Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Rammestillas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Rammestillas"

Transkript

1 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Rammestillas Typegodkjenningsbevis nr

2 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 rammestillas 2:16 Allment Plettac SL70-Alu/SL70/SL100 rammestillas er et prefabrikert byggestillas i aluminium med bredden 0,739 m samt i med bredden 0,739 m og 1,065 m, sentrumavstand mellom spirer. Faglengdenes mål er,, og 3,00, sentrumavstand mellom spirer. Plettac SL70-Alu/SL70/SL100 rammestillas tilvirkes i Tyskland av ALTRAD plettac assco GmbH. Plettac SL70-Alu/SL70/SL 100 er typegodkjent i Sverige av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i henhold til typegodkjenningsbevis 14 og oppfyller kravene i henhold til arbeidsmiljøverkets forskrifter AFS 70/100 med endringer AFS1994:14, AFS 1995:07, AFS 2003:05. AFS 2004:4 og AFS 2011:08. Plettac SL70-Alu og SL70 er typegodkjent til lastklasse 3 (2,0kN/m²). Plettac SL 100 er typegodkjent til lastklasse 3-0 (6,0-6,SL100/m²). Komponentene som skal anvendes ved monteringen av stillaset skal kontrolleres innen montering, slik at disse ikke skades, skadet materiale må ikke anvendes. Monteringen i denne anvisningen angir en standardutførelse, avvik er mulig ettersom dette gjøres av fagkyndig person. Beregninger kan være nødvendig. Kontakt leverandøren hvis du har spørsmål. Forutsetninger Bygghøyder

3 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 rammestillas 3:16 Forutsetninger Samtlige plattformnivå skal være lastet med plattformer. Doble beskyttelsesrekkverk og sparklister skal være montert på utsiden og gavlsider ved plattformnivå fra 2,0 m høyde. Diagonalstag skal monteres tårnvis i hvert femte fag og alltid i ytterfaget når de monteres tårnvis. Diagonalstaget kan til og med monteres som langkryss, maks 5 fag. Arbeid må utføres på et plattformnivå. Stillaset skal veggforankres på hver fjerde høydemeter så nære rammestillaset som mulig. Den laveste forankringen får maksimalt plasseres 4,60 m over bakken. V-forankringer som kan oppta horisontale krefter skal anvendes ved minst hver femte ramme i lengden på hvert forankringsnivå og alltid i ytterfaget. Rørkoblinger som anvendes skal være typekontrollerte. Tillatt spirlast (maksimal last per rammeben) Reaksjonskrefter i underlaget.

4 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 rammestillas 4:16 Montering Planlegg stillasmontasjen før du begynner å montere. Legg ut rekkverket for å vite hvor bunnskruenes plassering blir. Legg også ut et diagonalstag i det første faget. Bunnskruene skal plasseres på matte (f.eks. tre) ettersom underlaget ikke har tilstrekkelig bæreevne. Bunnskruenes utskruing skal maks være 50 cm. Monter et horisontalrekkverk på bunnfestene. Tre på den første rammen i de ytre bunnskruene. Monter et horisontalrekkverk på rammens rekkverkstapp og la den andre siden stå støtt mot bakken. Tre på den andre rammen og monter diagonalstagets ene siden i rammens diagonaltapp (plassert på rammens øvre og ytre spire), la den andre siden stå støtt mot bakken. Begynn å montere der marknivået er som høyest. Begynn med å montere 2 st bunnfester for diagonalstag og horisontalrekkverk (se innfelt bilde) i bunn på de to ytre bunnskruene i startfaget. Tre deretter rammene på bunnskruene. Monter horisontalrekkverkets andre side i den andre rammen. Monter diagonalstagets andre side i bunnfestet på den første rammen. Legg i en plattform samt mål med et vaterpass i begge de tekniske tegningene. Kontroller at avstanden mellom vegg og plattform er maks 30 cm. Fortsett monteringen med å montere et horisontalrekkverk på den andre rammen. Tre på den tredje rammen og monter den andre siden av horisontalrekkverket i rammen. Bare første horisontalrekkverk behøver å monteres i første rammen under den første plattformen. Doble rekkverk skal alltid monteres fra 2 meters høyde samt om det finnes risiko for fall. Kontroller at plattformen ligger rett i rammens tapper.

5 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 rammestillas 5:16 Montering Pass på å montere bunnfester i hver femte fag for plassering av horisontalrekkverk i bunnen samt diagonalstag. Diagonalstaget kan monteres tårnvis eller som langkryss. Monteres diagonalstagene tårnvis skal de plasseres i hvert femte fag og alltid i ytterfaget. Begynn å montere neste plattformnivå med 2 st rammer og deretter 2 st horisontalrekkverk. Monter diagonalstag, sparklister og legg i plattformer. Monteres en plattform med stige som tilfeldig inngangssted, tenk på å montere den vekselvis i samme fag. Når diagonalstagene monteres som langkryss, skal de begynne ved enderammen og strekke seg maks 5 fag, deretter begynner man på nytt. Monter fagvis med rammer, horisontalrekkverk, sparklister og plattformer. Stillaset må ikke stå med monterte plattformer på det øverste plattformnivået om de ikke er sikret med en ramme, L- ramme, gavlramme eller plattformslås. En låsekrok skal være montert mellom f.eks. ramme og L-ramme. Monter et endestopp som beskyttelsesrekkverk på gavlen i rammen. Endesparkliste skal alltid monteres.

6 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 rammestillas 6:16 Montering Hver ramme skal forankres på hver fjerde meter, dette etterhvert som stillaset bygges. Forankringen skal gjøres så nærme knutepunktene som mulig ved rammestillaset. Den første forankringen plasseres maks 4,6 m over bakken. V-forankringer eller forankringer som kan oppta horisontale krefter skal anvendes ved minst hver femte spirepar i lengden på hvert forankringsnivå og alltid i ytterfaget. Når stillaset er montert til full høyde, monteres gavlrammer på enderammenes stillastapper og L-stolper på mellomrammenes tapper. Lås disse med låsekroker, noe som motvirker at plattformer kan blåse ut. Intakte stillas beregnes fra fall til fall. Stillastrappen monteres med vribare koblinger i separate rammer med faglengden eller utenfor stillaset. Montering kan begynnes etter at faget der trappen skal plasseres er montert til første plattformnivå. Den første trappen plasseres i en trappbom, deretter bygges trappen med standardrammer. Plyfaplattform med luke og stige finnes i lengdene 2,50 og. Plasseres stegplattformene i samme fag skal de monteres vekselvis over hverandre. Stegoppgangen gir ekstra mulighet til forflytning mellom plattformnivåene. Endesparklister skal monteres i gavlene på rammen der trappen er plassert. Trappen er den normale inngangsveien til stillaset.

7

8 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 rammestillas 7:16 Diagonalstag og forankring Vanlig forankring V-forankring Maks 5 x 3,00 Tårnvis diagonalstagning i hvert femte fag og alltid i ytterfaget. Maks 5 x 3,00 Diagonalstag som langkryss. Påbegynnes alltid i ytterrammen. V-forankring Kort vanlig forankring Kort vanlig forankring ved innerkonsoll Lang vanlig forankring Forankring med tilkobling til U-bom Veggforankringer skal klare en dimensjonert kraft i henhold til tabellen nedenfor.

9 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 rammestillas 8:16 Konsoller Finnes i bredder på 0,15, 0,32, 0,64, og for å øke stillasets bredde inn- og utvendig. Plattformer For plattformer gjelder lastklassene nedenfor og tillatte laster ved jevnt fordelt last.

10 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 rammestillas 9:16 Annet Skadete stillasdetaljer skal ikke anvendes og skal byttes ut med feilfrie. I vintervær påvirkes bæreevnen og fremkommeligheten på stillaset. Hold stillaset rent for snø og is. Når det gjelder vindlaster, skal forankring gjøres etter instruksjon. Intakte stillas beregnes fra fall til fall. Se over disse ved kraftig vind. Til lagerhold av stillasmaterialet anbefales stabelpaller og lagerpaller. Sparklister av tre bør legges med lekte. Bevegelige detaljer bør regelmessig smøres. Plyfaplattformer og treplattformer bør kontrolleres inne montasje, oppbevares om mulig under tak. Stillaset må ikke bygges med innblanding av komponenter fra annet stillas uten særskilt utredning om bæreevnen er utført. Demontering gjøres i omvendt rekkefølge som beskives ved monteringen. Demonter fra ett plattformnivå om gangen. Pass på at forankringer og diagonaler ikke demonteres før plattformnivået over er demontert. Ikke kast komponentene ved demontering og oppbevar disse på riktig måte. Overbygningsbalker: Kontakt A-P Ställningsprodukter AB angående bæreevne og monteringsanvisning. Merking av materialet.

11 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 rammestillas 10:16 Komponenter Benevning Stillasramme SL70 aluminium Bredde: Bild e Lengde Vekt Artikkelnr. 0,50 m 4,80 kg 5,80 kg 7,80 kg 9,30 kg 5FSL FSL FSL FSL Stillasramme SL70 Bredde: 0,50 m 8,50 kg 11,70 kg 15,20 kg 18,30 kg 5FSL FSL FSL FSL Stillasramme SL70 med 4 rekkverkfester Bredde: 15,40 kg 18,60 kg 5FSL FSL Stillasramme SL100 Bredde: 0,50 m 11,40 kg 14,90 kg 18,70 kg 22,00 kg 5FSL FSL FSL FSL Stillasramme SL100 med 4 rekkverkfester Bredde: 22,10 kg 5FSL Stillasramme SL Bredde: 0,41 m 17,40 kg 5FSL Trottoarramme SL Bredde: Bredde: 1,80 m 32,10 kg 34,80 kg 5FSL FSLN28000 Balustradramme SL70 Bredde: 22,20 m 5FSL Gavlramme SL Bredde: Bredde: 12,80 kg 15,50 kg 5FSL FSL L-ramme SL Bredde: Bredde: 5,20 kg 5,90 kg 5FSL FSL119000

12 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 rammestillas 11:16 Komponenter Benevning Rekkverkstolpe med sparklistholder SL Bild e Lengd Vekt Artikkelnr. e 4,00 kg 5FSNN12000 Rekkverkstolpe med sparklistholder og stillastapp SL Stål 4,70 kg 5FSNN12600 Rekkverkstolpe uten sparklistholder SL 3,80 kg 5FSNN11000 Plattformslås for toppplattformnivå SL 2,10 kg 2,80 kg 5FSL FSL Endestopp SL 0,41 m 3,00 kg 3,70 kg 4,60 kg 5FSL FSL FSL Horisontalrekke SL Bunnfeste for diagonalstag SL Diagonalstag SL Høyde: Tverrdiagonal SL 1,25 m 4,00 m 4,00 m 1,70 m 1,94 m 1,40 kg 1,90 kg 2,20 kg 2,70 kg 3,50 kg 4,30 kg 5,20 kg 12,50 kg 5FSNN FSNN FSNN FSNN FSNN FSNN FSNN FSNN ,40 kg 5FSNN ,90 kg 9,00 kg 10,10 kg 11,40 kg 8,50 kg 4,90 kg 7,60 kg 5FSNN FSNN FSNN FSNN FSNN F FSNN09000 Endesparklist SL tre Høyde: 0,15 m 1,40 kg 1,80 kg 5FSL FSL Sparklist SL tre Høyde: 0,15 m 4,00 m 1,80 kg 2,50 kg 3,20 kg 4,10 kg 5,00 kg 5,90 kg 11,00 kg 5FSNN FSNN FSNN FSNN FSNN FSNN FSNN14004

13 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 rammestillas 12:16 Komponenter Plyfaplattform SL bredde: 0,64 m Benevning Bild e Lengde Vekt Artikkelnr. 19,10 kg 24,90 kg 5FSLN FSLN56000 Plyfaplattform med luke og stige SL bredde: 0,64 m 23,90 kg 29,80 kg 5FSLN FSLN50000 Treplanke SL bredde: 0,32 m H=4,4 cm H=4,4 cm H=4,4 cm H=4,4 cm Treplanke SL bredde: 0,32 m H=4,8 cm H=4,8 cm H=4,8 cm H=4,8 cm Aluplanke SL aluminium bredde: 0,32 m 4,00 m 5,80 kg 7,80 kg 10,60 kg 13,70 kg 16,90 kg 21,70 kg 6,20 kg 8,40 kg 11,40 kg 14,90 kg 18,30 kg 22,60 kg 6,80 kg 8,10 kg 11,10 kg 13,20 kg 20,90 kg 5FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN27000 Aluplan pluss SL aluminium bredde: 0,64 m 11,80 kg 15,60 kg 19,30 kg 23,00 kg 5FSLN FSLN FSLN FSLN27500 Aluplattform SL alumiumn bredde: 0,64 m 11,70 kg 15,30 kg 18,20 kg 21,80 kg 5FSLN FSLN FSLN FSLN53000 Stålplanke SL Bredde: 0,32 m 1,25 m 6,10 kg 8,20 kg 9,30 kg 11,20 kg 14,30 kg 17,40 kg 20,50 kg 5FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN47000 Utfyllingsplanke SL Bredde: 0,15m 9,40 m 1 15,60 kg 18,70 m 5FMPP FMPP FMPP FMPP17000

14 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 rammestillas 13:16 Komponenter Benevning Utfyllingsplanke SL Bredde: 0,32 m Bunnskrue Leddet Fotplate Konsoll med kobling SL Uten tapp Uten tapp Uten tapp Med tapp Konsoll Med med kobling med doble stillastapper SL Diagonalstag for konsoll SL For konsoll 0,74 m For konsoll 1,10 Plattformlås m for konsoll SL Bild e Lengde Vekt Artikkelnr. 0,40 m 0,60 m 0,80 m 0,78 m 0,15m 0,32 m 0,64 m 0,32 m 0,64 m 0,96 m 2,14 m 8,90 kg 12,20 kg 14,00 kg 17,80 kg 2,90 kg 3,60 kg 4,30 kg 6,00 kg 5FSLN FSLN FSLN FSLN FS0G FS0G FS0G FS0G ,10 kg 5FSOG ,90 kg 3,30 kg 6,40 kg 5,50 kg 8,30 kg 10,50 kg 10,90 kg 12,30 kg 7,70 kg 8,20 kg 2,70 kg 3,40 kg 5FA FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN59001 Låsekrok 0,10 kg 5FBIE00805 Kobling med SL-feste 0,70 kg 5FKUP50001 Rørfeste Rørfeste med tverrbomtilkobling SL Fast kobling 0,30 m 0,50 m 0,80 m 1,30 kg 1,90 kg 2,90 kg 3,90 kg 5,20 kg 5FSNN FSNN FSNN FSNN FSNN ,70 m 3,10 kg 5FSLN ,00 kg 5FKUP10010 Vribar kobling 1,20 kg 5FKUP20019 Trappebom SL 3,30 kg 4,50 kg 5FSL FSL104500

15 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 rammestillas 14:16 Komponenter Alu-trapp SL aluminium høyde Høyde: Høyde: Benevning Trapperekkverk dobbelt SL Høyde: Bild e Lengde Vekt Artikkelnr. 1,22 m 27,50kg 32,50 kg 15,90 kg 15,40 kg 17,20 kg 5FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN03501 Innertrapprekkv erk Høyde: 14,80 kg 5FSLN41000 Utgangstrapprekkve rk 14,70 kg 11,30 kg 5FSLN FSLN00601 Overbygningsbalk SL Høyde: 0,45 m 5,00 m 6,00 m 7,50 m 49,90 kg 58,90 kg 76,40 kg 5FSNN FSNN FSNN04002 Fagverksbalk Høyde: 0,45 m Fagverksbalk aluminium høyde: 0,45 m Fagverkstillas rak 3,20 m 4,20 m 5,20 m 6,20 m 7,70 m 8,20 m 3,20 m 4,20 m 5,20 m 6,20 m 7,70 m 8,20 m 30,30 kg 39,20 kg 48,20 kg 57,10 kg 71,20 kg 75,70 kg 12,60 kg 16,30 m 19,90 kg 23,60 kg 29,40 kg 31,20 kg 5FSOG FSOG FSOG FSOG FSOG FSOG FSOG FSOG FSOG FSOG FSOG FSOG ,20 kg 5FSOG02101 Fagverkbom med stillastapper SL For tilkobling utenfor rammen For tilkobling innenfor rammen 6,00 kg 86,30 kg 5FSL FSL Flytebom med halvkoblinger SL 3,50 kg 4,90 kg 5FSL FSL Flytebom med halvkoblinger SL forhøyet Stål 4,00 kg 5,30 m 5FSL FSL116500

16 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 rammestillas 15:16 Komponenter Benevning Innplankningsbom SL for fagverksbalk For 2 planker 0,32 m brede For 3 planker 0,32 m brede For 4 planker 0,32 m brede Utliggere til konsoll SL for beskyttelsestakkonsol l For Plattformlås 2 planker SL 0,32 m brede For utliggere til beskyttelsestakkonsoll For 2 planker 0,32 m brede Toppkonsoll for takbeskyttelsesl Bredde: 0,88 m Bild e Lengde Vekt Artikkelnr. 0,70 m 1,30 m 1,60 m 1,95 m 3,60 kg 4,70 kg 5,80 kg 7,60 kg 8,70 kg 5FSLN FSLN FSLN FSLN FSLN ,50 kg 5FSLN ,90 kg 5FSLN ,70 m 15,50 kg 5FSL Værbeskyttelsesstolpe SL 2,15m 13,90 kg 5FSNN26000 Beskyttelsesnettstolpe SL Bredde: bredde: 1,010 m 10,60 kg 11,50kg 5FSL FSL Beskyttelsesnettrekk verk SL Høyde: 14,00 kg 17,40 kg 20,90 kg 24,40 kg 5FSNN FSNN FSNN FSNN38000

17 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 rammestillas 16:16 Hovedlager Dusavikveien Stavanger

Monteringsanvisning Assco Quadro ramestillas

Monteringsanvisning Assco Quadro ramestillas Monteringsanvisning Assco Quadro raestillas Typegodkjenningsbevis nr. 14 46 04 Monteringsanvisning Assco Quadro raestillas 2:15 Allent Assco Quadro 70-Alu/70/100 raestillas er et prefabrikert byggestillas

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI TRAPPETÅRN 1605 X 3000 KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUTSETNINGER

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI TRAPPETÅRN 1605 X 3000 KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUTSETNINGER MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI TRAPPETÅRN 1605 X 3000 KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUTSETNINGER FORUTSETNINGER OG MODUL MÅL Generelt HAKI Trappetårn består av prefabrikerte HAKI komponenter.trappetårnet bygges

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI MODULSTILLAS MURERSTILLAS KOMPONENTER OG BELASTNINGS FORUTSETNINGER

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI MODULSTILLAS MURERSTILLAS KOMPONENTER OG BELASTNINGS FORUTSETNINGER MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI MODULSTILLAS MURERSTILLAS KOMPONENTER OG BELASTNINGS FORUTSETNINGER FORUTSETNINGER OG MODULMÅL Generelt HAKI Murerstillas bygges med stillasbredde 1,6m og innplankning 1,95

Detaljer

Monteringsinstruksjon

Monteringsinstruksjon Monteringsinstruksjon TREBEX bygningsstillas Lasteklasse 2-3-4-5 Komponenter og belastnings forutsetninger Generelt TREBEX er en lett, sikker og hurtigmontert spirstillas laget av firkant rør med meget

Detaljer

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5 Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5 Monteringsveiledning rev.3 06.2008 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking INNHOLD 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering

Detaljer

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq. ROTAX Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.no Side 1 av 21 Bunnspir Dimensjon (m) Art. nr. Vekt i kg. Pris

Detaljer

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3 Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3 Monteringsveiledning rev.2 06.2008 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking INNHOLD 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL ALUMINIUM

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL ALUMINIUM MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERS UMINIUM HAKI AS 2005 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjon gjelder bare for stillaser som kun inneholder komponenter produsert og levert av

Detaljer

MONTERINGSANVISNING STÅLEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta STÅLEX. Delta STÅLEX er typegodkjent for

MONTERINGSANVISNING STÅLEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta STÅLEX. Delta STÅLEX er typegodkjent for 2014 MONTERINGSANVISNING STÅLEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta STÅLEX. Delta STÅLEX er typegodkjent for belastningsklasse inntil klasse 5 Delta STÅLEX er

Detaljer

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq. ROTAX Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.no Side 1 av 21 Bunnspir Dimensjon (m) Art. nr. Vekt i kg. Pris

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI RAM

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI RAM MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI RAM HAKI AS 2004 HAKIs monteringsinstruksjon og produktansvar gjelder bare for stillaser som kun inneholder komponenter produsert og levert av HAKI. Stillas som er bygget opp

Detaljer

INNHOLD. Brukerveiledning for ALUSAFE kl. 5 FORORD KOMPONENT BESKRIVELSE. 3. Forord. 4. Komponentbeskrivelse. 5. Materialbeskrivelse og merking

INNHOLD. Brukerveiledning for ALUSAFE kl. 5 FORORD KOMPONENT BESKRIVELSE. 3. Forord. 4. Komponentbeskrivelse. 5. Materialbeskrivelse og merking Brukerveiledning for ALUSAFE kl. 5 INNHOLD 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering 8. Tillatt spirbelastning 9. Tillatt belastning

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. RULLESTILLAS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKERSTILLAS FT 750 EN 1298 - IM - no SIKKERHET I HVERT TRINN

MONTERINGSANVISNING. RULLESTILLAS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKERSTILLAS FT 750 EN 1298 - IM - no SIKKERHET I HVERT TRINN MONTERINGSANVISNING RULLESTILLAS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKERSTILLAS FT 750 EN 1298 - IM - no SC1809-12 SIKKERHET I HVERT TRINN www.wibeladders.no Innhold SIKKERHETSMERKNADER... 2

Detaljer

Monteringsanvisning. Lettstillas.

Monteringsanvisning. Lettstillas. Monteringsanvisning. Lettstillas. Start med å legge ut rekkverk i stillasets lengde. Sett bunnskruene som vist. Bruk gjerne et bord under bunnskruene for å jevne ut vekten/ punktlasten. Helst 2 bunnskruer

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON

MONTERINGSINSTRUKSJON MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI AS 2011 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert og levert av HAKI. Typegodkjenningen

Detaljer

FASADESTILLAS. Instant Blitz-Fix

FASADESTILLAS. Instant Blitz-Fix FASADESTILLAS Instant Blitz-Fix Innhold Forord / 3 Vertikalrammer / 4 Plattformer / 5 Stiger og trapper / 7 Fotlist / 8 Siderekkverk / 8 Avstiving / 9 Benjusteringer / 9 Veggfester / 10 Rør / 10 Konsoller

Detaljer

MONTERINGS INSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL

MONTERINGS INSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL MONTERINGS INSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL HAKI AS 2010 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert og levert av

Detaljer

Kg Art. nr. Utbygging i høyden 1m for 1010-074178 12,0 2020-074178100. 1m for 1011-074178. 2m for 1011-074178. 1m for 1010-074250. 2m for 1010-074250

Kg Art. nr. Utbygging i høyden 1m for 1010-074178 12,0 2020-074178100. 1m for 1011-074178. 2m for 1011-074178. 1m for 1010-074250. 2m for 1010-074250 www.deltasystem.no Side 1 av 13 FOLDESTILLAS B x L (m) Arb.høyde (m) 0,74x1,78 3,25 30,0 1011-074178 0,74x1,78 3,80 32,6 1010-074178 0,74x2,50 3,80 46,5 1010-074250 1,30x1,78 3,80 63,0 1010-130178 1,30x2,50

Detaljer

REKKVERK STØTTE Høyde x Bredde (m) Kg Art. nr. Pris aluminium, for øverste rekkverk 1,00x0,73 3,3 E287007 391.-

REKKVERK STØTTE Høyde x Bredde (m) Kg Art. nr. Pris aluminium, for øverste rekkverk 1,00x0,73 3,3 E287007 391.- www.deltasystem.no Side 1 av 12 STANDARD RAMME Høyde x Bredde (m) Kg Art. nr. Pris aluminium 2,00x0,73 8,9 E282220 869.- 1,50x0,73 7,5 E282215 812.- 1,00x0,73 E282210 659.- 0,66x0,73 4,4 E282206 583.-

Detaljer

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innhold Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER... 4 Kontroller alltid produkter og utstyr før bruk... 4 Ikke kombiner

Detaljer

Viktig informasjon. HAKI fargekoder. Faktarute

Viktig informasjon. HAKI fargekoder. Faktarute MONTERINGSVeiledning HAKI AS 2015 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert og levert av HAKI. Typegodkjenningen

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM

MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM HAKI AS 2014 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert og levert

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

www.byggesystemer.no VI LEIER UT!

www.byggesystemer.no VI LEIER UT! BMONTERINGS- OG BRUKSANVISNING BFOR RÅBYGGTRAPP BMyrveien 6 B1430 Ås Tlf. +47 41 67 02 21 Fax. +47 64 94 42 53 DELELISTE - KOMPLETT RÅBYGGTRAPP Topp-/bunnramme Stabiliseringsrekkverk 2 stk 2 stk Løst trinn

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg.

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet vedrørende farlig stillas på fortauet i Bygdøy allé 63, 0265 Oslo.

Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet vedrørende farlig stillas på fortauet i Bygdøy allé 63, 0265 Oslo. SEF STILLASENTREPRENØRENES FORENING Postboks 5466, Majorstuen, 0305 Oslo - Besøksadresse: Middelthunsgt. 27 Telefon: 23 08 88 00/23 08 75 99 Bankgiro: 6003 06 78934 Organisasjonsnr.: 994 231 081 mva Bekymringsmelding

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL Hengende st illas

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL Hengende st illas MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL Hengende st illas HAKI AS 2012 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert

Detaljer

AVD. BERGEN BLINDHEIMSVEIEN 1 5131 NYBORG TLF. +47 452 22 116 BERGEN@SOLIDEQ.NO

AVD. BERGEN BLINDHEIMSVEIEN 1 5131 NYBORG TLF. +47 452 22 116 BERGEN@SOLIDEQ.NO HOVEDKONTOR VESTSIVEGEN 269 2411 ELVERUM TLF. +47 624 00 111 POST@SOLIDEQ.NO AVD. BERGEN BLINDHEIMSVEIEN 1 5131 NYBORG TLF. +47 452 22 116 BERGEN@SOLIDEQ.NO AVD. OSLO ØSTRE AKER VEI 24C 0591 OSLO TLF.

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB Art no NO

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB  Art no NO MANUAL HALLSYSTEM Art no 921114 NO COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB INFO@SAFETYRESPECT.NO INNHOLD 2 SIKKERHET 2 KONTROLLERE MATERIALE 2 ALMEN INFORMASJON 3 PROSJEKTERING OG PLANLEGGING 4 INNGÅENDE DETALJER

Detaljer

MONTERINGSANVISNING DB750 "Tak over Tak"

MONTERINGSANVISNING DB750 Tak over Tak MONTERINGSANVISNING DB750 "Tak over Tak" Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta Tildekking DB750 "Tak over Tak" Delta Tildekking DB750 "Tak over Tak" er utviklet

Detaljer

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Layher Trappeløsninger Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Innvendig adgang i stillas Utvendig trapp Frittstående trappetårn Trappeløsninger på offentlige steder Andre spesialløsninger for

Detaljer

ALUSCAF. Hovedkontor Elverum Avd. Oslo Avd. Bergen

ALUSCAF. Hovedkontor Elverum Avd. Oslo Avd. Bergen ALUSCAF Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.no Side 1 av 9 BUNNSKRUE Justeringshøyde X Ø (mm) Art. nr.

Detaljer

Stillasdagene Offentlige trappetårn STILLASENTREPRENØRENES FORENING

Stillasdagene Offentlige trappetårn STILLASENTREPRENØRENES FORENING Stillasdagene 2017 Offentlige trappetårn 1 Bekymringsmelding; Trappetårn Det skulle bygges et midlertidig trappetårn som rømningsvei for et kjøpesenter. Eurokode 1 del 1 har krav til slike trappetårn (rømningsvei);

Detaljer

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING ALUHAK Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING Rev. 10.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Forord... 4 Komponenter... 5

Detaljer

Belastningklasse 5 (450 kg/m²) Side 1 av 11

Belastningklasse 5 (450 kg/m²) Side 1 av 11 Belastningklasse 5 (450 kg/m²) Side 1 av 11 SPIR VERTIKAL Høyde (m) Vekt Art. nr. stål 3,00 19,3 kg GS1011 2,00 13,1 kg GS1012 1,50 10,1 kg GS1013 1,00 7,0 kg GS1014 0,50 4,1 kg GS1015 www.deltasystem.no

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening

Norske Takstolprodusenters Forening Norske Takstolprodusenters Forening I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg. Momenter som har avgjørende

Detaljer

FASADESTILLAS Instant Blitz-Fix. Fakta Pakkeløsinger og tilhengerpakker Typegodkjenning. Hovedkomponenter

FASADESTILLAS Instant Blitz-Fix. Fakta Pakkeløsinger og tilhengerpakker Typegodkjenning. Hovedkomponenter FASADESTILLAS Instant Blitz-Fix Instant Blitz-Fix Fakta Pakkeløsinger og tilhengerpakker Typegodkjenning komponenter Hovedkomponenter Pakkeløsninger Lettstillas Informasjon Standardutstyr Tilleggsutstyr

Detaljer

AVD. BERGEN AVD. OSLO HOVEDKONTOR BLINDHEIMSVEIEN NYBORG VESTSIVEGEN ELVERUM ØSTRE AKER VEI 24C 0591 OSLO

AVD. BERGEN AVD. OSLO HOVEDKONTOR BLINDHEIMSVEIEN NYBORG VESTSIVEGEN ELVERUM ØSTRE AKER VEI 24C 0591 OSLO AVD. BERGEN BLINDHEIMSVEIEN 1 5131 NYBORG TLF. +47 452 22 116 BERGEN@SOLIDEQ.NO HOVEDKONTOR VESTSIVEGEN 269 2411 ELVERUM TLF. +47 624 00 111 POST@SOLIDEQ.NO AVD. OSLO ØSTRE AKER VEI 24C 0591 OSLO TLF.

Detaljer

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre for JATAK Takstoler i store bygg www.jatak.no 1 Mottakskontroll Løfting, håndtering og lagring på byggeplassen Opplysningene på takstolens stempel

Detaljer

Belastningsklasse 5 (450 kg/m2) Side 1 av 11

Belastningsklasse 5 (450 kg/m2) Side 1 av 11 Belastningsklasse 5 (450 kg/m2) Side 1 av 11 SPIR Høyde (m) Vekt Art. nr. aluminium, med topp og bunnplate 3,00 9,2 kg R01300 2,00 6,4 kg R01200 1,50 5,0 kg R01150 1,00 3,6 kg R01100 0,50 2,2 kg R01050

Detaljer

Montasje og brukerveiledning

Montasje og brukerveiledning Montasje og brukerveiledning SPAN 300N (ENKEL BREDDE) :HD 1004-3 - 8/8 SPAN 300W (DOBBEL BREDDE) :HD 1004-3 - 8/12 MOBILE RULLESTILLAS/ARBEIDSPLATTFORMER I SAMSVAR MED HD 1004: 1992 (BS 1139 PART 3: 1994).

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer

COMBISAFE. Hengebrygge BRUKSANVISNING. Inkl. Hengebryggetvinge, Nøkkelhullfeste, Utflytter, Hengebryggebjelke, Hjørnebrygge og tilbehør

COMBISAFE. Hengebrygge BRUKSANVISNING. Inkl. Hengebryggetvinge, Nøkkelhullfeste, Utflytter, Hengebryggebjelke, Hjørnebrygge og tilbehør COMBISAFE Hengebrygge Inkl. Hengebryggetvinge, Nøkkelhullfeste, Utflytter, Hengebryggebjelke, Hjørnebrygge og tilbehør BRUKSANVISNING Innhold Innhold GENERELT...5 SIKKERHETSFORSKRIFTER... 6 Kontroller

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING-RAM

MONTERINGSVEILEDNING-RAM MONTERINGSVEILEDNING-RAM FASADESTILLASER Monteringsveiledningen er laget for å gi en enkel beskrivelse på monteringen av Delta RAM fasadestillas, samt en oversikt over behovet for bruk av bl.a. diagonaler

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ALEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta ALEX. Delta ALEX er typegodkjent for

MONTERINGSANVISNING ALEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta ALEX. Delta ALEX er typegodkjent for 2014 MONTERINGSANVISNING ALEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta ALEX. Delta ALEX er typegodkjent for belastningsklasse inntil klasse 5 Delta ALEX er utviklet

Detaljer

MONTERINGSANVISNING RAMMESTILLAS K-RAM FASADESTILLAS

MONTERINGSANVISNING RAMMESTILLAS K-RAM FASADESTILLAS MONTERINGSANVISNING RAMMESTILLAS K-RAM FASADESTILLAS solideq.no - Rammestillas - monteringsanvisning / 1 INNHOLD 1. Teknisk oversikt, generelle regler for montering og bruk av rammestillas...3 1.1 Kjennetegn

Detaljer

Bygghjelpemidler2013. www.holteindustri.no

Bygghjelpemidler2013. www.holteindustri.no Bygghjelpemidler2013 www.holteindustri.no Hovedkontor og produksjon: Håtveitvegen 13, 3810 Gvarv Telefon: 35 95 93 00 E-post: info@holteindustri.no www.holteindustri.no 2 Innhold 1. Trapper og bukker...5

Detaljer

Montasje og brukerveiledning

Montasje og brukerveiledning Montasje og brukerveiledning SPAN 400N (ENKEL BREDDE) :HD 1004-3 - 8/8 SPAN 400W (DOBBEL BREDDE) :HD 1004-3 - 8/12 MOBILE RULLESTILLAS/ARBEIDSPLATTFORMER I SAMSVAR MED HD 1004: 1992 (BS 1139 PART 3: 1994).

Detaljer

MONTERINGSVEIlEdNING HAKI UNIVERSAl

MONTERINGSVEIlEdNING HAKI UNIVERSAl MONTERINGSVeiledning HAKI UNIVERSAL HAKI AS 2014 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert og levert av HAKI.

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

PERI UP. Et komponentsystem for stillas i metriske moduler på 25 cm. PERI Norge AS

PERI UP. Et komponentsystem for stillas i metriske moduler på 25 cm. PERI Norge AS PERI UP Et komponentsystem for stillas i metriske moduler på 25 cm PERI Norge AS PERI leverer i dag komplette løsninger innen reis og stillas. Vi tegner og prosjekterer alle spesifikke behov for de som

Detaljer

Lagertelt 5,8 m2 Monteringsanvisning

Lagertelt 5,8 m2 Monteringsanvisning Lagertelt 5,8 m2 Monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 2,4 x 2,4 x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70423 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG12

SKARPNES TAKTEGL RG12 SKARPNES TAKTEGL RG12 Utgave 6 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år 2 INNHOLD Viktige momenter ved lekting...........................................................................

Detaljer

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box RoundTop - Grå 62780 ANBEFALT VERKTØY Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING FASADESTILLAS

MONTERINGSVEILEDNING FASADESTILLAS MONTERINGSVEILEDNING FASADESTILLAS Rammer Lengde Bredde Vekt Art.nr. LN 074 200 LN 073 201 LN 073 151 LN 073 101 LN 073 051 Plattinger Lengde Bredde Vekt Art.nr. STÅLPLATTING 1,09 0,73 21,0 18,6 15,2

Detaljer

Monteringsanvisning Offshore Oppheng

Monteringsanvisning Offshore Oppheng Monteringsanvisning Rev. 05-2014 INNHOLD FORORD 3 H-OPPHENG, 80-180 mm 4 H-OPPHENG, 150-300 mm 5 L-OPPHENG, 60-120 mm 6 GRATINGOPPHENG 7 BULBOPPHENG 8 HYLSEOPPHENG 9 OPPHENGSKLIPS 12 KJETTING 14 SJAKKEL

Detaljer

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLAS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLAS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKSSTILLAS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLAS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLAS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKSSTILLAS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLAS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLAS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKSSTILLAS FT 750 & FT 750XR EN 1298 - IM - no SC1809 12 SIKKERHET I HVERT TRINN wibeladders.no

Detaljer

Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg

Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg For betonggolv med frittstående plassering 1 Side 2-4 01.2014 www.ultra-design.no-3318-01.2014 For trebjelkelagsgulv med frittstående plassering 2 Side 5-8

Detaljer

Lastsikring ved transport på vei. Lastsikringen skal forhindre at godset glir og tipper

Lastsikring ved transport på vei. Lastsikringen skal forhindre at godset glir og tipper Lastsikring ved transport på vei Lastsikringen skal forhindre at godset glir og tipper Lastsikringen skal tåle Hele lastens vekt framover Halve lastens vekt bakover og til siden Ikke formstabilt gods Hvis

Detaljer

Montering og bruksanvisning MECALUX pallreol.

Montering og bruksanvisning MECALUX pallreol. Salg og service Innredninger Lager - Verksted - Kontor Postboks 73, 011 Strømmen Segelckes vei, 010 Strømmen Tlf. 63 80 3 65 Fax. 63 80 3 75 e-post: post@nplien.no www.nplien.no Montering og bruksanvisning

Detaljer

MONTERINGSANVISnING. Rammestillas. R a s k. L e t t. E r g o n o m i s k.

MONTERINGSANVISnING. Rammestillas. R a s k. L e t t. E r g o n o m i s k. Produsert i varmforsinket stål eller aluminium. Layher Rammestillas er typegodkjent av Direktoratet for arbeidstilsynet. Rammestillas R a s k. L e t t. E r g o n o m i s k. MONTERINGSANVISnING Den sikre

Detaljer

Gripo - tilbehør og bruksmåter Utg. 10/2005

Gripo - tilbehør og bruksmåter Utg. 10/2005 Gripo - tilbehør og bruksmåter Utg. 10/2005 HEPRO AS Øvermoan 9, N-8250 Rognan Telefon: +47 75 69 47 00 Telefax: +47 75 69 47 10 E-post: firmapost@hepro.no www.hepro.no 35000 Gripo standard. Takhøyde 2,05

Detaljer

Monteringsanvisning ALEX SPIRSTILLAS. Rev. 01 2010

Monteringsanvisning ALEX SPIRSTILLAS. Rev. 01 2010 Monteringsanvisning ALEX SPIRSTILLAS Rev. 01 2010 1 INNHOLD 2 Forord 3 Faguttrykk/Terminologi 4 Materialbeskrivelse/Egenskaper 5 Generelle belastningsklasser 6 Klassifisering etter NS EN 12811 6 Komponentoversikt

Detaljer

BRUKERMANUAL SIKRINGSSKJERM

BRUKERMANUAL SIKRINGSSKJERM BRUKERMANUAL SIKRINGSSKJERM Inneholsfortegnelse Allment... 3 Sikkerhetsforskrifter... 4 Risiko ved montasje og bruk... 4 Tiltak... 4 Innspeksjon etter ulykke... 4 Vind, is, snø... 4 Forutsettninger ved

Detaljer

Stillas med kvalitet og lang levetid. Hvorfor kjøpe Alufase lett-stillas? Leveringstid. AJ Maskin AS Tlf: +47 47 85 85 00 www.ajmaskin.

Stillas med kvalitet og lang levetid. Hvorfor kjøpe Alufase lett-stillas? Leveringstid. AJ Maskin AS Tlf: +47 47 85 85 00 www.ajmaskin. AJ Maskin selger lifter, byggvarme og stillas. Av lifter fører vi merkenavnene Haulotte, Denka, Nostolift og Bluelift. På stillas Alufase og byggvarme ITM. Vi har også en avdeling som hjelper våre kunder

Detaljer

ALUHAK. Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING ALUHAK Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING Rev. 12.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Normative referanser, Nyttig informasjon... 4

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING FOR SEILBÅTKRYBBE LITEN ART NO 10256 SEILBÅTKRYBBE STOR ART NO

MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING FOR SEILBÅTKRYBBE LITEN ART NO 10256 SEILBÅTKRYBBE STOR ART NO ilas marine MONTERINGS- OG BRUKERVEIEDNING FOR SEIBÅTKRYBBE ITEN ART NO 10256 SEIBÅTKRYBBE STOR ART NO 10257 1.0 HURTIGREFERANSE 2900-4000 ilas marine Strammebånd (lastestropp) 2900 (liten) 4000 (stor)

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg 1 Mål og spesifikasjoner Vegger Tak Gulv (separat) Underlagsbjelker (separat) Jernbeslag 19 mm planker,

Detaljer

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr.

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr. Fasadestiger FASADESTIGE Lett stige med god stabilitet. Trinnpinnen er profilert for å gi økt sklisikring og er flatet ut både inn- og utvendig for dobbel sikkerhet. Utførelse i henhold til SS 83 13 40

Detaljer

Stillasguide for TG og Lignende

Stillasguide for TG og Lignende Stillasguide for TG og Lignende Guide: Stillas Innhold 1: Forord... 2 2: Skaff og beregn materialer... 3 3: Materialer... 4 4: Konstruksjon... 4 4.1: Steg 1... 5 4.2: Steg 2... 5 4.3: Steg 3... 6 4.4:

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen Toleranse bredde: +10-10 mm (per parti) Toleranse høyde: +7-7 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall

Detaljer

ART.NR.: 73373 LAGRINGSTELT 3X7 M DELER OG MONTERINGSANVISNING

ART.NR.: 73373 LAGRINGSTELT 3X7 M DELER OG MONTERINGSANVISNING ART.NR.: 73373 LAGRINGSTELT 3X7 M DELER OG MONTERINGSANVISNING MERK! Dette lagringsteltet er et flerbruks-telt. Det kan brukes til flere formål når det brukes riktig. Det er lett å montere uten bruk av

Detaljer

Rekkverk for flate tak

Rekkverk for flate tak Monteringsveiledning rekkverk for flate tak Layher Taksikring Typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet Nr 474/08. Utgave sept. 2011 Rekkverk for flate tak Monteringveiledning Denne monteringsveiledningen

Detaljer

Industriinnredning. Sikkerhet på lageret.

Industriinnredning. Sikkerhet på lageret. Industriinnredning Sikkerhet på lageret. En full-lastet reol for paller representerer meget store statiske krefter. Hvert år utsettes reolen for tusenvis av små og store sammenstøt av truck som fører til

Detaljer

Layher rekkverk er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Rekkverk for flate tak

Layher rekkverk er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Rekkverk for flate tak Layher rekkverk er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet nr 474/04. Monterings- og bruksanvisning Rekkverk for flate tak Rekkverk for flate tak Beskrivelse Det er i henhold til Forskrift om

Detaljer

Montasjeog brukerveiledning. www.zarges.de. Z200 / Z300 Rullestillas

Montasjeog brukerveiledning. www.zarges.de. Z200 / Z300 Rullestillas Montasjeog brukerveiledning www.zarges.de Rullestillas Z200-300-AA-RC4_NO.indd 1 28.02.2008 15:51:51 Z200-300-AA-RC4_NO.indd 2 28.02.2008 15:52:30 Montasje- og brukerveiledning 3 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

BRUKERMANUAL SR FLEX

BRUKERMANUAL SR FLEX BRUKERMANUAL SR FLEX Overensstemmelsedeklarasjon SafetyRespects system SR Flex har testats och godkänts enligt arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1990:12 Ställningar, 6 (SPs certifieringsregler

Detaljer

Monteringsanvisning 6m Partytelt

Monteringsanvisning 6m Partytelt Monteringsanvisning 6m Partytelt Dette er en detaljert monteringsanvisning til Rammetelt. Monteringsanvisningen er utarbeidet til Utleie Partner AS sine kunder for Utleie Partner AS sine rammetelt. Det

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass 7993NO 07-8 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Hvis anvisningene ikke følges, vil kanskje

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON. HAKI Trak Rullbart HAKI AS 2010

MONTERINGSINSTRUKSJON. HAKI Trak Rullbart HAKI AS 2010 MONTERINGSINSTRUKSJON 750 HAKI Trak Rullbart HAKI AS 2010 Viktig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert og levert

Detaljer

Layher Rullestillas - Zifa

Layher Rullestillas - Zifa Layher Rullestillas - Zifa Montering og Brukerveiledning Godkjent av Dir. for Arb.tilsynet og TÜV sertifisert iflg DIN EN 00:2005-03 Stillasklasse 3 Belastning 2.0 kn/m2 Mål: 0.5 x.8 m maks arbeidshøyde.3

Detaljer

Castor. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM

Castor. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM Castor SystemRoMedic TM 2 5 6 1 4 2 5 6 1. Skinne (inngår ikke) 2. Hjørnebit. Bolter med muttere for innfestning 4. Løftemotor (inngår ikke) 5. Støttebein 6. Bærehåndtak på støttebein 7. Låsehendel for

Detaljer

Bruksanvisning. Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid

Bruksanvisning. Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid Bruksanvisning Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid A Målet for RSS Systemet Ved arbeid på dobbeltsporet strekning eller ved arbeid nær traffikert

Detaljer

Solid Equipment AS Vestisiveien 269 2411 Elverum Tlf. 624 00 111 post@solideq.no www.solideq.no

Solid Equipment AS Vestisiveien 269 2411 Elverum Tlf. 624 00 111 post@solideq.no www.solideq.no Solid Equipment AS Vestisiveien 269 2411 Elverum Tlf. 624 00 111 post@solideq.no www.solideq.no Innhold Innhold... 2 Materialbeskrivelse og merking... 3 Generelle belastningsklasser... 4 Komponenter...

Detaljer

MONTASJE - OG BRUKERVEILEDNING

MONTASJE - OG BRUKERVEILEDNING MONTASJE - OG BRUKERVEILEDNING ADVARSEL! Denne montasje og brukerveiledningen gir instruksjon om korrekt montering og sikker bruk av Instant Blitz-Fix 70 stillas. Bruker er ansvarlig for at montasje -

Detaljer

Monteringsinstruksjon motstrømsveksler

Monteringsinstruksjon motstrømsveksler Luftbehandlingsaggregat Monteringsinstruksjon motstrømsveksler Delt utførelse Advarsel! Produktene må ikke tas i bruk før den maskinen eller det anlegget hvor de inngår overensstemmer med kravene i EUs

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Allroundstillas

MONTERINGSANVISNING. Allroundstillas MONTERINGSANISNING Fremstilt av varmforsinket stål eller aluminium. Layher Allroundstillas er typegodkjent av Direktoratet for arbeidstilsynet. Allroundstillas G e n i a l t. S t e r k t. G r e n s e l

Detaljer

Norsafe Trafikksikker mast

Norsafe Trafikksikker mast Norsafe Trafikksikker mast - Lav vekt og hurtig montering - Lave fundamenter - Selvbærende klammer Nullvisjonen Norsafe Trafikksikre skiltmaster Norsafe trafikksikre skiltmaster er fjerde gjenerasjons

Detaljer

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA Slagdørsautomatikk DORMA Monteringsanvisning Mekanisk PMM 30.10.2006 DORMA Norge A/S Alfaset veien 1 0614 Oslo Tlf. 23 17 68 00 Faks 23 17 68 01 www.dorma.no E-mail dormanorge@dorma.no Org. nr. NO 929

Detaljer

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Rev.nr 140804 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke 90x225

Detaljer

LK Shuntskap VT RF-komplett

LK Shuntskap VT RF-komplett LK Shuntskap VT RF-komplett LK Shuntskap VT RF Komplett Utføring LK Shuntskap VT komplett leveres som en komplett enhet med montert LK Fordelershunt VS og montert LK Varmekretsfordeler RF. Skapet har tett

Detaljer

PROF Murerstillas. MONTERINGSVEILEDNING IM Utgave: 2.0 (no) / peso

PROF Murerstillas. MONTERINGSVEILEDNING IM Utgave: 2.0 (no) / peso PROF Murerstillas MONTERINGSVEILEDNING IM Utgave: 2.0 (no) 2011-03-25 / peso 2 Specialfabrikken Vinderup A/S forplikter seg rett til endringer uten varsel og uten forpliktelser. Alle opplysninger i denne

Detaljer

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N Standard metode for å montere levegg i jord innebærer at stolpene støpes direkte fast i bakken. De fleste velger likevel å benytte Norgesgjerdes metallføtter

Detaljer

Installasjonsmanual for rekkverk type OS-SVV2 Styrkeklasse H2 Arbeidsbredde W1

Installasjonsmanual for rekkverk type OS-SVV2 Styrkeklasse H2 Arbeidsbredde W1 Installasjonsmanual for rekkverk type OS-SVV2 Styrkeklasse H2 Arbeidsbredde W1 Oppland Stål AS N-2682 LALM Telefon: +47 61 23 93 30 Epost: post@opplandstaal.no Hjemmeside: www.opplandstaal.no Innhold 1.

Detaljer

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Monteringsanvisning Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Apparatbeskrivelse I den modulære funksjonssøylen kan flere enkeltapprater installeres på veggen i et enhetlig design. Ved hjelp av

Detaljer