/2014 no. Forskalingsteknikerne. Arbeidsstillas modul. Brukerinformasjon. Monterings- og bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "999807818-02/2014 no. Forskalingsteknikerne. Arbeidsstillas modul. Brukerinformasjon. Monterings- og bruksanvisning"

Transkript

1 no Forskalingsteknikerne. Arbeidsstillas modul Brukerinformasjon Monterings- og bruksanvisning

2 Innholdsfortegnelse Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul 3 Oversikt 5 Samsvarserklæring 6 Instrukser 6 Advarsler 7 Generelle instrukser for stillasbygging/sikkerhetsaspekter/vernetiltak 8 Kontroll og dokumentasjon 9 Fallsikringstiltak 9 Festepunkter for "Personlig verneutstyr mot fall fra høyder" 10 Modul sparkebord 10 Modul plattingholder 11 Modul rigel 11 Modul konsolller 12 Grunnlag 13 Monteringsvarianter 14 Armeringsstillas Trappetårn Flyttbart arbeidsstillas 57 Produktoversikt 60 Tekniske detaljer Opplysningene i denne monterings- og bruksanvisningen er ment som informasjon. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i artikkelnumre og artikkelbeskrivelser. Alle mål og vekter er veiledende. Endringer forbeholdes. Alle rettigheter forblir hos utgiveren. Ettertrykk herunder også delvis er bare tillatt med skriftlig tillatelse fra utgiveren. Samtidig med utgivelsen av denne monterings- og bruksanvisningen mister den forrige versjonen sin gyldighet. Monterings- og bruksanvisning for arbeidsstillas modul produsert av ALFIX. Status februar

3 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Oversikt Oversikt Kjernestykket i arbeidsstillas modulene er ALFIX-modulknutepunktene. Det vel utprøvde kilelåsprinsippet sørger for form- og kraftstabile koblinger som i stadig økende grad erstatter de tidkrevende skrueforbindelsene vi kjenner fra tradisjonelle stillasmonteringer. ALFIX modulknutepunktene settes hver 50. cm, har åtte tilkoblinger og byr dermed på tilpasningsmuligheter i alle retninger. Takket være den metriske plasseringen av knutepunktet hver 50. cm kan plattingnivåene anordnes omtrent vilkårlig. Belastningsevnen og stivheten på knuteforbindelsene fremgår av godkjenningsskrivet Z I tillegg til det foreligger det en offisiell kombinasjonsgodkjenning (Z ). Det modulbaserte stillassystemet "Arbeidsstillas modul" kan brukes både på enkle fasader i komplekse industribygg og som utvidet bærekonstruksjon. Den svært godt gjennomtenkte teknikken og den enkle håndteringen av systemet muliggjør en rask, kostnadsgunstig og fleksibel realisering av forskjellige stillaskonstruksjoner. Dermed får man en stor tilpasningsevne til komplekse grunnplan og forskjellige høyder på bygninger som skal ha et stillas. Modulskive Kilelås-kobling Hullskive i stål med fire små åpninger for rettvinklet plassering av riglene og fire store åpninger for diagonaler eller rigler som dermed kan settes i vinkler større eller mindre enn 90. For mer detaljert informasjon om knutepunktenes belastningsevne vises det til side 60. 3

4 Oversikt Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Modul rigel 1,40m 2 Modul fotspindelholder 3 Modul spir 4 Modul horisontalrigel 5 Modul stillasplattform med luke 6 Modul standard-kobling 7 Modul sparkebord 8 Modul bunnskrue 9 Modul koblingskrave 10 Modul stillasplattform 11 Modul diagonalstag 12 Modul diagonalsverte 13 Modul spindelskrue 4

5 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Samsvarserklæring Samsvarserklæring "Arbeidsstillas modulen" som beskrives i denne monterings- og bruksanvisningen, knyttet til merkenavnet "DOKA" er et produkt av ALFIX GmbH og er godkjent av kompetent godkjenningsorgan for bygg som "ALFIX Modul Plus II"-system med godkjenningsnummer DIBt Z I tabellen nedenfor er det en oversikt over de ulike komponenter som tilsvarer hverandre og forklarer samsvaret av komponentene med avvikende betegnelser og forskjellige artikkelnumre. Artikkelbetegnelse Artikkelnummer Artikkelnummer Artikkelbetegnelse Modul spir 1,00 m Vertikalspir 1,00 m Modul spir 2,00 m Vertikalspir 2,00 m Modul spir 3,00 m Vertikalspir 3,00 m Modul koblingskrave Vertikal-koblingskrave Modul standard kobling Låseklips for U-rigel 0,40 m Modul bunnskrue 60 cm Gjenget fotplate 0,60 m Modul fotspindelholder Sikring for gjenget fotplate 0,65 m Modul spindelskrue Spindelmutter for gjenget fot Modul horisontalrigel 0,39 m Rørrigel 0,39 m Modul horisontalrigel 0,73 m Rørrigel 0,73 m Modul horisontalrigel 1,40 m Rørrigel 1,40 m Modul horisontalrigel 2,07 m Rørrigel 2,07 m Modul horisontalrigel 3,07 m Rørrigel 3,07 m Modul rigel 0,73 m U-tverrigel 0,73 m Modul rigel 1,40 m U-tverrigel, forsterket 1,40 m Modul plattingholder 0,73 m Plattingholder 0,73 m Modul plattingholder 1,40 m Plattingholder 1,40 m Modul stillasplattform 32/73 cm Stålbunn 0,73 x 0,32 m Modul stillasplattform 32/207 cm Stålbunn 2,07 x 0,32 m Modul stillasplattform 32/307 cm Stålbunn 3,07 x 0,32 m Modul stillasplattform med luke 60/207 cm Innvendig luke med stige 2,07 x 0,60 m Modul stillasplattform med luke 60/307 cm Innvendig luke med stige 3,07 x 0,60 m Modul diagonalstag 200/140 cm V-diagonal for fag 1,40 x 2,00 m Modul diagonalstag 200/207 cm V-diagonal for fag 2,07 x 2,00 m Modul diagonalstag 200/307 cm V-diagonal for fag 3,07 x 2,00 m Modul konsoll 0,73 m Modul konsoll 0,73 m Modul konsoll 0,39 m Modul konsoll 0,39 m Modul diagonalsverte 2,05 m Modul diagonalsverte 2,05 m Modul sparkebord 0,39 m DO Modul sparkebord i tre 0,39 x 0,15 m Modul sparkebord 0,73 m DO Modul sparkebord i tre 0,73 x 0,15 m Modul sparkebord 2,07 m DO Modul sparkebord i tre 2,07 x 0,15 m Modul sparkebord 3,07 m DO Modul sparkebord i tre 3,07 x 0,15 m Modul alu trapp 3,07 m ALBLITZ trapp i aluminium Modul innvendig rekkverk Innvendig rekkverk for alu trapp Modul utvendig rekkverk 3,07 m Trappeavsats, dobbelt Modul trappeavsats 3,07 m ALBLITZ avsatsrekkverk for trappetårn Modul kilekobling Modul trappekilekobling Modul monteringsplattform 1,40 m Modul stålbunn RE 1,40 m Modul monteringsstolpe 2,00 m Fortløpende rekkverksstøtte Modul monteringsrekkverk 3,07 m Fortløpende teleskoprekkverk stål/aluminium Modul transporthjul 10 kn ALFIX stillashjul Modul rørkopp D48 mm Tildekning av stillasrør Modul universalvekt 10 kg Universalvekt (10 kg) Vektholder med halv kobling Vektholder med halv kobling f. universalvekt Modul adkomststige 0,50 m Adkomststige 0,50 m Plus II 5

6 Instrukser Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Instrukser Advarsler Følg bruksveiledningen Endringer på stillaset skal bare utføres av stillasbygger Hold lukene i lukeplattformene alltid lukket Aldri oppbevar materialer på fangstillaser eller beskyttelsestak Arbeidsplasser må aldri være plassert over hverandre Adgang til stillaset forbudt for uvedkommende! 30 cm Ikke overbelast stillasplattformene Vær obs. på faren for å falle ned mellom stillaset og bygningen Bruk bare eksisterende stiger og trapper til opp- og nedstigning Påse at gjennomgangen på plattformen er bred nok hvis det oppbevares materiale der Ikke hopp på stillasplattformene Ikke utsett stabiliteten til stillaset for fare som følge av gravearbeider 6

7 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Instrukser Generelle instrukser for stillasbygging/ sikkerhetsaspekter/vernetiltak Modulstillaset skal bare settes opp og tas ned av personer som har opplæring og tilstrekkelig med fagkompetanse til det ("kvalifisert person"). Når dette gjøres skal informasjonen i BG Bau "Handlingsveiledning for håndtering av arbeids- og beskyttelsesstillaser BGI /G II UV 663" samt bestemmelsene og vilkårene iht. standardene DIN 4420 og EN følges. Ved en objektsrelatert brukerinstruksjon skal entreprenøren utarbeide risikoanalyser under hensyntaken til gjeldende arbeidsvernbestemmelser og på grunnlag av disse ta stilling til hvordan tiltak for fallsikring kan tilrettelegges mest mulig hensiktsmessig. Det som kommer i betraktning er tekniske vernetiltak, personlig verneutstyr mot fall fra høyder (PSA) og spesialopplæring. Hvis risikoanalysen konkluderer med at PSA skal brukes, skal det brukes egnede festepunkter på modulstillaset. Det er ikke tillatt å bruke skadde stillaskomponenter. Disse skal straks skiftes ut med fullgode deler. Reparasjoner på arbeidsstillas-modulen skal bare utføres av arbeidsstillas-produsenten ALFIX GmbH. Les mer om dette i kapittelet Instrukser på side 9 Som ledd i overholdelse av virksomhetens gjeldende arbeidsvernbestemmelser er det plikt å utarbeide risikoanalyser for å vurdere hvilke tiltak som er påkrevd i forbindelse med spesielle forhold i hvert enkelt tilfelle. Risikovurderingen skal omfatte tiltak som er påkrevd i tilfelle en eventuell redningsaksjon. Stillaset skal, dersom det ikke brukes standard utførelse iht. denne monterings- og bruksanvisningen, dokumenteres i form av en statisk objektsrelatert beregning i hvert enkelt tilelle. Figurene som følger i denne produkthåndboken, er eksempler og må ikke ansees for å være obligatoriske. I denne monterings- og bruksanvisningen blir det brukt følgende sikkerhetsmerking: Fallfare Bruk PSA mot fall fra høyder Bruk hjelm Følg bruksanvisningen Adgang forbudt for uvedkommende Klatring utenpå forbudt 7

8 Instrukser OBS! Oppsetting, nedtaking og ombygging av stillaser skal alltid bare utføres under oppsyn av en autorisert person og av faglært personale. Kontroll og dokumentasjon Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Arbeidsstillasmodulen frigis først ved overleveringen av stillasbyggeren. I oppsettings-, nedtakings- og ombyggingsfasen er det stillasbyggeren som skal sikre at stillaset er tydelig merket med skiltet "Adgang forbudt for uvedkommende". Når monteringen er ferdig utført, plikter stillasbyggeren å utarbeide en skriftlig protokoll som danner grunnlaget for stillasmerkingen og som oppbevares i den gjennomsiktige mappen "Stillas sperret", og som dokumenterer at stillaset er frigitt. Av protokollen fremgår dessuten konfigureringen av stillaset i henhold til det planlagte bruksformålet. Stillasbrukeren skal gjøres oppmerksom på farer knyttet til bruk i strid med tilsiktet bruksformål. Endringer av ethvert slag i løpet av driftstiden, herunder også i delområder på stillaset, skal straks rapporteres til stillasbyggeren og skal kontrolleres i form av en ekstraordinær inspeksjon utført av en person som er oppnevnt og autorisert av stillasbyggeren. Kontrollprotokoll for armeringsstillaser og trappetårn (iht. 10 og 11i den tyske BetrSichV) Stillas nr. Oppdragsgiver: Dato: Stillasbygger: Byggeprosjekt: Stillastype: Arbeidsstillas Trappetårn Stillasklasse: Belastningsklasse Breddeklasse: W06 W09, Stillaskomponenter er øyensynlig uskadde Stabilitet: visuell kontroll av oppstillingsflaten Byggegrunn: (Oppdragsgiver plikter å skaffe til veie dokumentasjon på bæreevnen.) Systemkontroll: * Spindeluttrekk (maks. 50 cm) * Langsgående rigel på fotpunkthøyde *Avstivere * Oppganger/stiger * Forankring/støtte OBS: Vindlast bekledning (nett og liknende) er ikke tillatt * Hjul * Visuell kontroll av kileforbindelsene * Systemplattformer * Sidebeskyttelse * Trapper * Konsoller * Staxo 40-låseklips * * krysset av = kontrollert og funnet i orden Kontrollen sluttført og merking anbrakt testdato: Jevn fordelt last maks. 2,00 kn/m 2 (200 kg/m 2 ) Stillasbygger (evt. firmastempel): Størrelse (BxAH): Merknad: Dato: Underskrift - stillasbygger: Oppdragsgiver: Endringer på stillaset er bare tillatt utført av stillasbyggeren! Garantien bortfaller hvis endringene utføres av andre! 8

9 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Instrukser Fallsikringstiltak Ved oppsetting, nedtaking og ombygging av stillaset kan det være nødvendig å bruke personlig verneutstyr mot fall fra høyder (PSA), et fortløpende rekkverk, eller en kombinasjon av disse. Det er bare tillatt å bruke utstyr som oppfyller EN-standarden og gjeldende arbeidsvernbestemmelser gitt av faglige organisasjoner. Verneutstyret skal kontrolleres hvert år av en sakkyndig. OBS! Tiltak mot fall fra høyder er ikke påkrevd hvis arbeidsområdet ligger 0,30 m fra andre flater som er store nok og har tilstrekkelig bæreevne. Hvis det brukes PSA skal følgende minimumshøyder overholdes: Ved forankring av festemidler over hodet: 5,25 m (f.eks. tilkoblingsskive i plattformhøyde til neste plan) på rekkverkshøyde 1 m over plattingen Hvis målene mellom festepunktene og bunnen er mindre enn det som er angitt, er det fare for nedslag mot bunnen. Ved forankring over hodet kan det i tillegg også brukes høydesikringsutstyr (HSG). I visse tilfeller anbefales dette også i forbindelse med fortløpende rekkverk. 1 Festepunkter for "Personlig verneutstyr mot fall fra høyder" (PSA) Hvis det skal brukes personlig verneutstyr mot fall fra høyder (PSA), kan følgende festepunkter brukes: 1 Modul horisontalrigelet 1 m over plattingplan 2 Modul spiren 1 m over plattingplan 3 Tilkobling i tilkoblingsskiven 1 m over plattingplan Som festemidler skal det brukes karabinkroker i henhold til DIN EN 362 med en åpning 50 mm. Første gang man går på et stillasplan: Karabinkroken skal føres inn i tilkoblingsskiven til ytterspiren på utsiden av stillaset i plattinghøyde helt til anslaget. For å gjøre dette må man mens man står på stigen festne karabinkroken ovenfra i tilkoblingsskiven på utsiden. For monteringsarbeidet for øvrig kan ovennevnte festepunkter også brukes på frittstående vertikalspirer hvis stenderskjøten befinner seg under plattingflaten eller hvis vertikalspiren er forbundet med andre vertikalspirer ved hjelp av langs- eller tverrgående rigler. 2 3 OBS! For flere instrukser om PSA se BGI 5101, BGI 663. PSA-utstyr i henhold til EN 354 / 355 / 361 / 363. Festemiddelet mellom selen og karabinkroken må være egnet for skarpe kanter. 9

10 Instrukser Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Modul sparkebord Modul sparkebordet inngår som del av den foreskrevne tredelers sidebeskyttelse på stillasplanene. I tillegg til sparkebordet består den av modul horisontalrigler på den utvendige spiren i en høyde av 0,50 m og 1,00 m over plattformen. Modul sparkebordene har et spesielt beslag som gjør det mulig å bruke dem både på systemplattformer med U-oppheng og på plattformer med røroppheng. For å gjøre det må modulen sparkebord dreies rundt sin egen akse. Modul sparkebord med røroppheng Modulen sparkebord har beslag med slisser. De stikkes i langsgående retning inn bak kilene på modulen rigel og i tverrgående retning bak kilene på modulen horisontalrigel. På hjørnene kan modulene sparkebord krysses gjennom slissene i sparkebordbeslagene. Modul sparkebord med systemoppheng Sparkebordanordning på hjørnene Modul plattingholder Modulen plattingholder monteres etter at plattingene er ferdig montert. Avløftingssikringen settes opp ved dreining av de T-formede boltene helt til de faller i hakk. Plattingholder med T-formete bolter 10

11 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Instrukser Modul rigel Modulen rigel som systemplattingene plasseres på, kan fås i forskjellige lengder. 1,40 m Plattformer 4 x 0,32 m 0,73 m Brukseksempel modul rigel 1,40 m: 4x 0,32 m plattinger Instruks: Hver 2 x 0,32 m plattinger kan erstattes av 1 x 0,61 m platting OBS! Modulene rigel har forskjellige belastninger (punktlast/linjelast)! Bilde av plattingbreddeutvidelse med konsoll 0,39 m og 0,73 m innvendig. Modul konsoll 0,39 m Modul konsoll 0,73 m Modul spir 1,00 m Modul horisontalrigel 0,39 m Modul sparkebord 0,39 m Modul konsoll 0,39 m Modul spir 1,00 m Modul horisontalrigel 0,73 m Modul plattingholder 0,73 m Modul sparkebord 0,73 m Modul konsoll 0,73 m Modul konsoller Modul konsoller 0,39 m og 0,73 m for plattingbreddeutvidelse: Mulighetene for plattingbreddeutvidelse avhenger av forankringen og stabiliteten på stillaset. Alt etter de aktuelle forhold er bæreevnen på modulene konsoll som følger: 0,39 m: ved faglengde 3,07 m maks. belastningsklasse 4 med 300 kg/m² punktlast maks. 300 kg/konsoll 0,73 m: ved faglengde 3,07 m maks. belastningsklasse 3 med 200 kg/m² Punktlast maks. 400 kg/konsoll Modul konsoll 0,39 m med integrert plattingholder for en modul stillasplattform (bilde av enkeltkonstruksjon) Modul konsoll 0,73 m for to modul stillasplattformer (bilde av enkeltkonstruksjon) 11

12 Grunnlag Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Grunnlag OBS! Umiddelbart etter montasjen skal kilene slås fast til stopp med en hammer, fordi det ellers kan hende at noen av kileforbindelsene ikke er forsvarlig låst. 1 Rigelhodestykket skyves fra siden over hullskiven. Når dette gjøres ligger kilen vannrett oppå rigelrøret og holdes helt på plass ved hjelp av en nagle slik at den ikke kan gå tapt. Montering av knuteforbindelsene Monteringen er gjort med et par håndgrep. Som knuteforbindelse (rigel-fotstykkerør) har firmaet ALFIX valgt det kjente og vel utprøvde kilelåsprinsippet. En stabil knuteforbindelse oppnås ved dette prinsippet allerede når kilen er satt på for hånd. Absolutt fasthet oppnås ved å slå målrettet med en 500-g tung hammer mot kilen helt til den stopper. For å få en ytterst stiv og stabil forbindelse må hodestykket på kilen presses mot fotstykkerøret på øverste og nederste anleggsflate. Gå fram som følger: 2 Ved å løfte og stikke kilen inn i tilkoblingsskiven fastgjøres rigelen og 3 forbindes med fotstykket med hammerslag til stopp. 1 2 Tilkoblingsskiven har fire små hull som er plassert 90 forskutt i forhold til hverandre. Her monteres riglene for å oppnå en rett vinkel i grunnplanet. Den oppnås nærmest automatisk under fastkilingen. Mellom de små hullene er det avlange hull som muliggjør en variabel rigeltilkobling på ±15. Dermed kan det også dannes grunnplan som ikke ligger innenfor 90 -området. Så godt som alle vinkler er mellom to rigler mulig mellom 45 og Tilkoblingsskive OBS! Før hver bruk skal alle komponenter sjekkes for skader. Komponentene må verken være bøyde eller deformerte på noe vis. Kilen i rigelhodet må kunne bevege seg fritt og være effektivt sikret i tilkoblingen. 1 2 Ved nedtakingen skal modulknutene løsnes i omvendt rekkefølge. Når dette gjøres slås kilen ut nedenfra ved hjelp av en hammer helt til den kan trekkes opp av rigelhodet for hånd. 3 12

13 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Monteringsvarianter Monteringsvarianter Monteringsvarianter Følgende varianter er ment å være monteringseksempler som avviker fra standard utførelse og som krever særskilt dokumentasjon i form av en statisk beregning (typeberegning). Arbeidsstillasmodulen skal bare settes opp og tas ned av personer med adekvat opplæring og lang arbeidserfaring på dette området. Når slikt arbeid utføres skal informasjonen gitt av tyske BG Bau "Handlingsveiledning for håndtering av arbeids- og beskyttelsesstillas BGI /G II UV 663" og instruksene og føringene iht. DIN 4420 samt EN følges. For å overholde arbeidsvernbestemmelsene er det plikt å utarbeide risikoanalyser for å vurdere hvilke tiltak som er påkrevd i hver enkelt særskilt tilfelle. Risikovurderingen skal eventuelt omfatte tiltak som er påkrevd i forbindelse med en mulig redningsaksjon. Stabiliteten på stillaset skal dokumenteres i form av en statisk beregning relatert til objektet det til enhver tid gjelder hvis ikke standard utførelse brukes iht. denne monterings- og bruksanvisningen. 13

14 Monteringsvarianter: Armeringsstillas Armeringsstillas Det er et arbeidsstillas som kan flyttes med kran, som hovedsakelig brukes i forbindelse med armeringsarbeider. I standardutførelsen har armeringsstillasene maks. tre fag som er plassert rekkevis og de kan påbygges i høyden opptil en arbeidshøyde på 12,54 m avhengig av varianten det gjelder. Armeringsstillas Variant 1 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Oppstillingsplass = 1,40 m bredde x tilsvarende valgt faglengde; maks. oppstillingshøyde: 6,54 m (= arbeidshøyde 8,54 m) OBS! Minimumsbredden på et enkelt armeringsstillasfag er 3,07 m! Påbygning i høyden (med 2 m hver) 3,07 m Påbygning i bredden (med 2 m hver) 3,07 m eller 2,07 m Basis oppgang 3,07 m Basis breddeutvidelse 3,07 m eller 2,07 m 14

15 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Monteringsvarianter: Armeringsstillas OBS! Bildet svarer til maksimal oppstillingshøyde for denne varianten. Legg merke til instruksene ved arbeidsslutt og væromslag på side 19! Maksimal oppstillingshøyde 6,54 m 4,54 m 2,54 m 0,54 m B A C A B C 0,73 m 1,40 m 3,07 m; 2,07 m 1 Modul rigel 1,40m 2 Modul fotspindelholder 3 Modul standard-kobling 4 Modul stillasplattform 5 Modul diagonalsverte 6 Modul spindelskrue 15

16 Monteringsvarianter: Armeringsstillas ARMERINGSSTILLAS Grunnsystemer variant 1 og 2 med belastningsklasser 1-3; EN ; 0,75-2,00 kn/m² Variant 2 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Oppstillingsplass = 2,13 m bredde x tilsvarende valgt faglengde; maks. oppstillingshøyde: 10,54 m (= arbeidshøyde 12,54 m) OBS! Minimumsbredden på det enkelte armeringsstillasfeltet er 3,07 m! Påbygning i høyden (med 2 m hver) 3,07 m Påbygning i bredden (med 2 m hver) 3,07 m eller 2,07 m Basis oppgang 3,07 m Basis breddeutvidelse 3,07m eller 2,07 m 16

17 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Monteringsvarianter: Armeringsstillas OBS! Bildet tilsvarer en maksimal oppstillingshøyde for denne varianten. Legg merke til plasseringene og antall trykkankre som kreves for de ulike høydene samt instruksene for forankring og atferd ved arbeidsslutt og væromslag på side 19! Maksimal oppstillingshøyde 10,54 m 8,54 m 6,54 m 4,54 m 2,54 m 0,54 m B A C A B C 0,73 m 2,13 m 3,07 m; 2,07 m 1 Modul rigel 0,73m 2 Modul horisontalrigel 1,40m 3 Modul fotspindelholder 4 Modul standard-kobling 5 Forankring 6 Modul stillasplattform 7 Modul diagonalstag 200/140cm 8 Modul spindelskrue 17

18 Monteringsvarianter: Armeringsstillas Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul OBS! Sikre alle spireforbindelser med Staxo 40-låseklips! For å sikre bunnskruene skal det monteres modul fotspindelholdere og modul spindelskruer! Flytting med kran Løfteremmene skal festnes til spirene som vist på bildet. Når dette gjøres, skal man sørge for at remmene festnes rett under hullskiven på det øverste plattingplanet. Løfteremmene skal være såpass lange at det oppstår en helningsvinkel på Ved behov skal man i tillegg bruke 4-parts kjettingskrev. Bruk løfteremmer av tekstil og 4-parts kjettingskrev! F- Opplagerkraft per stillasaksel Egenvekt i kg / maks. opplagerkraft F i kn Oppstillingshøyde i m 3,07 m 5,14 m 6,14 m 7,21 m 8,21 m Variant 1: Oppstillingsplass 1,40 m 9,21 m 2,22-2,54 340/3,7 550/7,2 610/7,2 760/7,2 820/7,2 890/7,2 4,22-4,54 530/5,6 850/10,7 950/10, /10, /10, /10,7 6,22-6,54 710/6, /12, /12, /12, / 12, / 12,4 Variant 2: Oppstillingsplass 2,13 m 2,22-2,54 350/3,8 570/7,2 640/7,2 790/7,2 850/7,2 920/7,2 4,22-4,54 550/5,6 880/10,7 980/10, /10, /10, /10,7 6,22-6,54 720/6, /12, /12, /12, /12, /12,4 8,22-8,54 900/7, /14, /14, /14, /14, /14,1 10,22-10, /8, /15, /15, /15, /15, /15,7 18

19 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Monteringsvarianter: Armeringsstillas Forankring På armeringsstillaser med 8,22 m oppstillingshøyde og oppover skal det sørges for tilstrekkelig stabile forankringer med trykkankre under plattingnivå 6,22-6,54 m for hver stillasaksel. Ankerunderlagets bæreevne skal dokumenteres på stedet. Forankringen skjer ved hjelp av stillasrør som festnes med normalkoblinger på spirene under hullskivene og som støtter seg mot forskalingen. Røret har en modul rørkopp for å forhindre at det påfører forskalingen skader. Oppstillingshøyde i m Trykkrefter i kn Variant 1 Oppstillingsplass 1,40 m Variant 2 Oppstillingsplass 2,13 m 2,22-2,54 ingen støtte* ingen støtte* 4,22-4,54 ingen støtte* ingen støtte* 6,22-6,54 ingen støtte* ingen støtte* 8,22-8,54 ikke mulig 0,9 10,22-10,54 ikke mulig 1,1** OBS! For armeringsstillaser med oppstillingshøyde på 10,22-10,54 m gjelder spesielle vilkår: Armeringsstillaser skal dimensjoneres med kravene til dagsstillaser. Vindhastighetstrykk q = 0,2 kn/m². "Arbeidsvind" tilsvarer 8 Beaufort (62-74km/h). På armeringsstillasene variant 2, oppstillingshøyde 10,22-10,54 m er det en begrensning for dagsvinden på 6 Beaufort (39-49 km/h). Bruk av arbeidsvind på 8 Beaufort krever ved denne oppstillingshøyden en trekk- og trykkfast forankring under plattformnivå 6,54 m, rettvinklet og parallell i hver akse som gjennomgående anker via inner- og ytterspir Det er tillatt å reise armeringsstillaser på inntil 8,54 opptil angitt vindstyrke uten forankring dersom disse settes opp foran eksisterende veggforskalinger eller lukkede veggflater, eller disse - alt etter oppstillingshøyde - blir utstyrt med trykkankre. Se også tabellen. Ved høyere vindhastigheter, daglig etter arbeidsslutt og ved plutselige skift i værforhold skal armeringsstillasene sikres mot velting! Til det kan man f.eks. gjøre følgende: 1. Forankring med stillasankre Trekk- og trykkfast, rettvinklet og parallelt på egnet underlag under plattformplan 6,22-6,54 m. Se også side Koble sammen flere armeringsstillaser for å få større oppstillingsplass. Forholdet mellom stillashøyde og oppstillingsflaten bør da være på 3 til 2. * For armeringsstillasene i angitt oppstillingshøyde kreves det ingen forankring eller trykkstøtte ved vindstyrker opptil 8 Beaufort, hvis disse stillasene står foran en eksisterende veggforskaling eller lukket veggflate og hvis de sikres forsvarlig etter arbeidsslutt og ved endrede værforhold. ** Bare mulig ved måling av dagens vindstyrke (6 Beaufort). Ved høyere vindhastigheter kreves en trekk- og trykkfast forankring under plattingnivå 6,54 m. 19

20 Monteringsvarianter: Armeringsstillas Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul 1 Først skal modul bunnskruene posisjoneres i planlagt langs- og tverrgående avstand ved hjelp av modul horisontalrigel. Om nødvendig skal det brukes lastfordelende underlag (utlikningsplater, trebjelker, kantet trevirke). På underlag med helning trengs kileformete utlikningsplanker. Montering 1 2 Opplagerpunktene skal plasseres på et underlag med tilstrekkelig bæreevne slik at tyngdekreftene fra stillaset kan ledes videre til byggegrunnen. Modul koblingskravene stikkes på modul bunnskruen og kobles sammen med modul horisontalriglene og modul riglene til ønsket faglengde. Når dette gjøres skal helningen i terrenget utliknes ved regulering av mutterne på modulen bunnskrue. Ved høydeutlikningen er det best å begynne med høyeste punktet i terreget. 2 Det skal sikres at undergrunnen har tilstrekkelig bæreevne. Om nødvendig skal det brukes egnede underlag. OBS! Modul bunnskruene skal ikke være lenger enn maks. foreskrevet uttrekkslengde på 45 cm, ellers er det fare for sammenstyrting. 3 Før kilene slås fast, må den vannrette posisjonen til modulen horisontalrigel stilles inn med vater. Den rettvinklede posisjonen kontrolleres. Etter fastkilingen ligger stillasgrunnplanen fast, slik at resten av monteringsarbeidet lett kan utføres uten omfattende utlikningsarbeide. 3 20

21 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Monteringsvarianter: Armeringsstillas 4 Inn i modulen rigel henger man inn modul stillasplattformer, to i hvert fag. Disse skyves helt inn mot veggflaten som skal bearbeides. 4 5 Låseklipsene tas ut av modul standardkoblingene og det settes en modul standardkobling på hver av modul riglene. Deretter monteres låseklipsene på igjen. 5 6 Neste skritt er å montere modul plattingholderene på modulen rigel. 6 7 Modulene spir 3,00 m settes på modulene koblingskrave på innsiden av stillaset og forbindes i langsgående retning i en høyde av 2 m med modulene horisontalrigel. 7 21

22 Monteringsvarianter: Armeringsstillas Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul 8 Også i 2 m høyde monteres modulen rigel 0,73 m montert i en vinkel på 90 i forhold til modulene horisontalrigel. 8 9 Deretter blir modulene spir 3,00 m satt på modulen standard kobling og kobles straks sammen med modulen rigel 0,73 som allerede er montert. Forbindelsen mellom modulen spir og modulen standard tilkobling plasseres en Staxo 40 låseklips. OBS! Sørg under monteringen av Staxo 40-låseklipsene for at boringen i spiren går i flukt med boringen i standard-koblingen Nå kobles den sist monterte modulen spir med modulen horisontalrigel sammen i 2,0 m høyde i langsgående retning

23 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Monteringsvarianter: Armeringsstillas 11 Først henges en modul stillasplattform med luke inn i modulen rigel i 2,0 m høyde. Det er viktig at åpningen på modulen stillasplattformen med luke peker inn mot midten av stillaset. I de andre fagene blir det satt inn modul stillasplattformer Neste skritt er å montere modulen horisontalrigel og modulene diagonalstag i langsgående retning som vist. I tversgående retning monteres modulene diagonalsverte. Modul fotspindelholderne monteres på innerspirer, og gjengerør üå modulen bunnskrue som er synlige i modulen koblingskrave, sikres ekstra med spindelskruer. 12 OBS! Modulen monteringsrekkverket virker bare i stillasfagene 2,57 m og 3,07 m. Hvis det i tilslutning til basisoppgangen monteres modulfag som er mindre enn 2,57 m, skal modulen monteringsrekkverk brukes på basisoppgangen og egnet PSA (personlig verneutstyr mot fall fra høyder) hvis personer skal gå på de tilgrensede modulfagene! Se også informasjonen om dette på side Før man begynner å gå på første etasje skal modul monteringsrekkverk monteres som sidebeskyttelse på hele stillasbredden. Det henges inn et modul monteringsrekkverk i kroken på modul monteringsspiren. Deretter monteres modul monteringsspiren på hjørnetytterspir på stillaset. 23

24 Monteringsvarianter: Armeringsstillas Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul På utsiden av modul stillaset henges modulen monteringsstolpe med den nederste gaffel inn i hullskiven 1 m under stillasplanet det gjelder Lukk luken etter at man har gått på første etasje. Nå monteres de resterende modul horisontalriglene som sidebeskyttelse. Hvis armeringsstillaset ikke settes opp foran en lukket flate og det derfor skal brukes personlig verneutstyr mot fall fra høyder (PSA) under monteringen, skal det sørges for at det brukes slike festepunkter for PSA som beskrevet på side 9. Det er ikke tillatt å bruke modulen monteringsrekkverk som festepunkt for PSA. Det samme gjelder hvis en basisoppgang eller en basis utvidelse 3,07 m kobles sammen med en bais utvidelse mindre enn 2,07 m. I slike tilfeller skal PSA alltid brukes kombinert med modulen monteringsrekkverk. Les mer om dette på side OBS! Følg samme monteringsrekkefølgen som vist på bildet! 15 Modulen plattingholder monteres på dette stillaslaget på modulen rigel. 16 Til slutt monteres modul sparkebordene (se side 10)

25 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Monteringsvarianter: Armeringsstillas 17 Hvis armeringsstillaset skal påbygges i høyden, skal man nå sette modulene spir 2,00 m på modulene spir 3,00 m og straks sikre dem med Staxo 40-låseklips. Deretter kobles de påsatte modulene spir i langs- og tverrgående retning sammen med modulen horisontalrigel og modulen rigel i 2,0 m høyde Neste skritt er å henge modulen stillasplattform med luke inn i modulen rigel. Når dette gjøres skal man påse at lukeåpningen plasseres vekselvis. Dessuten monteres nå modulene stillasplattform i de andre fagene. Deretter blir det på denne etasjen montert inn en modul diagonalstag i langsgående retning. Dette gjøres parallelt til etasjen under

26 Monteringsvarianter: Armeringsstillas Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul 19 Før man begynner å gå på neste etasje, må et modul monteringsrekkverk 2,0 m monteres høyere inn. Fra stigen på modulen stillasplattform med luke skal modulen horisontalrigel 0,73 m monteres før man kan gå på stillasplanet Etter at man har steget opp på første etasje, skal gjennomgangsluken lukkes. Nå skal de resterende modulene horisontalrigel monteres på som sidebeskyttelse OBS! Følg samme monteringsrekkefølge som vist på bildet! På dette stillasplanet skal modulen plattingholder monteres på modulen rigel. Til sist monteres modulene sparkebord (se side 10). Om nødvendig kan man nå demontere modul monteringsrekkverket. Dette gjøres i motsatt rekkefølge i forhold til monteringen. Man kan også velge å la rekkverket være på hele tiden mens stillaset er i bruk. Forankringen skal skje så snart den foreskrevne ankerhøyden er nådd (se side 19)

27 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Monteringsvarianter: Armeringsstillas Demontering Armeringsstillasene demonteres i motsatt rekkefølge i forhold til monteringen. Komponenter som er løsnet, skal straks tas av og legges ned på bakken. Aldri kast materialet ned. Først skal modulen monteringsrekkverk monteres igjen på øverste plan. 27

28 Monteringsvarianter: Trappetårn Trappetårn Trappetårnene har en grunnflate på 3,07 m x 1,40 m. Det dreier seg om trappetårn som kan flyttes med kran og som skal brukes som byggetrappetårn med belastningsklasse 3 i henhold til EN med 2 kn/m² og tilsvarer etter denne standarden trappeløpet i klasse "A". Trappetårn Variant 1: parallelt plassert trappeløp Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Utstigningsnivå De parallelle trappetårnene brukes for å komme opp på stillasetasjene og har en trappeavsats i stål for hver 2. meter i høyden. Mellomnivå Basisnivå 28

29 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Monteringsvarianter: Trappetårn OBS! På figuren vises maksimal oppstillingshøyde for denne varianten i henhold til typeberegningen. Vennligst følg instruksene for forankring på side 33. Maksimal oppstillingshøyde ,54 m 8,54 m A B 1,40 m 3,07 m 6,54 m 1 Modul trappeavsats 2 Modul stillasplattform 3 Modul innvendig rekkverk 4 Modul alu trapp 5 Modul utvendig rekkverk 6 Modul kilekobling 7 Modul fotspindelholder 4,54 m 4 2,54 m 0,54 m A B 29

30 Monteringsvarianter: Trappetårn Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Trappetårn Trappetårnene har en grunnflate på 3,07 m x 1,40 m. Det dreier seg om trappetårn som kan flyttes med kran og som skal brukes som byggetrappetårn med belastningsklasse 3 i henhold til EN med 2 kn/m² og tilsvarer etter denne standarden trappeløpet i klasse "A". De skiftvise trappetårnene brukes til å komme opp på et arbeidsnivå som i den øverste oppstillingshøyden dannes av en avsats av stål. Variant 2: vekselsidig plassert trapp Utstigningsnivå Mellomnivå Mellomnivå, motsatt retning Basisnivå 30

31 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Monteringsvarianter: Trappetårn OBS! På figuren vises maksimal oppstillingshøyde av denne varianten i henhold til typeberegningen. Legg merke til instruksene for forankring på side 33. Maksimal oppstillingshøyde ,54 m 8,54 m A B 1,40 m 3,07 m 6,54 m 1 Modul trappeavsats 2 Modul stillasplattform 3 Modul alu trapp 4 Modul innvendig rekkverk 5 Modul utvendig rekkverk 6 Modul kilekobling 7 Modul fotspindelholder 4,54 m 2,54 m 0,54 m A B 31

32 Monteringsvarianter: Trappetårn OBS! Sikre alle spirforbindelsene med Staxo 40-låseklipser! Monter modulen fotspindelholder for å sikre bunnskruene! Løfting med kran Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Plasser løfteremmene på modulen spir som vist på bildet. Påse at de er plassert rett under hullskiven på den øvre plattformen. Bruk løfteremmer som er lange nok slik at det dannes en helningsvinkel som er mindre enn 60. Om nødvendig skal det i tillegg brukes 4-punkts vaierskrev. Bruk løfteremmer i tekstil og 4-punkts vaierskrev! F - Opplagerkraft Egenlast i kg ved stillasbredde på 1,40 m / maks. opplagerkraft F i kn på hvert fotpunkt Parallell trapp Vekselsidig trapp Oppstillingshøyde i m 3,07 m 3,07 m 2,22-2, / 2,8 280 / 3,5 4,22-4, / 5,4 564 / 5,2 6,22-6, / 8,0 758 / 6,7 8,22-8, / 10,5 952 / 8,0 10,22-10, / 11, / 9,5 32

33 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Monteringsvarianter: Trappetårn Forankring Forankre trappetårnene trekk- og trykkfast i tråd med instruksene nedenfor. Dette gjøres med stillasrør og forankringselementer som fastgjøres i undergrunnen. Dokumentasjon av forankringsgrunnen iht. angitte ankerkrefter skal dokumenteres på stedet. OBS! Opplagerkrefter på hvert forankringspunkt: parallelt til veggen: 1,8 kn i rett vinkel til veggen: 2,4 kn Forankring av trappetårn Oppstillingshøyde i m Forankring under plattformplan 4,22-4,54 4,22-4,54 m 6,22-6,54 4,22-4,54 m 8,22-8,54 4,22-4,54 m og 8,22-8,54 m 10,22-10,54 4,22-4,54 m og 10,22-10,54 m 45 cm Normalkoblinger Dreiekoblinger Forankringspunkter på trappetårnet ved en oppstillingshøyde på 10,25 m Forankringspunkter på trappetårnet ved en oppstillingshøyde på 8,25 m Forankringspunkter på trappetårnet ved en oppstillingshøyde på 4,25 m og 6,25 m A B C A Stålrør 48,3 x 3,2 mm, ca. 3,50 m lengde, fastgjort i kryss med dreiekoblinger på tverrørene (forankringsrørene) nærme veggen og med normalkoblinger på vertikalspirene. B To tverrør (forankringsrør) av stålrør 48,3 x 3,2 mm på hver av sidene, med ca. 2,00 m lengde: Festet med to normalkoblinger hver på vertikalspirene under plattformplan; alternativt til dette kan det brukes et stålrør 48,3 x 4,05 mm på hver av sidene. C Langsgående rør på veggsiden 48,3 x 3,2 mm; ca. 3,50 m langt: Fastgjøringen til veggen skjer ved hjelp av normalkoblinger på det langsgående røret som er fastgjort på veggsiden med DOKA forankringselementer. 33

34 Monteringsvarianter: Trappetårn 1 Først skal modulen bunnskrue posisjoneres i planlagt langs- og tverravstand ved hjelp av de utlagte modulene horisontalrigel. Om nødvendig skal det brukes lastfordelende underlag (utlikningsplater, trebjelker, kantet trevirke) under. På underlag med helning skal man ha kileformet tre under. Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Montering av vekselsidig plassert trappeløp 1 2 Opplagerpunktene skal være på underlag med tilstrekkelig med bæreevne for at kreftene som kommer fra stillaset, ledes videre til byggegrunnen. Modul koblingskravene settes på modul bunnskruene og kobles sammen med modul horisontalriglene og modul riglene i ønsket faglengde. Når dette gjøres skal helningen i terrenget utliknes ved at man justerer mutterne på modul bunnskruen. Det er best å starte høydeutlikningen på høyeste punktet i terrenget. 2 OBS! Modulene bunnskrue skal ikke være lenger enn maksimal foreskrevet uttrekkslengde på 32 cm, ellers er det fare for sammenstyrting. 3 Før kilene slås fast, må modulen horisontalrigel stilles i horisontal stilling ved hjelp av vater. Den rettvinklete posisjonen skal kontrolleres. Etter kilingen har man stillasets nøyaktige grunnplan. Stillaset kan deretter monteres uten at omfattende utlikningsarbeider blir påkrevd. 34

35 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Monteringsvarianter: Trappetårn Modulene spir 3,00 m settes på modul koblingskravene og kobles sammen i langsog tverrgående retning i 2,00 m høyde med modul horisontalriglene og modul plattformriglene. Når dette gjøres skal man påse at modul plattformriglene og modul horisontalriglene er plassert vekselvis 1,40 m. Hvis trappetårnet kan flyttes med kran, må det monteres modul fotspindelholdere på alle fire modul spirer Modul horisontalrigel 2 Modul rigel 5 Deretter blir første modul alu trappen montert og tilkoblet som vist på bildet og modulene diagonalstag påmontert. Fra de øverste trinnene på alu trappen blir nå modul horisontalrigelen 1,40 m montert som sidebeskyttelse. På modul riglene på nederste avsats på modul alu trappen settes en modul plattingholder. 5 35

36 Monteringsvarianter: Trappetårn Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul 6 Etter at modul kilekoblingene er montert på modulene spir nede på modulen alu trapp, fastgjøres modulen utvendig rekkverk som vist på bildet. Foran oppgangen til neste etasje skal modulen monteringsplattform (en modul stillasplattform 1,40 m med røroppheng) settes opp overfor øverste trappeavsats på den langsgående modulen horisontalrigel. OBS! Bruk modul monteringsrekkverk for resten av monteringsarbeidet. Om nødvendig skal det i tillegg brukes personlig verneutstyr mot fall fra høyder (les mer om personlig verneutstyr mot fall fra høyder [PSA] på side 9). 7 To modul stillasplattform 32/307cm legges på modulen monteringsplattform og henges på den andre siden i den frie modulen rigel ved siden av øverste trappeavsats. Inner- og utsiden av trappetårnet sikres i langsgående retning med modul monteringsrekkverk. Modul spirparet som befinner seg over trappeavsatsen, kobles 2,0 m over øverste trappeavsats med en modul horisontalrigel eller modul rigel (alt etter planlagt høyde på trappetårnet). Denne rigelen brukes som festepunkt for det påfølgende arbeidet. Til arbeidet som følger fra nå av, skal det brukes personlig verneutstyr mot fall fra høyder (PSA) kombinert med høydesikringsutstyr (HSG). Les mer om bruken av personlig verneutstyr mot fall fra høyder (PSA) på side 9. Bruk av modul monteringsrekkverk som festepunkt for PSA er ikke tillatt. 6 PSA og HSG Trappekilekobling Festepunkt for PSA for det påfølgende arbeidet 7 36

37 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Monteringsvarianter: Trappetårn Hvis det er påkrevd å flytte festepunktet under monteringsarbeidet til ikke sikrede områder, skal det brukes annet oppsettingsutstyr i tillegg til HSG (f.eks. Y-line)! Først skal stillaskroken på HSG settes i modulen rigel i hodehøyde. Dette kan gjøres i overgangsområdet mellom U-profilen og modulen rigel og tilkoblingshodet. OBS! Når foreskrevet forankringshøyde (se side 33) er nådd, skal trappetårnet straks forankres! 8 8 Fra modulen stillasplattform og monteringsplattformen skal det først monteres modul horisontalrigler 3,07 m og 1,40 m som håndlist hele veien rundt i hullskivene 1,0 m over plattinghøyde og deretter påsettes modulen spir 2,00 m som straks sikres med Staxo 40-låseklips. Disse blir igjen koblet sammen med hverandre i langsog tverrgående retning med hhv. modul horisontalrigler eller modulen rigel i 2,0 m høyde. Alt etter den endelige høyden på trappetårnet må man her sørge for vekselvis plassering av modul horisontalriglene/modulriglene. 9 9 Etter monteringen av modul diagonalstagene og modulen innvendig rekkverk på modulen alu trapp, skal modul stillasplattformene som tidligere ble brukt som monteringshjelp, demonteres og disse blir da lagt på monteringsplattformen og trappeavsatsen for montering av neste modul alu trapp. 37

38 Monteringsvarianter: Trappetårn Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Herfra skal neste modul alu trapp monteres. Montøren som skal utføre arbeidet, skal være sikret med PSA og HSG på den langsgåemde modul horisontalriglen på høyde med hodet. Monteringen skal utføres av to personer. 10 Etter at neste modul alu trapp er ferdig montert, skal modul monteringsspirene på neste etasje monteres inn, modul stillasplattformene som ligger på trappeavsatsen og modul monteringsplattformen mellomlagres på alu trappeløpet og monteringsplattformen i neste etasje monteres inn. Modulen rigel 1,40 m som nå er komplett belagt med trappelementer, får deretter en modul plattingholder. Montøren som utfører dette arbeidet, skal være sikret med PSA og HSG på de langsgåemde modul horisontalriglene Etter monteringen av de neste modul horisontalriglene 1,40 m på frontsiden skal modulen utvendig rekkverk påmonteres. Hvis trappetårnet ennå ikke har fått sin endelige høyde ennå, skal man fortsette monteringen som beskrevet ovenfor

39 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Monteringsvarianter: Trappetårn 12 Er trappetårnets endelige høyde nådd, blir det hengt inn en avsats av modul stillasplattform og modul horisontalrigel som sidebeskyttelsesrekkverk. Festepunktene for PSA er i denne forbindelse først og fremst de langsgående modul horisontalriglene på plattformhøyde og de øvre modul horisontalriglene så snart disse er på plass. Hvis det er påkrevd å flytte festepunktene til ikke sikrede områder, skal det brukes annet oppsettingsutstyr i tillegg til HSG (f.eks. Y-line) Etter montering av modulen innvendig rekkverk på siste modul alu trapp og etter monteringen av modulen trappeavsats, skal modulen plattingholder monteres på dette planet. Modulen monteringsrekkverk kan nå demonteres, eller man kan velge å ha den på helt til trappetårnet skal demonteres

40 Monteringsvarianter: Trappetårn Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Demontering Trappetårnene demonteres i motsatt rekkefølge i forhold til monteringen. Komponenter som er løsnet, skal demonteres med det samme og legges på bakken. Aldri kast materialer ned. Man skal begynne med å sette opp sidebeskyttelsesrekkverket på øverste plan. 40

41 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Monteringsvarianter: Flyttbart arbeidsstillas Flyttbart arbeidsstillas Montering 1 2 Tillatt belasting på det flyttbare arbeidsstillaset er 2 kn/m² i henhold til belastningsklasse 3 DIN EN Før montering og bruk av det flyttbare arbeidsstillaset skal man lese grundig gjennom monterings- og bruksanvisningen. 2 kn/m 2 belastningsklasse 3 DIN EN Det er bare personer som har fått opplæring basert på denne monterings- og bruksanvisningen som har lov til å sette opp, ta ned og bruke det flyttbare stillaset. Monteringen og nedtakingen skal utføres av minst to personer. Maksimal oppstillingshøyde (plattformhøyde) er 4,40 m. Det er ikke tillatt å øke denne høyden ved hjelp av kasser, stiger eller annet Før monteringen skal følgende punkter kontrolleres: Underlaget skal være plant og ha tilstrekkelig bæreevne. Det skal ikke være hindringer ved eller rundt stedet hvor det flyttbare stillaset settes opp. Skadde deler, deler med feil eller deler som ikke hører med til systemet, skal fjernes. De tillatte vindforholdene skal muliggjøre en montering. Monterings- og bruksanvisningen skal oppbevares på stillasets brukssted. I forbindelse med oppsetting og nedtaking skal plattingflatene/ mellometasjene være plassert på en slik måte at den loddrette avstanden mellom plattingflatene ikke er over 2,10 m. Kontroller etter monteringsarbeidet at alle forbindelser er fullstendige og sitter fast på plass. Første gang man går på en plattingflate må avstanden fra bakken til overkanten av plattingen ikke være større enn 60 cm. Maks. loddrett avstand mellom de forskjellige plattingplatene må ikke være over 4,20 m. maks. 0,60m maks. 2,10m maks. 4,40m 41

42 Monteringsvarianter: Flyttbart arbeidsstillas Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Bruk Oppsetting, nedtaing og bruk av flyttbare arbeidsstillas utenfor lukkede rom er bare tillatt ved vindhastighetsstyrker opptil 6 Beaufort. Unngå vannrette og loddrette lastepåvirkninger som kan medføre at det flyttbare arbeidsstillaset velter. Det er ikke tillatt verken å løfte eller flytte det flyttbare arbeidsstillaset ved hjelp av stabler, truck eller liknende. Det er ikke tillatt å flytte det flyttbare arbeidsstillaset hvis det befinner seg personer eller løse gjenstander oppå plattingflatene. For å kunne flytte på det flyttbare arbeidsstillaset, må man først løsne hjullåsen. Etter flyttingen skal hjulene låses igjen med hjullås. Demontering Rekkefølgen ved demonteringen av d flyttbare arbeidsstillaset er motsatt rekkefølgen i forhold til monteringen. Kontroll, stell og service OBS! Avvik fra denne monteringsog bruksanvisningen er ikke tillatt! Det er bare produsenten som har lov til å utføre konstruksjonsmessige endringer på det flyttbare arbeidsstillaset! Stillaskomponentene skal håndteres og transporteres varsomt for å unngå skader. Alle komponenter skal kontrolleres for skader. Det skal kontrolleres at alle bevegelige deler virker som de skal og om de er tilsmusset. Skadde komponenter skal skiftes ut, sendes inn til reparasjon hos produsenten eller tilintetgjøres. 42

43 Brukerinformasjon Arbeidsstillas modul Monteringsvarianter: Flyttbart arbeidsstillas Generell informasjon Montering, ombygging, demontering og bruk av det flyttbare arbeidsstillaset skal alltid bare foregå i samsvar med denne monterings- og bruksanvisningen eller i samråd med produsenten. Denne monterings- og bruksanvisningen skal alltid være lett tilgjengelig på bruksstedet! Hvis det flyttbare arbeidsstillaset overleveres til tredje, skal monterings- og bruksanvisningen følge med. Det skal brukes fotvern og hjelm til alle arbeidsoppgaver. Flyttbare arbeidsstillaset som brukes ute i det fri eller i åpne bygninger skal ved vindstyrker over 6 Beaufort (store greiner beveger seg, hvinelyder fra elektriske ledninger som henger fritt, vanskelig å bruke paraply), eller ved arbeidsslutt flyttes bort til et område som er beskyttet mot vind, eller sikres mot velting ved hjelp av egnete tiltak (f.eks. trekk- og trykkstabil kobling til et byggverk) eller tas ned. Stillaset skal settes helt loddrett ved hjelp av utlikningsspindler. Vertikalrammeskjøter skal sikres ved hjelp av Staxo 40 låseklips mot utilsiktet utløfting. Det er bare tillatt å bruke originale ALFIX ballastvekter. Før bruk skal det kontrolleres at monteringen er utført forskriftsmessig og korrekt. Oppgangen til arbeidsplattformen skal bare skje på innsiden av stillaset. Plattingflatene med luke skal plasseres vekselvis. Lukene skal lukkes igjen etter at man har gått gjennom dem. Folk som jobber oppå flyttbare arbeidsstillaset, må aldri lene seg opp mot sidebeskyttelsen. Det flyttbare arbeidsstillaset må aldri flyttes hvis der befinner seg noen folk eller løse gjenstander på dem. 11 Det er bare tillatt å flytte arbeidsstillaset på plane underlag med tilstrekkelig med bæreevne og bare i langsgående retning eller via hjørnet. Under flyttingen skal helningen på oppstillingsunderlaget ikke være større enn 3 %. Spesielt skal man være oppmerksom på hindre i store høyder! Etter flyttingen av det flyttbare arbeidsstillaset skal man kontrollere om det står loddrett og om alle hjul har bakkekontakt. Hvis ikke, må stillaset utrettes på nytt som beskrevet i avsnittet "Monteringsvarianter" på side 13 og utover. 43