Nr. 5 Juli / August / September 2010 Årgang 36.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 5 Juli / August / September 2010 Årgang 36."

Transkript

1 KOMITEER I KIWANIS-ÅRET KIWANIS CLUB TRONDHEIM Humanitær: Prosjektstyrt Kiwanisdukken: Bjørg Strøm Bjørg Mørch Program: Styret Nr. 5 Juli / August / September 2010 Årgang 36. Klubbens styre for Kiwanis-året President: Bjørg Strøm tlf.: Visepresident: Tore Pedersen tlf.: Sekretær: Tor Glomstad tlf.: Kasserer: Mathis Frengen tlf.: Huskomite: Per Galguften, leder Hildegunn Ramstad Redaksjon: Tore Pedersen Tor Glomstad Valg komité: Arnold Hatling Gunvor Schnitler Blå-Bla'e / " Stikka " er klubbens lokale medlemsorgan og kommer ut med ca. 8 nummer pr år. Bladet inneholder møteprogram, møtereferater, informasjoner og aktuelt stoff om vår organisasjon samt vårt arbeide innen den humanitære sektor. Redaksjon: Tore Pedersen, Tor Glomstad og Frode Langdahl Klubbens møtelokale: Pir 2, Kai 13, 7010 Trondheim Telefon: E-post:

2 Høstbrev fra Bjørg Strøm. Enda en sommer er over, enda et år som president i Kiwanis er over for meg. Det er både vemodig og godt å få avløsning. Jeg skal ikke repetere hva vi har gjort disse årene, det har vi fått med oss i Blå-Bla'e, / Stikka i møtereferatene og på møtene. Jeg syns hver høst er vemodig, liksom slutten på enda et år. Alt i naturen forbereder seg på å gå i dvale, trekkfuglene drar mot sørlige breddegrader. Det blir liksom så stille, bare høststormene og kulden får oss til å forstå at det er slutt på nok en sommer. Men det er ikke bare vemodig, det er også nydelige dager med sol og høstfarger og da er det ikke mye som kan overgå høsten. Krystallklar høstluft, lav sol, og høstfarger, kan det bli mer perfekt. De fleste av oss i Kiwanis Club Trondheim er også i høstfasen, vi har sommeren bak oss. Men som naturen kan være fin om høsten, må vi også leve dagene våre slik at det kan bli en fin høst for oss. Vi har i høst et 40 årsjubileum å feire, noen av dere har vært med helt fra starten, det står det respekt av. Jeg vil ønske dere en fin jubileumsfest, og ønske lykke til videre i årene som kommer. Med dette takker jeg for meg og ønsker Tor Tausvik lykke til i året som kommer! Kiwanishilsen Bjørg Strøm Referat fra klubbmøtet den 18. august 2010 Cato, Tore Ped, Leon, Bjørn V, Roy, Bjørg M, Asbjørn V, Hildegunn, Unni, Robert, Tor T, Rolf P, Kolbjørn, Mathis, Bjørg S og Tor G. Presidenten åpnet møtet og ønsket alle velkommen tilbake til første møte etter sommerferien. Sekretæren orienterte om vår første humanitære aktivitet som blir Grillfest sammen med Celebral Pareseforening i Trøndelag på Trondsletten førstkommende søndag. Vi stiller med Bocciaspill og premier. Videre ble det gitt en informasjon om eventuelle opptak av 8 prospektive nye medlemmer. Jubileumsfeiringen, Loppemarkedet og sommerens Martna ble kort kommentert. Kasserer Mathis orienterte om momsrefusjon for humanitære foreninger. Vi har send inn vårt regnskap til Distriktskasserer Egil Ruud. Videre ble det gitt en orientering om vår økonomiske situasjon.. Sekretæren oppfordret medlemmene til å komme med forslag til verdige mottagere. Asbjørn V fremmet et godt forslag. I og med at vi feirer klubbens 40 års jubileum i år burde større donasjoner bli gitt som jubileumsgaver. Dette vil gi vår klubb større oppmerksomhet i media. Det blir stoppemøte for Kiwanisdukker den 1. september kl. 19,00 i vårt lokale. Kiwanis s Verdensprosjekt ønsker vi å støtte ( gjelder forbygging av stivkrampe for nyfødte ). Tor T orienterte om Kiwanisklubb for studenter ved NTNU. Vi stiller med brosjyrer og roll up i neste uke på Dragvoll og Gløshaugen. Det er Silje Rohdal som fronter dette prosjektet for oss. Ord for dagen var ved Cato. Han snakket om vennskap mellom enkeltmennesker, grupper og land, uansett religion og hudfarge. Vennskap er viktig også innen vår klubb. Uten at vi internt har et godt miljø, basert på vennskap kan vi formidle lite utad til andre. Til slutt leste Cato et par dikt av Halldis Moren Vesaas. Stor takk til Cato for et godt, viktig og personlig ord for dagen. Det ble også en diskusjon om retningslinjer vedrørende oppmerksomhet ved medlemmers begravelse. Styret ser på saken. Møtet sluttet som vanlig med vårt motto. Under kaffekosen ble det som alltid utlodning. Lykkelig vinner denne gang ble Kolbjørn. Brutto inntekt til klubbens drift Kr. 560,00 Ref. Tor G.

3 Referat fra klubbmøtet den 25. august 2010 Cato, Rolf P, Robert, Bjørg M, Per, Gunvor, Hildegunn, Unni, Tor T, Arnold, Mathis, Tore P og Tor G. Gjest: Brit Galguften I presidentens fravær ledet vicepresident Tore P møtet med sikker hand. Han gjennomgikk dagens agenda, kondolerte Mathis, som hadde mistet sin bror og ga så ordet til sekretæren. Her ble det referert fra siste møte samt redegjort for innkommen post. Arnold hadde en replikk vedrørende melding om fravær. Styret vil se på saken. Kassereren redegjorde for vår økonomiske situasjon samt om fremtidig jobbfordeling. Alle er enig om at Cato og Mathis blir et godt team. Gunvor orienterte om årets Martna. Vanskelig med å få nok vakter. De fleste hadde en eller to vakter, enkelte hadde opp til 5. Mange Tordenskjolds soldater her. Tor T orienterte om Gule sider og konventet. Nevnte spesielt diverse økonomiposter samt lovendringer. Tore Ped og Tor G refererte fra Celebral Pareseforeningas Grillarrangement på Trondsletten den 22. ds. hvor vi deltok med premier og etter planen med Bocciaspill. Grunnet heftig regn ble spillet ikke satt i gang.. I neste uke blir det på nytt stopping av Kiwanisdukker. Vi har en aktivitet gående ved NTNU, hvor vi forsøker å organisere en Cirkel K-Club for og med studenter fra flere land. Vi deltar med Roll Up, brosjyrer og egne medlemmer. Initiativtager er Silje Rodahl. Lykkes vi med dette har vi gjort en bragd. Sekretæren purret nok en gang medlemmene om forslag til verdige mottagere til våre jubileumsgaver. Møtet sluttet som vanlig med et nå taktfast motto: Vi bygger. Så ble det kaffe og kaker ved Arnold. Utlodningen ga kr. 540,00 brutto til klubbens drift. Referat fra klubbmøtet den 8. september 2010 Bjørg S, Tor T, Cato, Robert, Unni, Hildegunn, Bjørg M, Asbjørn V, Bjørn V, Rolf P, Roy, Tore Ped og Tor G. President Bjørg åpnet møtet som vanlig og ønsket medlemmene velkommen til en ny samling. Sekretæren refererte fra tidligere møte samt gjennomgikk mottatt post. Vi får legge inn vår logo og diverse informasjon om vår klubb på Celebral Pareseforeningas hjemmeside. Tor T. utarbeidet en større sak for HBF,s hjemmeside, vi tenker oss nå en lignende informasjon i kortversjon. Presidenten orienterte om stoppemøte for Kiwanisdukker, som ble arrangert tidligere denne uke. Hele 107 dukker ble stoppet ferdig, bra jobba! Det blir sortering og pakking av tøy og lopper torsdag den 9. ds. i vårt lokale. Det ble videre orientert om programforandring på neste møte. Da får vår klubb besøk av guvernør og viceguvernør. Det vil også bli opptak av nye medlemmer. Det ble orienterte om vårt arbeide med å starte en Circel K Club ved NTNU. Nå har vi 31 navn på vår liste. Tor T orienterte videre om årets konvent. Mange interessante saker. Matrikkelen vil i fremtiden bare bli å få på Internett. Vi tar selv ut noen eksemplarer for de som ikke har pc. Det vil bli en mindre kontingentøkning til District Norden kommende år. Asbjørn V fremla på nytt gode forslag til humanitære aktiviteter. Han har fortsatt jevnlig kontakt med Odd H, noe vi er svært glad for. Tor G takket klubben for hyggelig oppmerksomhet til hans fødselsdag. Tore Ped skriver prolog til vårt jubileum. Han ønsker innspill fra medlemmene vedrørende klubbens historie. Bjørg S avsluttet møtet med å lese et dikt av Tulla Sumstad, September, som ble godt mottatt. Så ble det kaffe og kake ved Robert, utlodningen ga kr. 390,00 brutto til klubbens drift. Lykkelig vinner denne gang ble Roy. Ref Tor G Ref. Tor G.

4 Referat fra klubbmøtet den 15. september 2010 Bjørg S, Mathis, Tor T, Unni, Per, Asbjørn V, Rolf P, Arnold, Gunvor, Roy, Bjørn V, Cato, Leon, Robert, Tore P og Tor G Gjester: Berit Andersen og Viseguvernør Arne Johan Sigstad, og noe senere Silje Rodahl. Som vanlig åpnet president Bjørg møtet med å ønske gjester og medlemmer velkommen. Dette ble et spesielt møte i det vi nok en gang fikk besøk av Arne Johan. Trivelig å få besøk av viseguvernøren, noe som får oss til å føle at vi ikke er helt glemt her nord for Dovre. Berit Andersen møtte vi på Martnan, hun gjorde et positivt inntrykk og vi håper hun blir med oss videre som medlem i vår klubb. Presidenten opplyste at klubben ville sende blomster til Bjørg og Willy Mørch i forbindelse med Stian død. Asbjørn V fikk gode ord fordi han følger opp Odd H som er syk. Sekretæren refererte fra siste møte og gjennomgikk posten. Kassereren lot oss få et innblikk i vår økonomiske situasjon, som er tilfredsstillende. Så fikk vi en orientering fra Tor T om markeringen av klubbens 40 års jubileum. Invitasjonene sendes ut i disse dager. Videre informerte Tor T om vårt arbeide med å organisere en Cirkel K Club ved NTNU. Det er Silje Rodahl som fronter dette prosjektet. Denne klubben vil bli en humanitær klubb for og med studenter. Pr i dag har vi navnene på 34 interesserte studenter på våre lister. Så fikk viseguvernøren ordet. Han hilste fra guvernøren, som beklaget at han ikke kunne delta, men som ønsket oss lykke til i vårt arbeide videre. Det varmet våre hjerter å høre Arne Johan fortelle at vår klubb var en av de mest aktive han viste om. Han talte positivt om våre mange aktiviteter og om vår klubbavis Blå Bla e / Stikka, som fikk gode ord. Tor T som fadder, presenterte Silje, fortalte om hennes bakgrunn, jobb og interesser og ikke minst om hennes engasjement for Cirkel K Club prosjektet. Vår president Bjørg leste våre 6 prinsipper for henne og viseguvernør Arne Johan foretok det høytidelige opptaket av Silje som fullverdig medlem av vår klubb. Silje takket for tilliten og fortalte litt om seg selv. Kiwanis medlemsnål, plakett samt lys ble overlevert og minnepenn blir senere skaffet til veie. Viseguvernøren måtte ta et tidlig fly og forlot møtet som planlagt. Presidenten varslet om at møtet ikke var slutt, men at det ville fortsette videre. Imidlertid var det mange av medlemmene, som nok en gang misforsto og forlot møtet før presidenten hadde avsluttet arrangementet. Dette virket pinlig idet vi ønsket å presentere klubbens medlemmer for Silje og hun hadde lyst til å prate med oss. Vi får gjøre det riktig neste gang. Utlodningen ga kr. 680,00 brutto til klubbens drift. Over-lykkelig vinner ble Tore Ped. Ref: Tor G. Sekretæren orienterte så om at vi hadde avtaler med tre av våre samarbeidspartnere om å få legge inn vår logo og noe informativ tekst på deres hjemmesider. Disse er: Handikappede Barns Forelderforening, Celebral Pareseforeninga samt Strinda Frivilligsentral. I anledning av dette spesielle arrangementet spanderte klubben pizza og mineralvann, noe som viste seg å være populært. Så kom det som alle hadde ventet på, Silje ankom noe sent, men godt, og ble hjertelig mottatt. Hun har allerede vært med oss ved flere aksjoner, men dette var første gang hun deltok på et av våre møter.

5 Haustfest hos MHU Trondheim. Mental helse sitt ungdomslag i Trondheim, sitat: ønsker å skape en møteplass for ungdommer opptil 30 år, uavhengig av kjønn, seksuell legning, etnisk opprinnelse og livssyn. Sitat slutt. Laget inviterte til haustfest måndag 28. september. President Bjørg og visepresident Tore møtte for Kiwanis Club Trondheim, og blei møtt av blidt og hyggeleg vertsskap (nestleiar Tonje M. Reksen og styremedlem Hanne D. Tømmerberg Farstad), alkoholfri velkomstdrikk, og nydeleg pynta festbord på kafeen i Fjordgata 19, og stemninga var satt frå første stund. Gjester for øvrig var representantar for ulike ungdomsorganisasjonar i regionen, så vi kiwanianarane var nok i andre enden av skalaen. Men det merka vi lite til. Bordkorta, som vi i første hand overså, fann vi med god hjelp av vertskapet plassert i selskap med nett desse to, og der var det godt å sitte. Godpraten gjekk livleg, og den ungdomlege maten var i gourmet-sjiktet. Det einaste eg sakna var runde med presentasjon av bordsetet. Cerebral Pareseforeningen i Trøndelag. Vårt første arrangement etter sommerferien fant sted på Trondsletten søndag den 22. august. Her møtte vi opp med premier til konkurranser, snop til barna og Bocciaspill for barn og voksne i alle aldre. Øsende regnvær gjorde at vårt Boccia-arrangement måtte utgå, men barna fikk være med på sirkus ablegøyer, ringspill og fiskedam. Barnas eget teatergruppe fremførte sener fra Emil i Lønneberget. Utrolig å se hvilken energi skuespillerne viste. Til tross for ikke helt bra vær koste man seg. Serveringen besto av grillmat, kaffe og gode kaker. Det hører med til historien at ustoppelige Kolbjørn kostet vann av Bocciabanen fire ganger før han måtte gi seg. Bjørg takka for invitasjonen og maten, og vi rusla heim att med godkjendsle av at midlane vi yter til MHU gjer mon for unge vaksne som ikkje alltid har det like greit i kvardagen. Tore P Se foto av Lise Løkkeberg og Kiwanisgjengen inklusive kost. Ref. Tor G På bildet: Bjørg, Hanne D. Tømmerberg, Tore P. og Anna E. Eneberg

6 Referat fra klubbmøtet den 29. september 2010 Bjørg S, Mathis, Cato, Tor T, Unni, Bjørn V, Bjørg M, Hildegunn, Arnold, Kolbjørn, Torbjørg, Roy, Rolf Petter, Leon, Odd F, Asbjørn V, Tore Ped, Robert, Tor G. Gjester: Brit Andersen og Kari W Som vanlig ønsket president Bjørg gjester og medlemmer velkommen og utrykte glede over det gode oppmøtet. Dette er det siste ordinære møtet som Bjørg leder som president og hun takket alle for støtte og godt samarbeid. Selve det offisielle presidentskifte skjer først den 13. oktober med den festivitas som da hører til. Så fulgte referat fra siste møte samt mottatt post ved sekretæren. Videre fikk vi en orientering fra kassereren om rikets tilstand. Tore Ped og Bjørg S hadde deltatt ved Mental Helse Ungdoms Høstfest og orienterte om den. Det hadde vært en trivelig og interessant samling. Tor T orienterte om arbeidet med opprettelsen av studentklubben ved NTNU. Her går arbeidet så det suser takket være Silje. Dette var siste møtet før klubbens store arrangement, Årets Loppemarked. Det ble gitt informasjon om transport, og arbeidsdeling og vi krysser fingre og håper på godt oppmøte og godt økonomisk resultat. Utfordringen er om heisen virker og om Havna stenger porten. Det ble minnet om vårt 40 års arrangement. Programmet er klart, underholdningen er i boks og påmelding fra medlemmene strømmer inn. Møtet sluttet til ordinær tid med vårt motto! Hildegunn hadde ansvaret for serveringen og trakterte deltagerne med en fantastisk god sjokoladekake som fikk terningkast 10! Unni vant premien i kveld. Lotteriet ga kr. 800,00 brutto til klubbens drift. Ref. Tor G Kiwanis ClubTrondheim40 år Vi inviterer med dette til vår jubileumsfeiring på Rica NidelvenHotell Fredag 5. november 2010 kl Vi serverer aperitiff, deretter 3-retters middag. Prisen pr. deltakende kr Drikke til maten bestilles og betales av den enkelte. Det blir både underholdning og historiske tilbakeblikk. Påmelding senest 15. oktober til Tor Glomstad E-post: Tlf / mob Innbetaling senest 25. oktober Konto nr Med hilsen Styret for Kiwanis Club Trondheim Bjørg Strøm

7 Nytt Kiwanisår nye aktiviteter. Så er vi allerede ved nok et årsskifte for Kiwanis. Skiftet er allerede passert, men vi la kanskje ikke så mye merke til det siden vi en stund har vært opptatt med Loppemarked og for noen av oss med etablering av ny klubb på NTNU. Det siste er ikke det minst viktige med tanke på fremtiden for Kiwanis både i Trondheim og ellers i Norden/Europa. På grunn av deadline for stoff til bladet skrives dette en dag før vi skal ha det første formelle informasjonsmøte på NTNU, men allerede nå vet vi at vi har ca 50 navn på lista over interesserte, som alle er invitert til møtet. Av disse er det tre som allerede er villige til å stille opp til et interimsstyre. Dette er faktisk et pilotprosjekt i Europa, noe som vil sette oss på Kiwaniskartet med store bokstaver. Vårt nye medlem Silje Rodahl står i spissen for dette prosjektet på vegne av klubben vår. Vi står også foran vårt 40 års jubileum, og det nye styret har allerede bevilget kr fra vår humanitærkonto til jubileumsgaver fordelt på fire mottakere, noe vi selvsagt ikke kan la gå upåaktet hen om bare media er på vår side? Vi får besøk både av Guvernør og også hans kontaktperson til vår klubb viseguvernør Asbjørn Schjølberg fra Divisjon Indre Østland -, som også er kjent som redaktør av Kiwanis Nytt. Det nye styret har allerede hatt to møter, og vi kommer etter hvert tilbake til en del ting som hele klubben må være med på å diskutere utover høsten. Vi må dessverre bare erkjenne at vår gjennomsnittsalder er alt for høy, noe som tvinger oss til å gjøre noe ekstraordinært med medlemsvekst. Hvis ikke må vi vurdere klubbens eksistens i sin nåværende form. Ingen av oss blir yngre, og vi må bare innse at vi ikke makter oppgaven med å gjennomføre arbeidskrevende aksjoner hvis vi ikke får friske helst yngre medlemmer på lista. Dette ser jeg slett ikke som en umulig oppgave, men vi må være villige til å omstille oss slik at unge mennesker finner seg til rette i klubben og etter hvert vil ta over utviklingen av den. Men nå skal vi først og fremst ha det hyggelig på våre møter utover høsten og vinteren, og jeg kommer nok etter hvert til å gi lyd fra meg når det gjelder å aktivisere dere alle på en fornuftig måte. VELKOMMEN til et nytt, aktivt og sosialt KIWANIS-år! Cirkle K International for og med studenter. En gren av Kiwanisfamilien. Blir du med? Hjelp til selvhjelp - og hjelp til andre! Ta kontakt med oss. KIWANIS Club Trondheim. Kontaktpersoner: Tor Tausvik, mob Silje Rodahl, mob Tore Pedersen, mob Humanitært arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. BARN er vår prioriterte målgruppe. KIWANIS finnes i over 80 land og teller ca medlemmer. Circle K International - har medlemmer i 500 klubber i 17 land. KIWANIS gir deg selvutvikling via internasjonal kontaktflate. Gi oss din E-post adresse og vi inviterer deg til infomøte. Tor Tausvik President

8 Møtevirksomhet onsdager, kl ( Se programoversikt! ) Støtte til: Frelsesarmeen TrønderbraZZ Kirkens Bymisjon Barnas Stasjon Cerebral Pareseforeningen Mental Helse Ungdom Home Start Familiekontakt St. Olavs Hospital, Barneavd. Handikappede Barns Foreldreforening Utdeling av Kiwanisdukken til sykehus i området Trondheim Funksjonshemmedes Idrettslag / Bocciagruppe. Vil du vite mer om KIWANIS? kontakt oss! Kiwanis Club Trondheim Sekr.: Tor Glomstad Tlf.: E-post: Møteprogram Kiwanis Club Trondheim Uke Dato Aktivitet Ord f.d. Servering aug. Klubbmøte. Velkommen til ny sesong. Rolf P aug. Klubbmøte. Om medlemsverving, konventet Arnold sept. Klubbmøte. Ekstern foredragsholder. Robert sept Klubbmøte. Om vennskap. Cato Tor G sept. Klubbmøte. President Bjørg S gir ett resymé 39 2.og 3.okt Loppemarked. Sverresborg skole Hildegunn okt. Presidentskifte. Klubben okt. Årsmøte. Bjørn V okt. Klubbmøte. Roy Bjørg S nov nov. Kiwanis Club Trondheim. 40-års jubileum Orientering om Cirkel K Club ved NTNU Torbjørg nov. Klubbmøte. Leon Cato nov Klubbmøte. Mathis Unni Asbjørn V des. Klubbmøte. Robert Bjørg M des. Avslutning. Tor G. Møtelokalet: Pir 2, Kai 13, 7010 Trondheim Telefon: E-post: Alle arrangementer begynner kl

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. OG 6. APRIL 2014

REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. OG 6. APRIL 2014 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 MOTIVASJONSKONFERANSEN 2014 www.kiwanis.no REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. OG 6. APRIL 2014 Konferansen ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell Gardermoen,

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november 2012. Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referent: Harald Jahren Tilstede: Bjørn R. Berntsen, Helge Bondevik, Knut Engebu, Harald Jahren,

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm.

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 2. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Terje S skudvig@online.no mobiltelefon 906 12 790 senest fredag 29. mai Grill på Solbakken 11. juni Vi arrangerer

Detaljer

Kiwanis International

Kiwanis International Kiwanis International District Norden www.kiwanis.no org.nr 983 757 189 ÅRSMØTET 2012 PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN) 46 ÅRSMØTE, AVHOLDT PÅ CLARION HOTEL TYHOLMEN, ARENDAL,

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen Protokoll styremøte Dato: Onsdag 26. oktober 2011 Sted: FFO Møre og Romsdal, Storgt. 9, 2.etg. Tid: 16:00 18:15 Tilstede: Meldt forfall: Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar

Detaljer

Referat fra divisjonsmøte 24. august 2017

Referat fra divisjonsmøte 24. august 2017 Viseguvernør 2016-2017Marit Warme, Kantarellen terrasse 17, 1286 OsloTlf: 480 69 557 Referat fra divisjonsmøte 24. august 2017 Sted: KC Oslo, Frogner seniorsenter, Schafteløkka Til stede: KC Oslo 6 KC

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

Referat OSSK

Referat OSSK Referat OSSK 20.10.2012 Til stede: Leder Nestleder Sekretær RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Hjemmegruppa Veien til frihet Gjør det enkelt Vennesla Hæran Fly fri Club 67 Mandalsgruppa Fredagsgruppa Observatør

Detaljer

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015.

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Deltagerne ankom Lovund med ferge og hurtigbåt utover fredags

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender høsten 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato:

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato: Styringsdokument 2016-2017 President: Arve Brenne Dato: 06.10.2016 1 ato: Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2016/-17 er styringsmålet: «Rotary Serving Humanity». R.I. President: John

Detaljer

Terminliste Medlemsmøter 6.10, 3.11 og 1.12 (Juleavslutning Rakfisk) 5.1, 2.2, 1.3, 5.4, 3.5, 7.6 (Sommer-avslutning)

Terminliste Medlemsmøter 6.10, 3.11 og 1.12 (Juleavslutning Rakfisk) 5.1, 2.2, 1.3, 5.4, 3.5, 7.6 (Sommer-avslutning) Side 1 MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE Tirsdag 6. oktober kl 19.30 Haslum Seniorsenter, Nesveien 5 Agenda Klubbmøte 1. Velkommen, Lions mål, 2. Klubbsaker, innkommende saker og gjennomgåelse av styremøte

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Fredag 21. mars 2014 senest kl 18:00 Sted: Mjuklia, Berkåk, Rennebu Tilstede: Elisabeth Hasselvold, Ragnhild Dahl, Solveig Kvidal, Anbjørg Vold Doorman og Helene Tiller Fravær:

Detaljer

ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB. 22. november 2016

ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB. 22. november 2016 ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB 22. november 2016 1) Åpning av årsmøtet 2) Valg av møteleder 3) Godkjenning av agenda 4) Valg av referent 5) Valg av 2 til å underskrive protokollen 6) Årsmelding 2015-2016

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb Årsmøte 2011 Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø Medlemmer tilstede: Mario Machlik, Marianne Lund, Herolv

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

ÅRGANG 23 NR 9 Mai 17

ÅRGANG 23 NR 9 Mai 17 LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Fra klubbmøte 25.april, Rasmus Rasmussen ble tatt opp som nytt medlem. 2 Innkalling til klubbmøte/ årsmøte tirsdag 30. mai kl 1900 i Løvehulen. 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad.

Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad. INNBYDELSE UKI-KARUSELLEN 2012 Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad. UKI-karusellen er et arrangement for hele familien. Bli deltager i Norges

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember 2013.

Arbeidsplan for Gullhår desember 2013. Arbeidsplan for Gullhår desember 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 3 4 Pepperkake Bakedagen 5 6 Jul på avdeling Kulturskole Vi feirer Herman 3 år 9 10 11 Lussekattebaking 12 Gudstjeneste i Stavern

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 3. 2017 Sommerhilsen Håper dere alle har hatt en fin sommer, og at solen har skint for dere alle! Jeg var litt utålmodig i min venting, så jeg oppsøkte solen selv. Fem deilige uker i mitt

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 28. august kl 1900 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.»

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2016 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær Knut Rønnåbakk:

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Invitasjon AUG. Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE

Invitasjon AUG. Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE Invitasjon 2017 25. - 27. AUG Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli Scan QR-koden og se video fra Grueturneringen her! Grue Kommune GRUE KOMMUNE

Detaljer

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet H O V E D M Å L Side 1 av 7 1. Hovedmål for hele klubben En sterk klubb og et godt miljø fremme fornyelse og fleksibilitet i klubben - Forsterke profil, PR og omdømme - Fokusere på humanitær tjeneste En

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

Huseby-Flatås Rotaryklubb

Huseby-Flatås Rotaryklubb Styringsdokument 2014-2015 President : Roald Røhmen Organisasjonskart 2014-2015 President Roald Røhmen Sekretær Torstein Ryeng Kasserer Asbjørn Vanvik Prosjekt Arne Qvenild Fredrik Manum Jon E Johansen

Detaljer

UKEBLADET UKE 48 2015

UKEBLADET UKE 48 2015 UKEBLADET UKE 48 2015 Mandag 30. november: Adventsspiral Vel overstått julemarked! Hei alle foreldre, barnehagebarn, elever, lærere, besteforeldre og andre som gjorde en super innsats på julemarkedet.

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6 hbrevik@online.no Redaktør: Torbjørn Øygard 29.01.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte 04.02.2015... 4 Forretningssaker referert i

Detaljer

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall:

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall: Lesja den 19.02.13 Tlf: 90261850 e-post: karigravseth@hotmail.com Møtereferat Chinchilla Norge Møtedato: 17.02.13 Møtetid: 17:00 Møtested: Kolbu Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 1 - Februar 2008 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Møllesteiner av is i Kringlerdalen Foto: Inger Program og møter, vinter og vår 2008 Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper: - Slekt, leder

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 LØRDAG 05. OG SØNDAG 06.NOVEMBER 2011 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL

Detaljer

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015 Erling Riisnæs - IMI AS Fra: Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique på vegne av Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique Sendt: 28. januar

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

Løvestikka. Informasjonsblad for LC Ringsaker Nord. Nr september Uansvarlige redaktører: H.J.Svendsen og O.M.Heldal

Løvestikka. Informasjonsblad for LC Ringsaker Nord. Nr september Uansvarlige redaktører: H.J.Svendsen og O.M.Heldal Løvestikka Informasjonsblad for LC Ringsaker Nord Nr. 01 13. september 2017 Uansvarlige redaktører: H.J.Svendsen og O.M.Heldal 1 I ANLEDNING LIONS FYLLER 100 ÅR Forside: Gjengen samlet på Strandenga etter

Detaljer

Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16

Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16 Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16 Tilstede: Rektor (deltok under behandling av sakene 1-3), 1B, 1C, 1D, 4B, 4C, 5B, 5C, 6A, 7A, 8B, 8C, 10A, 10B, 10C. Rekkefølgen på sakene ble justert i forhold til

Detaljer

Juni 2013. Viktige hendelser denne måneden: Sommeravslutning seniorer

Juni 2013. Viktige hendelser denne måneden: Sommeravslutning seniorer 31. mai 1. juni 6. juni 6. - 9. juni 15. - 16.juni 21. juni Juni 2013 Viktige hendelser denne måneden: Gasshuku, Fusa Ingen trening Sommergasshuku, Stord Interngasshuku, Krokeide Sommeravslutning seniorer

Detaljer

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary endre liv! En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE

MØTEREFERAT STYREMØTE MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind, Norma, Ingunn, Tove, Leon, Heidi og Nina Dato: 29.11.2012 Kl.: 19:15-22:30 Sted: Inndalsv. 108, hos Ingunn Deltagere: Susanne, Øyvind, Ingunn, Tove, på skype

Detaljer

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen Styringsdokument 2014-2015 President: John Aage Nilsen Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2014/-15 er styringsmålet: Tenn et lys... «Light up Rotary» - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2014/-15

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 Møtet ble holdt på Nannestad Kommunehus, Kommunestyresalen Det var 17 medlemmer tilstede. Linn Asak møtte som dirigent. Anne Grete Fjeldberg ønsket velkommen

Detaljer

Færder Rotary. Mål og planer President Mia Brambani

Færder Rotary. Mål og planer President Mia Brambani Færder Rotary Mål og planer 2011 2012 President Mia Brambani Rotary International 2011-12 Theme Reach Within to Embrace Humanity President Kalyan Banerjee Fritt oversatt: Vis verden et åpent sinn og by

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Flinke gutter! 5 tonn sand ble måkt i sekker på en kveld

Flinke gutter! 5 tonn sand ble måkt i sekker på en kveld Stor-Elvdal 2. februar 2016 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 2 årgang 9 Flinke gutter! 5 tonn sand ble måkt i sekker på en kveld Innhold: Gratulerer 2 Innkalling til klubbmøte 3 Presidentens spalte

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Områdeleders brev november 2017

Områdeleders brev november 2017 Områdeleders brev november 2017 For et par uker siden sendte jeg spørsmål til klubbpresidentene om å få innspill til Områdeleders info. Uten noen ord fra dere vet jeg ikke hva dere driver med. Ikke alt

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE. Invitasjon 2015 28. - 30. AUG Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUETURNERINGEN 35 år! Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN I år er det 35. gangen vi har gleden

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer