MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL ALUMINIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL ALUMINIUM"

Transkript

1 MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERS UMINIUM HAKI AS 2005

2 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjon gjelder bare for stillaser som kun inneholder komponenter produsert og levert av HAKI. Typegodkjenningen gjelder for stillaser med materiell, dimensjoner og utførelse som overensstemmer med gransket underlag. De følgende dokumenterte verdier i denne instruksjonen er i overensstemmelse med dette. HAKIs systemstillaser tillates ikke bygget opp med innblanding av komponenter eller sammenkoplet med stillaser av annet fabrikat enn HAKI. I slike tilfeller må en egen utredning og beregning utføres. Normal komplettering med stillasrør og koplinger er dog ingen hindring. Å blande komponenter fra ulike produsenter kan gjøre forsikringen ugyldig. For stillaskonstruksjoner som ikke er omfattet av denne monteringsinstruksjonen, kontakt HAKIs tekniske avdeling. HAKI forbeholder seg retten til fortløpende tekniske endringer. Copyright HAKI AS, 2005 Ettertrykk av tekst og bilder er ikke tillatt uten HAKIs godkjennelse. 2

3 FORUTSETNINGER HAKI Universal Aluminium Modulstillaset er typegjodkjent i hht arbeidstilsynets Bestillingsnr. 500 Stillaser og stiger, Typegodkjenning nr. 350/2003. Beregningene er utført i henhold til SP-Metod Se side 14. Generelt HAKI Universal Aluminium bygges med valgfri bredde på 700, 770, 1050, 1250 eller 1655 mm, og normalt med fakklengde 3050 mm samt med 2,0 m mellom bomlagene. LB eller ERB bjelker kan benyttes både som lengde- og tverrbjelke. Som innplanking benyttes Labanklemmer, Alu-plank eller Allplan. Merking Samtlige komponenter eks. lås og splinter er merket med HAKI logo og produksjonsårets to siste siffer. ( S05). Rekkverksrammer i lengde- og tverrretningen Fotlist Innplankning Veggfeste Spire Lengdebjelke 2,0 m Enrørsbjelke Bunnskrue 3050 mm 3

4 KOMPONENTFORTEGNELSE For komponenter i stål gjelder vekter og artikkelnummer i galvanisert utførelse. Øvrig tilbehør, se typegodkjenning 431/2000 0G 433/2000 for HAKI Modulstillaser, samt HAKI monteringsinstruksjoner. Betegnelse Art. nr Kode Vekt (kg) Bunnskrue BS 5,0 Stål Justerbar mm Spire FSSH 500 1,3 Spireskjøt med tapp FSSH ,4 Bøyler på samme nivå FSSH ,5 Ø 48 mm FSSH , FSSH , FSSH ,1 Splint til spireskjøt ,2 Stål Ø 16 mm For forsterkning av spireskjøt ved ,3 trekklast, f.eks. ved hengende stillas, løft eller stillas for provisoriske tak. Lengdebjelke LB 650 2,9 Med fjærlås LB 720 2,9 Ø 34 mm LB , LB , LB , LB , LB , LB ,5 Enrørsbjelke ERB 514 2,5 Med fjærlås ERB 650 2,7 Ø 48 mm ERB 720 2, ERB , ERB , ERB , ERB , ERB , ERB ,0 4

5 KOMPONENTFORTEGNELSE Betegnelse Art. nr Kode Vekt (kg) Rekkverksramme SKRD 650 3,3 Med fjærlås SKRD 720 3, SKRD , SKRD , SKRD , SKRD , SKRD , SKRD ,9 Diagonalstag DS , DS ,7 Horisontalstag teleskopisk HDS 6,3 Veggfeste SVF 600 0,6 Veggfestestag SVF 800 0,8 Stål Stang Ø 12 mm Veggfestebøyle BVF 0,6 Stål Allplan B=600 mm Høy krokplassering Allplan 1200x600 12,2 Lasteklasse 4 (3,0 kn/m²) Allplan 1605x600 15, Allplan 2450x600 21, Allplan 3000x600 25,5 B=400 mm Allplan 1200x400 9, Allplan 1605x400 12, Allplan 2450x400 17, Allplan 3000x400 21,0 5

6 KOMPONENTFORTEGNELSE Betegnelse Art. nr Kode Vekt (kg) Allplan med luke Allplan 2450x600 25,9 Se Allplan Luke Allplan 3000x600 28,5 Luke Stige ST ,4 Til Allplan med luke -plank NO P 770x230 3,5 NO P 1050x230 4,4 NO P 1250x230 5,0 NO P 1650x230 6,2 NO P 1964x230 7,1 NO P 2500x230 9,5 NO P 3050x230 10,5 Fotlist Fotlist 564x180 1, Fotlist 700x180 1, Fotlist 1050x180 2, Fotlist 1250x180 2, Fotlist 1655x180 3, Fotlist 1964x180 4, Fotlist 2500x180 5, Fotlist 3050x180 6,8 Fotlist NOF3.00 Fotlist 5,0 Tre Fotlistbeslag NO Fotlistjern 0,9 Stål LF 70 1,0 Konsoll SK 230 1,7 Uten spireskjøt SK 460 1,9 Med fjærlås Ø 48 mm Konsoll med tapp SK 514 5,1 Med spireskjøt SK 720 9,3 Med fjærlås 6

7 KOMPONENTFORTEGNELSE Betegnelse Art. nr Kode Vekt (kg) Konsoll SK ,0 Med spireskjøt Med fjærlås Trapp UTV ,2 Gelender UTV ,3 Rekkversstolpe SRS ,3 Stål Rekkversstolpe SSK ,1 Stål Nøkkel 23 mm Fagverksdrager FBB ,1 Stål Spireadapter FBB ,3 Stål Fagverksdrager FB , FB , FB ,2 7

8 MONTERING Planèr og kontrollèr underlaget før stillaset bygges. Kun fast underlag tillates! Bæreevnen kan forbedres med hjelp av underlagsplank. 1. Legg ut materialene til underlaget langs fasaden. Plasser bunnskruene ca. 200 mm ut fra fasaden og med de modulmålene som skal brukes. Skal innvendig konsoll brukes, øk avstanden tilsvarende. Største tillatte avstand mellom vegg og arbeidsplan er 300 mm. Begynn alltid monteringen på det høyest beliggende punktet Montèr sammen de fire første spirene med de mellomliggende tverr- og lengdebjelkene. Bjelkene hektes i spirenes nederste bøylegruppe. Lås bjelkene Montèr rekkverks-rammene SKRD i stillasets lengderetning på1,0 meters nivå. Rekkverksrammene skal monteres i hvert fakk og på hvert bomlagsnivå på stillasets utside. Alternativt kan man montere de vertikale diagonalstagene. Fortsett monteringen med bunnskruer, spir, tverrog lengdebjelker samt rekkverksrammer fakk for fakk. Mål etterpå med water på både tverr- og lengdebjelker og justèr med bunnskruene. Ved større nivåforskjeller må hver enkelt spire tilpasses underlaget så bjelkene kommer i water.

9 MONTERING 4. Montèr andre bomlagets tverrog lengdebjelker 2,0 meter over de først monterte bjelkene. Montèr HAKI Allplan på tverrbjelkene. Ikke glem å låse innplankingen. Montèr andre omgang med spirer 3000 eller 2000 mm. Fest rekkverksrammene SKRD og monter fotlister ved hjelp av fotlistbeslag. Ikke glem enderekkverk Montèr tverr- og lengdebjelkene på tredje bomlag. Deretter innplanking, rekkverk og fotlister. Ikke glem låsing av bjelker og innplanking. Stillaset forankres på ca. 4,8 m nivå med festestag og bøyler. Kontroller at forankringene i fasaden tåler eventuelle belastninger Fortsett monteringen av videre bomlag som anvist over. Bruk et godkjent løfte-redskap for transport av materialer. Om stål/aluminiumsplank brukes skal disse låses i ytterfakket. Annen plank låses i hverandre. Ved innplanking med stillasplank må man montere ekstra underlag i tverretningen hvis spennvidden overskrider 2,5 m. Demontering skjer i motsatt rekkefølge. Stillasmaterialet skal ikke kastes ned fra stillaset.

10 MONTERING 7. Utvendig trapp HAKI UTV-trapp leveres i to forskjellige utgaver, i stål og Aluminium. Begge alternativer monteres på samme måte. 7. UTV trappen monteres i et utvendig fakk med bjelkene ERB 720 og LB/ERB Trappen bygges vanligvis sammen med det ordinære stillaset. Alternativt bygges trappene opp med separate spirer. Sett ut bunnskruene og montèr spirene. Montèr bjelkene ERB 720 og ERB 3000 i spirenes nederste bøyle-gruppe. Montèr også tverr-bjelkene på andre bomlag. På øvrige nivåer erstattes lengdebjelkene av rekkverk Huk UTV trappens kroker over rørene på tverrbjelkene og lås trappen med låsbeslaget. Montèr rekkverkene på 1,0 m nivå og fest rekkverksramme SKRDT 720 på den øverste gavlen. Montèr neste omgang med spir, tverrbjelker, trapper og rekkverk. Rekkverksrammen monteres i begge gavlene Fortsett monteringen til ønsket høyde. På øverste nivå, utvendig på stillaset, monteres en bjelke ERB 3000/LB På bjelken monteres en rekkverksstolpe SSK 1000 slik at en rekk-verksramme SKRD 2450 kan monteres mellom stolpe og spire. Alternativt kan LB 3000 kombineres med rekkverksstolpe SRS Rekkverksrammen gir fallbeskyttelse på stillasets øverste nivå. På de andre nivåene utgjør trappene tilstrekkelig beskyttelse. 10

11 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Bunnskruer Stillasen monteres på Bunnskruer, type BS, som er justerbare mellom 55 og 570 mm. Dette innebærer at man alltid kan justere spirene slik at bjelkene kommer i water. Spirer I stillaset benyttes normalt spir med lengde 3000 eller 2000 mm. Ved gjennomgående bruk av FSSH 2000 minskes den maksimale byggehøyden med 6,0 m. Kortere spirer enn 2000 mm kan bare benyttes som toppspirer. Bjelker Stillaset bygges med LB eller ERB som lengde- og tverrbjelke, og med 2,0 m mellom bomlagene. Hvert bomlag skal være forsynt med bjelker på såvel inner- som yttersiden. Det nederste bomlaget skal alltid plasseres på lavest mulig nivå. Rekkverk Innplankede bomlag skal forsynes med Rekkverksrammer eller doble rekkverk og fotlist hvis fallhøyden er 2,0 m eller mer. Tilkomster skal forsynes med doble rekkverk. Innplanking Som innplanking benyttes HAKI Allplan. Disse finnes i lengder 1200, 1605, 2450 og 3000 mm, med bredder på 600 og 400 mm. Alternativt kan Stål- eller Aluminiumsplank brukes. Ytterligere alternativ er Labanklemmer i bredde 1,5 m. Labanklemmene legges på lengdebjelkene, på tvers i stillasen. Innplanking kan også utføres med plank 195 x 48, klasse K24. Fri høyde Ved bruk av ERB blir fri ganghøyde 1910 mm. Konsoller Konsoller kan plasseres på den monterte stillasens fem øverste bomlagsnivåer. Hvert nivå med montert konsoll skal påmonteres veggfeste. Lasteklasser for konsoller gjelder under forutsetning av at konsollene er montert i et fakk med max lengde på 3050 mm og ved innplanking med vekten 16 kg/m². I angitte lasteklasser er det ikke tatt hensyn til innplankingens lasteevne. Med HAKI Allplan gjelder maks. lasteklasse 4. Konsoll SK 230 SK 460 SK 1200 Lasteklasse

12 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Stagning og forankring Stagning med vertikale diagonalstag og forankring Stagning med SKRD og forankring. Vertikal diagonalstagning mellom ytterspirene skal utføres på hvert 5:e fakk, og alltid i ytterfakkene. Rekkverksrammer SKRD kan erstatte vertikale diagonalstag, men skal da monteres i hvert fakk, og på alle bomlagsnivåer, også i bunnen. OBS! Ved diagonalstagning med rekkverksramme SKRD reduseres den tillatte spirelasten. Se tabell s. 13. Horisontalstag skal monteres på hvert 5:e fakk, og alltid i ytterfakkene på hver 12:e høydemeter. Forankring til fasaden eller tilsvarende skal utføres på innerspirene hver 4:e høydemeter. Den laveste forankringen kan monteres maks. ca. 4,8 m over bakken. Forankringer som kan oppta horisontalkrefter skal finnes ved minst hver 6: spirepar. Det anbefales å ha veggforankring ved øverste bomlag. Ved innkledd stillas skal antallet veggforankringer økes. Ved innkledd stillase skal antallet forankringer økes med hensyn til vindlasten. Se instruksjon for aktuell innkledning. 12

13 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Tillatte spirelaster Ved beregning av tillatte byggehøyder for stillaset kan følgende tillatte spirelaster benyttes for alternative bomlagsavstander og forankringsavstander i høyden. Bomlagsavstand [m] Forankringsavstand [m] Tillatt spirelast [kn] Tillatt spirelast SKRD* [kn] 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 17,2 11,9 9,0 15,7 10,9 8,2 * Stillasen diagonalstaget med SKRD 1 kn = 100 kp 13

14 Tillatte byggehøyder Tabellen gjelder HAKI Universal Aluminium med fakklengde 3050 mm, bomlagsavstand 2,0 m, stagning med vertikale diagonalstag samt alternativ forankringsavstand i høyde. Ved diagonalstagning med rekkverksramme SKRD reduseres den tillatte byggehøyden. Arbeider kan kun utføres fra ett bomlag samtidig. Innplankingen er beregnet til 16 kg/m². BELASTNINGSFORUTSETNINGER SS-HD 1000 anbefaler en minste stillasebredde på 1,0 m for lasteklasse 4, 5 og 6. Ved andre fakklengder, fakkbredder og innplankingsalternativer påvirkes den tillatte byggehøyden. Ta kontakt med HAKI s tekniske avdeling i slike tilfeller. 3,0 4,0 Forankringsavstand [m] 2,0 Fakkbredde [mm] Antall innplankede bomlag ,75 201,1 82,1 197,6 78,2 184,2 65,5 174,9 58,5 130,7 55,5 127,7 52,8 116,1 43,8 108,0 38,8 92,3 41,0 89,5 38,9 78,8 31,9 71,5 28,1 Lasteklasse/Tillatt last [kn/m 2 ] ,5 2,0 3,0 4,5 190,4 183,4 169,2 147,9 78,0 75,4 70,0 62,0 186,0 178,3 162,8 139,6 74,0 71,2 65,5 57,1 168,8 158,5 137,9 107,0 60,6 57,3 50,8 40,9 156,8 144,8 120,8 84,7 53,2 49,5 42,6 32,0 120,1 113,0 98,9 77,6 51,5 48,9 43,5 35,5 116,1 108,4 92,9 69,7 48,6 45,8 40,1 31,7 100,7 90,4 69,8 38,9 38,6 35,6 29,1 19,2 90,0 78,0 54,0 17,9 33,5 30,0 22,9 12,3 81,6 74,6 60,4 39,2 37,0 34,3 29,0 21,0 77,9 70,2 54,7 31,5 34,7 31,9 26,2 17,8 63,4 53,1 32,5-27,0 23,7 17,2 7,3 53,4 41,4 17,4-22,8 19,2 12,2-6 6,0 126,7 54,0 116,3 48,6 76,5 31,1 48,7 21,4 56,4 27,5 46,5 23,3-9, ,9 13,0-9, kn = 100 kp 14

15 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Tillatte bjelkelaster Tillatte belastninger på bjelker montert i HAKI spirer. Bjelketype Tillatt belastning q [kn/m] Tillatt utbredt last Q [kn] Tillatt midtpunktlast P [kn] Tillatte punktlaster P3 [kn] Tillatte punktlaster P4 [kn] LB ,8 27,0 13,5 10,1 13,5 LB ,8 22,6 11,3 8,5 11,3 LB ,2 17,6 8,8 6,6 8,8 LB ,8 14,4 7,2 5,4 7,2 ERB ,2 17,0 8,5 6,4 8,5 ERB ,6 17,0 8,5 6,4 8,5 ERB ,0 17,0 8,5 6,4 8,5 ERB ,8 14,2 7,1 5,3 7,1 ERB ,6 9,0 4,9 3,7 4,9 ERB ,8 7,3 4,0 3,0 4,0 ERB ,4 6,0 3,1 2,3 3,1 ERB ,6 4,7 2,3 1,7 2,3 1 kn = 100 kp 15

16 Tillatte lasteklasser ved ulike bjelkekombinasjoner BELASTNINGSFORUTSETNINGER Tabellene gjelder HAKI Universal Aluminium LB eller ERB bjelker ved varierende fakkstørrelser, innplanking med egenvekten 16,5 kg/m² samt enkelsidig eller dobbelsidig belastning. I angitte lasteklasser er det ikke tatt hensyn til innplankingens kapasitet. Tillatte lasteklasser for LB -bjelke ved enkelsidig belastning a [mm] LB 1605 LB 1914 LB 2450 LB Tillatte lasteklasser for ERB -bjelke ved enkelsidig belastning a [mm] ERB ERB 1000 ERB 1200 ERB 1605 ERB 1914 ERB 2450 ERB Belastet bjelke Belastet bjelke a a Utbredt stillase Fasadestillase 16

17 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Tillatte lasteklasser for LB -bjelke ved dobbelsidig belastning a [mm] LB 1605 LB 1914 LB 2450 LB Tillatte lasteklasser for ERB -bjelke ved dobbelsidig belastning a [mm] ERB ERB 1000 ERB 1200 ERB 1605 ERB 1914 ERB 2450 ERB Belastet bjelke Belastet bjelke a a a a Utbredt stillase Fasadestillase 17

18 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Adkomst Adkomst utføres normalt med HAKI UTV trapp som monteres på yttersiden av stillaset. Alternativt kan HAKI trappetårn benyttes, se typegodkjenning 434/2000. Som stigeoppgang kan Allplan med luke og stige eller HAKI STV stige benyttes. Fagverksdragere Fagverksdrager i stål Fagverksdrager i stål FBB 6050 er dimensjonert for å bygge videre med to fakklengder på 3050 mm. Ved montering av fagverksdragerene er det av stor betydning at man vipp-avstiver disse ved å montere en bjelke i festet midt på drageren. Fagverksdrageren i stål festes til spirene ved at man haker den fast i to bøylegrupper. For videre montering fra spiretopp må man benytte spireadapter FBB. Fagverksdrager i stål Fagverksdrager i Aluminium Fagverksdrager i aluminium monteres på ytter- og innerside av stillasen. Både over- og underrør skal festes til spirene med variable koplinger KV 48 x 48 mm. Høyden på fagverksdragerene er 450 mm. Tillatte belastninger på fagverksdragere Fagverksdrager i Aluminium Fagverksdrager Tillatt belastning q [kn/m] Tillatt utbredd last Q [kn] 18 Tillatt midtpunktslast P [kn] Tillatte punktlaster P3 [kn] Stål FBB ,93 17,7 12,3 - Aluminium FB ,95 11,7 11,6 - FB ,77 10,5 5,9 - FB ,09 8,7-3,8 1 kn = 100 kp

19 19

20 HAKI NO P Tryck Holmbergs i Malmö Sjekkliste for stillaskontroll 1. Underlaget kontrolleres med hensyn til belastning 2. Avstand til vegg eller lignende så kort som mulig 3. Stillas justeres vannrett og loddrett 4. Komponenter riktig montert og låst 5. Riktig utført stagning 6. Forankring med riktig antall og plassering 7. Innplankning riktig utført 8. Rekkverk med fotlist ved fallhøyde to meter eller mer 9. Lett tilgang til stillasen 10. Stillas utført i riktig lasteklasse HAKI Group är certifierat enligt ISO 9001:2000 HAKI AS Postboks 444, 3002 Drammen, Norway Tel Fax

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI RAM

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI RAM MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI RAM HAKI AS 2004 HAKIs monteringsinstruksjon og produktansvar gjelder bare for stillaser som kun inneholder komponenter produsert og levert av HAKI. Stillas som er bygget opp

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI MODULSTILLAS MURERSTILLAS KOMPONENTER OG BELASTNINGS FORUTSETNINGER

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI MODULSTILLAS MURERSTILLAS KOMPONENTER OG BELASTNINGS FORUTSETNINGER MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI MODULSTILLAS MURERSTILLAS KOMPONENTER OG BELASTNINGS FORUTSETNINGER FORUTSETNINGER OG MODULMÅL Generelt HAKI Murerstillas bygges med stillasbredde 1,6m og innplankning 1,95

Detaljer

MONTERINGS INSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL

MONTERINGS INSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL MONTERINGS INSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL HAKI AS 2010 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert og levert av

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON

MONTERINGSINSTRUKSJON MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI AS 2011 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert og levert av HAKI. Typegodkjenningen

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL Hengende st illas

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL Hengende st illas MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL Hengende st illas HAKI AS 2012 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM

MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM HAKI AS 2014 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert og levert

Detaljer

MONTERINGSVEIlEdNING HAKI UNIVERSAl

MONTERINGSVEIlEdNING HAKI UNIVERSAl MONTERINGSVeiledning HAKI UNIVERSAL HAKI AS 2014 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert og levert av HAKI.

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI TRAPPETÅRN 1605 X 3000 KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUTSETNINGER

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI TRAPPETÅRN 1605 X 3000 KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUTSETNINGER MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI TRAPPETÅRN 1605 X 3000 KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUTSETNINGER FORUTSETNINGER OG MODUL MÅL Generelt HAKI Trappetårn består av prefabrikerte HAKI komponenter.trappetårnet bygges

Detaljer

Viktig informasjon. HAKI fargekoder. Faktarute

Viktig informasjon. HAKI fargekoder. Faktarute MONTERINGSVeiledning HAKI AS 2015 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert og levert av HAKI. Typegodkjenningen

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON. HAKI Galge Offshore

MONTERINGSINSTRUKSJON. HAKI Galge Offshore MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI Galge Offshore HAKI AS 2010 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert og levert

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI TRAPPETÅRN

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI TRAPPETÅRN MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI TRAPPETÅRN HAKI AS 2010 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert og levert av

Detaljer

Monteringsinstruksjon

Monteringsinstruksjon Monteringsinstruksjon TREBEX bygningsstillas Lasteklasse 2-3-4-5 Komponenter og belastnings forutsetninger Generelt TREBEX er en lett, sikker og hurtigmontert spirstillas laget av firkant rør med meget

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM

MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL S4 ALUMINIUM HAKI AS 2017 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert og levert

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL HAKI AS 2017 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert og levert av HAKI.

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI GALGE

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI GALGE MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI GALGE HAKI AS 2010 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert og levert av HAKI.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING STÅLEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta STÅLEX. Delta STÅLEX er typegodkjent for

MONTERINGSANVISNING STÅLEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta STÅLEX. Delta STÅLEX er typegodkjent for 2014 MONTERINGSANVISNING STÅLEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta STÅLEX. Delta STÅLEX er typegodkjent for belastningsklasse inntil klasse 5 Delta STÅLEX er

Detaljer

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5 Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5 Monteringsveiledning rev.3 06.2008 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking INNHOLD 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON. HAKI Trak Rullbart HAKI AS 2010

MONTERINGSINSTRUKSJON. HAKI Trak Rullbart HAKI AS 2010 MONTERINGSINSTRUKSJON 750 HAKI Trak Rullbart HAKI AS 2010 Viktig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert og levert

Detaljer

INNHOLD. Brukerveiledning for ALUSAFE kl. 5 FORORD KOMPONENT BESKRIVELSE. 3. Forord. 4. Komponentbeskrivelse. 5. Materialbeskrivelse og merking

INNHOLD. Brukerveiledning for ALUSAFE kl. 5 FORORD KOMPONENT BESKRIVELSE. 3. Forord. 4. Komponentbeskrivelse. 5. Materialbeskrivelse og merking Brukerveiledning for ALUSAFE kl. 5 INNHOLD 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering 8. Tillatt spirbelastning 9. Tillatt belastning

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING. HAKI UNIVERSAL Hengende st illas

MONTERINGSVEILEDNING. HAKI UNIVERSAL Hengende st illas MONTERINGSVEILEDNING HAKI UNIVERSAL Hengende st illas HAKI AS 2017 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING. HAKI Galge Offshore

MONTERINGSVEILEDNING. HAKI Galge Offshore MONTERINGSVEILEDNING HAKI Galge Offshore HAKI AS 2016 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert og levert av

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING HAKI RULLESTILLAS

MONTERINGSVEILEDNING HAKI RULLESTILLAS MONTERINGSVEILEDNING HAKI RULLESTILLAS HAKI AS 2016 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert og levert av HAKI.

Detaljer

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3 Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3 Monteringsveiledning rev.2 06.2008 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking INNHOLD 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering

Detaljer

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq. ROTAX Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.no Side 1 av 21 Bunnspir Dimensjon (m) Art. nr. Vekt i kg. Pris

Detaljer

Belastningsklasse 5 (450 kg/m2) Side 1 av 11

Belastningsklasse 5 (450 kg/m2) Side 1 av 11 Belastningsklasse 5 (450 kg/m2) Side 1 av 11 SPIR Høyde (m) Vekt Art. nr. aluminium, med topp og bunnplate 3,00 9,2 kg R01300 2,00 6,4 kg R01200 1,50 5,0 kg R01150 1,00 3,6 kg R01100 0,50 2,2 kg R01050

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ALEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta ALEX. Delta ALEX er typegodkjent for

MONTERINGSANVISNING ALEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta ALEX. Delta ALEX er typegodkjent for 2014 MONTERINGSANVISNING ALEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta ALEX. Delta ALEX er typegodkjent for belastningsklasse inntil klasse 5 Delta ALEX er utviklet

Detaljer

Belastningklasse 5 (450 kg/m²) Side 1 av 11

Belastningklasse 5 (450 kg/m²) Side 1 av 11 Belastningklasse 5 (450 kg/m²) Side 1 av 11 SPIR VERTIKAL Høyde (m) Vekt Art. nr. stål 3,00 19,3 kg GS1011 2,00 13,1 kg GS1012 1,50 10,1 kg GS1013 1,00 7,0 kg GS1014 0,50 4,1 kg GS1015 www.deltasystem.no

Detaljer

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Rammestillas

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Rammestillas Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Rammestillas Typegodkjenningsbevis nr. 14 46 01 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 rammestillas 2:16 Allment Plettac SL70-Alu/SL70/SL100

Detaljer

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq. ROTAX Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.no Side 1 av 21 Bunnspir Dimensjon (m) Art. nr. Vekt i kg. Pris

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. RULLESTILLAS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKERSTILLAS FT 750 EN 1298 - IM - no SIKKERHET I HVERT TRINN

MONTERINGSANVISNING. RULLESTILLAS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKERSTILLAS FT 750 EN 1298 - IM - no SIKKERHET I HVERT TRINN MONTERINGSANVISNING RULLESTILLAS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKERSTILLAS FT 750 EN 1298 - IM - no SC1809-12 SIKKERHET I HVERT TRINN www.wibeladders.no Innhold SIKKERHETSMERKNADER... 2

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING-RAM

MONTERINGSVEILEDNING-RAM MONTERINGSVEILEDNING-RAM FASADESTILLASER Monteringsveiledningen er laget for å gi en enkel beskrivelse på monteringen av Delta RAM fasadestillas, samt en oversikt over behovet for bruk av bl.a. diagonaler

Detaljer

Monteringsanvisning ALEX SPIRSTILLAS. Rev. 01 2010

Monteringsanvisning ALEX SPIRSTILLAS. Rev. 01 2010 Monteringsanvisning ALEX SPIRSTILLAS Rev. 01 2010 1 INNHOLD 2 Forord 3 Faguttrykk/Terminologi 4 Materialbeskrivelse/Egenskaper 5 Generelle belastningsklasser 6 Klassifisering etter NS EN 12811 6 Komponentoversikt

Detaljer

Monteringsanvisning Offshore Oppheng

Monteringsanvisning Offshore Oppheng Monteringsanvisning Rev. 05-2014 INNHOLD FORORD 3 H-OPPHENG, 80-180 mm 4 H-OPPHENG, 150-300 mm 5 L-OPPHENG, 60-120 mm 6 GRATINGOPPHENG 7 BULBOPPHENG 8 HYLSEOPPHENG 9 OPPHENGSKLIPS 12 KJETTING 14 SJAKKEL

Detaljer

Kg Art. nr. Utbygging i høyden 1m for 1010-074178 12,0 2020-074178100. 1m for 1011-074178. 2m for 1011-074178. 1m for 1010-074250. 2m for 1010-074250

Kg Art. nr. Utbygging i høyden 1m for 1010-074178 12,0 2020-074178100. 1m for 1011-074178. 2m for 1011-074178. 1m for 1010-074250. 2m for 1010-074250 www.deltasystem.no Side 1 av 13 FOLDESTILLAS B x L (m) Arb.høyde (m) 0,74x1,78 3,25 30,0 1011-074178 0,74x1,78 3,80 32,6 1010-074178 0,74x2,50 3,80 46,5 1010-074250 1,30x1,78 3,80 63,0 1010-130178 1,30x2,50

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING ALUHAK Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING Rev. 10.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Forord... 4 Komponenter... 5

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

REKKVERK STØTTE Høyde x Bredde (m) Kg Art. nr. Pris aluminium, for øverste rekkverk 1,00x0,73 3,3 E287007 391.-

REKKVERK STØTTE Høyde x Bredde (m) Kg Art. nr. Pris aluminium, for øverste rekkverk 1,00x0,73 3,3 E287007 391.- www.deltasystem.no Side 1 av 12 STANDARD RAMME Høyde x Bredde (m) Kg Art. nr. Pris aluminium 2,00x0,73 8,9 E282220 869.- 1,50x0,73 7,5 E282215 812.- 1,00x0,73 E282210 659.- 0,66x0,73 4,4 E282206 583.-

Detaljer

Solid Equipment AS Vestisiveien 269 2411 Elverum Tlf. 624 00 111 post@solideq.no www.solideq.no

Solid Equipment AS Vestisiveien 269 2411 Elverum Tlf. 624 00 111 post@solideq.no www.solideq.no Solid Equipment AS Vestisiveien 269 2411 Elverum Tlf. 624 00 111 post@solideq.no www.solideq.no Innhold Innhold... 2 Materialbeskrivelse og merking... 3 Generelle belastningsklasser... 4 Komponenter...

Detaljer

AVD. BERGEN AVD. OSLO HOVEDKONTOR BLINDHEIMSVEIEN NYBORG VESTSIVEGEN ELVERUM ØSTRE AKER VEI 24C 0591 OSLO

AVD. BERGEN AVD. OSLO HOVEDKONTOR BLINDHEIMSVEIEN NYBORG VESTSIVEGEN ELVERUM ØSTRE AKER VEI 24C 0591 OSLO AVD. BERGEN BLINDHEIMSVEIEN 1 5131 NYBORG TLF. +47 452 22 116 BERGEN@SOLIDEQ.NO HOVEDKONTOR VESTSIVEGEN 269 2411 ELVERUM TLF. +47 624 00 111 POST@SOLIDEQ.NO AVD. OSLO ØSTRE AKER VEI 24C 0591 OSLO TLF.

Detaljer

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innhold Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER... 4 Kontroller alltid produkter og utstyr før bruk... 4 Ikke kombiner

Detaljer

Monteringsanvisning. Lettstillas.

Monteringsanvisning. Lettstillas. Monteringsanvisning. Lettstillas. Start med å legge ut rekkverk i stillasets lengde. Sett bunnskruene som vist. Bruk gjerne et bord under bunnskruene for å jevne ut vekten/ punktlasten. Helst 2 bunnskruer

Detaljer

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Layher Trappeløsninger Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Innvendig adgang i stillas Utvendig trapp Frittstående trappetårn Trappeløsninger på offentlige steder Andre spesialløsninger for

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Allroundstillas

MONTERINGSANVISNING. Allroundstillas MONTERINGSANISNING Fremstilt av varmforsinket stål eller aluminium. Layher Allroundstillas er typegodkjent av Direktoratet for arbeidstilsynet. Allroundstillas G e n i a l t. S t e r k t. G r e n s e l

Detaljer

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr.

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr. Fasadestiger FASADESTIGE Lett stige med god stabilitet. Trinnpinnen er profilert for å gi økt sklisikring og er flatet ut både inn- og utvendig for dobbel sikkerhet. Utførelse i henhold til SS 83 13 40

Detaljer

MONTERINGSANVISnING. Rammestillas. R a s k. L e t t. E r g o n o m i s k.

MONTERINGSANVISnING. Rammestillas. R a s k. L e t t. E r g o n o m i s k. Produsert i varmforsinket stål eller aluminium. Layher Rammestillas er typegodkjent av Direktoratet for arbeidstilsynet. Rammestillas R a s k. L e t t. E r g o n o m i s k. MONTERINGSANVISnING Den sikre

Detaljer

Rekkverk. i stål og aluminium for alle miljøer

Rekkverk. i stål og aluminium for alle miljøer Rekkverk i stål og aluminium for alle miljøer Seksjonsrekkverk med knelist Dette industrirekkverket produseres med rekkverksstolper av KKR-profil på 40 x 40 x 3 mm med fester for sidemontering eller toppmontering

Detaljer

FASADESTILLAS Instant Blitz-Fix. Fakta Pakkeløsinger og tilhengerpakker Typegodkjenning. Hovedkomponenter

FASADESTILLAS Instant Blitz-Fix. Fakta Pakkeløsinger og tilhengerpakker Typegodkjenning. Hovedkomponenter FASADESTILLAS Instant Blitz-Fix Instant Blitz-Fix Fakta Pakkeløsinger og tilhengerpakker Typegodkjenning komponenter Hovedkomponenter Pakkeløsninger Lettstillas Informasjon Standardutstyr Tilleggsutstyr

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg.

Detaljer

SIKKERHETSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLASER

SIKKERHETSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLASER SIKKERHETSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLASER HAKI AS 2010 Viktig informasjon HAKI s produktansvar og monteringsinnstruksjoner gjelder bare for stillaser som kun inneholder komponenter produsert og levert av HAKI.

Detaljer

Med forbehold om feil

Med forbehold om feil L-OPPHENG Benevnelse Vekt Art. nr. stål, 60-120mm L 60-120 4,8 kg ST1050 Max belastning 20kN Side 1 av 9 H-OPPHENG Benevnelse Vekt Art. nr. stål H 150-300 6,6 kg ST1049 Max belastning 20kN H 80-180 5,2

Detaljer

HAKI Komponentliste. HAKI AS Utskrevet

HAKI Komponentliste. HAKI AS Utskrevet HAKI Komponentliste HAKI AS Utskrevet 2015-09-02 Innhold HAKI Universal 3 HAKI Universal 22 HAKI Universal S6 25 HAKI Universal Applikasjoner 27 HAKI Ram 32 HAKI Ram 38 HAKI Safety 40 Rør og kopling 41

Detaljer

AVD. BERGEN BLINDHEIMSVEIEN 1 5131 NYBORG TLF. +47 452 22 116 BERGEN@SOLIDEQ.NO

AVD. BERGEN BLINDHEIMSVEIEN 1 5131 NYBORG TLF. +47 452 22 116 BERGEN@SOLIDEQ.NO HOVEDKONTOR VESTSIVEGEN 269 2411 ELVERUM TLF. +47 624 00 111 POST@SOLIDEQ.NO AVD. BERGEN BLINDHEIMSVEIEN 1 5131 NYBORG TLF. +47 452 22 116 BERGEN@SOLIDEQ.NO AVD. OSLO ØSTRE AKER VEI 24C 0591 OSLO TLF.

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening

Norske Takstolprodusenters Forening Norske Takstolprodusenters Forening I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg. Momenter som har avgjørende

Detaljer

SIKKERHETSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLASER

SIKKERHETSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLASER SIKKERHETSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLASER HAKI AS 2017 Viktig informasjon HAKI s produktansvar og monteringsinnstruksjoner gjelder bare for stillaser som kun inneholder komponenter produsert og levert av HAKI.

Detaljer

Layher rekkverk er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Rekkverk for flate tak

Layher rekkverk er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Rekkverk for flate tak Layher rekkverk er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet nr 474/04. Monterings- og bruksanvisning Rekkverk for flate tak Rekkverk for flate tak Beskrivelse Det er i henhold til Forskrift om

Detaljer

Layher Rullestillas - Zifa

Layher Rullestillas - Zifa Layher Rullestillas - Zifa Montering og Brukerveiledning Godkjent av Dir. for Arb.tilsynet og TÜV sertifisert iflg DIN EN 00:2005-03 Stillasklasse 3 Belastning 2.0 kn/m2 Mål: 0.5 x.8 m maks arbeidshøyde.3

Detaljer

MONTERINGSANVISNING DB750 "Tak over Tak"

MONTERINGSANVISNING DB750 Tak over Tak MONTERINGSANVISNING DB750 "Tak over Tak" Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta Tildekking DB750 "Tak over Tak" Delta Tildekking DB750 "Tak over Tak" er utviklet

Detaljer

COMBISAFE. Hengebrygge BRUKSANVISNING. Inkl. Hengebryggetvinge, Nøkkelhullfeste, Utflytter, Hengebryggebjelke, Hjørnebrygge og tilbehør

COMBISAFE. Hengebrygge BRUKSANVISNING. Inkl. Hengebryggetvinge, Nøkkelhullfeste, Utflytter, Hengebryggebjelke, Hjørnebrygge og tilbehør COMBISAFE Hengebrygge Inkl. Hengebryggetvinge, Nøkkelhullfeste, Utflytter, Hengebryggebjelke, Hjørnebrygge og tilbehør BRUKSANVISNING Innhold Innhold GENERELT...5 SIKKERHETSFORSKRIFTER... 6 Kontroller

Detaljer

Montasje og brukerveiledning

Montasje og brukerveiledning Montasje og brukerveiledning SPAN 300N (ENKEL BREDDE) :HD 1004-3 - 8/8 SPAN 300W (DOBBEL BREDDE) :HD 1004-3 - 8/12 MOBILE RULLESTILLAS/ARBEIDSPLATTFORMER I SAMSVAR MED HD 1004: 1992 (BS 1139 PART 3: 1994).

Detaljer

www.byggesystemer.no VI LEIER UT!

www.byggesystemer.no VI LEIER UT! BMONTERINGS- OG BRUKSANVISNING BFOR RÅBYGGTRAPP BMyrveien 6 B1430 Ås Tlf. +47 41 67 02 21 Fax. +47 64 94 42 53 DELELISTE - KOMPLETT RÅBYGGTRAPP Topp-/bunnramme Stabiliseringsrekkverk 2 stk 2 stk Løst trinn

Detaljer

Montasje og brukerveiledning

Montasje og brukerveiledning Montasje og brukerveiledning SPAN 400N (ENKEL BREDDE) :HD 1004-3 - 8/8 SPAN 400W (DOBBEL BREDDE) :HD 1004-3 - 8/12 MOBILE RULLESTILLAS/ARBEIDSPLATTFORMER I SAMSVAR MED HD 1004: 1992 (BS 1139 PART 3: 1994).

Detaljer

ALUHAK. Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING ALUHAK Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING Rev. 12.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Normative referanser, Nyttig informasjon... 4

Detaljer

Montering og bruksanvisning MECALUX pallreol.

Montering og bruksanvisning MECALUX pallreol. Salg og service Innredninger Lager - Verksted - Kontor Postboks 73, 011 Strømmen Segelckes vei, 010 Strømmen Tlf. 63 80 3 65 Fax. 63 80 3 75 e-post: post@nplien.no www.nplien.no Montering og bruksanvisning

Detaljer

MONTASJE - OG BRUKERVEILEDNING

MONTASJE - OG BRUKERVEILEDNING MONTASJE - OG BRUKERVEILEDNING ADVARSEL! Denne montasje og brukerveiledningen gir instruksjon om korrekt montering og sikker bruk av Instant Blitz-Fix 70 stillas. Bruker er ansvarlig for at montasje -

Detaljer

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre for JATAK Takstoler i store bygg www.jatak.no 1 Mottakskontroll Løfting, håndtering og lagring på byggeplassen Opplysningene på takstolens stempel

Detaljer

Instant. Produktenes nøkkelfunksjoner. Instant Span 300/400 Instant Snappy 300/400 og Snappy jr.

Instant. Produktenes nøkkelfunksjoner. Instant Span 300/400 Instant Snappy 300/400 og Snappy jr. Rullestillas Instant stillas Produktenes nøkkelfunksjoner Rullestillas Instant Span 300/400 Instant Snappy 300/400 og Snappy jr. Spesialstillas Instant Spandeck Instant Snap-out Instant Trapphus Instant

Detaljer

Produktkatalog ALUSAFE STILLAS

Produktkatalog ALUSAFE STILLAS Produktkatalog ALUSAFE STILLAS ALUSAFE STILLAS - norskprodusert aluminiumsstillas Stillasgruppen Produksjon AS har siden oppstarten i 1998 utviklet egne stillaser Alusafe Stillas. Dette er utviklet i nært

Detaljer

Gardintrapp FAM. Gardintrapp LADY. Gardintrapp DOMUS

Gardintrapp FAM. Gardintrapp LADY. Gardintrapp DOMUS EN 131 www.deltasystem.no Side 1 av 16 Gardintrapp FAM Lett gardintrapp i aluminium 8 cm dype trinn med sklisikker overflate Stålwire mellom stigedelene til plattform Gardintrapp LADY 1,75 0,65 3 2,5 FAM3

Detaljer

Aluhak Stillas. for din sikkerhet. Kjære Kunde

Aluhak Stillas. for din sikkerhet. Kjære Kunde PRODUKTUTVALG Aluhak Stillas for din sikkerhet. Kjære Kunde Katalogen representerer utvalget av produkter i Aluhak Systems. Vi håper dere finner katalogen oversiktlig og brukervennlig. Vår målsetting er

Detaljer

FASADESTILLAS. Instant Blitz-Fix

FASADESTILLAS. Instant Blitz-Fix FASADESTILLAS Instant Blitz-Fix Innhold Forord / 3 Vertikalrammer / 4 Plattformer / 5 Stiger og trapper / 7 Fotlist / 8 Siderekkverk / 8 Avstiving / 9 Benjusteringer / 9 Veggfester / 10 Rør / 10 Konsoller

Detaljer

LAYHER RAMMESTILLAS MONTERINGSVEILEDNING

LAYHER RAMMESTILLAS MONTERINGSVEILEDNING LAYHER RAMMESTILLAS MONTERINGSVEILEDNING Godkjent av Dir. for Arbeidstilsynet og TÜV sertifisert ihht ISO 9001:2008 Layher Rammestillas Stillasklasse 3 Belastning 2.0 kn/m 2 Maks plattinghøyde 24.0 m }

Detaljer

Monteringsveiledning MONTERINGSVEILEDNING BOSTA 70. Rammestillas. Bosta 70 - rammestillas - monteringsbeskrivelse

Monteringsveiledning MONTERINGSVEILEDNING BOSTA 70. Rammestillas. Bosta 70 - rammestillas - monteringsbeskrivelse Monteringsveiledning MONTERINGSVEILEDNING BOSTA 70 Rammestillas 1 Innholdsfortegnelse Side 1. produktbeskrivelse 3 2. Systemoversikt 3 3. Enkeltkomponenter 4-11 4. Planlegging og forberedelse 12 5. Montering

Detaljer

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil recostal type RSH Eurokode 2 Geometrisk utformet trapesskjøt recostal trapesprofil møter de høyeste kravene gjeldende fortanning/skjærkraft I.h.h.t Eurokode 2 direktivene. Skjøtejernskassetter med trapesprofil

Detaljer

JUMBO JUMBO FASADESTILLAS. Monteringsveiledning. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt

JUMBO JUMBO FASADESTILLAS. Monteringsveiledning. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt Monteringsveiledning EN 1298-IM-NO Monteringsveiledning JUMBO FASADESTILLAS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montering 4.1 Bunnen 4.2 Montering av 1. mellomplattform 4.3

Detaljer

ALUSCAF. Hovedkontor Elverum Avd. Oslo Avd. Bergen

ALUSCAF. Hovedkontor Elverum Avd. Oslo Avd. Bergen ALUSCAF Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.no Side 1 av 9 BUNNSKRUE Justeringshøyde X Ø (mm) Art. nr.

Detaljer

Bygghjelpemidler2013. www.holteindustri.no

Bygghjelpemidler2013. www.holteindustri.no Bygghjelpemidler2013 www.holteindustri.no Hovedkontor og produksjon: Håtveitvegen 13, 3810 Gvarv Telefon: 35 95 93 00 E-post: info@holteindustri.no www.holteindustri.no 2 Innhold 1. Trapper og bukker...5

Detaljer

Stillasdagene Bekymringsmeldinger STILLASENTREPRENØRENES FORENING

Stillasdagene Bekymringsmeldinger STILLASENTREPRENØRENES FORENING Stillasdagene 2017 Bekymringsmeldinger 1 Bekymringsmelding om små rullestillaser SEF sendte i 2016 inn bekymringsmelding til Arbeidstilsynet om bruk av små prefabrikkerte rullestillas. Grunnen til bekymringsmeldingen

Detaljer

Sikringsutstyr Combisafe

Sikringsutstyr Combisafe - Multifot Arvtageren til Boltefot art.nr 461212 230165 Multifot 1,2 kg 1 stk - Avstengerfeste Festes vertikalt og brukes både som fallbeskyttelsesfeste og som avstengerstøtte.tåler høyere belastning en

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLAS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLAS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKSSTILLAS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLAS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLAS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKSSTILLAS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLAS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLAS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKSSTILLAS FT 750 & FT 750XR EN 1298 - IM - no SC1809 12 SIKKERHET I HVERT TRINN wibeladders.no

Detaljer

Industriinnredning. Sikkerhet på lageret.

Industriinnredning. Sikkerhet på lageret. Industriinnredning Sikkerhet på lageret. En full-lastet reol for paller representerer meget store statiske krefter. Hvert år utsettes reolen for tusenvis av små og store sammenstøt av truck som fører til

Detaljer

ALUMINIUM SYSTEMSTILLAS

ALUMINIUM SYSTEMSTILLAS ALUMINIUM SYSTEMSTILLAS INDEX Generell veiledning Rev. Gv. 01. Innledning P1 Gv. 02. Indeks P6 (01.10.95) Gv. 03. Lengder P5 (20.06.95) Gv. 04. Komponenter P6 (01.10.95) Gv. 05. Deler / Merking P5 (20.06.95)

Detaljer

PROF Murerstillas. MONTERINGSVEILEDNING IM Utgave: 2.0 (no) / peso

PROF Murerstillas. MONTERINGSVEILEDNING IM Utgave: 2.0 (no) / peso PROF Murerstillas MONTERINGSVEILEDNING IM Utgave: 2.0 (no) 2011-03-25 / peso 2 Specialfabrikken Vinderup A/S forplikter seg rett til endringer uten varsel og uten forpliktelser. Alle opplysninger i denne

Detaljer

Gyptone Kant D2 system Monteringsanvisning

Gyptone Kant D2 system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/bruksområde Gyptone akustikkhimling med Kant D2 er ferdigmalt, demonterbar himling montert i et skjult profilsystem (T-). Himling med kant D2 er

Detaljer

Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet vedrørende farlig stillas på fortauet i Bygdøy allé 63, 0265 Oslo.

Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet vedrørende farlig stillas på fortauet i Bygdøy allé 63, 0265 Oslo. SEF STILLASENTREPRENØRENES FORENING Postboks 5466, Majorstuen, 0305 Oslo - Besøksadresse: Middelthunsgt. 27 Telefon: 23 08 88 00/23 08 75 99 Bankgiro: 6003 06 78934 Organisasjonsnr.: 994 231 081 mva Bekymringsmelding

Detaljer

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB Art no NO

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB  Art no NO MANUAL HALLSYSTEM Art no 921114 NO COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB INFO@SAFETYRESPECT.NO INNHOLD 2 SIKKERHET 2 KONTROLLERE MATERIALE 2 ALMEN INFORMASJON 3 PROSJEKTERING OG PLANLEGGING 4 INNGÅENDE DETALJER

Detaljer

ALUHAK. Systemstillas i aluminium - klasse 5 MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Systemstillas i aluminium - klasse 5 MONTERINGSANVISNING ALUHAK Systemstillas i aluminium - klasse 5 MONTERINGSANVISNING Rev. 10.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Forord, Nyttig informasjon...

Detaljer

Brukerveiledning 1. utgave, pr

Brukerveiledning 1. utgave, pr Brukerveiledning 1. utgave, pr. 09.10.2017 Brukerveiledning for JAMAX stillassystemer Innhold 1. Innledning... 4 2. Generelt vedr. montering og bruk... 4 3. Planlegging og risikovurdering.... 5 4. Bruk

Detaljer

Rekkverk for flate tak

Rekkverk for flate tak Monteringsveiledning rekkverk for flate tak Layher Taksikring Typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet Nr 474/08. Utgave sept. 2011 Rekkverk for flate tak Monteringveiledning Denne monteringsveiledningen

Detaljer

HAKI. Stillassystem og værbeskyttelses løsninger

HAKI. Stillassystem og værbeskyttelses løsninger HAKI Stillassystem og værbeskyttelses løsninger HAKI HAKI er en leverandør av stillassystemer og værbeskyttelse. Med hovedkontor i Sverige, har HAKI datterselskaper og partnere over hele verden som salgsfører

Detaljer

MONTERINGSANVISNING RAMMESTILLAS K-RAM FASADESTILLAS

MONTERINGSANVISNING RAMMESTILLAS K-RAM FASADESTILLAS MONTERINGSANVISNING RAMMESTILLAS K-RAM FASADESTILLAS solideq.no - Rammestillas - monteringsanvisning / 1 INNHOLD 1. Teknisk oversikt, generelle regler for montering og bruk av rammestillas...3 1.1 Kjennetegn

Detaljer

For montering direkte på underlaget benyttes stolpefester beregnet for dette. Stolpene monteres før terrassebordene legges.

For montering direkte på underlaget benyttes stolpefester beregnet for dette. Stolpene monteres før terrassebordene legges. Montering av Fiberon Mission Rekkverk Før du begynner. Bestem hvor plasseringen av rekkverksstolpene skal være. For å få et riktig utseende plasseres stolpene med lik avstand til hverandre. Det kan være

Detaljer

Stillasdagene Offentlige trappetårn STILLASENTREPRENØRENES FORENING

Stillasdagene Offentlige trappetårn STILLASENTREPRENØRENES FORENING Stillasdagene 2017 Offentlige trappetårn 1 Bekymringsmelding; Trappetårn Det skulle bygges et midlertidig trappetårn som rømningsvei for et kjøpesenter. Eurokode 1 del 1 har krav til slike trappetårn (rømningsvei);

Detaljer

ALUHAK fasade Klasse 3 Brukermanual

ALUHAK fasade Klasse 3 Brukermanual ALUHAK fasade Klasse 3 Brukermanual Innholdsfortegnelse 1. Innledning a. Kort om oss b. Om produktet 2. HMS a. Innledning b. Avsperring og fallende gjenstander c. Generelt om personlig verneutstyr (PV)

Detaljer

Produktkatalog ALUSAFE STILLAS

Produktkatalog ALUSAFE STILLAS Produktkatalog ALUSAFE STILLAS ALUSAFE STILLAS - norskprodusert aluminiumsstillas Stillasgruppen AS ble etablert i 1993 og er bygd opp som en totalleverandør av stillas til industri/bygg/offshore samt

Detaljer

FOR 1989-04-14 nr 335: Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak

FOR 1989-04-14 nr 335: Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak Seite 1 von 10 FOR 1989-04-14 nr 335: Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. DATO: FOR-1989-04-14-335 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Dir. for arbeidstilsynet PUBLISERT: I

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer