Innhold. FARE! Indikerer risiko for skade. ADVARSEL! Indikerer informasjon av stor betydning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. FARE! Indikerer risiko for skade. ADVARSEL! Indikerer informasjon av stor betydning."

Transkript

1 Internasjonal

2 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Informasjon om plassering og tilgang 4-5 Spa-spesifikasjoner 6 Elektriske spesifikasjoner 7 Elektriske instruksjoner 7 Oppstartinstruksjoner 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Hurtigguide Vannvedlikehold Feilsøking Garanti FRASIGELSE Denne håndboken og innholdet er gjenstand for endring uten varsel. Selv om Blue Falls Manufacturing har utarbeidet denne håndboken så nøyaktig og presist som mulig, er ikke Blue Falls Manufacturing ansvarlig for tap, skade eller konsekvenser som skyldes feil service eller bruk av spaen (feil eller ikke). FORSIKTIG! Indikerer en situasjon der skade kan oppstå på utstyr eller materiale. FARE! Indikerer risiko for skade. ADVARSEL! Indikerer informasjon av stor betydning. 1

3 Viktige sikkerhetsinstruksjoner: LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER NØYE Når du installerer og bruker dette elektriske utstyret, skal grunnleggende sikkerhetsforholdregler alltid følges, inkludert: 1) ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, skal du ikke la barn bruke dette produktet med mindre de er under tett oppføl ging til enhver tid. 2) ADVARSEL: En jordledningskobling følger med på denne enheten for å koble til minst 8,4 mm2 solid kobberledning mellom denne enheten og eventuelt utstyr av metall, metallskap for elektrisk utstyr, metallvannrør eller rør innen 1,5 m fra enheten. 3) FARE: Risiko for drukningsulykke. Ekstrem forsiktighet må utøves for å unngå uautorisert tilgang av barn. For å unngå ulykker, pass på at barn ikke kan bruke dette boblebadet uten tilsyn til enhver tid. 4) FARE: Risiko for skade. Sugebeslagene i dette boblebadet er av en størrelse som passer til den spesifikke vannstrømmen som skapes av pumpen. Dersom det er behov for å skifte ut sugebeslagene eller pumpen, pass på at strømningshastigheene er kompatible. Bruk aldri boblebadet hvis sugebeslagene er ødelagt eller mangler. Ta kontakt med din lokale forhandler for hjelp til å velge egnet reservesugebeslag. 5) FARE: Risiko for elektrisk støt. Monter minst 1,5 m fra alle metallflater. Som alternativ kan et boblebad installeres innen 1,5 m fra metallflater hvis hver metallflate er permanent tilkoblet med minst 8,4 mm2 solid kobberledning festet til ledningen på jordingspluggen i utstyrsrommet på utstyrskassen. 6) FARE: Risiko for elektrisk støt. Ikke tillat bruk av elektrisk anordning som lys, telefon, radio, TV, osv. innen 1, 5m fra et boblebad. 7) ELEKTRISK FORSYNING: Den elektriske forsyningen for dette produktet må ANBEFALES Å inkludere en.sikkerhetsbryter Bryteren må være lett tilgjengelig og synlig for den som sitter i boblebadet, men må monteres minst 1,5 m fra vannet i boblebadet. 8) ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade: VIKTIG! Denne håndboken ble skrevet for å sikre riktig bruk og installasjon av en Coyote Spa. Enhver modifikasjon av prosedyrene som er skissert kan resultere i at din garanti gjøres ugyldig. Vennligst les denne håndboken for å unngå unødvendig skade på spaen og utstyret. a) Vannet i et boblebad skal aldri overstige 40 C. Vanntemperaturer mellom 38 C og 40 C er å anse som trygge for en sunn voksen. Lavere vanntemperaturer anbefales for små barn og når boblebadet brukes i mer enn 10 minutter. b) Siden for høye vanntemperaturer har høyt potensial for å føre til fosterskade under de første månedene av svangerskapet, skal gravide eller mulig gravide kvinner begrense temperaturen på vannet i boblebad til 38 C. Hvis du er gravid, vennligst ta kontakt med lege før du bruker boblebad. c) Bruken av alkohol, legemidler eller rusmidler før eller under bruk av boblebadet kan føre til tap av bevissthet med mulighet for drukning. d)personer som lider av fedme eller har medisinsk historikk for hjertesykdom, lavt eller høyt blodtrykk, kretsløpproblemer eller diabetes skal rådføre seg med lege før de bruker et boblebad. e) Personer som bruker medikamenter skal ta kontakt med lege før de bruker boblebad, da noen typer legemidler kan fremkalle søvnighet, mens andre kan påvirke puls, blodtrykk og sirkulasjon. 9) A bonding lug bar is provided on the side of your spa pack to accommodate grounding of entire spa. For å redusere faren for elektrisk støt må det lokale fellesjordingsnettet i området rundt spaet kobles til disse terminalene med en isolert eller uisolert kobberledning som ikke er mindre enn 8,4 mm solid kobber (EU), nr. 8 AWG solid kobberleder (US) nr. 6 AWG flertrådet (CND). 10) Alle feltinstallerte metallkomponenter, f.eks. rekkverk, avløp eller lignende utstyr, innenfor 3 meters (10 fots) avstand fra spabadet skal kobles til utstyrets jordingsbuss med kobberledere av minst 8,4 mm solid kobber (EU), nr. 8 AWG solid kobberleder (US) nr. 6 AWG flertrådet (CND) 11) Bruk boblebadstropper og klemmer for å feste dekselet når det ikke er i bruk. Dette vil bidra til å unngå at barn uten tilsyn går opp i boblebadet. Det er ingen fremstilling om at dekselet, klemmene eller låsene vil forhindre tilgang til boblebadet. 2

4 ADVARSLER! WARNING: Children should not use hot tubs without adult supervision. ADVARSEL: Barn skal ikke bruke boblebad uten tilsyn av voksne. WARNING: Do not use hot tubs unless all suction guards are installed to prevent body and hair entrapment. ADVARSEL: Ikke bruk boblebad med mindre alle sugebeslag er montert for å unngå at kroppsdeler og hår setter seg fast. WARNING: People with infectious diseases should not use a hot tub. ADVARSEL: Personer med smittsomme sykdommer skal ikke bruke boblebad. WARNING: To avoid injury, exercise care when entering or exiting the hot tub. ADVARSEL: For å unngå skade, skal du utvise forsiktighet når du går inn og ut av boblebadet. WARNING: Do not use drugs or alcohol before or during the use of a hot tub to avoid unconsciousness and possible drowning. ADVARSEL: Ikke bruk rusmidler eller alkohol før eller under bruk av boblebad for å unngå bevissthetstap og mulig drukning. WARNING: Pregnant or possibly pregnant women should consult a physician before using a hot tub. ADVARSEL: Gravide eller mulig gravide kvinner skal rådføre seg med lege før de bruker et boblebad. WARNING: Water temperature in excess of 100 F (38 C) may be injurious to your health. ADVARSEL: Vanntemperaturer over 38 ºC (100 ºF) kan være helsefarlig. WARNING: Before entering the hot tub, measure the water temperature with an accurate thermometer. ADVARSEL: Før du går opp i boblebadet, mål vanntemperaturen med en nøyaktig termostat. WARNING: Do not use a hot tub immediately following strenuous exercise. ADVARSEL: Ikke bruk boblebad umiddelbart etter anstrengende mosjon. WARNING: Prolonged immersion in a hot tub may be injurious to your health. ADVARSEL: Forlenget nedsenking i boblebad kan være helseskadelig. WARNING: Do not permit electric appliances (such as light, telephone, radio, television, etc.) within 5 feet (1.5 m) of this hot tub. ADVARSEL: Ikke tillat elektrisk utstyr (som lys, telefon, radio, TV, osv.) innen 1,5 m fra dette boblebadet. CAUTION: Maintain water chemistry in accordance with manufacturer s instructions. FORSIKTIG: Oppretthold vannkjemien i samsvar med produsentens instruksjoner. WARNING: The use of alcohol or drugs can greatly increase the risk of fatal hyperthermia in hot tubs. ADVARSEL: Bruk av alkohol eller rusmidler kan gi sterk økning i risikoen for dødelig hypertermi i boblebad. WARNING: People using medications and / or having an adverse medical history should consult a physician before using a spa or hot tub. ADVARSEL: Personer som bruker medikamenter og/eller har en medisinsk historie skal ta kontakt med lege før de bruker spa eller boblebad. 3

5 Hypertermi Forlenget nedsenking i varmt vann kan fremkalle hypertermi. Hypertermi skjer når kroppens innvendige temperatur når et nivå som er flere grader over normal kroppstemperatur på 37 C. Symptomene på hypertermi inkluderer søvnighet, slapphet og økning i kroppens indre temperatur. Effektene av hypertermi inkluderer: ADVARSEL! Uoppmerksomhet på forestående fare, Bruk av alkohol eller Manglende evne til å oppfatte varme, narkotika/legemidler Manglende evne til å gjenkjenne behovet for å gå opp av boblebadet, kan drastisk øke Manglende fysisk evne til å gå opp av boblebadet, Fosterskade hos gravide kvinner og, sjansen for dødelig Tap av bevissthet og fare for drukning hypertermi i Informasjon om plassering spabad. Gratulerer med kjøpet av din Coyote-spa. Her er noen nyttige tips for å gjøre det enkelt å plassere og bruke spaen. Levering til dør eller henting. Coyote-spaen du har kjøpt er bygd for å være svært holdbar. Under transport må du imidlertid være oppmerksom på å ikke skade strukturelle komponenter eller utsiden av spaen. Spaen veier i overkant av 800 pund. Derfor må hensiktsmessige metoder brukes til å transportere og plassere spaen. Det anbefales på det sterkeste at du rådfører deg med din lokale Coyote-forhandler for å avtale plassering i hagen. Hvis du derimot har tenkt å flytte spaen selv Nyttige tips 1. Mer hjelp er bedre enn ikke nok. Vi anbefaler 2-3 voksne i tillegg til vårt leveringsteam på 2 mann. 2. Sjekk at området der du har tenkt å installere spaen har grei tilgang så vel som tilstrekkelig avløp og plass til å sette spaen slik du ønsker. 3. Bruk av en flatdekktilhenger eller lignende anbefales. Vær sikker på at tilhengeren er merket for lasten du har tenkt å transportere. 4. Fest spaen godt med festestropper, og vær nøye med å beskytte overflaten mot gnissing av stroppene. 5. Spaen har et holdbart gulv av ABS-plast så det er mulig å skyve spaen forsiktig av tilhengeren, med hjelp. 6. Når spaen er over riktig plass, senk den forsiktig, igjen med hjelp. 4

6 Plassering av Coyota-spaen. Spaen må være riktig plassert og støttet for å sikre lang levetid for kabinettet, akrylskallet og komponentene. Det er absolutt nødvendig at spaen står på et flatt, hardt, enhetlig underlag som er plant til innen 1 tomme over 8 fot av en helling. Hard og enhetlig betyr at overflaten må være et stabilt, sammenbundet plattform som vil tåle streng bruk og lokale klimatiske ekstremiteter. Eksempler på ovennevnte vil være: et 10 cm forsterket betongunderlag, et tredekk bygd etter lokale bygningsforskrifter eller en konstruert plattform bygd etter vår Coyote spas standarder. Det er viktig å merke seg at jorden kan sette seg når spaer plasseres på mykt underlag, eller plattformen ikke er integrert. Det etterlater et tomrom i plattformens struktur og kan medføre skade på spaens skall, kabinett eller struktur. Denne skaden dekkes ikke av din begrensede garanti. Ta kontakt med ditt lokale Coyote spa-utsalgssted med eventuelle spørsmål eller utfordringer før du installerer Coyote-spaen. Tredekk må konstrueres for å støtte minst 100 pund per kvadrat-fot. Individuelle spavekter kan variere. Sjekk hos utsalgsstedet for Coyote-spaer for spesifikke modellvekter. Du må også bruke tabellen på side 6 for modellens anslåtte gjennomsnittlige vekt. Spaet vil sette seg og tilpasse seg den opprinnelige plasseringen. Hvis spaet flyttes kan det forventes at det oppstår vridninger og forskyvninger i skallet og kabinettet. Utstyrspaneler og tilgang Når du vurderer et installasjonssted, regn alltid med et minimum på 76 cm klaring for frontpanelet for utstyret. Det anbefales også å tillate minst 50 cm minimumsklaring for resten av sidene. Ta kontakt med ditt lokale utsalgssted for Coyote Spa for mer informasjon når spaen bygges inn eller senkes. 5

7 Utvendige dimensjoner INTERNASJONALE SPA-SPESIFIKASJONER Høyder Varmer (watt) Vannkapasitet Tørr vekt Elektriske krav Elektriske Krav Europa Tucson 88 x cm x 236 cm cm Gallons 1420 Litres 1000 Lbs 454 Kg 240 Volt, 40 amp énfaset 1Øx32amp, 3Øx- 16amp Santa Fe 88 x cm x 236 cm cm Gallons 1249 Litres 1000 Lbs 454 Kg 240 Volt, 40 amp énfaset 1Øx32amp, 3Øx- 16amp Mesa 86.5 x cm x 119 cm cm Gallons 317 Litres 400 Lbs 181 Kg 240 Volt, 40 amp énfaset 110V,20 amp Option available 1Øx32amp, 3Øx- 16amp Durango 88 x cm x 236 cm cm Gallons 1420 Litres 1000 Lbs 454 Kg 240 Volt, 40 amp énfaset 1Øx32amp, 3Øx- 16amp Laredo 80.5 x cm x 204 cm cm Gallons 1515 Litres 800 Lbs 363 Kg 240 Volt, 40 amp énfaset 1Øx32amp, 3Øx- 16amp Maricopa 80.5 x cm x 204 cm cm Gallons 1370 Litres 800 Lbs 363 Kg 240 Volt, 40 amp énfaset 1Øx32amp, 3Øx- 16amp *Havasu 79 x cm x 201 cm cm Gallons 757 Litres 600 Lbs 272 Kg 240 Volt, 40 amp énfaset 1Øx32amp, 3Øx- 16amp *Vegas 59 x cm x 196 cm cm Gallons 568 Litres 300 Lbs 136 Kg 240 Volt, 40 amp énfaset 1Øx32amp, 3Øx- 16amp *Amarillo x cm x 205 cm cm Gallons 1136 Litres 700 Lbs 318 Kg 240 Volt, 40 amp énfaset 110V,20 amp Option available 1Øx32amp, 3Øx- 16amp Pomona x cm x 229 cm cm Gallons 2082 Litres 1100 Lbs 499 Kg 240 Volt, 40 amp énfaset 1Øx32amp, 3Øx- 16amp Escondido x cm x 229 cm cm Gallons 2025 Litres 1175 Lbs 533 Kg 240 Volt, 40 amp énfaset *Reno x cm x 206 cm cm Gallons 1287 Litres 1000 Lbs 454 Kg 240 Volt, 40 amp énfaset *Outlaw 87 Round 221 cm cm Gallons 1514 Litres 1000 Lbs 454 Kg 240 Volt, 40 amp énfaset 110V,20 amp Option available *Tempe x cm x 205 cm cm Gallons 1291 Litres 1000 Lbs 454 Kg 240 Volt, 40 amp énfaset 110V,20 amp Option available Spabad med en * ved siden av navnet er utstyrt med temperaturkontrollsystemer i YE-serien. 6

8 Elektriske spesifikasjoner ADVARSEL! Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en autorisert elektriker! Det er fare for støt. IKKE FORTSETT med tilkobling av spaen med mindre du er en autorisert elektriker. All informasjonen som står her er kun for referanse. Eksempel på koblingsskjema for underpanelet VIKTIGE KOBLINGER: Nøytral ende av GFCI/RCD må kobles til den nøytrale bussen. Nøytral fra spaen må kobles til bryteren Fra elektrisk koblingsboks Til spa Elektriske installasjonsinstruksjoner COYOTE SPAS MÅ KOBLES I SAMSVAR MED ALLE GJELDENDE LOKALE ELEKTRISKE KODER. ALT ELEKTRISK ARBEID SKAL UTFØRES AV EN ERFAREN, AUTORISERT ELEKTRIKER OG GODKJENNES AV EN LOKAL BYGNINGDS/ELEKTRISK INSPEKSJONSMYNDIGHET. Den elektriske tilførselen må oppfylle kravene til spaen som er merket på sertifiseringsetiketten som sitter ved siden av styreenheten for spaen. Hvis merkedataene ikke er leselige eller du ikke finner dem, ta kontakt med fabrikken for hjelp. - IKKE GJETT! ADVARSEL: Å fjerne eller omgå GFCI-/RCD-sikringer vil føre til et utrygt spabad og vil oppheve spabadets garanti. VIKTIG: Dersom du noensinne skulle ha behov for å flytte eller omplassere Coyote-spaen, er det vesentlig at du forstår og anvender disse kravene til installasjon. Coyote-spaen er nøye konstruert for å gi maks. sikkerhet mot elektrisk støt. Husk at hvis spaen kobles til en feilakatig koblet krets, vil mange av sikkerhetsfunksjonene oppheves. 7 Se hurtigguiden

9 Oppstartinstruksjoner Når spaen er plassert på et solid underlag og forsynes med strøm, skal den fylles og klargjøres til bruk. For best resultat, les hvert trinn godt før du fortsetter med følgende prosedyre. 1. Klargjør spaen for ifylling. Fjern alt restmateriale fra innsiden av karet. Tørk av og rengjør akrylet med et vått håndkle for å fjerne støv. Fjern serviceluken og stram til alle koblinger for pumpen(e) og varmeren. Pass på at alle knivventiler er i åpen (UP) posisjon. 2. Fyll i spaen A. Skumfilter, tilgang foran (Mesa) Fyll i spaen gjennom åpningen til vannet dekker alle dyser med unntak av nakkedysene og halvveis opp åpningen til slusen. IKKE la vannet gå under halvveis opp på slusen B. Trykkfilterbeholder (Havasu, Vegas) Finn filterbeholderen. Fjern låseringen og filterlokket. Fjern filterelementet. Sett hageslangen inn i filterbeholderen og begynn å fylle i spaen. Når vannet har fylt fotbrønnen, tilsett Stain & Scale Defense (se instruksjonene på produktetiketten). Sett slangen inn i fotbrønnen og fortsett å fylle opp til vannet er 2,5 cm over veggdysene (bortsett fra nakkedysene) eller dekker 2/3 av skimmeren. Monter filteret, lokket og låseringen på nytt. Låseringen skal spinne og deretter låses på plass. Fyll i karet med hageslangen til alle dyser er under vann, bortsett fra nakkedysene. C. Monteringssett til flytende filteroverløp (Durango, Santa Fe, Tucson, Reno, Outlaw, Amarillo, Tempe, Laredo, Maricopa, Pomona, Escondido) Bruk hageslange med forfilter, fyll spaen med forhåndsfiltrert vann til under putene 8

10 3. Slå på strømmen. Slå på bryteren på hovedpanelet og deretter RCD-underpanelet og andre bryterenheter som er installert av elektriker. Kontrollpanelet blinker hvis det er riktig koblet, og viser gjeldende vanntemperatur. På dette tidspunktet bør du også se vannbevegelse gjennom dysene. Hvis ikke, er det mulig det er en luftlås i pumpen. Den raskeste måten å bli kvitt en luftlås på er å slå av strømmen og deretter finne pumpe én og løsne på toppkoblingen for at luften skal tappes ut. Når du ser en jevn strøm av vann, stram til koblingen på nytt og slå strømmen på igjen. 4. Aktiver dysene. Sørg for at alle dyseflatene er helt åpne (med klokken). Still alle venturi-ventilene til åpen posisjon for å se vannet tydeligere fra alle dysene. Trykk på PUMPE 1-knappen for å koble inn lavest hastighet. Mens den lave hastigheten kjører langsomt, finn filterbeholderen og ta av det svarte, runde dekselet og finn lufteventilen på innsiden. Drei på lufteventilen til du hører luftstrømmen. Når luft slippes ut, slutt å skrue opp til vannet tappes ut i noen sekunder. Skru deretter langsomt og forsiktig lufteventilen ned igjen til det ikke lenger kommer vann fra ventilen. Trykk på PUMPE 1- og PUMPE 2-knappene (hvis utstyrt). Du skal kunne se og kjenne at vannet kommer ut av alle dysene. Det viser at det ikke er luft fanget i systemet. Hvis ikke vann kommer ut fra dysene, se feilsøkingsavsnittet i denne veiledningen eller ta kontakt med utsalgsstedet for Coyote Spas. 5. Tilsett oppstart-kjemikalier Tilsett spakjemikaliene som anvist av selger hos Coyote Spas, i henhold til instruksjonene i denne håndboken, eller etter å ha lest på flaskene med kjemikalsk utstyr i oppstartpakken. 6. Still inn temperaturen. Spaet ditt har en standard temperaturskala på C, F. Du kan justere disse innstillingene med OPP- eller NED-tastene på sidepanelet på spaen. Trykk og hold knappen inne til riktig innstilling er oppnådd, og slipp så knappen. Se hurtigreferansekortet som følger med spaen for spesifikk kontrollerinformasjon. 7. Still inn filtreringen. Se hurtigreferansekortet som følger med spaen for hjelp til å stille inn filtreringen. 8. Installer dekselet. Sett dekselet på spaen og pass på at den sitter helt inntil hjørnene. Plasser låsestroppene på kabinettveggene og fest dem med skruene som fulgte med. Tillat skakk i festene for krymping i kaldt vær. 9 Se hurtigguiden

11 Merk: Når dekselet er på når ikke spaen er i bruk, vil det gi en sterk reduksjon av driftskostnadene for spaen. Dekselet må alltid være på når spaen ikke er i bruk. Det reduserer risikoen for termisk belastning. Dette skyldes at spaen har stått i sollys uten tildekking. Det fører til at spaen absorberer varmen og overflaten blir skadet. Denne skaden dekkes ikke av din begrensede garanti. Stell av spaen og vedlikehold Coyote Spa er produsert av de mest holdbare materialene som finnes, av den beste kvaliteten. Likevel vil vedlikeholdsrutinene du utvikler til syvende og sist avgjøre hvor lenge spaen og de individuelle komponentene vil vare. Regelmessig vedlikehold i henhold til anbefalingene i dette avsnittet, vil hjelpe deg å beskytte investeringen din. Tappe av vannet Rester av vaskemiddel og oppløste tørrstoffer fra badedrakter og kjemikalier vil gradvis akkumulere i spavannet. Etter vanligvis ca. tre til fire måneder vil det bli vanskelig å balansere vannet, og det bør skiftes ut. Hvis du dusjer uten å bruke såpe før du går i spaen eller bruker bare skyllesyklusen når du vasker badedrakten, vil det bidra til å redusere rester av vaskemiddel i spavannet. Det er imidlertid mer sannsynlig at skumproblemer skyldes en ansamling av organiske forurensninger i spaen, for det meste fra kroppsolje. Vannet må skiftes ut oftere hvis du bruker spaen ofte med flere badende. Spavannet mister gradvis kvaliteten på grunn av ansamling av forurensning som ikke kan filtreres bort. VIKTIG: Husk å skifte vannet hver tredje til fjerde måned. For å tappe av spaen: 1. Steng av GFCI/RCD-sikringen du finner i underpanelet eller hurtigkoblingen. 2. Alle Coyote-spaer har et utvendig avløp som kan festes til en typisk hageslange for praktisk tapping. Finn bare avløpet på siden av gulvet, trekk ut dysen, ta av dekselet og fest slangen. Når slangen er festet, trykk dysen litt inn for å åpne den innvendige ventilen, så vil spaen begynne å tappes. Merk: Alle modeller av Coyote Spas vil tappes gjennom gulvsluken. Utstyr som pumpen(e) og varmer vil tappes. Alle modeller vil etterlate litt vann i fotbrønnen. Alt vann som blir liggende i rørene eller utstyret etter tapping må bare fjernes hvis spaen skal stå ubrukt over vinteren. 3. Når spaen er tom, inspiser spaskallet og rengjør etter behov. 4. Lukk dreneringsventilen. 5. Fyll på spaen på nytt FØR du slår på strømmen igjen. VIKTIG: Med gjenbruksfiltre må filterpatronene skylles så ofte som hver uke, avhengig av hvor mange som bruker boblebadet. Rens patronene i filterrensen hver måned og hver gang spaen tømmes for rengjøring. Hvis du bruker éngangsfiltre, kan du også skifte etter behov eller hver 3. måned. Ozon-blandekammer (Tucson, Santa Fe, Mesa, Durango, Laredo, Maricopa, Pomona, Escondido) Dette kammeret blander osonet i vannet, i stedet for en standard ozonenhet som bare produserer gassbobler som flyter til toppen av vannet og bidrar lite til sanitering. Kammeret forlenger interaksjonen av oson i vannet for å øke effektiviteten, og trenger ikke vedlikehold. 10

12 Filtreringssystem Coyote Spas er utstyrt med balansert filtrering. Det betyr at størrelsen på filterpatronene oppfyller behovene til pumpesystemet. Som med alle andre vannfiltreringssystemer, kan filterpatronen bli tilstoppet og resultere i redusert vannstrøm. Det er viktig å opprettholde et rent, uhindret filtersystem. Rengjøring av et gjenbruksfilter (Mesa) MERK: FILTERPATRONEN til flergangsbruk skal rengjøres med spray og skylles hver uke og bløtlegges når spaen tappes. FILTERPATRONER skal byttes ut minst én gang i året, eller etter behov. 1. Slå AV strømmen til spaen. 2. Løft opp forsiden av filteret og trekk brett unna for å få full tilgang til filteret. 3. Rengjør gjenbruksfilteret i henhold til instruksjonene overfor og sett tilbake i beholderen. 4. Skyv brettet tilbake på plass og sett forsiden av filteret på plass igjen. 5. Slå på spaen igjen. Rengjøring av gjenbruksfilter/skifte éngangsfilter (Havasu, Vegas) MERK: Disse modellene er kompatible med enten et flerbruks- eller éngangsfilter. Hvis du bruker et flerbruksfilter, les merknaden overfor og følg prosedyren nedenfor. Éngangsfilterpatroner er et flott alternativ til flerbruksfiltre. De filtrerer vanligvis ned til mindre partikkelstørrelse og trenger aldri rengjøring. De har en levetid på 3 eller 4 måneder. Bruken av klaremidler og skumhemmere anbefales ikke med éngangsfiltre! Ta kontakt med kundeservice for mer informasjon om éngangsfilterpatroner. 1. Slå AV strømmen til spaen. 2. Åpne LUFTEVENTILEN, ta ut FILTERNISJEDEKSELET (disk-formet plaststykke) 3. Løft den grå låseklaffen og ta av låseringen ved å dreie den mot klokken. 4. Trekk opp FILTERLOKKET og ta det av. 5. Skyll elementet med hageslange med trykkdyse. Roter og separer filterfoldene mens du sprayer opp og ned. La filteret tørke og inspiser deretter foldene for kalsiumansamling eller fet skinn. Vurder i så fall bløtlegging eller utskifting av elementet. 6. Bytt ut FILTERPATRONEN i motsatt rekkefølge av fjerning. LÅSERINGEN skal klikke lett på plass. IKKE drei den forbi posisjonen til den grå LÅSEKLAFFEN (det første klikket). 7. Slå PÅ strømmen til spaen. Skrue langsomt av LUFTEVENTILEN mens spaen kjøres på lav hastighet, til luften tappes ut og du har latt vannet tappes i noen få sekunder. 8. Skru deretter langsomt og forsiktig LUFTEVENTILEN ned igjen til det ikke lenger kommer vann fra ventilen. 9. Sett FILTERNISJEDEKSELET tilbake på plass. 10.Kjør dysene på HØY hastighet til du kan se og kjenne at vannet kommer fra alle dysene. 11.Gå tilbake til lav hastighet og still temperaturen til ønsket innstilling. Skifte filter (Durango, Santa Fe, Tucson, Reno, Outlaw, Amarillo, Tempe, Laredo, Maricopa, Pomona, Escondito) 1. Slå av spaen med av/på-knappen på kontrollpanelet på toppen. 2. Fjern teleskopfiltersylinderen 3. Skru av filterpatronen og enten rengjør flerbruksfilteret eller kast éngangsfilteret. 4. Tre i på nytt det rene eller nye filteret. 5. Skift teleskopfiltersylinderen. 11

13 Vedlikehold av spaskallet Coyote Spas har et glassfiberforsterket, støpt akrylskall. Flekker og smuss vil vanligvis ikke festes til spaens overflate. Smuss vil som oftest kunn fjernes lett med en myk klut eller svamp. De fleste husholdningskjemikaliene er skadelige for spaens skall. Natriumbikarbonat (bakepulver) eller eddik kan også brukes til mindre rengjøring av flaten. Tørk alltid godt av rensemiddel fra spaskallet med friskt vann. Servicemerknader: 1. Jern og kobber i vannet kan misfarge spaskallet hvis det ikke kontrolleres. Din forhandler av Coyote Spa fører flekk- og kalkhemmer som du kan bruke hvis det er høy konsentrasjon av oppløste mineraler i vannet. 2. Bruken av alkohol eller alle andre husholdningsrengjøringsmidler enn de som er oppgitt for rengjøring av spaskallet overflate anbefales IKKE. IKKE bruk noen rengjøringsprodukter som inneholder slipemidler eller løsningsmidler, da de kan skade skalloverflaten. Skade på skallet ved hjelp av sterke kjemikalier omfattes ikke av garantien. 12

14 WARNING AVOID DROWNING RISK KEEP CHILDREN AWAY. CHILDREN OR OBJECTS CANNOT BE SEEN UNDER COVER. REMOVE COVER COMPLETELY BEFORE ENTRY - BATHERS MANUAL SAFETY COVER CLASSIFIED TO ASTM F MANUELT MANUFACTURING SIKKERHETSDEKSEL DATE: RISING DRAGON CONTROL NO.!! ENTRAPMENT POSSIBLE. NON-SECURED OR IMPROPERLY SECURED COVERS ARE A HAZARD. FAILURE TO FOLLOW ALL INSTRUCTIONS MAY RESULT IN INJURY OR DROWNING. AVERTISSEMENT ÊVITEZ DE NOYER LE RISQUE ENFANTS DE SUBSISTANCE PARTIS. DES ENFANTS OU LES OBJETS NE PEUVENT PAS ÊTRE VUS SOUS LA COUVERTURE. ENLEVEZ LA COUVERTURE COMPLÊTEMENT AVANT L'BAIGNEUR - OCCLUSION D'ENTREE POSSIBLE. LES COUVERTURES NON-FIXÊES OU INCORRECTEMENT FIXÊES SONT UN RISQUE. LE MANQUEDE SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS PEUT AVOIR COMME CONSÊQUENCE LES DOMMAGES OU LA NOYADE. Vedlikehold av spadekselet ADVARSEL: Dekselet er et manuelt sikkerhetsdeksel som oppfyller eller overstiger alle gjeldende krav til ASTM-standarder for spasikkerhetsdeksler når de er installert og brukt riktig per produksjonsdatoen. Deksler som ikke er festet eller som er festet feil, utgjør en fare. Åpne dekselet til helt åpen posisjon før bruk. Pass på at du inspiserer dekselet for for tidlig slitasje eller nedbryting. Med bruk over tid, er det mulighet for normal dekselslitasje og nedbryting. Se nedenfor for å vedlikeholde dekselet på riktig måte. Vinyldekselet for spaen er et attraktivt, holdbart skumisolasjonsprodukt. Månedlig rengjøring og vedlikehold anbefales for å ivareta det vakre ytre. For å rengjøre og vedlikeholde vinyldekselet: 1. Ta av dekselet fra spaen og sett det forsiktig opp mot en vegg eller et gjerde. 2. Spray med hageslange for å løsne og skylle bort smuss eller restmateriale fra dekselet. 3. Bruk en stor svamp og/eller en myk børste, med svært mild såpe- og vannløsning eller bakepulver, til å skrubbe vinyltoppen i en sirkelbevegelse. Ikke la vinylet tørke med såpebelegg på før det kan skylles rent. 4. Skrubb dekselets perimeter og sideklaffer. Skyll rent med vann. 5. Skyll av undersiden av dekselet med bare vann (ikke bruk såpe) og tørk rent med en tørr fille. 6. Bruk en vinylbeskytter på vinylen minst to ganger i året for å forlenge vinylets levetid. Vi anbefaler et produkt for vinyl og kabinett-gjenoppretting. Instruksjoner for vedlikehold under ferie Hvis du har tenkt å være borte hjemmefra i 7-14 dager, følg disse instruksjonene for å sikre at spaens vannkvalitet opprettholdes. 1. Juster ph etter behov. 2. Pass på at du har nok rensemiddel til å vare til du kommer hjem. 3. Gi spaen et støt med oksydasjonsmiddel uten klor. 4. Senk temperaturen. Når du kommer tilbake: 1. Gi spaen et støt med oksydasjonsmiddel uten klor. 2. Pass på at du har nok rengjøringsmiddel til regelmessig bruk. 3. Still temperaturen tilbake til den opprinnelige innstillingen. Du kan bruke spaen når restnivået av rengjøringsmiddelet synker til det ideelle området. Merk: Hvis du ikke skal bruke spaen på mer enn 14 dager og en nabo, venn eller ekstern vedlikeholdsservicearbeider ikke er tilgjengelig for å sjekke og balansere vannkjemien, anbefales at spaen tappes for vann og beskyttes mot frost for vinteren. Beskytte spaen mot frost Hvis du har tenkt å la spaen stå ubrukt over lengre tid i svært kaldt vær, skal du tappe spaen for å unngå utilsiktet frysing på grunn av strømbrudd eller funksjonssvikt i utstyret. Vi anbefaler at din lokale autoriserte forhandler klargjør spaen for frost. Frost kan medføre alvorlig skade på spaen. Feil frostbeskyttelse av spaen kan gjøre garantien ugyldig. 13

15 Hurtigguide Tucson, Santa fe, Mesa, Durango, Laredo, Maricopa, Pomona, Escondido Hurtigguiden vil gi en rask oversikt over de viktigste funksjonene og operasjonene i spabadet som kan kontrolleres med din digitale kontrollenhet. 14

16 Hurtigguide Starte pumpe 1 Trykk på Jet 1 -knappen for å sette pumpe 1 på lav hastighet. Trykk en gang til for å sette pumpe 1 på høy hastighet. Et tredje trykk vil slå av pumpe 1. En innebygget tidtaker slår automatisk pumpe 1 av etter 20 minutter, med mindre den har blitt deaktivert manuelt. Indikatoren for pumpe 1 lyser når pumpen er på ved høy hastighet. Den blinker når pumpe 1 er satt på lav hastighet. Starte pumpe 2 Trykk på Jet 2 for å slå på pumpe 2. Trykk én gang til for å slå av pumpe 2. En innebygget tidtaker slår automatisk pumpe 2 av etter 20 minutter, med mindre den har blitt deaktivert manuelt først. Indikatoren for pumpe 2 lyser når pumpe 2 er på. Starte pumpe 3 Trykk på Jet 3 for å slå på pumpe 3. Trykk én gang til for å slå av pumpe 3. En innebygget tidtaker slår automatisk pumpe 3 av etter 20 minutter, med mindre den har blitt deaktivert manuelt først. Slå på lyset: Trykk på lystasten for å slå på lyset. Trykk én gang til for å slå av lyset igjen. En innebygget tidtaker slår automatisk av lyset etter to timer, med mindre den er deaktivert manuelt. Lysikonet lyser når lyset er på Automatisk start av vannvarmer: Når vanntemperaturen er 0,5 ºC (1 ºF) lavere enn innstilt verdi, vil varmeapparatet automatisk slås på til vanntemperaturen når den innstilte verdien pluss 0,5 ºC (1 ºF). Heater -indikatoren vil lyse når varmeapparatet er på. Innstilling av vanntemperatur Bruk pil opp eller pil ned til å regulere vanntemperaturen. Temperaturvalget vil vises i fem sekunder for å bekrefte den nye innstillingen. Innstilt verdi -symbolet viser ønsket temperatur, IKKE den faktiske vanntemperaturen! Vanntemperaturen kan justeres i trinn på 1 grad, fra 15 til 40 C (59 til 104 F). Temperaturenhet: Trykk på og hold lysknappen i 5 sekunder for å veksle mellom F og C. Standbymodus: Trykk på og hold Jet 3-knappen i 5 sekunder for å gå inn i standbymodus. Stby vises, og oppvarming og filtrering vil være deaktivert i 30 minutter. Trykk på en hvilken som helst knapp for å gå ut av standbymodus. Merk: Hvis systemet skrus ned mens varmeapparatet er på, vil pumpe 1 kjøre i 3 minutter ekstra. Låsing av kontrollenhet: Du kan velge mellom to modi: full eller delvis lås. Full lås betyr at alle tastaturfunksjoner er låst. Delvis lås betyr at bare de grunnleggende funksjonene vil være tilgjengelige (pumper, vifte, lys). Slik låser du din digitale kontrollenhet: Trykk på og hold Jet 1 i 5 sekunder. Skjermen vil vise LocP, hvor P representerer delvis lås. Slipp knappen, så går tastaturet inn i delvis låsemodus. Hold knappen inne i ytterligere 5 sekunder hvis du ønsker full låsemodus. En LocF -melding vil vises. Når kontrollenheten er låst, vil alle automatiske funksjoner kjøre som vanlig. Hvis man trykker på en knapp, vil meldingen LocP eller LocF vises i 1 sekund. Når du skal låse opp tastaturet, bare trykker du på og holder Jet 1-knappen igjen i 5 sekunder. Boostmodus: Trykk på og hold Jet 2-knappen i 5 sekunder for å aktivere boostmodus. I denne modusen vil ozonatoren og pumpe 1 på høy hastighet kjøre i 45 minutter. Etter aktivering vil en boo -melding vises. Denne modusen brukes til å øke filtreringshastigheten etter intensiv bruk av spabadet, eller for å bidra til å blande ut kjemikalier etter at de blir tilsatt i spabadet. Trykk på en vilkårlig knapp for å gå ut av boostmodus. 15

17 Hurtigguide PROGRAMMERE FILTRERINGSSYKLUSENE Under en filtreringssyklus: - pumpe 2 og 3* kjører i 20 sekunder, deretter: - pumpe 1 kjører på lav hastighet i antall programmerte timer (se nedenfor), og - ozonatoren slås på *hvis installert For å angi filtreringssyklusens varighet (merk at du når som helst kan trykke på pumpe 1 for å avslutte uten å lagre): Sett F 06 F 06 p p FF 02 Trykk på Filter-knappen for å se filtreringsalternativene dine. Skjermen din vil vise Sett og etter det vil du kunne velge innstillingene dine. Trykk på Filter-knappen igjen for å vise det første alternativet ditt. Dette er varigheten på filtreringssyklusen. Bruk piltastene til å velge varigheten på filtreringssyklusen. Du kan velge fra 0 til 6 timer. Trykk på filterknappen igjen. Skjermen din vil nå vise innstillingene for filtreringsfrekvensen. FF02 Bruk piltastene til å justere filtreringsfrekvensen. Du kan velge fra 1 til 4 ganger per dag. Du kan flytte bakover gjennom programmeringen ved å trykke på pumpe 3-knappen. Når du når slutten av programmeringsalternativene, kan du trykke på programknappen en siste gang for å avslutte programmeringen og starte en filtreringssyklus umiddelbart, eller bare la være å trykke på flere knapper for å lagre de nye innstillingene og starte den første filtreringssyklusen til angitt tid. Pause på 45 minutter for filtreringssyklusen: Hvis du slår på en pumpe, vifte eller lys i løpet av filtreringssyklusen, vil syklusen avbrytes. Den påbegynnes igjen 45 minutter etter at du (eller systemet) har slått av den siste aktive effekten. 16

18 Hurtigguide Havasu, Vegas, Amarillo, Reno, Outlaw, Tempe FEILSØKING Justering av vanntemperatur I en justeringssyklus vil systemet først skape vanngjennomstrømning i kabinettet og røropplegget til varmeapparatet, for å sikre nøyaktige avlesninger av vanntemperaturen og unngå at varmeapparatet aktiveres når det er tørt i systemet. Når det verifiseres at pumpen er aktiv og en temperaturmåling er utført ved behov, vil systemet automatisk gi varmeapparatet beskjed om å nå og opprettholde vanntemperaturen på innstilt verdi. "Heater"-indikatoren vil lyse når varmeapparatet er på. Den blinker når mer varme er bestilt, men varmeapparatet ikke har startet ennå. FEILSØKING H AOH Feilmeldingen Hr vises. Smart vintermodus Smart vintermodus beskytter systemet mot kulden ved å skru på pumpene flere ganger om dagen for å forhindre at vannet fryser i rørene. Indikatoren for "Smart vintermodus" lyser når smart vintermodus er på. Nedkjøling Når denne operasjonen er i gang, vil ikke varmeapparatet kunne skrus på og ikonet blinker. Hr An internal hardware error has been detected in in.xe. Contact dealer or service supplier. En intern maskinvarefeil har blitt oppdaget i.xe. Kontakt forhandleren Spafunksjoner eller serviceleverandøren. Feilmeldingen HL vises. Systemet har slått av varmeapparatet fordi temperaturen ved varmeapparatet har nådd 48 ºC HL (119 F). Ikke gå ned i vannet! Fjern spadekselet for å la vannet kjøles ned, og 98 tilbakestill The system has shut the heater down because sikringen the temperature for å nullstille at systemet. the heater has reached 119 F (48 C). Do not enter the water! Remove the spa cover and allow Feilmeldingen the water HL to cool blinker. down, then shut power Systemet off and har power slått seg your av fordi spa up vanntemperaturen i spabadet har nådd 44 C (112 F). again to reset the system. Kun Smart vintermodus vil forbli aktiv. Ikke gå ned i vannet! Fjern spadekselet og la vannet kjøle seg ned til 43 ºC (109 ºF). Ring din forhandler eller serviceleverandør hvis problemet vedvarer. AOH Temperature Feilmeldingen inside A0H the vises. spa skirt is too high, causing Temperaturen the internal inne i kabinettet temperature til spabadet er for varmt, slik at den interne temperaturen i.xe. in the in.xe to increase above normal limits. Open skirt and wait until error stiger over de normale grenseverdiene. Åpne kabinettet og vent til feiltilstanden klareres. clears. FLO The Feilmeldingen system does FLO not detect vises. any water flow while Systemet the primary oppdager pump manglende is vanntrykk mens en pumpe kjører. Kontroller og åpne vannventilene. running. Check and open water valves. Check for water level. Clean filter. Sjekk vannivået. Rens filteret eller bytt det ut. Ring din forhandler eller serviceleverandør 98 hvis If the problem persists, call your dealer or service supplier. problemet vedvarer Prr A problem is detected with the temperature probe. Call Feilmeldingen your dealer FLC or service vises. supplier. Det er oppdaget et problem med trykkbryteren. Ring din forhandler eller serviceleverandør. OH The water temperature in the spa has reached 108 F (42 C). Do not enter the water! Remove the spa cover and allow the water to cool down to a lower temperature. Feilmeldingen Call Prr your vises. dealer or service supplier Det if er problem oppdaget et persists. problem med temperatursonden. Ring din forhandler eller serviceleverandør. System med én pumpe in.k series of compact f for in.xe s Hurtigreferansekortet gir en rask over og operasjonene som kan utføres me Tast 1 Trykk på Key Trykk én gan en totrinns p En innebygd forhåndsinns blitt deaktive Indikatore For totrin pumpe 1 Tast 2 ( (ett-trinns pu Trykk på Key én gang til fo (totrinns pum Trykk på Key Trykk en gan trykk vil slå av En innebygd forhåndsinns blitt deaktive Indikator For totrin pumpe Det vises 4 bindestreker Prosessoren har blitt skadet IKKE GÅ NED I VANNET dette forårsakes vanligvis av abnorme variasjoner i strømstyrken. Kontakt forhandleren eller serviceleverandøren. OH Feilmeldingen OH vises Vanntemperaturen i spabadet har nådd 42 C (108 F). IKKE GÅ NED I VANNET! Fjern spadekselet og la vannet kjøle seg ned til en lavere temperatur. Ring din forhandler eller serviceleverandør hvis problemet vedvarer. *Hvis det er aktivert i lavnivåprogrammering, vil lysene blinke når en feilkode er til stede. 17

19 in.k200 series of compact full-function keypads for in.xe spa systems System med én pumpe System med to pumper Hurtigreferansekortet gir en rask oversikt over spabadets hovedfunksjoner og operasjonene som kan utføres med den digitale kontrollenheten. Spafunksjoner Tast 1 Trykk på Key 1-knappen for å sette pumpe 1 på lav hastighet. Trykk én gang til for å sette pumpen på høy hastighet (med en totrinns pumpe). Et tredje trykk slår av pumpen. En innebygd tidtaker vil automatisk slå av pumpen etter en forhåndsinnstilt tidsperiode, med mindre pumpen har blitt deaktivert manuelt først. Indikatoren for "pumpe 1" lyser når den er satt på. For totrinns pumper vil indikatoren blinke når pumpe 1 er satt på lav hastighet. Tast 2 (2 pumper eller én enkelt pumpe/vifte) (ett-trinns pumpe/vifte) Trykk på Key 2-tasten for å skru på pumpe 2 eller viften. Trykk én gang til for å slå av pumpen eller viften. (totrinns pumpe) Trykk på Key 2-knappen for å sette pumpe 2 på lav hastighet. Trykk en gang til for å sette pumpen på høy hastighet. Et tredje trykk vil slå av pumpen. En innebygd tidtaker vil automatisk slå av pumpen etter en forhåndsinnstilt tidsperiode, med mindre den har blitt deaktivert manuelt først. Indikatoren for ""pumpe 2"" lyser når den er satt på. For totrinns pumper vil indikatoren blinke når pumpe 2 er satt på lav hastighet. 18

20 Tast 2 (system med 2 pumper/vifter) Trykk på tast 2 for å sette pumpe 2 på høy hastighet. Trykk én gang til for å skru på viften. Et tredje trykk vil skru av pumpe 2 men la viften stå på. Et siste trykk vil skru av viften. En innebygd tidtaker vil automatisk slå av pumpe 2/viften etter en forhåndsinnstilt tidsperiode, med mindre pumpe 2/viften har blitt deaktivert manuelt først. Indikatoren for "pumpe 2" lyser når pumpe 2/viften er satt på. Program Programm Avhengig a For å progr Under en fi røropplegg Lystast Trykk på lystasten for å slå på lyset. Trykk en gang til for å skru av lyset. En innebygget tidtaker slår automatisk av lyset etter to timer, med mindre det er deaktivert manuelt. "Lysikonet" lyser når lyset er på. Pil opp/ned Bruk Up eller Down-piltasten for å regulere vanntemperaturen. Temperaturinnstillingen vises i 5 sekunder for å bekrefte det nye valget. "Innstilt verdi"-ikonet indikerer at skjermen viser ønsket temperatur, IKKE den faktiske vanntemperaturen! F Av-modus Denne modusen lar deg stoppe all aktivitet i 30 minutter for å gjennomføre en rask vedlikeholdsrunde på spabadet. Trykk og hold Key 1-tasten i 5 sekunder for å aktivere av-modus. Trykk raskt på Key 1 for å gjenaktivere systemet før den 30 minutters forsinkelsen er over. Når av-modus er aktiv, vil skjermen bytte mellom å vise OFF og vanntemperaturen. Stille inn enheter for temperaturvisning Trykk raskt på lystasten igjen. Skjermen vil vise enten F eller C.. Bruk opp- eller nedtasten for å endre enhet. Trykk på lystasten en siste gang for å gå tilbake til normal modus. F= Fahrenheit C= Celsius Programm For å progr alle pumpe F 19

Brukerveiledning. Internasjonal. utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor)

Brukerveiledning. Internasjonal. utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor) Brukerveiledning Internasjonal 2014 utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor) Gratulerer! Valget ditt av et Arctic Spa tyder på at bare det beste er bra nok for deg. Hos Arctic Spas

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende

Detaljer

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad i 680-Serien!

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L M A R Q U I S S P A S M A N U A L Vi håper du får mange hyggelige stunder med spaen. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas -forhandler hvis det oppstår problemer. Du kan også ta kontakt med Marquis

Detaljer

LTR20081001, Rev. B 4/1/08

LTR20081001, Rev. B 4/1/08 4/1/08 Les dette først! Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Grunnleggende informasjon om boblebad... 5 Klargjøring for det nye flytbare boblebadet Planlegge den beste plasseringen... 6 Klargjøre et godt

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Salt Water Sanitizing System

Salt Water Sanitizing System Salt Water Sanitizing System Innhold Velkommen...4 Medfølgende Utstyr...4 Oversikt av ACE systemet.....4 Ansvar for eier av badet...5 ACE System Status...6 Oppstart......7 Vedlikehold.....8 Systemstyring.....9

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

AQUA SPA NORDIC. Bruksanvisning

AQUA SPA NORDIC. Bruksanvisning AQUA SPA NORDIC Bruksanvisning Produsent: Model: PH050006/PH050010, 220-240V~, 50Hz, 1800W, Class II Shanghai Qinxu Plastic Products Co., Ltd. 5151, Dongchuan Road, Heqing Town, Pudong New Area, Shanghai,

Detaljer

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU LUFTRENSER med luftfuktingsfunksjon BRUKERHÅNDBOK NORSK Enhet av dette merket er et varemerke for Sharp Corporation. Plasmacluster er et registrert varemerke eller varemerke

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer