Vi ønsker våre lesere en fin vår!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ønsker våre lesere en fin vår!"

Transkript

1 KOMPOSTEN NR 1 - ÅR 2008 INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE Foto: Oppland Arbeiderblad I desember 2007 hadde Nordre Land sin årlige markering for de gikk av med pensjon i løpet av året, de med lang tjeneste som har sluttet og for de som har vært ansatt i 25 år. Les mer på side 8. Vi ønsker våre lesere en fin vår!

2 Nytt lesebrev fra Bente Stadsvoll Det forrige brevet kunne leses i utgave 3/07 etter høsttur 2 Jeg fikk lyst til å sende nytt leserbrev til Komposten. Denne gang har vi vært på Øverby Helsesportsenter under Madshus Skifestival - ut på tur, ski for alle. Dette var fredag 15. februar i kjempefint vintervær. Mange fra Nordre Land kommune var med; Vedgruppa, Rudsgata 1 og 2 og fra Snertinn bofellesskap. Som navnet tilsier er dette et tiltak som er for alle, med mange aktiviteter. Prøving/ eller lån av ski og truger, hundespannkjøring, hestekjøring - kanefart, ATV kjøring, laser skiskyting og du kunne sitte på med kjøredoningen til Sigbjørn Sørlie. Og ellers var det noen hjelpemiddel-firma som hadde med div. kjelker for utprøving for stor og liten. Ellers kunne du dumpe opp i et bildekk og ta akebakken fatt, noe mange syntes var gøy. Dette er et godt arrangert tiltak, det sosiale med mat og underholdning er også ivaretatt, flere griller og bål var satt ut, og i en stor lavo koste vi oss med sang og musikk. Big Bang fra Østre Slidre, og Korpus med Terje Steinvold på gitar. Fallskjermhopping kunne vi også se. Takk for en fin dag med masse frisk luft og røde roser i kinna og der latteren satt løst og pølsene smakte fortreffelig. Noen bilder får tale for seg selv:

3 3 Ordførerens hjørne: Kjære alle sammen! Dette nummeret av Komposten har et spesielt fokus på arbeidsgiverpolitikken. Kommunestyret vedtok vår arbeidsgiverpolitikk den 11. mars. Da har vi gjennomført en lang og god prosess som har involvert alle ansatte og politikere. Vår visjon for Nordre Land kommune som arbeidsgiver er LandsByLivet Mangfold og Muligheter. Denne visjonen beskriver et godt arbeidsmiljø internt og en god kommune å bo i, med trivsel, vekst og samhandling. LandsByLivet blir et bilde på at vi ønsker oss en arbeidsplass som er preget av nærhet, omsorg og trivsel. En arbeidsplass der alle bidrar i et fellesskap, som utgjør en trygg ramme omkring utfordringene vi møter daglig. Verdiene åpen offensiv og ansvarlig skal ligge til grunn for de valg vi tar. Arbeidet fortsetter nå med å konkret utforme retningslinjer og rutiner der disse verdiene skal ligge i bånn. Utover våren står arbeidet med Handlingsplan og økonomiplan høyt på lista over viktige oppgaver. Det er ved siden av budsjettet det viktigste styringsdokumentet vi har. Det er nå i vår at grunnlaget for neste års budsjett legges. Ved siden av prioriteringer mellom nødvendige investeringer, står også endringer på driftsbudsjettet i fokus. Vi må først få på plass rammene fra sentrale myndigheter og beregne egne inntekter før vi går løs på diskusjonen om hvilke områder som skal styrkes og hvilke som må kuttes. Med andre ord så er nå tiden er inne for innspill og gode forslag til endringer for neste år. Liv Solveig Ordfører En annen stor sak som nå endelig er vedtatt i kommunestyret er strategisk nærings- og utviklingsplan SNU. Det har blitt en godt gjennomarbeidet plan, med mange viktige tiltak og målsetninger. Noen tiltak er vi allerede godt i gang med, og vi arbeider videre for å utvikle næringslivet vårt i tett samarbeid med næringene selv. Ekte Landsbyliv ble valgt som visjon for denne planen også. Og jeg tror vi har funnet et spennende og tiltalende begrep som vi kan bruke framover.

4 4 TILSETTINGER Forvaltningsenheten: Kari Tørmoen,vik. saksbehandler Erna Barlund, vik. sekretær Omsorg og Rehabilitering: Marit Motrøen, enhetsleder Britt Julie Bjørkeli, utv. still. boveileder Landmo omsorg og rehabiliteringssenter: Linda Stensrud, vik. pleiemedarb. Bjørg Bratteng, pleiemedarbeider Hildur Fallingen, utv. still. hjelpepleier Anne Berit Ryttersveen, hjelpepleier Tone Lise Roska, hjelpepleier Ingrid Gjerdalen, vik. spesialhjelpepleier Elin Snertinn, midl. utv. spesialhjelpepleier Tone Brattsveen, midl. utv. hjelpepleier Gunn Helene Bratlien, sykepleier May Linda Perjord, vernepleier Reidun Kjendseth, vik. assistent Hjemmetjenesten: Hanna Strand, midl. utv. sykepleier Birgitte Næss Werner, midl. utv. sykepleier Ingrid M. Vestrum, midl. utv. hjemmehjelp Inger Lise Nysveen, vik. hjemmehjelp Miljøarbeidertjenesten: Gunn Astrid Nereng, vik. pleiemedarb. Lillian Nereng, vik. pleiemedarb. Ingjerd Enstad Hovland, vernepleier Kristine Bye, vik. assistent Gro Hagen Rønningen, midl. utv. hjelpepleier Turid Gjerde, midl. utv. fagarbeider Teknisk drift og Eiendom: Asbjørn Strømsjordet, enhetsleder Morten Mandt, vik. utrykningsleder Anders Bergene, brannformann Bjørn Tore Berntsen, brannformann Jo Olav Kvarberg, brannformann Atle Liom, brannformann Morten Lauvli, led. vaktmester Plan og Næring: Annbjørg Backer, arealplanlegger Dokka barneskole/sfo: Irina Belova, morsmålslærer skoleåret 07/08 Dokka ungdomsskole: Basir Azim, assistent Voksenopplæringen/Flyktningetjenesten: Gunda Kristine Lybæk, vik. adjunkt Kulturskolen: Thor Andre Vestli, vik. musikklære Dokka barneskole Øystein Vagstad Rognlie ass. ut skoleåret Nordsinni barnehage Aina Jorid Sogn ass. tom 14/8-08 Anne Hilde Slåttsveen ass. tom 14/8-08 Elianita Lomundal ass. tom 14/8-08 Anne Rundhaug utv. ass. tom 14/8-08 Irene Olsen ass. tom 14/8-08 Cecilia J. Tollefsrud ass. tom 14/8-08 Familie og Helse: Frøydis Fretheim, vik. enhetsleder Turid Løvmoen, utv. still. boveileder Marit Ørstad, familierådgiver Vegard Jøranlid, kommunefysioterapeut

5 Jarle Snekkestad Fotograf: Stig Helge Hagrup, informasjonssjef i OFK Rådmannens hjørne: Vi er i endring Å være på hytta betyr å gå inn i en egen rolig og avsondret verden, der jobb og verden omkring blir fjern. Værmeldinga og Påskelabyrinten blir det viktigste å få med seg utenfra, resten ordner vi selv. Men, man kan også falle litt i tanker, tanker som streifer innom jobben. På grunn av at jeg er rådmann, fikk jeg før påske lov til å takke av omsorgssjef Anne Grethe Kamphaug, som går av med AFP fra 1. april. Det som slo meg, der jeg satt på fjellet og funderte, er hvor viktige vi er som enkeltpersoner, hver enkelt av oss. Vi kan ha gode systemer, rutiner og organisasjonsstrukturer, men det er folkene det først og fremst kommer an på. Det er da slik at Anne Grethe Kamphaug er en av de lederne som har gitt et betydelig bidrag til å utvikle de tjenestene vi har i dag. Hennes karriere i Nordre Land kommune startet den 1. mars 1979, da som sykepleiersjef ansatt av kommunestyret. Nå runder hun av som omsorgssjef og enhetsleder for den relativt nye enheten Omsorg og rehabilitering. Det blir 29 år og en måned. Det siste drøye året som enhetsleder for enheten Omsorg og rehabilitering. Mye har skjedd etter sammenslåingen av Åpen omsorg og Landmo; det er jobbet på alle nivåer med kulturbygging, avd. Soltun er samlet på ett plan, Tildelingskontor er opprettet, turnusprogrammet NOTUS og fagsystemet Gerica er tatt i bruk, tilsynslege i 100 % er på 5 plass, hjemmetjenesten har fått ressurser til å jobbe med Legemiddelassistert rehabilitering og smitterommet i avdeling Rehabilitering er ferdigstilt. Det er tilrettelagt gruppe for demente beboere ved Korsvold og etablert faglig etisk råd i samarbeid med Søndre Land. Og, dette er bare toppen av isberget, for mens alt dette har pågått, har enheten holdt i gang den daglige driften, på et svært godt nivå. De ansatte og lederne skal ha all honnør! Det er på sin plass med en stor takk til Anne Grethe for er flott lederinnsats over lang tid i Nordre Land kommune. Hun har opp gjennom årene gått i bresjen for å utvikle gode tjenester her hos oss. Samtidig kommer nye personer til. Jeg ønsker vår nye omsorgssjef, Marit Motrøen, hjertelig velkommen. Marit, som til nå har vært avdelingsleder på Rehabilitering, overtar etter Anne Grethe, og får ansvaret for over 300 ansatte og mange, mange flere brukere. Dette er en krevende og spennende lederjobb, og med seg på laget får hun dyktige medarbeidere og avdelingsledere. Marit startet opp den 1. mars, og er allerede godt i gang med å få en oversikt over virksomheten. Det nye initiativet innenfor Omsorg og rehabilitering nå, er et prosjekt som setter søkelyset på økonomistyring, kvalitetssikring og sykefravær innenfor Omsorg og rehabilitering, og resultatet skal være at vi har utviklet gode rutiner for styring og utvikling av denne komplekse enheten, både hva gjelder tjenester, medarbeidere og økonomi. Vi har søkt fylkesmannen om skjønnsmidler til dette fornyingsarbeidet, men det skal gjennomføres uansett om fylkemannen bidrar eller ikke. Det viktige nå, er at så mange ansatte som mulig i enheten får muligheten til å bidra med sine innspill, og delta i prosessen. Dette skal Marit, som prosjektansvarlig, i gang med nå. Jeg har full tillit til at hun vil klare å involvere og skape resultater. Erfarne medarbeidere velger å slutte, og nye gode krefter kommer til. Jeg gleder meg til å jobbe videre med ny giv. Vi er en organisasjon i utvikling, og vår kommune skal være åpen, offensiv og ansvarlig! Nå er våre grunnverdier endelig vedtatt av kommunestyret, og jeg gleder meg til å jobbe videre med konkretiseringen av verdiene denne våren. Vi ses!

6 6 VITSESTAFETTEN Jeg takker for utfordringen og starter med to sunnmøringer : Kjennetegn på en sunnmøring? En som sikler når han ser en talerstol. En sunnmøring kom inn på et bankkontor i Oslo og ba om et lån. Han sier han skal sørover i Europa på forretningsreise i to uker og er nødt til å låne 5000 kr. Bankmannen sier han trenger trygghet for lånet. Sunnmøringen gir han da nøklene og vognkortet til en splitter ny Mercedes som står parkert på gata utenfor banken. Dette fungerer fint og banken aksepterer bilen som trygghet for lånet. Bankmannen og de andre i banken får seg alle en god latter på sunnmøringens bekostning, som bruker en Benz til 1.8 millioner som sikkerhet for et lån på 5000 kroner. Han kjører så bilen ned i bankens garasje og parkerer den der. To uker senere kommer sunnmøringen tilbake og betaler de 5000 pluss rente 31 kroner. Bankmannen sier til sunnmøringen: Vi er meget glade for at De ville låne hos oss, men vi er alle en smule forvirret Mens de var borte sjekket vi Dem og oppdaget at de er multimillionær. Det som forvirrer oss er at De behøvde å låne 5000 kroner? Sunnmøringen svarte: Kvar elles i Oslo kan eg parkere bilen min i to veker for 31 kroner? En søndrelending besøkte et galehus og ble vist rundt av bestyreren. Hvordan finner dere ut om folk er gale nok til å bli innlagt? spurte søndrelendingen. Vi fyller et badekar med vann, gir dem en teskje, en kopp og et spann og ber dem tømme karet! Javel! sa søndrelendingen. Og de normale bruker spannet fordi det går raskest, ikke sant? Nei, svarte bestyreren, de normale trekker ut proppen! Vil du ha seng ved vinduet?? Avslutningsvis litt om hjernens enestående kraft: Iøfgle en uerndsøeklse fra Cmabrigde Uinvertisy bteyr det ikke noe i hviklen rkekefløge bkotsaevne såtr i et ord, det esente vkitgie er at frøtse og stise bkosatv i odret er på de rtete paslsene. Rseten kan stkokes, men du vil satdig vræe i snatd til å lsee det. Det er frodi den mneneskilge hejrne ikke lseer hevr bkotsav, men odret som en hleeht. Når man leser er det kun første og siste bokstav som er viktig rekkefølgen mellom er likegyldig. Hjernen kompenserer for den manglende informasjonen. Etter denne siste er det vel naturlig å utfordre Tore Mikkelstuen ved PPTkontoret utfra hans arbeidsfelt. Odd Johs Egset Sitat fra en ukjent kilde: Barn feilsiterer sjelden. Tvertimot repeterer de ord for ord det som du ikke skulle sagt

7 7 Takk for meg. Når jeg nå går over i de unge pensjonisters forening, vil jeg få takk dere for godt samarbeid gjennom disse årene jeg har fått arbeide i Nordre Land kommune. Jeg begynte den 30. januar 1967, og i dag skrives det februar 2008, altså 41 år! I følge bildet er det hardt å arbeide i kommunen, men det har vært en god tid, og jeg ønsker dere lykke til videre. Så til slutt, mine fremtidsutsikter er som så, kanskje dere vil høre på? Foto: Ragnhild Gravem da Ella fylte 60 år Først skal jeg inn i sauræva sjå, og vente på alle mine små. Siden, hvis det i Torpa meg noen trenger, kan jeg jo tjene svarte penger... Nei, nei det kan jeg jo ikke gjøre, for da kommer Arild og tar meg i øret. Jeg vil nå be til meg alle mine venner, og de jeg kjenner. Da kan de komme til dekket bord, og da blir nok overraskelsen stor. Så vil jeg at dere skal ta vare på hverandre, og ingen klandre. Arbeidsgiverpolitikken vår er jo ny, og da må dere hilse på hverandre, så alle blir sett, for da blir hverdagen veldig lett. Jeg liker best de enkle ord, vi blir i hvert fall like når vi forlater denne jord. Så nå tar jeg min utslitte sekk og går, og det er jo heldigvis snart vår. Ha det bra alle sammen, og takk for de ca dagene vi har vært sammen i Nordre Land kommune! Beste hilsen Ella S Øverby

8 8 PÅSKJØNNELSE TIL ANSATTE I desember 2007 hadde Nordre Land sin årlige markering for de gikk av med pensjon i løpet av året, de med lang tjeneste som har sluttet og for de som har vært ansatt i 25 år. Til sammenkomsten var følgende invitert: Hedersmerke, diplom og gavekort: Turid Lillejordet, Kari Bodil Kjeldsrud, Majen Sjåheim, Gunnar Øversveen, Aud Staum og Ole Thomas Westrum. Gavekort: De som ikke hadde vært fullt så lenge i offentlig tjeneste fikk gavekort: Mona Kolterud og Tove Synnøve Schjørlien. 25-års tjeneste: Inger Lovise Enger, Reidun Hatterud, Ingrid Øverhaugen, Odd Ingar Storberget, Anne Terningen, Aud Berit Kværnerud, Torstein Kristiansen, Trond Jensen, Synnøve Framnes, Snøfrid Bjørnødegård, Britt-Mari Bekkelund, Reidun Kaasa og Grethe Vifladt. I tillegg fikk Lars Melvin Vange gavekort etter å ha sluttet, men etter å ha vært ansatt i Nordre Land kommune i over 20 år. Lykke til med nye utfordringer! Til de som har gått inn i pensjonistenes rekker, vil vi ønske lykke til videre og takke for mangeårig innsats i Nordre Land kommune. Håper alle får en fin tid som pensjonist. Til de med 25-års tjeneste vil vi GRATULERE. Berit Lien

9 9 Takk til Jon Nybakke som fant dette fra en samling på nettet: Behov for noen bevingede ord til en spennende anledning? Her er noen jeg liker å bruke... Stein Tore Nybrodahl Takk til Lillian Rønningen som har funnet Den annsamme av Jan-Magnus Bruheim til oss: Han har ikkje stund til å stogge og ikkje tid til å sjå. Menneske som han møter dei ansar han aldri på. Mangt har han å rekkje over. Det gjeld um å fara fort. Mykje var det å gjera. Det auka dess meir han fekk gjort. Så lid det til endes med dagen. Han står der, studd over stav og spør: Kva har livet gjeve og kvar har det vorte av? Slik jaga han gjennom livet utan å få det fatt. Ei glede sprang etter på vegen men nådde han aldri att. Å risikere Å le er å risikere å bli tatt for å være dum Å gråte er å risikere å bli oppfattet som sentimental. Å komme en annen i møte er å risikere å bli involvert. Å vise følelser er å risikere å blottlegge sitt egentlige jeg. Å vise uttrykk for sine ideer, sine drømmer er å risikere å tape ansikt. Å gi kjærlighet er å risikere og ikke få noe igjen. Å leve er å risikere å dø. Å håpe er å risikere fortvilelse. Men du må risikere noe... for den største faren i ditt liv er å ikke risikere. Den personen som ikke risikerer noe... gjør ingenting, har ingen ting, er ingen ting. Han kan kanskje unngå lidelse, men han kan rett og slett ikke... forandre seg, føle, vokse, elske, leve. Lenket til sine holdninger er han en slave, han har forspilt friheten. Bare en person som risikerer er fri.

10 HILSEN FRA NORDSINNI BARNEHAGE: Fra barnemunn kommer følgende: * Vasana hadde ikke skjeer og gafler. De satt på golvet og spiste. Vasana bor i et land langt borte, der er det varmt og skilpadder i havet. Men jommen er det mye snø her a! * Det er journalistbesøk i avd. Skogvang, en ung gutt som kommer inn, uten sko, og gjemmer litt kameraet unna. Han står i garderoben litt avventende og ser på barna som leker ved den andre benken. Da ser en gutt storøyd på ham og sier: Se, en MANN! 10 * Det å være stor er viktig for mange og det blir ofte en diskusjon om det. En gutt står i garderoben, ser seg rundt og sier: Jeg er stor jeg! Da kommer det en litt mindre gutt borttil og sier: Når jeg blir stor, da skal jeg bli STOR da! * Jeg har lyst til å bli prinsesse jeg når jeg blir stor! sier en av jentene i dokkeleik på kontoret. Å, kan du det da?, spør den andre. Ja, klart det går an, sa den første skråsikkert. * Nå er det mange som heter Anne i barnehagen enten vikar, renholder, assistenter eller styrer. Dette er kanskje ikke så greit, men i avd. Skogvang hadde en funnet en vri: Jeg bare roper Anne jeg, og så kommer det nok noen! Og husk at BARNEHAGEDAGEN er den , der tema er ALLE MED. FORUT fra avdeling Skogvang, med flotte bilder og fra dansen Elleve, elleville elefanter.

11 11 ARBEIDSGIVERPOLITIKK Nå er ny Arbeidsgiverpolitikk vedtatt av Kommunestyret! Takk for innsatsen alle sammen! Dette har vi kommet fram til i fellesskap, i dugnadsmøter, på arbeidsplassene og andre møteplasser. Visjonen og verdiene vi har valgt, skal være retningsgivende for hvordan vi vil ha det i kommunen vår. Vi gjengir visjon og verdier i Komposten; hele dokumentet finner dere på Hjemmesida vår.

12 12 VISJON LandsByLivet mangfold og muligheter Visjonen vi skal leve opp til, beskriver et godt arbeidsmiljø og en god kommune å bo i, med trivsel, vekst og samhandling. LandsByLivet er et bilde på at vi ønsker oss en arbeidsplass som er preget av nærhet, omsorg og trivsel. En arbeidsplass der alle bidrar i et fellesskap, som utgjør en trygg ramme omkring utfordringene vi møter daglig. Vi tilbyr et mangfold av tjenester. Vi er rike på jobber med mening, har samlet mye god og ulik kompetanse, vi spiller mange ulike roller og ivaretar mange ulike mål. Dette gir utviklingsmuligheter og spennende utfordringer.

13 13 VERDIGRUNNLAG Arbeidsgiverpolitikken vår baserer seg på et verdivalg som skal være grunnlaget for samhandling, kommunikasjon, utvikling og styring i vår organisasjon. I vår praktisering av politikken skal verdiene åpen, offensiv og ansvarlig være normgivende. Vi vil skape helsefremmende arbeidsplasser hvor vi kan påvirke egen arbeidssituasjon og gjøre hverandre gode, og være bevisste på hvordan vi virker på hverandre og føle trygghet og tilhørighet. Åpen betyr at vi har et arbeidsfellesskap preget av humor, raushet og arbeidsglede dyrker den gode dialogen på alle nivåer, både internt og med innbygggerne føler oss sett og verdsatt for den jobben vi gjør behandler hverandre med respekt anerkjenner hverandres sterke og svake sider inkluderer og er delaktige i et fellesskap viser personlig integritet og har mot til å si fra (varsling) Offensiv betyr at vi har fokus på den enkeltes faglige og personlige utvikling utvikler tjenestetilbudet i dialog med innbyggerne bekrefter det positive framfor å kritisere det negative

14 bygger en kultur som stimulerer til kreativitet og nyskapning har fokus på muligheter framfor hindringer har engasjement, vilje og kraft til endring har evne til å motivere oss selv og hverandre Ansvarlig betyr at vi benytter vår kompetanse og opptrer profesjonelt sikrer tilstrekkelig kvalitet på drifts- og utviklingsoppgaver bruker ressurser fleksibelt, effektivt og løsningsorientert er lojale stiller krav og gir konstruktive tilbakemeldinger selv finner gode løsninger og planer for å realisere ønsker og mål er tydelige og tilgjengelige 14 Alle i organisasjonen har ansvar for en vellykket gjennomføring av arbeidsgiverpolitikken.

15 15 Ønsker å sende den kommunale ros(e) til husfarene HARRY OG VIDAR! De er alltid like hjelpsomme og forekommende om det er noe vi skal ha tak i eller hjelp med. Det gjelder rask levering av hjelpemidler, defekter ved alarmer, problemer med nøkler og dører som ikke vil opp. De kan hjelpe til med det meste, det være seg tidlig på morgenen eller utpå dagen. Svaret vi får er: Jammen, dæ ska vi ordne. Dæ er ittno problem. Vet også at brukerne setter stor pris på deres hjelpsomhet. En stor takk til dere! Hilsen hjemmesykepleien i Torpa v / Bodil Det er mange oppgaver som skal ivaretas, mange tjenester som skal ytes eksternt og internt i vår kommunale hverdag. En av de interne tjenestene er å få posten brakt fra Rådhuset til de enkelte arbeidsplasser. Det fungerer greit med henting i Dokka-området, og for Torpa-området løses det på en god og kostnadsbesprarende måte ved at Kjell Erik Hatterud, på eget initiativ, tok på seg å være postmann. Rutinen er at han tar med post til Torpa mandager og torsdager og post tilbake derfra samme dager. Vi ønsker å gi kommunal ros(e) Kjell Erik Hatterud som velvillig ivaretar denne tjenesten. Ros også til Finn Taraldstad som er vikar. TUSEN TAKK!!! Hilsen Erna, Snøfrid og Lillian på Fellestjenesten Uansett hvor jeg har jobbet i denne kommunen har jeg møtte en blid og blåkledd gjeng, som gjør mye for at vi andre skal ha det bra på jobb. Våren er en fin tid for de fleste, sikkert for dem også, men jammen har de en del utfordringer i forhold til at jobben deres blir mer krevende. Ros til bøttebaletten vår. Med vennlig hilsen Frøydis Fretheim, Enhetsleder - Familie og Helse Nå vil jeg benytte anledningen til å rose noen dyktige medarbeidere. Ingen utfører mirakler alene, og mange har bidratt, men jeg har lyst til å dele ut en rose til Geir Steinar Loeng, Tor Erik Haldsrud, John Løvmoen og Ella Øverby. På grunn av stor innsats fra disse kan Nordre Land kommune skryte av at vi i et helt nytt økonomisystem har laget ferdig et regnskap for 2007 innen fristen 15. februar, og at det nå er ferdig revidert uten merknader. Dette klarere vi å gjennomføre, før noen av de andre kommunene i regionen har sitt regnskap klart. Vi er altså best! Jeg synes Geir Steinar, Tor Erik, John og Ella fortjener den kommunale rosen. Og, takk til alle enhetsledere og avdelingsledere som har jobbet godt på lag med disse! Beste hilsen rådmannen.

16 En hilsen til Kompostens lesere fra Odd Johs Egset. 16 Etter at Anne Marit Tronrud Bakka sluttet i kommunen ble jeg konstituert som assisterende rådmann fram til ny blir ansatt, sannsynligvis til sommeren. Jeg bor oppe i Tonlia, er samboer med Bente og har en hjemmeboende datter på 19 år. Jeg har 3 sønner som har flyttet ut og Bente har 2 sønner som har flyttet ut, så til sammen har vi en meget stor familie. Jeg kommer fra stillingen som rektor/enhetsleder ved Dokka ungdomsskole, en stilling jeg har hatt i to år, og som er min igjen når konstitueringen er over. Jeg er født i Volda for en god del år siden. Etter å ha gått på Volda Landsgymnas ( skule for gåverik landsungdom, som det sto på vitnemålet) og Lærarhøgskulen i Volda, skaffet jeg meg et års praksis der før jeg vandret ut. Jeg hadde 7 interessante år i Finnmark som lærer, inspektør og rektor, før jeg i 1981 havnet som lærer på Dokka ungdomsskole. Etter 6 år som lærer, 18 år som inspektør og 2 år som rektor kan jeg trygt slå fast at Dokka ungdomsskole er hjertebarnet mitt. Med en ny flott skole, et solid og godt kollegium og en kjempefin elevflokk har jeg følt meg privilegert og sett fram til arbeidsdagene med stor glede. Visst har det der, som alle andre steder, vært utfordringer, men når viljen til å finne løsninger er tilstede, så viser det seg at de finnes. Jeg har svært positive erfaringer fra samarbeidet både i kollegiet, med elever og foresatte og med alle samarbeidspartnerne utenfor skolen. Så er jeg nå da å treffe i 5.etasje i Rådhuset, og her er nok utfordringene enda større og mer sammensatte. Jeg må imidlertid innrømme at jeg trives godt selv om jeg savner skolen min. Jeg har overtatt de funksjonene Anne Marit hadde, og har dermed gleden av å arbeide mot et bredt spekter fra barnehage til eldreomsorg. I tillegg til min generelle deltakelse i ledergruppa har jeg nå ansvaret for Voksenopplæringen/Flyktningetjenesten, for alle barnehagene, for Familie og Helse og for Omsorg og rehabilitering. I forhold til det politiske planet arbeider jeg primært mot Hovedutvalget for Levekår og Rådet for funksjonshemmede. Jeg har blitt tatt imot på en utmerket måte i Rådhuset, og har så langt bare positive erfaringer i samarbeidet her på huset, med enhetene mine og med politikerne. Jeg ser fram til det videre arbeidet så lenge jeg skal fungere i stillingen. Jeg håper også at jeg skal få brukt min arbeidskraft til beste for kommunen, og tenker da i særdeleshet på innbyggerne og alle ansatte. Bruk meg. Til slutt: En historie forteller at to venner gikk i en ørken. I løpet av turen begynte de å krangle, og den ene gav sin venn en lusing. Han følte seg såret, men uten å si noe, skrev han i sanden: " I DAG GAV MIN BESTE VENN MEG EN LUSING". De gikk videre til de fant en oase, og der badet de. Vennen som hadde fått seg en ørefik, var nær ved å drukne, men ble reddet av sin venn. Da han hadde kommet seg, skrev han i en stein: " I DAG REDDET MIN BESTE VENN MITT LIV". Vennen som hadde gitt ham en ørefik og reddet ham fra drukning, spurte: Da jeg slo deg, skrev du i sanden, og nå skriver du på en stein. Hvorfor det? Han svarte: Når noen gjør deg vondt, bør du skrive det i sanden, der tilgivelsens vind kan slette det. Men når noen gjør noe godt, bør du gravere det i en stein der ingen kan slette det. "LÆR DEG Å SKRIVE DINE SÅR I SANDEN OG GRAVERE DIN LYKKE I STEIN"! Man sier det tar et minutt å møte et spesielt menneske, en time å sette pris på det, en dag å elske det, men et HELT liv å glemme det. TA DEG TID TIL Å LEVE - OG HA EN FIN DAG

17 17 Da Odd flyttet ned til Rådhuset, var det Erling Bjertnes som tok over roret på Dokka Ungdomsskole. Han har sendt oss denne hilsen: Jeg er født og oppvokst i Torpa. Etter realskole og gymnas på Dokka dro jeg ut i den store verden. Etter to år som lærervikar på Senja og i Torpa og ett år i det militære på Værøy ble det lærerskole på Notodden i 4 år. Jeg fikk også med meg et år som lærer på Notodden før jeg vendte tilbake på gamle trakter. Fra 1979 har jeg vært ansatt i Nordre Land Kommune med tjenestested Dokka Ungdomsskole. Jeg ble rådgiver på skolen i 2001, inspektør i 2005 og nå konstituert rektor fra januar Er fortsatt bosatt i Torpa (dagpendler!) er gift og har to voksne barn. Hilsen fra Sigrunn Granseth - fungerende kulturskolerektor Jeg er oppvokst i Nordre Land og har bodd det meste av mitt voksne liv i kommunen. Jeg har tre barn og er gift med Svein, som driver lefsebakeri hjemme på Vestsida. I barne- og ungdomstida spilte jeg klarinett i Dokka Skolekorps og orgel hos Åge Evenstuen. Dette ga grunnlaget for mitt framtidige yrkesvalg. Jeg tok musikk- og lederutdanning ved Østlandets Musikkonservatorium i Oslo på begynnelsen av 90- tallet. Samtidig som jeg startet studiene i 1990 ble det opprettet kommunal musikkskole i Nordre Land. Jeg var heldig og fikk en jobb der som lot seg kombinere med studiene. Etter studietiden flyttet jeg hjem til Vestsida. Samtidig som jeg hele tiden har jobbet i Nordre Land kulturskole har jeg også jobbet i andre kulturskoler - bl.a. to år ved Gjøvik kunst- og kulturskole og 10 år ved Hadeland kulturskole. (De fleste jobber i kulturskole er deltidsstillinger så det er vanlig å jobbe i flere kommuner samtidig.) Hovedinstrumentet mitt er klarinett, men jeg underviser også på piano og keyboard. I tillegg til å være kulturskolelærer, har jeg også vært inspektør og tillitsvalgt for Musikernes Fellesorganisasjon gjennom mange år. Jeg ble konstituert som rektor ved nyttår. Med det følger mange nye, spennende utfordringer. Men jeg underviser fortsatt en del, så hverdagen har ikke endret seg så mye. Når jeg ikke er på jobb dreier livet seg om familien. (Det blir ofte slik for oss som gjør hobbyen til yrke.) Så noen hobby har jeg egentlig ikke. Men jeg kan kanskje karakterisere meg som periodetrimmer. Jeg tar en joggetur når jeg har tid og overskudd. Jeg har også mange flotte ferieturer sammen med familien og se tilbake på de siste årene.

18 18 Gurihus i Nordgarda får Verneprisen Småbruket Gurihus i Nordgardene på Nordsinni har et unikt tun som aldri har vært ombygd. Bygningene er bevart i den opprinnelige stilen. Da Bodil Ulimoen tok over, var bruket preget av forfall. Hun har restaurert alle tunets fem bygninger med god hjelp av de to lokale tømrerne Tor Arne Vinjarengen og Hans Arnold Lybeck. Gurihus er et godt eksempel på et kulturmiljø. På Gurihus er råtne bord og stokker i de gamle husene nennsomt skiftet ut. Ulimoen har også brukt mye av sin fritid og røsket opp buskas som grodde på området ved tunet. Arbeidskrevende tiltak som krever tålmodighet, engasjement og kjærlighet til plassen. Som et bevis på at stedet er spesielt og godt restaurert, tildeles Gurihus Verneprisen 2007 i regi av Fortidsminneforeningen, avd. Oppland. Det er veldig artig at prisen tildeles Gurihus i konkurranse med mange andre gode tiltak, spesielt i Valdres og Gudbrandsdalen. Prisen deles ut under lagets årsmøte 8. mars, som er lagt til Gurihus. Werner Sveum Gurihus er et godt kulturmiljø

19 19 Hovedbygningen er restaurert Bygningene er bevart i den opprinnelige stilen

20 20 KULTURUKA 2008 ER VEL I HAVN! Etter prøveordningen i 2007, der vi forsøkte oss med ei to-ukers kulturuke, var vi i år tilbake til den opprinnelige 10-dagers uka. Det vil si, det ble vel egentlig 11 dager. Vi tjuvstarta nemlig med utstillingsåpning, skileik og Himmelske lyster allerede torsdag 14. februar. Og nettopp starten med besøk fra Hedmark var nok for mange et av kulturukas høydepunkter. Hedmark teaters Himmelske lyster trakk nesten full kinosal og lokket fram både lune smil og gapskratt. Lørdag 16. var det tid for Ungdommens Kulturmønstring (UKM). Lokalmønstringen i Nordre Land har utviklet seg til å bli en av de største og beste i Oppland. Faktisk utgjorde deltagelsen på vår mønstring i år 20% av den totale deltagelsen på alle lokalmønstringene rundt om i Oppland. Selv om terskelen for å delta er lav, er nivået høyt. I alt deltok 193 ungdommer med bl.a. håndarbeid, foto, sang, dans og film. Publikum fikk høre klassisk musikk, rockemusikk, korsang og jazz, se dansende hip-hopere, flinke skatere og unge teatertalenter. Variasjonen var stor, og også i utstillingen var mange grener representert. Alt fra malerier og fotografier til spill, klær og bruer ble vist fram i kinosalens foajé før forestillingen og i pausen. Søndag var det klart for avslutning av skifestivalen. På skishowet i kinosalen var det både lokale og nasjonale kjendiser til stede, bl.a. fikk Rune Brattsveen Kolteruds idrettspris for andre gang. At Rune gikk fellesstart i VM, og derfor måtte ha stedfortreder til å ta i mot prisen, tilgir vi så gjerne! Uka fortsatte deretter med seniordans, tekst og tone på biblioteket, korpub på Milano og konserter med korps og kulturkole. Torsdag 21. arrangerte Frivillighetssentralen Internasjonal kveld på Parken, der Tove Bergum fikk Frivilligprisen for Siste helga ble bl.a. brukt til data-party på ungdomsklubben, Trønder og døl i kinosalen og markeringen av skisportens dag på Vest Torpa. Kunstforeningens utstilling på Lands Museum var dessuten åpen hver dag uka igjennom. Det er like artig hvert år å se oppslutningen rundt kulturuka vår! Det forholdsvis enkle konseptet har vist seg levedyktig i ti år, og ingenting tyder på at det stopper med det. Kulturuka er først og fremst mangfoldets mønstring av lokal kultur - av, med og for nordrelendinger. Ispedd noen profesjonelle innslag utenfra finner de fleste noe som passer for seg. Opplevelsen står i sentrum! Og da tenker jeg selvsagt ikke bare på opplevelsen vi har som publikum, men også i høyeste grad den opplevelsen det er å bidra gjennom tilrettelegging for andres prestasjoner og/eller prestere noe selv det være seg på scene, lerret, PC, papir, løype eller noe helt annet. Takk for oppslutningen om årets kulturuke, og velkommen tilbake som publikum, tilrettelegger eller aktør i 2009! Svein Ladehaug kultursjef

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Tidsskrift for Camphilllandsbyene

Tidsskrift for Camphilllandsbyene Tidsskrift for Camphilllandsbyene i Norge Nr. 18 VÅREN 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu i verden

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG Lillian G. Rasmussen, født 1952, er sosionom/cand.polit. og er ansatt som høgskolelektor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Finnmark. Hun er tillitsvalgt i Norsk Forbund for utviklingshemmede. Bitten Munthe-Kaas,

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre 2013 Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre Heftet Gi meg et leseombud kom første gang ut i 2004 i forbindelse med

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo A Eksempler fra r Gode løsninger hva er det? hvor finnes de? IS-1318 Eksempler fra r 1 Tittel: Gode løsninger - hva er det? -

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 3 2 0 0 9 1 7. å r g a n g SIDE 7 SIDE 8 SIDE 6 Forebyggende HASJ GJØR NOE MED HODET DITT Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

Én bank, 8 portretter

Én bank, 8 portretter Én bank, 8 portretter Nærportrett av en personlig bank Velkommen til SpareBank 1 Gjøvik Tenk om lokalbanken din var et menneske som vi kunne intervjue? Hvorfor ikke? Siden tanker er grenseløse, tenker

Detaljer