Profilhåndbok Rev. august Maritech Systems AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profilhåndbok Rev. august 2015. Maritech Systems AS"

Transkript

1 Profilhåndbok Rev. august 2015 Maritech Systems AS

2 Profilmanualen er utarbeidet av EKH Grafisk. Ta kontakt ved spørsmål om profilen, oversending av korrekte logofiler m.m. Hovedkontakt: Joachim Aanes Rødal,

3 Innhold 1.0 Om profilen Logo Bruk av logo Farger Papir Skrifttyper Fotostil Dekorelementer Postale trykksaker Brevark Konvolutter Visittkort Mappe E-postsignatur Powerpointmal Annonser Produktfolder/Digital DM Rollup og messevegg Profileringsartikler profil Logo Bruk av logo produktlogoer Farger Papir Skrifttyper Fotostil Dekorelementer Annonser Produktfolder/Digital DM Profileringsartikler

4 1.0 Om profilen Maritechs fokusområde er å utvikle og levere forretningssystemer for sjømatindustrien. Profilen skal gi et løfte om høy kvalitet og faglig kompe tanse. Den skal gjenspeile firmaets ambi sjoner og underbygge at Maritech er fremtidsrettet og innovativt firma som arbeider for effektive og seriøse sporings- og logistikk løsninger. Andre verdier for Maritech: Kommunikasjon, teknologi, tids riktig, handle kraftig, d edikert, engasjert, fokusert, motivert, erfaren, kontinuerlig utvikling, vekst, fremgang, dynamisk, allsidig, samarbeids villig, helhetlig, tillitsfull. Symbolet er fire piler som symboliserer fart, retning, fremgang og sporing, samtidig som man kan se en fisk eller fire fisker i en stim. Bare fantasien setter grenser. 2.0 Logo Hovedlogoen finnes i to varianter; positiv og negativ farget logo som kan brukes på hvit eller sort bakgrunn. Det finnes også tre sekundærlogoer i positiv og negativ grå gradering og i sort/hvit. Disse brukes brukes bare når kun én trykkfarge er tilgjengelig, eller i spesielle situa sjoner der en effekt skal oppnås, som for eksempel på en skrivebords bakgrunn. Bruk alltid logooriginaler fra originalfiler. Logoer i trykkvennlige og skjermbaserte versjoner har firmaet i sitt arkiv. 4

5 Hovedlogo positiv farget Hovedlogo negativ farget Enfargelogo positiv og negativ grå gradering Enfargelogo sort 5

6 Logoen finnes også i en stående midtstilt versjon, denne brukes kun i sammenhenger der midtstilt logoplassering harmonerer med resten av innholdet på trykksaken/skjerm. Både hovedlogoen og stående versjon finnes i versjon med undertekst «The Innovator In Seafood Software», denne versjonen brukes kun der logoen er i en størrelse som gir godt leselig undertekst. Stående midtstilt logo positiv farget The Innovator in Seafood Software Stående midtstilt logo negativ farget The Innovator in Seafood Software Stående midtstilt logo positiv og negativ grå gradering The Innovator in Seafood Software Stående midtstilt logo Enfargelogo sort The Innovator in Seafood Software 6

7 2.1 Bruk av logo Logo konstruksjon, proposjoner og farger skal aldri forandres. Fisken skal for eksempel aldri flyttes fra logoteksten, og logoteksten skal aldri stå alene uten fisken. Fisken kan derimot stå alene som et dekorelement, men aldri som selve logoen. Les mer om dekorelement under punkt 6.0. Logo skal hoved saklig stå i farger på hvit eller sort bakgrunn. Den kan også brukes i positiv/negativ versjon på grå bakgrunn, men bakgrunnen skal da gi god nok kontrast. Logo plassert på sterke fargede eller for mørke/lyse bakgrunner egner seg dårlig fordi det skaper lite kontrast mellom bakgrunn og deler av logo. Logo skal aldri plasseres på en farget bakgrunn eller en foto bakgrunn, unntaket er duse bildebakgrunner og fargetoner som gir logoen nok kontrast uten å forstyrre leseligheten og inntrykk et av logoen. Positiv logo skal ikke stå på en grå bakgrunn mørkere enn denne. Negativ logo skal ikke stå på en grå bakgrunn lysere enn denne. 7

8 Logo skal ikke brukes på grå ak g runner som skaper for lite b kontrast, på fargede bakgrunner eller på foto bakgrunner. 8

9 3.0 Farger Hovedfargene for Maritech er blå og turkis og en gradering av disse. Disse to blåfargene er en sterk identitetsskaper. I tillegg til fargene er 80% eller 20% sort, og grå gradering en vesentlig del av helheten. Grå i forskjellige valører kan brukes for eksempel i de grafiske tilleggselementene. FARGEVERDIER CMYK Mørk grå: 80% sort Lys grå: 20% sort Blå: 100/45/0/55 Turkis: 100/10/30/0 RGB Mørk grå: 86/86/86 Lys grå: 217/217/217 Blå: 53/90/131 Turkis: 79/164/188 PMS Blå: 541 Turkis: 632 Turkis Turkis blå gradering Blå 80% sort 50% 80% sort gradering 20% 50% sort gradering 3.1 Papir Trykksakene skal trykkes på hvitt bestrøket papir, Multiart Silk. I noen tilfeller, som for eksempel på mappe og visittkort skal det blå symbolet lakkeres. 9

10 4.0 Skrifttyper Hovedskrifttypen er Max. Den kan brukes i Light, Book og Bold versjon. Pass på at headinger er satt i Bold ikke konkurrerer med logoen, hvis disse skal stå sammen. Calibri brukes som erstatningsskrift når Max ikke er tilgjengelig, som for eksempel i Word-dokumenter. Brødteksten i brev, notater og rapporter skal settes i Calibri regular. På skjerm og web brukes Helvetica i Bold, Regular og Light. Primærskrift Skrifttypen Max Light, Book og Bold til bruk i brosjyrer, visittkort, overskrifter, titler, brødtekster, o.l. The quick brown fox jumps over a lazy dog The quick brown fox jumps over a lazy dog The quick brown fox jumps over a lazy dog Sekundærskrift Skrifttypen Cambria Regular, Italic, Bold og Bold Italic til bruk i Word-dokumenter, o.l. der Max ikke er tilgjengelig. The quick brown fox jumps over a lazy dog The quick brown fox jumps over a lazy dog The quick brown fox jumps over a lazy dog The quick brown fox jumps over a lazy dog Skjermskrift Skrifttypen Helvetica Light, Roman og Bold til bruk på skjerm, som for eksempel på web og i Powerpoint-dokumenter. 10 The quick brown fox jumps over a lazy dog The quick brown fox jumps over a lazy dog The quick brown fox jumps over a lazy dog

11 5.0 Fotostil Bruken av bilder skal underbygge Maritechs virksomhet. To typer bilder kan benyttes: illustrasjonsfoto og dokumenterende bilder. Hovedtyngden av bilder bør være illustrasjonsfoto. Bildene skal gi inntrykk av å være fra Skandinavia og gjenspeile sjømatindustrien, det teknologiske, og sporing- og logistikkløsninger. Bildene skal være tydelig, ekte, umiddelbare og virkelighetsnære i stilen. Dokumenterende bilder kan benyttes for eksempel i forbindelse med intervjuer eller annet fagstoff der konkrete, aktuelle situasjoner og/eller personer omtales. Kontakt EKH Grafisk for et utvalg av tilgjengelige bilder. Riktig fotostil 11

12 6.0 Dekorelement Formen på symbolet i logoen kan brukes som dekorelement for å skape variasjon, gi profilen et særpreg og forsterke logoen. Trekantformen kan brukes som bildeavgrensinger eller dekor ved at de settes sammen i forskjellige størrelser og farger til et tilfeldig mønster. Det er lov å utvide lengde og høyde på tre kantene, men dette må gjøres proporsjonalt. Fisken kan også stå alene som et dekorelement, men aldri som en logo uten tekst. Trekanten i fisken kan også brukes som piler. Formen i logoen kan b rukes som dekor element og bilde avgrensinger Fisken i logoen kan stå alene som et dekor element, men aldri som en selvstendig logo uten tekst Trekanten kan også brukes som piler 12

13 Formen i logoen kan brukes som dekorelement med eller uten den blå fisken, på lys eller mørk bakgrunn 13

14 7.0 Postale trykksaker 7.1 Brevark Brevark er fortrykt med logo og kontaktinformasjon. Logo skal alltid stå øverst i høyre hjørne, kontaktinformasjon midtstilt nederst. Typografiske innstillinger ligger i elektronisk mal. Fortrykt brevark Firma v/ Fornavn Etternavn Postnummer Poststed Sted, dato. måned år Dette er en overskrift som settes i Calibri Bold 14 pt med 16 pt linjeavstand Dette er en brødtekst som settes i Calibri Regular 12 pt med 14 pt linjeavstand. Nytt avsnitt markeres med en blank linje. Dette er en uthevet skrift som markeres med Calibri Italic. En mellomtittel settes i Calibri Bold 12 pt med 14 pt linjeavstand. Dette er en brødtekst som settes i Calibri Regular 12 pt med 14 pt linjeavstand. Nytt avsnitt markeres med en blank linje. Dette er en uthevet skrift som markeres med Calibri Italic. Dette er en brødtekst som settes i Calibri Regular 12 pt med 14 pt linjeavstand. Nytt avsnitt markeres med en blank linje. Dette er en uthevet skrift som markeres med Calibri Italic. Dette er en brødtekst som settes i Calibri Regular 12 pt med 14 pt linjeavstand. Nytt avsnitt markeres med en blank linje. Dette er en uthevet skrift som markeres med Calibri Italic. Dette er en brødtekst som settes i Calibri Regular 12 pt med 14 pt linjeavstand. Nytt avsnitt markeres med en blank linje. Dette er en uthevet skrift som markeres med Calibri Italic. Dette er en brødtekst som settes i Calibri Regular 12 pt med 14 pt linjeavstand. Nytt avsnitt markeres med en blank linje. Dette er en uthevet skrift som markeres med Calibri Italic. Vennlig hilsen Navn settes i Calibri Bold med plass til signatur over Tittel settes i kursiv Maritech Systems AS Telefon: Avd. Averøy: Kårvåg, 6530 Averøy Avd. Molde: Verftsgt. 10, 6416 Molde Avd. Harstad: Tore Hundsgt. 7, 9404 Harstad Maritech Systems AS Telefon: Avd. Averøy: Kårvåg, 6530 Averøy Avd. Molde: Verftsgt. 10, 6416 Molde Avd. Harstad: Tore Hundsgt. 7, 9404 Harstad 14

15 7.2 Konvolutter Logo er plassert øverst i vesntre hjørne, tilleggselementene utfallende nederst i høyre hjørne og adresser nederst til venstre med samme størrelse på alle konvoluttstørrelser. E6/5, C5 og C4-konvolutt Maritech Systems AS Avd. Averøy Kårvåg, 6530 Averøy Maritech Systems AS Avd. Averøy Kårvåg, 6530 Averøy Maritech Systems AS Avd. Averøy Kårvåg, 6530 Averøy Avd. Molde Verftsgt. 10, 6416 Molde Avd. Molde Verftsgt. 10, 6416 Molde Avd. Harstad Tore Hundsgt. 7, 9404 Harstad Avd. Harstad Tore Hundsgt. 7, 9404 Harstad 15

16 7.3 Visittkort På visittkortene skal logoen stå nederst i høyre hjørne. Avsenderinformasjon er venstrestilt. Personnavn og tittel ligger mot toppmarg. Telefonnummer og e-post-adresse er adskilt med en blanklinje fra Personnavn og tittel. Maritech og avdelingsinfo justert til bunnlinjen. Visittkortene er trykket på Multiart Silk 300g og har lakkert symbol på baksiden. Brevark, konvolutter og visittkort kan bestilles via ekh.no. Visittkort med spotlakkert bakside 16

17 7.4 Mappe Mappe med plass til visittkort i lommen Logoen skal alltid stå både på forside og bakside av mapper, og baksiden skal i tillegg ha avsenderadresse i venstre hjørne. Den blå «fisken» på forsiden skal spotlakkeres. Her er lommen laget med plass til visttkort. The Innovator in Seafood Software Maritech Systems AS Kårvåg, N-6530 Averøy

18 8.0 E-postsignatur For en helhetlig og profesjonell identitet, bør alle ansatte ha samme oppsett på signaturer og avsenderinformasjon på e-post. Som vist under skal hilsen, navn og tittel ligge som egen bolk. Fullt navn på firmaet og avdeling med kontaktinfo er tonet ned i grått. Nettadressen skal stå med en blanklinje fra resten for å skille seg ut. For å sette opp sin egen e-post signatur må man gå inn i Outlook. Klikk på verktøy i toppmenyen og alternativer. Finn fanen E-post format og velg signaturer. Lag ny signatur og bruk avansert redigering. Velg så din nye signatur som signatur for nye meldinger. E-postsignatur Vennlig hilsen / best regards Arne Lie Gundersen CEO Maritech Systems AS Sentralbord: Mobil: E-post: 18

19 9.0 Powerpointmal Logoen skal være plassert på alle sidene øverst i venstre hjørne for å tydeliggjøre identiteten. Forsiden er grå med utfallende tilleggselement, med plass til stor tittel og undertittel, samt navn på kreatør, dato, o.l. Undersidene er så rene som mulig, med en liten skygge for å skille logo fra resten av innholdet. Typografiske innstillinger ligger i maldokumentet. Malen er ganske fri, men bruk alltid maldokumentet som utgangspunkt for nye presentasjoner. Malene ligger i firmaets arkiv. Forside Powerpoint-mal Underside Powerpoint-mal 19

20 10.0 Annonser Eksempel på generell annonse Besøk oss på Nor-Fishing stand D-348! Fremtidens programvareløsninger for sjømatnæringen Maritech sikrer deg Programvare tilpasset pelagisk-, hvitfisk- og lakseindustrien Ordrestyring Effektiv pakke-, merke-, foredlingsløsninger Salgsløsning tilpasset bransjen Lagerstyring Økonomisk kontroll Bedre kundeservice Sporing gjennom verdikjeden The Innovator in Seafood Software Maritech Systems AS Verftsgt. 10, 6416 Molde Eksempel på stillingsannonse The Innovator in Seafood Software Maritech Systems AS er markedslederen innen forretningssystemer (ERP) til den norske sjømatnæringen. Selskapet utvikler og implementerer dataløsninger som gjør det mulig å følge fisken fra opprinnelsen helt frem til markedet. Maritech har i overkant av 30 ansatte, og er en høykompetansebedrift med fokus på sjømatnæringens verdikjede. VI SØKER INTERAKSJONSDESIGNER/ APP-UTVIKLER Utforming av fremtidens bransjeløsninger for sjømatindustrien Dine oppgaver vil være Du vil arbeide med videreutvikling av våre bransjeløsninger for sjømatindustrien. Du får arbeide med både systemutvikling og krav spesifikasjon i prosjekter som utvikles etter smidige metoder. Kontorsted for utlyste stillinger er Molde eller Averøy. Bakgrunn Utdannelse på høgskole /universitetsnivå. Kunnskap innen webteknologi (HL5, CSS, JavaScript, WebServices, XML/JSON) og erfaring med Microsoft.NET plattformen med bruk av Visual Studio. Praktisk erfaring med Microsoft SQL Server eller Sybase SQL Anywhere databaser. Kunnskap om Lean / Agile utvikling. Maritech Systems AS EKH.no Annonser som ikke er stillingsannonser, men for eksempel annonser for å markedsføre Maritech som bedrift eller lignende skal skille seg visuelt fra stillingsannonser.

21 11.0 Produktfolder/Digital DM Produktfolderene kan både trykkes og sendes/deles som Digital DM. Maritech VAP Digital DM er en interaktiv PDF som sendes på e-post og/eller legges ut på nettside som flipbook. Value Added Production Foredlingsløsning for sjømat The Innovator in Seafood Software Eksempel på produktfolder Maritech VAP Value Added Production Maritech VAP er en løsning for videreforedling av fisk og fiskeprodukter. Løsningen er delt i to moduler, Maritech VAP-PP for nedskjæring og VAP-SP for videreforedling, begge basert på stykkliste. Stykkliste inneholder råvare, ingredienser, emballasje og andre kostnader. Begge moduler samhandler med Maritech Trading hvor kjøp av råvare, emballasje og ingredienser gjøres, samt at lagerhåndteringen ivaretas. VAP PP-FUNKSJONER (PRIMARY PROCESSING) Registrering forbruk råvare ved skanning, veiing eller manuell registering. Plukking fra spesifikke partier. Registrering av ferdigvare fra pakkesystem eller manuelt. Registering av emballasje enten ved registrering eller ut fra stykkliste. Beregning av kostpriser ut fra råvare, utbytte, emballasje og andre kostnader. Lagerstyring i Maritech Trading, reduksjon av råvare og ferdigvare oppdateres automatisk. VAP SP-FUNKSJONER (SECONDARY PROCESSING) VAP PP-FORDELER Utbytteberegninger. Kvantumskontroll på råvare, biprodukter, svinn og ferdigvare. Sporing. Rapporter. Stykklisteberegning av forbruk ut fra planlagt produksjon. Registrering av ferdigvare fra pakkesystem eller manuelt. Forkalkyle. Beregning av kostpriser ut fra råvare, utbytte, ingredienser, emballasje og andre kostnader. Produksjonssamling, plukking til flere produksjonsordre i en operasjon. Registrering av forbruk råvare, ingredienser ved skanning, veiing eller manuell registering. Lagerstyring i Maritech Trading, reduksjon råvare og ferdigvare oppdateres automatisk. VAP SP-FORDELER Bygger opp nye produkter basert på resultatet av VAPPP eller innkjøpt filet/råvare. Utbytteberegninger, naturlig svinn og annet. Kvantumskontroll. Sporing helt fra råvare. Rapporter. 21

22 12.0 Rollup og messevegg The Innovator in Seafood Software 22 The Innovator in Seafood Software

23 13.0 Eksempler på profileringsartikler o h.n tec ari w.m ww Penn Minnepenn Kaffekopp 23

24

25 14.0 -profil Maritechs lanserte i 2015 produktnavnet og logo til. Alle nye og eksisterende Maritech skytjenester underlegges -produktnavnet. Produktene profileres med egen logo, farger og tilleggselementer, men bruker samme profilfont som Maritech. -trykksaker profileres som nevnt over, men merkes som «et tjeneste fra Maritech». Det skal være tydelig hvilket p rodukt som profileres, enten et DGS-produkt, eller et Maritech-produkt. -logo og Maritech-logo skal ikke like stilles på samme flate. Symbolet symboliserer fart, retning og fremgang og viser en a bstrakt fisk i bevegelse. DigitalSeafoo 25

26 15.0 Logo Hovedlogoen finnes i to varianter; positiv og negativ farget logo som kan brukes på hvit eller sort bakgrunn. Det finnes også tre sekundærlogoer i positiv grå gradering og i sort/ hvit. Disse brukes brukes bare når kun én trykkfarge er tilgjengelig, eller i spesielle situa sjoner der en effekt skal oppnås, som for eksempel på en skrivebords bakgrunn. Bruk alltid logooriginaler fra originalfiler. Logoer i trykkvennlige og skjermbaserte versjoner har firmaet i sitt arkiv. Hovedlogo positiv farget Hovedlogo negativ farget Enfargelogo positiv grå gradering Enfargelogo sort og negativ 26

27 Logoen finnes også i en stående midtstilt versjon, denne brukes kun i sammenhenger der midtstilt logoplassering harmonerer med resten av innholdet på trykksaken/skjerm. Stående midtstilt logo positiv farget Stående midtstilt logo negativ farget Stående midtstilt logo positiv grå gradering ita om om ig ita ls ea fo o d.co m Emblem Fullfarge ig ita l S ea fo o d. c om D l S ea fo o d. c D ita l S ea fo o d. c D ig Stående midtstilt logo Enfargelogo negativ ig Stående midtstilt logo Enfargelogo sort D ita ls ea fo o d.co m Emblem positiv grå gradering ig D D ig DGS ita ls ea fo o d.co m Emblem Enfarge sort 27

28 15.1 Bruk av logo Logokonstruksjon, proposjoner og farger skal aldri forandres. Symbolet skal for eksempel aldri flyttes fra logoteksten, og logoteksten skal aldri stå alene uten fisken. Symbolet kan derimot stå alene som et dekorelement, men aldri som selve logoen. Les mer om dekorelement under punkt 19. Logo skal hovedsaklig stå i farger på hvit eller sort bakgrunn. Den kan også brukes i positiv/negativ versjon på grå bakgrunn, men bakgrunnen skal da gi god nok kontrast. Logo plassert på sterke fargede eller for mørke/lyse bakgrunner egner seg dårlig fordi det skaper lite kontrast mellom bakgrunn og deler av logo. Logo skal aldri plasseres på en farget bakgrunn eller en fotobakgrunn, unntaket er duse bildebakgrunner og fargetoner som gir logoen nok kontrast uten å forstyrre leseligheten og inntrykket av logoen. For plassering på forstyrrende farge/bilde-bakgrunner skal emblem-versjon av logoen brukes. (se punkt 15.0) Positiv logo skal ikke stå på en grå bakgrunn mørkere enn denne. Negativ logo skal ikke stå på en grå bakgrunn lysere enn denne. Positiv/negativ logo skal ikke stå på en bildebakgrunn mørkere og mer forstyrrende enn denne. 28

29 Logo skal ikke brukes på grå bakgrunner som skaper for lite kontrast, på fargede bakgrunner eller på fotobakgrunner. 29

30 15.2 produktlogoer Alle -produkter har egne versjoner av DGS- logoen i alle varianter, liggende og stående i alle fargevarianter, samt emblem-versjon. Under er DGS Quality Tracking vist som eksempel på DGS produktlogo. Hovedlogo positiv farget QUALITY TRACKING Hovedlogo negativ farget QUALITY TRACKING Enfargelogo positiv grå gradering QUALITY TRACKING Enfargelogo sort og negativ QUALITY TRACKING 30 QUALITY TRACKING

31 Produktlogoene finnes også i en stående midtstilt versjon, denne brukes kun i sammenhenger der midtstilt logoplassering harmonerer med resten av innholdet på trykksaken/skjerm. QUALITY TRACKING QUALITY TRACKING Stående midtstilt logo positiv farget Stående midtstilt logo negativ farget QUALITY TRACKING Stående midtstilt logo positiv grå gradering Stående midtstilt logo Enfargelogo sort QUALITY TRACKING ita ita ls ea fo o d.co om ig om m Emblem positiv grå gradering ig ls ea fo o d.co l S ea fo o d. c QUALITY TRACKING D D ita ita DGS QUALITY TRACKING ig m Emblem Fullfarge D l S ea fo o d. c D ita om ig Stående midtstilt logo Enfargelogo negativ ig l S ea fo o d. c D ig D QUALITY TRACKING ita ls ea fo o d.co m Emblem Enfarge sort 31

32 16.0 Farger Hovedfargene for er orange og mørk organge og en gradering av disse. Disse to organgefargene er en sterk identitets skaper. I tillegg til fargene er gråtoner i forskjellige valører mulig å bruke som tilleggsfarger. FARGEVERDIER CMYK Mørk grå: 80% sort Lys grå: 15% sort Orange: 0/50/100/0 Mørk orange: 0/73/100/15 RGB Mørk grå: 80% sort Lys grå: 15% sort Orange Orange-Mørk orange gradering Mørk orange 80% sort 40% 70% sort gradering 15% 40% sort gradering 16.1 Papir Se punkt

33 17.0 Skrifttyper Se punkt Fotostil Se punkt Dekorelement Formen på symbolet i logoen kan brukes som dekorelement for å skape variasjon, gi profilen et særpreg og forsterke logoen. Det er lov å utvide lengde og høyde på symbolet, men dette må gjøres proporsjonalt. Symbolet kan også stå alene som et dekorelement, men aldri som en logo uten tekst. Pilen i symbolet kan også brukes som punkt markering i f.eks en punktliste. Fisken i logoen kan stå alene som et dekor element, men aldri som en selvstendig logo uten tekst Trekanten kan også brukes som piler 33

34 Eksempel på bruk av pil fra symbol som dekorelement i forstørret versjon/utsnitt i f.eks en bakgrunn. 34

35 20.0 Annonser Eksempel på annonse Maritech lanserer! Kom og se fremtidens skybaserte IT løsninger under messen. er Maritechs bidrag til vekst og effektivisering av norsk sjømatindustri. syr sammen systemer og data, og løfter samhandlingen mellom aktører i verdikjeden til et helt nytt nivå. Kom og se selv på Maritech sin stand D-352 på Aqua-Nor. En løsning fra Maritech Systems AS

36 21.0 Produktfolder/Digital DM Produktfolderene kan både trykkes og sendes/deles som Digital DM. Digital DM er en interaktiv PDF som sendes på e-post og/eller legges ut på nettside som flipbook. ANALYTICS Analyseverktøy for Maritech Trading ANALYTICS Analytics er et moderne ledelsesverktøy, som gir deg mulighet til å se ferske analysetall fra Maritech Trading uansett hvor du er. EGENSKAPER: Enkel innlogging. Tilpasset mobile enheter som nettbrett og smarttelefoner. Godt arbeidsverktøy for analyse. Gir kontroll og oversikt over nøkkel-, mål- og resultattall. Enkelt å sammenligne mellom ulike år. Avdekker raskt feil og avvik i tallgrunnlag. Kontroll på ajourføring av innkjøp, salg og lager. Kan tilpasses etter den enkelte kundes behov. 36 Webbasert løsning tilpasset PC, PAD og håndholdt

37 22.0 Eksempler på profileringsartikler ww di w. gi se t al afo od.c o m o afo e S l d ita Dig Penn Di gi ta ls ea fo o d Minnepenn QUALITY TRACKING Kaffekopp 37

38 The Innovator in Seafood Software Våre avdelinger MOLDE Maritech Systems AS Verftsgt 10 N-6416 MOLDE Tlf.: Fax: AVERØY Maritech Systems AS Kårvåg N-6530 AVERØY Tlf.: Fax: HARSTAD Maritech Systems AS Tore Hundsgt. 7 N-9404 HARSTAD Tlf.: Fax: TROMSØ Maritech Systems AS Skippergt 41 N-9008 TROMSØ Tlf.: Fax:

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Profilhåndbok. Januar 2012 - Versjon 2

Profilhåndbok. Januar 2012 - Versjon 2 Profilhåndbok Januar 2012 - Versjon 2 Innhold 2 Innledning... 3 1 Profilelementer... 4 1.1 Logo...5 1.2 Fargepalett...10 1.3 Typografi...11 1.4 Tilleggselement illustrasjon...14 2 Postalt... 18 2.1 Brevark...19

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

Innhold. Introduksjon 2. Visjon og verdier 3. Kontakt 4. Grunnelement 5. Farger 7. Typografi 8. Profilelement/mønster 9.

Innhold. Introduksjon 2. Visjon og verdier 3. Kontakt 4. Grunnelement 5. Farger 7. Typografi 8. Profilelement/mønster 9. Profilmanual Innhold Introduksjon 2 Visjon og verdier 3 Kontakt 4 Grunnelement 5 Logo 6 Farger 7 Typografi 8 Profilelement/møns 9 Illustrasjoner 10 Papirvalg 11 Profilen i bruk 12 Visittkort 13 Konvolut

Detaljer

MØT OSS PÅ AQUA-NOR 2015! HALL D, STAND D-352

MØT OSS PÅ AQUA-NOR 2015! HALL D, STAND D-352 maritech MAGASINET INNOVATIVE PROGRAMVARELØSNINGER FOR SJØMATNÆRINGEN MØT OSS PÅ AQUA-NOR 2015! HALL D, STAND D-352 Digital sjømat Kjære samarbeidspartner! Gjennom vår 40 årige historie har Maritech med

Detaljer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer Utgave 1.1 08.02.06 Designmanual Forskerforbundets grafiske profil For at Forskerforbundet skal fremstå som en profesjonell og interessant organisasjon, er vi avhengige av å presentere oss på en gjennomtenkt

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer for NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Retningslinjer for NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Retningslinjer for s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold 1. Innledning 3 Innledning 4 Hovedretningslinjer 5 2. Logo 6 logo 7-8 Skikk og bruk av logo

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

1 hrs. PrOFILhÅNDBOK

1 hrs. PrOFILhÅNDBOK hrs. PROFILHÅNDBOK 1 INNLEDNING 2 ORIGINALER Alle originaler forefinnes hos profilansvarlig HRS KONTAKT Spørsmål kan rettes til profilansvarlig i HRS, Trond Munkvold eller til Chili Harstad AS ved Roland

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36.

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36. PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. GRAFISK PROFIL LOGO NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 5. logoversjoner 6. logo sørsamisk og engelsk 7. logo på farget bunn 8. logoregler/eksempel på feil bruk LOGO

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon 1 Rev 1.1 Profilmanualen er utarbeidet av Kjell Jakobsen ved TM7 2010. Foto: Geir Øyvind Gismervik og Kjell Jakobsen

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI DESIGNMANUAL 2013 BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI 2 INNLEDNING I NHHs designmanual presenterer vi høyskolens visuelle profil og viser hvordan

Detaljer

profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid

profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid Kommunikasjonsplattform og grafisk profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid Innhold Merkevaren NTNU...3 Logo...13 Typografi...19 Fargebruk... 22 Formprinsipp... 26 Eksempler... 26 Trykksaker

Detaljer

Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Velkommen til Sørum kommunes designmanual Designmanual 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være

Detaljer

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt Profilhåndbok, september 2010 CD med originaler Forord Fargerikt og positivt Profilhåndboka skal bidra til et helhetlig, friskt og positivt visuelt inntrykk av. Alle ledd i organisasjonen skal benytte

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012 S 1 Designmanual Mai 2012 S 2 Innledning Innledning Designmanualen er et viktig verktøy for å forsterke og bygge merkevaren Telehuset. Manualen gir oversikt over profilens elementer og retningslinjer rundt

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer