Oslo/Ytre Enebakk Sverre Bøe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo/Ytre Enebakk Sverre Bøe"

Transkript

1 Forord Velkommen til bibelvandringer i Johannes åpenbaring! På de neste sidene vil jeg gjerne få dele noen gleder og også noen smerter som jeg har fått gjennom studier i Bibelens siste bok. Dere som leser har sikkert også forventninger, og de kan være forskjellige. Noen håper å få klare svar eller grundig redegjørelse for omstridte spørsmål om endetid, Antikrist, bortrykkelse, tusenårsriket og Israel. Andre håper på en oppbyggelig bok som ikke spekulerer seg bort i stridsspørsmål. Selv har jeg verken tenkt dette som en debattbok eller en fagteologisk lærebok, men heller som bibelundervisning, bibeltimer. Min interesse for Johannes åpenbaring vokste frem slik: For snart tjue år siden skulle jeg begynne på en doktorgrad i Det nye testamente. Jeg lette etter en måte å finne igjen stoff fra profeten Esekiel i Det nye testamente, som lenge hadde engasjert meg. Da var de faglige rådene klare, det måtte bli noe om bruken av Esekiel i Johannes åpenbaring. Etter hvert snevret det seg inn til tekstene om Gog og Magog i Esekiel og Johannes åpenbaring 19,11 20,10. Men ingen detalj gir mening uten helheten, og slik ble hele Åpenbaringsboken min arbeidsplass gjennom mange år. Min interesse for Johannes åpenbaring begynte altså ikke med endetidsspørsmål, men heller med trådene bakover til Det gamle testamentes profetskrifter. Både i Bibel- og Misjonshøyskolen på Fjellhaug spør studentene etter undervisning om endetid og Johannes åpenbaring. Denne boken er vokst frem av slik undervisning. Derfor tar den opp tema for tema like mye som tekst for tekst. Jeg håper at den likevel dekker de viktigste tekstene i hele boken. De som først fikk Johannes åpenbaring, fikk høre den opplest, enten i ett stykke eller delt opp i to eller tre. Slik bør gjerne vi lese den også. Det tar en og en halv time å lese de 22 kapitlene. Ekstra fint er det om vi kan 5

2 lese teksten høyt for hverandre, gjerne som et møte. Vår tendens til å plukke ut enkeltvers og tale over dem, kan miste helheten. Kanskje er vi også for opptatt av å dele inn skriftet. Hvis vi leser det i ett, ser vi bedre hvordan bildene henger sammen. En rekke ganger hører vi i Johannes åpenbaring at Jesus lover å komme «snart». Allerede på Peters tid var det noen som satte spørsmålstegn ved dette: «Hva med løftet om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av» (2 Pet 3,4). Svaret er intet mindre enn gripende: «Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse» (2 Pet 3,9). Dette skyldes altså ikke treghet, men tålmodighet fra Guds side. Jeg skal aldri glemme hva som skjedde i et fullsatt auditorium på Fjellhaug en gang vi hadde lest dette verset. En student reiste seg og sa: «Det som han Sverre leste nå, er sant. Hvis Jesus hadde kommet igjen for tre år siden, hadde jeg gått fortapt. Men Jesus ventet, og så fikk jeg bli frelst.» Samtidig som han jublet over frelsen, presset smerten på; to av hans nærmeste var ennå ikke frelst. Kunne vi be for dem? Det finnes mye god litteratur om Johannes åpenbaring. Det finnes også mye jeg ikke synes er så bra. En enkel og overkommelig kommentar har Lars Eritsland: Johannes Åpenbaring (Bibelverket, Lunde og Luther, Oslo 1978). Han har også skrevet boken Herren kommer (Luther, Oslo 1971). Ellers anbefaler jeg svært gjerne Bo Giertz sine Forklaringer til Det nye testamente (Lunde Forlag, Oslo 2004), der side av bind 3 dekker Johannes åpenbaring. Bibelsitatene er hentet fra Norsk Bibel 1988, med stadige sideblikk til både grunntekst og andre oversettelser. Siden fokus er på å forstå bibeltekstene, er jeg tilbakeholdende med å analysere vår samtid. I beste fall vil 6

3 tekstene hjelpe oss til å lese vår samtid rett. Jeg har også lagt vekt på å trekke inn bibeltekster utenom Johannes åpenbaring for å forstå skriftet rett i lys av resten av Bibelen. Oslo/Ytre Enebakk Sverre Bøe

4 Hva slags bok er Johannes åpenbaring? Johannes åpenbaring er annerledes enn alle andre bøker i Bibelen. Det merker en bibelleser fort. Her møter vi dyr med sju hoder og ti horn. Her brukes gullskåler for å samle opp de kristnes bønner. Her roper martyrenes sjeler fra et sted under alteret. Og her kommer det padder ut av munnen på en satanisk troika. Fagfolk kaller derfor Johannes åpenbaring en apokalypse. Det er et ord mange kjenner igjen i vår tid. Et enkeltsøk på Internett gir over 20 millioner treff, de fleste fra Hollywood eller dataspill. Men «apokalypse» er faktisk det første navnet Johannes åpenbaring bruker på seg selv også; de aller første ordene i skriftet lyder på gresk apokalypsis Jesu Christou, som betyr «Jesu Kristi åpenbaring». Enkelt sagt betyr det greske ordet å ta vekk et forheng, dra vekk en gardin. Så kan alle se. Johannes åpenbaring er en sånn bok som tar bort et forheng, slik at vi får se rett inn i himmelen og rett inn i fremtiden. Boken er på mange måter en himmelreise med gode guider. Den viser oss Guds trone, himmelens alter, millioner av engler og mye, mye mer. Samtidig er Johannes åpenbaring boken om «det som snart skal skje» (1,3). For et menneske er det som kjent vanskelig å spå, især om fremtiden. Men Gud vet alt. Han kjenner også fremtiden. Og i Johannes åpenbaring deler han med oss av sin kunnskap om ting som ennå ikke har skjedd. Det var flere som skrev lignende bøker i antikken. Forskerne nøler ikke med å kalle «apokalypser» en egen sjanger. I århundrene mellom det vi kaller Det gamle og Det nye testamentes tid, skrev enkelte skriftlærde jøder bok etter bok om himmelreiser. Ofte er detaljene mange og skildringene sterke. De skrev også om reiser til dødsriket. Både himmelen og dødsriket 9

5 ble delt inn i mange ulike avdelinger, og både engler og demoner var aktive i utformingen av fremtiden. De som skrev slike apokalypser, lånte ofte navnet til en eller annen hovedperson fra bibelhistorien (på fagspråket kalt psevd-epigrafi). Særlig populært var det å skrive om hva de tenkte seg at menn som Enok, Moses eller Elia fikk se på sine himmelreiser, de som ikke fikk noen naturlig grav på jorden. Slik fikk vi bøker som 1. Enoks bok, Moses Himmelfart, 4. Esras bok og Baruks Apokalypse. Apokalypsene begynte gjerne på det punkt i historien da disse forlot jorden, og forklarte så hvordan alt skulle bli. Slik ble bibelhistorien og verdenshistorien frem mot Jesu tid fortalt som en profeti. Og siden alt dette hadde stemt på en prikk, var det all grunn til å ha tillit til profetier om det som skulle komme etterpå også. I våre øyne blir dette dermed en form for fromt bedrag. Forfatterne låner navnet til en fortidshelt, og historien blir fremstilt som om den var forutsagt før det hele skjedde. Alt dette er veldig annerledes i Johannes åpenbaring. Her skriver forfatteren i sitt eget navn, som om han sier «det er bare meg, Johannes, som skriver». Og han stiller seg ikke over mottagerne, tvert imot sier han at han «har del med dere i trengslene...» (Åp 1,9). Og mens alle andre apokalypser skulle holdes mest mulig hemmelig bare noen få innvidde skulle få lese eller høre så sier Johannes åpenbaring 22,10 uttrykkelig slik: «Sett ikke segl for de profetiske ord i denne bok! For tiden er nær.» Så er ikke Johannes åpenbaring noen typisk apokalypse. På mange måter er den derimot et brev. Den er et brev som ble skrevet til sju menigheter i den vestlige delen av det vi nå kaller Tyrkia, som den gang ble kalt Lilleasia. Johannes kjente disse menighetene godt, kanskje hadde han vært som en pastor eller tilsynsmann for dem gjennom lang tid. Nå satt han ensom på øya Patmos, dit han var blitt landsforvist under forfølgelser mot de kristne: 10

6 «Jeg, Johannes, som er deres bror, og har del med dere i trengselen og riket og tålmodet i Jesus, jeg var på den øy som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld» (Åp 1,9). Vi regner det for dårlig folkeskikk å lese andres brev. Ekstra ille er det hvis brevene gjelder private forhold, og særlig om det kommer ufordelaktige avsløringer. Her vrimler det av nettopp slikt, særlig i kapittel 2 og 3, som gjerne kalles «de sju sendebrevene». Det er som om Gud legger hver av de sju menighetene på røntgenbordet, og gjennomlyser hver eneste del av kroppen. Skal vi holde oss i medisinens billedverden, er det som om vi får lese alt som står i andres journal. Og her er det mye å ta tak i. Alarmen går hver gang en kreftsvulst avsløres; både diagnose og prognose skrives ut med stor nøyaktighet. Men i vårt tilfelle er det ingen forbrytelse å lese disse brevene. Det står tvert imot at disse brevene skal leses opp høyt og tydelig, og vi skal «ta vare på» disse profetiske ordene (Åp 22,7). Slik er denne apokalypsen like mye et brev som det er en apokalypse. Nå står det merkelig nok at disse brevene skal skrives «til engelen for menigheten» på det og det stedet (Åp 2, mm). Høres ikke det merkelig ut hvem skriver brev til en engel? De fleste bibeltolkere tror at «engel» her betyr en leder for menigheten. Men det skal sies at det ikke ellers var vanlig at pastorer eller menighetsledere ble kalt for «engel». I tillegg til at Johannes åpenbaring altså både er en apokalypse og et brev, kan vi også si at det er en profeti. Boken kalles to ganger uttrykkelig for «det profetiske ord i denne bok» (Åp 1,3 og 22,10). Profetbøker kjenner vi jo fra Det gamle testamente, og profeter hadde de både i det gamle Israel og i de kristne kirkene. På moderne norsk betyr profeti som regel et utsagn om fremtiden. Men i Bibelen handler profetier som regel mest om samtiden. Gud sendte (og det 11

7 gjør han fortsatt) profeter til sitt folk for å avsløre forhold i samtiden som mennesker ellers ikke ser eller vil se. Det hender også at Bibelens profeter avslørte noe om fremtiden, men det er helst unntaket (Apg 11,28 og 22,10). Slik er det også med Johannes åpenbaring. Særlig i de sju sendebrevene handler det mest om å avsløre forhold i de sju menighetene som ingen andre visste eller ville vite. Profetien har særlig ett kjennetegn som apokalypsene vanligvis ikke har, og det er ropet til omvendelse. Ja, det er nettopp hensikten med en profeti at folket skal vende om fra synden. For da kan Gud endre fremtiden, så den likevel ikke kommer med dom. Apokalypsene ga gjerne det inntrykket at fremtiden er bestemt i alle deler, ingen ting kan endres. Det blir akkurat slik som apokalypsen har varslet, uavhengig av om folket vender om eller ikke. I forbindelse med sendebrevene i kapittel 2 3 skal vi komme nærmere inn på ulike hovedtolkninger av Johannes åpenbaring. «Omvendelse» er ikke akkurat noe populært ord i vår tid. Snart høres det kanskje like gammelmodig ut som «bot». Men saken er viktig, selv om heller ikke den er spesielt populær. Jeg hørte en gang om en mann som kom i en bokhandel og gikk rundt og kikket i hyllene. Bokhandleren kom bort og spurte om han kunne hjelpe kunden. «Jeg ser etter en bok til en venn som ligger på sykehuset,» svarte mannen. «Da skulle det kanskje være en religiøs bok?» spurte bokhandleren. «Nei, han er bedre nå,» svarte mannen. Bedre nå! Da trengs ingen religiøse bøker, ingen tanker om evigheten, ingen omvendelse. Slik tenker mange. De ser ikke at «Guds godhet driver deg til omvendelse» (Rom 2,4). Gud lar sin sol gå opp over onde og gode (Matt 5,45), selv om han også unntaksvis kan la mennesker oppleve nød og trengsel for å vekke dem opp. Vi skal se flere eksempler på det i Johannes åpenbaring. 12

8 Johannes åpenbaring er uten tvil et kall til omvendelse. Hver av de sju menighetene får høre det, og da med personlig tiltale (Åp 2,5; 3,19). Men også den som leser boken samlet, skal høre et slikt kall. Hvordan kommer folk til å reagere når de siste tiders trengsler rammer? For det første står det veldig klart at mange skal gi Gud skylden for det vonde. Vi kunne kanskje tenke oss at de ikke-kristne i endetiden stort sett skal være ateister. Noen vil kanskje være det, men bibelordet åpenbarer for oss at mange altså skal gi Gud skylden. Men så gjentas det gang på gang, nesten som et refreng: «Men de omvendte seg likevel ikke» (9,20. 21; 16,9.11). Det er altså en lang vei å gå fra å erkjenne at Gud finnes, og at han har en slags kontroll med hva som hender, til å omvende seg til ham. Saken er at det er så mange grunner som hindrer folk i å omvende seg. Noen holdes tilbake av menneskefrykt. Andre vil ikke forandre livsstil og fortrenger dermed hele spørsmålet. Men det er også en god del mennesker som nok har tenkt seg å bli kristne en gang, men ikke ennå. Det haster ikke. «Siden en gang skal jeg omvende meg, kanskje...» Religion, det er for gamle og syke, det ordner man med på det siste slik tenker åpenbart mange. Til slike lyder det samme ordet som en gang ble talt til menigheten i Laodikea: «La det bli alvor og vend om!» (Åp 3,19) Så skal vi ikke lese Johannes åpenbaring bare som avsløringen av fremtiden. Den er forkynnelse, men den er også en fremtidsbok. Velkommen med på en spennende reise inn i apokalyptikkens, profetiens og brevskrivingens verden! 13

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD Av Torleiv M. Haus http://home.lyse.net/kilden/index.htm 1 Joh 4:1-6 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST!

TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST! TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST! Jesus er populær. Han har flere disipler enn noen annen religiøs leder. Kalenderen er innstilt etter hans fødeår. Det er mange flere antikke biografier om ham enn

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 35.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 35. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 35. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Marta, Maria og Lasarus

Marta, Maria og Lasarus ImF-ung Marta, Maria og Lasarus JESU GODE VENNER Anne Nyvoll Furnes Sommer 2010 BIBELTIMEOPPLEGG Kjære medarbeider! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra ImF-UNG. Jeg har laget et

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Hovedområdet med etikkundervisningen vil være å utfordre den enkelte elev til etisk refleksjon og ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ handling både på individuelt, sosialt og globalt nivå. Undervisningen

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Å NDELIG MAT I RETT TID

Å NDELIG MAT I RETT TID Å NDELIG MAT I RETT TID, Bare tro, bare tro, Alle ting er mulig, bare Nå, på denne måten: Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror jeg; Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror

Detaljer

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Sergey Borisov Depositphoto Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr.

Detaljer

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham.

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham. Å SE OG HØRE GUD INNLEDNING Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. 1 Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt? Det spørsmålet kan det være minst

Detaljer

Kan man stole på Bibelen 2

Kan man stole på Bibelen 2 Kan man stole på Bibelen 2 Her fortsetter bibelstudiet om Bibelen, dens opprinnelse og pålitelighet. Vi ser nå på: Hvordan Bibelen ble til Gud kalte Abram ut fra Ur i Kaldea og han var lydig og drog ut

Detaljer

Nummer 2. Det er å la våre sinn få frigjøre seg fra alle tidligere tanker om emnet, når det gjelder dets fortsatte oppfyllelse som skal skje i

Nummer 2. Det er å la våre sinn få frigjøre seg fra alle tidligere tanker om emnet, når det gjelder dets fortsatte oppfyllelse som skal skje i 1 DEN HVITE TRONE. 1 Himmelske Far. Vi er igjen et takknemlig folk, for vi vet vi er privilegert å få samles i Ditt Navn i denne sene time, Herre. Med de privilegier som Du har skjenket oss -- til og med

Detaljer

Kalenderavisen FOR BAPTISTKIRKEN - TRONDHEIMS INTERNASJONALE MENIGHET 4. kvartal 2010. Nr 34. 9. årgang

Kalenderavisen FOR BAPTISTKIRKEN - TRONDHEIMS INTERNASJONALE MENIGHET 4. kvartal 2010. Nr 34. 9. årgang Kalenderavisen FOR BAPTISTKIRKEN - TRONDHEIMS INTERNASJONALE MENIGHET 4. kvartal 2010. Nr 34. 9. årgang Besøk fra Nasaret, Israel, 2010 For slik som legemet er ett og har mange lemmer, men alle de mange

Detaljer

Kap. 48 Se, Jeg står for døren og banker

Kap. 48 Se, Jeg står for døren og banker Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 48 Se, Jeg står for døren og banker I Åpenbaringsboken finner vi, som vi har sett, beskrivelsen av tre innsyn som Johannes fikk i den himmelske helligdom (jf.

Detaljer

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III.

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Av Hugo Odeberg. Oversættelse og afskrift ved Nils Dybdal-Holthe. Side 1. Det gamle Testamentet i lys av Det nye. Av Hugo Odeberg. Del I av III. (Heftet

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 10. 1 1Kor 7:1-5 Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne.

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer