MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL ALUMINIUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL ALUMINIUM"

Transkript

1 MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERS UMINIUM HAKI AS 2005

2 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjon gjelder bare for stillaser som kun inneholder komponenter produsert og levert av HAKI. Typegodkjenningen gjelder for stillaser med materiell, dimensjoner og utførelse som overensstemmer med gransket underlag. De følgende dokumenterte verdier i denne instruksjonen er i overensstemmelse med dette. HAKIs systemstillaser tillates ikke bygget opp med innblanding av komponenter eller sammenkoplet med stillaser av annet fabrikat enn HAKI. I slike tilfeller må en egen utredning og beregning utføres. Normal komplettering med stillasrør og koplinger er dog ingen hindring. Å blande komponenter fra ulike produsenter kan gjøre forsikringen ugyldig. For stillaskonstruksjoner som ikke er omfattet av denne monteringsinstruksjonen, kontakt HAKIs tekniske avdeling. HAKI forbeholder seg retten til fortløpende tekniske endringer. Copyright HAKI AS, 2005 Ettertrykk av tekst og bilder er ikke tillatt uten HAKIs godkjennelse. 2

3 FORUTSETNINGER HAKI Universal Aluminium Modulstillaset er typegjodkjent i hht arbeidstilsynets Bestillingsnr. 500 Stillaser og stiger, Typegodkjenning nr. 350/2003. Beregningene er utført i henhold til SP-Metod Se side 14. Generelt HAKI Universal Aluminium bygges med valgfri bredde på 700, 770, 1050, 1250 eller 1655 mm, og normalt med fakklengde 3050 mm samt med 2,0 m mellom bomlagene. LB eller ERB bjelker kan benyttes både som lengde- og tverrbjelke. Som innplanking benyttes Labanklemmer, Alu-plank eller Allplan. Merking Samtlige komponenter eks. lås og splinter er merket med HAKI logo og produksjonsårets to siste siffer. ( S05). Rekkverksrammer i lengde- og tverrretningen Fotlist Innplankning Veggfeste Spire Lengdebjelke 2,0 m Enrørsbjelke Bunnskrue 3050 mm 3

4 KOMPONENTFORTEGNELSE For komponenter i stål gjelder vekter og artikkelnummer i galvanisert utførelse. Øvrig tilbehør, se typegodkjenning 431/2000 0G 433/2000 for HAKI Modulstillaser, samt HAKI monteringsinstruksjoner. Betegnelse Art. nr Kode Vekt (kg) Bunnskrue BS 5,0 Stål Justerbar mm Spire FSSH 500 1,3 Spireskjøt med tapp FSSH ,4 Bøyler på samme nivå FSSH ,5 Ø 48 mm FSSH , FSSH , FSSH ,1 Splint til spireskjøt ,2 Stål Ø 16 mm For forsterkning av spireskjøt ved ,3 trekklast, f.eks. ved hengende stillas, løft eller stillas for provisoriske tak. Lengdebjelke LB 650 2,9 Med fjærlås LB 720 2,9 Ø 34 mm LB , LB , LB , LB , LB , LB ,5 Enrørsbjelke ERB 514 2,5 Med fjærlås ERB 650 2,7 Ø 48 mm ERB 720 2, ERB , ERB , ERB , ERB , ERB , ERB ,0 4

5 KOMPONENTFORTEGNELSE Betegnelse Art. nr Kode Vekt (kg) Rekkverksramme SKRD 650 3,3 Med fjærlås SKRD 720 3, SKRD , SKRD , SKRD , SKRD , SKRD , SKRD ,9 Diagonalstag DS , DS ,7 Horisontalstag teleskopisk HDS 6,3 Veggfeste SVF 600 0,6 Veggfestestag SVF 800 0,8 Stål Stang Ø 12 mm Veggfestebøyle BVF 0,6 Stål Allplan B=600 mm Høy krokplassering Allplan 1200x600 12,2 Lasteklasse 4 (3,0 kn/m²) Allplan 1605x600 15, Allplan 2450x600 21, Allplan 3000x600 25,5 B=400 mm Allplan 1200x400 9, Allplan 1605x400 12, Allplan 2450x400 17, Allplan 3000x400 21,0 5

6 KOMPONENTFORTEGNELSE Betegnelse Art. nr Kode Vekt (kg) Allplan med luke Allplan 2450x600 25,9 Se Allplan Luke Allplan 3000x600 28,5 Luke Stige ST ,4 Til Allplan med luke -plank NO P 770x230 3,5 NO P 1050x230 4,4 NO P 1250x230 5,0 NO P 1650x230 6,2 NO P 1964x230 7,1 NO P 2500x230 9,5 NO P 3050x230 10,5 Fotlist Fotlist 564x180 1, Fotlist 700x180 1, Fotlist 1050x180 2, Fotlist 1250x180 2, Fotlist 1655x180 3, Fotlist 1964x180 4, Fotlist 2500x180 5, Fotlist 3050x180 6,8 Fotlist NOF3.00 Fotlist 5,0 Tre Fotlistbeslag NO Fotlistjern 0,9 Stål LF 70 1,0 Konsoll SK 230 1,7 Uten spireskjøt SK 460 1,9 Med fjærlås Ø 48 mm Konsoll med tapp SK 514 5,1 Med spireskjøt SK 720 9,3 Med fjærlås 6

7 KOMPONENTFORTEGNELSE Betegnelse Art. nr Kode Vekt (kg) Konsoll SK ,0 Med spireskjøt Med fjærlås Trapp UTV ,2 Gelender UTV ,3 Rekkversstolpe SRS ,3 Stål Rekkversstolpe SSK ,1 Stål Nøkkel 23 mm Fagverksdrager FBB ,1 Stål Spireadapter FBB ,3 Stål Fagverksdrager FB , FB , FB ,2 7

8 MONTERING Planèr og kontrollèr underlaget før stillaset bygges. Kun fast underlag tillates! Bæreevnen kan forbedres med hjelp av underlagsplank. 1. Legg ut materialene til underlaget langs fasaden. Plasser bunnskruene ca. 200 mm ut fra fasaden og med de modulmålene som skal brukes. Skal innvendig konsoll brukes, øk avstanden tilsvarende. Største tillatte avstand mellom vegg og arbeidsplan er 300 mm. Begynn alltid monteringen på det høyest beliggende punktet Montèr sammen de fire første spirene med de mellomliggende tverr- og lengdebjelkene. Bjelkene hektes i spirenes nederste bøylegruppe. Lås bjelkene Montèr rekkverks-rammene SKRD i stillasets lengderetning på1,0 meters nivå. Rekkverksrammene skal monteres i hvert fakk og på hvert bomlagsnivå på stillasets utside. Alternativt kan man montere de vertikale diagonalstagene. Fortsett monteringen med bunnskruer, spir, tverrog lengdebjelker samt rekkverksrammer fakk for fakk. Mål etterpå med water på både tverr- og lengdebjelker og justèr med bunnskruene. Ved større nivåforskjeller må hver enkelt spire tilpasses underlaget så bjelkene kommer i water.

9 MONTERING 4. Montèr andre bomlagets tverrog lengdebjelker 2,0 meter over de først monterte bjelkene. Montèr HAKI Allplan på tverrbjelkene. Ikke glem å låse innplankingen. Montèr andre omgang med spirer 3000 eller 2000 mm. Fest rekkverksrammene SKRD og monter fotlister ved hjelp av fotlistbeslag. Ikke glem enderekkverk Montèr tverr- og lengdebjelkene på tredje bomlag. Deretter innplanking, rekkverk og fotlister. Ikke glem låsing av bjelker og innplanking. Stillaset forankres på ca. 4,8 m nivå med festestag og bøyler. Kontroller at forankringene i fasaden tåler eventuelle belastninger Fortsett monteringen av videre bomlag som anvist over. Bruk et godkjent løfte-redskap for transport av materialer. Om stål/aluminiumsplank brukes skal disse låses i ytterfakket. Annen plank låses i hverandre. Ved innplanking med stillasplank må man montere ekstra underlag i tverretningen hvis spennvidden overskrider 2,5 m. Demontering skjer i motsatt rekkefølge. Stillasmaterialet skal ikke kastes ned fra stillaset.

10 MONTERING 7. Utvendig trapp HAKI UTV-trapp leveres i to forskjellige utgaver, i stål og Aluminium. Begge alternativer monteres på samme måte. 7. UTV trappen monteres i et utvendig fakk med bjelkene ERB 720 og LB/ERB Trappen bygges vanligvis sammen med det ordinære stillaset. Alternativt bygges trappene opp med separate spirer. Sett ut bunnskruene og montèr spirene. Montèr bjelkene ERB 720 og ERB 3000 i spirenes nederste bøyle-gruppe. Montèr også tverr-bjelkene på andre bomlag. På øvrige nivåer erstattes lengdebjelkene av rekkverk Huk UTV trappens kroker over rørene på tverrbjelkene og lås trappen med låsbeslaget. Montèr rekkverkene på 1,0 m nivå og fest rekkverksramme SKRDT 720 på den øverste gavlen. Montèr neste omgang med spir, tverrbjelker, trapper og rekkverk. Rekkverksrammen monteres i begge gavlene Fortsett monteringen til ønsket høyde. På øverste nivå, utvendig på stillaset, monteres en bjelke ERB 3000/LB På bjelken monteres en rekkverksstolpe SSK 1000 slik at en rekk-verksramme SKRD 2450 kan monteres mellom stolpe og spire. Alternativt kan LB 3000 kombineres med rekkverksstolpe SRS Rekkverksrammen gir fallbeskyttelse på stillasets øverste nivå. På de andre nivåene utgjør trappene tilstrekkelig beskyttelse. 10

11 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Bunnskruer Stillasen monteres på Bunnskruer, type BS, som er justerbare mellom 55 og 570 mm. Dette innebærer at man alltid kan justere spirene slik at bjelkene kommer i water. Spirer I stillaset benyttes normalt spir med lengde 3000 eller 2000 mm. Ved gjennomgående bruk av FSSH 2000 minskes den maksimale byggehøyden med 6,0 m. Kortere spirer enn 2000 mm kan bare benyttes som toppspirer. Bjelker Stillaset bygges med LB eller ERB som lengde- og tverrbjelke, og med 2,0 m mellom bomlagene. Hvert bomlag skal være forsynt med bjelker på såvel inner- som yttersiden. Det nederste bomlaget skal alltid plasseres på lavest mulig nivå. Rekkverk Innplankede bomlag skal forsynes med Rekkverksrammer eller doble rekkverk og fotlist hvis fallhøyden er 2,0 m eller mer. Tilkomster skal forsynes med doble rekkverk. Innplanking Som innplanking benyttes HAKI Allplan. Disse finnes i lengder 1200, 1605, 2450 og 3000 mm, med bredder på 600 og 400 mm. Alternativt kan Stål- eller Aluminiumsplank brukes. Ytterligere alternativ er Labanklemmer i bredde 1,5 m. Labanklemmene legges på lengdebjelkene, på tvers i stillasen. Innplanking kan også utføres med plank 195 x 48, klasse K24. Fri høyde Ved bruk av ERB blir fri ganghøyde 1910 mm. Konsoller Konsoller kan plasseres på den monterte stillasens fem øverste bomlagsnivåer. Hvert nivå med montert konsoll skal påmonteres veggfeste. Lasteklasser for konsoller gjelder under forutsetning av at konsollene er montert i et fakk med max lengde på 3050 mm og ved innplanking med vekten 16 kg/m². I angitte lasteklasser er det ikke tatt hensyn til innplankingens lasteevne. Med HAKI Allplan gjelder maks. lasteklasse 4. Konsoll SK 230 SK 460 SK 1200 Lasteklasse

12 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Stagning og forankring Stagning med vertikale diagonalstag og forankring Stagning med SKRD og forankring. Vertikal diagonalstagning mellom ytterspirene skal utføres på hvert 5:e fakk, og alltid i ytterfakkene. Rekkverksrammer SKRD kan erstatte vertikale diagonalstag, men skal da monteres i hvert fakk, og på alle bomlagsnivåer, også i bunnen. OBS! Ved diagonalstagning med rekkverksramme SKRD reduseres den tillatte spirelasten. Se tabell s. 13. Horisontalstag skal monteres på hvert 5:e fakk, og alltid i ytterfakkene på hver 12:e høydemeter. Forankring til fasaden eller tilsvarende skal utføres på innerspirene hver 4:e høydemeter. Den laveste forankringen kan monteres maks. ca. 4,8 m over bakken. Forankringer som kan oppta horisontalkrefter skal finnes ved minst hver 6: spirepar. Det anbefales å ha veggforankring ved øverste bomlag. Ved innkledd stillas skal antallet veggforankringer økes. Ved innkledd stillase skal antallet forankringer økes med hensyn til vindlasten. Se instruksjon for aktuell innkledning. 12

13 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Tillatte spirelaster Ved beregning av tillatte byggehøyder for stillaset kan følgende tillatte spirelaster benyttes for alternative bomlagsavstander og forankringsavstander i høyden. Bomlagsavstand [m] Forankringsavstand [m] Tillatt spirelast [kn] Tillatt spirelast SKRD* [kn] 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 17,2 11,9 9,0 15,7 10,9 8,2 * Stillasen diagonalstaget med SKRD 1 kn = 100 kp 13

14 Tillatte byggehøyder Tabellen gjelder HAKI Universal Aluminium med fakklengde 3050 mm, bomlagsavstand 2,0 m, stagning med vertikale diagonalstag samt alternativ forankringsavstand i høyde. Ved diagonalstagning med rekkverksramme SKRD reduseres den tillatte byggehøyden. Arbeider kan kun utføres fra ett bomlag samtidig. Innplankingen er beregnet til 16 kg/m². BELASTNINGSFORUTSETNINGER SS-HD 1000 anbefaler en minste stillasebredde på 1,0 m for lasteklasse 4, 5 og 6. Ved andre fakklengder, fakkbredder og innplankingsalternativer påvirkes den tillatte byggehøyden. Ta kontakt med HAKI s tekniske avdeling i slike tilfeller. 3,0 4,0 Forankringsavstand [m] 2,0 Fakkbredde [mm] Antall innplankede bomlag ,75 201,1 82,1 197,6 78,2 184,2 65,5 174,9 58,5 130,7 55,5 127,7 52,8 116,1 43,8 108,0 38,8 92,3 41,0 89,5 38,9 78,8 31,9 71,5 28,1 Lasteklasse/Tillatt last [kn/m 2 ] ,5 2,0 3,0 4,5 190,4 183,4 169,2 147,9 78,0 75,4 70,0 62,0 186,0 178,3 162,8 139,6 74,0 71,2 65,5 57,1 168,8 158,5 137,9 107,0 60,6 57,3 50,8 40,9 156,8 144,8 120,8 84,7 53,2 49,5 42,6 32,0 120,1 113,0 98,9 77,6 51,5 48,9 43,5 35,5 116,1 108,4 92,9 69,7 48,6 45,8 40,1 31,7 100,7 90,4 69,8 38,9 38,6 35,6 29,1 19,2 90,0 78,0 54,0 17,9 33,5 30,0 22,9 12,3 81,6 74,6 60,4 39,2 37,0 34,3 29,0 21,0 77,9 70,2 54,7 31,5 34,7 31,9 26,2 17,8 63,4 53,1 32,5-27,0 23,7 17,2 7,3 53,4 41,4 17,4-22,8 19,2 12,2-6 6,0 126,7 54,0 116,3 48,6 76,5 31,1 48,7 21,4 56,4 27,5 46,5 23,3-9, ,9 13,0-9, kn = 100 kp 14

15 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Tillatte bjelkelaster Tillatte belastninger på bjelker montert i HAKI spirer. Bjelketype Tillatt belastning q [kn/m] Tillatt utbredt last Q [kn] Tillatt midtpunktlast P [kn] Tillatte punktlaster P3 [kn] Tillatte punktlaster P4 [kn] LB ,8 27,0 13,5 10,1 13,5 LB ,8 22,6 11,3 8,5 11,3 LB ,2 17,6 8,8 6,6 8,8 LB ,8 14,4 7,2 5,4 7,2 ERB ,2 17,0 8,5 6,4 8,5 ERB ,6 17,0 8,5 6,4 8,5 ERB ,0 17,0 8,5 6,4 8,5 ERB ,8 14,2 7,1 5,3 7,1 ERB ,6 9,0 4,9 3,7 4,9 ERB ,8 7,3 4,0 3,0 4,0 ERB ,4 6,0 3,1 2,3 3,1 ERB ,6 4,7 2,3 1,7 2,3 1 kn = 100 kp 15

16 Tillatte lasteklasser ved ulike bjelkekombinasjoner BELASTNINGSFORUTSETNINGER Tabellene gjelder HAKI Universal Aluminium LB eller ERB bjelker ved varierende fakkstørrelser, innplanking med egenvekten 16,5 kg/m² samt enkelsidig eller dobbelsidig belastning. I angitte lasteklasser er det ikke tatt hensyn til innplankingens kapasitet. Tillatte lasteklasser for LB -bjelke ved enkelsidig belastning a [mm] LB 1605 LB 1914 LB 2450 LB Tillatte lasteklasser for ERB -bjelke ved enkelsidig belastning a [mm] ERB ERB 1000 ERB 1200 ERB 1605 ERB 1914 ERB 2450 ERB Belastet bjelke Belastet bjelke a a Utbredt stillase Fasadestillase 16

17 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Tillatte lasteklasser for LB -bjelke ved dobbelsidig belastning a [mm] LB 1605 LB 1914 LB 2450 LB Tillatte lasteklasser for ERB -bjelke ved dobbelsidig belastning a [mm] ERB ERB 1000 ERB 1200 ERB 1605 ERB 1914 ERB 2450 ERB Belastet bjelke Belastet bjelke a a a a Utbredt stillase Fasadestillase 17

18 BELASTNINGSFORUTSETNINGER Adkomst Adkomst utføres normalt med HAKI UTV trapp som monteres på yttersiden av stillaset. Alternativt kan HAKI trappetårn benyttes, se typegodkjenning 434/2000. Som stigeoppgang kan Allplan med luke og stige eller HAKI STV stige benyttes. Fagverksdragere Fagverksdrager i stål Fagverksdrager i stål FBB 6050 er dimensjonert for å bygge videre med to fakklengder på 3050 mm. Ved montering av fagverksdragerene er det av stor betydning at man vipp-avstiver disse ved å montere en bjelke i festet midt på drageren. Fagverksdrageren i stål festes til spirene ved at man haker den fast i to bøylegrupper. For videre montering fra spiretopp må man benytte spireadapter FBB. Fagverksdrager i stål Fagverksdrager i Aluminium Fagverksdrager i aluminium monteres på ytter- og innerside av stillasen. Både over- og underrør skal festes til spirene med variable koplinger KV 48 x 48 mm. Høyden på fagverksdragerene er 450 mm. Tillatte belastninger på fagverksdragere Fagverksdrager i Aluminium Fagverksdrager Tillatt belastning q [kn/m] Tillatt utbredd last Q [kn] 18 Tillatt midtpunktslast P [kn] Tillatte punktlaster P3 [kn] Stål FBB ,93 17,7 12,3 - Aluminium FB ,95 11,7 11,6 - FB ,77 10,5 5,9 - FB ,09 8,7-3,8 1 kn = 100 kp

19 19

20 HAKI NO P Tryck Holmbergs i Malmö Sjekkliste for stillaskontroll 1. Underlaget kontrolleres med hensyn til belastning 2. Avstand til vegg eller lignende så kort som mulig 3. Stillas justeres vannrett og loddrett 4. Komponenter riktig montert og låst 5. Riktig utført stagning 6. Forankring med riktig antall og plassering 7. Innplankning riktig utført 8. Rekkverk med fotlist ved fallhøyde to meter eller mer 9. Lett tilgang til stillasen 10. Stillas utført i riktig lasteklasse HAKI Group är certifierat enligt ISO 9001:2000 HAKI AS Postboks 444, 3002 Drammen, Norway Tel Fax