Markedsprognose kjøtt og egg pr. oktober 2016 Engrossalg i tonn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsprognose kjøtt og egg pr. oktober 2016 Engrossalg i tonn"

Transkript

1 Markedsprognose kjøtt og egg pr. oktober Engrossalg i tonn SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG

2 1 INNHOLD ENDRINGER FRA SISTE PROGNOSE... 2 AVVIK PROGNOSE... 3 TILFØRSELSPROGNOSE STORFE... 5 Slaktevekter... 5 Prognose over antall slakt... 6 Beregnet utvikling i storfebestanden... 8 Prognose tilførsler storfe og kalv i tonn... 9 TILFØRSLER AV SAU/LAM TILFØRSLER AV SVIN Forutsetninger for tilførselsprognose gris Utviklingen i antall bedekninger Effektivitetsutvikling Slaktevekter Prognose tilførsler svinekjøtt PROGNOSE FOR ENGROSSALGET AV KJØTT OG EGG Engrospriser, konsumprisindeks og privat konsum Engrossalget MARKEDSBALANSE KJØTT, UNNTATT FJØRFEKJØTT TILFØRSLER AV EGG Klekte kyllinger av verperase Prognose tilførsler egg Markedsbalanse egg... 22

3 2 Vesentlige årsaker til endring i markedsbalansen for 2017, i forhold til siste prognose pr. september: Storfe/kalv Ingen vesentlige endringer. Prognosert underdekning av norskprodusert vare og kvoteimport: om lag tonn. Sau/lam Om lag 500 tonn lavere tilførsler for året 2016 enn prognosert ved inngangen til lammesesongen. Dette skyldes hovedsakelig lavere slaktevekter enn forventet. Det forventes noe overfôring av lam til etter årsskiftet. Prognosert overdekning av norskprodusert vare og kvoteimport for 2017: ca tonn. Gris Tilførselsprognosen er økt 300 tonn fra siste prognoserunde. Med uendret prognose for engrossalget gir dette en overdekning, inkludert kvoteimport, på om lag tonn svinekjøtt i Egg Noe lavere faktiske klekketall av verpehøner enn prognosert reduserer tilførslene med om lag 150 tonn, og fortsatt tilnærmet markedsbalanse av egg i Dette inkluderer tollfri kvote på 290 tonn fra EU.

4 3 Avvik prognose - foreløpige tall for salgsproduksjon hittil i 2016 %-avvik i forhold til januarprognosen Salgsproduksjon storfe i tonn Antall slakta okser prognosetidspunkt prognosetidspunkt sep.15 jan.16 registrert %-avvik sep.15 jan.16 registrert %-avvik Akk. aug ,5 % ,3 % Antall slakta kyr Antall slakta kviger prognosetidspunkt prognosetidspunkt sep.15 jan.16 registrert %-avvik sep.15 jan.16 registrert %-avvik Akk. aug ,5 % ,6 % Høyere slaktevekter enn forventet på storfe. Økte slaktevekter og lengre framfôringstid forklarer avviket på okse. Antall slakta griser Tilførsler svinekjøtt i tonn prognosetidspunkt prognosetidspunkt sep.15 jan.16 registrert %-avvik sep.15 jan.16 registrert %-avvik Akk. aug ,4 % ,1 % Høyere slaktegrisvekter enn prognosert på slaktegris til og med mai Fra midten av mai ble vektgrensen for høyeste pris senket og slaktegrisvektene har gått ned. Fremskyndet slakting for å oppnå lavere vekter forklarer om lag 1/3 av avviket i antall. Det har i tillegg vært høyere effektivitetsøkning enn forventet. Tilførsler egg i tonn prognosetidspunkt sep.15 jan.16 registrert %-avvik Akk. aug ,3 %

5 4 Engrossalg, avvik prognose - registrerte tall (tonn) %-avvik i forhold til januarprognosen prognosetidspunkt STORFE sep.15 jan.16 Beregnet (tonn) %-avvik Akk. aug ,6 % SVIN Akk. aug ,8 % SAU/LAM Akk. aug ,7 % EGG Akk. aug ,2 % Det er beregnet avvik samlet til og med aug (2.tertial) på grunn av omlegging av perioder som inngår i hvert tertial. Vi har nå som grunnlag for beregningene slaktetall på uker for alle aktørene. Dette medfører at måneds og tertialtallene ikke er sammenlignbare med tidligere tabeller i prognosedokument. Januar: Februar: Mars: April: Mai: Juni: Juli: August: September: Oktober: November: Desember: 1/1 til og med uke 4. Januar kan altså variere i lengde fra 25 til 31 dager uke 5 8. Alltid 28 dager uke Alltid 35 dager uke Alltid 28 dager uke Alltid 28 dager uke Alltid 35 dager uke Alltid 28 dager uke Alltid 28 dager uke Alltid 35 dager uke Alltid 28 dager uke Alltid 35 dager uke 49 tom Desember kan altså variere fra 27 til 33 dager

6 5 SALGSPRODUKSJON AV STORFE Gjennomsnittlige slaktevekter, kg (Nortura) KALV KVIGE KU OKSE SAU LAM 1. T ,0 223,2 276,7 304,7 33,5 19,6 2. T ,5 228,1 271,9 314,1 30,8 17,8 3. T ,0 220,9 271,9 306,4 31,2 19,5 År ,2 223,5 273,4 308,4 32,1 19,4 Prognose fra OKT JAN ,1 229,7 278,7 311,4 33,3 19,0 FEB ,3 227,8 280,0 310,8 34,9 19,9 MAR ,8 233,3 278,4 314,4 36,8 20,0 APR ,7 227,3 279,0 314,4 35,1 18,9 MAI ,1 234,8 279,1 319,8 32,0 13,4 JUN ,4 230,2 273,8 322,1 32,7 12,8 JUL ,4 233,4 271,3 328,5 35,0 19,6 AUG ,5 228,7 268,0 320,9 29,5 20,1 SEP ,4 222,5 269,3 315,3 30,4 19,8 OKT ,0 217,0 269,0 310,0 NOV ,0 225,0 275,0 310,0 DES ,0 227,0 276,0 315,0 1. T ,3 229,5 279,1 312,8 34,3 19,6 2. T ,1 231,5 272,7 322,7 30,5 17,7 3. T ,7 222,4 271,7 312,5 År ,9 227,3 274,8 316,5 32,0 18,7 JAN ,0 230,0 279,0 318,0 FEB ,0 228,0 280,0 320,0 MAR ,0 232,0 280,0 320,0 APR ,0 232,0 280,0 320,0 MAI ,0 234,0 280,0 324,0 JUN ,0 230,0 275,0 326,0 JUL ,0 234,0 272,0 330,0 AUG ,0 228,0 268,0 324,0 SEP ,0 222,0 268,0 318,0 OKT ,0 218,0 270,0 313,0 NOV ,0 226,0 275,0 313,0 DES ,0 228,0 276,0 320,0 1. T ,2 230,5 279,7 319,6 2. T ,2 231,2 273,3 326,0 3. T ,8 223,0 271,6 315,8 År ,6 227,3 274,6 320,2 31,7 18,9 Hittil i 2016 har slaktevektene på storfe økt relativt mye. I 2017 er det prognosert en ytterligere økning i slaktevektene på okse.

7 6 Prognose over antall slakt for salgsproduksjon TILFØRSLER AV KALV I ANTALL Prognose fra OKT 2016 ENDRING FRA FOREGÅENDE ÅR JAN ,6% -34,9% -9,7% -0,3% FEB ,0% -30,8% -15,0% 3,0% MAR ,2% -16,0% -15,9% 11,3% APR ,9% -32,0% 4,7% -8,1% MAI ,3% -18,1% -22,4% 4,1% JUN ,6% -20,6% -22,1% -3,9% JUL ,0% -35,9% -5,2% -4,9% AUG ,5% -30,7% 9,0% -2,3% SEP ,7% -36,2% -2,4% 0,4% OKT ,0% -11,3% 1,2% 0,0% NOV ,5% -22,1% 3,2% 0,0% DES ,7% 1,1% -24,3% 0,0% 1. T ,7% -27,5% -9,8% 2,2% 2. T ,9% -25,0% -13,3% -1,5% 3. T ,6% -20,1% -3,8% 0,1% År ,1% -24,5% -8,9% 0,4% Det ventes om lag uendret kalveslakting i TILFØRSLER AV KVIGE I ANTALL Prognose fra OKT 2016 ENDRING FRA FOREGÅENDE ÅR JAN ,2% -22,4% 6,4% -0,9% FEB ,9% -17,6% -8,3% 3,5% MAR ,5% -20,8% -18,1% 15,8% APR ,0% -22,0% 36,1% -18,0% MAI ,2% -12,1% -6,2% -0,8% JUN ,8% -6,3% -7,0% 1,2% JUL ,7% -12,9% -12,3% 8,4% AUG ,0% -14,2% 12,4% -0,8% SEP ,8% -11,7% -2,6% 10,5% OKT ,0% -14,0% 3,1% 4,3% NOV ,3% -3,6% 4,8% 0,0% DES ,6% 12,1% -16,1% 4,5% 1. T ,9% -20,6% 0,2% 0,2% 2. T ,9% -10,5% -3,9% 1,4% 3. T ,0% -6,7% -0,8% 4,4% År ,0% -12,2% -1,3% 2,4% Det er også prognosert om lag uendret kvigeslakting i 2017.

8 7 TILFØRSLER AV KU I ANTALL (sum kjøtt- og melkerase) Prognose fra OKT 2016 ENDRING FRA FOREGÅENDE ÅR JAN ,5% -2,0% 8,4% -9,0% FEB ,5% -9,1% -0,9% -0,7% MAR ,9% -9,4% -15,5% 15,9% APR ,7% 7,5% 28,7% -26,5% MAI ,8% 2,9% -2,9% -6,0% JUN ,2% 6,3% 9,8% -14,9% JUL ,6% 7,9% -6,6% -6,3% AUG ,4% 1,8% 11,0% -2,5% SEP ,6% 0,3% 7,2% -3,6% OKT ,0% 4,0% 3,8% 0,0% NOV ,2% 5,6% 5,7% 0,0% DES ,1% 20,5% -21,1% 3,6% 1. T ,4% -4,5% 3,2% -5,4% 2. T ,4% 4,4% 4,4% -7,7% 3. T ,5% 5,5% 1,6% -0,7% År ,2% 1,8% 2,9% -4,1% I resten av 2016 ventes en økning i kuslakting fra høsten For året 2017 er det prognosert en nedgang. Ammekubestanden forventes å øke med gjennomsnittlig om lag dyr i Prognosen for kuslaktingen og fordelingen på måneder er i tillegg gjort på grunnlag av beregnet melkekubestand ved prognosetidspunktet, forventet tilgang til bestanden, prognosert melkemengde pr. ku og prognosert meierileveranse av kumelk. TILFØRSLER AV OKSE I ANTALL Prognose fra OKT 2016 ENDRING FRA FOREGÅENDE ÅR JAN ,6% -21,3% 38,4% 3,2% FEB ,6% -13,7% 5,6% 3,0% MAR ,0% -5,2% -17,6% 16,5% APR ,0% -2,8% 33,8% -10,9% MAI ,5% 3,0% -13,3% 1,9% JUN ,6% 7,8% 0,4% 1,7% JUL ,6% -3,0% 12,6% 1,2% AUG ,2% -3,0% 8,7% 1,1% SEP ,2% 2,6% 1,0% 0,9% OKT ,1% 5,4% -0,4% 1,7% NOV ,4% 9,8% 0,2% 1,4% DES ,9% 1,0% -13,5% 3,9% 1. T ,2% -10,3% 9,7% 2,8% 2. T ,6% 1,8% 1,2% 1,5% 3. T ,6% 4,8% -2,3% 1,7% År ,1% -0,9% 2,3% 2,0% Det prognoseres en ytterligere økning i okseslaktingen i 2017.

9 8 Beregnet utvikling i total storfebestand ved inngangen til hver måned Okse Okse Kvige Kvige Mjølke- Amme- Kyr Storfe < 1år > 1år < 1år > 1år kyr kyr i alt i alt JAN AUG JAN AUG JAN AUG JAN AUG JAN Det er pr. 1. august 2016 beregnet en økning i storfebestanden fra i fjor. Mordyrtallet er beregnet også å ha økt noe. Det er prognosert en fortsatt noe økende storfebestand Utvikling antall kyr i alt

10 9 Salgsproduksjon av storfe og kalv i tonn Med utgangspunkt i prognoserte tilførsler for salgsproduksjon i antall og forutsatte gjennomsnittlige slaktevekter, er salgsproduksjon av storfekjøtt og kalvekjøtt prognosert. KALV KVIGE KU OKSE STORFE STORFE & KALV År % Prognose fra OKT JAN % FEB % MAR % APR % MAI % JUN % JUL % AUG % SEP % OKT % NOV % DES % 1. T % 2. T % 3. T % År % JAN % FEB % MAR % APR % MAI % JUN % JUL % AUG % SEP % OKT % NOV % DES % 1. T % 2. T % 3. T % År % Økning i januar 2016 og nedgang i desember skyldes ulikt antall uker fra Gjelder også antall slakt på foregående sider. Utv. For året 2016 ventes det en økning i tilførslene på om lag tonn. I 2017 er det prognosert om lag uendrede tilførsler.

11 10 Salgsproduksjon av sau/lam Endring fra foregående år Forutsetninger SVINN 1/6(år)-1/6(år+1) 10,6 % 9,9 % 9,5 % 9,9 % 9,9 % -0,7-0,5 0,5 0,0 LAM PR.SAU PR. 1/6 1,57 1,58 1,59 1,60 1,60 0,9 % 0,6 % 0,2 % 0,0 % SLAKTESANNSYNLIGHETER Sau f.o.m. jun 11,1 % 9,8 % 10,4 % 11,0 % 11,0 % -1,3 0,6 0,6 0,0 Lam f.o.m. jun 66,5 % 66,8 % 67,4 % 66,8 % 67,4 % 0,3 0,6-0,6 0,6 Sau/lam for året 57,4 % 57,3 % 56,9 % 56,4 % 58,0 % 0,0-0,5-0,4 1,6 ANTALL SLAKTA (i 1.000) Sau/vær ,9 % 1,9 % 5,9 % 5,1 % Lam ,0 % 4,7 % 3,1 % 3,9 % Sum sau/vær og lam ,2 % 4,3 % 3,5 % 4,1 % BESTANDSUTVIKLING (i 1.000) Sauer pr. 1. Januar ,6 % 2,5 % 3,6 % 3,5 % Sau pr. 1. juni ,0 % 3,7 % 4,0 % 2,0 % Lam pr. 1. juni ,9 % 4,3 % 4,2 % 2,0 % Sau og lam pr. 1/ ,5 % 4,1 % 4,1 % 2,0 % SLAKTEVEKTER (i kg) Sau/vær (Nortura) 31,2 31,4 32,1 32,0 31,7 0,2 0,7-0,1-0,3 Lam (Nortura) 18,5 19,2 19,4 18,7 18,9 0,7 0,3-0,7 0,2 Veid gjennomsnitt 20,3 20,9 21,1 20,6 20,7 0,5 0,3-0,6 0,2 SALGSPROD.AV SAU/LAM (tonn): ,0 % 5,8 % 0,6 % 5,0 % Relativt sikre beregninger viser en økning i bestanden av sau og lam ved beiteslipp på vel 4 % fra Slaktevektene på lam er lavere enn de 2 siste årene, og ligger an til å bli om lag 7 hektogram lavere enn rekordvektene i fjor. Sammen med antall slakta hittil i år og prognose for resten av 2016 er tilførslene for året prognosert til ca tonn Forutsetningene ovenfor og "normal tapsprosent" gir videre en økning i bestanden ved inngangen til 2017 på 3,5 %. Dette inkluderer noe overfôring av lam til etter 1. januar. Til og med mai forutsettes det derfor noe høyere slakting av lam enn vanlig. Med forutsetning om uendret antall lam pr. søye gir dette en prognosert økning i bestanden på om lag 2 % pr. 1. juni Fra og med juni forutsettes slakting av lam i forhold til beregnet bestand som høsten 2015 og slaktevekter som gjennomsnittet de siste 4 år. Prognosen for salgsproduksjon av sau og lam blir på dette grunnlaget om lag tonn i 2017.

12 11 Forutsetninger for salgsproduksjonsprognoser på gris De mest sentrale forutsetningene som ligger til grunn for prognosen er: Endring i antall inseminasjoner Endring i utnyttelsen av solgte doser Endring i seminandelen av bedekningene Endring i effektivitet, hovedsakelig endring i avvente pr. kull og grisingsprosent Metode Svinemodellen er en ren statistisk modell som vesentlig baserer seg på at antall slakta griser i en gitt måned kan forklares med den relative utviklingen i antall bedekninger (i modellen solgte doser) ca. 9 måneder tidligere. I tillegg blir det lagt inn prognosert endring i effektiviteten (hovedsakelig endring i avvente pr. kull og grisingsprosent) ut over det som eventuelt allerede ligger inne som registrert antall slakta griser i tilsvarende måneder året før. Syklus bedekning - slakting: Drektighetstid: Alder ved avvenning: Fôrdager som smågris: Fôrdager som slaktegris: I alt: 116 dager 33 dager 40 dager 92 dager (slaktevekt på 82,7 kg) 281 dager ): ca. 9 måneder og 1 uke Tidsintervallene er for besetningene som var med i In-Gris i Slaktegrisresultatene for 2015 viser en gjennomsnittlig daglig tilvekst på 980 gram fram til en levendevekt ved slakting på ca. 122 kg og slaktevekt på 82,7 kg. Antall fôrdager som slaktegris vil variere med faktisk slaktevekt. Noen forhold som kan være med å forstyrre sammenhengen mellom utvikling i solgte doser og slakting: endring i utnyttelsen av de solgte dosene annen utvikling i seminandelen for hele populasjonen enn for In-Gris besetningene endring i avvente pr. kull større andel av smågrisen til rekrutteringspurker raskere framfôringstid mindre omløp forskjellig utslaktingsfrekvens av bedekte purker De 2 siste punktene vil gi seg utslag i endring i grisingsprosent (antall grisinger i prosent av alle bedekninger).

13 12 Utviklingen i antall bedekninger BEREGNET UTVIKLING I ANTALL BEDEKNINGER Beregnede tall Endring fra foregående år JAN ,6% -2,0% -5,5% 0,0% FEB ,7% 0,6% 0,0% 0,0% MAR ,6% 9,8% -0,9% 0,0% APR ,8% -5,4% -3,8% 0,0% MAI ,3% -4,1% -0,7% JUN ,3% 1,1% -2,5% JUL ,1% -3,4% -1,0% AUG ,9% 1,6% 2,7% SEP ,8% -9,5% -2,0% OKT ,4% -1,9% 0,0% NOV ,8% 0,5% 0,0% DES ,8% -4,7% 0,0% 1. T ,8% 0,7% -2,6% 0,0% 2. T ,3% -1,3% -0,3% 3. T ,2% -4,1% -0,5% År ,7% -1,6% -1,1% Antall bedekninger i tabellen over er beregnet på grunnlag av solgte doser og antatt seminandel. I tillegg brukes en faktor for brukte doser per bedekning. Bedekningene er fremskrevet til og med mars 2017 for prognose for svineslaktingen i ,0 % 6,0 % 3 mnd gjennomsnitt % endring fra foreg. år 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % Det er bedekningene fra og med april år(n) til og med mars år(n+1) man antar i det vesentligste vil påvirke antall slakta griser i år(n+1). I perioden som gir slaktegris i 2017 er det beregnet en nedgang i antall bedekninger på i underkant av 1 % fra tilsvarende periode 12 måneder tidligere.

14 13 Effektivitetsutviklingen ANTALL LEVENDEFØDTE PR. KULL I IN-GRIS BESETNINGENE (bedekningsmåned) Endring fra foregående år JAN 13,21 13,15 13,15 13,43 13,48-0,5% 0,0% 2,1% 0,4% FEB 13,14 13,02 13,19 13,51 13,62-0,9% 1,3% 2,4% 0,8% MAR 13,02 13,01 13,07 13,34 13,54-0,1% 0,4% 2,1% 1,5% APR 13,03 13,07 13,13 13,40 13,53 0,3% 0,5% 2,0% 1,0% MAI 13,06 12,90 13,09 13,41-1,2% 1,5% 2,4% JUN 13,13 13,03 13,15 13,45-0,7% 0,9% 2,3% JUL 13,02 12,94 12,90 13,39-0,6% -0,3% 3,8% AUG 12,97 12,98 12,90 13,26 0,1% -0,6% 2,8% SEP 12,88 12,96 13,11 13,32 0,7% 1,2% 1,6% OKT 12,95 13,02 13,12 13,39 0,5% 0,8% 2,1% NOV 13,04 13,16 13,31 13,57 1,0% 1,1% 2,0% DES 13,03 13,13 13,34 13,54 0,7% 1,6% 1,5% Året 13,04 13,03 13,12 13,42-0,1% 0,7% 2,3% ANTALL AVVENTE PR. KULL I IN-GRIS BESETNINGENE (bedekningsmåned) Endring fra foregående år JAN 11,21 11,17 11,31 11,67 11,82-0,3% 1,3% 3,1% 1,3% FEB 11,08 11,11 11,30 11,71 11,84 0,3% 1,7% 3,6% 1,1% MAR 11,06 11,05 11,05 11,52 11,69-0,1% 0,1% 4,3% 1,5% APR 10,95 11,03 11,12 11,59 11,69 0,8% 0,8% 4,2% 0,8% MAI 10,97 10,94 11,22 11,61-0,3% 2,6% 3,5% JUN 10,96 11,08 11,28 11,67 1,1% 1,8% 3,5% JUL 10,93 10,97 11,16 11,55 0,4% 1,7% 3,5% AUG 10,88 11,09 11,09 11,52 1,9% 0,0% 3,9% SEP 10,91 11,12 11,33 11,56 1,9% 1,9% 2,0% OKT 10,95 11,13 11,35 11,69 1,7% 1,9% 3,0% NOV 11,07 11,32 11,53 11,81 2,3% 1,8% 2,5% DES 11,08 11,33 11,59 11,80 2,3% 2,3% 1,8% Året 11,00 11,11 11,28 11,64 1,0% 1,5% 3,2% Tall fra In-Gris viser en noe avtagende økning i levende fødte og avvente pr. kull de siste månedene. I prognosen for antall slakt forutsettes det i 2017 en økning i effektiviteten på gjennomsnittlig 2 % Utvikling antall avlspurker og ungpurker for avl jan 2013 aug 2013 jan 2014 aug 2014 jan 2015 aug 2015 jan brukere med avlspurker søkte om produksjonstilskudd pr. 1. januar Dette var 34 eller 3 % færre enn ett år tidligere.

15 14 Slaktevekter UTVIKLING I SLAKTEVEKTENE Prognose fra OKT 2016 SLAKTEGRIS PURKER OG RÅNER MIDDELVEKT JAN 80,3 82,5 79,0 138,1 138,6 138,6 84,0 85,9 83,0 FEB 79,7 81,9 78,5 135,6 139,2 139,2 83,5 84,8 82,4 MAR 79,8 82,1 78,5 135,8 137,8 137,8 83,8 85,1 82,4 APR 80,7 81,6 78,5 134,3 140,0 140,0 84,5 84,8 82,4 MAI 80,8 80,5 78,5 132,8 139,1 139,1 84,0 83,9 82,4 JUN 79,7 78,3 78,5 136,3 139,4 139,4 83,7 82,2 82,4 JUL 79,5 77,6 78,5 134,2 140,4 140,4 83,5 81,4 82,4 AUG 80,7 78,3 78,5 135,4 142,3 142,3 83,9 81,7 82,4 SEP 80,4 78,7 78,5 134,9 140,5 140,5 84,2 82,0 82,4 OKT 80,9 79,0 79,0 134,7 134,7 134,7 84,4 83,0 83,0 NOV 81,0 78,5 78,5 130,3 130,3 130,3 84,6 82,4 82,4 DES 79,0 76,0 76,0 134,9 134,9 134,9 82,7 79,4 79,4 1. T 80,1 82,0 78,6 135,9 138,9 138,9 83,9 85,2 82,6 2. T 80,2 78,7 78,5 134,8 140,4 140,4 83,8 82,3 82,4 3. T 80,3 78,1 78,0 133,5 134,9 134,9 84,0 81,8 81,9 År 80,2 79,6 78,4 134,6 137,9 137,9 83,9 83,1 82,3 Kilde registrerte slaktegris- og purke/rånevekter: Nortura. Middelvekt : Landbruksdirektoratet Middelvekten i prognosen er fastsatt ved en månedlig historisk sammenheng mellom gjennomsnittsvektene av slaktegris (Nortura) og gris i alt for alle slakterier. I 2015 og fram til mai 2016 økte slaktegrisvektene relativt mye. Fra midten av mai (uke 20) ble vektgrensen for høyeste pris senket til 85 kg. I desember forutsettes vanlig prisnedtrapping. Endringer i vektgrensen for høyeste pris på slaktegris (Nortura): Uke , økning til 90 kg Uke , nedgang til 85 kg Uke , økning til 90 kg Uke , økning til 95 kg Uke , nedgang til 90 kg Uke , nedgang til 85 kg

16 15 Prognose for salgsproduksjon av svinekjøtt ANTALL Utv. TONN Utv. ANTALL Utv. SLG. VEKT MID. VEKT TONN Utv. 1. T % % % 80,1 83, % 2. T % % % 80,2 83, % 3. T % % % 80,3 84, % År % % % 80,2 83, % Prognose fra OKT ANTALL Utv. TONN Utv. ANTALL Utv. SLG. VEKT MID. VEKT TONN Utv. JAN % % % 79,0 83, % FEB % % % 78,5 82, % MAR % % % 78,5 82, % APR % % % 78,5 82, % MAI % % % 78,5 82, % JUN % % % 78,5 82, % JUL % % % 78,5 82, % AUG % % % 78,5 82, % SEP % % % 78,5 82, % OKT % % % 79,0 83, % NOV % % % 78,5 82, % DES % % % 76,0 79, % 1. T % % % 78,6 82, % 2. T % % % 78,5 82, % 3. T % % % 78,0 81, % År % % % 78,4 82, % Ulikt antall uker i januar og desember 2016 fra For året 2016 ventes det en ytterligere økning i salgsproduksjonen i antall på 3 %, men en økning på i kvantum på om lag 2 % på grunn av lavere slaktevekter. I 2017 er det prognosert om lag uendrede tilførsler.

17 16 PROGNOSE FOR ENGROSSALG AV KJØTT OG EGG Prisene er inklusive kjøttkontrollavgift og forskningsavgift. STORFE ung okse, alle klasser R og O unntatt R+ (fettgruppe 2-, 2 og 2+) 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året År kr/kg endring kr/kg endring kr/kg endring kr/kg endring ,01 3,3% 58,42 4,4% 57,82 3,4% 57,75 3,7% ,72 3,0% 59,82 2,4% 59,46 2,8% 59,33 2,7% ,70 1,7% 59,82 0,0% 59,46 0,0% 59,66 0,6% SVIN slaktegris kl E og S med et gjennomsnitt for alle kjøttprosenter og alle varegrupper under 85 kg 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året År kr/kg endring kr/kg endring kr/kg endring kr/kg endring ,13 8,0% 32,58 7,2% 32,95 2,1% 32,58 5,4% ,49 1,1% 32,44-0,4% 32,88-0,2% 32,62 0,1% ,44-0,2% 32,44 0,0% 32,88 0,0% 32,60-0,1% SAU/LAM lam, alle klasser R og O unntatt R+ (fettgruppe 2-, 2 og 2+) 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året År kr/kg endring kr/kg endring kr/kg endring kr/kg endring ,78 2,3% 75,23 5,1% 70,90 2,6% 71,07 2,7% ,91 0,2% 72,05-4,2% 67,31-5,1% 68,08-4,2% ,10-2,6% 68,10-5,5% 68,10 1,2% 68,10 0,0% EGG Egg kl. A over 53 g 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året År kr/kg endring kr/kg endring kr/kg endring kr/kg endring ,69 3,3% 18,32-0,5% 18,32-2,7% 18,43-0,2% ,32-2,0% 18,41 0,5% 18,51 1,0% 18,42-0,1% ,51 1,0% 18,51 0,5% 18,51 0,0% 18,51 0,5% Prisforutsetninger i prognoseperioden: Om lag uttak av planlagt gjennomsnittlig engrospris og planlagt prisløype i 2. halvår Dette gjelder storfe (kr 59,20), lam (kr 67,60) og egg (kr 18,60). I prognosemodellen for engrossalget videreføres disse prisene også i resten av prognoseperioden. Det presiseres at dette ikke er noen prisprognose for nye gjennomsnittlige engrospriser. Denne fremskrivingen viser bare hvilke priser prognosen bygger på. For gris forutsettes et prisuttak om lag 30 øre under målpris, som for avtaleperioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 er kr 32,43 per kilo.

18 17 Utvikling i konsumprisindeks, husholdningenes reelle private konsum og befolkningstall (prosentvise endringer fra samme periode året før) er hentet fra SSB s Økonomiske analyser 4/2016, SSB s kvartalsvise nasjonalregnskap, SSB s tabell over månedlig utvikling i konsumprisindeks, samt SSB s statistikk over folketall. Prognosen for konsumprisindeks og privat konsum er et gjennomsnitt av SSB og Norges Bank dine prognoser. For vekst i folketallet er det tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig månedsvekst i 2015(SSB). Konsumprisindeks T 2 T 3 T 2,0 2,0 3,2 2,1 2,0 2,1 3,9 2,1 2,1 2,4 3,4 2,1 Reelt privat konsum ,6 2,5 1,2 2,0 1,9 1,8 1,7 2,0 2,1 1,7 1,7 2,0 Befolkningsutvikling ,2 1,1 0,9 0,9 1,2 1,0 0,9 0,9 1,2 1,0 0,9 0,9 Engrossalget av kjøtt og egg Engrossalget er en beregnet størrelse for innenlandsk salg og angir volumet på salg av hele slakt, og for egg salg av egg fra engrosleddet. Utgangspunktet for beregningen av engrossalgsvolumet er tilførslene og salget beregnes som følger: Salgsproduksjon + Uttak reguleringslager - Innlegg reguleringslager + Import - Eksport - Anvendelse av egg til dyrefôr. Evt. destruksjon etc. = Engrossalg I tallene for salgsproduksjon inngår nesten alt av tilførsler i hele landet. Direkte salg samt retur av slakt tilbake til bonden er ikke tatt med her. Tallene fås fra Landbruksdirektoratet, og ved etterslep i tallene beregnes totalvolum ut i fra Norturas ukentlige tilførsler og markedsandel. Importen omfatter totalimport for de enkelte vareslag og baserer seg på statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. For å lage prognoser for engrossalg av kjøtt og egg har vi benyttet en modell utviklet av NILF. Resultatene av modellkjøringene er gitt en skjønnsmessig vurdering etter blant annet møter med KLF og Nortura. Da ble andre faktorer som antas å ha betydning for engrossalget drøftet.

19 18 ENGROSSALG AV KJØTT OG EGG, prognose fra 3. tertial Tonn % endring fra samme tertial året før Storfe År 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året ,3% ,2% ,5% ,9% ,8% ,2% ,1% ,1% ,8% ,4% ,9% ,2% Kalv År 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året ,6% ,4% ,7% ,8% ,9% ,8% 496-3,2% ,4% ,1% 439-1,4% 493-0,7% ,2% Storfe & kalv År 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året ,1% ,4% ,9% ,1% ,6% ,0% ,1% ,3% ,7% ,4% ,9% ,2% Svin År 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året ,5% ,8% ,2% ,5% ,4% ,3% ,6% ,0% ,4% ,6% ,3% ,5% Sau/lam År 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året ,1% ,2% ,3% ,0% ,2% ,9% ,5% ,8% ,7% ,5% ,3% ,9% Egg År 1. tertial 2. tertial 3. tertial Året ,8% ,4% ,2% ,3% ,6% ,7% ,5% ,8% ,2% ,3% ,9% ,0% Ulikt antall uker i 1. og 3. tertial 2016 fra 2015.

20 19 MARKEDSBALANSE KJØTT, unntatt fjørfekjøtt. Prognose fra 3. tertial ÅRET 1.TERT 2.TERT 3.TERT ÅRET SVINEKJØTT: Salgsproduksjon ,0 % ,7 % ,3 % ,9 % ,2 % Import spekk Importkvoter Engrossalg ,0 % ,4 % ,6 % ,3 % ,5 % Balanse inkl. ord. import adm. og annen import Markedsdekning STORFE & KALV: Salgsproduksjon ,3 % ,1 % ,3 % ,4 % ,2 % Importkvoter SACU-import Engrossalg ,3 % ,7 % ,4 % ,9 % ,2 % Balanse inkl. ord. import adm. og annen import Markedsdekning SAU/LAM: Salgsproduksjon ,6 % ,4 % ,0 % ,7 % ,0 % Importkvoter Islandsimport SACU-import Engrossalg ,8 % ,7 % ,5 % ,3 % ,9 % Balanse inkl. ord. import adm. og annen import Markedsdekning 385 tonn slaktegris på reguleringslager pr tonn storfe på reguleringslager pr tonn sau og lam på reguleringslager pr Importkvoter 2016 og 2017: For svinekjøtt EU-kvoten på 600 tonn og 150 tonn av WTO-kvoten på tonn. For storfe WTO-kvote på tonn og EU-kvote på 900 tonn. SACU-import på tonn storfekjøtt omregnet med ben. Samt kvote på 500 tonn (omregnet til 665 tonn m/ben) biffer og fileter av storfekjøtt. For sau/lam WTO-kvote på 206 tonn, Islandsimport på 600 tonn og 200 tonn av importtaket på 530 tonn (omregnet m/ben) fra SACU-land.

21 20 SALGSPRODUKSJONEN AV EGG Klekketall ANTALL KLEKTE KYLLINGER VERPERASE I 1000 STK Prognose fra OKT 2016 Endring fra foregående år JAN ,0% -10,3% -10,1% 2,0% FEB ,5% 48,0% -33,6% -2,0% MAR ,1% 17,6% 12,1% -12,3% APR ,2% -33,0% 5,3% 7,9% MAI ,2% 3,0% 62,9% -18,2% JUN ,2% 55,6% -18,4% 1,9% JUL ,9% -16,8% -8,0% -9,5% AUG ,4% 2,8% 14,3% 9,8% SEP ,3% 12,5% -6,3% OKT ,4% -3,0% -9,0% NOV ,6% -24,3% 57,8% DES ,9% -36,9% 23,1% 1.T ,7% -0,5% -7,5% -1,9% 2.T ,5% 8,5% 9,0% -5,0% 3.T ,8% -13,6% 11,8% ÅR ,4% -2,2% 3,7% Kilde til og med oktober 2016: Landbruksdirektoratet I 2015 ble det klekket om lag 2 % færre kyllinger av verperase enn året før. Tall til og med september 2016 viser om lag uendret antall fra tilsvarende periode i Med prognose for klekkingene i resten av 2016 til og med august 2017 gir dette en gjennomsnittlig økning i antall verpehøner på om lag 0,5 % i 2017.

22 21 Prognose salgsproduksjon (på grunnlag av klekketall, avgang og ytelse) Ytelsen deles opp i verpeprosent og eggvekt. Verpeprosenten er antall egg pr. høne pr. dag, angitt i %. Det forutsettes uendret ytelse i prognosen for resten av 2016 og hele TILFØRSLER AV EGG TIL DET ORGANISERTE ENGROSLEDDET I TONN Prognose fra SEP 2016 Økning i januar 2016 og nedgang i desember skyldes ulikt antall uker fra Kilde registrerte tall: Nortura og Landbruksdirektoratet Endring fra foregående år JAN ,2% -1,2% 11,8% -2,8% FEB ,6% 1,7% 3,1% 0,0% MAR ,4% 7,0% 0,4% -1,4% APR ,9% -1,9% 3,5% -2,3% MAI ,6% -3,6% 5,8% -1,1% JUN ,5% -1,5% 5,4% 2,2% JUL ,0% -5,3% 1,1% 4,3% AUG ,7% 3,6% 1,6% 5,6% SEP ,5% 4,7% -2,6% 6,1% OKT ,1% -1,7% 0,6% 4,4% NOV ,4% -0,3% -0,3% 1,1% DES ,1% 1,5% -10,2% 3,0% 1. TERT ,5% 1,7% 4,3% -1,6% 2. TERT ,7% -1,7% 3,5% 2,7% 3. TERT ,5% 1,1% -3,2% 3,6% ÅRET ,6% 0,3% 1,4% 1,6% Førtidsslakting (tonn) Beregnede tilførsler uten førtidsslakting ,5% 2,1% -1,1% 0,4% For 2016 er det prognosert en økning i tilførslene til eggpakkeriene på 1,4 %. Tilførslene i 1. tertial er redusert med 740 tonn som følge av gjennomført førtidsslakting. Korrigert for differansen i førtidsslaktingen tilsvarer dette en reduksjon i produksjonen på om lag 1 % fra For 2017 er det prognosert en økning i tilførslene på nesten 2 % før eventuelle tiltak. I tillegg til tilførslene til eggpakkeriene er det et betydelig direkte salg av egg. I følge tall fra Landbruksdirektoratet var dette på tonn i I prognosen er det forutsatt uendret andel av totalproduksjonen til det organiserte engrosleddet.

23 22 Markedsbalansen for egg i tonn % endring Import skallegg Engrossalg % endring Salgsproduksjon Markedsbalanse 1.T ,7 % ,8 % T ,7 % ,4 % -4 3.T ,1 % ,2 % 148 År ,3 % ,3 % 450 Prognose fra 3. tertial 400 tonn egg på reguleringslager pr T ,3 % ,6 % T ,5 % ,7 % 86 3.T ,2 % ,5 % 67 År ,4 % ,8 % T ,6 % ,2 % T ,7 % ,3 % T ,6 % ,9 % 98 År ,6 % ,0 % 41 Ulikt antall uker i 1. og 3. tertial 2016 fra I året 2016 ventes det, etter førtidsslakting tilsvarende om lag 740 tonn ikke-produserte egg, en underdekning av norskproduserte egg. For 2017 er det prognosert om lag markedsbalanse. Dette inkluderer inntak av tollfri kvote på 290 tonn fra EU. Det er i tillegg en minste adgangskvote (redusert toll) for import på tonn.

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2016 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2016 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2016 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2013

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2013 Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2013 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 INNHOLD AVVIK PROGNOSE...

Detaljer

Prognose 2009 mars 09

Prognose 2009 mars 09 Prognose 2009 mars 09 Prognose 2009 mars 2009 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 83 500 97 6 000 1) 94 100 97-4 600 Sau/lam 23 000 97 1 200 2) 25 700 92-1 500 Gris 122

Detaljer

Prognose 2015 september 14

Prognose 2015 september 14 Prognose 2015 september 14 Prognose 2014 september 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 400 95 7 570 1) 93 800 97-6 800 Sau/lam 22 900 100 1 336 2) 25 450 97-1 200

Detaljer

Prognose 2011 jan 11

Prognose 2011 jan 11 Prognose 2011 jan 11 Prognose 2011 januar 2011 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 81 750 99 6 450 1) 91 700 101-3 500 Sau/lam 24 000 101 1 350 2) 25 900 100-550 Gris 128

Detaljer

Kraftig vekst i 1. kvartal 2015 Av Ståle Gausen

Kraftig vekst i 1. kvartal 2015 Av Ståle Gausen 1-2015 De første månedene har gitt oss en svært stor vekst i slaktingen. Størst volumvekst har det vært på gris, hvor vi så langt i år har en volumvekst på 43,3 % (kg) i forhold til i fjor. Noe av dette

Detaljer

Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013

Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013 Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013 1 Kjøtt og egg: Jordbrukets største verdiskaper Kjøtt og egg: 9,7 milliarder kr i produksjonsverdi (2010). Det utgjør 40 % av

Detaljer

Jordbruksavtalen 2012

Jordbruksavtalen 2012 Norturas arbeid frem mot jordbruksforhandlingene 2012 Jordbruksavtalen 2012 Arbeidet med årets innspill Arbeidet med Norturas innspill til Jordbruksavtalen 2012 har startet for lengst. Styret skal ha saken

Detaljer

Møte med Mat- og landbruksministeren. Oslo, 5. desember 2013

Møte med Mat- og landbruksministeren. Oslo, 5. desember 2013 Møte med Mat- og landbruksministeren Oslo, 5. desember 2013 Møte med Mat- og landbruksministeren Kort om Norturas virksomhet Markedssituasjonen Storfe Gris Andre dyreslag Markedsordningene Norge rundt

Detaljer

Antall slakt levert i løpet av året

Antall slakt levert i løpet av året 06 INNLEDNING 01 FORBRUK OG FORBRUKERHOLDNINGER HUSDYRPRODUKSJON KJØTTETS TILSTAND 2012 Norske husdyrbesetninger blir færre og større. Den underliggende trenden er at hvert dyr produserer mer, men 2011

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015

Jordbruksforhandlingene 2015 Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill til: Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag INNHOLD 1 Hovedtrekkene i Norturas innspill 2 1.1 Jordbruksforhandlingene 2015 - overordna forhold 2 1.2 Jordbrukets

Detaljer

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA.

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Foto: Vidar Bråten Produksjon av storfekjøtt viktig for mange i Sør-Trøndelag Rørossamlingen 16. oktober 2013 Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Om Nortura Omsetning: ca 19 milliarder

Detaljer

Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura

Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura 100 95 90 Utvikling av produksjon og engrossalg for storfe/kalv siden 1980 Tusen tonn 85 80 75 70 65 60

Detaljer

Forslag til endringer i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 2004-07-21 nr.

Forslag til endringer i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 2004-07-21 nr. Forslag til endringer i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 2004-07-21 nr. 1131 19 Fraktkostnader Ved beregning av erstatning etter pålagt nedslakting

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

MARKED OG MULIGHETER FOR ØKT KJØTTPRODUKSJON. Fjellandbruksseminar i Lierne 20. august 2013

MARKED OG MULIGHETER FOR ØKT KJØTTPRODUKSJON. Fjellandbruksseminar i Lierne 20. august 2013 MARKED OG MULIGHETER FOR ØKT KJØTTPRODUKSJON Fjellandbruksseminar i Lierne 20. august 2013 . Torleif Bjella konserndirektør for salg, Nortura SA Om Nortura (tall for 2012) Omsetning: ca 19 milliarder kroner

Detaljer

STANDARDISERTE ERSTATNINGSSATSER VED PRODUKSJON UT OVER GJELDENDE KONSESJONSGRENSER

STANDARDISERTE ERSTATNINGSSATSER VED PRODUKSJON UT OVER GJELDENDE KONSESJONSGRENSER STANDARDISERTE ERSTATNINGSSATSER VED PRODUKSJON UT OVER GJELDENDE KONSESJONSGRENSER 1. Innledning Statens landbruksforvaltning (SLF) har bedt NILF om å beregne erstatningssatser som skal nyttes ved sanksjonering

Detaljer

Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe. Oslo, 17. mars 2009

Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe. Oslo, 17. mars 2009 Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe Oslo, 17. mars 2009 Hvor feite er norsk storfe? I forhold til andre dyreslag er storfe totalt sett MAGRE Storfe Lam Gris 12,2 % fett (750 slakt)

Detaljer

Hvordan lykkes. Fôring av okser og slakteklasser

Hvordan lykkes. Fôring av okser og slakteklasser Hvordan lykkes Fôring av okser og slakteklasser Disposisjon Markedssituasjonen for storfekjøtt Forklare klassifiserings systemet Slakteplanlegging Fôringsstrategi Eksempel på enkel fôrplan 2 Markedsbalanse

Detaljer

Noteringspris i forhold til målpris per 31.03.2009, samt prisutvikling for fjørfekjøtt, matmel og kraftfôr

Noteringspris i forhold til målpris per 31.03.2009, samt prisutvikling for fjørfekjøtt, matmel og kraftfôr Unntatt offentlighet Rapport Noteringspris i forhold til målpris per 31.03.2009, samt prisutvikling for fjørfekjøtt, matmel og kraftfôr Rapport-nr.: 12/2009 24.04.2009 Rapport: Avdeling: Noteringspris

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Markedsrapport 2014. Pris- og markedsvurderinger av sentrale norske landbruksråvarer og RÅK-varer RAPPORT NR. 6 / 2015 13.02.2015

Markedsrapport 2014. Pris- og markedsvurderinger av sentrale norske landbruksråvarer og RÅK-varer RAPPORT NR. 6 / 2015 13.02.2015 Markedsrapport 2014 Pris- og markedsvurderinger av sentrale norske landbruksråvarer og RÅK-varer RAPPORT NR. 6 / 2015 13.02.2015 Rapport: Markedsrapport 2014 Pris- og markedsvurderinger for sentrale norske

Detaljer

Grunnlagsdokument storfe 1. halvår 2012

Grunnlagsdokument storfe 1. halvår 2012 1 1. GRUNNLAGSDOKUMENTET INNHOLD OG BAKGRUNN... 2 2. HOVEDTREKK I DOKUMENTASJON OG VURDERINGER... 4 2.1 MARKEDSORDNINGEN FOR STORFEKJØTT RAMMER OG REGELVERK... 4 2.2 MAKROØKONOMI, FORBRUKERTRENDER OG RAMMEVILKÅR...

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2011

Jordbruksforhandlingene 2011 Jordbruksforhandlingene 2011 Innspill til: Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag 15. mars 2011 INNHOLD 1 Hovedtrekk i Norturas innspill 2 1.1 Jordbruksforhandlingene 2011 2 1.2 Hovedprioriteringer

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

Markedsrapport 2015. Pris- og markedsvurderinger av sentrale norske landbruksråvarer og RÅK-varer RAPPORT NR. 3 / 2016 12.2.2016

Markedsrapport 2015. Pris- og markedsvurderinger av sentrale norske landbruksråvarer og RÅK-varer RAPPORT NR. 3 / 2016 12.2.2016 Markedsrapport 2015 Pris- og markedsvurderinger av sentrale norske landbruksråvarer og RÅK-varer RAPPORT NR. 3 / 2016 12.2.2016 Rapport: Markedsrapport 2015 Pris- og markedsvurderinger av sentrale norske

Detaljer

Strategi Riktig Laks!

Strategi Riktig Laks! Strategi Riktig Laks! Uke 25 21. juni 2002 Prisutvikling (Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FNL: levert fra slakteri. NSL: FCA Oslo) Uke Kilde 12 kg 23 kg 34 kg 45 kg 56 kg 67 kg +7 kg Gj. Snitt

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. Oppstart Ammeku. Tirsdag 01.12.15 Skaugdal Grendahus

Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. Oppstart Ammeku. Tirsdag 01.12.15 Skaugdal Grendahus Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag Oppstart Ammeku Tirsdag 01.12.15 Skaugdal Grendahus Agenda for kvelden. Valg av driftsopplegg/info om raser Dekningsbidrag/Driftsplan Bygge opp produksjon

Detaljer

Formålet til Nortura SA

Formålet til Nortura SA Formålet til Nortura SA Nortura har som formål å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull slik at medlemmene får det best mulig økonomiske resultat av sin husdyrproduksjon. 17.02.2012 2 Positiv Pålitelig

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 %

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 % Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 28. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametre Januar Endring fra Laks Biomasse 629

Detaljer

Kapittel 6.1. Kjøttforbruk Kjøttforbruket i Norge gjengis ofte på tre forskjellige måter, som alle gir litt ulike opplysninger om ulike typer forbruk.

Kapittel 6.1. Kjøttforbruk Kjøttforbruket i Norge gjengis ofte på tre forskjellige måter, som alle gir litt ulike opplysninger om ulike typer forbruk. KAPITTEL 6 KAPITTEL 6: FORBRUK OG FORBRUKERHOLDNINGER Sammendrag Kjøttforbruket øker ikke fra 29 til 21. Både bransjens beregninger av det reelle kjøttforbruket og helsemyndighetenes tall over engrosforbruket

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg mandag 3. november kl. 10:00 (Møte nr. 9-2008) Møtet ble satt kl. 10:00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Pål

Detaljer

Status per utgangen av. September. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. September. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no September 25. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametere September Endring fra Laks Biomasse 661 000 tonn

Detaljer

Slakteriene, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA

Slakteriene, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA Rundskriv 2015-04 Slakteriene, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA Kontaktperson: Bente Malonæs (24 13 10 49), Patricia Hofmo Risopatron (24 13 10 67) Vår dato: 23.01.2015 Vår referanse:

Detaljer

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt?

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse 18.09.2015 15/00513-8 Utarbeidet av Elin Marie Stabbetorp og Anders Huus Til Lederkonferansen Kopi til Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? 1 Innledning

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

RULLERENDE 365 DAGERS AVLSBESETNINGSOPPGJØR PÅ AVLSWEB

RULLERENDE 365 DAGERS AVLSBESETNINGSOPPGJØR PÅ AVLSWEB RULLERENDE 365 DAGERS AVLSBESETNINGSOPPGJØR PÅ AVLSWEB FOR LANDSVIN FOREDLINGSBESETNINGER MED OG UTEN RÅNETEST DUROC FOREDLINGSBESETNINGER FORMERINGSBESETNINGER 1 LANDSVIN FOREDLING OG DUROC FOREDLING

Detaljer

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Landbrukshelga Oppland 31.01-01.02.2015 Oddbjørn Flataker Daglig leder i TYR Muligheter i storfe Organisasjonen TYR Dagens situasjon

Detaljer

Markedsordningene i landbruket Skei 9. mars 2012

Markedsordningene i landbruket Skei 9. mars 2012 Markedsordningene i landbruket Skei 9. mars 2012 09.03.2012 1 Begrepet markedsordninger Tiltak for å balansere markedet med hensyn til tilbud og etterspørsel etter jordbruksprodukter Hvorfor markedsordninger?

Detaljer

Norturas rolle ved prissetting av kylling, kalkun og egg

Norturas rolle ved prissetting av kylling, kalkun og egg Norturas rolle ved prissetting av kylling, kalkun og egg Kylling/kalkun vs egg (1) Egg: Målpris fastsettes i Jordbruksforhandlingene Nortura gir innspill til avtaleparter Målpris er «engrospris i markedet»,

Detaljer

Medlemsorganisasjon. 18 700 andelseiere. 145 kretser. Arbeidsutvalg Leder og nestleder 5+2 medlemmer (storfe, egg, småfe, gris, fjørfekjøtt)

Medlemsorganisasjon. 18 700 andelseiere. 145 kretser. Arbeidsutvalg Leder og nestleder 5+2 medlemmer (storfe, egg, småfe, gris, fjørfekjøtt) Medlemsorganisasjon 18 700 andelseiere Arbeidsutvalg Leder og nestleder 5+2 medlemmer (storfe, egg, småfe, gris, fjørfekjøtt) Fagutvalg 5 utvalg Administrasjon Konsernråd Styret, ledere og nestledere I

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametre Februar Endring fra Laks Biomasse 550

Detaljer

Økonomien ved fett sett i et verdikjedeperspektiv med kjøttbransjens øyne

Økonomien ved fett sett i et verdikjedeperspektiv med kjøttbransjens øyne Økonomien ved fett sett i et verdikjedeperspektiv med kjøttbransjens øyne Underhudsfett Fett er ikke ett fett! Intermuskulært Storfe fett Småfe Svin Marmorering Marmorering Marmorering Synlig fett på stykninger

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 29 14. juli Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg 3-4

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2010 Søknaden kan ikke sendes før registreringsdato

Detaljer

Landbrukshelga Hedmark og Oppland, 31.01.15-01.02.15. Strategi og økonomi i svineproduksjon

Landbrukshelga Hedmark og Oppland, 31.01.15-01.02.15. Strategi og økonomi i svineproduksjon Landbrukshelga Hedmark og Oppland, 31.01.15-01.02.15 Strategi og økonomi i svineproduksjon Strategi Strategi er en plan over handlinger som har til hensikt å nå et spesifikt mål. Strategi handler mer om

Detaljer

lammene som ble ultralydmålt ved slakting (2006-2008). Lam som ble ultralydmålt ble dissekert, totalt 350 (110 lam i 2006 og 120 lam i 2007 og 2008).

lammene som ble ultralydmålt ved slakting (2006-2008). Lam som ble ultralydmålt ble dissekert, totalt 350 (110 lam i 2006 og 120 lam i 2007 og 2008). Beregning av genetiske parametere for kjøtt, fett og ben målt ved ultralyd, CT, EUROP klassifisering og disseksjon, og korrelasjoner mellom egenskapene Bakgrunn Forskning har vist at AVL er et svært sentralt

Detaljer

Grunnlagsdokument storfe 2. halvår 2012

Grunnlagsdokument storfe 2. halvår 2012 1 2 1 INNLEDNING, OPPSUMMERINGER OG PRISFASTSETTING... 6 1.1 GRUNNLAGSDOKUMENTET INNHOLD OG BAKGRUNN... 6 1.2 HOVEDTREKK I DOKUMENTASJON OG VURDERINGER... 7 1.2.1 Markedsordningen for storfekjøtt vedtak

Detaljer

Slakteriene, Kjøtt-og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA

Slakteriene, Kjøtt-og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA Rundskriv 2013-14 Slakteriene, Kjøtt-og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA Kontaktperson: Torun Bue (24 13 10 43), Patricia Hofmo Risopatron (24 13 10 67), Bente Malonæs (24 13 10 49) Vår dato: 19.12.2013

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no 33 10. august Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 12 kg 23 kg

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 26. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametre September Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

Beregning av det norske kjøttforbruket

Beregning av det norske kjøttforbruket NOTAT 2011 2 Mads Svennerud Gro Steine Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt Notat Agnar Hegrenes Mads Svennerud, Gro Steine, oppdrag fra Nortura (F061) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Detaljer

Rapporterte utførte årsverk i 2011 i kjøttbransjen viser en nedgang fra 2010: Årsproduksjon i Norge i tonn *

Rapporterte utførte årsverk i 2011 i kjøttbransjen viser en nedgang fra 2010: Årsproduksjon i Norge i tonn * SLAKT, KJØTT- OG EGGKVALITET KJØTTETS TILSTAND 212 SAMMENDRAG Antall slakterier som deltar aktivt i den norske klassifiseringsordningen, er redusert fra 64 i 1996 til 33 i løpet av 211. Per 31/12 211 var

Detaljer

Til Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Oslo, 23.02.2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2015

Til Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Oslo, 23.02.2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2015 Til Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag Oslo, 23.02.2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2015 Det pågår en dramatisk endring i markedet for norske meieriprodukt. Vi ser en sterk og ukontrollert

Detaljer

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag Landbruks- og matdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Næringskomiteen Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Oslo, 03.03.2014

Detaljer

LANDBRUKSMARKEDENE HJEMME OG UTE I 2015 18.2.2016

LANDBRUKSMARKEDENE HJEMME OG UTE I 2015 18.2.2016 LANDBRUKSMARKEDENE HJEMME OG UTE I 2015 18.2.2016 PROGRAM 09:00 Introduksjon ved Marit Jerven Mye av det meste. Norske landbruksmarkeder i 2015, Runa Himle Kyllingens vekst og fall, Julie Kilde Mjelva

Detaljer

Endringer i verdensmarkedet for matvarer blaff, eller varig trend? Plantemøtet 2008, Hamar 06.02.08

Endringer i verdensmarkedet for matvarer blaff, eller varig trend? Plantemøtet 2008, Hamar 06.02.08 Endringer i verdensmarkedet for matvarer blaff, eller varig trend? Plantemøtet 2008, Hamar 06.02.08 Disposisjon Hva har skjedd Hva skjer og hvorfor Blaff -- eller Cheap no more? (The Economist) 2 Det kongelige

Detaljer

Høring - Forslag til endring i forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon

Høring - Forslag til endring i forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 1 av 5 Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Vår saksbehandler Ingrid Melkild 03.01.2012 11/01333-2 22 05 45 46 Deres dato Deres referanse 30.09.2011 201008253-14/384 Høring - Forslag

Detaljer

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt Pengemengde Konsumpriser - - 9 9 9 96 98 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen.

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Trenger vi økt norsk kornproduksjon?

Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Meld. St. 9 (2011-2012) landbruks- og matpolitikken Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Årsmøtet i Norkorn 29.03.2012 Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Jordbruksarealet i Norge nyttes til fôrproduksjon

Detaljer

Forklaring til Årsrapport buskap

Forklaring til Årsrapport buskap Forklaring til Årsrapport buskap Her er oversikt over boksene på årsrapport buskap og hvordan tallene er utregnet. Tallene gir oversikt over produksjonsresultater ut fra hendelser registrert i det året

Detaljer

Kornets plass i storfekjøtt- og melkeproduksjon og klimaeffekten av ulike strategier

Kornets plass i storfekjøtt- og melkeproduksjon og klimaeffekten av ulike strategier Kornets plass i storfekjøtt- og melkeproduksjon og klimaeffekten av ulike strategier NFK s Temaseminar Oslo, 20 april 2016 Laila Aass Bente A. Åby og Odd Magne Harstad Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

Detaljer

SLAKT- OG KJØTTKVALITET KJØTTETS TILSTAND 2012

SLAKT- OG KJØTTKVALITET KJØTTETS TILSTAND 2012 03 SLAKT- OG KJØTTKVALITET KJØTTETS TILSTAND 2012 16 TEKST TEKST TEKST : KRISTIAN HOEL ANIMALIA Kristian Hoel har veterinærmedisinsk embetseksamen fra Norges veterinærhøgskole (1991), Dr. scient. (1997).

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF-052 B Søknadsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20. januar 2014 1. Grunnopplysninger

Detaljer

Framtidsplaner for produsenter av rødt kjøtt og melk

Framtidsplaner for produsenter av rødt kjøtt og melk L a n d b r u k e t s Utredningskontor Framtidsplaner for produsenter av rødt kjøtt og melk Hanne Eldby Torbjørn Tufte RAPPORT 1 28 Forord Landbrukets evne til å forsyne det norske markedet med rødt kjøtt

Detaljer

Hva blir førstehåndsprisen på torsk i 2015?

Hva blir førstehåndsprisen på torsk i 2015? Hva blir førstehåndsprisen på torsk i 2015? Terje Vassdal UiT Handelshøgskulen Torskefiskkonferansen 23.oktober 2014, Radisson Blu Hotel, Tromsø Tema for denne presentasjonen Det er generelt en negativ

Detaljer

Grunnlagsdokument storfe, sau/lam og egg 2. halvår 2013

Grunnlagsdokument storfe, sau/lam og egg 2. halvår 2013 1 1 INNLEDNING, OPPS UMMERINGER OG PRIS FASTS ETTING... 6 1.1 GRUNNLAGSDOKUMENTET INNHOLD OG BAKGRUNN... 6 1.2 HOVEDTREKK I DOKUMENT ASJON OG VURDERINGER... 7 1.2.1 Volumbaserte markedsordninger vedtak

Detaljer

REGIONENE. REGION ØST Gilde Fellesslakteriet BA

REGIONENE. REGION ØST Gilde Fellesslakteriet BA 9 715324 4 23 18 2 183 7 343 REGION ØST Gilde Fellesslakteriet BA Gilde Fellesslakteriet BA oppnådde sitt historisk beste resultat før skatt på 123,8 mill. kroner, en forbedring på 47,8 mill. kroner. De

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2011/2012

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2011/2012 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2011/2012 pr. 21. november 2011 Tilgangsprognose Prognosen byggjer på kvantum avrekna korn for landet til og med veke 46. Det er også gjort undersøkingar

Detaljer

Grunnlagsdokument storfe, sau/lam og egg 1. halvår 2015

Grunnlagsdokument storfe, sau/lam og egg 1. halvår 2015 1 Styrevedtak i Nortura 22. oktober 2014 Nortura fastsetter den planlagte gjennomsnittlige engrospris for representantvaren ung okse i 1. halvår 2015 til kr 57,00 per kg. Dette er en økning på kr 1,50

Detaljer

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Omverdenen til norsk landbruk og matindustri Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Program Introduksjon ved Sigurd-Lars Aspesletten Presentasjon av rapport: Omverdenen til norsk landbruk

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2015/2016

Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2015/2016 Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2015/2016 13. august 2015 Tilgangsprognose Norske Felleskjøp gir følgjande prognose for tilgang av norsk korn til matmjøl- og kraftfôrindustrien for sesongen

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima

Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima www.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 171 2013 Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima Arealbehov og klimagassutslipp ved ulike former for kjøttproduksjon i Norge Arne Grønlund Bioforsk Jord

Detaljer

Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!!

Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!! Pressemelding: Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!! fører rekneskapen for i alt 1.500 gardsbruk i regionen, og i løpet av ein 30- årsperiode har ein fylgt utviklinga på

Detaljer

Jordbrukspolitikk, matvarepriser og vareutvalg. Ivar Gaasland Universitetet i Bergen

Jordbrukspolitikk, matvarepriser og vareutvalg. Ivar Gaasland Universitetet i Bergen Jordbrukspolitikk, matvarepriser og vareutvalg Ivar Gaasland Universitetet i Bergen Jordbrukspolitikkens direkte bidrag til prisforskjeller mellom Norge og utlandet kan avleses på primærleddet Prisavvik

Detaljer

Innhold. Helse, velferd og økonomi i saueholdet. Faktorer som påvirker økonomien. Noen konsekvenser av sjukdom hos lamma

Innhold. Helse, velferd og økonomi i saueholdet. Faktorer som påvirker økonomien. Noen konsekvenser av sjukdom hos lamma Helse, velferd og økonomi i saueholdet Lisbeth Hektoen, Helsetjenesten for sau Innhold Helse og velferd Noen økonomiske eksempler Dødelighet/lammetap Produksjonstap Sjukdom Jurbetennelse Parasitter Forskjeller

Detaljer

Forslag til forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Forslag til forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Postmottak@landbruksdirektoratet.no Oslo, 18. mars 2016 Forslag til forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon Det vises

Detaljer

Målprisrapport 2013 2014

Målprisrapport 2013 2014 Landbruksdirektoratet Rapport-nr.: 20/2014 01.09.2014 Norwegian Agriculture Agency Målprisrapport 2013 2014 Foto: colourbox.com Oppnådde priser sammenlignet med målpris, samt markeds- og prisutvikling

Detaljer

Tine Produksjonsplan - ØRT

Tine Produksjonsplan - ØRT Tine Produksjonsplan - ØRT Dekningsbidragskalkyler for storfe og sau. Produsent: Rådgiver: 05 29 3087 Valle V.G.Skole. Adresse: Boks 3 2851 Lena Tlf: 61 14 33 50 E-postadresse: vallevdg@oppland.org Kristoffer

Detaljer

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD Norsk Landbruksrådgivning Østafjells har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud gjort en beregning av matproduksjonen i Buskerud. Dette vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Økt produksjon av rødt kjøtt på norske fôrressurser

Økt produksjon av rødt kjøtt på norske fôrressurser Økt produksjon av rødt kjøtt på norske fôrressurser Hvordan få flere mordyr og høyere produksjon? AgriAnalyse Rapport 5 2014 Forfatter Tittel Utgiver Utgiversted Eivind Hageberg, Eivinn Fjellhammer, Margaret

Detaljer

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling Samlet omsetningsvekst på 4,1 prosent 1) Proff 5,00 % Privat 2,80 % Samlet 4,10 % Alle tall er basert på innrapporterte

Detaljer

Markedsordningen for storfekjøtt. Grunnlagsdokument. 1. halvår 2011

Markedsordningen for storfekjøtt. Grunnlagsdokument. 1. halvår 2011 Markedsordningen for storfekjøtt Grunnlagsdokument 1. halvår 2011 2 1 INNLEDNING, OPPSUMMERINGER OG PRISFASTSETTING... 6 1.1 GRUNNLAGSDOKUMENTET INNHOLD OG BAKGRUNN... 6 1.2 HOVEDTREKK I DOKUMENTASJON

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015 pr. 12. mai 2015 Tilgangsprognose Prognosen har som formål å definere marknadsbalansen for sesongen inklusive grunnlaget for tilråding

Detaljer

Markedet for torsk i EU

Markedet for torsk i EU Markedet for torsk i EU v/ruth Kongsvik AqKva-konferansen 2007 Konsumutvikling og trender Tilførsel av fersk torsk til EU Fangstutvikling Oppdrett av torsk Eskportutvikling torsk Prisutvikling Konkurrerende

Detaljer

Grunnlagsdokument storfe 2. halvår 2011

Grunnlagsdokument storfe 2. halvår 2011 1 2 1 INNLEDNING, OPPSUMMERINGER OG PRISFASTSETTING... 6 1.1 GRUNNLAGSDOKUMENTET INNHOLD OG BAKGRUNN... 6 1.2 HOVEDTREKK I DOKUMENTASJON OG VURDERINGER... 7 1.2.1 Markedsordningen for kjøtt fra storfe

Detaljer

Grunnlagsdokument storfe, sau/lam og egg 1. halvår 2014

Grunnlagsdokument storfe, sau/lam og egg 1. halvår 2014 1 SAMMENDRAG... 4 PRISVURDERING STORFE - UNG OKSE... 5 PRISVURDERING SAU/LAM... 6 PRISVURDERING EGG... 6 1 I GRUNNLAGSDOKUMENTET GJENNOMGÅS FORHOLD SOM HAR BETYDNING FOR FASTSETTING AV GJENNOMSNITTLIG

Detaljer

Samling Refsnes 19.11.2015

Samling Refsnes 19.11.2015 Samling Refsnes 19.11.2015 Åpent møte samt ledermøte Aust-Agder Sau og Geit Saksliste: Åpent møte for sauebønder! Velkommen ved Fylkesleder Innlegg/debatt om rovviltforvaltning i Aust-Agder med Per Kjetil

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Matvareimporten 2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Millioner kroner Matvareimport for 35,3 milliarder kroner Status import 2013: I følge SSB importerte vi matvarer og levende dyr for 35,3

Detaljer

Sammendrag 4. Ekspertgruppens råd 5. 1 Innledning og mandat 7

Sammendrag 4. Ekspertgruppens råd 5. 1 Innledning og mandat 7 Økt STORFEKJØTTPRODUKSJON i norge rapport fra ekspertgruppen, februar 2013 Innhold Sammendrag 4 Ekspertgruppens råd 5 1 Innledning og mandat 7 2 og utviklingstrekk 9 2.1 Markedsutvikling storfekjøtt 9

Detaljer

Sammendrag 4. Ekspertgruppens råd 5. 1 Innledning og mandat 7

Sammendrag 4. Ekspertgruppens råd 5. 1 Innledning og mandat 7 Økt STORFEKJØTTPRODUKSJON i norge rapport fra ekspertgruppen, februar 213 Innhold Sammendrag 4 Ekspertgruppens råd 5 1 Innledning og mandat 7 2 og utviklingstrekk 9 2.1 Markedsutvikling storfekjøtt 9 2.2

Detaljer

Midtnorsk havbruk en stor produsent av mat i dag og i morgen Jon Arne Grøttum Fagsjef statistikk og marked. Agenda

Midtnorsk havbruk en stor produsent av mat i dag og i morgen Jon Arne Grøttum Fagsjef statistikk og marked. Agenda Midtnorsk havbruk en stor produsent av mat i dag og i morgen Jon Arne Grøttum Fagsjef statistikk og marked Agenda Erfaringer produksjonen Forventninger til produksjonen 9 Fokus på Midtnorge Verdensnyhet!

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LAKS. NR. 03, mars 2006. Industriv. 18, NO-6517 Kristiansund N Norway Tel.: +47 71 68 33 00 Fax: +47 71 68 33 01 E-mail: mail@kontali.

MÅNEDSRAPPORT LAKS. NR. 03, mars 2006. Industriv. 18, NO-6517 Kristiansund N Norway Tel.: +47 71 68 33 00 Fax: +47 71 68 33 01 E-mail: mail@kontali. MÅNEDSRAPPORT LAKS NR. 03, mars 2006 Industriv. 18, NO-6517 Kristiansund N Norway Tel.: +47 71 68 33 00 Fax: +47 71 68 33 01 E-mail: mail@kontali.no ETTERTRYKK/KOPIERING FORBUDT INNHOLD Side 1 Markeds-

Detaljer