Omsorg og rehabilitering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omsorg og rehabilitering"

Transkript

1 Omsorg og rehabilitering Første år med Omsorg og rehabilitering som egen enhet Mye kulturbygging Samling av avd. Soltun på ett plan og økt bemanningen med 1 årsverk Opprettet tildelingskontor Tatt i bruk turnusprogrammet NOTUS, integrert mot lønnssystemet Tatt i bruk fagsystemet Gerica i tiltaksplanleggingen rundt den enkelte bruker/pasient. Tilsynslege i 100% stilling, Fått på plass opplæring av støttekontakter, Fått på plass deltidsstilling innenfor hjemmetjenesten til å jobbe med Legemiddelassistert rehabilitering, Smitterom i avd. Rehabilitering Tilrettelagt gruppe for demente beboere ved Korsvold Etablert faglig etisk råd i samarbeid med Søndre Land.

2 Torpa barnehager Torpa barnehager har klart å rekruttere de førskolelærere og andre ansatte de trenger, og har i 2007 gjennomført et lokalt utviklingsarbeid i forhold til å dra lasset sammen, der relasjonsbygging har vært i fokus. Kommunedelplan for barnehager har vært er god erfaring.

3 Teknisk drift og eiendom Prosjekt miljøgata er godt i rute. Taklet utfordringene innenfor brann og redning og vannforsyning under flommen, Dokka renseanlegg er renovert og oppdatert. Kommunale veger er asfaltert og oppgradert. Planlegging av nye barnehageavdelinger er i gang At feiervesenet er fullt bemannet.

4 Kultur Ungdomsklubben har fortsatt en meget sterk posisjon blant ungdommen i kommunen og lykkes svært godt også i 2007, spesielt med satsingen på Ung sommer. Kulturkontoret har ellers klart å øke antallet egeninitierte arrangementer og et mer omfattende samarbeid med andre arrangører både lag/foreninger og ikke minst Landsbylauget. Dette pga egen kreativitet, økte stillingsressurser og økte bevilgninger til arrangementer. Nyrenovert bibliotek åpnet 17. november

5 Kulturskolen har gjennomført en lang rekke elevkonserter, danseforestillinger, utstillinger og klassekonserter, og lærere og elever har deltatt med underholdning på 17.mai, bygdedagen, kommunestyremøter, åpning av biblioteket og åpning av næringshagen. Regionens fellesoppsetning " Døde helter " kunne vi oppleve i januar av 6 utplukkede soloinnslag var fra vår kulturskole. Kulturskolen

6 Administrasjonen Nytt NAV-kontor åpnet 3. september. Ny lønnsmodul i økonomisystemet. Nye hjemmesider for kommunen. Avslutning av prosjekt helsefremmende arbeidsplasser, Prosjekt Ny arbeidsgiverpolitikk er startet. Økonomiplanlegging med bredere deltakelse, styring av nye byggeprosjekter. Oppnådde milepæler i nytt felles økonomisystem. Personalseminarer tatt i bruk for alle ledere ++ Regnskapet ferdig revidert i nytt økonomisystem (innenfor frister)

7 Dokka barnehage Dokka barnehage hadde andre året med felles årsplaner, og det fungerer meget bedre enn første gang. Åpningen av småbarnsavdelingen i avdeling Tonlia den 27. november. Nå er det totalt 12 plasser for barn under 3 år her. Etterspørselen er stigende.

8 Plan og næring Enheten har jobbet aktivt med å videreutvikle bruken av bioenergi. Land museum påkoplet Dokka Biovarmes anlegg. Det er planer om biovarmeanlegg i nytt boligfdelt itonlia, og i Torpa/Elverom er Torpa Biovarme dannet. Det har vært stor aktivitet knyttet til delingssaker, byggesaker, stigende avvirkning i skogbruket, mange tilskuddsaker til nye fjøs, flere samdrifter og noen nydyrkingsprosjekter Geodatasamarbeidet i Gjøvikregionen godt i gang Gateadresseringsprosjektet fullført Kommunedelplan for Dokka har kommet godt i gang i Planprogrammet er vedtatt, og arbeidet med arealdelen er i gang.

9 Familie og helse Fra ble avdelingen Tilrettelagte tjenester opprettet i enheten (overført fra Omsorg og rehabilitering). Ved skolestart ble Åsligata avlastningsbolig åpnet. Gjennom Plan for psykisk helsearbeid er det i 2007 opprettet følgende nye stillinger; 0,4 st. i skolehelsetjenesten, 0,1 st. for jordmor, 0,2 st. utvidelse av aktivitørstilling, familierådgiving opprettet i januar trappes opp til 100 % st. fra 2008 Fra 1. sept. 1,2 nye st. i barneverntjenesten. Tilsyn fra Fylkesmannen, avvik lukket Kommunedelplan for helse, Omsorg og rehabilitering er i gang.

10 Kirkelig Fellesråd Kirkelig Fellesråd har i 2007 fått malt Østsinni kirke, kjøpt inn noe av det utstyret de har hatt behov for lenge, noe som merkes både av de som arbeider ute ved kirkegårdene og av de pårørende. Samarbeidet med kommunen er godt, og totalgjennomgangen av virksomheten i 2007 var positiv, og sikret at flere fikk vite mer om hva fellesrådet driver med.

11 Torpa barne- og ungdomsskole Skolen hadde en flott avslutning på sitt internasjonale samarbeidsprosjekt (Comenius) i Torpa på 17. mai. Alle samarbeidsskolene var representert, med gjester fra Sverige, Polen og England. Både lærere og elever har hatt stort utbytte av dette treårige prosjektet. Elevene som har deltatt i samarbeidet er fra 6. til 12 år. Deltakelse i prosjektet Lærende nettverk i Oppland, har gitt skolen friske midler til å drive et utviklingsarbeid. Skolen har fått kontakt med andre skoler, både elever og lærere. Avviklingen av muntlig eksamen for elevene på 10 trinn har nok en gang vært vellykket. Elevene har benyttet datamaskinene for å lage presentasjoner for eksterne sensorer. Både elever og lærere har gjort en formidabel jobb. Sensorene var imponerte. FYSAK aktiviteten sammen med vannkjøler og fruktordning bidratt til en positiv endring av dagliglivet på skolen for elevene har vært et nytt godt år for skolen. Vi har i stor grad levd opp til vår visjon for arbeidet ved Torpa barne- og ungdomsskole er å skape: En levende skole med aktive og trygge elever.

12 NORDSINNI BARNEHAGE DU OG JEG- SAMMEN,visjon og bakgrunn for alt arbeid, å dra lasset sammen viktig for videreutvikling, omsorg og læring. Aktivt uteliv, hele året. Foreldreturer og fjøsbesøk. Samarbeid mellom avdelingene og spesielt for barna siste år for skolestart. Samarbeid mellom NAV, skoler og andre:utprøving og opplæring gis. Godt samspill med nærmiljøet, egne sider i lokalavisa Utsiktsposten. Fokus på gode stunder,utlån av bøker fra Biblioteket formidles.

13 Høydepunkter fra disse kommer senere Dokka barneskole Dokka ungdomsskole Voksenopplæringen og flyktningtjenesten NAV

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE 04-07 Furulund barnehage FORSLAG TIL FORMANNSKAPET NOVEMBER

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Vi ønsker våre lesere en fin vår!

Vi ønsker våre lesere en fin vår! KOMPOSTEN NR 1 - ÅR 2008 INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE Foto: Oppland Arbeiderblad I desember 2007 hadde Nordre Land sin årlige markering for de gikk av med pensjon i løpet av året, de med lang tjeneste

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

4.9 Kultur (VO nr 55)

4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9.1 Innledning Kulturenheten tilrettelegger for ulike typer kulturaktivitet hvor mange gis mulighet til å delta og oppleve et mangfold av kulturinntrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

Hol kommune 2008. Slik har vi det i Hol

Hol kommune 2008. Slik har vi det i Hol Hol kommune 2008 Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2008 RÅDMANNENS INNLEDNING En oppsummering av 2008 viser at det er mye positivt som skjer i Hol kommune, men det er også noen

Detaljer

Måsøy kommune. Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003. 17. mai på Ingøya

Måsøy kommune. Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003. 17. mai på Ingøya Måsøy kommune Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003 17. mai på Ingøya INNHOLD MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2003 3 smessig overskudd framkommer slik: 3 Hovedtall fra balanseregnskapet 3 Likviditet

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2009

Årsrapport indviduell plan 2009 Vedtak / saksbehandling i 2009 Det ble i løpet av 2009 fattet ca 30 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 200 Sakene koordineres av ca 80 koordinatorer Fordeling av vedtak

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008 Nedre Eiker kommune trygghet og samhold Årsrapport Innhold Visjon side 3 Ordførerens kommentar side 4 Rådmannens kommentar side 5 Organisering side 6 Politisk sektor side 8 Året som gikk... side 10 Årsberetningen

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE Vintersol over Vinnatrøa RÅDMANNEN MARS 2008 Årsrapport for Frosta kommune 2007 Innhold FORORD... 3 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 4 1.1 DRIFTSINNTEKTER...

Detaljer