BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2015"

Transkript

1 BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2015

2 OVERSIKT 1. Forside 2. Oversikt 3. Viktig 4. Oppstart 5. Elementer og hjørner 6. Toppsvill 7. Oppretting og støtter 8. Vind avstivning 9. Tyvek 10. Søyler lass, takstoler og materialer 12. Takstoler 13. Plassering takstoler 14. Takverk, sider på ark 15. Tyvek på tak 16. Raft 17. Lufting på tak 18. Kryssfiner på tak 19. Forkant bord 20. Vindu i gavl vegg 21. Snitt raft 22. Takrenner 23. Tak belegg 24. Gavl vegg 25. Utlekting av vegg 26. Gavl detaljer 27. Gavlvegg oppriss 28. Utvendig panel 29. Vannbrett, omramming 30. Gesims og vindskier 31. Dør 32. Utbygg 33. Bæring over dør 34. Bjelkelag 35. Bjelkelag 2

3 VIKTIG Les hele beskrivelsen før oppstart! Normalt er det 2-3 snekkere som jobber samtidig på hytta. Mange arbeids operasjoner foregår samtidig, det er da viktig at hele byggebeskrivelsen leses igjennom først. Fremdriften kan avvike noe fra rekkefølgen på byggebeskrivelsen, ettersom hvor mange som jobber på hytta. Noen bilder kan avvike fra hyttemodell Det følger ikke med festemidler, og det skal benyttes korrosjons beskyttet, forsinket eller eloksert avhengig av bruksområdet. Materialer må tildekkes så de ikke utsettes for fukt, ligge på et plant underlag og med avstand fra plate eller grunn. Materialer som er pakket inn i plastfolie som innvendig panel og gulv skal ikke åpnes før det skal brukes. Lagres tørt. Vær nøyaktig med alle mål, lodd og vater. Det sparer man tid på til slutt. Denne bygge veiledningen er meget forenklet og grunnleggende kunnskaper i tømrerfaget er nødvendig. Verktøy for enklest mulig utførelse: - Gjerdesag, sirkelsag, skrudrill (batteri) med bits av forskjellige typer, håndsag, stiftehammer, blikksaks, baufil, hammer, vater (det er en fordel å bruke et langt vater til vegger min 180cm), vinkel, cm stokk, måleband, murersnor, kritt snor, kapp/gjærsag, slagdrill, hullsag 50mm, 73mm, 83mm, 110mm. - Det anbefales å bruke spikeranlegg: kompressor, slange, spikerpistol for 50-90mm spik, dykkert pistol, pappspikerpistol. 3

4 OPPSTART Det første som må gjøres er å foreta en kontroll av underlaget (Betong plate/fundament) hvis det ikke foreligger en grunnmurskontroll av utførende. Sjekk lengde, bredde, diagonal og høyder. For å få et godt resultat er det viktig at underlaget er bra. Start med å rulle ut laftevatt som underlag for sviller. Legg ut sviller. Begynn ved inngangsdør (inntrukket inngangsparti) og fortsett med klokken. Svillene er merket i denne rekkefølgen. Ikke inntrukket inngang: start på hjørnet til høyre for inngangsdør og fortsett med klokken. Spik sammen sviller i hjørner og skjøter. Sviller til utvendig bod legges ut til slutt. Kontrollmål alle lengder og diagonaler med målebånd. Fest hjørner først til mur med hylser eller expansjonsbolter. Når alle hjørner er festet og alle mål er riktige festes resterende. Bruk snor på alle vegger. Festes med hylser eller expansjonsbolter (min 8x110mm) pr 1,2m. 4

5 ELEMENTER OG HJØRNER Sett opp elementer og hjørner Hjørner og elementer må settes nøyaktig i lodd og skrå avstives. Sett opp resterende stolper. Det skal være senteravstand på 600mm uavhengig av elementer med vinduer og dører. Alle stolper spikres med 6 stk 90mm spik til bunnsvill. Bruk stolper til innvendige delevegger til å avstive og sikre elementene (48x73). Må ikke kappes! Festes med skruer slik at det blir enkelt å fjerne dem. Hvis det er utvendig bod bygges den etter at takstoler er heist og Tyvek er montert på vegg. 5

6 TOPPSVILL Hjørner ved inntrukket vegg snus hjørnestolpe og forsterkes med en ekstra stolpe under bæring(l:2080). Legg på toppsvill, samme som bunnsvill. Festes med 3 stk 90mm spik på hver stolpe På gavl vegg legges en ekstra toppsvill helt ut. Leveres ferdig kappet. På gavl uten inntrekk, monter ekstra toppsvill midt på. Toppsvill nr 2 skal gå 377mm utenfor toppsvill nr 1. Toppsvill laskes med ferdig kappet 48x148x552, ikke på gavl vegg 6

7 OPPRETTING OG STØTTER Veggene må støttes opp og være nøyaktig i lodd Det lønner seg å bruke snor på toppsvill. Hjørnene er satt opp nøyaktig i lodd, bruk snor på toppsvill fra hjørne til hjørne slik at veggene blir helt rette Bruk mange støtter. Kan bruke stolper som skal være til innvendig vegger. (Må ikke kappes, festes midlertidig med skruer) Det er en fordel å legge ut og feste sviller til innvendige vegger, da de kan brukes til å feste midlertidige støtter til. Husk da å starte med svill 5cm i fra yttervegg. Svillene er tilpasset innvendig utlekting. Sett opp en 48x148 på hver gavl vegg for støtte til takstoler (Fjernes når taket er ferdig) Bruk 48mm avstand fra vegg til støtte. 7

8 Vindavstiving - Alle hjørner må stå nøyaktig i lodd, bruk midlertidig avstiving på innsiden før Isola stag monteres. - Det skal brukes Isola stag til vindavstiving. - Bruk 2 stag pr vegg - Monteres fra hjørne toppsvill og ned på skrå til bunnsvill med en vinkel på ca 50 grader. - Monteres på utsiden av veggen. - Sett staget mot veggen og merk av hvor det skal skjæres et hakk hvor steget på staget skal være. Bruk en sirkelsag, kutt et spor lik steghøyde. - Staget festes med 4 stk 90mm spik på hvert punkt. 8

9 TYVEK Vegg Det brukes Tyvek som vindsperre. Rull ut Tyvek.Start på et hjørne og rull ut horisontalt rundt hytta. Monter Tyvek rundt utvendig bod til slutt. Tyvek på vegg mellom soverom og utvendig bod føres opp i mellom takstoler og festes i mot klosser i mellom takstoler. Se bilder nederst på siden. Gjelder også hvis det er ut trekt tak over inngang. Tyvek må ikke kuttes. Rulles ut rundt hytta i ett stykke, på bod monteres Tyvek til slutt. Monter vertikale lekter utenpå Tyvek umiddelbart. Tyvek mellom vegg plan 1 og gavl må klemmes med 16mm lekt. Tyvek skal ikke henge nedenfor bunnsvill. Rullen er 2,8m bred. Resterende 47cm Tyvek festes ut på tak utstikk. Viktig: Tyvek fra vegg må festes først på forkant bord 1, deretter Tyvek fra tak og ikke omvendt. Stiftes fortløpende under utrulling. Ca 20cm mellom hver stift Skjær ut Tyvek som går over vinduer, påse at Tyvek rundt vinduer blir festet godt på stolper. Monter 11mm lekter som klemmer Tyvek godt inntil stolper rundt vinduer og dører La tyvek stikke ca15cm inn i dører. Skal klemmes fast mellom dørkarm og underligger. Ved skader på Tyvek må det brukes Isola vindsperre tape. Innside hytte ved bod Fra bod 9

10 SØYLER Frittstående søyler av limtremonteres på søylesko på et støpt søylepunkt. Leveres på lass 2. Kan bruke søyle sko 90x90. Følger ikke med i byggesettet 10

11 2.LASS TAKSTOLER OG MATERIALER Bruk hjelm. Det er en fordel å heise alle materialer til innvendig bruk inn. Dette for å få innvendige materialer under tak fortest mulig. Lagre materialer ute under plast er ingen god løsning over lengre tid. Plasser materialer slik at innvendige delevegger kan bygges uten å flytte materialer. Påse at det blir litt plass langs alle vegger slik at elektriker, rørlegger og snekker kan jobbe på alle vegger. Heis opp takstoler, sett hele bunten ca midt på hytta. Påse at takstoler står i riktig rekkefølge. Husk å skrå avstive/ sikre takstoler godt så de ikke velter. Skru på et bord horisontalt over takstolbunten, en skrue i hver takstol så høyt som mulig, slik at du får løsnet en og en takstol

12 TAKSTOLER Før arbeidet starter med å plassere ut takstoler må det bygges stillasje på begge langvegger med rekkverk. Det anbefales å være 3 mann når takstoler skal settes ut. Det anbefales å bruke stillaser inne midt i hytta. Bruk målebånd for å merke opp der takstoler skal stå, merk på osv. Toppsvill er normalt merket fra fabrikk, men alle mål bør kontrolleres. Mål fra siden på takstol og mål til samme side på alle. Takstoler settes ut i cc600 og må skrå avstives etter hvert som man setter ut. Sett ut 4-6 takstoler fra gavl. Skrå avstiv med en lekt fra ytterste takstol så høyt som mulig og ned til toppsvill via alle 4-6 takstoler. Kontroller at takstoler står nøyaktig i lodd før skrå avstivere festes. Husk at det skal ikke mye vind til for at takstoler kan velte. Merk en lekt med cc600 og skru fast så høyt som mulig på innside takstol gjennom hele hytta. Gjør det samme midt på gulvet på hems fra gavl til gavl. Disse lektene er med på å stabilisere gavlveggene. Fjernes når gulvet på hems legges. Første takstol settes på innsiden av gavl vegg. Følg plantegning for takstoler. 2.takstol settes 603mm fra innsiden av gavl vegg. Fortsett med takstoler på cc 600. Det blir på samme måte med siste og første takstol. Les alle takstol tegninger nøye da det kan være viktig informasjon på tegningene fra produsent. (Snitt tegninger og plan tegninger) 12

13 TAKSTOLER Plasser ut takstoler. Takstoler skal stå nøyaktig i lodd. Takstoler skal alltid stå rett over stolper i vegg. Les alle takstol tegninger nøye da det kan være viktig informasjon på tegningene fra produsent. (Snitt tegninger og plan tegninger) Bruk snor fra første og siste takstol ende så takstolene blir stående med likt ut stikk. Takstoler må spikres godt 3 spik på hver side. dim.31x90. Monter takstolanker på hver 2.takstol på innsiden. Festes med min 6stk kamstift oppe og nede. Er ikke med i leveransen. Monter 36x48 lekt i mønet i den ferdig lagde utsparingen Monter forkant bord 1. (21x223 bord) må monteres likt med underkant undergurt takstol. 13

14 Limtre henges opp i bjelke sko, festes i henhold til beskrivelse fra takstol fabrikant (PreTre) Bjelke sko følger med fra leveransen fra PreTre Søyle som bærer limtre i mønet leveres sammen med lass 1. Takverk, sider på ark 14

15 TYVEK PÅ TAK Det lønner seg å kappe Tyvek i nøyaktig i 9,8m lengder. Begynn på takstol nr 5 fra gavl vegg. Da vil det bli igjen ca 40cm Tyvek utenfor gavl takstol. Begynn fra takstol ende og rull ut Tyvek over tak Tyvek stiftes fast. Bruk en stiftehammer. Ved utvendig bod og uttrekt tak over inngang føres Tyvek på vegg opp til Tyvek fra tak. Det må monteres klosser på innsiden av takstol for å få klemt Tyvek. Overflødig Tyvek må fjernes eller klemmes fast med lekter, ved mye vind kan det komme blafre lyder av Tyvek om ikke dette gjøres. Bilde fra innsiden av hytte (med bod). Fra innsiden av bod 15

16 RAFT 16

17 LUFTING PÅ TAK På Tyvek festes 48x48 lekter. (Precut fra fabrikk) Start med 700mm lekt nederst Deretter legges det en kloss som er 16mm tykk og 200mm lang der hvor Tyvek er skjøtet. Det er viktig for å få lufting horisontalt på takflaten ut til gesimskassen på gavlvegg. Mellom hver 48x48 lekt brukes det 16mm lekter som er 200mm lange der Tyvek er skjøtet. Dette er for å få klemt Tyvek ordentlig ned til takstol og for å hindre luftlekkasje. De tre neste lektene er 1000mm Siste luftespalte er 179mm Siste lekt er 200mm Spikres med 31/90 cc 200mm La finer plate stikke ca 20mm utenfor 48x48 lekt på tak Finer plate 17

18 Kryssfiner på tak Platene er 600x2400x15 Finnforest Spruce WeatherGuard- Kryssfiner Start med en hel plate fra takstol nr4, skal stikke utenfor takstol ende. La plate flukte med forkant bord 2. Bruk krittsnor på første rad. Neste rad, start med ½ plate. Platene må ligge i forband. Platene må skjøtes på takstol og må spenne over minst to fag Spikres med 65mm spik, cc150mm i kanter og cc 300 midt på plate. Tot 19 spik pr hele plate. Platene bør ikke utsettes for fukt over tid 18

19 FORKANTBORD 48mm Trekant list monteres på hver gavl mot vindski. Forkantbord monteres på takstol ende( 21x223) Påse at bordet stikker min 20mm under takstol. Forkantbordet skal møte vindskibord. Forkantbordet må tilpasses så det ikke henger lengre ned en vindskibord. 19

20 VINDU I GAVLVEGG Krys Kryssfiner s Vindu kommer ferdig i seksjon. Vinduet er montert på samme måte som vinduer i første etasje. Monter Tyvek på samme måte som på plan 1. Utvendig omramming lages av 19x98. 20

21 Snitt raft Panel i raftekasse monteres tett 21

22 TAKRENNER Monter rennekroker ved hver takstol. Bruk snor ved montering. Rennekroker legges med svakt fall mot der det skal være nedløp. 1 stknedløp pr tak side + bod Legg i takrenna og monter nedløpskum. Nedløpskummen monteres i senter over ytterste overligger på panelen. Monter forkantbeslag. Alle skjøter og ender på takrenne må fuges med egnet fugemasse. 22

23 TAK BELEGG Legg på takbelegg så fort som mulig, eller dekk til taket med presenninger. Unngå å la taket stå utildekket over lang tid Følg leverandørens monterings anvisning for tak belegg. (følger med) 23

24 GAVLVEGG Topp svill gavl vegg monteres likt med overkant takstol. Er ferdig kappet på ( ikke utbygg) Stolper til gavlvegg er ferdig kappet, monteres på cc 600. se oppriss av gavlvegg. (ikke utbygg) Materialer til ark/tilbygg er ikke ferdig kappet. Må lages på byggeplass og leveres i løpem. Seksjon med vindu monteres på midten. Det kan være lurt å ta ut glasset for å gjøre seksjonen lettere å løfte Monter Tyvek på gavlvegg. Fest Tyvek langs toppsvill først og brett Tyvek opp mot mønet. Resterende Tyvek langs tak skjæres bort. Skjær ut for vindu. Tyvek må klemmes i alle skjøter. Overflødig Tyvek fjernes eller klemmes fast Det er viktig at Tyvek fra tak brettes over Tyvek på vegg og ikke omvendt. (Eventuelt fukt må ledes ut fra bygget, ikke inn). Gavl vegg lektes ut på samme måte som plan 1 med 23x48 lekter. Monteres vertikal på hver stender. På gavl vegg festes 19x98 langs tak utenpå Tyvek. Det skal være 48mm mellom topp 19x98 og tak finer plate. Monter klosser for gesimskasse (409) utenpå 19x98 opp mot finer plater. (6 stk på hver side av mønet). 24

25 UTLEKTING AV VEGG For standard hytter med liggende Dbl fals panel (standard) Monter først 11x36 lekt, deretter museband. Monteres i bunnsvill. Vertikalt monteres 23x48 lekter på hver stender. Lekt monteres over museband. Avsluttes likt med underkant bunnsvill. Påse at Tyvek (Vindsperre) har klemte skjøter. Hvis Tyvek er skjøtet må det brukes lekter for å klemme skjøter. Monter lekter rundt vinduer slik at Tyvek får klemte skjøter. 25

26 GAVL DETALJER 22x148 Det er meget viktig at det er fri luft gjennomstrøm ming fra taket til gesimskasse. Det leveres 3 stk bord til vindskier. 2x 22x198 og 1x 22x148, tilpasses etter hva slags tak tekking det skal være 22x198 22x198 19x98 Bildet er eks på løsning for torvtak 26

27 GAVLVEGG OPPRISS 30 grader tak 27 grader tak Bindingsverk til gavlvegg med bredde 7,35 leveres ferdig. Andre gavl vegger leveres bindingsverket i løpem. Hvis hytta leveres med 27 grader tak må toppsvill nr 2 på gavl vegg kappes på byggeplass og flytte den biten som kappes opp som vist på tegning 27

28 Horisontal utvendig panel.19mm 28

29 Vannbrett og omramming 29

30 GESIMS OG VINDSKIER Øverste enden kuttes 30 grader hvor de møtes i mønet. Vindskiene kappes 90` cm fra underkant forkant bord. Monter første vindskibord utenpå klosser helt oppunder kryssfiner plate. Bruk 4 stk 19x98 kledning underside gesimskasse gavl med ca 6 mm spalte i mellom hvert bord, start fra vindskibord. Monter 19x98 bord på rafte kasse. Monteres tett. 30

31 DØR Legg 36mm klosser på gulv som døra skal stå på. Vatres opp. Ta av dørbladet. Sett inn dørkarmen. Utside karm skal være lik undersiden på underligger. Må stå nøyaktig i lodd. Sett klosser i mellom karm og stolpe i vegg bak hengsler. Skru fast hengselside først. Heng tilbake dørbladet på karmen. Sett inn kiler/klosser på lås side. Påse at dørblad tetter ordentlig og kontroller åpning og lukking av dørbladet. Skru fast. Etter juster kiler om nødvendig. Monter imp 36x68 kloss under ytterdør, terrasse dør og bod dør. Monter beslag under dørene 31

32 Alle takstoler/ sperrer settes ut før montering av Tyvek inklusiv krabbe takstoler. Monter bord (23mm) i grad renne. Legg en remse med Tyvek i grad rene. Tyvek på tak legges inn til grad renne og ut på takstoler på motgående tak. Påse at evt. vann ledes ut og ikke inn i skjøter på Tyvek Klem tyvek med 23x 48 lekt i grad renne på hver side. Lag luftespalte for hver 1m på samme måte som resten av taket. Lufte lekt på tak føres helt ned i mot 23x148 bord og 23x48 lekta Utbygg 32

33 Bæring over dør I alle bærevegger med dør benyttes std bæring over dør. 33

34 BJELKELAG Om hytta leveres med bjelkelag legges det først ut impregnerte 48x148 sviller på murkrona med papp under. Festes med ekspansjonsbolter eller splitthylser. Max 1,2m i mellom. Deretter legges bjelkelaget ut hvor det er på montert imp bord til opplegg til stubbloft. Bjelker ved gavl er doble for å få underlag til gulvbord inne. Viktig! Isoler hulrom mellom gavlbjelker før bunnsvill monteres på bjelkelaget. Hvis det er inn trekt inngang så må bjelker kappes på stedet Bjelkelag for panorama serien må det fores på 23 mm i enden på bjelkelaget på «tillbygget» 34

35 Bjelkelag Bjelkelag i tilbygget må tilpasses på byggeplass 35

BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2017

BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2017 BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2017 OVERSIKT 1. Forside 2. Oversikt 3. Viktig 4. Oppstart, bunnsvill 5. Bindingsverk Yttervegg 6. Vind avstivning 7. Vinduer 8. Vindsperre - vegg 9. Søyler 10. Takstoler 11.

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG Oppdatert

BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG Oppdatert BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2015 Oppdatert 15.12.2014 OVERSIKT 1. Forside 2. Oversikt 3. Viktig 4. Oppstart 5. Elementer og hjørner 6. Toppsvill 7. Vindavstivning 8. Tyvek på vegg 9. Oppretting, støtter

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2017

BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2017 BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2017 OVERSIKT 1. Forside 2. Oversikt 3. Viktig 4. Oppstart 5. Elementer og hjørner 6. Toppsvill 7. Vindavstivning 8. Vindsperre på vegg 9. Oppretting, støtter 10. Søyler 11. 2.

Detaljer

Byggeanvisning for PRECUT garasjen.

Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Denne byggeanvisning beskriver en anbefalt metode for bygging av vår PRECUT garasje og er en supplerende anvisning til vår Monteringsanvisning. Følg Monteringsanvisningen

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE INNVENDIG ARBEID 2015

BYGGEBESKRIVELSE INNVENDIG ARBEID 2015 BYGGEBESKRIVELSE INNVENDIG ARBEID 2015 1 OVERSIKT 1. Innvendig beskrivelse 2. Oversikt 3. Viktig, Verktøy 4. Trappeutsparing 5. Isolering 6. Isolering 7.Fuktsperre himling og vegg 8.Utlekting av vegg 9.Spikerslag,

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE INNVENDIG ARBEID 2017

BYGGEBESKRIVELSE INNVENDIG ARBEID 2017 BYGGEBESKRIVELSE INNVENDIG ARBEID 2017 1 OVERSIKT 1. Innvendig beskrivelse 2. Oversikt 3. Viktig, Verktøy 4. Isolering 5. Isolering 6. Fuktsperre himling og vegg 7. Utlekting av vegg 8. Bunnsvill og toppsvill

Detaljer

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN Monteringsanvisning grillhytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu ( 4 stk ) - ( kun et vindu

Detaljer

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene,

Detaljer

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 1. Undertak BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Undertak 02-1 Når du skal legge et tak, kommer du ofte til vanskelige områder som sjelden er beskrevet andre steder. Det er her vi hjelper deg å

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE INNVENDIG ARBEID 2017

BYGGEBESKRIVELSE INNVENDIG ARBEID 2017 BYGGEBESKRIVELSE INNVENDIG ARBEID 2017 1 OVERSIKT 1. Innvendig beskrivelse 2. Oversikt 3. Viktig, Verktøy 4. Trappeutsparing 5. Isolering 6. Isolering 7. Isolering 8.Dampsperre himling og vegg 9.Utlekting

Detaljer

g rill hytte: Monteringsanvisning

g rill hytte: Monteringsanvisning Monteringsanvisning g rill hytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9,2 M2 ( 17 m2 i parantes) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu (4 stk) - ( kun et vindu

Detaljer

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 150730 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Montering av sløyfer og lekter Har du lagt nytt undertak, også kalt sekundærtak, er som regel både mønekam og forkantbord

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Monteringsveiledning for JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG www.jatak.no Rett takstol skal på rett plass, snudd rett vei! Takstolene skal forankres

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med valmet tak. Rev.nr NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med valmet tak. Rev.nr NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 160706-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 81, med

Detaljer

1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt.

1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt. 1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt. 2. Karmens breddemål er 15 mm mindre enn dørhullet, og høydemålet er 30 mm mindre enn dørhullet. Det gir plass

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer Monteringsanvisning veggelementer SKAL LESES FØR MONTERING! Måten å komme i gang på er å slutte å snakke og begynne å gjøre noe. «Walt Disney» Innholdsfortegnelse Forkontroll... 2 Montering av bunnsvill...

Detaljer

Utvending bør man behandle hytta snarest med treolje, beis, tjærebeis eller lignende.

Utvending bør man behandle hytta snarest med treolje, beis, tjærebeis eller lignende. Monteringsanvisning lysthus: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 5 stk veggseksjoner med vindu - ( Plasser det som kan åpnes

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med pulpettak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

Monteringsanvisning. Stokkebygd hytte. Prod.nr. HOUSEPETER

Monteringsanvisning. Stokkebygd hytte. Prod.nr. HOUSEPETER Monteringsanvisning Stokkebygd hytte Prod.nr. HOUSEPETER Innhold 1. Dette trenger du... 3 2. Underlag... 3 3. Montere veggene... 3 4. Tak... 4 4.1 Tak uten isolasjon... 4 4.2 Isolert tak med takbjelker

Detaljer

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 TAK VEGG VEGG NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON GENERELT Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser gjennom isolasjonen,

Detaljer

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Rev.nr 140804 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke 90x225

Detaljer

GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 80200) (23.10 2008)

GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 80200) (23.10 2008) GROM HUS MONTERINGSANVISNING Org. 90 249 16 MVA Fredheimveien 20 B 107 Oslo GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 0200) (23.10 200) Les denne monteringsanvisning, gjerne flere ganger. Få med deg tipsene

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning Monteringsanvisning 2:830 Okt. 2003 Pro Super Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering Tørre og sunne hus Pro Super for horisontal montering

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Monteringsanvisning Gapahuk Jotunheimen

Monteringsanvisning Gapahuk Jotunheimen Monteringsanvisning Gapahuk Jotunheimen 1. Fundamenter. Legg opp fundament/bærepunkt etter mål som vist på figur (1). Fundamentene merket B skal monteres i samme høyde, mens fundamentene merket A skal

Detaljer

Vinduer og Dører fra Røros

Vinduer og Dører fra Røros M o n t e r i n g s a n v i s n i n g 9:110 April -10 rst. feb.-06 Vinduer og Dører fra Røros VINDUR OG DØRR Røros Vinduet NB! For montering av vindu med ekspanderende isolasjon, se side 4 og 8. 1. Før

Detaljer

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus!

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus! Isola Selvbygger 3 For tak- og terrasse Sterkt, sikkert - enkelt å montere Tørre og sunne hus! Sikker tekking med lang levetid Isola Selvbygger 3 er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke.

Detaljer

PDF dato: 2016-07-03 18:39 Nye Hytter AS Org.nr: 979 757 158 Tlf: 22 65 80 00 Epost: post@nyehytter.no. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482.

PDF dato: 2016-07-03 18:39 Nye Hytter AS Org.nr: 979 757 158 Tlf: 22 65 80 00 Epost: post@nyehytter.no. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482 Side: 1 av 5 Standard leveranse - BOD STØRRE - MARITIM TAK UTVENDIG: Artnr. 482101032 - KOMPLETT SHINGELTAK Komplett shingel tak dimensjonert for snølast på byggested. Inneholder

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening

Norske Takstolprodusenters Forening Norske Takstolprodusenters Forening I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg. Momenter som har avgjørende

Detaljer

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre for JATAK Takstoler i store bygg www.jatak.no 1 Mottakskontroll Løfting, håndtering og lagring på byggeplassen Opplysningene på takstolens stempel

Detaljer

Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak

Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak Rev.nr 150219 Bormaskin/ Skrutrekker + PZ-/PH-bits Vater Trelim til utendørs bruk Vinkelhake Sag Hammer Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke

Detaljer

NORDSETER BORETTSLAG DESIGNMAL HAGEGJERDER OG SKILLEVEGGER

NORDSETER BORETTSLAG DESIGNMAL HAGEGJERDER OG SKILLEVEGGER NORDSETER BORETTSLAG DESIGNMAL HAGEGJERDER OG SKILLEVEGGER Denne designmalen er utarbeidet for Nordseter borettslag våren 2015. Designmalen skal være et hjelpemiddel for å skape et helhetlig preg på borettslagets

Detaljer

KKK PORS-GARASJEN. fra

KKK PORS-GARASJEN. fra KKK PORS-GARASJEN PRIS LIST Gjeld ene fra 01.01.2011 E Spesialgarasjer 199 000,- 440 E loft Halvannengarasje med bod og hagestue Halvannen garasje str. 440 x 680 cm + 60 cm utstikk i front samt bod på

Detaljer

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012 Materialbeskrivelse Gjeldende fra 01.04.2012 www.solhytten.no Vi er stolte over vår høye standard Krysslufting av takkonstruksjon Takrenner inkludert Underkledning av takutstikk Ytterdører og vinduer malt

Detaljer

HYTTER FRA BUVIK SAGBRUK

HYTTER FRA BUVIK SAGBRUK HYTTER FRA BUVIK SAGBRUK Areal: 14,31 kvm Lengste mål: 4,7 x 3 meter Areal: 27,73 kvm Lengste mål: 5,9 x 4,7 meter Areal: 43,2 kvm Lengste mål: 7,2 x 6 meter Areal: 59,2 kvm Lengste mål: 10,2 x 6 meter

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Oppbevaring/lagring Hunton Vindtettplatene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik

Detaljer

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus Isola Selvbygger For tak og terrasser 2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04 Sterk, sikker - lett å jobbe med Tørre og sunne hus Endelig kan taktekking gjøres enkelt Med Isola Selvbygger kan du trygt gjøre jobben

Detaljer

ByggOffice Dato: 29.04.2005. 05 MUR OG PUSSARBEIDER eksl.mva. 05 MUR OG PUSSARBEIDER. Side 05. Prosjektnr: H-110 ArchiOrion Byggherre:

ByggOffice Dato: 29.04.2005. 05 MUR OG PUSSARBEIDER eksl.mva. 05 MUR OG PUSSARBEIDER. Side 05. Prosjektnr: H-110 ArchiOrion Byggherre: 05 1 05 MUR OG PUSSARBEIDER 90.10.11 51.100U UNDERENTREPRISE MUR OG BETONG XU51.1000 Mur og Betong 1,14 1,14 Totalsum 05 MUR OG PUSSARBEIDER eksl.mva. 0,00 1 10.10.10 23.1110 YTTERVEGG 148MM BINDINGSVERK

Detaljer

KKK NORSK TRE AS KKKPORS-GARASJEN. Elvegata 22, 3919 Porsgrunn, Lahelle industriområde Tlf: 35 55 69 20, Fax: 35 55 66 90 garasjeport@norsktre.

KKK NORSK TRE AS KKKPORS-GARASJEN. Elvegata 22, 3919 Porsgrunn, Lahelle industriområde Tlf: 35 55 69 20, Fax: 35 55 66 90 garasjeport@norsktre. KKKPORS-GARASJEN KKK NORSK TRE AS Elvegata 22, 3919 Porsgrunn, Lahelle industriområde Tlf: 35 55 69 20, Fax: 35 55 66 90 garasjeport@norsktre.no Nettsider www.norsktre.no Nettbutikk www.alttilgarasjen.no

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet frittstående konstruksjon pulpettak

Monteringsanvisning Kappet frittstående konstruksjon pulpettak Monteringsanvisning Kappet frittstående konstruksjon pulpettak Rev.nr: 150212 Bormaskin/ Skrutrekker + Torx & PZ-/PH-bits Vater Trelim til utendørs bruk Vinkelhake Sag Hammer Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes)

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes) 93012N-05 2010-01 Flexit vs/v160 Monteringsveiledning Takhatter - Plast For alle takbelegg unntatt papp/shingel og torvtak. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjons-anlegg som er i kontinuerlig

Detaljer

Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod

Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod Sykler skal parkeres under tak som gir beskyttelse. I denne enkle sykkelboden er sykkelen alltid klar. På veggene har du plass til kroker og hyller for sykkelpumper,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtett Oppbevaring/lagring Vindtett-platene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik at fuktigheten omtrent tilsvarer

Detaljer

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning Corus Bygg Systemer AS Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Forbehold om tekniske endringer 0.009 Komponent oversikt Detaljløsninger kan rekvireres. Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne)

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Isola Veggsystem. Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg. Tett og pustende - sikre detaljer. Tørre og sunne hus

Isola Veggsystem. Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg. Tett og pustende - sikre detaljer. Tørre og sunne hus Isola Veggsystem 4:100 Feb. 2006 Erst. jan-05 Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg Tett og pustende - sikre detaljer Tørre og sunne hus Isola Veggsystem. Sikker vindtet

Detaljer

GROM HUS 14 m2 modell

GROM HUS 14 m2 modell GROM HUS MONTERINGSANVISNING Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS 14 m2 modell Les denne monteringsanvisning, gjerne flere ganger. Få med deg tipsene og det som kan gjøre at du sprer

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

Icopal Windbreak. Juni Etasjehøy vindsperre for vegg og tak

Icopal Windbreak. Juni Etasjehøy vindsperre for vegg og tak Icopal Windbreak Juni 2014 Etasjehøy vindsperre for vegg og tak Icopal Windbreak -vindsperre tilpasset norsk klima Norsk klima setter strenge krav til produkter og utførelse. Derfor har vi et stort fokus

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1116 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1116 sida 1(1) TORSBO 8,6 m² (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2011-09-22 TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 22 x 120, nockbräda 22x145. Taklutning ca 6,6 o. YTTERVÄGG

Detaljer

GRILLHYTTE 9,2 m2 MONTERINGSANVISNING

GRILLHYTTE 9,2 m2 MONTERINGSANVISNING GRILLHYTTE 9,2 m2 MONTERINGSANVISNING Montering av skorstein Montering av tak Montering av dør og tak Mont. overliggere Mont. lister innvendig Montering av benk Montering av vegger Montering av base Montering

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg.

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Rev.nr 150529 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg 1 Mål og spesifikasjoner Vegger Tak Gulv (separat) Underlagsbjelker (separat) Jernbeslag 19 mm planker,

Detaljer

Introduksjon. Verktøy som behøves: Poppnagletang, 5mm bor, drill, unbrakonøkkel, gummihammer og fugesprøyte.

Introduksjon. Verktøy som behøves: Poppnagletang, 5mm bor, drill, unbrakonøkkel, gummihammer og fugesprøyte. Monteringsanvisning Introduksjon Monter bunnsvill/rammen Åpne fraktrammen Sett i skinnepresenning Monter veggelementer Monter søyle, mønedrager og tak Monter utvendige PVC profiler/lister Monter innvendige

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN MONTERINGSRÅD DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN GRUNN NOVEMBER 2014 MONTERINGSANVISNING - TORVTAK Takfall Takfall på torvtak bør ligge mellom 15 35. Ved takfall over 23 bør det brukes lekter

Detaljer

Langkantskjøter understøttes, og forskyves når det skal monteres flere lag. På langs c/c450 mm

Langkantskjøter understøttes, og forskyves når det skal monteres flere lag. På langs c/c450 mm Vegger På tvers c/c På langs c/c Brann ett lag Kortkantskjøter understøttes og forskyves. Ved flere lag skal også langkantskjøtene forskyves, min. 300. 900 plate Stenderavstand c/c 450. Ved 2 lag forskyves

Detaljer

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Monteringsanvisning SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Vedrørende rekkenes/ konstruksjonsvirkets tykkelse Alle rekker/alt reisverk i denne byggsatsen er i en tykkelse som varierer mellom 42 til 45

Detaljer

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS TILBOD SULETINDHYTTA Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS Pris inkl tomt: 2 970 000,- inkl mva Tilbodet gjeld for oppføring av Suletind 72A på tomt J-1-1 eller J-1-2 (Pris for tomtane er: J-1-1

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1160 sida 1

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1160 sida 1 PIKABOD 9,4 (Svenska 2014-08-27) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 43 x 145, vindskiva 16 x 120, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning ca 17 o resp. 30 o. YTTERVÄGG Färdiga väggsektioner med stående

Detaljer

Mulighetene er mange! Garasjene

Mulighetene er mange! Garasjene Mulighetene er mange! Garasjene FINN DEN SOM PASSER FOR DEG MAXBO Garasjene er det naturlige valget når din garasjedrøm skal realiseres. Alt du har drømt om at garasjen skal inneholde, kan leveres! MAXBO

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK Anvendelse Hunton Sutak er en 3,2 mm hard trefiberplate, og benyttes som forenklet undertak til både kalde- og varme takkonstruksjoner. Hunton sutak har profilert

Detaljer

MATERIALBESKRIVELSE. Gjeldende fra 01.09.2013. www.solhytten.no

MATERIALBESKRIVELSE. Gjeldende fra 01.09.2013. www.solhytten.no MATERIALBESKRIVELSE Gjeldende fra 01.09.2013 www.solhytten.no OVERSIKT OVER VÅRE 23 HYTTEMODELLER Solvik Solli Solei Mostøl Fjellstøl Skuggestøl Sjøbris Solbu Solfonn Solstjerne Gamlestøl Bergstøl Soldyne

Detaljer

MONTERINGS- ANVISNING ELEMENTER SMÅHUS I TRE

MONTERINGS- ANVISNING ELEMENTER SMÅHUS I TRE Du bygger Vi tar oss av resten OPTIMERA BYGGSYSTEMER - ELEMENTER MONTERINGS- ANVISNING ELEMENTER SMÅHUS I TRE SEPTEMBER 2015 optimera.no FORBEREDELSER PÅ BYGGEPLASSEN Elementene blir losset direkte fra

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Oktober 2012 Produktinformasjon Icopal Ventex Supra med selvklebende omlegg

Detaljer

HUNTON I-BJELKEN monteringsanvisning

HUNTON I-BJELKEN monteringsanvisning HUNTON I-BJELKEN monteringsanvisning Montering, lagring og sikkerhet Plasten rundt pakkene kan bli glatt når det er vått og isete ute. Det er ikke tillatt å gå på bjelker som ikke er blitt festet. Det

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

GRILLHYTTE 16,5 m2 MONTERINGSANVISNING

GRILLHYTTE 16,5 m2 MONTERINGSANVISNING GRILLHYTTE 16,5 m2 MONTERINGSANVISNING 7. Montering av skorstein 4. Montering av tak 3. Mont. overliggere 2. Montering av vegger Base/fundament 5. Montering av dør og skygge 1. Montering av base 6. Montering

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

Leveransebeskrivelse byggesett Saltdalshus

Leveransebeskrivelse byggesett Saltdalshus Leveransebeskrivelse byggesett Saltdalshus Mars 2016 4.00 BYGGESETTET Saltdalshus kan levere flere alternative tilvalg, blant annet pipe/peisovn, flere typer taktekking, ulike utførelser for panel/plater

Detaljer

ANNEKS INTIM - MODERNE - SPEILVENDT Artnr. 171

ANNEKS INTIM - MODERNE - SPEILVENDT Artnr. 171 ANNEKS INTIM - MODERNE - SPEILVENDT Artnr. 171 Side: 1 av 8 Standard leveranse - ANNEKS INTIM - MODERNE - SPEILVENDT TAK UTVENDIG: Artnr. 171101021 - KOMPLETT TORVTAK Komplett torvtak dimensjonert for

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere Rekv.nr 3039NO mars 2009 PAPPER: ARCTIC VOLUME. STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 3 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne

Detaljer

GROM IDE WWW.GROMIDE.NO

GROM IDE WWW.GROMIDE.NO Hestehus er et frittstående bygg, bygd av mennesker og bygd for at hester som lever i løsdrift, kan søke ly for vær og vind, når de selv ønsker det Hestehus må ikke forveksles med stall i tradisjonell

Detaljer

Monteringsveiledning. Doc.no: LA WW. Date: Page: 1 of 6. Replaces: -

Monteringsveiledning. Doc.no: LA WW. Date: Page: 1 of 6. Replaces: - LA05091WW 1 of 6 Monteringsveiledning 1. GENERELT Alloc Wall&Water interiørvegger er konstruert for innvendig bruk som kledning på vegger på eksisterende underlag, eller avrettet bindingsverk med senteravstand

Detaljer

2011/ 2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Ormtunga 1 Visningshuset. Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag

2011/ 2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Ormtunga 1 Visningshuset. Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag Ormtunga 1 Visningshuset 2011/ 2012 IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag 2011/ 2012 : KBBL / Fosna Bygg AS : KBBL 2 Passivhus- ringmur fra Nordic

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 3 Rekv.nr 3039NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse

Detaljer

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Komponent oversikt 7 0 8 5 9 7 Detaljløsninger kan rekvireres. ) Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne) ) ordtaksbeslag, fuglegitter Lengde 900 mm Endelokk

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK NOVEMBER 2014 MONTERING AV BOND TAKPANNER KUTTING AV PLATER Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

Produktbeskrivelse. Underlag

Produktbeskrivelse. Underlag Membranrull Produktbeskrivelse Miljømembran er et takbelegg av polypropylen, spesielt beregnet til torvtak. Membranen har en bestandighet som gjør at den er både vanntett og rotbestandig. Membranen festes

Detaljer

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk 61-2428 - NO

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 UTNO - 06/16 TG 2190 HUNTON UNDERTAK TM Oppbevaring/lagring Hunton Undertak TM skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres

Detaljer

Kjære kunde! Les monteringsanvisningen nøye før du begynner monteringen! Slik unngår du problemer og sparer tid.

Kjære kunde! Les monteringsanvisningen nøye før du begynner monteringen! Slik unngår du problemer og sparer tid. Redskapsbod 5 ern Art. nr: 423521 Monteringsanvisning Kjære kunde! Les monteringsanvisningen nøye før du begynner monteringen! Slik unngår du problemer og sparer tid. Tips: Oppbevar pakkene på et tørt

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

Lysthus Fjordly Art. nr: 428044

Lysthus Fjordly Art. nr: 428044 Lysthus Fjordly Art. nr: 428044 Monteringsanvisning Kjære kunde! Les monteringsanvisningen nøye før du begynner monteringen! Slik unngår du problemer og sparer tid. Tips: Oppbevar pakkene på et tørt sted

Detaljer

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU Forberedelser: Vinduet må bringes til det aktuelle rommet.. 1. Vindusåpningen i veggen må være klargjort. GROM VINDU anbefaler at vindusmålene er 2 cm mindre

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hunton Sikringsrenne. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! SIKRINGSRENNER

MONTERINGSANVISNING. Hunton Sikringsrenne. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! SIKRINGSRENNER MONTERINGSANVISNING Hunton Sikringsrenne Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! SIKRINGSRENNER En komplett løsning for tilpasset Hunton Undertak Sikringsrenne eller gradrennebeslag er

Detaljer