ÅPNINGSMELDINGER Relépresisjon Side 1 av 72 ÅPNING BESKRIVELSE VIKTIGSTE SVAR. 16+hp skjev fordeling 17+hp balansert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅPNINGSMELDINGER Relépresisjon Side 1 av 72 ÅPNING BESKRIVELSE VIKTIGSTE SVAR. 16+hp skjev fordeling 17+hp balansert"

Transkript

1 Relépresisjn Side 1 av 72 ÅPNINGSMELDINGER ÅPNING BESKRIVELSE VIKTIGSTE SVAR 1 16+hp skjev frdeling 17+hp balansert 1 = 0-7hp. 1 = a) 8+hp 5+sp. b) 8+hp 5+ru. 1 = 8+hp 5+hj. 1NT = 8+hp 5+kl. 2 = 8-10hp, balansert. 2 = 11-13hp, balansert. 2 = 14+hp, balansert. 2 = 8-10hp, 4441 hånd hp 1+ru 1 = a) Naturlig. b) Kunstig GF. 1 / hp, 5krt 1NT = GF 2 = Invitthånd. 1NT 14-16hp kan ha 5 krt majr 2 = Stayman. 2 /2NT = Overføring til /. 3x = Singel/renns hp, 5+kl g majr eller 6krt. 2 = Kunstig krav. 2 2 /2 Utenfr snen: Jammer 2-8hp, maks 2 krt i kl, g 3-5 krt i sp/hj/ru I snen Svake t. 6-k 10-13hp i 4.hånd Svake t. Kan ha 4-krt i mtsatt majr. 6-k 10-13hp i 4.hånd 2NT = Kunstig krav. 3 /4 = Sperr med tilpass i t farger. 2NT = Kunstig minst invitt. 2NT = Spør etter singel. 3 = Spør m min/maks g farge. 2NT Gd sperr 3 = Pass/krriger. 3 = Spør etter fargen 3x Sperr 3x - 3M = Invitt. 3M 4m = Cue-bid. 3-4 = 2E. 3-4 = 2E. 3NT Gående minr 4 = Meld fargen. 4 = Spør etter krtfarge. 4 /4 Gående majr 8-stikk Sperr i 3.hånd Relefargen er spørsmål. 4NT er spill. 4 /4 Sjanse 4NT = Key-Card. 4NT Spør etter spesifikt ess 5 = Ingen ess. 5NT = 2 ess. 5 /5 /5 /6 = Ess i fargen.

2 Innhldsfrtegnelse Side 2 av 72 Åpningsmeldinger...1 Slem-apparat...4 TRS...4 LKH...4 KCB/ESM/CRO/FSM...5 Superrelé etter svar på CRO/KCB...7 Superrelé etter at eksakt frdelingen er kjent...7 Sleminvitt før eksakt frdeling er kjent...7 Regler fr Cue-bid...8 3NT etter sleminvitt i majr...8 Etter 4 /4 kunstig sleminvitt i majr...9 Etter 4 /4 naturlig sleminvitt...9 Innblanding i relésekvens...10 Med sterke krt på begge hender...10 Viktige Prinsipp...11 Åpning Svar på NT NT Etter mtpartens dbling:...20 Etter innmelding 1 :...20 Etter innmelding 1..2 :...20 Etter mtpartens innmelding 2NT eller høyere:...22 Etter mtpartens Yeslek 1 /1 /1 /1NT/2 /+++:...23 Åpning Svar på Etter mtpartens pplysende dbling:...32 Etter mtpartens innmelding på 1-trinnet:...32 Etter innmelding 1NT:...34 Etter innmelding 2..2 :...34 Etter innmelding 2NT eller høyere...35 Etter innmelding bak svarhånden...36 Kmpetitive situasjner...37 Åpning 1 / Svar på åpning Svar på åpning NT NT / g 1-2NT NT g g g Diverse etter åpning 1 /1 :...42 Etter mtpartens innmelding:...43 Etter pass i åpning:...45 Åpning 1NT NT Overføring:...47 Singeltn/renns:...49

3 Side 3 av 72 Innhldsfrtegnelse Mtparten melder ver 1NT...49 Åpning Innmelding ver Åpning Åpning 2 / Åpning 2NT...56 Åpning 3 /3 /3 / Åpning 3NT...57 Åpning 4 / Langfargeinvitt...57 Kravpass-situasjner...58 Redbling...59 Blackwd NT kvantitativt NT Stre frie...61 Etter pplysende dbling...62 Etter makkers fargeinnmelding...63 Etter makkers innmelding 1 /1 (gså 1-1 )...63 Etter makkers innmeld. på 2-trinnet (uten hpp)...64 Etter 1-2 (inn) g pass fra RHO...64 Frsvar mt 1 / Innmelding 1NT/2NT...66 Etter makkers Michaels Cue-Bid...67 Overmelding på 3-trinnet spør etter hld...67 Frsvar mt sterk 1 / Frsvar mt 1NT...68 Respnsiv dbling...68 KmpetItive psisjner...69 Lebenshl...69 Frsvar mt 2 multi g svake t...69 Dbling av 3NT /4 Med/Uten hpp sm Diverse frsvar...71 Mtspill...72

4 Side 4 av 72 Slem-apparat SLEM-APPARAT TRS Hvis pengintervallet er > 4hp: 1 trinn = Minimum (TRS+) 1 = 5413, 5512, 6412, 6511, = 5431, 5521, = = 5503, 6403, 6502, = 5530, 6430, 6520, = = 5440 Etter trinn 1 g 2: 1 = Rele, 3NT = Spill. 2 = Sleminvitt i lengste farge 3 = Sleminvitt i neste lengste farge 4 = Sleminvitt i 2-3 krt fargen. Etter 5422: 1 = KCB, 3NT = Spill. Standard regler fr superrelé g sleminvitt. 1-1NT = KCB, 3 /4 = Nat, 4 = SI[hj] Etter trinn 4 g 5: 1 = Relé. 2 = Sleminvitt i lengste farge. 3 = Sleminvitt i neste lengste farge. Hvis t farger er like lange: Laveste = lengst. Etter trinn 6 g 7: 1 = KCB Standard regler fr superrelé g sleminvitt. Høyeste melding fr sleminvitt er 4 eller 4 /4 hvis dette er rennsfarge. LKH Med 4441, 5332, 6322, 6331, 7321, 7330 g eksakt 54 viser Laveste melding Krtfargen(e) Høyest Med 4441 : 1 = = = 4441 Eksakt 5-4 : 1 = 13 2 = 31 3 = 22 4 = 04 5 = 40 Med 6322 : 1 = = = 6322 Eksakt frdeling med 6322 vises kun dersm relé er 3 eller lavere. Med relé 3 eller høyere er dette KCB g ikke LKH.

5 KCB/ESM/CRO/FSM Side 5 av 72 Slem-apparat Etter at styrke g eksakt frdeling til svarhånden er kjent, brukes KCB g ESM til spørsmål etter ess g nøkkelhnnører. KCB med 4333, 4432, 4441, 5332, 6322, 6331 g 54-hender. ESM med 55, 64, 65, 74, 7321, 7222 g 7330 (minst 10 krt t farger eller enseter med 7+krt). KCB-skala KCB spør etter ess g KD kmbinasjner i farger på minst 3-krt. Brukes fr frdelingene : 4333, 4432, 4441, 5422, 5431, 5440 g 5332, 6322, 6331 De fem første trinnene er like fr alle frdelingene 1 = 1 eller 4 2 = 0 eller = 0 + KD 4 = 1 + KD 5 = 2 Med 4333, 4432 Med 4441, 5422, 5431, 5440 Med 5332, 6322, 6331 : KD i farger på minst 3-krt. : KD i farger på minst 4-krt. : KD i langfargen. 5332/6322/ /4432/4441/ = 2 + D eller K 6 = 2 + KD 7 = 2 + KD 7 = 1 + 2*KD 8 = 3 + D eller K Med 5-11 endres skalen fr 5332/6322/6331 til 6 = 2 + D 7 = 2 + K 5-11 etter: - pass først, - 1 svar på 1, - psitivt svar med 8-11 på 1. Nytt relé er CRO etter knger/damer. CRO 1 = 1 eller 4 2 = 0 eller 3 3 = 2 med samme farge (Clur) 4 = 2 med samme rang (Rank) 5 = + eller + (Odd) Hvis CRO er 4NT eller høyere byttes 1. g 2. trinn.

6 ESM Slem-apparat Hvis det er vist minst 10 krt i t farger (55,64,65,74) er melding av en av fargene naturlig (kun på utgangsnivå), første g andre ledige melding er ESM. ESM fastlegger trumfen g spør etter ess g trumf D, trumf K regnes sm ess. ESM brukes gså når svarhånden viser 7 krt g enseter. Med 64, 55, 65 g 74: Laveste relé = ESM med lengste farge sm trumf. Nest laveste = ESM med sidefargen sm trumf. Med 55 betraktes laveste 5-k sm lengst. Side 6 av 72 Med 7222, 7321, 7330: Laveste relé = ESM med 7-k fargen sm trumf. Nest laveste (maks 4 ) = Sleminvitt i langfargen. Høyeste melding fr spørsmål etter frdeling er 4. Hvis 4 ikke viser eksakt frdeling er 4NT/5 ESM med lengste/nest lengste farge sm trumf, ikke LKH. Svarskala 1 = 1 2 = 1 + D 3 = 0 eller 3 uten D 4 = 2 5 = 2 + D 6 = 3 + D 7 = 4 Etter svaret på ESM er melding av trumffargen sign-ff. Andre meldinger er fargespørremeldinger (FSM). Laveste frie melding spør i svarhåndens lengste sidefarge, nest laveste i nest lengste. Er t farger like lange betraktes den laveste sm den lengste. Rangeringen av fargene er: 1 = Lengste sidefarge. 2 = Nest lengste sidefarge. 3 = Trumffargen. 4 = Krteste sidefarge. Dersm relémelderen hpper ver en farge kmmer denne fargen på sisteplass i skjemaet i neste melderunde. FSM kan bare brukes en gang i hver farge, dvs.: etter å ha spurt i en farge fjernes denne helt fra skjemaet. FSM 1 = Ingenting eller KD 2 = D eller EK 3 = K eller ED 4 = E 5 = EKD

7 Side 7 av 72 Slem-apparat Superrelé etter svar på CRO/KCB Etter svaret på CRO/KCB er fargen ver reléfargen (maks 3-krtsfarge på utgangsnivå) superrelé. Etter svar på CRO etter damer er reléfargen superrelé. 1 hnnør eller ess 1 = Lengste farge 2 = Nest lengste farge. 3 =.. Dersm t farger er like lange kmmer den laveste først. 2 hnnører (CRO svar) 1 = T til sammen lengste fargene. 2 = T til sammen krteste fargene. 2 ess (KCB svar) 1 = Samme farge 2 = Samme rang 3 = + eller +. 3 hnnører eller ess 1 = Mangler i krteste. 2 = Mangler i nest krteste. 3 =.. Dersm t farger er like krte, kmmer den høyeste først. Superrelé etter at eksakt frdelingen er kjent Etter at hele frdelingen (4333, 4432, 4441, 5332, 5422, 5431, 6332, 6331) er kjent kan en melde fargen ver (eller 2 farger ver) relefargen (kun 4 g 4 ) sm sleminvitt i en av t lengste fargene svarhånden har. Dette må være en majrfarge på minst 4-krt eller en minrfarge på minst 5- krt. Dersm superrelefargen er på minst 4-krt, er dette naturlig støtte g ikke superrele. Begge majr Majr+minr : Med lik lengde : 4 =hj, 4 =sp. Med ulik lengde: 4 =lengste majr, 4 =krteste majr. Hvis 4 er rele: 4 =Sleminv. i lengste farge. : 4 i minrfargen er naturlig 4 i mtsatt minr er sleminvitt i majr. Hvis 4 er rele: 4 =Naturlig hvis ru, majr hvis kl. Dersm alternativet er majr eller minr prefereres 4-krt majr framfr lengre minr (eks. hj + kl g 4 er KCB, 4 = sleminvitt i hj). Sleminvitt før eksakt frdeling er kjent Spesielle regler etter svar på TRS. Hvis naturlig støtte på 3-trinnet ikke er mulig: Enseter i majr: 4 (4 hvis 4 relé) Enseter i minr: 4 i minrfargen.

8 Regler fr Cue-bid Side 8 av 72 Slem-apparat -1. g 2. kntrller meldes m en annen. -En splintermelding har ikke startet en Cue-bid serie -> makkers Cue-bid viser tillegg (Cue-bid etter samme regler sm nedenfr). -Cue-bid i ny farge på 5-trinnet viser nesten alltid 1. kntrll. -Hpp i ny farge i en Cue-bid serie viser renns g er Exclusin BW (5E). -Hpp i ny farge på 5-trinnet er Exclusin Blackwd (5E). 3NT etter sleminvitt i majr Fra en ubegrenset hånd viser 3NT seriøs sleminteresse p 3 p 3NT = Sterk sleminvitt. 4 = Mildere sleminvitt. Fra en begrenset hånd viser 3NT en hånd med lite kntrller 3NT Cue-bid 4M maks 1 2 E/KD i trumf 8-11 maks 2 3 EK/ED i trumf maks 3 4 EKD i trumf maks NT maks 4 5 Maks svar (12+)på 1 betraktes sm NB. Trumf dame regnes sm en kntrll. Hvis støtte ikke er vist: 3NT benekter støtte. Hvis 3M mulig: 3M = Viser minst like mange kntrller sm kreves fr å melde cue-bid fr en hånd i pengintervallet under. 1NT = 4 eller 5 kntr. (dvs intervallet). 4M/3NT i neste runde med 4. 4 = 3 kntrller. 3 /4 = Cue-bid med spar g 6+ kntrller 3 = Sleminteresse med kl. Hvis 3M ikke er mulig: 4M viser støtte g lite kntrller sm 3NT i tabellen ver, med flere kntrller : Cue-bid. Samme prinsipp gså når minrstøtte ikke er vist (se neste side).

9 Eksempler NT 3-3 3NT 3 /4 /4 = Maks 4 kntrller. = Lavest Cue-bid g 5+ kntr. Side 9 av 72 Slem-apparat 2. West East D E K K 8 E 7 E J 9 6 D K D J 7 4 1NT - 2 2NT - 3 (Cue-bid siden 2NT viser 4sp g maks) ver 3 viser eksakt 5 kntrller 3NT ville ha vist maks 4 kntrller 4 /4 /4 viser minst 6 kntrller Etter 4 /4 kunstig sleminvitt i majr Etter 4 /4 sm viser sleminvitt i majr melder åpningshånden: Fargen under trumffargen viser nk kntrller til Cue-bid i henhld til tabellen ver g ikke nødvendigvis kntrll i fargen (har da ikke Cue-bid i en eventuell lavere farge). 4 i majrfargen viser lite kntrller sm 3NT i tabellen ver. Etter 4 /4 naturlig sleminvitt Etter 4 /4 naturlig sleminvitt (hvr fargen er meldt g støttet) melder åpningshånden: Cue-bid sm etter tabellen ver. 5 /5 viser samme antall kntrller sm maks fr 3NT i tabellen ver (med 11-13hp eksakt 3 kntrller). 4NT viser mindre kntrller enn 5 /5 (med 11-13hp maks 2 kntrller) Hvis støtte ikke er vist: 4NT = Sign-ff, 4 /4 = Cue-bid. Eksempel 1NT hva sm = Cue, minst 4 kntr. (dvs ett trinn mindre enn trengs hvis støtte er vist).

10 Side 10 av 72 Slem-apparat Innblanding i relésekvens Dersm mtparten melder inn i en relésekvens benyttes følgende regler: Etter dbling av TRS, LKH, KCB, CRO eller Superrelé: Pass = 1 trinn. Rdbl = 2 trinn. Laveste melding = 3 trinn. sv. 1 p 1NT p 2 p 2 x p = 1534, 1525, 1624, 1615, 1714 xx = 3514, 2515, NT = 2524 sv. Etter innmelding ver TRS, LKH, KCB, CRO eller Superrelé: Dbl = Frslag til straff (ftest minimum). Pass = 1 trinn. Laveste melding = 2 trinn. sv. Etter dbling er laveste melding nytt spørsmål. Etter dbling av svaret på en relémelding: Pass = Ber makker redble uten 1.kntrll. Melder sm m makker har meldt rele med 1.kntrll (kmmer ett trinn lavere enn uten Dbl). RD = Spill. Laveste melding = Naturlig. 1 p 1NT p 2 p 2 x p p xx = Ikke 1. kntrll (åpners 2 er nå rele). 2.. = 1. kntrll. Melder sm m makker har meldt 2 relé, dvs kmmer ett trinn lavere enn vanlig. Etter innmelding ver svaret på en relémelding: Ute av relesekvenser. Med sterke krt på begge hender Etter 1 åpning g 14+hp (4441) eller 14+hp g balansert på svarhånden, er alle relé- eller superrele-meldinger t..m. 5NT spørsmål, selv m dette er 3NT eller i en 4-krtsfarge på utgangsnivå.

11 Prinsipp Side 11 av 72 Viktige VIKTIGE PRINSIPP Spørsmål etter majr Etter: er 2NT fra åpner sp.mål etter 4-k majr: 3 = hj, 3 = sp, 3NT=ingen. 3 /3 = Dårlig dbbel g 3-krt i andre majr. 4 = Begge majr. Hvis svarhånden ikke trenger å være balansert: /2 (5kl/5ru + 4-k sidefarge) ber 2NT svårhånden melde naturlig. Etter spørsmål m hld Benektes hld er melding av minrfargen på 4-trinnet ikke krav. 1 2 /2 3 pass 4 = Ikke krav. 4 = Ikke krav 4M = Frslag. Dblinger under 2NT Dersm ingenting annet er avtalt betraktes alle dblinger under 2NT sm pplysende. Kntrller Trumf dame regnes sm kntrll 12+ svar på 1 Melder kntrller sm m en har vist NT etter majrinnmelding på 2-trinnet Kunstig invitt hvis enseter (ikke etter 1-2 ). Naturlig invitt hvis tseter. Kunstig etter mtpartens 1NT åpning. ODR Ofensive/Defensive Rati Høy ODR betyr gde ffensive verdier men med lite mtspillstikk. Innmelding ver invitt fra svarhånden 1 p 2 2 x = Straff mt 5hj 4m. p p x = 5hj 4m g 2-3 sp. 2NT = Singel spar. 3m = Gd 6-k 7-9hp

12 Side 12 av 72 Åpning 1 ÅPNING 1 16+hp uansett frdeling Svar på 1 1 = 0-7hp (1 =20+). 1 = a) 8+hp, 5+sp (1 =Relé). b) 8+hp, 5+ru. 1 = 8+hp, 5+hj (1NT=Relé). 1NT = 8+hp, 5+kl (2 =Relé). 2 = 8-10hp, balansert (2 =Relé). 2 = 11-13hp, balansert, ikke 4333 hånd (2 =Relé). 2 = 14+hp, balansert, ikke 4333 hånd (2 =Relé). 2 = 8-10hp, 4441-hånd (2NT=Relé). 2NT = 11+hp, 4333 hånd (3 =Relé, 3 =Majrsøk). 3 = 11+hp, 1444 (3 =Relé). 3 = 11+hp, 4144 (3 =Relé). 3 = 11+hp, 4414 (3 =Relé). 3 = 11-13hp, 4441 (4 =KCB). 3NT = 14+hp, 4441 (4 =KCB) = Relé, 20+hp. 1 = 16-19hp, (4)5+spar. 1NT = 17-19NT (2 =Søk). 2 = 16-19hp, 5+kløver (2 =Søk). 2 = 16-19hp, 5+ruter 2 =Søk 2NT=4hj, 2 =5-k, 2NT=nat, 3 =5hj. 2 = 16-19hp, 5+hjerter. 2 = Ber m 2NT 3 /3 /3 = 6hj + 4kl/4ru/4sp. 2NT = 5hj, 5440 frdeling 3 =LKH, men ikke GF, 3 = pass/krriger. 3 = 5hj g 5kl. 3 = 5hj g 5ru. 3 = 6hj g 5sp. 3 = Viser 9 stikk med spar. 3NT = Spill = 0-4hp. 1NT = 5-7hp, 5+majr (2 =Relé). 2 = 5-7hp, balansert (2 =Relé). 2 = 5-7hp, 5+kl g 4+krt i sidefarge (2 =Relé). 2 = 5-7hp, 5+ru g 4+krt i sidefarge (2 =Relé). 2 med 55 i minr. 2 = 5-7hp, 4441 hånd (2NT=LKH). 2NT = 3-4hp, minst 55 i majr (3 =LKH). 3 = 5-7hp, 6kl enseter (3 =Relé, 4 =SI). 3 = 5-7hp, 6ru enseter (3 =Relé, 4 =SI). 3 = 5-7hp, 7kl (Naturlig). 3 = 5-7hp, 7ru (Naturlig).

13 (1 = 0-4hp, ikke ess) 1NT = 20-21hp. 2 = F1. 2 = Naturlig NF 2 =Søk 2NT=4hj, 2 =5-k, 2NT=nat, 3 =5hj. 2 = Naturlig NF. 2 = Naturlig NF. 2NT = 22-23NT 3 = Naturlig NF = 0-2hp (Farge er F1). 2 = 3-4hp (Farge/2NT er GF). 2,3,3,3 = DJxxxx eller KJxxxx. Side 13 av 72 Åpning 1 NT - Struktur 1-1NT = 16/17-19hp NT = 20-21hp NT = 22-23hp NT = 24-25hp NT = 26-27hp NT = 28-30hp hp hp hp hp NT /2 2-2 /2 2-2 /2 2NT - 3NT - 4NT NT - 3 = Puppet Stayman. 3 /3 = Overføring. 3 = 5-5 i minr. 4 /4 = Naturlig. 2NT = Lver minst en 4-krt majr. 3 /3 = 5-krt. 3NT = Ingen majr. 2NT - 3-3NT = 4sp, ikke 4hj. 3 = 4hj, ikke 4sp. 3NT = Ingen 4-krt majr. 4 = 4-krt i begge majr, velg. 4 /4 = Naturlig mild sleminvitt. 4 /4 = Spill. 4NT - 5x = Naturlig sleminvitt.

14 Side 14 av 72 Åpning NT (1NT = 5-7hp, 5+hj eller 5+sp) 2-2 = 5+hj, sidefarge minr eller enseter. 2 = Begge majr ( 2NT=5+hj, 3..=5+sp. TRS skala). 2 = 5+sp 4+kl (2NT= TRS). 2NT = 5+sp 4+ru (3 = LKH). 3 = 5sp, 5332 hånd (3 = LKH). 3 = 6sp, 6332 hånd (3 = KCB). 3 = 6sp, 6331 hånd (3 = LKH, 4 = SI[sp]). 3 = 7sp, 7321 hånd (4 = LKH, 4 = SI[sp]). 3NT = 7222 (4 = ESM, 4 = SI[sp]). 4 = 7033 (4 = ESM, 4 = SI[sp]). 4 = 7303 (4 = ESM) 4 = 7330 (4NT = ESM) Eks NT = 6hj, 6332 hånd (3 =KCB, 3 =Nat, 4 =SI[hj]) (2 = 5-7hp, balansert) NT sm etter (2NT ver 2 er naturlig) 2 = 5+kl 4+hj (2NT=TRS). 2NT = 5+kl 4+sp (3 =TRS) ikke = 5+kl 4+ru (3 =TRS) ikke 0445, (2NT ver 2 er naturlig) 2NT = 5+ru 4+hj (3 =TRS). 3 = 5+ru 4+sp (3 =TRS) ikke = 5+ru 4+kl (3 =TRS) ikke 0454, NT - (1NT = 17-19hp) 2 = Søk, 0-7hp 2NT i neste runde lver ikke 4-krt majr. 2 = Overføring Ny farge i neste runde er ikke krav. 2 = Overføring. 2 = Overføring til 3. 2NT = Overføring til 3. 3x = Singeltn 5-7hp 3 /3 fra åpner er krav, 4 /4 er ikke krav NT NT 4 = Ikke krav.

15 1-1 8+hp 5+sp eller 8+hp 5+ru. Side 15 av 72 Åpning = Relé, 16+hp. 2 = 16-19hp, 5+kl 2 = 16-19hp, 5+hj NT = 8+hp, 5+ru. 2 = 8-11hp, 5+sp sidef. minr eller ens. (2 =Relé). 2 = 8-11/12+hp, 5+sp 4+hj (2 =TRS+). 2 = 12+hp, 5+sp 4+kl (2 =TRS). 2 = 12+hp, 5+sp 4+ru (2NT=TRS). 2NT = 12+hp, 5sp 5332 hånd (3 =LKH). 3 = 12+hp, 6sp 6322 hånd (3 =LKH). 3 = 12+hp, 6sp 6331 hånd (3 =LKH). 3 = 12+hp, 7sp 7321 hånd (3 =LKH, 4 =SI[sp]). 3 = 12+hp, 7sp 7222 (4 =ESM, 4 =SI[sp]). 3NT = 12+hp, 7033 (4 =ESM, 4 =SI[sp]). 4 = 12+hp, 7303 (4 =ESM). 4 = 12+hp, 7330 (4 =ESM) NT 2 2 = 8-11hp, 5+ru sidef. majr eller ens. (2 =Relé). 2 = 8-11/12+hp, 5+ru 4+kl (2 =TRS+). 2 = 12+hp, 5+ru 4+hj (2NT=TRS). 2NT = 12+hp, 5+ru 4+sp (3 =TRS). 3 = 12+hp, 6ru 6322 hånd (3 =LKH, 4 =SI). 3 = 12+hp, 6ru 6331 hånd (3 =LKH, 4 =SI). 3 = 12+hp, 7ru 7321 hånd (3 =LKH, 4 =SI). 3 = 12+hp, 7ru 7222 (4 =ESM, 4 =SI). 3NT = 12+hp, 0373 (4 =ESM, 4 =SI). 4 = 12+hp, 3073 (4 =ESM, 4 =SI[ru]). 4 = 12+hp, 3370 (4 =ESM). Etter innmelding bak svaret 1 Dbling fra 1 -melder viser ruter, andre viser 5+sp. 1 p 1 x p p = Svarer redbler uten 1. kntrll g melder sm på 1 relé med 1. kntrll. 1 =Relé etter redbling. 1 p 1 2 p 3 x = Viser 5+ruter. p = 5sp, helt minimum. 3 = 5+sp g 4+ru. 3 = 5+sp g 4+hj. 3 = (5)6+sp, enseter. 3NT = 5sp, balansert med hld.

16 1-1 8+hp, 5+hj. Side 16 av 72 Åpning NT = Relé, 16+hp. 2x = Naturlig NT - 2 = 8-11hp, 5+hj sidef. minr eller ens. (2 =Relé). 2 = 8-11/12+hp, 5+hj 4+sp (2 =TRS+). 2 = 12+hp, 5+hj 4+kl (2 =TRS). sv.. 1-1NT 8+hp 5+kl. 1-1NT 2 = Relé. 2x = Naturlig. 1-1NT 2-2 = 8-11hp, 5+kl sidef. majr eller ens. (2 =Relé). 2 = 8-11/12+hp, 5+kl 4+ru (2 =TRS+). 2 = 12+hp, 5+kl 4+hj (2NT=TRS). 2NT = 12+hp, 5+kl 4+sp (3 =TRS). 3 = 12+hp, 6kl, 6322 hånd (3 =LKH, 4 =SI). 3 = 12+hp, 6kl, 6331 hånd (3 =LKH, 4 =SI). 3 = 12+hp, 7kl, 7321 hånd (3 =LKH, 4 =SI). 3 = 12+hp, 7kl, 7222 (4 =ESM, 4 =SI[kl]). 3NT = 12+hp, 0337 (4 =ESM, 4 =SI[kl]). 4 = 12+hp, 3037 (4 =ESM, 4 =SI[kl]). 4 = 12+hp, 3307 (4 =ESM).

17 hp, balansert. 2 = Relé. 2NT Side 17 av 72 Åpning 1 = Spør m majr 3 = hj, 3 = sp, 3 /3 = Dårlig dbbeltn g 3-krt i andre majr. 4 = 44 i majr = 4333 hånd -> 2NT spør m majr 2 = 4hj, 4432 hånd. 2NT = 4sp, 4432 hånd. 3 = 5kl. 3 = 44 i minr, 4432 hånd. 3 = 5ru, = 5ru, NT = 5ru, NT - 3 = 44 i majr -> 3 =4423, 3 = = = = NT = _ 2NT 3-3 = = = NT = hp, balansert, ikke 4333 hånd. 2 = Relé. 2NT = Spør m majr 3 = hj, 3 = sp, 3 /3 = Dårlig dbbeltn g 3-krt i andre majr.

18 = 4hj, 4432 hånd. 2NT = 4sp, 4432 hånd. 3 = 5kl. 3 = 44 i minr, 4432 hånd. 3 = 5ru, = 5ru, NT = 5ru, hp, balansert, ikke 4333 hånd. Side 18 av 72 Åpning 1 2-2NT = 4hj, 4432 hånd. 3 = 4sp, 4432 hånd. 3 = 5kl. 3 = 44 i minr, 4432 hånd. 3 = 5ru, (3NT=KCB) 3NT = 5ru, = 5ru, hp, 4441 hånd. 2NT - 3 = 1444 (3 =KCB). 3 = 4144 (3 =KCB). 3 = 4414 (3 =KCB). 3 = 4441 (4 =KCB). 1-2NT 11+hp, 4333 hånd = 11-13hp (3 =LKH). 3 = 14+hp, 3334 (3 =KCB). 3 = 14+hp, 3343 (3NT=KCB). 3NT = 14+hp, 3433 (4 =KCB). 4 = 14+hp, 4333 (4 =KCB). 3 = 4hj (3 =KCB). 3 = 4sp (4 =KCB). 3NT = 11-13hp, 3334 eller = 14+hp, 3334 (4 =KCB). 4 = 14+hp, 3343 (4 =KCB).

19 hp, 1444 Side 19 av 72 Åpning = 11-13hp (3 =KCB). 3 = 14+hp, 1 eller 4 (4 =CRO). 3NT = 14+hp, 0 eller (4 =CRO). 4 = 14+hp, 0 + KD (4 =CRO). 4 = hp, = 11-13hp (4 =KCB). 3NT = 14+hp, 1 eller 4 (4 =CRO). 4 = 14+hp, 0 eller (4 =CRO). 4 = 14+hp, 0 + KD (4 =CRO). 4 =..

20 Side 20 av 72 Åpning 1 Etter mtpartens dbling: Pass NT = 5-7hp. = 0-4hp. = Sm uten dbling. Brukes uansett betydning av dblingen. 1 x p p 1 = 20+hp Samme svar sm med 8+hp på 1. Etter innmelding 1 : Pass Dbler 1..3NT = 5-7hp. = 0-4hp. = Sm uten innmelding. Brukes uansett betydning av p p 1 = 20+hp Samme frtsettelse sm uten innmelding. Etter innmelding 1..2 : Mt naturlige innmeldinger 1..2 brukes følgende frsvar: ? Pass = 0-5hp eller straff. Dbl = 4sp, 5+hp eller 5sp 5-7hp. 1 = 6+hp uten 4sp. 1NT = 5-7hp med hld. 2 = 6ru 4-7hp eller 5+ru GF. 2 = 5+kl, GF. 2 = 6sp 4-7hp eller 5+sp GF. 2 = 4sp 5ru, 5-7hp. 2NT = 5sp 5ru, 5-7hp. 3 = 4sp 5kl, 5-7hp. 3 = 6ru, KJ, EJ, KD, ED, 4-7hp. 3 = 4144, 8+hp (3 =KCB -> 1 trinn = 8-10). 3 = 6+sp, KJ, EJ, KD, ED 4-7hp p 2 3 = Nat, F1 -> 3 = Invitt. = GF p = F1. 3 = GF p p 3 = NF. Andre = GF.

21 Åpning ? Pass = 0-5hp eller straff. Dbl = 4hj, 5+hp eller 5hj 5-7hp. 1NT = 5-7hp med hld. 2 = 6ru, 4-7hp eller 5+ru, GF. 2 = 6hj, 4-7hp eller 5+hj, GF. 2 = 5+kl, GF. 2 = 6+hp uten majr. 2NT = 5hj 5ru, 5-7hp. 3 = 4hj 5kl, 5-7hp. 3 = 4hj 5ru, 5-7hp. 3 = 6hj, KJ, EJ, KD, ED, 4-7hp. 3 = 1444, 8+hp (4 =KCB -> 1 trinn = 8-10) NT? Pass = 0-5hp DBL = 6+hp. 2 = 6+ru 4-7hp eller 5ru GF. 2 = 6+hj 4-7hp eller 5hj GF. 2 = 6+sp 4-7hp eller 5sp GF. 2 = 5+kl GF. 2NT = 5+hj 5+sp, 4-7hp. 3 = 6+kl, 4-7hp. 3 = 6+ru, KJ, EJ, KD, ED 4-7hp. 3 = 6+hj, KJ, EJ, KD, ED 4-7hp. 3 = 6+sp, KJ, EJ, KD, ED 4-7hp ? Pass = 0-5hp. DBL = 6+hp, minst en 4-krt majr. 2 = 6+hj 4-7hp eller 5hj GF. 2 = 6+sp 4-7hp eller 5sp GF. 2 = 6+hp uten 4-krt majr. 2NT = 5+hj 5+sp, 4-7hp. 3 = 5+ru GF. 3 = 6+ru, 4-7hp. 3 = 6+hj KJ, EJ, KD, ED 4-7hp. 3 = 6+sp KJ, EJ, KD, ED 4-7hp. Side 21 av x 3 Pass = Krav. x = Begge majr ? Pass = 0-5hp. DBL = Alle 6+hp, trenger ikke vise majr. 2 = 5+hj, 4-7hp. 2 = 5+sp, 4-7hp. 2NT = 5+hj 5+sp, 4-7hp. 3 = 5+kl, GF. 3 = 5+hj, GF. 3 = 5+sp, GF. 3 = 6+sp KJ, EJ, KD, ED 4-7hp.

22 ? Pass = 0-5hp. DBL = Alle 6+hp. 2 = 5+sp, 4-7hp. 2NT = Naturlig, NF. 3 = 5+ru, GF. 3 = 5+kl, GF. 3 = 5+sp, GF. 3 = Balansert GF uten 4-k majr g uten hj-hld. 3NT = Spill. Side 22 av 72 Åpning ? Pass = 0-5hp. DBL = Alle 6+hp. 2NT = Naturlig, NF. 3 = 5+ru, GF. 3 = 5+hj, GF. 3 = 5+kl, GF. 3 = Balansert GF uten 4-k majr g uten sp-hld. 3NT = Spill. Hvedregler etter 1 - innmelding - verføring : Åpners meldinger etter verføring sm ikke er GF: Aksept av verføring benekter støtte eller viser minimum med støtte, NF. 2NT er F1 g viser hld i mtpartens farge g litt støtte. 3NT er spill mt invitthånd. Ny farge er F1. Støtte med hpp er GF. Overmelding er GF Overføres neste melding etter verføring sm ikke er GF: Gjenmelding av fargen er NF. Støtte av åpners farge invitt. Alt annet GF. Etter verføring til minr benekter NT i andre melderunde majr. Det anbefales å melde frsiktig så lenge makkers verføring ikke er GF. Etter verføring sm er GF viser aksept av fargen 3-krt støtte. Etter mtpartens innmelding 2NT eller høyere: Mtparten melder inn 2NT...4 Pass = 0-5/6hp. Dbler = 6+hp uten gd farge. Farge = Naturlig GF. Overmeld. = På 4/5-trinnet: Tseter med majr g minr eller begge majr. 4NT = Minr. 1 4 x p 4NT 1 3 x 4 x Pass = Blackwd. = Minimum/ikke alternative melding. = Krav. Ofte begge majr.

23 x 4 Pass = Minimum, frslag til straff. = Minimum med støtte. = Tillegg uten gd støtte. Side 23 av 72 Åpning 1 Etter mtpartens Yeslek 1 /1 /1 /1NT/2 /+++: Samme prinsipp sm etter innmelding 1NT. Mtparten har ikke vist nen bestemt farge. 1/2/3 = 1/2/3 = 1/2/3 = 1/2/3NT = 2/3/4 = Hjerter eller spar g kløver. Spar eller begge minr. Kløver eller ruter g hjerter. Kløver g hjerter eller ruter g spar. Ruter eller begge majr ? Sm etter naturlig innmelding Etter innmelding Pass = 0-5. DBL = 6+hp. 2 /2 /2 = Overføring: 6-k 4-7 eller 5-k GF. 2 = Overføring til kl, 5-k GF. 2NT = 5+hj 5+sp, 4-7. Hpp til 3-trinnet: Naturlig 3 = 6-k+, /3 /3 = 6-k+, minst KJ, 4-7. Merk: 1 1 x = 6+hp uten 4hj. 1 = 6+hp med 4hj eller 5hj, 5-7hp = 5+ru, GF Etter innmelding 2 /2 /2 : Omtrent sm etter naturlige innmeldinger. 1 2 / / 2NT = 5+hj 5+sp, 4-7hp. 3 = 5+ru, GF. 3 = 5+hj, GF. 3 = 5+sp, GF. 3 = 5+kl, GF.

24 Side 24 av 72 Åpning 1 ÅPNING hp, minst 1ru. Svar på = a) 6+hp 4+hj. b) GF. 1 = F1, 4+sp. 1NT = 6-11hp. 2 = a) Balansert invitt. b) Invitt med enseter i minr. c) Invitt med 44, 45, 54 i minr. Ingenting i majr hvis = Invitt med 5hj g 4-k minr eller 5-9hp med 6+minr. 2 = Invitt med 5hj g 4sp minr. 2 = Invitt med minst 55 i minr. 2NT = Invitt med 5hj g 5-k minr. 3 = Invitt med 4hj g 5+kl (gd minrfarge). 3 = Invitt med 4hj g 5+ru (gd minrfarge). 3 = Gd sperreåpning. 3 = Gd sperreåpning hp 4+hj eller GF = 4 spar. (2 =Relé). 1NT = NT-hånd, ikke 4-krt majr (2 =Relé). 2 = 11-15hp, minst 9 krt i minr (2 =Relé). 2 = 11-15hp, 6+ru (2 =Relé). 2 = 4hj, NT-hånd (2 =Rele). 2 = Begge minr eller 6ru+, maks (2NT=Relé). 2NT = 4+hj, ikke renns, maks (3 =Relé). 3 = 4+hj, singel/renns kl, min (3 =Rele, 3 =Sign-ff). 3 = 4+hj, singel/renns ru, min (3 =Sign-ff, 3 =Rele). 3 = 4+hj, singel/renns sp, min (3 =Rele). 3 = 4+hj, renns i sp, maks (4 =Relé). 3NT = 4+hj, renns i kl, maks (4 =Relé). 4 = 1561, maks (4 =ESM[ru],4 =ESM[hj]). 4 = 0562 eller 0571, maks (4 =ESM[ru],4NT=ESM[hj]). 4 = 2560 eller 1570, maks (4 =ESM[ru],4NT=ESM[hj]) = GF. 2 = Invitt med 5hj, NF. 3m = Mild invitt med 4-6 (ikke sterk nk til 3 /3 første gang).

25 = 4sp g 5+ru (2 =TRS+). 2 = Min, 4sp g 5kl (2 =LKH). 2 = 4333 (2NT=KCB). 2NT = 4234 (3 =KCB). 3 = 4324 (3 =KCB). 3 = 4243 (3 =KCB). 3 = 4342 (3 =KCB). 3 = 4144, min (4 =KCB). 3NT = 4144, maks (4 =KCB). Side 25 av 72 Åpning = Minimum (2NT=TRS). 2NT = 13-15hp, 4153, 4162, 5161, 4171 (3 =Rele,3 = SI[ru],3 =SI[sp]). 3 = 13-15hp, 4351, 4261 (3 =Rele,3 =SI[ru],3 =SI[sp]). 3 = 13-15hp, 4252 (3 =KCB, 3 =SI[sp],4 =SI[ru]). 3 = 13-15hp, 4063, 5062, 4072 (3 =Rele,4 =SI[ru],4 =SI[sp]). 3 = 13-15hp, 4360, 5260, 4270 (4 =Rele,4 =SI[ru]). 3NT = 13-15hp, 4054 (4 =KCB,4 =SI[ru],4 =SI[sp]) NT = 4135 (3 =KCB). 3 = 4315 (3 =KCB). 3 = 4225 (3 =KCB). 3 = 4045 (3 =KCB). 1-1NT- 1 2 = Relé. 2 = Invitt med 5hj. 2 = 5sp 6hj invitt. 3m = Mild invitt med 4-6 (ikke sterk nk til 3 /3 første gang) NT = 5kl, 2335, 3235, 3325, 2245 (2 =Relé). 2 = 5ru, 2353, 3253, 3352, 2254 (2 =Relé). 2 = 3334 (2NT=KCB). 2NT = 3343 (3 =KCB). 3 = 2344 (3 =KCB). 3 = 3244 (3 =KCB). Over 2 g 2 er 2NT spørsmål etter svak dbbel. Åpner melder 3NT uten. Ny farge viser dårlig dbbel (5332), 3 i 5-krtsfargen viser 5422 med svak dbbel i majr ( 3M er nå spørsmål m hld i denne fargen). Viser åpner svak dbbel er 4 i minrfargen(e) spill.

26 1-1 1NT NT 3-3 /3 = Spørsmål m hld (Dx er hld) 4 = Ikke hld -> 4 = Spill. Side 26 av 72 Åpning = Relé. 2 = Gd invitt i minr. 3 = Mild invitt. 3 = Spill. 3 = Naturlig krav = 4ru 5kl (2 =LKH+). 2 = 5ru 4kl (2NT=LKH+). 2NT = 5ru 5kl (3 =LKH). 3 = 4ru 6kl (3 =LKH). 3 = 6ru 4kl (3 =LKH). 3 = 5ru 6kl (3 =LKH). 3 = 6ru 5kl (4 =LKH). 3NT = 6ru 6kl (4 =LKH) = Relé, GF. 3 = Gd invitt i ruter 3 /3 = Hldvisende. 3 = Mild invitt. 3 = Naturlig krav NT = 6322 (3 =LKH). 3 = 6331 (3 =LKH). 3 = 7321 (3 =LKH). 3 = 2272 (3 =ESM, 4 =Cue-bid,4 =SI[ru]). 3 = 0373 (4 =ESM, 4 =SI[ru]). 3NT = 3073 (4 =ESM, 4 =SI[ru]). 4 = 3370 (4 =ESM).

27 Side 27 av 72 Åpning = Relé. 2NT = Invitt med 4+hj, balansert eller krtfarge i minr. 3 = Naturlig GF. 3 = Naturlig GF. 3 = Invitt med 4+hj g krtfarge i spar. 3 = Naturlig GF NT = 4hj + 4 minr (3 =Relé). 3 = 3433 (3 =KCB). 3 = 4423 (3 =KCB, 4 =SI[hj]). 3 = 4432 (3 =KCB, 4 =SI[hj], 4 =SI[sp]). 3 = 2425 (4 =KCB, 4 =SI[hj]). 3NT = 2452 (4 =KCB, 4 =SI[ru]) NT 3 = Ok hvis krtfarge i kløver. 3 = Ok hvis krtfarge i ruter. 3 = Ikke interessert i utgang. 3NT = 3433, maks NT-hånd. 4 = OK uansett invitthånd (Maks, begge minr eller 6+ru) 2NT = Relé. 3 = Pass med kl. 3 = Sign-ff. 3 = Krav. 3 = Naturlig krav NT - 3 = Minst 10 krt minr (3 =Relé, 3 =GF,4,4 =GF). 3 = 6322 (3 =KCB, 4 =SI) 3 = 6331 (3 =LKH, 4 =SI). 3 = 7321 (4 =LKH, 4 =SI). 3NT = 2272 (4 =ESM, 4 =SI). 4 = 0373 (4 =ESM, 4 =SI[ru]). 4 = 3073 (4 =ESM). 4 = 3370 (4 =ESM) NT = 5ru 5kl (3 =LKH). 3 = 6ru 4kl (4 =LKH). 3NT = 5ru 6kl (4 =LKH). 4 = 6ru 5kl (4 =LKH). 4 = 6ru 6kl (4 =LKH).

28 Side 28 av 72 Åpning NT- (Maks, 4hj, ikke renns) 3 = Rele 3 = Naturlig, GF 3 = Spill 1-1 2NT = 1444, 1453, 1462, 1471 (3 =Relé,3 =SI[ru],4 =SI[hj]). 3 = 4441, 3451, 2461 (3 =Relé,4 =SI[ru],4 =SI[hj]). 3 = 2452 (4 =KCB, 4 =SI[ru]). 3NT = 4414 (4 =KCB, 4 =SI[hj]) (Min, 4+hj, krtfarge i kløver) 3 = Rele 3 = Spill 4 = Sleminvitt i hjerter 4 = Naturlig sleminvitt = 4441, 3451, 2461, 1561, 1471 (3 =Relé,4 =SI[ru],4 =SI[hj]). 3 = 4450 (4 =KCB,4 =SI[ru]). 3NT = 3460 (4 =ESM[ru],4 =ESM[hj]) 4 = 2560 (4 =ESM[ru],4 =ESM[hj]) 4 = 2470 (4 =ESM[ru],4NT=ESM[hj]) NT = = 3415 (Min, 4+hj, krtfarge i ruter) = Spill = Relé = Naturlig sleminvitt. = Sleminvitt med hjerter.

29 Side 29 av 72 Åpning (Min, 4+hj, krtfarge i spar) = Relé. = Sleminvitt med hjerter. = Naturlig sleminvitt NT = 1444, 1453, 1462 (4 =Relé,4 =SI[ru]). 4 = 1435 (4 =KCB). 4 = 0445/0454 (4 =KCB). 4 = 0463 (4 =ESM[ru],4NT=ESM[hj]). 4 = 0562 (4NT=ESM[ru],5 =ESM[hj]). 4NT = 0472 (5 =ESM[ru],5 =ESM[hj]) (Maks, 4+hj, renns i spar) 4 = Relé. 4 = Naturlig sleminvitt. 4 = Spill = 0454 (4 =KCB). 4 = 0463 (4 =ESM[ru],4NT[ESM[hj]). 4 = 0472 (4NT=ESM[ru],5 =ESM[hj]) NT- (Maks, 4+hj, renns i kløver) 4 = Relé. 4 = Naturlig sleminvitt NT = 4450 (4NT=KCB). 4 = 3460 (4 =ESM[ru],4NT=ESM[hj]). 4 = 2470 (4NT=ESM[ru],5 =ESM[hj]).

30 Side 30 av 72 Åpning F1, 4+sp NT - 2 = Invitt med 5sp 2 =(4)5ru 1(2)sp, 2 =2sp, 2..=3sp. 2 = Invitt, 5sp 4hj. 2 = Spill, 5sp 4hj. 3m = Invitt, 4sp 5+m. 3 = Invitt, 5sp 5hj NT /2 3 /3 = 5sp 5m g invitt = Gd invitt i minr. 3m = Mild invitt. 3 = Invitt, 5sp 5hj = Invitt 5sp 4hj. 3 = Gd invitt i ru. 3 = Mild invitt. 3 = Invitt, 5sp 5hj. 1-2 Invitthånd, a) Balansert b) Enseter i minr c) 44, 45 eller 54 i minr = Minimum. 2M = Maks, 5+ru 4M. 2NT = Maks 11-13NT. 3 = Maks, ru + kl. 3 = Maks, 6+ru. 3M = Renns, begge minr. 3NT = Sjanse.

31 = 44/45/54 i minr kan ha krtfarge hj. 2 = Singel spar, 45 eller 54 i minr. 2NT = Invitt. 3 = 6+kl, invitt. 3 = 6+ru, invitt. Side 31 av 72 Åpning = Relé 2NT = 2344/3244/2245/2254, 3 =3145, 3 = NT = Spill. 3m = Spill = Invitt med 4 (bør ta ut i 4 uten aksept) 4m = Invitt NT 3 = Spill, lver ikke ruter. 3 = Spill. 1-2 (Invitt, 5hj 4-k minr eller 5-9hp med 6-k minr) 2 = Relé 2NT=5-9hp 6kl/6ru, 3 /3 =min 4kl/4ru, 3 /3 =maks 4kl/4ru. 2NT = Spill mt 5hj g 4-k minr.. 3 = Pass/krriger. 3 = Invitt, gd ruterfarge. 1-2 (Invitt, 5hj 4sp) 2NT = Spill. 3 = Minst 5-5 i minr. 3 = Spill. 1-2 (Invitt, 55 i minr) 3 = Spør etter krtfarge 1255, 2155, 0355, m = Invitt. 1-2NT (Invitt, 5hj 5m) 3 = Pass/krriger 3 = Spill, egen gd farge. 3 = Spør etter minr 3NT=kl, 4 =ru. 4 = Invitt i minr (pass/4 /5 /5 ).

32 Etter mtpartens pplysende dbling: DBL? Pass = Svak eller straffepass. RDL = 4+hj, F1 1 = 4+sp, F1 1 = 8+hp, balansert. 1NT = 5+kl, F1. 2 = 5+ru, F1. 2,3 = Sperr. 2,2 = Singel, 54 i minr, NT = Minst 55 i minr, ikke renns. 3 = Sperr. 3,3 = Renns med minst 55 i minr, Side 32 av 72 Åpning 1 EKSEMPLER 1 x 1 p 1NT p 2 = Invitt med 5sp. 2 = Spill, 5ru g 4sp. 2 = 5sp g 4+hj, ikke invitt. Etter mtpartens innmelding på 1-trinnet: ? Pass DBL 1 1NT NT = Svak eller straffepass. = 4sp 6+hp eller 5sp maks invitt. = 8+hp uten 4-k majr. = Naturlig. = 6+ru invitt eller 5+ru GF. = 5+kl GF. = 6+sp invitt eller 5sp GF. = 4sp 5+ru 8-11hp. = 5+sp 5+ru 7-10hp. = 4sp 5+kl 8-11hp. = 6+ru 2H 8-11hp. = hp, naturlig frtsettelse. = 6+sp 2H 8-11hp ? Pass DBL 1NT NT = Svak eller straffepass. = 4hj 8+hp eller 5hj maks invitt. = Naturlig. = 6+ru invitt eller 5+ru GF. = 6+hj invitt eller 5hj GF. = 5+kl GF. = 9+hp uten 4-k majr. = 5+hj 5+ru 7-10hp. = 4hj 5+kl 8-11hp. = 4hj 5+ru 8-11hp. = 6+hj 2H 8-11hp. = hp, naturlig frtsettelse.

33 Side 33 av 72 Åpning 1 EKSEMPLER 1 1 x p 1 = 3sp, nrmalt 11-13NT. (2 = Inv. med 5 ) 1NT = 2sp, nrmalt 11-13NT. (2 = Inv. med 5 ) 2 = Minst 9 krt i minr. 2 = 6+ru. 2 = Ofte 3sp g 6ru g 14-15hp 4 ber m 4. 2 = 4sp, minimum. 2NT/3 = 6+ru g hp, maks 2sp. 3 = 5+ru g 5+kl (kan ha 6-4) 3 = Minisplinter 4 ber m 4. 3 = Invitt. 1 1 x p 1 p 2 = Invitt med 5sp. 2 = GF med 4sp (2 første gang viser 5+sp g GF). 3 /3 = Invitt med 5sp g 5kl/5ru. 3 = Minisplinter med 5+sp. 1 1 x p 1NT p 2 = Invitt med 5sp. 2 = 5ru g 4sp (maks 7hp, 2 direkte med 8-11hp). 2 = GF med 4sp (2 første gang viser 5+sp g GF). 3 = Invitt med 5sp g 5kl (3 direkte med 4sp g 5kl) p 1NT p 2 = 5+kl, 8-11hp. 2 = 5+ru, 8-11hp p 2 p 2 = Minst invitt uten gdt hld i hjerter (3NT etterpå viser enkelt hld. 5 kan være aktuelt). 2NT = Invitt med hld i hjerter p 2 = 11-13hp, nrmalt maks 2 spar, men kan ha 3 med helt min. 2NT = 13hp med hj-hld, maks 2 spar. 3 = T-seter, tillegg. 3 = Enseter, tillegg. 3 = 13 gde uten hj-hld, dbbel spar, nrmalt en hnnør. 3 = 3-4 spar litt tillegg, ikke krav. 3NT = Spill, gd ruterfarge, maks 2 spar. 4 /4 = Splinter, gd ruterfarge g 3+sp. 4 = Gående ruter med 3+spar. 4 = Nrmalt 13hp g 3-4 krt spar. 3 i neste runde fra 2 melder viser invitthånd g kan passes. Andre meldinger er utgangskrav Dbl 2NT = 5kl, lver ikke ru. = Begge minr. = Maks med gdt-hj hld.

34 Side 34 av 72 Åpning 1 Etter innmelding 1NT: Etter mtpartens innmelding 1NT ver 1 brukes samme apparat sm etter mtpartens åpning 1NT < 14-16hp NT? DBL = Straff = Sm mt åpning 1NT, se frsvar mt 1NT. Etter innmelding 2..2 : ? DBL = Opplysende 8+hp med minst en majr. 2 = 6+hj invitt eller 5hj GF. 2 = 6+sp invitt eller 5sp GF. 2 = 8+hp uten 4-k majr. 2NT = 5+hj 5+sp 7-10hp. 3 = 5+ru GF. 3 = 6+ru 2H 8-11hp. 3 = 6+hj 2H 8-11hp. 3 = 6+sp 2H 8-11hp. 1 2 x 3 x = Begge majr - 1 2? (Naturlig) - DBL = Opplysende, 8+hp 2 = Naturlig, NF. 2 = Naturlig, NF. 2NT = 5+hj 5+sp 7-10 hp. 3 = 5+kl GF. 3 = 5+hj GF. 3 = 5+sp GF. 3 = 6+sp 2H 8-11hp ? (Begge majr) ---- DBL = a) Invitt med begge minr. b) Balansert. c) Straff. 2 = 5+kl GF. 2 = 5+ru GF. 2NT = Svak med begge minr (eller 16-19). 3 = 5+kl NF. 3 = 5+ru NF.

35 Åpning ? DBL = 8+hp, sm regel 4 krt spar. 2 = Naturlig, NF. 2NT = Naturlig, NF (invitt). 3 = 5+ru, GF. 3 = 5+kl, GF. 3 = 5+sp, GF. 3 = Balansert GF uten 4-k majr g uten hj-hld (4 /4 fra åpner er NF, viser xx/xxx) 3NT = Spill ? DBL = 8+hp, sm regel 4 krt hjerter. 2NT = Naturlig, NF (invitt). 3 = 5+ru, GF. 3 = 5+hj, GF. 3 = 5+kl, GF. 3 = Balansert GF uten 4-k majr g uten sp-hld. 3NT = Spill. Hvedregler: Side 35 av 72 Åpners aksept av verføring benekter støtte eller viser minimum med støtte (kan passes). Fr å kreve må åpner vermelde g deretter støtte makkers farge (kan vermelde med dbbel i makkers farge). Etter verføring på 1-trinnet Åpners støtte med hpp til 2-trinnet viser 4-krt g minimum, kan passes. Åpners støtte med hpp til 3-trinnet viser 4-krt g invitt, kan passes. Etter verføring på 2-trinnet Åpners støtte med hpp til 3-trinnet viser 3-krt g litt tillegg, kan passes. Svarhåndens vermelding av innmeldingsfargen i 2. melderunde (etter å ha meldt verføring på 1-trinnet først) er GF, andre meldinger (gså revers) er beskrivende g ikke krav. Etter verføring sm er invitt eller GF, er det kun gjenmelding av fargen sm ikke er GF. Etter verføring til minr benekter NT neste melderunde majr. Det anbefales å melde frsiktig så lenge makkers verføring ikke er GF p 3 = Benekter støtte g benekter hj-hld. 3NT = Benekter støtte g viser hj-hld. 4 = Sterk hand med ru g kl. 4 = Sterk hand med ruter. 4 = Maksimum med sparstøtte (nrmalt ruterfarge i tillegg). 4 = 3+spar, nrmalt 11-13NT. Etter innmelding 2NT eller høyere Dbl = Negativ t..m. 4. Farge = GF. Overmeld. = T-seter med majr. 4NT = Minr.

36 Etter innmelding bak svarhånden Innmelding Dbl/1 bak svarhåndens Pass = Maks 2-krt støtte Ny farge uten hpp er GF. Rdl/Dbl = 3-krt støtte Ny farge uten hpp er GF. 1 = 4sp g 5+ru 2 =GF, 2NT=GF med hj. 1NT = 13 gde med hld Reléapparatet videre. Andre = Sm uten innmelding Reléapparatet videre Innmelding 2... bak svarhåndens Dbl = 3-krt støtte (gså etter innhpp under 3 ). Andre = Naturlig. 1 p 1 x p/xx p? 2 /2 = GF. 2 = GF. 2NT = GF med hj. 3 /3 = 46, mild invitt. 1 p 1 1 p/x p? 2 /2 = GF. 2 = Hld? 2NT = GF med hj. 3 /3 = 46, mild invitt. 1 p 1 2 p p? 2 /2 = GF 2NT = GF med hj. 3 = Hld?. 3 = 46, mild invitt. Side 36 av 72 Åpning 1 1 p 1 1 p 2? Dbl 2NT 3 /3 3 3 = Opplysende. = GF med hj. = GF. = Invitt. = Hld?. 1 p 1 2 p 3 Dbl = Opplysende, kan være sterk med hj. 3 /3 = GF. 3 = Invitt.

37 Kmpetitive situasjner 1. Alle dblinger av fargemeldinger på 1-trinnet er pplysende. 1 p 1 1 x = 3-krt hj. Åpning 1 2. Hvis åpner kan støtte makkers majr på 2-trinnet viser dbl eller rdbl 3- krt støtte, mens høyning viser 4-krt. 1 1 x 2 x = 3-krt hj. 1 x 1 1NT x = 3-krt sp. 3. Dersm åpner g svarhånden har meldt hver sin farge g mtparten melder inn en farge på 3-trinnet er dbling (Unntak innhpp under 3 i åpningsfargen) Opplysende dersm en sitter fran innmelderen. Straffebetnt dersm en sitter bak. 1 p 1 2 /3 x = Opplysende, typisk 5- eller 6-krt ru g 3-krt hj. 4. Dbling er pplysende på 2- g 3-trinnet uansett psisjn når mtparten har meldt g støttet hverandre. 5. Dbling er straff dersm vi har vært med g kjempet m kntrakten én gang g mtparten er med en gang til p p 3 3 x = Straff. 6. Dbling av farge etter 1-1NT er minrbetnt. 1 p 1NT 2 x = Minrbetnt, tillegg. 2NT = Invitt, gd ruter g sparhld. 3 = 5kl, ikke tillegg. 3 = 5+ru, ikke tillegg. Side 37 av 72

38 Side 38 av 72 Åpning 1 /1 ÅPNING 1 / hp, 5-krt. Kan melde pass på 1M med pptil 10 hp g singeltn i åpningsfargen. Dbler i neste runde er straff. Åpner bruker Lavinthal på utspillet i majrfargen. Svar på åpning = 4+sp, nrmalt maks 12 hp (Etter 1NT er 2 Check Back). 1NT = GF. 2 = Invitthånd. 2 = 2hj, 8-10hp (bør være Hx). 2 = 3+hj, 3-8hp. 2 = 4+hj, 9-11hp med ukjent singel. 2NT = 4+hj, 5-8hp singel eller 12+hp renns, krtfarge i ru/sp. 3 = 4+hj, 7-11hp uten singel. 3 = 4+hj, 5-8hp singel eller 12+hp renns, krtfarge i kl. 3 = 4+hj, 3-6hp. 3 = Invitt med gd 6+krt, enseter. 3NT,4,4 = 4+hj, renns i fargen ver (4 = 0 sp). max = Spill. Kan være balanserte med 3-krt støtte. Svar på åpning 1 1-1NT = GF. 2 = Invitthånd. 2 = 6-11hp, 5+hjerter (2 /2NT/3 /3 = Invitt i neste runde) 2 = 2sp, 8-10hp. 2 = 3+sp, 3-8hp. 2NT = 4+sp, 9-11hp med ukjent singel. 3 = 4+sp, 5-8hp singel eller 12+hp renns, krtfarge i ru/hj. 3 = 4+sp, 7-11hp uten singel. 3 = 4+sp, 5-8hp singel eller 12+hp renns, krtfarge i kl. 3 = 4+sp, 3-6hp. 3NT,4,4 = 4+sp, renns i fargen ver, max = Spill. 4 = Spill. Kan være balanserte med 3-krt støtte = 2-3 hj, min med 3 2 = Hx i sp g 5hj, = Sm regel maks 1hj. 2NT = Maks, gd 6-krt spar g 2hj. 3 /3 = 55, ikke krav NT 3 /3 /3 = Spill. = Invitt, gd (5)6 krt. = Langfargeinvitt (kan passes).

39 1-1NT Åpning 1 /1 1-1NT 2 = Min, 5+hj sidef. minr eller enseter (2 =Relé). 2 = Min/maks, 5+hj 4+sp (2 =TRS+). 2 = Maks, 5+hj 4+kl (2 =TRS). 2 = Maks, 5+hj 4+ru (2NT=TRS). 2NT = Maks, 5hj 5332 hånd (3 av 4 tpph.) (3 =LKH). 3 = Maks, 6hj 6322 hånd (3 =LKH). 3 = Maks, 6hj 6331 hånd (3 =LKH, 3 =Nat,4 =SI [hj] 3 = Maks, 7hj 7321 hånd (3 =LKH, 4 =SI[hj]). 3 = Maks, 7hj 7222 (4 =ESM, 4 =SI[hj]). 3NT = Maks, 7hj 0733 hånd (4 =ESM, 4 =SI[hj]). 4 = Maks, 7hj 3703 hånd (4 =ESM). 4 = Maks, 7hj 3730 hånd (4 =ESM). 1-1NT = Min (11-13) (2NT=TRS). 2NT = Maks, 4513, 4612, 5611, 4711 (3 =Rele). 3 = Maks, 4531, 4621 (3 =Rele). 3 = Maks, 4522 (3 =KCB). 3 = Maks, 4603, 5602, 4702 (3 =Rele). 3 = Maks, 4630, 5620, 4720 (4 =Rele). 3NT = Maks, 4504 (4 =KCB). 4 = Maks, 4540 (4 =KCB). 1-1NT 2-2 2NT = 3514, 2515, 2614, 1615, 1714 (3 =Relé). 3 = 1534, 1525, 1624 (3 =Rele). 3 = 2524 (3 =KCB). 3 = 3505, 3604, 2605, 2704 (3 =Rele). 3 = 0535, 0634, 0625, 0724 (4 =Rele). 3NT = 0544 (4 =KCB). Side 39 av NT 1-1NT 2 = Min, 5+sp sidef. minr eller enseter (2 =Relé). 2 = Min/maks, 5+sp 4+hj (2 =TRS+). 2 = Maks, 5+sp 4+kl (2 =TRS). 2 = Maks, 5+sp 4+ru (2NT=TRS). 2NT = Maks, 5sp 5332 hånd (3 av 4 tpph.) (3 =LKH). 3 = Maks, 6sp 6322 hånd (3 =LKH). 3 = Maks, 6sp 6331 hånd (3 =LKH). 3 = Maks, 7sp 7321 hånd (3 =LKH, 4 =SI[sp]). 3 = Maks, 7sp 7222 (4 =ESM, 4 =SI[sp]). 3NT = Maks, 7sp 7033 (4 =LKH, 4 =SI[sp]). 4 = Maks, 7sp 7303 (4 =ESM). 4 = Maks, 7sp 7330 (4 =ESM).

40 = Avventende melding, F1. 2 = Minimum, fte 5332 frdeling, NF. 2 = 4-krt spar g maksimum, GF. 2NT = 14-15hp g ftest 5332 eller 6322 frdeling, F1. 3 = 4-krt kløver g maksimum, GF. 3 = 4-krt ruter g maksimum, GF. 3 = Semigående 7-krtsfarge g tillegg, GF. 3 = 6hj g 5sp. 3NT = Gående minst 6-krt g maksimum. 4 = Brukbar 7-krt, uten interesse fr slem. Side 40 av 72 Åpning 1 /1 På 2NT kan 3 fra svarhånden passes = 3-krt, 9-10hp. 2 = Invitt med begge minr. 2NT = Invitt. 3 = Invitt med kløver. 3 = Invitt med ruter. 3 = 3hj 11-12hp NT = Spill. 3 /3 = Spill. 3 = Spill. 4 /4 = Invitt = Invitt med begge minr. 2NT = Invitt. 3 = Invitt med kløver. 3 = Invitt med ruter. 3 = 3hj 11-12hp = 4+hj 11-15hp, F1 2NT=Invitt, balansert eller begge minr. 3 = 5+sp 5hj, GF NT = Invitt med begge minr.

41 1-2 / hj, 3-8hp. Side 41 av 72 Åpning 1 / / Ny farge = langfarge. 2NT = Minst invitt, ber svarer melde gd farge. 1-2 g 1-2NT 9-11hp, ukjent singel g 4+ krt støtte NT = Rele (Svar = LKH). 3 /3 = Langfargeinvitt. 1-2NT 3 = Rele (Svar = LKH). 3 /3 = Langfargeinvitt. 1-2NT g hp singel eller 12+hp renns, ikke krtfarge i kl NT trinn = 5-8hp, singel majr. 2 trinn = 5-8hp, singel ru. 3 trinn = 12+hp, renns i majr. 4 trinn = 12+hp, renns i ru. 1-2NT 3-3 = Renns i spar. 3NT = Renns i ruter. 1-2NT 4-4 = Exclusin BW (5E), renns i spar. 4NT = Exclusin BW (5E), renns i ruter NT = Exclusin 5E, renns i hjerter. 5 = Exclusin 5E, renns i ruter. 1-3 g hp, 4-krt+ støtte, ikke singel = Minimum.

42 Side 42 av 72 Åpning 1 /1 1-3 g hp med singel kl eller 12+hp med renns i kl NT = Renns i kl = Exclusin blackwd, 5E spar, nrmalt maks 12hp NT = 11-13hp. 2 = Naturlig, kan være 3-k med 5332 g 14-15hp. 2 = Naturlig, kan være 3-k med 5332 g 14-15hp. 2 = 6hj. 2 = 3-4sp, minimum. 2NT = Invitt, gd hjerterfarge (6-krt). 3 = Makshånd 5hj (4)5kl. 3 = Makshånd 5hj (4)5ru. 3 = Invitt uten NT-interesse. 3 = 4sp, invitt NT - 2 = Check-Back, 5sp. 2 = Sm regel 4sp g 5ru. 3 = Invitt, 4sp g 5kl. 3 = Invitt, 4sp g 5ru NT = Minimum, 2sp g dårlig hj. 2 = Minimum, gd hjerter. 2 = Minimum, 3sp. Andre = Maks. Diverse etter åpning 1 /1 : 1-1NT 2-3 = Naturlig. 3 = Fit-jump. 4 /4 = Fit-jump. Typiske hender fr Fit-jump er: Kxxx + EKJxxx (min) KDxx + EDxxxx (min) EDxx + EDJxx (medium) KDx + EDJxxx (min) Hpp i reléfargen er naturlig på 3-trinnet mens hpp til 4 /4 er fit-jump selv m dette er reléfargen.

43 Etter mtpartens innmelding: --- Etter mtpartens pplysende dbl: --- Side 43 av 72 Åpning 1 /1 1 x? RDL = 10+hp, nrmalt maks 2hj (kan være 3k med lav ODR). 1 = Nat, F1. 1NT = 5+kløver. 2 = 5+ruter. 2 = 9+hp g 3hj, eller 4hj g lav ODR. 2NT = Invitt med 4+hj. 2 /3 /3 = Fit-jump. 3NT = GF med 4-krt støtte (Kravpass hvis mtparten stamper). 3 /4 = Sperr. 3 /4 /4 = Fit-jump ( Kravpass kun i ugunstig). 1 x? RDL = 10+hp, nrmalt maks 2sp (kan være 3k med lav ODR). 1NT = 5+kløver. 2 = 5+ruter. 2 = 5+hjerter. 2 = 9+hp g 3sp eller 4sp g lav ODR. 2NT = Invitt med 4+sp. 3 /3 /3 = Fit-jump. 3NT = GF med 4-krt støtte (Kravpass hvis mtparten stamper). 3 /4 = Sperr. 4 /4 /4 = Fit-jump ( Kravpass kun i ugunstig). Naturlig innmelding uten hpp: DBL = 8+ uten støtte. Farge u/hpp = F1 på 2-trinnet (lver gjenmelding), GF på 3-trinnet. 2NT = Invitt med 4-krt støtte. 3NT = GF med 4-krt støtte (Kravpass hvis mtparten stamper). Overmelding = 9+hp med 3-krt støtte. Overm. m/hpp = Splinter. Hpp < 3M = Fit-jump. Hpp > 3M = Fit-jump ( Kravpass kun i ugunstig). Hpp til 3M = Sperr. Hpp til 4M = Kan være svak, ikke kravpass. - Innmelding f..m. 3 : - DBL = 9+ uten støtte. 3NT = Spill. Overmelding = Støtte (ikke sleminvitt men etablerer kravpass). Hpp = Fit-jump ( Kravpass kun i ugunstig). 4 i åpn.fargen = Kan være sperrebetnt (høy ODR). Etter innmelding 1NT 1M 1NT 2 = 5 krt i mtsatt M + 2 krt støtte. 1M 1NT 2NT = Invitt med 4-krt støtte. 1M 1NT 3M = Sperr.

44 Etter innmelding 2M, Michaels = Majr+ 1 2 x = Opplysende/styrkevisende. 2 = Minst invitt med 3hj. 2NT = Invitt med 4hj. 3 = Ruter, GF. 3 = Ruter, NF. 3NT = 4hj, GF (kravpass). Hpp = Splinter/Fit-jump. Side 44 av 72 Åpning 1 /1 1 2 x = Opplysende/styrkevisende. 2NT = Invitt med 4sp. 3 = Ruter, GF. 3 = Ruter, NF. 3 = Minst invitt med 3sp. 3NT = 4sp, GF (kravpass). Hpp = Splinter/Fit-jump. --- Etter innmelding 2M, Michaels = Majr+Minr x = Opplysende/styrkevisende. 2 = Minst invitt med 3hj. 2NT = Invitt med 4hj. 3 /3 = Naturlig, GF. 3NT = 4hj, GF (kravpass). 3 = Splinter. 4 /4 = Fit-jump. 1 2 x = Opplysende/styrkevisende. 2NT = Invitt med 4sp. 3 /3 = Naturlig, GF. 3 = Minst invitt med 3sp. 3NT = 4sp, GF (kravpass). 4 /4 = Fit-jump. 4 = Splinter Etter 1 /1-2NT (begge minr) 1 2NT x = Opplysende/styrkevisende. 3 = 3+hj, minst invitt. 3 = 5+sp, F1. 3 = 5+sp, GF. 3NT = 4+hj, GF (kravpass) 4m = Splinter. 1 2NT x = Opplysende/styrkevisende. 3 = 5+hj, F1. 3 = 3+sp, minst invitt. 3 = 5+hj, GF. 3NT = 4+sp, GF (kravpass). 4m = Splinter. 4 = Fit-jump.

45 Dbling/innmelding etter 1 /1-2 1M p 2 x p = Minimum g 5M. xx = 4+kl, frslag. 2 = Avventende, sm uten innmelding. 2M = Minimum g 6M. Side 45 av 72 Åpning 1 /1 1 p 2 2 p p x = Balansert, 1-2sp g 3+hj. 2NT = Begge minr. 3 /3 = 6-krt invitt /1 - p - p - 2x - 1M p p 2 p p x = Straff. Ber m majrfargen ut (Lavinthal). Etter pass i åpning: I tredje g fjerde hånd kan åpningen være på 4-krt. Svarene er nesten de samme sm uten pass først, men 1NT er naturlig g 2 viser en hånd med minst 3-krt støtte. Kan ha en hånd med 3-4 krt støtte g en gd 5-krt ved siden av (Fit-Jump hånd). Melder da ny farge ver svaret på pass NT = Naturlig. 2 = 3-4 krt støtte g invitthånd 2 =tillegg, 2 =min, kan ha 4-k. 2 = 8-10 hp, 5hj Etter innmelding Eksempel p p /3 = Ny farge på 3-trinnet etter pass i åpning er Fit-jump.

46 Side 46 av 72 Åpning 1NT ÅPNING 1NT Viser 14-16hp, kan ha 5-krt majr. Kan gså åpne med 1 /1 med balanserte g gd 5-krt (minst 3 av 4 tpphnnører). 1NT - 2 = Stayman. 2 = Overføring. 2 = Overføring. 2 = Overføring til 3. 2NT = Overføring til 3. 3x = Singeltn eller renns, GF. 4 /4 = Overføring, gså etter innmelding t..m. 3. 4NT = Kvantitativt. 1NT - 2 1NT = Svak med begge majr. 2 = 5-krt spar, minst invitt. 2NT = Invitt, lver ikke 4 krt majr. 3 /3 = Sign-ff, med 5+krt i fargen g 4M. 3 /3 = GF, svak dbbeltn g gd 4 krt i mtsatt majr. 1NT NT 3 / NT 4 /4 = 5-krt spar, minst invitt. = Invitt, lver ikke 4sp. = Sign-ff, med 5+krt i fargen g 4sp. = Invitt. = Sleminvitt i hj uten singel minr. = Viser 4-krt spar. = Splinter. 1NT NT = Invitt, lver ikke 4hj. 3 /3 = Sign-ff, med 5+krt i fargen g 4hj. 3 = Sleminvitt i sp uten singel. 3 = Invitt. 3NT = Spill. 4 /4 /4 = Splinter. 1NT /2-2 2NT = Relé. 3 /3 = GF, gd 5krt med 3 spar. 3 = GF, gd 5krt hj med 3 spar. 3 = Maks med 3 spar g fargehånd. 3NT = Maks med 3 spar g NT-hånd.

47 1NT /2-2 2NT - 3 = GF, 5332 hånd med svak dbbel 3 =LKH. 3 = GF, 5sp g 5hj. 3 = Invitt, 5sp g 4hj. 3 = GF, 5sp g 4hj, svak kløver (singel/dbbel). 3NT = GF, 5sp g 4hj, svak ruter (singel/dbbel). 4 /4 = Singeltn, 6-4 i majr, sleminvitt. Side 47 av 72 Åpning 1NT Med 5sp g 4hj g sleminvitt (etter 2 ) melder svarer 3 sm i utgangspunktet lver svak kløver. Åpner melder da 3NT/4 uten sleminteresse g 4 /4 med Cue-bid g sleminteresse i spar. Ny melding fra svarhånden lver da en hånd med sleminteresse. Med begge majr g 5422/4522 med Hx i begge minr: 2 etterfulgt av 3NT. Overføring: Støtte med hpp viser minimum g 4-krt støtte. Ny farge viser maks med 4-krt støtte g gd 4-krt i meldt farge. 2NT viser maks med 4-krt støtte uten gd sidefarge. Etter pass i åpning er ny farge passbar invitt. 1NT - 2 1NT NT NT 4 /4 = Relé. = Invitt med 5hj (3 =LKH etter svak dbbeltn/singeltn). = GF, 5hj g 4+kl (3 =sleminv. i hj, 3 =slemintr. i kl). = GF, 5hj g 4+ru (3 =sleminv. i hj, 3 =slemintr. i ru). = Invitt 6+hj. = Sleminvitt, 6+hj (ikke krtfarge i minr). = 5332 hånd med Hx. = Splinter med hj. 1NT NT = Relé. 3 /3 = Gd 5krt med 3 hjerter. 3 = Maks med 3hj g fargehånd. 3 = Gd 5krt med 3 hjerter. 3NT = Maks med 3hj g NT-hånd. 1NT NT - 3 = GF, 5332 hånd med svak dbbel 3 =LKH. 3 = Invitt 5hj g 5sp. 3 = Invitt, 5hj g 4sp. 3 = GF, 5hj g 4sp, svak kløver (singel/dbbel). 3NT = GF, 5hj g 4sp, svak ruter (singel/dbbel). 4 /4 = Singeltn, 6-4 i majr, sleminvitt. Med 5hj g 4sp g sleminvitt melder åpner 3 sm i utgangspunktet lver svak kløver. Åpner melder da 3NT/4 /4 uten sleminteresse g 4 /4 med

48 Åpning 1NT sleminteresse i hj/sp. Ny melding fra svarhånden lver da en hånd med sleminteresse. 1NT - 2 Side 48 av 72 1NT NT = Invitt med 5sp (3 =LKH etter svak dbbeltn/singeltn). 3 = GF, 5sp g 4+kl (3 =sleminv. i sp, 3 =slemintr. i kl). 3 = GF, 5sp g 4+ru (3 =sleminv. i sp, 3 =slemintr. i ru). 3 = Sleminvitt, 6+sp (ikke krtfarge). 3 = Invitt 6+sp. 3NT = 5332 hånd med Hx 4 /4 /4 = Splinter med sp. 1NT = SI[kl], minimum 4 kntrller. 3 = 4 eller 5 kntrller (dvs ett trinn lavere enn tabellen krever). 4 = Maks 3 kntr. 3NT = Sign-ff. 3 = Cue med hj, 6+kntr. 4 /4 = Cue med hj, 6+kntr. 1NT - 2 / 1NT - 2NT Overføring til kløver/ruter. Relefargen fra åpner nrmalt minst Hxx g lver ikke tillegg. Kan melde relefargen med Hx g stålmaks. 1NT - 2 2NT - 3 = Svak med kløver. 3 = 5+kl g slemint (svakere kl eller mindre hp enn 4 ). 3 /3 = Viser 4 krt g minst GF. 3NT = Tar imt utgangsinvitten. 4 = Sleminvitt med semigående 6+kl (4NT=Sign-ff). 4 /4 /4 = Krtfarge, gd 6+kl (4NT=Sign-ff). 1NT Pass = Svak med kløver. 3 = 5+kl g 4+ru g sleminteresse (3 /3 =Cue med ru). 3 /3 = Viser 4 krt g minst GF. 3NT = Mild sleminvitt med kløver(kun ver 3 ). 4 = Sleminvitt med 6+kl (4NT=Sign-ff). 4 /4 /4 = Krtfarge, gd 6+kl (4NT=Sign-ff). 1NT - 2NT 3 - Pass/3 3 /3 3NT /4 = Svak med ruter. = Viser 4 krt g minst GF. = Tar imt utgangsinvitten. = Cue-bid med ruter. = 5+ru g sleminteresse ikke kl Cue (4NT=Sign-ff). = Krtfarge, gd 6+ru (4NT=Sign-ff).

ÅPNINGSMELDINGER. 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63

ÅPNINGSMELDINGER. 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63 ÅPNINGSMELDINGER ÅPNING BESKRIVELSE VIKTIGSTE SVAR 1 16+hp skjev fordeling 17+hp balansert 1 = 0-7hp. 1 = a) 8+hp 5+sp. b) 8+hp 5+ru. 1 = 8+hp 5+hj. 1NT = 8+hp 5+kl.

Detaljer

Oppdateringer system for det norske jentelaget

Oppdateringer system for det norske jentelaget Oppdateringer system for det norske jentelaget Sven-Olai Høyland, 24.02.2015 Dette dokumentet er en oppdatering av systemet datert 22.07.2014 for det norske jentelaget. Takk til Rosaline Barendregt og

Detaljer

SYSTEM - NATURLIG 2 OVER 1.. SIST OPPDATERT: 4.juli 2012 Snorre og makkere

SYSTEM - NATURLIG 2 OVER 1.. SIST OPPDATERT: 4.juli 2012 Snorre og makkere SYSTEM - NATURLIG 2 OVER 1.. SIST OPPDATERT: 4.juli 2012 Snorre og makkere Hovedprinsipper: - 5 kort major i åpning, 4 ruter (5542) - Alle 4-3-3-3 hender åpnes med 1kl (i 1. og 2.hånd) 2/1 er utgangskrav,

Detaljer

System, norske jenter

System, norske jenter System, norske jenter SIST ENDRET: JULI 22, 14 2:11 PM ÅPNINGER, OVERSIKT 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1NT : 15-17 HP, BAL 2 : 20 21 balansert, eller sterk hånd

Detaljer

Åpner Svarhånd Åpner 2. melding Svarhånds 2. melding Videre meldinger: 2 : Stayman - spørsmål etter 4 korts major.

Åpner Svarhånd Åpner 2. melding Svarhånds 2. melding Videre meldinger: 2 : Stayman - spørsmål etter 4 korts major. 2 : Stayman - spørsmål etter 4 korts major. 1 NT - 15 17 p - jevn fordeling - 5 cover cards Overføring (min 5 korts farge): - 2 : overføring til hjerter. - 2 : overføring til spar. 2 :Minor stayman (5-4

Detaljer

Systemdokumentasjon. for. Espen Lindqvist. Boye Brogeland. 6. juni 2008

Systemdokumentasjon. for. Espen Lindqvist. Boye Brogeland. 6. juni 2008 Systemdokumentasjon for Espen Lindqvist & Boye Brogeland 6. juni 2008 Innhold otasjon...5 1 Åpning 1 = 2kort+...7 1.1 Svar på 1 :...7 1.2 Svar på 1 :...8 1.3 Videre meldinger:...9 1.4 Omvendt minor...13

Detaljer

VIDREKOMENDE KURS 4 AVANSERTE MELDINGER

VIDREKOMENDE KURS 4 AVANSERTE MELDINGER VIDREKOMENDE KURS 4 AVANSERTE MELDINGER HER VIL VI TA FOR OSS VELDIG AVANSERT MELDETEORI DETTE KURSET KAN VÆRE VELDING VANSKJELIG, MEN DET ER FRAMTIDENS MELDINGER I BRIDGE. DETTE KURSET BØR DELES OPP I

Detaljer

BLACKWOOD NÅR ER 4 GRAND RKCB

BLACKWOOD NÅR ER 4 GRAND RKCB BLACKWOOD ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (RKCB) NÅR ER 4 GRAND RKCB Når en farge er avtalt som trumf direkte eller indirekte Hopp til 4 grand etter en fargemelding er normalt RKCB 1 SVAR PÅ 4 GRAND (RKCB) Trumf

Detaljer

SYSTEM VESTERALEN PAAL FONDEVIK

SYSTEM VESTERALEN PAAL FONDEVIK SYSTEM VESTERALEN PAAL FONDEVIK INNHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPRINSIPPER 6 BALANSERTE HENDER 6 UBALANSERTE HENDER 7 PRINSIPPER I KOMPETATIVE SITUASJONER 7 ÅPNINGSMELDINGER 8 SVAR PÅ 1 9 SVAR PÅ 1 9 MELDING

Detaljer

VIDREKOMENDE KURS 3 MERE AVANSERTE MELDINGER MANCO DRURY XY-NT MICAELS-CUE MARMIC LEAPING-MICAELS DOPI/ROPI/DEPO MOTPARTEN DOBLER STAYMAN 2 ELLER 3

VIDREKOMENDE KURS 3 MERE AVANSERTE MELDINGER MANCO DRURY XY-NT MICAELS-CUE MARMIC LEAPING-MICAELS DOPI/ROPI/DEPO MOTPARTEN DOBLER STAYMAN 2 ELLER 3 VIDREKOMENDE KURS 3 MERE AVANSERTE MELDINGER MANCO DRURY XY-NT MICAELS-CUE MARMIC LEAPING-MICAELS DOPI/ROPI/DEPO MOTPARTEN DOBLER STAYMAN 2 ELLER 3 MOTPARTEN DOBLER OVERFØRINGER PÅ 2 ELLER 3 TRINNET NÅ

Detaljer

Sist oppdatert: 30.12.2006

Sist oppdatert: 30.12.2006 Sist oppdatert: 30.12.2006 Av John Martin Aasan 2004 FORORD Side 2 av 57 Meldinger i bridge har to hensikter som begge er like viktige - utveksle så presise opplysninger som mulig, både hva gjelder poeng,

Detaljer

2 / 1. Art is not about thinking something up. It s the opposite - > Getting something down. The Artist Way 2/1

2 / 1. Art is not about thinking something up. It s the opposite - > Getting something down. The Artist Way 2/1 Art is not about thinking something up. It s the opposite - > Getting something down. The Artist Way 2 / 1 Ole og Ronny s systemnotater av Ronny Korsmo 10550 Ole Tørhaug Jessheim BK NBF Romerike 2/1 30613

Detaljer

SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013

SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013 SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013 Kapittel 3 GODE ELLER DÅRLIGE KORT FRA SIST Melder i stigende rekkefølge fra 1kl (ru hj sp) til 7NT Kontrakten er bestemt når de 3

Detaljer

Påbyggingskurs. 5. og 6. september 2015 Nøtterøy VGS

Påbyggingskurs. 5. og 6. september 2015 Nøtterøy VGS Påbyggingskurs 5. og 6. september 2015 Nøtterøy VGS Lørdag 05.09 svake 2 Kl 1000: Tema 1: Meldesekvenser Kl 1130: spilling Tema 2: Kast og signaler Kl 1300: Lunsj Kl 1400: Tema 3: A-gruppe: XY-grand B-gruppe:

Detaljer

Påbyggingskurs. 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS

Påbyggingskurs. 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS Påbyggingskurs 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS Program lørdag kl 1000: Velkommen kl 1010:Tema 1: Kortvurdering Tema 2:Tempo og teknikk i spilleføring Kl 1130: Spilletrening Kl 1300: Lunsj kl 1400:

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2

VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2 VELKOMMEN TIL KURS VK 2 Spill Bridge2 Oversikt Oppsummering kursbok 1 med utvidelser Mer om finesser Mer om å holde igjen et høyt kort i spill og motspill Mer om utspill Svar på makkers 1NT: overføring

Detaljer

Naturlig meldesystem for Bridge

Naturlig meldesystem for Bridge Naturlig meldesystem for Bridge 23. november 2000 1 Generelle prinsipper...4 1.1 Punkt telling...4 1.2 Tapere...5 1.3 Dekkekort (covercards)...5 1.3.1 Hvor mange dekkekort har makker?...6 1.4 Totalt antall

Detaljer

Note: Any assistance in translating this text into English would be greatly appreciated.

Note: Any assistance in translating this text into English would be greatly appreciated. The following write-up of Woodgroves Multi is in the language of Norway. Nothing has been added or deleted from the efforts of Mr. John Hallvard Skoglund. Note: Any assistance in translating this text

Detaljer

Kommentar: Åpning 1 NT ( ). Syd er ikke interessert i å høre om majorfarger men melder 3 NT direkte med 11 hp.

Kommentar: Åpning 1 NT ( ). Syd er ikke interessert i å høre om majorfarger men melder 3 NT direkte med 11 hp. Spill 1 N/ingen E 10 E K 5 D 9 7 4 E 5 4 3 K 8 5 D Kn 9 6 3 2 Kn 9 7 4 2 10 8 K 10 6 5 3 Kn - Kn 10 8 7 7 4 D 6 3 E 8 2 K D 9 6 2 Meldinger: N Ø S V 1 NT pass 3 NT pass rundt Kommentar: Åpning 1 NT ( 15-17

Detaljer

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Mandag 7.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993)

XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993) XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993) Meldingene har gått : Åpningshånden Svarhånden 1 1 1NT? Hva ville du ha meldt nå med følgende hender? 1) 8 6 5 4 3 2 E 5

Detaljer

Hva er svarene når makker åpner med 1?

Hva er svarene når makker åpner med 1? NATURLIG BRIDGESYSTEM FOR NYBEGYNNERE Utarbeidet av Stein Statle Poengberegning: Ess=4 poeng, Konge=3 poeng, Dame=2 poeng, Knekt= poeng Vi teller ekstrapoeng for Singelton (et kort i en farge = poeng),

Detaljer

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet?

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet? GRUNNKURS 1 LÆR Å SPILLE BRIDGE Kveld 1 1.1 Diverse opplysninger om bridge 1.2 Ord og uttrykk i bridge 1.3 Hvordan foregår spillet? 1.4 Hva er billedkortenes verdi? 1.5 Hvordan er fargene rangert? 1.6

Detaljer

Meldesystemet HEFbridge

Meldesystemet HEFbridge Meldesystemet HEFbridge Naturleg system, basert på Nordisk standard Tilgjengeleg i PDF-format (http://hebridge.nno/meldesystem.npdf) eller som nettside (http://hebridge.nno/meldesystem.nhtml) Sist endra:

Detaljer

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli Rødkløver Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger av Bent Vangli (revisjon 0.99.24 3 april 2005) 1 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemets struktur...5

Detaljer

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli Rødkløver Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger av Bent Vangli (revisjon 0.99.48 14. juli 2014) 1 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemets struktur...5

Detaljer

Hva er svarene når makker åpner med 1?

Hva er svarene når makker åpner med 1? NATURLIG BRIDGESYSTEM FOR NYBEGYNNERE Utarbeidet av Stein Statle Poengberegning: Ess=4 poeng, Konge= poeng, Dame=2 poeng, Knekt= poeng Vi t ekstrapoeng for Singelton (et kort i en farge = poeng), og for

Detaljer

Meldesystemet HEFbridge

Meldesystemet HEFbridge Meldesystemet HEFbridge Naturleg system, basert på Nordisk standard Tilgjengeleg i PDF-format (http://hebridge.nno/meldesystem.npdf) eller som nettside (http://hebridge.nno/meldesystem.nhtml) Sist endra:

Detaljer

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Torsdag 10.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST

VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST LITT OM INNMELDING PÅ MOTPARTENS 1NT ÅPNING SPØRSMÅL ETTER HOLD LITT

Detaljer

Lebensohl. Eksempler på problematiske situasjoner Du sitter syd og har: J2 K4 A42 QJT843 Vest Nord Øst Syd 1NT 2sp? Hva nå?

Lebensohl. Eksempler på problematiske situasjoner Du sitter syd og har: J2 K4 A42 QJT843 Vest Nord Øst Syd 1NT 2sp? Hva nå? Lebensohl Tromsø BK 23.1.17 Eksempler på problematiske situasjoner 82 K4 QJT843 1NT 2sp? J2 K4 A42 QJT843 1NT 2sp? 1 Eksempler på problematiske situasjoner 82 K874 JT84 2sp dobl pass? 2 KT84 Q42 QJT43

Detaljer

FORORD. Dette viser åpners første melding i den forklarende sekvensen. Det kan ha vært en innledende sekvens over. = 1NT. Stayman 2 = 1NT - 2, 2-2, 2

FORORD. Dette viser åpners første melding i den forklarende sekvensen. Det kan ha vært en innledende sekvens over. = 1NT. Stayman 2 = 1NT - 2, 2-2, 2 6\VWSN %2$ Side 2 Svar på 1KL FORORD Vi skal i dette heftet se hvordan et system blir bygget, med basis i et naturlig utgangspunkt, BIN standard. Tankegangen og logikk bak valgene som blir tatt er viktig.

Detaljer

Grundsystem: Femkorts major med 15-17 grand.

Grundsystem: Femkorts major med 15-17 grand. Dette heftet beskriver et enkelt, men likevel kraftig meldesystem for nybegynnere/litt viderekommene. Det forutsetter en viss kjennskap til bridge og er organisert slik at det skal kunne brukes som oppslagsverk

Detaljer

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL Under kommer ti spill meldt av spillere fra landslagstroppen. Kortene måtte jeg sette opp ved siden av hverandre, men du skjønner sikkert at nord er til venstre og syd er

Detaljer

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 )

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 ) TEBERG Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i orge nr 3 juli 2004 ) Å benytte en kravmelding som viser støtte i åpningsfargen, har mye for seg, blant annet for å undersøke slemmulighetene. Over minoråpning

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Legge en plan for hvordan få dette til. Helhetlig plan er viktig.

Detaljer

Vest Nord Øst Syd Vest Nord Øst Syd 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p

Vest Nord Øst Syd Vest Nord Øst Syd 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p Ekstraspill til 3. kurskveld: (Spill 9B og 10B) 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p Øst spiller ut 6 og damen skal legges i bordet. For å få nok stikk må kløveress presses ut. Heldigvis er det

Detaljer

BUK. Best uten kort. Oppdatert: 30.05.2015 versjon 7,77. Ved Tommy Sandsmark

BUK. Best uten kort. Oppdatert: 30.05.2015 versjon 7,77. Ved Tommy Sandsmark BUK Best uten kort Åpning 1 : 11-19HP 5+ UBAL (-4-4-1 eller verre), eller 11-14NT (BAL/SEMIBAL 2+ ) med overføringer på 1/2-trinnet. Åpning 1 : 11-19HP 5+ UBAL (4-4-4-1 eller verre) eller 18-19NT (BAL/SEMIBAL

Detaljer

VIDREKOMENDE KURS 2 STENBERG 2NT

VIDREKOMENDE KURS 2 STENBERG 2NT VIDREKOMENDE KURS 2 AVANSERTE MELDINGER SLEMMELDINGER STENBERG(2NT) ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (RKC) SPLINTER RENONSVISENDE HOPP ALTERNATIVE ÅPNINGER PÅ 2 TRINNET MULTI 2 TARTAN 2 OG 2 STENBERG 2NT VI SKAL

Detaljer

GRUNNKURS 3 FORANDRING TIL DEN VIRKELIGE BRIDGEVERDEN NÅ SKAL VI FORANDRE LITT PÅ DET SOM DERE SOM HAR LÆRT I GRUNNKURS 1 OG 2

GRUNNKURS 3 FORANDRING TIL DEN VIRKELIGE BRIDGEVERDEN NÅ SKAL VI FORANDRE LITT PÅ DET SOM DERE SOM HAR LÆRT I GRUNNKURS 1 OG 2 GRUNNKURS 3 FORANDRING TIL DEN VIRKELIGE BRIDGEVERDEN NÅ SKAL VI FORANDRE LITT PÅ DET SOM DERE SOM HAR LÆRT I GRUNNKURS 1 OG 2 DET MESTE AV FORANDRINGENE VIL VÆRE ETTER ÅPNINGEN 1NT OVERFØRINGINGER TIL

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Eventuelt forhindre overstikk. Legge en plan for hvordan få dette

Detaljer

MP-TREFF, onsdag, 7.desember Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MP-TREFF, onsdag, 7.desember Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler MP-TREFF, onsdag, 7.desember 2016 I gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger, beste minor, 15-17 grand og 2 over 1 som utgangskrav.

Detaljer

En skal alltid prøve å utnytte spillets retning (går med sola), slik at en spiller fra svakhet og opp mot styrke:

En skal alltid prøve å utnytte spillets retning (går med sola), slik at en spiller fra svakhet og opp mot styrke: Fargebehandling Fargebehandling er hvordan du isolert sett skal behandle en farge. For eksempel: Hvordan bør en spille Ekn32 mot K754? Når en skal vurdere hva som er rett fargebehandling kan det også være

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 Kapittel 11 Svake åpningshender SPERREMELDINGER Kan åpne noen ganger med mindre enn 12 hp Forutsetning Bra farge på minst 6 kort

Detaljer

Vurderingskriterier: RØD TEKST 3NT er beste kontrakt BLÅ TEKST 4hj er beste kontrakt

Vurderingskriterier: RØD TEKST 3NT er beste kontrakt BLÅ TEKST 4hj er beste kontrakt 1) Nord, ingen kn10765 K94 D1054 8 9 K10765 1096 K874 D8 EK76 ED84 D53 2) Vest, Nord-Syd 108 K9754 74 D105 K10 D9865 D1098763 -- Dkn6 EK86 E74 K54 3) Syd, Vest-Vest K74 10965 64 75 KD8 10975 K7543 D86

Detaljer

MESTERTREFF, torsdag 7.desember 2017 Spilldiagram og analyser

MESTERTREFF, torsdag 7.desember 2017 Spilldiagram og analyser MESTERTREFF, torsdag 7.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5- korts majoråpninger,

Detaljer

MP-TREFF, mandag 5.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MP-TREFF, mandag 5.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll MP-TREFF, mandag 5.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger,

Detaljer

MESTERTREFF, tirsdag 5.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MESTERTREFF, tirsdag 5.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll MESTERTREFF, tirsdag 5.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5- korts majoråpninger,

Detaljer

Lærerveiledning, "Spill Bridge 2"

Lærerveiledning, Spill Bridge 2 Lærerveiledning, "Spill Bridge 2" Generelt Spill bridge 2 er basert i det tidligere svenske kursoppleggets kursbok nr.2, "Den praktiske vegen". Boken/kurset ble laget etter ønske fra kursledere i Sverige,

Detaljer

Oppgavesett 3/09 - april

Oppgavesett 3/09 - april Oppgavesett 3/09 - april Ingvar Erga AJ4 AK4 Bente Faag A76532 A Thorleif Skimmeland Karl Johan Tørkli Vest Nord Øst Syd 1 ru pass pass 1 hj x pass 1 sp 2 hj? Hva melder du som syd? Løsningsforslag: Oppgave

Detaljer

Spilleføringsteknikk. Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten!

Spilleføringsteknikk. Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten! Spilleføringsteknikk Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten! Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner

Detaljer

LÆRERVEILEDNING SPILL BRIDGE 1. Generell informasjon... s. 2-4. Veiledning for bruk av kursboken... s. 5-30

LÆRERVEILEDNING SPILL BRIDGE 1. Generell informasjon... s. 2-4. Veiledning for bruk av kursboken... s. 5-30 LÆRERVEILEDNING SPILL BRIDGE 1 Innhold: Generell informasjon... s. 2-4 Veiledning for bruk av kursboken... s. 5-30 Leksjon 1... s. 5-6 Leksjon 2... s. 7-8 Leksjon 3... s. 9-11 Leksjon 4... s. 12 Leksjon

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

BRIDGEKURS DEL LYNKURS

BRIDGEKURS DEL LYNKURS BRIDGEKURS DEL LYNKURS 17. Oktober 2013 Varden Ungdomsskole 1 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS Velkommen til LYN Kurs 2 BRIDGE Kortspill for 4 personer Plassert rundt et bord N V Ø S Nord (N) spiller med syd (S)

Detaljer

JENSEN CUP Juletradisjon siden 1995 Kristiansand

JENSEN CUP Juletradisjon siden 1995 Kristiansand 28.12.2012 JENSEN CUP 2012 Juletradisjon siden 1995 Kristiansand Siden midten av 90-tallet har Øystein Jensen invitert til en 2-bords singelturnering i romjulen. Det er ikke lett å komme med på startlisten

Detaljer

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal Markeringer/Motspill Det er ikke bare gjennom meldingene en har en samtale for å få et godt resultat. Det er like viktig å ha god kommunikasjon når en bedriver motspill. Vi har tre hovedmåter å signalisere

Detaljer

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL Under kommer ti spill meldt av spillere som har sendt inn. Kortene måtte jeg sette opp ved siden av hverandre, men du skjønner sikkert at nord er til venstre og syd er til

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 7 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Skiprofiler Mette Torp Mette var gift med Arild Torp som var foreldre til Espen. Dette var en bridgefamilie

Detaljer

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Kaninen var tidlig i tenning og allerede i spill 2 fant han en stamp i rød sone på 6trinnet! Desverre var det mot luft. 10 9 6 10 8 9 E K 10

Detaljer

GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER

GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER PLANLEGGING AV SPILLET FINESSE FORDELINGSKAST MER OM UTSPILL FORDELINGSUTSPILL INNVITT UTSPILL FORSKJELLEN PÅ UTSPILL MOT FARGE OG GRAND STYRKE/SVAKHETS KAST MER OM OPPLYSENDE

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 5 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Olav Ellingsen, Sortland hadde ett godt spill mot Moss. Spill 2 Dealer: South Vul: N-S E1076 7642 854 D3 D853

Detaljer

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer.

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Av Ragnar Midjo Steinkjer bridgeklubb har arrangert NM for klubber 2 ganger. Den gang het klubben Ogndal bridgeklubb. Også de gangene var det mange gode bridgespillere

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

MP-treffet Onsdag 9.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Onsdag 9.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Onsdag 9.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nors-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

FORORD. Til slutt vil vi få takke i første rekke GEO, for et meget godt samarbeide, samtidig som vi vil ønske alle fremtidige elever velkommen.

FORORD. Til slutt vil vi få takke i første rekke GEO, for et meget godt samarbeide, samtidig som vi vil ønske alle fremtidige elever velkommen. FORORD Basert på det naturlige system som vårt grunnkurs er bygget på, kan vi nå presentere NORSK STANDARD VK I. Dette er et kurs for de som har gjennomgått grunnkurset og/eller har spilt bridge i en periode,

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspillssignaler Styrkekast (og svakhetskast) Fordelingskast Lavinthal. Styrkekast Når Makker spiller ut en honnør Makker inviterer i en

Detaljer

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 Velkommen til bridgekurs Stikk Et kort fra hver av spillerne Første kortet i hvert stikk avgjør hvilken farge som skal spilles Spillerne

Detaljer

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører Å planlegge og utføre en skvis En nyttig teknikk for deg som spillefører Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner om mulig

Detaljer

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Lagene Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Foreløpige lagsammensetninger Sveio BK Karl Christian Baumann, Simon Eileraas, Helge Svendsen,

Detaljer

Appellskjema for appell til Lovutvalget

Appellskjema for appell til Lovutvalget Appellskjema for appell til Lovutvalget Norsk Bridgeforbund Sognsveien 75 A 0855 OSLO E-post: bridge@bridge.no Lokale appellgebyrer med KP 150,- med FP 300,- Appell til LU kr 300,- Gebyr deponeres på konto

Detaljer

E U R O P E AN B R I D G E L E A G U E. 4 th EBL Tournament Directors Seminar 16 th to 18 th February 2017 Prague Czech Republic TABLE EXERCISES

E U R O P E AN B R I D G E L E A G U E. 4 th EBL Tournament Directors Seminar 16 th to 18 th February 2017 Prague Czech Republic TABLE EXERCISES E U R O P E A B R I D G E L E A G U E 4 th EBL Tournament Directors eminar 16 th to 18 th February 2017 Prague Czech Republic TABLE EXERCIE by Eitan Levy and Rui Marques Oversatt av John Våge IMPORTAT

Detaljer

MP-TREFF, tirsdag 6.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MP-TREFF, tirsdag 6.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll MP-TREFF, tirsdag 6.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger,

Detaljer

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 -HQVHQ&XS 7RUULGDOVHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 %8//(7,115,11+2/' Årets nest viktigste Det er to turneringer av betydning her i byen. Den ene er SI B og den andre er Jensen Cup i rom jula. Da m øtes de

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

MESTERTREFF, tirsdag 6.desember 2017 Spilldiagram og analyser

MESTERTREFF, tirsdag 6.desember 2017 Spilldiagram og analyser MESTERTREFF, tirsdag 6.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5- korts majoråpninger,

Detaljer

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Av Paul Bang Det er alltid leit å ryke ut av NM-lag allerede i 3. runde. Vårt lag hadde kanskje kunne levd med det, ut fra at vi kunne sagt at

Detaljer

Sportsplan ungdom spillsituasjoner angrep

Sportsplan ungdom spillsituasjoner angrep Sprtsplan ungdm spillsituasjner angrep Overrdnet spillsituasjn etter ballerbring Spillsituasjnen ver kunne likegdt vært slik sm en alle de andre sm kmmer. Spillsituasjnen kmmer: - Etter at laget vårt har

Detaljer

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Lørdag 3. Mars var det duket for treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb. Juniorlandslaget trengte trening foran

Detaljer

Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis

Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis 2008-06-22 18:10:30 by ChristianVennerod Boye lot ikke tsjekkerne få kontrakten i en billig 3 kløver bare fordi de hadde 23 hp. Han balanserte med en

Detaljer

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen?

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Hvrdan ta med seg spillets idé i treninga g kampen? Med spillets idé i spill g kampdimensjnen 68 år: Av Øyvind Larsen, Fagansvarlig trener g aktivitetsutvikling bredde, NFF Alle kjenner igjen frtvilelsen

Detaljer

MP-TREFF, TORSDAG, 8.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MP-TREFF, TORSDAG, 8.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll MP-TREFF, TORSDAG, 8.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger,

Detaljer

Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad)

Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad) Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad) Noen ganger melder man gode kontrakter som ikke alltid får den rettferdighet som vi mener kontrakten fortjener. Ekstra deilig er det når vi spiller glimrende og vinner

Detaljer

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år Spilleregler Futsal barn t..m 9 år Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Årsklasse G/J-6 år tm G/J-9 år spiller på tvers av håndballbane Målene

Detaljer

Konsentrasjon, teknikk og taktikk.. AV SNORRE AALBERG

Konsentrasjon, teknikk og taktikk.. AV SNORRE AALBERG Konsentrasjon, teknikk og taktikk.. AV SNORRE AALBERG Det som etter min mening gjør bridge til en så utfordrende sport, er at det er et sett med egenskaper som må beherskes for å være en god spiller og

Detaljer

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal Markeringer/Motspill Det er ikke bare gjennom meldingene en har en samtale for å få et godt resultat. Det er like viktig å ha god kommunikasjon når en bedriver motspill. Vi har tre hovedmåter å signalisere

Detaljer

Spilleføring. Eliminasjon og innspill

Spilleføring. Eliminasjon og innspill Spilleføring Eliminasjon og innspill Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Å forfremme stikk Langfarvestikk. Ekstra trumfstikk.

Detaljer

Hva har skjedd med norske bridgejournalister?

Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Av Boye Brogeland Jeg har spilt en del internasjonale mesterskap for Norge. De fleste har gått bra, men det har vært et par svake EM, som i Malmö i 2004 og

Detaljer

Hvor langt unna var vi egentlig?

Hvor langt unna var vi egentlig? Oppsummering 3 Hvor langt unna var vi egentlig? Nå skal jeg gjøre noe skummelt og det er ikke sikkert alle synes det er rett av meg å plukke ut enekeltspill for å vise hvor nærme vi egentlig var å gå til

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill..

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill.. Oppsummering 1 Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Tja, sånn passe? Jeg håper på mange innspill.. Norge har ikke vært blant de aller beste Europa de siste mesterskapene. Dette

Detaljer

Sannsynlighet i kortspill

Sannsynlighet i kortspill Prosjektoppgave i MAT400 vår 0 Sannsynlighet i kortspill Av: Paul Høglend Mats Myhr Hansen. mai 0 Prosjektoppgave i MAT400 vår 0 Sannsynlighet i 7-kortpoker I denne presentasjonen av sannsynlighetene for

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser fr Mars-April Mål g innhld: Frtsetter med mye av det samme sm frrige plan. Nen øvelser bytter plass g nen nye kmmer til. - Bruker ft innside, utside g sålegang, få med begge ben: Føring\dribbling.

Detaljer

Bulletin 6 - Olrudpåsken

Bulletin 6 - Olrudpåsken 2010 Bulletin 6 - Olrudpåsken God påske alle sammen! Når siste kort er lagt i dag skal mange av oss på påskeferie, jeg vil med dette takke alle for en fin Olrudpåske og takk for alle bidrag til bulletinen.

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer