Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X tgående internt produsert, 13/ tsendelse - Codan Forsikring NF tgående internt produsert, 13/ Signert prosjektkontrakt - Innovasjonsprosjektet Teknikk for armløse - Av- og påkledningsassistent Innovasjonsprosjektet Teknikk for armløse - Av- og påkledningsassistent - Flerpartssamarbeid NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Forskningsavdelingen Arkivkode: 532 Inngående eksternt produsert, 13/ Kopi av brev - Innvilget 100% alderspensjon fra Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS Inngående eksternt produsert, 13/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet Avskjermet Felles p-mappe for studenter i praksis - Arbeidspraksis NAV Tiltak Akershus Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert taushetserklæring - følgeforskning ifm implementeringen av Min Journal - Avskjermet Avtaler om arbeidsoppdrag - Tilgang til informasjonssystemer - Eksterne konsulenter Miria Grisot Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 215 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert taushetserklæring - følgeforskning ifm implementeringen av Min Journal - Avskjermet Avtaler om arbeidsoppdrag - Tilgang til informasjonssystemer - Eksterne konsulenter Margunn Aanestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 215

2 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/ Kopi av brev - Innvilget 60% alderspensjon fra Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS Inngående eksternt produsert, 13/ Meldeordningen: ønskede pasienthendelser i sykehus knyttet til manglende oppfølging av prøver og undersøkelser - Oversendelse av læringsnotat Meldeordning for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten Kunnskapssenteret Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Arkivkode: 431 Inngående eksternt produsert, 13/ Tilbakeføring av overskudd for 2013 Forsikringsavtale og administrative dokumenter - Kommunal Landspensjonskasse ( KLP ) Kommunal Landspensjonskasse Økonomi- og analyseenheten Arkivkode: 235 Inngående eksternt produsert, 14/ Oversendelse av signert midlertidig avtale - prolongering tom Rammeavtale - Levering og servering av mat samt renholdstjenester - ISS Facility Services AS ISS Facility Services AS Servicesenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 063 Internt notat uten oppfølging, 14/ Signert protokoll - Hovedoppgjør Akademikerforbundet B-del Forhandlinger 2014 Arkivkode: 231 Internt notat uten oppfølging, 14/ Signert protokoll - Hovedoppgjør FO 2014 Forhandlinger 2014 Arkivkode: 231

3 I,, N, X tgående internt produsert, 14/ tsendelse - Advokatfirma Wigemyr & Co DA tgående internt produsert, 14/ tsendelse - Gjensidige Forsikring ASA tgående internt produsert, 14/ tsendelse - Europeiske Reiseforsikring Inngående eksternt produsert, 14/ Informasjon om prosess i forhold til etablering av rehabiliteringstilbud i Helsehuset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Informasjonsutveksling ifm etablering av rehabiliteringstilbud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Ber om informasjon om status for etablering av rehabiliteringsenhet i helsehuset - Orienterer om status for flytting av aktivitet til Nesodden Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

4 I,, N, X tgående internt produsert, 14/ tsendelse - Crawford & Company Norway AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølging av rapporten regionalt traumesystem i Helse Sør-Øst - Ber om plan for oppfølging av kvalitetskrav Traumesystem i Helse Sør-Øst Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 320 tgående internt produsert, 14/ Samarbeidserklæring - Ansvar for logistikk og overnatt ifm forskningsprosjektet Marfans syndrom og løs linse - Oslo universitetssykehus HF - Prosjektleder Gunhild Fallet Sandvik Forskningsprosjekt Marfans syndrom og løs linse - Oslo universitetssykehus HF - Prosjektleder Gunhild Fallet Sandvik Oslo universitetssykehus HF TRS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 522 Inngående eksternt produsert, 14/ Informasjon om opphevelse av nordisk overenskomst om felles arbeidsmarked Nordisk overenskomst om felles arbeidsmarked - Helse- og omsorgsdepartementet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 204 Inngående eksternt produsert, 14/ Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten - HOD Helse- og omsorgsdepartementet Arkivkode: 008 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert arbeidskontrakt for vikariat som sykepleier i 100% fom tom Avskjermet

5 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 14/ Signert erklæring for tuberkulose og MRSA Inngående eksternt produsert, 14/ Signert databrukerkontrakt Inngående eksternt produsert, 14/ Informasjon om etablering av Norsk Fot- og Ankelregister (NOFAR) - Nasjonalt register for amputasjoner og hallux valgus som driftes av OS NOFAR - Norsk Fot- og Ankelregister - Nasjonalt register for amputasjoner og hallux valgus - Oslo universitetssykehus HF Arkivkode: 304 Inngående eksternt produsert, 14/ Pasientklage - Mangelfull behandling - Avskjermet Pasientklage - Mangelfull behandling - Avskjermet Avskjermet Arkivkode: 433

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00055-2 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom samt TQM fra hendelse 020114 Sykehuspartner Dok. dato: 20.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00018-8 Innkalling til foretaksmøte 120614 Foretaksmøter Helse Sør-Øst - Sunnaas sykehus HF Helse Sør-Øst RHF Direktørens stab Arkivkode: 012 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00024-6 Tilbud om 20% midlertidig stilling Solveig Lægreid Hauger Dok. dato: 08.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/00137-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 13/00007-7 Oppsummering av sykefraværsoppfølging i perioden 051212-250214 Ressursenheten Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00189-210 Forhøyet egenandel for behandling utenfor egen helseregion Fritt sykehusvalg Pasientreiser Innlandet - kjørekontor Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/01337-7 Tilbud om stilling - Personalmappe - tgående internt produsert, 12/02273-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/01102-99 Avvik

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/06893-2 Informasjon til sykehusene om beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder 171114 Informasjon til sykehusene om beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06944-11 Invitasjon til møte om utveksling av erfaringer i arbeidet med brukermedvirkning 030315 Brukerutvalget SØ 2014 samhandling Arkivkode: 016 tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00067-13 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00378-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/06912-3 2 års statusrapport - Tvunget psykisk helsevern - Oslo universitetssykehus psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/06906-5 Kartlegging av kapasitet for behandling av pasienter i sykehus Ebola smitte Helse Sør-Øst U prehospital avdeling Dok. dato: 27.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/01246-16 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00092-10 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer