Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1"

Transkript

1 Designmanual - retningslinjer for visuell identitet 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

2 INTRODUKSJON INNHOLD Et helhetlig grafisk uttrykk er viktig for å bygge gjenkjennelse og troverdighet. Denne designmanualen gir hjelp til å bruke Den norske kirkes visuelle profil riktig. Her forklares og illustreres eksempler på hvordan logo, farger, fonter, og visuelle elementer skal brukes. Alle filer kan lastes ned fra LOGO s Våpenskjoldets historie s Logovarianter s Plassering og størrelser s. 07 PROFILELEMENTER s Typografi s Farger s Bildebruk og stil s Mønster s Den norske kirkes visjon s Streken s. 19 EKSEMPLER PÅ BRUK - Annonsemaler og eksempler s Powerpointmal s. 25

3 LOGO

4 VÅPENSKJOLD Den norske kirkes våpenskjold (Olavsmerket) har vært benyttet som kirkens merke, segl/våpenskjold her i landet siden 1500-tallet. Det er Hellig Olavs martyrdød som har gjort øksen til et meningsfullt symbol både nasjonalt og kirkelig (se også det norske riksvåpenet). Denne veiledningen skal sikre konsekvent gjengivelse av Den norske kirkes våpen - Olavsmerket. Kirkerådets retningslinjer for bruk av Den norske kirkes våpen finnes på Olavsmerket peker tilbake på den sentrale begivenhet i den universelle kirkes norske historie. RØD - PMS: Warm red C Gul - PMS 116 C Sort - 100% Hvitt - Papirfargen Ved fargetrykk benyttes denne utgaven av våpenet. Ved svart/hvitt-trykk, annet enfargetrykk og negativ trykk benyttes en konturutgave av våpenet. 4 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

5 BRUK AV LOGO Den norske kirkes våpen (Olavsmerket) er, sammen med kirkesamfunnets egennavn - Den norske kirke -, kirkens logo. Olavsmerket kan bare brukes av Den norske kirkes offisielle organer og stillinger under utøvelse av kirkelige tjenester. Ved enfarget trykk, eller ved trykk i negativ, skal Den norske kirkes våpenskjold (Olavsmerket) gjengis som konturtegning. Kirkesamfunnets navn - Den norske kirke - skal som hovedregel stå sammen med våpenskjoldet. Tekst til Olavsmerket kan enten plasseres midtstilt eller justert mot venstremarg. Når bare kirkesamfunnets navn - Den norske kirke - plasseres til høyre for våpenskjoldet (justert mot venstremarg) skal tekstlinjen midtstilles vertikalt i forhold til våpenskjoldet. Originaler til trykk og web lastes ned fra kirken.no/design 5 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

6 LOGO MED AVSENDER Den norske kirkes våpen (Olavsmerket) er en signatur, og skal så presist som mulig identifisere avsenderen. Derfor vil det oftest være naturlig med en linje to under kirkesamfunnets navn for å angi hvilken enhet / hvilket organ i Den norske kirke logoen identifiserer. NB: Når tekstlinje to benyttes med tekst justert mot venstremarg, justeres øverste tekstlinje i flukt (på linje) med våpenskjoldets øvre kant. Man kan enkelt lage korrekt utgave av logo, med ønsket avsender i andre tekstlinje, ved hjelp av trykksak.kirken.no DEN NORSKE KIRKE Det aktuelle menighetsråd/fellesråd Bispemøtet DEN NORSKE KIRKE Trondheim kirkelige fellesråd Tekstlinje én er kirkesamfunnets egennavn. Tekstlinje to identifiserer menighet, kirkelig fellesråd, prosti, bispedømmer. Til tekst sammen med våpenet benyttes font: ITC Garamond Book Condensed i linje en (i versaler - blokkbokstaver) og Helvetica Neue 55 Roman (i minuskler - små bokstaver) i linje to. 6 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

7 STØRRELSE OG PLASSERING AV LOGO Forholdet mellom våpenskjoldets størrelse og punkt-størrelsen skal være som vist i denne veiledningen. Når våpenskjoldet gjengis i 12,6 mm mm høyde, blir skrift-størrelsen i første tekstlinje 23 pkt. og i andre linje 13 pkt. Linjeavstanden blir 18 pkt. 12,6 mm DEN NORSKE KIRKE Trondheim kirkelige fellesråd 23 pkt. 13 pkt. Logoen skal alltid skaleres proporsjonalt. STANDARD STØRRELSESEKSEMPLER Størrelse på trykksak: A5 format (148,5x210 mm) - DEN NORSKE KIRKE Trondheim kirkelige fellesråd Størrelse på trykksak: A4 format (297x210 mm) - Bredde på logo: 55 mm (tekst i linje to kan gå ut over denne bredden) Bredde på logo: 60 mm (tekst i linje to kan gå ut over denne bredden) 7 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

8 LOGOHIERARKI Den norske kirke har egne logoer for en del faste aktiviteter i kirken, for eksempel dåp, konfirmasjon, babysang, og Lys Våken-arangement. Når en av disse logoene skal også Den norske kirkes logo være med som avsender. Dersom to av logoene brukes på en flate, bør logoen knyttet til aktiviteten plasseres først, og hovedlogoen (Den norske kirkes våpenskjold) plasseres sentrert nederst, eller nederst til høyre. EKSEMPLER 8 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

9 PROFILELEMENTER

10 TYPOGRAFI TRYKK Den norske kirke har to hovedfonter som brukes sammen på alt printmateriell. Disse to fontene utfyller hverandre og gir fin variasjon i tekst. Arial er en moderne sans-serif font, Georgia er en klassisk serif-font med et mer historisk preg. Begge fontene har et profesjonelt, vennlig uttrykk og høy lesbarhet. De er også systemfonter som er tilgjengelig på alle PC og Mac maskiner. Arial Regular brukes på overskrifter, sitater, datomerking, i ingresser og ellers for å fremheve tekst. Arial Bold kan brukes på overskrifter, men i hovedsak på små underoverskrifter. Georgia Regular brukes på all mengdetekst. Georgia Bold brukes til å utheve deler av mengdetekst. Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Georgia ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

11 TYPOGRAFI WEB I tillegg til trykk-fontene har typografien på en egen skrifttype - Bryant - som benyttes i titler m.m. Arial brukes på all mengdetekst på web og skjerm. Dette er fordi sans-serif fonter har høyere lesbarhet på skjerm. Dette er en systemfont som er tilgjengelig på akke plattformer - både PC og Mac. I dokumenter som lastes opp til nettpresentasjoner (Word, PowerPoint etc.) brukes også Arial. På websiden brukes Bryant på alle overskrifter, sitater, i menyen, datoer og lenker. Dersom fonten ikke er tilgjengelig erstattes den av Arial. Georgia brukes kun til ingresser på startsiden på nettsidene på Bryant ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Georgia ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

12 FARGER Fargene i kirkens profil kan brukes som bakgrunn eller dekorelement på plakater, tidsskrifter, på webløsningen, i annonsesammenheng osv. PRIMÆRFARGER SEKUNDÆRFARGER Rød - #d90011 CMYK: C0 M95 Y91 K15 RGB: R201 G46 B31 Footer Grå - # CMYK: C0 M0 Y2 K78 RGB: R82 G82 B80 Lys grå - #f2f2f2 CMYK: C0 M0 Y0 K5 RGB: R244 G244 B244 Hoved blå - #0578ca CMYK: C95 M39 Y0 K26 RGB: R0 G104 B158 Sennepsgul - PMS 126- #9E7C0C CMYK: C0 M25 Y100 K37 RGB: R176 G139 B0 Rødbrun - PMS #7C2D23 CMYK: C0 M66 Y77 K53 RGB: R133 G65 B36 FORKLARING AV FARGESYSTEMER CMYK: Brukes vanligvis til print og trykksaker. RGB: Brukes på elektroniske medier som f.eks. til webgrafikk, og digitale medier. HEX #: Brukes til fargekodning av websider. BRUK AV PROFILFARGENE Brukes på tekst som skal utheves, linker, sitater, og på enkelte overskrifter. Kan brukes til å dele opp/fremheve felter. Brukes på ikoner, bakgrunner eller på subtile dekorelementer. Brukes dersom det er nødvendig med mer variasjon/flere farger. F.eks.bokser på webside, eller bakgrunn/mønster. 12 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

13 BILDEBRUK OG STIL Det skal brukes klare, lyse bilder. Profilbildene skal treffe en bred målgruppe og gi fellesskapsfølelse. 13 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

14 Mønster «nattverd, fellesskap, vekst» «dåp, nåde, frelse» «kirkens hovedsymbol, kristen tro» «tro, håp og kjærlighet» «den hellige ånd, fred» Mønsteret er et grafisk dekorelement med meningsinnhold. De fem symbolene er sentrale for kirken og for kristen tro. Mønsteret er dekorativt og bidrar til gjenkjennelse og identitet. Originaler til trykk og web lastes ned fra kirken.no/design Mønsteret skal benyttes i en av kirkens profilfarger. Disse kan ha opacity/gjenomsiktighet fra 100% til 10%. Mønstert fungerer i både positiv og negativ, både fylte og i kontur, og kan brukes som bakgrunn, ramme eller som dekorelement. Som regel bør det ikke være mer enn 10 symboler pr 10 cm på hver rad. Anbefalt størrelse er ca 8 symboler pr 10 cm. (Se A4 mønster-mal). Man kan skråstille mønsteret, men som oftest vil det fungere best vannrett - gjerne med forløpning (gradvis overgang) fra for eksempel 50% til 10% rastertetthet. 14 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

15 EKSEMPLER 15 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

16 DEN NORSKE KIRKES VISJON BOKMÅL Mer himmel på jorda er visjonsformuleringen Kirkemøtet har vedtatt for Den norske kirke (2014). Synliggjøring av visjonen er med på å bygge felles identitet. Se Kirkemøtets visjonsdokument her: Originaler til trykk og web finnes her: NYNORSK Dette grafiske elementet kan benyttes på trykksaker og nettsider. Man skal unngå at visjonsformuleringen tar oppmerksomheten fra logoen. Derfor bør den aldri gjengis i sort, men i en gråtone, eller i hvitt på farget bakgrunn. 16 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

17 EKSEMPLER 17 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

18 MIDTSTILT Dersom kirkens logo er midtstilt, kan visjonsformuleringen plasseres midtstilt under den. Enten grå på hvit bakgrunn, eller hvit på mørk/grå bakgrunn. Dette er kun veiledende regler, dersom visjonsformuleringen ikke plasseres i nærheten av Den norske kirkes logo, er den uavhengig av dette størrelsesforholdet, og kan altså være større eller mindre. DEN NORSKE KIRKE Det aktuelle menighetsråd/fellesråd Bispemøtet DEN NORSKE KIRKE Det aktuelle menighetsråd/fellesråd Bispemøtet 18 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

19 Panthone DS C CMYK: RGB: HEX: 5e9984 DEN RØDE STREKEN EKSEMPLER Streken brukes til å tydeligere fremheve eller dele opp tekst i annonser, på printmateriell og på websiden. I hovedsak brukes den røde streken under overskrifter. REGLER For å finne ut hvor du skal plassere streken kan du sette markøren bak overskriften, taste linjeskift (enter) og bindestrek. Du får da rett avstand fra overskriften. Streken skal ikke være lengre enn mm, men kan varieres i tykkelse etter skriftstørrelsen som er brukt i overskrift. Kirken trenger nye nøkkelmedarbeidere Forholdet mellom staten og Den norske kirke er i endring. Kulturdepartementet har varslet en forvaltningsreform i Da vil skillet mellom stat og kirke bli tydelig. Dette er i tråd med Kirkemøtets ønske og Stortinget har bevilget penger til omstillingen. Kirkerådet skal overta en rekke oppgaver fra staten: arbeidsgiveransvar for 1600 medarbeidere, deriblant prestene, økonomiforvaltning av den statlige bevilgningen til Den norske kirke (årlig ca. to milliarder kroner), og en rekke andre forvaltningsoppgaver. Til dette trenger vi flere hender og flere kloke hoder, - dyktige nye medarbeidere som vil være med å utvikle folkekirken slik at den kan utføre sitt oppdrag i en ny tid. Ny ordning for Den norske kirke skal bidra til glede og frimodighet i alle kirkens arbeidslag og god ressursutnyttelse. Økonomi I Kirkerådets administrasjon opprettes nå en økonomiseksjon. Seksjonen får ansvar for å utvikle styringssystemer for forvaltning av statsbudsjettets tilskudd til kirken. Nye IKT-systemer for økonomifunksjoner skal anskaffes. Implementeringen vil kreve samhandling og veiledning. Økonomisjef 2 økonomimedarbeidere (rådgivere/seniorrådgivere) Kirkeordning Kirkens organisering er i endring og utvikling. Nye ordninger trenger nytt regelverk. Bedre innsamling og analyse av statistiske data skal gi viktig styringsinformasjon fremover. For å møte dette behovet styrkes Kirkerådets avdeling for kirkeordning. 2 jurister (rådgivere/ seniorrådgivere) 1 rådgiver/seniorrådgiver med vekt på statistikk Ønsker du mer informasjon? For fullstendige utlysningstekster og elektronisk søknad se og Søknadsfrist 10. februar HR I Kirkerådets administrasjon opprettes nå en HR-seksjon. Virksomhetsoverdragelsen av 1600 kirkelig ansatte skal forberedes og gjennomføres. Nye IKT-systemer for personalforvaltning skal anskaffes. Implementeringen vil kreve samhandling og veiledning. Kommunikasjonsdirektør Kommunikasjonsavdelingen i Kirkerådet utvikler kommunikasjonsstrategier for Den norske kirke. Nåværende avdelingsleder slutter våren Kommunikasjonsdirektør HR-sjef 2 HR-medarbeidere (rådgivere/ seniorrådgivere) Om Den norske kirke Den norske kirke har 3,8 millioner medlemmer, frivillige medarbeidere, 9000 tillitsvalgte og 7500 ansatte. Kirkens 1260 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom kirkemøtene. Kirkerådets administrasjon har i dag om lag 70 ansatte organisert i seks fagavdelinger, som også omfatter sekretariatene for Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Bispemøtet. 19 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

20 EKSEMPLER PÅ BRUK

21 ANNONSEMALER OG EKSEMPLER Annonsemalene finnes på trykksak.kirken.no, der man kostnadsfritt kan lage annonser med korrekt bruk av Den norske kirkes våpen og designelementer. Etter redigering kan man derfra laste ned en trykkklar pdf-fil for oversendelse til avis/magasin. Malene anbefales brukt til både kunngjøringsannonser, gudstjenesteoversikter og stillingsannonser. 21 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

22 22 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

23 23 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

24 VELKOMMEN Du er hjertelig velkommen til Frogner menighet! 24 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

25 POWERPOINTMAL En PowerPoint-mal med elementene fra Den norske kirkes grafiske profil kan lastes ned fra 25 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

26 Kirkerådet - april 2015

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved. Logo / Farger / Typografi / Profilelementer / Postalia / Promo / Digital Templates / Bildestil

PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved. Logo / Farger / Typografi / Profilelementer / Postalia / Promo / Digital Templates / Bildestil PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved INNHOLDSFORTEGNELSE 01 LOGO Primær Negativ/invertert/stående Med tagline Beskyttelsesområde Retningslinjer 02 FARGER RGB CMYK PANTONE HEX Gråskala 03 TYPOGRAFI

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil. Randaberg kommune

Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil. Randaberg kommune Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil Randaberg kommune Våpen Randaberg kommune RETNINGSLINJER GRAFISK PROFIL SIDE 5 Randaberg kommune sitt kommunevåpen ble godkjent ved kgl.res. den 26. juni

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver

Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver Innhold Del 1: Strategi for Oppland.no... 2 A. Hovedmål og delmål... 2 B. Rammebetingelser... 2 C. Organisering og styring... 3 D. Prinsipper

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016 02. Logo Hovedlogo Hovedlogo NNBAs logo er satt sammen av en vertikalstilt form som inneholder logoelementet bestående av hammer og tannhjul brukt i tidligere års messer, samt forkortelsen NNBA i versaler

Detaljer

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy.

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy. BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Om Bysant... 4 Forberedelser... 5 Systemkrav... 5 Pop-up blokkering... 5 Blir det tatt sikkerhetskopi av løsningen vår?... 5

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer