Grafisk profilhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grafisk profilhåndbok"

Transkript

1 Grafisk profilhåndbok 2012

2 Innledning I forbindelse med sammenslåingen av Sjøfartsdirektoratet og Skips registrene er det utviklet en ny grafisk profil. Vi ønsker å stå fram som en enhet etter sammenslåingen, med en, samlende identitet. Noe vil være kjent. Men logo, grafiske elementer og farger har alle blitt justert og frisket opp. Sjøfartsdirektoratet ønsker at vår nye profil skal bidra til å skape positive assosiasjoner og gjenkjennelse hos samarbeidspartnere, brukere, potensielle arbeidstakere, oss ansatte i Sjøfartsdirektoratet og samfunnet ellers. Den grafiske profilen er organisasjonens visuelle ansikt utad. Logo, farge palett, typografi, bildebruk og øvrige visuelle elementer er med på å skape en tydelig profil i vår kommunikasjon. Ved konsekvent bruk oppnår vi et helhetlig uttrykk som er med på å styrke vår identitet som organisasjon. Denne profilhåndboken inneholder retningslinjer for bruk av den visuelle profilen til Sjøfartsdirektoratet, og fungerer som referansehåndbok med grunnleggende retningslinjer og eksempler på gode løsninger. Logoer og maler som trengs for ansattes egne dokumenter vil bli tilgjengeliggjort på en hensiktsmessig måte. Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt vil stå for utarbeiding av alt informasjonsmateriell til eksternt bruk. Den nye profilen skal brukes på alle profilering- og kommunikasjonstiltak. Ta den i bruk med glede! Med vennlig hilsen Olav Akselsen sjøfartsdirektør Side 2 // Sjøfartsdirektoratet. Grafisk profilhåndbok

3 Innhold Profilelementer Logo 4 Logoregler 5 Subbrands 6 Visjon 7 Farger 8 Typografi 10 Grafiske elementer 14 Bildestil 18 Profilen i bruk Postale trykksaker 24 PowerPoint 25 Div. trykksaker 26 Stillingsannonse 30 Roll-Up, E-postsignatur 31 Side 3

4 Logo Sjøfartsdirektoratet: Hovedlogo Minimum avstand ifht plassering Negativ logo Side 4 // Sjøfartsdirektoratet. Grafisk profilhåndbok

5 Sjøfartdirektoratets logo består av et emblem, samt navnetrekk på norsk og engelsk. Hovedregelen er at logoen plasseres øverst til venstre i formatet. Ingen objekter må være over eller til venstre for kronen. Logoen skal gjengis i blå Pantone 2955 på hvit bakgrunn. Logoen kan også benyttes i negativ hvit fortrinnsvis på blå bakgrunn. I situasjoner der logoen ikke kan gjengis i riktig farge benyttes logoens svarte versjon. Plassering: 1. Logoen skal alltid ha god avstand til andre grafiske elementer. Minste avstand til venstre tilsvarer bredden av symbolet. Minste avstand over tilsvarer 1,5 høyde av symbolet. 2. Proporsjonene på logoen skal ikke forandres. 3. Det skal ikke tilføyes andre elementer til logoen. 4. Den innbyrdes plasseringen av elementene skal ikke forandres. 5. Logoen skal alltid gjengis i sin helhet. Negativ logo til avis. Tilpasset tykkelse i undertekst. Side 5

6 Logo. Subbrands Logo Sjøfartsdirektoratet. Intranett: Navinett Navinett-logo skal kun benyttes på Sjøfartsdirektoratets intranett - Navinett. Logo: Skipsregistrene NIS NOR Skipsregistrene NIS NOR sin logo skal benyttes på avdelingens skjema, brevark, konvolutter, øvrige trykksaker og i spesielle kampanjerelaterte sammenhenger. Logo: Subbrands. Kampanjelogoer Kampanjelogoer benyttes i egne kampanjerelaterte sammenhenger. Fiskernes egen portal Vis Sjøvett Velferden Side 6 // Sjøfartsdirektoratet. Grafisk profilhåndbok

7 Visjon Visjonen skal normalt alltid være til stede i kommunikasjonen. På trykksaker plasseres det nede i venstre eller høyre hjørne på formatet. Det kan også plasseres over bilder i negativ hvit. Pass på at motivet i bildet er rent nok til å ha tekst over. Eksempel på plassering Side 7

8 Farger/primærfarger PMS 2955 C C 100 M 45 Y 0 K 37 R 0 G 65 B 118 PMS 313 C C 100 M 0 Y 8 K 13 R 0 G 138 B 189 Støttefarger/sekundærfarger PMS 315 C C 100 M 0 Y 12 K 43 R 0 G 96 B 126 PMS 3275 C C 94 M 0 Y 53 K 0 R 0 G 178 B 153 PMS Cool Gray 9 C C 0 M 1 Y 0 K 51 R 127 G 127 B 131 PMS 185 C C 0 M 91 Y 76 K 0 R 227 G 35 B 51 PMS 179 C C 0 M 89 Y 84 K 0 R 222 G 56 B 49 PMS 5855 C C 12 M 5 Y 44 K 14 R 196 G 193 B 142 Subbrands yrkesfisker.no Vis sjøvett Velferden PMS 305 C C 55 M 0 Y 6 K 0 R 101 G 207 B 233 PMS 185 C C 0 M 91 Y 76 K 0 R 227 G 35 B 51 PMS 281 C C 99 M 95 Y 0 K 0 R 31 G 40 B 134 PMS 306 C C 76 M 0 Y 5 K 0 R 0 G 185 B 228 PMS 032 C C 0 M 87 Y 60 K 0 R 227 G 35 B 51 PMS 281 C C 99 M 95 Y 0 K 0 R 31 G 40 B 134 Side 8 // Sjøfartsdirektoratet. Grafisk profilhåndbok

9 Eksempler på fargene i bruk med transparent Profilfargene til Sjøfartsdirektoratet er en viktig del av identiteten. Fargepaletten består av primærfarger og sekundærfarger. Fargene kan graderes til fra % transparent brukt i forbindelse med bilder og der det er hensiktsmessig. Unntaket er PMS 185 (rød) og PMS 179 C (orange). Disse fargene skal gjengis i 100 %. Dette skal være signal farger. Virkningen blir forringet når disse fargene brukes i raster. Sekundærfargene skal være et supplement til primærfargene, og skal ikke alene være den bærende fargen. Ved å velge gode sekundærfarger beholder man et gjenkjennende uttrykk samtidig som man kan leke, utvikle og fremme produkter. Eksempler der sekundærfarger kan brukes er for eksempel i grafer, statistikker, rapporter, overskrifter, brosjyrer o.l. 100 % 100 % Side 9

10 Hovedfont 1. / trykkede flater: Stag Sans ABCabc 0123 Brukes som hovedregel i overskrifter, mellomtitler og ingresser. Stag Sans Thin abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ()/&%$#! Stag Sans Thin Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrsuvwxyzæøå ()/&%$#! Stag Sans Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ()/&%$#! Stag Sans Light Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ()/&%$#! Stag Sans Book abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ()/&%$#! Stag Sans Book Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ()/&%$#! Stag Sans Medium abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ()/&%$#! Stag Sans Medium Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrsuvwxyzæøå ()/&%$#! Stag Sans Semibold Stag Sans Semibold Italic Stag Sans Bold Stag Sans Bold Italic Stag Sans Black Stag Sans Black Italic Side 10 // Sjøfartsdirektoratet. Grafisk profilhåndbok

11 Hovedfont 2. / trykkede flater: Stag: ABCabc 0123 Brukes fortrinnsvis i brødtekster og tall. I brødtekster bør man velge Book-varianten for å sikre god lesbarhet. Dette typesnittet kan virke litt trangt og kan med fordel sperres med inntil 25%. Dette typesnittet har også tabulerende tall. Bold-varianten kan også brukes som overskrift og mellomtitler på trykksaker der det egner seg. Stag Thin abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ()/&%$#! Stag Thin abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ()/&%$#! Stag Light Stag Light Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ()/&%$#! Stag Book Stag Book Italic Stag Medium Stag Medium Italic Stag Semibold Stag Semibold Italic Stag Bold Stag Bold Italic Stag Black Stag Black Italic Eksempel på tabulerende tall. Dette må gjøres i InDesign under menyen: Character / Open Type / Tabular Lining Side 11

12 Hovedfont Nett/skjermbaserte flater: Arial ABCabc0123 Fonten brukes på all skjermbasert tekst. Bruk Bold til overskrifter mellomtitler. Regular brukes til all annen tekst. Arial Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ()/&%$#! Arial Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ()/&%$#! Arial Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ()/&%$#! Arial Bold Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ()/&%$#! Side 12 // Sjøfartsdirektoratet. Grafisk profilhåndbok

13 Grafisk element Side 13

14 Grafisk element, Nivå 1 Striper Nivå 1 Overordnet Sjøfartsdirektoratet. Stripene kan brukes i stor grad. De grafiske stripene er basert på mellomrommet mellom bølgene i Sjøfartsdirektorates logo. Samt at det kan gi assosiasjoner til skroget på et skip. Todelingen er en sammenslåing av Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene. Hovedfargene Blå PMS 2955 og PMS 313 skal være de dominerende fargene i det overordnede utrykket. Sekundærfargene i kombinasjon er også tillatt. Transparente striper kan også brukes på farget bunn eller i kombinasjon med bilder. Mønstrene skal brukes i kombinasjon med bilder/fargeflater for å skape et variert uttrykk. Nivå 2 Subbrands brosjyrer, inkludert avdelinger. Stripene kan brukes i vesentlig mindre grad Eks: yrkesfisker.no, Vis Sjøvett, Velferden. Side 14 // Sjøfartsdirektoratet. Grafisk profilhåndbok

15 Grafisk element, Nivå 1 Nivå 1 Kombinasjon med striper og bilde. Overordnet Sjøfartsdirektoratet. Stripene kan brukes i stor grad. Bilde kopieres og limes inn i stripeformen med samme proposisjoner. Formen kan brukes med og uten negativ strek. Side 15

16 E-post: Grafisk element, Nivå 1 Brosjyre tittel Lorem ipsum Avdeling for Skipsregistrene Eksempler på bruk av stripene. Sjøfartsdirektoratet Norwegian Maritime Authority Postboks 2222, 5509 Haugesund Smedasundet 50A, 5528 Haugesund Telefon: Telefaks: E-post: Fokus på service og kv Strategiplan for liv, helse, fartøy og miljø Sammen for økt sjøsikkerhet i ren Side 16 // Sjøfartsdirektoratet. Grafisk profilhåndbok

17 Strategiplan Grafisk element, nivå 2 for liv, helse, fartøy og miljø Eksempler på stripene i bruk i mindre grad og i sammenheng med Subbrands. Sjøfartsdirektoratet Norwegian Maritime Authority Postboks 2222, 5509 Haugesund Smedasundet 50A, 5528 Haugesund Telefon: Telefaks: E-post: Vis sjøvett ta båtførerprøven Side 17

18 Bildestil Side 18 // Sjøfartsdirektoratet. Grafisk profilhåndbok

19 Foto er et bærende element i Sjøfartsdirektoratets visuelle profil. På overordnet nivå skal det brukes fotografier som gjenspeiler direktoratets faktiske virksomhet. For å oppnå et profesjonelt og tidsriktig uttrykk bør det brukes oppdaterte og profesjonelle bilder i størst mulig grad. Det er i profilen lagt opp å bruke ulike sammensetninger/ kombinasjoner av bilder sammen med grafiske elementer. Unngå bilder uten relevant innhold. Unngå også klisjéartede bilder som fyrlys, anker eller kompass samt nostalgiske motiver. Bilder fra andre virksomheter samt arkivbilder skal kun brukes der eget fotomateriale ikke dekker det konkrete behovet. Side 19

20 Bildestil Side 20 // Sjøfartsdirektoratet. Grafisk profilhåndbok

21 Side 21

22 Eksempler på trykksaker i bruk

23

24 Postale trykksaker Vår dato: Vår referanse: Vår saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: Direkte telefon: EILIF FJON Kommunikasjonsdirektør / Director of Communication Kommunikasjon og samfunnskontakt / Communications and public relations Tel: / Mob: Forside visittkort Sjøfartsdirektoratet Norwegian Maritime Authority P. O. Box 2222, N-5509 Haugesund. Smedasundet 50A, N-5528 Haugesund. Tel: Fax: Postadresse: Postboks Haugesund Tlf: Faks: Organisasjonsnr: NO MVA Besøksadr.: Smedasundet 50A 5528 Haugesund E-post: Internett: Brevark: Sjøfartsdirektoratet Sjøfartsdir_hovedbrevark_orig_ indd Bakside visittkort Sjøfartsdir_visittkort_orig_ indd Vår dato: Vår referanse: Vår saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: Direkte telefon: Postboks 2222, N-5509 Haugesund C5 Konvolutt Sjøfartsdir_hovedkonv_C5_orig_ indd Avdeling for skipsregistrene Department of Ship Registration Postboks 1013 Sentrum N-5808 Bergen Tlf: E-post: Internett: Organisasjonsnr: NO MVA Avdeling for skipsregistrene Department of Ship Registration Postboks 1013 Sentrum N-5808 Bergen Brevark: Skipsregistrene / NISNOR Sjøfartsdir_NISNOR_brevark_orig_ indd C5 Konvolutt NISNOR Sjøfartsdir_NISNOR_konv_C5_orig_ indd Side 24 // Sjøfartsdirektoratet. Grafisk profilhåndbok

25 PowerPoint PowerPoint forside- og sidemal Skrifttype er Arial Tittel: Arial 32 pt Tittel på presentasjon Navn Etternavn Brødtekst: Arial 20 pt Underpunkt: Arial 18 pt Titlene skal være i mørk blå Brødtekst i 100 % svart Visjon Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø. PowerPoint: Forsidemal PPT_malbilder_211211_ac.indd Dette ligger likt plassert på alle sider. Det ligger som et bilde (og ikke redigerbar tekst) og må ikke endres i størrelse eller plassering. Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå» Femte nivå Faste elementer må ikke endres i forside- eller sidemal. Maler finnes i maloversikten når du lager nytt PowerPoint-dokument. Det finnes ulike maler for ulike avdelinger. PowerPoint: Sidemal PPT_malbilder_211211_ac.indd Side 25

26 Brosjyrer / Inspirasjon Sjøfartsdirektoratet Norwegian Maritime Authority Postboks 2222, 5509 Haugesund Smedasundet 50A, 5528 Haugesund Telefon: Telefaks: E-post: Jobb hos oss Eksempel på brosjyre - omslag med bilde på for- og bakside. Grafisk element ligger i transparent i to farger. Sjøfartsdirektoratet Norwegian Maritime Authority Postboks 2222, 5509 Haugesund Smedasundet 50A, 5528 Haugesund Telefon: Telefaks: E-post: Jobb hos oss Eksempel på brosjyre omslag med bilde på forsiden og sekundærfarge på baksiden. Grafisk element ligger i trans parent i to farger. Sjøfartsdirektoratet Norwegian Maritime Authority Postboks 2222, 5509 Haugesund Smedasundet 50A, 5528 Haugesund Telefon: Telefaks: E-post: Strategiplan for liv, helse, fartøy og miljø Side 26 // Sjøfartsdirektoratet. Grafisk profilhåndbok

27 Haugesund Oslo Eksempel på innside brosjyre. Sjøfartsdirektoratets ansvarsområder Sjøfartsdirektoratet er underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Vårt overordnede mål er høy sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier. I miljøsaker er Sjøfartsdirektoratet underlagt Miljøverndepartementet. Vi skal føre tilsyn med at: Organisasjon Norske skip og rederier holder høy Sjøfartsdirektoratets hovedkontor sikkerhets og miljømessig standard ligger i Haugesund med Skipsregistrene i Bergen. Vi administrerer også tre Sjøfolk på norske skip har gode kvalifikasjoner, arbeids og levevilkår velferdsstasjoner i utlandet. Maritime utdanningsinstitusjoner holder et høyt faglig nivå Vi har 320 ansatte. 120 av disse er tilsatt på Fremmede skip som anløper norske våre 17 stasjoner langs kysten. havner overholder internasjonale regler Vi er også ansvarlig for å fremme Norges Region NORD syn i internasjonale saker som angår Trondheim,Rørvik, Sandnessjøen, sikkerhet til sjøs. Skipsregistrene NIS/NOR Bodø, Svolvær, Harstad, har som målsetting å være et konkurransedyktig og attraktivt register for Tromsø, Hammerfest norske og utenlandske redere, og øvrig Region SØR maritim næring. Oslo, Larvik, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Florø, Ålesund, Kristiansund Vår kontorer: Lorem ipsum dolores Offictes cipsam dolor saere plita venisti aliqui bereperes illore, et, sequam aut volore, se as non restius nost dolor andelles explabo. Invenis voluptatus evenes remolest lam rem enditi beaquam fugiatur sequi occum repe illor ant. Bea nisitia ducil iumquam volorem poribusam, quisqui asseque nobitium videssequia nonserc iisciande sanderiae etur simaximus volorerore reni consequ ationsequi adion ea con nisinctum sedipsa erupti occatqui beaquidis et optat. // Her kan det stå et sitat for eksempel. Det hadde gjort seg med noe tekst som bryter 28 // 29 Økt kunnskap sikrere båttur Er du en av de mange som ikke har båtførerbeviset? Kanskje du burde ha det, eller kanskje du må ha det? Da er det på tide å ta båtførerprøven! Er båtførerbeviset obligatorisk for deg? Er du født eller senere og skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter eller som har motor med effekt mer enn 25 HK, da må du ha båtførerbevis fra 1. mai For å få båtførerbeviset må du bestå båtførerprøven. Dersom du har båtførerbeviset fra før, er dette fortsatt gyldig. Har du bevis uten bilde, må dette byttes innen 1. mai 2010 for at det skal være gyldig. Hvorfor er det viktig å ha båtførerbeviset? Det skjer altfor mange ulykker med fritidsbåter. Et minimum av kunnskap er nødvendig for å ferdes trygt til sjøs, både for deg selv og for de som er med deg i båten. Sjøfartsdirektoratet oppfordrer derfor alle som skal føre fritidsbåt om å ta båtførerprøven. Det er viktig å ha kunnskap om sjømannskap, hvordan båten håndteres og regler som gjelder til sjøs. Ved å bestå båtførerprøven får du bekreftelsen på at du har denne kunnskapen båtførerbeviset. Dersom du har båtførerbeviset, kan du også oppnå rabattordninger hos enkelte forsikringsselskap ved forsikring av båten din. Skulle du på den andre siden være uheldig å komme i en ulykke, vil din forsikringsutbetaling kunne bli avkortet om du ikke har påkrevd båtførerbevis. Dersom du låner bort båten din, er du ansvarlig for at fører har båtførerbevis. Trenger du kurs? Du er ikke pålagt å ta kurs i forkant av båtførerprøven, men Sjøfartsdirektoratet oppfordrer deg likevel til å delta på kurs. Økt kunnskap kan gi deg en sikrere båttur. Det blir arrangert kurs over hele landet av båtforeninger, båtskoler, studieorganisasjoner, ungdoms og videregående skoler, på nettet finner du mange tilbud. Kurset blir avsluttet med en elektronisk eller skriftlig eksamen båtførerprøven. Hvor tar du båtførerprøven? Norsk Test AS har driftsansvaret for avleggelse av båtførerprøven og utstedelse av båtførerbeviset på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Det koster kr. 525, for å ta prøven elektronisk eller skriftlig, inklusiv utstedelse av bevis. Norsk Test AS har oversikt over elektroniske testsentre i hele landet, hvor du kan ta prøven. Er du under 16 år? Du må være fylt 14 år før du kan ta båtførerprøven, men vil ikke få utstedt beviset på bestått prøve før du har fylt 16 år. For deg som er under 16 år, gjelder fortsatt reglene om at du kun kan føre båt med lengde inntil 8 meter og som har maks hastighet på 10 knop (med aktuell fører om bord) eller som har motor med maks effekt på 10 HK. Båtførerbevis Sanksjoner om du ikke har båtfører beviset etter 1. mai 2010 Er du født eller senere og fører fritidsbåt med lengde over 8 meter eller som har motor med effekt mer enn 25 HK, risikerer du å bli straffet dersom du ikke har båtførerbeviset. Økt kunnskap sikrere båttur Er du en av de mange som ikke har båtførerbeviset? Kanskje du burde ha det, eller kanskjedu må ha det? Da er det på tide å ta båtførerprøven! Hvor finner du mer informasjon om båtførerprøvenog båtførerbeviset? 46 // 47 Sjøfartsdirektoratet Norwegian Maritime Authority Postboks 2222, 5509 Haugesund Smedasundet 50A, 5528 Haugesund Telefon: Telefaks: E-post: Nivå 2 Eksempel på brosjyre med subbrands logo på forsiden. Yrkesfisker Undertittel her Side 27

28 Omslagsmappe 1 Sjøfartsdirektoratet Norwegian Maritime Authority Postboks 2222, 5509 Haugesund Smedasundet 50A, 5528 Haugesund Telefon: Telefaks: E-post: Bakside Forside Side 28 // Sjøfartsdirektoratet. Grafisk profilhåndbok

29 Omslagsmappe 2 Sjøfartsdirektoratet Norwegian Maritime Authority Postboks 2222, 5509 Haugesund Smedasundet 50A, 5528 Haugesund Telefon: Telefaks: E-post: Bakside Forside Side 29

30 Stillingsannonse magasin: 144x80 Vi søker Nautikere Muligheter Agnisl iriure modipit nonsenibh ea facil ullaor secte dolobortion volendreet praessit nulluptat. Ud tem verilisit ulla facincipit aliqui tat adipsum veliquisi eros adigna faci blamet venismo diamet luptate dolessequam, ver augait ing ea ationsequat at. Ut aut vercilit praessisim iure dolupta. Vi tilbyr Agnisl iriure modipit nonsenibh ea facil ullaor secte dolobortion volendreet praessit nulluptat. Ud tem verilisit ulla facincipit aliqui tat adipsum veliquisi eros adigna faci blamet venismo diamet luptate dolessequam, ver augait ing ea ationsequat at. Ut aut vercilit praessisim iu. Vi trenger deg som har Agnisl iriure modipit nonsenibh ea facil ullaor secte dolobortion volendreet praessit nulluptat. Ud tem verilisit ulla facincipit aliqui tat adipsum veliquisi eros adigna faci blamet venismo diamet luptate dolessequam, ver augait ing ea ationsequat at. Ut aut vercilit praessisim iure doluptat aut a. Søknadsfrist 02. januar 2012 Kontakt Personalsjef Navn Navnesen Tlf Vi søker Nautikere Muligheter Agnisl iriure modipit nonsenibh ea facil ullaor secte dolo bortion volendreet praessit nulluptat. Les mer på Vi tilbyr Agnisl iriure modipit nonsenibh ea facil ullaor secte dolo bortion volendreet praessit nulluptat. Les mer på Vi trenger deg som har Agnisl iriure modipit nonsenibh ea facil ullaor secte dolo bortion volendreet praessit nulluptat. Les mer på Søknadsfrist 02. januar 2012 Kontakt Personalsjef Navn Navnesen Tlf Stillingsannonser med og uten bilde. Denne varianten med blå topp og negativ logo brukes fortrinnsvis til trykk i magasiner etc. Logoen i negativ på blått kan gi mispass i avis. Det er forøvrig utviklet en egen negativ logo for bruk i avis. Se side 5 under logoer. Stillingsannonse avis: 144x80 Vi søker Nautikere Muligheter Agnisl iriure modipit nonsenibh ea facil ullaor secte dolobortion volendreet praessit nulluptat. Ud tem verilisit ulla facincipit aliqui tat adipsum veliquisi eros adigna faci blamet venismo diamet luptate dolessequam, ver augait ing ea ationsequat at. Ut aut vercilit praessisim iure dolupta. Vi tilbyr Agnisl iriure modipit nonsenibh ea facil ullaor secte dolobortion volendreet praessit nulluptat. Ud tem verilisit ulla facincipit aliqui tat adipsum veliquisi eros adigna faci blamet venismo diamet luptate dolessequam, ver augait ing ea ationsequat at. Ut aut vercilit praessisim iu. Vi trenger deg som har Agnisl iriure modipit nonsenibh ea facil ullaor secte dolobortion volendreet praessit nulluptat. Ud tem verilisit ulla facincipit aliqui tat adipsum veliquisi eros adigna faci blamet venismo diamet luptate dolessequam, ver augait ing ea ationsequat at. Ut aut vercilit praessisim iure doluptat aut a. Søknadsfrist 02. januar 2012 Kontakt Personalsjef Navn Navnesen Tlf Vi søker Nautikere Muligheter Agnisl iriure modipit nonsenibh ea facil ullaor secte dolo bortion volendreet praessit nulluptat. Les mer på Vi tilbyr Agnisl iriure modipit nonsenibh ea facil ullaor secte dolo bortion volendreet praessit nulluptat. Les mer på Vi trenger deg som har Agnisl iriure modipit nonsenibh ea facil ullaor secte dolo bortion volendreet praessit nulluptat. Les mer på Søknadsfrist 02. januar 2012 Kontakt Personalsjef Navn Navnesen Tlf Stillingsannonser fortrinnsvis til avistrykk med positiv logo. Ren tekst Side 30 // Sjøfartsdirektoratet. Grafisk profilhåndbok

31 Roll-Up Tekst kan legges inn i bildet dersom bildet tillater det. Eksempel på Roll-Up E-postsignatur Navn Etternavn Tittel Avdeling Postboks Haugesund, Norge Telefon: Direkte: Mobil: Vi er en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift. Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten. Mailsignaturen skal settes i Sjøfartsdirektortatets elektroniske font Arial. Eksempel Norsk Name Sirname Title Department P.O. Box 2222 N-5509 Haugesund, Norway Telephone: Direct: Mobile: We are a certified Eco-Lighthouse company. Please consider the environment before printing this . Eksempel Engelsk Side 31

32 Sjøfartsdirektoratet Norwegian Maritime Authority Postboks 2222, 5509 Haugesund Smedasundet 50A, 5528 Haugesund Telefon: Telefaks: E-post: Design: Cox Oslo.

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk...

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... Grafisk profilmanual Innhold Profilelementer Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... 8 Profilen i bruk Postale trykksaker...

Detaljer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer Utgave 1.1 08.02.06 Designmanual Forskerforbundets grafiske profil For at Forskerforbundet skal fremstå som en profesjonell og interessant organisasjon, er vi avhengige av å presentere oss på en gjennomtenkt

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI DESIGNMANUAL 2013 BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI 2 INNLEDNING I NHHs designmanual presenterer vi høyskolens visuelle profil og viser hvordan

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer for NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Retningslinjer for NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Retningslinjer for s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold 1. Innledning 3 Innledning 4 Hovedretningslinjer 5 2. Logo 6 logo 7-8 Skikk og bruk av logo

Detaljer

Profilhåndbok Misjonsforbundet

Profilhåndbok Misjonsforbundet Profilhåndbok Misjonsforbundet kapitteltittel Innhold: Misjonsforbundet: Symbol - disippelkorset 4 Logo og regler: Misjonsforbundet 6 Logo og regler: Misjonsforbundet UNG 20 Fonter 30 Fargepaletter 38

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1

Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1 Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1 Normisjon, Informasjonsavdelingen, Postboks 9219, Grønland, 0134 Oslo Tlf: 23 30 10 00 Copyright Normisjon 2000 Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 2 Organisasjonens

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

Kommunikasjonsplan. for Sjøfartsdirektoratet. Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø. Foto: Haakon Nordvik

Kommunikasjonsplan. for Sjøfartsdirektoratet. Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø. Foto: Haakon Nordvik Kommunikasjonsplan for Sjøfartsdirektoratet Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø Foto: Vaage Foto Forord Sjøfartsdirektoratet skal være et åpent, tilgjengelig og serviceorientert direktorat. Derfor

Detaljer

Innhold. Introduksjon 2. Visjon og verdier 3. Kontakt 4. Grunnelement 5. Farger 7. Typografi 8. Profilelement/mønster 9.

Innhold. Introduksjon 2. Visjon og verdier 3. Kontakt 4. Grunnelement 5. Farger 7. Typografi 8. Profilelement/mønster 9. Profilmanual Innhold Introduksjon 2 Visjon og verdier 3 Kontakt 4 Grunnelement 5 Logo 6 Farger 7 Typografi 8 Profilelement/møns 9 Illustrasjoner 10 Papirvalg 11 Profilen i bruk 12 Visittkort 13 Konvolut

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

Profilhåndbok. Januar 2012 - Versjon 2

Profilhåndbok. Januar 2012 - Versjon 2 Profilhåndbok Januar 2012 - Versjon 2 Innhold 2 Innledning... 3 1 Profilelementer... 4 1.1 Logo...5 1.2 Fargepalett...10 1.3 Typografi...11 1.4 Tilleggselement illustrasjon...14 2 Postalt... 18 2.1 Brevark...19

Detaljer

Visuell identitet Vestavind Offshore AS. Brand guidelines versjon 1.0

Visuell identitet Vestavind Offshore AS. Brand guidelines versjon 1.0 Visuell identitet Vestavind Offshore AS Brand guidelines versjon 1.0 VESTAVIND OFFSHORE VISUELL IDENTITET VERSJON 1.0 SIDE 2 VESTAVIND OFFSHORE VISUELL IDENTITET VERSJON 1.0 SIDE 3 INTRO BRAND GUIDELINES

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

visuell profil Astma- og Allergiforbundet

visuell profil Astma- og Allergiforbundet versjon 1 / 02.2010 visuell profil Astma- og Allergiforbundet 1 NAAF skal være en handlekraftig, troverdig og kunnskapsrik pasient- og interesseorganisasjon. Gjennom frivillige, tillitsvalgte og ansattes

Detaljer

Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Velkommen til Sørum kommunes designmanual Designmanual 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være

Detaljer

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge NY PROFIL Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge Her er Tromsø kommunes nye logo og profil Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det

Detaljer

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt Profilhåndbok, september 2010 CD med originaler Forord Fargerikt og positivt Profilhåndboka skal bidra til et helhetlig, friskt og positivt visuelt inntrykk av. Alle ledd i organisasjonen skal benytte

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008 Visuell profil Retningslinjer og eksempler Utgitt august 2008 Innhold Om profilhåndboken Om profilhåndboken 01 Kommunikasjonsakse 02 Synliggjøring av avsender 04 Grunnelementer Logo 06 Farger 08 Typografi

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6 DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6 2 Høgskolen i Østfold profilmanual ÉN HØGSKOLE ÉN DESIGNPROFIL HELHETLIG VISUELL KOMMUNIKASJON GRENSELØS KUNNSKAP FELLES MÅL Introduksjon Høgskolen

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012 S 1 Designmanual Mai 2012 S 2 Innledning Innledning Designmanualen er et viktig verktøy for å forsterke og bygge merkevaren Telehuset. Manualen gir oversikt over profilens elementer og retningslinjer rundt

Detaljer

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014 AVINOR PROFILMANUAL Versjon 3. November 2014 Avinor profilmanual Introduksjon 2 Introduksjon Avinor har laget en felles visuell identitet for selskapets virksomhet. Hensikten er å fremstå samlet og helhetlig

Detaljer

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok September 2013

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok September 2013 Foto: Connie Slettan Olsen Profilhåndbok September 2013 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Verdier/slagord... 4 Logo/kommunevåpen... 5 Logo retningslinjer... 6 Regler for bruk av kommunevåpen...7 Logo

Detaljer