Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen"

Transkript

1 Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen

2 Hovedtrekk fra 2010 Vi står sammen skulder ved skulder! Norkirken Bergen er velsignet med en trofast kjerne av medlemmer og frivillige som bærer visjonen, deltar i fellesskapet, bidrar i tjeneste og økonomi på en utrolig flott måte. Et tilbakeblikk på året 2010 handler om takknemlighet til menigheten og dens ledere som nå står sterkere sammen enn på lenge. Vi har fortsatt mange utfordringer knyttet til å nå ut i misjon, gjøre disipler og inkludere flere i fellesskap. Men en nøkkelfaktor er på plass: Vi står sammen skulder ved skulder! Og likevel er ikke dette det største. Det største er at Gud selv står sammen med oss. «Jeg vil bygge min kirke», sier Jesus (Matteus 16,18). Det vil vi være med på, sammen med Jesus.

3 1. Sammen om å nå ut Staben og eldsterådet har jobbet med hvordan Norkirken kan lykkes i å nå ut med Guds rike. Agenda1-nettverket har vært en god hjelp i dette STORGRUPPER Storgrupper er fellesskap der nye mennesker kan bli inkludert og møte Jesus. I 2010 har storgruppevirksomheten bestått av Taste og Norway (frem til sommeren), hybelkvelder og fredagsfotball. Videre ser vi at det blir tatt ulike misjonale initiativ der folk går sammen for å tjene andre. I tillegg fokuserte vi mye på inkluderende fellesskap i gudstjenesten. Inkluderende fellesskap gav oss en erfaring av hvordan en storgruppe kan fungere, men enda viktigere: vi evnet å inkludere hverandre og bli bedre kjent, noe som gjorde merkbart utslag på atmosfæren i gudstjenesten MOMENTUM Momentum ble arrangert november. Vi fikk besøk av Worship School fra Teen Mania, Texas, USA. Lørdagen var selve konferansedagen hvor det

4 var seminarer om tilbedelse, et utvidet Living room, bønnevandring og lovsang i byen på kvelden. Det var 49 betalende deltagere og positiv tilbakemelding. Fokuset på tilbedelse og bønnevandring i byen gav oss et løft og vi tok med oss dette videre INTERNASJONALT Året 2010 ble et merkeår i Norkirkens historie. D e n 6. j u n i s e n d t e menigheten med glede ut Ole Magnus Breivold som vår misjonær til Ukraina. Han skal jobbe i Petrodolina, like utenfor Odessa, med å bygge o p p o g d r i v e e n bibelskole i samarbeid med den lutherske kirken der. Denne bibelskolen vil kunne ha stor strategisk betydning fordi den er åpen for russisktalende fra hele Øst-Europa, samt at Ukrania er et viktig land fordi man kan reise dit fritt, både fra Vest- og Øst-Europa. På sendegudstjenesten var det forbønn med håndspåleggelse. Regionleder og styre- formann fra Normisjon region Hordaland var med og ba og delte noen gode ord. Ole Magnus reiste til Ukraina i juli. Dette første halvåret har språkopplæring vært prioritert, men andre oppgaver som undervisning for ledere, forkynnelse, leirledelse, team-oppfølging og menighetsbesøk har det også vært mye av. Ole Magnus Breivold er Norkirkens første misjonær som menigheten har personalansvar for. Muligheten til å sende en misjonær til Ukraina springer ut i fra Norkirkens Kristian Lande, som i flere år har reist i Europa, bygd relasjoner og sett muligheter for Guds rikes fremgang. Denne pionervirksomheten har vært sterkt til stede også dette året, hvilket har stor betydning. Norkirken Bergen sendte et sommerteam til Ukraina. Dette teamet var med på leir for barn og unge sammen med Ole Magnus og menigheten i Odessa. Seksten offer fra gudstjenesten ble gitt til vårt arbeid i Europa og Ukraina. Til sammen kroner. Tretten offer ble gitt til Normisjons ytremisjonsarbeid. Til sammen kroner.

5 2. Vi hjelper hverandre å følge Jesus 2.1. SMÅGRUPPER Norkirken er velsignet med fantastiske smågruppeledere som prioriterer å lede sine brødre og søstre i troen gjennom smågruppesamlinger i hverdagen. I smågruppene deler vi tro, liv og Guds ord og bruker tid til å be sammen og for hverandre. Menigheten hadde ni smågrupper som bestod av til sammen 82 personer.

6 3. Møte Gud, møte mennesker 3.1. INKLUDERENDE FELLESSKAP I februar 2010 startet Norkirken med såkalte «inkluderende fellesskap» som en del av gudstjenesten. Den første halvtimen samlet folk seg i mindre «gjenger», pratet sammen, drakk kaffe, noen ønsket velkommen og noen delte vitnesbyrd fra uken som gikk. Deretter fortsatte gudstjenesten med lovsang, tale og forbønn. Resultatet av dette har vært at flere har blitt inkludert i fellesskap og flere har blitt oppmerksomme på å inkludere andre. I tillegg har gudstjenestefellesskapet fått en varmere atmosfære GUDSTJENESTEFAKTA Menigheten feiret 43 gudstjenester i 2010, med et snittantall på 92 personer hver søndag. Norkirkens søndagsskole Kongebarna hadde 14 registrerte navn i løpet av året, med gjennomsnittlig seks barn til stede på hver samling. Vi har hatt besøk av talere utenfra: Mette Boye fra OASE, Sally og Bill Moberly fra East European Mission Network, Svein Granerud fra Normisjon, Gunnleik Seierstad og Marcial Miguel Hernández fra Bibelselskapet, Ole Lilleheim fra Åpne Dører, Sam Lovell fra IMI-kirken, Steinar Opheim fra Tent og Tor Øyvind Sandaker fra KIA Bjørgvin. Ansgar Gospel Choir deltok også på en gudstjeneste og fylte hele salen med mennesker og gospelmusikk.

7 4. Lederliv 4.1. NY LEDERSTRUKTUR Norkirken har lenge arbeidet med å endre lederstruktur for menigheten, og i april 2010 ble nystrukturen vedtatt på årsmøtet. I den nye strukturen har menigheten kun ett lederorgan, nå kalt eldsteråd, i stedet for de tre styrene i den gamle strukturen. Nytt eldsteråd ble valgt på ekstraordinært årsmøte i oktober. Eldsterådet består av leder Pål-Rune Winther Jørgensen, Hilde Undheim, Jostein Torvestad, Kristian Lande, Helge Bjørkhaug og Svein Høysæter KNUTEPUNKT Norkirken Bergen satser på lederutvikling. I august ble det arrangert lederweekend på Lønningstrand for alle frivillige ledere i Norkirken. I september dro 16 stk. til Stavanger på lederkurs i Agenda1 sin regi der Mike Breen og Dave Ferguson var hovedtalere. Månedlig samles alle frivillige ledere til «Knutepunkt» hos Liv og Svein Høysæter i Samnanger til fellesskap og lederutvikling.

8 5. Bønneliv 5.1. MOMENTUM november fikk vi besøk av 25 stk fra Worship school i Texas og Anders Skarpsno. En flott og inspirerende helg med fokus på lovsang og tilbedelse for hele menigheten. Også folk fra andre menigheter deltok. Til sammen var det 49 deltakere. Momentum besto av flott undervisning og lovsang, Living room og bønne- og lovsangssamling på Festplassen i Bergen sentrum lørdag kveld LIVING ROOM Living room ble startet i 2009, og er ukens faste samling for lovsang og bønn. Gjennom hele 2010 har det vært ukentlige Living room-samlinger. Dette er blitt en livsnerve i menigheten, et sted med særlig vekt på tilbedelse og forbønn for menighetene i Bergen, for byen vår, landet vårt og misjonærene våre.

9 6. Økonomi Inntektene i 2010 var på kroner. 74% av inntektene kom gjennom fast givertjeneste. Offer på gudstjenestene lå i snitt på kroner pr.søndag. Kostnadene i 2010 ble på til sammen kroner. I 2010 fikk vi dermed et positivt resultat på kroner. Trofaste medlemmer har vært og er en gave til Norkirken Bergen. Flere av dem så nå at tiden var inne for flytte til et annet sted. Det velsigner vi, og det ønsker vi. Samtidig betyr det at gaveinntektene og medlemstallet har gått ned. Dette førte til en vanskelig økonomisk situasjon på høstparten, men takket være Normisjon region Hordalands gave på ,- kunne Norkirken Bergen unngå store nedskjæringer og underskudd i Norkirken Bergen har vedtatt at alle gudstjenesteoffer skal sendes ut i misjon; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det betyr at menigheten ikke tar opp offer til drift av eget arbeid, men at dette skal dekkes av fast givertjeneste.

10 7. Medlemmer Ved inngangen til 2010 hadde Norkirken Bergen 132 medlemmer, og ved utgangen av året 97 medlemmer. 49 sluttet som medlemmer og 14 ble medlemmer i løpet av året. Våren 2010 ble det vedtatt nye rutiner for medlemsopptak. For å bli medlem i Norkirken Bergen må man nå se videosnuttene om Norkirken Bergen. Disse er å finne på Norkirkens nettside. Der finner man også medlemsmateriell som man må sette seg inn i. Når man har blitt kjent med Norkirken på denne måten, tar man kontakt for en medlemssamtale. I medlemssamtalen får Norkirken bli bedre kjent med den aktuelle personen og personen kan stille spørsmål og bli bedre kjent med menigheten. I etterkant av samtalen bruker man tid til å be og tenke over om man vil være medlem i menigheten. Før man til sist melder seg inn med utdelt innmeldingsskjema.

11 8. Ansatte Norkirken har i 2010 hatt følgende faste ansatte: Svein Høysæter i 100% stilling som hovedpastor og daglig leder. Svein hadde en måned permisjon uten lønn på våren og på høsten var stillingen 80%. Martin Olsen i 100% stilling som administrasjonsleder, leder for storgruppene og smågruppene. Thomas Hammer i 50% stilling som leder for gudstjenestearbeidet.

12 9. Eldsterådet Eldsterådet og det forrige styret har hatt til sammen 11 møter og behandlet 41 saker. Det har vært arbeidet med misjonale fellesskap, ledelsesstruktur (inkl vedtektsendringer, valgprosedyre eldsteråd, instruks for nominasjonskomité, instruks for eldsteråd og stillingsbeskrivelse for pastor), europamisjon og arbeidsavtale misjonær, plan for våren 2011, årsmøtesaker, økonomi, misjonssenter og avsetning gaver til Normisjon. Eldsterådet Bergen, 6. april 2011

Årsmelding for Norkirken Bergen 2009

Årsmelding for Norkirken Bergen 2009 Årsmelding for Norkirken Bergen 2009 HOVEDTREKK Norkirken Bergen er bare 7 år og likevel kjennetegnes året 2009 av at gammel og ny Dd lever side om side. Det har vært uiordrende å legge bak seg årene med

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Årsmelding 2011. Vår visjon: At nye mennesker skal komme til tro på Jesus Bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet

Årsmelding 2011. Vår visjon: At nye mennesker skal komme til tro på Jesus Bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet ByMenigheten - Sandnes Vår visjon: At nye mennesker skal komme til tro på Jesus Bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet Våre verdier Raus Utrustende Utadrettet ByMenigheten

Detaljer

Bymenigheten - Sandnes

Bymenigheten - Sandnes "at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet" Bymenigheten - Sandnes Årsmelding 2007 Deltagende fellesskap Bymenigheten -

Detaljer

Årets store begivenhet. FremtidsScenario 2012, Engasjer deg i Storsalens fremtid Lørdag 18. april, kl. 1500 1900 i storsalen

Årets store begivenhet. FremtidsScenario 2012, Engasjer deg i Storsalens fremtid Lørdag 18. april, kl. 1500 1900 i storsalen Live musikk og kaffe i foajeen fra kl. 1430 Engasjer deg i Storsalens fremtid Lørdag 18. april, kl. 1500 1900 i storsalen Årets store begivenhet Humor, Årsmøte, Barneshow, underholdning, deilig mat, Artister,

Detaljer

februar 2015 Foto: Harald Flå Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Nr 1 Årgang 89 Rapport fra Paris (s4)

februar 2015 Foto: Harald Flå Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Nr 1 Årgang 89 Rapport fra Paris (s4) februar 2015 Nr 1 Årgang 89 Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Rapport fra Paris (s4) Folkehøyskole i Kristiansand (s9) Tur til Sibir (s13) Foto: Harald Flå 2 Pastorens

Detaljer

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD SMART- Metodistkirken i Larvik Nr. 4-2014 PRO- GRAM NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO Jonathan Tshimanga er menighetens nye barne og musikkarbeider

Detaljer

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Program: - Velkommen - Årsmøte Sak1: Valg av møtedirigent/vara Sak 2: Valg av 2 stk til å skrive under referat Sak 3: Årsmelding fra ImF-styret Sak 4: Årsmelding fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015

ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015 ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015 Se også innhold 2 3 4 5-1 9-11 11-15 16-17 18 innhold pastord dagsorden menighetsrådets rapport statistikker økonomi rapport forts. rammeplan 2015 Misjonskirken

Detaljer

TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN!

TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! NR. 2 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 JESUS ER DEN OPPSTANDNE

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

AVDELINGSRAPPORTER Virksomhetsåret 2014

AVDELINGSRAPPORTER Virksomhetsåret 2014 AVDELINGSRAPPORTER Virksomhetsåret 2014 Se også 2 3 4-6 7 8 9 9 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 Innhold Hovedpastor, Forkynnerteamet Eldsterådet Eldrepastor, Formiddagstreffet Besøkstjenesten

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. I denne årsrapporten er det lagt vekt på å ta med virksomheten på en enkel og oversiktlig måte, slik at alle kan få et innblikk i

ÅRSRAPPORT 2013. I denne årsrapporten er det lagt vekt på å ta med virksomheten på en enkel og oversiktlig måte, slik at alle kan få et innblikk i ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013. I denne årsrapporten er det lagt vekt på å ta med virksomheten på en enkel og oversiktlig måte, slik at alle kan få et innblikk i det store arbeid som drives i Betesda.

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Vedlegg til Misjonssalen Oslo sitt årsmøte 19. april 2015. «Vi ønsker å se mennesker forvandlet ved Guds kraft»

ÅRSMELDING 2014. Vedlegg til Misjonssalen Oslo sitt årsmøte 19. april 2015. «Vi ønsker å se mennesker forvandlet ved Guds kraft» ÅRSMELDING 2014 Rapporter fra: Styret Musikk Teknikk Tolketjenesten Forbønn - MUF UT Misjonsprosjektgruppa - MUF-Quiz Møtekoordinatorer/møteledere LIFE/Husfelleskap MUF Media Vedlegg til Misjonssalen Oslo

Detaljer

Hvem er vi? Jesusteltet er en kristen organisasjon med medarbeidere fra forskjellige kirkesamfunn.

Hvem er vi? Jesusteltet er en kristen organisasjon med medarbeidere fra forskjellige kirkesamfunn. N y h e t s b r e v Når jeg ser tilbake på det siste året og hvordan Gud har brukt Jesusteltet, finnes det ingen tvil i meg, Jesusteltet er en ren bevegelse fra Gud, og det provoserer troen i meg for det

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» 08. februar 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant barn og ansatte

Detaljer

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN! N U M M E R 3, 2 0 1 3 Å R G A N G 9 5 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Sangkoret er koret

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 ÅRSMELDING 2014 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2013... 5 Arbeiderne... 5 Styrets arbeid... 6 Identitet og handlingsprogram... 7 Misjon årsmelding 2014...

Detaljer

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Dager til livsglede og rekreasjon fantastiske dager på Hermon

Detaljer

Regionkonferansen 2014. En ny skapning

Regionkonferansen 2014. En ny skapning Regionkonferansen 2014 En ny skapning Sulitjelma 30.5.-1.6. 2014 0 Innhold Velkommen 2 Program 3-4 Sakliste 5 Årsmelding NLM Region Nord 2013 7 Årsmelding Barne- og Ungdomsrådet (BUR) 2013 15 Regnskap

Detaljer