PROFILPROGRAM FOR HELSE STAVANGER HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROFILPROGRAM FOR HELSE STAVANGER HF"

Transkript

1 PROFILPROGRAM FOR HELSE STAVANGER HF Kommunikasjonsavdelingen, 2012

2 1 Om profilen Forord 3 2 Grunnelementer Symbol og logo Farger Logotypografi Logosystem Bruk av logo Designelementer Grafisk designelement Bildebruk Linje og fargefelt Typografi til bruk Eksempler på bruk Postale trykksaker Annonser Powerpoint Publikasjoner Visittkort

3 1.1 Forord Profilprogrammet til Helse Stavanger HF er basert på nasjonalt profilprogram utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2002 og revidert i Begrunnelsen for en enhetlig profilering er å synliggjøre en felles identitet og tilhørighet for spesialisthelsetjenestene. Samtidig har det en informasjonsverdi for pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere, og signaliserer en offentlig eid, finansiert og sammenhengende helsetjeneste. Formålet med grafisk profilprogram er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Helse Stavanger HF sine profilelementer. Den skal fungere som et effektivt verktøy og bærebjelke for profilen som skal brukes i all kommunikasjon knyttet til Helse Stavanger HF. All bruk av de visuelle grunnelementene forutsetter godkjenning og skal være i samsvar med de retningslinjene som er angitt i profilprogrammet. Visuelle grunnelementer må ikke endres eller brukes annerledes enn forutsatt med mindre det er hentet formell tillatelse fra profilansvarlig. Stavanger, 2012 Gottfred Tunge Kommunikasjonssjef 3

4 2 Grunnelementer Symbol og logo Farger Logotypografi Logosystem Bruk av logo 4 Eksempler på bruk 3 Designelementer 1 Om profilen 4

5 2.1.1 Symbol Symbolet er basert på idéen om navigasjon og styring. De fem elementene er likeverdig satt opp i forhold til den himmelretning/region de representerer. Formen er basert på korset; et utbredt internasjonalt symbol for helserelaterte organisasjoner. 5

6 2 Grunnelementer Symbol og logo Farger Logotypografi Logosystem Bruk av logo 3 Designelementer 1 Om profilen Navn og målbruk 4 Eksempler på bruk Kultur- og kirkedepartementet gjorde 18. mars 2004 vedtak om at helseforetak og regionale helseforetak er omfattet av lov av 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste. Dette innebærer at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer og blant annet skal være likestilte skriftspråk i helseforetakene, og at det gjelder særskilte regler for korrespondanse med private rettssubjekt m.v. Det følger videre av 4 i forskrift om målbruk i offentleg teneste av 5. desember 1980, at et navn på et statsorgan (les: helseforetak og regionalt helseforetak) skal ha en bokmåls- og nynorskform dersom navnet ikke kan benyttes på begge målformer. I Helse Stavanger HF har vi valgt å bruke Stavanger universitetssjukehus, da ordet sjukehus kan benyttes på begge målformer 6

7 2.1.2 Logo Logoen viser at vi er et helseforetak i region Vest, og har status som universitetssykehus. Norsk og engelsk versjon 7

8 2 Grunnelementer Symbol og logo Farger Logotypografi Logosystem Bruk av logo 3 Designelementer 4 Eksempler på bruk 1 Om profilen Logoen gjengis i 2 spesialfarger eller i CMYK. I tilfeller hvor man kun har en farge til rådighet kan logoen gjengis i kun PMS 287. Med de lyse prikkene i 40%. I sort versjon, er de lyse prikkene i 50% 8

9 2.2 Farger C : 100 M: 69 Y : 0 K : 11 R : 0 G : 51 B : 141 PMS 287 WEBSAFE : 00 3A 8C % C : 55 M: 19 Y : 0 K : 0 R : 122 G : 178 B : 220 PMS 284 WEBSAFE : 07 B2 DC % C : 0 M: 0 Y : 0 K : 100 R : 0 G : 0 B : 0 PMS Black WEBSAFE : % 9

10 2 Grunnelementer Symbol og logo Farger Logotypografi Logosystem Bruk av logo 4 Eksempler på bruk 1 Om profilen 3 Designelementer 2.3 Logotypografi Scala Sans Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Scala Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Scala Sans skal benyttes i grunnleggende profilerende elementer; logo og logorelatert oppsett. Scala Sans kjøpes fra fontleverandør. 10

11 Forhold: 12 mm 12 mm VERSALER REG. BOLD 20 pkt Minuskler 12 pkt EAG Navn plasseres i med sentrumssirkelens nederste punkt, som vist her. 11

12 2 Grunnelementer Symbol og logo Farger Logotypografi Logosystem Bruk av logo 4 Eksempler på bruk 3 Designelementer 1 Om profilen 12

13 2.4 Logosystem avsenderhierarki Helse Vest 13

14 1 Om profilen 2.5 Bruk av logo 2 Grunnelementer Symbol og logo Farger Logotypografi Logosystem Bruk av logo Logo vist på ulike bakgrunner. Orienteringspunktet i logoen skal til enhver tid ha samme farge og fargestyrke som HELSE og regionsnavnet. Disse skal ha sterkest visuell effekt. 3 Designelementer 4 Eksempler på bruk Budsjett

15 Logoen er mest effektiv med luft rundt seg, for å sikre god synlighet. På 100% profilfarget (287) bakgrunn skal logoen stå i hvitt, med lys blått kors (284 - eller 50% av 287 der kun denne fargen benyttes). På bakgrunnsfarger med fargemetning som konkurrerer med den lysblå skal logoen ligge i mørkblå boks (PMS 287) med størrelsesforhold som vist her. På bilder med bakgrunnmørkere enn den lysblå fargen i logoen brukes hvit logo med lysblått symbol. På lyse flater i bilder benyttes vanlig 4-f. versjon av logoen. Symbolet skal ikke opptre sammen med sykehusnavn o.l. som er snudd vertikalt. 15

16 3 Designelementer 4 Eksempler på bruk 2 Grunnelementer 1 Om profilen Grafisk designelement Bildebruk Linje og fargefelt Typografi til bruk 16

17 3.1 Grafisk designelement Logoens markante form rendyrkes som designelement til bruk i annonser, forsider, bakgrunner o.l. Man kan bruke hele figuren, med alle sirklene, eller utsnitt av formen. Bruk av symbolet gir et lett og integrert uttrykk dersom man benytter transparenteffekt som smelter sammen form og f.eks. foto. Skal logogsymbolet knyttes opp mot annen tekst, må det brukes vertikal delestrek. Servicesenter 17

18 1 Om profilen 3.2 Bildebruk Bilder skal støtte og forsterke budskapet og motivet bør derfor ha relevans for innholdet. 2 Grunnelementer 3 Designelementer Grafisk designelement Bildebruk Linje og fargefelt Typografi til bruk 4 Eksempler på bruk Det er ønskelig at bildene inneholder mennesker, der det er naturlig og mulig, men ikke et krav. Utsnitt av mennesker kan fungere der temaet ikke er så konkret at man lett kan finne et passende motiv. Se bildeeksemplene på denne siden. 18

19 19

20 3 Designelementer 4 Eksempler på bruk 2 Grunnelementer 1 Om profilen Grafisk designelement Bildebruk Linje og fargefelt Typografi til bruk 20

21 3.3 Linje og fargefelt Enkel stiplet linje benyttes som fleksibelt designelement, for å dele inn formatet. F i r. 21

22 1 Om profilen 3.4 Typografi til bruk 2 Grunnelementer I daglig bruk, i løpende tekst, som f.eks. brev og publikasjoner, benyttes Calibri og Cambria, som ligger som standardfonter i den nyeste Officepakken. De har god lesbarhet. Som erstatningsfont for Scala på andre elementer enn logo og logorelaterte applikasjoner, benyttes Arial. Til web brukes Verdana. 3 Designelementer Grafisk designelement Bildebruk Linje og fargefelt Typografi til bruk Calibri regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Calibri Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Eksempler på bruk Calibri regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Calibri Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

23 1. 2. Ingress. Cambria Bold 14 pkt. Agricolae conubium santet quinquennalis apparatus bellis. Matrimoniiimputat Octavius, quamquam lascivius rures suffragarit quadrupei. Fragilis concubine lucideimputat ossifragi. Zothecas adquireret apparatus bellis, iam saburre pessimus spinosus. pkt. Brødtekst Cambria Regular 12 pkt. Plane parsimonia apparatus bellis satisceleriter suffragarit aegre verecundus matrimonii. Utilitas syrtes verecundecircumgrediet tremulus catelli. Oratori insectat catelli. Fiducia suis pessimus comiter suffragarit ossifragi, semper lis praemuniet concubine, quod bellus rures verecunde circumgrediet satis adlaudabilis umbraculi. Octavius amputat Aquae Sulis,. rures, iam adlaudabilis agricolae fermentet. quamquam vix fragilis syrtes libere insectat concubine. Rures suffragarit oratori. Satis verecundus ossifragi iocari zothecas, et parsimonia umgrediet quinquennasimonia umgrediet zothecas, etiam Caesar agnascor adfabilis rures, iam adlaudabilis agricolae fermentet matrimonii. Lasci matrimonii celeriter adquireret Utilitas syrtes verecundecircumgrediet tremulus catelli. Oratori insectat catelli. Fiducia suis peter suffragarit ossifragi, semper lis praemuniet concubine, quod bellus Eksempler på anvendelse av Brevtekst: Brev skrives i 12 pkt Cambria regular. Publikasjoner/artikler 1. Hovedtittel: Calibri Bold 22 pkt 2. Ingress: Cambria Bold 14 pkt 3. Mellomtittel: Calibri Bold 12 pkt 4. Brødtekst: Cambria Regular 12 pkt Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Arial Regular Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verdana Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verdana Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verdana Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

24 3 Designelementer 2 Grunnelementer 1 Om profilen 4 Eksempler på bruk Postale trykksaker Annonser Powerpoint Publikasjoner Visittkort 24

25 4.1.1 Konvolutt Kort beskrivelse: utsendelse av brev, avsender, oppsett, postmottak, mm. Plassering av logotype, linje og adresse forholder seg til følgende mål på alle typer konvolutter: 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 23 mm Postadresse: Postboks 8100 N-4068 Stavanger Scala sans 8,5 pt. PMS 287 Logo benyttes i 80% av originalstørrelse på konvolutter. 25

26 3 Designelementer 2 Grunnelementer 1 Om profilen 4 Eksempler på bruk Postale trykksaker Annonser Powerpoint Publikasjoner Visittkort 26

27 Logo (benyttes i 80% av originalstørrelse) plasseres øverst på brevets venstre side. Avdelingsnavn og besøksadresse skal skives til høyre for delestrek. Kontaktadresse i brevets høyre kant Brev Avsenderinformasjon skives i 8,5 pkt Cambria. Brevtekst skrives i 12 pkt Cambria. 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 23 mm Avdeling for radiologi Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8 Stavanger Postboks 8100 N-4068 Stavanger Telefon: Navn / Firma Gateadresse Postnummer/By/Land Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: Uciatet esciaep udiciis eos et am consecatur aceature officiis aspis del voluptate porerum volorior aut volorbus et esto explabo. Pidestem et ea in ero quundis doluptam hillabor restibus, sectiam laccusae rescidelit acia sedicab oreium enihill ecatur assequo dicimenis ent atus int ea corehenest laborrum ad qui ut ipiciis ma quis eos arum rerum voluptas moluptam fugiant otatium sa acepuda prestiandit, quo blaudaes et fugia volorem fugias et rerferi sit fugit offici de voluptur? Um eossit, aut elit venihillo excea sit remquid quatiat. Uciatet esciaep udiciis eos et am consecatur aceature officiis aspis del eriossit, simpore icimaximus ulpa voloriaspis dit et everchicte ea dist, ut mos quia inum qui dita sed maximus as endam ipsae expelis dersper ferrupiene et fugia del minulla borporem aceatiatur as maxim quis rest anit aut Vennlig hilsen Helse Stavanger HF, org.nr.:

28 3 Designelementer 2 Grunnelementer 1 Om profilen 4 Eksempler på bruk Postale trykksaker Annonser Powerpoint Publikasjoner Visittkort 28

29 4.2 Stillingsannonser Stillingsannonser tilpasses de forskjellige spaltestørrelser. Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus er landets fjerde største sykehus målt i aktivitet. Sykehuset har 7300 ansatte og betjener en befolkning på i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Stavanger Universitetssjukehus har et budsjett på 4,7 milliarder kroner og eies av det regionale helseforetaket Helse Vest. Sykehuset har fire hovedoppgaver: pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasientopplæring. Vår visjon er at vi gjennom disse oppgavene skal fremme helse og livskvalitet. AMBULANSEL ÆRLINGER Divisjon for medisinsk service, enhet for prehospitale tjenester VI KREVE R:. Bestått eksamen fra VG1 Helse og sosialfag og VG2 før tiltredelse. Førerkort klasse B. Bestå helsekrav for førerkort klasse D. Fysisk test må bestås. God muntlig framstillingsevne. Plettfri vandel VI TILBYR 2 års læretid i ordnede og gode forhold Individuell opplæring Undervisning og oppfølging Førerkort CI og Kode 160 Diverse relevante arbeidsforhold Stillingsbrøk: 100% VI VEKTLE GGE R: Vitnemål fra skoleverket, tidligere arbeidserfaring og annen relevant praksis/utdanning. Vi presiserer nødvendigheten av en godt oppsatt CV med referanser. Søkere til stillingene må beherske norsk språk (skandinavisk) muntlig og skriftlig. Ansettelse etter gjeldende bestemmelser. Søknad skal være merket med stillingsnr. Søknad med CV som inneholder fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig kompetanse, samt referanser, sendes inn elektronisk. Ko attester, vitnemål og evt. autorisasjon framlegges ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Referansenr: 10/2010 Søknadsfrist: Kontaktinfo: Kjell Otto Fremstad 29

30 3 Designelementer 2 Grunnelementer 1 Om profilen l 15 pkt 4.3 Powerpoint Startside og undersider Tittel 15 pkt 4 Eksempler på bruk Postale trykksaker Annonser Powerpoint Publikasjoner Visittkort Overskrift Sak 1 Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisningsog forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene integreres i de samme anleggene som bygges for de kliniske funksjonene. Overskr Staten ved NTNU og St. Olavs Hospital HF eier anleggene i et tingsrettslig sameie. Sameiet omfatter bygg og anlegg som partene har finansiert i felleskap, herunder grunnlarealer som er erhvervet i forbindelse med utbyggingen av nytt universitetssykehus, og bygg og anlegg som er særskilt finansiert av partene. I prosjektet inngår også en andel av eksisterende bygningsmasse som St. Olavs Hospital HF i dag eier, men der rehabiliteringsutgiftene inngår i kostnadsoverslaget for nytt universitetssykehus. Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 30

31 Norsk og engelsk versjon y d in four regional and 50 pital (SUS) is one of five nal Health Authority. oximately people and pality of Hjelmeland in the outh, and it is the central approximately 4,7 billion ospital is approximately Patient When can I visit? How to get here Map About us The public hospitals in Norway The public hospitals in Norway are organised in four regional and 50 local health trusts. Stavanger University Hospital (SUS) is one of five trusts owned by The Western Norway Regional Health Authority. Stavanger University Hospital employs approximately people and serves as the local hospital from the municipality of Hjelmeland in the north to the municipality of Sokndal in the south, and it is the central hospital of Rogaland county. SUS budget is approximately 4,7 billion kroner. The general catchment area of the hospital is approximately m2. Patient When can I visit? How to get here Map 31

32 3 Designelementer 2 Grunnelementer 1 Om profilen Fritt sykehusvalg Veileder 4.4 Publikasjoner Logoformen er benyttet som hovedelement, enten som svakt bakgrunnsmerke, enkel sirkel eller i sammenheng med linjekonstruksjon. Budsjett 2012 Maler/prefabrikkerte elementer kan utarbeides for å forenkle bruken av formene. Rapport Budsjett 2012 B 2 4 Eksempler på bruk Postale trykksaker Annonser Powerpoint Publikasjoner Visittkort Fritt sykehusvalg Veileder Fritt sykehusvalg Veileder Rapport Fritt sykehusvalg Veileder Fritt sykehusvalg Veileder 32

33 Rapporter, informasjonsmateriell Somatiske lidelser Veileder Sykehuset din trygghet 33

34 3 Designelementer 2 Grunnelementer 1 Om profilen 4 Eksempler på bruk Postale trykksaker Annonser Powerpoint Publikasjoner Visittkort 34

35 4.5 Visittkort Visittkort med norsk og engelsk informasjon. Navn Navnesen Fagdirektør Telefon: E-post: Postboks Stavanger Navn Navnesen Medical Director Phone: PO Box Stavanger, Norway 35

36

Profilmanual for PATCH TO PLATE

Profilmanual for PATCH TO PLATE Profilmanual for Innhold Forord Logo Bruk av logo Grafisk element Typografi Farger Fargebegrensninger Trykksaker Firmabil Bilder Forord Dette er en profilmanual som beskriver identiteten til merket.denne

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Powerpoint Omslag / forsider Web Vannkonseptet PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING

Detaljer

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil 1 Profilveileder Veileder for bruk av designprofil Innhold 2 Logo 3 Logo horisontal 4 Logo vertikal 5 Engelsk logo 6 Samisk logo 7 Plassering 8 Typografi 9 Profilfont 10 Typografi: hierarki 11 Typografi:

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008 Visuell profil Retningslinjer og eksempler Utgitt august 2008 Innhold Om profilhåndboken Om profilhåndboken 01 Kommunikasjonsakse 02 Synliggjøring av avsender 04 Grunnelementer Logo 06 Farger 08 Typografi

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok 2012 Innledning I forbindelse med sammenslåingen av Sjøfartsdirektoratet og Skips registrene er det utviklet en ny grafisk profil. Vi ønsker å stå fram som en enhet etter sammenslåingen,

Detaljer

Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Velkommen til Sørum kommunes designmanual Designmanual 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være

Detaljer

Designmanual August 2012 Whitefox

Designmanual August 2012 Whitefox Designmanual August 2012 Whitefox Innhold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Innholdsfortegnelse Om profilen Logo Logoversjoner Logo tilleggsversjoner Logoregler Logoplassering Designelementer

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer for NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Retningslinjer for NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Retningslinjer for s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold 1. Innledning 3 Innledning 4 Hovedretningslinjer 5 2. Logo 6 logo 7-8 Skikk og bruk av logo

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36.

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36. PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. GRAFISK PROFIL LOGO NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 5. logoversjoner 6. logo sørsamisk og engelsk 7. logo på farget bunn 8. logoregler/eksempel på feil bruk LOGO

Detaljer

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI DESIGNMANUAL 2013 BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI 2 INNLEDNING I NHHs designmanual presenterer vi høyskolens visuelle profil og viser hvordan

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 Designmanual - retningslinjer for visuell identitet 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 INTRODUKSJON INNHOLD Et helhetlig grafisk uttrykk er viktig for å bygge gjenkjennelse og troverdighet.

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Profilhåndbok. Januar 2012 - Versjon 2

Profilhåndbok. Januar 2012 - Versjon 2 Profilhåndbok Januar 2012 - Versjon 2 Innhold 2 Innledning... 3 1 Profilelementer... 4 1.1 Logo...5 1.2 Fargepalett...10 1.3 Typografi...11 1.4 Tilleggselement illustrasjon...14 2 Postalt... 18 2.1 Brevark...19

Detaljer

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4.

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4. DESIGNMANUAL DESIGNMANUAL 1. INNLEDNING 1. INNLEDNING 1.1. Om designmanualen 1.2. Osloadvokatenes historie 2. VISUELLE KOMMUNIKASJONSUTTRYKK 2.1. Verdier 3. VERKTØYKASSE 3.1. Logo i farger 3.2. Logo i

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

Designmanual. den gode og inkluderende møteplass

Designmanual. den gode og inkluderende møteplass Designmanual den gode og inkluderende møteplass 1 Foto: Dag Jenssen/Telemark Museum 2 Innhold INNLEDNING...1 4 GRUNNELEMENTER... 2 5 Kommunenavn... 2.1 6 Logo... 2.2 7 Logo kommunalområder... 2.3 8 Bruk

Detaljer

visuell profil Astma- og Allergiforbundet

visuell profil Astma- og Allergiforbundet versjon 1 / 02.2010 visuell profil Astma- og Allergiforbundet 1 NAAF skal være en handlekraftig, troverdig og kunnskapsrik pasient- og interesseorganisasjon. Gjennom frivillige, tillitsvalgte og ansattes

Detaljer

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn.

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn. LOGO VARIANTER 1 2 3 Generelt Logoen finnes på flere språk, bokmål, nynorsk, engelsk og samisk. Alle logovarianter er tilgjengelige og nedlastbare på nettsiden, der ligger også beskrivelser for bruk. Ved

Detaljer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer Utgave 1.1 08.02.06 Designmanual Forskerforbundets grafiske profil For at Forskerforbundet skal fremstå som en profesjonell og interessant organisasjon, er vi avhengige av å presentere oss på en gjennomtenkt

Detaljer

Retningslinjer for Universitetet i Agders visuelle profil

Retningslinjer for Universitetet i Agders visuelle profil Manual Retningslinjer for Universitetet i Agders visuelle profil 1. utgave august 2007 d Gru n n e le m e n t e r Spørsmål om Universitetet i Agders visuelle profil kan rettes til universitetets formidlingsavdeling.

Detaljer

Designhåndbok: Maskinentreprenørenes Forbund /2011

Designhåndbok: Maskinentreprenørenes Forbund /2011 Designhåndbok: Maskinentreprenørenes Forbund /2011 1 Designhåndbok:Forord MEFs profilmanual er en veileder for hvordan profilen skal benyttes. Den inneholder grunnleggende retningslinjer og eksempler på

Detaljer

Akershus fylkeskommune. profilhåndbok

Akershus fylkeskommune. profilhåndbok Akershus fylkeskommune profilhåndbok profilhåndbok for akershus fylkeskommune side 2 Innhold Forord side 3 Om den visuelle profilen side 4 Logo side 6 Typografi side 9 Fargepalett side 11 Grafiske elementer

Detaljer

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt Profilhåndbok, september 2010 CD med originaler Forord Fargerikt og positivt Profilhåndboka skal bidra til et helhetlig, friskt og positivt visuelt inntrykk av. Alle ledd i organisasjonen skal benytte

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer