Nr. 5 Juli / August / September 2010 Årgang 36.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 5 Juli / August / September 2010 Årgang 36."

Transkript

1 KOMITEER I KIWANIS-ÅRET KIWANIS CLUB TRONDHEIM Humanitær: Prosjektstyrt Kiwanisdukken: Bjørg Strøm Bjørg Mørch Program: Styret Nr. 5 Juli / August / September 2010 Årgang 36. Klubbens styre for Kiwanis-året President: Bjørg Strøm tlf.: Visepresident: Tore Pedersen tlf.: Sekretær: Tor Glomstad tlf.: Kasserer: Mathis Frengen tlf.: Huskomite: Per Galguften, leder Hildegunn Ramstad Redaksjon: Tore Pedersen Tor Glomstad Valg komité: Arnold Hatling Gunvor Schnitler Blå-Bla'e / " Stikka " er klubbens lokale medlemsorgan og kommer ut med ca. 8 nummer pr år. Bladet inneholder møteprogram, møtereferater, informasjoner og aktuelt stoff om vår organisasjon samt vårt arbeide innen den humanitære sektor. Redaksjon: Tore Pedersen, Tor Glomstad og Frode Langdahl Klubbens møtelokale: Pir 2, Kai 13, 7010 Trondheim Telefon: E-post:

2 Høstbrev fra Bjørg Strøm. Enda en sommer er over, enda et år som president i Kiwanis er over for meg. Det er både vemodig og godt å få avløsning. Jeg skal ikke repetere hva vi har gjort disse årene, det har vi fått med oss i Blå-Bla'e, / Stikka i møtereferatene og på møtene. Jeg syns hver høst er vemodig, liksom slutten på enda et år. Alt i naturen forbereder seg på å gå i dvale, trekkfuglene drar mot sørlige breddegrader. Det blir liksom så stille, bare høststormene og kulden får oss til å forstå at det er slutt på nok en sommer. Men det er ikke bare vemodig, det er også nydelige dager med sol og høstfarger og da er det ikke mye som kan overgå høsten. Krystallklar høstluft, lav sol, og høstfarger, kan det bli mer perfekt. De fleste av oss i Kiwanis Club Trondheim er også i høstfasen, vi har sommeren bak oss. Men som naturen kan være fin om høsten, må vi også leve dagene våre slik at det kan bli en fin høst for oss. Vi har i høst et 40 årsjubileum å feire, noen av dere har vært med helt fra starten, det står det respekt av. Jeg vil ønske dere en fin jubileumsfest, og ønske lykke til videre i årene som kommer. Med dette takker jeg for meg og ønsker Tor Tausvik lykke til i året som kommer! Kiwanishilsen Bjørg Strøm Referat fra klubbmøtet den 18. august 2010 Cato, Tore Ped, Leon, Bjørn V, Roy, Bjørg M, Asbjørn V, Hildegunn, Unni, Robert, Tor T, Rolf P, Kolbjørn, Mathis, Bjørg S og Tor G. Presidenten åpnet møtet og ønsket alle velkommen tilbake til første møte etter sommerferien. Sekretæren orienterte om vår første humanitære aktivitet som blir Grillfest sammen med Celebral Pareseforening i Trøndelag på Trondsletten førstkommende søndag. Vi stiller med Bocciaspill og premier. Videre ble det gitt en informasjon om eventuelle opptak av 8 prospektive nye medlemmer. Jubileumsfeiringen, Loppemarkedet og sommerens Martna ble kort kommentert. Kasserer Mathis orienterte om momsrefusjon for humanitære foreninger. Vi har send inn vårt regnskap til Distriktskasserer Egil Ruud. Videre ble det gitt en orientering om vår økonomiske situasjon.. Sekretæren oppfordret medlemmene til å komme med forslag til verdige mottagere. Asbjørn V fremmet et godt forslag. I og med at vi feirer klubbens 40 års jubileum i år burde større donasjoner bli gitt som jubileumsgaver. Dette vil gi vår klubb større oppmerksomhet i media. Det blir stoppemøte for Kiwanisdukker den 1. september kl. 19,00 i vårt lokale. Kiwanis s Verdensprosjekt ønsker vi å støtte ( gjelder forbygging av stivkrampe for nyfødte ). Tor T orienterte om Kiwanisklubb for studenter ved NTNU. Vi stiller med brosjyrer og roll up i neste uke på Dragvoll og Gløshaugen. Det er Silje Rohdal som fronter dette prosjektet for oss. Ord for dagen var ved Cato. Han snakket om vennskap mellom enkeltmennesker, grupper og land, uansett religion og hudfarge. Vennskap er viktig også innen vår klubb. Uten at vi internt har et godt miljø, basert på vennskap kan vi formidle lite utad til andre. Til slutt leste Cato et par dikt av Halldis Moren Vesaas. Stor takk til Cato for et godt, viktig og personlig ord for dagen. Det ble også en diskusjon om retningslinjer vedrørende oppmerksomhet ved medlemmers begravelse. Styret ser på saken. Møtet sluttet som vanlig med vårt motto. Under kaffekosen ble det som alltid utlodning. Lykkelig vinner denne gang ble Kolbjørn. Brutto inntekt til klubbens drift Kr. 560,00 Ref. Tor G.

3 Referat fra klubbmøtet den 25. august 2010 Cato, Rolf P, Robert, Bjørg M, Per, Gunvor, Hildegunn, Unni, Tor T, Arnold, Mathis, Tore P og Tor G. Gjest: Brit Galguften I presidentens fravær ledet vicepresident Tore P møtet med sikker hand. Han gjennomgikk dagens agenda, kondolerte Mathis, som hadde mistet sin bror og ga så ordet til sekretæren. Her ble det referert fra siste møte samt redegjort for innkommen post. Arnold hadde en replikk vedrørende melding om fravær. Styret vil se på saken. Kassereren redegjorde for vår økonomiske situasjon samt om fremtidig jobbfordeling. Alle er enig om at Cato og Mathis blir et godt team. Gunvor orienterte om årets Martna. Vanskelig med å få nok vakter. De fleste hadde en eller to vakter, enkelte hadde opp til 5. Mange Tordenskjolds soldater her. Tor T orienterte om Gule sider og konventet. Nevnte spesielt diverse økonomiposter samt lovendringer. Tore Ped og Tor G refererte fra Celebral Pareseforeningas Grillarrangement på Trondsletten den 22. ds. hvor vi deltok med premier og etter planen med Bocciaspill. Grunnet heftig regn ble spillet ikke satt i gang.. I neste uke blir det på nytt stopping av Kiwanisdukker. Vi har en aktivitet gående ved NTNU, hvor vi forsøker å organisere en Cirkel K-Club for og med studenter fra flere land. Vi deltar med Roll Up, brosjyrer og egne medlemmer. Initiativtager er Silje Rodahl. Lykkes vi med dette har vi gjort en bragd. Sekretæren purret nok en gang medlemmene om forslag til verdige mottagere til våre jubileumsgaver. Møtet sluttet som vanlig med et nå taktfast motto: Vi bygger. Så ble det kaffe og kaker ved Arnold. Utlodningen ga kr. 540,00 brutto til klubbens drift. Referat fra klubbmøtet den 8. september 2010 Bjørg S, Tor T, Cato, Robert, Unni, Hildegunn, Bjørg M, Asbjørn V, Bjørn V, Rolf P, Roy, Tore Ped og Tor G. President Bjørg åpnet møtet som vanlig og ønsket medlemmene velkommen til en ny samling. Sekretæren refererte fra tidligere møte samt gjennomgikk mottatt post. Vi får legge inn vår logo og diverse informasjon om vår klubb på Celebral Pareseforeningas hjemmeside. Tor T. utarbeidet en større sak for HBF,s hjemmeside, vi tenker oss nå en lignende informasjon i kortversjon. Presidenten orienterte om stoppemøte for Kiwanisdukker, som ble arrangert tidligere denne uke. Hele 107 dukker ble stoppet ferdig, bra jobba! Det blir sortering og pakking av tøy og lopper torsdag den 9. ds. i vårt lokale. Det ble videre orientert om programforandring på neste møte. Da får vår klubb besøk av guvernør og viceguvernør. Det vil også bli opptak av nye medlemmer. Det ble orienterte om vårt arbeide med å starte en Circel K Club ved NTNU. Nå har vi 31 navn på vår liste. Tor T orienterte videre om årets konvent. Mange interessante saker. Matrikkelen vil i fremtiden bare bli å få på Internett. Vi tar selv ut noen eksemplarer for de som ikke har pc. Det vil bli en mindre kontingentøkning til District Norden kommende år. Asbjørn V fremla på nytt gode forslag til humanitære aktiviteter. Han har fortsatt jevnlig kontakt med Odd H, noe vi er svært glad for. Tor G takket klubben for hyggelig oppmerksomhet til hans fødselsdag. Tore Ped skriver prolog til vårt jubileum. Han ønsker innspill fra medlemmene vedrørende klubbens historie. Bjørg S avsluttet møtet med å lese et dikt av Tulla Sumstad, September, som ble godt mottatt. Så ble det kaffe og kake ved Robert, utlodningen ga kr. 390,00 brutto til klubbens drift. Lykkelig vinner denne gang ble Roy. Ref Tor G Ref. Tor G.

4 Referat fra klubbmøtet den 15. september 2010 Bjørg S, Mathis, Tor T, Unni, Per, Asbjørn V, Rolf P, Arnold, Gunvor, Roy, Bjørn V, Cato, Leon, Robert, Tore P og Tor G Gjester: Berit Andersen og Viseguvernør Arne Johan Sigstad, og noe senere Silje Rodahl. Som vanlig åpnet president Bjørg møtet med å ønske gjester og medlemmer velkommen. Dette ble et spesielt møte i det vi nok en gang fikk besøk av Arne Johan. Trivelig å få besøk av viseguvernøren, noe som får oss til å føle at vi ikke er helt glemt her nord for Dovre. Berit Andersen møtte vi på Martnan, hun gjorde et positivt inntrykk og vi håper hun blir med oss videre som medlem i vår klubb. Presidenten opplyste at klubben ville sende blomster til Bjørg og Willy Mørch i forbindelse med Stian død. Asbjørn V fikk gode ord fordi han følger opp Odd H som er syk. Sekretæren refererte fra siste møte og gjennomgikk posten. Kassereren lot oss få et innblikk i vår økonomiske situasjon, som er tilfredsstillende. Så fikk vi en orientering fra Tor T om markeringen av klubbens 40 års jubileum. Invitasjonene sendes ut i disse dager. Videre informerte Tor T om vårt arbeide med å organisere en Cirkel K Club ved NTNU. Det er Silje Rodahl som fronter dette prosjektet. Denne klubben vil bli en humanitær klubb for og med studenter. Pr i dag har vi navnene på 34 interesserte studenter på våre lister. Så fikk viseguvernøren ordet. Han hilste fra guvernøren, som beklaget at han ikke kunne delta, men som ønsket oss lykke til i vårt arbeide videre. Det varmet våre hjerter å høre Arne Johan fortelle at vår klubb var en av de mest aktive han viste om. Han talte positivt om våre mange aktiviteter og om vår klubbavis Blå Bla e / Stikka, som fikk gode ord. Tor T som fadder, presenterte Silje, fortalte om hennes bakgrunn, jobb og interesser og ikke minst om hennes engasjement for Cirkel K Club prosjektet. Vår president Bjørg leste våre 6 prinsipper for henne og viseguvernør Arne Johan foretok det høytidelige opptaket av Silje som fullverdig medlem av vår klubb. Silje takket for tilliten og fortalte litt om seg selv. Kiwanis medlemsnål, plakett samt lys ble overlevert og minnepenn blir senere skaffet til veie. Viseguvernøren måtte ta et tidlig fly og forlot møtet som planlagt. Presidenten varslet om at møtet ikke var slutt, men at det ville fortsette videre. Imidlertid var det mange av medlemmene, som nok en gang misforsto og forlot møtet før presidenten hadde avsluttet arrangementet. Dette virket pinlig idet vi ønsket å presentere klubbens medlemmer for Silje og hun hadde lyst til å prate med oss. Vi får gjøre det riktig neste gang. Utlodningen ga kr. 680,00 brutto til klubbens drift. Over-lykkelig vinner ble Tore Ped. Ref: Tor G. Sekretæren orienterte så om at vi hadde avtaler med tre av våre samarbeidspartnere om å få legge inn vår logo og noe informativ tekst på deres hjemmesider. Disse er: Handikappede Barns Forelderforening, Celebral Pareseforeninga samt Strinda Frivilligsentral. I anledning av dette spesielle arrangementet spanderte klubben pizza og mineralvann, noe som viste seg å være populært. Så kom det som alle hadde ventet på, Silje ankom noe sent, men godt, og ble hjertelig mottatt. Hun har allerede vært med oss ved flere aksjoner, men dette var første gang hun deltok på et av våre møter.

5 Haustfest hos MHU Trondheim. Mental helse sitt ungdomslag i Trondheim, sitat: ønsker å skape en møteplass for ungdommer opptil 30 år, uavhengig av kjønn, seksuell legning, etnisk opprinnelse og livssyn. Sitat slutt. Laget inviterte til haustfest måndag 28. september. President Bjørg og visepresident Tore møtte for Kiwanis Club Trondheim, og blei møtt av blidt og hyggeleg vertsskap (nestleiar Tonje M. Reksen og styremedlem Hanne D. Tømmerberg Farstad), alkoholfri velkomstdrikk, og nydeleg pynta festbord på kafeen i Fjordgata 19, og stemninga var satt frå første stund. Gjester for øvrig var representantar for ulike ungdomsorganisasjonar i regionen, så vi kiwanianarane var nok i andre enden av skalaen. Men det merka vi lite til. Bordkorta, som vi i første hand overså, fann vi med god hjelp av vertskapet plassert i selskap med nett desse to, og der var det godt å sitte. Godpraten gjekk livleg, og den ungdomlege maten var i gourmet-sjiktet. Det einaste eg sakna var runde med presentasjon av bordsetet. Cerebral Pareseforeningen i Trøndelag. Vårt første arrangement etter sommerferien fant sted på Trondsletten søndag den 22. august. Her møtte vi opp med premier til konkurranser, snop til barna og Bocciaspill for barn og voksne i alle aldre. Øsende regnvær gjorde at vårt Boccia-arrangement måtte utgå, men barna fikk være med på sirkus ablegøyer, ringspill og fiskedam. Barnas eget teatergruppe fremførte sener fra Emil i Lønneberget. Utrolig å se hvilken energi skuespillerne viste. Til tross for ikke helt bra vær koste man seg. Serveringen besto av grillmat, kaffe og gode kaker. Det hører med til historien at ustoppelige Kolbjørn kostet vann av Bocciabanen fire ganger før han måtte gi seg. Bjørg takka for invitasjonen og maten, og vi rusla heim att med godkjendsle av at midlane vi yter til MHU gjer mon for unge vaksne som ikkje alltid har det like greit i kvardagen. Tore P Se foto av Lise Løkkeberg og Kiwanisgjengen inklusive kost. Ref. Tor G På bildet: Bjørg, Hanne D. Tømmerberg, Tore P. og Anna E. Eneberg

6 Referat fra klubbmøtet den 29. september 2010 Bjørg S, Mathis, Cato, Tor T, Unni, Bjørn V, Bjørg M, Hildegunn, Arnold, Kolbjørn, Torbjørg, Roy, Rolf Petter, Leon, Odd F, Asbjørn V, Tore Ped, Robert, Tor G. Gjester: Brit Andersen og Kari W Som vanlig ønsket president Bjørg gjester og medlemmer velkommen og utrykte glede over det gode oppmøtet. Dette er det siste ordinære møtet som Bjørg leder som president og hun takket alle for støtte og godt samarbeid. Selve det offisielle presidentskifte skjer først den 13. oktober med den festivitas som da hører til. Så fulgte referat fra siste møte samt mottatt post ved sekretæren. Videre fikk vi en orientering fra kassereren om rikets tilstand. Tore Ped og Bjørg S hadde deltatt ved Mental Helse Ungdoms Høstfest og orienterte om den. Det hadde vært en trivelig og interessant samling. Tor T orienterte om arbeidet med opprettelsen av studentklubben ved NTNU. Her går arbeidet så det suser takket være Silje. Dette var siste møtet før klubbens store arrangement, Årets Loppemarked. Det ble gitt informasjon om transport, og arbeidsdeling og vi krysser fingre og håper på godt oppmøte og godt økonomisk resultat. Utfordringen er om heisen virker og om Havna stenger porten. Det ble minnet om vårt 40 års arrangement. Programmet er klart, underholdningen er i boks og påmelding fra medlemmene strømmer inn. Møtet sluttet til ordinær tid med vårt motto! Hildegunn hadde ansvaret for serveringen og trakterte deltagerne med en fantastisk god sjokoladekake som fikk terningkast 10! Unni vant premien i kveld. Lotteriet ga kr. 800,00 brutto til klubbens drift. Ref. Tor G Kiwanis ClubTrondheim40 år Vi inviterer med dette til vår jubileumsfeiring på Rica NidelvenHotell Fredag 5. november 2010 kl Vi serverer aperitiff, deretter 3-retters middag. Prisen pr. deltakende kr Drikke til maten bestilles og betales av den enkelte. Det blir både underholdning og historiske tilbakeblikk. Påmelding senest 15. oktober til Tor Glomstad E-post: Tlf / mob Innbetaling senest 25. oktober Konto nr Med hilsen Styret for Kiwanis Club Trondheim Bjørg Strøm

7 Nytt Kiwanisår nye aktiviteter. Så er vi allerede ved nok et årsskifte for Kiwanis. Skiftet er allerede passert, men vi la kanskje ikke så mye merke til det siden vi en stund har vært opptatt med Loppemarked og for noen av oss med etablering av ny klubb på NTNU. Det siste er ikke det minst viktige med tanke på fremtiden for Kiwanis både i Trondheim og ellers i Norden/Europa. På grunn av deadline for stoff til bladet skrives dette en dag før vi skal ha det første formelle informasjonsmøte på NTNU, men allerede nå vet vi at vi har ca 50 navn på lista over interesserte, som alle er invitert til møtet. Av disse er det tre som allerede er villige til å stille opp til et interimsstyre. Dette er faktisk et pilotprosjekt i Europa, noe som vil sette oss på Kiwaniskartet med store bokstaver. Vårt nye medlem Silje Rodahl står i spissen for dette prosjektet på vegne av klubben vår. Vi står også foran vårt 40 års jubileum, og det nye styret har allerede bevilget kr fra vår humanitærkonto til jubileumsgaver fordelt på fire mottakere, noe vi selvsagt ikke kan la gå upåaktet hen om bare media er på vår side? Vi får besøk både av Guvernør og også hans kontaktperson til vår klubb viseguvernør Asbjørn Schjølberg fra Divisjon Indre Østland -, som også er kjent som redaktør av Kiwanis Nytt. Det nye styret har allerede hatt to møter, og vi kommer etter hvert tilbake til en del ting som hele klubben må være med på å diskutere utover høsten. Vi må dessverre bare erkjenne at vår gjennomsnittsalder er alt for høy, noe som tvinger oss til å gjøre noe ekstraordinært med medlemsvekst. Hvis ikke må vi vurdere klubbens eksistens i sin nåværende form. Ingen av oss blir yngre, og vi må bare innse at vi ikke makter oppgaven med å gjennomføre arbeidskrevende aksjoner hvis vi ikke får friske helst yngre medlemmer på lista. Dette ser jeg slett ikke som en umulig oppgave, men vi må være villige til å omstille oss slik at unge mennesker finner seg til rette i klubben og etter hvert vil ta over utviklingen av den. Men nå skal vi først og fremst ha det hyggelig på våre møter utover høsten og vinteren, og jeg kommer nok etter hvert til å gi lyd fra meg når det gjelder å aktivisere dere alle på en fornuftig måte. VELKOMMEN til et nytt, aktivt og sosialt KIWANIS-år! Cirkle K International for og med studenter. En gren av Kiwanisfamilien. Blir du med? Hjelp til selvhjelp - og hjelp til andre! Ta kontakt med oss. KIWANIS Club Trondheim. Kontaktpersoner: Tor Tausvik, mob Silje Rodahl, mob Tore Pedersen, mob Humanitært arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. BARN er vår prioriterte målgruppe. KIWANIS finnes i over 80 land og teller ca medlemmer. Circle K International - har medlemmer i 500 klubber i 17 land. KIWANIS gir deg selvutvikling via internasjonal kontaktflate. Gi oss din E-post adresse og vi inviterer deg til infomøte. Tor Tausvik President

8 Møtevirksomhet onsdager, kl ( Se programoversikt! ) Støtte til: Frelsesarmeen TrønderbraZZ Kirkens Bymisjon Barnas Stasjon Cerebral Pareseforeningen Mental Helse Ungdom Home Start Familiekontakt St. Olavs Hospital, Barneavd. Handikappede Barns Foreldreforening Utdeling av Kiwanisdukken til sykehus i området Trondheim Funksjonshemmedes Idrettslag / Bocciagruppe. Vil du vite mer om KIWANIS? kontakt oss! Kiwanis Club Trondheim Sekr.: Tor Glomstad Tlf.: E-post: Møteprogram Kiwanis Club Trondheim Uke Dato Aktivitet Ord f.d. Servering aug. Klubbmøte. Velkommen til ny sesong. Rolf P aug. Klubbmøte. Om medlemsverving, konventet Arnold sept. Klubbmøte. Ekstern foredragsholder. Robert sept Klubbmøte. Om vennskap. Cato Tor G sept. Klubbmøte. President Bjørg S gir ett resymé 39 2.og 3.okt Loppemarked. Sverresborg skole Hildegunn okt. Presidentskifte. Klubben okt. Årsmøte. Bjørn V okt. Klubbmøte. Roy Bjørg S nov nov. Kiwanis Club Trondheim. 40-års jubileum Orientering om Cirkel K Club ved NTNU Torbjørg nov. Klubbmøte. Leon Cato nov Klubbmøte. Mathis Unni Asbjørn V des. Klubbmøte. Robert Bjørg M des. Avslutning. Tor G. Møtelokalet: Pir 2, Kai 13, 7010 Trondheim Telefon: E-post: Alle arrangementer begynner kl

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Kiwanis Nr. 2 12/13 - Desember 2012 48. Årgang Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Skien/Nora hedrer Erna Follhaug med Øien medaljen

Detaljer

Kiwanisnytt. Nr. 03 2014 2015 April 2015. Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september

Kiwanisnytt. Nr. 03 2014 2015 April 2015. Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september Kiwanisnytt Nr. 03 2014 2015 April 2015 Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Medhjelper: Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt,

Detaljer

Kiwanisnytt. Husk Jubileumskonventet med Barnas dag i Drammen. Nr. 04 2014 2015 Juni 2015. Foto: Adnan Muhammad Mughal.

Kiwanisnytt. Husk Jubileumskonventet med Barnas dag i Drammen. Nr. 04 2014 2015 Juni 2015. Foto: Adnan Muhammad Mughal. Kiwanisnytt Nr. 04 2014 2015 Juni 2015 Husk Jubileumskonventet med Barnas dag i Drammen. Foto: Adnan Muhammad Mughal. 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Medhjelper: Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt,

Detaljer

" # $! % ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen

 # $! % ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $! % & ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 21. august 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 01 årgang 20. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 21. august 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 01 årgang 20. Innhold: 21. august 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 01 årgang 20 Lions Club Åsnes`40-årsjubileum ble markert på sommermøtet i Juvberget. Knut Aandstad koserte under middagen om bakgrunnen for klubbens tilblivelse

Detaljer

KONVENT I STAVANGER SE SIDE 12 FRA REGIONS- KONFERANSEN SIDE 4 & 5. nr. 3-2011

KONVENT I STAVANGER SE SIDE 12 FRA REGIONS- KONFERANSEN SIDE 4 & 5. nr. 3-2011 nr. 3-2011 KONVENT I STAVANGER SE SIDE 12 FRA REGIONS- KONFERANSEN SIDE 4 & 5 Side 2 Ledere Side 3 Intervju med Finn om ny giv i Norge Side 4 og 5 Fra regionkonferansen Side 6 Fra KM magasinet Villmarkstart

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

HISTORIEN OM KIWANIS CLUB ELVERUM

HISTORIEN OM KIWANIS CLUB ELVERUM HISTORIEN OM KIWANIS CLUB ELVERUM Kiwanis Club Elverum KAPITTEL 1 En klubb blir til Opptakten Hvordan det hele startet og omtrent når vet vi en god del om. Det skal da ha hatt seg slik at Elverum HV-område

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Club Elverum Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge

Club Elverum Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge Referat fra medlemsmøtet 27. september 2011. Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19.. Elverum, 28. september 2011 Fremmøtte: 22 medlemmer og 4 ledsagere. Tilstede var: Christian Andersen, Falk Bakke, Svein

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12 nr. 1-2013 Side3 Avtale med speiderne Side 4 og 5 Verdenskonventet og regionskonferansen Side 6 Presentasjon av nye ledere og inntrykk fra Høstmøtet Side 7 Roll Back Malaria Side 8 Internasjonalt: Hilsen

Detaljer

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013 nr. 2-2013 Bli med på Regionkonferanse 9-11 august Side 3 Seniorklubber Side 4 Voksenkro Side 5 Nye nettsider Side 6 og 7 Regionskonferanse på Tjøme Side 8 Speider samarbeid Side 9 Fra KFUM-KFUK landsmøtet

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

Kari tok over stafettpinnen etter Trude, og ønskes lykke til med vervet som president for rotaryåret 2015-2016.

Kari tok over stafettpinnen etter Trude, og ønskes lykke til med vervet som president for rotaryåret 2015-2016. 2014-2015 Klubbmøte 15. juni 2015 Presidentskifte Kari tok over stafettpinnen etter Trude, og ønskes lykke til med vervet som president for rotaryåret 2015-2016. Det ble en trivelig kveld på Velferdssalen.

Detaljer

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !# $%&# '$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for 2011 2013... 3 Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y

Detaljer

Parkinson. bladet. God påske. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 1-2013 årgang 13. www.parkinson.no

Parkinson. bladet. God påske. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 1-2013 årgang 13. www.parkinson.no Parkinson Nr 1-2013 årgang 13 bladet MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God påske Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 1-2013 Besøk til treningsgruppa i Levanger

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Stjørdal Rotaryklubb. Fra 1961 til 2011

Stjørdal Rotaryklubb. Fra 1961 til 2011 Stjørdal Rotaryklubb Fra 1961 til 2011 17.06.2011 Forord I rotaryåret 2008-2009 ble det besluttet at 50-årsjubileet for Stjørdal Rotaryklubb skulle markeres sommeren 2011. Det ble samtidig besluttet at

Detaljer

HLF-Nytt høsten 2013 Informasjonsblad for HLF Bergen

HLF-Nytt høsten 2013 Informasjonsblad for HLF Bergen HLF-Nytt høsten 2013 Informasjonsblad for HLF Bergen HLF BERGEN 80 ÅR Nå nærmer det seg at 80 år fra dagen HLF Bergen ble opprettet, det er den 5. september og det er planer om å feire dette jubileet på

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

)ULVWHU IRU LQQOHYHULQJ

)ULVWHU IRU LQQOHYHULQJ Innhold Guvernørens gnist Velkommen til nytt Kiwanisår! Det viktigste blir å videreføre det gode arbeidet som allerede er i gang, men samtidig se på muligheten til forbedring og utvikling. På DS 1 i Arendal

Detaljer

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre Sommernummer 2. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt TO OPPGAVER for voksne og barn med gevinster!!! Matoppskrift staffett Info Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb

Detaljer

Parkinson. bladet. God jul. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr. 4 des. 2009 årgang 9. www.parkinson.

Parkinson. bladet. God jul. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr. 4 des. 2009 årgang 9. www.parkinson. Parkinson Nr. 4 des. 2009 årgang 9 bladet God jul MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no Side 2 Parkinsonbladet Nr. 4 des. Innhold Roser til de pårørende. Hjertelig

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12 Parkinson Nr 2 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014 Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer