Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 13/ Oppsummering av sykefraværsoppfølging i perioden Ressursenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Oversendelse av prolongert samarbeidsavtale Sunnaas sykehus HF og Sykehuset Østfold - Ber om signering Samarbeidsavtaler om rehabiliteringstjenester - Sykehusområde Oslo og østlandet Sykehuset Østfold Samhandlingsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 327 Inngående eksternt produsert, 13/ Pakkeforløp for kreft - Opprettelse av arbeidsgrupper - Ber om oppnevning av deltakere Kreftbehandling i Helse Sør-Øst - Funksjonsfordeling m.m. Helse Sør-Øst RHF Direktørens stab Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 321 tgående internt produsert, 13/ Svar på purring - Klagesak - Bekrefter retting av feil i epikrise - Avskjermet Klagesak - Feil i epikrise - Avskjermet Avskjermet Offl 13 jf. Fvl 13 Seksjon VO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Avslag på forespørsel om praksisplass Praksisplasser ved SunHF - Regional arbeidsgruppe - Praksisplasskoordinatorer Daniela Botikova Forskningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 550 tgående internt produsert, 13/ Tilbud om tilsigelsesarbeid som sykepleier ved Sunnaas sykehus HF Malin Karlsen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

2 I,, N, X tgående internt produsert, 13/ Søknad om refusjon av honorar til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste - Dialogmøte 1 samt søknad om refusjon for BHT LABOREMS - Avskjermet NAV - Refusjonskrav relatert til BHT NAV skanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254 tgående internt produsert, 13/ Bekrefter pensjonsinnmelding Arbeidsbekreftelser, pensjonsforespørsler og tilbakebetalingsavtaler tidligere ansatte Avskjermet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 219 tgående internt produsert, 13/ Ber om endring av innmeldingstid for pensjonsopptjening Arbeidsbekreftelser, pensjonsforespørsler og tilbakebetalingsavtaler tidligere ansatte Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet PKH Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 219 Internt notat uten oppfølging, 13/ Annonsetekst - tl stillinger LIS 100% fast, Legene. Frist: tl stillinger LIS 100% fast, Legene. Frist: Avskjermet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Signert arbeidskontrakt for tilsigelsesarbeid som sykepleier fra Hanne Marthe Lomholt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert erklæring for tuberkulose og MRSA Hanne Marthe Lomholt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/ Signert bekreftelse på gjennomført e-læringsprogram Hanne Marthe Lomholt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert databrukerkontrakt Hanne Marthe Lomholt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Oversendelse av arbeidsavtale - Tilsigelsesarbeid som sykepleier - Ekstravakter Janine Botner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert aksept for endring av stillingsprosent til 77,46% fom Margaret Moss Mathisen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Tilbud om tilsigelsesavtale - Avskjermet Peter Mugisha Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Tilbud om stilling som spesialutdannet sykepleier Solveig Irene Audestad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

4 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/ Signert arbeidskontrakt for tilsigelsesarbeid som sykepleier fra Sophie Doverby Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert arbeidskontrakt for fast stilling i 100% som sykepleier fom Bjørn Hammerstad Johannesen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling som LIS Anna Linn Hødnebø Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Tilbud om tilsigelsesavtale Edil Omar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 13/ Tilbud om tilsigelsesarbeid Ingrid Janzon Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 13/ Tilbud om tilsigelsesavtale fra Agnes Wisniewska Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

5 I,, N, X Internt notat med oppfølging, 13/ Oppsummering fra samtale om utføring av arbeidsoppgaver Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Oppsummering av samtale om utføring av arbeidsoppgaver Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Tilbud om fast stilling som hygienesykepleier ved Sunnaas sykehus HF tl Hygienesykepleier 100% fast stilling. Frist: Birgithe Marie Teige Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Svar på pasientklage - Takker for tilbakemelding - Avskjermet Pasientklage - Avskjermet Norsk Pasientforening Offl 13 jf. Fvl 13 Seksjon VO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 13/ Oversendelse av offentlig søkerliste kommunikasjonsdirektør tl kommunikasjonsdirektør 100% fast, Kommunikasjonsenheten. Frist: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 13/ Ber om inntak av logopedstudent for hospitering Hospiteringsforespørsler Kompetanseenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/ Forespørsel om hospitering for tre hjelpepleiere i videreutdanning Hospiteringsforespørsler Lene Andenes Kompetanseenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Bekreftelse - Tilgang til rapportdata fra arbeidsmiljøundersøkelser Prosjekt Evaluering og kunnskapsutvikling innen omstilling, styring og ledelse av helseforetak i Helse Sør-Øst - Sintef SINTEF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 300 tgående internt produsert, 13/ Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Veronica Ekeberg Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Svar på tilbud - Lederopplæring ved Sunnaas - Bekrefter gjennomføring av kjøp Lederutdanning på Sunnaas sykehus HF Høgskolen i Oslo og Akershus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 273 tgående internt produsert, 14/ Avslag på søknad om jobb ved Sunnaas Sykehus HF Sommerjobb og generelle søknader 2014 Margarida Vicente Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Avslag på søknad om jobb ved Sunnaas Sykehus HF Sommerjobb og generelle søknader 2014 Cathrine Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 I,, N, X tgående internt produsert, 14/ Høringssvar - Behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med ervervet hjerneskade år Høring Behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med ervervet hjerneskade år Helse Sør-Øst RHF Kompetanseenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 tgående internt produsert, 14/ Takker for innspill til informasjon i avslagsvedtak - Orienterer om pågående arbeid Informasjon i avslagsvedtak Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Regional koordinerende enhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 419 tgående internt produsert, 14/ Oppsigelse av lisensavtale - Ber om sikring av arkivert materiale Lisensavtale Dash FDV - tløpt avtale DASH Software AS Service & teknikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 14/ System for kildesortering av avfall fra kontorer, møterom og fellesarealer - Ber om vurdering av sentralisert innkjøp av kildesorteringsutstyr Kildesortering av avfall på Sunnaas Helseforetakenes innkjøpsservice (HINAS) Servicesenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 14/ Tilbud om fast stilling - tl Sykepleier, fast 100% og vikariat 100 % RMN tl Sykepleier, fast 100% og vikariat 100 % RMN - Frist: Kristin Sundelius Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 14/ Bekreftelse på mottatt politiattest Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

8 I,, N, X tgående internt produsert, 14/ Innspill til felles forskrift for internkontroll og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient og brukersikkerhet Oppfølging av St Meld 10 ( ) God kvalitet - trygge tjenester - Felles forskrift for internkontroll og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten - Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Direktørens stab Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 023 Internt notat uten oppfølging, 14/ Innspill til vurdering av Nevroflex - ny behandlingsmetodikk Nevroflex behandlingsmetodikk - Blokkeringer i nerve- og triggerpunkter Forskningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 532 Internt notat uten oppfølging, 14/ Innspill til vurdering av Nevroflex - ny behandlingsmetodikk Nevroflex behandlingsmetodikk - Blokkeringer i nerve- og triggerpunkter Forskningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 532 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker for tilbakemelding - Beklager at Nevroflex - ny behandlingsmetodikk ikke ble vurdert som aktuelt Nevroflex behandlingsmetodikk - Blokkeringer i nerve- og triggerpunkter Nevroflex Nordic AS Forskningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 532 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om tilsigelsesarbeid som sykepleier ved Sunnaas sykehus HF - tl Sykepleiere natt, fast stilling 80,28% natt + vikariater tl Sykepleiere natt, fast stilling 80,28% natt + vikariater Sølvi Bruflat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om tilsigelsesarbeid som sykepleier ved Sunnaas sykehus HF - tl Sykepleiere natt, fast stilling 80,28% natt + vikariater tl Sykepleiere natt, fast stilling 80,28% natt + vikariater Dalibor Radovanovic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 I,, N, X tgående internt produsert, 14/ Tilbud - Ny arbeidsavtale med endret lønn - tl overlege 100% vikariat, TRS tl overlege 100% vikariat, TRS. Frist: Cathrine Alsaker Heier Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om tilsigelsesarbeid som logopedstudent Mariann Eikaas Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Ønske om regional satsning på telemedisin - Nytt område for Digital samhandling? - Ber om at sak tas opp i Programstyret for digital samhandling Telemedisin satsning 2014 Akershus universitetssykehus HF Samhandlingsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 14/ Tilbud om fereivikariat som fysioterapeut ved Sunnaas Sykehus HF - tl Sommervikariater for fysio- og ergoterapeuter Frist tl Sommervikariater for fysio- og ergoterapeuter Frist Jorun Bakken Sperstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om vikariat ved Sunnaas Sykehus HF Emilie Åstorp Stensbak Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om tilsigelsesarbeid som pleieassistent ved Sunnaas sykehus HF Charlotte Hofft Stuen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

10 I,, N, X tgående internt produsert, 14/ Tilbud om fast stilling som logoped ved Sunnaas Sykehus HF - tl Logoped 100%X 2 fast og 1 vikariat tl Logoped 100%X 2 fast og 1 vikariat Eli Anne Kjølberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om tilsigelsesarbeid som hjelpepleier ved Sunnaas sykehus HF Anna-Lena Renden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Retur av signert avtale - Bruk av prosjektplass for Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR) - Projectplace International AB - tløper Avtale om bruk av prosjektplass for Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR) - Projectplace International AB - tløper Projectplace International AB Samhandlingsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 045

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00024-6 Tilbud om 20% midlertidig stilling Solveig Lægreid Hauger Dok. dato: 08.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/00137-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sunnaas sykehus HF Sammendrag I 2014 har det det vært stor aktivitet først og fremst i forbindelse med nytt sykehusbygg, en spennende og utfordrende prosess for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.03.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2015

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2015 Ledelsens gjennomgåelse 1. 2015 Risikovurdering og tiltaksplan fra Sunnaas sykehus HF v/ adm. dir. Einar Magnus Strand Risikobilde Svært stor 5 Kondemnable bygg S A N N S Y N L I G H E T Stor 4 3 Moderat

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Veileder Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Heftets tittel: Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 20.

Detaljer

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Pasientarkiv versus Sakarkiv. Hva skal hvor? Rapport 2010 HSØ arbeidsgruppe v/astrid Lillemoen, SSHF

Pasientarkiv versus Sakarkiv. Hva skal hvor? Rapport 2010 HSØ arbeidsgruppe v/astrid Lillemoen, SSHF Pasientarkiv versus Sakarkiv Hva skal hvor? Rapport 2010 HSØ arbeidsgruppe v/astrid Lillemoen, SSHF Pasientbehandling eller saksbehandling? Rapporten gjennomgår prinsipper for, og eksempler på, pasientrelaterte

Detaljer

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Pasientbehandling eller saksbehandling? Rapporten

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen Dato: Styremøte 5. og 6. mai 2010 Tidspunkt: 5. mai kl 1700-1900 6. mai kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Hanne

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer