2/2011. Tidsskrift for figurteater. Ånd i Hanske. TEMA: Figurteater i Norden. Årgang 29

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2/2011. Tidsskrift for figurteater. Ånd i Hanske. TEMA: Figurteater i Norden. Årgang 29"

Transkript

1 Tidsskrift for figurteater 2/2011 Ånd i Hanske TEMA: Årgang 29

2 Ånd i Hanske 3 Unimas leder Dukketeater vs Figurteater 4 Redaktør-leder Hungersnød? TEMA: FIGURTEATER I NORDEN 5 De nordiske UNIMAorganisasjonene 30 Knut Alfsen Copenhagen Puppet Festival + Masterclass + Symposium 34 ANNET 41 Christina Peel Om dukketeater på Miniøya Tordis Ødbehr Kattas nordiske dukkehjem 25 Kenneth Dean Få henda på de nordiske penga! Debatt Ida Hamre Hygge og uhygge i animationsteatret 37 Ida Tjalve Festival på Bornholm debatt Knut Alfsen Ukrutt forgår ikke så lett! 44 Karen Høie Kulturproduksjoner og Teatr Groteska 28 Svein Gundersen Ny videreutdanning i Danmark 46 Anmeldelse Heidi Kristiansen Dickie Dick Dickens 48 Anmeldelse Jaap den Hertog Be good to the Always 50 Notiser og småstoff TEMA:

3 3 Dukketeater vs Figurteater Kenneth Dean er nestleder i UNIMA Norge For å presentere meg selv: Jeg er en instruktør som bruker forskjellige teatrale virkemidler i mine forestillinger veldig ofte figurer for å uttrykke forestillingenes innhold. Etter hvert har jeg blitt mer og mer interessert i figurteaterets muligheter for symbolsk og ikke-realistisk formidling, slik at jeg nå jobber oftere og oftere med figurer i mine forestillinger. Jeg må bare bekjenne at jeg, i min tid som leder for Figurteateret i Nordland (den gang Nordland Dukketeaterverksted), stod i bresjen for at begrepet «Dukketeater» skulle byttes ut med begrepet «Figurteater». Jeg hadde full forståelse for at noe av magien bak begrepet «Dukketeater» gikk tapt i overgangen, men også en sterk overbevisning om at teater som benyttet seg av figurer i formidlingen, ikke bare skulle rettes mot de som var opptatt av «dukker» (i publikums bevissthet veldig ofte barn). Dukketeater var et begrep som låste oss, i de flestes assosiasjoner, med teater som rettet seg mot barn. Ånd i hanske ISSN Redaksjon Ansvarlig redaktør Hedda Fredly Redaksjonsmedlemmer: Lise Hovik Viktorija Rudyte Mona Wiig Utgiver: UNIMA-Norge, forening for figurteater. Årsabbonement kr 250, Løssalgspris kr 70, Bankkonto Foto forside fra forestillingen Hunger av TinkerTing/Pickled Image/Figurteatret i Nordland (Foto: Charles Abbot) Foto bakside fra Wakka Wakkas forestilling Altfor mange kaniner For meg er figurteater en sterk teaterform som retter seg mot barn eller voksne avhenging av stykkets innhold, ikke av stykkets form. Figurteater kan være like aktuelt for voksne som for barn og kan av og til bidra til å frigjøre de voksnes fastlåste oppfatninger av virkeligheten, slik at nye ideer får innpass. For barn har nye ideer alltid innpass. De kan tilnærmes med alle former for teater. Og det skal vi alle være lykkelige for. Men at «dukke»teater til enhver tid identifiseres med «dukker», altså en barneleke det må vi komme bort fra! På engelsk finnes to begreper: «dolls» som betyr dukker (til å leke med) og «puppets» som er et teatralt virkemiddel for såvel barn som voksne. På norsk søker vi nå å skille mellom «dukker», som barn leker med, og «figurer», som brukes i kunstneriske uttrykk som kan gjelde voksne såvel som barn. Derfor heter UNIMAs toårige festival, som er en feiring av det ypperste av norsk figurteaterkunst, Teaterfestivalen Fri Figur! Vi gleder oss til å få se det beste av norsk figurteater i festivalen i Trykk Prinfo Unique Form Eller med a UNIMAs leder

4 Hungersnød? 4 Hedda Fredly Ansvarlig redaktør Framsidefotoet til denne utgaven av Ånd i hanske er fra Tinker Ting, Pickled Image og Figurteateret i Nordlands forestilling Hunger. I forestillinga, som er skapt etter inspirasjon av Knut Hamsuns roman Sult, pålegger en forfatter pålegger seg selv et «sulteeksperiment» som medisin mot skrivesperre. En rask spørreundersøkelse til alle de nordiske UNIMA-styrene om forholdene for figurteater i deres respektive land (se sidene 5-19), avslører, ikke overraskende, at de fleste operer med begrensede budsjetter. Det ser likevel ikke ut til at dette «sulteksperimentet» hindrer kreativiteten for mye. Det er svært aktive figurteatermiljøer i hele Norden. Men det er jo en kjent sak at figurteatret er et marginalisert felt i forhold til andre kunstretninger og kunstfag. Det kan være mye å hente på tverrnordiske samarbeidsprosjekter og erfaringsutvekslinger. Alle de nordiske styrene ønsker seg flere møtepunkter som festivaler, symposier og utdanninger, og alle er positive til utviklingen av et fellesnordisk tidsskrift. Sistnevnte skal i alle fall undertegnede jobbe videre for. Målet er at alle profesjonelle figurteaterfolk skal ha mulighet til å forbedre sine ferdigheter, utvide sitt nettverk, og bli inspirert av hverandres arbeid. Kanskje kan man undersøke mulighetene for et spesielt «nordisk uttrykk». Men viktigst: Nordiske samarbeidsprosjekter øker publikumspotensialet og ressursene til hvert enkelt prosjekt. Slik vil engasjementet og oppmerksomheten rundt figurteater som kunstform også øke. I dette temanummeret presenterer vi en rekke eksempler på nordiske treffpunkter, blant annet Copenhagen Puppet Festival, den nye videreutdanningen i Odsherred, Bornholms Dukketeaterfestival, Showcase of Finnish puppetry, The International Barents Puppet Theatre Festival (hvor det skal være et eget nordisk treff), med mer. Men det er altså potensial for mange flere. Internasjonalt legges det merke til den spennende utviklingen som skjer i nordisk figurteater, rapporterer Knut Alfsen fra eksekutivkomiteen for internasjonale UNIMA (side 43). La oss fortsette å jobbe sammen for å styrke figurteatret i Norden! Det er ingen grunn til å la «sulteksperimentet» ta knekken på viljen. leder redaktøren

5 5 TEMA: I forbindelse med det nordiske temanummeret har vi stilt de samme spørsmålene til de nordiske UNIMA-styrene om forholdene for figur teater i deres respektive land.

6 Prisbelønt forestilling: Lillith er Astrid Kjær Jensens midtvejs forestilling (Vordiplom) på 2. studieår af studiet»dukkerspillerkunst«på Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch, Berlin (Foto: Michael Herbst)

7 7 UNIMA Danmark»Det ville være ønskværdigt hvis udveksling og fagligt sammenspil mellem de forskellige faggrupper kunne etableres på ligeværdige vilkår.«kan du beskrive ditt lands UNIMA-organisasjon? UNIMA Danmark har over 100 medlemmer. Foreningen blev grundlagt i Kontingentet er p.t.: 500 kr. for teatre og institutioner 300 kr. for enkeltmedlemmer dog: 100 kr. for studerende. Denne del af det samlede budget bruges primært til nationale aktiviteter. Statstilskud: , kr. Statstilskuddet må kun bruges til internationale teaterrelaterede aktiviteter. Det er et meget begrænset budget, og det betyder også at antallet af støttemuligheder og tiltag er få. Unima Danmark holder til på Odsherred Teaterskole, Sjælland. Bestyrelsen består af Formand: Hans Hartvich-Madsen Leder af dukke og animationsafdelingen for Scenekunstens Udviklingscenter. Medlem af UNIMAs Professional Training Commission and The European Commission. gmail.com Næstformand: Morten Aagaard Borg Kunstnerisk leder af Teatergruppen Talent-1, skuespiller og dukkefører. UNIMA rådsmedlem for : Martin Elung Rektor for Scenekunstens Udviklingscenter, Odsherred Teaterskole. UNIMA Rådsmedlem : Ida Hamre medlem af UNIMAs Commission of research and Commission of education, environment and therapie. UNIMA rådsmedlem for : Sif Jessen Hymøller Blad redaktør: Astrid Kjær Jensen Dukkefører. Kasserer, WEB Master: Sune Aske Jørgensen Senior Information Analyst på Coloplast (Civilingeniør elektro, M.Sc.E.E). Bestyrelsesmedlem: Anne Elisabeth Østergaard Bestyrelsesmedlem: Stine Pagh Suppleant: Jette Klit Nationalmuseet. Suppeleant: Barnaby Stig Swann Pedersen Hva er det viktigste satsingsområdet for UNIMA i ditt land? I vore vedtægter står der følgende: UNIMA Danmarks formål er at fremme dukke- og animationsteater i videste forstand. Dette opnås således: ved at opfordre til udveksling mellem dukkeog figurspillere fra alle lande og verdensdele

8 8 gennem alle tilgængelige kommunikationskanaler; ved at organisere kongresser, konferencer, festivaler, udstillinger og konkurrencer, eller ved at yde støtte gennem UNIMA Danmark; ved at bistå foreningens medlemmer i at varetage de demokratiske faglige, økonomiske eller juridiske interesser, der måtte have forbindelse til udøvelsen af deres fag, typisk gennem anbefalinger eller forslag til de relevante autoriteter; ved at opfordre til professionelle uddannelser; ved at udvide den historiske, teoretiske og videnskabelig forskning; ved at holde traditioner i hævd, samt at opfordre til fornyelse inden for dukke- og animationskunsten; ved at foreslå dukkeog animationsteater som et middel til etisk og æstetisk læring og dannelse; ved at samarbejde med beslægtede internationale organisationer. Hvert år vedtages på generalforsamlingen et arbejdsprogram. Dette er mere udførligt end det ovenforstående udsnit af vedtægterne. Af væsentligste nyere begivenheder bør nævnes Downstairs Puppet Cabaret, der bliver afholdt i Købehavn og Århus 6 gange om året samt den binære nye Copenhagen Puppet Festival. Hvordan vil du beskrive statusen til figurteaterkunsten i ditt land? Dukke- og animationsområdet er i Danmark inde i en rivende udvikling. Mere end 45 teatre lever i større eller mindre grad af dukkeog animationsdisciplinerne, ligesom disciplinerne hvert år integreres i en række små og store forestillinger på institutionsteatrene. Der er derfor behov for forløb som kvalificerer professionelle scenekunstnere til at arbejde med dukke- og animationsområdet på videregående niveauer. Finnes det etablerte utdanningsmuligheter innen figurteater i ditt land? Der findes ingen grunduddannelse på nuværende tidspunkt. De eneste grunduddannelser der har eksisteret i Danmark er den 18 måneder lange Dukkemagergrunduddannelsen, der eksisterede fra i Hanstholm og i nogle år en to års dukke/ pædagog uddannelse ved pædagogseminariet i Thisted begge i Thy. På Scenekunstens Udviklingscenter i Odsherred startes fra efteråret 2011 en deltids 2 års efteruddannelse i dukke og animationsteater. Hvordan er din organisasjons økonomiske situasjon? Får dere støtte fra noen instanser? Som tidligere nævnt modtager UNIMA Danmark , kr. i de sidste 12 år årligt fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg. Statens Kunstråd er en del af det Danske Kulturministerium. Hva er forholdet mellom amatører og profesjonelle figurteaterkunstnere i ditt land? Og mellom kunstnere og pedagoger? Et væsentligt nyt tiltag er som før nævnt»downstairs Puppet Cabaret«i København, der lægger op til at amatører og professionelle og dem i grænseområdet fremviser kortere eksperimenter med kunstarten for hinanden. Denne udveksling og diskussion har været en stor succes og tiltrækker også et stort publikum. Set ud fra en bredere synsvinkel forsøger UNIMA Danmark at arrangere kurser og aktiviteter for alle de typer af faggrupper, der er repræsenteret i samtlige af UNIMAs internationale kommissioner. Antallet af denne type af aktiviteter for diverse faggrupper er dog afhængig af, om der er en repræsentant i bestyrelsen i Danmark for den omtalte faggruppe. På baggrund af de oven for nævnte tiltag og aktiviteter og på grund af bestyrelsens brede fagmæssige sammensætning er forholdet mellem de forskellige faggrupper i foreningen i konstant udvikling. Det ville selvfølgelig være ønskværdigt hvis udveksling og fagligt sammenspil både på uddannelsesniveau og efteruddannelsesniveau mellem de forskellige faggrupper kunne etableres på ligeværdige vilkår. Dog vil dette formodentlig aldrig ske i forhold til scenekunsten, da der er tale om at Kulturministeriet er et meget lille ministerium i forhold til de andre ministerier, og at scenekunstens primære udtryk knytter sig til de svært håndterlige begreber så som»kunst«og»kunstneriske udtryk«. Begreber der hele tiden er i indholdsmæssig udvikling på grund af en

9 9 konstant samfundsudvikling, men også hele tiden forsøges omklaret og sat i bås af det samme samfund. På trods af dette er det dog udelukkende scenekunsten, der i UNIMA Danmark har modtaget årlig tilskud, men vi forsøger at få ændret dette, da ville medfører en stigning af aktiviteterne inden for flere af de nævnte fagområder. Trenger det nordiske figurteatermiljøet flere faglige møtepunkter? Hvordan burde disse tilrettelegges? Efter at krisen kom for et par år siden har der på Nordisk/Baltisk plan været en meget stor tilbagegang i antallet af fælles møder og fælles aktiviteter. Dette er meget beklageligt. Det ville være ønskværdigt hvis vi kunne få etableret møder på andre niveauer og i andre fagmæssige sammenhæng. Har dere noen tanker rundt en eventuell oppstart av et felles nordisk tidsskrift? Vi ville med glæde deltage i et fælles nordisk tidsskriftsprojekt, men må dog være opmærksomme på det økonomiske aspekt. Vi er lige i denne sæson gået over til at udsende medlemsbladet som et elektronisk tidsskrift. Dette er sket af flere grunde, og en af dem har været for at spare portoudgifter. Der er dog mulighed for at søge om støtte til udgivelse af tidsskrifter, dette har indtil videre ikke været prøvet. DA LILLE MADSENS HUS BLÆSTE VÆK: Jakob Martin Strids bog bliver for første gang til teater for de mindste på Det lille Teater, København. (Foto Bjarne Stæhr) På Nordisk plan har vi dog formået at holde sammen bl.a. andet takket været The Baltic Sea Puppet Theatre Festival. Det næste fælles nordiske møde vil blive i slutningen af juni i Saint Petersburg i forbindelse med Kukart festivalen i Saint Petersburg, der i år også vil indeholde The Baltic Sea Puppet Theatre Festival. Vi venter i spænding på yderligere informationer om det fælles nye nordiske UNIMA tidsskrift. Dog er der her udelukkende tale om et fælles nordisk/ baltisk formandsmøde.

10 10 UNIMA FINLAND Ten years of professional education in Finland can be seen on the stage today. It is affecting on the quantity and quality. Into the public: The director of John- Eleanor, Merja Pöyhönen, was awarded by Kritiikin Kannukset, which is a very special acknowledgement of the Finnish reviewers given to young talents. This award was quite remarkable as it brought puppet theatre to publicity. (Photo: Milla Järvipetäjä)

11 11 Can you please briefly describe your organization's work? UNIMA Finland celebrated its 25th anniversary in 2009 while Finnish puppetry was celebrating its 100th anniversary. The main events were Finnish Puppetry Showcases in Helsinki and in Oulu and a large puppet exhibition Invisible hand in Theatre Museum in Helsinki. Unima Finland was founded February 11, February 11 has proclaimed the Day of Finnish Puppetry and it is celebrated with the Message for National Puppetry Day, and also Puppetry Award of the Year is given. Actress Satu Paavola was awarded this year of her performance for adults, 3D Dirty, Difficult and Dangerous. There are approximately 180 members in Finland: 148 individual members, 7 student members, 15 honorary members and 10 theatres. President of Unima Finland is Ms. Teija Muurinen, Puppeteer, Puppet Theatre Centre Buoy, Helsinki. Board members: Ms. Marja Susi, Programme Manager, Turku Arts Academy. Performing Arts, Turku Ms. Kati-Aurora Kuuskoski, Puppeteer, Oulu Mr. Riku Laakkonen, Puppeteer/Director, Akaa Mr. Timo Väntsi, Puppeteer and Editor of Nukketeatterimagazine, Turku Ms. Johanna Uusiranta, secretary, Oulu What is the most important focus area for UNIMA in your country? How would you describe the state of the art of puppet theater in your country? Unima Finland is promoting the puppet theatre in many ways. The biggest effort lately has been to organize a festival called the Showcase of Finnish puppetry since The Showcase in Helsinki in March 2011 was a great success. There were performances, a puppet exhibition, workshops and an international seminar of Finnish puppetry. During the weekend there were five performances for the youth and adults and 6 shows for children and families. General interest on puppetry as an artform has been growing and Finland's main newspaper Helsingin Sanomat published two half-page articles on puppetry. Current trend in puppetry in Finland seemes to be that many new groups have been founded and puppeteers have also made their local centres and coalitions such as Puppet Theatre Center Buoy in Helsinki, Puppet Studio and TIP connection in Turku. During some successful plays for adults that have gained a lot of positive attention and wider audience have been made: 3D Dirty, Difficult and Dangerous is a black comedy of our demand for instant pleasure. The prize is higher than we can imagine John-Eleanor, a play about a cross-dresser who lived in the middle ages in London. The court records reveal the story of John Rykener, caught performing a sexual act with another man in exchange for money. The performance by puppet theatre group HOX Company is based on medieval records. Puppeteer Timo Väntsi wrote the script in association with researcher Tom Linkinen. John Eleanor is a part of European Culture Capital Year 2011 programme in Turku. Puppet theatre has a strong role as a part of the programme year In Autumn 2011 Russian AKHE group is going to make a production Abduction of Europe together with Turku Arts Academy students and TIP connection. Also many other groups from Turku such as Sixfingers Theatre, Teatteri Sudenenne and Kuuma Ankanpoikanen make own shows and workshops as a part of the Cultural Capital programme. The director of John-Eleanor, Merja Pöyhönen, was awarded by Kritiikin Kannukset, which is very special acknowledgement of the Finnish reviewers given to young talents. This award was quite remarkable as it brought puppet theatre to publicity. Joutsenpoika Jykserge (Swanboy Jykserge), was

12 12 awarded for the first prize at Finnish-Ugrian Theatre Festival in the Republic of Mari-El in Russia in The play was directed by Oili Sadeoja, performed by Anne Lihavainen and Teija Muurinen from Puppet Theatre Center Buoy. Theatre Mukamas performed in Omsk, South- West Siberia, Russia, on the international Puppet Theatre festival Visiting Arlekin The play was Hölmöläiset, directed by Mansi Stycz and awarded with the Grand Prix prize. Are there established educational opportunities within the puppet theater in your country? There is a four year university level Puppet theatre education in Arts Academy at Turku University of Applied Sciences. In Pieksämäki Agricola Training center students are prepared for vocational examination in puppetry pedagogue or puppet constructing. More than ten years of professional education in Finland can be seen on the stage today. It is affecting on the quantity and quality. The themes of performances are modern and current as well as the technical and artistic realisation have risen on a new level. How is your organization's financial situation? Do you get support from any agencies? Unima Finland gets a grant from the Cultural Ministry of Finland. Office of UNIMA Finland is situated in the City of Oulu, in the Cultural Centre Valve. Unima gets support for the salary of the part-time secretary from the Ministry of Employment and the Economy and from the City of Oulu. Of course the membership fees are important, even though not the biggest income. What is the relationship between amateur and professional puppet theater artists in your country? And between artists and educators? SWANBOY JYKSERGE: Joutsenpoika Jykserge (directed by Oili Sadeoja) was awarded for the first prize at Finnish-Ugrian Theatre Festival in the Republic of Mari-El in Russia in 2010.

13 13 In this and forthcoming years Unima Finland in going to pay more attention to amateur puppeteers and puppet theatres. Unima Finland has been concentrating on professional matters, but now it's time to focus on amateurs. Unima Finland is planning to offer courses for amateurs and the theme of autumn issue of Nukketeatteri-magazine is puppet theatre as a hobby. Finland could also invite visiting groups and performers from other countries to invigorate the festival. There are english and non-spoken performances awailable for visits abroad. On the other hand, we have swedish-speaking performers and groups in Finland, which are natural choice to visit Nordic festivals. Several amateur groups have directors, when making their performance. These groups apply grants and support from local authorities to hire a professional director and scriptwriter. SWANBOY JYKSERGE Does the Nordic puppet theater environment need more professional meeting points? How should these be adapted? Finnish puppet theatres and groups are willing to take part in Nordic festivals and happenings. Now that the Showcase of Finnish puppetry have established it's position in Finland, Unima

14 Til kamp! Egill Skallagrímsson i forestillingen Egil Saga i Pocket Theatre. Regissør: Þórhallur Sigurðsson, skuespiller: Hallveig Thorlacius, dukker og scenografi: Helga Arnalds (Foto: Guðmundur Ingólfsson)

15 15 UNIMA Island «Det viktigste satsings området er å kjempe for økt status til og kunnskap om figurteater på Island.» Kan du kort beskrive ditt lands UNIMAorganisasjon? Antall medlemmer: 18 UNIMA Island ble dannet i 1976 Styremedlemmer: Ordförande: Helga Arnalds Sekreterare: Sigríður Sunna Reynisdóttir Kassör: María Björk Steinarsdóttir Suppleant: Bernd Ogrodnik Suppleant: Eva Signý Berger Hva er det viktigste satsingsområdet for UNIMA i ditt land? Det viktigste satsingsområdet for UNIMA Island er å kjempe for økt status til og kunnskap om figurteater på Island. Til det formålet har vi blant annet: a) tatt initiativ til et samarbeid med Islands Kunstakademi og er for eksempel i gang med å danne et bibliotek med materiale om figurteater. b) oppdatert hjemmesiden vår hver gang noe hender i området c) organisert regelmessige figurteaterkvelder med foredrag og bildvisninger. d) organiseret en nasjonal festival hvert år i desember. e) organisert en workshop/ masterclass med lærere fra udlandet hvert år. Hvordan vil du beskrive statusen til figurteaterkunsten i ditt land? Statusen beveger sig langsomt men sikkert oppover Finnes det etablerte utdanningsmuligheter innen figurteater i ditt land? Nei. Hvordan er din organisasjons økonomiske situasjon? Får dere støtte fra noen instanser? Vi har brukt medlemsavgiften til å finansiere workshops og andre ting vi organiserer, men vi har fått støtte fra Kultur Ministret i Island for å invitere lærere til å gi workshop, støtte til å lage hjemmsiden www. unima.is og til å reise på møter. Vi må søke støtte for hvert prosjekt. Hva er forholdet mellom amatører og profesjonelle figurteaterkunstnere i ditt land? Og mellom kunstnere og pedagoger? Forholdet mellom amatører og profesjonelle er positivt og vi forsøker bevisst å ha god kontakt via UNIMA. Vi har både profesjonelle kunstnere og amatører og pedagoger i UNIMA, og forsøker f.eks. å få bidrag fra alle tre kategorier når det gjelder foredrag på figurteaterkveldene. Trenger det nordiske figurteatermiljøet flere faglige møtepunkter? Hvordan burde disse tilrettelegges? Ja, absolutt. For eksempel gjennom flere nordiske samarbeidsprosjekter hvor man søker støtte til å gjøre produksjoner sammen. Slik kan man studere nærmere hva som binder nordisk figurteater sammen. Og gjennom å organisere flere festivaler og workshops. Har dere noen tanker rundt en eventuell oppstart av et felles nordisk tidsskrift? Gjennom et felles nordisk tidsskrift ville man kunne følge med på hva som er tendensen innenfor hvert land (om det finnes noe sånt), hvem det kunne være interessant å invitere til festivaler og workshops. Vi ønsker oss korte innslag fra så mange som mulig, både om hvordan kunstnere og pedagoger arbeider. Det ville være spennende om de som reiser rundt skulle ta seg tid til å beskrive sine inntrykk, slik f.eks. Knut Alfsen gjorde på sitt Moskvabesøk i et tidligere tidsskrift. Til slutt ville det være godt om noen (for eksempel i Norge) kunne fikse språkproblemet og lese over det som sendes inn og redigere tekstene.

16 16 UNIMA Norge «Miljøene er så små, og trenger å utveksle med og støtte hverandre» STORSATSING FOR BARN: Lillemia er skrevet av Toril Solvang og produseres av Ferske Scener i samarbeid med Figurteatret i Nordland. Forestillingen er en av Norsk Kulturråds største satsninger i (Foto: Ingun Alette Mæhlum)

17 17 Kan du kort beskrive ditt lands UNIMAorganisasjon? Foreningen ble stiftet i 1974 under navnet Norsk dukketeaterforening. I 1997 ble navnet endret til det nåværende. Styret i UNIMA Norge Leder: Svein Gundersen Nestleder: Kenneth Dean Styremedlemmer: Marianne Edvardsen Lise Hovik Christine Stoesen Anne Stray Kjell Moberg Camilla Lilleengen Hva er det viktigste satsingsområdet for UNIMA i ditt land? UNIMA Norge har som mål å fremme figurteater på alle nivåer, fortrinnsvis innen kunst, pedagogikk og terapi. Foreningen ønsker å være et møtested, fysisk og virtuelt, hvor ideer kan utveksles og aktiviteter iverksettes. Medlemskap i foreningen er åpent for amatører og profesjonelle. Finnes det etablerte utdanningsmuligheter innen figurteater i ditt land? Per dags dato finnes et halvårsstudium (30 studiepoeng) i figurteater ved Høgskolen i Oslo. Studiet kan tas som en frittstående årsenhet eller som del av en treårig bachelorgrad i drama og teaterkommunikasjon (180 studiepoeng). Hvordan er din organisasjons økonomiske situasjon? Får dere støtte fra noen instanser? Foreningen mottar statstøtte til drift i størrelsesorden kr , i året. Midler ut over dette søkes av bydelene, Norsk kulturråd, Fritt ord, med mer. Dette utgjør ca. kr , som øremerkes Festivalen Fri Figur. Trenger det nordiske figurteatermiljøet flere faglige møtepunkter? Hvordan burde disse tilrettelegges? Det hadde vært en styrke for det lille figurteatermiljøet om de nordiske landene kunne ha et tett samarbeid omkring både festivaler, faglig utvikling og tidsskrift. Har dere noen tanker rundt en eventuell oppstart av et felles nordisk tidsskrift? Det er en god ide, fordi miljøene er så små, og trenger å støtte og utveksle med hverandre.

18 18 UNIMA SVERIGE»Det är vanligt att kombinera föreställningsutbud med pedagogisk verksamhet.«kan du kort beskrive ditt lands UNIMAorganisasjon? Föreningen har 162 medlemmar 130 enskilda och 32 kollektiva. Föreningen erhåller ett statligt stöd om svenska kr årligen. Styrelsen består av följande personer: Helena Nilsson, ordförande, rådsmedlem Gustaf Kull, vice ordförande, web redaktör, rådsmedlemssuppleant Amanda Klasa Fornhammar, kassör Hugo Catolino, sekreterare Annette Cegrell-Sköld, medlemssekreterare, ansv. för pedagogiska frågor Lisa Björkström, internationell sekreterare, rådsmedlem Annika From Borg, ordinarie ledamot Mårten Hedman, suppleant Ylva Sillén, suppleant Åsa Viklund, suppleant Inger Duberg, suppleant Susanne Lind, suppleant Hva er det viktigste satsingsområdet for UNIMA i ditt land? Vi värnar om att sprida kunskap och information om dockteatern. Det gör vi via vår web-tidning, hemsida, årsskrift, facebook-sida, årsmöte och när tid finns vid medlemsmöten, samtal, seminarier. Hvordan vil du beskrive statusen til figurteaterkunsten i ditt land? Dockteatern i Sverige mår bra. Det finns ett flertal tongivande, professionella grupper som spelar dockteater av hög konstnärlig kvalitet, recenseras i tidningar, väljs ut att delta i teaterfestivaler, omskrivs och omtalas. Finnes det etablerte utdanningsmuligheter innen figurteater i ditt land? Någon utbildning finns inte för tillfället i Sverige. Tidigare utexaminerades sammanlagt 8 studenter ur 2 kullar efter 3 års utbildning vid Dramatiska Institutets Dockteaterlinje. Sedan den lades ner av ekonomiska skäl har det inte funnits någon officiell utbildning. UNIMA Sverige för samtal med den nya högskola som kommer att starta hösten 2011 (Dramatiska Institutet och den statliga skådespelarutbildningen förs samman till en högskola).vi hoppas på möjligheten att vid den nya högskolan hålla dockteaterrelaterade masterclasses av olika slag. Hvordan er din organisasjons økonomiske situasjon? Får dere støtte fra noen instanser? UNIMA Sverige erhöll för SEK i föreningsstöd från Statens Kulturråd. Bidraget har räknats upp marginellt under senare år. Vid UNIMAs internationella kongress har bidraget räknats upp för att möjliggöra att de internationella rådsmedlemmarna närvarar. Hva er forholdet mellom amatører og profesjonelle figurteaterkunstnere i ditt land? Og mellom kunstnere og pedagoger? Vi har ingen statistik över det. UNIMA Sveriges medlemmar har en bred spridning bland professionella dockteaterutövare, allmänt intresserade, pedagoger, arrangörer, amatörer, studerande o.s.v. Det är vanligt att kombinera föreställningsutbud med pedagogisk verksamhet. Trenger det nordiske figurteatermiljøet flere faglige møtepunkter? Hvordan burde disse tilrettelegges? Alla möjligheter att mötas är av godo. Vi skulle kunna gå samman kring masterclasses, kurser, vidareutbildning. Vi brukar redan nu ordna

19 19 nordiska möten mellan de nordiska centrens styrelser så snart vi har möjlighet till det. Det är bra! Har dere noen tanker rundt en eventuell oppstart av et felles nordisk tidsskrift? De försök som hittills gjort kring gemensam tidskrift har varit bra på många vis, men problematiskt p.g.a. ekonomi därför att Norge inte är med i EU. Till detta hänvisar de som varit engagerade i detta samarbet tidigare. Att det blivit»tungrott«. Mønstring: Fra Möt Dockorna! en dramatiserad dockteatervisning av Marionetteatern, Stockholms stadsteater.

20 20 Kattas nordiske dukkehjem Med skuespillere fra fire nordiske land, føres Ibsen og hans dukkehjem inn på den nordiske scene av Kattas Figurteater Ensemble. Teaterets leder Anne Helgesen ønsker å sette nordisk samarbeid på dagsordenen. Den nordiske familie: Foran fra venstre Tessa Lepisto (barnepiken) og Thea E. Skallevold (Nora). Bak fra venstre Pete Livingstone (Doktor Rank, komponist/ musiker), Geir Robsrud (Helmer), Åsa Linder (Kristine Linde) og Svend E. Kristensen (sakfører Krogstad). (Foto: Tordis Ødbehr)

21 21 Tordis Ødbehr Journalist og fotograf Skuespillere, mimere og en musiker fra Norge, Sverige, Danmark og Finland står på scenen sammen når Kattas Figurteater Ensemble har sin verdenspremiere på Et dukkehjem i Nøtterøy Kulturhus den 29. juni. De samme land står også på spillelisten, før det hele avsluttes i Murmansk. Men oppsetningen er mer internasjonal enn så: en av skuespillerne/ musikeren er opprinnelig skotsk, og kostymene er laget av en engelskmann, bosatt i Ungarn. Dessuten startet hele prosjektet med besøk av en iransk teatergruppe hos Kattas i Tønsberg på nyåret. Gjenoppfrisking av et nordisk samarbeide Hovedårsaken til at jeg ønsket å gjøre DUKKEHJEM til et nordisk prosjekt, var at jeg gjennom mange nordiske UNIMA-arrangementer har sett både slektskapet og mangfoldet i det nordiske figurteatermiljøet. Samtidig ser jeg hvordan det som tidligere var et tett og fruktbart nordisk samarbeide innenfor vår scenekunstform, er i ferd med å falle fra hverandre. Jeg er usikker på årsaken, sier Anne Helgesen. Kanskje det er lite nordiske kulturmidler? Kanskje vi heller satser på fjernere og mer fremmedartede strøk for å kjenne oss globale? Godt samarbeide Dermed satte Anne Helgesen i gang med å sette Norden på dagsordenen. Thea E. Skallevold og Geir Robsrud er de norske aktørene, i hovedrollene som Nora og Helmer. De kjenner hverandre fra tidligere, fra Hamlet, fjorårets oppsetning i Katta-regi. Åsa Linder fra Sverige kom med, likeså dansken Svend E. Kristensen. I København bor også Pete Livingstone, mens Tessa Lepistö er hentet inn fra Finland. I begynnelsen av mai måned møttes hele ensemblet for første gang i Stockholm. Fra første dag var det tydelig at de nordiske land kunne samarbeide, og samarbeide godt. (Dette er observasjonen jeg som en «utenforstående fotograf» gjorde:) Samarbeid i intense arbeidsøkter og samhold i spisepauser og fritid. Etterhvert som arbeidet skred frem, var det tydelig hvordan de drev hverandre frem utfra sine personlige erfaringer og sitt lands egenart. Det er veldig spennende at det er aktører fra så mange nasjoner og språk med! Det at vi har så mange ulike oversettelser av Ibsens tekst bidrar også til en nyansert forståelse. Dessuten at man ser flere tolkningsmuligheter. Det er også selvfølgelig gøy at vi har så forskjellige erfaringer og uttrykk, sier Thea E. Skallevold. Vi er seks aktører fra fem forskjellige land, med vidt forskjellige utdanninger og erfaringer. Klassisk tekst-teater, fysisk teater, mime, buto-dans, figurteater og musikk. Her er det bare å suge ut kunnskap

22 22 På bølgelengde: Barnepiken Tessa fikk raskt god kontakt med barna. Her benyttet hun en liten fristund til å stifte nærmere bekjentskap med dem. (Foto: Tordis Ødbehr)

23 23 «Vår lille marginale scenekunstform ble stor når vi handlet på nordisk basis.» fra sine medspillere og samarbeide for å skape en så spennende teateropplevelse som mulig, supplerer Geir Robsrud. Her får vi til gangs gammel tekst i ny tidløs innpakning. Stor innsats av alle Kostymeprøver, leseprøver, utprøving av hvordan dukkene skulle føres, og så: de aller første prøver på konkrete scener skjer i Stockholm. Her møttes de på Orionteatern hvor Thea E. Skallevold var med på Kattaprosjektet på dagtid og i forestillingen på kveldstid. Det var fantastisk at vi fikk være her, skryter Anne Helgesen. Orionteatern byr på gjestfrihet, et levende teatermiljø og flott tilrettelegging for de lokaliteter Katta-prosjektet krever. Kattas leder: Anne Helgesen står for adapsjon, regi, konsept. Her viser hun hvordan dukken kan føres. (Foto: Tordis Ødbehr) Et snekkerlokale blir ryddet og tømt på en-to-tre foran de første dukkeføringene. Skjønt, Tessa Lepistö har tyvstartet litt, funnet frem den svære kofferten med «barna». I en liten pause observerer jeg henne plutselig leiende på en liten jente. Allerede nå viser hun seg som en dyktig og engasjert barnepike i familien. Når arbeidet med dukkeføring tar til, er det Anne som fører an. Men kommentarer fra de andre kommer, og spesielt er Tessa på plass med kommentarer og råd. Anne har god erfaring med figurteaterutdannelse i Turku/Åbo, Tessa har også gått tre år på den skolen. Tessa har glidd godt inn i ensemblet og har med seg den type dukkespillerfaglighet og systematikk som bare utdannelse og pedagogisk tenkning gir. Hun deler raust av sin kunnskap til oss andre, sier Anne, mens Tessa på sin side uttrykker stor glede av å være med på denne produksjonen. Det er en ære å arbeide sammen med så mange talentfulle kollegaer og være en del av et nordisk samarbeide. Det er en utfordring, men virkelig en frutal produksjon som viser hvor forskjellige og samtidig

24 24 «Det var tydelig hvordan de drev hverandre frem ut fra sine personlige erfaringer og sine lands egenart.» hvor like vi er i de nordiske landene. Forestillingen gjør ære på Ibsens fantastiske og geniale stykke, sier Tessa. Workshop med iransk teater I januar gjestet den iranske teatergruppen Ghesse Theatre Group Kattas Figurteater Ensemble med sin versjon av Et dukkehjem. Det ble et spennende bekjentskap som gav mange impulser, og kanskje for oss alle, helt annerledes enn alle andre oppsetninger vi har sett. Thea, Geir, Åsa og Svend var på det tidspunkt allerede plukket ut til å være med Katta-oppsetningen. Iran-besøket bød også på en workshop i fellesskap. Spilleplan for Dukkehjem Nøtterly Kulturhus i samarbeid med Vestfold Festspillene 29. juni (premiere) og 30. juni kl Trikkestallen, Oslo Nye Dukketeatret, Oslo juli kl USF Verftet, Bergen juli kl Stockholm Kulturfestival på Teater Tre august Hippodromen, Folketeatret, København, Danmark august kl På Kattas fest i Papirhuset Teater i Tønsberg, Norge 3. og 4. september kl The International Barents Puppet Theatre Festival september IKatta-oppsetningen skal skuespillerne snakke sitt eget lands språk. Skotske Pete riktignok på dansk som han behersker etter 15 år i København. Så det blir Tessa med sin finsk som vil «skille seg» mest ut på tre av de nordiske scenene, og i Murmansk vil publikum møte totalt fremmed språk. Men så langt i arbeidet med den nordiske Katta-produksjonen tror jeg bestemt at det ikke vil hemme publikum i deres opplevelse av stykket, slik det heller ikke gjorde når alt foregikk på farsi. Som Thea sier det: Jeg synes det er veldig spennende å jobbe med Ibsens tekst, og prøve å oversette hans nyanserte språk til visuelt teater der teksten ikke lenger er hovedingrediensen. Etter to uker i Stockholm og en ukes fri, fortsatte arbeidet i Tønsberg/ Nøtterøy. Her bor også alle skuespillerne samlet, hjemme hos Anne. Anne en ildsjel Anne Helgesen er en ildsjel innen figurteater. Hun er leder for Kattas som hun etablerte i 2004, har doktorgrad i teatervitenskap, underviser i teatervitenskap ved universitet og høgskoler. Hun er også dramatiker og forfatter og har utgitt flere barnebøker og faglitteratur. Og hun er «internasjonal», nå i nordisk sammenheng. Jeg er så heldig at jeg har fått delta i praktisk nordisk figurteatersamarbeid fordi jeg har vært redaktør i Ånd i hanske, og fordi vi en periode utga fellesnordiske utgaver av de nasjonale UNIMA-tidskriftene, sier hun. Det nordiske dukketeatermiljøet ble hun kjent med allerede på midten av 1980-tallet, like etter de store videreutdanningskursene i dukketeater i Nordisk Kulturråds regi. Miljøet var fullt av selvtillit, og man utvekslet spillere, instruktører og dukkemakere på tvers av landegrensene. Vår lille marginale scenekunstform ble stor når vi handlet på nordisk basis. Ressursene både menneskelig og økonomisk ble større, publikumspotensialet økte, spillestedene flere, sier Helgesen. Jeg vil tilbake nei, det er ikke sant. Jeg vil ta med meg de positive erfaringene og utforske hva nordisk figurteatersamarbeide betyr i dag.

25 25 Få henda på (de nordiske) penga Ånd i hanske har undersøkt mulighetene for å søke penger til dine nordiske figurteaterprosjekter. Kenneth Dean Nestleder i UNIMA Norge, leder organisasjonen KdP Hovedinstansene man kan søke til er Nordisk Kulturfond og Kulturkontakt Nord, som begge har sine forskjellige formål og kriterier for støtte. Størst pott har Nordisk Kulturfond Fondet har som oppgave å støtte kultursamarbeid mellom (vanligvis) minimum tre nordiske land, og deler årlig ut omkring 29 millioner danske kroner. Omtrent 80 prosent av prosjektene Fondet støtter får opptill DKK ,. Det bevilges kun unntaksvis til mer enn ett prosjekt. Hva er nordisk? Et prosjekt er «nordisk» hvis minst tre nordiske land (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) eller selvstyrende områder (Færøyene, Grønland, Åland) medvirker. Det være seg som deltagere, arrangører eller som tema. Dette er «bottom line» for at fondet skal kunne bevilge støtte. Men Det finnes også to tilfeller der fondet kan bevilge støtte til prosjekter som kun omfatter to nordiske land/områder: 1. Der prosjektet har til hensikt å styrke samholdet mellom det vestlige og østlige Norden. (Det vil si mellom Island, Færøyene eller Grønland, på den ene (vestlige) siden, og Danmark, Finland, Norge, Sverige eller Åland på den andre (østlige) siden.) og: 2. Der aktiviteten fremmer nye nordboeres deltagelse i det nordiske kultursamarbeid. Nordisk kulturfond støtter både profesjonelle og amatører og man kan søke støtte til blant annet produksjoner, turnéer, festivaler og forsknings- og utdannelsesprosjekter. Fondet yter støtte til «aktiviteter som preges av kvalitet, fremsynthet og variasjon» (hva nå det betyr), og «hvor både tradisjonelle og nye arbeidsformer kan utvikles». Og prosjektet kan gjennomføres både i og utenfor Norden. Hvor mye kan du søke om? Fondet bevilger som regel maks 85% av prosjektets totale omkostninger. På den annen side kan de siste 15% utgjøres av «ideell arbeidstid» det vil si ikke-betalt arbeid av prosjektets medlemmer, bare dere viser dette i budsjettet.

26 26 Kulturkontakt Nord Litt mindre kjent enn Nordisk Kulturfond er Kulturkontakt Nord med sitt Kultur- og kunstprogram. Det har i år (2011) en rammebudsjett på DKK Programmet bevilger støtte til prosjekter fra alle kultur- og kunstfelt og støtter både profesjonelle kunstnerer og amatørkulturarbeidere. (Bland søknadene fra amatørkultursektoren prioriteres prosjekter som gjennomføres i samarbeid med profesjonelle kunstnerer.) Kultur- og kunstprogrammet har to deler, såkalte moduler. Modul 1: Produksjonsrettet virksomhet. Denne modulen er, som navnet tilsier, avsett for kunstproduksjoner. Nøkkelordet her er innovasjon, hvilket innebærer utvikling og testing av nye idéer, konsept og prosesser. Modul 2. Kompetanseutveksling. Denne modulen er avsett for prosjekter som satser på utveksling av informasjon og kompetanse blant aktørene innom kultur- og kunstfeltet. Dette kan skje i form av f.eks. seminarier, kurs eller workshops. Kultur- og kunstprogrammets mål Programmets formål er å fornye og vitalisere det nordiske kunst- og kultursamarbeidet innom Norden. Det skal også bidra til stimulere og støtte interaksjon mellom Norden og resten av verden. Kvalitet og nytenkning er vesentlige kriterier ved utdelningen av støtte. Programmets overgripende formål er utvikling. Begrepet utvikling betyr nytolkning, nyskaping og fornyelse av metoder, presentasjons- og samarbeidsformer. Det legges stor vekt på formidling til publikum, men også formidling mellom profesjonelle aktører og miljøer. Fikk stöd från Kulturkontakt Nord: Karen Kipphoffs produktion Floating Characters en multimedia föreställning som utforskar gränser mellan visuell digitalmedia och levande skådespeleri. Produktionen kombinerar urgammalt japansk figurteater med ultramoden multimediateknologi

27 27 er for perioden er Kultur for barn og unge, Kulturelt mangfold og Nordisk kulturarv, men programmet har ingen kvoter og er åpen også for prosjekter med andre temaer. Alle prosjektene skal involvere deltagere fra minst tre land. Men til motsetning fra Nordisk kulturfond trenger bare to av landene være nordiske land/ selvstyrende områder. Søknadsfrister For Kulturkontakt Nord er det 2 frister i året, og søknadene kan kun sendes når søknadsrunden er åpen. Det er den i ca 1 måned. Åpningstiden for den neste søknadsrunden er mellom og For Nordisk Kulturfond er fristene for søknader under som følger: 1. februar, 1. mars, 1. april, 1. september, 1. oktober. For søknader over DKK er det 2 søknadsfrister; 1. februar og 1. september. Figurteateraspektet Etter en samtale med kontaktpersonene innen de to bevillingsinstansene, ble det klart at begge instansene stiller seg offisielt klart velvillige til figurteaterprosjekter per se, men at de ikke har en uttalt holdning til figurteater som kunstform. Så lenge man fyller kriteriene for prosjektene forøvrig, er det bare å søke. Men mon om det blir lenge til vi ser et Figurteaterets År, verken her i Norge eller på det nordiske plan God søking!

28 28 Ny videre utdanning i dukke- og animasjons teater Odsherred Teaterskole i Danmark tilbyr fra høsten av videreutdanning i dukkeog animasjonsteater. Samlingene blir tre-fire helger i semesteret. Svein Gundersen Styreleder i UNIMA Norge og fagansvarlig ved figurteater studiet, HiO kompetencer kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner mv. på bachelorniveau». En avsluttet diplomeksamen gir adgang til masterutdannelser på universitetene. Scenekunstens Udviklingscenter ved Odsherred teaterskole i Danmark setter fra høsten i gang en gratis deltids videreutdanning i dukke- og animasjonsteater. Utdanningen går over to år, og er basert på samlinger i helgene. Deltakerne vil få dekket alle utgifter, også til overnatting og mat. Reisen til og fra Odsherred teaterskole betaler man selv. Undervisningen koordineres av Hans Hartvich- Madsen og Anders Holst i samarbeid med de førende europeiske skoler, Animation Workshop, samt dukke-, animations- og andre scenekunstnere og teoretikere fra Danmark og hele verden. Utdanningsforløpet som starter opp til høsten, er et prøveprosjekt. Målet er å etablere et fast utdanningstilbud, en «diplomuddannelse» i dukke- og animasjonskunst. Diplomstudiene er normeret til 1 års fuldtidsstudier, svarende til 60 ECTS-point. I følge Undervisningsministeriets offisielle beskrivelse av de danske diplomutdannelser «skal en diplomuddannet gennem faglige og personlige Odsherred teatercenter beskriver grunnlaget for det nye utdanningstilbudet slik: Den visuelle scenekunst, dukke- og animationsteaterområdet er inde i en rivende udvikling. En række nye europæiske centre for dukketeater er opstået omkring uddannelsesstederne i Frankrig, Tyskland, England og Polen. Dukkespillere udklækket fra skoler som Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionette i Charleville- Mézières og Ernst Busch i Berlin har været med til at udvikle nye kunstneriske udtryk i gensidig dialog med andre kunstarter. Mere end 45 teatre i DK beskæftiger sig i større eller mindre grad med dukke- og animationsdisciplinerne. Jeg har selv hatt gleden av å være kursdeltaker på Odsherred, og kan bare anbefale dette fantastiske stedet, som Danmark velvillig åpner for søkere også fra de andre nordiske landene. Ved siden av å skaffe de beste danske og internasjonale kapasiteter som undervisere, ligger stedet i landlige omgivelser, nær den lille stasjonsbyen Nykøbing Sjælland og med Nykøbing bugt i lokkende gangavstand. Se mer på www. nyscenekunst.dk og

29 TIL INSPIRASJON: Wakka Wakkas Solen er kanskje fryktinngytende, men Baby Universe (hvor karakteren er hentet fra) er en av de mest omtalte og suksessrike nordiske forestillingene fra siste år. (Foto: Karin Skarby)

30 30 Populær møteplass i Danmark Copenhagen Puppet Festival har på kort tid utviklet seg til å bli en viktig begivenhet i Nordisk figurteater. Festivalen arrangeres hvert annet år, og fra 24. til 27. mars 2011 ble den arrangert for tredje gang. Norsk figurteater var sterkt representert både med forestillinger, seminarinnledere og menige festivaldeltakere. Filming i skogen: Danske William med Hunden (Foto: Karen Høie)

31 31 Knut Alfsen Daglig leder i Levende dukker Festivalen henvender seg bare til et voksent publikum, og på publikumstilstrømningen er det helt tydelig at det er sterkt økende interesse for figurteater for voksne i Danmark. Da vi kom for å se den norske forestillingen Hunger, en co-produksjon mellom Tinkerting, britiske Pickled Image og Figurteatret i Nordland, var det stor trengsel, og kø langt ut på gaten. Den andre norske forestillingen på festivalen var Baby Universe med norsk amerikanske Wakka Wakka. Denne forestillingen, som har turnert i store deler av Norge med Riksteatret, er også produsert ved Figurteateret i Nordland. Av de danske forestillingene fikk jeg sett Say Cheese med gruppen Graense-Loes, og H.C. s ventesal med Teater Refleksjon. Selv om disse forestillingene var veldig forskjellige hadde begge iscenesettelse som et overordnet tema. Say cheese handler om en ung kvinne som ønsker å bli rik og berømt (helst uten å måtte gjøre masse tungt og kjedelig arbeid for å nå målet). Scenografien er bygget opp som et modellteater (papirteater) som er kraftig forstørret. På denne scenen setter den unge kvinnen sitt liv i scene. Konge og dronning representerer mor og far, og føres inn som flate pappfigurer. Sceneløsningene bygger mye på bruk av videokamera og projeksjoner. Alt det tekniske styres av en tekniker i gorilla kostyme. Etter hvert forstår publikum at selv om stykkets hovedperson opplever seg selv som en frigjort kvinne, som helt bevisst spiller på utseende og sex for å bli stjerne, er det den maskuline urkraften (teknikeren) som har kontrollen når det kommer til stykket. Ønsker klatrende velkommen: Fasaden til Kulturanstalten på Vesterbro, der Copenhagen Puppet Festival ble arrangert (Foto: Karen Høie) I Teater Refleksjons forestilling kjemper H.C. Andersen med sine eventyrfigurer. De er sjalu på hverandre, og ønsker å ta styringen over handlingen i eventyret om dem selv som er i ferd med å ta form. H.C. Andersen var også en man som bevisst bygget opp et bilde av seg selv i publikums bevissthet, gjennom de eventyrskikkelsene han skaper.

32 32 «Det var tydelig at mange av de danske kollegene ønsket å unngå den språkstriden vi har hatt i Norge på figurteaterområdet.» Samlebetegnelsen «Puppet Theatre» Formmessig er den første forestillingen en figurteaterforestilling uten dukker, mens eventyrfigurene i den andre fremstilles av tradisjonelle dukker laget i skumgummi. En grunn til at festivalen har valgt å kalle seg Copenhagen Puppet Festival på engelsk, er trolig at de derved unngår den språkforvirringen som har oppstått i Skandinavia. På engelsk brukes begrepet «Puppet theatre» om alle typer teater som baserer seg på å gi liv til døde gjenstander. Det var tydelig at mange de danske kollegene ønsket å unngå den «språkstriden» vi har hatt i Norge på figurteaterområdet. Det som er viktig er at vi viser publikum hva kunstformen vår kan inneholde gjennom å lage gode forestillinger, hevdet arrangørene med tyngde. Masterclass Profesjonelle figurteaterfolk fra hele Skandinavia samlet i forkant av festivalen seg i en Masterclass hvor målet var at deltakerne fikk forbedret sine ferdigheter, utvidet sitt nettverk og bli inspirert av hverandres arbeid alt for å undersøke og teste mulighetene for et spesielt skandinavisk uttrykk. Masterclassens mål var å legge til rette for en ny utvikling av kunstneriske dukkespillere og animasjonsteater basert på de nordiske deltakernes ulike forståelse av det kunstneriske uttrykk og ulike tilnærminger til området. Preben Faye-Schøll og Geir Ove Andersen fra Figurteatret i Nordland var representert på symposiet og på Speedmeeting (Foto: Karen Høie) Symposiet Lørdagen var det duket for et fagsymposium. Representanter for UNIMA i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island redegjorde for den aktuelle situasjonen i sine hjemland. Helga Arnalds fortalte at UNIMA på Island var våknet til live etter en ganske lang passiv periode. I Norge og Sverige har man mistet inne kunstfaglige utdannelser i figurteater, en det er krefter i gang for å etablere utdanninger i begge landene. I Finland opplever de at Turku Scool of Art and Communication er avhengig av å ta opp store studentkull hvert år for å ha økonomisk grunnlag for å opprettholde utdannelsen. Dette resulterer i at det tas opp studenter som mangler talent og motivasjon, og det fører også til at det blir veldig vanskelig for de som har gjennomført utdanningen å fine seg relevant arbeid når de er ferdige.

ÅND I HANSKE REKRUTTERING TIL FIGURTEATER I NORGE 1/2011. «Hvordan kan vi bruke våre egne og andres erfaringer for å komme videre?

ÅND I HANSKE REKRUTTERING TIL FIGURTEATER I NORGE 1/2011. «Hvordan kan vi bruke våre egne og andres erfaringer for å komme videre? ÅND I HANSKE TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 1/2011 REKRUTTERING TIL FIGURTEATER I NORGE «Hvordan kan vi bruke våre egne og andres erfaringer for å komme videre?» Årgang 29 ÅND I HANSKE 1/2011 RekruttERINg

Detaljer

ÅND I HANSKE. Flying start for skuespillerstudentene. HiNT-avgangsforestilling på verdensturné Figurtreffet Puppets in the Spring Blodig dukketeater

ÅND I HANSKE. Flying start for skuespillerstudentene. HiNT-avgangsforestilling på verdensturné Figurtreffet Puppets in the Spring Blodig dukketeater Tidsskrift for figurteater 2 / 2012 ÅND I HANSKE Flying start for skuespillerstudentene HiNT-avgangsforestilling på verdensturné Figurtreffet Puppets in the Spring Blodig dukketeater Årgang 30 1 2 / 2012

Detaljer

ÅND I HANSKE DUKKER OG GRESKE GUDER I SAMSPILL LEVENDE DUKKER HOLDER DUKKENE LEVENDE BLODHEVNEN RÅR! tidsskrift for figurteater. 3-4/2012 - årgang 30

ÅND I HANSKE DUKKER OG GRESKE GUDER I SAMSPILL LEVENDE DUKKER HOLDER DUKKENE LEVENDE BLODHEVNEN RÅR! tidsskrift for figurteater. 3-4/2012 - årgang 30 tidsskrift for figurteater 3-4/2012 - årgang 30 DUKKER OG GRESKE GUDER I SAMSPILL LEVENDE DUKKER HOLDER DUKKENE LEVENDE BLODHEVNEN RÅR! I WAKKA WAKKAS NYESTE FORESTILLING ÅND I HANSKE UNIMAS LEDER takk

Detaljer

MED MER NUMMER 4/4 ÅRGANG 28 TEATER FUSENTAST 20 ÅR ANNES DUKKETEATER 10 ÅR «FIGURTEATRET ER EN UNDERDOG» HVA ER OBJEKTTEATER?

MED MER NUMMER 4/4 ÅRGANG 28 TEATER FUSENTAST 20 ÅR ANNES DUKKETEATER 10 ÅR «FIGURTEATRET ER EN UNDERDOG» HVA ER OBJEKTTEATER? NUMMER 4/4 ÅRGANG 28 TEATER FUSENTAST 20 ÅR ANNES DUKKETEATER 10 ÅR «FIGURTEATRET ER EN UNDERDOG» HVA ER OBJEKTTEATER? DEN INTERNASJONALE PRESIDENTEN OM UNIMA I FRAMTIDA MED MER Ånd i hanske Nr 4 2010

Detaljer

ÅND I HANSKE FESTIVALHØST GIGANTFESTIVALEN I CHARLEVILLE FESTIVAL OF WONDER OG IKKE MINST: FRI FIGUR I OSLO. tidsskrift for figurteater

ÅND I HANSKE FESTIVALHØST GIGANTFESTIVALEN I CHARLEVILLE FESTIVAL OF WONDER OG IKKE MINST: FRI FIGUR I OSLO. tidsskrift for figurteater tidsskrift for figurteater 4/2013 - Årgang 31 FESTIVALHØST GIGANTFESTIVALEN I CHARLEVILLE FESTIVAL OF WONDER OG IKKE MINST: FRI FIGUR I OSLO ÅND I HANSKE Unimas leder UNIMAS LEDER Takk for en vellykket

Detaljer

nummer 3/4-2009 årgang 26

nummer 3/4-2009 årgang 26 1 nummer 3/4-2009 årgang 26 ÅND I HANSKE Nr 3/4 2009 Årgang 26 ISSN 0800-2479 Årsabbonement kr 250,- Løssalgspris kr 70,- Bankkonto 1607 55 74294 Utgitt av UNIMA-Norge - Forening for figurteater Hovinveien

Detaljer

nummer 1/4-2009 årgang 26 UNIMA-Internasjonal 80 år UNIMA-Norge 35 år

nummer 1/4-2009 årgang 26 UNIMA-Internasjonal 80 år UNIMA-Norge 35 år nummer 1/4-2009 årgang 26 UNIMA-Internasjonal 80 år UNIMA-Norge 35 år 1 ÅND I HANSKE Nr 1/4 2009 Årgang 26 ISSN 0800-2479 Årsabbonement kr 250,- Løssalgspris kr 70,- Bankkonto 1607 55 74294 Utgitt av UNIMA-Norge

Detaljer

Fri Figur. nummer 3 / 4-2008 årgang 25

Fri Figur. nummer 3 / 4-2008 årgang 25 T e a t e r f e s t i v a l e n Fri Figur 2008 nummer 3 / 4-2008 årgang 25 T t e a t t e e r r f f e e s s t t i i v v a a l e l n e n 2 0 0 8 F r i F i g u r ÅND I HANSKE Nr 3/4 2008 Årgang 25 ISSN 0800-2479

Detaljer

tidsskrift for figurteater 1/2013 - Årgang 31 REKVIEM FOR EIN GRIS NY FAST SPALTE: SLIK BEGYNTE DET ELEKTROMAGNETISK FIGURTEKNIKK ÅND I HANSKE

tidsskrift for figurteater 1/2013 - Årgang 31 REKVIEM FOR EIN GRIS NY FAST SPALTE: SLIK BEGYNTE DET ELEKTROMAGNETISK FIGURTEKNIKK ÅND I HANSKE tidsskrift for figurteater 1/2013 - Årgang 31 REKVIEM FOR EIN GRIS NY FAST SPALTE: SLIK BEGYNTE DET ELEKTROMAGNETISK FIGURTEKNIKK ÅND I HANSKE Unimas leder ånd i hanske 1/2013 ISSN 0800-2479 Årgang 31

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Nyopptrykk fra PDF-fil. Synne Platander, Stockholm 2004.

Nyopptrykk fra PDF-fil. Synne Platander, Stockholm 2004. <synne.platander@chello.se> Nyopptrykk fra PDF-fil. Synne Platander, Stockholm 2004. INNHOLD Innholdsfortegnelse... s. 2 I. INNLEDNING Personlig og faglig motivasjon... s. 3 Avgrensning og problemstilling...

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

stikkordet Nr. 2 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 2 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 2 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Norsk Skuespillersenter Welhavens gt. 1 0166 Oslo Tlf: 22 20 65 60 post@skuespillersenter.no Stikkordet nr. 2-2008 Ansvarlig utgiver: Agnete G.

Detaljer

Making a filmmaker. Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia. Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM)

Making a filmmaker. Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia. Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM) Making a filmmaker Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM) 3.mai 2009 Innledning Denne rapporten samler og synliggjør forskningsmaterialet i det skandinaviske

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! God jul og godt nytt år! Frifond gjør det mulig! Frivillig vs profesjonell - hvor går grensen? Statsbudsjettet 2005 - igjen! Utveksling x 2: Immaturus i New York & Familien Mørland hos Loose Moose 2005

Detaljer

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 I flere år ble Skuespillersenteret drevet på frivillig basis av ildsjeler og Norsk Skuespillerforbund. I 2001 ble det en egen stiftelse, med målsetting

Detaljer

Norsk /English Interkultur-rapport nr. 1. Inn i rytmikken. Interkultur

Norsk /English Interkultur-rapport nr. 1. Inn i rytmikken. Interkultur Norsk /English Interkultur-rapport nr. 1 Inn i rytmikken Into the Rhythm 2006-2009 Interkultur Norsk/English Interkultur-rapport nr. 1 3 Inn i rytmikken Into the Rhythm 2006-2009 Interkultur Inn i rytmikken

Detaljer

hvor begynner demokratiet?

hvor begynner demokratiet? hvor begynner demokratiet? en analyse av sammenhengen mellom livslang læring og demokratideltakelse Skrever på oppdrag av Voksenopplæringsforbundet Humanistisk prosjektsemester Humanistisk fakultet Universitetet

Detaljer

stikkordet Nr. 2 2012 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 2 2012 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 2 2012 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 2 2012 Ansvarlig utgiver: Hauk Heyerdahl Redaktør: Ida Willassen Layout: Nina Lykke Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire

Detaljer

Pengevirke. Tema: Kreativitet og kultur. nr. 4 2011. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur

Pengevirke. Tema: Kreativitet og kultur. nr. 4 2011. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur Pengevirke Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 4 2011 Tema: Kreativitet og kultur Kreativitet og kultur Av Jannike Østervold Kunst og kultur handler om å dele. Kunstneren,

Detaljer

NR. 3/4 2006 ÅRGANG 23

NR. 3/4 2006 ÅRGANG 23 NR. 3/4 2006 ÅRGANG 23 37 Tilbud til Ånd i hanskes lesere: BESTILL boka Ibsen og figurteatret. Figurteatret og Ibsen nå, og betal kr. 370, - for å få den fritt tilsendt. Navn:... Adresse:... 2 Send bestillingen

Detaljer

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie ARTIST IN RESIDENCE BERGEN Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie 1 INNHOLD side 3 side 6 side 6 INNLEDNING DEL 1 CASE BESKRIVELSE Kulturpolitisk forankring side 7 Nasjonaliteter side

Detaljer

"Vurdering i matematikk - Hvorfor og hvordan? Fra småskole til voksenopplæring"

Vurdering i matematikk - Hvorfor og hvordan? Fra småskole til voksenopplæring Skriftserie Konferanserapport No. 3-2005 "Vurdering i matematikk - Hvorfor og hvordan? Fra småskole til voksenopplæring" Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 15. og 16. november 2004 1 2 Forside:

Detaljer

STIKKORDET. s30. s26. NR. 3 2013 utgis av norsk skuespillerforbund

STIKKORDET. s30. s26. NR. 3 2013 utgis av norsk skuespillerforbund STIKKORDET NR. 3 2013 utgis av norsk skuespillerforbund s9 s30 s26 FORBUNDSLEDEREN Ethvert hvorfor har et fordi TEKST: HAUK HERDAHL FOTO: Anders Grønneberg, DAGBLADET I det høststormen Hilde slo innover

Detaljer

Seminar om det frie scenekunstfeltet i Trondheim

Seminar om det frie scenekunstfeltet i Trondheim Seminar om det frie scenekunstfeltet i Trondheim Hvordan skal vi fremme produksjon av profesjonell scenekunst i Trondheim? Hvordan kan vi gjøre det attraktivt å produsere her og oppnå kvalitet i alle produksjonsledd?

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 2/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DEN VISUELLE HELHETEN HANSKE

TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 2/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DEN VISUELLE HELHETEN HANSKE TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 2/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DEN VISUELLE HELHETEN HANSKE UNIMAS LEDER ÅND I HANSKE 2/2014 ISSN 0800-2479 Årgang 32 UTGIVER UNIMA Norge -Forening for figurteater Årsabbonement

Detaljer

FESTIVAL SPESIAL! TROMSØ DIALOG 2011. Rampelysfestivalenl. Ny scene på Årvoll

FESTIVAL SPESIAL! TROMSØ DIALOG 2011. Rampelysfestivalenl. Ny scene på Årvoll FESTIVAL SPESIAL! TROMSØ DIALOG 2011 Rampelysfestivalenl Ny scene på Årvoll N r. 3 / 2 0 1 1 N o r s k t e a t e r r å d1 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

Kraftfull ubalanse Møt: Danseren og koreografen. Jakter på nordnorsk revyforfatter Skal portretteres og hylles på Latterhola

Kraftfull ubalanse Møt: Danseren og koreografen. Jakter på nordnorsk revyforfatter Skal portretteres og hylles på Latterhola 4 Kraftfull ubalanse Møt: Danseren og koreografen Jakter på nordnorsk revyforfatter Skal portretteres og hylles på Latterhola IATA 2011 - IDEA 2010: Storesøster og lillebror Future Voices: Stjernelag til

Detaljer