MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI MODULSTILLAS MURERSTILLAS KOMPONENTER OG BELASTNINGS FORUTSETNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI MODULSTILLAS MURERSTILLAS KOMPONENTER OG BELASTNINGS FORUTSETNINGER"

Transkript

1 MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI MODULSTILLAS MURERSTILLAS KOMPONENTER OG BELASTNINGS FORUTSETNINGER

2

3 FORUTSETNINGER OG MODULMÅL Generelt HAKI Murerstillas bygges med stillasbredde 1,6m og innplankning 1,95 x 0,49m., alternativt en stillasbredde på 1,2m og med labanklemm 1,5 x 0,49m. Bomlagsavstand på 2,0 eller 1,5m og med 3,05m fakklengde. ERB eller LB-bjelker kan brukes som tverrbjelker og med kun LB-bjelker som lengdebjelker ved lengder over 1,9m. Merking Samtlige komponenter eks. lås, splinter etc. er varig merket med HAKI`s logotype og produksjonsår ( 2 siffere). (Eks. 98 ). Øvrig Typegodkjenning gjelder for stillaser med materiell, dimensjoner og utførelse som overenstemmer med typegodkjenningen. De følgende viste verdier i denne instruksjon er i overenstemmelse med dette. Andre utførelser av HAKI Modulstillas er mulige, kontroller alternativ HAKI Monteringsinstruksjon eller kontakt HAKI`s tekniske avdeling. Stillas oppmontert med komponenter eller sammenkoblet med stillas av annen fabrikat anbefales ikke. I slike tilfeller, skal en egen beregning utføres, kontakt Haki`S tekniske avdeling. Normal kompletering av stillasen med stillasrør og godkjente koblinger er ingen hindring. Rekkverksramme i lengdeog tverretning Labanklemm Fotlist Veggfeste Diagonalstag Spire 2,0 m Enrørsbjelke i tverretning Lengdebjelke i lengderetning 3050 mm Bunnskrue 3

4 KOMPONENTFORTEGNELSE Art.nr. og vekter gjelder malt materiell (der annet ikke er angitt). Motsvarende opplysninger for varmgalvanisert materiell fremgår av vår prisliste. Benevnelse Art.nr Kode Vekt Bunnskrue BS 6,0 Spire FS 500 4, FS , FS , FS , FS ,5 Splint til spireskjøt ,3 Enrørsbjelke ERB 650 4, ERB 720 4, ERB , ERB , ERB , ERB , ERB , ERB ,9 Lengdebjelke LB , LB , LB , LB , LB , LB , LB , LB ,0 4

5 KOMPONENTFORTEGNELSE Benevnelse Art.nr Kode Vekt Rekkverksramme SKRDT 650 4, SKRDT 720 5, SKRDT , SKRDT , SKRDT , SKRDT , SKRDT , SKRDT ,6 Rekkverksgrind med netting SGF , SGF , SGF , SGF ,2 Konsoller SK 230 1, SK 400 2, SK 460 2, SK 600 3,1 Konsoller SK 514 5,0 med spireskjøt SK 720 6,0 Diagonalstag DS , DS , DS , DS , DS ,2 Diagonalstag for labanklemm DS-UB ,1 5

6 KOMPONENTFORTEGNELSE Benevnelse Art.nr Kode Vekt Labanklemm x , x ,0 Allplan x , x , x , x , x , x , x , x ,6 Allplan med luke x , x ,7 Stige ST 2100 AL 3,4 Labanklemm LAB , LAB ,0 6

7 KOMPONENTFORTEGNELSE Benevnelse Art.nr Kode Vekt Fotlist FL 3300 x 150 AL 5, FL 3000 x 150 x 32 tre 7,1 Fotlistbeslag FLPL 150 x 32 0, LF 70 1, LF 35 0,9 Veggfestestag SVF 400 0, SVF 600 0,7 Bøyle BVF 0,6 for veggfestestag Trapp UTV 2000x , Gelender UTV 19,0 Fagverksbjelke: stål FBB ,0 Fagverksbjelke: aluminium FB 4100 AL 17, FB 6100 AL 25, FB 8100 AL 33,0 Øvrige tilbehør, se typegodkjenning nr 433/2000 for HAKI Modulstillas og HAKI`s monteringsinstruksjoner. 7

8 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Generelt HAKI Murerstillas Stillasen har hos Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut,SP, type-kontrollert for lasteklassene 2,3,4,4+,5,6 i følge AFS 1990:12. Sertifikat nr Beregninger er utført i hend hold til SP-Metod Bunnskrue Stillasen monteres på bunnskrue type BS, som er justerbar fra 55 til 570 mm. Dette innebærer at man alltid kan justere spirene slik at bjelkene kommer i vater. Spirer Spirer med lengde 3000 alternativt 2000 mm brukes normalt i stillasen. Kortere spirer skal kun brukes som toppspire. Ved gjennomgående bruk av FS 2000 reduseres den maksimale byggehøyden med 2,0m. Bjelker Stillasen bygges med ERB 1200 (1605) alt. LB 1200 (1605) som tverrbjelke og LB 3000 som lengdebjelke med 2,0m mellom bomlagene. Ved innplankning med labanklemmer 1500 x 495mm gjelder lasteklasse 5 (tretrall 1959 x 495mm lasteklasse 4+). Diagonalstagning og veggforankring Diagonalstagning skal utføres i hvert 5:e fakk og alltid i ytterfakkene. Diagonalstaget kan erstattes med rekkverksramme SKRD, men skal da monteres i hvert fakk og på hvert bomlag også i bunn. Horisontale diagonalstag skal monteres på hver 12:e høydemeter og hvert 5:e fakk. Forankrig til fasaden eller motsvarende skjer gjennom at hver innerspire forankres på hver 4:e høydemeter. Den nederste forankringen plasseres høyest i nivå med 3:e knutepunkt hvilket er ca. 4,8m over mark nivå. Forankringer som kan oppta horisontal krefter, skal finnes ved minst hver 6:e spirepar. 8

9 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Antall belastede nivåer Ved beregning av belastning på stillasen utgår man i fra, at det kun skal utføres arbeide på ett nivå samtidig. Fri ganghøyde Den frie gang-og ståhøyden blir i følge nedenfor nevnte angitte verdi. ERB bjelker og HAKI Allplan gir fri ståhøyde 1920mm og gang høyde 1869 mm. ERB bjelker og stillasplank alternativt labanklemmer med tykkelse 50 mm gir fri ståhøyde 1950 mm og fri ganghøyde 1901 mm. ERB bjelker og stål-/aluminiumsplank gir fri ståhøyde 1910 mm og fri ganghøyde 1910 mm. LB bjelker som bæres av labanklemmer og ERB som tverrbjelker blir fri ståhøyde 1938 og ganghøyde 1760 mm. Innplankning Som innplankning brukes labanklemmer med bredde 495 mm og lengde 1500 mm.alt.1400 mm. Denne type innplankning legges på stillasens lengdebjelker, tvers av stillasen. Som alternativ kan HAKI`s Allplan brukes. Disse finnes i HAKI Modullengder 1000, 1200, 1605, 1914, 2450, 3000 med breddemål 400 og 600 mm. Ytterligere alternativ er stål- og aluminiumsplank. Fotlist Innplankede nivåer skal monteres med fotlister og rekkverk om fallhøyden er 2,0 m eller mer. Fotlistens høyde skal være 150 mm og tykkelse 32 mm om fotlisten er av tre. Tillatt belastning på innplanknings alternativ Plattform Bredde (mm) Lengde (mm) Lasteklasse Allplan Allplan Stålplank Stålplank Aluminiumsplank Aluminiumsplank Labanklemm Tretrall

10 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Tillatte byggehøyder Byggehøyden er beroende på fakk bredde, fakk lengde, bomlags høyde og antall innplankede nivåer. Man regner alltid med at det arbeides kun på ett nivå samtidig. ERB bjelker kan erstattes med LB bjelker. Ved beregning i neden forstående tabell er innplankningen beregnet til 25 kg/m 2. Lasteklasse 4+ er i Sverige den lasteklasse med normal oppstilling av materiell på murerstillas iflg. AFS 1990:12. Lasteklasse Tillatt last (kn/m 2 ) 0,75 1,5 2,0 3,0 iflg.afs 4,5 Fakk lengde (m) 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 Bomlagshøyde (m) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Byggehøyde maks (m) Antall nivåer innplanket: 1 stk. Stillasbredde ERB 1200, Labanklemm ,8 108,8 100,8 82,8 82,8 56,8 Stillasbredde ERB 1605, Tretrall ,8 98,8 86,8 62,8 62,8 Antall nivåer innplanket: 5 stk. Stillasbredde ERB 1200, Labanklemm ,8 82,8 74,8 58,8 58,8 32,8 Stillasbredde ERB 1605, Tretrall ,8 66,8 54,8 30,8 30,8 Alle nivåer innplanket Stillasbredde ERB 1200, Labanklemm ,8 34,8 32,8 28,8 28,8 18,8 Stillasbredde ERB 1605, Tretrall ,8 28,8 24,8 16,8 16,8 Ved andre bredder enn LB 3000 som lengdebjelker og ved flere nivåer innplanket, påvirkes den maksimale byggehøyden, kontakt HAKI s tekniske avdeling ved disse tilfeller. Tillatt spirelast. Ved beregning av stillasens maksimale byggehøyde kan en tillatt spirelast på 19,1 kn brukes om stillasen bygges, som følger: Hvis spirer med lengde 3000 alternativt 2000 mm brukes, maks 2,0 m mellom bomlag, samt at veggforankring monteres på hver 4:e høydemeter, med start på 4,8m`s nivå. Kortere spirer enn FS 2000 skal kun brukes som toppspirer. Ved forandring i bomlags høyde og veggforankrings avstand justeres tillatte spire belastninger, som følger: Avstand Tillatt Bomslags mellom last høyde veggforankringer /spire 1,5 m 1,5 m 33,3 kn 1,5 m 3,0 m 23,9 kn 2,0 m 2,0 m 30,9 kn 2,0 m 4,0 m 19,1 kn 2,5 m 2,5 m 23,3 kn 2,5 m 5,0 m 14,1 kn 3,0 m 3,0 m 21,4 kn 3,0 m 6,0 m 10,8 kn 10

11 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Tillatt bjelkelaster De angitte belastninger er de laster som bjelkene maksimalt får utsettes for, når de er montert i HAKI spirer. Bjelketype Tillatt Tillatt Tillatt belastning utbredd last midtpunktq til (kn/m) Q til (kn) last P til (kn) ERB ,33 26,0 13,0 ERB ,51 26,0 13,0 ERB ,45 26,0 13,0 ERB ,71 26,0 13,0 ERB ,40 19,9 10,0 ERB ,79 13,0 6,5 ERB ,81 9,3 4,7 ERB ,95 8,9 4,5 LB ,47 18,5 LB ,39 19,2 LB ,95 11,5 LB ,50 12,7 LB ,09 15,2 LB ,71 14,4 LB ,37 8,7 LB ,37 9,6 Lasteklasser ved ulike bjelke kombinasjoner Ved ulike typer av stillase bygging kan varierende kombinasjon av bjelker være nødvendig. Man skal ved disse tilfeller være oppmerksom på at lasten/m 2 kommer Belastede bjelker LB Labanklemm Tretrall Belastede bjelker ERB Labanklemm Tretrall til å synke når arealet øker og dermed eventuelt forandrer stillasens lasteklasse. Man bør derfor tydelig markere om en del av stillasen kan henvises til annen lasteklasse. Lasteklasse ved ulike bjelkekombinasjoner og med innplankning av labanklemm 11

12 Fagverksbjelke i stål Fagverksbjelker i stål L=6050 mm tilsvarer 2 fakk med ERB/LB 3000 bjelker. Dette innebærer at man enkelt kan overbygge 2 fakk i en stillas og deretter montere stillasen med spirer på fagverksbjelken og bygge videre med normal 3,0m fakk. Ved montering av fagverksbjelker er det viktig at man avstiver mot vipping, gjennom at man monterer en bjelke på midten. Fagverksbjelken i stål monteres til stillasens spirer ved at man haker fast bjelken til to bøylegrupper. BELASTNINGSFORUTSETNINGER Tillatt belastning på fagverksbjelke FBB 6050 Fagverksbjelke C-avstand Tillatt Tillatt Type og lengde punktlast/opplag midtpunkt last utbredd belastning (mm) (m) (kn) (kn/m) FBB ,0 12,3 2,93 Fagverksbjelke i aluminium Fagverksbjelker i aluminium monteres til stillasen med hjelp av godkjent kobling KF 48 x 48. Høyden på fagverksbjelken er 400 mm. Tillatte belastninger på våre fagverksbjelker i aluminium Fagverksbjelke C-avstand Tillatt Tillatt Type og lengde punktlast/opplag midtpunkt last utbredd belastning (mm) (m) (kn) (kn/m) FB ,0 11,6 2,95 FB ,0 5,9 1,77 FB ,5 3,8 1,09 12

13 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Konsoller Konsoller kan plasseres på den oppmontert stillasens fem høyeste bomlags nivåer. Hvert nivå hvor konsollen er montert, skal veggforankres. Belastningsklasser for konsoller Under forutsetning at konsollene er montert i ett fakk med lengde maks. LB I nedenfor angitte lasteklasser er det ikke tatt hensyn til innplankningens kapasitet. Med HAKI allplan gjelder maks. lasteklasse 4. Adkomst Adkomst foregår normalt med trapp HAKI-UTV som monteres på stillasens utside, med tilhørende stillas komponenter. Alternativt HAKI trappetårn, se typegodkjenning nr 434/2000. Den maksimale byggehøyden reduseres med 12 m om UTV trappen integreres med stillasen. Spesialløsninger For stillas konstruksjoner som ikke omfattes av denne monteringsinstruksjon, kontakt HAKI`s tekniske avdeling. Konsoll Lasteklasse SK SK SK SK SK 514 med tapp 4 SK 720 med tapp 3 KD

14 MONTERING Før stillasen monteres, skal underlaget kontrolleres for muligesettninger. Underlaget kan sikres mot setninger ved å legge boks / sviller,som dekker både indre -og yttre bunnskruer Legg ut materiellet til bunnenheten langs fasaden. Plasser ut bunnskruene med en ca. avstand på 300 mm fra fasaden og med det modul mål som skal brukes (eks. 3,05m fakk-lengde). Om konsoll skal brukes, økes avstand med tilsvarende konsoll lengde. Største tillatte avstand til vegg er 300 mm. Start alltid montering på høyeste punkt. Monter sammen de fire første spirene med mellomliggende tverrbjelker ERB eller LB 1200 og lengdebjelker LB Bjelkene monteres i den nederste bøylegruppen. Tverrbjelkene hakes i den laveste bøyleparet. Fell låse kleppene. Fortsett bunning med bunnskruer, spirer, tverrbjelker, lengdebjelker og rekkverksrammer i følge ovennevnte beskrivelse, fakk for fakk. Vatre opp stillasen i etterkant i lengde- og tverretning. Juster med bunnskruen. Ved større nivå forskjeller tilpasses den enkelte spire til underlaget, se etter at bjelkene kommer i vater. Legg inn riktig innplankning, labanklemm 1500x 95 mm (alternativ innplankning se side 16) Monter innplanket første bomlag med fotlist, lempelig fotlist i tre 150 x 32 mm med fotlist beslag. Glem ikke enderekkverk SKRD 1200.

15 MONTERING 4. Monter deretter det andre bomlaget 2,0 eller 1,5 m over de føste monterte bjelker. Hake første tverrbjelkene i spirene og deretter lengdebjelkene. Ved omplassering av innplankningen flyttes labanklemmene til andre bomlag. Monter rekkverksramme SKRD og fotlist. Rekkverksrammene erstatter de vertikale diagonalstagene. Disse skal monteres i hvert fakk og på hvert bomlags nivå i stillasen. Om diagonalstag brukes skal disse monteres i hvert 5:e fakk hele veien opp. Monter andre omgang av spirer FS 3000 eller FS Lås spirene etter hvert med tredje bomlags tverrbjelker. Monter lengdebjelkene og flytt opp labanklemmene til tredje bomlaget. Monter rekkverksrammene og fotlist på tredje bomlag også enderekkverk. Glem ikke låsing av bjelkene. Veggforankre stillasen på 4,8m`s nivået med veggfestestag og bøyle. Kontroller at øyebolt i fasaden kan oppta gjeldende krefter. Fortsett monteringen i henhold til ovennevnte beskrivelse. Bruk et godkjent løfteredskap for transport av materiell. Demontering skjer i omvendt rekkefølge. Stillasmateriell skal ikke kastes ned fra stillasen. Alternativ innplankning. Isteden for Labanklemmer kan tretrall brukes

16 MONTERING Om stål- eller aluminiumsplank brukes, så skal disse låses i yter fakk. For øvrig låser planken hverandre. Ved innplankning med stillasplank, så skal disse økes om spennvidden overskrider 2500mm. 7. Alternativ innplankning. Isteden for Labanklemmer kan tretrall brukes. Om stål- eller aluminiumsplank brukes, så skal disse låses i yter fakk. For øvrig låser planken hverandre. Ved innplankning med stillasplank, så skal disse økes om spennvidden overskrider 2500mm

17 MONTERING Montering av utvendig trapp HAKI UTV utvendig trapp i stål. UTV trappen monteres i ett utvendig fakk med bjelker ERB 720 og LB Trappen bygges vanligvis sammen med den ordinære stillasen. Om maksimal byggehøyde skal oppnås, bygges trappetårnet opp med separate spirer. Still ut bunnskruene ved det fakket hvor trappen skal monteres, monter spirer og tverrbjelker ERB 720 samt LB 3000 på den nedre nivåen. På øvrige nivåer erstatter gelender lengdebjelkene. Bjelkene monteres i de laveste bøylegruppene. Monter også tverrbjelker på andre bomlag. Monter UTV trappens kroker over røret på tverrbjelkene, lås siden trappen med låsebeslaget. Monter gelender på 1,0m`s nivå og plasser SKRDT 720 på øvre gavel. Monter neste omgang med spirer, tverrbjelker,trapp og gelender. Rekkverk monteres i begge gavler. Fortsett monteringen til ønsket høyde (se tabell angående byggehøyder). På øverste nivå monteres en LB 3000 utvendig i stillasen. På bjelken monteres en rekkverk stolpe SSK 1000, stolpen plasseres slik at en SKRD 2450 passer fra spire til stolpe. Gjennom å montere SKRD 2450 har man en sikring mot fall på trappens øvre nivå. På øvrige nivåer utgjør trappen en tilstrekkelig sikring

18 MONTERING 12. Ved enkelte typer av arbeider anbefales rekkverksgrind med netting ( eks. tak sikring). 18

19 19

20 Øvrige HAKI monteringsinstruksjoner: HAKI Bukkestillas HAKI Rammestillas HAKI Kombistillas HAKI Modulstillas HAKI Smalstillas 650 HAKI Modulstillas 1200 HAKI Murerstillas HAKI Industri/verft/offshore HAKI Trappetårn HAKI Rullestillas HAKI Modulstillas AL HAKI Værbeskyttelse HAKI Skiltstillas HAKI AB är certifierat enligt ISO 9001 P HAKI NO Tryck Holmbergs i Malmö 2002 HAKI AS Postboks 74, NO-1313, Vøyenenga, NORGE Tel: Fax:

Brukerinformasjon 11/2011. Monterings- og bruksveiledning. Tårnreis Staxo 40 98024-310-01. Forskalingseksperten

Brukerinformasjon 11/2011. Monterings- og bruksveiledning. Tårnreis Staxo 40 98024-310-01. Forskalingseksperten 11/2011 Brukerinformasjon 999805018 no Monterings- og bruksveiledning Tårnreis Staxo 40 98024-310-01 Innledning Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Innledning by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 Brukerinformasjon

Detaljer

Monteringsanvisning Offshore Oppheng

Monteringsanvisning Offshore Oppheng Monteringsanvisning Rev. 05-2014 INNHOLD FORORD 3 H-OPPHENG, 80-180 mm 4 H-OPPHENG, 150-300 mm 5 L-OPPHENG, 60-120 mm 6 GRATINGOPPHENG 7 BULBOPPHENG 8 HYLSEOPPHENG 9 OPPHENGSKLIPS 12 KJETTING 14 SJAKKEL

Detaljer

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre for JATAK Takstoler i store bygg www.jatak.no 1 Mottakskontroll Løfting, håndtering og lagring på byggeplassen Opplysningene på takstolens stempel

Detaljer

Doka kassettforskaling Frami

Doka kassettforskaling Frami 06/2009 rukerinformasjon 999714018 N Monterings- og bruksveiledning Doka kassettforskaling Frami 9714-329-01 Innledning rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Innledning by Doka Industrie GmbH,

Detaljer

Gyproc Monteringshåndbok

Gyproc Monteringshåndbok Gyproc Monteringshåndbok Monteringshåndbok For å øke tilgjengeligheten av illustrasjonene tillater Gyproc at illustrasjonene i denne håndboken reproduseres av Gyprocs kunder, under forutsetning av at

Detaljer

Kota Stålskorstein 15 (ø 125 mm) Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning

Kota Stålskorstein 15 (ø 125 mm) Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning Made by NARVI Oy Finland Kota Stålskorstein 15 (ø 125 mm) Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning FI Kota Stålskorstein 15 (ø 125 mm) Skorsteinsdel er lakket med svart varmebestandig pulverlakk 1

Detaljer

Monteringsanvisning Schiedel Isolight stålpipe

Monteringsanvisning Schiedel Isolight stålpipe Monteringsanvisning Schiedel Isolight stålpipe Med referanse til gjeldende Plan- og bygningslov, rev. 199-06-13 8, 93, 94 og 99 er det viktig at følgende respekteres: Ved installasjon an ny skorstein,

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex MONTASJEVEILEDNING * TRYGGE SYSTEMER NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER www.norgips.no/flex NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER. MANGE MULIGHETER. Flex himlingssystem

Detaljer

Praktisk TØMRERARBEID

Praktisk TØMRERARBEID F R A N K B E R G Praktisk TØMRERARBEID Kapittel 1 Legging av bjelkelag 1.2 Dimensjonering av bjelker Dimensjonering av bjelkelaget og valg av materiale er viktig for et vellykket resultat med et stabilt

Detaljer

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013 Sundolitt KUB Monteringsveiledning Oktober 2013 2 Innhold Dette trenger du 2 Oversikt elementer i KUB systemet 3 Generelt / Planlegging 4 Grunnarbeid / såle 5 Bygging av vegg, smyglister 6 Armering av

Detaljer

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING OG MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I SMÅHUS Versjon 02.11.2003 Tiltakshaver:....Byggets adresse:.... Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Kontrollerende

Detaljer

Mataki Elastofol Supreme. Monteringsanvisning

Mataki Elastofol Supreme. Monteringsanvisning Mataki Elastofol Supreme Monteringsanvisning Innhold 1. Produktinformasjon 4 1.1 Generelt 4 1.2 Bruksområde 4 1.3 Montering 4 2. Produktsystemer 5 2.1 Mataki Elastofol Supreme 5 2.2 Mataki Taksluk 6 2.3

Detaljer

Icopal pipe Pv SINTEF 121-053. Monteringsveiledning Luftventilert, ett og to løp

Icopal pipe Pv SINTEF 121-053. Monteringsveiledning Luftventilert, ett og to løp Icopal pipe Pv Monteringsveiledning Luftventilert, ett og to løp SINTEF 121-053 Blå katalog: Gruppe: 1015 September 2013 Icopal pipen har igjen bestått ny test hos SINTEF i 2010 Icopal pipen er dokumentert

Detaljer

Produsentforskriften

Produsentforskriften Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 705 Produsentforskriften Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1359 Sist endret ved forskrift

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

Flytende/2-lock WOOD

Flytende/2-lock WOOD LEGGEANVISNING Flytende/2-lock WOOD FORUTSETNINGER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE MONTERINGSANVISNINGER L-LINE SE Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon.

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk 09-2007 erstatter 06-2005 2Jackon Thermomur Produktbeskrivelse Thermomur er et veggsystem basert på

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer

Regler for: getsmart Grønn. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: getsmart Grønn. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! -6 Regler for: getsmart Grønn Hele tall 3 4 Hele tall 8-6 -6 3-6 3 8 Hele tall Hele tall 3 4 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Det komplette gulvsystemet

Det komplette gulvsystemet Det komplette gulvsystemet Gulv Vegger Tak TERRASSER Enkelt Sikkert 1 Fleksibelt Velkommen! I denne brosjyren får du en kortfattet oversikt over Nivell System. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du finne

Detaljer

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL! Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Bruksanvisning Modell 71, 71-A, 71-M og 71-S Redningsbåre Best nr.: F071 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com

Detaljer

Montasjeveiledning Samson veggabsorbent System T. Slagfast og ekstra slagfast system for veggabsorbenter.

Montasjeveiledning Samson veggabsorbent System T. Slagfast og ekstra slagfast system for veggabsorbenter. Montasjeveiledning Samson absorbent System T Slagfast og ekstra slagfast system for absorbenter. Samson absorbent - System T GENERELL INFORMASJON: Produktinformasjon: Samson er en akustisk absorbent som

Detaljer