Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/ ttalelse til søknad om St Olavs orden Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ ttalelse til søknad om St Olavs Orden Karolinska Institutet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 13/ ttalelse til søknad om St Olavs orden Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ ttalelse til søknad om Den Kongelige Norske St. Olavs Orden Norsk Forening for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ ttalelse til søknad om St. Olavs orden Hans-Wilhelm Steinfeld Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ ttalelse til søknad om Den Kongelige Norske St. Olavs Orden Karolinska Institutet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

2 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/ ttalelse til søknad om St. Olavs orden Karolinska Institutet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Fremdriftsrapport for forskningsprosjekt - Kan en omstrukturering av daglige rutiner tjene som veiviser tilbake til arbeidslivet? Forskningsprosjekt - Kan en omstrukturering av daglige rutiner tjene som veiviser tilbake til arbeidslivet? - Ergoterapeut Annica Johansson NAV Arbeids- og velferdsetaten Forskningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 522 tgående internt produsert, 13/ Fremdrift over innsatsområdene - Tilbakemelding - Ingen endring for Sunnaas Nasjonal pasientsikkerhetskampanje I trygge hender Helse Sør-Øst RHF Direktørens stab Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 409 Inngående eksternt produsert, 13/ Avlysning av dialogmøte NAV Frogn Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling som teamleder Ragnhild Strømmen Strand Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Bekreftelse på mottatt oppsigelse Ragnhild Strømmen Strand Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/ Vedtak - Ingen sanksjon NAV Aa-registeret Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Vedtak i klagesak om sanksjon NAV Klageinstans Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Spesialistgodkjenning - Ergoterapispesialist Norsk Ergoterapeut Forbund Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse av stilling Ingrid Jovall Dahl Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Lønnsoppgjør 2013 Jan Magnar Hatlemark Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat uten oppfølging, 13/ Sykepengerettigheter - Avskjermet Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

4 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/ ReHabuka Midler til regional koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten ReHabuka - Regional rehabiliteringskonferanse Helsedirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 300 Inngående eksternt produsert, 13/ Innvilger midler til fotoutstilling i ReHabiliteringsuka ReHabuka - Regional rehabiliteringskonferanse Helsedirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 300 tgående internt produsert, 13/ Informasjon om Nasjonal tenketank om rehabilitering - Opprop for en storstilt utvikling av rehabiliteringsfeltet Nasjonal tenketank om rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 551 tgående internt produsert, 13/ Oversendelse av informasjon om Nasjonal tenketank-rehabilitering Nasjonal tenketank om rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Deloitte AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 551 Inngående eksternt produsert, 13/ Innvilger tilskudd til Nasjonal tenketank - Kartlegging og kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten - Statsbudsjettet 2013, kapittel 733, post 79 Nasjonal tenketank om rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Helsedirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 551 tgående internt produsert, 13/ Tilbud om fast stilling som hjelpepleier ved Sunnaas sykehus HF Trine Jeanette Flemming Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

5 I,, N, X tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse om avfallsforbrenning i sykehusbygg ISO 14001:2004 miljøledelse Norges Miljøvernforbund Servicesenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 020 tgående internt produsert, 13/ Tilbud om fast stilling som hjelpepleier ved Sunnaas sykehus HF tl Hjelpepleier natt, 80,28% fast stilling. Frist: Trine Jeanette Flemming Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 211 tgående internt produsert, 13/ Publiseringskanaler for rehabiliteringsmedisin - Ber om bedre system for publisering innen fagfeltet Publiseringskanaler rehabiliteringsmedisin - Nasjonalt Publiseringsutvalg for medisinske fag Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTN Forskningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 529 Internt notat uten oppfølging, 13/ Bekreftelse på mottatt politiattest Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Årlig melding - Oversendelse av delrapport 2 Årlig melding for 2013 (- driftsavtale/oppdragsdokument 2014) Helse Sør-Øst RHF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 010 tgående internt produsert, 13/ Avslag på forespørsel om utvidet søkerliste - Kommunikasjonsdirektør tl kommunikasjonsdirektør 100% fast, Kommunikasjonsenheten. Frist: Ole Angell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 211

6 I,, N, X tgående internt produsert, 13/ Saksgrunnlag - Innlegg om Kompetanseprogram Rehabilitering - Møte med komunalsjefgruppen i Follo Kompetanseprogram Follo Frogn kommune Folkeuniversitetet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 13/ Rehabilitering i Norden - Dialog om å knytte rehabilitering inn i Nordisk ministerråds program Holdbar nordisk velferd Rehabilitering i Norden Nordisk Ministerråd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 327 tgående internt produsert, 13/ Kartlegging av lønnsstatistikk - Oversendelse fra Sunnaas NITO - Lønnsstatistikk 2013 NITO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 239 Internt notat uten oppfølging, 13/ Service og teknikk - Anskaffelse - Anbefaling av komprimator Service og teknikk - Anskaffelse - avfallskomprimator Servicesenter Service & teknikk Servicesenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om journal - Avskjermet Forespørsel om journal - Avskjermet Advokat Maggi Rødvik AS Offl 13 jf. Fvl 13 Ressursenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om journal - Avskjermet Forespørsel om journal - Avskjermet Advokatgruppen Kjelland & Co Offl 13 jf. Fvl 13 Ressursenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 423

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00166-41 Pakkeforløp for hode-halskreft - rettelse av tekst Kreftbehandling i Helse Sør-Øst - Funksjonsfordeling m.m. Helse Sør-Øst RHF Direktørens stab Dok.

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 13/00007-7 Oppsummering av sykefraværsoppfølging i perioden 051212-250214 Ressursenheten Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00013-16 Tilbud om vikariat Truls Sveløkken Johansen Dok. dato: 24.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/00013-17 Signert

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/00121-12 Ber om rapportering til sluttrapporten pasientsikkerhetskampanjen Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram I trygge hender Dok. dato: 06.03.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00018-8 Innkalling til foretaksmøte 120614 Foretaksmøter Helse Sør-Øst - Sunnaas sykehus HF Helse Sør-Øst RHF Direktørens stab Arkivkode: 012 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/00043-29 Tilbakemelding på ventelistedata for april 2014 Norsk Pasientregister - NPR Norsk Pasientregister NPR Klinikk Arkivkode: 410 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/00043-36 Tilbakemelding på ventelistedata for juni 2014 Norsk Pasientregister - NPR Norsk Pasientregister NPR Klinikk Dok. dato: 13.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 03/01380-43 Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 03/01380-44 Arbeidsavtale fast

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00055-2 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom samt TQM fra hendelse 020114 Sykehuspartner Dok. dato: 20.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 13/00068-7 Protokoll del B - Fagforbundet Forhandlinger 2012 Dok. dato: 31.10.2012 Arkivdel: Sakarkiv 231 Inngående eksternt produsert, 13/00121-25 Invitasjon

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/00713-13 Økning - Personalmappe - Dok. dato: 12.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 08/00923-4 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00242-25 Oppsigelse Personalmappe - Medisinsk biokjemi Notodden Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 03/00420-41 Tilbud

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/00043-27 Tilbakemelding på venteligstedata for mars 2014 - Sunnaas Norsk Pasientregister - NPR Norsk Pasientregister NPR Klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/10485-18 Arbeidsavtale endret arbeidstid - Personalmappe - Dok. dato: 30.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/10257-12 Innvilgelse av alderspensjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00864-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Operasjon Skien Dok. dato: 22.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00917-9 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/01337-7 Tilbud om stilling - Personalmappe - tgående internt produsert, 12/02273-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/01102-99 Avvik

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 13/00140-5 Avtale om samarbeid om rehabiliteringstjenester Samarbeidsavtaler om rehabiliteringstjenester - Sykehusområde Oslo og østlandet Sykehuset Østfold Dok.

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00189-210 Forhøyet egenandel for behandling utenfor egen helseregion Fritt sykehusvalg Pasientreiser Innlandet - kjørekontor Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01276-13 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling SSK 07.04.14-11.04.14 og 12.05.14-16.05.14, samt evt. 2 uker ila. høsten 2014 - Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00206-22 Status for utbruddet av Middle East Respiratory Syndrom coronavirus mers-cov og påminnelse om mers-cov infeksjon som aktuell differensialdiagnose ved

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00064-4 tsendelse - Codan Forsikring NF tgående internt produsert, 13/00322-3 Signert prosjektkontrakt - Innovasjonsprosjektet Teknikk for armløse - Av- og påkledningsassistent

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/06893-2 Informasjon til sykehusene om beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder 171114 Informasjon til sykehusene om beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00602-19 Endringsbrev - Personalmappe - Utgående internt produsert, 06/01207-21 Tilbud om stilling som seksjonsleder Personalmappe - Dok. dato: 11.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00566-5 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 07/00191-8 Sier opp sin stilling i Kragerø -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer