Et nettverk av røde tråder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et nettverk av røde tråder"

Transkript

1 » Program og magasin 2011

2 Et nettverk av røde tråder LEDER TANGEN ARBEIDERLAG» ELI KNØSEN Alt henger sammen med alt annet, er det noen som har sagt. Og det er jo riktig det. Så er detslik at det å ha et forhold til HVORDAN tingene henger sammen, det er jo hva vi ofte kaller en rød tråd. Når vi igjen ber dere om å komme på 1.mai på Tangen, er det fordi vi ønsker å vise hva VI mener er en rød tråd i hvordan ting henger sammen. Og det er faktisk ikke snakk om EN rød tråd, det er et nettverk av røde tråder. Her er forbindelser og sammenhenger som bare blir tydelige gjennom opplevelse og innlevelse. Med årets program lages det sammenheng mellom det lokale, nasjonale og internasjonale. Det lages en sammenheng mellom miljøer som ikke daglig pleier kontakt eller spiller på samme bane. Tangensamfunnet reiser seg opp og viser omverdenen hvilke ressurser som finnes her.og nettopp i dette ligger en annen tråd; det å vise både seg selv og andre alt det som ikke synes i hverdagen, men som er der og virker hele tiden. I denne hverdagen finner vi det man je trur dæ får vara, du skjønne je er livredd dæ ska bli arbe ta det. Gunnar Bryhni når 1.mai komiteen spurte om han ville annonsere i dette programmet. på fint kaller hverdagskompetanse, folk vet hva som må til og gjør det, uten å begrunne dette faglig. Derfor er det en tredje tråd når vi synliggjør sammenhengen mellom viljen til å arbeide for et lokalsamfunn og forskeren og professoren som kan noe om hvordan denne innsatsen virker i vårt moderne samfunn. Den fjerde tråden er at ut fra opplevelse og innlevelse gror det engasjement. Av engasjement fester det seg identitet, og med identitet så er det motstandskraft og endringsvilje. Den som vet hvor man kommer fra, kan reise hvor som helst! Jeg tror dette er basis for et lokalsamfunn som skal ikke bare bestå, men vokse inn i framtida. Da er vi ved den femte tråden, stolte tradisjoner og framtidas utfordringer. Ikke alle svar på dagens og morgendagens oppgaver finner vi i tradisjonen. Mange svar på krevende spørsmål må formuleres nå, med hodet vendt framover og ikke bakover. Vi skal ta det beste fra tradisjonen inn i den nye tid, men også være ydmyke for at morgendagens krav ikke kan møtes med gårsdagens oppskrift. Også til sist, men likevel den aller viktigste tråden; forbindelsen mellom arrangør og publikum. Hadde ikke folk stilt opp og kommet på 1.mai, hadde det ikke vært noe å arrangere. Derfor en stor takk til alle som setter av denne dagen til opplevelse og innlevelse. Og når folk kommer skal man by på det beste. Vi er avhengig av publikum, og vi er avhengig alle som bidrar med tid og krefter både før og etter dette arrangementet vi er så stolte av. Hjelpere på, foran og bak scenen, bakere og kjøkkengjeng- I år som tidligere er det sammen med en trofast og pålitelig kjerne også rekruttert nye engasjerte koster. Stor takk til alle Slik kan man si at det er ingen rød tråd i 1.mai på Tangen. Det er derimot et nettverk av røde tråder, der alt henger sammen med alt. Det er med stolthet jeg ønsker velkommen til 1.mai, til fest og til et nettverk av røde tråder.... at det er funnet spor etter bosetting på Tangen fra helt tilbake til yngre steinalder, og den gode jordbruksjorda ved Mjøsa mest sannsynelig har vært dyrket helt siden før bronsealderen?... at skillingsvisa Tullingen er autentisk og handler om en gutt som bodde på Tangen og er begravet ved Tangen Kirke? 1.MAI FEIRINGEN Historien bak Etter forslag fra fagorganiserte i USA ble 1. mai vedtatt som demonstrasjonsdag på arbeiderkongressen som kom sammen i Paris i Dagen ble imidlertid feiret for første gang i 1890 som arbeidernes egne internasjonale kamp- og festdag. Aldri tidligere hadde arbeidere over hele Europa samlet seg på samme dag til en mønstring for felles krav. Den første 1. mai feiringen i Norge ble gjennomført i I Kristiania (Oslo) og Kristiansand ble det arrangert demonstrasjonstog mennesker deltok i 1. maitog fra Youngstorget. Arbeidere i Fredrikshald (Halden) feiret dagen med en større fest, og at det i Skien og Hønefoss var møter 1. mai. Men ikke alle markeringene ble gjennomført på selve maidagen. Enkelte steder ble festelighetene utsatt til lørdag 3. mai eller søndag 4. mai for å unngå konflikt med arbeidsgiverne. Helt fra første stund var maidagen på samme tid en festdag, en kampdag og et symbol på arbeiderbevegelsens styrke. 1. mai var for mange i arbeiderklassen langt viktigere enn grunnlovsdagen 17. mai. Dette mener mange henger sammen med at av konstitusjonen av 1814 hadde verken arbeidere, kvinner eller småbrukere stemmerett. 17. var ikke småkårs folks eiendom! Fram til 1919 var kravet om en lovfestet normalarbeidsdag på 8 timer 1. mai-feiringens fremste, om ikke eneste, krav. I en grafisk trekant viste man den berømte tredelingen 8 Timer arbejde, 8 Timer frihed, 8 Timer hvile, slik det sto på det første norske 1. mai-merket i I 1935 erklærte Arbeiderpartiregjeringen 1. mai som offisiell flaggdag, ting tar tid først I 1947 anerkjente Stortinget 1. mai som offentlig høytidsdag.... at Amanda statuetten ble produsert på Tangen? Bank. Forsikring. Og deg. Vi trenger en bank som kjenner oss Uforutsette ting kan skje. Den økonomiske situasjonen kan endre seg. Sparebanken Hedmark er der når dere trenger det. Alltid til stede. Telefon: Mai på Tangen» Program og magasin 1. Mai på Tangen» 3

3 Ordføreren hilser Maria Amelie ORDFØRER I STANGE KOMMUNE» NILS A. RØHNE 1. MAI 2011» GJEST Siloveien 2, 2335 Stange Tel.: Onsdag , øvrige ukedager: 08:00-16:00 Hvert år, 1. mai, setter Tangen Stange på Norgeskartet! 1. mai - arrangementet på Tangen har klart det kunststykke å føre 1. mai tradisjonen inn i ei ny tid, uten å miste kjernen i det 1. mai handler om. En gammel tanke og langt borte finns ikke lenger. For 1. mai handler egentlig om en gammel tanke, en tanke vi finner langt tilbake i historien, den grunnleggende ide om alles like rett og likeverd. Som Sveriges tidligere statsminister Gøran Persson formulerte det i et foredrag for kort tid siden: Var helst du slår ner fingret i den heliga skrift, så hittar du dom her tankarna.du kan gå inn i Koranen, du hittar det der också. Du kan gå inn i Talmud, du hittar det der också, eller i nogon av dom andra visas böcker. Det er den grunnleggende ide om menneskeverd og om solidaritet, i moderne språkform om menneskerettighetene, om talefrihet, religionsfrihet, frihet fra nød og frihet fra frykt. På Tangen 1. mai har vi år etter år, gjennom reisebrev og foredrag, hatt fokus på at denne kampen i dag, først og fremst, pågår langt utenfor Norges grenser. Men det er som Torvald Stoltenberg har formulert det: Langt borte fins ikke lenger! Samtidig som 1.mai på Tangen har et internasjonalt perspektiv, er heller ikke nasjonale og lokale forhold glemt. Hvis vi igjen går til Gøran Perssons henvisning til de hellige skrifter, minner han oss om at der finner vi på tvers av kulturer slike leveregler som: Vad som helst du gör mot de minste av dine bröder, gör du mot meg. Jag ser meg själv i min nästa. Bära varandres börder. Oversatt til lokale forhold er jo dette også en oppfordring til å ta et tak for fellesskapet, for andre enn bare seg selv. Gjennom den lokale 1. mai prisen på Tangen blir solidaritetsbudskapet konkretisert til lokalt hverdagsengasjement for barn, unge og andre i lokalsamfunnet. Jeg er sikker på at det ikke finnes noe annet 1.mai arrangement som på en slik måte kobler betydningen av samfunnsinnsats og fellesskap lokalt, med utfordringene knyttet til... at tettstedet Tangen vokste fram fordi det hadde ressurser som omlandet manglet? Fossekraften fra Viksfossen har vært utnyttet så lenge vasshjulet har vært kjent, og dannet grunnlag for framveksten av tettstedet Mai på Tangen» Program og magasin respekten for menneskeverdet og menneskerettighetene internasjonalt. Slik bør det også være. For i vår globale tidsalder henger alt sammen med alt, og langt borte finns ikke lenger. «Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, det motsatte av kjærlighet er likegyldighet» (Nobelprisvinner Elie Wiesel) 1. mai på Tangen er videre et forsvar mot likegyldigheten. Det er hvert år en påminnelse om betydningen av at vi, i all vår velstand, ikke lar likegyldigheten prege oss som samfunn. Det er som nobelprisvinner i 1986, Elie Wiesel, har sagt; verden skal ikke bare huske og ta lærdom av Holocaust. Like viktig er det å kjempe mot likegyldigheten og holdningen det angår ikke meg. For Elie Wiesel er kampen mot likegyldigheten en kamp for fred. Han har sagt: Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, det motsatte av kjærlighet er likegyldighet. 1. mai på Tangen minner oss om hvor viktig vårt eget nærmiljø og våre egne lokalsamfunn er, for hvordan vi lever våre liv. 1. mai på Tangen minner oss om hvor viktig internasjonal solidaritet er. 1. mai på Tangen gir oss tro på at optimisme og håp vil erstatte ydmykelse og frykt for at vi ikke skal takle de utfordringer verden står overfor. 1. mai på Tangen er en del av kampen mot likegyldigheten. Jeg er stolt over å være ordfører i en kommune som har et slik 1.mai arrangement! Jeg vet itte å mye denna gjedda jeg fikk i Viksdammen vog, men bildet av a vog 1,5 kilo!! - Ukjent skrythals... at Tangen skole har status som en av landets beste barneskoler? MJØSLIA EIENDOMSSERVICE AS Reisebrev fra ingenmannsland I mange år har vi hatt gleden av å få verbale reisebrev på 1.mai. Vi har hatt stemningsrapporter fra Belfast, Nord-Irland, vi har hatt beskrivelser om gatebarn i Colombia og fra sigøynere i tidligere Jugoslavia. Vi har vært i Sør-Afrika, mange husker Morten Jentofts fantastiske skildring fra livet i Nord-Vest Russland. Det er heller ikke enkelt å glemme Haakon Børde, Sigrund Slapgaard eller Øystein Heggen. Vi har vært i mange land, mange steder, mange byer. Vi har fått uforglemmelige Orgnr MVA v/joar Bredesen Mob beskrivelser om møte mellom mennesker og kulturer. Men hva med alle de som ikke har noe land? Hvordan arter livet seg i ingenmannsland, landet som ikke finnes? Dette er spørsmål det er mer enn opplagt at landets viktigste talerstol 1.mai må finne svar på. 1.maikomiteen har fått den fremste ambassadør fra Ingenmannsland til å levere årets reisebrev; reisebrev fra Ingenmannsland er signert Maria Amelie. Mjøslia Eiendomsservice AS er et selskap som har som målsetting å kunne yte god service til boligeiere, hytteeiere, samt øvrige kunder! Utfører alt innen graving med maskiner og utstyr tilpasset de ulike oppdrag. Fastpris om ønskelig. Tomtegraving, planering, drenering og avløpsanlegg. Snøbrøyting og strøing. Ordinære vaktmestertjenester og ettersyn. Ferdigplen - beplantning støttemur. Flaggstenger og flagg. Ring for en uforpliktende samtale eller befaring. Har sertifikat for bygging og installasjon av avløpsanlegg. INTET OPPDRAG FOR STORT, INTET FOR LITE! 1. Mai på Tangen» 5

4 Tangen sett fra Strandlykkja STYRELEDER STRANDLYKKJA VEL» JOAR BREDESEN Tangen ja, hva er nå det for et sted? Jo, Tangen er vel egentlig hovedstaden her sør i Stange kommune og etter at 4felts motorveg og 2 sporet jernbane langs Mjøsa blir ferdig, så blir jo Tangen nesten like sentralt som Strandlykkja! Takker for henvendelsen om å skrive noe om Tangen, for meg som vokste opp på Tangen, så er det i denne sammenheng en utfordring å fatte seg i korthet. Mye har forandret seg på Tangen siden 60 tallet da bygda hadde 5 kolonialbutikker, hvorav 4 i drift og hvor både ESSO, SHELL, BP og OK var representert med sine bensinpumper rett utenfor butikkdøra. Den gang var det jo slik at nesten alle butikker hadde bensinutsalg, og nå er det blitt slik at alle bensinstasjoner har mjølk og brød. I tillegg var det meieriutsalg, mølle, gjestiveri, bank, brenneri for ikke å glemme alle små og store bedrifter som ga bygda mange arbeidsplasser. Her var det et yrende liv og stor optimisme, det var det ingen tvil om. Som strandlykkjing har jeg bestandig betraktet meg som en del av Tangen, og det må det nok være flere som gjør, for nå er det blitt slik at jeg må dit for å hente post og for å finne en kolonialbutikk! Har hatt gleden av å deltatt i et langt og godt samarbeid i velforenings arbeid med alle vellene i Stange sør. Slik jeg ser det, ligger det tilrette for å fortsette dette samarbeidet med utvikling av Stange sør. Det er svært viktig at vi alle som bor utenfor kommunesenteret står sammen i sakene som berør oss. Det vi som beboere og Stange kommune nå trenger, er politikere som ser muligheten og er villig til å satse her sør i kommunen. Det er ledige byggeklare tomter både på Tangen og i Strandlykkja, og det jobbes aktivt med utvikling av området rundt den nye skolen og barnehagen på Espa.Kjempeflott! Og i høst er det valg bruk stemmeretten din og bidra til positiv utvikling av bygda! Ingeborg Refling Hagen og n Odvar er vel de som satte Tangen på kartet, en gang for alle! Tangen er blitt godt kjent gjennom sin 1.mai feiring gjennom mange år, og nå i senere tid har også Rockefestivalen gjort sitt til at Tangen... at det på 50-tallet var egne badetog mellom Oslo og Espa? Folk reiste til Espa for å bade i Mjøsa. blir et kjent sted. Dette er viktig for videre utvikling av området.espa har sine Espaboller, og er med det satt på kartet. Tidligere var det ferie og fritid som byfolk forbant med Espa. På 50-og 60 tallet var det en rekke pensjonater i drift i bygda, og enkelte togavganger fra Oslo hadde Espa som endestasjon. På 70 og 80 tallet var Espa kjent for veikroa langs Mjøsa med den flotte utsikten. Det ble overhørt en samtale blant noen gjester for mange år siden som gikk på at de trodde at Mjøsa var en del av Sognefjorden! JUBILEUMSÅRET FOR TANGEN KIRKE Tangen menighetsråd Strandlykkja ble virkelig satt på kartet i Det lokale skytterlaget på Tangen deltok i kampene her, selv med svært begrenset utstyr og kunnskap om hva en krig var. Etter disse dagene har det dessverre skjedd lite i Strandlykkja som omverdenen har tatt del i. De siste års store kamp om Strandlykkja er den voldsomme utbyggingen av 2 sporet jernbane og 4 felts motorveg i bygda. Slik det nå ligger an, har tiltakshaver og myndigheter et stort ansvar ift avbøtende tiltak og andre nødvendige investeringer for å begrense ulempene ved utbyggingen. At det ikke nå blir bygd en lokalveg mellom Strandlykkja og Espa på østsiden av den nye motorvegen, er for meg og mange andre helt ubegripelig! Her er det mange som ikke har skjønt problemstillingene, og/eller ikke sett muligheten for utvikling av hele Tangenområdet og kommunen! 1.mai feiring på Tangen er viden kjent, jeg tror jeg har hele bygda og kommunen med meg når jeg tar av meg hatten for hva Dag Arne og hans hjelpere har fått til! På et så lite sted som Tangen, er dette rett og slett ikke annet en godt gjort å få til. I en slik sammenheng er det lett, og mange bør være stolt av å være en del av Tangen! Lykke Til Med Arrangementet og Gratulerer Med Dagen! Vi feirer 150års jubileum. I den livet rundt kirken i industrisamfun- anledning har vi pusset opp kirken, net på Tangen. Vi oppfordrer folk til å både utvendig og innvendig, og satset delta, eller komme og se på den første på mange forskjellige arrangementer helgen i september da stykket skal gjennom hele jubileumsåret. fremføres på kirkebakken mai gudstjenesten i samarbeid Den store jubileumsdagen blir 25. med Tangen Arbeiderlag er bare en september da vi skal ha en stor liten, men viktig del av alle marker- festgudstjeneste med prost og biskop ingene. Til denne gudstjenesten har og alle dwe som har gjort eller gjør Tangen Damekor og Tangen Mand- tjeneste her, og som har anledning skor gått sammen og øvd inn Odvar til å komme... Mandskoret skal i den Nordli sin Messe for jorden, som anledningen fremføre verket Tangen han begynte på for lenge siden mens kirke Mai på Tangen» Program og magasin Hvis Mjøsisen bær en vælvaksin kar st.hanskvelden, da blir det sein vår! Sikkert værtegn etter Odvar Nordli. krigen og dens gru ennå var friskt i minne, og har tatt fram og gjort fer- Men før det skal vi arrangere skikkelig dig nå de siste årene. Nå står vi foran barnebursdagsfest for kirken, med andre, men like alvorlige utfordringer bløtkake og ballonger og bursdags- som samfunn. Det får vi markert sang når vi samles på ettermiddagen denne dagen i Tangen kirke pinsedag... TeroTeknisk Service as Telefon Sagblad Slipeservice Verktøy Utstyr Ellers så har vi innkalt folk til å delta i Ut over høsten blir det enda flere Spelet om Tangen kirke eller kanskje arrangementer og konserter, før vi det skal hete Mikkel Medhjelper runder det hele av med å synge ut som blir et musikkspill om livet rundt jula den 8. januar Tangen kirke, fra innvielsesdagen i 1861 fram mot århundreskiftet. Velkommen til alle våre gudstjenester Tor Karseth skriver og skal instruere og arrangementer! stykket som handler om det vanlige 6 SPAR TANGEN - Ny og større butikk 1. Mai på Tangen» 7

5 FRANK AAREBROT: SENTRALMAKT OG LOKALDEMOKRATI FRA KORSANG TIL ROCK: TANGEN SAMFUNNSHUS Nesten alle politikkområder og saker rommer dilemma med hensyn til storsamfunnets behov og lokalsamfunns bæreevne til å tåle omkostningene ved Tangen Damekor har 26 sangere våren Tangen Damekor ble etablert i 1975 som et kor for barn. ungdommer tok sitt engasjement inn i lokalsamfunnet og har gjennom Tangen Rock festival satt lokalsam- Lokaler til møter, fest og arrangementer. BESTILLING: nasjonale vedtak og politikk. Vi kjenner diskusjonene Mødrene sluttet seg etter hvert til og funnet vårt inn i bevisstheten til om monstermastene i Hardanger, rovdyrpolitikk og etter hvert ble barna borte. kanskje flere tusen mennesker, som for den saks skyld, skal asfaltbudjettet brukes i oslo, på tross av all aktivitet ikke tidligere eller på et par bygdeveier i Snåsa? Det har vært flere dirigenter i løpet av har hatt noe forhold til Tangen. Noen de årene, både kvinnelige og mann- av pionerene og ildsjelene bak det i Lokalt sør i Stange har vi nylig lagt bak oss trasèvalg for ny vei og bane, som også var en sak der storsamfunnets hensyn, og økonomiske betraktninger ble veiet tyngre enn lokalt engasjement og demokrati. Stadig flere bekymrer seg over en utvikling der prak- Naturopplevelser i Tangenområdet lige. Dag Eirik - vår nåværende sjef har vært med oss siden Han er veldig inspirerende. Vi har utviklet vår uttrykk gjennom hans ledelse. Korets reportoar dekker flere sjangre fra klassisk kirkemusikk til norske dag veletablerte Tangen Rock festival, snekret også sammen en gruppe, for å utøve sin lidenskap spille sin musikk. 1.mai komiteen er utrolig stolte over å ha representanter for denne stolte kulturbæringen i vårt tisering og utøvelse av praktisk politikk flagges ut til fagetater og byråkratiet. Dette framstår også som en del av sentralmakten, som for eksempel da Riksantikvaren tar til orde for å nekte vindmøller på Totenåsen, fordi man vil frede utsikten i Stange Vestbygd. På den annen side, er det tilstrekkelig å se til Vestfold der det nesten ikke finnes igjen fri strandlinje, da denne er langt på vei bygget ned. Vi kjenner også til eksempler der ivrige lokalpolitikere har sagt ja til kjøpesenterutbygginger som egentlig har ødelagt lokalmiljøets røtter, og laget store trafikkproblemer. Dette kan være et eksempel på behovet for overordnede, samordnende nasjonale retningslinjer og helhetlig politikk. Men hvor går vi? Går vi mot sterkere lokaldemokratier, eller vil sentralmakten fortsette å utvikle seg på en måte som eter handlingsrom fra de lokale arenaer? Professor Frank Aarebrot vil kåsere over disse, og flere spørsmål under overskriften: Sentralmakt og lokaldemokrati på Tangen 1.mai. dæ er itte bære dæ at det har godt ut på dato, datostemplinga var sli n inn mæ runer! Thore Lundquist klaget over en utgått vare på gamlebutikken. 1. MAI 2011» REIDAR HARJO, DAGLIG LEDER TURUT Da vi flytta til Tangen var det nærhet til Mjøsa og skogen som fristet oss. Vi kjente ikke en kjeft som det heter, men det fikk så være. Her var det fint! Med tomtekanten omtrent uti Viksdammen ble den første sommeren et veritabelt kick for oss med masse småturer i nærområdet, og båtturer ut til skjæra. Senere ble det utforskning av allmenningen, med røyefiske og storfugljakt. Kun 10 minutter med bil hjemmefra. Vi skaffet oss kano og kajakk og dro på padletur oppover Vikselva, over Linnerudsjøen og langt oppover Starelva. Det må helst regne litt før en slik tur, for vannsystemet er dessverre senket ved sprengning av berg for å bedre kvaliteten på dyrka mark lenger opp. Men etter en regnskur har vi padlet så langt som 6 km oppover elva før det buttet og vi måtte snu. Her inne møtte vi alltid elg og bever på kort hold når vi kom slik på vannveien. Men vi møtte aldri mennesker! Dette syns vi var rart, for det mangler ikke på friluftsmennesker på Tangen. Jeg har kommet til at det må være fordi folk faktisk går over bekken etter vann, og for en stor del reiser til andre steder lenger unna når de vil ha naturopplevelser. Det er sikkert fint, men vi er altså så heldige å ha utrolig flotte muligheter for naturopplevelser her, rett utenfor stuedøra. Jeg la ut noen bilder på internett som raskt ble fanget opp av mennesker med ønske om å oppleve bever på nært hold. Jeg kan forstå det. Beveren er et eksotisk dyr for meg som er oppvokst på Hamar! Vi fi kk til og med stor omtale på reiselivssidene til Dagbladet da en journalist fra avisa oppsøkte oss og ble med på en beversafari. Men fremdeles var det veldig få lokale som fi kk seg til å ta seg en tur på egen hånd. Mulighetene ligger bare der, ganske så ubrukte. Jeg vil med dette benytte anledningen til å be alle Tangenfolk om å ta seg en safari eller tre denne sommeren. Ikke planlegg for mye. Bare dropp tippekampen og gjør noe helt annet en kveld etter jobb og skole, og kom deg utendørs! -Og fortell noen om hva du opplevde. Hvis du mangler turtips skal du få det av meg, helt gratis, når som helst! God 1. mai! folkeviser. Tangen Damekor har deltatt på festivaler på forskjellige steder i Sør-Norge og har deltatt i tre korkonkurranser. Koret var på tur til Budapest i i mai 2011 drar koret til Stockholm. Tangen Damekor deltar på flere arrangement knyttet til Tangen kirkes jubileum i Rock på Tangen: Tangen samfunnet har dype tradisjoner i at folk engasjerer seg og bidrar. Ikke slik å forstå at alle er aktive i alt, det kan til og med finnes eksempler på at det har vært skulmende skråblikk mellom de ulike miljøene eller engasjementsområdene, men folk bidrar. Slik har det vært i uminnelige tider, og slik er det fortsatt. Det fantastiske og viktige med dette lokalsamfunnet er at dette engasjementet vedvarer. Ikke nødvendigvis slik å forstå at unge folk overtar posisjoner og oppgaver fra sine forgjengere. Like ofte ser vi at det som tas med videre er engasjementet. En gjeng engasjerte program dette året. Valeo: Dette sier gruppa om seg selv: Valeo er en musikalsk konstellasjon med dype røtter fra Tangen og Spitalens dype skoger. De gjorde sin første entrè den 24. april 2009 på Disen teater. Siden har de spilt på en bursdag og Tangen RockFestival. De har gjort det til sitt vare-merke å kle på gamle rockeklassikere noen litt gamle, rare klær og sende de ut til ulvene... Hardtslående rocke- og metall-klassikere får nytt liv i Valeos akustiske og våre hender. Valeo er i dag et et sekshodet troll med medlemmer fra band som Sirraf, the Hoggorms og Ram-Zet. Valeo 2011 består av Tore Langberg Larsen, Olav Nordhagen, Skjalg Lidsheim, Thomas Weensvangen, Ole Ronny Tyseng og Kent Frydenlund Instrumentlageret består av gitar, banjo, doboro, kazoo, spiseskjeer fra ikea, tante Toten og mye mer at det i sin tid var 16 ansatte og døgnkontinuerlig drift ved Espa stasjon? STORE BOLIGTOMTER I STRANDLYKKJA. Unike byggeklare boligtomter til salgs Tomtestørrelse fra 600kvm til 2100 kvm. Solrike utsiktstomter legges ut for salg, de første tomtene som blir solgt selges til «gammel» pris! Området ligger med kort avstand til fiskemuligheter, skiløyper, badevann, oppmerket turstier og muligheter for en kort eller lang skogstur i Stange almenning! Stange kommune har vedtatt å bygge ny skole og barnehage på Espa, og den skal åpnes høsten Det legges tilrette for mulig båtplass i den nye båtmoloen og havneanlegget som etableres ved gamle Strandlykkja stasjon. Ta kontakt for befaring og utfyllende opplysninger! Joar Bredesen Søe 2338 Espa. Orgnr MVA Mail: Mob: Mai på Tangen» Program og magasin 1. Mai på Tangen» 9

6 TIDLIGERE MOTTAKERE AV 1. MAI PRISEN: Arnold Nordbakken (2006) Fikk prisen med be- Om 1.mai prisen Folkets Hus 2326 Hamar Tangen Tlf.: E-post: grunnelse i sitt arbeide som kirketjener ved Tangen/ Strandlykkja, og sitt store sosiale engasjement for øvrig. Arnold drev sin kirketjenergjærning nesten som en service bedrift. Han vannet for folk som bodde langt unna som pårørende, det samme når folk var på 1. MAI 2011» PRISEN ferie og ønsket tilsyn og stell av gravsted. Arnold var også behjelpelig for å hjelpe folk praktisk i forbindelse med gravferder, bryllup eller dåp når slikt trengtes. BAKGRUNN: Ideen til en 1.pris Juryen la også tilgrunn Nordbakkens store innsats ble født tilbake i Bakgrunnen var at når en ser etter, er det mange mennesker som gjør en stor innsats for at hverdagen skal bli litt bedre for andre, folk som bidrar med livskvalitet og dermed forutsetningen for at et lokalsamfunn skal fungere. med å hjelpe til i nabolaget med vedbæring, snømåking og butikkhandling, og slik sett bidratt til at flere mennesker har kunnet bo lenge hjemme. Kåre Johnsrud (2007) Ble nominert av en ungdomsskoleelev! Begrunnelsen var hans arbeide som bussjåfør, og som eleven beskrev det: Kåre gjør ikke forskjell på folk, som ungdom og skoleelever er vi alltid like velkommen om bord i bussen til Kåre. Han ser til at skolesekk og gymtøy blir med både bort og hjem, alltid hyggelig ovenfor gamle og unge. Mona Vestli (2008) Mottok prisen for årelangt arbeide med Aspirantkorpset på Tangen. En utrettelig innsats som danner et vesentlig grunnlag for Tangen samfunnets rike tilgang på musikk og kulturkrefter. Vestlis kompromissløse støtte til de yngste, og gjennom dette å lære unge mennesker organisert aktivitet I ideutviklingen ble det vektlagt at veldig mange bidrar med mye, uten å synes særlig verken i media eller på banketter, de usynelige bidragsytere. Ofte finner disse bidra sted i kraft av disse menneskers profesjonelle arbeide som utføres på en måte som skaper sosial og kulturell merverdi, utover det man finner i stillingsinstrukser eller alminnelige krav til servise og utøvelse av et yrke. var et av juryens poenger ved tildelingen. Vestlis generelle engasjement i bygdas forenings- og kulturliv var også vektlagt i juryens begrunnelse. Anders Røyse (2009) Var prisvinner med beg- Det ble også lagt vekt på at 1.maiprisen ikke skal være en for lang og tro tjeneste men at også unge mennesker skal komme i betraktning. Selv om 1.mai prisen primært er forankret i yrkesutøvelse, kan juryen velge å gi prisen med begrunnelse i tradisjonell frivillig innsats for lokalsamfunnet. For sammensetting av jury for prisen har det vært avgjørende viktig å sikre to forhold: bredde og oversikt. Man ønsker en jury som representerer brede miljøer og geografi. Samtidig er det viktig at medlemmene besitter god oversikt. ORGANISASJON: Organiseringen består av en egen uavhengig jury. Pr er juryen slik sammensatt: Terje Moshaug, leder, Kultursjef. Lars Kristian Seierstad, redaktør. Eli Knøsen, Tangen Arbeiderlag. Nina Bredsdorff, Tangen Menighet. HISTORIKK: Prisen ble delt ut første gang i Prisen besto av sekstusen kroner, og et diplom tengnet av Ida Syverinsen fra Tangen. Bidragsyterne har fram til 2010 vært: Stange kommune, Stangeavisa, Tangen menighet, Oddens verksted og Hestnæs Trappefabrikk. Fra 2011 har Sparebanken Hedmark kommet inn som tung bidragsyter. STATUTTER - 1.mai prisen kan deles ut til et menneske, eller grupper av mennesker som gjennom sin yrkesutøvelse på en særlig måte bidrar til andre menneskers livskvalitet og forsterket lokalsamfunn. - Det er ingen absolutt forutsetning at slik innsats har pågått over lang tid, men det er ønskelig at pristildelingen synliggjør innsats som - Å langt det er fra Tangen tel Hamar båtvægen? Tja, det er fell en pils. ikke tidligere er blitt tildelt vesentlig offentlig oppmerksomhet. - Juryen kan velge å tildele prisen med begrunnelse i frivillig innsats når det er åpenbart at innsatsen utover det vanlige har bidratt til andre menneskers livskvalitet og forsterket lokalsamfunn. - Alle kan nominere kandidater til 1.mai prisen. Invitasjon til nominering offentliggjøres i lokalpressen, med angivelse av tidsfrist og hvor nominasjonen skal sendes. Hvem som er nominert, offentliggjøres ikke. - Det skal ved utdeling foreligge en begrunnelse for juryens valg. - Prisen deles ut under 1.mai arrangementet på Tangen. -Rune Alnæs. Nominasjonsfrist i 2011 er 26. April, se eller kontakt Eli Knøsen på telefon runnelse i hans store bidrag til bygdefolket ved og opparbeide badestrand på sin eiendom. Her blir gresset klippet og søppel tømt hele sommeren igjenom. Røyses bidrag til bygda stopper ikke der, en tidligere... at det på Tangen og omegn bor folk som representerer mer en 14 nasjonaliteter? seter til gården fant han bedre anvendelse for ved å gi den bort for allment bruk og opplevelse. Stein Vidar Slæprud (2010) Fikk prisen for måten han driftet Tangen Koisk og Pub. Her var det lagt vekt på Slæpruds måte å ha en varmestue dom har høggi skogen så hardt at hakkespetten lyt ha med seg niste når`n flyg over der. for bygdas unge. Her kunne ungdommen treffes og slå av en prat uten kjøpetvang, de hadde til og med -Odvar Nordlis kommentar etter en tur på Almenninga. eget bord. Juryen la også vekt på Stein Vidars store og lange engasjement innenfor fotballen og junior avdelingen her Mai på Tangen» Program og magasin 1. Mai på Tangen» 11

7 Stille før stormen SPØRREKONKURRANSE Under arrangementet I år tar vi opp en gammel tradisjon, nemmelig spørrekonkurranse. Inspirert av ni-timens 3x3 tar vi her fram og synliggjør en av arrangementets røde tråder. Med mottoet den som vet hvor man kommer fra, kan reise hvor som helst vil finale vinneren få en liten reise for to personer. Først i programmet vil to kandidater bli utspurt. Den som har oppnådd flest poeng, går videre til finaleomgangen. Ved poenglikhet vil antall rette svar i den siste kategorien gi forrang. Noe senere vil to andre kandidater møtes på samme måte, med samme regler, og fra denne andre omgangen vil en deltager gå videre og møte vinneren fra første omgang til finale. Vinneren av finalen vinner en reise for to personer. Bjørnar hæn seie att n har så vondt i huggu, men det lyt fell vara fantomsmerter! -Kjærringa hass Bjørnar STATENS VEGVESEN» EINAR SØBERG Våren 2012 går startskuddet for bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Kleverud/Labbdalen. Denne utbyggingen vil sysselsette et firesifret antall personer, noe som vil sette sitt preg på lokalmiljøet. Statens vegvesen vil gjennomføre noen byggeaktiviteter sør i Stange i 2011, men aktivitetsnivået i år vil bli lavt sammenlignet med aktiviteten fra våren Jernbaneverket og Statens vegvesen er i full gang med å forberede seg for byggingen av fi refelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Kleverud/Labbdalen. I løpet av 2011 skal blant annet prosjektets planer gjennom en ekstern kvalitetssjekk, detaljerte byggeplaner utarbeides og fi nansieringen behandles av Stortinget. Dette er et arbeid som lokalbefolkningen i liten grad vil merke, men de to samferdselsetatene vil i løpet av 2011 også gjennomføre byggeaktivitet som lokalbefolkningen vil legge mer merke til. Forberedelser til veg- og baneutbyggingen Som et ledd i den kommende vegog baneutbyggingen langs Mjøsa, vil Jernbaneverket og Statens vegvesen i løpet av 2011 gjennomføre noen forberedende arbeider på hele strekningen mellom Minnesund og Kleverud/Labbdalen. Sør i Stange vil følgende forberedende arbeider bli gjort i løpet av 2011 og første kvartal i 2012: - Riving av hus og hytter. Bygningene rives først etter de er overtatt av Jernbaneverket / Statens vegvesen. - Avskoging av de fremtidige traseene for fi refelts E6 og dobbeltsporet jernbane. - Flytte høyspent - Bygge lokalveg mellom Tyllin og Hestnes - Opparbeide ny tomt for renseanlegg på Strandlykkja - Uttak av masser langs eksisterende jernbane. Gang- og sykkelveg langs fv. 222 E6-utbyggingen vil også merkes i Tangen-området i 2011 i forbindelse med at det i perioden fra midten av mai til november skal bygges to gang- og sykkelveger langs fv. 222 i området rundt Tangen. Den ene gang- og sykkelvegen skal bygges på den 1,4 kilometer lange strekningen fra Tangen til Skogsrud, mens den andre skal bygges langs fv. 222 på den 1,75 kilometer lange strekningen fra Tangen til Mosebakken. Disse to gang- og sykkelvegene vises i kartet under. I forbindelse med utbyggingen av de to gang- og sykkelvegene vil det bli redusert hastighet for trafi k- ken på fv. 222 forbi steder hvor det pågår arbeider. Av hensyn til arbeidernes og trafi kantenes sikkerhet, anmodes trafi kantene om å overholde skiltet hastighet. De to gang- og sykkelvegene er trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med E6-utbyggingen. Dette henger sammen med at utbyggingen av E6 er delvis bompengefinansiert, noe som gjør at det er ventet en viss økning i trafikken på lokale veger i området. I den sammenheng skal det derfor gjennomføres trafikksikkerhetstiltak knyttet til lokalveger i utbyggingsområdet. Stortinget har avsatt 15 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med E6-utbyggingen i Stange kommune. Statens vegvesen foreslo 14 ulike tiltak som kunne bygges i Stange, og ut fra disse forslagene vedtok kommunestyret i Stange hvilke tiltak som skulle bygges innenfor den økonomiske rammen Stortinget hadde gitt. Vi i Statens vegvesen håper gang- og sykkelvegene vil bedre sikkerheten for myke trafikanter og at den vil være til glede og nytte for lokalbefolkningen i Tangenområdet. En opptrapping til byggeårene Byggeaktiviteten sør i Stange vil være liten i 2011 sammenlignet med hva som vil være tilfellet fra 2012 til Noen vil kanskje hevde det blir en gradvis opptrapping til stormen, men vi i Jernbaneverket og Statens vegvesen vil så langt det lar seg gjøre skåne beboerne i området. Likevel er det viktig å understreke at en bygging av fi refelts veg og dobbeltsporet jernbane vil prege lokalsamfunnet på fl ere måter. Med litt fl eksibilitet fra alle involverte parter, har vi i Jernbaneverket og Statens vegvesen en tro på at byggeperioden vil gå fi nt sett med alles øyne. Det artige med Lakefestivalen er at det er lake både oppå og under isen. -Odd M Lundquist Selve konkurransen gjennomføres ved at to kandidater blir spurt tre ganger tre spørsmål. De første tre spørsmål er ja/nei spørsmål. Deretter følger tre spørsmål med to svar alternativer, det hele avsluttes med tre siste spørsmål er spørsmål som krever eksakt svar. Kandidaten har 30 sekunder til å svare i hver avdeling. LAKAFISKE I TANGENVIKA Stange Jeger og Fiskerforening Lake tilhører brosmefamilien som er en undergruppe av torskefamilien og er den eneste av denne gruppen som lever i ferskvann. Laken finnes fra Østfold til Finnmark, med unntak av Nordland. Mjøsa har en stor stamme av lake, og isfiske etter denne er populært. Laken er vinteraktiv og kan veie over 30 kg. I følge Fish Base er største rapporterte lake på 152 cm, og veide 34 kg. (Wikipedia) Lakafiske på Tangen har lange tradisjoner. Laken går inn på ei stor grunne (Korsødegårdsøra) for å gyte, det gjelder å finne riktig tidspunkt for at det skal bli fangst. Før i tida kom det fiskere fra Stange, Odalen og Eidsvoll for å pilke lake på øra. Lakafiske foregår på kveldstid, og det kunne samles mange ivrige fiskere, noe som skape fin stemning og sosialt samvær med bål og parafinlykter på isen. I de senere åra har det vært lenge Under arrangementet trekkes fire deltagere til konkurransen. mellom hver gang isen har lagt seg. I 1996 tok Stange Jeger og Fiskerforening tak i den gamle tradisjonen og arrangerte for første gang det vi kaller lakafestival. Det kom utrolig mye folk og det ble en helt spesiell stemning. De fleste brukte gammeldagse fjøslykter som gir et lunt og varmt lys. Det var et fantastisk skue i mørket, da hele vika var dekket av det varme skinnet fra fjøslyktene og bålene. Husker ikke om det ble dratt opp mye fisk, men rammen rundt gjorde at det ikke hadde så stor betydning for at arrangementet skulle bli vellykket. Det er blitt arrangert festival tre ganger siden 1996 men på grunn av uheldige omstendigheter med vær og is forhold har det ikke blitt slik suksess som første gang. Problemet er at planleggingen ikke kan starte for tidlig da is forholdene må være på plass først. KLÆR FOR: BARN - DAME -HERRE GARN - SKO GARDINER / UTSTYRSVARER DYNER / PUTER TANGEN OG ESPA TAXI Vakttelefon: Mai på Tangen» Program og magasin 1. Mai på Tangen» 13

8 TANGEN VEL Nina Weensvangen Tangen Arbeiderlag Tangen visjon 1.MAI 2011» DAG ARNE SYVERINSEN Det er vanlig at vi benytter 1.mai-dagen til å fokusere på historien og dagens stolte tradisjoner. Det har funnet sted en fantastisk utvikling av samfunnet her hjemme og ute siden 1.mai første gang ble markert i Man skal ikke stoppe lenge opp for å forstå at denne historie og tradisjon selvfølgelig også i framtida må stå helt sentralt i markering av dagen. Den som vet hvor en kommer fra, kan reise hvor som helst. Når dette er sagt, har jeg lyst til å bruke denne spalteplassen til å rette blikket framover, rett og slett være så dristig at jeg forsøker å se litt inn i krystallkula. Det vi ser er at Tangensamfunnet står foran store og gjennomgripende endringer. Hvor store, og hvor gjennomgripende disse endringene vil bli, og ikke minst i hvilket tidsspenn dette vil utvikle seg er det ulike oppfatninger om. Det vi vet er at vei og baneutbyggingen er i gang. Videre vet vi at det arbeides med å tilrette-legge for en massiv boligutvikling i og rundt Tangen og snart vedtas sentrumsplan for Tangen tettsted. Ved E-6 på Skavabakken tas første spadestikk nå i vår. Jeg er av dem som er helt sikker om at det vi ser her, bare er begynnel-sen på en utvikling for Tangen og omegn. Vi kan meget sannsynelig se en fordobling av folketallet innenfor et tidsrom som gjør det mulig å hevde at områdene våre vil endre seg mer de neste 15 år, enn hva som har skjedd de siste 50 år. Flere folk, mer næringsvirksomhet, økt offentlig servise og tjenestetilbud er resultater alle lokalsamfunn ønsker velkommen og som alle støtter. De muligheter lokalsamfunnet vårt står ovenfor reiser etter min mening to helt vesentlig og spennende utfordringer. Hvordan sikre lokalt folkestyre over utviklingen? Det er ikke slik at utvikling er noe som kommer av seg selv. Bestandig står det mennesker og interesser bak det som ofte blir maskert og pakket inn i benevnelser som utvikling og tidsånd. Men igjen, en utvikling kommer aldri av seg selv som om det var en regnbyge. Utvikling drives av mennesker og interesser, på samme måte som tidsånd heller ikke er noe annet enn oppfatninger båret fram av mennesker. I dette perspektivet er jeg grådig opptatt av at den utvikling som nå kommer, ikke skal komme som et ensidig resultat av kommersielle interesser og byråkratiske papirøvelser. Det skal ikke være slik at et kjøpesenter, en veistubb eller et boligfelt kommer til regionen fordi utviklingen ble slik Like ille er det om det vedtas planer og gis byggetillatelser uten at man har hatt lokal innflytese over dette. Jeg er vel av dem som begynner å bli litt lei dette med at det i kraft av plan- og bygningsloven arrangeres offentlig folkemøter, der vi blir sittende som nikkedokker til informasjon om prosjekter som allerede er bestemt. Den andre store utfordringen jeg ser, er å ta vare på det man kanskje kan kalle Tangenkulturen. Vi er velsignet med å kunne leve med et sjeldent aktivt kulturliv sør i Stange. Rundt kor, korps, idrett, skytterlag, velforening, Tangenrock og Lakefestivaler er det mulig å få øye på det jeg velger å kalle Tangenkultur. Spørsmålet jeg stiller meg er; hva skjer når denne kulturen blir eksponert for dobbelt så mye folk, mer turisme og økt gjennomgangstrafikk? Alle foreninger, formål og dugnader ønsker seg nye deltagere. Men hva gjør vi når vi i en kulturell sammenheng, nærmest over natta blir utsatt for inntrykk utenfra. Hvordan forhindre at vi ikke våkner opp en dag med lagdelt kulturliv, der man på den ene side har vi som har drevet med dette bestandig og på den annen side har innflyttere og nykommere? Jeg er ikke i tvil om at ildsjelene i våre foreninger og lag er i stand til å ta med det beste av oss inn i den nye tid, men jeg tror vi kan hjelpe oss selv ved at vi allerede nå begynner å sette fokus på dette. Kulturdiskusjoner om tingenes tilstand har det til felles, at de som oftest finner sted for sent. Derfor har vi alle nå en unik mulighet til å ta denne diskusjonen i forkant! 1.mai dagen er en utmerket anledning til å reise framtidsdebatten. En kolossalt spennende samtale om hvordan det bør bli, men like viktig- om ikke viktigere: en diskusjon om hvem som skal bestemme hvordan det skal bli. La oss satse på å bygge gode strukturer for å sikre lokal bestemmelsesmakt over den utvikling som nå kommer. Slik kan vi alle bære med det beste av oss inn i det som garantert blir mulighetenes ti-år for sør i Stange. Tangen Vel er en frivillig organisasjon som har som formål å ta vare på Tangens historie, utvikle bygda og gjøre plassen mer attraktiv. Tangen Vel er et arbeidsverktøy for den enkelte innbygger for å få mer innflytelse i kommunens beslutninger som berører Tangen. Gjennom årene har vi noen faste aktiviteter som vi avholder; søppelplukking på dugnad før 1. mai, TangenDagen, julegrantenning og vedlikehold av fiskebrygga, stier og turområder i nærmiljøet. I tillegg til dette engasjerer vi oss i politiske saker som berører Tangen; både E6-utbyggingen og jernbanens dobbeltspor er noen av sakene vi har engasjert oss i. Men først og fremst er det viktig for oss å være med på å gjøre Tangen et trivelig sted å bo. Vårt siste store prosjekt var stien mellom Gravika og Korsødegården, og vi er veldig stolte og glade for at den blir så mye brukt av folk på Tangen. Vi vet det er mange som har ideer om tiltak som bør gjennomføres og vi vil gjerne være med å utføre dem, så ikke nøl med å ta kontakt med oss, det er derfor vi er her. Som alle frivillige organisasjoner er vi avhengig av betalende medlemmer og uten dere er det dessverre ikke mye vi klarer å utrette. Derfor vil vi rette en stor takk til dere som setter pris på jobben vi gjør og støtter oss gjennom medlemskap. hvis du er over 50år, og dæ itte gjør vondt noen stand når du står opp om morran, da er du sannsynligvis dau. - Nils A Rhøne, filosoferende over livets gang... at London, Paris, Kairo, Stalingrad og New Gardvik også er navn på Koier i almenningene? Tangen Arbeiderlag er en del av Arbeiderpartiets organisasjon. I Stange er dette organisert slik at 8 lokale lag, slik som Tangen, til sammen danner et kommuneparti, Stange Arbeiderparti. Det er kommunepartiet som stiller liste til kommunevalget. Alle viktige avgjørelser i Stange Arbeiderparti blir fattet av representantskapet. I Representantskapet møter alle lokallagene etter medlemstall. Tangen Arbeiderlag har i dag 4 representanter. Tangen Arbeiderlag oppfatter sin rolle som todelt, vi skal være et talerør for bygdene vi representerer - og vi skal være Arbeiderpartiets talerør til bygdene og borgerne. Hva Tangen Arbeiderlag arbeider med: - Å få reist et minnesmerke over Tullingen. - Lage et dokument over hvordan vanlige folk levde og bodde ved Bjørklund. - Å sette et stadig forsterket fokus på bygdene sør i Stange. - Bidra til bevissthet omkring den store lagånd og evne til å løfte i flokk som kjennetegner våre bygder. - Få flere tilbud til den flotte ungdommen vi har, ikke bare til de som deltar innen tradisjonelle aktiviteter i kulturlivet. Hva Tangen Arbeiderlag mener å ha bidratt vesentlig med i den seneste tid: - At Nils A Røhne ble ordfører i Stange. - At det ble en fullverdig skole på Espa. - Opprettholde og utbygge Tangen legesenter. - At butikken kunne utvide. - Å sette Tangen på Norgeskartet. Tangen Arbeiderlag er altså opptatt av å fortelle hva vi arbeider med, og ikke minst: å fortelle om saker der vi mener vi har utgjort en forskjell! Mest av alt er vi opptatt av å få deg som medlem. Flere medlemmer er viktig fordi det gir oss flere meninger og oppfatninger, ideer og erfaringer. Flere medlemmer gir oss i tillegg flere medlemmer i representantskapet og med det større innflytelse over politikken i Stange. Lykkes vi med dette er jeg ikke i tvil om at det om hundre nye år vil være enkelt å se at det var framsynthet, evne og vilje til samhandling og kloke valg i begynnelsen av det 21. århundre som skapte virkeligheten. Ikke utviklingen og tidsånd. KJINNE DU ATT DEG?» FASIT s.3» Tangenvika sett fra Espa. s.5» Halmhuset på Tangen skole. s.7» Tangen Stasjon. s.10» Tangen Skole. s.11» Tangen Brenneri. Bli medlem: eller ring Arbeiderlaget v/ Eli Knøsen: Mai på Tangen» Program og magasin 1. Mai på Tangen» 15

9 Med forbehold om endringer GUDSTJENESTE I TANGEN KIRKE - Tangen Damekor og Tangen Mandskor framfører Messe til jorden av Odvar Nordli TANGEN SAMFUNNSHUS - Aspirantkorpset spiller - 3 x 3 (konkurranse) - Arne Næss Olstad med gitar og grov kjæft - Tangen Damekor - Sentralmakt og Lokaldemokrati v. Frank Aarebrot Grafisk utforming og illustrasjon: Ida Ellinor Syverinsen» Kontakt: PAUSE - 3 x 3 - Arne Næss Olstad med gitar og grov kjæft - Reisebrev fra ingenmannsland - Tangen Mandskor PAUSE - 3 x 3 - Valeo spiller - Tale for dagen v. stortingsrepresentant Hadja Tajik - Finale 3 x 3-1.Maiprisen AVSLUTNING v. Nils A Røhne

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Månedsbrev Harelabben Mars 2014

Månedsbrev Harelabben Mars 2014 Månedsbrev Harelabben Mars 2014 Tilbakeblikk på februar: Endelig ble det bursdagsfeiring på Harelabben. Hurra for Eirik, Sigurd og Anna 2 år! Bursdagene ble feiret med flagg, bursdagskrone, «Hurra for

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner.

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner. Presidentens hjørne Kjære Rotary venner. Da har vi satt i gang Rotary hjulet for enda en omgang, hjulet har gått rundt 45 ganger siden vår klubb ble stiftet i 1972. Hjulet har gått rundt 20 ganger siden

Detaljer

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige.

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Reisebrev fra Norrlansveckan 2012. Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Det er noe hustrig og kaldt hjemme skal bli fint og komme til litt varme, vi har fikset litt

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint?

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Med midler fra TV-aksjonen 2013 - «Ingen

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920.

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. 10 Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. De fleste nordmenn giftet seg stort sett med.. i begynnelsen i det nye

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ MAI 2014 Hei alle sammen! Da var en flott mai måned over. Vi har avsluttet prosjektet vårt Vikingene kommer, feiret 17. mai sammen med Gauselbakken barnehage og hatt Talentiaden.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør: Vidar Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør n har ordet: Redaksjonen kan ikke skylde på annet en dårlig inspirasjon for at det har gått både vinter og vår siden

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Rockebussen Finnmark 2016

Rockebussen Finnmark 2016 Rockebussen Finnmark 2016 Navn på prosjekt: Rockebussen Finnmark til Rock Mot Rus 2016 Prosjekt leder: Per Inge Olsen +4745415714 rockebussenfinnmark@gmail.com Rockebussen Finnmark Prosjekt periode: Oktober

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Mars 2015. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole. 6. Vi repeterer formen sirkel. 4. Vi går på tur

Mars 2015. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole. 6. Vi repeterer formen sirkel. 4. Vi går på tur Mars 2015 Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole 3. 4. 5. 6. Vi repeterer formen sirkel 9. Lekegrupper på avdeling 10. 11. 12. 13. Vi jobber med formen «trekant» 16. Kulturskole 17. 18. 19. 20. Vi jobber

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime PLAN FOR MAI 2016 LOPPA TEMA: 17.mai og fysisk aktivitet Uke/ fagområde Språk, tekst og kommunikasjon Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Nærmiljø og samfunn 9. 16. 2. pinsedag Bhg stengt 3. Uteleik

Detaljer

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly Jens O. Simensen Veien videre Mona & Dagfinn Enerly Om forfatteren: JENS O SIMENSEN har vært I mediebransjen i mer enn 30 år. Han har skrevet ere teaterstykker og over 20 bøker. I 2005 utga han Godfotarven

Detaljer