PROFILPROGRAM FOR HELSE STAVANGER HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROFILPROGRAM FOR HELSE STAVANGER HF"

Transkript

1 PROFILPROGRAM FOR HELSE STAVANGER HF Kommunikasjonsavdelingen, 2012

2 1 Om profilen Forord 3 2 Grunnelementer Symbol og logo Farger Logotypografi Logosystem Bruk av logo Designelementer Grafisk designelement Bildebruk Linje og fargefelt Typografi til bruk Eksempler på bruk Postale trykksaker Annonser Powerpoint Publikasjoner Visittkort

3 1.1 Forord Profilprogrammet til Helse Stavanger HF er basert på nasjonalt profilprogram utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2002 og revidert i Begrunnelsen for en enhetlig profilering er å synliggjøre en felles identitet og tilhørighet for spesialisthelsetjenestene. Samtidig har det en informasjonsverdi for pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere, og signaliserer en offentlig eid, finansiert og sammenhengende helsetjeneste. Formålet med grafisk profilprogram er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Helse Stavanger HF sine profilelementer. Den skal fungere som et effektivt verktøy og bærebjelke for profilen som skal brukes i all kommunikasjon knyttet til Helse Stavanger HF. All bruk av de visuelle grunnelementene forutsetter godkjenning og skal være i samsvar med de retningslinjene som er angitt i profilprogrammet. Visuelle grunnelementer må ikke endres eller brukes annerledes enn forutsatt med mindre det er hentet formell tillatelse fra profilansvarlig. Stavanger, 2012 Gottfred Tunge Kommunikasjonssjef 3

4 2 Grunnelementer Symbol og logo Farger Logotypografi Logosystem Bruk av logo 4 Eksempler på bruk 3 Designelementer 1 Om profilen 4

5 2.1.1 Symbol Symbolet er basert på idéen om navigasjon og styring. De fem elementene er likeverdig satt opp i forhold til den himmelretning/region de representerer. Formen er basert på korset; et utbredt internasjonalt symbol for helserelaterte organisasjoner. 5

6 2 Grunnelementer Symbol og logo Farger Logotypografi Logosystem Bruk av logo 3 Designelementer 1 Om profilen Navn og målbruk 4 Eksempler på bruk Kultur- og kirkedepartementet gjorde 18. mars 2004 vedtak om at helseforetak og regionale helseforetak er omfattet av lov av 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste. Dette innebærer at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer og blant annet skal være likestilte skriftspråk i helseforetakene, og at det gjelder særskilte regler for korrespondanse med private rettssubjekt m.v. Det følger videre av 4 i forskrift om målbruk i offentleg teneste av 5. desember 1980, at et navn på et statsorgan (les: helseforetak og regionalt helseforetak) skal ha en bokmåls- og nynorskform dersom navnet ikke kan benyttes på begge målformer. I Helse Stavanger HF har vi valgt å bruke Stavanger universitetssjukehus, da ordet sjukehus kan benyttes på begge målformer 6

7 2.1.2 Logo Logoen viser at vi er et helseforetak i region Vest, og har status som universitetssykehus. Norsk og engelsk versjon 7

8 2 Grunnelementer Symbol og logo Farger Logotypografi Logosystem Bruk av logo 3 Designelementer 4 Eksempler på bruk 1 Om profilen Logoen gjengis i 2 spesialfarger eller i CMYK. I tilfeller hvor man kun har en farge til rådighet kan logoen gjengis i kun PMS 287. Med de lyse prikkene i 40%. I sort versjon, er de lyse prikkene i 50% 8

9 2.2 Farger C : 100 M: 69 Y : 0 K : 11 R : 0 G : 51 B : 141 PMS 287 WEBSAFE : 00 3A 8C % C : 55 M: 19 Y : 0 K : 0 R : 122 G : 178 B : 220 PMS 284 WEBSAFE : 07 B2 DC % C : 0 M: 0 Y : 0 K : 100 R : 0 G : 0 B : 0 PMS Black WEBSAFE : % 9

10 2 Grunnelementer Symbol og logo Farger Logotypografi Logosystem Bruk av logo 4 Eksempler på bruk 1 Om profilen 3 Designelementer 2.3 Logotypografi Scala Sans Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Scala Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Scala Sans skal benyttes i grunnleggende profilerende elementer; logo og logorelatert oppsett. Scala Sans kjøpes fra fontleverandør. 10

11 Forhold: 12 mm 12 mm VERSALER REG. BOLD 20 pkt Minuskler 12 pkt EAG Navn plasseres i med sentrumssirkelens nederste punkt, som vist her. 11

12 2 Grunnelementer Symbol og logo Farger Logotypografi Logosystem Bruk av logo 4 Eksempler på bruk 3 Designelementer 1 Om profilen 12

13 2.4 Logosystem avsenderhierarki Helse Vest 13

14 1 Om profilen 2.5 Bruk av logo 2 Grunnelementer Symbol og logo Farger Logotypografi Logosystem Bruk av logo Logo vist på ulike bakgrunner. Orienteringspunktet i logoen skal til enhver tid ha samme farge og fargestyrke som HELSE og regionsnavnet. Disse skal ha sterkest visuell effekt. 3 Designelementer 4 Eksempler på bruk Budsjett

15 Logoen er mest effektiv med luft rundt seg, for å sikre god synlighet. På 100% profilfarget (287) bakgrunn skal logoen stå i hvitt, med lys blått kors (284 - eller 50% av 287 der kun denne fargen benyttes). På bakgrunnsfarger med fargemetning som konkurrerer med den lysblå skal logoen ligge i mørkblå boks (PMS 287) med størrelsesforhold som vist her. På bilder med bakgrunnmørkere enn den lysblå fargen i logoen brukes hvit logo med lysblått symbol. På lyse flater i bilder benyttes vanlig 4-f. versjon av logoen. Symbolet skal ikke opptre sammen med sykehusnavn o.l. som er snudd vertikalt. 15

16 3 Designelementer 4 Eksempler på bruk 2 Grunnelementer 1 Om profilen Grafisk designelement Bildebruk Linje og fargefelt Typografi til bruk 16

17 3.1 Grafisk designelement Logoens markante form rendyrkes som designelement til bruk i annonser, forsider, bakgrunner o.l. Man kan bruke hele figuren, med alle sirklene, eller utsnitt av formen. Bruk av symbolet gir et lett og integrert uttrykk dersom man benytter transparenteffekt som smelter sammen form og f.eks. foto. Skal logogsymbolet knyttes opp mot annen tekst, må det brukes vertikal delestrek. Servicesenter 17

18 1 Om profilen 3.2 Bildebruk Bilder skal støtte og forsterke budskapet og motivet bør derfor ha relevans for innholdet. 2 Grunnelementer 3 Designelementer Grafisk designelement Bildebruk Linje og fargefelt Typografi til bruk 4 Eksempler på bruk Det er ønskelig at bildene inneholder mennesker, der det er naturlig og mulig, men ikke et krav. Utsnitt av mennesker kan fungere der temaet ikke er så konkret at man lett kan finne et passende motiv. Se bildeeksemplene på denne siden. 18

19 19

20 3 Designelementer 4 Eksempler på bruk 2 Grunnelementer 1 Om profilen Grafisk designelement Bildebruk Linje og fargefelt Typografi til bruk 20

21 3.3 Linje og fargefelt Enkel stiplet linje benyttes som fleksibelt designelement, for å dele inn formatet. F i r. 21

22 1 Om profilen 3.4 Typografi til bruk 2 Grunnelementer I daglig bruk, i løpende tekst, som f.eks. brev og publikasjoner, benyttes Calibri og Cambria, som ligger som standardfonter i den nyeste Officepakken. De har god lesbarhet. Som erstatningsfont for Scala på andre elementer enn logo og logorelaterte applikasjoner, benyttes Arial. Til web brukes Verdana. 3 Designelementer Grafisk designelement Bildebruk Linje og fargefelt Typografi til bruk Calibri regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Calibri Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Eksempler på bruk Calibri regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Calibri Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

23 1. 2. Ingress. Cambria Bold 14 pkt. Agricolae conubium santet quinquennalis apparatus bellis. Matrimoniiimputat Octavius, quamquam lascivius rures suffragarit quadrupei. Fragilis concubine lucideimputat ossifragi. Zothecas adquireret apparatus bellis, iam saburre pessimus spinosus. pkt. Brødtekst Cambria Regular 12 pkt. Plane parsimonia apparatus bellis satisceleriter suffragarit aegre verecundus matrimonii. Utilitas syrtes verecundecircumgrediet tremulus catelli. Oratori insectat catelli. Fiducia suis pessimus comiter suffragarit ossifragi, semper lis praemuniet concubine, quod bellus rures verecunde circumgrediet satis adlaudabilis umbraculi. Octavius amputat Aquae Sulis,. rures, iam adlaudabilis agricolae fermentet. quamquam vix fragilis syrtes libere insectat concubine. Rures suffragarit oratori. Satis verecundus ossifragi iocari zothecas, et parsimonia umgrediet quinquennasimonia umgrediet zothecas, etiam Caesar agnascor adfabilis rures, iam adlaudabilis agricolae fermentet matrimonii. Lasci matrimonii celeriter adquireret Utilitas syrtes verecundecircumgrediet tremulus catelli. Oratori insectat catelli. Fiducia suis peter suffragarit ossifragi, semper lis praemuniet concubine, quod bellus Eksempler på anvendelse av Brevtekst: Brev skrives i 12 pkt Cambria regular. Publikasjoner/artikler 1. Hovedtittel: Calibri Bold 22 pkt 2. Ingress: Cambria Bold 14 pkt 3. Mellomtittel: Calibri Bold 12 pkt 4. Brødtekst: Cambria Regular 12 pkt Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Arial Regular Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verdana Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verdana Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verdana Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

24 3 Designelementer 2 Grunnelementer 1 Om profilen 4 Eksempler på bruk Postale trykksaker Annonser Powerpoint Publikasjoner Visittkort 24

25 4.1.1 Konvolutt Kort beskrivelse: utsendelse av brev, avsender, oppsett, postmottak, mm. Plassering av logotype, linje og adresse forholder seg til følgende mål på alle typer konvolutter: 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 23 mm Postadresse: Postboks 8100 N-4068 Stavanger Scala sans 8,5 pt. PMS 287 Logo benyttes i 80% av originalstørrelse på konvolutter. 25

26 3 Designelementer 2 Grunnelementer 1 Om profilen 4 Eksempler på bruk Postale trykksaker Annonser Powerpoint Publikasjoner Visittkort 26

27 Logo (benyttes i 80% av originalstørrelse) plasseres øverst på brevets venstre side. Avdelingsnavn og besøksadresse skal skives til høyre for delestrek. Kontaktadresse i brevets høyre kant Brev Avsenderinformasjon skives i 8,5 pkt Cambria. Brevtekst skrives i 12 pkt Cambria. 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 23 mm Avdeling for radiologi Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8 Stavanger Postboks 8100 N-4068 Stavanger Telefon: Navn / Firma Gateadresse Postnummer/By/Land Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: Uciatet esciaep udiciis eos et am consecatur aceature officiis aspis del voluptate porerum volorior aut volorbus et esto explabo. Pidestem et ea in ero quundis doluptam hillabor restibus, sectiam laccusae rescidelit acia sedicab oreium enihill ecatur assequo dicimenis ent atus int ea corehenest laborrum ad qui ut ipiciis ma quis eos arum rerum voluptas moluptam fugiant otatium sa acepuda prestiandit, quo blaudaes et fugia volorem fugias et rerferi sit fugit offici de voluptur? Um eossit, aut elit venihillo excea sit remquid quatiat. Uciatet esciaep udiciis eos et am consecatur aceature officiis aspis del eriossit, simpore icimaximus ulpa voloriaspis dit et everchicte ea dist, ut mos quia inum qui dita sed maximus as endam ipsae expelis dersper ferrupiene et fugia del minulla borporem aceatiatur as maxim quis rest anit aut Vennlig hilsen Helse Stavanger HF, org.nr.:

28 3 Designelementer 2 Grunnelementer 1 Om profilen 4 Eksempler på bruk Postale trykksaker Annonser Powerpoint Publikasjoner Visittkort 28

29 4.2 Stillingsannonser Stillingsannonser tilpasses de forskjellige spaltestørrelser. Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus er landets fjerde største sykehus målt i aktivitet. Sykehuset har 7300 ansatte og betjener en befolkning på i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Stavanger Universitetssjukehus har et budsjett på 4,7 milliarder kroner og eies av det regionale helseforetaket Helse Vest. Sykehuset har fire hovedoppgaver: pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasientopplæring. Vår visjon er at vi gjennom disse oppgavene skal fremme helse og livskvalitet. AMBULANSEL ÆRLINGER Divisjon for medisinsk service, enhet for prehospitale tjenester VI KREVE R:. Bestått eksamen fra VG1 Helse og sosialfag og VG2 før tiltredelse. Førerkort klasse B. Bestå helsekrav for førerkort klasse D. Fysisk test må bestås. God muntlig framstillingsevne. Plettfri vandel VI TILBYR 2 års læretid i ordnede og gode forhold Individuell opplæring Undervisning og oppfølging Førerkort CI og Kode 160 Diverse relevante arbeidsforhold Stillingsbrøk: 100% VI VEKTLE GGE R: Vitnemål fra skoleverket, tidligere arbeidserfaring og annen relevant praksis/utdanning. Vi presiserer nødvendigheten av en godt oppsatt CV med referanser. Søkere til stillingene må beherske norsk språk (skandinavisk) muntlig og skriftlig. Ansettelse etter gjeldende bestemmelser. Søknad skal være merket med stillingsnr. Søknad med CV som inneholder fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig kompetanse, samt referanser, sendes inn elektronisk. Ko attester, vitnemål og evt. autorisasjon framlegges ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Referansenr: 10/2010 Søknadsfrist: Kontaktinfo: Kjell Otto Fremstad 29

30 3 Designelementer 2 Grunnelementer 1 Om profilen l 15 pkt 4.3 Powerpoint Startside og undersider Tittel 15 pkt 4 Eksempler på bruk Postale trykksaker Annonser Powerpoint Publikasjoner Visittkort Overskrift Sak 1 Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisningsog forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene integreres i de samme anleggene som bygges for de kliniske funksjonene. Overskr Staten ved NTNU og St. Olavs Hospital HF eier anleggene i et tingsrettslig sameie. Sameiet omfatter bygg og anlegg som partene har finansiert i felleskap, herunder grunnlarealer som er erhvervet i forbindelse med utbyggingen av nytt universitetssykehus, og bygg og anlegg som er særskilt finansiert av partene. I prosjektet inngår også en andel av eksisterende bygningsmasse som St. Olavs Hospital HF i dag eier, men der rehabiliteringsutgiftene inngår i kostnadsoverslaget for nytt universitetssykehus. Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 30

31 Norsk og engelsk versjon y d in four regional and 50 pital (SUS) is one of five nal Health Authority. oximately people and pality of Hjelmeland in the outh, and it is the central approximately 4,7 billion ospital is approximately Patient When can I visit? How to get here Map About us The public hospitals in Norway The public hospitals in Norway are organised in four regional and 50 local health trusts. Stavanger University Hospital (SUS) is one of five trusts owned by The Western Norway Regional Health Authority. Stavanger University Hospital employs approximately people and serves as the local hospital from the municipality of Hjelmeland in the north to the municipality of Sokndal in the south, and it is the central hospital of Rogaland county. SUS budget is approximately 4,7 billion kroner. The general catchment area of the hospital is approximately m2. Patient When can I visit? How to get here Map 31

32 3 Designelementer 2 Grunnelementer 1 Om profilen Fritt sykehusvalg Veileder 4.4 Publikasjoner Logoformen er benyttet som hovedelement, enten som svakt bakgrunnsmerke, enkel sirkel eller i sammenheng med linjekonstruksjon. Budsjett 2012 Maler/prefabrikkerte elementer kan utarbeides for å forenkle bruken av formene. Rapport Budsjett 2012 B 2 4 Eksempler på bruk Postale trykksaker Annonser Powerpoint Publikasjoner Visittkort Fritt sykehusvalg Veileder Fritt sykehusvalg Veileder Rapport Fritt sykehusvalg Veileder Fritt sykehusvalg Veileder 32

33 Rapporter, informasjonsmateriell Somatiske lidelser Veileder Sykehuset din trygghet 33

34 3 Designelementer 2 Grunnelementer 1 Om profilen 4 Eksempler på bruk Postale trykksaker Annonser Powerpoint Publikasjoner Visittkort 34

35 4.5 Visittkort Visittkort med norsk og engelsk informasjon. Navn Navnesen Fagdirektør Telefon: E-post: Postboks Stavanger Navn Navnesen Medical Director Phone: PO Box Stavanger, Norway 35

36

NasjonalT profilprogram for helseforetakene

NasjonalT profilprogram for helseforetakene NasjonalT profilprogram for helseforetakene 4 Eksempler på bruk 3 Designelementer 2 Grunnelementer 1 Om profilen Forord 3 Symbol og logo 4 Farger 8 Logotypografi 10 Logosystem 12 Bruk av logo 22 Grafisk

Detaljer

NasjonalT profilprogram for helseforetakene

NasjonalT profilprogram for helseforetakene NasjonalT profilprogram for helseforetakene Forord 3 Symbol og logo 4 Farger 8 Logotypografi 10 Logosystem 12 Bruk av logo 22 Grafisk designelement 24 Bildebruk 26 Linje og fargefelt 28 Typografi til bruk

Detaljer

NASJONALT PROFILPROGRAM FOR HELSEFORETAKENE 2010

NASJONALT PROFILPROGRAM FOR HELSEFORETAKENE 2010 NASJONALT PROFILPROGRAM FOR HELSEFORETAKENE 2010 Forenkling og innstramming 0 Forord 1 Om symbol og logo 2 Farger 3 Logotypografi 4 Logosystem 5 Bruk av logo 6 Typografi til bruk 7 Grafisk designelement

Detaljer

Profilmanual for PATCH TO PLATE

Profilmanual for PATCH TO PLATE Profilmanual for Innhold Forord Logo Bruk av logo Grafisk element Typografi Farger Fargebegrensninger Trykksaker Firmabil Bilder Forord Dette er en profilmanual som beskriver identiteten til merket.denne

Detaljer

REGIONALE HELSEFORETAK PROFILHÅNDBOK. 8 Web. 4 Bruk av logo. 0 Forord. 1 Om symbol og logo. 5 Postalt. 9 Skilt. 6 Annonser. 2 Farger.

REGIONALE HELSEFORETAK PROFILHÅNDBOK. 8 Web. 4 Bruk av logo. 0 Forord. 1 Om symbol og logo. 5 Postalt. 9 Skilt. 6 Annonser. 2 Farger. PROFILHÅNDBOK REGIONALE HELSEFORETAK www.sykehusreformen.no Versjon 01/oktober 2001. 0 Forord 1 Om symbol og logo 2 Farger 3 Typografi 4 Bruk av logo 5 Postalt 6 Annonser 7 Publikasjoner 8 Web 9 Skilt

Detaljer

Utvidet nasjonalt profilprogram tilpasset Sykehusinnkjøp

Utvidet nasjonalt profilprogram tilpasset Sykehusinnkjøp Utvidet nasjonalt profilprogram tilpasset Sykehusinnkjøp 4 Overordnede retningslinjer 5 Gjennomgående elementer fra Nasjonal profilprogram Farger Typografi Linjer og flater Bildebruk Visuelle muligheter

Detaljer

Profilhåndbok. Den Nationale Scene

Profilhåndbok. Den Nationale Scene Profilhåndbok Den Nationale Scene Logo - grunnform Symbolet er en justert versjon av symbolet DNS har brukt i ulike varianter opp gjennom årene. Det er den siste versjonen som har blitt Logosymbol og logoskrift

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

Utvidet nasjonalt profilprogram med lokal tilpasning for Helse Nord

Utvidet nasjonalt profilprogram med lokal tilpasning for Helse Nord Utvidet nasjonalt profilprogram med lokal tilpasning for Helse Nord Profilmanualen viser lokale tilpasninger til nasjonalt profilprogram med bruk av etablerte lokale symboler. Oversikten beskriver et lettfattelig

Detaljer

Utvidet nasjonalt profilprogram med lokal tilpasning for Helse Nord. : Helgelandssykehuset

Utvidet nasjonalt profilprogram med lokal tilpasning for Helse Nord. : Helgelandssykehuset Utvidet nasjonalt profilprogram med lokal tilpasning for Helse Nord : Helgelandssykehuset Profilmanualen viser lokale tilpasninger til nasjonalt profilprogram med bruk av etablerte lokale symboler. Oversikten

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk.

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk. Tittel 24 punkt over Januar 2007 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer som kan for gå logobruk over flere linjer Divisjon for

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1

P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1 P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1 P R O F I L M A N U A L MUSTs visjon er levende og ledende. En profilmanuals funksjon er å påse at det som blir sagt og gjort stemmer

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 13.06.2017 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Oppdatert februar 2014. Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Oppdatert februar 2014. Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Tittel 24 punkt over Oppdatert februar 2014 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer forgå logobruk som kan over flere linjer Kommunikasjonsenheten

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

PROFILMANUAL. Fluid Control

PROFILMANUAL. Fluid Control PROFILMANUAL Fluid Control Den visuelle profilen skal sørge for at Fluid Control fremstår gjenkjennelig og helhetlig i all kommunikasjon. For at det skal skje, må profilmanualen følges konsekvent. LOGO

Detaljer

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler Profilprogram for Harstad kommune Med elektroniske profilmaler Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten Harstad kommune og slagordet Attraktiv hele livet. Disse elementene er tilpasset hverandre til

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Profilhåndbok

HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Profilhåndbok Profilhåndbok Logo og farger Spesialfarger, CMYK og RGB PANTONE 287 C100 M69 Y0 K11 RGB 12-45-130 HEX#0C2D82 PANTONE 284 C56 M18 Y0 K0 RGB 139-174-220 HEX#8BAEDC Én spesialfarge PANTONE 287 PANTONE 287

Detaljer

Exempel på hvordan brev skal skrives

Exempel på hvordan brev skal skrives Brevpapir / side 1 S/H version Hvis det ikke benyttes fargetrykk, gjengis logoen i øverste høyre hjørne i 100% sort. Firma Att.: Adresse By Land Dato Exempel på hvordan brev skal skrives Brødteksten skal

Detaljer

Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014

Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014 Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014 I alle sammenhenger hvor DND opptrer visuelt, skal det skje i enhetlige former som bidrar positivt til å bygge vår merkevare både internt og eksternt. De visuelle

Detaljer

Profilprogram for Kristiansund kommune

Profilprogram for Kristiansund kommune Profilprogram for Kristiansund kommune Byvåpen i farger Kommunevåpenet skal brukes oppe i venstre hjørne sammen med visjonen «I medvind uansett vær» Byvåpen i sort/hvitt Kommunevåpenet skal brukes oppe

Detaljer

Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy

Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy Kunsten å være tydelig Den visuelle identiteten til LOS Energy består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS 01. Profilmanual 1 2 Forord Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjenesteeller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk av designelementer

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

VISUELL IDENTITET VÅRT ANSIKT UTAD

VISUELL IDENTITET VÅRT ANSIKT UTAD DESIGNMANUAL VISUELL IDENTITET VÅRT ANSIKT UTAD Vi ønsker at Folketrygdfondet skal ha en enhetlig profil. For å oppnå dette er det viktig at alle i organisasjonen samt eksterne samarbeidspartnere følger

Detaljer

TURSKILTPROSJEKTET. TURSKILTprosjektet

TURSKILTPROSJEKTET. TURSKILTprosjektet MANUAL TURSKILTPROSJEKTET 2015 En guide i arbeidet med TURSKILT utforming, produksjon og oppsetting TURINFORMASJONSTAVLER utforming, produksjon og oppsetting TURKORT grafisk design, innhold og størrelse

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

NOKUT SFU Senter for fremragende utdanning Profildokumentasjon 2011

NOKUT SFU Senter for fremragende utdanning Profildokumentasjon 2011 NOKUT SFU Senter for fremragende utdanning Profildokumentasjon 2011 Side 2 Logo Side 3 Logo språk- og fargeversjoner SPRÅK: BOKMÅL Blå logoversjon Dette er den foretrukne logoversjonen. Blå logoversjon

Detaljer

Vår profilmanual - et verktøy for deg

Vår profilmanual - et verktøy for deg PROFILMANUAL Vår profilmanual - et verktøy for deg Det visuelle uttrykket er helt avgjørende for hvordan vi vil at folk flest skal oppfatte oss. Alt henger sammen. Derfor skal vi være kritiske i forhold

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Froland kommune

PROFILHÅNDBOK Froland kommune PROFILHÅNDBOK Froland kommune Enkelt og nært! INNLEDNING Froland kommune ønsker at vår profil skal bidra til å skape positive assosiasjoner og gjenkjennelse hos brukere, potensielle arbeidstakere, oss

Detaljer

Profilmanual. Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1

Profilmanual. Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1 Profilmanual Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1 Innledning Profilelementer Denne profilmanualen er utviklet for at Opplysningen skal fremstå med en enhetlig visuell profil. Det å snakke

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Beskyttelsesområde For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst

Detaljer

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1 DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD 2016 Q1 versjon 0.0.1 2 Flexx Østfold - designmal Introduksjon Flexx Østfold har per 23.03.2016 vedtatt en oppdatering av eksisterende designmal. Den nye designmalen skal bidra

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

Norsk Journalistlag Visuelle retningslinjer. 01 forord innhold. jnd 020714

Norsk Journalistlag Visuelle retningslinjer. 01 forord innhold. jnd 020714 01 forord innhold Norsk Journalistlag skal: arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår arbeide for medlemmenes sosiale, journalistfaglige og ideelle interesser verne om den redaksjonelle uavhengigheten

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Powerpoint Omslag / forsider Web Vannkonseptet PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING

Detaljer

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart!

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 1/11 Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 2/11 Innhold 1. Logo/vignett 2. Farger 3. Typografi 4. Kontormateriell 5. Maler 6. PowerPoint-presentasjon

Detaljer

Hvordan bruke profilmanualen

Hvordan bruke profilmanualen Visuell identitet Versjon 1 2016 Introduksjon Hvordan bruke profilmanualen Denne profilmanualen gir retningslinjer for hvilke elementer Friluftslivets uke inneholder og hvordan elementene kan brukes. Retningslinjene

Detaljer

P r o f i l h å n d b o k

P r o f i l h å n d b o k Profilhåndbok INNHOLD Innhold forord Symbol og signatur Farger Fonter Designelementer Powerpoint www.spesialenheten.no Visittkort og tjenestebevis Kontortrykksaker Eksponeringsvegger Bildebruk Illustrasjoner

Detaljer

Logo. fig. 1. Grofondet-logoen skal aldri brukes mindre enn bredde 30 mm.

Logo. fig. 1. Grofondet-logoen skal aldri brukes mindre enn bredde 30 mm. GRAFISK PROFIL Logo fig. 1 Grofondet-logo består av to elementer, symbolet og navnetrekket. Elementene er spesialtegnet og må aldri endres, opptre hver for seg eller settes sammen på andre måter enn vist

Detaljer

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LOGO GRAFISK ELEMENT TYPOGRAFI FARGER BREVARK VISITTKORT MAILSIGNATUR ANNONSE NAVNETREKK POWERPOINT

Detaljer

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester.

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Postertjenesten Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Bestill tid til trykking i god tid på forhånd. Ring oss på 22 11 94 95/96 eller kom

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Grafisk profil manual for Vest-Agder fylkeskommune Oppdatert versjon 2005 Felles grafisk profil for alle fylkeskommunale virksomheter Vest-Agder fylkeskommune representerer bred faglig virksomhet med tilholdssteder

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse Parat designmanual Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Logo på farget

Detaljer

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Innhold 3 4 5 7 8 9 10 14 15 16 17 Grunnelemeter - Kommunevåpen Grunnelemeter - Logo Grunnelemeter - Signatur Signatur med tilleggstekst Farger Typografi Profilelementer

Detaljer

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0 Profilmanual September 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge. Denne profilmanualen

Detaljer

FN-SAMBANDET I NY DRAKT

FN-SAMBANDET I NY DRAKT FN-SAMBANDET I NY DRAKT OM DESIGNMANUALEN Formålet med denne designmanualen er at all kommunikasjon skal styres i samme retning. Designmanualen skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at FN-SAMBANDET

Detaljer

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde)

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde) PROFILHÅNDBOK Innhold 3. Logo 4. Logotyper 5. Farger 6. Teksttyper 7. Grafiske former 8. Postale trykksaker 9. Fotostil 10. Annonser 11. Webdesign og e-postsignatur 12. Ikoner og powerpointmal 13. T-skjorter

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok 1 INNLEDNING Profilhåndboken er en veiviser i bruk av den grafiske profilen for Nøtterøy kommune. Den gir retningslinjer i bruk av logo, fonter, farger og grafiske dekorelementer.

Detaljer

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design 1 profilhåndbok for t. kolstad eiendom AS retningslinjer og filer 2 Hvorfor grafisk profil og profilhåndbok? Den grafiske profilen skal bidra til en helhetlig, positiv og gjenkjennbar markedsføring av

Detaljer

LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET

LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET 2005 I jubileumsåret 2005 skal disse variantene brukes i all form for markedsføring og profilering av NGF. Versjonene med symbolet øverst, skal i hovedsak brukes, mens versjonene

Detaljer

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning.

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PROFILMANUAL Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PRIMÆRLOGO Dette er Senterpartiets primære logovariant, og skal som hovedregel benyttes i alle

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon november 2016

Profilhåndbok. Versjon november 2016 Profilhåndbok. Versjon november 2016 Tittel Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent

Detaljer

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal.

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal. Profilmanual Inhold Introduksjon Logo Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker Merker E-post signatur PowerPoint-mal Annonser Skilt Header Symbol Negativ og svart Visittkort Brevark/wordmal

Detaljer

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 Designmanual - retningslinjer for visuell identitet 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 INTRODUKSJON INNHOLD Et helhetlig grafisk uttrykk er viktig for å bygge gjenkjennelse og troverdighet.

Detaljer

MANUAL TURSKILTPROSJEKTET

MANUAL TURSKILTPROSJEKTET MANUAL TURSKILTPROSJEKTET UTKAST, 2. desember 2014 En guide i arbeidet med TURSKILT utforming, produksjon og oppsetting TURINFORMASJONSTAVLER utforming, produksjon og oppsetting TURKORT grafisk design,

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: (Versjon 1)

Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: (Versjon 1) Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: 00.00.2015 (Versjon 1) Innholdsfortegnelse 3 Forord 4 Logo Logoen Kommunevåpenet Spesifikasjoner Variant Samspill med logo/enhet Ikke tillatt bruk

Detaljer

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET PROFILHÅNDBOOK NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE AND TECHNOLOGY VITENSENTRET NASJONALT MEDISINSK MUSEUM NORSK TELEMUSEUM INNHOLD LOGO TYPOGRAFI & ILLUSTRASJON... 7 DEKORELEMENTER FARGER, DEKORELEMENTER & SYMBOLER...

Detaljer

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 På de følgende sidene finner du en beskrivelse av Bistand for barns visuelle profil og hvordan de ulike elementene kan brukes for å skape en sterk og konsistent identitet.

Detaljer

- Standard trykksaker s.7

- Standard trykksaker s.7 INNHOLDSFORTEGNELSE - Forord og bakgrunn s.3 - Logo: symbol og logotype s.4 - Farger s.5 - Typografi s.6 - Standard trykksaker s.7 - Standard for film og produkter s.8 2 FORORD OG BAKGRUNN ZeroMoney Productions

Detaljer

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv 1 profilmanual inkluderende arbeidsliv 2 3 Innhold ia-avtalen Bakgrunn for profilen 3 4 Profilelementer: Logo - uten typografi Logo - sentrert typografi Logo - typografi høyrestilt Logo - typografi to

Detaljer

Logo: Distriktssenterets designprofil. Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde:

Logo: Distriktssenterets designprofil. Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde: Logo: Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde: Farger: Farvene er delt opp i en primærpalett som inneholder logoens farger og er de bærende fargene for profilen.

Detaljer

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Innhold 3 Logo 4 Logo, farger 5 Logo med hovedbudskap 6 Minste tillatte

Detaljer

Profilmanual NILSENBIL

Profilmanual NILSENBIL Profilmanual Profilmanualen er utarbeidet for NilsenBil, Tromsø november/desember 2010 Rita Johansen Hildonen e-post: rita.hildonen@gmail.com web: rita hildonen.wordpress.com 2 Innhold Innledning side

Detaljer

Om UiBs grafiske profil

Om UiBs grafiske profil Om UiBs grafiske profil Den grafiske profilen til Universitetet i Bergen (UiB) er basert på universitetets kjerneverdier, samtidig som den er smidig og fleksibel. Profil eller stil.. Visuell profil er

Detaljer

BODØ 2016 PROFILMANUAL

BODØ 2016 PROFILMANUAL 1 BODØ 2016 PROFILMANUAL RIKTIG SPOR - DESEMBER 2014 2 Hovedlogo Bodø 2016s hovedlogo er en stående variant med forløpning. Denne er generell og omfavner alle årstidene i Bodø2016s profil. Det finnes også

Detaljer

PROFIL. HÅNDBOK (KOA Kommunikasjon mai 2015) www.koa-as.no

PROFIL. HÅNDBOK (KOA Kommunikasjon mai 2015) www.koa-as.no PROFIL HÅNDBOK (KOA Kommunikasjon mai 2015) www.koa-as.no 02 » Profilhåndboken viser retningslinjer og gir veiledning i bruk av profilen. Hvordan de ulike malene er oppbygd, og hvordan logo og designelement

Detaljer

Om profilmanualen. Målgruppe og ønsket etterlatt inntrykk. Logo

Om profilmanualen. Målgruppe og ønsket etterlatt inntrykk. Logo PROFILMANUAL Om profilmanualen Denne profilmanualen er laget i forbindelse med Vegetable Films og SSG Studio s lansering av en helt ny filmatisering av H.C. Andersens eventyr Prinsessen på erten. Dette

Detaljer

Formålet med denne profilmanualen er å gi retningslinjer for bruk av NM Friidrett Tønsberg 2013 s logo og kjennemerker.

Formålet med denne profilmanualen er å gi retningslinjer for bruk av NM Friidrett Tønsberg 2013 s logo og kjennemerker. PROFILMANUAL FOR Formål Formålet med denne profilmanualen er å gi retningslinjer for bruk av NM Friidrett Tønsberg 2013 s logo og kjennemerker. Ukritisk bruk og gjengiving av logoen kan skade NM Friidrett

Detaljer

INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD

INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. LOGO / LOGO MED UNDERTEKST 5. LOGOVARIANTER 6. TYPOGRAFI 7. PROFILFARGER / TILLEGGSFARGER 8. DESIGNELEMENT PROFILEN I BRUK / MALER 9. e-postsignatur 10. brevark

Detaljer

FORORD FORORD. Magnar Solberg. Utgave 060411

FORORD FORORD. Magnar Solberg. Utgave 060411 Designmanual 1 FORORD 2 FORORD Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjeneste eller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk

Detaljer

Sig.Halvorsen konsernet

Sig.Halvorsen konsernet OKTOBER 2017 Grafiske retningslinjer Sig.Halvorsen konsernet Sig. Halvorsen profilmanual Innhold 1. Logobruk 5. Farger 1.1 Logoversjoner 1.2 Logoversjoner 6. Typografi 1.3 Fil formater 7. Brevark 2. Filtype

Detaljer

LOGO. Logoen består av navnetrekket Byggesystemer, symbol Vi leier ut!. Grønn stripe med teksten www.byggesystemer.no.

LOGO. Logoen består av navnetrekket Byggesystemer, symbol Vi leier ut!. Grønn stripe med teksten www.byggesystemer.no. PROFILPROGRAM LOGO Logo eies av Bysy AS. Byggesystemers merkevarelogo finnes i fire varianter + klisje, som kan brukes til forskjellige oppgaver. og ivaretar alle Byggesystemers verdier: kvalitet, tradisjon

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

Ocean Bergen profilmanual. Om profilmanualen

Ocean Bergen profilmanual. Om profilmanualen Profilmanual Om profilmanualen Profilmanualen er laget som en veiledning for alle som jobber med markedsmateriell for Ocean Bergen og skal sørge for at Ocean Bergen har en klar og tydelig visuell identitet.

Detaljer

Visuell profil. Retningslinjer 2013 versjon 1.0

Visuell profil. Retningslinjer 2013 versjon 1.0 Visuell profil Retningslinjer 2013 versjon 1.0 Innhold Visuell utforming rutiner og prosess Visuell utforming 3 rutiner og prosess 3 Logo 4 Størrelse 4 Plassering 5 Logo 6 Farge 7 Logo 8 Generelle forbud

Detaljer