Innhold. FARE! Indikerer risiko for skade. ADVARSEL! Indikerer informasjon av stor betydning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. FARE! Indikerer risiko for skade. ADVARSEL! Indikerer informasjon av stor betydning."

Transkript

1 Internasjonal

2 Innhold Viktige Sikkerhetsinstruksjoner 2 Informasjon om Plassering og Tilgang 4-5 Spa-Spesifikasjoner 6 Elektriske Spesifikasjoner 7 Elektriske Instruksjoner 7 Oppstartinstruksjoner 8 Drift og Vedlikehold 10 Vannvedlikehold 14 Feilsøking 18 Frasigelse Denne håndboken og innholdet er gjenstand for endring uten varsel. Selv om Blue Falls Manufacturing har utarbeidet denne håndboken så nøyaktig og presist som mulig, er ikke Blue Falls Manufacturing ansvarlig for tap, skade eller konsekvenser som skyldes feil service eller bruk av spaen (feil eller ikke). FORSIKTIG! Indikerer en situasjon der skade kan oppstå på utstyr eller materiale. FARE! Indikerer risiko for skade. ADVARSEL! Indikerer informasjon av stor betydning. 1

3 Viktige Sikkerhetsinstruksjoner: LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER NØYE Når du installerer og bruker dette elektriske utstyret, skal grunnleggende sikkerhetsforholdregler alltid følges, inkludert: 1) ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, skal du ikke la barn bruke dette produktet med mindre de er under tett oppfølging til enhver tid. 2) ADVARSEL: En jordledningskobling følger med på denne enheten for å koble til minst 8,4 mm2 solid kobberledning mellom denne enheten og eventuelt utstyr av metall, metallskap for elektrisk utstyr, metallvannrør eller rør innen 1,5 m fra enheten. 3) FARE: Risiko for drukningsulykke. Ekstrem forsiktighet må utøves for å unngå uautorisert tilgang av barn. For å unngå ulykker, pass på at barn ikke kan bruke dette boblebadet uten tilsyn til enhver tid. 4) FARE: Risiko for skade. Sugebeslagene i dette boblebadet er av en størrelse som passer til den spesifikke vannstrømmen som skapes av pumpen. Dersom det er behov for å skifte ut sugebeslagene eller pumpen, pass på at strømningshastigheene er kompatible. Bruk aldri boblebadet hvis sugebeslagene er ødelagt eller mangler. Ta kontakt med din lokale forhandler for hjelp til å velge egnet reservesugebeslag. 5) FARE: Risiko for elektrisk støt. Monter minst 1,5 m fra alle metallflater. Som alternativ kan et boblebad installeres innen 1,5 m fra metallflater hvis hver metallflate er permanent tilkoblet med minst 8,4 mm2 solid kobberledning festet til ledningen på jordingspluggen i utstyrsrommet på utstyrskassen. 6) FARE: Risiko for elektrisk støt. Ikke tillat bruk av elektrisk anordning som lys, telefon, radio, TV, osv. innen 1, 5m fra et boblebad. 7) ELEKTRISK FORSYNING: Den elektriske forsyningen for dette produktet må ANBEFALES Å inkludere en sikkerhetsbryter Bryteren må være lett tilgjengelig og synlig for den som sitter i boblebadet, men må monteres minst 1,5 m fra vannet i boblebadet. 8) VIKTIG! Denne håndboken ble skrevet for å sikre riktig bruk og installasjon av en Coyote Spa. Enhver modifikasjon av prosedyrene som er skissert kan resultere i at din garanti gjøres ugyldig. Vennligst les denne håndboken for å unngå unødvendig skade på spaen og utstyret. ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade: Vannet i et boblebad skal aldri overstige 40 C. Vanntemperaturer mellom 38 C og 40 C er å anse som trygge for en sunn voksen. Lavere vanntemperaturer anbefales for små barn og når boblebadet brukes i mer enn 10 minutter. b) Siden for høye vanntemperaturer har høyt potensial for å føre til fosterskade under de første månedene av svangerskapet, skal gravide eller mulig gravide kvinner begrense temperaturen på vannet i boblebad til 38 C. Hvis du er gravid, vennligst ta kontakt med lege før du bruker boblebad. c) Bruken av alkohol, legemidler eller rusmidler før eller under bruk av boblebadet kan føre til tap av bevissthet med mulighet for drukning. d)personer som lider av fedme eller har medisinsk historikk for hjertesykdom, lavt eller høyt blodtrykk, kretsløpproblemer eller diabetes skal rådføre seg med lege før de bruker et boblebad. e) Personer som bruker medikamenter skal ta kontakt med lege før de bruker boblebad, da noen typer egemidler kan fremkalle søvnighet, mens andre kan påvirke puls, blodtrykk og sirkulasjon. 9) En bindeknaststang følger med på siden av spapakken for å gi mulighet for jording av hele spaen. For å redusere risikoen for elektrisk støt, kobler du det lokale felles jordingsnettet i området rundt boblebadet til de terminalene med isolert eller bar kobberledning på ikke mindre enn 8,4 mm2 solid kobberleder. 10) Alle feltinstallerte metallkomponenter som rekkverk, stiger, avløp eller annet lignende maskinvare innen 3 m fra boblebadet skal bindes til utstyrets jordingsbuss med kobberledere på ikke mindre enn 8,4 mm2 solid kobberleder. 11) Bruk boblebadstropper og klemmer for å feste dekselet når det ikke er i bruk. Dette vil bidra til å unngå at barn uten tilsyn går opp i boblebadet. Det er ingen fremstilling om at dekselet, klemmene eller låsene vil forhindre tilgang til boblebadet. 2

4 ADVARSLER! ADVARSEL: Barn skal ikke bruke boblebad uten tilsyn av voksne. ADVARSEL: Ikke bruk boblebad med mindre alle sugebeslag er montert for å unngå at kroppsdeler og hår setter seg fast. ADVARSEL: Personer med smittsomme sykdommer skal ikke bruke boblebad. ADVARSEL: For å unngå skade, skal du utvise forsiktighet når du går inn og ut av boblebadet. ADVARSEL: Ikke bruk rusmidler eller alkohol før eller under bruk av boblebad for å unngå bevissthetstap og mulig drukning. ADVARSEL: Gravide eller mulig gravide kvinner skal rådføre seg med lege før de bruker et boblebad. ADVARSEL: Vanntemperaturer på mer enn 38 C kan være helseskadelig. ADVARSEL: Før du går opp i boblebadet, mål vanntemperaturen med en nøyaktig termostat. ADVARSEL: Ikke bruk boblebad umiddelbart etter anstrengende mosjon. ADVARSEL: Forlenget nedsenking i boblebad kan være helseskadelig. ADVARSEL: Ikke tillat elektrisk utstyr (som lys, telefon, radio, TV, osv.) innen 1,5 m fra dette boblebadet. FORSIKTIG: Oppretthold vannkjemien i samsvar med produsentens instruksjoner. ADVARSEL: Bruk av alkohol eller rusmidler kan gi sterk økning i risikoen for dødelig hypertermi i boblebad. ADVARSEL: Personer som bruker medikamenter og/eller har en medisinsk historie skal ta kontakt med lege før de bruker spa eller boblebad. 3

5 Hypertermi Forlenget nedsenking i varmt vann kan fremkalle hypertermi. Hypertermi skjer når kroppens innvendige temperatur når et nivå som er flere grader over normal kroppstemperatur på 37 C. Symptomene på hypertermi inkluderer søvnighet, slapphet og økning i kroppens indre temperatur. Effektene av hypertermi inkluderer: Uoppmerksomhet på forestående fare, Manglende evne til å oppfatte varme, Manglende evne til å gjenkjenne behovet for å gå opp av boblebadet, Manglende fysisk evne til å gå opp av boblebadet, Fosterskade hos gravide kvinner og, Tap av bevissthet og fare for drukning. Informasjon om Plassering ADVARSEL! Bruk av alkohol eller rusmidler kan gi sterk økning i risikoen for dødelig hypertermi i boblebad Gratulerer med kjøpet av din Coyote-spa. Her er noen nyttige tips for å gjøre det enkelt å plassere og bruke spaen. Levering til dør eller henting.. Coyote-spaen du har kjøpt er bygd for å være svært holdbar. Under transport må du imidlertid være oppmerksom på å ikke skade strukturelle komponenter eller utsiden av spaen. Spaen veier i overkant av 800 pund. Derfor må hensiktsmessige metoder brukes til å transportere og plassere spaen. Det anbefales på det sterkeste at du rådfører deg med din lokale Coyote-forhandler for å avtale plassering i hagen. Hvis du derimot har tenkt å flytte spaen selv: Nyttige Tips 1. Mer hjelp er bedre enn ikke nok. Vi anbefaler 2-3 voksne i tillegg til vårt leveringsteam på 2 mann. 2. Sjekk at området der du har tenkt å installere spaen har grei tilgang så vel som tilstrekkelig avløp og plass til å sette spaen slik du ønsker. 3. Bruk av en flatdekktilhenger eller lignende anbefales. Vær sikker på at tilhengeren er merket for lasten du har tenkt å transportere. 4. Fest spaen godt med festestropper, og vær nøye med å beskytte overflaten mot gnissing av stroppene. 5. Spaen har et holdbart gulv av ABS-plast så det er mulig å skyve spaen forsiktig av tilhengeren, med hjelp. 6. Når spaen er over riktig plass, senk den forsiktig, igjen med hjelp. 4

6 Plassering av Coyota-spaen. Spaen må være riktig plassert og støttet for å sikre lang levetid for kabinettet, akrylskallet og komponentene. Det er absolutt nødvendig at spaen står på et flatt, hardt, enhetlig underlag som er plant til innen 1 tomme over 8 fot av en helling. Hard og enhetlig betyr at overflaten må være et stabilt, sammenbundet plattform som vil tåle streng bruk og lokale klimatiske ekstremiteter. Eksempler på ovennevnte vil være: et 10 cm forsterket betongunderlag, et tredekk bygd etter lokale bygningsforskrifter eller en konstruert plattform bygd etter vår Coyote spas standarder. Det er viktig å merke seg at jorden kan sette seg når spaer plasseres på mykt underlag, eller plattformen ikke er integrert. Det etterlater et tomrom i plattformens struktur og kan medføre skade på spaens skall, kabinett eller struktur. Denne skaden dekkes ikke av din begrensede garanti. Ta kontakt med ditt lokale Coyote spa-utsalgssted med eventuelle spørsmål eller utfordringer før du installerer Coyote-spaen. Tredekk må konstrueres for å støtte minst 100 pund per kvadrat-fot. Individuelle spavekter kan variere. Sjekk hos utsalgsstedet for Coyote-spaer for spesifikke modellvekter. Du må også bruke tabellen på side 6 for modellens anslåtte gjennomsnittlige vekt. Utstyrspaneler og Tilgang Når du vurderer et installasjonssted, regn alltid med et minimum på 76 cm klaring for frontpanelet for utstyret. Det anbefales også å tillate minst 50 cm minimumsklaring for resten av sidene. Ta kontakt med ditt lokale utsalgssted for Coyote Spa for mer informasjon når spaen bygges inn eller senkes. 5

7 Utvendige Dimensjoner INTERNASJONALE SPA-SPESIFIKASJONER Høyder Varmer (Watts) Vannkapasitet Tørr vekt Fylt vekt* Vekt per kvadratmeter Elektriske krav Tucson 226 cm x 236 cm 91 cm Litres 454 Kg 2258 Kg Santa Fe 226 cm x 236 cm 91 cm Litres 454 Kg 2452 Kg Mesa 218 cm x 117 cm 76 cm Litres 181 Kg 1288 Kg Durango 226 cm x 236 cm 91 cm Litres 454 Kg 2524 Kg Laredo 208 cm x 208 cm 100 cm Litres 363 Kg 2512 Kg Maricopa 208 cm x 208 cm 100 cm Litres 363 Kg 2247 Kg Havasu 201 cm x 201 cm 94 cm Litres 272 Kg 1005 Kg Vegas 150 cm x 196 cm 80 cm Litres 136 Kg 944 Kg Amarillo 206 cm x 206 cm 97 cm Litres 318 Kg 1893 Kg Pomona 231 cm x 231 cm 100 cm Litres 499 Kg 3031 Kg Escondido 231 cm x 231 cm 100 cm Litres 533 Kg 2796 Kg 458 Kg 459 Kg 494 Kg 499 Kg 579 Kg 543 Kg 499 Kg 322 Kg 546 Kg 567 Kg 559 Kg 240 Volt, 40 amp. énfaset 240 Volt, 40 amp. énfaset 240 Volt, 40 amp. énfaset 240 Volt, 40 amp. énfaset 2240 Volt, 40 amp. énfaset 240 Volt, 40 amp. énfaset 240 Volt, 40 amp. énfaset 240 Volt, 40 amp. énfaset 240 Volt, 40 amp. énfaset 240 Volt, 40 amp. énfaset 240 Volt, 40 amp. énfaset *Fylt vekt inkluderer vekten av vann og maks. anbefalt antall mennesker i spaen. Gjennomsnittlig vekt per person = 80 kg 6

8 Elektriske Spesifikasjoner ADVARSEL! Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en autorisert elektriker! Det er fare for støt. IKKE FORTSETT med tilkobling av spaen med mindre du er en autorisert elektriker. All informasjonen som står her er kun for referanse. Eksempel på koblingsskjema for underpanelet VIKTIGE KOBLINGER: Nøytral på RCD må kobles til den nøytrale bussen. Nøytral fra spaen må kobles til bryteren. Fra elektrisk koblingsboks Til spa Elektriske Installasjonsinstruksjoner Coyote SPAS MÅ KOBLES I SAMSVAR MED ALLE GJELDENDE LOKALE ELEK- TRISKE KODER. ALT ELEKTRISK ARBEID SKAL UTFØRES AV EN ERFAREN, AUTO- RISERT ELEKTRIKER OG GODKJENNES AV EN LOKAL BYGNINGDS/ELEKTRISK INSPEKSJONSMYNDIGHET. Den elektriske tilførselen må oppfylle kravene til spaen som er merket på sertifiseringsetiketten som sitter ved siden av styreenheten for spaen. Hvis merkedataene ikke er leselige eller du ikke finner dem, ta kontakt med fabrikken for hjelp. - IKKE GJETT! ADVARSEL: Når en RCD-bryter fjernes eller omgås, vil det føre til at spaen blir utrykk og garantien vil gjøres ugyldig. VIKTIG: Dersom du noensinne skulle ha behov for å flytte eller omplassere Coyote-spaen, er det vesentlig at du forstår og anvender disse kravene til installasjon. Coyote-spaen er nøye konstruert for å gi maks. sikkerhet mot elektrisk støt. Husk at hvis spaen kobles til en feilakatig koblet krets, vil mange av sikkerhetsfunksjonene oppheves. 7

9 Oppstartinstruksjoner Når spaen er plassert på et solid underlag og forsynes med strøm, skal den fylles og klargjøres til bruk. For best resultat, les hvert trinn godt før du fortsetter med følgende prosedyre. 1. Klargjør spaen for ifylling. Fjern alt restmateriale fra innsiden av karet. Tørk av og rengjør akrylet med et vått håndkle for å fjerne støv. Fjern serviceluken og stram til alle koblinger for pumpen(e) og varmeren. Pass på at alle knivventiler er i åpen (UP) posisjon. 2. Fyll i spaen. A. Skumfilter, tilgang foran (Escondido, Pomona, Maricopa, Laredo) Fyll i spaen gjennom åpningen til vannet dekker alle dyser med unntak av nakkedysene og halvveis opp åpningen til slusen. IKKE la vannet gå under halvveis opp på slusen. B. Trykkfilterbeholder (Amarillo, Havasu, Vegas) Finn filterbeholderen. Fjern låseringen og filterlokket. Fjern filterelementet. Sett hageslangen inn i filterbeholderen og begynn å fylle i spaen. Når vannet har fylt fotbrønnen, tilsett Stain & Scale Defense (se instruksjonene på produktetiketten). Sett slangen inn i fotbrønnen og fortsett å fylle opp til vannet er 2,5 cm over veggdysene (bortsett fra nakkedysene) eller dekker 2/3 av skimmeren. Monter filteret, lokket og låseringen på nytt. Låseringen skal spinne og deretter låses på plass. Fyll i karet med hageslangen til alle dyser er under vann, bortsett fra nakkedysene. C. Teleskopfilterskuffe (Durango, Santa Fe, Tucson) Bruk hageslange med forfilter, fyll spaen med forhåndsfiltrert vann til under putene 8

10 3. Slå på strømmen. Slå på bryteren på hovedpanelet og deretter RCD-underpanelet og andre bryterenheter som er installert av elektriker. Kontrollpanelet blinker hvis det er riktig koblet, og viser gjeldende vanntemperatur. På dette tidspunktet bør du også se vannbevegelse gjennom dysene. Hvis ikke, er det mulig det er en luftlås i pumpen. Den raskeste måten å bli kvitt en luftlås på er å slå av strømmen og deretter finne pumpe én og løsne på toppkoblingen for at luften skal tappes ut. Når du ser en jevn strøm av vann, stram til koblingen på nytt og slå strømmen på igjen. 4. Aktiver dysene. Sørg for at alle dyseflatene er helt åpne (med klokken). Still alle venturi-ventilene til åpen posisjon for å se vannet tydeligere fra alle dysene. Trykk på PUMPE 1-knappen for å koble inn lavest hastighet. Mens den lave hastigheten kjører langsomt, finn filterbeholderen og ta av det svarte, runde dekselet og finn lufteventilen på innsiden. Drei på lufteventilen til du hører luftstrømmen. Når luft slippes ut, slutt å skrue opp til vannet tappes ut i noen sekunder. Skru deretter langsomt og forsiktig lufteventilen ned igjen til det ikke lenger kommer vann fra ventilen. Trykk på PUMPE 1- og PUMPE 2-knappene (hvis utstyrt). Du skal kunne se og kjenne at vannet kommer ut av alle dysene. Det viser at det ikke er luft fanget i systemet. Hvis ikke vann kommer ut fra dysene, se feilsøkingsavsnittet i denne veiledningen eller ta kontakt med utsalgsstedet for Coyote Spas. 5. Tilsett Oppstart-Kjemikalier Tilsett spakjemikaliene som anvist av selger hos Coyote Spas, i henhold til instruksjonene i denne håndboken, eller etter å ha lest på flaskene med kjemikalsk utstyr i oppstartpakken. 6. Still inn temperaturen. Spaen har et standard temperaturområde på C. Du kan justere disse innstillingene med OPP- eller NEDtastene på sidepanelet på spaen. Trykk og hold knappen inne til riktig innstilling er oppnådd, og slipp så knappen. 7. Still inn Filtreringen. Se hurtigreferansekortet som følger med spaen for hjelp til å stille inn filtreringen. 8. Installer Dekselet. Sett dekselet på spaen og pass på at den sitter helt inntil hjørnene. Plasser låsestroppene på kabinettveggene og fest dem med skruene som fulgte med. Tillat skakk i festene for krymping i kaldt vær. 9

11 Merk: Når dekselet er på når ikke spaen er i bruk, vil det gi en sterk reduksjon av driftskostnadene for spaen. Dekselet må alltid være på når spaen ikke er i bruk. Det reduserer risikoen for termisk belastning. Dette skyldes at spaen har stått i sollys uten tildekking. Det fører til at spaen absorberer varmen og overflaten blir skadet. Denne skaden dekkes ikke av din begrensede garanti. Drift og Vedlikehold Coyote Spa er produsert av de mest holdbare materialene som finnes, av den beste kvaliteten. Likevel vil vedlikeholdsrutinene du utvikler til syvende og sist avgjøre hvor lenge spaen og de individuelle komponentene vil vare. Regelmessig vedlikehold i henhold til anbefalingene i dette avsnittet, vil hjelpe deg å beskytte investeringen din. Tappe av Vannet Rester av vaskemiddel og oppløste tørrstoffer fra badedrakter og kjemikalier vil gradvis akkumulere i spavannet. Etter vanligvis ca. tre til fire måneder vil det bli vanskelig å balansere vannet, og det bør skiftes ut. Hvis du dusjer uten å bruke såpe før du går i spaen eller bruker bare skyllesyklusen når du vasker badedrakten, vil det bidra til å redusere rester av vaskemiddel i spavannet. Det er imidlertid mer sannsynlig at skumproblemer skyldes en ansamling av organiske forurensninger i spaen, for det meste fra kroppsolje. Vannet må skiftes ut oftere hvis du bruker spaen ofte med flere badende. Spavannet mister gradvis kvaliteten på grunn av ansamling av forurensning som ikke kan filtreres bort. VIKTIG: Husk å skifte vannet hver tredje til fjerde måned. For å tappe av spaen: 1. Slå av RCD-bryteren i underpanelet eller hurtigkoblingsbryteren. 2. Alle Coyote-spaer har et utvendig avløp som kan festes til en typisk hageslange for praktisk tapping. Finn bare avløpet på siden av gulvet, trekk ut dysen, ta av dekselet og fest slangen. Når slangen er festet, trykk dysen litt inn for å åpne den innvendige ventilen, så vil spaen begynne å tappes. Merk: Alle modeller av Coyote Spas vil tappes gjennom gulvsluken. Utstyr som pumpen(e) og varmer vil tappes. Alle modeller vil etterlate litt vann i fotbrønnen. Alt vann som blir liggende i rørene eller utstyret etter tapping må bare fjernes hvis spaen skal stå ubrukt over vinteren. 3. Når spaen er tom, inspiser spaskallet og rengjør etter behov. 4. Lukk dreneringsventilen. 5. Fyll på spaen på nytt FØR du slår på strømmen igjen. VIKTIG: Med gjenbruksfiltre må filterpatronene skylles så ofte som hver uke, avhengig av hvor mange som bruker boblebadet. Rens patronene i filterrensen hver måned og hver gang spaen tømmes for rengjøring. Hvis du bruker éngangsfiltre, kan du også skifte etter behov eller hver 3. måned. Ozon-blandekammer (Tucson, Santa Fe, Mesa, Durango, Laredo, Maricopa, Pomona, Escondido) Dette kammeret blander osonet i vannet, i stedet for en standard ozonenhet som bare produserer gassbobler som flyter til toppen av vannet og bidrar lite til sanitering. Kammeret forlenger interaksjonen av oson i vannet for å øke effektiviteten, og trenger ikke vedlikehold. 10

12 Filtreringssystem Coyote Spas er utstyrt med balansert filtrering. Det betyr at størrelsen på filterpatronene oppfyller behovene til pumpesystemet. Som med alle andre vannfiltreringssystemer, kan filterpatronen bli tilstoppet og resultere i redusert vannstrøm. Det er viktig å opprettholde et rent, uhindret filtersystem. Rengjøring av et Gjenbruksfilter (Escondido, Pomona, Maricopa, Laredo) Merk: FILTERPATRONEN til flergangsbruk skal rengjøres med spray og skylles hver uke og bløtlegges når spaen tappes. FILTERPATRONER skal byttes ut minst én gang i året, eller etter behov. 1. Slå AV strømmen til spaen. 2. Løft opp forsiden av filteret og trekk brett unna for å få full tilgang til filteret. 3. Rengjør gjenbruksfilteret i henhold til instruksjonene overfor og sett tilbake i beholderen. 4. Skyv brettet tilbake på plass og sett forsiden av filteret på plass igjen. 5. Slå på spaen igjen. Rengjøring av Gjenbruksfilter/Skifte Éngangsfilter (Amarillo, Havasu, Vegas) MERK: Disse modellene er kompatible med enten et flerbruks- eller éngangsfilter. Hvis du bruker et flerbruksfilter, les merknaden overfor og følg prosedyren nedenfor. Éngangsfilterpatroner er et flott alternativ til flerbruksfiltre. De filtrerer vanligvis ned til mindre partikkelstørrelse og trenger aldri rengjøring. De har en levetid på 3 eller 4 måneder. Bruken av klaremidler og skumhemmere anbefales ikke med éngangsfiltre! Ta kontakt med kundeservice for mer informasjon om éngangsfilterpatroner. 1. Slå AV strømmen til spaen. 2. Åpne LUFTEVENTILEN, ta ut FILTERNISJEDEKSELET (disk-formet plaststykke) 3. Løft den grå låseklaffen og ta av låseringen ved å dreie den mot klokken. 4. Trekk opp FILTERLOKKET og ta det av. 5. Skyll elementet med hageslange med trykkdyse. Roter og separer filterfoldene mens du sprayer opp og ned. La filteret tørke og inspiser deretter foldene for kalsiumansamling eller fet skinn. Vurder i så fall bløtlegging eller utskifting av elementet. 6. Bytt ut FILTERPATRONEN i motsatt rekkefølge av fjerning. LÅSERINGEN skal klikke lett på plass. IKKE drei den forbi posisjonen til den grå LÅSEKLAFFEN (det første klikket). 7. Slå PÅ strømmen til spaen. Skrue langsomt av LUFTEVENTILEN mens spaen kjøres på lav hastighet, til luften tappes ut og du har latt vannet tappes i noen få sekunder. 8. Skru deretter langsomt og forsiktig LUFTEVENTILEN ned igjen til det ikke lenger kommer vann fra ventilen. 9. Sett FILTERNISJEDEKSELET tilbake på plass 10. Kjør dysene på HØY hastighet til du kan se og kjenne at vannet kommer fra alle dysene. 11. Gå tilbake til lav hastighet og still temperaturen til ønsket innstilling. Filter Replacement (Durango, Santa Fe, Tucson) 1. Slå av spaen med av/på-knappen på kontrollpanelet på toppen. 2. Fjern teleskopfiltersylinderen 3. Skru av filterpatronen og enten rengjør flerbruksfilteret eller kast éngangsfilteret. 4. Tre i på nytt det rene eller nye filteret. 5. Skift teleskopfiltersylinderen. 11

13 Vedlikehold av Spaskallet Coyote Spas har et glassfiberforsterket, støpt akrylskall. Flekker og smuss vil vanligvis ikke festes til spaens overflate. Smuss vil som oftest kunn fjernes lett med en myk klut eller svamp. De fleste husholdningskjemikaliene er skadelige for spaens skall. Natriumbikarbonat (bakepulver) eller eddik kan også brukes til mindre rengjøring av flaten. Tørk alltid godt av rensemiddel fra spaskallet med friskt vann. Servicemerknader: 1. Jern og kobber i vannet kan misfarge spaskallet hvis det ikke kontrolleres. Din forhandler av Coyote Spa fører flekk- og kalkhemmer som du kan bruke hvis det er høy konsentrasjon av oppløste mineraler i vannet. 2. Bruken av alkohol eller alle andre husholdningsrengjøringsmidler enn de som er oppgitt for rengjøring av spaskallet overflate anbefales IKKE. IKKE bruk noen rengjøringsprodukter som inneholder slipemidler eller løsningsmidler, da de kan skade skalloverflaten. Skade på skallet ved hjelp av sterke kjemikalier om fattes ikke av garantien. 12

14 MANUELT SIKKERHETSDEKSEL Vedlikehold av Spadekselet ADVARSEL: Dekselet er et manuelt sikkerhetsdeksel som oppfyller eller overstiger alle gjeldende krav til ASTMstandarder for spasikkerhetsdeksler når de er installert og brukt riktig per produksjonsdatoen. Deksler som ikke er festet eller som er festet feil, utgjør en fare. Åpne dekselet til helt åpen posisjon før bruk. Pass på at du inspiserer dekselet for for tidlig slitasje eller nedbryting. Med bruk over tid, er det mulighet for normal dekselslitasje og nedbryting. Se nedenfor for å vedlikeholde dekselet på riktig måte. Vinyldekselet for spaen er et attraktivt, holdbart skumisolasjonsprodukt. Månedlig rengjøring og vedlikehold anbefales for å ivareta det vakre ytre. For å rengjøre og vedlikeholde vinyldekselet: 1. Ta av dekselet fra spaen og sett det forsiktig opp mot en vegg eller et gjerde. 2. Spray med hageslange for å løsne og skylle bort smuss eller restmateriale fra dekselet. 3. Bruk en stor svamp og/eller en myk børste, med svært mild såpe- og vannløsning eller bakepulver, til å skrubbe vinyltoppen i en sirkelbevegelse. Ikke la vinylet tørke med såpebelegg på før det kan skylles rent. 4. Skrubb dekselets perimeter og sideklaffer. Skyll rent med vann. 5. Skyll av undersiden av dekselet med bare vann (ikke bruk såpe) og tørk rent med en tørr fille. 6. Bruk en vinylbeskytter på vinylen minst to ganger i året for å forlenge vinylets levetid. Vi anbefaler et produkt for vinyl og kabinett-gjenoppretting. Instruksjoner for vedlikehold under ferie Hvis du har tenkt å være borte hjemmefra i 7-14 dager, følg disse instruksjonene for å sikre at spaens vannkvalitet opprettholdes. 1. Juster ph etter behov. 2. Pass på at du har nok rensemiddel til å vare til du kommer hjem. 3. Gi spaen et støt med oksydasjonsmiddel uten klor. 4. Senk temperaturen. Når du kommer tilbake: 1. Gi spaen et støt med oksydasjonsmiddel uten klor. 2. Pass på at du har nok rengjøringsmiddel til regelmessig bruk. 3. Still temperaturen tilbake til den opprinnelige innstillingen. Du kan bruke spaen når restnivået av rengjøringsmiddelet synker til det ideelle området. Merk: Hvis du ikke skal bruke spaen på mer enn 14 dager og en nabo, venn eller ekstern vedlikeholdsservicearbeider ikke er tilgjengelig for å sjekke og balansere vannkjemien, anbefales at spaen tappes for vann og beskyttes mot frost for vinteren. Beskytte spaen mot frost Hvis du har tenkt å la spaen stå ubrukt over lengre tid i svært kaldt vær, skal du tappe spaen for å unngå utilsiktet frysing på grunn av strømbrudd eller funksjonssvikt i utstyret. Vi anbefaler at din lokale autoriserte forhandler klargjør spaen for frost. Frost kan medføre alvorlig skade på spaen. Feil frostbeskyttelse av spaen kan gjøre garantien ugyldig. 13

15 Vannvedlikehold Det er viktig å bruke rent vann. Vannvedlikehold er ett av de svært viktige områdene av spa-eierforholdet som det er minst forståelse for. Din forhandler kan veilede deg gjennom prosessen med å oppnå og opprettholde perfekt vann i spaen, gitt lokale forhold. Programmet vil være avhengig av vannets mineralinnhold, hvor ofte du bruker spaen, og hvor mange som bruker den. Her er vårt forslag til program, trinn for trinn: Generell informasjon Det finnes tre grunnleggende områder av vannvedlikehold. De er (1) vannfiltering, (2) vannsanitering og (3) kjemisk balanse/ph-kontroll. Til og med før du starter, er det sterkt å anbefale at du bruker forfilteret når du fyller i spaen, da vann fra kranen ikke er helt rent vann. Når du starter med vann som allerede er filtrert rent, vil du ha færre problemer med å vedlikeholde krystallklart vann. Selv om spaens filtersystem jobber flere ganger om dagen for å fjerne partikler fra vannet, fjernes ikke bakterier eller viruser. Det er spaeierens ansvar å rense vannet. Det kan oppnås gjennom regelmessig og periodisk (daglig, om nødvendig) tilsetning av et godkjent rensemiddel. Rensemiddelet vil kjemisk kontrollere bakteriene og virusene som finnes i spavannet. Bakterier og viruser kan vokse raskt i spavann som ikke er godt nok renset. Vannets kjemiske balanse og ph-kontroll er også spaeierens ansvar. Du vil få tilsatt kjemikalier for å opprettholde riktige nivåer av total alkalinitet (TA), kalsiumhardhet (CH) og ph. Riktig vannbalanse og ph-kontroll vil minimere ansamling av kalk og etsing av metaller, forlenge levetiden til spaen og tillate at renseren jobber ved maks. effektivitet. Metoder for å teste spavannet Nøyaktig testing og analyse av vann er en viktig del av effektivt vedlikehold av spavannet. For å følge det anbefalte programmet, må du ha mulighet til å teste for: Total alkalinitet (TA) Kalsiumhardnet (CH) ph Rensemiddel Selv om reagensvæsketestpakker gir størst nøyaktighet, er teststrips den mest praktiske testmetoden som brukes av mange spaeiere. Husk at teststripsene er mottakelige for varme og fuktighet, som vil resultere i unøyaktige avlesninger. Svært store mengder rensemiddel vil også gjøre teststripsene upålitelige. VIKTIG: Les og følg instruksjonene nøye som er inkludert med testpakken eller teststripsene for å sikre nøyak tigheten av testresultatene. Tips for vellykket testing av vann Ved bruk av reagenstestpakken: Ta alltid vannprøver cm under vannflaten. Skyll testcellene før og etter bruk. Ikke kast testprøver i spavannet. Hold flasken når du tilsetter dråper med kjemikalier fra pakken (reagensene) i testblokken vertikalt og tilsett dråpene langsomt for å være sikker på at riktig mengde brukes. Reagensene skal byttes ut hvert år for at testresultatene skal være nøyaktige. 14

16 Grunnleggende kjemisk sikkerhet Når du bruker kjemikalier, les nøye av etikettene og følg instruksjonene. Selv om kjemikalier beskytter deg og spaen når de brukes på riktig måte, kan de være farlige i konsentrert form. Følg alltid disse retningslinjene: OPPBEVAR ALLTID KJEMIKALIENE UTILGJENGELIGE FOR BARN. ALDRI BLAND KONSENTRERTE KJEMIKALIER. SKYLL ALLTID GODT BEHOLDERE SOM BRUKES TIL Å BLANDE KJEMIKALIER ETTER BRUK. SKYLL ALLTID TOMME BEHOLDERE AV KJEMIKALIER FØR AVHENDING. Mål nøyaktig mengdene som er spesifisert. Ikke ha i for stor dose i spaen. Nødvendig mengde vil variere, avhengig av vanntilstanden, mengder som skal brukes er bare veiledende. Oppbevar kjemikalier på et kjølig, tørt og godt ventilert sted. Oppbevar alltid kjemiske beholdere lukket når ikke de er i bruk. Ikke inhaler damp eller la kjemikalier komme i kontakt med øyne, nese eller munn. Vask hendene straks etter bruk. Følg anbefalingene på produktetiketten ved utilsiktet kontakt. Aldri røyk i nærheten av kjemikalier. Noe damp kan være brannfarlig. Ikke oppbevar kjemikalier i spautstyr-rommet. VIKTIG superklorinering / ikke-klorsjokkbehandling MERK: Når en superklorineringsbehandling eller ikke-klorsjokk er administrert til spaen, la dekselet stå åpent i minst 20 minutter for at oksydasjonsgass luftes. En høy konsentrasjon av innestengt oksydasjonsgass som kan finnes som resultat av sjokkbehandlingen (ikke daglig rengjøring) kan føre til misfarging eller vinyldegradering til bunnen av dekselet. Denne type skade anses som kjemisk misbruk og omfattes ikke av garantien. Balanser total alkalinitet (TA) 1. Anbefalt total alkalinitet (TA) for spavannet er ppm. Balansere ph 1. Anbefalt ph-område for spavannet er 7,2-7,6. Kalsiumhardnet (CH) 1. De fleste produsentene anbefaler kalsiumhardhetsnivå for spaen på ppm. Vi anbefaler imidlertid ikke at du tilsetter kalsium til spaen hvis spavannet er over 100 PPM eller hvis innkommende vann har et svært lavt nivå av kalsiumhardhet. Spa-rensen er Svært Viktig for å drepe alger, bakterier og viruser og forhindre at uønskede organismer vokser i spaen. Samtidig skal det ikke være for mye rensemiddel, for det kan irritere huden, lungene og øynene. 1. Oppretthold alltid nivået av rens i spaen til anbefalt nivå for hver type rens. 2. Vi anbefaler følgende rensemidler: For et klorsystem: klortabletter, Refresh, Spa Boost. For et bromsystem: bromtabletter, Refresh, Peak Boost. VIKTIG: Rensemidler er sure og reduserer den totale alkaliniteten. Vanlig testing og balansering av TA er ekstremt viktig med disse produktene. Det er derfor Perfect Balance inngår i systemet. VIKTIG: Fjern alltid flytedispenseren når spaen ikke er i bruk. Fjern dispenseren med en plastskuffe (hold nedsenket) og oppbevar utilgjengelig for barn til spaen ikke brukes. 15

17 Bruke klorsystem Oppstart: 1. La vannet nå 33 C. 2. Tilsett 1 ss (14 gram) klorgranulater per 758 liter vann. 3. Tilsett 1 ss (14 gram) Refresh per 758 liter vann. 4. Vent i 24 timer og test deretter og balanser alkalinitet og ph-nivåer av vannet med alkalinitetsøker, ph henholdsvis opp eller ned. Merk: Sett dysene på høy hastighet i 1-2 minutter mens du tilsetter kjemikalier for å blande kjemikaliene mer effektivt gjennom vannet. Sirkuler vannet med filtreringsmodus i to timer til. Etter bruk: 1. Hvis du har ozonator og/eller bruker et Silver Sentinel-filter, tilsett 1 ts (4,75 gram) klorgranulater per person til spavannet (dette gjelder når du går ut av boblebadet). 2. Hvis du ikke har osonator og/eller bruker Silver Sentinel-filter, tilsett to ts (9,5 gram) klorgranulator til spavannet. 3. Hvis du ikke vil bruke spaen på 3-4 dager, tilsett 1-2 ss (4,75 9,5 gram) klorgranulator til spavannet for vedlikehold.note: Have jets on high speed each time you add Chlorine to better mix it into the water. Merk: Sett dysene på høy hastighet hver gang du tilsetter klor for å blande det bedre i vannet. Hver uke: 1. Test vannet for alkalinitet og ph. Juster etter behov. 2. Tilsett to (2) spiseskjeer (28 gram) Refresh til spavannet. La dekselet være åpent og dysene på høy hastighet i 20 minutter. VIKTIG: Sjokk reduserer ph og TA betydelig. Én time etter at du tilsetter Refresh, test og juster ph og TA etter behov. Bruke bromsystemet: Oppstart: 1. Fyll flytende dispenser med pucks og åpne innstilling nr Tilsett 2 ss (28 gram) Refresh per 1000 liter vann. 3. Tilsett 2 ½ ss (35 gram) Peak Boost per 1000 liter vann for å opprette en brom-beholdning. 4. Test bromnivået. Når brom-nivået er innenfor ideelt område (3-5 ppm), still tablettdispenseren ned til 2 eller 3 eller mer, avhengig av hvor mange som bader. Hver uke: 1. Fyll flytende dispenser med pucks og nullstill om nødvendig. 2. Tilsett 2 ss (28 gram) Refresh per 1000 liter vann. 3. Vent i minst én time og tilsett 1 ss (14 gram) Best Defense per 1000 liter vann. VIKTIG: Refresh reduserer ph og TA betydelig. Én time etter at du tilsetter Refresh, test og juster ph og TA etter behov. Bruk av klaremidler og skumhemmere anbefales ikke med et éngangsfilter. 16

18 Vanlige problemer med spavann ~ årsak og botemiddel PROBLEM MULIGE ÅRSAKER LØSNINGER GRUMSETE VANN FARGET VANN SKUMMING KALKAVLEIRINGER LUKT IRRITASJON AV ØYNE/HUD A. Dårlig filtrering B. Suspenderte partikler C. Ansamling av organiske forurensede stoffer D. Høy ph E. Høy total alkalinitet F. Kombinert klor i vannet G. Sterkt oppløste tørrstoffer H. For hardt A. Oppløste metaller fra vannkilde B. Lave nivåer av klor/brom C. Duft A. Høy konsentrasjon av oljer og organiske stoffer som rystes av dysene og/eller terapiluften A. Høyt kalsiumnivå, høy ph, høy alkalinitet A. Stor mengde med organiske kontaminanter, kombinert med klor A. For lav ph B. Kombinert klor på grunn av høy konsentrasjon av organiske kontaminanter C. Allergisk reaksjon på rens D. Bakteriell kontaminasjon A. Skittent filter, rens med Arctic Pure? Filtergjenoppretting (ikke med éngangsfilter). B. Tilsett Arctic Pure? Easy Clear C. Sjokkbehandling med Arctic Pure? Refresh D. Tilsett Arctic Pure? Juster ned til nivået er 7,2 7,6 E. Tilsett Arctic Pure og juster ned for å justere TA-nivået til ppm F. Sjokkbehandling til kombinert klor er eliminert (se instruksjonene på beholderen) G. Tøm spaen og fyll på H. Tilsett Arctic Pure? Best Defefnce til nivået er ppm A. Bruk Arctic Pure? Best Defence og be forhandleren sjekk vannbalansen B. Tilsett Arctic Pure? Boost-behandling for å heve klornivåene og teste klornivåene eller for bromsystemet tilsett Peak Boost og test bromnivåene C. Slutt å bruke duftstoffer A. Sprut Foam Dissolve TM på skummet. Se side 20 for mer informasjon. (ikke med éngangsfilter). A. Tøm delvis og tilsett Arctic Pure? Best Defence, riktig ph-nivå til 7,2-7,6 og alkalinitet til ppm. A. Sjekk ph og juster etter behov. B. Sjokk med Arctic Pure? Refresh, tilsett Boost eller Peak Boost (avhengig av om du har et klor- eller bromsystem) C. Fortynning av vann vil redusere kontaminanter og lukt. D. Sjekk at et osonsystem er i bruk A. Tilsett Arctic Pure? Juster opp til nivået er 7,2 7,6 ppm B. Tilsett Arctic Pure? Refresh, tilsett Boost eller Peak Boost. C. Bytt fra brom til klor eller motsatt. D. Tøm spaen og fyll i på nytt. INGEN KLOR- / BROMAVLESING A. Høy konsentrasjon av kontaminanter med rensemidler B. Testpakkereagenser ineffektive A. Tilsett rensemidler til nivåene er opptil anbefalte nivåer B. Bytt testpakker minst én gang i året C. Klor-/bromnivået er svært høyt og bleker testreagens, la rensemiddelnivået synke ved å åpne dekselet og kjøre dysene. 17

19 Feilsøke Spaproblemer 1. Ingenting fungerer: RCD-bryteren er utløst eller det er strømbrudd. Test RCD-bryteren. Slå bryteren på igjen og se om spaen slås på. Hvis ikke, ta kontakt med fabrikkens autoriserte forhandler. 2. Spaen varmes ikke opp: Sjekk og se om varmeindikatoren er på eller om det er feilmeldinger på kontrollpanelet på toppen. Hvis varmeindikatoren er på og ingen feilmelding vises, ta kontakt med en forhandler som er autorisert av fabrikken. 3. Dårlig trykk i dysene: Sjekk først for å se om dysen(e) er slått helt på. Sjekk filteret for å se om det er tilstoppet eller skittent. Sjekk deretter for å se om dysen(e) er tilstoppet eller om venturi-luftventilen er slått på. Sjekk til slutt om det er trykksvingning i dysen(e). I så fall kaviterer pumpen (suger inn luft). Dette skjer vanligvis når vannivået er for lavt, og kan løses ved å tilsette vann i spaen. Juster filterslusen for å øke eller redusere matingen. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med en forhandler som er autorisert av fabrikken. 4. Spaen slås på av seg selv: Denne funksjonen er normal ved oppvarming og filtrering. Ingen handling er påkrevd. 5. Spaen tappes ikke helt: Spaen tappes ved tyngdekraften. Den vil ikke alltid tømmes helt. Det er ikke nødvendig å tømme hele spaen bortsett fra når den skal beskyttes mot frost. Hvis du vil fjerne de siste restene av vann, anbefaler vi at du støvsuger det ut med våt/tørrvakuum. 18

20 Coyote Spas

Innhold. FARE! Indikerer risiko for skade. ADVARSEL! Indikerer informasjon av stor betydning.

Innhold. FARE! Indikerer risiko for skade. ADVARSEL! Indikerer informasjon av stor betydning. Internasjonal Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Informasjon om plassering og tilgang 4-5 Spa-spesifikasjoner 6 Elektriske spesifikasjoner 7 Elektriske instruksjoner 7 Oppstartinstruksjoner 8 DRIFT

Detaljer

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende

Detaljer

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

HIGHLIFE -KOLLEKSJON Grandee NXT Envoy NXT Jetsetter NXT EIERHÅNDBOK 50 HZ

HIGHLIFE -KOLLEKSJON Grandee NXT Envoy NXT Jetsetter NXT EIERHÅNDBOK 50 HZ HIGHLIFE -KOLLEKSJON Grandee NXT Envoy NXT Jetsetter NXT EIERHÅNDBOK 50 HZ Highlife NXT Collection Watkins Manufacturing Corporation gratulerer deg med avgjørelsen om å nyte det fineste massasjebadet tilgjengelig...

Detaljer

Brukerveiledning. Internasjonal. utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor)

Brukerveiledning. Internasjonal. utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor) Brukerveiledning Internasjonal 2014 utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor) Gratulerer! Valget ditt av et Arctic Spa tyder på at bare det beste er bra nok for deg. Hos Arctic Spas

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad i 680-Serien!

Detaljer

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L M A R Q U I S S P A S M A N U A L Vi håper du får mange hyggelige stunder med spaen. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas -forhandler hvis det oppstår problemer. Du kan også ta kontakt med Marquis

Detaljer

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S M A N U A L

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S M A N U A L M A R Q U I S M A N U A L Vi håper du får mange hyggelige stunder med spaen. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas -forhandler hvis det oppstår problemer. Du kan også ta kontakt med Marquis Corp.

Detaljer

Onzen Teknisk Veiledning

Onzen Teknisk Veiledning Onzen Teknisk Veiledning Onzen og salt = enkel behandling med naturlig saltvann. 1 Innhold 1.0 Onzen tekniske veiledning... 2 1.1 Skaffe tekniske data for spaen... 2 1.2 Revisjonssammendrag... 2 1.3 Hva

Detaljer

LTR20081001, Rev. B 4/1/08

LTR20081001, Rev. B 4/1/08 4/1/08 Les dette først! Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Grunnleggende informasjon om boblebad... 5 Klargjøring for det nye flytbare boblebadet Planlegge den beste plasseringen... 6 Klargjøre et godt

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV TIGER RIVER MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV TIGER RIVER MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV TIGER RIVER MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE TIGER RIVER MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPRING MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPRING MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPRING MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOTSPRING MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Brukermanual. Østerskogen 35 4879 Grimstad Norway - 1 -

Brukermanual. Østerskogen 35 4879 Grimstad Norway - 1 - Brukermanual 1 Østerskogen 35 4879 Grimstad Norway - 1 - INTRODUKSJON Gratulerer med ditt nye massasjebad fra Viking Spa. Vi håper dette produktet vil imøtekomme alle dine krav til komfort og avslapping.

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

samlet.doc Installasjon

samlet.doc Installasjon G ratulerer - du har anskaffet deg et massasjebad som vil være til glede og nytte i lang tid fremover. Takk for at du valgte vårt produkt. Nå er det bare en ting som mangler lære å bruke badet. Vi vil

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Jacuzzi Renseanlegg.doc/pdf R.18.apr. 2007 Side 1 av 17 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du valgte et produkt fra Grundig.

Detaljer

B-130 Camaro B-100 Riviera/Alpine. B-131 B-151 Luxury Exotic B-110 Blue Sea/Silver Cloud. B-140 Elegance B-120 Oasis

B-130 Camaro B-100 Riviera/Alpine. B-131 B-151 Luxury Exotic B-110 Blue Sea/Silver Cloud. B-140 Elegance B-120 Oasis B090 Alpine B-090 Alpine B-130 Camaro B-100 Riviera/Alpine B-131 B-151 Luxury Exotic B-110 Blue Sea/Silver Cloud B-140 Elegance B-120 Oasis B-150 Super Camaro B-121 B-141 Castello VENNLIGST IKKE RETURNER

Detaljer

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Gulvmontert eller veggmontert type MODELL MC70LVM Egenskaper Om luftrensing Det kraftige suget ved høy luftstrømhastighet fanger opp støv, pollen og liknende. Rensekapasiteten

Detaljer