Betraktninger ved et veiskille.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betraktninger ved et veiskille."

Transkript

1

2 Betraktninger ved et veiskille. Veivalg er noe vi mennesker foretar hele tiden. Mange små og noen store. Oftest kjenner vi ikke rekkevidden og konsekvensene av disse valgene, men de danner grunnlaget for hvordan livet vårt senere vil arte seg. Ved enkelte veiskiller synes vi at vi egentlig ikke har noe valg. Omstendighetene signaliserer at vi må ta en bestemt kurs. Vi må følge samvittighetens røst. I Logens trygge omgivelser skal et slikt veivalg aldri være forbundet med noen fare. Tidlig i vårt ordensliv blir vi også oppfordret til å ta positivt imot verv og oppgaver som blir oss tiltenkt. I vennskapets ånd blir innsats tatt opp i beste mening. Det er storheter som har gått foran og brakt Blinket dit det er i dag. Bror Kristian var menneskevennen som bygget nettverk av omtanke og omsorg. Bror Gunnar var naturelskeren og filosofen. Bror Arvid er den lune, hjelpsomme, idérike og bror Ulf er ingeniøren, den samvittighetsfulle og praktiske. Og så er det ganske åpenbart at vi finner alle disse egenskapene igjen hos alle disse fire brødre, sammen med det faktum at de hadde og har Logen og Ordenen i sine hjerter. Det er med ærefrykt og ydmykhet vi tar opp pennen etter de tidligere redaktører. Bror Arvid har 27 år bak seg i Blinkets tjeneste. Parallelt med embeder som sekretær, UM, OM og idérik komitéleder. Hverken sykdom eller annet har noen gang stoppet ham. Det viste han senest i våres. Så er han da også tildelt Ordenens Hederstegn for sin innsats. Bror Ulf har lagt nærmere 20 av sine år i Blinket, samtidig med sekretærembede, UM, OM og HP. Det er lett å bli imponert. Kjære bror, synes du det samme, så si det til dem! Ved Loge Færders 50 års jubileum er det mange som bør takkes. Takk til idéskaperne og chartermedlemmene som sådde en spire. Takk til de første kollegier og embedsmenn som ga Logen næring til å vokse seg sterk. Takk til alle embedsmenn og brødre som opp gjennom disse 50 år har lagt ned tid og krefter for å gi Logen det gode indre liv som vi i dag opplever. Takket være alle disse er Færder en livskraftig loge I MEDVIND FOR FULLE SEIL.

3 Skråblikk Den oppmerksomme leser av Blinket vil se at tittelen på mine betraktninger har endret tittel fra - nettopp - Betraktninger til Skråblikk. Tittelen skal gi et signal om at denne spalten vil dukke opp i Blinket med jevne mellomrom, med kommentarer og tanker rundt logen og logelivet sett litt fra sidelinja. (I seg selv en krevende utfordring for en som trives med aktiv og tett nærhet til den selvsamme loge.) I sommer har jeg filosofert over logelivet med utgangspunkt i jubileumsåret som vi er inne i. Loge Færder har eksistert i 50 år. Vi kjenner logen slik den er i dag og slik den har utviklet seg gjennom denne tidsperioden. Jeg har stilt meg selv spørsmålet; Hvordan er loge Færder om 10 år? Eller, for å spørre på en annen måte; Hvem er loge Færder om 10 år? Det er lett å se at det er vi i aldersgruppa 55 + som utgjør hovedtyngden av brødrene i dag. Vi har det siste året hatt en gledelig rekruttering av brødre i yngre aldre enn dette. Det gir utfordringer og det gir spenninger. Kan vi fortsatt drive logen slik det har vært gjort i årene før, eller må det endringer til? Et godt konservativt ord heter Forandre for å bevare. Det er min oppfatning at vi må bevare logens sjel, dens grunnmur, først og fremst representert ved våre ritualer. Men samtidig tror jeg vi må være åpne for at aktiviteter, omgangsformer endrer seg slik samfunnet for øvrig endrer seg. Det vil sikkert være uenighet om tiltak, om måter å drive vår loge på. Det er bare sunt, det er jo nettopp kjennetegnet på en levende organisasjon at meninger brytes. La oss bare være bevisst på at dette skal vi gjøre i vennskaplig diskusjon, i broderskapets ånd! BjS

4 Fra Kapellanens stol Elsk din neste du kristen sjel I sommer var jeg på mine hjemlige trakter i Romsdal. Mitt ene barnebarn var med for å bli kjent med slekten og sin tremenning som bor i Eidsvåg. Tvers over fjorden ligger Nesset prestegard der Bjørnstjerne Bjørnson vokste opp og skrev sine bonde-fortellinger. Vi besøkte også Eikesdal hvor romanen Arne ble skrevet. Undrer meg på hva jeg får å se over de høye fjelde er sitat herfra. Disse linjene om å elske sin neste og å være nysgjerrig på hva som ligger bak de høye fjelde gir meg inspirasjon til å skrive høstens første epistel. Hva får moderne mennesker til å praktisere øye for øye og tann for tann ideologien hvor hat avler hat? TV og andre media overdynger oss med bilder og beskrivelser på at mennesker blir trådd ned i støvet med jernskodd hel. Slår noen deg på det høyre kinn, vend da også det venstre til er det vi lærer i vår kultur. Hvordan kan det noen gang bli fred i Midtøsten når begge parter lever etter det Gamle Testamente. Er det håp? Diplomatiet kjemper for å få partene til å besinne seg og komme til fornuft, men hat og maktbegjær synes å sette alle sperrer på for å slippe å komme med innrømmelser av noen art. Fra Afrika kommer tusener av medmennesker på flukt fra krig, sult og forfølgelse. Noen undrer seg vel også på hva de får å se på andre siden av sanddynene og havet som stenger for muligheten til et liv i frihet med mat og kanskje arbeid og utkomme til å sende penger til livets opphold for dem som ble igjen i elendigheten. Vi må ikke dømme og mistenke dem som ofrer liv og lemmer for å oppnå dette. Hva ville du ha gjort om du var i samme situasjon? Jeg undrer meg på Svein Heggem Kapellan

5 GULE ÅKRE Gule åkre - Enda en sommer er over. Jeg legger en ny årring til livstreet så mange ringer, så mange minner! Gule åkre - Høstens grøde kommer. Har årene bare blitt lagt til år? Eller har livet modnet så jeg kan møte høsten rikere. Gule åkre - Livets hjul - Fullmodne aks bøyer seg for høstens herre.

6 Ta sjansen, bli fadder? Hva er vi engstelige for? Hvordan skal vi begynne? Når skal vi begynne? Hva skal vi si? Man kan helt klart begynne med ganske unge mennesker, gjerne i etableringsfasen. Men man trenger ikke å si for mye i starten. Vær tålmodig, pirr nysgjerrigheten, få den eventuelle kandidaten til å spørre. Husk å involvere ektefelle/samboer. Man kan etter hvert fortelle om sitt eget logeliv, ufarliggjøre det. Hva gir fadderskap? Fadderskap gir tilhørlighet til logen. Det gir samhørighet med søkeren. Det gir glede i å ha åpnet vårt broderskap for flere. Det gir oss selvsagt også stolthet i å vite at vi har bidratt i å styrke logen. Hva kan jeg fortelle og hvor må jeg stoppe? I utgangspunktet kan du fortelle det meste, men må unngå å snakke om ritualene. Fortell at Ordenens virke dreier seg mye om etikk og menneskeverd. At vårt motto er Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Sagt på en annen måte: personlighetsutvikling. Her er informasjonen begrenset! Les heftet Jeg - en Odd Fellow. Sosialt samvær,bygge kjennskap og vennskap. Veldedighet. Internasjonale, nasjonale og lokale saker. Svar på spørsmål, men ikke fortell noe om det som tilhører ritualene. Hvis han fortsatt er interessert, kan du informere videre om; * Antrekk, møter/ klubbaften, måltider, arrangementer med damer * Vis ham Færderblink, la ham bla i matrikkelen. * Fortell om kontingent og anslå pris på bespisning * Gi ham det blå heftet Vennskap, Kjærlighet, Sannhet. * Fortell at vi ikke har møteplikt, men skal møte så ofte vi kan. * Onsdag er møtedagen. * På sommeren og i julen er det ingen møter. Man må ikke fortelle alt dette, men man kan gjøre det hvis det faller naturlig. Roar Rolstad

7 Ordenshuset vårt. Vi er nå fire Rebekka- og Odd Fellow loger i byen vår. Alle fire er flittige brukere av ordenshuset. Men på eiersiden er det veldig store forskjeller logene imellom. Styret i Stockflethsgate 22 har foreslått å gjennomføre likt eierskap for alle logene. Dette er i beste søster/ broderånd, og er helt i tråd med Storlogens mønstervedtekter. Hver og en av logene skal i høst diskutere denne saken internt og gi en innstilling. Likt eierskap betyr at vår loge må skaffe til veie penger for å kjøpe et visst antall aksjer. Redaksjonen i Blinket anmoder brødrene om å følge godt med på kunngjøringer og møte frem når denne viktige saken skal tas opp i logen i høst. Jubileumsåret. Vi må ta med noen ord om det store jubileumsarrangementet som fant sted på selve 50 -års dagen for Loge Færders stiftelse, altså 5.mai Et stilfullt og verdig arrangement med 75 brødre og tilreisende gjester samlet. Kveldens hovedtale ble holdt av DepSS Morten Buan og for øvrig var det mange andre som også ville hilse, gratulere og overrekke gaver til jubilanten. Men også andre aktiviteter skal gjennomføres i jubileumsåret. Fra kystverket/fyrvesenet har vi nå fått de nødvendige tillatelser for å kunne sette opp en minneplakett ved Færder fyr. Plaketten, støpt i bronse, med logens logo og inskripsjon vil bli satt opp ved fyret en gang i september. Et annet sted i dette nummer av Blinket er det også gitt en første orientering om høstens jubileumsfest som skal finne sted på lokalet Vonheim i Kodal 14. oktober. Dette kommer vi nærmere tilbake til, men merk av datoen allerede nå!

8 Loge Færders fisketur. Årets fisketur fenget i flere sinn, det ble som vi trodde og håpet: når damene får være med stiller vi også opp med fiskeveska full av sluker og skarpe kroker. For ikke å snakke om fiskekniven til å sløye fisken, den hang kjekt i beltet og fikk oss til å se litt sporty ut! Ja det er rart hva utstyret har å si, der er ikke det indre som teller. Det var hele 45 personer som møtte frem på Seilerholmen fredag 9. juni, - på fisketuren i fjor var det 6 stykker som deltok. Været var fint, så fint at de fleste ble igjen på Seilerholmen og kun de mest innbitte dro ut på de store banker. Noen fisket fra holmen og krabbefiske ble også forsøkt. De fleste valgte å kose seg med en prat og fortelle om sommerens planer. Trekkspilltoner låt også etter hvert, mat og drikke kom frem og gutta fra de store banker kom også tilbake fulltallige. Premie for største fangst ble utdelt til den stolte fisker! Bror Lasse Lund takkes for at vi fikk låne Seilerhytta og stilte båt til disposisjon, hvilket også de andre båtbrødrene takkes for. Og selvfølgelig takkes nemnda for fisketurer for et fint arrangement. Det er vel få som er i tvil om at dette var et riktig valg å få med damene på fisketur. En fin avslutning på Losje Færder s vårtermin! Hva skal skje utover i høstterminen? Når dette skrives er det flere av brødrene med ledsagere som har tatt turen til kongens glade København. Avreisen var 31.08, vi forventer en fyldig reportasje i alle fall fra Tivoli og Dyrehavsbakken, og vi håper at Den lille havfrue på Langelinje fortsatt har hodet på rett plass. God tur! Dette nummer av Blinket kommer ut til brødrene en uke etter vår første klubbaften denne høstterminen, d.v.s. onsdag Et spennende tema, vi ble invitert med ut i verdensrommet av bror Ole Bjørn Vogt som var bedt om å fortelle om en av sine hobbyer: Astronomi, en av de eldste vitenskaper i verden. Fingermaten som bror Ole J. Tuft kåserte om med påfølgende servering smakte helt sikkert aldeles fortreffelig.

9 20.09 skal Losje Færders jubileumsgave overrekkes til Sandefjord Kreftforening. Det kommer noen spesielt inviterte gjester i tillegg til et fyldig oppbud av brødre og ledsagere (kone/samboer/kjæreste) håper vi er det gradspassering 1+ sammen med Loge Kongshaug. Vi gleder oss til seremonien og til et godt måltid med påfølgende hyggelig samvær sammen med brødrene fra vår nabologe arrangeres hyggetreff for eldre, et årvisst populært tiltak som overmester er ansvarlig for. Da vet vi at det i alle fall blir sang, kanskje allsang til og med! Onsdagen deretter, den 11.10, går turen sørover i fylket, til Larvik, hvor vi skal delta i gradspasseringen 3+ hos Losje 120 Colin Archer. I fjor var vi over 20 brødre fra Losje Færder på denne gradspasseringen. Det er en meget spesiell og ikke minst stilfull seremoni som brødrene i Colin Archer gjennomfører. Og nå nærmer vi oss høstens store begivenheter! Først skal vi til Kodal den 14. oktober. Dette blir den mer uhøytidelige delen av jubileumsfeiringen, hvor vi inntar lokalet Vonheim, og vil feste på ekte Kodalsk vis. Familie og venner får vi ha med oss. Legg merke til at denne datoen er en lørdag. Så er vi kommet frem til høstens sosialaften med damer, Ja ikke nok med det, Losje Verdande, Gaia og Kongshaug blir inviterte. Og trekkplasteret denne gangen er ingen ringere enn sangeren Nora Brochstedt som akkompagneres av Willy Andresen. De som har fått stemmen tilbake etter festen i Kodal får sikkert anledning til en allsang med Nora. Er det noen brødre som gleder seg allerede?

10 Termin- og menyliste Klubbaften. Overrekkelse av jubileumsgave. Snitter og kaffe, kr. 70, med? 15 Kongshaug Rådyrkarbonader m/skogsoppragu. Øl/vin/min.vann. Kr. 110, Hyggetreff for eldre Eget program = + Vi besøker? 120 Colin Archer, galla Loge Færders jubileumsfest. Lørdag. Holdes i Kodal, ta med familie og venner Sosialaften med damer Nora Brockstedt og Willy Andresen underholder med kjente og kjære sanger. Koldttallerken m/isvann, kaffe. Kr. 100,- Siste frist for innlevering av materiell til neste nummer er ================================================ Færder Blink: Organ for Loge nr. 48 Færder Redaktør: Henning Aasen, Skribent og layout: Bjørn Stensrud, Skribent: Olav Huseby, Distribusjon: Asle Amundsen,

11 Smil til hverandre! Mor Teresa viet hele sitt liv til å hjelpe de fattige. Som ung gikk hun i kloster, men en dag fikk hun et kall om å leve sitt liv utenfor klostermurene for å hjelpe de fattige. Da hun i 1979 fikk Nobels fredspris, ba hun Nobelkomiteen om å avlyse den flotte banketten og la pengene gå uavkortet til mennesker som trengte hjelp. Til mennesker som ønsket å dele livet med hverandre, hadde hun følgende enkle råd: Smil til hverandre, smil til din hustru, smil til din mann, smil til barna dine, smil til hverandre uansett hvem og det vil hjelpe dere til å vokse i større kjærlighet for hverandre.

Betraktninger. Det er opp til hver enkelt. Du bestemmer selv...

Betraktninger. Det er opp til hver enkelt. Du bestemmer selv... Betraktninger Takhøyde har vi skrevet om før. Romslighet er et beslektet ord. Skal vi leve opp til vårt første budord Vennskap, må vi være romslige. Først og fremst mot hverandre, og så mot alle andre.

Detaljer

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord November 2011 Nr. 7, 47. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Det er ikke bare ordet du sier som betyr noe, det er måten du sier det på. Kristian Grue Betraktninger. Tenk deg følgende scenario:

Detaljer

September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK

September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Betraktninger Tenke seg til 50 år! Det er selvfølgelig herværende publikasjon jeg sikter til. Bror Kristian Jansen trakk en meget

Detaljer

Betraktninger Nye embedsmenn er installert og har allerede tatt fatt på sine respektive oppgaver. Hvert enkelt embede er viktig for helheten, viktig

Betraktninger Nye embedsmenn er installert og har allerede tatt fatt på sine respektive oppgaver. Hvert enkelt embede er viktig for helheten, viktig 2 Betraktninger Nye embedsmenn er installert og har allerede tatt fatt på sine respektive oppgaver. Hvert enkelt embede er viktig for helheten, viktig for at ritualene skal kunne gjennomføres med stil

Detaljer

Betraktninger Det sies ofte at utviklingen går fortere i dag enn noensinne. På områdene telekommunikasjon og informasjonsflyt er nok det riktig.

Betraktninger Det sies ofte at utviklingen går fortere i dag enn noensinne. På områdene telekommunikasjon og informasjonsflyt er nok det riktig. Betraktninger Det sies ofte at utviklingen går fortere i dag enn noensinne. På områdene telekommunikasjon og informasjonsflyt er nok det riktig. Vi i Blinkets redaksjon er aktive brukere av tekstbehandling

Detaljer

KJÆRLIGHET. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.

KJÆRLIGHET. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Betraktninger Åpen klubbaften var et begrep for noen år siden. Hvor ble den av? Riktignok var det få brødre som benyttet seg av muligheten til å ta med en venn eller bekjent på en slik kveld, men vi bør

Detaljer

Det kimer nu til julefest.

Det kimer nu til julefest. 1 Det kimer nu til julefest. I kulturkirken Jacob i Oslo henger en altertavle med tittelen Englenes tilbedelse, i den samme kirken står det også et flott Steinwayflygel. Organisten og komponisten Iver

Detaljer

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Betraktninger

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Betraktninger 2 Betraktninger Vi har lett for å ta hverandre for gitt. Kollegaer på jobben, familiemedlemmer, slektninger og venner, logebrødre og patriarker. Så en dag er han ikke der. Han er borte for alltid. Kanskje

Detaljer

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Februar 2013 Nr. 2, 49. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord En falsk venn er som en skygge. I solskinn kan en aldri bli kvitt ham, i gråvær er han sporløst forsvunnet. Ukjent opphav. 2 Betraktninger

Detaljer

Betraktninger. Etter fire år som Færderbror fikk jeg den store tillit å bli valgt til logens Kasserer. Det var lærerikt å delta i kollegiets arbeid

Betraktninger. Etter fire år som Færderbror fikk jeg den store tillit å bli valgt til logens Kasserer. Det var lærerikt å delta i kollegiets arbeid Betraktninger. Etter fire år som Færderbror fikk jeg den store tillit å bli valgt til logens Kasserer. Det var lærerikt å delta i kollegiets arbeid og få erfaringer om logens drift og indre liv. Kasserers

Detaljer

Oktoberbetraktninger

Oktoberbetraktninger Betraktninger Forsidediktet i oktober er refrenget i en av Louis Jacoby's viser. I disse stormdagene før vinteren får tak, er det godt både å tenke bakover og fremover på disse lyse, varme sommerdagene

Detaljer

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med

Detaljer

Oktober 2012 Nr. 6, 48. årgang FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord. Enhver god, gammel tid var engang en ny, dårlig tid.

Oktober 2012 Nr. 6, 48. årgang FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord. Enhver god, gammel tid var engang en ny, dårlig tid. Oktober 2012 Nr. 6, 48. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Enhver god, gammel tid var engang en ny, dårlig tid. 2 Betraktninger Ordenshuset vårt er nyrenovert. Det eller rettere sagt VI

Detaljer

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mars 2015. Huskelista!

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mars 2015. Huskelista! Kongshaug-nytt Mars 2015 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

Nr.3 Årgang 4 Oktober 2010 SOMMERMINNER

Nr.3 Årgang 4 Oktober 2010 SOMMERMINNER Nr.3 Årgang 4 Oktober 2010 SOMMERMINNER Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt Vi håper alle brødrene er enige med kollegiene om at dette er verdifullt, og jeg håper det møter opp mange i disse fellesmøtene!

Detaljer

Betraktninger. God jul og et godt nytt år ønsker vi dere alle.

Betraktninger. God jul og et godt nytt år ønsker vi dere alle. Betraktninger Det er snart jul, og det må være lov å spørre om det er flere enn meg å mine og deg og dine i denne verden.. Ja, det er nok det. Men for all del, la oss holde på det samhold og den kjærlighet

Detaljer

Nr. 3, september 2011 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr 37

Nr. 3, september 2011 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr 37 Nr. 3, september 2011 YGGDRASIL Rebekkaloge nr 37 KJÆRE SØSTRE! En sommer er over, synger Kirsti Sparbo. Selv blir jeg alltid litt vemodig når jeg hører denne sangen. Sommeren med sitt forlokkende innhold

Detaljer

Novemberbetraktninger,

Novemberbetraktninger, Betraktninger Man kan si hva man vil om november, - men i alle fall, den har sin misjon. Den har sin misjon som en slags bro, fra en herlig sommer og til en like herlig vinter. At det regner og blåser

Detaljer

En forsatt god vår og en god og fredelig sommer til alle

En forsatt god vår og en god og fredelig sommer til alle April Vår lille lokale "grendekirke" er virkelig liten og unselig, men så er da heller ikke bygden større en at alle fikk god plass under påskegudstjenesten. Men om kirken var liten var dagens tekst desto

Detaljer

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Desember 2010. Huskelista!

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Desember 2010. Huskelista! Kongshaug-nytt Desember 2010 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så 27.12. 10 ofte du kan. Juletrefest for Sukke. 28.12.10 Juletrefest for barn 03.01.11 Instruksjon v/dss 10.01.11 Informasjonsmøte

Detaljer

Innvielse. Gradspasseringer høstterminen 2005. Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS)

Innvielse. Gradspasseringer høstterminen 2005. Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Innvielse Så har vi nok en gang lagt et år bak oss både på godt og ondt. For min del har dette vært et spesielt

Detaljer

Godt Nytt År Ved Julefeiringen Men

Godt Nytt År Ved Julefeiringen Men Godt Nytt År Så er igjen et nytt år på gang, med de sorger og gleder som hører livet og et nytt år til. Hva det vil bringe oss vet vi heldigvis ikke, men vi kan bare håpe og tro at det vil være godt. Trygt

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 17 nr. 2 2009 Innhold: s2: OM har ordet, s3: Besøke andre loger, s5: Hva er sannhet?, Det er bare jeg... s6: Vennelogearbeidet, Schuyler Colfax, s8: Leveregel.

Detaljer

Ordensbygningen i Stavanger. side 32 33. Intervju med DSS Per Arild Nesje side 4 5. Hva skjer i USA og IC? side 26 27

Ordensbygningen i Stavanger. side 32 33. Intervju med DSS Per Arild Nesje side 4 5. Hva skjer i USA og IC? side 26 27 De Tre Kjedeledd 4/09 87. årgang Ordensbygningen i Stavanger. Foto: Karl Olav Vathne Ordensbygningen i Stavanger side 32 33 Intervju med DSS Per Arild Nesje side 4 5 Loge nr 61 Terje Vigen fyller 60 år

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte... INNHOLD Nummer 01/2013 27. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Vi ønsker brødrene en riktig fin vår Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Sekretærens

Detaljer

FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY JULENUMMER NR. 4 2008 1 Liste over embedsmenn i perioden 2007-2009: Storrepresentant

Detaljer

Betraktninger. "Blinket " ønsker dere alle en god vår og sommer, og ønsker vel møtt til sommertreffene og på gjensyn i vår loge til høsten.

Betraktninger. Blinket  ønsker dere alle en god vår og sommer, og ønsker vel møtt til sommertreffene og på gjensyn i vår loge til høsten. Betraktninger Vår, sommer høst og vinter ruller og går, år etter år. Allikevel går vi mennesker inn i hver av fasene med spenning, forventning som om vi møter et eventyr hver gang. Våren- sommeren som

Detaljer

Det var en meget interessert gruppe søstre som hørte foredraget, og vi ble begeistret da de to representantene

Det var en meget interessert gruppe søstre som hørte foredraget, og vi ble begeistret da de to representantene nr. 10-5. årgang 10. juni 2014 Sommerhilsen fra OM Tiden går og vi med den. Et år som OM er forbi, hvor har tiden blitt av? Mitt første år som OM har vært et lærerikt år. Logelivet gir meg mange verdier

Detaljer

Ettertanke og refleksjon

Ettertanke og refleksjon Ettertanke og refleksjon kan møte deg på ulike steder til ulike tider. Den kommer ved stillheten i våre store skoger, på fjellet eller ved et lite fiskevann mens kaffelars putrer. Og, den kan møte deg

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten Kongshaug-nytt Desember 2014 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer