Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2015 Engrossalg i tonn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2015 Engrossalg i tonn"

Transkript

1 Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni Engrossalg i tonn SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG

2 1 INNHOLD ENDRINGER FRA SISTE PROGNOSE... 2 AVVIK PROGNOSE... 3 TILFØRSELSPROGNOSE STORFE... 5 Slaktevekter... 5 Prognose over antall slakt... 6 Beregnet utvikling i storfebestanden... 8 Prognose tilførsler storfe og kalv i tonn... 9 TILFØRSLER AV SAU/LAM TILFØRSLER AV SVIN Forutsetninger for tilførselsprognose gris Utviklingen i antall bedekninger Effektivitetsutvikling Slaktevekter Prognose tilførsler svinekjøtt PROGNOSE FOR ENGROSSALGET AV KJØTT OG EGG Engrospriser, konsumprisindeks og privat konsum Engrossalget MARKEDSBALANSE KJØTT, UNNTATT FJØRFEKJØTT TILFØRSLER AV EGG Klekte kyllinger av verperase Prognose tilførsler egg Markedsbalanse egg måneders prognose. Juli juli

3 2 Vesentlige årsaker til endring i markedsbalansen for 2015, i forhold til siste prognose pr. mai: Storfe/kalv tonn høyere engrossalg enn sist prognosert øker underdekningen av norskprodusert vare og kvoteimport til om lag tonn. Sau/lam 500 tonn lavere engrossalg enn i siste prognose. Prognosert underdekning av norskprodusert vare og forventet kvoteimport: ca. 400 tonn. Gris Ingen vesentlige endringer fra siste prognoserunde. Dette gir fortsatt, inkludert forventet kvoteimport, om lag markedsbalanse av svinekjøtt i Egg Ca. 200 tonn høyere tilførsler før tiltak og 150 tonn lavere engrossalg enn sist prognosert for Prognosert markedsoverskudd før tiltak på om lag tonn. Nesten tonn av dette er allerede bestemt tatt ut gjennom førtidsslakting.

4 3 Avvik prognose - foreløpige tall for salgsproduksjon hittil i 2015 %-avvik i forhold til januarprognosen Salgsproduksjon storfe i tonn Antall slakta okser prognosetidspunkt prognosetidspunkt sep.14 jan.15 registrert %-avvik sep.14 jan.15 registrert %-avvik 1.H ,9 % ,1 % Antall slakta kyr Antall slakta kviger prognosetidspunkt prognosetidspunkt sep.14 jan.15 registrert %-avvik sep.14 jan.15 registrert %-avvik 1.H ,0 % ,5 % Det var i følge individregisteret litt lavere oksebestand ved inngangen til året enn modellberegnet. Større vektøkning enn prognosert har gitt færre kviger/okser til slakt enn prognosert ved starten på året. Nok grovfôr over hele landet har bidratt til utsatt slakting og flere slaktemodne dyr. Høye slaktevekter også på ku. Antall slakta griser Tilførsler svinekjøtt i tonn prognosetidspunkt prognosetidspunkt sep.14 jan.15 registrert %-avvik sep.14 jan.15 registrert %-avvik 1.H ,1 % ,8 % Også større vektøkning enn prognosert på slaktegris hittil i år. Tilførsler egg i tonn prognosetidspunkt sep.14 jan.15 registrert %-avvik Akk. mai ,2 %

5 4 Engrossalg, avvik prognose - registrerte tall (tonn) %-avvik i forhold til januarprognosen prognosetidspunkt STORFE sep.14 jan.15 Beregnet (tonn) %-avvik 1.T ,4 % 2.T T Året SVIN 1.T ,7 % 2.T T Året SAU/LAM 1.T ,6 % 2.T T Året EGG 1.T ,1 % 2.T T Året

6 5 SALGSPRODUKSJON AV STORFE Gjennomsnittlige slaktevekter, kg (Nortura) KALV KVIGE KU OKSE SAU LAM 1. T ,3 213,9 271,8 298,3 32,6 18,9 2. T ,3 221,0 267,7 304,6 30,0 17,2 3. T ,4 212,1 268,3 298,3 30,5 19,3 År ,0 215,2 269,3 300,4 31,4 19,2 Prognose fra JULI JAN ,2 218,6 276,8 299,8 32,8 18,7 FEB ,6 225,2 277,8 303,2 33,6 20,2 MAR ,7 225,2 276,1 304,7 35,5 20,3 APR ,7 222,4 275,7 309,9 35,4 18,5 MAI ,0 227,4 276,0 311,5 33,8 14,9 JUN ,0 226,9 275,6 313,0 32,6 13,2 JUL ,0 230,0 270,0 315,0 AUG ,0 215,0 265,0 305,0 SEP ,0 215,0 265,0 300,0 OKT ,0 208,0 267,0 295,0 NOV ,0 215,0 270,0 300,0 DES ,0 220,0 272,0 309,0 1. T ,0 223,0 276,7 304,6 33,5 19,6 2. T ,5 225,1 271,2 311,4 3. T ,6 213,6 268,2 300,6 År ,9 219,4 272,1 305,9 31,6 18,8 JAN ,0 220,0 275,0 303,0 FEB ,0 225,0 275,0 305,0 MAR ,0 225,0 275,0 307,0 APR ,0 225,0 275,0 312,0 MAI ,0 225,0 275,0 312,0 JUN ,0 227,0 275,0 315,0 1. T ,4 223,6 275,0 306,8 Hittil i 2015 har slaktevektene på storfe økt relativt mye. I resten av 2015 er det prognosert en mindre økning i slaktevektene.

7 6 Prognose over antall slakt for salgsproduksjon TILFØRSLER AV KALV I ANTALL Prognose fra JULI 2015 ENDRING FRA FOREGÅENDE ÅR JAN ,3% 21,0% -36,7% 0,0% FEB ,2% 18,8% -29,9% -2,2% MAR ,7% -4,1% -22,3% -10,0% APR ,4% 6,8% -16,6% 2,6% MAI ,7% 4,2% -25,2% -2,6% JUN ,3% -12,7% -22,4% 1,3% JUL ,1% 12,5% -14,5% AUG ,7% -21,1% 2,2% SEP ,0% -19,1% -5,1% OKT ,6% -26,4% 2,9% NOV ,8% -29,2% -3,0% DES ,2% -29,5% 1,4% 1. T ,7% 9,5% -26,3% -2,4% 2. T ,3% -4,4% -16,0% 3. T ,8% -26,3% -1,3% År ,7% -8,1% -15,5% Det ventes en ytterligere nedgang i kalveslaktingen i TILFØRSLER AV KVIGE I ANTALL Prognose fra JULI 2015 ENDRING FRA FOREGÅENDE ÅR JAN ,5% 15,1% -22,8% 4,1% FEB ,1% 6,1% -16,4% 3,4% MAR ,9% 23,5% -19,1% -14,2% APR ,8% 6,1% -26,2% 23,0% MAI ,0% 5,2% -18,1% 3,7% JUN ,9% -2,0% -6,7% -1,8% JUL ,4% 2,2% -1,1% AUG ,3% -13,7% 3,0% SEP ,9% -8,6% 2,2% OKT ,6% -25,3% 17,7% NOV ,0% -24,7% 8,7% DES ,4% -26,5% 18,2% 1. T ,0% 12,6% -20,9% 2,9% 2. T ,9% -2,2% -5,9% 3. T ,1% -22,1% 11,2% År ,8% -7,9% -3,7% Det er prognosert en liten nedgang i kvigeslaktingen i 2015.

8 7 TILFØRSLER AV KU I ANTALL (sum kjøtt- og melkerase) Prognose fra JULI 2015 ENDRING FRA FOREGÅENDE ÅR JAN ,7% 7,1% -2,4% 1,7% FEB ,9% 0,4% -8,4% 5,5% MAR ,7% -3,8% -14,1% -1,9% APR ,3% -15,5% 7,5% 8,7% MAI ,9% -15,4% 9,6% 1,6% JUN ,3% -14,9% 7,2% -2,3% JUL ,7% -9,9% 10,6% AUG ,3% -10,4% -0,9% SEP ,8% -8,1% 3,9% OKT ,1% -16,5% 8,6% NOV ,1% -17,8% 7,8% DES ,5% -12,7% 10,3% 1. T ,7% -1,8% -5,1% 3,2% 2. T ,5% -12,5% 6,0% 3. T ,5% -14,5% 7,4% År ,1% -10,0% 2,9% I 2014 gikk kuslaktingen ned, mens det for året 2015 er prognosert en økning. Ammekubestanden forventes å øke med gjennomsnittlig om lag dyr i Prognosen for kuslaktingen og fordelingen på måneder er i tillegg gjort på grunnlag av beregnet melkekubestand ved prognosetidspunktet, forventet tilgang til bestanden, prognosert melkemengde pr. ku og prognosert meierileveranse av kumelk. TILFØRSLER AV OKSE I ANTALL Prognose fra JULI 2015 ENDRING FRA FOREGÅENDE ÅR JAN ,5% -2,2% -21,3% 11,8% FEB ,0% -2,3% -11,9% 7,2% MAR ,6% -2,7% -2,4% -3,0% APR ,0% -15,6% -4,1% 7,3% MAI ,5% -10,2% 9,4% 1,7% JUN ,4% -0,1% 1,2% 1,7% JUL ,5% 5,9% 1,8% AUG ,6% -13,3% 1,4% SEP ,3% -10,6% 3,3% OKT ,9% -4,8% 0,5% NOV ,9% 5,4% -0,6% DES ,2% 2,8% 2,4% 1. T ,3% -5,7% -9,8% 5,2% 2. T ,7% -4,3% 3,2% 3. T ,1% -2,3% 1,3% År ,9% -4,0% -1,4% Det prognoseres en mindre nedgang i okseslaktingen i 2015.

9 8 Beregnet utvikling i total storfebestand ved inngangen til hver måned Okse Okse Kvige Kvige Mjølke- Amme- Kyr Storfe < 1år > 1år < 1år > 1år kyr kyr i alt i alt JAN AUG JAN AUG JAN AUG JAN AUG JAN I løpet av 2014 har storfebestanden stabilisert seg. Det er prognosert en fortsatt stabil storfebestand Utvikling antall kyr i alt

10 9 Salgsproduksjon av storfe og kalv i tonn Med utgangspunkt i prognoserte tilførsler for salgsproduksjon i antall og forutsatte gjennomsnittlige slaktevekter, er salgsproduksjon av storfekjøtt og kalvekjøtt prognosert. KALV KVIGE KU OKSE STORFE STORFE & KALV 1. T % 2. T % 3. T % År % Prognose fra JULI JAN % FEB % MAR % APR % MAI % JUN % JUL % AUG % SEP % OKT % NOV % DES % 1. T % 2. T % 3. T % År % JAN % FEB % MAR % APR % MAI % JUN % 1. T % For året 2015 er det prognosert en økning i salgsproduksjonen på om lag 700 tonn. I 1. halvår 2016 er det prognosert en økning i tilførslene på ca. 3 % fra 1. halvår Utv.

11 10 Salgsproduksjon av sau/lam Endring fra foregående år Forutsetninger SVINN 1/6(år)-1/6(år+1) 11,0 % 10,6 % 10,6 % 10,0 % 10,6 % -0,3 0,0-0,6 0,6 LAM PR.SAU PR. 1/6 1,58 1,54 1,57 1,58 1,59-2,8 % 2,1 % 0,9 % 0,4 % SLAKTESANNSYNLIGHETER Sau f.o.m. jun 11,7 % 10,5 % 11,1 % 9,8 % 10,5 % -1,2 0,6-1,3 0,6 Lam f.o.m. jun 65,7 % 65,4 % 66,5 % 66,8 % 66,3 % -0,3 1,1 0,3-0,5 Sau/lam for året 57,3 % 56,8 % 57,4 % 57,3 % 57,3 % -0,5 0,6 0,0 0,0 ANTALL SLAKTA (i 1.000) Sau/vær ,8 % 2,5 % -4,9 % 3,0 % Lam ,1 % 3,8 % 1,0 % 2,4 % Sum sau/vær og lam ,4 % 3,6 % 0,2 % 2,5 % BESTANDSUTVIKLING (i 1.000) Sauer pr. 1. Januar ,4 % -0,3 % -0,6 % 2,3 % Sau pr. 1. juni ,5 % 0,7 % 0,0 % 3,5 % Lam pr. 1. juni ,2 % 2,8 % 0,9 % 4,0 % Sau og lam pr. 1/ ,1 % 2,0 % 0,5 % 3,8 % SLAKTEVEKTER (i kg) Sau/vær (Nortura) 31,4 30,8 31,2 31,4 31,6-0,6 0,4 0,2 0,2 Lam (Nortura) 18,1 18,7 18,5 19,2 18,8 0,6-0,2 0,7-0,4 Veid gjennomsnitt 20,1 20,5 20,3 20,9 20,6 0,4-0,2 0,5-0,3 SALGSPROD.AV SAU/LAM (tonn): ,7 % 2,9 % 3,0 % 1,1 % Tall fra søknad om produksjonstillegg viser en økning i bestanden av sau og lam ved inngangen til 2015 på vel 2 %. Foreløpige tall for slaktingen til og med mai viser en nedgang på om lag 7 % i antall fra tilsvarende periode i Tall fra fostertellinger viser en gjennomsnittlig økning i antall foster per søye på 0,4 %. Til sammen gir dette en beregnet økning bestanden på vel 3,5 % pr. 1. juni Fra og med juni forutsettes slakting i forhold til beregnet bestand som gjennomsnittet de siste 3 årene. Prognoserte slaktevekter også som gjennomsnittet de siste 3 årene gir noe lavere slaktevekter på lam enn i Prognosen for salgsproduksjon av sau og lam blir på dette grunnlaget om lag tonn i 2015.

12 11 Forutsetninger for salgsproduksjonsprognoser på gris De mest sentrale forutsetningene som ligger til grunn for prognosen er: Endring i antall inseminasjoner Endring i utnyttelsen av solgte doser Endring i seminandelen av bedekningene Endring i effektivitet, hovedsakelig endring i avvente pr. kull og grisingsprosent Metode Svinemodellen er en ren statistisk modell som vesentlig baserer seg på at antall slakta griser i en gitt måned kan forklares med den relative utviklingen i antall bedekninger (i modellen solgte doser) ca. 9 måneder tidligere. I tillegg blir det lagt inn prognosert endring i effektiviteten (hovedsakelig endring i avvente pr. kull og grisingsprosent) ut over det som eventuelt allerede ligger inne som registrert antall slakta griser i tilsvarende måneder året før. Syklus bedekning - slakting: Drektighetstid: Alder ved avvenning: Fôrdager som smågris: Fôrdager som slaktegris: I alt: 116 dager 33 dager 41 dager 89 dager (slaktevekt på 79,1 kg) 279 dager ): ca. 9 måneder og 5 dager Tidsintervallene er for besetningene som var med i In-Gris i Slaktegrisresultatene for 2014 viser en gjennomsnittlig daglig tilvekst på 956 gram fram til en levendevekt ved slakting på ca. 116 kg og slaktevekt på 79,1 kg. Antall fôrdager som slaktegris vil variere med faktisk slaktevekt. Noen forhold som kan være med å forstyrre sammenhengen mellom utvikling i solgte doser og slakting: endring i utnyttelsen av de solgte dosene annen utvikling i seminandelen for hele populasjonen enn for In-Gris besetningene endring i avvente pr. kull større andel av smågrisen til rekrutteringspurker raskere framfôringstid mindre omløp forskjellig utslaktingsfrekvens av bedekte purker De 2 siste punktene vil gi seg utslag i endring i grisingsprosent (antall grisinger i prosent av alle bedekninger).

13 12 Utviklingen i antall bedekninger Beregnede tall Endring fra foregående år JAN ,4% -4,2% -0,6% -2,0% FEB ,5% -5,4% -1,7% 0,6% MAR ,0% -2,2% 2,6% 1,0% APR ,2% 5,7% -10,8% 3,1% MAI ,7% 5,3% -0,3% -4,2% JUN ,1% -8,6% 0,3% -3,0% JUL ,6% 4,9% -6,1% -1,0% AUG ,4% -1,2% -2,9% -1,0% SEP ,5% 3,7% -0,8% -1,0% OKT ,1% -2,1% 3,4% NOV ,9% -3,1% -5,8% DES ,1% -0,7% 3,8% 1. T ,5% -1,6% -2,8% 0,6% 2. T ,1% 0,1% -2,3% -2,3% 3. T ,3% -0,6% 0,2% År ,0% -0,7% -1,7% Antall bedekninger i tabellen over er beregnet på grunnlag av solgte doser og antatt seminandel. I tillegg brukes en faktor for brukte doser per bedekning. Bedekningene er fremskrevet til og med september 2015 for prognose for svineslaktingen til og med juni 2016 (12 måneders prognose). 8,0% 6,0% 3 mnd gjennomsnitt % endring fra foreg. år 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% Det er bedekningene fra og med april år(n) til og med mars år(n+1) man antar i det vesentligste vil påvirke antall slakta griser i år(n+1). I perioden som gir slaktegris i 2015 er det beregnet en nedgang i antall bedekninger på om lag 1,5 % fra tilsvarende periode 12 måneder tidligere.

14 13 Effektivitetsutviklingen ANTALL LEVENDEFØDTE PR. KULL I IN-GRIS BESETNINGENE (grisingsmåned) Endring fra foregående år JAN 12,98 13,21 13,15 13,15 13,31 1,8% -0,5% 0,0% 1,2% FEB 12,98 13,14 13,02 13,19 1,2% -0,9% 1,3% MAR 13,01 13,02 13,01 13,06 0,1% -0,1% 0,4% APR 12,89 13,03 13,07 13,13 1,1% 0,3% 0,5% MAI 13,00 13,06 12,90 13,09 0,5% -1,2% 1,5% JUN 12,90 13,13 13,03 13,15 1,8% -0,7% 0,9% JUL 12,92 13,02 12,94 12,90 0,7% -0,6% -0,3% AUG 12,91 12,97 12,98 12,90 0,5% 0,1% -0,6% SEP 13,11 12,88 12,96 13,11-1,8% 0,7% 1,2% OKT 13,06 12,95 13,02 13,10-0,8% 0,5% 0,6% NOV 13,13 13,04 13,16 13,29-0,7% 1,0% 0,9% DES 13,12 13,03 13,13 13,34-0,7% 0,7% 1,6% Året 13,00 13,04 13,03 13,12 0,3% -0,1% 0,7% ANTALL AVVENTE PR. KULL I IN-GRIS BESETNINGENE (grisingsmåned) Endring fra foregående år JAN 11,02 11,21 11,17 11,31 11,51 1,7% -0,3% 1,2% 1,8% FEB 10,96 11,08 11,11 11,30 1,1% 0,3% 1,7% MAR 10,79 11,06 11,05 11,05 2,5% -0,1% 0,0% APR 10,81 10,95 11,03 11,12 1,3% 0,8% 0,8% MAI 10,89 10,97 10,94 11,22 0,8% -0,3% 2,6% JUN 10,85 10,96 11,08 11,28 1,0% 1,1% 1,8% JUL 10,79 10,93 10,97 11,16 1,3% 0,4% 1,7% AUG 10,85 10,88 11,09 11,09 0,3% 1,9% 0,0% SEP 11,01 10,91 11,12 11,32-0,9% 1,9% 1,8% OKT 11,08 10,95 11,13 11,33-1,1% 1,7% 1,8% NOV 11,08 11,07 11,32 11,51-0,1% 2,3% 1,6% DES 11,04 11,08 11,33 11,54 0,4% 2,3% 1,9% Året 10,93 11,00 11,11 11,27 0,7% 1,0% 1,4% Tall fra In-Gris viser en stigende utvikling i levende fødte og avvente pr. kull de siste månedene. I prognosen for antall slakt forutsettes det en økning i effektiviteten på 1 % brukere med avlspurker søkte om produksjonstilskudd pr. 1. januar Dette var 82 eller 7 % færre enn ett år tidligere.

15 14 Slaktevekter UTVIKLING I SLAKTEVEKTENE Prognose fra JULI 2015 SLAKTEGRIS PURKER OG RÅNER MIDDELVEKT JAN 76,7 80,3 80,5 141,1 138,1 138,1 80,9 84,2 84,1 FEB 75,8 79,7 80,5 138,4 135,6 135,6 80,0 83,6 84,1 MAR 75,8 79,9 80,5 136,1 135,9 135,9 79,8 83,8 84,1 APR 75,1 80,4 80,5 137,9 134,7 134,7 79,9 84,2 84,1 MAI 77,2 80,7 80,5 136,5 134,0 134,0 81,1 84,3 84,1 JUN 76,5 80,0 80,0 134,9 135,3 135,3 80,5 83,7 83,6 JUL 76,4 80,0 137,7 137,7 80,2 83,6 AUG 76,5 80,0 136,2 136,2 80,9 83,6 SEP 78,0 80,5 137,5 137,5 82,1 84,1 OKT 78,8 80,5 136,5 136,5 82,8 84,1 NOV 79,6 81,0 137,8 137,8 83,1 84,2 DES 77,1 78,5 137,2 137,2 81,4 82,0 1. T 75,9 80,1 80,5 138,4 136,0 136,0 80,2 83,9 84,1 2. T 76,7 80,1 136,4 135,9 80,6 83,8 3. T 78,5 80,3 136,9 136,9 82,4 83,7 År 77,1 80,2 137,2 136,3 81,1 83,8 Kilde registrerte slaktegris- og purke/rånevekter: Nortura. Middelvekt : Landbruksdirektoratet Middelvekten i prognosen er fastsatt ved en månedlig historisk sammenheng mellom gjennomsnittsvektene av slaktegris (nortura) og gris i alt for alle slakterier. Det var lave slaktevekter i starten på 2014 på grunn av kompensasjon for slakting av lettere gris fram til påske. Hittil i 2015 har slaktevektene økt og forventes å holde seg på et relativt høyt nivå. Etter påske ble vektgrensen for høyeste pris hevet. I desember vanlig prisnedtrapping. Endringer i vektgrensen for høyeste pris på slaktegris (Nortura): Uke , økning til 90 kg Uke , nedgang til 85 kg Uke , økning til 90 kg Uke , økning til 90 kg Uke , økning til 95 kg

16 15 Prognose for salgsproduksjon av svinekjøtt ANTALL Utv. TONN Utv. ANTALL Utv. SLG. VEKT MID. VEKT TONN Utv. 1. T % % % 75,9 80, % 2. T % % % 76,7 80, % 3. T % % % 78,5 82, % År % % % 77,1 81, % Prognose fra JULI ANTALL Utv. TONN Utv. ANTALL Utv. VEKT VEKT TONN Utv. JAN % % % 80,5 84, % FEB % % % 80,5 84, % MAR % % % 80,5 84, % APR % % % 80,5 84, % MAI % % % 80,5 84, % JUN % % % 80,0 83, % JUL % % AUG % % SEP % % OKT % % NOV % % DES % % 1. T % % % 80,5 84, % 2. T % % 3. T % % År % % For året 2015 er det prognosert en ytterligere økning i salgsproduksjonen på om lag 3 %. Noe som skyldes høyere faktiske og prognoserte slaktegrisvekter. Det er i prognosen lagt inn lavere tilførsler av slaktegris på grunn av utslakting av bedekte purker med påvist LA-MRSA.

17 16 PROGNOSE FOR ENGROSSALG AV KJØTT OG EGG Prisene er inklusive kjøttkontrollavgift og forskningsavgift. STORFE ung okse, alle klasser R og O unntatt R+ (fettgruppe 2-, 2 og 2+) 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året År kr/kg endring kr/kg endring kr/kg endring kr/kg endring ,16 3,9% 55,95 3,1% 55,89 1,0% 55,69 2,7% ,92 3,2% 58,31 4,2% 57,77 3,4% 57,66 3,5% ,03 2,0% 58,31 0,0% SVIN slaktegris kl E og S med et gjennomsnitt for alle kjøttprosenter og alle varegrupper under 85 kg 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året År kr/kg endring kr/kg endring kr/kg endring kr/kg endring ,76-1,4% 30,41 1,7% 32,28 6,3% 30,90 2,5% ,13 8,0% 32,60 7,2% 33,09 2,5% 32,63 5,6% ,60 1,5% 32,60 0,0% SAU/LAM lam, alle klasser R og O unntatt R+ (fettgruppe 2-, 2 og 2+) 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året År kr/kg endring kr/kg endring kr/kg endring kr/kg endring ,22 5,0% 71,59 4,2% 69,11 4,5% 69,20 4,5% ,78 2,3% 75,00 4,8% 70,95 2,7% 71,15 2,8% ,95 1,7% 75,00 0,0% EGG Egg kl. A over 53 g 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året År kr/kg endring kr/kg endring kr/kg endring kr/kg endring ,09-2,2% 18,41 1,3% 18,83 3,3% 18,47 1,0% ,69 3,3% 18,33-0,4% 18,33-2,7% 18,44-0,2% ,33-1,9% 18,33 0,0% Prisforutsetninger i prognoseperioden: Om lag uttak av planlagt gjennomsnittlig engrospris og planlagt prisløype i 2. halvår Dette gjelder storfe (kr 57,50), lam (kr 70,50) og egg (kr 18,40). I prognosemodellen for engrossalget videreføres disse prisene også i resten av prognoseperioden. Det presiseres at dette ikke er noen prisprognose for nye gjennomsnittlige engrospriser. Denne fremskrivingen viser bare hvilke priser prognosen bygger på. For gris forutsettes uttak av målpris, som for avtaleperioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 er kr 32,34 per kilo.

18 17 Utvikling i konsumprisindeks, husholdningenes reelle private konsum og befolkningstall (prosentvise endringer fra samme periode året før) er hentet fra SSB s Økonomiske analyser 2/2015 (4. juni), SSB s kvartalsvise nasjonalregnskap, SSB s tabell over månedlig utvikling i konsumprisindeks, samt SSB s statistikk over folketall. Prognosen for konsumprisindeks og privat konsum er et gjennomsnitt av SSB og Norges Bank dine prognoser. For vekst i folketallet er det tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig månedsvekst i 2014(SSB). Konsumprisindeks T 2 T 3 T 0,7 1,4 2,0 2,0 2,2 0,4 2,6 2,0 2,1 2,2 1,0 2,4 2,0 2,1 Reelt privat konsum ,8 2,2 1,8 1,8 2,3 2,8 2,6 1,8 1,8 2,3 2,7 1,5 2,1 1,8 Befolkningsutvikling ,4 1,2 1,5 1,1 1,0 1,4 1,3 1,3 1,0 1,0 1,4 1,2 1,2 1,0 Engrossalget av kjøtt og egg For å lage prognoser for engrossalg av kjøtt og egg har vi benyttet en modell utviklet av NILF. Resultatene av modellkjøringene gis en skjønnsmessig vurdering på prognosemøtet den 18. juni Da blir andre faktorer som antas å ha betydning for engrossalget drøftet.

19 18 ENGROSSALG AV KJØTT OG EGG, prognose fra juli Tonn % endring fra samme tertial året før Storfe År 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året ,8% ,7% ,0% ,9% ,3% ,1% ,0% ,4% ,0% ,0% Kalv År 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året ,3% 746-1,9% ,1% ,0% ,1% ,6% 628-1,1% ,9% ,8% Storfe & kalv År 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året ,4% ,7% ,2% ,0% ,3% ,3% ,0% ,0% ,1% Svin År 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året ,2% ,5% ,3% ,6% ,1% ,1% ,0% ,8% ,0% ,0% Sau/lam År 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året ,3% ,0% ,7% ,7% ,2% ,0% ,0% ,5% ,9% ,6% Egg År 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året ,2% ,3% ,4% ,7% ,9% ,1% ,1% ,5% ,0% ,0%

20 19 MARKEDSBALANSE KJØTT, unntatt fjørfekjøtt. Prognose fra juli TERT 2.TERT 3.TERT ÅRET 1.TERT 196 tonn slaktegris (bare skåret vare) på reguleringslager pr SVINEKJØTT: Salgsproduksjon ,6 % ,6 % ,6 % ,6 % ,0 % Import spekk/småflesk Importkvote Engrossalg ,1 % ,1 % ,0 % ,8 % ,0 % Balanse inkl. ord. import adm. og annen import Markedsdekning 0 tonn storfe på reguleringslager pr STORFE & KALV: Salgsproduksjon ,9 % ,7 % ,3 % ,9 % ,6 % Importkvote SACU-import Engrossalg ,3 % ,3 % ,0 % ,0 % ,1 % Balanse inkl. ord. import adm. og annen import Markedsdekning tonn lam på reguleringslager pr SAU/LAM: Salgsproduksjon ,1 % ,1 % ,9 % ,1 % ,8 % Importkvote Islandsimport SACU-import Engrossalg ,2 % ,0 % ,0 % ,5 % ,9 % Balanse inkl. ord. import adm. og annen import 319 Markedsdekning -161 Importkvoter 2015: For svinekjøtt EU-kvoten på 600 tonn og 400 tonn av WTO-kvoten på tonn. For storfe WTO-kvote på tonn og EU-kvote på 900 tonn. SACU-import på tonn storfekjøtt omregnet med ben. Samt kvote på 500 tonn (omregnet til 665 tonn m/ben) biffer og fileter av storfekjøtt. For sau/lam WTO-kvote på 206 tonn, Islandsimport på 600 tonn og 250 tonn av importtaket på 530 tonn (omregnet m/ben) fra SACU-land.

21 20 SALGSPRODUKSJONEN AV EGG Klekketall ANTALL KLEKTE KYLLINGER VERPERASE I 1000 STK Prognose fra JUN 2015 Endring fra foregående år JAN ,2% 2,0% -10,3% -0,6% FEB ,3% -3,5% 48,0% -5,9% MAR ,1% 47,1% 17,6% APR ,8% 16,2% -33,0% MAI ,3% -15,2% -10,3% JUN ,8% -0,2% 46,3% JUL ,7% 0,9% -23,0% AUG ,6% -11,4% 9,1% SEP ,6% -8,3% 8,3% OKT ,4% -7,4% -0,7% NOV ,1% 8,6% 1,1% DES ,4% 1,9% 0,9% 1.T ,3% 12,7% -0,5% 2.T ,5% -6,5% 3,0% 3.T ,1% -1,8% 2,3% ÅR ,6% 1,4% 1,5% Kilde til og med juni 2015: Landbruksdirektoratet I 2014 ble det klekket 1,4 % flere kyllinger av verperase enn året før. I 1. halvår 2015 viser foreløpige tall en ytterligere økning. Med prognose for klekkingene til og med august 2015 gir dette en gjennomsnittlig økning i antall verpehøner på om lag 1 % i Videre forutsettes i prognosen en gjennomsnittlig levealder på om lag 76 uker. Det er fremskrevet klekketall til og med februar 2016 for prognose for eggtilførslene også i 1. halvår 2016 (12 måneders prognose).

22 21 Prognose salgsproduksjon (på grunnlag av klekketall, avgang og ytelse) Ytelsen deles opp i verpeprosent og eggvekt. Verpeprosenten er antall egg pr. høne pr. dag, angitt i %. Det forutsettes en økning i ytelsen på 1 % i prognosen for Det er beregnet tatt ut tonn som følge av gjennomført og bestemt førtidsslakting av verpehøner i TILFØRSLER AV EGG TIL DET ORGANISERTE ENGROSLEDDET I TONN Prognose fra JUN 2015 Endring fra foregående år JAN ,4% -5,2% -1,2% 3,2% FEB ,3% 2,6% 1,7% 3,9% MAR ,2% -1,0% 7,4% 2,0% APR ,4% -0,3% 0,7% 4,0% MAI ,1% 2,0% -5,3% 6,2% JUN ,3% 6,6% -2,2% 6,3% JUL ,9% 2,7% -2,6% AUG ,3% -2,7% 1,2% SEP ,4% -0,4% 1,9% OKT ,9% -4,9% 0,3% NOV ,9% 8,8% 0,6% DES ,4% 9,1% 4,0% 1. TERT ,1% -1,0% 2,2% 3,3% 2. TERT ,1% 2,1% -2,3% 3. TERT ,3% 3,5% 1,7% ÅRET ,4% 1,6% 0,5% Kilde registrerte tall: Nortura og Landbruksdirektoratet I 2014 økte tilførslene til eggpakkeriene med 1,6 % fra året før. For 2015 er det prognosert en ytterligere økning i tilførslene på om lag 0,5 %. Tilførslene er redusert med om lag tonn som følge av gjennomført og bestemt førtidsslakting. Dette er 800 tonn mer enn i Korrigert for differansen i førtidsslaktingen fra 2014 tilsvarer prognosen for 2015 en økning i tilførslene på ca. 2 %.

23 22 Markedsbalansen for egg i tonn % endring Import skallegg Engrossalg % endring Salgsproduksjon Markedsbalanse 1.T ,0 % ,2 % 31 2.T ,1 % ,3 % T ,5 % ,4 % -403 År ,6 % ,7 % 197 Prognose fra juli 450 tonn egg på reguleringslager pr T ,2 % ,9 % T ,3 % ,1 % 20 3.T ,7 % ,1 % 191 År ,5 % ,5 % T ,3 % ,0 % 680 For 2015 er det etter førtidsslakting tilsvarende om lag tonn ikke-produserte egg prognosert en overdekning av egg på om lag 600 tonn. Dette kommer i tillegg til et reguleringslager ved inngangen til året på ca. 450 tonn. Ved inngangen til 2. tertial 2015 var reguleringslageret på om lag 700 tonn. Det er en minste adgangskvote (redusert toll) for import på tonn og tollfri kvote på 290 tonn fra EU.

24 23 12 måneders prognose. Fra juli 2015 til juli 2016 Salgsproduksjon Importkvoter Engrossalg tonn Endring tonn Endring Balanse Storfe/kalv % ) % Sau/lam % ) % -600 Gris % ) % -300 Egg % 4) % ) For storfe er det inkludert en antatt SACU-import på tonn storfekjøtt m/ben. Videre er WTO-kvoten på tonn tatt med og importkvote på 900 tonn fra EU. Samt kvote på 665 tonn (omregnet m/ben) biffer og fileter av storfekjøtt 2) Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island og 250 tonn SACU m/ben. 3) Inkludert spekk på 850 tonn og 400 tonn av WTO-kvoten på tonn. Samt EU kvote på 600 tonn. 4) Det er en minste adgangskvote (redusert toll) for import på tonn og tollfri kvote på 290 tonn fra EU. Det utarbeides en rullerende prognose minst 12 måneder frem i tid. I forhold til prognosen for kalenderåret 2015 prognoseres større overdekning av egg. Dette skyldes at det i prognosen ikke er forutsatt produksjonsregulerende tiltak i 1. halvår For storfe forventes noe mindre underdekning.

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2016 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2016 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2016 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2015 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2015 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2015 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 INNHOLD ENDRINGER FRA SISTE

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2017 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2017 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2017 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD ENDRINGER FRA SISTE

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mars 2017 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mars 2017 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. mars 2017 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. oktober 2016 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. oktober 2016 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. oktober 2016 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. november 2016 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. november 2016 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. november 2016 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD ENDRINGER

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2013

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2013 Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2013 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 INNHOLD AVVIK PROGNOSE...

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2017 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2017 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2017 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2017 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2017 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2017 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. september 2016 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. september 2016 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. september 2016 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD AVVIK PROGNOSE...

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mars 2013

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mars 2013 Markedsprognose kjøtt og egg pr. mars 2013 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 INNHOLD AVVIK PROGNOSE...

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2016 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2016 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2016 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. november 2012

Markedsprognose kjøtt og egg pr. november 2012 Markedsprognose kjøtt og egg pr. november 2012 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 INNHOLD AVVIK PROGNOSE...

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2013

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2013 Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2013 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 INNHOLD AVVIK PROGNOSE...

Detaljer

Prognose 2016 mars 16

Prognose 2016 mars 16 Prognose 2016 mars 16 Prognose 2016 mars 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 81 000 102 7 570 1) 103 300 100-14 800 Sau/lam 25 400 101 1 006 2) 25 000 98 1 400

Detaljer

Prognose 2015 mars 15

Prognose 2015 mars 15 Prognose 2015 mars 15 Prognose 2015 mars 2015 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 500 101 7 570 1) 95 600 102-8 500 Sau/lam 23 500 100 1 336 2) 25 750 100-900 Gris 131

Detaljer

Prognose 2015 mai 15

Prognose 2015 mai 15 Prognose 2015 mai 15 Prognose 2015 mai 2015 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 79 100 101 7 570 1) 96 400 103-9 700 Sau/lam 23 900 101 1 050 2) 25 850 100-900 Gris

Detaljer

Prognose 2016 januar 16

Prognose 2016 januar 16 Prognose 2016 januar 16 Prognose 2016 januar 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 81 300 103 7 570 1) 103 100 100-14 200 Sau/lam 24 800 99 1 006 2) 25 250 99 600

Detaljer

Prognose 2017 oktober 16

Prognose 2017 oktober 16 Prognose 2017 oktober 16 Prognose 2016 oktober 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 82 000 103 7 570 1) 103 100 100-13 500 Sau/lam 25 100 101 1 006 2) 24 800 97

Detaljer

Prognose 2014 juni 14

Prognose 2014 juni 14 Prognose 2014 juni 14 Prognose 2014 juni 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 500 95 7 570 1) 94 800 98-7 700 Sau/lam 22 900 100 1 336 2) 26 200 100-2 000 Gris 129

Detaljer

Prognose 2014 mai 14

Prognose 2014 mai 14 Prognose 2014 mai 14 Prognose 2014 mai 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 500 95 7 570 1) 94 700 98-7 600 Sau/lam 22 850 100 1 336 2) 26 200 100-2 000 Gris 129

Detaljer

Prognose 2016 juni 16

Prognose 2016 juni 16 Prognose 2016 juni 16 Prognose 2016 juni 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 81 300 102 7 570 1) 103 350 100-14 500 Sau/lam 25 400 102 1 006 2) 24 700 97 1 700

Detaljer

Prognose 2014 mars 14

Prognose 2014 mars 14 Prognose 2014 mars 14 Prognose 2014 mars 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 900 96 7 570 1) 94 700 98-7 300 Sau/lam 22 900 100 1 336 2) 26 200 100-2 000 Gris 128

Detaljer

Prognose 2017 november 16

Prognose 2017 november 16 Prognose 2017 november 16 Prognose 2016 november 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 81 900 103 7 570 1) 103 400 100-13 900 Sau/lam 25 250 101 1 006 2) 24 450

Detaljer

Prognose 2016 september 15

Prognose 2016 september 15 Prognose 2016 september 15 Prognose 2015 september 2015 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 78 700 100 7 570 1) 99 700 106-13 400 Sau/lam 23 900 101 1 006 2) 25 100

Detaljer

Prognose 2010 juni 10

Prognose 2010 juni 10 Prognose 2010 juni 10 Prognose 2010 juni 2010 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 81 700 97 5 850 1) 89 900 98-2 350 Sau/lam 24 100 103 1 200 2) 24 700 101 600 Gris 128

Detaljer

Prognose 2013 mars 13

Prognose 2013 mars 13 Prognose 2013 mars 13 Prognose 2013 mars 2013 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 80 400 103 7 600 1) 98 500 101-10 600 Sau/lam 23 400 105 1 350 2) 25 600 102-850 Gris

Detaljer

Prognose 2018 november 17

Prognose 2018 november 17 Prognose 2018 november 17 Prognose 2017 november 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 800 103 7 570 1) 102 300 98-10 900 Sau/lam 26 800 106 400 2) 27 500 112-300

Detaljer

Prognose 2017 mars 17

Prognose 2017 mars 17 Prognose 2017 mars 17 Prognose 2017 mars 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 500 103 7 570 1) 102 400 98-11 300 Sau/lam 26 100 103 1 006 2) 25 900 105 1 200

Detaljer

Prognose 2014 november 13

Prognose 2014 november 13 Prognose 2014 november 13 Prognose 2013 november 2013 Balanse Adm. og annen import Produksjon Engrossalg Importkvoter Tonn Tonn % % Markedsdekning inkl. adm.import Storfe/kalv 82 000 106 6 400 1) 94 800

Detaljer

Prognose 2015 november 14

Prognose 2015 november 14 Prognose 2015 november 14 Prognose 2014 november 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 100 95 7 570 1) 94 250 97-7 600 Sau/lam 23 500 103 950 2) 25 800 99-1 350 Gris

Detaljer

Prognose 2017 mai 17

Prognose 2017 mai 17 Prognose 2017 mai 17 Prognose 2017 mai 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 400 103 7 570 1) 102 300 98-11 400 Sau/lam 26 100 103 1 006 2) 25 900 105 1 200

Detaljer

Prognose 2017 juni 17

Prognose 2017 juni 17 Prognose 2017 juni 17 Prognose 2017 juni 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 400 102 7 570 1) 101 400 97-10 500 Sau/lam 26 100 103 1 006 2) 26 800 109 300

Detaljer

Prognose 2017 september 16

Prognose 2017 september 16 Prognose 2017 september 16 Prognose 2016 september 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 81 900 103 7 570 1) 103 000 100-13 500 Sau/lam 25 600 102 1 006 2) 25 200

Detaljer

Prognose 2013 januar 13

Prognose 2013 januar 13 Prognose 2013 januar 13 Prognose 2013 jan 2013 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 80 700 104 7 600 1) 98 500 101-10 200 Sau/lam 23 400 105 1 350 2) 25 600 102-850 Gris

Detaljer

Prognose 2008 juli 08

Prognose 2008 juli 08 Prognose 2008 juli 08 Prognose 2008 juli 2008 Balanse Adm. import pr. mai Produksjon Engrossalg Importkvoter Tonn Tonn % % Markedsdekning inkl. adm. import pr. mai Storfe/kalv 84 700 101 5 300 1) 100 300

Detaljer

Prognose 2012 nov 11

Prognose 2012 nov 11 Prognose 2012 nov 11 Prognose 2011 nov 2011 Balanse Adm. import Produksjon Engrossalg Importkvoter Tonn Tonn % % Markedsdekning inkl. adm.import Storfe/kalv 81 800 98 6 000 1) 93 600 103-5 700 5 200-500

Detaljer

Prognose 2010 mai 10

Prognose 2010 mai 10 Prognose 2010 mai 10 Prognose 2010 mai 2010 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 81 500 96 5 850 1) 89 100 98-1 800 Sau/lam 24 100 103 1 200 2) 24 500 101 800 Gris 128 600

Detaljer

Prognose 2009 mars 09

Prognose 2009 mars 09 Prognose 2009 mars 09 Prognose 2009 mars 2009 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 83 500 97 6 000 1) 94 100 97-4 600 Sau/lam 23 000 97 1 200 2) 25 700 92-1 500 Gris 122

Detaljer

Prognose 2017 januar 17

Prognose 2017 januar 17 Prognose 2017 januar 17 Prognose 2017 januar 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 300 102 7 570 1) 103 300 99-12 400 Sau/lam 26 000 102 1 006 2) 25 700 105

Detaljer

Prognose 2009 jan 09

Prognose 2009 jan 09 Prognose 2009 jan 09 Prognose 2009 januar 2009 Produksjon Importkvoter Engrossalg Tonn % Tonn % Balanse Storfe/kalv 82 700 96 5 300 1) 96 400 99-8 400 Sau/lam 23 400 101 1 200 2) 26 600 97-2 000 Gris 123

Detaljer

Prognose 2018 september 17

Prognose 2018 september 17 Prognose 2018 september 17 Prognose 2017 september 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 800 103 7 570 1) 102 300 98-10 900 Sau/lam 26 000 102 1 006 2) 27 000

Detaljer

Prognose 2012 jan 12

Prognose 2012 jan 12 Prognose 2012 jan 12 Prognose 2012 januar 2012 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 400 98 6 900 1) 94 600 101-8 300 Sau/lam 23 850 104 1 350 2) 25 400 104-200 Gris 132

Detaljer

Prognose 2012 mars 12

Prognose 2012 mars 12 Prognose 2012 mars 12 Prognose 2012 mars 2012 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 78 650 97 6 900 1) 94 800 101-9 200 Sau/lam 23 850 104 1 350 2) 25 400 104-200 Gris 133

Detaljer

Prognose 2012 sept 11

Prognose 2012 sept 11 Prognose 2012 sept 11 Prognose 2011 sept 2011 Balanse Adm. import tom. aug Produksjon Engrossalg Importkvoter Tonn Tonn % % Markedsdekning inkl. adm.import Storfe/kalv 81 600 98 6 000 1) 92 300 102-4 700

Detaljer

Prognose 2012 juni 12

Prognose 2012 juni 12 Prognose 2012 juni 12 Prognose 2012 juni 2012 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 77 600 95 6 900 1) 94 950 101-10 450 Sau/lam 23 200 101 1 350 2) 25 450 104-900 Gris 132

Detaljer

Prognose 2011 mars 11

Prognose 2011 mars 11 Prognose 2011 mars 11 Prognose 2011 mars 2011 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 81 900 99 6 450 1) 92 150 101-3 800 Sau/lam 23 800 100 1 350 2) 26 100 100-1 000 Gris

Detaljer

Prognose 2013 november 12

Prognose 2013 november 12 Prognose 2013 november 12 Prognose 2012 nov 2012 Balanse Adm. import tom. september Produksjon Engrossalg Importkvoter Tonn Tonn % % Markedsdekning inkl. adm.import Storfe/kalv 78 400 96 6 550 1) 96 350

Detaljer

Prognose 2015 september 14

Prognose 2015 september 14 Prognose 2015 september 14 Prognose 2014 september 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 400 95 7 570 1) 93 800 97-6 800 Sau/lam 22 900 100 1 336 2) 25 450 97-1 200

Detaljer

Prognose 2015 juni 15

Prognose 2015 juni 15 Prognose 2015 juni 15 Prognose 2015 juni 2015 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 79 100 101 7 570 1) 97 600 104-10 900 Sau/lam 23 900 101 1 050 2) 25 350 99-400 Gris

Detaljer

Prognose 2014 september 13

Prognose 2014 september 13 Prognose 2014 september 13 Prognose 2013 september 2013 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 400 102 7 570 1) 98 200 101-11 200 Sau/lam 23 400 105 1 336 2) 25 700 103-950

Detaljer

Prognose 2014 januar 14

Prognose 2014 januar 14 Prognose 2014 januar 14 Prognose 2014 januar 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 800 96 7 570 1) 95 700 99-8 300 Sau/lam 22 600 98 1 336 2) 26 650 101-2 750 Gris

Detaljer

Kjøtt- og eggmarkedet

Kjøtt- og eggmarkedet Kjøtt- og eggmarkedet i tall 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell/figurnummer 1 Tilførsler gris, småfe, storfe i antall og kg 2 Tilførsler egg og fjørfekjøtt i antall og kg 3 Gjennomsnittsvekter for gris, småfe,

Detaljer

Råvare-/slakterimøtet

Råvare-/slakterimøtet Råvare-/slakterimøtet 5. 6. februar 2014 2014-feb EM Prognose 2014 Prognose 2014 Tilførsler ImportkvoterEngrossalg Balanse Storfe/kalv 79 800 7 570 95 700-8 330 Sau/lam 22 600 1 336 26 650-2 714 Gris 128

Detaljer

Prognose 2011 jan 11

Prognose 2011 jan 11 Prognose 2011 jan 11 Prognose 2011 januar 2011 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 81 750 99 6 450 1) 91 700 101-3 500 Sau/lam 24 000 101 1 350 2) 25 900 100-550 Gris 128

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. mai 2016 1 INNHOLD MEIERILEVERANSE AV KUMELK 2012 2016... 2 ENDRINGER I PROGNOSENE... 3 KVOTEORDNINGEN FOR MELK... 4 PROGNOSE FOR MEIERILEVERANSE

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. mars 2015 1 550 1 525 1 500 1 475 1 450 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mill. liter 1 511 1 500 1 541 1 526 1

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. juni 2015 1 550 1 525 1 500 1 475 1 450 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mill. liter 1 511 1 500 1 541 1 526 1

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. juni 2014 1550 1525 1500 1475 1450 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mill. liter 1520 1511 1500 1541 1526 1501 1506

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK 0 Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. mars 2014 1550 1525 1500 1475 1450 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mill. liter 1520 1511 1500 1541 1526 1501

Detaljer

Kraftig vekst i 1. kvartal 2015 Av Ståle Gausen

Kraftig vekst i 1. kvartal 2015 Av Ståle Gausen 1-2015 De første månedene har gitt oss en svært stor vekst i slaktingen. Størst volumvekst har det vært på gris, hvor vi så langt i år har en volumvekst på 43,3 % (kg) i forhold til i fjor. Noe av dette

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. mai 2013 1550 1525 1500 1475 1450 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mill. liter 1519 1520 1511 1500 1541 1526 1501

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. september 2013 1550 1525 1500 1475 1450 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mill. liter 1520 1511 1500 1541 1526 1501

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. januar 2013 1550 1525 1500 1475 1450 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mill. liter 1519 1520 1511 1500 1541 1526

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. juni 2013 1550 1525 1500 1475 1450 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mill. liter 1519 1520 1511 1500 1541 1526 1501

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabell/figurnummer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabell/figurnummer Kjøttmarkedet 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell/figurnummer 1 Tilførsler i antall og tonn 2 Gjennomsnittsvekter for de ulike dyreslag 3 Tilførsler av gris fordelt på vektgrupper 4 Tilførsler av gris fordelt

Detaljer

Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013

Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013 Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013 1 Kjøtt og egg: Jordbrukets største verdiskaper Kjøtt og egg: 9,7 milliarder kr i produksjonsverdi (2010). Det utgjør 40 % av

Detaljer

Kjøttmarkedet. e-post:

Kjøttmarkedet. e-post: Kjøttmarkedet 2006 e-post: thomas.randem@nortura.no INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall (1. gangs omsetning) 4 Middelvekter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabellnummer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabellnummer Kjøttmarkedet 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall (1. gangs omsetning) 4 Middelvekter for de ulike dyreslag og distrikter

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingbladet Nr. 5 2011 SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingtellinger per 1. mai 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i april Det er stor variasjon klekketallene fra måned

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingbladet Nr. 6 2011 SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingtellinger per 1. juni 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i mai I mai ble det klekket nært 622 600 kyllinger

Detaljer

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 01/2018

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 01/2018 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 52,40 51,90 51,40 50,90 50,40 49,90 49,40 47,40 46,80 46,20 45,60 45,00 44,40 43,80 41,30 140,1-175,0 kg 52,80 52,30 51,80 51,30

Detaljer

Kjøttmarkedet Utarbeidet av. e-post:

Kjøttmarkedet Utarbeidet av. e-post: Kjøttmarkedet 2005 Utarbeidet av e-post: thomas.randem@gilde.no INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn 2005 (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall 2005 (1. gangs omsetning)

Detaljer

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 20/2017

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 20/2017 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 53,02 52,52 52,02 51,52 51,02 50,52 50,02 48,02 47,42 46,82 46,22 45,62 45,02 44,42 41,92 140,1-175,0 kg 53,42 52,92 52,42 51,92

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingbladet Nr. 3 2011 SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingtellinger per 1. mars 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i februar Det ble klekket om lag 5 prosent flere

Detaljer

Erfaringer fra prosjektet «Økt sau- og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal»

Erfaringer fra prosjektet «Økt sau- og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal» Erfaringer fra prosjektet «Økt sau- og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal» 16.MARS 2017 MATHILDE SOLLI EIDE Bakgrunn for prosjektet M&R Bondelag inviterte høsten 2012 forvaltning og næring til møte

Detaljer

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 19/2017

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 19/2017 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 53,02 52,52 52,02 51,52 51,02 50,52 50,02 48,02 47,42 46,82 46,22 45,62 45,02 44,42 41,92 140,1-175,0 kg 53,42 52,92 52,42 51,92

Detaljer

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 15/2017

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 15/2017 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 54,59 54,09 53,59 53,09 52,59 52,09 51,59 49,59 48,99 48,39 47,79 47,19 46,59 45,99 43,49 140,1-175,0 kg 54,99 54,49 53,99 53,49

Detaljer

Røros Slakteri As Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 14/2017

Røros Slakteri As Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 14/2017 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 54,59 54,09 53,59 53,09 52,59 52,09 51,59 49,59 48,99 48,39 47,79 47,19 46,59 45,99 43,49 140,1-175,0 kg 54,99 54,49 53,99 53,49

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk Landsprognose for leveranse av kumjølk Prognose september 2016 INNHALD Meierileveranse av kumjølk 2 Kvoter og kvotefylling 2 Prognoseendringar 2016 3 Utvikling i kalvingar og slakting 4 Utvikling i tal

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingbladet Nr. 4 2011 SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingtellinger per 1. april 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i mars Det ble i mars klekket ca. 737 300 kyllinger

Detaljer

Jordbruksavtalen 2012

Jordbruksavtalen 2012 Norturas arbeid frem mot jordbruksforhandlingene 2012 Jordbruksavtalen 2012 Arbeidet med årets innspill Arbeidet med Norturas innspill til Jordbruksavtalen 2012 har startet for lengst. Styret skal ha saken

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingbladet Nr. 9 2011 SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingtellinger per 1. september 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i august Det ble klekket 614 000 kyllinger av

Detaljer

Antall slakt levert i løpet av året

Antall slakt levert i løpet av året 06 INNLEDNING 01 FORBRUK OG FORBRUKERHOLDNINGER HUSDYRPRODUKSJON KJØTTETS TILSTAND 2012 Norske husdyrbesetninger blir færre og større. Den underliggende trenden er at hvert dyr produserer mer, men 2011

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingbladet Nr. 11 2010 SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingtellinger per 1. november 2010 1 Klekking av kyllinger av verperase i oktober Antall klekte kyllinger av verperase

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingbladet Nr. 7 2011 SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingtellinger per 1. juli 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i juni Det ble i juni klekket om lag 570 000 kyllinger

Detaljer

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA.

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Foto: Vidar Bråten Produksjon av storfekjøtt viktig for mange i Sør-Trøndelag Rørossamlingen 16. oktober 2013 Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Om Nortura Omsetning: ca 19 milliarder

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingbladet Nr. 10 2010 SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingtellinger per 1. oktober 2010 1 Klekking av kyllinger av verperase i september Antall klekte kyllinger av verperase

Detaljer

NOTERING NR. 01/2017 GJELDENDE FRA PRISENE ER EKSKL. M.V

NOTERING NR. 01/2017 GJELDENDE FRA PRISENE ER EKSKL. M.V UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 51,14 50,64 50,14 49,64 49,14 48,64 48,14 46,14 45,54 44,94 44,34 43,74 43,14 42,54 40,04 140,1-175,0 kg 51,54 51,04 50,54 50,04

Detaljer

Møte med Mat- og landbruksministeren. Oslo, 5. desember 2013

Møte med Mat- og landbruksministeren. Oslo, 5. desember 2013 Møte med Mat- og landbruksministeren Oslo, 5. desember 2013 Møte med Mat- og landbruksministeren Kort om Norturas virksomhet Markedssituasjonen Storfe Gris Andre dyreslag Markedsordningene Norge rundt

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingbladet Nr. 12 2011 SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingtellinger per 1. desember 2012 1 Klekking av kyllinger av verperase i november Etter to måneder med lave klekketallene

Detaljer

Landbruksforum Snåsa Håvard Jystad Rådgiver storfe Nord-Trøndelag

Landbruksforum Snåsa Håvard Jystad Rådgiver storfe Nord-Trøndelag Landbruksforum Snåsa 02.12.2014 Håvard Jystad Rådgiver storfe Nord-Trøndelag Prognose 2015 pr november 2014 Produksjon % Anslag import Salg % Markedsbalanse Storfe/kalv 79 400 100 7 570 (1) 95 200 101-8

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. mill. ltr. Prognose desember

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. mill. ltr. Prognose desember Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145.0 140.0 135.0 130.0 125.0 120.0 115.0 110.0 105.0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 Prognose desember 2016 INNHALD Meierileveranse

Detaljer

Markedsregulering og markedssituasjonen for sau/lam

Markedsregulering og markedssituasjonen for sau/lam Markedsregulering og markedssituasjonen for sau/lam 03.04.2017 Nortura markedsregulator på kjøtt og egg Hensikten med markedregulering Sikre avsetning for bonden sine produkt til en forutsigbar og stabil

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 mill. ltr 1 580 Leveranse og prognose

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingbladet Nr. 10 2011 SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingtellinger per 1. oktober 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i september I september ble det klekket 491 000

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingbladet Nr. 2 2011 SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingtellinger per 1. februar 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i januar Klekketallene for kylling av verperase

Detaljer

MARKED OG MULIGHETER FOR ØKT KJØTTPRODUKSJON. Fjellandbruksseminar i Lierne 20. august 2013

MARKED OG MULIGHETER FOR ØKT KJØTTPRODUKSJON. Fjellandbruksseminar i Lierne 20. august 2013 MARKED OG MULIGHETER FOR ØKT KJØTTPRODUKSJON Fjellandbruksseminar i Lierne 20. august 2013 . Torleif Bjella konserndirektør for salg, Nortura SA Om Nortura (tall for 2012) Omsetning: ca 19 milliarder kroner

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingbladet Nr. 11 2011 SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingtellinger per 1. november 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i oktober Klekketallene for oktober falt for andre

Detaljer

Hvordan lykkes. Fôring av okser og slakteklasser

Hvordan lykkes. Fôring av okser og slakteklasser Hvordan lykkes Fôring av okser og slakteklasser Disposisjon Markedssituasjonen for storfekjøtt Forklare klassifiserings systemet Slakteplanlegging Fôringsstrategi Eksempel på enkel fôrplan 2 Markedsbalanse

Detaljer