MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI MODULSTILLAS MURERSTILLAS KOMPONENTER OG BELASTNINGS FORUTSETNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI MODULSTILLAS MURERSTILLAS KOMPONENTER OG BELASTNINGS FORUTSETNINGER"

Transkript

1 MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI MODULSTILLAS MURERSTILLAS KOMPONENTER OG BELASTNINGS FORUTSETNINGER

2

3 FORUTSETNINGER OG MODULMÅL Generelt HAKI Murerstillas bygges med stillasbredde 1,6m og innplankning 1,95 x 0,49m., alternativt en stillasbredde på 1,2m og med labanklemm 1,5 x 0,49m. Bomlagsavstand på 2,0 eller 1,5m og med 3,05m fakklengde. ERB eller LB-bjelker kan brukes som tverrbjelker og med kun LB-bjelker som lengdebjelker ved lengder over 1,9m. Merking Samtlige komponenter eks. lås, splinter etc. er varig merket med HAKI`s logotype og produksjonsår ( 2 siffere). (Eks. 98 ). Øvrig Typegodkjenning gjelder for stillaser med materiell, dimensjoner og utførelse som overenstemmer med typegodkjenningen. De følgende viste verdier i denne instruksjon er i overenstemmelse med dette. Andre utførelser av HAKI Modulstillas er mulige, kontroller alternativ HAKI Monteringsinstruksjon eller kontakt HAKI`s tekniske avdeling. Stillas oppmontert med komponenter eller sammenkoblet med stillas av annen fabrikat anbefales ikke. I slike tilfeller, skal en egen beregning utføres, kontakt Haki`S tekniske avdeling. Normal kompletering av stillasen med stillasrør og godkjente koblinger er ingen hindring. Rekkverksramme i lengdeog tverretning Labanklemm Fotlist Veggfeste Diagonalstag Spire 2,0 m Enrørsbjelke i tverretning Lengdebjelke i lengderetning 3050 mm Bunnskrue 3

4 KOMPONENTFORTEGNELSE Art.nr. og vekter gjelder malt materiell (der annet ikke er angitt). Motsvarende opplysninger for varmgalvanisert materiell fremgår av vår prisliste. Benevnelse Art.nr Kode Vekt Bunnskrue BS 6,0 Spire FS 500 4, FS , FS , FS , FS ,5 Splint til spireskjøt ,3 Enrørsbjelke ERB 650 4, ERB 720 4, ERB , ERB , ERB , ERB , ERB , ERB ,9 Lengdebjelke LB , LB , LB , LB , LB , LB , LB , LB ,0 4

5 KOMPONENTFORTEGNELSE Benevnelse Art.nr Kode Vekt Rekkverksramme SKRDT 650 4, SKRDT 720 5, SKRDT , SKRDT , SKRDT , SKRDT , SKRDT , SKRDT ,6 Rekkverksgrind med netting SGF , SGF , SGF , SGF ,2 Konsoller SK 230 1, SK 400 2, SK 460 2, SK 600 3,1 Konsoller SK 514 5,0 med spireskjøt SK 720 6,0 Diagonalstag DS , DS , DS , DS , DS ,2 Diagonalstag for labanklemm DS-UB ,1 5

6 KOMPONENTFORTEGNELSE Benevnelse Art.nr Kode Vekt Labanklemm x , x ,0 Allplan x , x , x , x , x , x , x , x ,6 Allplan med luke x , x ,7 Stige ST 2100 AL 3,4 Labanklemm LAB , LAB ,0 6

7 KOMPONENTFORTEGNELSE Benevnelse Art.nr Kode Vekt Fotlist FL 3300 x 150 AL 5, FL 3000 x 150 x 32 tre 7,1 Fotlistbeslag FLPL 150 x 32 0, LF 70 1, LF 35 0,9 Veggfestestag SVF 400 0, SVF 600 0,7 Bøyle BVF 0,6 for veggfestestag Trapp UTV 2000x , Gelender UTV 19,0 Fagverksbjelke: stål FBB ,0 Fagverksbjelke: aluminium FB 4100 AL 17, FB 6100 AL 25, FB 8100 AL 33,0 Øvrige tilbehør, se typegodkjenning nr 433/2000 for HAKI Modulstillas og HAKI`s monteringsinstruksjoner. 7

8 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Generelt HAKI Murerstillas Stillasen har hos Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut,SP, type-kontrollert for lasteklassene 2,3,4,4+,5,6 i følge AFS 1990:12. Sertifikat nr Beregninger er utført i hend hold til SP-Metod Bunnskrue Stillasen monteres på bunnskrue type BS, som er justerbar fra 55 til 570 mm. Dette innebærer at man alltid kan justere spirene slik at bjelkene kommer i vater. Spirer Spirer med lengde 3000 alternativt 2000 mm brukes normalt i stillasen. Kortere spirer skal kun brukes som toppspire. Ved gjennomgående bruk av FS 2000 reduseres den maksimale byggehøyden med 2,0m. Bjelker Stillasen bygges med ERB 1200 (1605) alt. LB 1200 (1605) som tverrbjelke og LB 3000 som lengdebjelke med 2,0m mellom bomlagene. Ved innplankning med labanklemmer 1500 x 495mm gjelder lasteklasse 5 (tretrall 1959 x 495mm lasteklasse 4+). Diagonalstagning og veggforankring Diagonalstagning skal utføres i hvert 5:e fakk og alltid i ytterfakkene. Diagonalstaget kan erstattes med rekkverksramme SKRD, men skal da monteres i hvert fakk og på hvert bomlag også i bunn. Horisontale diagonalstag skal monteres på hver 12:e høydemeter og hvert 5:e fakk. Forankrig til fasaden eller motsvarende skjer gjennom at hver innerspire forankres på hver 4:e høydemeter. Den nederste forankringen plasseres høyest i nivå med 3:e knutepunkt hvilket er ca. 4,8m over mark nivå. Forankringer som kan oppta horisontal krefter, skal finnes ved minst hver 6:e spirepar. 8

9 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Antall belastede nivåer Ved beregning av belastning på stillasen utgår man i fra, at det kun skal utføres arbeide på ett nivå samtidig. Fri ganghøyde Den frie gang-og ståhøyden blir i følge nedenfor nevnte angitte verdi. ERB bjelker og HAKI Allplan gir fri ståhøyde 1920mm og gang høyde 1869 mm. ERB bjelker og stillasplank alternativt labanklemmer med tykkelse 50 mm gir fri ståhøyde 1950 mm og fri ganghøyde 1901 mm. ERB bjelker og stål-/aluminiumsplank gir fri ståhøyde 1910 mm og fri ganghøyde 1910 mm. LB bjelker som bæres av labanklemmer og ERB som tverrbjelker blir fri ståhøyde 1938 og ganghøyde 1760 mm. Innplankning Som innplankning brukes labanklemmer med bredde 495 mm og lengde 1500 mm.alt.1400 mm. Denne type innplankning legges på stillasens lengdebjelker, tvers av stillasen. Som alternativ kan HAKI`s Allplan brukes. Disse finnes i HAKI Modullengder 1000, 1200, 1605, 1914, 2450, 3000 med breddemål 400 og 600 mm. Ytterligere alternativ er stål- og aluminiumsplank. Fotlist Innplankede nivåer skal monteres med fotlister og rekkverk om fallhøyden er 2,0 m eller mer. Fotlistens høyde skal være 150 mm og tykkelse 32 mm om fotlisten er av tre. Tillatt belastning på innplanknings alternativ Plattform Bredde (mm) Lengde (mm) Lasteklasse Allplan Allplan Stålplank Stålplank Aluminiumsplank Aluminiumsplank Labanklemm Tretrall

10 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Tillatte byggehøyder Byggehøyden er beroende på fakk bredde, fakk lengde, bomlags høyde og antall innplankede nivåer. Man regner alltid med at det arbeides kun på ett nivå samtidig. ERB bjelker kan erstattes med LB bjelker. Ved beregning i neden forstående tabell er innplankningen beregnet til 25 kg/m 2. Lasteklasse 4+ er i Sverige den lasteklasse med normal oppstilling av materiell på murerstillas iflg. AFS 1990:12. Lasteklasse Tillatt last (kn/m 2 ) 0,75 1,5 2,0 3,0 iflg.afs 4,5 Fakk lengde (m) 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 Bomlagshøyde (m) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Byggehøyde maks (m) Antall nivåer innplanket: 1 stk. Stillasbredde ERB 1200, Labanklemm ,8 108,8 100,8 82,8 82,8 56,8 Stillasbredde ERB 1605, Tretrall ,8 98,8 86,8 62,8 62,8 Antall nivåer innplanket: 5 stk. Stillasbredde ERB 1200, Labanklemm ,8 82,8 74,8 58,8 58,8 32,8 Stillasbredde ERB 1605, Tretrall ,8 66,8 54,8 30,8 30,8 Alle nivåer innplanket Stillasbredde ERB 1200, Labanklemm ,8 34,8 32,8 28,8 28,8 18,8 Stillasbredde ERB 1605, Tretrall ,8 28,8 24,8 16,8 16,8 Ved andre bredder enn LB 3000 som lengdebjelker og ved flere nivåer innplanket, påvirkes den maksimale byggehøyden, kontakt HAKI s tekniske avdeling ved disse tilfeller. Tillatt spirelast. Ved beregning av stillasens maksimale byggehøyde kan en tillatt spirelast på 19,1 kn brukes om stillasen bygges, som følger: Hvis spirer med lengde 3000 alternativt 2000 mm brukes, maks 2,0 m mellom bomlag, samt at veggforankring monteres på hver 4:e høydemeter, med start på 4,8m`s nivå. Kortere spirer enn FS 2000 skal kun brukes som toppspirer. Ved forandring i bomlags høyde og veggforankrings avstand justeres tillatte spire belastninger, som følger: Avstand Tillatt Bomslags mellom last høyde veggforankringer /spire 1,5 m 1,5 m 33,3 kn 1,5 m 3,0 m 23,9 kn 2,0 m 2,0 m 30,9 kn 2,0 m 4,0 m 19,1 kn 2,5 m 2,5 m 23,3 kn 2,5 m 5,0 m 14,1 kn 3,0 m 3,0 m 21,4 kn 3,0 m 6,0 m 10,8 kn 10

11 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Tillatt bjelkelaster De angitte belastninger er de laster som bjelkene maksimalt får utsettes for, når de er montert i HAKI spirer. Bjelketype Tillatt Tillatt Tillatt belastning utbredd last midtpunktq til (kn/m) Q til (kn) last P til (kn) ERB ,33 26,0 13,0 ERB ,51 26,0 13,0 ERB ,45 26,0 13,0 ERB ,71 26,0 13,0 ERB ,40 19,9 10,0 ERB ,79 13,0 6,5 ERB ,81 9,3 4,7 ERB ,95 8,9 4,5 LB ,47 18,5 LB ,39 19,2 LB ,95 11,5 LB ,50 12,7 LB ,09 15,2 LB ,71 14,4 LB ,37 8,7 LB ,37 9,6 Lasteklasser ved ulike bjelke kombinasjoner Ved ulike typer av stillase bygging kan varierende kombinasjon av bjelker være nødvendig. Man skal ved disse tilfeller være oppmerksom på at lasten/m 2 kommer Belastede bjelker LB Labanklemm Tretrall Belastede bjelker ERB Labanklemm Tretrall til å synke når arealet øker og dermed eventuelt forandrer stillasens lasteklasse. Man bør derfor tydelig markere om en del av stillasen kan henvises til annen lasteklasse. Lasteklasse ved ulike bjelkekombinasjoner og med innplankning av labanklemm 11

12 Fagverksbjelke i stål Fagverksbjelker i stål L=6050 mm tilsvarer 2 fakk med ERB/LB 3000 bjelker. Dette innebærer at man enkelt kan overbygge 2 fakk i en stillas og deretter montere stillasen med spirer på fagverksbjelken og bygge videre med normal 3,0m fakk. Ved montering av fagverksbjelker er det viktig at man avstiver mot vipping, gjennom at man monterer en bjelke på midten. Fagverksbjelken i stål monteres til stillasens spirer ved at man haker fast bjelken til to bøylegrupper. BELASTNINGSFORUTSETNINGER Tillatt belastning på fagverksbjelke FBB 6050 Fagverksbjelke C-avstand Tillatt Tillatt Type og lengde punktlast/opplag midtpunkt last utbredd belastning (mm) (m) (kn) (kn/m) FBB ,0 12,3 2,93 Fagverksbjelke i aluminium Fagverksbjelker i aluminium monteres til stillasen med hjelp av godkjent kobling KF 48 x 48. Høyden på fagverksbjelken er 400 mm. Tillatte belastninger på våre fagverksbjelker i aluminium Fagverksbjelke C-avstand Tillatt Tillatt Type og lengde punktlast/opplag midtpunkt last utbredd belastning (mm) (m) (kn) (kn/m) FB ,0 11,6 2,95 FB ,0 5,9 1,77 FB ,5 3,8 1,09 12

13 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Konsoller Konsoller kan plasseres på den oppmontert stillasens fem høyeste bomlags nivåer. Hvert nivå hvor konsollen er montert, skal veggforankres. Belastningsklasser for konsoller Under forutsetning at konsollene er montert i ett fakk med lengde maks. LB I nedenfor angitte lasteklasser er det ikke tatt hensyn til innplankningens kapasitet. Med HAKI allplan gjelder maks. lasteklasse 4. Adkomst Adkomst foregår normalt med trapp HAKI-UTV som monteres på stillasens utside, med tilhørende stillas komponenter. Alternativt HAKI trappetårn, se typegodkjenning nr 434/2000. Den maksimale byggehøyden reduseres med 12 m om UTV trappen integreres med stillasen. Spesialløsninger For stillas konstruksjoner som ikke omfattes av denne monteringsinstruksjon, kontakt HAKI`s tekniske avdeling. Konsoll Lasteklasse SK SK SK SK SK 514 med tapp 4 SK 720 med tapp 3 KD

14 MONTERING Før stillasen monteres, skal underlaget kontrolleres for muligesettninger. Underlaget kan sikres mot setninger ved å legge boks / sviller,som dekker både indre -og yttre bunnskruer Legg ut materiellet til bunnenheten langs fasaden. Plasser ut bunnskruene med en ca. avstand på 300 mm fra fasaden og med det modul mål som skal brukes (eks. 3,05m fakk-lengde). Om konsoll skal brukes, økes avstand med tilsvarende konsoll lengde. Største tillatte avstand til vegg er 300 mm. Start alltid montering på høyeste punkt. Monter sammen de fire første spirene med mellomliggende tverrbjelker ERB eller LB 1200 og lengdebjelker LB Bjelkene monteres i den nederste bøylegruppen. Tverrbjelkene hakes i den laveste bøyleparet. Fell låse kleppene. Fortsett bunning med bunnskruer, spirer, tverrbjelker, lengdebjelker og rekkverksrammer i følge ovennevnte beskrivelse, fakk for fakk. Vatre opp stillasen i etterkant i lengde- og tverretning. Juster med bunnskruen. Ved større nivå forskjeller tilpasses den enkelte spire til underlaget, se etter at bjelkene kommer i vater. Legg inn riktig innplankning, labanklemm 1500x 95 mm (alternativ innplankning se side 16) Monter innplanket første bomlag med fotlist, lempelig fotlist i tre 150 x 32 mm med fotlist beslag. Glem ikke enderekkverk SKRD 1200.

15 MONTERING 4. Monter deretter det andre bomlaget 2,0 eller 1,5 m over de føste monterte bjelker. Hake første tverrbjelkene i spirene og deretter lengdebjelkene. Ved omplassering av innplankningen flyttes labanklemmene til andre bomlag. Monter rekkverksramme SKRD og fotlist. Rekkverksrammene erstatter de vertikale diagonalstagene. Disse skal monteres i hvert fakk og på hvert bomlags nivå i stillasen. Om diagonalstag brukes skal disse monteres i hvert 5:e fakk hele veien opp. Monter andre omgang av spirer FS 3000 eller FS Lås spirene etter hvert med tredje bomlags tverrbjelker. Monter lengdebjelkene og flytt opp labanklemmene til tredje bomlaget. Monter rekkverksrammene og fotlist på tredje bomlag også enderekkverk. Glem ikke låsing av bjelkene. Veggforankre stillasen på 4,8m`s nivået med veggfestestag og bøyle. Kontroller at øyebolt i fasaden kan oppta gjeldende krefter. Fortsett monteringen i henhold til ovennevnte beskrivelse. Bruk et godkjent løfteredskap for transport av materiell. Demontering skjer i omvendt rekkefølge. Stillasmateriell skal ikke kastes ned fra stillasen. Alternativ innplankning. Isteden for Labanklemmer kan tretrall brukes

16 MONTERING Om stål- eller aluminiumsplank brukes, så skal disse låses i yter fakk. For øvrig låser planken hverandre. Ved innplankning med stillasplank, så skal disse økes om spennvidden overskrider 2500mm. 7. Alternativ innplankning. Isteden for Labanklemmer kan tretrall brukes. Om stål- eller aluminiumsplank brukes, så skal disse låses i yter fakk. For øvrig låser planken hverandre. Ved innplankning med stillasplank, så skal disse økes om spennvidden overskrider 2500mm

17 MONTERING Montering av utvendig trapp HAKI UTV utvendig trapp i stål. UTV trappen monteres i ett utvendig fakk med bjelker ERB 720 og LB Trappen bygges vanligvis sammen med den ordinære stillasen. Om maksimal byggehøyde skal oppnås, bygges trappetårnet opp med separate spirer. Still ut bunnskruene ved det fakket hvor trappen skal monteres, monter spirer og tverrbjelker ERB 720 samt LB 3000 på den nedre nivåen. På øvrige nivåer erstatter gelender lengdebjelkene. Bjelkene monteres i de laveste bøylegruppene. Monter også tverrbjelker på andre bomlag. Monter UTV trappens kroker over røret på tverrbjelkene, lås siden trappen med låsebeslaget. Monter gelender på 1,0m`s nivå og plasser SKRDT 720 på øvre gavel. Monter neste omgang med spirer, tverrbjelker,trapp og gelender. Rekkverk monteres i begge gavler. Fortsett monteringen til ønsket høyde (se tabell angående byggehøyder). På øverste nivå monteres en LB 3000 utvendig i stillasen. På bjelken monteres en rekkverk stolpe SSK 1000, stolpen plasseres slik at en SKRD 2450 passer fra spire til stolpe. Gjennom å montere SKRD 2450 har man en sikring mot fall på trappens øvre nivå. På øvrige nivåer utgjør trappen en tilstrekkelig sikring

18 MONTERING 12. Ved enkelte typer av arbeider anbefales rekkverksgrind med netting ( eks. tak sikring). 18

19 19

20 Øvrige HAKI monteringsinstruksjoner: HAKI Bukkestillas HAKI Rammestillas HAKI Kombistillas HAKI Modulstillas HAKI Smalstillas 650 HAKI Modulstillas 1200 HAKI Murerstillas HAKI Industri/verft/offshore HAKI Trappetårn HAKI Rullestillas HAKI Modulstillas AL HAKI Værbeskyttelse HAKI Skiltstillas HAKI AB är certifierat enligt ISO 9001 P HAKI NO Tryck Holmbergs i Malmö 2002 HAKI AS Postboks 74, NO-1313, Vøyenenga, NORGE Tel: Fax:

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL ALUMINIUM

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL ALUMINIUM MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERS UMINIUM HAKI AS 2005 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjon gjelder bare for stillaser som kun inneholder komponenter produsert og levert av

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI TRAPPETÅRN 1605 X 3000 KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUTSETNINGER

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI TRAPPETÅRN 1605 X 3000 KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUTSETNINGER MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI TRAPPETÅRN 1605 X 3000 KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUTSETNINGER FORUTSETNINGER OG MODUL MÅL Generelt HAKI Trappetårn består av prefabrikerte HAKI komponenter.trappetårnet bygges

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI RAM

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI RAM MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI RAM HAKI AS 2004 HAKIs monteringsinstruksjon og produktansvar gjelder bare for stillaser som kun inneholder komponenter produsert og levert av HAKI. Stillas som er bygget opp

Detaljer

MONTERINGS INSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL

MONTERINGS INSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL MONTERINGS INSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL HAKI AS 2010 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert og levert av

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON

MONTERINGSINSTRUKSJON MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI AS 2011 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert og levert av HAKI. Typegodkjenningen

Detaljer

MONTERINGSVEIlEdNING HAKI UNIVERSAl

MONTERINGSVEIlEdNING HAKI UNIVERSAl MONTERINGSVeiledning HAKI UNIVERSAL HAKI AS 2014 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert og levert av HAKI.

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL Hengende st illas

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL Hengende st illas MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL Hengende st illas HAKI AS 2012 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM

MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM HAKI AS 2014 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert og levert

Detaljer

Monteringsinstruksjon

Monteringsinstruksjon Monteringsinstruksjon TREBEX bygningsstillas Lasteklasse 2-3-4-5 Komponenter og belastnings forutsetninger Generelt TREBEX er en lett, sikker og hurtigmontert spirstillas laget av firkant rør med meget

Detaljer

Viktig informasjon. HAKI fargekoder. Faktarute

Viktig informasjon. HAKI fargekoder. Faktarute MONTERINGSVeiledning HAKI AS 2015 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert og levert av HAKI. Typegodkjenningen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING STÅLEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta STÅLEX. Delta STÅLEX er typegodkjent for

MONTERINGSANVISNING STÅLEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta STÅLEX. Delta STÅLEX er typegodkjent for 2014 MONTERINGSANVISNING STÅLEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta STÅLEX. Delta STÅLEX er typegodkjent for belastningsklasse inntil klasse 5 Delta STÅLEX er

Detaljer

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5 Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5 Monteringsveiledning rev.3 06.2008 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking INNHOLD 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering

Detaljer

INNHOLD. Brukerveiledning for ALUSAFE kl. 5 FORORD KOMPONENT BESKRIVELSE. 3. Forord. 4. Komponentbeskrivelse. 5. Materialbeskrivelse og merking

INNHOLD. Brukerveiledning for ALUSAFE kl. 5 FORORD KOMPONENT BESKRIVELSE. 3. Forord. 4. Komponentbeskrivelse. 5. Materialbeskrivelse og merking Brukerveiledning for ALUSAFE kl. 5 INNHOLD 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering 8. Tillatt spirbelastning 9. Tillatt belastning

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON. HAKI Trak Rullbart HAKI AS 2010

MONTERINGSINSTRUKSJON. HAKI Trak Rullbart HAKI AS 2010 MONTERINGSINSTRUKSJON 750 HAKI Trak Rullbart HAKI AS 2010 Viktig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert og levert

Detaljer

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3 Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3 Monteringsveiledning rev.2 06.2008 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking INNHOLD 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL HAKI AS 2017 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert og levert av HAKI.

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON. HAKI Galge Offshore

MONTERINGSINSTRUKSJON. HAKI Galge Offshore MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI Galge Offshore HAKI AS 2010 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert og levert

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI TRAPPETÅRN

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI TRAPPETÅRN MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI TRAPPETÅRN HAKI AS 2010 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert og levert av

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM

MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM HAKI AS 2017 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert og levert

Detaljer

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq. ROTAX Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.no Side 1 av 21 Bunnspir Dimensjon (m) Art. nr. Vekt i kg. Pris

Detaljer

Kg Art. nr. Utbygging i høyden 1m for 1010-074178 12,0 2020-074178100. 1m for 1011-074178. 2m for 1011-074178. 1m for 1010-074250. 2m for 1010-074250

Kg Art. nr. Utbygging i høyden 1m for 1010-074178 12,0 2020-074178100. 1m for 1011-074178. 2m for 1011-074178. 1m for 1010-074250. 2m for 1010-074250 www.deltasystem.no Side 1 av 13 FOLDESTILLAS B x L (m) Arb.høyde (m) 0,74x1,78 3,25 30,0 1011-074178 0,74x1,78 3,80 32,6 1010-074178 0,74x2,50 3,80 46,5 1010-074250 1,30x1,78 3,80 63,0 1010-130178 1,30x2,50

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ALEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta ALEX. Delta ALEX er typegodkjent for

MONTERINGSANVISNING ALEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta ALEX. Delta ALEX er typegodkjent for 2014 MONTERINGSANVISNING ALEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta ALEX. Delta ALEX er typegodkjent for belastningsklasse inntil klasse 5 Delta ALEX er utviklet

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING HAKI RULLESTILLAS

MONTERINGSVEILEDNING HAKI RULLESTILLAS MONTERINGSVEILEDNING HAKI RULLESTILLAS HAKI AS 2016 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert og levert av HAKI.

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI GALGE

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI GALGE MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI GALGE HAKI AS 2010 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert og levert av HAKI.

Detaljer

Belastningsklasse 5 (450 kg/m2) Side 1 av 11

Belastningsklasse 5 (450 kg/m2) Side 1 av 11 Belastningsklasse 5 (450 kg/m2) Side 1 av 11 SPIR Høyde (m) Vekt Art. nr. aluminium, med topp og bunnplate 3,00 9,2 kg R01300 2,00 6,4 kg R01200 1,50 5,0 kg R01150 1,00 3,6 kg R01100 0,50 2,2 kg R01050

Detaljer

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq. ROTAX Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.no Side 1 av 21 Bunnspir Dimensjon (m) Art. nr. Vekt i kg. Pris

Detaljer

Monteringsanvisning ALEX SPIRSTILLAS. Rev. 01 2010

Monteringsanvisning ALEX SPIRSTILLAS. Rev. 01 2010 Monteringsanvisning ALEX SPIRSTILLAS Rev. 01 2010 1 INNHOLD 2 Forord 3 Faguttrykk/Terminologi 4 Materialbeskrivelse/Egenskaper 5 Generelle belastningsklasser 6 Klassifisering etter NS EN 12811 6 Komponentoversikt

Detaljer

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Rammestillas

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Rammestillas Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Rammestillas Typegodkjenningsbevis nr. 14 46 01 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 rammestillas 2:16 Allment Plettac SL70-Alu/SL70/SL100

Detaljer

REKKVERK STØTTE Høyde x Bredde (m) Kg Art. nr. Pris aluminium, for øverste rekkverk 1,00x0,73 3,3 E287007 391.-

REKKVERK STØTTE Høyde x Bredde (m) Kg Art. nr. Pris aluminium, for øverste rekkverk 1,00x0,73 3,3 E287007 391.- www.deltasystem.no Side 1 av 12 STANDARD RAMME Høyde x Bredde (m) Kg Art. nr. Pris aluminium 2,00x0,73 8,9 E282220 869.- 1,50x0,73 7,5 E282215 812.- 1,00x0,73 E282210 659.- 0,66x0,73 4,4 E282206 583.-

Detaljer

Belastningklasse 5 (450 kg/m²) Side 1 av 11

Belastningklasse 5 (450 kg/m²) Side 1 av 11 Belastningklasse 5 (450 kg/m²) Side 1 av 11 SPIR VERTIKAL Høyde (m) Vekt Art. nr. stål 3,00 19,3 kg GS1011 2,00 13,1 kg GS1012 1,50 10,1 kg GS1013 1,00 7,0 kg GS1014 0,50 4,1 kg GS1015 www.deltasystem.no

Detaljer

Solid Equipment AS Vestisiveien 269 2411 Elverum Tlf. 624 00 111 post@solideq.no www.solideq.no

Solid Equipment AS Vestisiveien 269 2411 Elverum Tlf. 624 00 111 post@solideq.no www.solideq.no Solid Equipment AS Vestisiveien 269 2411 Elverum Tlf. 624 00 111 post@solideq.no www.solideq.no Innhold Innhold... 2 Materialbeskrivelse og merking... 3 Generelle belastningsklasser... 4 Komponenter...

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING. HAKI UNIVERSAL Hengende st illas

MONTERINGSVEILEDNING. HAKI UNIVERSAL Hengende st illas MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL Hengende st illas HAKI AS 2017 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING-RAM

MONTERINGSVEILEDNING-RAM MONTERINGSVEILEDNING-RAM FASADESTILLASER Monteringsveiledningen er laget for å gi en enkel beskrivelse på monteringen av Delta RAM fasadestillas, samt en oversikt over behovet for bruk av bl.a. diagonaler

Detaljer

AVD. BERGEN AVD. OSLO HOVEDKONTOR BLINDHEIMSVEIEN NYBORG VESTSIVEGEN ELVERUM ØSTRE AKER VEI 24C 0591 OSLO

AVD. BERGEN AVD. OSLO HOVEDKONTOR BLINDHEIMSVEIEN NYBORG VESTSIVEGEN ELVERUM ØSTRE AKER VEI 24C 0591 OSLO AVD. BERGEN BLINDHEIMSVEIEN 1 5131 NYBORG TLF. +47 452 22 116 BERGEN@SOLIDEQ.NO HOVEDKONTOR VESTSIVEGEN 269 2411 ELVERUM TLF. +47 624 00 111 POST@SOLIDEQ.NO AVD. OSLO ØSTRE AKER VEI 24C 0591 OSLO TLF.

Detaljer

Monteringsanvisning. Lettstillas.

Monteringsanvisning. Lettstillas. Monteringsanvisning. Lettstillas. Start med å legge ut rekkverk i stillasets lengde. Sett bunnskruene som vist. Bruk gjerne et bord under bunnskruene for å jevne ut vekten/ punktlasten. Helst 2 bunnskruer

Detaljer

MONTERINGSANVISnING. Rammestillas. R a s k. L e t t. E r g o n o m i s k.

MONTERINGSANVISnING. Rammestillas. R a s k. L e t t. E r g o n o m i s k. Produsert i varmforsinket stål eller aluminium. Layher Rammestillas er typegodkjent av Direktoratet for arbeidstilsynet. Rammestillas R a s k. L e t t. E r g o n o m i s k. MONTERINGSANVISnING Den sikre

Detaljer

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Layher Trappeløsninger Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Innvendig adgang i stillas Utvendig trapp Frittstående trappetårn Trappeløsninger på offentlige steder Andre spesialløsninger for

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

FASADESTILLAS Instant Blitz-Fix. Fakta Pakkeløsinger og tilhengerpakker Typegodkjenning. Hovedkomponenter

FASADESTILLAS Instant Blitz-Fix. Fakta Pakkeløsinger og tilhengerpakker Typegodkjenning. Hovedkomponenter FASADESTILLAS Instant Blitz-Fix Instant Blitz-Fix Fakta Pakkeløsinger og tilhengerpakker Typegodkjenning komponenter Hovedkomponenter Pakkeløsninger Lettstillas Informasjon Standardutstyr Tilleggsutstyr

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING. HAKI Galge Offshore

MONTERINGSVEILEDNING. HAKI Galge Offshore MONTERINGSVEILEDNING HAKI Galge Offshore HAKI AS 2016 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert og levert av

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. RULLESTILLAS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKERSTILLAS FT 750 EN 1298 - IM - no SIKKERHET I HVERT TRINN

MONTERINGSANVISNING. RULLESTILLAS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKERSTILLAS FT 750 EN 1298 - IM - no SIKKERHET I HVERT TRINN MONTERINGSANVISNING RULLESTILLAS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKERSTILLAS FT 750 EN 1298 - IM - no SC1809-12 SIKKERHET I HVERT TRINN www.wibeladders.no Innhold SIKKERHETSMERKNADER... 2

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg.

Detaljer

www.byggesystemer.no VI LEIER UT!

www.byggesystemer.no VI LEIER UT! BMONTERINGS- OG BRUKSANVISNING BFOR RÅBYGGTRAPP BMyrveien 6 B1430 Ås Tlf. +47 41 67 02 21 Fax. +47 64 94 42 53 DELELISTE - KOMPLETT RÅBYGGTRAPP Topp-/bunnramme Stabiliseringsrekkverk 2 stk 2 stk Løst trinn

Detaljer

AVD. BERGEN BLINDHEIMSVEIEN 1 5131 NYBORG TLF. +47 452 22 116 BERGEN@SOLIDEQ.NO

AVD. BERGEN BLINDHEIMSVEIEN 1 5131 NYBORG TLF. +47 452 22 116 BERGEN@SOLIDEQ.NO HOVEDKONTOR VESTSIVEGEN 269 2411 ELVERUM TLF. +47 624 00 111 POST@SOLIDEQ.NO AVD. BERGEN BLINDHEIMSVEIEN 1 5131 NYBORG TLF. +47 452 22 116 BERGEN@SOLIDEQ.NO AVD. OSLO ØSTRE AKER VEI 24C 0591 OSLO TLF.

Detaljer

FASADESTILLAS. Instant Blitz-Fix

FASADESTILLAS. Instant Blitz-Fix FASADESTILLAS Instant Blitz-Fix Innhold Forord / 3 Vertikalrammer / 4 Plattformer / 5 Stiger og trapper / 7 Fotlist / 8 Siderekkverk / 8 Avstiving / 9 Benjusteringer / 9 Veggfester / 10 Rør / 10 Konsoller

Detaljer

ALUHAK. Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING ALUHAK Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING Rev. 12.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Normative referanser, Nyttig informasjon... 4

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening

Norske Takstolprodusenters Forening Norske Takstolprodusenters Forening I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg. Momenter som har avgjørende

Detaljer

LAYHER RAMMESTILLAS MONTERINGSVEILEDNING

LAYHER RAMMESTILLAS MONTERINGSVEILEDNING LAYHER RAMMESTILLAS MONTERINGSVEILEDNING Godkjent av Dir. for Arbeidstilsynet og TÜV sertifisert ihht ISO 9001:2008 Layher Rammestillas Stillasklasse 3 Belastning 2.0 kn/m 2 Maks plattinghøyde 24.0 m }

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Aluhak Stillas. for din sikkerhet. Kjære Kunde

Aluhak Stillas. for din sikkerhet. Kjære Kunde PRODUKTUTVALG Aluhak Stillas for din sikkerhet. Kjære Kunde Katalogen representerer utvalget av produkter i Aluhak Systems. Vi håper dere finner katalogen oversiktlig og brukervennlig. Vår målsetting er

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Allroundstillas

MONTERINGSANVISNING. Allroundstillas MONTERINGSANISNING Fremstilt av varmforsinket stål eller aluminium. Layher Allroundstillas er typegodkjent av Direktoratet for arbeidstilsynet. Allroundstillas G e n i a l t. S t e r k t. G r e n s e l

Detaljer

PERI UP. Et komponentsystem for stillas i metriske moduler på 25 cm. PERI Norge AS

PERI UP. Et komponentsystem for stillas i metriske moduler på 25 cm. PERI Norge AS PERI UP Et komponentsystem for stillas i metriske moduler på 25 cm PERI Norge AS PERI leverer i dag komplette løsninger innen reis og stillas. Vi tegner og prosjekterer alle spesifikke behov for de som

Detaljer

Monteringsanvisning Offshore Oppheng

Monteringsanvisning Offshore Oppheng Monteringsanvisning Rev. 05-2014 INNHOLD FORORD 3 H-OPPHENG, 80-180 mm 4 H-OPPHENG, 150-300 mm 5 L-OPPHENG, 60-120 mm 6 GRATINGOPPHENG 7 BULBOPPHENG 8 HYLSEOPPHENG 9 OPPHENGSKLIPS 12 KJETTING 14 SJAKKEL

Detaljer

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr.

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr. Fasadestiger FASADESTIGE Lett stige med god stabilitet. Trinnpinnen er profilert for å gi økt sklisikring og er flatet ut både inn- og utvendig for dobbel sikkerhet. Utførelse i henhold til SS 83 13 40

Detaljer

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB Art no NO

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB  Art no NO MANUAL HALLSYSTEM Art no 921114 NO COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB INFO@SAFETYRESPECT.NO INNHOLD 2 SIKKERHET 2 KONTROLLERE MATERIALE 2 ALMEN INFORMASJON 3 PROSJEKTERING OG PLANLEGGING 4 INNGÅENDE DETALJER

Detaljer

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING ALUHAK Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING Rev. 10.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Forord... 4 Komponenter... 5

Detaljer

ALUSCAF. Hovedkontor Elverum Avd. Oslo Avd. Bergen

ALUSCAF. Hovedkontor Elverum Avd. Oslo Avd. Bergen ALUSCAF Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.no Side 1 av 9 BUNNSKRUE Justeringshøyde X Ø (mm) Art. nr.

Detaljer

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre for JATAK Takstoler i store bygg www.jatak.no 1 Mottakskontroll Løfting, håndtering og lagring på byggeplassen Opplysningene på takstolens stempel

Detaljer

MONTASJE - OG BRUKERVEILEDNING

MONTASJE - OG BRUKERVEILEDNING MONTASJE - OG BRUKERVEILEDNING ADVARSEL! Denne montasje og brukerveiledningen gir instruksjon om korrekt montering og sikker bruk av Instant Blitz-Fix 70 stillas. Bruker er ansvarlig for at montasje -

Detaljer

ALUHAK. Systemstillas i aluminium - klasse 5 MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Systemstillas i aluminium - klasse 5 MONTERINGSANVISNING ALUHAK Systemstillas i aluminium - klasse 5 MONTERINGSANVISNING Rev. 10.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Forord, Nyttig informasjon...

Detaljer

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innhold Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER... 4 Kontroller alltid produkter og utstyr før bruk... 4 Ikke kombiner

Detaljer

Layher rekkverk er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Rekkverk for flate tak

Layher rekkverk er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Rekkverk for flate tak Layher rekkverk er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet nr 474/04. Monterings- og bruksanvisning Rekkverk for flate tak Rekkverk for flate tak Beskrivelse Det er i henhold til Forskrift om

Detaljer

COMBISAFE. Hengebrygge BRUKSANVISNING. Inkl. Hengebryggetvinge, Nøkkelhullfeste, Utflytter, Hengebryggebjelke, Hjørnebrygge og tilbehør

COMBISAFE. Hengebrygge BRUKSANVISNING. Inkl. Hengebryggetvinge, Nøkkelhullfeste, Utflytter, Hengebryggebjelke, Hjørnebrygge og tilbehør COMBISAFE Hengebrygge Inkl. Hengebryggetvinge, Nøkkelhullfeste, Utflytter, Hengebryggebjelke, Hjørnebrygge og tilbehør BRUKSANVISNING Innhold Innhold GENERELT...5 SIKKERHETSFORSKRIFTER... 6 Kontroller

Detaljer

Stillasdagene Bekymringsmeldinger STILLASENTREPRENØRENES FORENING

Stillasdagene Bekymringsmeldinger STILLASENTREPRENØRENES FORENING Stillasdagene 2017 Bekymringsmeldinger 1 Bekymringsmelding om små rullestillaser SEF sendte i 2016 inn bekymringsmelding til Arbeidstilsynet om bruk av små prefabrikkerte rullestillas. Grunnen til bekymringsmeldingen

Detaljer

Rekkverk. i stål og aluminium for alle miljøer

Rekkverk. i stål og aluminium for alle miljøer Rekkverk i stål og aluminium for alle miljøer Seksjonsrekkverk med knelist Dette industrirekkverket produseres med rekkverksstolper av KKR-profil på 40 x 40 x 3 mm med fester for sidemontering eller toppmontering

Detaljer

JUMBO JUMBO FASADESTILLAS. Monteringsveiledning. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt

JUMBO JUMBO FASADESTILLAS. Monteringsveiledning. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt Monteringsveiledning EN 1298-IM-NO Monteringsveiledning JUMBO FASADESTILLAS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montering 4.1 Bunnen 4.2 Montering av 1. mellomplattform 4.3

Detaljer

Layher Rullestillas - Zifa

Layher Rullestillas - Zifa Layher Rullestillas - Zifa Montering og Brukerveiledning Godkjent av Dir. for Arb.tilsynet og TÜV sertifisert iflg DIN EN 00:2005-03 Stillasklasse 3 Belastning 2.0 kn/m2 Mål: 0.5 x.8 m maks arbeidshøyde.3

Detaljer

PROF Murerstillas. MONTERINGSVEILEDNING IM Utgave: 2.0 (no) / peso

PROF Murerstillas. MONTERINGSVEILEDNING IM Utgave: 2.0 (no) / peso PROF Murerstillas MONTERINGSVEILEDNING IM Utgave: 2.0 (no) 2011-03-25 / peso 2 Specialfabrikken Vinderup A/S forplikter seg rett til endringer uten varsel og uten forpliktelser. Alle opplysninger i denne

Detaljer

Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet vedrørende farlig stillas på fortauet i Bygdøy allé 63, 0265 Oslo.

Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet vedrørende farlig stillas på fortauet i Bygdøy allé 63, 0265 Oslo. SEF STILLASENTREPRENØRENES FORENING Postboks 5466, Majorstuen, 0305 Oslo - Besøksadresse: Middelthunsgt. 27 Telefon: 23 08 88 00/23 08 75 99 Bankgiro: 6003 06 78934 Organisasjonsnr.: 994 231 081 mva Bekymringsmelding

Detaljer

MONTERINGSANVISNING DB750 "Tak over Tak"

MONTERINGSANVISNING DB750 Tak over Tak MONTERINGSANVISNING DB750 "Tak over Tak" Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta Tildekking DB750 "Tak over Tak" Delta Tildekking DB750 "Tak over Tak" er utviklet

Detaljer

SIKKERHETSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLASER

SIKKERHETSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLASER SIKKERHETSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLASER HAKI AS 2010 Viktig informasjon HAKI s produktansvar og monteringsinnstruksjoner gjelder bare for stillaser som kun inneholder komponenter produsert og levert av HAKI.

Detaljer

Rekkverk for flate tak

Rekkverk for flate tak Monteringsveiledning rekkverk for flate tak Layher Taksikring Typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet Nr 474/08. Utgave sept. 2011 Rekkverk for flate tak Monteringveiledning Denne monteringsveiledningen

Detaljer

Montasje og brukerveiledning

Montasje og brukerveiledning Montasje og brukerveiledning SPAN 400N (ENKEL BREDDE) :HD 1004-3 - 8/8 SPAN 400W (DOBBEL BREDDE) :HD 1004-3 - 8/12 MOBILE RULLESTILLAS/ARBEIDSPLATTFORMER I SAMSVAR MED HD 1004: 1992 (BS 1139 PART 3: 1994).

Detaljer

ALUHAK fasade Klasse 3 Brukermanual

ALUHAK fasade Klasse 3 Brukermanual ALUHAK fasade Klasse 3 Brukermanual Innholdsfortegnelse 1. Innledning a. Kort om oss b. Om produktet 2. HMS a. Innledning b. Avsperring og fallende gjenstander c. Generelt om personlig verneutstyr (PV)

Detaljer

ALUMINIUM SYSTEMSTILLAS

ALUMINIUM SYSTEMSTILLAS ALUMINIUM SYSTEMSTILLAS INDEX Generell veiledning Rev. Gv. 01. Innledning P1 Gv. 02. Indeks P6 (01.10.95) Gv. 03. Lengder P5 (20.06.95) Gv. 04. Komponenter P6 (01.10.95) Gv. 05. Deler / Merking P5 (20.06.95)

Detaljer

Montasje og brukerveiledning

Montasje og brukerveiledning Montasje og brukerveiledning SPAN 300N (ENKEL BREDDE) :HD 1004-3 - 8/8 SPAN 300W (DOBBEL BREDDE) :HD 1004-3 - 8/12 MOBILE RULLESTILLAS/ARBEIDSPLATTFORMER I SAMSVAR MED HD 1004: 1992 (BS 1139 PART 3: 1994).

Detaljer

Industriinnredning. Sikkerhet på lageret.

Industriinnredning. Sikkerhet på lageret. Industriinnredning Sikkerhet på lageret. En full-lastet reol for paller representerer meget store statiske krefter. Hvert år utsettes reolen for tusenvis av små og store sammenstøt av truck som fører til

Detaljer

PRISLISTE Taksikring

PRISLISTE Taksikring PRISLISTE Taksikring Rosenholmveien 15, 1252 Oslo, Tlf: 23191550, Fax: 23191551 E-post: firmapost@roaldsonn.no April 2017 SNØFANGERE OG STIGETRINN Lagerhold, salgsbetingelser etc. Stigetrinn, stiger plattformer

Detaljer

Med forbehold om feil

Med forbehold om feil L-OPPHENG Benevnelse Vekt Art. nr. stål, 60-120mm L 60-120 4,8 kg ST1050 Max belastning 20kN Side 1 av 9 H-OPPHENG Benevnelse Vekt Art. nr. stål H 150-300 6,6 kg ST1049 Max belastning 20kN H 80-180 5,2

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

Montering og bruksanvisning MECALUX pallreol.

Montering og bruksanvisning MECALUX pallreol. Salg og service Innredninger Lager - Verksted - Kontor Postboks 73, 011 Strømmen Segelckes vei, 010 Strømmen Tlf. 63 80 3 65 Fax. 63 80 3 75 e-post: post@nplien.no www.nplien.no Montering og bruksanvisning

Detaljer

PRISLISTE Taksikring

PRISLISTE Taksikring PRISLISTE Taksikring Rosenholmveien 15, 1252 Oslo, Tlf: 23191550, Fax: 23191551 E-post: firmapost@roaldsonn.no November 2017 SNØFANGERE OG STIGETRINN Lagerhold, salgsbetingelser etc. Stigetrinn, stiger

Detaljer

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk hilsen kompisen din Utgave 1-2004 Innhold: Viktige telefonnummer s 3 Formål s 4 Årsaker til de fleste ulykker s 4 Brukere av stillas s 5 Sjekkliste for at stillaset skal

Detaljer

Sikringsutstyr Combisafe

Sikringsutstyr Combisafe - Multifot Arvtageren til Boltefot art.nr 461212 230165 Multifot 1,2 kg 1 stk - Avstengerfeste Festes vertikalt og brukes både som fallbeskyttelsesfeste og som avstengerstøtte.tåler høyere belastning en

Detaljer

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk Sikkerhetshåndbok Stillasbruk 30.03.04 14:19 Side 1 SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk hilsen kompisen din Utgave 1-2004 Sikkerhetshåndbok Stillasbruk 30.03.04 14:19 Side 2 Innhold: Viktige telefonnummer

Detaljer

Praktisk betongdimensjonering

Praktisk betongdimensjonering 6. og 7. januar (7) Veggskiver Praktisk betongdimensjonering Magnus Engseth, Dr.techn.Olav Olsen www.betong.net www.rif.no 2 KORT OM MEG SELV > Magnus Engseth, 27 år > Jobbet i Dr.techn.Olav Olsen i 2.5

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING FASADESTILLAS

MONTERINGSVEILEDNING FASADESTILLAS MONTERINGSVEILEDNING FASADESTILLAS Rammer Lengde Bredde Vekt Art.nr. LN 074 200 LN 073 201 LN 073 151 LN 073 101 LN 073 051 Plattinger Lengde Bredde Vekt Art.nr. STÅLPLATTING 1,09 0,73 21,0 18,6 15,2

Detaljer

Brukerveiledning 1. utgave, pr

Brukerveiledning 1. utgave, pr Brukerveiledning 1. utgave, pr. 09.10.2017 Brukerveiledning for JAMAX stillassystemer Innhold 1. Innledning... 4 2. Generelt vedr. montering og bruk... 4 3. Planlegging og risikovurdering.... 5 4. Bruk

Detaljer

Instant. Produktenes nøkkelfunksjoner. Instant Span 300/400 Instant Snappy 300/400 og Snappy jr.

Instant. Produktenes nøkkelfunksjoner. Instant Span 300/400 Instant Snappy 300/400 og Snappy jr. Rullestillas Instant stillas Produktenes nøkkelfunksjoner Rullestillas Instant Span 300/400 Instant Snappy 300/400 og Snappy jr. Spesialstillas Instant Spandeck Instant Snap-out Instant Trapphus Instant

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Stillasdagene Offentlige trappetårn STILLASENTREPRENØRENES FORENING

Stillasdagene Offentlige trappetårn STILLASENTREPRENØRENES FORENING Stillasdagene 2017 Offentlige trappetårn 1 Bekymringsmelding; Trappetårn Det skulle bygges et midlertidig trappetårn som rømningsvei for et kjøpesenter. Eurokode 1 del 1 har krav til slike trappetårn (rømningsvei);

Detaljer

HAKI. Stillassystem og værbeskyttelses løsninger

HAKI. Stillassystem og værbeskyttelses løsninger HAKI Stillassystem og værbeskyttelses løsninger HAKI HAKI er en leverandør av stillassystemer og værbeskyttelse. Med hovedkontor i Sverige, har HAKI datterselskaper og partnere over hele verden som salgsfører

Detaljer

opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken.

opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken. 1. Mål opp og marker omtrentlig størrelse og plassering på terrassen ved å spenne opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken. 2. Markér terrassens høyde på husets fasade med en krittsnor 3.

Detaljer

GLASSrEKKverK produktkatalog

GLASSrEKKverK produktkatalog GLASSrEKKverK produktkatalog INNHoLD produktkatalog REKKvErKSTYpEr rekkverk 1: rekkverk 2: rekkverk 3: rekkverk 4: rekkverk 5: rekkverk 6: Toppmontert Slim + tilbehør Sidemontert Slim + tilbehør Toppmontert

Detaljer

HAKI Komponentliste. HAKI AS Utskrevet

HAKI Komponentliste. HAKI AS Utskrevet HAKI Komponentliste HAKI AS Utskrevet 2015-09-02 Innhold HAKI Universal 3 HAKI Universal 22 HAKI Universal S6 25 HAKI Universal Applikasjoner 27 HAKI Ram 32 HAKI Ram 38 HAKI Safety 40 Rør og kopling 41

Detaljer

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! 1 INNHOLD 3 Innledning 4 Fasade 5 Ensidig Redi Støttemur 6 Tosidig Redi Støttemur / Redi Topplate 7 Redi Portstolpe

Detaljer

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLAS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLAS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKSSTILLAS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLAS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLAS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKSSTILLAS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLAS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLAS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKSSTILLAS FT 750 & FT 750XR EN 1298 - IM - no SC1809 12 SIKKERHET I HVERT TRINN wibeladders.no

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

SIKKERHETSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLASER

SIKKERHETSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLASER SIKKERHETSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLASER HAKI AS 2017 Viktig informasjon HAKI s produktansvar og monteringsinnstruksjoner gjelder bare for stillaser som kun inneholder komponenter produsert og levert av HAKI.

Detaljer

KP-KONSOLL. Postboks 4160, Gulskogen, 3002 Drammen tlf. 32 88 08 50 - fax 32 88 08 51

KP-KONSOLL. Postboks 4160, Gulskogen, 3002 Drammen tlf. 32 88 08 50 - fax 32 88 08 51 KP-KONSOLL Postboks 4160, Gulskogen, 3002 Drammen tlf. 32 88 08 50 - fax 32 88 08 51 KP-konsoll INNHOLD 1. ALLMENT 1.1 Allmen beskrivelse side 3 1.2 Funksjonsprinsipp side 3 2. KONSOLLDELER 2.1 KPH-Søyleholk

Detaljer