MONTERINGSANVISNING. Allroundstillas

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERINGSANVISNING. Allroundstillas"

Transkript

1 MONTERINGSANISNING Fremstilt av varmforsinket stål eller aluminium. Layher Allroundstillas er typegodkjent av Direktoratet for arbeidstilsynet. Allroundstillas G e n i a l t. S t e r k t. G r e n s e l ø s t.

2 Flere muligheter. Rask og sikker montering/demontering. Layher Allroundstillas og dets geniale tekn Layhers produktansvar og monteringsanvisninger gjelder bare for stillaser som inneholder komponenter som er produsert og levert av Layher. Layhers typegodkjenning gjelder bare for stillaser der bruk av materiale, dimensjoner og utførelse er i overensstemmelse med det undersøkte underlaget. Layhers systemstillaser må ikke bygges med komponenter eller sammenkoples med stillas av andre fabrikater enn Layher. I så fall må det utføres en særlig undersøkelse av bæreevnen. Normal sammenstilling av stillas med stillasrør og godkjente koplinger er imidlertid problemfritt. Hvis komponenter fra ulike leverandører brukes om hverandre, kan det gjøre forsikringen ugyldig.

3 ologi Den geniale kilekoplingen og kransen gir deg som stillasbygger en ny dimensjon der designen, den høye materialkvaliteten og Layhers nøyaktige produksjon garanterer stabiliteten, kvaliteten og sikkerheten. Et verdensomspennende foretak Layher er ledende i Europa, og er dessuten et verdensomspennende foretak med lang erfaring innenfor salg av stillassystemer. Layher er i dag representert i de fleste verdensdeler. Layher AS er et datterselskap under Layher GmbH i Tyskland. Layher AS startet under eget navn 1. april Administrasjon og lager er lokalisert på Østlandet men vi er likevel landsdekkende. Layher har for øvrig vært representert i Norge i over 35 år, og har en betyderlig marketsandel, og en lang rekke fornøyde brukere. Kvalitetsmerket stillassystem og service Layhers stillassystem brukes innen byggog industrisektoren og ved ulike eventer og arrangementer. Produksjonen er sertifisert etter ISO 9001:2000. åre hovedprodukter er rammestillas, allroundstillas og eventsystem. Til disse systemene tilbys værbeskyttelse, protectsystem, fagverksbjelker og trapper som tilbehør. Stillassystemet produseres i galvanisert stål og i aluminium, noe som garanterer en svært lang levetid. alget av Layher som samarbeidspartner er minst like viktig som selve systemet. Layher gir flere muligheter takket være: Bredt produktsortiment Høy sikkerhet Rask montering/demontering Korte leveringstider Høy leveringskapasitet Finansieringsalternativ Teknisk innovasjon og service Hjelp med beregninger, konstruksjoner og tegninger For mer informasjon se Layhers sikkerhetsforskrift. 3

4 Flere muligheter. Unik koplingsteknologi. Kilekopling og krans åpner nye muligheter Flere muligheter: For industribedrifter, kjemiske anlegg, kraftverk, flyhangarer, skipsverft og eventer. Som arbeids- eller beskyttelsesstillas, tårn, gangbroer eller rullestillas. ed ekstra vanskelige grunnforhold, uregelmessige strukturer og der det stilles høye krav til fleksibilitet og bæreevne. Et originalprodukt som lever opp til sitt renommé som et mangesidig stillassystem uansett tid, sted eller formål. Slik kopler du kilen: Før kilens hode over kransen. Før kilen gjennom et av kransens hull. Konstruksjonen er nå sikret mot alle former for forskyvninger. En sikrere enmannsmontering uansett høyde må du lete lenge etter. Med et par solide hammerslag på kilen får du en stabil belastningsbærende enhet via koplingen. Den glatte kransen hindrer tilsmussing og letter monteringen. Fremstilt av varmforsinket stål eller aluminium. Layher Allroundstillas er typegodkjent av Direktoratet for arbeidstilsynet. 4

5 93 Prinsipp for kilekopling 1 Koplingen føres mot spirkransen. 5 De fire mindre hullene i kransen skaper automatisk riktig vinkel mellom horisontalstaget og bommen. De fire større hullene brukes til diagonalstag, eller eventuelt horisontalstag hvis stillaset må bygges i andre vinkler. Det kan monteres opptil 8 koplinger per krans. 2 Før kilekoplingens hode over kransen inn mot spiret I 42 1) max 60 2) For rundbygging, f.eks. rundt cisterner, kan det brukes vinkler på over 45. H I Løft og før ned kilen gjennom hullet. For fasader og andre rettvinklede montasjer monteres det horisontalstag og bommer i de mindre hullene. 4 Slå fast kilen med et par solide hammerslag. Bruk kun stillashammer, eller eventuelt en 500 grams snekkerhammer. 5

6 Allroundstillassets hoveddeler Layher Allroundstillas består av et fåtall grunnkomponenter. Alle delene finnes i praktiske dimensjoner og funksjonelle enheter i varmgalvanisert stål. De fleste grunnkomponentene finnes også i aluminium. Produksjonen skjer i egen regi i samsvar med kvalitetsstandarden ISO år sertifiserte kvalitet oppnår vi bl.a. gjennom strenge tester av innkommende materialer og kontroller av hvert produksjonstrinn. Artikkelnumrene i tabellene nedenfor gjelder for deler i stål. Spir Spir Med presset plugg. Lengde 0,5 4,0 m Art.nr xxx Spir uten tapp For trekkraftkrevende anvendelse med boltet plugg. Lengde 0,5 4,0 m Art.nr xxx Diagonaler Diagonalstag 0,73 3,07 m for resp. faglengde. Byggehøyde 2,0 m. Art.nr xxx Kan også leveres med byggehøyde på hhv. 0,5/1,0 m og 1,5 m. Plandiagonal Kan leveres for et antall ulike kombinasjoner av faglengde og fagbredde. Horisontale komponenter Horisontalstag Lengde 0,73 3,07 m Art.nr xxx U-tverrstang Lengde 0,45/0,73 m Art.nr /073 U-tverrstang Med forsterking på undersiden Lengde 1,09/1,40 m Art.nr /140 Horisontalbjelke Lengde 1,57 3,07 m Art.nr xxx Plattformlås Låser plattformer i u-tverrstenger/ horisontalbjelker. Lengde for hhv. u-tverrstang/ horisontalbjelke. Art.nr xxx/2657.xxx Fotlist i tre Lengde 0,73 3,07 m Art.nr xxx Fotlist i aluminium Lengde 0,73 3,07 m Art.nr xxx Plattings Stålplatting Bredde 0,32 m. Lengde 0,73 3,07 m. Art.nr xxx Kan også leveres med bredde 0,19 m. Art.nr xxx Robust platting Bredde 0,61 m. Lengde 0,73 3,07 m. Art.nr xxx Kan også leveres med bredde 0,32 m. Art.nr xxx Aluminiumsplatting Bredde 0,61 m. Lengde 1,57 3,07 m. Art.nr xxx Robust platting med innebygd luke og stige Bredde 0,61 m. Lengde 2,57/3,07 m. Art.nr /307 Robust platting med luke Bredde 0,61 m. Lengde 1,57 3,07 m. Art.nr xxx Stige med kroker Lengde 2,15 m. Art.nr Overlappingsplank For utfylling og sammenkopling i f.eks. hjørne. Lengde 1,0/1,50/2,00/2,50 m. Høyde 45 mm. Art.nr xxx 6

7 Bunn- og toppdetaljer Bunnskrue 0,80 m Art.nr Bunnskrue 0,60 m Art.nr Bunnskrue 0,40 m Art.nr Bunnskrue 0,20 m Art.nr Plugg for U-profil Inkl. sikkerhetsbolter Art.nr Plugg med halvkopling Art.nr Fagverkskopling Art.nr Fagverkskopling lang Art.nr For fagverk Art.nr.2658.xxx Bunnskrue leddet 0,60 m Art.nr Trappedetaljer Bunndetalj Art.nr Toppskrue For tilpassing av støttebjelker Lengde 0,60 m Art.nr Stillastrapp i aluminium Byggehøyde 2,0 m Bredde 0,60 m Lengde 2,57/3,07 m For U-tverrstang Art.nr /307 For rør Art.nr , Kopling for bunnskrue For avstiving av bunnskruer Art.nr Trapperekkverk Lengde 2,57/3,07 m Art.nr /307 Konsoller Fackverk till modulställningen Fagverk til allroundstillaset Konsoll For stålplank eller robuste plattformer. Lengde 0,28/0,39/0,59/0,73 m. Art.nr xxx Diagonalstag for konsoll For avstiving av konsoll 0,73 m Art.nr Koplinger til allroundstillaset F F Feste for trapperekkverk Art.nr Overgangskopling fast Maks. vertikal belastning 5,3 kn Art.nr Overgangskopling dreibar Maks. belastning 5,1 kn Art.nr Kilekopling dobbel Maks. vertikal belastning 4 kn Art.nr Allroundstillasfagverk Lengde 3,07/4,14/5,14/6,14/7,71 m. Art.nr xxx uten tapper Art.nr xxx med tapper F F Allroundstillaskrans Se side 29 for tillatte belastninger Art.nr Tilbehør U-fagverk Lengde 3,07/4,14/5,14/6,14 m Art.nr xxx Layher tilbyr i tillegg til ovenstående standardkomponenter et bredt utvalg av andre komponenter til allroundstillaset samt stillaskoplinger, stillasrør, verktøy, forankringer m.m. Kontakt oss for mer informasjon. 7

8 Grunnkomponenter Bunnskrue (Art.nr. 400x.xxx) 2 Bunndetalj ( ) 3 Spir (2603.xxx) 4 Horisontalstag (2607.xxx) 5 Diagonalstag (2620.xxx) 6 U-tverrstang/Horisontalbjelke (2613.xxx/2624.xxx) 7 Plattformlås (2634.xxx/2657. xxx) 8 Fotlist (2640.xxx) 9 Stålplatting/Robust platting (3802.xxx/3835.xxx) 10 Forankring 11 Beskyttelsesrekkverk (Horisontalstag) 12 Gavlerekkverk (Horisontalstag) 13 Nederste bomlag 2 1 8

9 Grunnleggende montering Utlegging av horisontalstag som avstandsmal forenkler plasseringen av bunnskruene. Plasser bunnskruene på belastningsfordelende underlag. Kontroller nøye markens bæreevne og tilpass valget av og mengden underlag deretter Træ på bunndetaljen (art.nr ) på bunnskruen med den korte enden vendt nedover. Bunnskruens belastningskapasitet avhenger av hvor langt den er utskrudd. Prøv å oppnå en så minimal utskruing som mulig Montasjen starter fra markens høyeste punkt. h 4 4. Horisontalstag og bommer monteres i bunndetaljens minste hull (nederste bomlag). Det nederste bomlaget justeres nøye hele veien rundt med vaterpass eller annet nivelleringshjelpemiddel. Deretter slås kilene fast. Gjenta samme prosedyre videre fag for fag. Et korrekt justert nederste bomlag og en godt planlagt faginndeling garanterer at den videre monteringen går raskt og smidigt. Det er ikke påkrevd med vatring på høyere bomlag takket vare allroundstillasets faste koplingspunkter, som automatisk gir et vinkelrett stillas. 9

10 Grunnleggende montering Træ på spirene. Kontroller at spiret går ordentlig ned over bunnskruens gjengestang slik at det hviler i bunndetaljen Monter u-tverrstenger på tometersnivået (den fjerde kransen). Disse monteres i de minste hullene på kransen. På denne måten oppnås det senere en automatisk rettvinklethet mellom bom og horisontalstag (ligger). Prinsipiell plassering fra bunnen til toppen i samme fag. 3. Diagonaler monteres med begynnelse i ytterfagene. Den første diagonalen monteres fra bunndetaljen og oppover. Diagonalene monteres tårnvis, i samme retning, i minst hvert femte fag i normalutførelse. 10

11 Grunnleggende montering Monter deretter plattings. Plattingene festes i u-tverrstengene og låses med plattformlåser. Ettersom det brukes Layher originalplattings i kombinasjon med plattformlås i hver u-tverrstang kan horisontalstag (liggere) på plattformnivået utelates. ed ekstreme belastninger kan det likevel være behov for å bruke liggere. Kontakt Layher hvis du ser usikker for å få informasjon om korrekt dimensjonering. 2. Monter rekkverkene. Rekkverket skal være tredelt og bestå av beskyttelsesrekkverk (horisontalstag) på nivåene 1,0 m og 0,5 m samt fotlist. Slå fast kiler og trekk til koplingen så fort de er plassert i riktig posisjon Fortsett med monteringen. Træ på spirene. Monter diagonalstag og U-tverrstenger, og fest deretter plattingene. 3 Stillaset må forankres på hvert innerspir f.o.m. den fjerde høydemeteren (det andre bomlagsnivået) og deretter hver fjerde høydemeter. Se side 15 for ulike forankringsmetoder. I ekstreme tilfeller kan det være nødvendig å forankre stillaset med tettere mellomrom enn 4 m. Kontakt Layher for informasjon om korrekt dimensjonering. ed demontering brukes fremgangsmåten for montering i omvendt rekkefølge. Kontroller at ingen har gjort endringer på stillaset slik at demonteringen kan skje sikkert. 11

12 Låsing av plattings Plattings som monteres i u-tverrstenger eller horisontalbjelker, må låses med plattformlås. På den måten sikres de mot utilsiktet avløfting som følge av f.eks. vind eller bevegelser i stillaset. Plattformlåsen monteres ved at hakene plasseres i u-profilens hull og deretter skyves til siden. Deretter bøyes den lille låseplatten over, og dermed hindrer den at plattformlåsen utilsiktet glir ut av posisjon. Når plattformlåsene er riktig montert, regnes plattingene som kraftopptakende og dermed er det ikke nødvendig å montere inner- eller ytterliggere på plattformnivå og 2. Fest plattingene i U-tverrstengene og lås slik at du hindrer utilsiktet avløfting. alg av platting skjer på grunnlag av ønsket belastningskapasitet. Rekkverk På samtlige innplankede bomlag skal det monteres tredelt beskyttelsesrekkverk. Horisontalstag monteres hhv. 0,5 m og 1,0 m ovenfor platting. Fotlister monteres mellom kile og spir på plattformnivå. I hjørnene skapes det en låsing ved vekselvis å vende fotlistene opp og ned. For å redusere fallrisikoen til et minimum må det monteres beskyttelsesrekkverk så fort som mulig under monteringens gang Monter et horisontalstag på 0,5 m høyde over plattingene (mellomliggende leddstang) og på 1,0 m høyde (beskyttelsesrekkverk). Monter fotlister. 4. Plasser fotlister bak kilene. 5. Hjørneløsning. 12

13 Ferdigmontert stillas Korrekt montert allroundstillas skal se ut som vist på figuren nedenfor. Figuren viser også hvordan man ved hjelp av å velge spir med ulike lengder kan kompensere for ujevnt underlag. Spir leveres vanligvis i trinn på 0,5 m. Bunnskrue 0,80 m blåmalt kan justeres 0,55 m i høyderetningen. Dermed kan man velge plattformhøyde uavhengig av underlag. Trekkraftbelastede spir Hvis spirene skal kunne tåle trekkrefter, må det brukes spir uten tapp og de må sammenføyes med boltet tapp. Dette gjelder f.eks. hengestillaser, støttestillaser for værbeskyttelsestak eller hvis stillaset løftes med kran eller lignende anordning. Maks. tillatt trekkraft i spiret er 55,9 kn for stålspir og 42,2 kn for aluminiumsspir. Hvis det er fare for utilsiktet avløfting av spirene, må de sikres ved at det monteres bolt og sikkerhetssplint eller låsebøyle. 13

14 Maks. byggehøyde Følgende tabeller angir maksimalt tillatte byggehøyder (øverste plattformnivå) for stillaser med ett belastet bomlag. Høyeste tillatte belastning er stillasklasse 5 (2,0 kn/m 2 ). Stillaset må monteres ifølge standardutførelsen med 2 m mellom bomlagene. Bunnskruenes høyde er ikke medregnet i høydene nedenfor. Hvis stillaset bygges til maksimalt tillatte høyder, er det dimensjonerende trykket fra bunnskruene på underlaget 29 kn per spir. Tabellverdiene gjelder stillas som IKKE er tildekket med stillasnett eller lignende. Tabellene gjelder bare for stillaser som inneholder komponenter som er produsert og levert av Layher. Layher Allroundstillas kan naturligvis bygges til høyere høyder og i en rekke ulike utførelser utover de i tabellen nedenfor. Kontakt Layher for korrekt dimensjonering. Tabell 1 Stål Faglengde [m] Bredde [m] Platting A B C D 2,57 0,73 Robust platting ,57 0,73 Stålplatting ,57 1,09 Stålplatting ,57 1,40 Stålplatting ,07 0,73 Robust platting ,07 0,73 Stålplatting ,07 1,09 Stålplatting ,07 1,40 Stålplatting ,07 1,40 Robust platting Fremstilt av varmforsinket stål. Layher Allroundstillas er typegodkjent av Direktoratet for arbeidstilsynet A. Standardutførelse. Rett fasadestillas. Diagonalstag i minst i hvert femte fag. Forankring hver fjerde høydemeter på hvert innerspir. Bunnskrue 0,8 m (blå). Bunndetalj brukes. B. Fasadestillas med innerkonsoll 0,36 m. Utførelse B monteres som standardutførelse A samt med konsoller på 0,36 m montert på samtlige bomlag. C. Med innerkonsoll og en ytterkonsoll. Utførelse C monteres som B samt at det monteres en ytre konsoll på 0,73 m på det øverste bomlaget. D. Uten bunndetalj. Utførelse D monteres som standardutførelse A, men uten bunndetaljer. Spirene plasseres direkte på bunnskruene. OBS! Horisontalstag i det nederste bomlaget må da monteres på spirenes nederste kranser (0,5 m opp). Tabell 2 Aluminium Faglengde [m] Bredde [m] Platting A B C 2,57 0,73 Robust ,57 1,09 Robust + Aluplank ,07 0,73 Robust ,07 1,09 Robust + Aluplank Fremstilt av aluminium. Layher Allroundstillas er typegodkjent av Direktoratet for arbeidstilsynet A. Rett fasadestillas. Utførelse A monteres som et standardstillas for fasadearbeid i samsvar med monteringsanvisningen. B. Forsterket fasadestillas. Utførelse B monteres som standardutførelse A, samt at det brukes ekstra vertikale diagonalstag i det nederste bomlaget. Stagene skal monteres fra ytterspirets nederste punkt til et punkt på innerspiret rett under det første bomlaget. C. Med innerkonsoll. Utførelse C monteres med stag på samme måte som B, samt at det brukes konsoller på 0,36 m på samtlige bomlag. 14

15 Forankring av stillaset Forankring av stillaset er et av de viktigste momentene. alget av forankringsdetaljer avhenger av kreftene som skal opptas av dem. Kontroller nøye bæreevne og materiale på veggen eller annen konstruksjon som stillaset skal forankres til, og tilpass valget av forankringsmetode etter dette! Det anbefales at det utføres en trekkprøve for å sikre kapasiteten til forankringen. Kontakt Layher for mer informasjon om utstyr for trekkprøve eggforankring. Monters på hver fjerde høydemeter på hvert spirpar i normale tilfeller. Prøv å montere forankringen så nær bomlagsnivået som mulig. alg av løkketype og rørvalse foretas med utgangspunkt i veggens materiale og beskaffenhet. Utfør et prøvetrekk av forankringsløkkene etter montering for å sikre full belastningsevne En forankring som kan oppta horisontale krefter, for eksempel v-montasje av to forankringer ifølge bilde 2, skal monteres på hvert femte spirpar. Forankringen kan også utgjøres av et langt forankringsrør som monteres på både inner- og ytterspirene (bilde 4). Denne metoden kan brukes ved forankring mot bjelker eller andre faste konstruksjonsdeler, men IKKE ved bruk av forankringsløkker Stillaset kan også forankres rundt bjelker og andre faste konstruksjonsdeler i f.eks. industribygninger. Forankringen utgjøres da av stillasrør og bjelkekoplinger (bilde 5). Alternativt monteres stillasrør rundt bjelkene (bilde 6) eller som en F (bilde 3) Tildekket stillas skal forankres på hvert bomlag. Tildekking skal utføres på utsiden av stillaset. Det er IKKE tillatt å dekke til innenfor for eksempel spirer og horisontalstag. Tildekking skal monteres slik at den kan løsne ved høye vindbelastninger. 6 Ovenstående er en beskrivelse av et grunnprinsipp. Man må ta hensyn til forutsetningene på den aktuelle arbeidsplassen. Det må f.eks. tas særlige hensyn ved hjørne av innkledd stillas. 15

16 Oppganger Utenpåliggende trapp Til hovedadkomst anbefales montering av et utenpåliggende trappetårn. Stillastrapper i aluminium med lengde 2,57 m alternativt 3,07 m monteres i et fag utenfor stillaset. Både personer og utstyr og materiale kan enkelt forflyttes mellom ulike nivåer. På det øverste bomlaget monteres et kortere rekkverk. Et horisontalstag monteres på bomlagsnivå. På dette horisontalstaget monteres det en plugg med halvkopling, spir 1,0 m samt to horisontalstag på enten 1,57 m eller 2,07 m. Stigeoppgang Som reserveatkomstvei, rømningsvei eller til enkel forflytning mellom enkeltbomlag kan det monteres en robust platting med innebygd luke og stige. En platting i det nederste bomlaget forenkler klatringen på den første stigen ettersom den kommer i rett stilling. 16

17 Konsoller Konsollene er et nyttig tilbehør til Layher Allroundstillaset. De har mange bruksområder. Fremfor alt får man mulighet til å montere et rett, sammenhengende stillas langs en fasade og ved hjelp av konsoller følge fasadens konturer. Konsoll 0,39 m gir et stillas med bredere platting og et innerspir som kommer lengre fra veggen. Det er nyttig ved f.eks. pussing av fasader. Konsoller kan også brukes ved hjørner, karnapper m.m. Bredde på 0,3 m gjennom å bruke konsoll 0,39 m. En stålplatting på 0,32 m festes, og plassen mellom konsollen og hovedplanet dekkes med et horisontalstag. 1 Konsoll 0,73 m som vist på bilde 2 kan brukes sammen med to stålplattings eller en robust platting. Plattingene kan belastes ifølge stillasklasse 3. Plassen mellom konsollen og hovedplanet dekkes med et horisontalstag. 2 Når konsoll 0,73 m brukes, må denne avstives med diagonalstag for konsoll (art.nr ). Dermed reduseres det vridende momentet fra konsollen på spiret. 3 17

18 Tillatt belastning på kilekopling I dag finnes det to versjoner av kilekopling og krans til Layher Allroundstillas på markedet. I løpet av årene leverte vi den kilekoplingen og kransen som heter ariante II. I dag leverer vi bare den kilekoplingen som heter K Denne nye kilekopling og kransen tåler høyere belastninger takket være en ny, optimert design. Likevel har den lavere vekt enn ariante II. Hvis annet ikke er angitt i denne monteringsanvisningen, gjelder belastningsverdiene for begge typer koplinger og kranser. K2000+ ariante II

19 Moment ertikal skyvekraft Normalkraft trekk/trykk z z N M y K2000+ Mmaks. = 673 Nm ariante II Mmaks. = 453 Nm K2000+ maks. = 17,6 kn Maksimalt 70,4 kn per krans ariante II maks. = 11,6 kn Maksimalt 46,3 kn per krans K2000+ Nmaks. = 20,7 kn ariante II Nmaks. = 15,1 kn Horisontal skyvekraft Aksial trekk-/trykkraft i diagonalstag N y y 8 9 N K2000+ maks. = 6,67 kn ariante II maks. = 4,5 kn Se tabell 3 og 4. Maks. normalkraft i diagonalstag med byggehøyde 2,0 m Tabellverdiene gjelder krefter som virker i linje med diagonalstagets rør, kraft Nv ifølge ovenstående fig. 9. Se side 27 for vertikale krefter. Tabell 3 K2000+ Trykk Trekk Faglengde [m] 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07 Alle fagl. Nmaks. [kn] 11,1 11,2 10,3 9,8 8,3 6,8 5,6 11,9 Tabell 4 ARIANTE II Trykk Trekk Faglengde [m] 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07 Alle fagl. Nmaks. [kn] 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 Konverteringstabell kilo/newton En vekt på 1 kg skaper en kraft på 9,82 newton [N] En kilonewton [kn] er 1000 newton. (jf. 1 kilogram = 1000 gram) ed omregning av newton til kilo kan det brukes en faktor på 10,1 kg = 10 N. 1 tonn = 1000 kg = 10 kn (Denne avrundingen gir en ekstra sikkerhetsmargin.) Eksempel: Trekkraft i diagonalstag K ,9 kn = 11,9/10 = 1,19 tonn = 1190 kg Eksempel: Horisontalstag 3,07 m K2000+, punktbelastning 2,02 kn = 0,202 tonn = 202 kg 19

20 Tillatt belastning på bunnskruer Avhengig av hvor langt bunnskruene er skrudd ut kan de belastes som vist i diagrammet nedenfor. ær oppmerksom på underlagets bæreevne ved montering av stillaset og bruk belastningsfordelende støttebjelke hvis store belastninger forekommer. Tabell 5 Bunnskrue 0,60 m Høyde [cm] 7,8 15,6 23,4 31,2 39 Trykkraft [kn] ,6 24,3 19,7 [kn] [cm] Tabell 6 Bunnskrue 0,80 m Høyde [cm] Trykkraft [kn] 55,7 39,9 29, ,2 16 [kn] [cm] Belastningsverdiene for bunnskrue 0,80 m gjelder også for toppskrue (art. nr ). 20

21 Maksimal trykkraft i spir Hvis Layher Allroundstillas brukes med f.eks. støttebjelketilpassinger, kan stillasene belastes som vist i tabellene nedenfor. erdiene gjelder stillaser der flere fag sammenføyes til en større løsning. erdiene kan således ikke brukes på fasadestillaser. Belastningen må overføres sentrisk på spirene ved hjelp av f.eks. toppskruer. Sett forfra Sett ovenfra Y Diagonalstag i annethvert fag, prinsipp A Y Y Y Y Y Y Diagonalstag i tredjehvert fag, prinsipp B Y Y Y Y Y Y I I I I I I I Y Y = Ytterspir. I = Innerspir 1. Med bunnskrue 0,80 m Maks. utskrudd 0,25 m Bunnskrue staget med stillasrør og bunnskruekopling. Tabell 7 Innerspir. Bomlagshøyde 2,0 m Faglengde [m] 0,73 1,09 1,57 2,07 2,57 3,07 Prinsipp diagonalstaging A B A B A B A B A B A B Maks. vertikal belastning [kn] 33,9 29,6 43,5 38,9 45,7 43,1 45,9 43,8 45,4 43,7 44,8 43,2 Tabell 8 Ytterspir. Bomlagshøyde 2,0 m Faglengde [m] 0,73 1,09 1,57 2,07 2,57 3,07 Prinsipp diagonalstaging A B A B A B A B A B A B Maks. vertikal belastning [kn] 33,9 29,6 40,8 38,9 40,3 39,5 39,5 39,0 39,5 38,1 38,1 37,7 2. Med bunnskrue 0,60 m Utskrudd maks. 0,05 m alternativt med bunnplate. Tabell 9 Innerspir. Bomlagshøyde 2,0 m Faglengde [m] 0,73 1,09 1,57 2,07 2,57 3,07 Prinsipp diagonalstaging A B A B A B A B A B A B Maks. vertikal belastning [kn] 34,0 29,6 43,3 38,9 45,4 43,0 45,4 43,8 44,7 43,6 43,9 43,0 Tabell 10 Ytterspir. Bomlagshøyde 2,0 m Faglengde [m] 0,73 1,09 1,57 2,07 2,57 3,07 Prinsipp diagonalstaging A B A B A B A B A B A B Maks. vertikal belastning [kn] 34,0 29,6 41,0 38,9 40,6 39,8 39,7 39,3 38,8 38,6 38,1 37,9 3. Med bunnskrue 0,60 m. Maks. utskrudd 0,25 m Bunnskrue staget med stillasrør og bunnskruekopling. Tabell 11 Innerspir. Bomlagshøyde 2,0 m Faglengde [m] 0,73 1,09 1,57 2,07 2,57 3,07 Prinsipp diagonalstaging A B A B A B A B A B A B Maks. vertikal belastning [kn] 33,9 29,6 39,0 34,8 41,6 37,7 43,0 39,2 43,7 40,3 43,7 40,8 Tabell 12 Ytterspir. Bomlagshøyde 2,0 m Faglengde [m] 0,73 1,09 1,57 2,07 2,57 3,07 Prinsipp diagonalstaging A B A B A B A B A B A B Maks. vertikal belastning [kn] 33,9 29,6 39,0 34,8 40,3 37,7 39,3 38,7 38,4 37,8 37,7 37,2 21

22 Horisontalstag, diagonalstag og u-bommer Tabell gjelder detaljer i stål. Tabell 13 Horisontalstag, K2000+ Faglengde [m] 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07 Jevnt fordelt belastning, q [kn/m] 22,97 10,54 6,80 5,22 3,09 2,00 1,29 Tabell 14 Diagonalstag, K2000+ Faglengde [m] 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07 Punktbelastning på midten, P [kn] 7,33 5,10 4,40 3,67 2,88 2,37 2,02 Trekk-kraft [kn] Trykk-kraft [kn] +11,9 11,1 +11,9 11,2 +11,9 10,3 +11,9 9,8 +11,9 8,3 +11,9 6,8 +11,9 5,6 Tabell 15 Horisontalstag, ariante II Faglengde [m] 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07 Jevnt fordelt belastning, q [kn/m] 18,60 6,92 3,40 2,91 1,55 0,95 0,63 Punktbelastning på midten, P [kn] 7,33 4,73 3,02 2,93 2,08 1,59 1,28 Tabell 16 Diagonalstag, ariante II Faglengde [m] 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07 Trekk-/trykkkraft [kn] ± 5,6 ± 5,6 ± 5,6 ± 5,6 ± 5,6 ± 5,6 ± 5,6 Tabell 17 U-tverrstenger, forsterkede horisontalstag samt for sterkede U-tverrstenger, K2000+ og ariante II Type bom Faglengde [m] U 0,73 U 1,09 U 1,40 O 1,09 O 1,28 Jevnt fordelt belastning, q [kn/m] 19,01 17,34 10,42 21,82 15,56 Punktbelastning på midten, P [kn] 6,10 8,76 6,84 11,00 9,34 Tabell 18 Horisontalbjelke, K2000+ og ariante II Faglengde [m] 1,57 Jevnt fordelt belastning, q [kn/m] 15,16 Punktbelastning på midten, P [kn] 7,97 2,07 2,57 3,07 8,65 5,12 3,59 6,92 5,25 5,24 U = U-profil, U = forsterket med v-profil på undersiden, O = horisontalstag forsterket med v-profil på undersiden. a = 3.07 m Tabell 19 U-fagverk, K2000+ Faglengde [m] ] 3,07 4,14 5,14 6,14 Jevnt fordelt belastning, q [kn/m]* 10,96 7,86 5,32 4,28 Punktbelastning på midten, P [kn] 8,15 1) 16,32 2) 15,46 2) 10,85 2) 1 a 2.57 m a 2.57 m * U-fagverk helt innplanket og plattformer låst med plattformlås og staget som vist på hhv. bilde 1 og

23 Allroundstillas i aluminium Samtlige standarddeler til Layher Allroundstillas kan leveres i høyfast aluminium. Dette gir en betydelig reduksjon av vekten og dermed raskere og enklare montering. Normalkraft trekk/trykk Moment ertikal skyvekraft z z N M y Nmaks. = 12,3 kn Mmaks. = 400 Nm maks. = 12,1 kn Maksimalt 31,0 kn per krans. Normalkraft i diagonalstag N Sett forfra N Nmaks. = 6,0 kn Diagonalstag i annethvert fag, prinsipp A Diagonalstag i tredjehvert fag, prinsipp B Horisontal skyvekraft y y Sett ovenfra Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y I I I I I I I Y maks. = 4,0 kn Y = Ytterspir. I = Innerspir Tabell 20 Innerspir. Bomlagshøyde 2,0 m Faglengde [m] 0,73 1,09 1,57 2,07 2,57 3,07 Prinsipp diagonalstaging A B A, B A, B A, B B B Maks. vertikal belastning [kn] 15,5 13,7 14,7 14,6 14,4 14,2 14,0 Tabell 21 Ytterspir. Bomlagshøyde 2,0 m Faglengde [m] 0,73 1,09 1,57 2,07 2,57 3,07 Prinsipp diagonalstaging A B B B B B B Maks. vertikal belastning [kn] 13,5 11,5 12,5 12,5 12,1 11,9 11,7 Tabell 22 Horisontbjelke*. Faglengde [m] 1,57 2,07 Jevnt fordelt belastning, q [kn/m] 6,88 3,72 Tabell 23 U-fagverk*. Faglengde [m] 2,57 3,07 4,14 5,14 Jevnt fordelt belastning, q [kn/m] 7,73 5,95 4,10 3,18 Punktbelastning på midten, P [kn] 6,15 2,28 Punktbelastning på midten, P [kn] 6,68 11,37 8,93 7,98 * Helt innplanket og plattformer låst med plattformlås eller annen horisontal staging som vist på bilde 1 og 2 på side

24 Plattings Tabell 24 Stålplatting Stillasklasse DIN 4420, HD 1000 Stålplatting bredde 0,32 m. Art.nr xxx Stålplatting bredde 0,19 m. Art.nr xxx 1,57 2,07 2,57 3,07 4,14 1,57 2,07 2,57 3,07 2,07 2, Stålplatting med luke, bredde 0,64 m. Art.nr xxx Tabell 25 Robust platting Stillasklasse DIN 4420, HD 1000 Robust platting bredde 0,61 m Art.nr xxx Robust platting bredde 0,32 m Art.nr xxx 1,57 2,07 2,57 3,07 1,57 2,07 2,57 3, Robust platting med luke (og stige) Art.nr xxx/3838.xxx) 2,07 2,57 3,07 Tabell 26 Aluminiums platting Stillasklasse DIN 4420, HD 1000 Aluminiums platting bredde 0,32 m. Art.nr xxx Aluminiums pl. bredde 0,19 m. Art.nr xxx Aluminiums platting bredde 0,61 m. Med hull art.nr xxx Uten hull art.nr xxx 1,57 2,07 2,57 3,07 1,57 2,07 2,57 1,57 2,07 2,57 3, Tillatt å bruke for denne faglengden og stillasklassen Ikke tillatt Tabell 27 Stillasklasser ifølge SS-EN :2004 utarbeidet av CEN/TC 53 anvende i AFS 19990:12 Stillas- Jevnt fordelt Konsentrert belastning p1 Konsentrert belastning p2 Delarealbelastning, Minste bredde klasse belastning, P fig. 1 på areal 0,5 x 0,5 på areal 0,2 x 0,2 m Pc, fig 2 Delarea på bomlag [kn/m 2 ] [kn] [kn] [kn/m 2 ] [m 2 ] [m] 1 0,75 1,5 1 Ikke krav 0,5 2 1,50 1,5 1 Ikke krav 0,6 3 2,00 1,5 1 Ikke krav 0,6 4 3, ,4 x A 0,9 5 4, ,5 0,4 x A 0,9 6 6, ,5 x A 0,9 A = Arealet i et fag Fig 1 Fig 2 24

25 Maks. belastning for fag Tabellene nedenfor viser maksimal belastning i ulike fag avhengig av lengde og bredde. Tabellene gjelder bare for innplanking med stålplatting. Belastningen må fordeles jevnt over hele arealet. ed behov kan det f.eks. brukes kryssiner til belastningsfordeling, eller det kan stages med stillasrør 33,7 mm i stålplatting T4. Ettersom stålplattings plasseres i et sikksakkmønster (se bildet nedenfor), vil horisontalbjelkene bare til å bli påvirket av et halvt fags belastning. Ettersom disse er dimensjonerte, kan man derfor oppnå høyere belastningsverdier. Hvis stålplattings plasseres i samme retning hele veien, belastes horisontalbjelkene fra to hull. Maks. belastning for stillasfag Gjelder bare når alle artikler er i samsvar med utførelse K2000+ Tabell 28 Stålplatting i samme retning [kg/m 2 ] Lengde for hhv. u-tverrstang og horisontalbjelke 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07 Lengde stålpl. 19,01 kn/m* 17,34 kn/m 10,42 kn/m 15,16 kn/m 8,65 kn/m 5,12 kn/m 3,59 kn/m 0,73 6** , , , , , , Tabell 29 Stålplatting i sikksakk [kg/m 2 ] Lengde for hhv. u-tverrstang og horisontalbjelke 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07 Lengde stålpl. 19,01 kn/m* 17,34 kn/m 10,42 kn/m 15,16 kn/m 8,65 kn/m 5,12 kn/m 3,59 kn/m 0,73 6** , , , , , , * Maks. belastning per løpemeter for u-tverrstenger/horisontalbjelker ** Maks. belastningsklasse for respektive stålplatting. Stålplattings er dimensjonert i de rosa feltene. Snitt A-A Snitt B-B B A A A A A Diagonalstag i minst i hvert femte fag Stålplatting plassert i samme retning B Stålplatting plassert i sikksakkmønster A 25

26 Støttestillas med høy kapasitet For støttestillaser med store belastninger kan Layher Allroundstillas monteres i et kompakt mønster med svært høy bæreevne. Det brukes standarddeler fra allroundstillassortimentet, og de kompletteres med dobbel kilekopling. Når spirene skal sammenføyes, brukes det en kraftig bunnskrue og toppskrue. Tabellen viser maksimal tillatt trykkraft for et tårn på 1,09 x 1,09 m med fire spir i hvert hjørne. erdiene er avhengige av om tårnene utsettes for vind eller ikke, om toppen kan forankres eller om tårnene er frittstående. Hvis horisontale belastninger påvirker toppen av tårnet (opptil 9,6 kn), reduseres bæreevnen som vist i tabellen. Bunnskrue utskrudd maks. 0,25 m. Disse ekstra artiklene omfattes ikke av typegodkjenningen. Tabell 30 Tungt støttestillas, ett tårn 1,09 x 1,09 m [kn] Høyde [m] Forankring Frittstående med horisontal belastning [kn] på toppen på topp 0* 1,6* 3,2* 4,8* 6,4* 8* 9,6* 4,0 Uten vindbelast 632,8 655,2 641,6 576,0 494,4 404,0 301,6 171,2 Med vindbelast 632,8 655,2 641,6 573,6 490,4 399,2 292,0 145,6 6,0 Uten vindbelast 667,2 694,4 646,4 572,8 492,0 402,4 301,6 178,4 Med vindbelast 667,2 674,4 596,0 512,0 424,0 321,6 192,8 8,0 Uten vindbelast 672,8 680,8 642,4 564,8 482,4 392,8 292,8 173,6 Med vindbelast 672,8 610,4 523,4 439,2 340,8 215,2 10,0 Uten vindbelast 687,2 665,6 629,6 552,0 469,6 381,6 280,8 Med vindbelast 641,6 12,0 Uten vindbelast 687,2 651,2 615,2 537,6 456,0 367,2 267,2 Med vindbelast 572,8 16,0 Uten vindbelast 677,6 620,0 580,8 504,8 421,6 331,2 Med vindbelast 440,0 20,0 Uten vindbelast 669,6 584,8 535,2 461,6 367,8 Med vindbelast 304,0 * Horisontal belastning på toppen av tårnet 26

27 Maks belastning på utkraging med diagonalstag Utkraginger, større konsoller, gangbroer eller lignende kan enkelt bygges ved hjelp av diagonalstag. Tabellene nedenfor viser hvor stor vertikal belastning som kan legges på en bunndetalj eller et spir som henger, eller som er staget nedenfra med et diagonalstag. Tabell 31 K2000+, maks. belastning på bunndetalj ved trekkraft i diagonalstag [kn] Faglengde Byggehøyde 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07 0,50 X X X 3,61 2,79 2,27 1,91 1,00 X 8,04 X 6,39 5,18 4,32 3,69 1,50 X 9,63 X 8,22 6,98 6,00 5,22 2,00 11,18 10,45 9,75 9,36 8,27 7,31 6,50 Tabell 32 K2000+, maks. belastning på bunndetalj ved trykkraft i diagonalstag [kn] Faglengde Byggehøyde 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07 0,50 X X X 2,97 1,95 1,30 0,90 1,00 X 7,57 X 5,26 3,61 2,47 1,73 1,50 X 9,06 X 6,77 4,87 3,43 2,46 2,00 10,43 9,83 8,44 7,71 5,77 4,18 3,06 Tabell 33 ARIANTE II Maks. belastning på bunndetalj som er staget med diagonalstag ved utkraging [kn] Faglengde Byggehøyde 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07 0,50 X X X 1,79 1,39 1,13 0,95 1,00 X 3,79 X 3,17 2,57 2,14 1,83 1,50 X 4,53 X 4,08 3,46 2,97 2,59 2,00 4,98 4,92 4,83 4,64 4,10 3,62 3,22 Konsoll 1,09 m montert for å gi atkomst til takvindu. Bunndetaljen i enden på U- tverrstangen tåler en vertikal belastning på 9,83 kn. ed en faglengde på 3,07 m kan plattingene belastes med F/A der arealet, A = 3,07 x 1,09 m/ 2.. Maks. belastning 5,87 kn/m/ 2. (Arealet i beregningen halveres ettersom halvparten av ev. belastning tas opp av spiret.) I dette eksempelet blir derfor plattformene og U- tverrstangen dimensjonert ifølge tabellen på side 25, maks. belastning 300 kg/m 2. (Beregningseksempel med kopling K2000+.) 27

28 Gangbroer Layher Allroundstillasfagverk kan brukes til raskt og enkelt å lage gangbroer ved f.eks. innfarter, porter, butikker og utstillingsvinduer. For å sikre konstruksjonen må fagverkene og stillaset nærmest gangbroen stages som vist i figuren nedenfor. Art.nr xxx eller 2659.xxx. Diagonalstag Forankring i knutepunktene Stillasrør og koplinger med 1,4-meters mellomrom Diagonalstag innog utside i fagene nærmest åpningen Tabell 34 Allroundstillasfagverk Lengde [m] 4,14 5,14 6,14 7,71 Punktbelastning på midten [kn] 21,7 20,0 17,5 12,0 Fagverk med lengde 7,71 m kan belastes med to punkter, hvorav hvert er på 9,0 kn. Punktene må fordeles jevnt, c/c 2,57 m. 28

29 93 Allroundstillaskrans Den løse allroundstillaskransen gir ytterligere fleksibilitet til Layher Allroundstillaset. Kransen kan plasseres helt trinnløst hvor som helst på et 48,3 mm-rør. Deretter kan det monteres opptil 6 kilekoplinger. Moment ertikal skyvekraft Normalkraft trekk/trykk z z N M y Mmaks. = 626 Nm maks. = 11,2 kn Maksimalt 11,7 kn per krans. Nmaks. = 15,7 kn inkler for kilekopling ed normal vinkelrett montering av stillasfag plasseres horisontalstag og U-tverrstenger i de små hullene og diagonalstag i de store hullene. ed andre tilpassinger kan horisontalstag naturligvis plasseres i et hvilket som helst hull. ed å rotere spiret har man full frihet til å bygge Layher Allroundstillas til alle alternativer alt fra triangler til svakt buede cisternestillaser. 1) Minste mulige vinkel mellom horisontalstag i det store hullet og senterakselen på det lille hullet (i dette tilfellet kan horisontalstag ikke monteres i det lille hullet) I 42 1) max 60 2) 2) Maksimal vinkel mellom horisontalstag i det store hullet og senterakselen i det lille hullet (i dette tilfellet kan horisontalstag ikke monteres i det lille hullet, H). 135 H I 29

30 Materialhåndtering Effektiv materialhåndtering og orden på materialet bidrar bl.a. til enklere transport og en mer effektiv utnyttelse av materialet med økonomiske fordeler som resultat. Samtlige deler til Layher Allroundstillas lagerføres i spesielle lagerpaller eller vanlige B-paller. Tabellen nedenfor viser antallet detaljer per pall samt hvilken palltype som brukes. Bestilling av jevne paller gjør leveringen enklere og raskere. Retur av materiale pakket ifølge nedenforstående øker sikkerheten ved kontrollregning. Kontakt gjerne lageransvarlig hvis du har tips om effektiv materialhåndtering. Tabell 35 Antall detaljer per pall Artikkelnr. Del Antall Palltype Bunndetalj 200 B-pall + 3 krager Spir 1,0 m 75 lp 0, Spir 1,5 4,0 m 75 lp 1, Spir uten tapp 1,0 m 75 lp 0, Spir uten tapp 75 lp 1, horisontalstag 0,73 m 110 B-pall + 2 krager horisontalstag 1,09 1,40 m 150 lp 0, horisontalstag 1,57 3,07 m 150 lp 1, diagonalstag 0,73 3,07 m 150 ( ) lp 0, U-tverrstang 0,73 m 110 B-pall + 2 krager U-tverrstang 1,09 1,40 m 100 lp 0, Murerbom 1,40 m 75 lp 0, Cisterne U-tverrstang 0,73 m 100 B-pall + 2 krager Horisontalbjelke 1,57 3,07 m 60 lp 1, Plattformlås 0,73 m 150 ( ) B-pall + 2 krager Plattformlås 1,09 1,40 m 150 ( ) lp 0, Plattformlås forsterket 1,57 3,07 m 25 lp 1, Konsoll 0,39 m 100 B-pall + 2 krager Konsoll 0,73 m 40 B-pall + 4 krager Ar-fotlist 0,73 3,07 m 100 B-pall Stålplatting b=0,32 m 0,73 3,07 m 60 B-pall Stålplatting b=0,19 m 0,73 3,07 m 50 B-pall Robust platting 1,57 3,07 m 30 B-pall Robust platting med luke og stige 2,57 3,07 m 30 B-pall Bunnskrue blå 100 B-pall Bunnskrue rød 100 B-pall LP 0,85 = Lagerpall i stål, 0,85 x 0,85 m. LP 1,25 = Lagerpall i stål, 1,25 x 0,85 m. 30

31 Fargemerking av materialer For ålette materialhåndteringen er visse komponenter fargemerket. En robust platting med innebygd luke og stige har f.eks. en svartmalt klo på gavlen. For ågjøre det lettere å identifisere diagonalstag fargemerkes koplingshodet og kilen som angitt i tabell 36 og 37. Også stålplatting merkes på gavlen med den respektive faglengdens farge. Tabell 36 Fergemerking av diagonalstag for lettere identifisering Standarddiagonaler med 2,0 m byggehøyde. Både kile og koplingshode i samme farge. Faglengde Farge 0,73 m Rød 1,09 m Blå 1,40 m Svart 1,57 m Grønn 2,07 m Hvit 2,57 m Gul 3,07 m Brun Tabell 37 Faglengde 0,73 1,09 1,57 2,07 2,57 3,07 Høyde Hode Kile Hode Kile Hode Kile Hode Kile Hode Kile Hode Kile 0,5 m Rød* Svart* Blå* Rød* Grønn Rød Hvit Rød Gul Rød Brun Rød 1,0 m Rød* Blå* Blå Svart Grønn Blå Hvit Blå Gul Blå Brun Blå 1,5 m Rød* Grønn* Blå Grønn Grønn Svart Hvit Grønn Gul Grønn Brun Grønn 2,0 m Rød Rød Blå Blå Grønn Grønn Hvit Hvit Gul Gul Brun Brun * = bare som bestillingsartikkel Merking på samtlige lengder Koplingshodets farge angir faglengde Kilens farge angir byggehøyde 1 2 anlig diagonalstag 1,57 m med byggehøyde 2,0 m. Diagonalstag for faglengde 2,57 m med byggehøyde 0,5 m. 31

32 Alle som arbeider med Layher Allroundstillas, må kjenne til innholdet i denne monteringsanvisningen. Kontroller at alle detaljer for stillaset er hele og i fullgod stand. Alt utstyr for Layher Modulstillas er vedlikeholdsfritt, og kilekoplinger og spirplugger skal kunne koples sammen uten anstrengelser. ersion 1: Inspirera reklambyrå Skadede materialer må IKKE brukes i stillaset. Med skadede materialer menes deler som har blitt utsatt for så store belastninger at det har oppstått deformeringer, for eksempel bøyde rør eller hull i sidene på plattformene. Hvis skadede materialer oppdages, skal disse øyeblikkelig kasseres. Det kan imidlertid utføres visse reparasjoner, f.eks. på robuste plattings og montering av nye kiler. Kontakt Layher for mer info. Transport og lagring av materialer skal skje på dertil egnede lastepaller for å unngå at materialet skades. Layhers produktansvar og monteringsanvisning gjelder bare for stillaser som inneholder originalkomponenter som er levert av Layher. Merking (etikett eller stempel) finnes på samtlige artikler. Maskiner som utsetter underlaget for kraftige vibrasjoner, må ikke plasseres på stillaset. Stillaset må holdes fritt for snø og is på en slik måte at arbeid på stillaset kan utføres sikkert. Samtlige belastningsverdier som er angitt i denne brosjyren, er maksimalt tillatte verdier for nyttelast. Kontakt Layher hvis du har tekniske spørsmål som ikke er beskrevet i denne monteringsanvisningen. Layher tar intet ansvar for eventuelle trykkfeil. Copyright Layher AS 2008 Kopiering av tekst og bilder/illustrasjoner er ikke lov uten samtykke fra Layher. ærbeskyttelse Scener og tribuner Rammestillas Layher AS Myrvangveien 3 N-2040 Kløfta Tlf: Faks: Allroundstillas Rullestillas Trappetårn Tilbehør Stiger Fagverk