HP Officejet Pro 251dwskriver. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP Officejet Pro 251dwskriver. Brukerhåndbok"

Transkript

1

2 HP Officejet Pro 251dwskriver Brukerhåndbok

3 Informasjon om opphavsrett 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/ Ingen av de innvendige delene skal repareres av brukeren. Service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversetting av dette materialet er forbudt uten skriftlig forhåndstillatelse fra Hewlett-Packard, med unntak av det som er tillatt ifølge lover om opphavsrett. De eneste garantiene for HPprodukter og -tjenester er fremsatt i de uttrykte garantierklæringene som er vedlagt slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette materialet skal kunne tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. Opphavsrett Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 og Windows 8 er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. ENERGY STAR og ENERGY STARmerket er registrerte merker i USA. Sikkerhetsinformasjon Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler når du bruker dette produktet, slik at du reduserer risikoen for skader som skyldes brann eller elektrisk støt. 1. Les og forstå alle instruksjonene i dokumentasjonen som følger med skriveren. 2. Observer alle advarsler og anvisninger som produktet er merket med. 3. Trekk stikkontakten til produktet ut av vegguttaket før du rengjør produktet. 4. Ikke installer eller bruk dette produktet nær vann, eller når du er våt. 5. Installer produktet slik at det står stødig på et stabilt underlag. 6. Installer produktet på et beskyttet sted der ingen kan tråkke på eller snuble i strømledningen, og ledningen ikke kan skades. 7. Se Løse et problem hvis produktet ikke fungerer som det skal.

4

5 Innhold 1 Komme i gang Tilgjengelighet...7 HP EcoSolutions (HP og miljøet)...8 Beskrivelse av skriverdelene...9 Sett forfra...9 Område for utskriftsrekvisita...10 Sett bakfra...10 Bruke skriverens kontrollpanel...11 Oversikt over knapper og lamper...11 Ikoner på kontrollpanelskjermen...12 Endre skriverinnstillinger...13 Velge modus...13 Endre skriverinnstillinger...14 Velge papir...14 Anbefalt papir til utskrift...14 Anbefalt papir for fotoutskrift...15 Tips for valg og bruk av papir...16 Legge i papir...16 Legge i papir med standardstørrelse...17 Legge i konvolutter...18 Legge i kort og fotopapir...19 Legge i egendefinert papirstørrelse...19 Sette inn en minneenhet...20 Installere tilbehøret...21 Installere tilbehøret for automatisk tosidig utskrift (depleksenhet)...21 Installere skuff Konfigurere skuffer...23 Slå på tilbehør i skriverdriveren...24 Slik aktiverer du ekstrautstyr (Windows)...24 Slik aktiverer du tilbehør (Mac OS X)...24 Vedlikeholde skriveren...24 Rengjøre utsiden...24 Oppdatere skriveren...25 Oppdater skriveren ved hjelp av den innebygde webserveren (EWS)...25 Oppdatere skriveren ved å bruke skriverens kontrollpanel...25 Åpne skriverprogramvaren (Windows)...26 Slå av skriveren...26 Gjenopprette fabrikkinnstillinger Utskrift Skrive ut dokumenter...27 Skrive ut dokumenter (Windows)...27 Skrive ut dokumenter (Mac OS X)

6 Skrive ut brosjyrer...28 Skrive ut brosjyrer (Windows)...29 Skrive ut brosjyrer (Mac OS X)...29 Skrive ut på konvolutter...30 Skrive ut på konvolutter (Windows)...30 Skrive ut på konvolutter (Mac OS X)...31 Skrive ut fotografier...31 Skrive ut fotografier på fotopapir (Windows)...31 Skrive ut fotografier på fotopapir (Mac OS X)...32 Skrive ut fotografier fra en minneenhet...33 Skrive ut på spesialpapir og papir med egendefinert størrelse...33 Skrive ut på spesialpapir og papir med egendefinert størrelse (Windows)...34 Skrive ut på spesialpapir og papir med egendefinert størrelse (Mac OS X)...34 Konfigurere egendefinerte størrelser (Mac OS X)...35 HP eprint...35 HP Trådløst direkte...36 Slå på HP Trådløst direkte-utskrift...37 Skrive ut fra en mobil enhet med trådløsfunksjonalitet...37 Skrive ut fra en datamaskin med trådløsfunksjonalitet...37 Skrive ut fra en datamaskin med trådløsfunksjonalitet (Windows)...37 Skrive ut fra en datamaskin med trådløsfunksjonalitet (Mac OS X)...38 Skrive ut på begge sider (tosidig utskrift)...38 Vise utskriftsoppløsninger Webtjenester Hva er Webtjenester?...41 HP eprint...41 Skriver-apper...41 Konfigurere Webtjenester...42 Konfigurer Webtjenester med skriverprogramvaren fra HP...42 Konfigurere Webtjenester via skriverens kontrollpanel...42 Konfigurere Webtjenester med den innebygde webserveren...43 Bruke Webtjenester...43 HP eprint...43 Skrive ut med HP eprint...44 Finne skriverens e-postadresse...44 Slå av HP eprint...44 Skriver-apper...44 Bruke skriver-apper...45 Administrere skriver-apper...45 Slå av skriver-apper...45 Fjerne Webtjenester Arbeide med blekkpatroner Informasjon om blekkpatroner og skrivehodet...46 Kontrollere beregnede blekknivåer...47 Skrive ut med bare svart blekk eller bare fargeblekk...47 Bytte ut blekkpatronene...48 Oppbevare utskriftsrekvisita...49 Lagring av anonym bruksinformasjon

7 Innhold 5 Løse et problem HPs kundestøtte...51 Få elektronisk støtte...52 HPs kundestøtte via telefon...52 Før du ringer...52 Telefonstøtteperiode...53 Etter telefonstøtteperioden...53 Tips og ressurser for generell problemløsing...53 Løse skriverproblemer...54 Skriveren slås av uten varsel...54 Justering mislykkes...54 Ingen respons fra skriveren (ingenting skrives ut)...55 Skriveren skriver ut langsomt...55 Skriveren lager uventede lyder...56 Blank eller delvis utskrevet side...57 Noe mangler eller er feil på siden...57 Plassering av tekst eller grafikk er feil...58 Løse problemer med utskriftskvalitet...58 Løse problemer med papirmating...63 Løse problemer med Webtjenester og HPs nettsteder...64 Løse problemer med Webtjenester...65 Løse problemer med bruk av HPs nettsteder...66 Løse problemer med minneenheter...66 Skriveren kan ikke lese minnekortet...66 Skriveren kan ikke lese fotografier på minnekortet...66 Løse problemer med Ethernet-nettverk...67 Generell nettverksproblemløsing...67 Løse problemer med trådløs kommunikasjon...67 Grunnleggende problemløsing for trådløst...68 Trinn 1 - Kontroller at lampen for trådløs kommunikasjon (802.11) er tent...68 Trinn 2 - Start komponentene i det trådløse nettverket på nytt...68 Trinn 3 Kjør Skriv ut testrapport for trådløst nettverk...68 Avansert problemløsing for trådløst nettverk...68 Trinn 1: Kontroller at datamaskinen er koblet til nettverket...69 Trinn 2: Kontroller at skriveren er koblet til nettverket...70 Trinn 3: Kontroller at datamaskinen ikke er koblet til nettverket via et Virtual Private Network (VPN)...71 Trinn 4: Kontroller at skriveren er tilkoblet og klar...71 Trinn 5: Kontroller at den trådløse versjonen av skriveren er angitt som standard skriverdriver (bare for Windows)...72 Trinn 6: Undersøk om brannmurprogramvaren blokkerer kommunikasjon...72 Etter at du har løst problemene...73 Konfigurere brannmurprogramvaren slik at den virker med skriveren...73 Løse problemer med skriveradministrasjon...74 Innebygd webserver kan ikke åpnes...75 Løse installeringsproblemer...76 Forslag ved installering av maskinvare...76 Forslag ved installering av HP-programvare...76 Løse nettverksproblemer...77 Forstå skriverstatusrapporten

8 Vedlikehold av skrivehode...79 Rengjøre skrivehodet...79 Kalibrere linjematingen...80 Justere skrivehodet...81 Installere skrivehodet på nytt...81 Forstå nettverkskonfigurasjonssiden...83 Fjerne fastkjørt papir...86 Fjerne fastkjørt papir...86 Unngå papirstopp...87 A Teknisk informasjon Garantiopplysninger...89 Begrenset garantierklæring fra Hewlett-Packard...90 Garantiinformasjon for blekkpatron...91 Skriverspesifikasjoner...92 Fysiske spesifikasjoner...92 Produktfunksjoner og kapasitet...92 Prosessor- og minnespesifikasjoner...93 Systemkrav...93 Spesifikasjoner for nettverksprotokoll...93 Spesifikasjoner for innebygd webserver...93 Papirspesifikasjoner...94 Forstå spesifikasjonene for papir som støttes...94 Fastsatte minimumsmarger...97 Retningslinjer for utskrift på begge sider av et ark...97 Utskriftsspesifikasjoner...98 Spesifikasjoner for Webtjenester...98 HP eprint...98 Skriver-apper...98 Spesifikasjoner for HP-nettstedet...98 Miljøspesifikasjoner...98 Elektriske spesifikasjoner...99 Akustiske spesifikasjoner...99 Minneenhetsspesifikasjoner...99 Spesifikasjoner for minnekort...99 USB Flash-stasjoner

9 Innhold Informasjon om forskrifter FCC-erklæring Merknad til brukere i Korea VCCI (Class B)-samsvarserklæring for brukere i Japan Merknad til brukere i Japan om strømledningen Erklæring om støyutslipp for Tyskland Informasjon om EU-forskrifter GS-deklarasjon (Tyskland) Informasjon om forskrifter for trådløse produkter Eksponering for radiofrekvent stråling Merknad til brukere i Brasil Merknad til brukere i Canada Merknad til brukere på Taiwan Merknad til brukere i Mexico Merknad til brukere i Japan Forskriftsmodellnummer: Miljøvernprogram Papirbruk Plast Dataark for materialsikkerhet (MSDS) Gjenvinningsprogram Gjenvinningsprogram for HP inkjet-rekvisita Avhending av avfall i private husholdninger for brukere i EU Strømforbruk Kjemiske stoffer Batteriinformasjon Avhending av batterier i Nederland Avhending av batterier på Taiwan Merknad om perklorater i California RoHS-merknader (bare Kina) Restriksjoner for farlige stoffer (Ukraina) Tredjepartslisenser B C HP-rekvisita og tilbehør Bestille utskriftsrekvisita elektronisk Rekvisita Blekkpatroner og skrivehoder HP-papir Nettverkskonfigurasjon Endre grunnleggende nettverksinnstillinger Vise og skrive ut nettverksinnstillinger Slå trådløs radio på og av Endre avanserte nettverksinnstillinger Angi koblingshastighet Vise IP-innstillinger Endre IP-innstillinger Konfigurere skriverens brannmurinnstillinger Opprette og bruke brannmurregler Tilbakestille nettverksinnstillinger

10 Konfigurere skriveren for trådløs kommunikasjon Før du starter Konfigurere skriveren i det trådløse nettverket Konfigurere skriveren med skriverprogramvaren fra HP Konfigurer skriveren ved hjelp av veiviseren for trådløs konfigurasjon Konfigurere skriveren ved hjelp av WiFi Protected Setup (WPS) Konfigurere skriveren ved hjelp av den innebygde webserveren (EWS) Endre tilkoblingstypen Teste den trådløse tilkoblingen Retningslinjer for kontroll av sikkerheten for et trådløst nettverk Oversikt over sikkerhetsinnstillinger Legge til maskinvareadresser i en trådløs ruter (MAC-filtrering) Andre retningslinjer for trådløs sikkerhet Retningslinjer for reduksjon av forstyrrelser i et trådløst nettverk Avinstallere HP-programvaren og installere den på nytt Windows Mac OS X D Verktøy for skriveradministrasjon Verktøykasse (Windows) HP Utility (Mac OS X) Innebygd webserver Om informasjonskapsler Slik åpner du den innebygde webserveren Funksjoner i den innebygde webserveren Produktsikkerhetsfunksjoner Tildele et administratorpassord i den innebygde webserveren Kontrollpanellås Deaktivere protokoller og tjenester som ikke brukes Administratorinnstillinger Fargetilgangskontroll Beskyttede protokoller HTTPS Brannmur Syslog Sertifikater Signert fastvare Trådløs godkjenning Stikkordregister

11 1 Komme i gang Denne brukerhåndboken inneholder detaljer om hvordan du bruker skriveren og løser problemer. Tilgjengelighet HP EcoSolutions (HP og miljøet) Beskrivelse av skriverdelene Bruke skriverens kontrollpanel Velge papir Legge i papir Sette inn en minneenhet Installere tilbehøret Vedlikeholde skriveren Oppdatere skriveren Åpne skriverprogramvaren (Windows) Slå av skriveren Gjenopprette fabrikkinnstillinger Merk Hvis du bruker skriveren på en datamaskin som kjører Windows XP Starter Edition, Windows Vista Starter Edition, Windows 7 Starter Edition eller Windows 8 Starter Edition, vil kanskje ikke alle funksjoner være tilgjengelige. Se Systemkrav for mer informasjon. Tilgjengelighet Skriveren har flere funksjoner som gjør den tilgjengelig for personer med funksjonshemninger. Visuelt HP-programvaren som leveres med skriveren, er tilgjengelig for brukere med synshemninger gjennom bruk av alternativene og funksjonene for tilgjengelighet i operativsystemet. Programvaren støtter også hjelpeteknologi, for eksempel skjermlesere, leselister og tale-til-tekst-programmer. For brukere som er fargeblinde, har fargede knapper og kategorier som brukes i HP-programvaren og på skriverens kontrollpanel, enkle tekst- eller ikonetiketter som beskriver den aktuelle handlingen. Bevegelighet For brukere med nedsatt bevegelighet kan funksjonene i HP-programvaren brukes gjennom tastaturkommandoer. HP-programvaren støtter også Windows-funksjoner for tilgjengelighet, som StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys og MouseKeys. Skriverens deksler, knapper, papirskuffer og papirførere kan betjenes av brukere med redusert styrke og bevegelighet. Brukerstøtte Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet for dette skriveren og HPs arbeid for å gjøre produkter tilgjengelige, kan du besøke HPs nettsted Komme i gang 7

12 Kapittel 1 Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet for Mac OS X, kan du besøke Apples nettsted på HP EcoSolutions (HP og miljøet) HP er opptatt av å hjelpe deg med å optimalisere miljøavtrykket ditt og bidra til ansvarlig utskrift hjemme eller på kontoret. Hvis du ønsker mer informasjon om de miljømessige retningslinjene HP følger under produksjonsprosessen, kan du se Miljøvernprogram. Hvis du vil ha mer informasjon om HP miljøinitiativer, kan du besøke Strømstyring Prøv følgende for å spare strøm: Aktiver skriverens hvilemodusfunksjon, og velg deretter alternativet for den korteste perioden. Etter at skriveren har vært inaktiv i denne perioden, går skriveren inn i en modus med lavt strømforbruk. Hvis du vil konfigurere denne funksjonen, berører du (Øko-knappen) på skriverens kontrollpanelskjerm. Deretter berører du Hvile og velger det aktuelle valget. Bruk skriverens tidsplanfunksjon, og velg deretter dagene og klokkeslettene du vil at skriveren skal slås av og på automatisk. Du kan for eksempel planlegge at skriveren skal slås på klokken 08:00 og av klokken 20:00 fra mandag til fredag. På denne måten vil du spare strøm om nettene og i helgene. Hvis du vil konfigurere denne funksjonen, berører du (Øko-knappen) på skriverens kontrollpanelskjerm. Deretter berører du Tidsplan på/av og velger tidspunktene skriveren skal slås av og på. Juster skjermens lysstyrke ved å velge en dimmeinnstilling. Hvis du vil konfigurere denne funksjonen, berører du (Øko-knappen) på skriverens kontrollpanelskjerm. Deretter berører du Lysstyrke for skjerm og angir ønsket alternativ. Merk Skriverens hvilemodus og Tidsplan på/av-funksjon er midlertidig utilgjengelig hvis én eller flere blekkpatroner mangler. Når patronen er satt inn igjen, gjenopptas funksjonene. Forsiktig HP anbefaler at du erstatter eventuelle manglende blekkpatroner så raskt som mulig for å unngå problemer med utskriftskvaliteten, sløsing av blekk eller skader på blekksystemet. Du må aldri slå av skriveren hvis det mangler blekkpatroner. Optimalisere utskriftsrekvisita Prøv følgende for å optimalisere utskriftsrekvisita som blekk og papir: Resirkuler originale HP-blekkpatroner gjennom HP Planet Partners. Se for mer informasjon. Optimaliser papirbruken ved å skrive ut på begge sider av papiret. Hvis skriveren har HP-ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift (dupleksenhet), kan du se Skrive ut på begge sider (tosidig utskrift). Spar blekk og papir når du skriver ut innhold fra Internett, med HP Smart Print. Se for mer informasjon. 8 Komme i gang

13 Endre utskriftsmodus til en utkastinnstilling. Utkastinnstillingen bruker mindre blekk. Ikke rengjør skrivehodet hvis det ikke er nødvendig. Det er sløsing med blekk og blekkpatronene får kortere levetid. Beskrivelse av skriverdelene Sett forfra Denne delen inneholder følgende emner: Sett forfra Område for utskriftsrekvisita Sett bakfra 1 Blekkpatrondeksel 2 Fremre USB-port (Universal Serial Bus) 3 Utskuff 4 Skuff 1 5 Forlengelse på papirskuff 6 (Av/på-knappen) 7 Kontrollpanel Beskrivelse av skriverdelene 9

14 Kapittel 1 Område for utskriftsrekvisita 1 Blekkpatrondeksel 2 Blekkpatroner 3 Skrivehode 4 Skrivehodelås Sett bakfra 1 Ethernet-nettverksport 2 Bakre USB-port (Universal Serial Bus) 3 Strøminntak 4 Modul for automatisk tosidig utskrift (dupleksenhet) 10 Komme i gang

15 Bruke skriverens kontrollpanel Denne delen inneholder følgende emner: Oversikt over knapper og lamper Ikoner på kontrollpanelskjermen Endre skriverinnstillinger Oversikt over knapper og lamper Bildene og de tilhørende tabellene nedenfor er ment som hurtigreferanser til kontrollpanelfunksjonene for hver skrivermodell. Nummer Navn og beskrivelse 1 Trådløst-ikon: Lampen ved siden av ikonet tennes når trådløsfunksjonen er på og skriveren er koblet til et nettverk. Hvis lampen blinker, er trådløsfunksjonen på, men skriveren er ikke koblet til et nettverk. Hvis lampen er av, er trådløsfunksjonen slått av. 2 Hjem-knapp: Går tilbake til Hjem-skjermbildet fra hvilket som helst annet skjermbilde. 3 Kontrollpanelskjerm: Berør skjermen for å velge menyalternativer. Hvis du vil ha mer informasjon om ikonene på skjermen, kan du se Ikoner på kontrollpanelskjermen. 4 Hjelp-knapp: Åpner Hjelp-menyen. 5 Avbryt-knapp : Stopper en jobb, avslutter en meny eller avslutter innstillinger. 6 Pil høyre-knapp: Navigerer gjennom innstillingene i menyene. 7 Pil venstre-knapp: Navigerer gjennom innstillingene i menyene. 8 Tilbake-knapp: Går tilbake til forrige meny. Bruke skriverens kontrollpanel 11

16 Kapittel 1 Ikoner på kontrollpanelskjermen Ikon Formål Viser at det er en Ethernet-nettverkstilkobling. Viser at det er en tilkobling til et trådløst nettverk, og gir tilgang til trådløsstatus og -innstillinger. Signalstyrken angis av antall kurvede linjer. Dette er for infrastrukturmodus. Se Konfigurere skriveren for trådløs kommunikasjon for mer informasjon. Viser at HP eprint er slått på. Se HP eprint for mer informasjon. Viser et skjermbilde der du kan bruke HP Apps. Se Skriver-apper for mer informasjon. Viser et skjermbilde der du kan justere alternativene for fotoutskrift. Viser Oppsett-skjermbildet der du kan generere rapporter, endre vedlikeholdsinnstillinger og åpne Hjelp-skjermbildet. 12 Komme i gang

17 (forts.) Ikon Formål Viser Nettverk-skjermbildet der du kan velge alternativer. Gir mer informasjon om skriverens funksjoner. Viser et skjermbilde med informasjon om blekkpatronene, blant annet blekknivå. Dette ikonet har en rød kant når en blekkpatron trenger tilsyn. Merk Advarsler og indikatorer for blekknivå gir bare beregninger for planleggingsformål. Når du mottar en melding om lite blekk, bør du vurdere å ha en ny blekkpatron tilgjengelig slik at du unngår mulige forsinkelser for utskriftene. Du trenger ikke å skifte ut blekkpatronene før du blir bedt om det. Viser et skjermbilde der du kan lære mer om skriverfunksjoner som kan bidra til å spare naturressursene og redusere påvirkningen av utskriftsvalg. Tips Du kan konfigurere innstillinger for noen funksjoner fra dette skjermbildet. Endre skriverinnstillinger Bruk kontrollpanelet til å endre skriverens modus og innstillinger, skrive ut rapporter eller få hjelp til å bruke skriveren. Tips Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, kan du også endre skriverinnstillingene ved hjelp av verktøyene i HP-programvaren på datamaskinen, som HP-skriverprogramvaren, HP Utility (Mac OS X) eller EWS. Se Verktøy for skriveradministrasjon for mer informasjon om disse verktøyene. Denne delen inneholder følgende emner: Velge modus Endre skriverinnstillinger Velge modus Hovedmenyen på kontrollpanelskjermen viser tilgjengelige modi for skriveren. Merk Når du skal velge en modus, berører du (pil venstre) eller (pil høyre ) for å se tilgjengelige modi, og deretter berører du ikonet for å velge ønsket modus. Følg veiledningen på kontrollpanelskjermen for å fullføre jobben. Kontrollpanelskjermen går tilbake til hovedmenyen når jobben er fullført. Bruke skriverens kontrollpanel 13

18 Kapittel 1 Slik velger du en annen modus Berør (Tilbake-knappen) for å gå tilbake til hovedmenyen. Berør (pil venstre) eller (pil høyre ) for å bla gjennom de tilgjengelige modiene, og berør deretter ikonet for å velge ønsket modus. Slik endrer du innstillinger for en modus 1. Når du har valgt en modus, bruker du pilknappene for å bla gjennom de tilgjengelige innstillingene. Deretter trykker du på innstillingen du vil endre. 2. Følg meldingene på skjermen for å endre innstillingene, og berør deretter Ferdig. Merk Berør (Tilbake-knappen) for å gå tilbake til forrige meny. Endre skriverinnstillinger Når du vil endre skriverinnstillingene eller skrive ut rapporter, bruker du alternativene som er tilgjengelige i Oppsett-menyen: 1. Berør (pil høyre ) og deretter Oppsett. 2. Berør pilknappene for å bla gjennom menyene. 3. Berør menyelementene for å velge menyer elelr alternativer. Merk Berør (Tilbake-knappen) for å gå tilbake til forrige meny. Velge papir Skriveren er konstruert for å fungere godt med de fleste typer kontorpapir. Det er best å teste forskjellige papirtyper før du kjøper større mengder. Bruk papir fra HP for å få optimal utskriftskvalitet. Besøk HPs nettsted på for å finne mer informasjon om papir fra HP. HP anbefaler vanlig papir med ColorLok-logoen for daglig utskrift av dokumenter. Alt papir med ColorLok-logoen er uavhengig testet for å tilfredsstille de høye standardene for pålitelighet og utskriftskvalitet, for å produsere dokumenter med skarpe, livfulle farger og kraftigere svart, og for å tørke raskere enn ordinært papir. Se etter papir med ColorLok-logoen med forskjellig vekt og størrelse fra større papirprodusenter. Denne delen inneholder følgende emner: Anbefalt papir til utskrift Anbefalt papir for fotoutskrift Tips for valg og bruk av papir Anbefalt papir til utskrift Hvis du ønsker en best mulig utskriftskvalitet, anbefaler vi at du bruker HP-papir som er spesielt utformet for den typen prosjekt du skriver ut. 14 Komme i gang

19 Det er ikke sikkert at alle disse papirtypene er tilgjengelige, avhengig av landet/ regionen du befinner deg i. HP Brochure-papir HP Professional-papir HP Premium presentasjonspapir HP Professional-papir HP Bright White Inkjetpapir HP utskriftspapir HP kontorpapir HP resirkulert kontorpapir Disse papirene er glansede eller matte på begge sider for tosidig bruk. De er ypperlig egnet for å produsere markedsføringsmateriell i profesjonell kvalitet, enten det nå er brosjyrer, utsendelser, kalendere eller forretningsgrafikk til rapportomslag. Disse tykke, tosidige, matte papirene er perfekte for presentasjoner, forslag, rapporter og nyhetsbrev. De er tykke for å gi et imponerende utseende. HP Bright White Inkjet-papir gir farger med høy kontrast og skarp tekst. Papiret er ugjennomsiktig nok til at tosidige fargeutskrifter ikke skinner gjennom, noe som gjør det ideelt til nyhetsbrev, rapporter og flygeblader. Det har ColorLok-teknologi som gir færre flekker, mørkere svart og levende farger. HP utskriftspapir er et flerfunksjonspapir av høy kvalitet. Det lager dokumenter som ser ut og føles som om de har mer substans enn dokumenter som er skrevet ut på standard flerfunksjons- eller kopipapir. Det har ColorLok-teknologi som gir færre flekker, mørkere svart og levende farger. HP kontorpapir er et flerfunksjonspapir av høy kvalitet. Det er egnet for kopier, kladder, notater og andre daglige dokumenter. Det har ColorLok-teknologi som gir færre flekker, mørkere svart og levende farger. HP resirkulert kontorpapir er et flerfunksjonspapir av høy kvalitet som er laget med 30 % resirkulerte fibre. Det har ColorLok-teknologi for mindre smitte, kraftigere svart og livfulle farger. Hvis du vil bestille papir og annen rekvisita fra HP, går du til Gå til Produkter og tjenester, og velg Blekk, toner og papir. Merk Noen deler av HPs nettsted er i dag bare tilgjengelig på engelsk. Anbefalt papir for fotoutskrift For å få best mulig utskriftskvalitet anbefaler vi at du bruker HP-papir som er spesielt utformet for den typen prosjekt du skriver ut. Det er ikke sikkert at alle disse papirtypene er tilgjengelige, avhengig av landet/regionen du befinner deg i. Det er ikke sikkert at alle disse papirtypene er tilgjengelige, avhengig av landet/ regionen du befinner deg i. HP Premium Plusfotopapir HP Advanced-fotopapir Dette er HPs beste fotopapir, og har en tykk kvalitet som gir fotoutskriftene et profesjonelt utseende. Den korte tørketiden gir enkel håndtering uten at blekket smøres utover. Det er bestandig mot vann, flekker, fingeravtrykk og fuktighet. Det er tilgjengelig i mange størrelser, inkludert A4, 8,5 x 11 tommer, 10 x 15 cm (4 x 6 tommer), 13 x 18 cm (5 x 7 tommer), og med glanset eller mykt glanset finish (satengmatt). Det er syrefritt for at dokumentene skal vare lenger. Dette tykke fotopapiret har kort tørketid som gir enkel håndtering uten at blekket smøres utover. Det er bestandig mot vann, flekker, fingeravtrykk og fuktighet. Bildene dine ser ut og føles som Velge papir 15

20 Kapittel 1 (forts.) HP Everyday-fotopapir butikkfremstilte fotografier. Det er tilgjengelig i flere størrelser, inkludert A4, 8,5 x 11 tommer, 10 x 15 cm (4 x 6 tommer), 13 x 18 cm (5 x 7 tommer), og i to finisher glanset eller mykt glanset (silkematt). Det er syrefritt for at dokumentene skal vare lenger. Skriv ut fargerike øyeblikksfotografier til lave kostnader, ved å bruke papir utformet for enkel fotoutskrift. Dette rimelige fotopapiret tørker raskt for enkel håndtering. Få skarpe, klare bilder når du bruker dette papiret med alle typer blekkskrivere. Tilgjengelig som halvglanset i størrelsene 8,5 x 11 tommer, A4, 4 x 6 tommer og 10 x 15 cm. Det er syrefritt for å gi mer holdbare dokumenter. Hvis du vil bestille papir og annen rekvisita fra HP, går du til Gå til Produkter og tjenester, og velg Blekk, toner og papir. Merk Noen deler av HPs nettsted er i dag bare tilgjengelig på engelsk. Tips for valg og bruk av papir For å få best mulig resultat må du følge disse retningslinjene: Bruk alltid papir som er i samsvar med spesifikasjonene for skriveren. Se Papirspesifikasjoner for mer informasjon. Legg bare én type papir om gangen i en skuff eller den automatisk dokumentmateren (ADM). Når du legger i skuffene, må du kontrollere at papiret er lagt i riktig. Se Legge i papir for mer informasjon. Ikke legg for mye papir i skuffen. Se Legge i papir for mer informasjon. Legge i papir Denne delen inneholder instruksjoner for ilegging av medier i skriveren, og har følgende emner: Legge i papir med standardstørrelse Legge i konvolutter Legge i kort og fotopapir Legge i egendefinert papirstørrelse 16 Komme i gang

21 Legge i papir med standardstørrelse Bruk disse instruksjonene når du skal legge i standardpapir. 1. Dra ut skuff Legg i utskriftsmaterialet med utskriftssiden ned midt i skuffen. Kontroller at materialbunken ligger tett inntil streken på breddeskinnen, og at den ikke er høyere enn papirbunkestreken på skinnen. Merk Du må ikke legge i papir mens skriveren skriver ut. 3. Skyv papirskinnene i skuffen for å justere dem til papirstørrelsen du har lagt i, og sett inn skuffen igjen. Merk Når du skal legge i papir i Legal-størrelse, trykker du på den blå låsen nederst til venstre i innskuffen og trekker skuffen helt ut. 4. Trekk ut forlengeren på utskuffen. Legge i papir 17

22 Kapittel 1 Legge i konvolutter Bruk disse instruksjonene når du skal legge i en konvolutt. 1. Dra ut skuff Legg i konvolutter med utskriftssiden ned slik det er vist på bildet. Kontroller at konvoluttbunken ikke ligger over linjemarkeringen i skuffen. Merk Du må ikke legge i papir mens skriveren skriver ut. 3. Skyv papirskinnene i skuffen for å justere dem til papirstørrelsen du har lagt i, og sett inn skuffen igjen. 4. Trekk ut forlengeren på utskuffen. 18 Komme i gang

23 Legge i kort og fotopapir Følg disse instruksjonene når du skal legge i kort eller fotopapir. 1. Dra ut skuff Legg i utskriftsmaterialet med utskriftssiden ned midt i skuffen. Kontroller at materialbunken ligger tett inntil streken på breddeskinnen, og at den ikke er høyere enn papirbunkestreken på skinnen. Merk Du må ikke legge i papir mens skriveren skriver ut. 3. Skyv papirskinnene i skuffen for å justere dem til papirstørrelsen du har lagt i, og sett inn skuffen igjen. 4. Trekk ut forlengeren på utskuffen. Legge i egendefinert papirstørrelse Følg disse instruksjonene når du skal legge i papir med egendefinert størrelse. Forsiktig Bruk bare egendefinert papir som støttes av skriveren. Se Papirspesifikasjoner for mer informasjon. Merk Legg bare vanlig papir i skuff Dra ut skuff 1. Legge i papir 19

24 Kapittel 1 2. Legg i utskriftsmaterialet med utskriftssiden ned midt i skuffen. Kontroller at materialbunken ligger tett inntil streken på breddeskinnen, og at den ikke er høyere enn papirbunkestreken på skinnen. Merk Du må ikke legge i papir mens skriveren skriver ut. 3. Skyv papirskinnene i skuffen for å justere dem til papirstørrelsen du har lagt i, og sett inn skuffen igjen. 4. Trekk ut forlengeren på utskuffen. Sette inn en minneenhet Hvis du har et digitalkamera som bruker et minnekort til å lagre fotografier, kan du koble kameraet til skriveren for å skrive ut fotografiene. Forsiktig Forsøk på å ta ut et minnekort mens det leses fra eller skrives til, kan skade filene på kortet. Kortet kan bare tas ut på en sikker måte når fotolampen ikke blinker. Du må heller aldri sette inn mer enn ett minnekort om gangen. Det kan også skade filene på minnekortene. Merk Skriveren støtter ikke krypterte minnekort. 20 Komme i gang

25 Du finner mer informasjon om minnekort som støttes, i Minneenhetsspesifikasjoner. Slik kobler du til en lagringsenhet 1. Hvis du kobler til et digitalkamera, endrer du kameraets USB-modus til lagringsmodus og kobler deretter den ene enden av USB-kabelen til kameraet. Merk Ulike kameraer bruker ulike termer for å beskrive lagringsmodus. Noen kameraer har for eksempel en digitalkamera-innstilling og en diskstasjoninnstilling. I dette tilfellet er diskstasjon-innstillingen lagringsmodusinnstillingen. Hvis lagringsmodus ikke fungerer på kameraet ditt, må du kanskje oppgradere fastvaren på kameraet. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med kameraet. 2. Sett USB-lagringsenheten eller den andre enden av kameraets USB-kabel inn i USB-porten på skriverens front. Merk Hvis USB-enheten ikke får plass i denne porten på grunn av størrelsesbegrensninger, eller hvis kontakten på enheten er kortere enn 11 mm, må du kjøpe en USB-forlengelseskabel for å kunne bruke enheten på denne porten. Du finner mer informasjon om støttede USB-enheter under Spesifikasjoner for minnekort. Installere tilbehøret Denne delen inneholder følgende emner: Installere tilbehøret for automatisk tosidig utskrift (depleksenhet) Installere skuff 2 Konfigurere skuffer Slå på tilbehør i skriverdriveren Installere tilbehøret for automatisk tosidig utskrift (depleksenhet) Du kan skrive ut automatisk på begge sider av papiret. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker dupleksenheten, kan du se Skrive ut på begge sider (tosidig utskrift). Slik installerer du dupleksenheten: Skyv inn dupleksheten på baksiden av skriveren inntil enheten låses på plass. Ikke trykk inn knappene på hver side av dupleksenheten når du skal installere enheten. Knappene skal bare brukes når du skal ta enheten ut av skriveren. Installere tilbehøret 21

26 Kapittel 1 Installere skuff 2 Skuff 2 har en kapasitet på opptil 250 vanlige ark. Hvis du ønsker bestillingsinformasjon, kan du se under HP-rekvisita og tilbehør. Slik installerer du skuff 2 1. Pakk ut skuffen, fjern tape og emballasje, og flytt skuffen til det klargjorte stedet. Overflaten må være solid og plan. 2. Slå av skriveren, og trekk ut strømledningen. 3. Sett skriveren oppå skuffen. Forsiktig skriveren. Pass på at du holder fingre og hender borte fra bunnen av 4. Sett strømledningen i kontakten og slå på skriveren. Slik legger du i skuff 2 1. Dra ut skuffen av skriveren ved å ta tak under fronten på skuffen. 2. Legg i papiret med utskriftssiden ned midt i skuffen. Kontroller at papirbunken ligger tett inntil streken på breddeskinnen, og at den ikke går over linjemarkeringen på skinnen. Merk Du kan bare legge vanlig papir i skuff Skyv papirskinnene inn i skuffen for å justere til størrelsen du har lagt i. 22 Komme i gang

27 4. Sett skuffen forsiktig inn igjen. 5. Trekk ut forlengeren på utskuffen. Konfigurere skuffer Merk Skuff 2 er valgfritt ekstrautstyr. Hvis du ønsker bestillingsinformasjon, kan du se under Bestille utskriftsrekvisita elektronisk. Skuff 2 må være installert og slått på for at du skal kunne konfigurere skuffene. Som standard trekker skriveren utskriftmateriale fra skuff 1. Hvis skuff 1 er tom, trekker skriveren utskriftsmateriale fra skuff 2 (hvis den er installert og utskriftsmateriale er lagt i). Du kan endre denne standard virkemåten ved hjelp av følgende funksjoner: Skuffelås: Bruk denne funksjonen til å beskytte spesielt utskriftsmateriale, for eksempel brevhodepapir eller fortrykt papir, mot feil bruk. Hvis skriveren går tom for papir under utskrift av et dokument, vil ikke papir fra en låst skuff bli brukt for å fullføre utskriftsjobben. Standardskuff: Bruk denne funksjonen til å bestemme hvilken skuff skriveren først skal trekke utskriftsmateriale fra. Merk Hvis du vil bruke skuffelåsen og innstillingene for standardskuff, må du velge alternativet for automatisk skuffvalg i skriverprogrammet. Hvis skriveren er i et nettverk og du angir en standardskuff, påvirker innstillingen alle brukere av skriveren. Skuff 2 er bare beregnet for vanlig papir. Tabellen nedenfor viser mulige måter du kan bruke innstillingene for skuffen på i henhold til dine utskriftsbehov. Jeg vil... Legge det samme utskriftsmaterialet i begge skuffene, og la skriveren plukke opp utskriftsmateriale fra én skuff hvis den andre skuffen er tom. Ha både spesialmateriale (for eksempel brevhode) og vanlig papir i skuffene. Følg disse trinnene Legg utskriftsmateriale i skuff 1 og skuff 2. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge i papir. Kontroller at skuffelåsen er deaktivert. Legg i spesialmateriale i skuff 1 og vanlig papir i skuff 2. Kontroller at standardskuffen er angitt til skuff 2. Kontroller at skuffelåsen er angitt til skuff 1. Installere tilbehøret 23

28 Kapittel 1 (forts.) Jeg vil... Legge inn utskriftsmateriale i begge skuffer, men la skriveren plukke opp utskriftsmateriale fra en bestemt skuff først. Følg disse trinnene Legg utskriftsmateriale i skuff 1 og skuff 2. Kontroller at standardskuffen er angitt til den riktige skuffen. Slik konfigurerer du skuffene 1. Kontroller at skriveren er slått på. 2. Berør (pil høyre ) og deretter Oppsett og Innstillinger, og velg deretter Standardskuff eller Skuffelås. 3. Klikk på OK eller Bruk når du har endret ønskede skuffeinnstillinger. Slå på tilbehør i skriverdriveren Slik aktiverer du ekstrautstyr (Windows) Slik aktiverer du tilbehør (Mac OS X) Slik aktiverer du ekstrautstyr (Windows) 1. Klikk på Start, og klikk deretter på Skrivere, Skrivere og telefakser eller Enheter og skrivere. - eller - Klikk på Start, klikk på Kontrollpanel, og dobbeltklikk deretter på Skrivere. 2. Høyreklikk på skriverikonet, og klikk deretter på Egenskaper for skriver. 3. Velg kategorien Enhetsinnstillinger. Klikk på tilbehøret du vil aktivere, klikk på Installert på nedtrekksmenyen, og klikk deretter på OK. Slik aktiverer du tilbehør (Mac OS X) Mac OS X aktiverer automatisk alt ekstrautstyr i skriverdriveren når du installerer skriverprogramvaren. Hvis du føyer til nytt ekstrautstyr senere, gjør du følgende: 1. Åpne Systemvalg og velg Utskrift & faks eller Utskrift & skanning. 2. Velg skriveren fra listen over skrivere, og klikk deretter på Tilleggsutstyr og rekvisita. 3. Klikk på kategorien Driver. 4. Velg alternativene du vil installere, og klikk deretter på OK. Vedlikeholde skriveren Denne delen inneholder informasjon om hvordan du holder skriveren i god stand. Utfør disse vedlikeholdsprosedyrene etter behov. Rengjøre utsiden Rengjøre utsiden Advarsel Før skriveren rengjøres, må den slås av ved å trykke på (Av/påknappen) og ta ut strømledningen fra kontakten. 24 Komme i gang

29 Bruk en myk, fuktig og lofri klut til å tørke støv, skitt og flekker av skriveren. Sørg for å holde væsker unna skriverens innside og kontrollpanel. Oppdatere skriveren HP forsøker alltid å forbedre ytelsen til sine skrivere og gi deg de nyeste funksjonene. Hvis skriveren er koblet til et nettverk og Webtjenester har blitt aktivert, kan du se etter og installere skriveroppdateringer. Bruk en av følgende metoder for å oppdatere skriveren: Oppdater skriveren ved hjelp av den innebygde webserveren (EWS) Oppdatere skriveren ved å bruke skriverens kontrollpanel Oppdater skriveren ved hjelp av den innebygde webserveren (EWS) 1. Åpne EWS. Se Innebygd webserver for mer informasjon. 2. Klikk på kategorien Webtjenester. 3. Under Webtjenester-innstillinger klikker du på Produktoppdatering, Søk nå. Følg deretter instruksjonene på skjermen. 4. Hvis alternativet for produktoppdatering ikke er tilgjengelig, følger du disse instruksjonene: a. Under Webtjenester-innstillinger klikker du på Oppsett, Fortsett og følger instruksjonene på skjermen. b. Hvis du ser en melding om det, velger du å la skriveren søke etter og installere skriveroppdateringer. Merk Hvis en skriveroppdatering er tilgjengelig, vil skriveren laste ned og installere oppdateringen og så starte på nytt. Merk Hvis du blir spurt om proxyinnstillinger, og hvis nettverket ditt bruker proxyinnstillinger, følger du instruksjonene på skjermen for å sette opp en proxyserver. Hvis du ikke har informasjonen, kontakter du nettverksadministratoren eller personen som konfigurerte nettverket. Oppdatere skriveren ved å bruke skriverens kontrollpanel 1. Berør (HP eprint) på skriverens kontrollpanel, berør Innstillinger og deretter Skriveroppdatering. 2. Berør Søk etter oppdateringer nå, og følg instruksjonene på skjermen. Slik angir du at skriveren skal se etter oppdateringer automatisk: 1. Berør Innstillinger og deretter Skriveroppdatering. 2. Berør Automatisk oppdatering og deretter På. Oppdatere skriveren 25

30 Kapittel 1 Åpne skriverprogramvaren (Windows) Windows XP, Windows Vista og Windows 7: Fra datamaskinens skrivebord klikker du på Start, velger Programmer eller Alle programmer, klikker på HP og så på mappen til skriveren. Velg deretter ikonet med skriverens navn. Windows 8: Gjør ett av følgende på Startskjermbildet: Høyreklikk på Start-skjermbildet, klikk på Alle programmer på Programlinjen, og klikk deretter på ikonet med skriverens navn. Klikk på Skrivebord, og klikk deretter på ikonet med skriverens navn. Klikk på ikonet med skriverens navn. Slå av skriveren Slå av skriveren ved å trykke på (Av/på-knappen) på skriveren. Vent til strømlampen slukker før du kobler fra strømledningen eller slår av en strømskinne. Forsiktig Hvis du slår av skriveren på feil måte, går kanskje ikke blekkpatronvognen tilbake i riktig posisjon. Dette kan føre til problemer med blekkpatronene og utskriftskvaliteten. Forsiktig HP anbefaler at du erstatter eventuelle manglende blekkpatroner så raskt som mulig for å unngå problemer med utskriftskvaliteten, sløsing av blekk eller skader på blekksystemet. Du må aldri slå av skriveren hvis det mangler blekkpatroner. Gjenopprette fabrikkinnstillinger Hvis du sette skriveren tilbake til fabrikkinnstillingene, fullfører du følgende trinn: 1. Berør (pil høyre ) og deretter Oppsett. 2. Berør Verktøy. 3. Berør Gjenopprett fabrikkinnstillinger. 26 Komme i gang

31 2 Utskrift De fleste utskriftsinnstillingene håndteres automatisk av programmet du skriver ut fra. Endre innstillingene manuelt bare når du vil endre utskriftskvalitet, skrive ut på spesielle typer papir eller bruke spesialfunksjoner. Hvis du vil vite mer om valg av riktig papir for dokumentene dine, kan du se Velge papir. Velg en utskriftsjobb for å fortsette: Skrive ut dokumenter Skrive ut brosjyrer Skrive ut på konvolutter Skrive ut fotografier Skrive ut på spesialpapir og papir med egendefinert størrelse Skrive ut dokumenter Følg instruksjonene for operativsystemet ditt. Skrive ut dokumenter (Windows) Skrive ut dokumenter (Mac OS X) Merk Denne skriveren inkluderer HP eprint, en gratis tjeneste fra HP som gjør det mulig å skrive ut dokumenter på en HP eprint-aktivert skriver når som helst, fra hvor som helst og uten ekstra programvare eller skriverdrivere. Se HP eprint for mer informasjon. Skrive ut dokumenter (Windows) 1. Legg papir i skuffen. Se Legge i papir for mer informasjon. 2. Åpne Fil-menyen i programmet, og velg Skriv ut. 3. Kontroller at skriveren du vil bruke, er valgt. Utskrift 27

32 Kapittel 2 4. Klikk på alternativet som åpner Egenskaper for skriver-dialogboksen for å endre innstillinger. Denne knappen kan hete Egenskaper, Alternativer, Skriveroppsett, Skriver eller Innstillinger, avhengig av programmet. Klikk på alternativet som åpner Egenskaper for skriver-dialogboksen for å endre innstillinger. 5. Endre papirretningen i kategorien Etterbehandling og innstillinger for papirkilde, papirtype, papirstørrelse og kvalitet i kategorien Papir/kvalitet. Hvis du ønsker å skrive ut i svart-hvitt, klikker du på kategorien Farge og velger Skriv ut i gråtoner. 6. Klikk på OK. 7. Velg Skriv ut eller OK for å begynne å skrive ut. Skrive ut dokumenter (Mac OS X) 1. Legg papir i skuffen. Se Legge i papir for mer informasjon. 2. Følg en av disse fremgangsmåtene for å velge en papirstørrelse, avhengig av programmet du bruker: Fra Sideoppsett a. Åpne Arkiv-menyen i programmet, og klikk på Sideoppsett. Merk Hvis du ikke ser et Sideoppsett-menyelement, går du til trinn 3. b. Kontroller at skriveren du ønsker å bruke, er valgt på lokalmenyen Formater for. c. Velg en papirstørrelse på lokalmenyen Papirstørrelse, og klikk deretter på OK. eller Fra Skriv ut a. Åpne Arkiv-menyen i programmet, og klikk på Skriv ut. b. Kontroller at skriveren du vil bruke, er valgt. c. Velg papirstørrelse fra lokalmenyen Papirstørrelse (hvis tilgjengelig). 3. I Skriv ut-dialogboksen endrer du utskriftsinnstillinger for alternativet på lokalmenyene, slik det passer til prosjektet. Merk Hvis du ikke ser noen alternativer, klikker du på den blå visningstrekanten ved siden av Skriver-lokalmenyen, eller klikker på Vis detaljer. 4. Klikk på Skriv ut for å starte utskriften. Skrive ut brosjyrer Følg instruksjonene for ditt operativsystem, inkludert kant-til-kant-brosjyrer. Skrive ut brosjyrer (Windows) Skrive ut brosjyrer (Mac OS X) 28 Utskrift

33 Merk Denne skriveren inkluderer HP eprint, en gratis tjeneste fra HP som gjør det mulig å skrive ut dokumenter på en HP eprint-aktivert skriver når som helst, fra hvor som helst og uten ekstra programvare eller skriverdrivere. Se HP eprint for mer informasjon. Skrive ut brosjyrer (Windows) Merk Hvis du vil angi utskriftsinnstillinger for alle utskriftsjobber, gjør du endringene i HP-programvaren som fulgte med skriveren. For mer informasjon om HP-programvaren, se Verktøy for skriveradministrasjon. 1. Legg papir i skuffen. Se Legge i papir for mer informasjon. 2. Åpne Fil-menyen i programmet, og velg Skriv ut. 3. Kontroller at skriveren du vil bruke, er valgt. 4. Klikk på alternativet som åpner Egenskaper for skriver-dialogboksen for å endre innstillinger. Denne knappen kan hete Egenskaper, Alternativer, Skriveroppsett, Skriver eller Innstillinger, avhengig av programmet. 5. Endre papirretningen i kategorien Etterbehandling og innstillinger for papirkilde, papirtype, papirstørrelse og kvalitet i kategorien Papir/kvalitet. Hvis du ønsker å skrive ut i svart-hvitt, klikker du på kategorien Farge og velger Skriv ut i gråtoner. Når du skal skrive ut en kant-til-kant-brosjyre, velger du en av kant-til-kantpapirstørrelsene. Deretter velger du en støttet brosjyrepapirtype fra nedtrekkslisten Papirtype. 6. Klikk på OK. 7. Velg Skriv ut eller OK for å begynne å skrive ut. Skrive ut brosjyrer (Mac OS X) 1. Legg papir i skuffen. Se Legge i papir for mer informasjon. 2. Følg en av disse fremgangsmåtene for å velge en papirstørrelse, avhengig av programmet du bruker: Fra Sideoppsett a. Åpne Arkiv-menyen i programmet, og klikk på Sideoppsett. Merk Hvis du ikke ser et Sideoppsett-menyelement, går du til trinn 3. b. Kontroller at skriveren du ønsker å bruke, er valgt på lokalmenyen Formater for. c. Velg en papirstørrelse på lokalmenyen Papirstørrelse, og klikk deretter på OK. eller Fra Skriv ut a. Åpne Arkiv-menyen i programmet, og klikk på Skriv ut. b. Kontroller at skriveren du vil bruke, er valgt. c. Velg papirstørrelse fra lokalmenyen Papirstørrelse (hvis tilgjengelig). Skrive ut brosjyrer 29

34 Kapittel 2 3. Åpne Arkiv-menyen i programmet, og klikk på Skriv ut. 4. Klikk på Farge/kvalitet på lokalmenyen i dialogboksen Skriv ut, og velg deretter følgende innstillinger: Medietype: Den riktige typen brosjyrepapir Utskriftskvalitet: Utkast, Normal eller Best Merk Hvis du ikke ser disse alternativene, klikker du på den blå visningstrekanten ved siden av Skriver-lokalmenyen, eller klikker på Vis detaljer. 5. Velg eventuelle andre utskriftsinnstillinger du vil bruke, og klikk på Skriv ut for å starte utskriften. Skrive ut på konvolutter Unngå konvolutter med følgende kjennetegn: Svært glatt finish Selvklebende lim, spenner eller vinduer Tykke, ujevne eller bøyde kanter Områder som er krøllet, revet eller ødelagt på annen måte Kontroller at brettene på konvoluttene du legger i skriveren, er skarpe. Merk Hvis du vil vite mer om utskrift på konvolutter, kan du se dokumentasjonen som fulgte med programmet du bruker. Følg instruksjonene for operativsystemet ditt. Skrive ut på konvolutter (Windows) Skrive ut på konvolutter (Mac OS X) Skrive ut på konvolutter (Windows) 1. Legg konvoluttene med utskriftssiden ned i skuffen. Se Legge i papir for mer informasjon. 2. Åpne Fil-menyen i programmet, og velg Skriv ut. 3. Kontroller at skriveren du vil bruke, er valgt. 4. Klikk på alternativet som åpner Egenskaper for skriver-dialogboksen for å endre innstillinger. Denne knappen kan hete Egenskaper, Alternativer, Skriveroppsett, Skriver eller Innstillinger, avhengig av programmet. 5. I kategorien Oppsett endrer du papirretningen til Liggende. 6. Klikk på kategorien Papir/kvalitet, og velg deretter riktig konvoluttype fra nedtrekkslisten Papirstørrelse. Tips Du kan endre flere alternativer for utskriftsjobben ved å bruke funksjonene som er tilgjengelige i de andre kategoriene i dialogboksen. 7. Klikk på OK, og klikk deretter på Skriv ut eller OK for å starte utskriften. 30 Utskrift

35 Skrive ut på konvolutter (Mac OS X) 1. Legg konvolutter i skuffen. Se Legge i papir for mer informasjon. 2. Følg en av disse fremgangsmåtene for å velge en papirstørrelse, avhengig av programmet du bruker: Fra Sideoppsett a. Åpne Arkiv-menyen i programmet, og klikk på Sideoppsett. Merk Hvis du ikke ser et Sideoppsett-menyelement, går du til trinn 3. b. Kontroller at skriveren du ønsker å bruke, er valgt på lokalmenyen Formater for. c. Velg en papirstørrelse på lokalmenyen Papirstørrelse, og klikk deretter på OK. eller Fra Skriv ut a. Åpne Arkiv-menyen i programmet, og klikk på Skriv ut. b. Kontroller at skriveren du vil bruke, er valgt. c. Velg riktig konvoluttstørrelse fra lokalmenyen Papirstørrelse (hvis tilgjengelig). 3. Velg alternativet Papirretning i dialogboksen Skriv ut. Merk Hvis du ikke ser disse alternativene, klikker du på den blå visningstrekanten ved siden av Skriver-lokalmenyen, eller klikker på Vis detaljer. 4. Velg eventuelle andre utskriftsinnstillinger du vil bruke, og klikk på Skriv ut for å starte utskriften. Skrive ut fotografier Ikke la ubrukt fotopapir bli liggende i innskuffen. Papiret kan krølle seg, noe som kan forringe kvaliteten på utskriften. Fotopapiret må være flatt før utskrift. Følg instruksjonene for operativsystemet ditt. Skrive ut fotografier på fotopapir (Windows) Skrive ut fotografier på fotopapir (Mac OS X) Skrive ut fotografier fra en minneenhet Merk Denne skriveren inkluderer HP eprint, en gratis tjeneste fra HP som gjør det mulig å skrive ut dokumenter på en HP eprint-aktivert skriver når som helst, fra hvor som helst og uten ekstra programvare eller skriverdrivere. Se HP eprint for mer informasjon. Skrive ut fotografier på fotopapir (Windows) 1. Legg papir i skuffen. Se Legge i papir for mer informasjon. 2. Åpne Fil-menyen i programmet, og velg Skriv ut. 3. Kontroller at skriveren du vil bruke, er valgt. Skrive ut fotografier 31

36 Kapittel 2 4. Klikk på alternativet som åpner Egenskaper for skriver-dialogboksen for å endre innstillinger. Dette alternativet kan hete Egenskaper, Alternativer, Skriveroppsett, Skriver eller Innstillinger, avhengig av programmet. 5. Gå til fanen Papir/kvalitet og velg riktig fotopapirtype fra nedtrekksmenyen Papirtype. 6. Klikk på kategorien Papir/kvalitet, og velg Best fra nedtrekksmenyen Utskriftskvalitet. 7. Hvis du ønsker å skrive ut i svart-hvitt, klikker du på kategorien Farge og velger Skriv ut i gråtoner. 8. Klikk på OK, og klikk deretter på Skriv ut eller OK for å starte utskriften. Skrive ut fotografier på fotopapir (Mac OS X) 1. Legg papir i skuffen. Se Legge i papir for mer informasjon. 2. Følg en av disse fremgangsmåtene for å velge en papirstørrelse, avhengig av programmet du bruker: Fra Sideoppsett a. Åpne Arkiv-menyen i programmet, og klikk på Sideoppsett. Merk Hvis du ikke ser et Sideoppsett-menyelement, går du til trinn 3. b. Kontroller at skriveren du ønsker å bruke, er valgt på lokalmenyen Formater for. c. Velg en papirstørrelse på lokalmenyen Papirstørrelse, og klikk deretter på OK. eller Fra Skriv ut a. Åpne Arkiv-menyen i programmet, og klikk på Skriv ut. b. Kontroller at skriveren du vil bruke, er valgt. c. Velg papirstørrelse fra lokalmenyen Papirstørrelse (hvis tilgjengelig). 3. Klikk på Farge/kvalitet på lokalmenyen i dialogboksen Skriv ut, og velg deretter følgende innstillinger: Medietype: Den riktige fotopapirtypen Utskriftskvalitet: Utkast, Normal eller Best Merk Hvis du ikke ser disse alternativene, klikker du på den blå visningstrekanten ved siden av Skriver-lokalmenyen, eller klikker på Vis detaljer. 32 Utskrift

Brukerhåndbok. HP Officejet Pro 8100

Brukerhåndbok. HP Officejet Pro 8100 Brukerhåndbok HP Officejet Pro 8100 HP Officejet Pro 8100 eprinter Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 8. Ingen av de innvendige

Detaljer

Brukerhåndbok HP Officejet 6600

Brukerhåndbok HP Officejet 6600 Brukerhåndbok HP Officejet 6600 HP Officejet 6600 e-all-in- One series Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 Merknader fra Hewlett-

Detaljer

Brukerhåndbok. HP Officejet Pro 8600

Brukerhåndbok. HP Officejet Pro 8600 Brukerhåndbok HP Officejet Pro 8600 HP Officejet Pro 8600 e-allin-one-serien Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 Merknader fra

Detaljer

OFFICEJET 4610/4620. Brukerhåndbok

OFFICEJET 4610/4620. Brukerhåndbok OFFICEJET 4610/4620 Brukerhåndbok HP Officejet 4610 All-in-One series/hp Officejet 4620 e- All-in-One series Brukerveiledning Copyright-informasjon 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaljer

Brukerhåndbok HP Officejet 6700

Brukerhåndbok HP Officejet 6700 Brukerhåndbok HP Officejet 6700 HP Officejet 6700 e-all-in- One series Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 Merknader fra Hewlett-

Detaljer

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Brukerhåndbok

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Brukerhåndbok DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Brukerhåndbok HP Deskjet Ink Advantage 4615 All-in-One series/hp Deskjet Ink Advantage 4625 e-all-in-one series Brukerveiledning Copyright-informasjon 2012 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

HP Officejet Pro 6830

HP Officejet Pro 6830 HP Officejet Pro 6830 HP Officejet Pro 6830 Brukerhåndbok Informasjon om opphavsrett 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 1, 7/2014 Merknader fra Hewlett-Packard Company Opplysningene

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

OFFICEJET 7500A. Brukerhåndbok E910

OFFICEJET 7500A. Brukerhåndbok E910 OFFICEJET 7500A Brukerhåndbok E910 HP Officejet 7500A (E910) e- All-in-One Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company

Detaljer

HP Officejet 6100 eprinter. Brukerhåndbok

HP Officejet 6100 eprinter. Brukerhåndbok HP Officejet 6100 eprinter Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Hurtigreferanse M276 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien

Detaljer

HP Officejet Pro 6230

HP Officejet Pro 6230 HP Officejet Pro 6230 HP Officejet Pro 6230 Brukerhåndbok Informasjon om opphavsrett 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 1, 7/2014 Merknader fra Hewlett-Packard Company Opplysningene

Detaljer

HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-all-in-one series

HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-all-in-one series HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-all-in-one series Innhold 1 Hjelp til HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-all-in-one series... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 4640 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanel

Detaljer

HP OfficeJet Pro 8210 series. Brukerveiledning

HP OfficeJet Pro 8210 series. Brukerveiledning HP OfficeJet Pro 8210 series Brukerveiledning Copyright-informasjon 2016 HP Development Company, L.P. Utgave 1, 5/2016 Merknader fra HP Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok. HP Officejet 100

Brukerhåndbok. HP Officejet 100 Brukerhåndbok HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411) bærbar skriver Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 Merknader fra Hewlett-

Detaljer

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Innhold 1 HP Deskjet 1510 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 1510 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanelfunksjoner... 5 Statuslampe... 6 Auto-Av... 9 3 Print (Skriv

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Innhold 1 HP Deskjet 2540 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 2540 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanelfunksjoner... 5 Trådløsinnstillinger... 6 Statuslamper...

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Brukerhåndbok

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Brukerhåndbok HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one Brukerhåndbok Informasjon om opphavsrett 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

OFFICEJET 4500. Brukerhåndbok A909 G510

OFFICEJET 4500. Brukerhåndbok A909 G510 OFFICEJET 4500 Brukerhåndbok A909 G510 HP Officejet 4500 (G510) All-in- One series Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard

Detaljer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innhold 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP ENVY 4500 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanel og statuslamper... 5 Trådløsinnstillinger...

Detaljer

HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series

HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Bli kjent med HP All-in-One Skriverdeler...5 Kontrollpanelfunksjoner...6 Trådløsinnstillinger...6 Statuslamper...7 Automatisk avslåing...8

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP ENVY 5530 e-all-in-one series

HP ENVY 5530 e-all-in-one series HP ENVY 5530 e-all-in-one series Innhold 1 Hjelp til HP ENVY 5530 e-all-in-one series... 1 2 Bli kjent med HP ENVY 5530 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanel og statuslamper... 6 Auto-Av... 8 3

Detaljer

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Bli kjent med HP e-all-in-one Skriverdeler...5 Kontrollpanelfunksjoner...6 Trådløsinnstillinger...6 Statuslamper...7 Automatisk avslåing...8

Detaljer

HP Deskjet 5520 series

HP Deskjet 5520 series HP Deskjet 5520 series Innhold 1 Hjelp til HP Deskjet 5520 series...3 2 Bli kjent med HP Deskjet Skriverdeler...5 Kontrollpanelfunksjoner...6 Statuslamper og -knapper...7 Innhold 3 Hvordan?...9 4 Utskrift

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

OFFICEJET PRO 8000. Brukerhåndbok A809

OFFICEJET PRO 8000. Brukerhåndbok A809 OFFICEJET PRO 8000 Brukerhåndbok A809 Skrivere i HP Officejet Pro 8000- serien (A809) Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett-

Detaljer

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Bli kjent med HP All-in-One Skriverdeler...5 Funksjoner på kontrollpanelet...6 Statuslamper...7 Trådløslampe...8 3 Utskrift Skrive ut

Detaljer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Hurtigreferanse HP Smart Install-installering Produktet inkluderer HP Smart Install-installeringsprogramvare for Windows-operativsystemer. Programvaren bruker USB-kabelen

Detaljer

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Innhold 1 HP Deskjet 1010 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 1010 series... 3 Skriverdeler... 4 På-lampe... 5 Auto-Av... 6 3 Utskrift... 7 Skrive ut dokumenter... 8 Skrive

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innhold 1 Hjelp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Bli kjent med HP Officejet 4630 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanel og statuslamper... 6

Detaljer

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Hjelp for Windows

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Hjelp for Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Hjelp for Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Bli kjent med HP All-in-One Skriverdeler...5 Funksjoner på kontrollpanelet...6

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp HP Deskjet D1400 series Windows-hjelp HP Deskjet D1400-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

OFFICEJET PRO Brukerhåndbok A811

OFFICEJET PRO Brukerhåndbok A811 OFFICEJET PRO 8000 Brukerhåndbok A811 Skrivere i HP Officejet Pro 8000-serien (A811) Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett-

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Bluetooth-installeringsveiledning

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Bluetooth-installeringsveiledning HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Bluetooth-installeringsveiledning Copyright-informasjon Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgave 1, 4/2017 Merknader fra HP Company Opplysningene som

Detaljer

HP Deskjet 6520 series

HP Deskjet 6520 series HP Deskjet 6520 series Innhold 1 Hjelp til HP Deskjet 6520 series...3 2 Bli kjent med HP Deskjet Skriverdeler...5 Kontrollpanelfunksjoner...7 Lampe for trådløs status...7 Minnekort og spor...8 3 Hvordan?...9

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D5500 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D5500 Printer series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Fullføre oppsettet av HP-skriver Trådløs tilkobling ved bruk av One Button Wireless Setup

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

HP Officejet Pro K550-serien. Brukerhåndbok

HP Officejet Pro K550-serien. Brukerhåndbok HP Officejet Pro K550-serien Brukerhåndbok HP Officejet Pro K550-serien Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett Packard Development Company, L.P. Utgave 1, 10/2005 Kopiering, bearbeiding

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D1300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Innhold 1 Bli kjent med HP-skriver Skriverdeler...3 Funksjoner på kontrollpanelet...4 2 Utskrift skrive ut dokumenter...5

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Officejet Pro K850-serien. Brukerhåndbok

HP Officejet Pro K850-serien. Brukerhåndbok HP Officejet Pro K850-serien Brukerhåndbok HP Officejet Pro K850/K850dn-serien Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett Packard Development Company, L.P. Utgave 1, 5/2005 Kopiering,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp HP Deskjet D4200 series Windows-hjelp HP Deskjet D4200-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Bli kjent med HP All-in-One Skriverdeler...5 Funksjoner på kontrollpanelet...6 Statuslamper...6 3 Skrive ut Skrive ut dokumenter...9

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows HP Deskjet D730 Printer Hjelp for Windows HP Deskjet D730-skriver Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 10 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten

8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 10 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten Hurtigreferanse Bli kjent med skriveren Bruk For å 8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 0 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten på

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro M153-M154 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk:

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk: Hurtigreferanse Bruk 3 Hvilemodusknapp For å Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Knappen for strømsparingsmodus Av Skriverstatus Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar. Bli kjent med

Detaljer

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Bli kjent med HP Deskjet 2510 Skriverdeler...5 Funksjoner på kontrollpanelet...6 Statuslamper...6 Innhold 3 Print (Skriv ut) Skrive ut

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer