S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK. Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK. Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg"

Transkript

1 S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg

2 Innhold: 1. Skal du grave? 2. Skal du felle trær? 3. Skal du bruke heiseredskap? 4. Skal du brøyte? 5. Huskeregler for graving for jobbing i nærheten av høyspentlinjer for sikkerhet hvis ting går galt 6. Har du gjort en feil? 7. Erstatningsansvar 8. Kontakt oss energi.no FEILMELDING/VAKTTELEFON: Dalane energi IKS Elganeveien Egersund Tlf Fax energi.no

3 1. SKAL DU GRAVE? Dalane energi har nedgravd over 295 km høyspentkabler og over 760 km lavspentkabel. Berører du dem, direkte eller indirekte, utsetter du deg for stor fare. I tillegg er også store mengder telekabel, fiber, kabelrør og private kabler nedgravd. Derfor er det viktig at du kjenner reglene som gjelder og følger dem. Kablene ligger spredt over hele Dalane kanskje akkurat der du skal grave. Be alltid om kabelpåvisning før du igangsetter gravearbeid. NB! Kabelpåvisning er gratis. Husk å ta kontakt med Dalane energi FØR du starter! Tlf sentralbord: Ta kontakt med Dalane energi FØR du starter arbeidet

4 2. SKAL DU FELLE TRÆR? I Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal kommune har Dalane energi hengt opp 625 km lavspentlinjer og 480 km høyspentlinjer i lufta. Noen av dem har spenning på opptil Volt, men selv linjer med de laveste spenningene kan være livsfarlige å komme i kontakt med. Skal du rydde skog, felle trær eller utføre annet arbeid i høyden, må du forsikre deg om at det ikke finnes strømførende linjer i nærheten. Er det den minste fare for at arbeidet kan føre til berøring av en linje, må du varsle Dalane energi på forhånd. Vi vil da vurdere aktuelle tiltak, evt. bistå i arbeidet. NB! Denne bistanden er gratis. Dalane energi IKS Elganeveien Egersund Tlf Fax energi.no

5 3. SKAL DU BRUKE HEISEREDSKAP? I Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal kommune har Dalane energi hengt opp 625 km lavspentlinjer og 480 km høyspentlinjer i lufta. Noen av dem har spenning på opptil Volt, men selv linjer med de lavest spenningene kan være livsfarlige å komme i kontakt med. Skal du bruke heisekran, betongpumper og lignende eller utføre annet arbeid i høyden, må du forsikre deg om at det ikke finnes strømførende linjer i nærheten. Dalane energi skal alltid kontaktes før arbeid med heiseredskap og lignende nå det brukes eller oppstilles nærmere høyspentlinjen enn 30 meter. Vi vil da vurdere aktuelle tiltak, evt. bistå i arbeidet. NB! Denne bistanden er gratis. Ta kontakt med Dalane energi FØR du starter arbeidet

6 4. SKAL DU BRØYTE? Dalane energi har flere tusen ulike anleggsdeler som er følsomme for brøyting og tilsvarende arbeid. Snø, is, anleggsmasse o.l. må aldri brøytes eller skyves helt inn mot anleggsdelene. Gatelysmastene er ofte satt på et fundament som stikker ut fra masten like over jordbåndet. Avstanden fra brøytekant inn mot anleggsdel/mast/skap, må være minst 50 cm. Det må ikke legges snø inntil eller over våre ventilasjonsrister og dører. Dette er ventilasjon for anleggene og må ikke tettes igjen. Oppstilling/lagring nærmere våre luftledninger (30 m- regel) krever at du først tar kontakt med oss. NB! Lagring av snø under våre linjer er ikke tillatt. Dalane energi IKS Elganeveien Egersund Tlf Fax energi.no

7 5. HUSKEREGLER: 5.1 for graving: Graver du i offentlig grunn må gravemelding innleveres. Uansett hvor du skal grave må du først undersøke om noen har anlegg (kabler og/eller rør) på dette stedet. Dalane energi har kart over sine anlegg og vil ved behov bli med ut og påvise hvor kabler/ledninger/rør ligger. Bestill påvisning hvis du er i tvil om trasé og/eller dybde. Det er bedre med en påvisning for mye enn en skadet kabel/rør. NB! Kartutlevering og kabelpåvisning er gratis. Fordi kablene ligger rettlinjet på kartet, angis nøyaktighet til ±0,5 m. Dalane energi skal alltid besiktige kabelen og forlegging av kabelen før grøften tildekkes. Dalane energi tar ikke ansvar for angitt kabeldybde. Terrenget kan være endret, og en kabel kan derfor ligge grunnere og/eller dypere enn opprinnelig. Grav aldri hvis ledningskartet er uleselig eller vanskelig å forstå. Kontakt oss for avklaring. Ta kontakt med Dalane energi FØR du starter arbeidet

8 5.2 for jobbing i nærheten av høyspentlinjer: Dalane energi skal alltid kontaktes før arbeid igangsettes når en maskin/redskap brukes eller oppstilles nærmere høyspentlinjen enn 30 meter. Vi skal også kontaktes når graving og sprengning skal utføres nær linje eller kabel. Der det er nødvendig og praktisk mulig kopler vi fra høyspentkabler og linjer når arbeid skal utføres i nærheten. Dette for å øke personsikkerheten. 5.3 for sikkerhet: Før du starter: 1. VURDER mulig risiko Hva kan gå galt? Hva er det verste som kan skje hvis noe går galt? 2. ANALYSER hvordan risikoen kan reduseres Har jeg nok trening og kunnskap til å utføre jobben sikkert? Har jeg riktig verktøy og verneutstyr? 3. UTFØR sikker operasjon i henhold til dette Iverksett nødvendige tiltak for å utføre jobben sikkert. Følg prosedyre. Be om assistanse hvis nødvendig. Dalane energi IKS Elganeveien Egersund Tlf Fax energi.no

9 Vær oppmerksom på: Det er ikke lov å lagre masse, materiell eller redskap under/ved en høyspentlinje (30m). Mange av våre transformatorkiosker og anlegg ligger ved offentlig vei, fortau og lignende, ofte med rist til fortau. Disse ristene må ikke tildekkes. 5.4 hvis ting går galt: Forflytt deg fra skadestedet med en gang. Sett ut vakt ved skadestedet samt varsle oss. Kabel/linje kan ligge med spenning påsatt, eller den kan komme under spenning ved at den kobles inn. Enhver skade påført Dalane energis anlegg - kabel, linje, mast, koplingsskap eller annen anleggsdel - skal meldes til oss omgående. Kontakt Dalane energis vakttelefon på Det er stor mulighet for at strømførende deler da er uskjermet og til stor fare for alle. Brudd på dette kan bli anmeldt til politiet. Alle strømulykker krever øyeblikkelig førstehjelp: Ring 113 Ta kontakt med Dalane energi FØR du starter arbeidet

10 6. HAR DU GJORT EN FEIL? Selv med grundige forberedelser og sikkerhetstiltak kan det oppstå feil og skader. Har du mistanke om eller vet at du har forvoldt skade på en kabel, en linje, en mast, et koblingsskap eller andre av Dalane energis anleggsdeler, må du omgående varsle oss. Det er stor mulighet for at strømførende deler da er uskjermet, og til stor fare for alle. Hva er en skade? Sliter du av en kabel eller linje, er du sikker på at en feil er oppstått. Feil/strømbrudd/vannlekkasje kan også komme lang tid etter at en skade er påført. En tilsynelatende uskyldig, liten bulk på kabelen utvikler seg før eller senere til en virkelig feil. Disse skadene, som ofte medfører feilsøking og oppgraving, blir fort kostbare. Dalane energi IKS Elganeveien Egersund Tlf Fax energi.no

11 7. ERSTATNINGSANSVAR I tilfeller der Dalane energi pådras eller er pådratt KILE- tap* som følge av utenforstående handlinger, vil dette bli krevet erstattet av skade forvolder i henhold til alminnelige erstatningsrettslige regler. For forsyningskabler i sentrale strøk varierer erstatningsbeløpet for KILE mellom hundrede tusen til flere millioner kroner. Erstatningskrav for KILE vil komme i tillegg til krav om erstatning for reparasjonskostnader m.v. for å få satt i stand skadede nettanlegg. *) KILE: Kvalitetsjusterte inntektsrammer for ikke- levert energi. Ta kontakt med Dalane energi FØR du starter arbeidet

12 8. KONTAKT OSS Ved melding om feil/skader, utlevering av kart og bestilling av kabelpåvisning samt andre henvendelser ta kontakt med: Dalane energi IKS Tlf sentralbord energi.no Oppstår det feil eller skade utenom ordinær arbeidstid kontaktes Dalane energi på vakttelefon: Dalane energi IKS Elganeveien Egersund Tlf Fax energi.no