Arbeidsoppgaver i forbindelse med serviceavtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsoppgaver i forbindelse med serviceavtale."

Transkript

1 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 1 av 1 31 SANITÆR 312. Kontroll av kaldt-/varmtvanns ledningsnett, klammer, isolasjon etc. Visuell kontroll av synlige rør. Se etter lekkasjer, skadet isolasjon eller rør / deler, klamring som bør utbedres osv Kontroll av avløpsrør Visuell kontroll av synlige rør. Sjekk for lekkasjer, skadet isolasjon eller rør / deler Spyling av overvannsrør Utføres av eksternt firma. Sørg for at arbeidet bestilles Tømming av frostutsatte vannledninger / vannkraner Arbeidsoppgaven vil være avhengig av stedlige forhold. Anlegget tømmes for vann på frostutsatte steder Igangkjøring av forostutsatte vannledninger / kraner Sjekk først at alle kraner er montert og at de er stengt. Se etter mu lige skader på rør som vil forårsake lekkasje / vannskade. Åpne vanntilførsel og fyll anlegget. Steng ventil på tilførsel og sjekk anlegget for lekkasjer. Åpne ventil 314. Rense filter på vanninnlegg Stenge ventiler før og etter filter. Ta ut filter og rengjøre, evt. skifte filterinnsats. Åpne kraner før og etter filter 314. Rense filter på reduksjonsventil Filterkopp demonteres med spesialnøkkel. Filter tas ut og rengjøres. Filter sjekkes for utettheter. Skiftes hvis nødvendig. Ventilinnsats skiftes hvis nødvendig. O-ringstetting ved silkopp må smøres med armaturfett før sammentrekking Kontrollere sikkerhetsventil(er) for bereder forbruksvann. Kontroller at ventilen ikke lekker. Kontroller at ventilen har fritt utløp. Ventilen skal ikke åpnes, da dette kan medføre at den ikke tetter igjen Kontroll av dusj. Kontroller at batteriet stenger. Kontroller lekkasjer i batteri, slange og garnityr. Sjekk og evt. rens siler på inntak. Kontroller funksjonen til termostaten. Kontroller strålespredning. 06 Rens sluk 07 Sjekk tilstand / funksjon på evt. dusjvegg, -dør eller forheng Fotocellestyrt batteri - Electra Kontroller batteriets funksjon Kontroller for lekkasjer og utbedre evt. disse. G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

2 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 2 av 2 Ved evt. funksjonsfeil: Utbedres i henhold til rutine i fabrikantens servicebok Storkjøkkenbatteri Kontroller batteriets funksjon Kontroller for lekkasjer og utbedre evt. disse. Sjekk klamring / feste av spyledusj og utbedre om nødvendig Blandesentral / -ventil Sjekke om varmtvanns temperatur er jevn etter blandeventil under tapping. Åpne varmtvannskran i nærheten og la det renne. Normalverdi for varmtvann er 55 o C Kontroll av klosetter Sjekk for sprekker i porselen Sjekk for lekkasje mellom sisterne og skål. Test funksjon stoppekran. Test funksjon innløpsventil og flottør. Test spylefunksjon. 06 Sjekk feste av sete / lokk 315. Kontroll av servant Sjekk at batteri stenger og ikke har lekkasjer. Kontroller at batteriets hendel glir lett. Sjekk at avløp er tett. Tøm vannlås og rens denne. Kontroller porselen for sprekker og sår 315. Kontroll av urinal Kontroller at spyleventil gir riktig vannmengde og spyletid. Ved feil vannmengde sjekkes avstengningsventil som sitter bak trykknapp, mot vegg. Denne skal være skrudd helt opp, i flukt med omliggende gods. Hvis spyletid fremdeles er feil fjernes trykknapp med 2 mm unbraconøkkel på siden. Under lokk sitter en skrue som reguleres. Sjekk at avløpet fungerer. Rens vannlås Kontroll av urinal med fotocellestyrt spyleventil Kontroller at spyleventil gir riktig vannmengde og spyletid. Ved feil vannmengde konsulteres produsentens servicehåndbok. Sjekk at avløpet fungerer. Rens vannlås Kontroll av badekar Kontroller at batteriet stenger. Kontroller lekkasjer i batteri, slange og garnityr. Sjekk evt. rens siler på inntak. Kontroller funksjonen til termostaten. Kontroller strålespredning. 06 Rens sluk 07 Sjekk om badekaret har sår i emaljen. 08 Sjekk at badekaret står stødig Kontroll av boblekar Kontroller at batteriet stenger. Kontroller lekkasjer i batteri, slange og garnityr. Sjekk evt. rens siler på inntak. Kontroller funksjonen til termostaten. Kontroller strålespredning. G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

3 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 3 av Rens sluk Sjekk om badekaret har sår i emaljen. Sjekk at badekaret står stødig Fyll boblekaret med vann, og sjekk funksjonen til kompressor og pumpe Rense sluk. Sluk suges tomt med vannsuger, evt. vannlås demonteres og renses. Sug også innløpsrør. Evt. behov for pigging av støp og andre bygningsmessige tiltak er tillegg. Kontroller pakninger og stakeplugger. Fyll vannlåsen med vann etter remontering Kontrollere brannposter Trekk ut hele slangen av trommelen. Undersøk at nødvendig stålfjær er på plass i slangen. Denne sitter i de første cm av slangen som er festet til navet, og skal motvirke knekk i slangen. Sett trommelen under trykk ved å åpne ventilen. Sjekk for evt. lekkasjer i slangen, pakninger og øvrige forbindelser. Ved lekkasje i navet skiftes O-ringspakninger. Demontering skjer ved å fjerne plastdeksel, og mutter skrus av ved hjelp av pipenøkkel. Deretter trekkes trommelen av akslingen. Tiltrekingen av mutteren har ingen innvirkning på navets tetthet. Hvis praktisk mulig skal kapasitet og kastlengde sjekkes. Dette kan utføres ved å ta slangen ut nærmeste vindu. Slangen rulles inn igjen på trommelsn under fullt trykk. Deretter stenges ventilen og slangen trykkavlastes ved å åpne munnstykket. Er trommelen montert i skap må man påse at montasjen er riktig uført og spesiellt undersøke evt. feil ved tilførselsslangen mellom ventil og trommel. Kontroller at skapet er merket og at tilkomst ikke er blokkert Sett på Oras-kontrollmerke hvis dette ikke finnes fra før, og kvitter for utført service Kontroll av spillvanns- og overvannspumper Sørge for at autorisert servicefirma utfører service i henhold til tilbud Kontroll av lokal spillvannspumpe Rens tank for fremmedlegemer, fett etc. Sørg for at flottøren glir uhindret. Tvangskjør pumpe og kontroller avløp for utettheter Taksluk sjekkes og renses for løv. Fjerne løv og fremmedlegemer fra området rundt sluk. Ta med søppelsekk for å fjerne avfallet Tømming av fettutskiller. Kontakte spesialfirma og rekvirere tømming av utskiller Kontrollere vannmåler. Demontere vannmåler. Visuell kontroll av sil, evt. rense denne for fremmedlegemer. Vurdere og evt. iverksette ekstern rens og kalibrering hos leverandør. Tillaging av passtykke, demontering og remontering inkl. kjøring og henting er tilleggsarbeide Kontroll av kjøkkenbenk Sjekk at batteri stenger og ikke har lekkasjer. Kontroller at batteriets hendel glir lett. Sjekk at avløp er tett. Tøm vannlås og rens denne. Kontroller evt. tilkobling for oppvaskmaskin G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

4 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 4 av Kontroll av storbereder. Kontroller for lekkasjer. Sjekk funksjon på blandeventil. ( Se ) Sjekk sikkerhetsventil. ( Se 314. ) Kontroll av villabereder Kontroller for lekkasjer. Sjekk funksjon på blandeventil. ( Se ) Sjekk sikkerhetsventil. ( Se 314. ) Kontroll av vaskekar / utslagsvask. Sjekk at batteri stenger og ikke har lekkasjer. Kontroller at batteriets hendel glir lett. Sjekk at avløp er tett. Tøm vannlås og rens denne VVC Varmtvanns sirkulasjonspumpe Lufte pumpe. Løsne på skrue i akslings forlengelse til det kommer vann. Sjekk for lekkasje. Lytt etter ulyd i pumpa. 32 VARME 321. Generell sjekk av varmerør, klammer, isolasjon etc. Visuell kontroll av synlige rør. Sjekk for lekkasjer, skadet isolasjon eller rør / deler Kontrollere frostpunkt på glycolholdige kurser Statisk trykk Tapp ut glycolholdig vann fra et sted i anlegget hvor det normalt er bevegelse i rørnettet. Analyser frostpkt. ved hjelp av eget instrument. Hvis ikke annet er beskrevet bør anleggets frostpkt ligge på 20 o C. Ved mindre justeringer: Tapp ut en mengde blandet vann fra anlegget, og erstatt dette med ren glycol. La anlegget gå en stund før ny prøve tas. Repeter dette pkt inntil prøven viser ønsket nivå. Ved større justeringer: Anlegget tappes og fylles opp igjen med korrekt blanding. Avslutt med ny kontroll av frostnivå. Anleggets statiske trykk skal være lik anleggets høyde målt fra manometer til toppen av øverste utstyr (eller rørstrekk hvis dette er høyere) + 5 mvs. Stopp pumpene. Les av anleggets statiske trykk på manometer. Evt. etterfyll. Start pumper 324. Kontrollere sikkerhetsventiler Kontroller at ventilen ikke lekker. Kontroller at ventilen har fritt utløp. Ventilen skal ikke åpnes, da dette kan medføre at den ikke tetter igjen Strupeventiler Sjekk for lekkasjer Kontroller at rattet er låst i korrekt posisjon. G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

5 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 5 av Innregulere strupeventil Utføres i henhold til prosjekterte verdier og i henhold til produsentens anvisninger Kontrollere ladetrykk for ekspansjonskar. Slipp luft ut av bilventil for å sjekke om det kommer vann. I tilfelle det er vann her, er det lekkasje i membran som må utbedres. Steng ventil før ekspansjonskar, og tøm karet for vann slik at det er trykkløst mellom ventil og kar. Kontroller ladetrykk på bildekkventil som ofte sitter på toppen. Korrekt ladetrykk skal (som tommelfinger-regel ) være anleggets høyde målt fra ekspansjonskaret til topp øverste utstyr + 5mVs. Ladetrykk justeres med Nitrogen evt. trykkluft. Ventil før ekspansjonskar åpnes. Ved større kar kan det være behov for å etterfylle anlegget. Dette skal gjøres med pumper avslått. Korrekt statisk trykk skal (som hovedregel ) være lik anleggets høyde målt fra manometer til anleggets høyeste punkt + 0,5 (1,0) bar Kontrollere funksjon for ekspansjonskar med luftkompressor Steng serviceventil foran karet. Tøm tanken for vann og slam. Tvangskjør kompressor og kontroller at luft ikke blåser ut av uttømmingsventil. I så fall må membran skiftes. Ladetrykket justeres til riktig nivå. (Se 325.) 0-punktet for tom tank justeres. Kompressoren kjøres til det justerte trykket er nådd, dvs. til den stopper. Vann fylles manuelt i anlegget til korrekt statisk trykk er nådd ( Se pkt ) Serviceventil åpnes og vann slippes inn på tanken. Hvis vannet ikke presses inn på tanken må det etterfylles mer vann manuelt til vann-nivået i tanken viser ca 20 % Rense slamsiler / filter i rørnett. Steng av ventiler på hver side av filter. Hvis det er montert ventil i lokk kan trykket avlastes gjennom denne. Demonter lokk og ta ut sil. Rens sil. Remonter sil. Pass på at pakning tetter. Bruk armaturfett på pakning Kontrollere sirkulasjonspumper Lufte pumpe. For våtløper: Løsne på skrue i akslings forlengelse til det kommer vann. For tørrløper: Lufte på pumpas lufteskrue. Kontroller at pumpe går riktig vei ( gjelder 3-fas ). For våtløper: Stikk skrutrekker inn på aksling bak lufteskrue. Sjekk at skrutrekker blir trukket rundt i samme retning som pilen på pumpa viser. For tørrløper: Kontroller viftas dreieretning ved oppstart / stopp av pumpe. Sjekk for lekkasje, spesiellt rundt aksling. Lytt etter ulyd i pumpa Kontrollere mikrobobleutskiller. Tapp vann fra evt. ventil under og / eller på siden. Sjekk for lekkasjer Hvis det er montert ventiler i rørnettet på hver side av utskiller kan disse stenges og toppen / utlufingsventilen demonteres og rengjøres Kontrollere automatiske luftepotter. Kontrollere for lekkasjer. Åpne kuleventil under luftepotte. Slipp ut evt. luft. Steng kuleventil under luftepotte for normal drift. Denne skal kun være åpen i oppfyllings- og igangkjøringsfaser. G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

6 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 6 av Kontroll av shuntarrangement. Sjekk for lekkasje Hvis mulighet for manuell kjøring: Sjekk at stempel glir lett, uten hindring Rense filter i shuntventil. For type Staefa med magnetdrevet motor Rød motor sitter det sil i ventilen på innløpet. Kuple fra shunten, og rens silen med børste. Hvis det er nødvendig med spyling med vann eller trykkluft er dette å regne som tilleggsarbeide. Sjekk for lekkasje Hvis mulighet for manuell kjøring: Sjekk at stempel glir lett, uten hindring Kontroll av elektrokjel Utføres av underentreprenør. Sørg for at jobben er bestilt og utført fø vedleikeholdsservicen er avsluttet Kontroll av radiator. Visuell kontroll for evt. lekkasje. Kontroll av feste til vegg / gulv. Lufting. Funksjonskontroll av ventil-spindel Rengjøre filter for varmluftvifter Slå av strømmen til vifte. Demontere filter og rengjør dette. Sjekk om varmeregister er skittent. Hvis nødvendig må filter skiftes og varmeregister rengjøres Oljekjel Varmepumpe EnwaMatic Utføres av underentreprenør. Sørg for at jobben er bestilt og utført fø vedleikeholdsservicen er avsluttet. Kontroll, rengjøring og justering av oljebrenner. Kontroll av luftinntak, viftehjul og viftehus. Kontroll, rengjøring og evt. skift av forfilter og pumpefilter. Kontroll og justering av tennelektroder, tennkabler og trafo. Skifte av oljedyse. Kontroll og rengjøring av elektriske tilkoblinger og fotomotstand. Kontroll av driftstermostat og sikkerhetstid. Kontroll og evt. justering av oljetrykk. Kontroll av oljeslange og evt. lekkasjer. Oppstart og justering av oljebrenner. Sjekk av brannfare i fyrrommet og generelt renhold VVX - Varmeveksler 33 BRANNSLOKKING 332. Kontroll av sprinklerventil - Våtventil Kontroll i henhold til eget serviceskjema Kontroll av sprinklerventil Tørrventil. G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

7 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 7 av 7 Kontroll i henhold til eget serviceskjema Generell kontroll av sprinklerrørstrekk. Kontroll av eksisterende rør, klammer etc. Sjekke at det ikke er hengt opp noe i rør, eller at noe er heng opp i tak som sperrer for spredningen fra sprinklerhode. Se etter behov for tilleggssprinkling som følge av ombygging etc Glycolholdige kurser sprinkleranlegg. Kontroll av frostpkt. på glycolhldige kurser. Evt. behov for etterfylling av glycol. Dette er tillegg Kondenspotter sprinkleranlegg. Kondenspotter for tørranlegg kontrolleres frostpunkt. Hvis frostpkt. er lavere - 20 o C skal dette justeres med påfylling av ny glycol. Hvis kondenspotten er konstruert slik at det ikke er mulig å etterfylle, skal potten tømmes og fylles halvt med blanding 50 / 50 vann / propylenglycol Sprinklerventil - undersentral våt Sprinklerventil - undersentral tørr Sprinklerventil - deluge Luftkompressor for tørranlegg sprinkler 34 GASS OG TRYKKLUFT 35 KULDE 36 LUFTBEHANDLING 361. Inntaksrister for uteluft Vifter 364. Motorer 364. Spjeld 365. Filtere 365. Batterier 365. Befukter G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

8 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 8 av Varmegjenvinner 37 LUFTKJØLING 371. Generell sjekk av kjølerør, klammer, isolasjon etc. Visuell kontroll av synlige rør. Sjekk for lekkasjer, skadet isolasjon eller rør / deler Kontrollere frostpunkt på glycolholdige kurser Statisk trykk Tapp ut glycolholdig vann fra et sted i anlegget hvor det normalt er bevegelse i rørnettet. Analyser frostpkt. ved hjelp av eget instrument. Hvis ikke annet er beskrevet bør anleggets frostpkt ligge på 20 o C. Ved mindre justeringer: Tapp ut en mengde blandet vann fra anlegget, og erstatt dette med ren glycol. La anlegget gå en stund før ny prøve tas. Repeter dette pkt inntil prøven viser ønsket nivå. Ved større justeringer: Anlegget tappes og fylles opp igjen med korrekt blanding. Avslutt med ny kontroll av frostnivå. Anleggets statiske trykk skal være lik anleggets høyde + 5 mvs. Stopp pumpene. Les av anleggets statiske trykk på manometer. Evt. etterfyll. Start pumper 374. Kontrollere sikkerhetsventiler Kontroller at ventilen ikke lekker. Kontroller at ventilen har fritt utløp. Ventilen skal ikke åpnes, da dette kan medføre at den ikke tetter igjen Strupeventiler Sjekk for lekkasjer Kontroller at rattet er låst i korrekt posisjon Kjølemaskin Service i henhold til Oras vedlikeholdsrapport Kjøling Kontrollere ladetrykk for ekspansjonskar. Steng ventil før ekspansjonskar, og tøm karet for vann slik at det er trykkløst mellom ventil og kar. Kontroller ladetrykk på bildekkventil som ofte sitter på toppen. Korrekt ladetrykk skal (som tommelfinger-regel ) være anleggets høyde målt fra ekspansjonskaret til topp øverste utstyr + 1mVs. Ladetrykk justeres med Nitrogen evt. trykkluft. Ventil før ekspansjonskar åpnes. Ved større kar kan det være behov for å etterfylle anlegget. Dette skal gjøres med pumper avslått. Korrekt statisk trykk skal (som hovedregel ) være lik anleggets høyde målt fra manometer til anleggets høyeste punkt + 0,5 (1,0) bar Rense slamsiler / filter i rørnett. Steng av ventiler på hver side av filter. Hvis det er montert ventil i lokk kan trykket avlastes gjennom denne. Demonter lokk og ta ut sil. Rens sil. Remonter sil. Pass på at pakning tetter. Bruk armaturfett på pakning Kontrollere sirkulasjonspumper G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

9 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 9 av 9 Lufte pumpe. For våtløper: Løsne på skrue i akslings forlengelse til det kommer vann. For tørrløper: Lufte på pumpas lufteskrue. Kontroller at pumpe går riktig vei ( gjelder 3-fas ). For våtløper: Stikk skrutrekker inn på aksling bak lufteskrue. Sjekk at skrutrekker blir trukket rundt i samme retning som pilen på pumpa viser. For tørrløper: Kontroller viftas dreieretning ved oppstart / stopp av pumpe. Sjekk for lekkasje, spesiellt rundt aksling. Lytt etter ulyd i pumpa Kontrollere mikrobobleutskiller. Tapp vann fra evt. ventil under og / eller på siden. Sjekk for lekkasjer Hvis det er montert ventiler i rørnettet på hver side av utskiller kan disse stenges og toppen / utlufingsventilen demonteres og rengjøres Kontrollere automatiske luftepotter. Kontrollere for lekkasjer. Se etter at avstengningsventil under luftepotte er stengt under normal drift. Denne skal kun være åpen i oppfyllings- og igangkjøringsfaser Kontroll av shuntarrangement. Sjekk for lekkasje Hvis mulighet for manuell kjøring: Sjekk at stempel glir lett, uten hindring Rense filter i shuntventil. For type Staefa med magnetdrevet motor Rød motor sitter det sil i ventilen på innløpet. Kuple fra shunten, og rens silen med børste. Hvis det er nødvendig med spyling med vann eller trykkluft er dette å regne som tilleggsarbeide. Sjekk for lekkasje Hvis mulighet for manuell kjøring: Sjekk at stempel glir lett, uten hindring Fancoil - service Skifte filter hvis nødvendig. Pass på at clips som fester filter sitter fast. Rengjøre i og rundt fancoilen. Fyll vannlåsen ved å helle ½ liter vann i dryppanne. Kontroller at vannet renner ut i avløpet. Kontroller start / stopp funksjon på vifte ved å endre innstilling på termostat. 56 AUTOMATISERING 562. Automatikk 73 UTENDØRS VVS 731. Rense ACU-Drain renner. Ta av rister. Fjern løv / sand etc Rense rist for Area sluk G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

10 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 10 av 10 G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn:

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn: Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012 Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen.

Detaljer

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP 10 VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP Stikkordregister Hvert år oppstår det en mengde omfattende vannskader i bygningene våre. Vannskadene er ofte en følge av manglende vedlikehold. Her får du en innføring i

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange

Detaljer

Monteringsanvisning og vedlikehold

Monteringsanvisning og vedlikehold Monteringsanvisning og vedlikehold a-collection klosett med skjult vannlås og 3/6 liters spyling Vekt: 28kg Emb.: Kartong Monteringsanvisning Klosettet skal kobles til vannledningen med godkjent fleksibel

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, NVF,

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning. JRG CleanLine Combi /.032 N

Bruks- og vedlikeholdsveiledning. JRG CleanLine Combi /.032 N Bruks- og vedlikeholdsveiledning JRG CleanLine Combi 1370.025/.032 N 11 Oppbygning 4 12 2 1 3 6 5 7 1 Kropp 2 Manometer tilkobling / lufte skrue 3 Mutter 4 Filter kopp 5 Filter element 6 Støtstang 7 Ring

Detaljer

FDV Reflex trykktanker DE 2 - kar Standard lukkede trykktanker

FDV Reflex trykktanker DE 2 - kar Standard lukkede trykktanker FDV Reflex trykktanker DE 2 - kar 2 liter 260 mm 132 mm 3/4 RG FDV Reflex trykktanker DE 8 - kar 8 liter 320 mm 206 mm 3/4 RG FDV Reflex trykktanker DE 12 - kar 12 liter 310 mm 280 mm 3/4 RG FDV Reflex

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt

Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt Test og vedlikeholds veiledning Test Før du setter i gang med test som medfører vannføring, må visse forhåndsregler tas. 1. Sjekk stedet der vannet slippes ut,

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin Forberedelser Verktøy du trenger Skiftenøkkel, polygrip, gjengetape og tettningsmiddel. Viktig å tenke på Steng alltid av vannet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer

Teknisk informasjon. Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt. Test og vedlikeholds veiledning. Test

Teknisk informasjon. Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt. Test og vedlikeholds veiledning. Test INNSTIKK:http://kruge.httpd.kruge2.webon.net/mediabank/store/2098/Teknisk-Sprinklersentral-Vaat.pdf id=7639 sourcepage=1 Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt Test og vedlikeholds veiledning Test

Detaljer

FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE

FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE FSF350-6W,FSF400-6W,FSF450-6W FSF500-6W,FSF650-6W FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL INSTALLASJON Filtersystemet bør installeres så nær svømmebassenget som mulig og fortrinnsvis

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen skyldes sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung Vær forsiktig ved løfting. Obs! Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke.

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG.

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3.2 HOVEDDATA Komponentliste NS 3451 KOMPONENT KOMPONENTNUMMER 311 Bunnledning Stakepunkt 311 Bunnledning Gulvsluk 314 Sanitærarmatur Stengeventil kule 314 Sanitærarmatur Batterier

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute Stopp Kompressor 1 Stopp kjøleren 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute 4 Drener kompressor og sikre at alt vann er ute (sitter på baksiden av komressoren)

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år.

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Bruksanvisning GULVSLUK Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Det kan være lurt å investere i en klosettpumpe dersom rørene ut av sluket tetter seg. Hvis ovenstående ikke løser problemet bør en rørlegger

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k ACO VA/VVS M I R I Te k n i k k Ø1550 Ø785 140 2250-2380 1430 200 1050 MIRI Teknikk Normer og anvisninger for prosjektering, dimensjonering og montering Minipumpeanlegg Ø1200 140 Ø160 Inlopp Dy160 775

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 110869N-08 2015-06 ART. NR.: 110863 110948 FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 3 3 1.2 UNI 4 3 1.3 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 3 4 1.4 Kapasitet

Detaljer

Monteringsanvisning for Baldex-sluk i rustfritt stål

Monteringsanvisning for Baldex-sluk i rustfritt stål Monteringsanvisning for Baldex-sluk i rustfritt stål Gjelder modellene: NRF nr. Type Diameter Utløp (mm) vinkel 338 55 41 Baldex 75R* Std. 75 Bunn www.ultra-design.no-3378-03.014 Egenskaper Leveres standard

Detaljer

Termostatisk dusjpanel. Oras Ventura Monterings og serviceveiledning. Oras Ventura. Innhold

Termostatisk dusjpanel. Oras Ventura Monterings og serviceveiledning. Oras Ventura. Innhold Innhold Modeller... 86 Funksjon... 86 Endring av fabrikkinnstillinger... 86 Justerbare verdier... 87 Montering... 87 Justering av temperatur... 87 Rengjøring av smussfilter... 87 Service på termostatdel...

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen avhenger av sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Slanger som er frosset,

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 07 Utopia inverter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon 12004-10.01.2012 Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon b Kontrollskjema ved installasjon av Arjonfloor gulvvarmesystem i Adresse Gnr/Bnr Åpne fordelere er montert i rom med sluk

Detaljer

Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling.

Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling. SMALHANS antilegionella Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling. Anvendelse SMALHANS dusjpanel er velegnet både for

Detaljer

Bygningsmessige hjelpearbeider. Alle bygningsmessige hjelpearbeider for røranlegget skal inngå i tilbudet.

Bygningsmessige hjelpearbeider. Alle bygningsmessige hjelpearbeider for røranlegget skal inngå i tilbudet. FOTEN KAFÉ side 1 310 FELLESYTELSER Generelt. De rørtekniske anleggene skal oppfylle de krav til tilbudsbestemmelser, kontraktsbestemmelser etc. som fremkommer av de generelle bestemmelser for totalentreprisen.

Detaljer

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning Alfa Installasjonsog brukermanual Versjon 1.1 Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. 1 Innholdsfortegnelse Egenerklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter 4 Viktig informasjon

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 52 Pumpestasjon

Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 52 Pumpestasjon Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 52 Pumpestasjon INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 70 Elektrokjele INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 +

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 + XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning + Side 1 av 6 + Bruk vernebriller for å beskytte øynene. Bruk Nitrile Neoprene eller PVC-hansker for å beskytte hendene Bruk en langermet skjorte for å beskytte

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

Manuell. Manuelt TMC - 2012. Toaletter og septikutstyr. Pumpetoalett TMC

Manuell. Manuelt TMC - 2012. Toaletter og septikutstyr. Pumpetoalett TMC 2 TMC - 2012 Toaletter og septikutstyr Pumpetoalett TMC Toalett med porselensbolle og sete/lokk i plast. Pumpen er dobbeltvirkende (pumper både når man trekker og skyver på håndtaket). Slangedim. inntak:

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel Utskifting olje/el 12V116 BESKRIVELSE Innledning Varmeanlegget i Leiv Erikssons veg 39-40 skal tilpasses fjernvarme og ombygges. Varmeanlegget hadde tidliger olje- / elkjel som energikilde og er i utgangspunktet

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljert varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL passer for Fritidshus Villaer Mindre boliger Carat Opal 2000SL

Detaljer

LEVERANSE FIRMA-ADRESSE OPPLYSNINGER

LEVERANSE FIRMA-ADRESSE OPPLYSNINGER FDV-320 Varmeanlegg 1 Generell informasjon 32 - Varmeanlegg Varmeanlegg for aerotempere, radiatorer, ventilasjon og snøsmelteanlegg. Energikilden til bygget er en Varmepumpe og en EL-kjele som tar spisslasten,

Detaljer

Vedlegg 10. til. Anskaffelse 10/1651. Rammeavtale for klima- og energitekniske anlegg, herunder også filter for luftbehandlings systemer.

Vedlegg 10. til. Anskaffelse 10/1651. Rammeavtale for klima- og energitekniske anlegg, herunder også filter for luftbehandlings systemer. LØRENSKOG KOMMUNE Vedlegg 10 til Anskaffelse 10/1651 Rammeavtale for klima- og energitekniske anlegg, herunder også filter for luftbehandlings systemer. Kundens detaljinstruks lukket væskefylt anlegg samt

Detaljer

EemaX Varmtvann Modell EM

EemaX Varmtvann Modell EM INSTALLASJON- OG BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNINGEN MÅ FØLGES NØYE EemaX momentan varmtvannsbereder er helt uten magasinerings tank. Benytter nyeste teknologi og maksimal effekt. Det oppnåes dermed en

Detaljer

Oversiktsrapport. Bokollektiv. bsn Guide 0.9. Detaljprosjekt. R3-01 : RIV - Rør. Prosjekt. Basert på mal. Omfattede faser. Rolle

Oversiktsrapport. Bokollektiv. bsn Guide 0.9. Detaljprosjekt. R3-01 : RIV - Rør. Prosjekt. Basert på mal. Omfattede faser. Rolle Oversiktsrapport Prosjekt Bokollektiv Basert på mal bsn Guide 0.9 Omfattede faser Detaljprosjekt Rolle R3-01 : RIV - Rør Dato: 17.11.2015 Rapport laget av: alfred.mansanet.canet@enebakk.kommune.no Prosjektbeskrivelse:

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

Oras Safira Servantbatteri med kjedefeste

Oras Safira Servantbatteri med kjedefeste Oras Safira Servantbatteri med kjedefeste Oras nr. 00 NRF-nr. 405 Strålesamler M4 x utv. Ø 0 mm kobberrør Støyklasse Trykk-klasse 50 KN/m² Tekniske data Arbeidstrykk: 00-000 kpa Vannmengde ved 00 kpa:

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

INSTALLASJON DRIFT VEDLIKEHOLD

INSTALLASJON DRIFT VEDLIKEHOLD Trykkreduksjonsventil AVK Bermad Trykkreduksjonsventil Modell: WD-720-ES-NVI INSTALLASJON DRIFT VEDLIKEHOLD Sikkerhet først Vi er av den mening at sikkerheten til de som jobber med og rundt våre ventiler

Detaljer

Monteringsanvisning MA 2.P.12

Monteringsanvisning MA 2.P.12 Monteringsanvisning Oppfylling av rørfordeleren Fordeleren skal alltid fylles opp via påfyllingsventilene. I anlegg med flere enn én fordeler, fylles én og én fordeler av gangen etter nedenstående prosedyre.

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kullfilter for drikke- og prosessvann... 2 Kapasiteter... 2 Begrensninger... 2 Montering... 3 Innstilling av drivverk... 3 Oppstart... 4 Vedlikehold... 4 Fyllingsgrader... 5 Reservedeler...

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering inverter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Montasje av inverter varmepumpe... 3 En montasje består av... 3 Montasje... 3 Plassering....

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks WM Teknikk AS pumpestasjon type CK800 E(D)

Monterings- og vedlikeholdsinstruks WM Teknikk AS pumpestasjon type CK800 E(D) Monterings- og vedlikeholdsinstruks WM Teknikk AS pumpestasjon type CK800 E(D) GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: -Pumpestasjonen skal behandles med forsiktighet på byggeplass etc. før den nedgraves,

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Nedre Humlehaugen B03, blokk D Gårdsnr. 24 Bruksnr. 431 Festenr. Seksj.nr. Dato 24.02.14 Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning

Detaljer

Techthor AS - PRIMUSKONGEN:

Techthor AS - PRIMUSKONGEN: Techthor AS - PRIMUSKONGEN: Tel: 90789207-55221422 E-post: techthor@online.no Nettbutikk: www.primuskongen.no eller www.techthor.com Besøksadresse / utsalg: Ulsmågveien 26 5224 Nesttun BRUKSANVISNING Sikkerhetsregler

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer