[Installasjonsmanual] Esmi Access. Sikkerhetssystem. Quick Guide for installasjon v2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[Installasjonsmanual] Esmi Access. Sikkerhetssystem. Quick Guide for installasjon. 2014 v2"

Transkript

1 [Installasjonsmanual] Esmi Access Sikkerhetssystem Quick Guide for installasjon 2014 v2

2 2

3 Innhold Generell informasjon... 4 Installasjon og kabling...4 Instruksjoner for tilkobling til Krone LSA-PLUS kontakter...5 Sjekkliste før installasjon påbegynnes...5 Viktig ved oppstart...5 Systemoppsett og kabelstruktur... 6 Kabel struktur mellom systemets enheter...7 Kun en øvre buss sentral...7 Flere sentraler i øvre buss...7 Eksempel på system med en øvre buss sentral og en undersentral i nedre buss...8 Dobling av par...8 Intern kobling i og mellom sentralene...9 Adressehjul på CT600 CPU-kort i AX600 og IX600 sentralenheter...10 Eksempel på kabling mellom sentraler og adressering...10 Kabling fra sentral til buss enheter...11 Koblingskjemaer for buss enhetene DCU605: Dørstyringsenhet med 6 innganger og 4 utganger...12 Prekonfigurasjon av DCU605 før tilkobling av spenning og kommunikasjon...13 Tilkobling av kabel fra sentralenhet til bussbasert DCU Tilkobling av nettverk og lokal strømforsyning til DCU605 IP...14 Tilkobling av kortlesere og åpneknapp til DCU Tilkobling av sluttstykke til DCU Benyttelse av dobbeltbalanserte innganger 4-6 til detektorer...17 CT610: Tilkoblingskort for buss enheter...18 DCU601: Dørstyringsenhet med 4 innganger og 2 utganger...19 Tilkobling av kortleser, åpneknapp og rettvendt sluttstykke...19 Tilkobling av kortleser, åpneknapp og omvendt sluttstykke...20 Tilkobling av to kortlesere...21 Dør med motorisert lås...22 Benyttelse av inngang 4 til innbruddsdetektor...23 DBC604: Modul for bussbaserte detektorer...24 Kapasitet og begrensninger...24 Struktur på detektor buss...24 Tilkobling av detektor buss og driftspenning til detektorer...25 Tilkobling av detektor til DBC604 buss...25 Prinsipper for tilkobling av adressebrikke...26 CIE602: Betjeningspanel for alarm...27 HEIS: Kombinasjon av dørstyringsenhet DCU601 og IOU RANGER: Håndsenderløsning i kombinasjon med dørstyringsenhet...29 Justering av rekkevidde på Ranger mottakeren...30 Registrering av håndsendere opp i mot mottaker enheten...30 Eksempler på kobling av ulike dørmiljøer til DCU Dør med skåtefløy...32 Assa Abloy EL590 - Dør med skåteføy...34 Oversikt over standard enheter og komponenter Kursfortegnelse AX600 sentralenhet Relé oversikt AX600 sentralenhet Egne notater

4 GENERELL INFORMASJON Esmi Access passer til alt fra små til store installasjoner. I tillegg til adgangskontroll kan Esmi Access benyttes til eksempelvis kantinedebitering og innbruddsalarm. Installasjon og kabling Sentraler Sentralene plasseres normalt sett i svakstrømsrom avsatt for tele utstyr etc. Sørg for god luftgjennomstrømning i rommet og at temperaturen holdes innenfor det som er spesifisert for utstyret. Primær strømforsyning hentes fra egen kurs i nærmeste fordeling. Buss enheter På grunn av den unike buss strukturen kan enhetene som kontrollerer dørmiljøer etc. monteres i nærheten av det utstyr som skal tilkobles. De kan eksempelvis monteres på kabelbruer, over himling eller hvor det måtte være hensiktsmessig. Ved montering over himling og andre trange steder må det være enkelt å komme til enhetene i etterkant. Merking av himlingsplater er også fornuftig. Dørstyringsenhetene DCU605 og DCU601 blir normalt sett montert på innsiden av døren (sikker side). Kabler fra sluttstykker, kortleser, magnetkontakter etc. tilkobles denne. Det skal normalt sett ikke være nødvendig med egne koblingsbokser. I/O enheten IOU603 blir brukt til overvåking og reléstyring, og i mange tilfeller heisstyring. Enheten kan brukes til kontroll og/eller overvåking av inntil 8 dører eller alarmpunkter. Med tanke på kabling bør enheten plasseres sentralt i forhold til de punktene som skal tilknyttes for å minske kabelavstanden. I/O enheten blir også brukt til heisstyring i kombinasjon med en dørstyringsenhet. I disse tilfellene blir enhetene installert nær heisstyringen. Alt arbeid i forbindelse med heis er underlagt eget regelverk og skal kun utføres av, eller i samarbeid med autorisert personell. Integrert innbruddsalarm kan baseres på enheten DBC604. Adressebrikker monteres i hver detektor på buss ut fra denne. Enheten tilknyttes sentralens buss som andre enheter og kan ha inntil 30 detektorer tilkoblet. Vær oppmerksom på at DBC604 opptar to etterfølgende adresser på sentralens buss. Kabling Kablene føres inn i sentralen fra topp eller bunn og inn via føringsveiene. Det anbefales å bruke kanaler eller tilsvarende. Inne i sentralen finnes det strekkavlastere/ festepunkter for kabler. I buss enhetene føres kablene inn via svekkinger i membranen. For å sikre strekkavlastning må kablene festes forsvarlig før de går inn i enhetene. I sentralene er det avsatte egne tilkoblingspunkter for kabelskjerm. Hvis skjermet kabel benyttes, bør skjermen jordes på dette punkt i sentralenheten. Kabelskjerm skal kun tilkobles i sentralen, ikke i buss enhetene. Det skal benyttes PTS, cat.6, cat.7 eller kabel med tilsvarende egenskaper for all buss kommunikasjon i systemet. Spenningstilførsel kan trekkes i samme kabel om tilstrekkelig tverrsnitt kan opprettholdes. 4

5 Instruksjoner for tilkobling til Krone LSA-PLUS kontakter I Krone LSA-PLUS kontaktene kan det benyttes helkjernet eller flertrådet kabel. Maksimum 2 like ledere kan benyttes i hver klemme. Diameter ved benyttelse av kun én leder mm (AWG 26 20). Diameter ved 2 ledere i samme klemme mm (AWG 26 22). I en klemme hvor det har blitt benyttet en leder lik eller større enn 0.65, må det ikke benyttes ledere med mindre tverrsnitt senere. Nye tilkoblinger kan gjøres opptil 200 ganger i samme klemme. Bruk alltid spesialverktøy for Krone LSA-PLUS kontakter. Sjekkliste før installasjon påbegynnes Før installasjonen påbegynnes bør tegninger og beskrivelser leses nøye. Dokumentasjonen for Esmi Access systemet inneholder spesifikasjoner for alle enheter som utfyller plantegninger etc. Kontrollér arbeidets innhold og underleverandørers ansvarsforhold. Dette vil variere fra anlegg til anlegg. Sørg for at alle dør installasjoner er gjort skikkelig før uttesting påbegynnes. Dører som ikke går skikkelig igjen eller låser som ikke fungerer/ er testet vil gi feilmeldinger i systemet. Sentralenhetene har kurskort med sikringer (1 Ampere) for å gi buss enhetene egne utgående kurser. Sørg for god merking av alle enheter og kabling. Ved å gjøre en grundig jobb ved installasjon med tanke på dokumentasjon og merking, blir senere service og vedlikeholdsarbeider vesentlig enklere. Viktig ved oppstart Oppstart og programmering skal skje i henhold til egne manualer og instruksjoner. Oppstart av systemene skal kun utføres av Schneider Electric service personell eller en person spesielt opplært til dette av Schneider Electric. En pc som minimum kjører Windows 7 eller nyere Microsoft Professional versjon samt har Esmi Access server installert er nødvendig ved oppstart. ALLE enheter skal adresseres. Eget adressehjul finnes i sentralenheter, DCU605, IOU603, DBC604 osv. 5

6 SYSTEMOPPSETT OG KABELSTRUKTUR Eksempel på Esmi Access system struktur: Esmi Access systemets buss er oppdelt i to nivåer. Den består av AX600 buss sentraler i øvre og nedre nivå som hver håndterer sine egen system-buss. AX600 sentralene har en distribuert database, og overfører meldinger mellom system enhetene og serveren. Buss sentralene avgjør adgangsrettigheter til dørstyringsenheter i henhold til konfigurasjon og distribuert database. Maksimal kapasitet i systemet er overvåkede inn- og utganger konfigurert i buss enhetene. Maksimalt antall sentraler og andre enheter kan beregnes som følger: Systemet kan ha 16 Øvre buss AX600 sentraler Hver av disse kan ha tilknyttet 15 Nedre buss AX600/IX600 sentraler Øvre buss AX600 kan ha maks. 15 enheter på sin buss (DCU605, IOU603, DBC604 og/eller undersentraler) Nedre buss AX600 kan ha maks. 15 enheter på sin buss (DCU605, IOU603, DBC604, ikke undersentraler) Totalt antall nedre buss sentraler kan da være 240. Ganget med 15 enheter per sentral = enheter Hvilken som helst av server - øvre buss tilkoblingene kan benyttes til behandling av 15 undersentraler via TCP/IP data nettverk. 6

7 Kabel struktur mellom systemets enheter Kun en øvre buss sentral Eksempel på et lite system. Forbindelse mellom sentral og server er RS232 grensesnitt. Maksimal kabellengde er 15 meter. Alternativt kan en nettverksadapter benyttes opp i mot TCP/IP nettverk. Mellom sentral og dørstyringsenheter legges RS485 (maks meter) samt 24VDC (må dimensjoneres etter avstand). Her kan det benyttes parkabel eller separate kabler etter behov. Ved korte avstander kan eksempelvis Cat. 6 kabel benyttes, hvorav inntil 2 par kan benyttes til spenningsmating. Det er mest fornuftig å kable i stjerne slik skissen viser. Alternative kabelstrukturer kan benyttes om ønskelig. Viktig å merke seg at sentralene har egne sikringskurser til hver buss enhet. Se egen skisse for dobling av par. Flere sentraler i øvre buss Fra server kan det tilknyttes inntil 16 sentraler. Disse krever imidlertid egne kommunikasjonsporter på server. Dette er imidlertid kun nødvendig i større systemer. Alternativt kan nettverksadaptere benyttes opp i mot TCP/IP nettverk. En kommunikasjonslinje øvre - nedre buss kan ha felles alarmområder mellom sentralene. Denne funksjonaliteten er ikke mulig mellom de ulike kommunikasjonslinjene fra server. 7

8 Eksempel på system med en øvre buss sentral og en undersentral i nedre buss Her vises hvordan sentralene normalt kobles i system. Den første sentralen tilknyttes server og den neste sentralen tilknyttes utgående buss linje fra denne. Det er viktig å merke seg at når man tilknytter en undersentral så tar denne en adresse fra den øvre sentralen. Slik eksempelet her viser, er kun en undersentral tilknyttet og man har da 14 adresser tilgjengelige på øvre sentral for andre buss enheter. Eksempelet viser 4 andre enheter tilknyttet (14 4 = 10). Dvs. at øvre buss sentral har utvidelsesmuligheter for 10 nye enheter og/eller sentraler. Undersentralen har 4 enheter tilknyttet, og har da ledig kapasitet for inntil 11 buss enheter til. Kun ett undernivå er mulig. Utgående buss fra undersentral kan ikke benyttes til nytt nivå med sentraler. Hver buss enhet kables med separat kabel til sentral. Maksimalt antall enheter begrenses også av belastningen på sentralenhetens strømforsyning: AX600-4: Integrert strømforsyning 24V/2,5 Ampere AX600-8: Integrert strømforsyning 24V/5,0 Ampere AX600-16: Integrert strømforsyning 24V/10,0 Ampere Dobling av par Bruk ikke hele par til en polaritet. Koble slik skissen viser slik at kabelens par fortsatt er revolvert. 8

9 Intern kobling i og mellom sentralene Oversikt over sentralens tilkoblingspunkter. (tegningen viser en AX600/16 sentral) 1 Sabotasjebrakett mot vegg monteres med den øvre delen bøyd over bryterarmen. 2 Sabotasjebraketten er ved levering montert under sikringskortet. 3 Tilkoblingsklemmer for batteripakke. 4 Tilkoblingsklemmer for sabotasjesignal fra eksternt batteriskap. 5 Hvis øvre buss sentral: RS232 tilkoblingsklemmer mot server. 6 Hvis nedre buss sentral: RS485 tilkoblingsklemmer mot øvre buss sentral. 7 Driftspenning 24VDC til en eventuell Moxa Nport nettverksadapter. 8 Sikring 500mA for driftspenningsutgangen til en eventuell Moxa Nport nettverksadapter. 9 Tilkoblingsklemmer for buss til enheter (nedre buss sentraler, DCU605, IOU603, DBC604 osv.). 10 Driftspenningskurser 24VDC/1A til buss enhetene. 11 Programmerbare reléutganger (potensialfrie NO/C/NC). 0-7 i alle sentraler, 8-F kun i AX600/16. 9

10 Adressehjul på CT600 CPU-kort i AX600 og IX600 sentralenheter Adressehjul ADDR1 og ADDR2 ADDR1 benyttes til å angi AX600 sentralens plassering i systemet. ADDR2 benyttes til valg av hastighet mot server ved direkte tilkobling, eller adressering ved nedre buss ADDR1 Posisjon / Øvre buss ADDR1=0: AX600 sentralen er tilkoblet Esmikko server som en øvre buss sentral ADDR2 Posisjon / Øvre buss Hvis ADDR1= 0, sett ADDR2 til 0 eller 5. Dette angir kommunikasjonshastigheten mot server: 9600 baud / baud ADDR1 Posisjon / Nedre buss ADDR1=1: AX600 er tilkoblet en øvre buss sentral ADDR2 Posisjon / Nedre buss Hvis ADDR1=1, må ADDR2 settes til adresse 1 F (kan ikke være 0) Eksempel på kabling mellom sentraler og adressering Kabel mellom server og øvre buss sentral: Kommunikasjonen kan være direkte RS232 med kommunikasjonsport på server (maks. 15 meter), eller via en Moxa Nport nettverksadapter. 10

11 Kabling fra sentral til buss enheter Fortrinnsvis benyttes revolverte parkabler i systemet (f.eks. cat. 6a eller 7a). Hver buss enhet kables med separat kabel til sentral. På lengder over 100 meter anbefales det å benytte to par til 24V driftspenning. Maksimal total lengde på sentralenhetens utgående busskommunikasjon er meter. 11

12 KOBLINGSKJEMAER FOR BUSS ENHETENE DCU605: Dørstyringsenhet med 6 innganger og 4 utganger DCU605 er en dørstyringsenhet med utvidet kapasitet kontra forgjengeren DCU601. Enheten kommer i to utførelser: DCU605 for tilknytning til AX600 buss DCU605 IP for tilknytning til kundens data nettverk DCU605 IP krever egen lokal strømforsyning. Den kan ikke driftes via PoE i nettverket. 12

13 Prekonfigurasjon av DCU605 før tilkobling av spenning og kommunikasjon Hvis jumpere for reléutgang 1 står i posisjon 1: I hvile: Ved aktivt relé: NC = 24V+ NC = 24V+ C = NO = GND C = GND NO = GND Det anbefales å benytte potensialfri funksjon på utgangen ved å sette jumperne i posisjon 2. Spenning tilføres via en intern forbindelse til klemme C som anvist i skjema for dørmiljøer. De andre reléutgangene er potensialfrie med NC/NO funksjon tilgjengelig. 13

14 Tilkobling av kabel fra sentralenhet til bussbasert DCU605 Lederne i kabelen fra AX600 tilkobles klemmerekken øverst til høyre i enheten (1a til 6b). Dette er blindklemmer, og det legges derfor videre interne forbindelser i enheten til angitte klemmer. Tilkoblingene skal alltid utføres uten spenning på kabelen. Tilkobling av nettverk og lokal strømforsyning til DCU605 IP 14

15 Tilkobling av kortlesere og åpneknapp til DCU605 Lederne blå og lysebrun fra kortleser benyttes ikke, og skal derfor ikke tilkobles i DCU

16 Tilkobling av sluttstykke til DCU605 Status signal fra magnetkontakt i dørkarm Status signal fra mikrobryter i sluttstykke Tilkobling av Gnd leder til sluttstykke Tilkobling av 24V+ leder hvis rettvendt sluttstykke Tilkobling av 24V+ leder hvis omvendt sluttstykke Sett jumperne J7 J9 i potensialfri posisjon før tilkobling av spenning til enheten: Tilkobling av nødåpner til DCU605 ved løsning med omvendt sluttstykke: 16

17 Benyttelse av dobbeltbalanserte innganger 4-6 til detektorer Verdien på motstandene skal være 5,6 kω. Alternativt kan detektorene benyttes med NC funksjon uten motstander, men man vil da ikke ha skille mellom de ulike driftstilstandene til detektoren. 17

18 CT610: Tilkoblingskort for buss enheter Buss enhetene DCU601, IOU603 og DBC604 benytter samme kabinett og tilkoblingskort CT610. Hvis feil enhet er montert, kan da egenskapene enkelt endres ved å skifte det innkoblede prosessorkortet. Husk at dette må gjøres før enheten spenningsettes. Siden enhetene har ulike funksjoner på tilkoblingsklemmene kan man risikere at enheten og/eller eksterne tilkoblede komponenter skades. Skjemaet viser tilkobling av kabel med buss og 24VDC fra AX600 sentralenhet. Det anbefales å doble spenningstilførselen til buss enhetene som anvist. 18

19 DCU601: Dørstyringsenhet med 4 innganger og 2 utganger Skjemaet viser tilgjengelige tilkoblingsklemmer i enheten. Tilkobling av kortleser, åpneknapp og rettvendt sluttstykke Husk å adressere dørstyringsenheten DCU601 (SW2, på baksiden av det innpluggede kortet CT601) Blå leder fra kortleser benyttes ikke, og skal derfor ikke tilkobles i DCU601 19

20 Tilkobling av kortleser, åpneknapp og omvendt sluttstykke I dørmiljøer med omvendt (rømningssikkert) sluttstykke må det monteres et eget relékort i DCU601. Ut fra dette kortet har man i tillegg en ekstra potensialfri utgang som følger styring av lås. Med dette kortet i bruk har man altså 3 tilgjengelige utganger fra reléutgang 1. Husk å adressere dørstyringsenheten DCU601 (SW2, på baksiden av det innpluggede kortet CT601) Blå leder fra kortleser benyttes ikke, og skal derfor ikke tilkobles i DCU601 20

21 Tilkobling av to kortlesere Til DCU601 kan det tilknyttes to kortlesere; en på hver side av dørmiljøet. Innvendig benyttes gjerne en kortleser uten tastatur. Husk å adressere dørstyringsenheten DCU601 (SW2, på baksiden av det innpluggede kortet CT601) KORTLESER Rp15 INNE KORTLESER RPK40 UTE GUL BRUN GRØNN RØD ORG HVIT SORT GUL BRUN GRØNN RØD ORG HVIT SORT J1 X10 24V 24V 24V GND GND GND X7 X9 X6 X8: X7: X6: 24 V GND X8: X5 X4 J2 CT 610 X7: X6: X8: X7: X6: X3 X2 3NO 3C 3NC 4N0 4C 4NC 1NO 1C 1NC 2NO 2C 2NC X1 J3 J4 CT601 CT603 CT ser0 Blå leder fra kortleserne benyttes ikke, og skal derfor ikke tilkobles i DCU601 21

22 Dør med motorisert lås Når det benyttes motorisert lås vil denne være tilkoblet en egen ekstern styringsenhet. Adgangskontrollsystemet gir åpnesignal til denne, og mottar status signaler tilbake om dørmiljøets tilstand. Denne type lås benyttes gjerne som ett tillegg til et elektrisk sluttstykke, og aktiveres normalt sett i forbindelse med integrert innbruddsalarm. Husk å adressere dørstyringsenheten DCU601 (SW2, på baksiden av det innpluggede kortet CT601) Fra mikrobryter i låskasse eller potensialfritt signal fra styringsenhet for motorlås (Status, reil) Fra magnetkontakt i karm eller potensialfritt signal fra styringsenhet for motorlås (Status, dørblad) Til inngang for utpasseringsbryter i styringsenhet for motorlås J1 X10 24V 24V 24V GND GND GND X7 X9 X6 X8: X7: X6: 24 V GND X8: X5 X4 J2 CT 610 X7: X6: X8: X7: X6: X3 X2 3NO 3C 3NC 4N0 4C 4NC 1NO 1C 1NC 2NO 2C 2NC X1 J3 J4 CT601 CT603 CT ser0 Ekstern spenning må ikke tilføres inngangene i enheten. Kun potensialfrie signaler kan benyttes. 22

23 Benyttelse av inngang 4 til innbruddsdetektor Om detektor ønskes tilkoblet dørstyringsenheten DCU601 kan denne tilkobles inngang 4 som vist under. Dette oppsettet er dobbelt balansert med 5,6 kω motstander, alternativt kan koblingen være ubalansert (NC). J4 på det innpluggede kortet CT601 må laskes for å benytte dobbeltbalansering på inngang 4. DOBBELT BALANSERT DETEKTOR 12VDC DRIFTSPENNING ALARM SAB J1 X10 24V 24V 24V GND GND GND X7 X9 X6 X8: X7: X6: 24 V GND X8: X5 X4 J2 CT 610 X7: X6: X8: X7: X6: X3 X2 1NO 1C 1NC 2NO 2C 2NC X1 J3 J4 CT601 CT603 CT604 J7 J5 J6 Hvis overvåking av manuell rømningsenhet benyttes, er det ingen ledige innganger i DCU601. Det bør da benyttes en dørstyringsenhet type DCU605 som har flere innganger til benyttelse. 23

24 DBC604: Modul for bussbaserte detektorer Skjemaet viser tilgjengelige tilkoblingsklemmer i enheten. Kapasitet og begrensninger Til en detektor modul kan det tilkobles inntil adresserte 30 detektorer. Detektor bussen må ikke overstige 300 meter, og hver gren har en rekkevidde på maks. 100 meter. Avgreininger inntil 10 meter er tillatt så fremt maksimal grense for grenen ivaretas. Buss og spenning videreføres parallelt mellom detektorene på hver gren. Det anbefales å benytte to par til detektorenes driftspenning (maksimalt strømtrekk 420 ma). Ingen returkabel er nødvendig fra siste detektor på grenen. Hver detektor må ha sin unike adresse. Adressebrikkene er prenummererte fra 1 til 30. Enheten opptar 2 etterfølgende adresser fra tilknyttet sentralenhet (enhetens adresse + neste). Sløyfen/ enheten må testes/ idriftsettes med lokket på. Hvis lokket fjernes vil det oppstå sabotasjemelding fra enheten. Struktur på detektor buss Tegningen beskriver detektor bussens struktur. 24

25 Tilkobling av detektor buss og driftspenning til detektorer Tilkobling av detektor til DBC604 buss Dette er kun et eksempel på tilkobling av en detektor til DBC604 bussen. Klemmemerking og tilgjengelige klemmer vil variere mellom ulike detektortyper og produsenter. Vennligst referer til installasjonsmanualen som medfølger detektoren for korrekt tilkobling. 25

26 Prinsipper for tilkobling av adressebrikke Hver brikke har en unik adresse i området Adressen er påstemplet brikkens kretskort. + Adressebrikkens blå leder tilkobles alarm reléet, til samme klemme som buss -. Hvit leder tilkobles den andre siden av alarm reléet (normalt lukket, NC funksjon). Gul leder tilkobles den ene siden av sabotasje reléet. Buss+ tilkobles den andre siden av sabotasje reléet, evt. i serie med et anti-mask relé. Detektoren i normal hviletilstand: Blå og hvit leder fra adressebrikken ligger i slutning gjennom detektorens alarmrelé (NC). Adressebrikkens gule leder ligger i slutning med lederen buss+ fra DBC604 gjennom sabotasje reléet, eventuelt også i serie med et anti-mask relé. Detektoren i alarmtilstand: Detektorens alarmrelé åpner, og skaper da et brudd i kretsen mellom adressebrikkens blå og hvite leder. Detektoren i sabotasjetilstand: Sabotasje- eller anti-mask reléet åpnes, og skaper da et brudd i kretsen mellom buss+ og adressebrikkens gule leder. Systemet mister da kontakt med adressebrikken. 26

27 CIE602: Betjeningspanel for alarm Skjemaet viser tilkobling av spenningstilførsel og buss. For å komme til Krone LSA-PLUS kontaktene må kortleseren som dekker disse demonteres. Husk å adressere enheten: Panelets funksjon må angis med S1: (S2, på displaykort montert i bakkant av frontplaten) 5 = Betjeningspanel for alarm 27

28 HEIS: Kombinasjon av dørstyringsenhet DCU601 og IOU603 Kun DCU601 dørstyringsenhet: 2 etasjenivåer mulig DCU stk. IOU603: 10 etasjenivåer mulig DCU stk. IOU603: 16 etasjenivåer mulig Enhet Tilkobling Funksjon ved heisstyring DCU601 Relé utgang 1 1. Etasjenivå DCU601 Relé utgang 2 2. Etasjenivå 1. IOU603 Relé utgang 1 3. Etasjenivå 1. IOU603 Relé utgang 2 4. Etasjenivå 1. IOU603 Relé utgang 3 5. Etasjenivå 1. IOU603 Relé utgang 4 6. Etasjenivå 1. IOU603 Relé utgang 5 7. Etasjenivå 1. IOU603 Relé utgang 6 8. Etasjenivå 1. IOU603 Relé utgang 7 9. Etasjenivå 1. IOU603 Relé utgang Etasjenivå 2. IOU603 Relé utgang Etasjenivå 2. IOU603 Relé utgang Etasjenivå 2. IOU603 Relé utgang Etasjenivå 2. IOU603 Relé utgang Etasjenivå 2. IOU603 Relé utgang Etasjenivå 2. IOU603 Relé utgang Etasjenivå 2. IOU603 Relé utgang 7 Kan ikke benyttes! 2. IOU603 Relé utgang 8 Kan ikke benyttes! Kortleser tilkobles på normalt vis i DCU601 slik det er beskrevet i egne skjemaer. Mest hensiktsmessig kablingsstruktur er å montere enhetene i umiddelbar nærhet av heisstyringen. Driftspenning og buss kan parallellkobles mellom enhetene, da det ikke er noen utgangsbelastning på noen av dem. Man behøver derfor ikke en kabel til hver enkelt enhet fra AX600 sentralen. Skjermet føringskabel til heisstol må ha 7 ledere tilgjengelig for tilkobling av kortleser. Husk korrekt plassering av jumperne på enhetenes bakplate for å gi potensialfritt utgangsignal på relé 1: Korrekt jumper posisjon i DCU601 og IOU603 Korrekt jumper posisjon i DCU605 Husk å adressere enhetene (SW2, på baksiden av det prosessorkortene). Adressene må følge etter hverandre: 1. adresse DCU601, deretter evt. 2. og 3. adresse IOU

29 RANGER: Håndsenderløsning i kombinasjon med dørstyringsenhet Rangers mottaker driftes og kommuniserer med en dørstyringsenhet på lik linje med kortlesere i standard dørmiljøer. Ranger har ikke diode indikeringer, så kun spenning og kommunikasjonsledere er nødvendige mellom enhetene. Håndsenderne har to knapper. Dette muliggjør funksjon mot to porter/dører tilknyttet en Ranger + to dørstyringsenheter. Ranger tilkobles da dørstyringsenhet nr. 2 med kun kommunikasjon via BD0 og BD1. Husk å adressere dørstyringsenhetene (SW2, på baksiden av prosessorkortene). 29

30 Justering av rekkevidde på Ranger mottakeren I noen tilfeller kan det være nødvendig å justere mottaker enhetens rekkevidde. Dette kan være hvis kunden ønsker lenger rekkevidde, eller hvis det er flere mottakere i nærområdet som gjør at signalet fra håndsenderen kan registreres av flere mottakere samtidig. I disse tilfellene må rekkevidden reduseres. Rangeren har et hjul hvor rekkevidden kan justeres med en tynn skrutrekker: Registrering av håndsendere opp i mot mottaker enheten Håndsenderne må klikkes to ganger innenfor Rangers mottakerområde. Dette gjør at de krypterte kodene synkroniseres mellom sender mottaker. Hvis en håndsender trykkes mer enn fem ganger utenfor mottakerens område, vil enhetene komme ut av synkronisering. For å gjenopprette synkroniseringen må håndsenderen på nytt klikkes to ganger innenfor mottakerområdet. 30

31 EKSEMPLER PÅ KOBLING AV ULIKE DØRMILJØER TIL DCU605 31

32 Dør med skåtefløy Dørstyringsenhet type DCU605 må benyttes. A Sluttstykke (daglås) B Hakereil lås (nattlås) C Magnet lås (åpner ved brann) D Automatikk Beskrivelse av tilkoblingene på neste side 32

33 Inngang for magnetkontakt i karm (normalt lukket) Status for dør åpen/lukket 1 Inngang for mikrobryter i sluttstykke (normalt lukket) Status reil inne/ute (ulåst/låst) 1 Inngang for åpneknapp (normalt åpen) 2 Inngang for overvåking av KAC rømningsbeslag (normalt lukket) 1 Inngang for motorlåsens hakereil (normalt lukket) Status reil inne/ute (ulåst/låst) 1 Inngang for magnetlås på skåtefløy (normalt lukket) Status ulåst/låst 3 Utgang for +24V til KAC rømningsbeslag 1 Utgang for Gnd tilførsel til magnetlås 1 Utgang for Gnd tilførsel til sluttstykke 1 Utgang for styring av åpnesignal til motorlås (normalt åpen) 4 Returleder fra KAC rømningsbeslag +24V for tilførsel til magnetlås 1 Utgang for +24V tilførsel til magnetlås 5 Utgang for deaktivering av dørautomatikk når døren er låst 4 Returleder fra KAC rømningsbeslag +24V for tilførsel til sluttstykke 1 Utgang for +24V tilførsel til sluttstykke 1 Jumper innstillinger som må settes på DCU605s bakplate før spenning tilkobles 1 Denne kabelen leveres i mange tilfeller av lås og beslag, og lederfargene vil da kunne avvike. 2 På egen relé utgang i KAC rømningsbeslag, adskilt fra +24V som skal tilkobles den andre relé utgangen 3 Kobles parallelt til relé utgang klemme C for +24V i KAC rømningsbeslag 4 Kobles parallelt til relé utgang klemme NC for +24V i KAC rømningsbeslag 5 Avhengig av modell på dørautomatikk skal signalet være normalt åpen eller normalt lukket. 1 Kontroller med leverandør av dørautomatikken på anlegget. Til åpning av dør med automatikk benyttes albuebrytere. Disse skal være direkte tilkoblet dørautomatikk, og skal ikke føres inn i DCU

34 Assa Abloy EL590 - Dør med skåteføy A B C Lås EL590 Magnet lås Automatikk Beskrivelse av tilkoblingene på neste side 34

35 Inngang for magnetkontakt i karm (normalt lukket) Status for dør åpen/lukket 1 Inngang for mikrobryter i sluttstykke (normalt lukket) Status reil inne/ute (ulåst/låst) 1 Inngang for åpneknapp (normalt åpen) 2 Inngang for overvåking av KAC rømningsbeslag (normalt lukket) 1 Inngang for magnetlås på skåtefløy (normalt lukket) Status ulåst/låst 3 Utgang for +24V til KAC rømningsbeslag 1 Lask mellom GND og RELAY1/C 1 Utgang for Gnd tilførsel til magnetlås 1 Utgang for Gnd tilførsel til EL590 4 Returleder fra KAC rømningsbeslag +24V for tilførsel til EL590 1 Utgang for +24V tilførsel til EL590 4 Returleder fra KAC rømningsbeslag +24V for tilførsel til magnetlås 1 Utgang for +24V tilførsel til magnetlås 5 Utgang for deaktivering av dørautomatikk når døren er låst 4 Returleder fra KAC rømningsbeslag +24V for tilførsel til sluttstykke 1 Utgang for GND tilførsel for styring av falle, EL590 1 Jumper innstillinger som må settes på DCU605s bakplate før spenning tilkobles 1 Denne kabelen leveres i mange tilfeller av lås og beslag, og lederfargene vil da kunne avvike. 2 På egen relé utgang i KAC rømningsbeslag, adskilt fra +24V som skal tilkobles den andre relé utgangen 3 Kobles parallelt til relé utgang klemme C for +24V i KAC rømningsbeslag 4 Kobles parallelt til relé utgang klemme NC for +24V i KAC rømningsbeslag 5 Avhengig av modell på dørautomatikk skal signalet være normalt åpen eller normalt lukket. 1 Kontroller med leverandør av dørautomatikken på anlegget. Til åpning av dør med automatikk benyttes albuebrytere. Disse skal være direkte tilkoblet dørautomatikk, og skal ikke føres inn i DCU

36 OVERSIKT OVER STANDARD ENHETER OG KOMPONENTER Varenummer Betegnelse Beskrivelse AX600-4 Sentral Kapasitet 2.5 A - 4 buss enheter AX600-8 Sentral Kapasitet 5 A - 8 buss enheter AX Sentral Kapasitet 10 A - 15 buss enheter. Krever batteriskap FX/AX/IX BAT Batteriskap. Kapasitet 4 stk 17Ah batterier SAB-BAT Sabotasjebryter for batteriskap Batteri 12 Ah Batteri for AX batterier kreves Batteri 17Ah Batteri for AX600-8 og AX AX600-8: 2 batterier. AX600-16: 4 batterier A DCU605 IP Dørstyringsenhet med IP adapter for dørmiljø med kortleser. 4 utganger/6 innganger B DCU605 Samme som over, men uten IP adapter for tilknytning til AX600 sentralenhet BF VAC / 24VDC Strømforsyning. Lokal 1.0 Ampere strømforsyning for DCU605 IP Batteri 3.2 Ah Batteri for BF batterier kreves EXIT Åpneknapp for benyttelse innvendig ved dørmiljø med kortleser kun på én side MCP G Nødåpner med dobbelt potensialfri kontakt for åpning av dører og tilkobling til alarm RPK40SE MultiClass kortleser med tastatur. 3 m ledning IP55. Støtter: W27, Mifare CSN, iclass RP10SE Kortleser uten tastatur. 3 m ledning IP55. Støtter: W27, Mifare CSN, iclass MTPAD-M Kortleser for Mifare CSN uten tastatur. 3 meter kabel IP IOU603 I/O enhet for dørmiljø uten kortleser/ annen overvåking/styring. 8 ut- og 8 innganger RG600 24V/12V regulator for benyttelse med 12V utstyr tilkoblet IOU DBC604 Detektor modul for tilkobling av adressert detektor-buss. Kapasitet 30 detektorer Adresse 1-10 Adressebrikker for detektor-buss tilknyttet DBC Adresse Adressebrikker for detektor-buss tilknyttet DBC Adresse Adressebrikker for detektor-buss tilknyttet DBC Sonos hvit Innesirene med inntil 106 db lydtrykk. To toner for utløst alarm/forvarsel SireneAlto Innesirene med sabotasjeovervåking, FG Grad 3. Lydtrykk 115 db. Obs! 12V driftspenning SIR-11 Utesirene med sabotasjeovervåking. Lydtrykk 114 db. Obs! 12V driftspenning CIE602 iclass Betjeningspanel for integrert innbruddsalarm. Innebygget kortleser for kortteknologi iclass Nport 5110 Nettverksadapter med D-SUB RS232 port for tilknytning av AX600 til TCP/IP nettverk D-SUB Kabel for direkte tilkobling av Nport 5110 til sentralenhet AX600 hovedkort Esmi Access Lite Server program: Lisens for 2 sentralenheter kortbrukere - 2 samtidige klientbrukere Esmi Access Server Server program: Lisens for 20 sentralenheter kortbrukere - 2 samtidige klientbrukere iclass iso Adgangskort med iclass teknologi. Klargjort for kortproduksjon Esmi Access BCU Lisensutvidelse for 1 stk. ekstra sentralenhet Esmi Access klient Lisensutvidelse for 1 stk. ekstra klientbruker PC PC med 23'' skjerm og Windows 7 Pro tilpasset benyttelse som Esmi Access server/klient 36

37 KURSFORTEGNELSE AX600 SENTRALENHET Sentralens adresse Buss enhetens adresse Tilkoblet 24V kurs i sentral Beskrivelse (Eksempel: 1.etasje - Dør 101 Hovedinngang) 1 Kort 1 - Kurs 1 (Fra venstre) 2 Kort 1 - Kurs 2 (Fra venstre) 3 Kort 1 - Kurs 3 (Fra venstre) 4 Kort 1 - Kurs 4 (Fra venstre) 5 Kort 1 - Kurs 5 (Fra venstre) 6 Kort 1 - Kurs 6 (Fra venstre) 7 Kort 1 - Kurs 7 (Fra venstre) 8 Kort 1 - Kurs 8 (Fra venstre) 9 Kort 2 - Kurs 1 (Fra venstre) A B C D E F Signalgivere (Sirener) Kort 2 - Kurs 2 (Fra venstre) Kort 2 - Kurs 3 (Fra venstre) Kort 2 - Kurs 4 (Fra venstre) Kort 2 - Kurs 5 (Fra venstre) Kort 2 - Kurs 6 (Fra venstre) Kort 2 - Kurs 7 (Fra venstre) Kort 2 - Kurs 8 (Fra venstre) Hvis dette er en øvre buss sentral med undersentraler, må hver av disse tildeles en ledig adresse. Undersentralene skal ikke tilføres 24 VDC fra denne sentralen, kun buss kommunikasjon. 37

38 RELÉ OVERSIKT AX600 SENTRALENHET Sentralens adresse Kort 1 Utgang 1 Utgang 2 Utgang 3 Utgang 4 Utgang 5 Utgang 6 Utgang 7 Utgang 8 Kobling NO NC Funksjon/beskrivelse Kort 2 Utgang 1 Utgang 2 Utgang 3 Utgang 4 Utgang 5 Utgang 6 Utgang 7 Utgang 8 Kobling NO NC Funksjon/beskrivelse 38

39 EGNE NOTATER

40 Schneider Electric Sandstuveien 68, N-0680 OSLO Tlf: Esmikko Quick guide for installasjon - Utgave Utgave 1 28

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000

DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000 DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000 Funksjoner for innbruddsalarm kan integreres i ESMIKKO 200 systemet med DBC604 adresseenheter. Disse benytter samme buss som de øvrige enhetene. DBC604 adresseenhet kobles

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

MU1480 / MU1481 motorlås. Installasjons- og monteringsmanual

MU1480 / MU1481 motorlås. Installasjons- og monteringsmanual MU1480 / MU1481 motorlås Installasjons- og monteringsmanual Rev. 6.0 09/2014 Kaba MøllerUndall AS PO Box 3634 Hamborggata 21 3007 Drammen Norway Phone +47 32 20 32 00 www.kaba.no Det må ikke kopieres fra

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

ABLOY EL648 hakereile motorlås Installasjons/monteringsmanual

ABLOY EL648 hakereile motorlås Installasjons/monteringsmanual ABLOY EL648 hakereile motorlås Installasjons/monteringsmanual TV/ROR/Oslo Offset/100202.1000.EL648 Installasjon/montering Kabelstrekk Lås EL648 Kabel type ( PFK 0,14mm² ) La ca: 150mm kabel stikke utenfor

Detaljer

[ Systembeskrivelse ] ESMIKKO 4. Integrert sikkerhetssystem Generell systembeskrivelse

[ Systembeskrivelse ] ESMIKKO 4. Integrert sikkerhetssystem Generell systembeskrivelse [ Systembeskrivelse ] ESMIKKO 4 Integrert sikkerhetssystem Generell systembeskrivelse GENERELT I flere tiår har Esmikko blitt benyttet som Schneider Electrics nordiske plattform for elektronisk adgangskontroll

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

1384 nødterminal. Manual

1384 nødterminal. Manual 84 nødterminal Manual Innhold Innhold / Varianter... 2 Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4 Montering / Installasjon... 5-6 Koblingsskjema for profil... 7-8 Koblingsskjema for profil 0... 9- Tekniske

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

DORMA DML 100 motorlås

DORMA DML 100 motorlås Manual DORMA DML 00 motorlås 03-2005 DORMA Motor Lock DORMA DML 00 Motorlås DML-CU Styrenhet Funksjonsbeskrivelse. Termineringsklemmer 29-34 7. EPROM 29-30 Åpningsimpuls Aktiverer med en spennings impuls,

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS Prosjekt: 9147-FAC Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Ing. Hallås Elverum AS Prosjekt: 9147-FAC Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 9147-FAC Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING Her medtas kursopplegg for tele/data til uttak i kanaler. Kabling og utstyr skal være i hht gjeldende

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm.

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm. Bergen Hightech AS Prisliste A2G + HE77 + TR4E Alle prisene er oppgitt inkl. 25% MVA. Event. frakt kommer i tillegg. Det tas forbehold om feil i prisliste eller prisendringerendringer fra vår leverandør

Detaljer

Fordeling RFVS14. En-polet. Fordeling RFVS-14 har 14 utgående kurser. Innebygget spenningsvakt med alarm.

Fordeling RFVS14. En-polet. Fordeling RFVS-14 har 14 utgående kurser. Innebygget spenningsvakt med alarm. Fordeling RFVS-14 har 14 utgående kurser. Innebygget spenningsvakt med alarm. Mellom betjeningspanelet og utgangsmodulen medfølger en 5m lang tilkoblingskabel. Alle sikringene er automatsikringer og kan

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY 1 ASSA panikkbeslag SK1125 Panikkbeslag for utadslående dører. Kombineres med låskasser i 700- serien rømningslås for panikkbeslag med back-set 50 og 70 mm. Panikkbeslag

Detaljer

FX komponenter 200 serie

FX komponenter 200 serie Installasjonsmanual FX komponenter serie Brann 9/8 65539 NO/ INSTALLASJON MANUAL FOR KOMPONENTER Intelligent / adresserbare komponenter serien Innhold GENERELLE INSTRUKSJONER... 3. KOMPONENT INSTALLASJON...

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Beskrivelse elektroarbeider.

Beskrivelse elektroarbeider. Forriglet brannal. Tegning Dørautomatikk Kortleser Åpneknapp KAC Magnetlås ML Nøkkelbr. ML Magnetkontakt. Løvenstadtunet Utskifting av dører Beskrivelse elektroarbeider. Generelt. Denne beskrivelsen skal

Detaljer

Adgangskontroll & Porttelefon

Adgangskontroll & Porttelefon Adgangskontroll & Porttelefon 282 Innholdsfortegnelse Adgangskontroll & Porttelefon Adgangskontroll / døråpning... 283 Berøringsfritt... 283 Berøringsfritt... 284 Magnetstripe... 286 Tilbehør Axema systemer...

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Informasjon og krav Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Omfang... 3 3. Utgivelse... 3 4. Ord og definisjoner...

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

Quick guide X1- system- Innhold

Quick guide X1- system- Innhold Quick guide X1- system- Innhold X1 system Oversikt Systemstruktur Koblingseksempel Flerlinjeskjema Programmering Videodistributører og forsterkere XAS/301 forsterker XDV/304 videodistributør XDV/300A videoforsterker

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket

Brannvarslingsanlegg for landbruket Brannvarslingsanlegg for landbruket Installasjonsveiledning Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er for vanskelig for vanlige røykdetektorer.

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

EL-PRODUKTER/ EL-SLUTTSTYKKE

EL-PRODUKTER/ EL-SLUTTSTYKKE KAPITTEL 15 EL-PRODUKTER/ EL-SLUTTSTYKKE NOTATER: 309 RE-KAC 2 Nødbryter 1 stk. Industripk. Brukes som lokal nødåpningsbryter til elektrisk låste dører i rømningsvei. Ved å trykke på midten av glasset

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

V5.0 NO 02.03.2015. Monteringsveiviser 101-serien

V5.0 NO 02.03.2015. Monteringsveiviser 101-serien V5.0 NO 02.03.2015 Monteringsveiviser 101-serien Pakken inneholder Komplett monteringssett 1 2 3 4 5 6 7 Reile Falle 4 - Skruesett låskasse 7 - Skruesett sluttstykke 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 14 15 17

Detaljer

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com Sikker dørkontroll og ekstra I/O Installasjonsmanual (ver 1.0) www.supremainc.com Produkt innhold i pakken Frontpanel funksjoner Bunnpanel funksjoner Koblinger for eksterne funksjoner Installasjon eksempel

Detaljer

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09 Entreprenøren skal tilby låser, beslag, dørautomatikk og adgangskontroll i henhold til beskrivelsen i dette kapitlet. Generelt: Beslagliste som viser konkret hvilket utstyr, også kortleser utstyr, som

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Radiobatterifordeling RRB-7 24VDC

Radiobatterifordeling RRB-7 24VDC har 7 utgående kurser. To hovedtilkoblinger. Batteri 1, Servicebatteri og batteri 2, radiobatteri. Mellom betjeningspanelet og utgangsmodulen medfølger en 5m lang tilkoblingskabel. Alle sikringene er automatsikringer

Detaljer

FLeKSIBEL. Electronic Access Control

FLeKSIBEL. Electronic Access Control FLeKSIBEL TILGJENGELIGHET Electronic Access Control Fleksibel tilgjengelighet electronic Access Control FLEKSIBEL TILGJENGELIGHET MED ENKEL ADMINISTRASJON DORMA lanserer et komplett konsept for fleksibel

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V IR-mottaker IR-8M/16M, 24V/230V Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V 8 kanaler, driftsspenning 24 V AC/DC: HMS art. nr. 028515 Best. nr.: 2204112 8 kanaler, driftsspenning 230 V AC: HMS art.

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

SPC modulært alarmsystem Sikkerhet for de minste til de største virksomhetene. SPC Modulært alarmsystem Sept 2014

SPC modulært alarmsystem Sikkerhet for de minste til de største virksomhetene. SPC Modulært alarmsystem Sept 2014 SPC modulært alarmsystem Sikkerhet for de minste til de største virksomhetene. SPC Modulært alarmsystem Sept 2014 1 Introduksjon av SPC modulært alarmsystem Utviklet av Siemens Security Products i Europa

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

EDI Komponenter. Quick guide Brannalarm 01/12-- 01701400NO/5

EDI Komponenter. Quick guide Brannalarm 01/12-- 01701400NO/5 EDI Komponenter Quick guide Brannalarm 01/1-- 0170100NO/5 NOEN VIKTIGE TING Å MERKE SEG FØR DU BEGYNNER INSTALLASJONEN Det skal benyttes revolvert brannalarmkabel type PFLP, IFLI-R eller tilsvarende Ikke

Detaljer

ALARMSENDERSKAP PROSJEKTANVISNING (PA) EIENDOMMENES ALARMOVERFØRINGSLINJER PÅ BRANN, HEIS, SD- ANLEGG, TVERIALARM OSV. Versjon 1.3

ALARMSENDERSKAP PROSJEKTANVISNING (PA) EIENDOMMENES ALARMOVERFØRINGSLINJER PÅ BRANN, HEIS, SD- ANLEGG, TVERIALARM OSV. Versjon 1.3 AUTOMATISK ALARMOVERFØRING TIL 110-SENTRALEN OG TOVEIS TALE PÅ HEIS ALARMSENDERSKAP PROSJEKTANVISNING (PA) EIENDOMMENES ALARMOVERFØRINGSLINJER PÅ BRANN, HEIS, SD- ANLEGG, TVERIALARM OSV. Versjon 1.3 Innledning

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer

AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer 990-095, Issue 2 March 2006 AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer EGENSKAPER Felles sokkel for alle enheter Kobles direkte på den analoge adresserbare sløyfen Enhetene byttes uten at kabling påvirkes

Detaljer

Produktkatalog. Sikkerhetsprodukter for norske hjem og bedrifter. Utdrag generert fra webkatalogen på

Produktkatalog. Sikkerhetsprodukter for norske hjem og bedrifter. Utdrag generert fra webkatalogen på Produktkatalog Sikkerhetsprodukter for norske hjem og bedrifter Utdrag generert fra webkatalogen på www.trioving.no ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Innhold Elektriske lås 4-7 Elektriske

Detaljer

Videregående kurs. EA6 utestasjon

Videregående kurs. EA6 utestasjon Videregående kurs utestasjon Montert i eget stålplateskap 400x600x200 (bxhxd) 1 prosessor og io-moduler GSM-telefon/analogt modem LAN ethernet TCP/IP Tilkopling 24V, fjærklemmer Sikringer 6x20mm 2AT Strømforsyning

Detaljer

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus Ferdig programmert for standard oppsett EN 54/FG godkjent sentral 4, 8 eller 12 soner, 24 VDC Kan kobles

Detaljer

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 1 NO CZ Mottakere 1. Presentasjon Navn Pluggmottaker Innfelt mottaker Veggmottaker Veggmottaker

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R RW Parkeringsboksen ENO-BP2R muliggjør HFkontroll av to adkomster til parkering, kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den fungerer med en aktiv antenne som

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Sammendrag fra befaring i AS Kirkgeaten 74

Sammendrag fra befaring i AS Kirkgeaten 74 Sammendrag fra befaring i AS Kirkgeaten 74 I forbindelse med konkurransegrunnlaget for nytt adgangskontrollsystem og kantinebetaling i AS Kirkegaten 74 ble det avholdt anbudsbefaring torsdag 25. oktober

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-mottaker IR-2M Polycode Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-2M POLYCODE: HMS art. nr.: 028513 Best. nr.: 2204418 IR-mottaker IR-2M Polycode... 1 Beskrivelse... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr. IR-mottaker IR-2ML Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.: 2204215 IR-mottaker IR-2ML... 1 Beskrivelse / Varianter... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

ED 100 ED 250. Koblingseksempler

ED 100 ED 250. Koblingseksempler ED 100 ED 250 Koblingseksempler Prisma AKA e DORMA Her er koblet sammen med Prisma og AKA e. Prisma en er koblet inn på den utvendige impulsinngangen og AKA en er koblet inn på den innvendige impulsinngangen.

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer