sluttere og returnerte Om 9756 ungdommer på Østlandet og deres karriere i videregående opplæring frem til midten av det tredje skoleåret NIFU

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer