EKSEMPELSAMLING. R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSEMPELSAMLING. R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG"

Transkript

1 EKSEMPELSAMLING R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

2 INNLEDNING PRINSIPPSKISSER 1.1 R-CARD 5000 med M5 MEGA og ELS Adgangskontrollsystemer Alarmsystemer Eiendomssystemer IT-STRUKTUR I R-CARD M5 2.1 Server-Klient Server-Klient via brannmur Webklient Webreservasjon Webtilstedeværelse M5 GRAF M5 Databaseimport OPC Server Driftsovervåkning Besøkssystem Tilstedeværelse/antipassback TOPOLOGIER (NETTPRINSIPPER) 3.1 Prinsipptilknytninger Tilknytning med RS Tilknytning med modem Tilknytning krysset nettverkskabel IP Tilknytning med IP En tilknytning med flere IP-50 (systembuss over IP) Systembuss-routing Prinsipp lokalbuss Lokalbuss bussnett Lokalbuss stjernenett Lokalbuss med PL Lokalbuss stumper STRØMFORSYNING nett Grupperte UC Separat mating av lås Aggregat uten backup Aggregat med backup Aggregat med overvåkning LÅSSTYRING 5.1 Elektriske sluttstykker Trykkfunksjonslås (delt vriderpinne) Motorlås med styreboks Elektromagnet Låsleser PROX Låsleser R-COBBER PROX Dag- og nattlåsing Låsstyring Sluse Låsstyring med 50-leser og IO EVAKUERINGSÅPNING 6.1 Lås med omvendt funksjon og blokkert mating Nødåpning AUTOMATISK DØRSTYRING DB-50 låser opp elektriske sluttstykker og blokkerer automatisk INN- OG UTLESING 8.1 Reader-60/-50 med Reader Reader-60 med Reader DB-50 med to Reader Reader-60 med Reader FORBIKOBLING AV ALARM 9.1 Shunt-forbikobling Dørkontakt via DB-50 som alarmsensor Dørkontakt for forbikobling av alarm M5 MEGA ALARMSTYRING 10.1 Relèstyring fra DB Alarmområde i M Alarmområde i MEGA med Reader Alarmområde i MEGA med MAP Alarmområde i MEGA med Mini Map 50/ To alarmområder felles dør R-TOUCH 50 som alarmbetjeningspanel ALARMTILKOBLING 11.1 IO DB DIO-5084 med leser DIO-5084 utan leser Alarmindikasjon HEISSTYRING 12.1 Én heis i én sjakt Flere parallelle heiser og sjakter Etasjeleser for tilkalling PORTTELEFON 13.1 Porttelefon for innganger FreeCall direkte åpning RESERVASJON/INFORMASJON Maskinstyring med ELS Network Reservasjon med ELS Vision Light og maskinstyring Maskinstyring med IO-boks Vaskerom med flere maskingrupper i samme rom Reservasjon med ulike forhåndsvalg ELS Vision infotavle med ELS Network ELS Vision i trapperom POSTBOKS 15.1 Elektronisk styrt postboks OFFLINE-ENHETER 16.1 NoKey offline MERKNADER VEDLEGG Busser og kommunikasjon Kabelguide

3 Innledning Denne boken er ment å gi ideer og informasjon til deg som prosjekterer, planlegger eller leter etter informasjon om tekniske løsninger for å få adgangskontroll med sikkerhetssystemet R-CARD 5000 fra RCO Security AS. Typiske bruksområder og installasjoner er illustrert som prinsipielle eksempler med forklarende tekst. Forhåpentligvis vil du finne akkurat de koblingseksemplene du leter etter, med forslag til aktuelle produkter som kan benyttes. Denne versjonen av Eksempelsamling er blitt utvidet og noe endret. Som alltid tar vi med glede imot dine forslag til forbedringer. RCO Security AS RCO Security AS fraskriver seg alt ansvar for eventuelle feil i dette dokumentet og for eventuelle konsekvenser av slike feil, samt forbeholder seg retten til å endre innholdet når som helst uten forvarsel. MS Windows ELS Boka ELS Vision ELS Network 1-Wire ibutton Mifare registrert varemerke for Microsoft registrert varemerke for Electrolux registrert varemerke for Electrolux registrert varemerke for Electrolux registrert varemerke for Dallas Semiconductors registrert varemerke for Dallas Semiconductors registrert varemerke for Philips Semiconductors 3

4 PRINSIPPSKISSER 1.1 R-CARD 5000 med M5 MEGA og ELS 4

5 5

6 PRINSIPPSKISSER 1.2 Adgangskontrollsystem R-CARD 5000 med M5 som adgangskontrollsystem 6

7 PRINSIPPSKISSER 1.3 Alarmsystem R-CARD 5000 med M5 MEGA som innbruddsalarmsystem Systembuss GSM R-CARD M5 SERVER och KLIENT PSTN Bordsläsare UC-50/2 UC-50/2 Certifierad Larmsändare Lokalbuss Mini Map-50 Lokalbuss Ethernet MAP-59 DIO V Via RS485 DIO-5084 R-TOUCH 50 UT 12 VDC UT 12 VDC Mini Map-50 PROX-65KG Terminalbuss DIO-5084 DIO-5084 UT 12 VDC UT 12 VDC DIO-5084 DIO-5084 UT UT 12 VDC 12 VDC Karaktärsstyrd Larmöverföring 7

8 PRINSIPPSKISSER 1.4 Eiendomssystem R-CARD 5000 med ELS Vision for integrerte funksjoner, som reservasjon av vaskerom, informasjon, porttelefon, postboks og leilighetslåsing. 8

9 IT-STRUKTUR I R-CARD M5 2.1 Server Klient R-CARD M5 Server med R-CARD M5-klienter i nettverk Programvaren R-CARD M5 brukes til administrering av R-CARD 5000 adgangskontrollsystem. Applikasjonsprogramvaren R-CARD M5 består av R- CARD M5 Server, R-CARD M5 Client og en SQLdatabase. Samtlige kjører på en Windows-PC. Programmene kan installeres på en enkelt PC, eller alternativt på en server med flere M5-arbeidsstasjoner på det samme nettverket. Databasen kan eventuelt installeres på en egen MS SQL Server. R-CARD M5 Server håndterer til dels kommunikasjon med undersentralene UC-50 gjennom tilknytninger, og til dels databasen av typen MS SQL, som normalt installeres på samme PC som R- CARD M5 Server. R-CARD M5 Server kommuniserer med arbeidsstasjonen via DCOM. DCOM er konfigurert til å tillate kommunikasjon via en AD-definert gruppe av brukere (for eksempel gruppenavn "M5 admin", som inneholder de operatørene som skal administrere R-CARD M5). Alternativt konfigureres DCOM for å tillate anonym pålogging (alle). Operativsystem som kreves på M5-serveren Windows XP Professionell (maks. 10 samtidige webøkter) Windows Vista Business Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows 7 Professional Lisenser som kreves R-CARD M5 Tillegg M5 Klient (for samtidige brukere) 9

10 IT-STRUKTUR I R-CARD M5 2.2 Server Klient via brannmur R-CARD M5 Server med R-CARD M5 Klient via brannmur Brannmuren kan være enten maskinvare eller programvare. Brannmuren brukes som et "filter" melllom R-CARD M5 Server og R-CARD M5 Client. Dersom administrasjon og overvåking av adgangskontrollsystemet gjøres med en klient som er tilkoblet via en brannmur, må det tas særskilte hensyn. Serveren, arbeidsstasjonen og brannmuren må konfigureres med hensyn til hvilke portnumre som skal brukes. NAT kan ikke brukes, ettersom dette ikke støttes. Dette betyr at brannmuren ikke kan konfigureres med NAT for at klienten skal kunne kommunisere med M5-serveren. Dersom det er behov for å administrere M5 via Internett, anbefales det å benytte en VPN-løsning for å sørge for sikkerheten mellom M5-server og arbeidsstasjon. Operativsystem som kreves på M5-serveren Windows XP Professionell (maks. 10 samtidige webøkter) Windows Vista Business Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows 7 Professional Lisenser som kreves R-CARD M5 Tillegg M5 Klient (for samtidige brukere) 10

11 IT-STRUKTUR I R-CARD M5 2.3 Webklient R-CARD M5 Server med tilleggsmodulen M5 Webadmin som klient Som et supplement til M5 Client, kan en benytte WebAdmin, som kun krever en nettleser som klient. Fordelen er at det ikke kreves installasjon av programvare på arbeidsstasjonen. WebAdmin er av sikkerhetsmessige grunner en begrenset administrasjonsklient som ikke tillates å utføre programmering av systeminnstillinger, men fokuserer på administrasjon av brukere/leiligheter, samt ELS-reservasjoner. Som et supplement, kan det installeres et tilleggsprogram (Admin Reader), som gjør det mulig med tag-innlesing via lokal bordleser. WebAdmin Server installeres på en maskin med MS IIS webserver installert. Denne maskinen kan være den samme fysiske maskinen som M5 Server bruker, alternativt en annen MS IIS Server. Operativsystem som kreves på M5-serveren Windows XP Professionell (maks. 10 samtidige webøkter) Windows Vista Business Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows 7 Professional.NET 2.0 må benyttes på de ovennevnte Lisenser som kreves R-CARD M5 R-CARD M5 Webbadmin 11

12 IT-STRUKTUR I R-CARD M5 2.4 Webreservasjon R-CARD M5 Server med tilleggsmodulen ELS Webreservasjon Stadig oftere vil en kunne reservere f.eks. vaskerom fra sin egen PC hjemme, i stedet for å måtte gå til en reservasjonstavle. Ved å bruke en webserver, MS IIS og M5 Webreservasjon, tilbys muligheten med å reservere via Internett gjennom en standard nettleser. Reservasjonen gjøres med et webgrensesnitt som etterligner reservasjonstavlen, slik at brukeren vil kjenne seg igjen. Andre reserverbare ressurser kan være badstue, solarium, forsamlingslokaler, etc. Ettersom webreservasjonen skal publiseres på Internett, må det tas særskilte hensyn til sikkerheten. Det anbefales at MS IIS-webserveren som publiserer Webreservasjon plasseres i DMZ (demilitarisert sone) på brannmuren, og at M5-serveren plasseres på beskyttet side. Kommunikasjonen mellom M5- server og Webreservasjon skjer da via Webservices. Det er et krav at kontakten mellom M5 Server og undersentralene med reservasjonstavlene er fast for at webreservasjonen skal fungere. Teknisk sett kan en installere Webreservasjon på samme fysiske datamaskin som M5 Server, men av sikkerhetsmessige hensyn anbefales det at du deler dette på to fysiske datamaskiner. Dersom det ønskes høyere sikkerhet, kan MS IISserveren utstyres med SSL-kryptering. Operativsystem som kreves på M5-serveren Windows XP Professionell (maks. 10 samtidige webøkter) Windows Vista Business Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows 7 Professional.NET 2.0 må benyttes på de ovennevnte Lisenser som kreves R-CARD M5 ELS Boka ELS Webreservasjon 12

13 IT-STRUKTUR I R-CARD M5 2.5 Webtilstedeværelse R-CARD M5 Server med tilleggsmodulen M5 Webtilstedeværelse Webtilstedeværelse krever at det benyttes inn- og utlesing ved passering til og fra de definerte tilstedeværelsessonene. Webtilstedeværelse konfigureres ved å definere tilstedeværelsessoner knyttet til hvilke lesere som skal registrere inn- og utpassering. Etter pålogging presenteres tilstedeværelsesssonen i sanntid med en liste over de personene som befinner seg innenfor en sone. Du kan også be om en utskrift av informasjonen. For at Webtilstedeværelse skal fungere, må M5- serveren være i drift, ha online-kontakt med systemet, samt at lisensiering og konfigurasjon har blitt utført. M5-serveren må ha Microsoft IIS Server og Webtilstedeværelse-applikasjonen installert. Dersom det er nødvendig, kan Webtilstedeværelseprogrammet installeres på en annen fysisk server med Microsoft IIS Server og da benyttes Webservices som kommunikasjon mellom M5 og Webtilstedeværelse-applikasjonen. Dersom det ønskes kryptering av webtrafikken, anbefales det å benytte Microsofts SSL-kryptering. Som klient mot Webtilstedeværelse-applikasjonen, kan det benytttes weblesere som f.eks. Internet Explorer eller Mozilla. Operativsystem som kreves på M5-serveren Windows XP Professionell (maks. 10 samtidige webøkter) Windows Vista Business Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows 7 Professional.NET 2.0 må benyttes på de ovennevnte Lisenser som kreves R-CARD M5 R-CARD M5 WebAdmin (for hver enkelt innlogget) R-CARD M5 Webtilstedeværelse 13

14 IT-STRUKTUR I R-CARD M5 2.6 M5 GRAF R-CARD M5 Server med tilleggsmodulen OPC Server og M5 Graf M5 Graf er et OPC-basert grafisk visualiseringsgrensesnitt. Det kreves OPC Server (inkludert) installert på M5 Server og en lisens fra Larmia Control med en RCO-tilpasset Atlantis (inkludert) for å kunne bruke M5 Graf. Atlantis-klienten kan enten installeres på serveren eller på en annen PC, men dette krever at PC-en har tilgang til en delt mappe på serveren. Oppbyggingen av M5 Graph er basert på at en håndterer såkalte OPC-tagger, som deretter kan presenteres grafisk med ulike symboler. OPC-tagggene kan også brukes for programmering i Atlantis og dermed styre andre funksjoner (DUC-er). Disse funksjonene inngår ikke i RCOs sortiment, og vi henviser til Larmia Control for eiendomsstyring. Som standard inngår det en klientlisens, og dersom det ønskes flere, kan disse bestilles med M5 Graf klient-lisenser. IndiGraf, som inngår som standard i M5, kan være et alternativ til M5 Graf. Operativsystem som kreves på M5-serveren Windows XP Professionell (maks. 10 samtidige webøkter) Windows Vista Business Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows 7 Professional Lisenser som kreves R-CARD M5 Graf R-CARD M5 OPC Server (inkludert i ovennevnte) Tillegg M5 Graf klient-lisens 14

15 IT-STRUKTUR I R-CARD M5 2.7 M5 Databaseimport R-CARD M5 Server med tilleggsmodulen M5 DBI M5 DBI (Databaseimport) brukes til å importere data fra en annen datakilde. Datakildene som støtttes er Microsoft SQL Server eller ODBC-kobling (figur 1). Disse importene kan utføres manuelt eller via skript. Det som importeres er for eksempel brukerinformasjon som ID-kort, PIN-kode, avdeling, etc. Ved import kan en også koble mot maler i M5. Det er også mulighet for filbasert sanntidsimport (figur 2). Lisenser som kreves R-CARD M5 DBI (evnt. SQL-lisenser som kreves er ikke inkludert) R-CARD M5 15

16 IT-STRUKTUR I R-CARD M5 2.8 OPC Server R-CARD M5 Server med tilleggsmodulen M5 OPC R-CARD M5 OPC er et tilleggsprodukt som støtter Alarm & Events V1.02 og Data Access V2.05. R-CARD M5 med OPC-server kan sende status og motta styring via såkalte OPC-tagger. Eksempler på bruksområder inkluderer grafiske presentasjoner og grensesnitt mot styrings- og reguleringssystem. Det finnes også andre systemer som benytter OPC som kommunikasjonsgrensesnitt hvor en ønsker å bruke status fra M5 adgangskontroll-/alarmsystemer til f.eks. å styre kameraer. En leilighetseier som ønsker å spare energi, kan for eksempel, via OPC, sende status om et alarmområde er påslått til styrings- og reguleringssystemet for å senke varme og ventilasjon, eller kanskje styre belysningen når bygningen er tom. Lisenser som kreves R-CARD M5 R-CARD M5 OPC 16

17 IT-STRUKTUR I R-CARD M5 2.9 Driftsovervåkning R-CARD M5 Server med Driftsovervåkning konfigurert M5 Driftsovervåknning er en standardfunksjon som kan brukes til å generere driftsalarm i M5 på brukerdefinerte betingelser. Driftsalarm er også tilgjengelig som e-postmelding eller XML*-fil. Driftsovervåkningen er basert på at en definerer et hendelsesfilter (trigger-vilkår), basert på én eller flere hendelser knyttet til én eller flere enheter. Hendelsesfilteret kobles i sin tur til hva som skal skje, f.eks. driftsalarm i M5, e-post eller XML*. For å generere driftsalarm som e-post, kreves det kommunikasjon med en e-postserver via SMTP-protokollen. Når hendelsesfilteret "trigger", genereres en e-postmelding til spesifiserte mottakere. Eksempler på bruksområder er f.eks. alarmpåslag, alarmavslag, dørpassering i overvåkede dører, m.m. Dersom ønsket er å kunne distribuere driftsalarmer som SMS, kreves det at e-postserveren har en SMS-gateway installert. For å generere en XML*-fil, defineres det et filområde hvor driftsalarmen eksporteres i XML*-format. * For visse typer hendelser. Lisenser som kreves R-CARD M5 17

18 IT-STRUKTUR I R-CARD M Besøkssystem R-CARD M5 Server med tilleggsmodulen M5 Besøk M5 besøkssystem er et tilleggsprodukt som kan administrere besøkende. Den besøkende registreres i systemet, enten på forhånd vedrørende tidspunkt og hvem som skal besøkes, eller direkte. I systemet kan en se hvem som er innsjekket og hvem som er sjekket ut. Det er mulig å skrive ut en rapport om de besøkende. Systemet kan integreres med adgangskontrollsystemet, slik at den besøkende får en brikke som er begrenset, både i form av tid og hvilke dører som det gis tilgang til. Deretter kan den besøkende sjekke seg inn i ett av systemets definerte lesere med brikken og sjekke ut ved passering. Systemet holder rede på om en besøkende ikke har sjekket ut innen det definerte tidspunktet. Adgangskontrollsystem Integrasjon Besøkssystemet kan bruke RCOs adgangskontrollsystem for innsjekking/utsjekking, samt å gi den besøkende en spesiell besøksrettighet. I besøkssystemet defineres en valgfri leser for innsjekking og en for utsjekking. Den besøkende knyttes til en tilpasset retttighet for å gi den besøkende adgangsrettighet til utvalgte dørmiljøer. Dette kan, hvis ønskelig, gi den besøkende mulighet til å bevege seg innenfor definerte områder. Systemet holder også styr på om den besøkende er sjekket inn eller ut, samt at det kan kjøres en passeringsrapport på besøkene. Lisenser som kreves R-CARD M5 R-CARD M5 Besøk R-CARD M5 Klient (per samtidig pålogget administrator) 18

19 STRUKTUR I R-CARD M Tilstedeværelse/antipassback R-CARD M5 Server med tilleggsmodulen M5 NAP Funksjoner med tilstedeværelse og antipassback på tilknytningsnivå Systemet med M5 NAP fungerer selvstendig og er ikke avhengig av det overordnede R-CARD M5. Det kan konfigureres opptil 255 tilstedeværelsesområder per tilknytning. Av disse områdene kan opptil 7 stk. være frittstående med eget tilstedeværelsesfelt på kortene, og er beregnet på f.eks. garasje. Tilstedeværelsesområdene defineres som hvilke hendelser "passering inn/ut" for dørmiljøer som gir adgang til eller fra området. Tilstedeværelsesområder kan aldri overlappes, men kan ligge kant i kant (gjelder ikke frittstående områder med egne tilstedeværelsesfelt). Tilstedeværelsesområder kan ligge i hierarki, hvor ett eller flere områder ligger inne i hverandre. Den maksimale dybden på hierarkiet er åtte nivåer. Tilstedeværelsesområdet kan holde tellingen på antall tilstedeværende i området. For "Alarmnivå høyt" er det valgbart å stille inn antall, og "alarmnivå lavt" for å skape hysterese før alarmen tilbakestilles. Alarmer kan genereres dersom noen har vært til stede i ett område lengre enn valgbar tid i minutter. Systemet kan generere hendelser, alarmer (også MEGA) og status for utganger for alarmnivå tomt, ikke tomt, alarmnivå høyt, alarmnivå lavt og til stede for lenge. Mulighet for å sperre kort for passering når nivå høyt er blitt generert. Mulighet for at kort kan være unntatt teller og ikke tellles med og ikke sperres. Mulighet for å blokkere valgbare rettighetsgrupper (opptil 5 stk.) når nivået er høyt. Antipassback-funksjon (avstengt, tidsbasert antipassback 1 sek 43 dager, antipassback). Mulighet for å slå av antipassback via nødåpning. Mulighet for å aktivere myk antipassback (kun alarm uten sperring, faste eller valgfrie tider). Mulighet for alltid å tillate utpassering ved antipassback (faste eller valgfrie tider). Mulighet for å nullstille tilstedeværelse og antipassback når alarmeområde tilkobles. Mulighet for å nullstille tilstedeværelsesområde eller brukere fra R-CARD M5. Mulighet for å slå av antipassback eller telling på område fra R-CARD M5. Mulighet for inngangshenvisning, passering må først skje i valgt leser før passering kan gjennomføres i tilstedeværelsesområdet. Skjer etter at brukeren har vært ute av området i en valgbar tidsperiode. Transaksjonshåndtering for sperring av adgang er mulig å aktivere for ekstra høy sikkerhet. Denne funksjonen forhindrer adgang med samme kort (kopiert kort) i to dører samtidig, hvilket antipassbacken ikke kan forhindre. Bakdelen er at hver passering krever flere transaksjoner i systemet, og tar lengre tid. Tilstedeværelse og antipassback kan brukes med slusefunksjon og registrering av passering ved døråpning. Lisenser som kreves R-CARD M5 R-CARD M5 NAP R-CARD M5 Klient (per samtidig pålogget administrator) 19

20 TOPOLOGIER (NETTPRINSIPPER) 3.1 Prinsipptilknytninger Systembuss for kommunikasjon mellom R-CARD M5 og UC-50 Tilknytning For kommunikasjon mellom PC og utstyr på stedet, dvs. mellom M5 Server og tilkoblede UC-50, benyttes det systembuss. Kommunikasjonen er kryptert. Et systembuss-segment kobler sammen opptil 16 (med routing, 80) undersentraler av typen UC-50 per tilknytning til M5 Server. Opptil 255 tilknytninger kan tilordnes som konstant oppkoblet (online). I tillegg til disse, kan det tilknyttes opptil tilknytninger som kobles opp ved behov, f.eks. for oppringte modemtilkoblinger. Systembusskabel Systembussen benytter CAN (Controlled Area Network). Kabelen må være en tvunnet (revolvert) parkabel. Det er ingen krav til skjerming. Lengden på kabel er maksimalt 1000 meter. Maksimal lengde påvirkes av kabelkvalitet og antall tilkoblede enheter. 20

21 TOPOLOGIER (NETTPRINSIPPER) 3.3 Tilknytning med RS-50 Tilkobling av undersentral UC-50 med RS-50 til seriellport på R-CARD M5 Server For systemer der PC-en er plassert nært (maks. 5 m) første undersentral eller der f.eks. bærbar PC skal brukes til programmering og deretter kobles fra, kan såkalt nullmodem, dvs. seriellkabel, enkelt benyttes for tilknytning. Det forutsetter likevel at minst én UC-50 er utstyrt med seriellport RS-50. For system som først programmeres med bærbar PC og senere kobles til sentral M5 Server via modem, er tilknytning med seriellport passende. Ettersom det i dag er vanskelig å kjøpe datamaskiner med seriellport, anbefales i stedet tilknytning med IP-50 (se 3.5). 21

22 TOPOLOGIER (NETTPRINSIPPER) 3.4 Tilknytning med modem Tilkobling av undersentral UC-50 med RS-50 via modem til seriellport på R-CARD M5 Server Modem benyttes til kommunikasjon mellom PC-en og én eller flere tilknytninger med UC-50, som ikke kan tilkobles med systembuss eller LAN. Modemer kan være av forskjellige typer, som oppringt for offentlig telenett, fast oppkoblet på leid linje, kortholder for eget (tele)kabelnett eller tilkoblingsutstyr for fibernett, GSM/GPRS, radiolink og andre linker for dataoverføring. PC-en med R-CARD M5 Server kobles til oppringt modem via seriellport som kobles til det offentlige telenettet, som regel via eget abonnement. På den eksterne siden kobles undersentral med RS-50 via modem til telenettet med eget abonnement. Tilknytningen, som ikke er av direkte type, kobler opp på anmodning fra server for dobbeltretttet oppdatering. Med tilknytning via modem kan systemdeler nås med samme rekkevidde som det offentlige telenettet, hvilket i noen tilfeller er den eneste tilgjengelige. Modemtilkoblinger kan være følsomme, ettersom linjekvaliteten kan variere. Modem kan også være av varierende kvalitet. 22

23 TOPOLOGIER (NETTPRINSIPPER) 3.5 Tilknytning med krysset nettverkskabel IP-50 Tilkobling av UC-50 via krysset nettverkskabel til R-CARD M5 Server Ved lokale installasjoner kan en med fordel bruke en IP-50-modul og en krysset nettverkskabel som tilknytning mellom R-CARD M5 og systemet. Fordelen er at praktisk talt alle datamaskiner har et innebygd nettverkskort, samt at en ved behov kan koble systemet til et nettverk. For innlesing av tagger kan en bruke en USB-bordleser. 23

24 TOPOLOGIER (NETTPRINSIPPER) Tilknytning med IP-50 Tilkobling av undersentral UC-50 med IP-50 over nettverk til R-CARD M5 Server R-CARD M5 Server installeres stadig oftere i nettverk som utvider seg lokalt eller mellom virksomhetens ulike arbeidsplasser med ulike geografiske plasseringer. Tilknytning for TCP/IP forutsetter at UC-50 med IP-50 og R-CARD M5 Server kan kommmunisere mellom hverandre. IP Tilknytning benyttes ved at IP 50 monteres i UC- 50. Systemdeler kan da kobles til R-CARD M5 Server via LAN, intranett eller Internett. IP-50 benytter fast IP-adresse, eller alternativt DHCP-adresse i kombinasjon med dynamisk DNStjeneste. Hvis Internett-leverandøren ikke tilbyr dynamisk DNS-tjeneste, er det mulig å la undersentralen i stedet gjøre sin IP-adresse kjent for R-CARD M5-serveren via såkalt MAC-adressering. En slik løsning forutsetter at evnt. brannmur på R-CARD M5-serversiden tillater kommunikasjon over valgt port. Som standard benyttes UDP-port IPtilknytningen tar maks. 200 Kbit/s og vanligvis 20 Kbit/s av nettverkskapasiteten. Kommunikasjonen er kryptert. Dersom det mangler mulighet for permanent tilkobling, kan UC-50 med IP-50 kobles til 3G/4G-router med abonnement for datakommunikasjon. IP-tilknytning gir mulighet til, med god kommunikasjon, å nå fjerntliggende systemdeler og at en kan utnnytte eksisterende infrastruktur for kommunikasjon. 24

25 TOPOLOGIER (NETTPRINSIPPER) Èn tilknytning med flere IP-50 (systembuss over IP) Tilkobling av flere IP-tilkoblede UC-50 på samme IP-tilknytning Systembuss over IP muliggjør en forbindelse med flere UC-50 med IP-50 på samme tilknytning. Dette betyr at en kan fjernreservere mellom reservasjonspaneler som er koblet til ulike UC-50 med IP-50 eller UC- 50 som er tilknyttet under disse via systembuss. En kan bygge et MEGA-alarmsystem eller alarmområder som strekker seg over flere UC-50 med IP-50. Pass på at ved realisering av systembuss over IP skapes det en avhengighet av nettverket, hvilket betyr nedetid på systemet når nettverket ikke fungerer. Sørg også for å sikre strømforsyningen av de aktive nettverkskomponentene. Systembuss over IP kan koble maksimalt 16 UC-50 med IP 50 og maksimalt 16 UC-50 tilkoblet under disse på systembussen som en tilknytning. Maksimalt antall dørmiljøer per tilknytning er likevel alltid 255. Kravet til systembuss over IP er at samtlige inngående UC-50 med IP-50 har kommunikasjonsmulighet alle-til-alle. Ved implementering av systembuss over IP, adresseres alle inngående enheter som om de var koblet på en tilknytning. UC-50 på systembuss kan utvides med IP-50 og bygge opp flere segmenter med systembuss over IP. Maksimalt antall nivåer er 9, inkludert routinger, se 3.8 Systembuss-routing. 25

26 TOPOLOGIER (NETTPRINSIPPER) 3.8 Systembuss-routing Utvidelse av systembuss med routing mellom UC-50 Systembussen kan strekke seg 1000 meter. Dersom dette skulle være begrensende, kan systembussen forlenges med routing. Ved å koble sammen to RS-50-utstyrte UC-50 med seriekabel, kan den "primære" systembussen routes til en "sekundær", som vil gi ytterligere 1000 meter systembuss. Dette kan gjentas inntil 4 ganger, slik at systembussen kan utvides til 5000 meter. UC-50, som inngår i routing, fungerer ellers fullt ut for å koble enheter på lokalbussen. Routing kan også gjøres mellom IP-50-utstyrte UC- 50 og er en enkel måte å utvide rekkevidden for systembussen på. Ved bruk av routing teller hver routing som ett segment. Ved bruk av systembuss over IP telles hvert IP-segment som ett segment. Maks antall segmenter/nivåer som kan passeres er 9, inkludert routing-segmentene. Systembussen kan maksimalt strekke seg 1000 meter og ha maksimalt 16 enheter. Ved behov for flere enheter, eventuelt lengre kabel, benyttes routing. Etter en routing kan systembusset koble til ytterligere 16 enheter. 26

27 TOPOLOGIER (NETTPRINSIPPER) 3.9 Prinsipp lokalbuss Lokalbuss for kommunikasjon mellom UC-50 og lesere, dør- og alarmtilkoblingsenheter, samt andre terminaler. Lokalbuss sørger for kommunikasjon og strømforsyning av ulike enheter som er koblet til UC-50. Tilkoblede enheter kan være lesere som f.eks. Reader-50, PROX-53 og R-COBBER PROX, eller tilkoblingsenheter for dør og alarm, som f.eks. DB- 50, IO-50xx og DIO-5084, eller tilkoblingsenheter innen telekommunikasjon som TEL-50, eller andre terminaler, som f.eks. betjeningspanel MAP-59, portapparat PA-59 og reservasjonstavle ELS Vision. Datakommunikasjon med RS 485 strekker seg opptil 1000 meter fra første til siste enhet som er koblet til bussen. Kabelen vil bli utstyrt med ett par (partvinnet) for kommunikasjon og minst to ledere for strømforsyning, hvis tverrsnitt er dimensjonert etter det totale strømuttaket på kabelen. Ingen krav til skjerm. UC-50 leveres i versjoner for 2 (UC-50/2), 4 (UC- 50/4) eller 8 (UC-50/8) dørsteder. Uavhengig av nevnte størrelse, kan alle koble til opptil 16 inn/utenheter (IO-50xx), DIO 5084 (som ren alarmtilkoblingsenhet ikke med leser) TEL-50 eller ELS Network Master. 27

28 TOPOLOGIER (NETTPRINSIPPER) 3.10 Lokalbuss bussnett Normal tilkobling av enheter til lokalbuss Lokalbussen kommuniserer med tilkoblede enheter ("multi-drop") og forsyner nettspenning. Tilkoblinger i enheter skjer ved hjelp av avtagbare skrueterminaler, slik at utkobling av enhet kan gjøres uten at det innvirker på andre systemer. Lokalbussen skal termineres med impedans (se rød prikk). Termineringen utføres med en jumper (bøyle) i enhetene og UC-50. OBS! UC-50 behøver ikke å være plassert i enden av lokalbussen, men kan meget godt være plassert "midt i". Kan også benyttes for optimalisering av totallengden på lokalbussen. 28

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2015-04-08 Fysisk sikring mot ulovlig inntrengning Veiledning til forskrift om informasjonssikkerhet Forskrift om informasjonssikkerhet stiller krav

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

2. Intranett tjenester

2. Intranett tjenester Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intranett tjenester Arne B. Mikalsen, oppdatert av Ole Christian Eidheim 01.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LV464D Lokale informasjonstjenester

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

VideoTaleDataWeb. Administratorveiledning for V500-systemet. versjon 8.0. Koble til. Slik du foretrekker.

VideoTaleDataWeb. Administratorveiledning for V500-systemet. versjon 8.0. Koble til. Slik du foretrekker. Administratorveiledning for V500-systemet versjon 8.0 Juli 2005-utgave 3725-22073-003/A V500 versjon 8.0 VideoTaleDataWeb Koble til. Slik du foretrekker. Varemerkeinformasjon Polycom og Polycom-logoen

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Åpner døren med Aliro Adgangskontroll. En utvidelse av begrepet moderne sikkerhetskunst. Answers for infrastructure.

Åpner døren med Aliro Adgangskontroll. En utvidelse av begrepet moderne sikkerhetskunst. Answers for infrastructure. Åpner døren med Aliro Adgangskontroll En utvidelse av begrepet moderne sikkerhetskunst Answers for infrastructure. Aliro gjør adgangskontrollen enkel og innovativ Aliro er et helt nytt system som er basert

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG PA 5601 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG Godkjent dato: 2012-05-25 DocuLive nr: 200300705-13 Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: FE Side 1 av 13 PA 5601 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Trafikksikkerhetsutstyr

Trafikksikkerhetsutstyr Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2011 Trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav retningslinje Håndbok R310 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 INNHOLD 1 2 3 INNLEDNING 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 DEFA WarmUp 2.1 Generelt 3 2.2 Miljø 4 2.3 Sikkerhet 8 2.4 Økonomi 8 2.5 Komfort 8 2.7 Styringsenhet - SmartStart /Futura 9 2.8 Motorvarmer

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer