2/2011. Tidsskrift for figurteater. Ånd i Hanske. TEMA: Figurteater i Norden. Årgang 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2/2011. Tidsskrift for figurteater. Ånd i Hanske. TEMA: Figurteater i Norden. Årgang 29"

Transkript

1 Tidsskrift for figurteater 2/2011 Ånd i Hanske TEMA: Årgang 29

2 Ånd i Hanske 3 Unimas leder Dukketeater vs Figurteater 4 Redaktør-leder Hungersnød? TEMA: FIGURTEATER I NORDEN 5 De nordiske UNIMAorganisasjonene 30 Knut Alfsen Copenhagen Puppet Festival + Masterclass + Symposium 34 ANNET 41 Christina Peel Om dukketeater på Miniøya Tordis Ødbehr Kattas nordiske dukkehjem 25 Kenneth Dean Få henda på de nordiske penga! Debatt Ida Hamre Hygge og uhygge i animationsteatret 37 Ida Tjalve Festival på Bornholm debatt Knut Alfsen Ukrutt forgår ikke så lett! 44 Karen Høie Kulturproduksjoner og Teatr Groteska 28 Svein Gundersen Ny videreutdanning i Danmark 46 Anmeldelse Heidi Kristiansen Dickie Dick Dickens 48 Anmeldelse Jaap den Hertog Be good to the Always 50 Notiser og småstoff TEMA:

3 3 Dukketeater vs Figurteater Kenneth Dean er nestleder i UNIMA Norge For å presentere meg selv: Jeg er en instruktør som bruker forskjellige teatrale virkemidler i mine forestillinger veldig ofte figurer for å uttrykke forestillingenes innhold. Etter hvert har jeg blitt mer og mer interessert i figurteaterets muligheter for symbolsk og ikke-realistisk formidling, slik at jeg nå jobber oftere og oftere med figurer i mine forestillinger. Jeg må bare bekjenne at jeg, i min tid som leder for Figurteateret i Nordland (den gang Nordland Dukketeaterverksted), stod i bresjen for at begrepet «Dukketeater» skulle byttes ut med begrepet «Figurteater». Jeg hadde full forståelse for at noe av magien bak begrepet «Dukketeater» gikk tapt i overgangen, men også en sterk overbevisning om at teater som benyttet seg av figurer i formidlingen, ikke bare skulle rettes mot de som var opptatt av «dukker» (i publikums bevissthet veldig ofte barn). Dukketeater var et begrep som låste oss, i de flestes assosiasjoner, med teater som rettet seg mot barn. Ånd i hanske ISSN Redaksjon Ansvarlig redaktør Hedda Fredly Redaksjonsmedlemmer: Lise Hovik Viktorija Rudyte Mona Wiig Utgiver: UNIMA-Norge, forening for figurteater. Årsabbonement kr 250, Løssalgspris kr 70, Bankkonto Foto forside fra forestillingen Hunger av TinkerTing/Pickled Image/Figurteatret i Nordland (Foto: Charles Abbot) Foto bakside fra Wakka Wakkas forestilling Altfor mange kaniner For meg er figurteater en sterk teaterform som retter seg mot barn eller voksne avhenging av stykkets innhold, ikke av stykkets form. Figurteater kan være like aktuelt for voksne som for barn og kan av og til bidra til å frigjøre de voksnes fastlåste oppfatninger av virkeligheten, slik at nye ideer får innpass. For barn har nye ideer alltid innpass. De kan tilnærmes med alle former for teater. Og det skal vi alle være lykkelige for. Men at «dukke»teater til enhver tid identifiseres med «dukker», altså en barneleke det må vi komme bort fra! På engelsk finnes to begreper: «dolls» som betyr dukker (til å leke med) og «puppets» som er et teatralt virkemiddel for såvel barn som voksne. På norsk søker vi nå å skille mellom «dukker», som barn leker med, og «figurer», som brukes i kunstneriske uttrykk som kan gjelde voksne såvel som barn. Derfor heter UNIMAs toårige festival, som er en feiring av det ypperste av norsk figurteaterkunst, Teaterfestivalen Fri Figur! Vi gleder oss til å få se det beste av norsk figurteater i festivalen i Trykk Prinfo Unique Form Eller med a UNIMAs leder

4 Hungersnød? 4 Hedda Fredly Ansvarlig redaktør Framsidefotoet til denne utgaven av Ånd i hanske er fra Tinker Ting, Pickled Image og Figurteateret i Nordlands forestilling Hunger. I forestillinga, som er skapt etter inspirasjon av Knut Hamsuns roman Sult, pålegger en forfatter pålegger seg selv et «sulteeksperiment» som medisin mot skrivesperre. En rask spørreundersøkelse til alle de nordiske UNIMA-styrene om forholdene for figurteater i deres respektive land (se sidene 5-19), avslører, ikke overraskende, at de fleste operer med begrensede budsjetter. Det ser likevel ikke ut til at dette «sulteksperimentet» hindrer kreativiteten for mye. Det er svært aktive figurteatermiljøer i hele Norden. Men det er jo en kjent sak at figurteatret er et marginalisert felt i forhold til andre kunstretninger og kunstfag. Det kan være mye å hente på tverrnordiske samarbeidsprosjekter og erfaringsutvekslinger. Alle de nordiske styrene ønsker seg flere møtepunkter som festivaler, symposier og utdanninger, og alle er positive til utviklingen av et fellesnordisk tidsskrift. Sistnevnte skal i alle fall undertegnede jobbe videre for. Målet er at alle profesjonelle figurteaterfolk skal ha mulighet til å forbedre sine ferdigheter, utvide sitt nettverk, og bli inspirert av hverandres arbeid. Kanskje kan man undersøke mulighetene for et spesielt «nordisk uttrykk». Men viktigst: Nordiske samarbeidsprosjekter øker publikumspotensialet og ressursene til hvert enkelt prosjekt. Slik vil engasjementet og oppmerksomheten rundt figurteater som kunstform også øke. I dette temanummeret presenterer vi en rekke eksempler på nordiske treffpunkter, blant annet Copenhagen Puppet Festival, den nye videreutdanningen i Odsherred, Bornholms Dukketeaterfestival, Showcase of Finnish puppetry, The International Barents Puppet Theatre Festival (hvor det skal være et eget nordisk treff), med mer. Men det er altså potensial for mange flere. Internasjonalt legges det merke til den spennende utviklingen som skjer i nordisk figurteater, rapporterer Knut Alfsen fra eksekutivkomiteen for internasjonale UNIMA (side 43). La oss fortsette å jobbe sammen for å styrke figurteatret i Norden! Det er ingen grunn til å la «sulteksperimentet» ta knekken på viljen. leder redaktøren

5 5 TEMA: I forbindelse med det nordiske temanummeret har vi stilt de samme spørsmålene til de nordiske UNIMA-styrene om forholdene for figur teater i deres respektive land.

6 Prisbelønt forestilling: Lillith er Astrid Kjær Jensens midtvejs forestilling (Vordiplom) på 2. studieår af studiet»dukkerspillerkunst«på Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch, Berlin (Foto: Michael Herbst)

7 7 UNIMA Danmark»Det ville være ønskværdigt hvis udveksling og fagligt sammenspil mellem de forskellige faggrupper kunne etableres på ligeværdige vilkår.«kan du beskrive ditt lands UNIMA-organisasjon? UNIMA Danmark har over 100 medlemmer. Foreningen blev grundlagt i Kontingentet er p.t.: 500 kr. for teatre og institutioner 300 kr. for enkeltmedlemmer dog: 100 kr. for studerende. Denne del af det samlede budget bruges primært til nationale aktiviteter. Statstilskud: , kr. Statstilskuddet må kun bruges til internationale teaterrelaterede aktiviteter. Det er et meget begrænset budget, og det betyder også at antallet af støttemuligheder og tiltag er få. Unima Danmark holder til på Odsherred Teaterskole, Sjælland. Bestyrelsen består af Formand: Hans Hartvich-Madsen Leder af dukke og animationsafdelingen for Scenekunstens Udviklingscenter. Medlem af UNIMAs Professional Training Commission and The European Commission. gmail.com Næstformand: Morten Aagaard Borg Kunstnerisk leder af Teatergruppen Talent-1, skuespiller og dukkefører. UNIMA rådsmedlem for : Martin Elung Rektor for Scenekunstens Udviklingscenter, Odsherred Teaterskole. UNIMA Rådsmedlem : Ida Hamre medlem af UNIMAs Commission of research and Commission of education, environment and therapie. UNIMA rådsmedlem for : Sif Jessen Hymøller Blad redaktør: Astrid Kjær Jensen Dukkefører. Kasserer, WEB Master: Sune Aske Jørgensen Senior Information Analyst på Coloplast (Civilingeniør elektro, M.Sc.E.E). Bestyrelsesmedlem: Anne Elisabeth Østergaard Bestyrelsesmedlem: Stine Pagh Suppleant: Jette Klit Nationalmuseet. Suppeleant: Barnaby Stig Swann Pedersen Hva er det viktigste satsingsområdet for UNIMA i ditt land? I vore vedtægter står der følgende: UNIMA Danmarks formål er at fremme dukke- og animationsteater i videste forstand. Dette opnås således: ved at opfordre til udveksling mellem dukkeog figurspillere fra alle lande og verdensdele

8 8 gennem alle tilgængelige kommunikationskanaler; ved at organisere kongresser, konferencer, festivaler, udstillinger og konkurrencer, eller ved at yde støtte gennem UNIMA Danmark; ved at bistå foreningens medlemmer i at varetage de demokratiske faglige, økonomiske eller juridiske interesser, der måtte have forbindelse til udøvelsen af deres fag, typisk gennem anbefalinger eller forslag til de relevante autoriteter; ved at opfordre til professionelle uddannelser; ved at udvide den historiske, teoretiske og videnskabelig forskning; ved at holde traditioner i hævd, samt at opfordre til fornyelse inden for dukke- og animationskunsten; ved at foreslå dukkeog animationsteater som et middel til etisk og æstetisk læring og dannelse; ved at samarbejde med beslægtede internationale organisationer. Hvert år vedtages på generalforsamlingen et arbejdsprogram. Dette er mere udførligt end det ovenforstående udsnit af vedtægterne. Af væsentligste nyere begivenheder bør nævnes Downstairs Puppet Cabaret, der bliver afholdt i Købehavn og Århus 6 gange om året samt den binære nye Copenhagen Puppet Festival. Hvordan vil du beskrive statusen til figurteaterkunsten i ditt land? Dukke- og animationsområdet er i Danmark inde i en rivende udvikling. Mere end 45 teatre lever i større eller mindre grad af dukkeog animationsdisciplinerne, ligesom disciplinerne hvert år integreres i en række små og store forestillinger på institutionsteatrene. Der er derfor behov for forløb som kvalificerer professionelle scenekunstnere til at arbejde med dukke- og animationsområdet på videregående niveauer. Finnes det etablerte utdanningsmuligheter innen figurteater i ditt land? Der findes ingen grunduddannelse på nuværende tidspunkt. De eneste grunduddannelser der har eksisteret i Danmark er den 18 måneder lange Dukkemagergrunduddannelsen, der eksisterede fra i Hanstholm og i nogle år en to års dukke/ pædagog uddannelse ved pædagogseminariet i Thisted begge i Thy. På Scenekunstens Udviklingscenter i Odsherred startes fra efteråret 2011 en deltids 2 års efteruddannelse i dukke og animationsteater. Hvordan er din organisasjons økonomiske situasjon? Får dere støtte fra noen instanser? Som tidligere nævnt modtager UNIMA Danmark , kr. i de sidste 12 år årligt fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg. Statens Kunstråd er en del af det Danske Kulturministerium. Hva er forholdet mellom amatører og profesjonelle figurteaterkunstnere i ditt land? Og mellom kunstnere og pedagoger? Et væsentligt nyt tiltag er som før nævnt»downstairs Puppet Cabaret«i København, der lægger op til at amatører og professionelle og dem i grænseområdet fremviser kortere eksperimenter med kunstarten for hinanden. Denne udveksling og diskussion har været en stor succes og tiltrækker også et stort publikum. Set ud fra en bredere synsvinkel forsøger UNIMA Danmark at arrangere kurser og aktiviteter for alle de typer af faggrupper, der er repræsenteret i samtlige af UNIMAs internationale kommissioner. Antallet af denne type af aktiviteter for diverse faggrupper er dog afhængig af, om der er en repræsentant i bestyrelsen i Danmark for den omtalte faggruppe. På baggrund af de oven for nævnte tiltag og aktiviteter og på grund af bestyrelsens brede fagmæssige sammensætning er forholdet mellem de forskellige faggrupper i foreningen i konstant udvikling. Det ville selvfølgelig være ønskværdigt hvis udveksling og fagligt sammenspil både på uddannelsesniveau og efteruddannelsesniveau mellem de forskellige faggrupper kunne etableres på ligeværdige vilkår. Dog vil dette formodentlig aldrig ske i forhold til scenekunsten, da der er tale om at Kulturministeriet er et meget lille ministerium i forhold til de andre ministerier, og at scenekunstens primære udtryk knytter sig til de svært håndterlige begreber så som»kunst«og»kunstneriske udtryk«. Begreber der hele tiden er i indholdsmæssig udvikling på grund af en

9 9 konstant samfundsudvikling, men også hele tiden forsøges omklaret og sat i bås af det samme samfund. På trods af dette er det dog udelukkende scenekunsten, der i UNIMA Danmark har modtaget årlig tilskud, men vi forsøger at få ændret dette, da ville medfører en stigning af aktiviteterne inden for flere af de nævnte fagområder. Trenger det nordiske figurteatermiljøet flere faglige møtepunkter? Hvordan burde disse tilrettelegges? Efter at krisen kom for et par år siden har der på Nordisk/Baltisk plan været en meget stor tilbagegang i antallet af fælles møder og fælles aktiviteter. Dette er meget beklageligt. Det ville være ønskværdigt hvis vi kunne få etableret møder på andre niveauer og i andre fagmæssige sammenhæng. Har dere noen tanker rundt en eventuell oppstart av et felles nordisk tidsskrift? Vi ville med glæde deltage i et fælles nordisk tidsskriftsprojekt, men må dog være opmærksomme på det økonomiske aspekt. Vi er lige i denne sæson gået over til at udsende medlemsbladet som et elektronisk tidsskrift. Dette er sket af flere grunde, og en af dem har været for at spare portoudgifter. Der er dog mulighed for at søge om støtte til udgivelse af tidsskrifter, dette har indtil videre ikke været prøvet. DA LILLE MADSENS HUS BLÆSTE VÆK: Jakob Martin Strids bog bliver for første gang til teater for de mindste på Det lille Teater, København. (Foto Bjarne Stæhr) På Nordisk plan har vi dog formået at holde sammen bl.a. andet takket været The Baltic Sea Puppet Theatre Festival. Det næste fælles nordiske møde vil blive i slutningen af juni i Saint Petersburg i forbindelse med Kukart festivalen i Saint Petersburg, der i år også vil indeholde The Baltic Sea Puppet Theatre Festival. Vi venter i spænding på yderligere informationer om det fælles nye nordiske UNIMA tidsskrift. Dog er der her udelukkende tale om et fælles nordisk/ baltisk formandsmøde.

10 10 UNIMA FINLAND Ten years of professional education in Finland can be seen on the stage today. It is affecting on the quantity and quality. Into the public: The director of John- Eleanor, Merja Pöyhönen, was awarded by Kritiikin Kannukset, which is a very special acknowledgement of the Finnish reviewers given to young talents. This award was quite remarkable as it brought puppet theatre to publicity. (Photo: Milla Järvipetäjä)

11 11 Can you please briefly describe your organization's work? UNIMA Finland celebrated its 25th anniversary in 2009 while Finnish puppetry was celebrating its 100th anniversary. The main events were Finnish Puppetry Showcases in Helsinki and in Oulu and a large puppet exhibition Invisible hand in Theatre Museum in Helsinki. Unima Finland was founded February 11, February 11 has proclaimed the Day of Finnish Puppetry and it is celebrated with the Message for National Puppetry Day, and also Puppetry Award of the Year is given. Actress Satu Paavola was awarded this year of her performance for adults, 3D Dirty, Difficult and Dangerous. There are approximately 180 members in Finland: 148 individual members, 7 student members, 15 honorary members and 10 theatres. President of Unima Finland is Ms. Teija Muurinen, Puppeteer, Puppet Theatre Centre Buoy, Helsinki. Board members: Ms. Marja Susi, Programme Manager, Turku Arts Academy. Performing Arts, Turku Ms. Kati-Aurora Kuuskoski, Puppeteer, Oulu Mr. Riku Laakkonen, Puppeteer/Director, Akaa Mr. Timo Väntsi, Puppeteer and Editor of Nukketeatterimagazine, Turku Ms. Johanna Uusiranta, secretary, Oulu What is the most important focus area for UNIMA in your country? How would you describe the state of the art of puppet theater in your country? Unima Finland is promoting the puppet theatre in many ways. The biggest effort lately has been to organize a festival called the Showcase of Finnish puppetry since The Showcase in Helsinki in March 2011 was a great success. There were performances, a puppet exhibition, workshops and an international seminar of Finnish puppetry. During the weekend there were five performances for the youth and adults and 6 shows for children and families. General interest on puppetry as an artform has been growing and Finland's main newspaper Helsingin Sanomat published two half-page articles on puppetry. Current trend in puppetry in Finland seemes to be that many new groups have been founded and puppeteers have also made their local centres and coalitions such as Puppet Theatre Center Buoy in Helsinki, Puppet Studio and TIP connection in Turku. During some successful plays for adults that have gained a lot of positive attention and wider audience have been made: 3D Dirty, Difficult and Dangerous is a black comedy of our demand for instant pleasure. The prize is higher than we can imagine John-Eleanor, a play about a cross-dresser who lived in the middle ages in London. The court records reveal the story of John Rykener, caught performing a sexual act with another man in exchange for money. The performance by puppet theatre group HOX Company is based on medieval records. Puppeteer Timo Väntsi wrote the script in association with researcher Tom Linkinen. John Eleanor is a part of European Culture Capital Year 2011 programme in Turku. Puppet theatre has a strong role as a part of the programme year In Autumn 2011 Russian AKHE group is going to make a production Abduction of Europe together with Turku Arts Academy students and TIP connection. Also many other groups from Turku such as Sixfingers Theatre, Teatteri Sudenenne and Kuuma Ankanpoikanen make own shows and workshops as a part of the Cultural Capital programme. The director of John-Eleanor, Merja Pöyhönen, was awarded by Kritiikin Kannukset, which is very special acknowledgement of the Finnish reviewers given to young talents. This award was quite remarkable as it brought puppet theatre to publicity. Joutsenpoika Jykserge (Swanboy Jykserge), was

12 12 awarded for the first prize at Finnish-Ugrian Theatre Festival in the Republic of Mari-El in Russia in The play was directed by Oili Sadeoja, performed by Anne Lihavainen and Teija Muurinen from Puppet Theatre Center Buoy. Theatre Mukamas performed in Omsk, South- West Siberia, Russia, on the international Puppet Theatre festival Visiting Arlekin The play was Hölmöläiset, directed by Mansi Stycz and awarded with the Grand Prix prize. Are there established educational opportunities within the puppet theater in your country? There is a four year university level Puppet theatre education in Arts Academy at Turku University of Applied Sciences. In Pieksämäki Agricola Training center students are prepared for vocational examination in puppetry pedagogue or puppet constructing. More than ten years of professional education in Finland can be seen on the stage today. It is affecting on the quantity and quality. The themes of performances are modern and current as well as the technical and artistic realisation have risen on a new level. How is your organization's financial situation? Do you get support from any agencies? Unima Finland gets a grant from the Cultural Ministry of Finland. Office of UNIMA Finland is situated in the City of Oulu, in the Cultural Centre Valve. Unima gets support for the salary of the part-time secretary from the Ministry of Employment and the Economy and from the City of Oulu. Of course the membership fees are important, even though not the biggest income. What is the relationship between amateur and professional puppet theater artists in your country? And between artists and educators? SWANBOY JYKSERGE: Joutsenpoika Jykserge (directed by Oili Sadeoja) was awarded for the first prize at Finnish-Ugrian Theatre Festival in the Republic of Mari-El in Russia in 2010.

13 13 In this and forthcoming years Unima Finland in going to pay more attention to amateur puppeteers and puppet theatres. Unima Finland has been concentrating on professional matters, but now it's time to focus on amateurs. Unima Finland is planning to offer courses for amateurs and the theme of autumn issue of Nukketeatteri-magazine is puppet theatre as a hobby. Finland could also invite visiting groups and performers from other countries to invigorate the festival. There are english and non-spoken performances awailable for visits abroad. On the other hand, we have swedish-speaking performers and groups in Finland, which are natural choice to visit Nordic festivals. Several amateur groups have directors, when making their performance. These groups apply grants and support from local authorities to hire a professional director and scriptwriter. SWANBOY JYKSERGE Does the Nordic puppet theater environment need more professional meeting points? How should these be adapted? Finnish puppet theatres and groups are willing to take part in Nordic festivals and happenings. Now that the Showcase of Finnish puppetry have established it's position in Finland, Unima

14 Til kamp! Egill Skallagrímsson i forestillingen Egil Saga i Pocket Theatre. Regissør: Þórhallur Sigurðsson, skuespiller: Hallveig Thorlacius, dukker og scenografi: Helga Arnalds (Foto: Guðmundur Ingólfsson)

15 15 UNIMA Island «Det viktigste satsings området er å kjempe for økt status til og kunnskap om figurteater på Island.» Kan du kort beskrive ditt lands UNIMAorganisasjon? Antall medlemmer: 18 UNIMA Island ble dannet i 1976 Styremedlemmer: Ordförande: Helga Arnalds Sekreterare: Sigríður Sunna Reynisdóttir Kassör: María Björk Steinarsdóttir Suppleant: Bernd Ogrodnik Suppleant: Eva Signý Berger Hva er det viktigste satsingsområdet for UNIMA i ditt land? Det viktigste satsingsområdet for UNIMA Island er å kjempe for økt status til og kunnskap om figurteater på Island. Til det formålet har vi blant annet: a) tatt initiativ til et samarbeid med Islands Kunstakademi og er for eksempel i gang med å danne et bibliotek med materiale om figurteater. b) oppdatert hjemmesiden vår hver gang noe hender i området c) organisert regelmessige figurteaterkvelder med foredrag og bildvisninger. d) organiseret en nasjonal festival hvert år i desember. e) organisert en workshop/ masterclass med lærere fra udlandet hvert år. Hvordan vil du beskrive statusen til figurteaterkunsten i ditt land? Statusen beveger sig langsomt men sikkert oppover Finnes det etablerte utdanningsmuligheter innen figurteater i ditt land? Nei. Hvordan er din organisasjons økonomiske situasjon? Får dere støtte fra noen instanser? Vi har brukt medlemsavgiften til å finansiere workshops og andre ting vi organiserer, men vi har fått støtte fra Kultur Ministret i Island for å invitere lærere til å gi workshop, støtte til å lage hjemmsiden www. unima.is og til å reise på møter. Vi må søke støtte for hvert prosjekt. Hva er forholdet mellom amatører og profesjonelle figurteaterkunstnere i ditt land? Og mellom kunstnere og pedagoger? Forholdet mellom amatører og profesjonelle er positivt og vi forsøker bevisst å ha god kontakt via UNIMA. Vi har både profesjonelle kunstnere og amatører og pedagoger i UNIMA, og forsøker f.eks. å få bidrag fra alle tre kategorier når det gjelder foredrag på figurteaterkveldene. Trenger det nordiske figurteatermiljøet flere faglige møtepunkter? Hvordan burde disse tilrettelegges? Ja, absolutt. For eksempel gjennom flere nordiske samarbeidsprosjekter hvor man søker støtte til å gjøre produksjoner sammen. Slik kan man studere nærmere hva som binder nordisk figurteater sammen. Og gjennom å organisere flere festivaler og workshops. Har dere noen tanker rundt en eventuell oppstart av et felles nordisk tidsskrift? Gjennom et felles nordisk tidsskrift ville man kunne følge med på hva som er tendensen innenfor hvert land (om det finnes noe sånt), hvem det kunne være interessant å invitere til festivaler og workshops. Vi ønsker oss korte innslag fra så mange som mulig, både om hvordan kunstnere og pedagoger arbeider. Det ville være spennende om de som reiser rundt skulle ta seg tid til å beskrive sine inntrykk, slik f.eks. Knut Alfsen gjorde på sitt Moskvabesøk i et tidligere tidsskrift. Til slutt ville det være godt om noen (for eksempel i Norge) kunne fikse språkproblemet og lese over det som sendes inn og redigere tekstene.

16 16 UNIMA Norge «Miljøene er så små, og trenger å utveksle med og støtte hverandre» STORSATSING FOR BARN: Lillemia er skrevet av Toril Solvang og produseres av Ferske Scener i samarbeid med Figurteatret i Nordland. Forestillingen er en av Norsk Kulturråds største satsninger i (Foto: Ingun Alette Mæhlum)

17 17 Kan du kort beskrive ditt lands UNIMAorganisasjon? Foreningen ble stiftet i 1974 under navnet Norsk dukketeaterforening. I 1997 ble navnet endret til det nåværende. Styret i UNIMA Norge Leder: Svein Gundersen Nestleder: Kenneth Dean Styremedlemmer: Marianne Edvardsen Lise Hovik Christine Stoesen Anne Stray Kjell Moberg Camilla Lilleengen Hva er det viktigste satsingsområdet for UNIMA i ditt land? UNIMA Norge har som mål å fremme figurteater på alle nivåer, fortrinnsvis innen kunst, pedagogikk og terapi. Foreningen ønsker å være et møtested, fysisk og virtuelt, hvor ideer kan utveksles og aktiviteter iverksettes. Medlemskap i foreningen er åpent for amatører og profesjonelle. Finnes det etablerte utdanningsmuligheter innen figurteater i ditt land? Per dags dato finnes et halvårsstudium (30 studiepoeng) i figurteater ved Høgskolen i Oslo. Studiet kan tas som en frittstående årsenhet eller som del av en treårig bachelorgrad i drama og teaterkommunikasjon (180 studiepoeng). Hvordan er din organisasjons økonomiske situasjon? Får dere støtte fra noen instanser? Foreningen mottar statstøtte til drift i størrelsesorden kr , i året. Midler ut over dette søkes av bydelene, Norsk kulturråd, Fritt ord, med mer. Dette utgjør ca. kr , som øremerkes Festivalen Fri Figur. Trenger det nordiske figurteatermiljøet flere faglige møtepunkter? Hvordan burde disse tilrettelegges? Det hadde vært en styrke for det lille figurteatermiljøet om de nordiske landene kunne ha et tett samarbeid omkring både festivaler, faglig utvikling og tidsskrift. Har dere noen tanker rundt en eventuell oppstart av et felles nordisk tidsskrift? Det er en god ide, fordi miljøene er så små, og trenger å støtte og utveksle med hverandre.

18 18 UNIMA SVERIGE»Det är vanligt att kombinera föreställningsutbud med pedagogisk verksamhet.«kan du kort beskrive ditt lands UNIMAorganisasjon? Föreningen har 162 medlemmar 130 enskilda och 32 kollektiva. Föreningen erhåller ett statligt stöd om svenska kr årligen. Styrelsen består av följande personer: Helena Nilsson, ordförande, rådsmedlem Gustaf Kull, vice ordförande, web redaktör, rådsmedlemssuppleant Amanda Klasa Fornhammar, kassör Hugo Catolino, sekreterare Annette Cegrell-Sköld, medlemssekreterare, ansv. för pedagogiska frågor Lisa Björkström, internationell sekreterare, rådsmedlem Annika From Borg, ordinarie ledamot Mårten Hedman, suppleant Ylva Sillén, suppleant Åsa Viklund, suppleant Inger Duberg, suppleant Susanne Lind, suppleant Hva er det viktigste satsingsområdet for UNIMA i ditt land? Vi värnar om att sprida kunskap och information om dockteatern. Det gör vi via vår web-tidning, hemsida, årsskrift, facebook-sida, årsmöte och när tid finns vid medlemsmöten, samtal, seminarier. Hvordan vil du beskrive statusen til figurteaterkunsten i ditt land? Dockteatern i Sverige mår bra. Det finns ett flertal tongivande, professionella grupper som spelar dockteater av hög konstnärlig kvalitet, recenseras i tidningar, väljs ut att delta i teaterfestivaler, omskrivs och omtalas. Finnes det etablerte utdanningsmuligheter innen figurteater i ditt land? Någon utbildning finns inte för tillfället i Sverige. Tidigare utexaminerades sammanlagt 8 studenter ur 2 kullar efter 3 års utbildning vid Dramatiska Institutets Dockteaterlinje. Sedan den lades ner av ekonomiska skäl har det inte funnits någon officiell utbildning. UNIMA Sverige för samtal med den nya högskola som kommer att starta hösten 2011 (Dramatiska Institutet och den statliga skådespelarutbildningen förs samman till en högskola).vi hoppas på möjligheten att vid den nya högskolan hålla dockteaterrelaterade masterclasses av olika slag. Hvordan er din organisasjons økonomiske situasjon? Får dere støtte fra noen instanser? UNIMA Sverige erhöll för SEK i föreningsstöd från Statens Kulturråd. Bidraget har räknats upp marginellt under senare år. Vid UNIMAs internationella kongress har bidraget räknats upp för att möjliggöra att de internationella rådsmedlemmarna närvarar. Hva er forholdet mellom amatører og profesjonelle figurteaterkunstnere i ditt land? Og mellom kunstnere og pedagoger? Vi har ingen statistik över det. UNIMA Sveriges medlemmar har en bred spridning bland professionella dockteaterutövare, allmänt intresserade, pedagoger, arrangörer, amatörer, studerande o.s.v. Det är vanligt att kombinera föreställningsutbud med pedagogisk verksamhet. Trenger det nordiske figurteatermiljøet flere faglige møtepunkter? Hvordan burde disse tilrettelegges? Alla möjligheter att mötas är av godo. Vi skulle kunna gå samman kring masterclasses, kurser, vidareutbildning. Vi brukar redan nu ordna

19 19 nordiska möten mellan de nordiska centrens styrelser så snart vi har möjlighet till det. Det är bra! Har dere noen tanker rundt en eventuell oppstart av et felles nordisk tidsskrift? De försök som hittills gjort kring gemensam tidskrift har varit bra på många vis, men problematiskt p.g.a. ekonomi därför att Norge inte är med i EU. Till detta hänvisar de som varit engagerade i detta samarbet tidigare. Att det blivit»tungrott«. Mønstring: Fra Möt Dockorna! en dramatiserad dockteatervisning av Marionetteatern, Stockholms stadsteater.

20 20 Kattas nordiske dukkehjem Med skuespillere fra fire nordiske land, føres Ibsen og hans dukkehjem inn på den nordiske scene av Kattas Figurteater Ensemble. Teaterets leder Anne Helgesen ønsker å sette nordisk samarbeid på dagsordenen. Den nordiske familie: Foran fra venstre Tessa Lepisto (barnepiken) og Thea E. Skallevold (Nora). Bak fra venstre Pete Livingstone (Doktor Rank, komponist/ musiker), Geir Robsrud (Helmer), Åsa Linder (Kristine Linde) og Svend E. Kristensen (sakfører Krogstad). (Foto: Tordis Ødbehr)

21 21 Tordis Ødbehr Journalist og fotograf Skuespillere, mimere og en musiker fra Norge, Sverige, Danmark og Finland står på scenen sammen når Kattas Figurteater Ensemble har sin verdenspremiere på Et dukkehjem i Nøtterøy Kulturhus den 29. juni. De samme land står også på spillelisten, før det hele avsluttes i Murmansk. Men oppsetningen er mer internasjonal enn så: en av skuespillerne/ musikeren er opprinnelig skotsk, og kostymene er laget av en engelskmann, bosatt i Ungarn. Dessuten startet hele prosjektet med besøk av en iransk teatergruppe hos Kattas i Tønsberg på nyåret. Gjenoppfrisking av et nordisk samarbeide Hovedårsaken til at jeg ønsket å gjøre DUKKEHJEM til et nordisk prosjekt, var at jeg gjennom mange nordiske UNIMA-arrangementer har sett både slektskapet og mangfoldet i det nordiske figurteatermiljøet. Samtidig ser jeg hvordan det som tidligere var et tett og fruktbart nordisk samarbeide innenfor vår scenekunstform, er i ferd med å falle fra hverandre. Jeg er usikker på årsaken, sier Anne Helgesen. Kanskje det er lite nordiske kulturmidler? Kanskje vi heller satser på fjernere og mer fremmedartede strøk for å kjenne oss globale? Godt samarbeide Dermed satte Anne Helgesen i gang med å sette Norden på dagsordenen. Thea E. Skallevold og Geir Robsrud er de norske aktørene, i hovedrollene som Nora og Helmer. De kjenner hverandre fra tidligere, fra Hamlet, fjorårets oppsetning i Katta-regi. Åsa Linder fra Sverige kom med, likeså dansken Svend E. Kristensen. I København bor også Pete Livingstone, mens Tessa Lepistö er hentet inn fra Finland. I begynnelsen av mai måned møttes hele ensemblet for første gang i Stockholm. Fra første dag var det tydelig at de nordiske land kunne samarbeide, og samarbeide godt. (Dette er observasjonen jeg som en «utenforstående fotograf» gjorde:) Samarbeid i intense arbeidsøkter og samhold i spisepauser og fritid. Etterhvert som arbeidet skred frem, var det tydelig hvordan de drev hverandre frem utfra sine personlige erfaringer og sitt lands egenart. Det er veldig spennende at det er aktører fra så mange nasjoner og språk med! Det at vi har så mange ulike oversettelser av Ibsens tekst bidrar også til en nyansert forståelse. Dessuten at man ser flere tolkningsmuligheter. Det er også selvfølgelig gøy at vi har så forskjellige erfaringer og uttrykk, sier Thea E. Skallevold. Vi er seks aktører fra fem forskjellige land, med vidt forskjellige utdanninger og erfaringer. Klassisk tekst-teater, fysisk teater, mime, buto-dans, figurteater og musikk. Her er det bare å suge ut kunnskap

22 22 På bølgelengde: Barnepiken Tessa fikk raskt god kontakt med barna. Her benyttet hun en liten fristund til å stifte nærmere bekjentskap med dem. (Foto: Tordis Ødbehr)

23 23 «Vår lille marginale scenekunstform ble stor når vi handlet på nordisk basis.» fra sine medspillere og samarbeide for å skape en så spennende teateropplevelse som mulig, supplerer Geir Robsrud. Her får vi til gangs gammel tekst i ny tidløs innpakning. Stor innsats av alle Kostymeprøver, leseprøver, utprøving av hvordan dukkene skulle føres, og så: de aller første prøver på konkrete scener skjer i Stockholm. Her møttes de på Orionteatern hvor Thea E. Skallevold var med på Kattaprosjektet på dagtid og i forestillingen på kveldstid. Det var fantastisk at vi fikk være her, skryter Anne Helgesen. Orionteatern byr på gjestfrihet, et levende teatermiljø og flott tilrettelegging for de lokaliteter Katta-prosjektet krever. Kattas leder: Anne Helgesen står for adapsjon, regi, konsept. Her viser hun hvordan dukken kan føres. (Foto: Tordis Ødbehr) Et snekkerlokale blir ryddet og tømt på en-to-tre foran de første dukkeføringene. Skjønt, Tessa Lepistö har tyvstartet litt, funnet frem den svære kofferten med «barna». I en liten pause observerer jeg henne plutselig leiende på en liten jente. Allerede nå viser hun seg som en dyktig og engasjert barnepike i familien. Når arbeidet med dukkeføring tar til, er det Anne som fører an. Men kommentarer fra de andre kommer, og spesielt er Tessa på plass med kommentarer og råd. Anne har god erfaring med figurteaterutdannelse i Turku/Åbo, Tessa har også gått tre år på den skolen. Tessa har glidd godt inn i ensemblet og har med seg den type dukkespillerfaglighet og systematikk som bare utdannelse og pedagogisk tenkning gir. Hun deler raust av sin kunnskap til oss andre, sier Anne, mens Tessa på sin side uttrykker stor glede av å være med på denne produksjonen. Det er en ære å arbeide sammen med så mange talentfulle kollegaer og være en del av et nordisk samarbeide. Det er en utfordring, men virkelig en frutal produksjon som viser hvor forskjellige og samtidig

24 24 «Det var tydelig hvordan de drev hverandre frem ut fra sine personlige erfaringer og sine lands egenart.» hvor like vi er i de nordiske landene. Forestillingen gjør ære på Ibsens fantastiske og geniale stykke, sier Tessa. Workshop med iransk teater I januar gjestet den iranske teatergruppen Ghesse Theatre Group Kattas Figurteater Ensemble med sin versjon av Et dukkehjem. Det ble et spennende bekjentskap som gav mange impulser, og kanskje for oss alle, helt annerledes enn alle andre oppsetninger vi har sett. Thea, Geir, Åsa og Svend var på det tidspunkt allerede plukket ut til å være med Katta-oppsetningen. Iran-besøket bød også på en workshop i fellesskap. Spilleplan for Dukkehjem Nøtterly Kulturhus i samarbeid med Vestfold Festspillene 29. juni (premiere) og 30. juni kl Trikkestallen, Oslo Nye Dukketeatret, Oslo juli kl USF Verftet, Bergen juli kl Stockholm Kulturfestival på Teater Tre august Hippodromen, Folketeatret, København, Danmark august kl På Kattas fest i Papirhuset Teater i Tønsberg, Norge 3. og 4. september kl The International Barents Puppet Theatre Festival september IKatta-oppsetningen skal skuespillerne snakke sitt eget lands språk. Skotske Pete riktignok på dansk som han behersker etter 15 år i København. Så det blir Tessa med sin finsk som vil «skille seg» mest ut på tre av de nordiske scenene, og i Murmansk vil publikum møte totalt fremmed språk. Men så langt i arbeidet med den nordiske Katta-produksjonen tror jeg bestemt at det ikke vil hemme publikum i deres opplevelse av stykket, slik det heller ikke gjorde når alt foregikk på farsi. Som Thea sier det: Jeg synes det er veldig spennende å jobbe med Ibsens tekst, og prøve å oversette hans nyanserte språk til visuelt teater der teksten ikke lenger er hovedingrediensen. Etter to uker i Stockholm og en ukes fri, fortsatte arbeidet i Tønsberg/ Nøtterøy. Her bor også alle skuespillerne samlet, hjemme hos Anne. Anne en ildsjel Anne Helgesen er en ildsjel innen figurteater. Hun er leder for Kattas som hun etablerte i 2004, har doktorgrad i teatervitenskap, underviser i teatervitenskap ved universitet og høgskoler. Hun er også dramatiker og forfatter og har utgitt flere barnebøker og faglitteratur. Og hun er «internasjonal», nå i nordisk sammenheng. Jeg er så heldig at jeg har fått delta i praktisk nordisk figurteatersamarbeid fordi jeg har vært redaktør i Ånd i hanske, og fordi vi en periode utga fellesnordiske utgaver av de nasjonale UNIMA-tidskriftene, sier hun. Det nordiske dukketeatermiljøet ble hun kjent med allerede på midten av 1980-tallet, like etter de store videreutdanningskursene i dukketeater i Nordisk Kulturråds regi. Miljøet var fullt av selvtillit, og man utvekslet spillere, instruktører og dukkemakere på tvers av landegrensene. Vår lille marginale scenekunstform ble stor når vi handlet på nordisk basis. Ressursene både menneskelig og økonomisk ble større, publikumspotensialet økte, spillestedene flere, sier Helgesen. Jeg vil tilbake nei, det er ikke sant. Jeg vil ta med meg de positive erfaringene og utforske hva nordisk figurteatersamarbeide betyr i dag.

25 25 Få henda på (de nordiske) penga Ånd i hanske har undersøkt mulighetene for å søke penger til dine nordiske figurteaterprosjekter. Kenneth Dean Nestleder i UNIMA Norge, leder organisasjonen KdP Hovedinstansene man kan søke til er Nordisk Kulturfond og Kulturkontakt Nord, som begge har sine forskjellige formål og kriterier for støtte. Størst pott har Nordisk Kulturfond Fondet har som oppgave å støtte kultursamarbeid mellom (vanligvis) minimum tre nordiske land, og deler årlig ut omkring 29 millioner danske kroner. Omtrent 80 prosent av prosjektene Fondet støtter får opptill DKK ,. Det bevilges kun unntaksvis til mer enn ett prosjekt. Hva er nordisk? Et prosjekt er «nordisk» hvis minst tre nordiske land (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) eller selvstyrende områder (Færøyene, Grønland, Åland) medvirker. Det være seg som deltagere, arrangører eller som tema. Dette er «bottom line» for at fondet skal kunne bevilge støtte. Men Det finnes også to tilfeller der fondet kan bevilge støtte til prosjekter som kun omfatter to nordiske land/områder: 1. Der prosjektet har til hensikt å styrke samholdet mellom det vestlige og østlige Norden. (Det vil si mellom Island, Færøyene eller Grønland, på den ene (vestlige) siden, og Danmark, Finland, Norge, Sverige eller Åland på den andre (østlige) siden.) og: 2. Der aktiviteten fremmer nye nordboeres deltagelse i det nordiske kultursamarbeid. Nordisk kulturfond støtter både profesjonelle og amatører og man kan søke støtte til blant annet produksjoner, turnéer, festivaler og forsknings- og utdannelsesprosjekter. Fondet yter støtte til «aktiviteter som preges av kvalitet, fremsynthet og variasjon» (hva nå det betyr), og «hvor både tradisjonelle og nye arbeidsformer kan utvikles». Og prosjektet kan gjennomføres både i og utenfor Norden. Hvor mye kan du søke om? Fondet bevilger som regel maks 85% av prosjektets totale omkostninger. På den annen side kan de siste 15% utgjøres av «ideell arbeidstid» det vil si ikke-betalt arbeid av prosjektets medlemmer, bare dere viser dette i budsjettet.

26 26 Kulturkontakt Nord Litt mindre kjent enn Nordisk Kulturfond er Kulturkontakt Nord med sitt Kultur- og kunstprogram. Det har i år (2011) en rammebudsjett på DKK Programmet bevilger støtte til prosjekter fra alle kultur- og kunstfelt og støtter både profesjonelle kunstnerer og amatørkulturarbeidere. (Bland søknadene fra amatørkultursektoren prioriteres prosjekter som gjennomføres i samarbeid med profesjonelle kunstnerer.) Kultur- og kunstprogrammet har to deler, såkalte moduler. Modul 1: Produksjonsrettet virksomhet. Denne modulen er, som navnet tilsier, avsett for kunstproduksjoner. Nøkkelordet her er innovasjon, hvilket innebærer utvikling og testing av nye idéer, konsept og prosesser. Modul 2. Kompetanseutveksling. Denne modulen er avsett for prosjekter som satser på utveksling av informasjon og kompetanse blant aktørene innom kultur- og kunstfeltet. Dette kan skje i form av f.eks. seminarier, kurs eller workshops. Kultur- og kunstprogrammets mål Programmets formål er å fornye og vitalisere det nordiske kunst- og kultursamarbeidet innom Norden. Det skal også bidra til stimulere og støtte interaksjon mellom Norden og resten av verden. Kvalitet og nytenkning er vesentlige kriterier ved utdelningen av støtte. Programmets overgripende formål er utvikling. Begrepet utvikling betyr nytolkning, nyskaping og fornyelse av metoder, presentasjons- og samarbeidsformer. Det legges stor vekt på formidling til publikum, men også formidling mellom profesjonelle aktører og miljøer. Fikk stöd från Kulturkontakt Nord: Karen Kipphoffs produktion Floating Characters en multimedia föreställning som utforskar gränser mellan visuell digitalmedia och levande skådespeleri. Produktionen kombinerar urgammalt japansk figurteater med ultramoden multimediateknologi

27 27 er for perioden er Kultur for barn og unge, Kulturelt mangfold og Nordisk kulturarv, men programmet har ingen kvoter og er åpen også for prosjekter med andre temaer. Alle prosjektene skal involvere deltagere fra minst tre land. Men til motsetning fra Nordisk kulturfond trenger bare to av landene være nordiske land/ selvstyrende områder. Søknadsfrister For Kulturkontakt Nord er det 2 frister i året, og søknadene kan kun sendes når søknadsrunden er åpen. Det er den i ca 1 måned. Åpningstiden for den neste søknadsrunden er mellom og For Nordisk Kulturfond er fristene for søknader under som følger: 1. februar, 1. mars, 1. april, 1. september, 1. oktober. For søknader over DKK er det 2 søknadsfrister; 1. februar og 1. september. Figurteateraspektet Etter en samtale med kontaktpersonene innen de to bevillingsinstansene, ble det klart at begge instansene stiller seg offisielt klart velvillige til figurteaterprosjekter per se, men at de ikke har en uttalt holdning til figurteater som kunstform. Så lenge man fyller kriteriene for prosjektene forøvrig, er det bare å søke. Men mon om det blir lenge til vi ser et Figurteaterets År, verken her i Norge eller på det nordiske plan God søking!

28 28 Ny videre utdanning i dukke- og animasjons teater Odsherred Teaterskole i Danmark tilbyr fra høsten av videreutdanning i dukkeog animasjonsteater. Samlingene blir tre-fire helger i semesteret. Svein Gundersen Styreleder i UNIMA Norge og fagansvarlig ved figurteater studiet, HiO kompetencer kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner mv. på bachelorniveau». En avsluttet diplomeksamen gir adgang til masterutdannelser på universitetene. Scenekunstens Udviklingscenter ved Odsherred teaterskole i Danmark setter fra høsten i gang en gratis deltids videreutdanning i dukke- og animasjonsteater. Utdanningen går over to år, og er basert på samlinger i helgene. Deltakerne vil få dekket alle utgifter, også til overnatting og mat. Reisen til og fra Odsherred teaterskole betaler man selv. Undervisningen koordineres av Hans Hartvich- Madsen og Anders Holst i samarbeid med de førende europeiske skoler, Animation Workshop, samt dukke-, animations- og andre scenekunstnere og teoretikere fra Danmark og hele verden. Utdanningsforløpet som starter opp til høsten, er et prøveprosjekt. Målet er å etablere et fast utdanningstilbud, en «diplomuddannelse» i dukke- og animasjonskunst. Diplomstudiene er normeret til 1 års fuldtidsstudier, svarende til 60 ECTS-point. I følge Undervisningsministeriets offisielle beskrivelse av de danske diplomutdannelser «skal en diplomuddannet gennem faglige og personlige Odsherred teatercenter beskriver grunnlaget for det nye utdanningstilbudet slik: Den visuelle scenekunst, dukke- og animationsteaterområdet er inde i en rivende udvikling. En række nye europæiske centre for dukketeater er opstået omkring uddannelsesstederne i Frankrig, Tyskland, England og Polen. Dukkespillere udklækket fra skoler som Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionette i Charleville- Mézières og Ernst Busch i Berlin har været med til at udvikle nye kunstneriske udtryk i gensidig dialog med andre kunstarter. Mere end 45 teatre i DK beskæftiger sig i større eller mindre grad med dukke- og animationsdisciplinerne. Jeg har selv hatt gleden av å være kursdeltaker på Odsherred, og kan bare anbefale dette fantastiske stedet, som Danmark velvillig åpner for søkere også fra de andre nordiske landene. Ved siden av å skaffe de beste danske og internasjonale kapasiteter som undervisere, ligger stedet i landlige omgivelser, nær den lille stasjonsbyen Nykøbing Sjælland og med Nykøbing bugt i lokkende gangavstand. Se mer på www. nyscenekunst.dk og

29 TIL INSPIRASJON: Wakka Wakkas Solen er kanskje fryktinngytende, men Baby Universe (hvor karakteren er hentet fra) er en av de mest omtalte og suksessrike nordiske forestillingene fra siste år. (Foto: Karin Skarby)

30 30 Populær møteplass i Danmark Copenhagen Puppet Festival har på kort tid utviklet seg til å bli en viktig begivenhet i Nordisk figurteater. Festivalen arrangeres hvert annet år, og fra 24. til 27. mars 2011 ble den arrangert for tredje gang. Norsk figurteater var sterkt representert både med forestillinger, seminarinnledere og menige festivaldeltakere. Filming i skogen: Danske William med Hunden (Foto: Karen Høie)

31 31 Knut Alfsen Daglig leder i Levende dukker Festivalen henvender seg bare til et voksent publikum, og på publikumstilstrømningen er det helt tydelig at det er sterkt økende interesse for figurteater for voksne i Danmark. Da vi kom for å se den norske forestillingen Hunger, en co-produksjon mellom Tinkerting, britiske Pickled Image og Figurteatret i Nordland, var det stor trengsel, og kø langt ut på gaten. Den andre norske forestillingen på festivalen var Baby Universe med norsk amerikanske Wakka Wakka. Denne forestillingen, som har turnert i store deler av Norge med Riksteatret, er også produsert ved Figurteateret i Nordland. Av de danske forestillingene fikk jeg sett Say Cheese med gruppen Graense-Loes, og H.C. s ventesal med Teater Refleksjon. Selv om disse forestillingene var veldig forskjellige hadde begge iscenesettelse som et overordnet tema. Say cheese handler om en ung kvinne som ønsker å bli rik og berømt (helst uten å måtte gjøre masse tungt og kjedelig arbeid for å nå målet). Scenografien er bygget opp som et modellteater (papirteater) som er kraftig forstørret. På denne scenen setter den unge kvinnen sitt liv i scene. Konge og dronning representerer mor og far, og føres inn som flate pappfigurer. Sceneløsningene bygger mye på bruk av videokamera og projeksjoner. Alt det tekniske styres av en tekniker i gorilla kostyme. Etter hvert forstår publikum at selv om stykkets hovedperson opplever seg selv som en frigjort kvinne, som helt bevisst spiller på utseende og sex for å bli stjerne, er det den maskuline urkraften (teknikeren) som har kontrollen når det kommer til stykket. Ønsker klatrende velkommen: Fasaden til Kulturanstalten på Vesterbro, der Copenhagen Puppet Festival ble arrangert (Foto: Karen Høie) I Teater Refleksjons forestilling kjemper H.C. Andersen med sine eventyrfigurer. De er sjalu på hverandre, og ønsker å ta styringen over handlingen i eventyret om dem selv som er i ferd med å ta form. H.C. Andersen var også en man som bevisst bygget opp et bilde av seg selv i publikums bevissthet, gjennom de eventyrskikkelsene han skaper.

32 32 «Det var tydelig at mange av de danske kollegene ønsket å unngå den språkstriden vi har hatt i Norge på figurteaterområdet.» Samlebetegnelsen «Puppet Theatre» Formmessig er den første forestillingen en figurteaterforestilling uten dukker, mens eventyrfigurene i den andre fremstilles av tradisjonelle dukker laget i skumgummi. En grunn til at festivalen har valgt å kalle seg Copenhagen Puppet Festival på engelsk, er trolig at de derved unngår den språkforvirringen som har oppstått i Skandinavia. På engelsk brukes begrepet «Puppet theatre» om alle typer teater som baserer seg på å gi liv til døde gjenstander. Det var tydelig at mange de danske kollegene ønsket å unngå den «språkstriden» vi har hatt i Norge på figurteaterområdet. Det som er viktig er at vi viser publikum hva kunstformen vår kan inneholde gjennom å lage gode forestillinger, hevdet arrangørene med tyngde. Masterclass Profesjonelle figurteaterfolk fra hele Skandinavia samlet i forkant av festivalen seg i en Masterclass hvor målet var at deltakerne fikk forbedret sine ferdigheter, utvidet sitt nettverk og bli inspirert av hverandres arbeid alt for å undersøke og teste mulighetene for et spesielt skandinavisk uttrykk. Masterclassens mål var å legge til rette for en ny utvikling av kunstneriske dukkespillere og animasjonsteater basert på de nordiske deltakernes ulike forståelse av det kunstneriske uttrykk og ulike tilnærminger til området. Preben Faye-Schøll og Geir Ove Andersen fra Figurteatret i Nordland var representert på symposiet og på Speedmeeting (Foto: Karen Høie) Symposiet Lørdagen var det duket for et fagsymposium. Representanter for UNIMA i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island redegjorde for den aktuelle situasjonen i sine hjemland. Helga Arnalds fortalte at UNIMA på Island var våknet til live etter en ganske lang passiv periode. I Norge og Sverige har man mistet inne kunstfaglige utdannelser i figurteater, en det er krefter i gang for å etablere utdanninger i begge landene. I Finland opplever de at Turku Scool of Art and Communication er avhengig av å ta opp store studentkull hvert år for å ha økonomisk grunnlag for å opprettholde utdannelsen. Dette resulterer i at det tas opp studenter som mangler talent og motivasjon, og det fører også til at det blir veldig vanskelig for de som har gjennomført utdanningen å fine seg relevant arbeid når de er ferdige.

SAKSNR 13/13027-8 Årsberetning 2014 for UNIMA Norge ÅRSBERETNING 2014. for UNIMA Norge - forening for figurteater

SAKSNR 13/13027-8 Årsberetning 2014 for UNIMA Norge ÅRSBERETNING 2014. for UNIMA Norge - forening for figurteater ÅRSBERETNING 2014 for UNIMA Norge - forening for figurteater STYRETS ÅRSBERETNING I 2014 har styret fortsatt arbeidet med å profesjonalisere UNIMA Norge. I 2014 opprettet vi en 30% redaktørstilling for

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

FIGURTEATERET I NORDLAND ÅRSRAPPORT 1993 (Rekonstruert 14.03. 2014)

FIGURTEATERET I NORDLAND ÅRSRAPPORT 1993 (Rekonstruert 14.03. 2014) FIGURTEATERET I NORDLAND ÅRSRAPPORT 1993 (Rekonstruert 14.03. 2014) Premiere 30. mars 1993 ANGELOS HAGE Samproduksjon med Dårekisten Teater (Enebakk). Dukketeater. Et eventyr om menneskets evige rivning

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Nordisk informasjonskontor Sør-Norge

Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Nordisk informasjonskontor Sør-Norge De åtte regionale informasjonskontorene er støttet av Nordisk Ministerråd og samarbeider tett med nordiske organisasjoner. Vi skaper entusiasme for Norden! Akureyri,

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf

En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf 16-20. mars 2010 Praktisk informasjon: Påmelding til : Skien kommunes servicesenter: Telefon: 35 58 10 00 eller Mail: servicesenteret@skien.kommune.no

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Merethe Sandberg Moe 3.6.2013, Gruppen for Internasjonale stipend Forskningsrådets finansiering av mobilitet Innenfor

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

PROGRAM. Nordisk konference om Supported Employment 10. og 11. juni 2010 i København. Torsdag den 10. juni 2010. 8:00-9:15 Registrering

PROGRAM. Nordisk konference om Supported Employment 10. og 11. juni 2010 i København. Torsdag den 10. juni 2010. 8:00-9:15 Registrering Nordisk konference om Supported Employment 10. og 11. juni 2010 i København PROGRAM Torsdag den 10. juni 2010 8:00-9:15 Registrering 9:15-10:00 Konferenceåbning v/formand for EUSE Danmark, Henning Jahn

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships Obj135 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 10. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 3/New Flight 3 Extra, Cappelen TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

«Fra god til strategisk skoleeier»

«Fra god til strategisk skoleeier» «Fra god til strategisk skoleeier» Intelligente strategier for profesjonsutvikling 22. September 2016 Det eksistensielle spørsmålet Enhetsskolens moralske imperativ Kjønn -Jente -Gutt - Spørsmål: Klarer

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 AGENDA ESN Norge Erasmusseminar Trondheim 2010 Agenda Morsom innledelse ESN sier du? ESN i Norge ESN Nasjonal byrå Undersøkelse blant inkommende Erasmus studenter

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Kreativt partnerskap Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Creative Partnerships er Storbritannias flaggskip inne kreativ læring. Det administreres

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter.

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. - et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. Kompani13 Etablert 13.09.2013 Kompani13s visjon er å etablere et markant scenekunstensemble

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen

Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen «Hvor er jeg som meg selv, den hele, den sanne?» Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen «Peer for alle 2011» Foto: Borgny Berglund Tekst: Dag Balavoine Prosjektleder «Hvor er jeg som meg selv, den hele, den sanne?»,

Detaljer

From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching

From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching MARIANN LØKSE, TORSTEIN LÅG, HELENE N. ANDREASSEN, LARS FIGENSCHOU, MARK STENERSEN & VIBEKE

Detaljer

EUROMONTANA EN NYTTING ARENA FOR NORSKE FJELLSAMFUNN? FFJELLKONFERANSEN 2015 ILSETRA 11. DESEMBER 2015

EUROMONTANA EN NYTTING ARENA FOR NORSKE FJELLSAMFUNN? FFJELLKONFERANSEN 2015 ILSETRA 11. DESEMBER 2015 EUROMONTANA EN NYTTING ARENA FOR NORSKE FJELLSAMFUNN? FFJELLKONFERANSEN 2015 ILSETRA 11. DESEMBER 2015 JON-ANDREAS KOLDERUP - BUSKERUD FYLKESKOMMUNE - VISEPRESIDENT EUROMONTANA ---------------------------------------------------------------------------

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen

INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl 10.00 14.00 Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Hvilket utsagn er du mest enig i? 1. Flere roboter i norsk industri og offentlig sektor er negativt

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Læringsmiljøprosjektet Skolekultur og rektors rolle

Læringsmiljøprosjektet Skolekultur og rektors rolle Læringsmiljøprosjektet Skolekultur og rektors rolle Læringsmiljøprosjektet pulje III Gardermoen 31.mars 2016 Hanne Jahnsen Kultur «Organisasjonskultur er de sett av felles normer, verdier og virkelighetsoppfatninger

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway Samarbeidsprosjekt mellom Gamlebyen skole, Oslo/Norge Yüce school, Ankara/Tyrkia Al Hanane school, Agadir/Marokko Juelsminde

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO»

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» «ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv V/ ERNA HELEN MAJORMOEN L I N K O S L O 1 0 Å R 3 1. O K

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart 2016-2017, Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl. 10.30-12 Dear guests, colleagues and students: On behalf of Bergen Academy of Art

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 KUNST FOR DE MINSTE - SEMINAR FOR DE VOKSNE Vi har gleden av å presentere 3 nydelige, visuelle forestillinger i forbindelse med Småkunstfestivalen 21. til 23.09. Book nå. Her blir

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem.

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem. P jong! kurator. jong! har snakket med gallerist Kristin Hjellegjerde. En inspirerende kvinne med et genuint ønske om å skape et trygt sted for kunstneren å vise frem kunsten sin på. Hun forteller om hvordan

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ÅPNING AV JUBILEUMSÅRET Rom for Dans feirer 10 år! Det blir fest, kunstneriske innslag, taler og lansering av jubileumsbok. For: åpent for alle (begrenset antall plasser!)

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Vinden hvisker... Hva er styrke? Hvordan løser vi konflikter uten vold? 3 skuespillere. 3 reisekofferter. 3 fabler av Æsop

Vinden hvisker... Hva er styrke? Hvordan løser vi konflikter uten vold? 3 skuespillere. 3 reisekofferter. 3 fabler av Æsop Vinden hvisker... 3 skuespillere 3 reisekofferter 3 fabler av Æsop Nordavindens oppblåste kinn mot solens hete Kronhjortens arroganse mot pinnsvinets ydmykhet Ekens majestet mot gressets bøyelighet Spennende

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Vekeplan 10. klasse Namn:. Veke 7 og 8 Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Tverrfagleg temaarbeid: Ei ulik verd Mål: Klare prøva godt. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Tverrfagleg temaarbeid:

Detaljer

Internasjonalt kultursamarbeid. EØS-midlene

Internasjonalt kultursamarbeid. EØS-midlene Internasjonalt kultursamarbeid EØS-midlene Kultursamarbeid gjennom EØS-midlene Gjennom EØS-midlene er det mange muligheter for kultur-samarbeid med land i Europa. Norsk kulturråd legger for tiden grunnlaget

Detaljer

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet PROSJEKTTITTEL «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet» - Samarbeid med eksterne fagpersoner fra Universitetet i Nordland. FORANKRING I RAMMEPLANEN «Barnehagen skal formidle verdier og kultur,

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Stiftelsen Midnight Sun Marathon

Stiftelsen Midnight Sun Marathon Stiftelsen Midnight Sun Marathon Nils I. Hætta Daglig leder Stiftelsen Midnight Sun Marathon Stiftelsens formål Å arrangere sports-, idretts- og kultur arrangement Tromsø og landsdelen blir et attraktivt

Detaljer