Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon"

Transkript

1 Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene, og hvordan kan ungdom hjelpes til å velge mest mulig riktig? Foreldre og foresatte, lærere og utdanningsog yrkesrådgivere er viktige støttespillere for de unge når de skal velge utdanning og yrke. Men det er svært viktig at ungdommen selv tar ansvaret for sine valg. Å velge på vegne av de unge er risikabelt, for det fratar dem ansvaret for sin egen framtid. Dette heftet har som mål å gi elevene hjelp til å forberede seg til å velge videregående opplæring, samtidig som det gir foreldre og foresatte informasjon og hjelp til å være gode veiledere og støttespillere for de unge. Til foreldre og foresatte En egen del er satt av til dere fra side 28. Du bør allikevel lese hele heftet også den delen som er spesielt beregnet for elevene. Om prosjektet Dette informasjonsheftet er oversatt fra norsk til 15 språk. Opplegget er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Redaksjonen retter en spesiell takk til prosjektleder for Satsing mot bortvalg Per Svendsen og Åse Øvstedal ved Ski videregående skole i Akershus, Judith Melby og Teddy Kjendlie ved Holmlia ungdomsskole i Oslo, rådgiverne Toril Arntzen og Thorild Vormedal Danielsen, samt Liv-Marie Bakka, leder i Skolerådgiverlaget, som alle har vært behjelpelig med idéer og innspill. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

2 Nettstedet vilbli.no gir oversikt over mulighetene innen videregående opplæring. Andre nyttige nettsteder:

3 Innhold Til deg som skal søke Drømmen om framtiden 4 Om å velge 4 Valg av utdanningsprogram 4 Hvordan søker du? 4 Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring 4 Inntak 6 Studiekompetanse 6 Yrkeskompetanse 6 Påbygging til generell studiekompetanse 6 La evner, anlegg og interesser styre dine valg 6 12 utdanningsprogram gir deg mange muligheter 6 3 studieforberende utdanningsprogram 7 9 yrkesfaglige utdanningsprogram 7 Kjenn deg selv for å velge rett 8 Evner, anlegg og ferdigheter 9 Egenskaper 9 Interesser 9 Helse 9 Andres forventninger 10 Muligheter og begrensninger 10 Til foreldrene dine Det er den unges valg 11 Lovfestet rett 11 Minoritetsspråklige søkere 11 Annet morsmål enn norsk 11 Dokumentasjon av kunnskaper i fremmedspråk 11 Økonomi hvem betaler videregående opplæring? 11 Støtteordninger 11 Bred allmennutdanning 11 Kompetanse 12 Studiekompetanse 12 Yrkeskompetanse 12 Kompetanse på lavere nivå 12 Påbygging til generell studiekompetanse 12 Foreldrenes utfordring: å hjelpe den unge til selv å ta ansvar 12 Slik kan du bli en god veileder for egne barn 12 Informasjonsmøter 12

4 Til deg som skal søke Drømmen om framtiden Hva skal du bli? Hvilke drømmer har du om framtiden, om yrkesvalg, om å gjøre det du trives og lykkes med? Det er du selv som må velge hva du skal bruke årene i videregående opplæring til. Derfor er det lurt å tenke nøye gjennom hvilken utdanning du har lyst til å satse på, og hvilke konsekvenser et slikt valg har for deg. Om å velge På ungdomstrinnet er det vanlig at man ikke vet hva man vil bli. Men de fleste vet likevel noe om hva de liker å holde på med, og hva det er som faller lettest for dem. Det er dette du bør legge vekt på når du skal velge ett av de 12 utdanningsprogrammene i videregående skole det første året. Valg av utdanningsprogram Før 1. mars må du velge utdanningsprogram. Hvis du har behov for inntak på særskilt grunnlag, er søknadsfristen 1. februar. For at du skal kunne gjøre et valg som passer akkurat deg, bør du tenke over en del ting som gjelder deg personlig. Det gjelder uansett om du har et bestemt yrke i tankene eller ikke. Er du for eksempel skoleflink og glad i å lese mye, eller trives du best med praktiske gjøremål? Ønsker du å studere videre ved høgskole eller universitet etter avsluttet videregående opplæring, eller ønsker du å begynne å jobbe? Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring I videregående opplæring skiller vi mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring. Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Opplæringen er treårig og foregår i skolen. Det er tre studieforberedende utdanningsprogram. Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fagbrev eller svennebrev. Den yrkesfaglige opplæringen er en kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktisk opplæring. Det er ni yrkesfaglige utdanningsprogram. Opplæringen som fører til yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev er treårig og foregår i skole. I de fleste lærefag foregår de to første årene av opplæringen i skole. Deretter følger vanligvis to års læretid i bedrift. Starter du på et utdanningsprogram som fører fram til et yrke, kan du søke arbeid etter tre år, eventuelt etter fire år eller mer. Velger du yrkesfaglig utdanningsprogram, kan du oppnå yrkeskompetanse uten å måtte ta opp studielån. Og du kan alltid bygge på en yrkesfaglig utdanning for å oppnå generell studiekompetanse. Hvordan søker du? Generelt skal du sende søknaden til inntakskontoret i hjemfylket ditt. Fylkene har innført søking til videregående opplæring via nettstedet På skolen din vil du i god tid før søknadsfristen få utdelt bruker-id og passord for søknad over Internett. I noen fylker er det også mulig å bruke søknadsskjema på papir. Og har du vedlegg til søknaden din, må du alltid sende dem per post til inntakskontoret i fylket ditt.

5 Modellen under viser alternative veier i videregående opplæring. Av fargebruken går det fram om opplæringen foregår i skole eller bedrift. Studieforberedende Videregående trinn 1 i skole Videregående trinn 2 i skole Videregående trinn 3 i skole Påbygging til generell studiekompetanse Studiekompetanse Påbygging til generell studiekompetanse Videregående trinn 1 i skole Videregående trinn 2 i skole Videregående trinn 3 i skole Yrkeskompetanse Yrkesfaglig Opplæring i bedrift særløp Opplæring i bedrift 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år

6 Inntak Du har rett til å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene du ønsker mest. Karakterene dine fra 10. trinn vil være med på å avgjøre om du kommer inn på førsteønsket ditt. Søkere som ikke har slike karakterer, vil bli vurdert individuelt. Videre har du rett til å komme inn på et Vg2 som bygger på det Vg1 du har valgt, men du har ikke krav på å få det programområdet du prioriterer. Studiekompetanse Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå tre års videregående opplæring fra utdanningsprogram for idrettsfag musikk, dans og drama studiespesialisering medier og kommunikasjon med studieforberedende Vg3 naturbruk med studieforberedende Vg3 Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for opptak ved studiestedet du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav høgskolen/universitetet stiller. Noen studier har opptaksprøve. Enkelte studier stiller krav om spesiell studiekompetanse, det vil si spesielle fag, vanligvis realfag som matematikk. Slik kompetanse kan enklest oppnås i utdanningsprogram for studiespesialisering. Inngangsporten til visse studier som for eksempel medisin og jus eller siviløkonom- og sivilingeniørstudier, er svært smal. Du må ha meget gode karakterer for å komme inn. På nettstedet finnes informasjon om opptakskrav. Yrkeskompetanse Å ha yrkeskompetanse vil si at du er utdannet til å utøve et yrke. Ved å fullføre og bestå opplæring fra de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene, kan du oppnå forskjellige former for yrkeskompetanse. Opplæring i de såkalte lærefagene fører fram til fag- eller svennebrev, etter avlagt fag- eller svenneprøve. Det heter svenneprøve og svennebrev i håndverkspregede fag som gullsmedfaget, tømrerfaget og møbelsnekkerfaget, og fagprøve og fagbrev i andre fag som kokkfaget, elektrikerfaget og flymotormekanikerfaget. Opplæring i de fagene som ikke hører inn under lærefagene, fører fram til yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev som gartneri og hagebruk, hudpleie og helsesekretær. Påbygging til generell studiekompetanse Etter to år i et yrkesfaglig utdanningsprogram, eller når du har oppnådd yrkeskompetanse, kan du søke påbygging til generell studiekompetanse for å oppnå studiekompetanse. Dette er en svært krevende teoretisk opplæring som foregår i skole. La evner, anlegg og interesser styre dine valg Det er viktig at du gjør valg av utdanning til ditt eget valg, og at valget bygger på n dine ønsker n dine evner, anlegg og interesser n best mulig kjennskap til ulike utdanningsmuligheter og yrker Bruk god tid på å bestemme deg. Snakk med utdannings- og yrkesrådgiveren og foreldrene dine før du foretar det endelige valget. Tenk ikke så mye på hva du skal bli, men mer på hva som er dine sterke sider, og hva du tror du kan like å arbeide med. Modellen under viser faktorer som er nyttige å tenke gjennom før du bestemmer deg. Det finnes forskjellige tester på Internett der du kan kartlegge dine egne evner, interesser og anlegg. Se f.eks. 12 utdanningsprogram gir deg mange muligheter Innenfor alle de 12 utdanningsprogrammene er det nødvendig både å kunne arbeide selvstendig og å kunne samarbeide med andre. Utover dette stiller utdanningsprogrammene ulike krav, som du kan lese om på de neste sidene. Du bør snakke med utdannings- og yrkesrådgiveren din om hvilket utdanningsprogram som passer best for deg, slik at du ikke bruker opp retten din til videregående opplæring ved å velge feil utdanningsprogram.

7 3 studieforberedende utdanningsprogram Disse utdanningsprogrammene fører ikke direkte fram til noe yrke, men gir studiekompetanse etter fullført og bestått treårig løp. Utdanningsprogram for idrettsfag Dette utdanningsprogrammet har som formål å gi elever med interesse for idrett en allsidig idrettsutdanning, samt å gi talentfulle idrettsutøvere en mulighet til å kombinere utdanning med toppidrett. Utdanningsprogrammet gir grunnlag for å ta på seg trenerjobber innenfor idretts- og friluftsliv, spesielt innenfor barneidrett. Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse og rett til å søke ulike studier ved høyskoler og universiteter, for eksempel ved idrettshøyskoler. Velger du dette utdanningsprogrammet, bør du vær glad i og ha anlegg for idrett her er det trening hver eneste dag i skoletiden. I tillegg bør du kunne mestre krevende teoretiske fag. Utdanningsprogram for musikk, dans og drama Dette er et utdanningsprogram som gir deg mulighet for å utvikle deg innenfor et kunstnerisk interesseområde. Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse og rett å søke ulike studier ved høyskoler og universiteter. Det vil kanskje være mest aktuelt for deg å søke høyere utdanning innenfor musikk, dans eller drama. Underveis i opplæringen må du velge å fordype deg innenfor ett av disse programområdene. Utdanningsprogrammet stiller krav til ferdigheter innenfor det programområdet du velger. Du bør derfor beherske ett av områdene før du begynner i videregående opplæring. Opplæringen stiller også store krav til kunstneriske evner, utholdenhet og øving. I tillegg bør du kunne mestre krevende teoretiske fag. Utdanningsprogram for studiespesialisering Dette utdanningsprogrammet gir deg generell eller spesiell studiekompetanse, alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger. Det gir deg grunnlag for å søke forskjellige studier ved høyskoler og universiteter. Underveis i opplæringen må du velge fordypning innen ett av fire programområder: realfag, samfunnsfag og økonomi, språkfag eller formgivingsfag. Videre studier kan føre fram til yrker som sykepleier, lærer, psykolog, lege, ingeniør, prest, journalist, økonom, jurist osv. eller yrker innen kunst og design. Velger du dette utdanningsprogrammet, bør du være glad i å lese og arbeide med krevende teoretiske fag. Du bør også ha gode norskkunnskaper. 9 yrkesfaglige utdanningsprogram Disse utdanningsprogrammene fører direkte fram til et yrke, etter fullført og bestått tre femårig løp. Selv om opplæringen er en kombinasjon av teori og praksis, har også disse utdanningsprogrammene som hovedregel en del teoretiske fag som må mestres og bestås. Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk Dette utdanningsprogrammet åpner for svært mange yrkesområder innenfor bygg- og anleggsbransjen. Du kan for eksempel bli anleggsfagarbeider og spesialisere deg innenfor vegarbeid, anleggs- og grunnarbeid, asfaltarbeid eller banemontørarbeid. Andre muligheter er å ta utdanning som maler, murer, tømrer, rørlegger, stillasbygger, taktekker, blikkenslager m.m. Felles for disse yrkene er at du bør ha praktisk sans og godt håndlag. Du bør også kunne arbeide i team, siden mange byggeprosjekter krever nært samarbeid mellom forskjellige yrkesgrupper. Utdanningsprogram for design og håndverk Dette utdanningsprogrammet er bredt sammensatt og gir arbeidsmuligheter innenfor mange forskjellige håndverksyrker. Du kan for eksempel bli aktivitør, blomsterdekoratør, buntmaker, bunadstilvirker, frisør, gullsmed, glasshåndverker, møbelsnekker, orgelbygger, pianostemmer, pottemaker, skomaker, skredder, smed, treskjærer, urmaker og mye mer. For å velge dette utdanningsprogrammet bør du ha kreative evner, være nøyaktig og like å arbeid med hendene. Utdanningsprogram for elektrofag Velger du dette utdanningsprogrammet, kan du for eksempel bli elektriker, elektroreparatør, heismontør eller automatiker. Andre aktuelle arbeidsplasser kan være i databransjen, i prosessindustrien, elektronikkindustrien, mekanisk industri, ved energiverk eller i jernbanedrift. Men du kan også få arbeid i flybransjen som avioniker eller mekaniker, eller innen oljebransjen og jobbe med fjernstyrte undervannsoperasjoner. Felles for yrkene innen elektrofag er at du

8 må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk. Godt fargesyn kan være et krav. Du må også ha praktisk håndlag. Utdanningsprogram for helse- og sosialfag Ønsker du å arbeid med pleie av eller omsorg for andre mennesker, kan dette være et aktuelt utdanningsprogram. Du kan for eksempel bli fotterapeut, helsesekretær, tannhelsesekretær eller farmasitekniker. Men du kan også bli barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, ambulansearbeider eller ortopeditekniker. Aktuelle arbeidsplasser kan være på sykehus, i hjemmetjenesten, i barnehager eller fritidshjem, på tannlegekontor, legekontor eller apotek. For å velge dette utdanningsprogrammet er det viktig at du bryr deg om, kan vise omsorg og ta hensyn til andre mennesker. Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Velger du dette utdanningsprogrammet, kan du bli fotograf, eller du kan bli mediegrafiker og for eksempel arbeide med trykksakproduksjon, webdesign, multimedieproduksjon, TV-grafikk eller formgiving for digital kommunikasjon. Andre muligheter er å arbeide med reklame eller illustrasjon i et forlag eller et reklamebyrå. Dersom du velger studieforberedende Vg3, kan du oppnå generell studiekompetanse og studere videre ved høyskoler og universiteter. Innen disse bransjene bør du ha godt fargesyn og kreative evner. Du bør også kunne kommunisere med andre, både skriftlig og muntlig og i tillegg være interessert i informasjonsteknologi. Utdanningsprogram for naturbruk Dersom du velger dette utdanningsprogrammet, kan du etterpå arbeide med bruk og utnyttelse av naturen og naturressursene. Du kan bli gartner, fisker eller hovslager, eller du kan få deg arbeid innenfor hagebruk, akvakultur, reindrift, idrettsanlegg, landbruk eller skogbruk. Velger du studieforberedende Vg3, kan du få generell studiekompetanse og rett til å studere videre ved høyskoler og universiteter. For å velge dette utdanningsprogrammet, bør du være interessert i naturen, ha praktisk håndlag og like å arbeide ute. Utdanningsprogram for restaurant- og matfag Dette utdanningsprogrammet gir opplæring for blant annet hotell- og restaurantnæringen og næringsmiddelindustrien, men også for arbeid i andre bedrifter som produserer kjøtt, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Det fører fram til yrker som for eksempel baker, konditor, fiskehandler, pølsemaker, slakter, servitør og kokk. Yrkene krever godt håndlag, nøyaktighet og renslighet. Der du er i direkte kontakt med kunder, er det også viktig at du er serviceinnstilt. Utdanningsprogram for service og samferdsel Dette utdanningsprogrammet gir grunnlag for arbeid på kontor, i vekterselskap, i reisebyrå, i resepsjonen på et hotell eller i salgsbransjen, men også for arbeid med IKT-service. I tillegg kan du få jobb i transportbransjen og arbeide som yrkessjåfør eller med logistikk, noe som blant annet omfatter godstransport og planlegging av vareflyt og lagring. En servicemedarbeider er bedriftens ansikt utad, så du bør være høflig, utadvendt og serviceinnstilt, og du må like å ha med andre mennesker å gjøre. Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon Dette utdanningsprogrammet gir grunnlag for å velge mellom mer enn 50 forskjellige yrker innen teknisk og elektromekanisk industri, innen skipsindustrien, tekoindustrien, bilindustrien, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Du kan bli aluminiumskonstruktør, sveiser og verktøymaker, bokbinder, grafisk trykker og låsesmed, matros og motormann, industrisyer og fagoperatør i trikotasjeindustrien, anleggsmaskinmekaniker og fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner, bilskadereparatør og bilmekaniker, fagoperatør i kjemisk eller metallurgisk prosessindustri og laborant, og bore- eller brønnoperatør. Du bør ha praktisk sans og godt håndlag, kunne arbeide selvstendig og nøyaktig, og ha interesse for ny teknologi.

9 Kjenn deg selv for å velge rett Å kjenne seg selv er nødvendig når du skal velge utdanning og yrke. Først og fremst bør du finne fram til hva som er dine sterke sider. Det gir deg selvtillit, noe som er viktig når du skal gjøre et godt valg. Spør derfor deg selv: n Hvor godt kjenner jeg meg selv? n Hvordan kan jeg lære meg selv bedre å kjenne, og hvem kan hjelpe meg med det? n Hva er jeg flink til? n Hva er jeg interessert i? n Hva liker jeg å holde på med? Ved å arbeide videre med dette heftet, får du hjelp til å gjøre et best mulig valg. Evner, anlegg og ferdigheter På skolen har du sikkert funnet ut hvilke fag som er de letteste for deg, og hvilke fag du strever med. Det kan gi en pekepinn om i hvilken retning evnene dine går. n Er du flink i teorifagene? Hva liker du best, språk eller matematikk? n Har du kunstneriske evner, liker du å tegne eller spille et instrument? n Går evnene dine i praktisk retning? Trives du med å lage mat, sy eller snekre, reparere eller mekke? n Eller er det kanskje i kroppsøvingstimene du hevder deg aller best? Egenskaper Med egenskaper mener vi hvordan du er som person. n Er du sosial? Liker du å være sammen med mange mennesker? Har du lett for å bli kjent med andre, eller trives du best sammen med noen få gode venner? n Greier du å samarbeide, eller vil du helst ha det på din måte? n Er du flink til å lytte til andres ideer og meninger? n Er du til å stole på? n Liker du å ha det ryddig rundt deg, eller er du en rotekopp? n Er du full av initiativ, eller liker du best at andre bestemmer og ordner opp? Hvordan du er som person, har betydning for ditt valg av framtidig yrke. Er du utadvendt, kan du passe godt i et yrke der du treffer mange ukjente mennesker. Når du en gang i framtiden skal søke jobb, vil arbeidsgiveren legge stor vekt på hvilke personlige egenskaper du har. Det kan bety mye om du er til å stole på, om du har lite fravær, og om du kan samarbeide og arbeide selvstendig. Holdningen til arbeidet og dem du skal arbeide sammen med, kan være vel så viktig som gode karakterer fra skolen. Derfor er ordens- og atferdskarakterene viktige! Interesser Hvis du får holde på med noe du er interessert i og motivert for, er sjansen stor for at du vil lykkes. Men du kan ikke alltid regne med å være så heldig at interessene dine er sammenfallende med en bestemt utdanning eller et spesielt yrke. Likevel kan du finne igjen interesseområdet innenfor flere av utdanningsprogrammene. Interessene endrer seg fort i tenårene. Andre interesser kan dukke opp i tillegg til dem du allerede har. Snakk med foreldrene dine og med utdannings- og yrkesrådgiveren på skolen om ulike utdanningsmuligheter og yrkesvalg. Helse Det kan være nødvendig å ta egen helse med i betraktning ved valg av utdanning og yrke. n I noen yrker kreves det mer fysisk styrke enn i andre. n Allergi kan begrense valgmulighetene dine. n Det kan stilles bestemte krav til syn og hørsel, eller det kan stilles andre spesielle krav i visse yrker. Dette er forhold du bør undersøke før du velger utdanning. Spør utdannings- og yrkesrådgiveren dersom du er i tvil. Husk at dette er en person som du kan snakke tillitsfullt med om yrkesvalg og hva du kan bli.

10 Andres forventninger Det er ikke uvanlig at foreldre, søsken, slekt og venner har bestemte meninger om hva du bør bli. Mange foreldre har store forventninger til barnas utdanning og yrke. Lytt til rådene. Be også utdannings- og yrkesrådgiveren på skolen og andre du stoler på, om råd. Det er lurt å bruke mye tid sammen med foreldrene dine til å snakke om forskjellige alternativer og muligheter. Men det endelige valget må du selv ta! Du må ikke la deg påvirke til å velge noe du ikke ønsker, bare fordi andre mener at det er det rette for deg. Muligheter og begrensninger På de neste sidene har vi listet opp noe av det som kan innvirke på valgene dine. Her kan du også gjøre dine egne notater. Bo hjemme eller flytte? Finnes det utdanningsprogrammet du aller mest ønsker, der du bor? Hvis ikke må du vurdere om du er villig til å bruke tiden på lange reiser, eller om du kan tenke deg å flytte hjemmefra. Noen skoler har internatplasser. Hvis reisetiden din mellom hjem og skole utgjør minst tre timer per dag, eller avstanden er minst 40 km, kan du få borteboerstipend fra Statens lånekasse. Hva kreves det for å komme inn? Det kan være vanskelig å komme inn på enkelte utdanningsprogram. Karakter-kravene varierer fra år til år, alt etter hvor stor søkningen er. Undersøk derfor hvor mange poeng som kreves for å komme inn på det utdanningsprogrammet du ønsker, men husk at poengtallet kan endre seg fra år til år. Hvor lang tid tar det før jeg kommer i arbeid? Hvis du vil velge et av utdanningsprogrammene som gir deg studiekompetanse etter tre år, bør du tenke godt etter om du er motivert for videre teoretiske studier for disse programmene fører ikke direkte fram til noe yrke. Samme muligheter for gutter og jenter? Det er viktig at du velger utdanningsprogram uavhengig av tradisjonelle kjønnsroller. Mange mener det finnes «typiske gutteyrker» og «typiske jenteyrker». Arbedslivet trenger mangfold. Tenk gjennom hva du ønsker! La deg ikke styre av forestillinger om at noen yrker er for menn, mens andre passer best for kvinner. Erfaring viser at de som har valgt på tvers av det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret, har likt seg godt på skolen, og at de trives i yrket. Hvor lett er det å få arbeid etter avsluttet utdanning? Behovet for arbeidskraft i de ulike yrkene varierer fra år til år. Derfor bør du ikke bare velge yrke ut fra hvor det akkurat nå er lett å få arbeid. Samtidig er det viktig at du ikke utdanner deg til arbeidsledighet. Skaff deg så god informasjon du kan om yrker det er behov for. Hva kan jeg vente meg av yrkes-karriere, lønn og arbeidsmiljø? Du er sikkert opptatt av om det er mulig å «stige i gradene» etter at du har vært ansatt i en jobb en tid. Prøv å finne ut hvilke muligheter som finnes i det yrket du kan tenke deg å velge. Lønn er viktig. Alle vil gjerne tjene godt, men trivsel, arbeidsmiljø og opplevelsen av at du gjør noe verdifullt, kan bety like mye for hvordan du kommer til å trives i yrkeslivet. Hva med arbeidstiden? Du bør undersøke hvordan arbeidstiden er. Er det mye reising? Er det vanlig med skiftarbeid i det yrket du kan tenke deg? Er du innstilt på det, og hvordan tror du det kan la seg kombinere med familieliv? Status- og moteyrker er noen yrker morsommere enn andre? I noen sammenhenger kan vi få inntrykk av at enkelte yrker er «finere» og har høyere status enn andre. Det kan være yrker som krever lange studier, eller yrker som tradisjonelt gir høy inntekt. Noen yrker kan virke svært spennende eller morsomme. Du kunne kanskje tenke deg å bli stjerneadvokat, kirurg eller en populær underholdningsartist? Det bildet du har av disse yrkene, kan være skapt av massemediene. Det er lett å bli påvirket, så tenk gjennom om drømmeyrket ditt er basert på det du har lyst til og kan mestre ut fra dine egne evner, anlegg og interesser. Kan jeg velge om igjen hvis jeg har valgt feil? Du synes kanskje at de valgene du må gjøre, kan virke skremmende. Men hvis det skulle vise seg at du har valgt feil, er det mulig å velge nytt utdanningsprogram etter ett år på videregående skole. 10

11 Til foreldrene dine Det er den unges valg Din sønn eller datter står foran et viktig veiskille valg av videregående opplæring. Les gjennom sidene i dette heftet som er beregnet på eleven. Se på sjekklistene den unge selv har satt opp. Foreldre kan ha sine drømmer om hva barna skal bli men de unge må velge selv. Lovfestet rett Den videregående skolen er ikke en utvalgsskole for de skoleflinke, men en skole for alle. Opplæringsloven gir ungdom som går ut av grunnskolen rett til n tre års videregående opplæring n å fullføre opplæring som etter læreplanen varer i mer enn tre år n to års pause underveis i opplæringen Man må fullføre opplæringen innen utgangen av det året man fyller 24 år. Minoritetsspråklige søkere Ungdom som tilhører en språklig minoritet, har samme rettigheter som norsk ungdom hvis man n har gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarende n har gyldig oppholdstillatelse i Norge Søkere som oppholder seg i Norge i påvente av vedtak om oppholdstillatelse, har likevel ikke rett til inntak til videregående opplæring. Mindreårige asylsøkere kan tas inn til videregående opplæring i påvente av vedtak om oppholdstillatelse, men har ikke rett til å fullføre skoleåret hvis de får avslag på søknaden. Annet morsmål enn norsk Dersom man har et annet språk enn norsk, samisk, dansk eller svensk som morsmål, kan man velge om man vil følge læreplanen i norsk for språklige minoriteter. Man får da ikke opplæring i norsk sidemål. Velger man den ordinære læreplanen i norsk, kan man også bli fritatt for vurdering i norsk sidemål. Dette gjelder hvis man ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole eller har vært fritatt for vurdering i sidemål i grunnskolen. Hvis eleven følger et programområde hvor han eller hun ved siden av engelsk skal ha et fremmedspråk, kan man erstatte dette med eksamen i morsmålet sitt. Utdannings- og yrkesrådgiver kan gi mer informasjon. Dokumentasjon av kunnskaper i fremmedspråk Dersom man behersker et fremmedspråk, enten det er morsmålet eller et annet språk, er det i de aller fleste tilfeller mulig å dokumentere den kompetansen man har ved en eksamen i språket. Økonomi hvem betaler videregående opplæring? Opplæring i offentlige skoler er gratis. Skolemateriell og lærebøker må man i de fleste tilfeller betale selv. Disse kostnadene varierer fra utdanningsprogram til utdanningsprogram. Støtteordninger Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring kan søke om lån og stipend i Lånekassen. På internettadressen finnes mer informasjon. Det er også mulig å søke en rekke stipend og legater til utdanning, videreutdanning, kultur og forskning samt til sosial hjelp. Se eller spør etter Legathåndboken på biblioteket eller i bokhandelen. Bred allmennutdanning Det er 12 utdanningsprogram å velge mellom. Alle skal gi elevene en bred allmennutdanning. Det er to hovedretninger: yrkesfaglige eller studieforberende utdanningsprogram. Se nærmere om dette på side 6. 11

12 Kompetanse Hovedmålet med videregående opplæring er å gi all ungdom en opplæring som fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå. For elevene som velger yrkesfaglige utdanningsprogram, vil det si at langt flere enn tidligere får en fullført fagutdanning. Når flere av de unge avslutter læretiden sin i bedrifter, kan det også bidra til å redusere arbeidsledigheten blant ungdom. Studiekompetanse Dersom man skal ta høyere utdanning etter videregående opplæring, er det naturlig å velge ett av de tre studieforberedende utdanningsprogrammene, som alle gir studiekompetanse. Se side 6. Yrkeskompetanse Fullfører eleven ett av de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene, oppnår han eller hun yrkeskompetanse og kan gå ut i arbeidslivet etter videregående opplæring. Men det er viktig å merke seg at man også kan ta påbygging til generell studiekompetanse i løpet av eller etter et endt yrkesfaglig løp. Se mer om dette på side 6. Kompetanse på lavere nivå Hvis eleven av ulike årsaker ikke oppnår full yrkes- eller studiekompetanse etter å ha gjennomført videregående opplæring, får eleven utstedt et kompetansebevis som dokumenterer den kompetansen han eller hun har fått gjennom opplæringen. Dersom man allerede ved starten av videregående opplæring vet at eleven vil ha vanskeligheter med å oppnå studie- eller yrkeskompetanse, kan skolen hjelpe til med å planlegge og tilrettelegge opplæringsløpet. Påbygging til generell studiekompetanse Alle elever i videregående opplæring har muligheten til å oppnå studiekompetanse, uansett hvilket utdanningsprogram de har startet opplæringen i. Spør utdannings- og yrkesrådgiver, og se mer om dette på side 6. Foreldrenes utfordring: å hjelpe den unge til selv å ta ansvar Foreldre er viktige samtalepartnere og veiledere for ungdommen når det gjelder valg av utdanning og yrke. For det første har dere egne erfaringer. Det er heller ingen som kjenner ungdommens evner, anlegg, egenskaper og interesser så godt som dere. Men dere kan likevel ikke velge for deres egne barn. Om dere gjør det, kan det få uheldige følger. Derfor er det grunn til å være ydmyk når det gjelder den hjelpen dere kan gi. Slik kan du bli en god veileder for egne barn For å kunne være gode veiledere for egne barn må dere n sette den unge i sentrum n gi den unge oppmerksomhet n lytte til hans eller hennes tanker og ønsker om utdanning og yrke n lytte til barnas tanker om sin egen situasjon n vise respekt for den unges synspunkter n gi ham eller henne tid n gi uttrykk for at dere ser på den unge som ansvarlig og selvstendig n la egne forventninger komme i bakgrunnen n starte samtalene tidlig, slik at valget langsomt kan modnes n gi rom for å gjøre omvalg underveis n stille konfronterende spørsmål n lytte til den unges begrunnelser for sitt valg n la det endelige valget bli den enkeltes ansvar Å velge framtidig utdanning er et viktig valg. Mange elever og foreldre opplever valget som vanskelig nesten skremmende. Da kan det være en trøst å vite at hvis det første valget viser seg å være et feilvalg, går det an å velge nytt utdanningsprogram. Informasjonsmøter For å bli gode veiledere er det nødvendig at dere også kjenner til dagens skolesystem og utdanningsmuligheter. Aktuell informasjon kan dere få på mange måter. Ungdomsskolen arrangerer ulike informasjonsmøter om utdanning og framtidig yrkesvalg, og elevene får med seg informasjonsmateriell hjem fra skolen. Dere kan møte opp på «åpen dag» på videregående skoler eller besøke utdannings- og yrkesmesser. Nettstedet gir informasjon om videregående opplæring. Det blir vanligvis arrangert informasjonsmøter for foresatte. I tillegg kan dere be om en individuell samtale med utdannings- og yrkesrådgiveren for å drøfte ulike utdanningsvalg. 12

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Videregående utdanning Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Breimyra jobber slik UTV Ungt entreprenørskap Fagdager Arbeidsuke Yrkesmessen Hospitering Fag på It`s learning Informasjonsstand på

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 42 Tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober Sted: Tromsøhallen Presentasjon

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Om heftet. Om prosjektet Dette informasjonsheftet er oversatt fra norsk til 18 språk. Opplegget er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Om heftet. Om prosjektet Dette informasjonsheftet er oversatt fra norsk til 18 språk. Opplegget er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

INFORMASJON TIL DEG SOM HAR EN 10. KLASSING

INFORMASJON TIL DEG SOM HAR EN 10. KLASSING INFORMASJON TIL DEG SOM HAR EN 10. KLASSING DET ER 6000 UTDANNINGER Å VELGE MELLOM HVA SKAL 10. KLASSINGEN VELGE? Kom til Utdanningsmessen 2016 i Kongstenhallen 1. november kl. 09.00-19.00. Foreldrearrangement

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Selbu videregående skole 2011/12

Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2010/2011 Nye undervisningslokaler ferdig til skolestart høsten 2009. Gamle barnehagen ferdig til skolestart høsten 2010. En kombinert

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til møte om videregående opplæring i Follo

Velkommen til møte om videregående opplæring i Follo Velkommen til møte om videregående opplæring i Follo R Å D G I V E R E : B E R N T S A L V E S E N T L F. 6 4 8 5 3 8 2 1 I N G R I D A A S T A R I S D A L T L F. 6 4 8 5 3 8 4 8 HVORDAN JOBBER VI PÅ SKOLEN

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Velkommen til møte om videregående opplæring i Follo

Velkommen til møte om videregående opplæring i Follo Velkommen til møte om videregående opplæring i Follo R Å D G I V E R E : B E R N T S A L V E S E N T L F. 6 4 8 5 3 8 2 1 I N G R I D A A S T A R I S D A L T L F. 6 4 8 5 3 8 2 2 HVORDAN JOBBER VI PÅ SKOLEN

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Arbeidspraksis 2016. Uke 6 (9.-12. februar) Informasjon til foreldre/ foresatte på 9. trinn ved Riska ungdomsskole og aktuelle arbeidsgivere.

Arbeidspraksis 2016. Uke 6 (9.-12. februar) Informasjon til foreldre/ foresatte på 9. trinn ved Riska ungdomsskole og aktuelle arbeidsgivere. Arbeidspraksis 2016 Uke 6 (9.-12. februar) Informasjon til foreldre/ foresatte på 9. trinn ved Riska ungdomsskole og aktuelle arbeidsgivere. Ungdomsskolen har et fag som heter Utdanningsvalg. Intensjonen

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

men hva skal jeg gjøre etter 10. klasse?

men hva skal jeg gjøre etter 10. klasse? Grim skole 2014-2015 Tilhører: men hva skal jeg gjøre etter 10. klasse? Dette er en liten veiledning om videregående utdanning for elever i 10. klasse og deres foresatte. Heftet inneholder et minimum av

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 01. november 2016

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 01. november 2016 Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 01. november 2016 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: arbeidsglede gjensidig respekt likeverd i mangfold Hva er videregående opplæring?

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. Rissa vgs Tirsdag 24.11.09

ORIENTERINGSMØTE. Rissa vgs Tirsdag 24.11.09 ORIENTERINGSMØTE Rissa vgs Tirsdag 24.11.09 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: respekt likeverd i mangfold arbeidsglede Elever og ansatte viser respekt og omsorg for hverandre ansatt/elev,

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Hovseter skole, 10. september 2015 Tord Reine Karriereenhetene i Oslo/Hartvig Nissens skole 1 Valg av utdanning og yrke Hva er jeg interessert i? Hva er jeg god til? Hva er viktig

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2014

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2014 Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2014 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: arbeidsglede gjensidig respekt likeverd i mangfold Hva er videregående opplæring?

Detaljer

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 06. november 2013

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 06. november 2013 Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 06. november 2013 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: arbeidsglede gjensidig respekt likeverd i mangfold Motivasjon og mestring Arbeidsmiljø

Detaljer

videregående opplæring og studiefinansiering

videregående opplæring og studiefinansiering videregående opplæring og studiefinansiering forvirra? IKONER: Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon som mange opplever når de skal velge yrke eller

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2015

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2015 Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2015 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: arbeidsglede gjensidig respekt likeverd i mangfold Hva er videregående opplæring?

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 25 / 91168625 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 VALGMULIGHETER

Detaljer

men hva skal jeg gjøre etter 10. klasse?

men hva skal jeg gjøre etter 10. klasse? Grim skole 2015-2016 Tilhører: men hva skal jeg gjøre etter 10. klasse? Dette er en liten veiledning om videregående utdanning for elever i 10. klasse og deres foresatte. Heftet inneholder et minimum av

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Utdanning- og yrkesvalg Film- jenter og teknologi

Utdanning- og yrkesvalg Film- jenter og teknologi Utdanning- og yrkesvalg Film- jenter og teknologi Under den varme solen står en liten gutt og stirrer på en ung mann som ufravendt meisler bort små biter fra et stort steinstykke. «Hvorfor gjør du det?»

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Ørsta vidaregåande skule. Informasjonsmøte 23. januar 2014

Ørsta vidaregåande skule. Informasjonsmøte 23. januar 2014 Informasjonsmøte 23. januar 2014 Ørsta vidaregåande skule 28.01.2014 2 Ørsta vidaregåande skule 28.01.2014 3 Velkommen til informasjonsmøte om vidaregåande opplæring Det viktige valet! Ørsta vidaregåande

Detaljer

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016 Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Side 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: Studieforberedende opplæring

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2014/2015 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

Overgang grunnskole videregående opplæring

Overgang grunnskole videregående opplæring Overgang grunnskole videregående opplæring 2016-17 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6 Plan for overgangen til vgs - Utdanningsvalg 1 t/u - Karrieredager uke 40

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Troms er et forum for interkommunalt samarbeid mellom grunnskolene i kommunene Harstad,

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Videregående opplæring Hva passer for meg?

Videregående opplæring Hva passer for meg? Velkommen /l informasjonsmøte Videregående opplæring Hva passer for meg? Infoteam: Kris/n Bergundhaugen Tord Reine 13 utdanningsprogram 8 yrkesfaglige Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag

Detaljer

Innhold DESIGN OG HÅNDVERK ELEKTROFAG HELSE- OG SOSIALFAG MEDIER OG KOMMUNIKASJON RESTAURANT- OG MATFAG TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

Innhold DESIGN OG HÅNDVERK ELEKTROFAG HELSE- OG SOSIALFAG MEDIER OG KOMMUNIKASJON RESTAURANT- OG MATFAG TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Glemmen vgs Innhold Glemmen videregående skole Traraveien 0 Fredrikstad Telefon: 9 9 00 Telefax: 9 9 0 DESIGN OG HÅNDVERK ELEKTROFAG HELSE- OG SOSIALFAG MEDIER OG KOMMUNIKASJON RESTAURANT- OG MATFAG TEKNIKK

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Informasjonsmøte om VGS. Kari og Kenneth Rådgiverne på Slåtthaug

Informasjonsmøte om VGS. Kari og Kenneth Rådgiverne på Slåtthaug Informasjonsmøte om VGS Kari og Kenneth Rådgiverne på Slåtthaug Innsøking VGS Fagdag (UTV) besøk (SYR) Yrkeslabyrinten i Vestlandhallen Generelt om inntak Åpen kveld i januar Utfylling av søknad, digitalt

Detaljer

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole Vi skal snakke om Opplæringstilbudet i Follo Utdanningsprogrammene våre Å være elev på Nesodden videregående skole Inntaket til videregående skole Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn,

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Varierte utdanningsprogram

Varierte utdanningsprogram Varierte utdanningsprogram Malakoff videregående skole Skolen ligger i Moss og tilbyr undervisning i fem utdanningsprogram: Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden Nelson Mandela» Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG 2015/2016 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn:

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn: Ka ska æ vælg? Elevperm Utdanningsvalg - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen Navn: rev. 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kjære elev... 3 Elevpermen... 4

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012.

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012. Til elever og foresatte i 10 klasse! SØKNAD TIL VIDEREGÅENDE SKOLE HØSTEN 2012! Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten

Detaljer

VEIEN VIDERE! FROLAND SKOLE Rådgiver 2016

VEIEN VIDERE! FROLAND SKOLE Rådgiver 2016 VEIEN VIDERE! FROLAND SKOLE Rådgiver 2016 10 år på skole i Froland er snart historie. 7 år her og 3 år her Hva nå? Hvor setter ditt barn nå kursen? Hva er drømmen? Din håpefulle står nå foran et veiskille

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer