[Installasjonsmanual] Esmi Access. Sikkerhetssystem. Quick Guide for installasjon v2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[Installasjonsmanual] Esmi Access. Sikkerhetssystem. Quick Guide for installasjon. 2014 v2"

Transkript

1 [Installasjonsmanual] Esmi Access Sikkerhetssystem Quick Guide for installasjon 2014 v2

2 2

3 Innhold Generell informasjon... 4 Installasjon og kabling...4 Instruksjoner for tilkobling til Krone LSA-PLUS kontakter...5 Sjekkliste før installasjon påbegynnes...5 Viktig ved oppstart...5 Systemoppsett og kabelstruktur... 6 Kabel struktur mellom systemets enheter...7 Kun en øvre buss sentral...7 Flere sentraler i øvre buss...7 Eksempel på system med en øvre buss sentral og en undersentral i nedre buss...8 Dobling av par...8 Intern kobling i og mellom sentralene...9 Adressehjul på CT600 CPU-kort i AX600 og IX600 sentralenheter...10 Eksempel på kabling mellom sentraler og adressering...10 Kabling fra sentral til buss enheter...11 Koblingskjemaer for buss enhetene DCU605: Dørstyringsenhet med 6 innganger og 4 utganger...12 Prekonfigurasjon av DCU605 før tilkobling av spenning og kommunikasjon...13 Tilkobling av kabel fra sentralenhet til bussbasert DCU Tilkobling av nettverk og lokal strømforsyning til DCU605 IP...14 Tilkobling av kortlesere og åpneknapp til DCU Tilkobling av sluttstykke til DCU Benyttelse av dobbeltbalanserte innganger 4-6 til detektorer...17 CT610: Tilkoblingskort for buss enheter...18 DCU601: Dørstyringsenhet med 4 innganger og 2 utganger...19 Tilkobling av kortleser, åpneknapp og rettvendt sluttstykke...19 Tilkobling av kortleser, åpneknapp og omvendt sluttstykke...20 Tilkobling av to kortlesere...21 Dør med motorisert lås...22 Benyttelse av inngang 4 til innbruddsdetektor...23 DBC604: Modul for bussbaserte detektorer...24 Kapasitet og begrensninger...24 Struktur på detektor buss...24 Tilkobling av detektor buss og driftspenning til detektorer...25 Tilkobling av detektor til DBC604 buss...25 Prinsipper for tilkobling av adressebrikke...26 CIE602: Betjeningspanel for alarm...27 HEIS: Kombinasjon av dørstyringsenhet DCU601 og IOU RANGER: Håndsenderløsning i kombinasjon med dørstyringsenhet...29 Justering av rekkevidde på Ranger mottakeren...30 Registrering av håndsendere opp i mot mottaker enheten...30 Eksempler på kobling av ulike dørmiljøer til DCU Dør med skåtefløy...32 Assa Abloy EL590 - Dør med skåteføy...34 Oversikt over standard enheter og komponenter Kursfortegnelse AX600 sentralenhet Relé oversikt AX600 sentralenhet Egne notater

4 GENERELL INFORMASJON Esmi Access passer til alt fra små til store installasjoner. I tillegg til adgangskontroll kan Esmi Access benyttes til eksempelvis kantinedebitering og innbruddsalarm. Installasjon og kabling Sentraler Sentralene plasseres normalt sett i svakstrømsrom avsatt for tele utstyr etc. Sørg for god luftgjennomstrømning i rommet og at temperaturen holdes innenfor det som er spesifisert for utstyret. Primær strømforsyning hentes fra egen kurs i nærmeste fordeling. Buss enheter På grunn av den unike buss strukturen kan enhetene som kontrollerer dørmiljøer etc. monteres i nærheten av det utstyr som skal tilkobles. De kan eksempelvis monteres på kabelbruer, over himling eller hvor det måtte være hensiktsmessig. Ved montering over himling og andre trange steder må det være enkelt å komme til enhetene i etterkant. Merking av himlingsplater er også fornuftig. Dørstyringsenhetene DCU605 og DCU601 blir normalt sett montert på innsiden av døren (sikker side). Kabler fra sluttstykker, kortleser, magnetkontakter etc. tilkobles denne. Det skal normalt sett ikke være nødvendig med egne koblingsbokser. I/O enheten IOU603 blir brukt til overvåking og reléstyring, og i mange tilfeller heisstyring. Enheten kan brukes til kontroll og/eller overvåking av inntil 8 dører eller alarmpunkter. Med tanke på kabling bør enheten plasseres sentralt i forhold til de punktene som skal tilknyttes for å minske kabelavstanden. I/O enheten blir også brukt til heisstyring i kombinasjon med en dørstyringsenhet. I disse tilfellene blir enhetene installert nær heisstyringen. Alt arbeid i forbindelse med heis er underlagt eget regelverk og skal kun utføres av, eller i samarbeid med autorisert personell. Integrert innbruddsalarm kan baseres på enheten DBC604. Adressebrikker monteres i hver detektor på buss ut fra denne. Enheten tilknyttes sentralens buss som andre enheter og kan ha inntil 30 detektorer tilkoblet. Vær oppmerksom på at DBC604 opptar to etterfølgende adresser på sentralens buss. Kabling Kablene føres inn i sentralen fra topp eller bunn og inn via føringsveiene. Det anbefales å bruke kanaler eller tilsvarende. Inne i sentralen finnes det strekkavlastere/ festepunkter for kabler. I buss enhetene føres kablene inn via svekkinger i membranen. For å sikre strekkavlastning må kablene festes forsvarlig før de går inn i enhetene. I sentralene er det avsatte egne tilkoblingspunkter for kabelskjerm. Hvis skjermet kabel benyttes, bør skjermen jordes på dette punkt i sentralenheten. Kabelskjerm skal kun tilkobles i sentralen, ikke i buss enhetene. Det skal benyttes PTS, cat.6, cat.7 eller kabel med tilsvarende egenskaper for all buss kommunikasjon i systemet. Spenningstilførsel kan trekkes i samme kabel om tilstrekkelig tverrsnitt kan opprettholdes. 4

5 Instruksjoner for tilkobling til Krone LSA-PLUS kontakter I Krone LSA-PLUS kontaktene kan det benyttes helkjernet eller flertrådet kabel. Maksimum 2 like ledere kan benyttes i hver klemme. Diameter ved benyttelse av kun én leder mm (AWG 26 20). Diameter ved 2 ledere i samme klemme mm (AWG 26 22). I en klemme hvor det har blitt benyttet en leder lik eller større enn 0.65, må det ikke benyttes ledere med mindre tverrsnitt senere. Nye tilkoblinger kan gjøres opptil 200 ganger i samme klemme. Bruk alltid spesialverktøy for Krone LSA-PLUS kontakter. Sjekkliste før installasjon påbegynnes Før installasjonen påbegynnes bør tegninger og beskrivelser leses nøye. Dokumentasjonen for Esmi Access systemet inneholder spesifikasjoner for alle enheter som utfyller plantegninger etc. Kontrollér arbeidets innhold og underleverandørers ansvarsforhold. Dette vil variere fra anlegg til anlegg. Sørg for at alle dør installasjoner er gjort skikkelig før uttesting påbegynnes. Dører som ikke går skikkelig igjen eller låser som ikke fungerer/ er testet vil gi feilmeldinger i systemet. Sentralenhetene har kurskort med sikringer (1 Ampere) for å gi buss enhetene egne utgående kurser. Sørg for god merking av alle enheter og kabling. Ved å gjøre en grundig jobb ved installasjon med tanke på dokumentasjon og merking, blir senere service og vedlikeholdsarbeider vesentlig enklere. Viktig ved oppstart Oppstart og programmering skal skje i henhold til egne manualer og instruksjoner. Oppstart av systemene skal kun utføres av Schneider Electric service personell eller en person spesielt opplært til dette av Schneider Electric. En pc som minimum kjører Windows 7 eller nyere Microsoft Professional versjon samt har Esmi Access server installert er nødvendig ved oppstart. ALLE enheter skal adresseres. Eget adressehjul finnes i sentralenheter, DCU605, IOU603, DBC604 osv. 5

6 SYSTEMOPPSETT OG KABELSTRUKTUR Eksempel på Esmi Access system struktur: Esmi Access systemets buss er oppdelt i to nivåer. Den består av AX600 buss sentraler i øvre og nedre nivå som hver håndterer sine egen system-buss. AX600 sentralene har en distribuert database, og overfører meldinger mellom system enhetene og serveren. Buss sentralene avgjør adgangsrettigheter til dørstyringsenheter i henhold til konfigurasjon og distribuert database. Maksimal kapasitet i systemet er overvåkede inn- og utganger konfigurert i buss enhetene. Maksimalt antall sentraler og andre enheter kan beregnes som følger: Systemet kan ha 16 Øvre buss AX600 sentraler Hver av disse kan ha tilknyttet 15 Nedre buss AX600/IX600 sentraler Øvre buss AX600 kan ha maks. 15 enheter på sin buss (DCU605, IOU603, DBC604 og/eller undersentraler) Nedre buss AX600 kan ha maks. 15 enheter på sin buss (DCU605, IOU603, DBC604, ikke undersentraler) Totalt antall nedre buss sentraler kan da være 240. Ganget med 15 enheter per sentral = enheter Hvilken som helst av server - øvre buss tilkoblingene kan benyttes til behandling av 15 undersentraler via TCP/IP data nettverk. 6

7 Kabel struktur mellom systemets enheter Kun en øvre buss sentral Eksempel på et lite system. Forbindelse mellom sentral og server er RS232 grensesnitt. Maksimal kabellengde er 15 meter. Alternativt kan en nettverksadapter benyttes opp i mot TCP/IP nettverk. Mellom sentral og dørstyringsenheter legges RS485 (maks meter) samt 24VDC (må dimensjoneres etter avstand). Her kan det benyttes parkabel eller separate kabler etter behov. Ved korte avstander kan eksempelvis Cat. 6 kabel benyttes, hvorav inntil 2 par kan benyttes til spenningsmating. Det er mest fornuftig å kable i stjerne slik skissen viser. Alternative kabelstrukturer kan benyttes om ønskelig. Viktig å merke seg at sentralene har egne sikringskurser til hver buss enhet. Se egen skisse for dobling av par. Flere sentraler i øvre buss Fra server kan det tilknyttes inntil 16 sentraler. Disse krever imidlertid egne kommunikasjonsporter på server. Dette er imidlertid kun nødvendig i større systemer. Alternativt kan nettverksadaptere benyttes opp i mot TCP/IP nettverk. En kommunikasjonslinje øvre - nedre buss kan ha felles alarmområder mellom sentralene. Denne funksjonaliteten er ikke mulig mellom de ulike kommunikasjonslinjene fra server. 7

8 Eksempel på system med en øvre buss sentral og en undersentral i nedre buss Her vises hvordan sentralene normalt kobles i system. Den første sentralen tilknyttes server og den neste sentralen tilknyttes utgående buss linje fra denne. Det er viktig å merke seg at når man tilknytter en undersentral så tar denne en adresse fra den øvre sentralen. Slik eksempelet her viser, er kun en undersentral tilknyttet og man har da 14 adresser tilgjengelige på øvre sentral for andre buss enheter. Eksempelet viser 4 andre enheter tilknyttet (14 4 = 10). Dvs. at øvre buss sentral har utvidelsesmuligheter for 10 nye enheter og/eller sentraler. Undersentralen har 4 enheter tilknyttet, og har da ledig kapasitet for inntil 11 buss enheter til. Kun ett undernivå er mulig. Utgående buss fra undersentral kan ikke benyttes til nytt nivå med sentraler. Hver buss enhet kables med separat kabel til sentral. Maksimalt antall enheter begrenses også av belastningen på sentralenhetens strømforsyning: AX600-4: Integrert strømforsyning 24V/2,5 Ampere AX600-8: Integrert strømforsyning 24V/5,0 Ampere AX600-16: Integrert strømforsyning 24V/10,0 Ampere Dobling av par Bruk ikke hele par til en polaritet. Koble slik skissen viser slik at kabelens par fortsatt er revolvert. 8

9 Intern kobling i og mellom sentralene Oversikt over sentralens tilkoblingspunkter. (tegningen viser en AX600/16 sentral) 1 Sabotasjebrakett mot vegg monteres med den øvre delen bøyd over bryterarmen. 2 Sabotasjebraketten er ved levering montert under sikringskortet. 3 Tilkoblingsklemmer for batteripakke. 4 Tilkoblingsklemmer for sabotasjesignal fra eksternt batteriskap. 5 Hvis øvre buss sentral: RS232 tilkoblingsklemmer mot server. 6 Hvis nedre buss sentral: RS485 tilkoblingsklemmer mot øvre buss sentral. 7 Driftspenning 24VDC til en eventuell Moxa Nport nettverksadapter. 8 Sikring 500mA for driftspenningsutgangen til en eventuell Moxa Nport nettverksadapter. 9 Tilkoblingsklemmer for buss til enheter (nedre buss sentraler, DCU605, IOU603, DBC604 osv.). 10 Driftspenningskurser 24VDC/1A til buss enhetene. 11 Programmerbare reléutganger (potensialfrie NO/C/NC). 0-7 i alle sentraler, 8-F kun i AX600/16. 9

10 Adressehjul på CT600 CPU-kort i AX600 og IX600 sentralenheter Adressehjul ADDR1 og ADDR2 ADDR1 benyttes til å angi AX600 sentralens plassering i systemet. ADDR2 benyttes til valg av hastighet mot server ved direkte tilkobling, eller adressering ved nedre buss ADDR1 Posisjon / Øvre buss ADDR1=0: AX600 sentralen er tilkoblet Esmikko server som en øvre buss sentral ADDR2 Posisjon / Øvre buss Hvis ADDR1= 0, sett ADDR2 til 0 eller 5. Dette angir kommunikasjonshastigheten mot server: 9600 baud / baud ADDR1 Posisjon / Nedre buss ADDR1=1: AX600 er tilkoblet en øvre buss sentral ADDR2 Posisjon / Nedre buss Hvis ADDR1=1, må ADDR2 settes til adresse 1 F (kan ikke være 0) Eksempel på kabling mellom sentraler og adressering Kabel mellom server og øvre buss sentral: Kommunikasjonen kan være direkte RS232 med kommunikasjonsport på server (maks. 15 meter), eller via en Moxa Nport nettverksadapter. 10

11 Kabling fra sentral til buss enheter Fortrinnsvis benyttes revolverte parkabler i systemet (f.eks. cat. 6a eller 7a). Hver buss enhet kables med separat kabel til sentral. På lengder over 100 meter anbefales det å benytte to par til 24V driftspenning. Maksimal total lengde på sentralenhetens utgående busskommunikasjon er meter. 11

12 KOBLINGSKJEMAER FOR BUSS ENHETENE DCU605: Dørstyringsenhet med 6 innganger og 4 utganger DCU605 er en dørstyringsenhet med utvidet kapasitet kontra forgjengeren DCU601. Enheten kommer i to utførelser: DCU605 for tilknytning til AX600 buss DCU605 IP for tilknytning til kundens data nettverk DCU605 IP krever egen lokal strømforsyning. Den kan ikke driftes via PoE i nettverket. 12

13 Prekonfigurasjon av DCU605 før tilkobling av spenning og kommunikasjon Hvis jumpere for reléutgang 1 står i posisjon 1: I hvile: Ved aktivt relé: NC = 24V+ NC = 24V+ C = NO = GND C = GND NO = GND Det anbefales å benytte potensialfri funksjon på utgangen ved å sette jumperne i posisjon 2. Spenning tilføres via en intern forbindelse til klemme C som anvist i skjema for dørmiljøer. De andre reléutgangene er potensialfrie med NC/NO funksjon tilgjengelig. 13

14 Tilkobling av kabel fra sentralenhet til bussbasert DCU605 Lederne i kabelen fra AX600 tilkobles klemmerekken øverst til høyre i enheten (1a til 6b). Dette er blindklemmer, og det legges derfor videre interne forbindelser i enheten til angitte klemmer. Tilkoblingene skal alltid utføres uten spenning på kabelen. Tilkobling av nettverk og lokal strømforsyning til DCU605 IP 14

15 Tilkobling av kortlesere og åpneknapp til DCU605 Lederne blå og lysebrun fra kortleser benyttes ikke, og skal derfor ikke tilkobles i DCU

16 Tilkobling av sluttstykke til DCU605 Status signal fra magnetkontakt i dørkarm Status signal fra mikrobryter i sluttstykke Tilkobling av Gnd leder til sluttstykke Tilkobling av 24V+ leder hvis rettvendt sluttstykke Tilkobling av 24V+ leder hvis omvendt sluttstykke Sett jumperne J7 J9 i potensialfri posisjon før tilkobling av spenning til enheten: Tilkobling av nødåpner til DCU605 ved løsning med omvendt sluttstykke: 16

17 Benyttelse av dobbeltbalanserte innganger 4-6 til detektorer Verdien på motstandene skal være 5,6 kω. Alternativt kan detektorene benyttes med NC funksjon uten motstander, men man vil da ikke ha skille mellom de ulike driftstilstandene til detektoren. 17

18 CT610: Tilkoblingskort for buss enheter Buss enhetene DCU601, IOU603 og DBC604 benytter samme kabinett og tilkoblingskort CT610. Hvis feil enhet er montert, kan da egenskapene enkelt endres ved å skifte det innkoblede prosessorkortet. Husk at dette må gjøres før enheten spenningsettes. Siden enhetene har ulike funksjoner på tilkoblingsklemmene kan man risikere at enheten og/eller eksterne tilkoblede komponenter skades. Skjemaet viser tilkobling av kabel med buss og 24VDC fra AX600 sentralenhet. Det anbefales å doble spenningstilførselen til buss enhetene som anvist. 18

19 DCU601: Dørstyringsenhet med 4 innganger og 2 utganger Skjemaet viser tilgjengelige tilkoblingsklemmer i enheten. Tilkobling av kortleser, åpneknapp og rettvendt sluttstykke Husk å adressere dørstyringsenheten DCU601 (SW2, på baksiden av det innpluggede kortet CT601) Blå leder fra kortleser benyttes ikke, og skal derfor ikke tilkobles i DCU601 19

20 Tilkobling av kortleser, åpneknapp og omvendt sluttstykke I dørmiljøer med omvendt (rømningssikkert) sluttstykke må det monteres et eget relékort i DCU601. Ut fra dette kortet har man i tillegg en ekstra potensialfri utgang som følger styring av lås. Med dette kortet i bruk har man altså 3 tilgjengelige utganger fra reléutgang 1. Husk å adressere dørstyringsenheten DCU601 (SW2, på baksiden av det innpluggede kortet CT601) Blå leder fra kortleser benyttes ikke, og skal derfor ikke tilkobles i DCU601 20

21 Tilkobling av to kortlesere Til DCU601 kan det tilknyttes to kortlesere; en på hver side av dørmiljøet. Innvendig benyttes gjerne en kortleser uten tastatur. Husk å adressere dørstyringsenheten DCU601 (SW2, på baksiden av det innpluggede kortet CT601) KORTLESER Rp15 INNE KORTLESER RPK40 UTE GUL BRUN GRØNN RØD ORG HVIT SORT GUL BRUN GRØNN RØD ORG HVIT SORT J1 X10 24V 24V 24V GND GND GND X7 X9 X6 X8: X7: X6: 24 V GND X8: X5 X4 J2 CT 610 X7: X6: X8: X7: X6: X3 X2 3NO 3C 3NC 4N0 4C 4NC 1NO 1C 1NC 2NO 2C 2NC X1 J3 J4 CT601 CT603 CT ser0 Blå leder fra kortleserne benyttes ikke, og skal derfor ikke tilkobles i DCU601 21

22 Dør med motorisert lås Når det benyttes motorisert lås vil denne være tilkoblet en egen ekstern styringsenhet. Adgangskontrollsystemet gir åpnesignal til denne, og mottar status signaler tilbake om dørmiljøets tilstand. Denne type lås benyttes gjerne som ett tillegg til et elektrisk sluttstykke, og aktiveres normalt sett i forbindelse med integrert innbruddsalarm. Husk å adressere dørstyringsenheten DCU601 (SW2, på baksiden av det innpluggede kortet CT601) Fra mikrobryter i låskasse eller potensialfritt signal fra styringsenhet for motorlås (Status, reil) Fra magnetkontakt i karm eller potensialfritt signal fra styringsenhet for motorlås (Status, dørblad) Til inngang for utpasseringsbryter i styringsenhet for motorlås J1 X10 24V 24V 24V GND GND GND X7 X9 X6 X8: X7: X6: 24 V GND X8: X5 X4 J2 CT 610 X7: X6: X8: X7: X6: X3 X2 3NO 3C 3NC 4N0 4C 4NC 1NO 1C 1NC 2NO 2C 2NC X1 J3 J4 CT601 CT603 CT ser0 Ekstern spenning må ikke tilføres inngangene i enheten. Kun potensialfrie signaler kan benyttes. 22

23 Benyttelse av inngang 4 til innbruddsdetektor Om detektor ønskes tilkoblet dørstyringsenheten DCU601 kan denne tilkobles inngang 4 som vist under. Dette oppsettet er dobbelt balansert med 5,6 kω motstander, alternativt kan koblingen være ubalansert (NC). J4 på det innpluggede kortet CT601 må laskes for å benytte dobbeltbalansering på inngang 4. DOBBELT BALANSERT DETEKTOR 12VDC DRIFTSPENNING ALARM SAB J1 X10 24V 24V 24V GND GND GND X7 X9 X6 X8: X7: X6: 24 V GND X8: X5 X4 J2 CT 610 X7: X6: X8: X7: X6: X3 X2 1NO 1C 1NC 2NO 2C 2NC X1 J3 J4 CT601 CT603 CT604 J7 J5 J6 Hvis overvåking av manuell rømningsenhet benyttes, er det ingen ledige innganger i DCU601. Det bør da benyttes en dørstyringsenhet type DCU605 som har flere innganger til benyttelse. 23

24 DBC604: Modul for bussbaserte detektorer Skjemaet viser tilgjengelige tilkoblingsklemmer i enheten. Kapasitet og begrensninger Til en detektor modul kan det tilkobles inntil adresserte 30 detektorer. Detektor bussen må ikke overstige 300 meter, og hver gren har en rekkevidde på maks. 100 meter. Avgreininger inntil 10 meter er tillatt så fremt maksimal grense for grenen ivaretas. Buss og spenning videreføres parallelt mellom detektorene på hver gren. Det anbefales å benytte to par til detektorenes driftspenning (maksimalt strømtrekk 420 ma). Ingen returkabel er nødvendig fra siste detektor på grenen. Hver detektor må ha sin unike adresse. Adressebrikkene er prenummererte fra 1 til 30. Enheten opptar 2 etterfølgende adresser fra tilknyttet sentralenhet (enhetens adresse + neste). Sløyfen/ enheten må testes/ idriftsettes med lokket på. Hvis lokket fjernes vil det oppstå sabotasjemelding fra enheten. Struktur på detektor buss Tegningen beskriver detektor bussens struktur. 24

25 Tilkobling av detektor buss og driftspenning til detektorer Tilkobling av detektor til DBC604 buss Dette er kun et eksempel på tilkobling av en detektor til DBC604 bussen. Klemmemerking og tilgjengelige klemmer vil variere mellom ulike detektortyper og produsenter. Vennligst referer til installasjonsmanualen som medfølger detektoren for korrekt tilkobling. 25

26 Prinsipper for tilkobling av adressebrikke Hver brikke har en unik adresse i området Adressen er påstemplet brikkens kretskort. + Adressebrikkens blå leder tilkobles alarm reléet, til samme klemme som buss -. Hvit leder tilkobles den andre siden av alarm reléet (normalt lukket, NC funksjon). Gul leder tilkobles den ene siden av sabotasje reléet. Buss+ tilkobles den andre siden av sabotasje reléet, evt. i serie med et anti-mask relé. Detektoren i normal hviletilstand: Blå og hvit leder fra adressebrikken ligger i slutning gjennom detektorens alarmrelé (NC). Adressebrikkens gule leder ligger i slutning med lederen buss+ fra DBC604 gjennom sabotasje reléet, eventuelt også i serie med et anti-mask relé. Detektoren i alarmtilstand: Detektorens alarmrelé åpner, og skaper da et brudd i kretsen mellom adressebrikkens blå og hvite leder. Detektoren i sabotasjetilstand: Sabotasje- eller anti-mask reléet åpnes, og skaper da et brudd i kretsen mellom buss+ og adressebrikkens gule leder. Systemet mister da kontakt med adressebrikken. 26

27 CIE602: Betjeningspanel for alarm Skjemaet viser tilkobling av spenningstilførsel og buss. For å komme til Krone LSA-PLUS kontaktene må kortleseren som dekker disse demonteres. Husk å adressere enheten: Panelets funksjon må angis med S1: (S2, på displaykort montert i bakkant av frontplaten) 5 = Betjeningspanel for alarm 27

28 HEIS: Kombinasjon av dørstyringsenhet DCU601 og IOU603 Kun DCU601 dørstyringsenhet: 2 etasjenivåer mulig DCU stk. IOU603: 10 etasjenivåer mulig DCU stk. IOU603: 16 etasjenivåer mulig Enhet Tilkobling Funksjon ved heisstyring DCU601 Relé utgang 1 1. Etasjenivå DCU601 Relé utgang 2 2. Etasjenivå 1. IOU603 Relé utgang 1 3. Etasjenivå 1. IOU603 Relé utgang 2 4. Etasjenivå 1. IOU603 Relé utgang 3 5. Etasjenivå 1. IOU603 Relé utgang 4 6. Etasjenivå 1. IOU603 Relé utgang 5 7. Etasjenivå 1. IOU603 Relé utgang 6 8. Etasjenivå 1. IOU603 Relé utgang 7 9. Etasjenivå 1. IOU603 Relé utgang Etasjenivå 2. IOU603 Relé utgang Etasjenivå 2. IOU603 Relé utgang Etasjenivå 2. IOU603 Relé utgang Etasjenivå 2. IOU603 Relé utgang Etasjenivå 2. IOU603 Relé utgang Etasjenivå 2. IOU603 Relé utgang Etasjenivå 2. IOU603 Relé utgang 7 Kan ikke benyttes! 2. IOU603 Relé utgang 8 Kan ikke benyttes! Kortleser tilkobles på normalt vis i DCU601 slik det er beskrevet i egne skjemaer. Mest hensiktsmessig kablingsstruktur er å montere enhetene i umiddelbar nærhet av heisstyringen. Driftspenning og buss kan parallellkobles mellom enhetene, da det ikke er noen utgangsbelastning på noen av dem. Man behøver derfor ikke en kabel til hver enkelt enhet fra AX600 sentralen. Skjermet føringskabel til heisstol må ha 7 ledere tilgjengelig for tilkobling av kortleser. Husk korrekt plassering av jumperne på enhetenes bakplate for å gi potensialfritt utgangsignal på relé 1: Korrekt jumper posisjon i DCU601 og IOU603 Korrekt jumper posisjon i DCU605 Husk å adressere enhetene (SW2, på baksiden av det prosessorkortene). Adressene må følge etter hverandre: 1. adresse DCU601, deretter evt. 2. og 3. adresse IOU

29 RANGER: Håndsenderløsning i kombinasjon med dørstyringsenhet Rangers mottaker driftes og kommuniserer med en dørstyringsenhet på lik linje med kortlesere i standard dørmiljøer. Ranger har ikke diode indikeringer, så kun spenning og kommunikasjonsledere er nødvendige mellom enhetene. Håndsenderne har to knapper. Dette muliggjør funksjon mot to porter/dører tilknyttet en Ranger + to dørstyringsenheter. Ranger tilkobles da dørstyringsenhet nr. 2 med kun kommunikasjon via BD0 og BD1. Husk å adressere dørstyringsenhetene (SW2, på baksiden av prosessorkortene). 29

30 Justering av rekkevidde på Ranger mottakeren I noen tilfeller kan det være nødvendig å justere mottaker enhetens rekkevidde. Dette kan være hvis kunden ønsker lenger rekkevidde, eller hvis det er flere mottakere i nærområdet som gjør at signalet fra håndsenderen kan registreres av flere mottakere samtidig. I disse tilfellene må rekkevidden reduseres. Rangeren har et hjul hvor rekkevidden kan justeres med en tynn skrutrekker: Registrering av håndsendere opp i mot mottaker enheten Håndsenderne må klikkes to ganger innenfor Rangers mottakerområde. Dette gjør at de krypterte kodene synkroniseres mellom sender mottaker. Hvis en håndsender trykkes mer enn fem ganger utenfor mottakerens område, vil enhetene komme ut av synkronisering. For å gjenopprette synkroniseringen må håndsenderen på nytt klikkes to ganger innenfor mottakerområdet. 30

31 EKSEMPLER PÅ KOBLING AV ULIKE DØRMILJØER TIL DCU605 31

32 Dør med skåtefløy Dørstyringsenhet type DCU605 må benyttes. A Sluttstykke (daglås) B Hakereil lås (nattlås) C Magnet lås (åpner ved brann) D Automatikk Beskrivelse av tilkoblingene på neste side 32

33 Inngang for magnetkontakt i karm (normalt lukket) Status for dør åpen/lukket 1 Inngang for mikrobryter i sluttstykke (normalt lukket) Status reil inne/ute (ulåst/låst) 1 Inngang for åpneknapp (normalt åpen) 2 Inngang for overvåking av KAC rømningsbeslag (normalt lukket) 1 Inngang for motorlåsens hakereil (normalt lukket) Status reil inne/ute (ulåst/låst) 1 Inngang for magnetlås på skåtefløy (normalt lukket) Status ulåst/låst 3 Utgang for +24V til KAC rømningsbeslag 1 Utgang for Gnd tilførsel til magnetlås 1 Utgang for Gnd tilførsel til sluttstykke 1 Utgang for styring av åpnesignal til motorlås (normalt åpen) 4 Returleder fra KAC rømningsbeslag +24V for tilførsel til magnetlås 1 Utgang for +24V tilførsel til magnetlås 5 Utgang for deaktivering av dørautomatikk når døren er låst 4 Returleder fra KAC rømningsbeslag +24V for tilførsel til sluttstykke 1 Utgang for +24V tilførsel til sluttstykke 1 Jumper innstillinger som må settes på DCU605s bakplate før spenning tilkobles 1 Denne kabelen leveres i mange tilfeller av lås og beslag, og lederfargene vil da kunne avvike. 2 På egen relé utgang i KAC rømningsbeslag, adskilt fra +24V som skal tilkobles den andre relé utgangen 3 Kobles parallelt til relé utgang klemme C for +24V i KAC rømningsbeslag 4 Kobles parallelt til relé utgang klemme NC for +24V i KAC rømningsbeslag 5 Avhengig av modell på dørautomatikk skal signalet være normalt åpen eller normalt lukket. 1 Kontroller med leverandør av dørautomatikken på anlegget. Til åpning av dør med automatikk benyttes albuebrytere. Disse skal være direkte tilkoblet dørautomatikk, og skal ikke føres inn i DCU

34 Assa Abloy EL590 - Dør med skåteføy A B C Lås EL590 Magnet lås Automatikk Beskrivelse av tilkoblingene på neste side 34

35 Inngang for magnetkontakt i karm (normalt lukket) Status for dør åpen/lukket 1 Inngang for mikrobryter i sluttstykke (normalt lukket) Status reil inne/ute (ulåst/låst) 1 Inngang for åpneknapp (normalt åpen) 2 Inngang for overvåking av KAC rømningsbeslag (normalt lukket) 1 Inngang for magnetlås på skåtefløy (normalt lukket) Status ulåst/låst 3 Utgang for +24V til KAC rømningsbeslag 1 Lask mellom GND og RELAY1/C 1 Utgang for Gnd tilførsel til magnetlås 1 Utgang for Gnd tilførsel til EL590 4 Returleder fra KAC rømningsbeslag +24V for tilførsel til EL590 1 Utgang for +24V tilførsel til EL590 4 Returleder fra KAC rømningsbeslag +24V for tilførsel til magnetlås 1 Utgang for +24V tilførsel til magnetlås 5 Utgang for deaktivering av dørautomatikk når døren er låst 4 Returleder fra KAC rømningsbeslag +24V for tilførsel til sluttstykke 1 Utgang for GND tilførsel for styring av falle, EL590 1 Jumper innstillinger som må settes på DCU605s bakplate før spenning tilkobles 1 Denne kabelen leveres i mange tilfeller av lås og beslag, og lederfargene vil da kunne avvike. 2 På egen relé utgang i KAC rømningsbeslag, adskilt fra +24V som skal tilkobles den andre relé utgangen 3 Kobles parallelt til relé utgang klemme C for +24V i KAC rømningsbeslag 4 Kobles parallelt til relé utgang klemme NC for +24V i KAC rømningsbeslag 5 Avhengig av modell på dørautomatikk skal signalet være normalt åpen eller normalt lukket. 1 Kontroller med leverandør av dørautomatikken på anlegget. Til åpning av dør med automatikk benyttes albuebrytere. Disse skal være direkte tilkoblet dørautomatikk, og skal ikke føres inn i DCU

36 OVERSIKT OVER STANDARD ENHETER OG KOMPONENTER Varenummer Betegnelse Beskrivelse AX600-4 Sentral Kapasitet 2.5 A - 4 buss enheter AX600-8 Sentral Kapasitet 5 A - 8 buss enheter AX Sentral Kapasitet 10 A - 15 buss enheter. Krever batteriskap FX/AX/IX BAT Batteriskap. Kapasitet 4 stk 17Ah batterier SAB-BAT Sabotasjebryter for batteriskap Batteri 12 Ah Batteri for AX batterier kreves Batteri 17Ah Batteri for AX600-8 og AX AX600-8: 2 batterier. AX600-16: 4 batterier A DCU605 IP Dørstyringsenhet med IP adapter for dørmiljø med kortleser. 4 utganger/6 innganger B DCU605 Samme som over, men uten IP adapter for tilknytning til AX600 sentralenhet BF VAC / 24VDC Strømforsyning. Lokal 1.0 Ampere strømforsyning for DCU605 IP Batteri 3.2 Ah Batteri for BF batterier kreves EXIT Åpneknapp for benyttelse innvendig ved dørmiljø med kortleser kun på én side MCP G Nødåpner med dobbelt potensialfri kontakt for åpning av dører og tilkobling til alarm RPK40SE MultiClass kortleser med tastatur. 3 m ledning IP55. Støtter: W27, Mifare CSN, iclass RP10SE Kortleser uten tastatur. 3 m ledning IP55. Støtter: W27, Mifare CSN, iclass MTPAD-M Kortleser for Mifare CSN uten tastatur. 3 meter kabel IP IOU603 I/O enhet for dørmiljø uten kortleser/ annen overvåking/styring. 8 ut- og 8 innganger RG600 24V/12V regulator for benyttelse med 12V utstyr tilkoblet IOU DBC604 Detektor modul for tilkobling av adressert detektor-buss. Kapasitet 30 detektorer Adresse 1-10 Adressebrikker for detektor-buss tilknyttet DBC Adresse Adressebrikker for detektor-buss tilknyttet DBC Adresse Adressebrikker for detektor-buss tilknyttet DBC Sonos hvit Innesirene med inntil 106 db lydtrykk. To toner for utløst alarm/forvarsel SireneAlto Innesirene med sabotasjeovervåking, FG Grad 3. Lydtrykk 115 db. Obs! 12V driftspenning SIR-11 Utesirene med sabotasjeovervåking. Lydtrykk 114 db. Obs! 12V driftspenning CIE602 iclass Betjeningspanel for integrert innbruddsalarm. Innebygget kortleser for kortteknologi iclass Nport 5110 Nettverksadapter med D-SUB RS232 port for tilknytning av AX600 til TCP/IP nettverk D-SUB Kabel for direkte tilkobling av Nport 5110 til sentralenhet AX600 hovedkort Esmi Access Lite Server program: Lisens for 2 sentralenheter kortbrukere - 2 samtidige klientbrukere Esmi Access Server Server program: Lisens for 20 sentralenheter kortbrukere - 2 samtidige klientbrukere iclass iso Adgangskort med iclass teknologi. Klargjort for kortproduksjon Esmi Access BCU Lisensutvidelse for 1 stk. ekstra sentralenhet Esmi Access klient Lisensutvidelse for 1 stk. ekstra klientbruker PC PC med 23'' skjerm og Windows 7 Pro tilpasset benyttelse som Esmi Access server/klient 36

37 KURSFORTEGNELSE AX600 SENTRALENHET Sentralens adresse Buss enhetens adresse Tilkoblet 24V kurs i sentral Beskrivelse (Eksempel: 1.etasje - Dør 101 Hovedinngang) 1 Kort 1 - Kurs 1 (Fra venstre) 2 Kort 1 - Kurs 2 (Fra venstre) 3 Kort 1 - Kurs 3 (Fra venstre) 4 Kort 1 - Kurs 4 (Fra venstre) 5 Kort 1 - Kurs 5 (Fra venstre) 6 Kort 1 - Kurs 6 (Fra venstre) 7 Kort 1 - Kurs 7 (Fra venstre) 8 Kort 1 - Kurs 8 (Fra venstre) 9 Kort 2 - Kurs 1 (Fra venstre) A B C D E F Signalgivere (Sirener) Kort 2 - Kurs 2 (Fra venstre) Kort 2 - Kurs 3 (Fra venstre) Kort 2 - Kurs 4 (Fra venstre) Kort 2 - Kurs 5 (Fra venstre) Kort 2 - Kurs 6 (Fra venstre) Kort 2 - Kurs 7 (Fra venstre) Kort 2 - Kurs 8 (Fra venstre) Hvis dette er en øvre buss sentral med undersentraler, må hver av disse tildeles en ledig adresse. Undersentralene skal ikke tilføres 24 VDC fra denne sentralen, kun buss kommunikasjon. 37

38 RELÉ OVERSIKT AX600 SENTRALENHET Sentralens adresse Kort 1 Utgang 1 Utgang 2 Utgang 3 Utgang 4 Utgang 5 Utgang 6 Utgang 7 Utgang 8 Kobling NO NC Funksjon/beskrivelse Kort 2 Utgang 1 Utgang 2 Utgang 3 Utgang 4 Utgang 5 Utgang 6 Utgang 7 Utgang 8 Kobling NO NC Funksjon/beskrivelse 38

39 EGNE NOTATER

40 Schneider Electric Sandstuveien 68, N-0680 OSLO Tlf: Esmikko Quick guide for installasjon - Utgave Utgave 1 28

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

EKSEMPELSAMLING. R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

EKSEMPELSAMLING. R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG EKSEMPELSAMLING R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG INNLEDNING...............................3 1 PRINSIPPSKISSER 1.1 R-CARD 5000 med M5 MEGA og ELS..............4 5 1.2 Adgangskontrollsystemer..........................6

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

PHONO*elektro-akustikk as

PHONO*elektro-akustikk as PHONO*elektro-akustikk as Prosjekterings og installasjonsveiledning 2-leder SCS-BUS dørtelefonsystemer med bilde Mulighet for stereo multiroms bakgunnsmusikk integrert i samme kabel. Revisjon 5, oppdatert

Detaljer

PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring.

PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring. PHONO*elektro-akustikk as MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring. PHONO*elektro-akustikk as Post: Pb. 1020 Hoff / 0218 OSLO Besøk: Hoff terrasse

Detaljer

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011 Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 Oslo Tel: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC 8 Manual Revisjon 4 September 2011 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Systembeskrivelse Bravida Integra

Systembeskrivelse Bravida Integra The Home of Bravida Integra Systembeskrivelse Bravida Integra 1 Generelt om Bravida Integra... 2 2 Systemets komponenter... 2 3 Adgangskort... 6 4 Kommunikasjon mellom PC/server og C-node... 7 5 Programvare,

Detaljer

Installasjonsmanual for Noby 65

Installasjonsmanual for Noby 65 Noby kombialarm for boliger Installasjonsmanual for Noby 65 alarmsentral for vann, brann og innbrudd (Versjon 65/6 - sw 6504) Innholdsfortegnelse: Generell beskrivelse... Side 2 Oversikt over inn/utganger

Detaljer

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Økt sikkerhet og fleksibilitet uten nøkler Med et adgangskontrollsystem fra RCO, kan du fjerne nøklene helt. En brikke eller et kort erstatter nemlig

Detaljer

Systembeskrivelse Bravida Integra

Systembeskrivelse Bravida Integra The Home of Bravida Integra Systembeskrivelse Bravida Integra 1 Generelt om Bravida Integra... 2 2 Systemets komponenter... 2 3 Adgangskort... 6 4 Kommunikasjon mellom PC/server og C-node... 7 5 Programvare,

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER GSM-REX TRÅDLØS GSM ALARMSENDER OG STYRINGSENHET med ekstra terminaler V 25 GSM-REX 2. Art. nr: 07.630/ V 19 Holars AS Korr: 13.11.07 Side 1 (41) GSM-REX. 1 GSM-REX SOM STRØMSTYRINGSENHET 3 1.1 MONTERING

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810 Installasjonsmanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MIOASIS0810

Detaljer

Installasjonshåndboka brannalarm utg. 6 - inneholder produktinformasjon kun for det norske markedet

Installasjonshåndboka brannalarm utg. 6 - inneholder produktinformasjon kun for det norske markedet Installasjonshåndboka brannalarm utg. 6 - inneholder produktinformasjon kun for det norske markedet Generelle installasjonsregler IQ8Quad (adresserbart) Talevarsling BSX 100 og ECO1000 detektorer (konvensjonelt)

Detaljer

The Home of Bravida Integra Systembeskrivelse Bravida Integra

The Home of Bravida Integra Systembeskrivelse Bravida Integra The Home of Bravida Integra Systembeskrivelse Bravida Integra 1 Generelt om Bravida Integra... 2 2 Systemets komponenter... 2 3 Adgangskort... 6 4 Kommunikasjon mellom PC/server og C-node... 7 5 Programvare,

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

FX komponenter 200 serie

FX komponenter 200 serie Installasjonsmanual FX komponenter serie Brann 9/8 65539 NO/ INSTALLASJON MANUAL FOR KOMPONENTER Intelligent / adresserbare komponenter serien Innhold GENERELLE INSTRUKSJONER... 3. KOMPONENT INSTALLASJON...

Detaljer

BioStar 1.35 Administrator Guide Norsk

BioStar 1.35 Administrator Guide Norsk BioStar 1.35 Administrator Guide Norsk Innholdsfortegnelse Om BioStar Systemet... 1 1.1 Logisk konfigurasjon... 3 1.2 Funksjoner for adgangskontroll... 5 1.2.1 Brukerautentisering... 5 1.2.2 Brukeradministrasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

ARX. Få ditt anlegg installert av en autorisert ARX-forhandler med lokal kompetanse. Vi har forhandlere over hele landet.

ARX. Få ditt anlegg installert av en autorisert ARX-forhandler med lokal kompetanse. Vi har forhandlere over hele landet. Få ditt anlegg installert av en autorisert ARX-forhandler med lokal kompetanse. Vi har forhandlere over hele landet. En ytterdør skal tilfredsstille mange krav og ønskede funksjoner. TrioVing a.s Moss,

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Bewacard BC640. Teknisk håndbok Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel

Detaljer