BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2017"

Transkript

1 BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2017

2 OVERSIKT 1. Forside 2. Oversikt 3. Viktig 4. Oppstart, bunnsvill 5. Bindingsverk Yttervegg 6. Vind avstivning 7. Vinduer 8. Vindsperre - vegg 9. Søyler 10. Takstoler 11. Limtre i mønet 12. Vindsperre - tak 13. Raft 14. Forkant bord 15. Lufting på tak 16. Gradrenne 17. Kryssfiner på tak 18. Gavl vegg 19. Gavl detaljer 20. Utlekting av vegg med liggende Dbf panel og liggende villmark 21. Utlekting av vegg for stående villmark 22. Utlekting av vegg med stående fas panel 23. Vannbrett og omramming 24. Gesims og vindskier 25. Takrenner 26. Takbelegg 27. Dør 28. Vannbrett detalj under vindu. Liggende dbf 29. Vannbrett detalj over vindu. Liggende dbf 30. Vannbrett detalj under vindu med stående faspanel 31. Vannbrett detalj over vindu med stående faspanel 32. Vannbrett detalj under vindu med liggende villmark 33. Vannbrett detalj over vindu med liggende villmark 34. Vannbrett detalj under vindu med stående villmarkpanel 35. Vannbrett detalj over vindu med stående villmarkpanel 36. Stående Villmark panel. 37. Liggende Villmark panel på gavl vegg 38. Villmark panel. Gesims og vindskier 39. Villmark panel. Søyler med Villmark panel 2

3 VIKTIG Les hele beskrivelsen før oppstart! Normalt er det 2-3 snekkere som jobber samtidig på hytta. Mange arbeids operasjoner foregår samtidig, det er da viktig at hele byggebeskrivelsen leses igjennom først. Fremdriften kan avvike noe fra rekkefølgen på byggebeskrivelsen, ettersom hvor mange som jobber på hytta. Noen bilder kan avvike fra hyttemodell Det følger ikke med festemidler, og det skal benyttes korrosjons beskyttet, forsinket eller eloksert avhengig av bruksområdet. Materialer må tildekkes så de ikke utsettes for fukt, ligge på et plant underlag og med avstand fra plate eller grunn. Materialer som er pakket inn i plastfolie som innvendig panel og gulv skal ikke åpnes før det skal brukes. Lagres tørt. Vær nøyaktig med alle mål, lodd og vater. Det sparer man tid på til slutt. Denne bygge veiledningen er meget forenklet og grunnleggende kunnskaper i tømrerfaget er nødvendig. Verktøy for enklest mulig utførelse: - Gjerdesag, sirkelsag, skrudrill (batteri) med bits av forskjellige typer, håndsag, stiftehammer, blikksaks, baufil, hammer, vater (det er en fordel å bruke et langt vater til vegger min 180cm), vinkel, cm stokk, måleband, murersnor, kritt snor, kapp/gjærsag, slagdrill, hullsag 50mm, 73mm, 83mm, 110mm. - Det anbefales å bruke spikeranlegg: kompressor, slange, spikerpistol for 50-90mm spik, dykkert pistol, pappspikerpistol. 3

4 Oppstart, bunnsvill Det første som må gjøres er å foreta en kontroll av underlaget (Betong plate/fundament) hvis det ikke foreligger en grunnmurskontroll av utførende. Sjekk lengde, bredde, diagonal og høyder. For å få et godt resultat er det viktig at underlaget er bra. Start med å rulle ut laftevatt som underlag for sviller. Byggeplass mappe fra PreTre inneholder all info om bindingsverket til alle vegger Legg ut sviller. Følg tegninger/beskrivelse fra precut leverandøren. Spik sammen sviller i hjørner og skjøter. Kontrollmål alle lengder og diagonaler med målebånd. Fest hjørner først til mur med hylser eller expansjonsbolter. Når alle hjørner er festet og alle mål er riktige festes resterende. Bruk snor på alle vegger for å få vegg helt rett. Festes med hylser eller expansjonsbolter (min 8x110mm) pr 1,2m. Steder som er utsatt for sterk vind må det forankres i henhold til lokale bestemmelser. Byggeplass mappe fra PreTre inneholder all info om bindingsverket til alle vegger. Leveres på byggeplass sammen med materialene. 4

5 Bindingsverk yttervegg Følg precut leverandørens tegninger. (eget hefte som er med på material leveransen) Bygg hvert veggelement liggende på plate, løft opp elementet og fest godt til bunnsvill. Sett opp midlertidig støtte umiddelbart. Det er en fordel å være minst 2 personer til dette. Når alle vegger er satt opp festes veggene godt sammen i hjørner Alle hjørner skrå avstives nøyaktig i lodd Det lønner seg å bruke snor på toppsvill. Hjørnene er satt opp nøyaktig i lodd, bruk snor på toppsvill fra hjørne til hjørne slik at veggene kan rettes opp og skrå avstives slik at veggene blir helt rette. Bruk mange støtter. Kan bruke stolper som skal være til innvendig vegger. (Må ikke kappes, festes midlertidig med skruer) 5

6 Vindavstiving - Alle hjørner må stå nøyaktig i lodd, bruk midlertidig avstiving på innsiden før Isola stag monteres. - Det skal brukes Isola stag til vindavstiving. - Bruk min 2 stag pr vegg - Monteres fra hjørne toppsvill og ned på skrå til bunnsvill med en vinkel på ca 50 grader. - Monteres på utsiden av veggen. - Sett staget mot veggen og merk av hvor det skal skjæres et hakk hvor steget på staget skal være. Bruk en sirkelsag, kutt et spor lik steghøyde. - Staget festes med 4 stk 90mm spik på hvert punkt. 6

7 Vinduer Vinduer monteres i vegg på byggeplass Monteres 74mm fra innsiden som vist på detalj tegning Vinduet festes med skruer som har justerings mulighet Bruk lazer til å montere alle vinduer i lik høyde Det er ulik dim på vannbrett etter hva slags type utvendig kledning. 7

8 Vindsperre - Vegg Det brukes Tyvek som vindsperre. Rull ut Tyvek. Start på et hjørne og rull ut horisontalt rundt hytta. Monter Tyvek rundt utvendig bod til slutt. Tyvek på vegg mellom vegg og utvendig bod føres opp i mellom takstoler og festes i mot klosser i mellom takstoler. Se bilder nederst på siden. Gjelder også hvis det er ut trukket tak over inngang. Tyvek bør ikke kuttes. Rulles ut rundt hytta i ett stykke. Monter utvendig utlekting utenpå Tyvek umiddelbart. Tyvek mellom vegg plan 1 og gavl må klemmes med klem lekt av 11x36. Tyvek skal ikke henge nedenfor bunnsvill. Rullen er 2,8m bred. Resterende 47cm Tyvek festes ut på tak utstikk. Viktig: Tyvek fra vegg må festes først på forkant bord 1, deretter Tyvek fra tak og ikke omvendt. Stiftes fortløpende under utrulling. Ca 20cm mellom hver stift Skjær ut Tyvek som går over vinduer, påse at Tyvek rundt vinduer blir festet godt på stolper. Monter 11mm lekter som klemmer Tyvek godt inntil stolper rundt vinduer og dører La Tyvek stikke ca15cm inn i dører. Skal klemmes fast mellom dørkarm og underligger. Ved skader på Tyvek må det brukes Isola vindsperre tape. Alle skjøter må tapes eller klemmes med lekt. Viktig at det ikke er noen løse deler av Tyvek da det kan oppstå blafrelyder. Innside hytte ved bod Fra bod 8

9 Søyler Frittstående søyler av limtre eller tømmerstokkmonteres på søylesko på et støpt søylepunkt. Kan bruke søyle sko 90x90. Søylesko følger ikke med i byggesettet. 9

10 Takstoler Bruk hjelm. Før arbeidet starter med å plassere ut takstoler må det bygges stillas på begge langvegger med rekkverk. Det anbefales å være 3 mann når takstoler skal settes ut. Det anbefales å bruke stillas inne midt i hytta. Takstoler settes ut i cc600 og må skrå avstives etter hvert som man setter ut. Sett ut 4-6 takstoler fra gavl. Skrå avstiv med en lekt fra ytterste takstol så høyt som mulig og ned til toppsvill via alle 4-6 takstoler. Kontroller at takstoler står nøyaktig i lodd før skrå avstivere festes. Husk at det skal ikke mye vind til for at takstoler kan velte. Merk en lekt med cc600 og skru fast så høyt som mulig på innside takstol gjennom hele hytta. Gjør det samme midt på gulvet på hems fra gavl til gavl. Disse lektene er med på å stabilisere gavlveggene. Fjernes når gulvet på hems legges. Første takstol settes på innsiden av gavl vegg. Følg plantegning for takstoler. 2.takstol settes 603mm fra innsiden av gavl vegg. Fortsett med takstoler på cc 600. Det er en fordel å heise alle materialer til innvendig bruk inn. Dette for å få innvendige materialer under tak fortest mulig. Lagre materialer ute under plast er ingen god løsning over lengre tid. Plasser materialer slik at innvendige delevegger kan bygges uten å flytte materialer. Påse at det blir litt plass langs alle vegger slik at elektriker, rørlegger og snekker kan jobbe på alle vegger. Monter takstolanker på hver 2.takstol på innsiden. Festes med min 6stk kamstift oppe og nede. Takstol anker er ikke med i leveransen. Les alletakstol tegninger nøye da det kan være viktig informasjon på tegningene fra produsent. Leveres sammen med takstol leveransen. (Snitt tegninger og plan tegninger) Takstol anker følger ikke med ileveransen 10

11 Limtre i mønet Limtre henges opp i bjelke sko, festes i henhold til beskrivelse fra takstol fabrikant (PreTre) Bjelke sko til limtre i takverk følger med fra leveransen fra PreTre 11

12 Vindsperre - tak Det lønner seg å kappe Tyvek i nøyaktig i 9,8m lengder. Begynn på takstol nr 5 fra gavl vegg. Da vil det bli igjen ca 40cm Tyvek utenfor gavl takstol. Begynn fra takstol ende og rull ut Tyvek over tak Tyvek stiftes fast. Bruk en stiftehammer. Ved utvendig bod og uttrekt tak over inngang føres Tyvek på vegg opp til Tyvek fra tak. Det må monteres klosser på innsiden av takstol for å få klemt Tyvek. Overflødig Tyvek må fjernes eller klemmes fast med lekter, ved mye vind kan det komme blafre lyder av Tyvek om ikke dette gjøres. Bilde fra innsiden av hytte (med bod). Fra innsiden av bod 12

13 Raft Forkant består av to stk forkant bord av 21x223. Vindsperre fra tak og vegg klemmes i mellom bordene. Det ytterste bordet senkes i forhold til underkant vindski, ca 15mm under ferdig raftekasse Forkant bord 1 21x223 Klemlekt 23x48 13

14 Forkantbord Det monteres dobbelt forkant bord av 21x223, Vindsperre fra tak-vegg klemmes i mellom disse. Forkantbord monteres på takstol ende( 21x223) Det ytterste bordet senkes i forhold til underkant vindski, ca 15mm under ferdig raftekasse Forkantbordet skal møte vindskibord. Forkantbordet må tilpasses så det ikke henger lengre ned en vindskibord. 14

15 Lufting på tak Finer plate På Tyvek festes 48x48 lekter. Kommer ferdig kappet. Start med 700mm lekt nederst Deretter legges det en kloss som er 16mm tykk og 200mm lang der hvor Tyvek er skjøtet. La finer plate stikke ca 20mm utenfor 48x48 lekt på tak Det er viktig for å få lufting horisontalt på takflaten ut til gesimskassen på gavlvegg. Mellom 48x48 lekt brukes det 16mm lekter som er 200mm lange der Tyvek er skjøtet. Dette er for å få klemt Tyvek ordentlig ned til takstol og for å hindre luftlekkasje. De tre neste lektene er 1000mm Siste luftespalte er 179mm Siste lekt er 200mm Spikres med 31/90 cc 200mm 15

16 Gradrenne Alle takstoler/ sperrer settes ut før montering av Tyvek inklusiv krabbe takstoler. Monter bord (23x148mm) i grad renne. Legg en remse med Tyvek i grad rene. Tyvek på tak legges inn til grad renne og ut på takstoler på motgående tak. Påse at evt. vann ledes ut og ikke inn i skjøter på Tyvek Klem Tyvek med 23x 48 lekt i grad renne på hver side. Lag luftespalte for hver 1m på samme måte som resten av taket. Lufte lekt på tak føres helt ned i mot 23x148 bord og 23x48 lekta 16

17 Kryssfiner på tak Platene er 600x2400x15 Finnforest Spruce WeatherGuard- Kryssfiner Start med en hel plate fra takstol nr4, skal stikke utenfor takstol ende. La plate flukte med forkant bord 2. Bruk krittsnor på første rad. Neste rad, start med ½ plate. Platene må ligge i forband. Platene må skjøtes på takstol og må spenne over minst to fag Spikres med 65mm spik, cc150mm i kanter og cc 300 midt på plate. Tot 19 spik pr hele plate. Platene bør ikke utsettes for fukt over tid 17

18 Gavlvegg Monter Tyvek på gavlvegg. Fest Tyvek langs toppsvill først og brett Tyvek opp mot mønet. Resterende Tyvek langs tak skjæres bort. Skjær ut for vindu. Tyvek må klemmes i alle skjøter. Overflødig Tyvek fjernes eller klemmes fast Det er viktig at Tyvek fra tak brettes over Tyvek på vegg og ikke omvendt. (Eventuelt fukt må ledes ut fra bygget, ikke inn). Gavl vegg lektes ut på samme måte som plan 1 med 23x48 lekter. Monteres vertikal på hver stender. På gavl vegg festes 19x98 langs tak utenpå Tyvek. Det skal være 48mm mellom topp 19x98 og tak finer plate. 18

19 Gavl detaljer 22x148 Det er meget viktig at det er fri luft gjennomstrømming fra taket til gesimskasse. Det leveres 3 stkbord til vindskier. 2x 22x198 og 1x 22x148, tilpasses etter hva slags tak tekking det skal være 48mm Trekant list monteres på hver gavl mot vindski. 22x198 22x198 19x98 Hvis det skal være hytte med villmark panel brukes det 2 stk villmark bord som vindskier Bildet er eks på løsning for torvtak 19

20 Utlekting av vegg for hytter med liggende Dbf panel (standard) og liggende villmark Museband monteres på bunnsvill Tyvek må klemmes med 11x36 lekt, kan monteres før eller etter museband Vertikalt monteres 23x48 lekter på hver stender. 23x48 lekt avsluttes likt med underkant bunnsvill. Påse at Tyvek (Vindsperre) har klemte skjøter. Hvis Tyvek er skjøtet må det brukes lekter for å klemme skjøter eller tapes. Monter lekter rundt vinduer slik at Tyvek får klemte skjøter. 23x48 lekt monteres i bunn ved liggende villmark for å lage riktig vinkel Liggende dbf Liggende villmark 20

21 Utlekting av vegg for stående villmark 48x148 bunnsvill 21 Overligger 25x250 Underligger 19x170 14mm innvendig panel Tyvek Dampsperre Plate på mark

22 Utlekting av vegg med stående fas panel Tyvek Dampsperre 36mm 48mm Utvendig fas panel 23x48 11x36 klemlekt 14mm innvendig panel 48x148 bunnsvill 22

23 Vannbrett og omramming Omramming av 19x98 Pass på at det blir luft mellom beslag og treverk 23

24 Gesims og vindskier Øverste enden kuttes lik takvinkel hvor de møtes i mønet. Vindskiene kappes 90` cm fra underkant forkant bord. Monter første vindskibord utenpå klosser helt oppunder kryssfiner plate. Bruk 4 stk 19x98 kledning underside gesimskasse gavl med ca 6 mm spalte i mellom hvert bord, start fra vindskibord. Monter 19x98 bord på rafte kasse. 24

25 Takrenner Monter rennekroker ved hver takstol, pluss en nær vindskibord. Bruk snor ved montering for å få rett linje og riktig fall. Rennekroker legges med svakt fall mot der det skal være nedløp. 1 stk nedløp pr tak side + bod Legg i takrenna og monter nedløpskum. Nedløpskummen monteres i senter over ytterste overligger på panelen. Monter forkantbeslag. Alle skjøter og ender på takrenne må fuges med egnet fugemasse. På ark/tilbygg er det ikke nedløp, vann ledes inn på hoved tak 25

26 Tak belegg Legg på takbelegg så fort som mulig, eller dekk til taket med presenninger. Unngå å la taket stå utildekket over lang tid Følg leverandørens monterings anvisning for tak belegg. (følger med) 26

27 Dør Legg 36mm klosser på gulv som døra skal stå på. Vatres opp. Ta av dørbladet. Sett inn dørkarmen. Må stå nøyaktig i lodd. Sett klosser i mellom karm og stolpe i vegg bak hengsler. Skru fast hengselside først. Heng tilbake dørbladet på karmen. Sett inn kiler/klosser på lås side. Påse at dørblad tetter ordentlig og kontroller åpning og lukking av dørbladet. Skru fast. Etter juster kiler om nødvendig. Monter imp 36x68 kloss under ytterdør, terrasse dør og bod dør. Monter beslag under dørene 27

28 Vannbrett detalj under vindu. Liggende dbf Vindu karm Utforing Omramming 19x98 Lekt tilpasses Panel 19mm 23x48 skum Bindingsverk 48x148 Isolasjon Panel 14mm Gerikt 15x70 28

29 Vannbrett detalj over vindu. Liggende dbf Panel 19mm 23x48 Tyvek Dampsperre Lekt tilpasses Panel 14mm Omramming 19x98 19mm 23x48 Bindingsverk 48x148 Skum Utforing Gerikt 15x70 Vindu karm 74mm 29

30 Vannbrett detalj under vindu med stående faspanel 74mm Skum Isolasjon 30

31 Vannbrett detalj over vindu med stående faspanel Panel 19mm 23x48 Tyvek Dampsperre Lekt tilpasses Panel 14mm Omramming 19x98 Panel 19mm Klemlekt. tilpasses 23x48 Skum Vindu karm Bindingsverk 48x148 Isolasjon Utforing Gerikt 15x70 74mm 31

32 Panel 14mm Gerikt 15x70 Vannbrett detalj under vindu med liggende villmark Vindu karm Utforing Skum Lekt tilpasses Bindingsverk 48x x48 Omramming 19x98 Tilpasses Omramming 19x98 Tilpasses Isolasjon Tyvek Dampsperre

33 Vannbrett detalj over vindu med liggende villmark Tyvek Dampsperre 23x48 Omramming 19x98 Tilpasses Omramming 19x98 Tilpasses Lekt tilpasses Bindingsverk 48x148 Skum Isolasjon Vindu karm Utforing Panel 14mm Gerikt 15x70 Bruker ikke vannbrett over vinduer i gavlvegg 33

34 Vannbrett detalj under vindu med stående villmarkpanel Vindu karm Utforing Lekt tilpasses Skum Bindingsverk 48x148 Isolasjon Gerikt 15x70 25x250 Overligger 19mm underligger Tyvek Dampsperre Panel 14mm 34

35 Gerikt 15x70 Vannbrett detalj over vindu med stående villmarkpanel Lekt tilpasses Vindu karm Bindingsverk 48x148 Utforing 35 Omramming 19x98 Tilpasses 25x250 Overligger 19mm underligger Panel 14mm Skum Isolasjon Klemlekt tilpasses

36 Stående Villmark panel. Museband festes utenpå den nederste horisontale lekt Underliggere festes med maks 50mm spik på hver lekt. Underligger ved vindu legges utenpå den ferdig monterte utforing. Må tilpasses ved vannbrett, det er viktig at det er en spalte på min 5mm i mellom vannbrettbeslag og underligger. Husk å kontrollere/justere vinduet før underligger festes til vinduet. Del inn feltene i mellom vinduer og dører. Senteravstand mm Det anbefales å behandle underligger før overligger monteres Overligger festes med skruer ca 5x70-5x75 Det skal være omlegg på min 20mm Monter overligger i sin naturlige retning. Kvisten skal peke opp og ikke ned. Underligger i mot dører 36

37 Liggende Villmark panel på gavl vegg Monter et 19x98 bord på toppen av den horisontale lekta som ligger 20mm under takstol. Må gå like ut til forkantbord. Gavlvegg lektes ut to ganger, først 36mm så med 48mm. () hvis det er stående panel nede. Om det skal være liggende panel oppe og nede er det kun 23x48mm utlektingoppe og nede. På gavl vegg festes 19x98 langs tak utenpå Tyvek. Det skal være 48mm mellom topp 19x98 og tak finer plate. Monter klosser for gesimskasse (409) utenpå 19x98 opp mot finer plater. (6 stk på hver side av mønet). Monter liggende villmarkpanel vannrett. Må tilpasses mot tak. Bruk lange lengder nederst. Må/Skal skjøtes på stolpe. Festes med min 5x75 skruer egnet for utvendig panel. De 4-5 første bordene bør monteres med snitt cacc 200 og overkant bord 4 eller 5 skal ligge opp mot vann brett. 37

38 Villmark panel. Gesims og vindskier Sorter ut 8 av de lengste bordene for å benytte som vindskier. Hvis de er under 5m må de skjøtes. Vindskiene kappes 90` cm fra underkant forkant bord. Monter første vindskibord utenpå klosser helt oppunder kryssfiner plate. Bruk 4 stk 19x98 kledning underside gesimskasse gavl med ca 6 mm spalte i mellom hvert bord. Monter 19x98 bord på gesimskasse. Det er meget viktig at det er fri luft gjennomstrømming fra taket til gesimskasse. 2.vindski justeres etter hva slags takbelegg det skal være. Monter isbord av 22x123 imp på toppen av vindski 38

39 Villmark panel. Søyler med Villmark panel Frittstående søyler av hel tømmerstokk monteres på søylesko på et støpt søylepunkt. Kan bruke søylesko 90x90. Følger ikke med i byggesettet Det må skjæres ut et spor i toppen som bjelke skal felles inn i. Det er umulig å bruke vater for å sette søylene i lodd. Må bruke øyemål fra litt avstand fra flere vinkler. Sett oven ifra Sett fra siden Bildet over er i fra en Familiehytte med 27 grader tak og har da 25cm høyere vegg utvendig. Søyle og bære bjelker monteres på samme måte. 39

BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2015

BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2015 BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2015 OVERSIKT 1. Forside 2. Oversikt 3. Viktig 4. Oppstart 5. Elementer og hjørner 6. Toppsvill 7. Oppretting og støtter 8. Vind avstivning 9. Tyvek 10. Søyler 11. 2. lass, takstoler

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG Oppdatert

BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG Oppdatert BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2015 Oppdatert 15.12.2014 OVERSIKT 1. Forside 2. Oversikt 3. Viktig 4. Oppstart 5. Elementer og hjørner 6. Toppsvill 7. Vindavstivning 8. Tyvek på vegg 9. Oppretting, støtter

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2017

BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2017 BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2017 OVERSIKT 1. Forside 2. Oversikt 3. Viktig 4. Oppstart 5. Elementer og hjørner 6. Toppsvill 7. Vindavstivning 8. Vindsperre på vegg 9. Oppretting, støtter 10. Søyler 11. 2.

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE INNVENDIG ARBEID 2017

BYGGEBESKRIVELSE INNVENDIG ARBEID 2017 BYGGEBESKRIVELSE INNVENDIG ARBEID 2017 1 OVERSIKT 1. Innvendig beskrivelse 2. Oversikt 3. Viktig, Verktøy 4. Isolering 5. Isolering 6. Fuktsperre himling og vegg 7. Utlekting av vegg 8. Bunnsvill og toppsvill

Detaljer

Byggeanvisning for PRECUT garasjen.

Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Denne byggeanvisning beskriver en anbefalt metode for bygging av vår PRECUT garasje og er en supplerende anvisning til vår Monteringsanvisning. Følg Monteringsanvisningen

Detaljer

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 1. Undertak BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Undertak 02-1 Når du skal legge et tak, kommer du ofte til vanskelige områder som sjelden er beskrevet andre steder. Det er her vi hjelper deg å

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE INNVENDIG ARBEID 2015

BYGGEBESKRIVELSE INNVENDIG ARBEID 2015 BYGGEBESKRIVELSE INNVENDIG ARBEID 2015 1 OVERSIKT 1. Innvendig beskrivelse 2. Oversikt 3. Viktig, Verktøy 4. Trappeutsparing 5. Isolering 6. Isolering 7.Fuktsperre himling og vegg 8.Utlekting av vegg 9.Spikerslag,

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE INNVENDIG ARBEID 2017

BYGGEBESKRIVELSE INNVENDIG ARBEID 2017 BYGGEBESKRIVELSE INNVENDIG ARBEID 2017 1 OVERSIKT 1. Innvendig beskrivelse 2. Oversikt 3. Viktig, Verktøy 4. Trappeutsparing 5. Isolering 6. Isolering 7. Isolering 8.Dampsperre himling og vegg 9.Utlekting

Detaljer

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene,

Detaljer

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 150730 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN Monteringsanvisning grillhytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu ( 4 stk ) - ( kun et vindu

Detaljer

g rill hytte: Monteringsanvisning

g rill hytte: Monteringsanvisning Monteringsanvisning g rill hytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9,2 M2 ( 17 m2 i parantes) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu (4 stk) - ( kun et vindu

Detaljer

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Montering av sløyfer og lekter Har du lagt nytt undertak, også kalt sekundærtak, er som regel både mønekam og forkantbord

Detaljer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer Monteringsanvisning veggelementer SKAL LESES FØR MONTERING! Måten å komme i gang på er å slutte å snakke og begynne å gjøre noe. «Walt Disney» Innholdsfortegnelse Forkontroll... 2 Montering av bunnsvill...

Detaljer

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning Monteringsanvisning 2:830 Okt. 2003 Pro Super Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering Tørre og sunne hus Pro Super for horisontal montering

Detaljer

1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt.

1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt. 1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt. 2. Karmens breddemål er 15 mm mindre enn dørhullet, og høydemålet er 30 mm mindre enn dørhullet. Det gir plass

Detaljer

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 TAK VEGG VEGG NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON GENERELT Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser gjennom isolasjonen,

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med valmet tak. Rev.nr NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med valmet tak. Rev.nr NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 160706-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Vinduer og Dører fra Røros

Vinduer og Dører fra Røros M o n t e r i n g s a n v i s n i n g 9:110 April -10 rst. feb.-06 Vinduer og Dører fra Røros VINDUR OG DØRR Røros Vinduet NB! For montering av vindu med ekspanderende isolasjon, se side 4 og 8. 1. Før

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Monteringsveiledning for JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG www.jatak.no Rett takstol skal på rett plass, snudd rett vei! Takstolene skal forankres

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

PDF dato: 2016-07-03 18:39 Nye Hytter AS Org.nr: 979 757 158 Tlf: 22 65 80 00 Epost: post@nyehytter.no. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482.

PDF dato: 2016-07-03 18:39 Nye Hytter AS Org.nr: 979 757 158 Tlf: 22 65 80 00 Epost: post@nyehytter.no. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482 Side: 1 av 5 Standard leveranse - BOD STØRRE - MARITIM TAK UTVENDIG: Artnr. 482101032 - KOMPLETT SHINGELTAK Komplett shingel tak dimensjonert for snølast på byggested. Inneholder

Detaljer

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 81, med

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Monteringsanvisning. Stokkebygd hytte. Prod.nr. HOUSEPETER

Monteringsanvisning. Stokkebygd hytte. Prod.nr. HOUSEPETER Monteringsanvisning Stokkebygd hytte Prod.nr. HOUSEPETER Innhold 1. Dette trenger du... 3 2. Underlag... 3 3. Montere veggene... 3 4. Tak... 4 4.1 Tak uten isolasjon... 4 4.2 Isolert tak med takbjelker

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med pulpettak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Utvending bør man behandle hytta snarest med treolje, beis, tjærebeis eller lignende.

Utvending bør man behandle hytta snarest med treolje, beis, tjærebeis eller lignende. Monteringsanvisning lysthus: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 5 stk veggseksjoner med vindu - ( Plasser det som kan åpnes

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus!

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus! Isola Selvbygger 3 For tak- og terrasse Sterkt, sikkert - enkelt å montere Tørre og sunne hus! Sikker tekking med lang levetid Isola Selvbygger 3 er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke.

Detaljer

GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 80200) (23.10 2008)

GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 80200) (23.10 2008) GROM HUS MONTERINGSANVISNING Org. 90 249 16 MVA Fredheimveien 20 B 107 Oslo GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 0200) (23.10 200) Les denne monteringsanvisning, gjerne flere ganger. Få med deg tipsene

Detaljer

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Rev.nr 140804 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke 90x225

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK OKTOBER 2014 Kombinert undertak og vindsperre monteres slik at undertaket både danner et lufttett og vanntett

Detaljer

Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak

Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak Rev.nr 150219 Bormaskin/ Skrutrekker + PZ-/PH-bits Vater Trelim til utendørs bruk Vinkelhake Sag Hammer Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke

Detaljer

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes)

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes) 93012N-05 2010-01 Flexit vs/v160 Monteringsveiledning Takhatter - Plast For alle takbelegg unntatt papp/shingel og torvtak. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjons-anlegg som er i kontinuerlig

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus Isola Selvbygger For tak og terrasser 2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04 Sterk, sikker - lett å jobbe med Tørre og sunne hus Endelig kan taktekking gjøres enkelt Med Isola Selvbygger kan du trygt gjøre jobben

Detaljer

HYTTER FRA BUVIK SAGBRUK

HYTTER FRA BUVIK SAGBRUK HYTTER FRA BUVIK SAGBRUK Areal: 14,31 kvm Lengste mål: 4,7 x 3 meter Areal: 27,73 kvm Lengste mål: 5,9 x 4,7 meter Areal: 43,2 kvm Lengste mål: 7,2 x 6 meter Areal: 59,2 kvm Lengste mål: 10,2 x 6 meter

Detaljer

NORDSETER BORETTSLAG DESIGNMAL HAGEGJERDER OG SKILLEVEGGER

NORDSETER BORETTSLAG DESIGNMAL HAGEGJERDER OG SKILLEVEGGER NORDSETER BORETTSLAG DESIGNMAL HAGEGJERDER OG SKILLEVEGGER Denne designmalen er utarbeidet for Nordseter borettslag våren 2015. Designmalen skal være et hjelpemiddel for å skape et helhetlig preg på borettslagets

Detaljer

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU Forberedelser: Vinduet må bringes til det aktuelle rommet.. 1. Vindusåpningen i veggen må være klargjort. GROM VINDU anbefaler at vindusmålene er 2 cm mindre

Detaljer

Icopal Windbreak. Juni Etasjehøy vindsperre for vegg og tak

Icopal Windbreak. Juni Etasjehøy vindsperre for vegg og tak Icopal Windbreak Juni 2014 Etasjehøy vindsperre for vegg og tak Icopal Windbreak -vindsperre tilpasset norsk klima Norsk klima setter strenge krav til produkter og utførelse. Derfor har vi et stort fokus

Detaljer

Isola Veggsystem. Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg. Tett og pustende - sikre detaljer. Tørre og sunne hus

Isola Veggsystem. Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg. Tett og pustende - sikre detaljer. Tørre og sunne hus Isola Veggsystem 4:100 Feb. 2006 Erst. jan-05 Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg Tett og pustende - sikre detaljer Tørre og sunne hus Isola Veggsystem. Sikker vindtet

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet frittstående konstruksjon pulpettak

Monteringsanvisning Kappet frittstående konstruksjon pulpettak Monteringsanvisning Kappet frittstående konstruksjon pulpettak Rev.nr: 150212 Bormaskin/ Skrutrekker + Torx & PZ-/PH-bits Vater Trelim til utendørs bruk Vinkelhake Sag Hammer Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK Anvendelse Hunton Sutak er en 3,2 mm hard trefiberplate, og benyttes som forenklet undertak til både kalde- og varme takkonstruksjoner. Hunton sutak har profilert

Detaljer

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012 Materialbeskrivelse Gjeldende fra 01.04.2012 www.solhytten.no Vi er stolte over vår høye standard Krysslufting av takkonstruksjon Takrenner inkludert Underkledning av takutstikk Ytterdører og vinduer malt

Detaljer

Produktbeskrivelse. Underlag

Produktbeskrivelse. Underlag Membranrull Produktbeskrivelse Miljømembran er et takbelegg av polypropylen, spesielt beregnet til torvtak. Membranen har en bestandighet som gjør at den er både vanntett og rotbestandig. Membranen festes

Detaljer

Leveransebeskrivelse byggesett Saltdalshus

Leveransebeskrivelse byggesett Saltdalshus Leveransebeskrivelse byggesett Saltdalshus Mars 2016 4.00 BYGGESETTET Saltdalshus kan levere flere alternative tilvalg, blant annet pipe/peisovn, flere typer taktekking, ulike utførelser for panel/plater

Detaljer

Pro. Diffusjonsåpent Undertak. Kombinert undertak og vindsperre. Tørre og sunne hus. 2:820 Jan. 05 Erst Jan.03

Pro. Diffusjonsåpent Undertak. Kombinert undertak og vindsperre. Tørre og sunne hus. 2:820 Jan. 05 Erst Jan.03 Pro Diffusjonsåpent Undertak 2:820 Jan. 05 Erst Jan.03 Kombinert undertak og vindsperre Tørre og sunne hus - vindtett, vanntett og samtidig pustende! er et unikt takprodukt beregnet for alle typer fullisolerte

Detaljer

Mulighetene er mange! Garasjene

Mulighetene er mange! Garasjene Mulighetene er mange! Garasjene FINN DEN SOM PASSER FOR DEG MAXBO Garasjene er det naturlige valget når din garasjedrøm skal realiseres. Alt du har drømt om at garasjen skal inneholde, kan leveres! MAXBO

Detaljer

ANNEKS INTIM - MODERNE - SPEILVENDT Artnr. 171

ANNEKS INTIM - MODERNE - SPEILVENDT Artnr. 171 ANNEKS INTIM - MODERNE - SPEILVENDT Artnr. 171 Side: 1 av 8 Standard leveranse - ANNEKS INTIM - MODERNE - SPEILVENDT TAK UTVENDIG: Artnr. 171101021 - KOMPLETT TORVTAK Komplett torvtak dimensjonert for

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Rev.nr 150529 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN MONTERINGSRÅD DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN GRUNN NOVEMBER 2014 MONTERINGSANVISNING - TORVTAK Takfall Takfall på torvtak bør ligge mellom 15 35. Ved takfall over 23 bør det brukes lekter

Detaljer

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Monteringsanvisning SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Vedrørende rekkenes/ konstruksjonsvirkets tykkelse Alle rekker/alt reisverk i denne byggsatsen er i en tykkelse som varierer mellom 42 til 45

Detaljer

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning Corus Bygg Systemer AS Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Forbehold om tekniske endringer 0.009 Komponent oversikt Detaljløsninger kan rekvireres. Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne)

Detaljer

GRILLHYTTE 9,2 m2 MONTERINGSANVISNING

GRILLHYTTE 9,2 m2 MONTERINGSANVISNING GRILLHYTTE 9,2 m2 MONTERINGSANVISNING Montering av skorstein Montering av tak Montering av dør og tak Mont. overliggere Mont. lister innvendig Montering av benk Montering av vegger Montering av base Montering

Detaljer

Introduksjon. Verktøy som behøves: Poppnagletang, 5mm bor, drill, unbrakonøkkel, gummihammer og fugesprøyte.

Introduksjon. Verktøy som behøves: Poppnagletang, 5mm bor, drill, unbrakonøkkel, gummihammer og fugesprøyte. Monteringsanvisning Introduksjon Monter bunnsvill/rammen Åpne fraktrammen Sett i skinnepresenning Monter veggelementer Monter søyle, mønedrager og tak Monter utvendige PVC profiler/lister Monter innvendige

Detaljer

Monteringsanvisning Gapahuk Jotunheimen

Monteringsanvisning Gapahuk Jotunheimen Monteringsanvisning Gapahuk Jotunheimen 1. Fundamenter. Legg opp fundament/bærepunkt etter mål som vist på figur (1). Fundamentene merket B skal monteres i samme høyde, mens fundamentene merket A skal

Detaljer

GROM IDE WWW.GROMIDE.NO

GROM IDE WWW.GROMIDE.NO Hestehus er et frittstående bygg, bygd av mennesker og bygd for at hester som lever i løsdrift, kan søke ly for vær og vind, når de selv ønsker det Hestehus må ikke forveksles med stall i tradisjonell

Detaljer

GRILLHYTTE 16,5 m2 MONTERINGSANVISNING

GRILLHYTTE 16,5 m2 MONTERINGSANVISNING GRILLHYTTE 16,5 m2 MONTERINGSANVISNING 7. Montering av skorstein 4. Montering av tak 3. Mont. overliggere 2. Montering av vegger Base/fundament 5. Montering av dør og skygge 1. Montering av base 6. Montering

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Oppbevaring/lagring Hunton Vindtettplatene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik

Detaljer

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Oktober 2012 Produktinformasjon Icopal Ventex Supra med selvklebende omlegg

Detaljer

GROM HUS 14 m2 modell

GROM HUS 14 m2 modell GROM HUS MONTERINGSANVISNING Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS 14 m2 modell Les denne monteringsanvisning, gjerne flere ganger. Få med deg tipsene og det som kan gjøre at du sprer

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Monteringsveiledning. Doc.no: LA WW. Date: Page: 1 of 6. Replaces: -

Monteringsveiledning. Doc.no: LA WW. Date: Page: 1 of 6. Replaces: - LA05091WW 1 of 6 Monteringsveiledning 1. GENERELT Alloc Wall&Water interiørvegger er konstruert for innvendig bruk som kledning på vegger på eksisterende underlag, eller avrettet bindingsverk med senteravstand

Detaljer

KKK PORS-GARASJEN. fra

KKK PORS-GARASJEN. fra KKK PORS-GARASJEN PRIS LIST Gjeld ene fra 01.01.2011 E Spesialgarasjer 199 000,- 440 E loft Halvannengarasje med bod og hagestue Halvannen garasje str. 440 x 680 cm + 60 cm utstikk i front samt bod på

Detaljer

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre for JATAK Takstoler i store bygg www.jatak.no 1 Mottakskontroll Løfting, håndtering og lagring på byggeplassen Opplysningene på takstolens stempel

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening

Norske Takstolprodusenters Forening Norske Takstolprodusenters Forening I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg. Momenter som har avgjørende

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1116 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1116 sida 1(1) TORSBO 8,6 m² (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2011-09-22 TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 22 x 120, nockbräda 22x145. Taklutning ca 6,6 o. YTTERVÄGG

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 UTNO - 06/16 TG 2190 HUNTON UNDERTAK TM Oppbevaring/lagring Hunton Undertak TM skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg 1 Mål og spesifikasjoner Vegger Tak Gulv (separat) Underlagsbjelker (separat) Jernbeslag 19 mm planker,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtett Oppbevaring/lagring Vindtett-platene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik at fuktigheten omtrent tilsvarer

Detaljer

KKK NORSK TRE AS KKKPORS-GARASJEN. Elvegata 22, 3919 Porsgrunn, Lahelle industriområde Tlf: 35 55 69 20, Fax: 35 55 66 90 garasjeport@norsktre.

KKK NORSK TRE AS KKKPORS-GARASJEN. Elvegata 22, 3919 Porsgrunn, Lahelle industriområde Tlf: 35 55 69 20, Fax: 35 55 66 90 garasjeport@norsktre. KKKPORS-GARASJEN KKK NORSK TRE AS Elvegata 22, 3919 Porsgrunn, Lahelle industriområde Tlf: 35 55 69 20, Fax: 35 55 66 90 garasjeport@norsktre.no Nettsider www.norsktre.no Nettbutikk www.alttilgarasjen.no

Detaljer

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Komponent oversikt 7 0 8 5 9 7 Detaljløsninger kan rekvireres. ) Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne) ) ordtaksbeslag, fuglegitter Lengde 900 mm Endelokk

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1160 sida 1

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1160 sida 1 PIKABOD 9,4 (Svenska 2014-08-27) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 43 x 145, vindskiva 16 x 120, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning ca 17 o resp. 30 o. YTTERVÄGG Färdiga väggsektioner med stående

Detaljer

ByggOffice Dato: 29.04.2005. 05 MUR OG PUSSARBEIDER eksl.mva. 05 MUR OG PUSSARBEIDER. Side 05. Prosjektnr: H-110 ArchiOrion Byggherre:

ByggOffice Dato: 29.04.2005. 05 MUR OG PUSSARBEIDER eksl.mva. 05 MUR OG PUSSARBEIDER. Side 05. Prosjektnr: H-110 ArchiOrion Byggherre: 05 1 05 MUR OG PUSSARBEIDER 90.10.11 51.100U UNDERENTREPRISE MUR OG BETONG XU51.1000 Mur og Betong 1,14 1,14 Totalsum 05 MUR OG PUSSARBEIDER eksl.mva. 0,00 1 10.10.10 23.1110 YTTERVEGG 148MM BINDINGSVERK

Detaljer

Plate på mark fundament. www.ranahytta.no

Plate på mark fundament. www.ranahytta.no Plate på mark fundament Kombinert løsning ved at det etableres en ringmur på tomten med støpt gulv i hele bygget. Ringmuren fylles opp med masse og komprimeres. www.ranahytta.no Plate på mark fundament

Detaljer

MATERIALBESKRIVELSE. Gjeldende fra 01.09.2013. www.solhytten.no

MATERIALBESKRIVELSE. Gjeldende fra 01.09.2013. www.solhytten.no MATERIALBESKRIVELSE Gjeldende fra 01.09.2013 www.solhytten.no OVERSIKT OVER VÅRE 23 HYTTEMODELLER Solvik Solli Solei Mostøl Fjellstøl Skuggestøl Sjøbris Solbu Solfonn Solstjerne Gamlestøl Bergstøl Soldyne

Detaljer

Langkantskjøter understøttes, og forskyves når det skal monteres flere lag. På langs c/c450 mm

Langkantskjøter understøttes, og forskyves når det skal monteres flere lag. På langs c/c450 mm Vegger På tvers c/c På langs c/c Brann ett lag Kortkantskjøter understøttes og forskyves. Ved flere lag skal også langkantskjøtene forskyves, min. 300. 900 plate Stenderavstand c/c 450. Ved 2 lag forskyves

Detaljer

ICOPAL Takshingel. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004. Leggeveiledning. Rask og enkel å legge

ICOPAL Takshingel. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004. Leggeveiledning. Rask og enkel å legge ICOPAL Takshingel Leggeveiledning Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004 Leggeveiledning Rask og enkel å legge 1 BETINGELSER Undertaket Icopal Takshingel kan legges på tretak med minstefall 15. Underlagsbelegg

Detaljer

2011/ 2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Ormtunga 1 Visningshuset. Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag

2011/ 2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Ormtunga 1 Visningshuset. Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag Ormtunga 1 Visningshuset 2011/ 2012 IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag 2011/ 2012 : KBBL / Fosna Bygg AS : KBBL 2 Passivhus- ringmur fra Nordic

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod

Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod Sykler skal parkeres under tak som gir beskyttelse. I denne enkle sykkelboden er sykkelen alltid klar. På veggene har du plass til kroker og hyller for sykkelpumper,

Detaljer

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk 61-2428 - NO

Detaljer

34 Monteringsanvisning Plannja Trend

34 Monteringsanvisning Plannja Trend 34 Monteringsanvisning Plannja Trend FORBEREDELSER Før du setter i gang og monterer Plannja-taket ditt, er det viktig at du leser gjennom avsnittet Generelle forberedelser legging av tak. Der finner du

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK NOVEMBER 2014 MONTERING AV BOND TAKPANNER KUTTING AV PLATER Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig LEGGEANVISNING Bedriften Produktene Mulighetene Heller det til takstein? Iblandt kan det være fallet på taket som er avgjørende for valget av taktekking. Benders takstein kan legges på takfall ned til

Detaljer

MONTERINGS- ANVISNING ELEMENTER SMÅHUS I TRE

MONTERINGS- ANVISNING ELEMENTER SMÅHUS I TRE Du bygger Vi tar oss av resten OPTIMERA BYGGSYSTEMER - ELEMENTER MONTERINGS- ANVISNING ELEMENTER SMÅHUS I TRE SEPTEMBER 2015 optimera.no FORBEREDELSER PÅ BYGGEPLASSEN Elementene blir losset direkte fra

Detaljer

HUNTON I-BJELKEN monteringsanvisning

HUNTON I-BJELKEN monteringsanvisning HUNTON I-BJELKEN monteringsanvisning Montering, lagring og sikkerhet Plasten rundt pakkene kan bli glatt når det er vått og isete ute. Det er ikke tillatt å gå på bjelker som ikke er blitt festet. Det

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ASFALT UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING ASFALT UNDERTAK MONTERINGSANVISNING ASFALT UNDERTAK oppbevaring/lagring Asfalt undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten omtrent tilsvarer

Detaljer

Isola D-Pro. Diffusjonsåpent underlagsbelegg. Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus

Isola D-Pro. Diffusjonsåpent underlagsbelegg. Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus Isola D-Pro Diffusjonsåpent underlagsbelegg Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus Isola D-Pro Diffusjonsåpent underlagsbelegg med klebekant D-Pro

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen Toleranse bredde: +10-10 mm (per parti) Toleranse høyde: +7-7 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall

Detaljer

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhushet Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av:

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhushet Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av: Passivhushet Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset 2011-2012 IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon Utarbeidet av: Bilder: KBBL / Fosna Bygg AS : KBBL Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag

Detaljer