Brukerhåndbok. HP Officejet 100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. HP Officejet 100"

Transkript

1 Brukerhåndbok HP Officejet 100

2 HP Officejet 100 (L411) bærbar skriver Brukerhåndbok

3 Copyright-informasjon 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversetting av dette materialet er forbudt uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Hewlett-Packard, med unntak av det som er tillatt ifølge lover om opphavsrett. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingen deler i dette materialet skal fortolkes som en ekstra garanti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. 7. Se under Løse et problem hvis produktet ikke fungerer som det skal. 8. Ingen av de innvendige delene skal repareres av brukeren. Service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Opphavsrett Bluetooth er et varemerke som eies av dets eier og brukes av Hewlett- Packard Company på lisens. ENERGY STAR og ENERGY STARmerket er registrerte merker i USA. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows Mobile, Windows 7 og Windows 8 er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Sikkerhetsinformasjon Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler når du bruker dette produktet, slik at du reduserer risikoen for skader som skyldes brann eller elektrisk støt. 1. Sørg for å lese og forstå alle instruksjonene i dokumentasjonen som leveres med skriveren. 2. Ta hensyn til alle advarsler og instruksjoner som er merket på produktet. 3. Trekk ut strømledningen til dette produktet fra stikkontakten før rengjøring. 4. Ikke installer eller bruk dette produktet nær vann, eller når du er våt. 5. Installer produktet trygt på en stødig overflate. 6. Installer produktet på et beskyttet sted der ingen kan tråkke på eller snuble i strømledningen, og ledningen ikke kan skades.

4

5 Innhold 1 Komme i gang Tilgjengelighet...7 Øko...8 Beskrivelse av skriverdelene...9 Frontvisning...9 Sett bakfra og fra siden...10 Utskriftsrekvisitaområde...11 Kontrollpanel...11 Sett fra undersiden...12 Finne skriverens modellnummer...12 Velge utskriftsmateriale...13 Anbefalt papir for utskrift og kopiering...13 Anbefalt papir for fotoutskrift...14 Tips for valg og bruk av utskriftsmedier...15 Legge i utskriftsmateriale...15 Legge i utskriftsmateriale med standardstørrelse...16 Legge i konvolutter...16 Legge i kort og fotopapir...17 Legge i utskriftsmateriale med egendefinert størrelse...18 Sette i og bruke batteriet...18 Batterisikkerhet...18 Forstå batteriet...19 Lade og bruke batteriet...20 Koble til en minneenhet eller et kamera...21 Slik kobler du til en lagringsenhet...21 Slik kobler du til et PictBridge-kompatibelt kamera...21 Overføre fotografier til datamaskinen...22 Skrive ut fra mobiltelefoner...22 Vedlikeholde skriveren...22 Rengjøre skriveren...23 Slå av skriveren Utskriftssnarveier Skrive ut dokumenter...25 Skrive ut dokumenter (Windows)...25 Skrive ut dokumenter (Mac OS X)...26 Skrive ut brosjyrer...26 Skrive ut brosjyrer (Windows)...26 Skrive ut brosjyrer (Mac OS X)...26 Skrive ut på konvolutter...27 Skrive ut på konvolutter (Windows)...27 Skrive ut på konvolutter (Mac OS X)

6 Skrive ut fotografier...28 Skriv ut fotografier på fotopapir (Windows)...28 Skrive ut fotografier på fotopapir (Mac OS X)...28 Skrive ut på spesialpapir og papir med egendefinert størrelse...29 Skrive ut på spesialpapir eller papir med egendefinert størrelse (Mac OS X)...29 Skriv ut dokumenter uten kanter...30 Skrive ut dokumenter uten kanter (Windows)...30 Skrive ut dokumenter uten kanter (Mac OS X)...31 Skrive ut på begge sider (tosidig utskrift)...31 Slik utfører du tosidig utskrift (Windows)...31 Slik utfører du tosidig utskrift (Mac OS X) Arbeide med blekkpatroner Informasjon om blekkpatroner...33 Kontrollere beregnede blekknivåer...34 Håndtere blekkpatronene...35 Skifte ut blekkpatronene...35 Utskrift med én enkelt blekkpatron...38 Oppbevare utskriftsrekvisita...38 Vedlikehold av blekkpatroner...39 Justere blekkpatronene...39 Kalibrere farge...39 Rengjøre blekkpatronene...40 Rengjøre blekkpatronene automatisk Løse et problem HPs kundestøtte...43 Få elektronisk kundestøtte...43 HPs kundestøtte via telefon...44 Før du ringer...44 Telefonstøtteperiode...44 Telefonnumre for kundestøtte...45 Etter telefonstøtteperioden...47 Tips og ressurser for feilsøking...47 Løse utskriftsproblemer...47 Skriveren slås av uventet...48 Alle skriverlamper lyser eller blinker...48 Skriveren svarer ikke (ingenting skrives ut)...48 Skriveren godtar ikke blekkpatronen...49 Skriveren bruker lang tid på utskriften...49 Tom eller delvis tom side skrives ut...50 Noe mangler eller er feil på siden...50 Plasseringen av tekst eller grafikk er feil

7 Innhold Dårlig utskriftskvalitet og uventede utskrifter...52 Generelle tips...52 Uforståelige tegn skrives ut...54 Blekket lager flekker...54 Blekket fyller ikke teksten eller grafikken fullstendig...55 Utskriften har svake eller matte farger...55 Det skrives bare ut svarte og hvite farger...56 Dokumentet skrives ut med feil farger...56 Utskriften viser rennende farger...57 Farger er ikke ordentlig justert...57 Striper eller streker på utskrifter...58 Avansert vedlikehold av blekkpatroner...58 Rengjøre blekkpatronkontaktene...58 Rense området rundt blekkdysene...60 Bytt blekkoppsamlingsmodul...61 Løse papirmatingsproblemer...62 Skriveren støtter ikke utskriftsmaterialet...62 Utskriftsmateriale plukkes ikke opp...62 Utskriftsmateriale kommer ikke ut riktig...62 Sider forskyves...63 Flere sider plukkes opp...63 Problemløsing ved installasjonsproblemer...63 Forslag for installasjon av maskinvare...63 Forslag for installasjon av programvare...64 Problemer med å konfigurere trådløs Bluetooth-kommunikasjon...64 Kontroller Bluetooth-innstillingene...64 Kontrollere signalstyrken for trådløs Bluetooth-kommunikasjon...65 Forstå sidene for skriverinformasjon...65 Skrive ut sider for skriverinformasjon fra kontrollpanelet...65 Skrive ut sidene for skriverinformasjon fra programvaren...66 Fjerne fastkjørt utskriftsmateriale...66 Fjerne fastkjørt papir i skriveren...66 Tips for å unngå fastkjørt papir...67 Referanser til lamper på kontrollpanelet...68 A Teknisk informasjon Garantiopplysninger...75 Erklæring om begrenset garanti fra Hewlett-Packard...76 Garantiinformasjon for blekkpatron

8 Skriverspesifikasjoner...78 Fysiske spesifikasjoner...78 Skriverfunksjoner og -kapasitet...78 Prosessor- og minnespesifikasjoner...78 Systemkrav...78 Minneenhetsspesifikasjoner...79 Informasjon om utskrift fra mobiltelefoner...79 Papirspesifikasjoner...79 Forstå spesifikasjoner for støttede papirtyper...80 Angi minimumsmarger...81 Retningslinjer for tosidig utskrift (dupleksutskrift)...82 Utskriftsoppløsning...82 Driftsmiljø...83 Elektriske krav...83 Akustiske spesifikasjoner...83 Forskrifter...84 Forskriftsmessig modellnummer...84 FCC-erklæring...85 Merknad til brukere i Korea...85 VCCI-kompatibilitetserklæring (klasse B) for brukere i Japan...85 Merknad om strømledning til brukere i Japan...86 Erklæring om støynivå for Tyskland...86 LED-indikatorerklæring...86 Glansgrad på huset for perifere enheter for Tyskland...86 Forskrifter for trådløse produkter...86 Eksponering for radiofrekvent stråling...86 Merknad til brukere i Brasil...87 Merknad til brukere i Kanada...87 Merknad til brukere på Taiwan...87 Informasjon om EU-forskrifter...87 Miljøvernprogram...89 Papirbruk...89 Plastdeler...89 Dataark for materialsikkerhet (MSDS)...89 Gjenvinningsprogram...89 Miljøordning for retur og resirkulering for HP inkjet-rekvisita...89 Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdinger i EU...90 Strømforbruk...90 Kjemiske stoffer...91 Batteriinformasjon...91 RoHS-merknader (bare Kina)...92 Tredjepartslisenser...93 HP Officejet 100 (L411) bærbar skriver...93 B Tilbehør og rekvisita fra HP Bestille utskriftsrekvisita elektronisk...97 Tilbehør...97 Rekvisita...97 Blekkpatroner...97 HP-papir

9 Innhold C Konfigurere skriveren for Bluetooth-kommunikasjon Konfigurere en trådløs Bluetooth-tilkobling...99 Angi Bluetooth-sikkerhet for skriveren Bruke en tilgangsnøkkel til å godkjenne Bluetooth-enheter Angi at skriveren skal være synlig eller usynlig for Bluetooth-enheter Tilbakestille standardinnstillingene fra fabrikken D Verktøy for skriveradministrasjon Verktøykasse (Windows) HP Utility (Mac OS X) Verktøykasse for PDAer (Microsoft Windows Mobile) Avinstallere HP-programvaren og installere den på nytt Stikkordregister

10 6

11 1 Komme i gang Denne brukerhåndboken inneholder detaljer om hvordan du bruker skriveren og løser problemer. Tilgjengelighet Øko Beskrivelse av skriverdelene Finne skriverens modellnummer Velge utskriftsmateriale Legge i utskriftsmateriale Sette i og bruke batteriet Koble til en minneenhet eller et kamera Skrive ut fra mobiltelefoner Vedlikeholde skriveren Slå av skriveren Tilgjengelighet Skriveren har flere funksjoner som gjør den tilgjengelig for personer med funksjonshemninger. Visuelt HP-programvaren som leveres med skriveren, er tilgjengelig for brukere med synshemninger gjennom bruk av alternativene og funksjonene for tilgjengelighet i operativsystemet. Programvaren støtter også hjelpeteknologi, for eksempel skjermlesere, braille-lesere og tale-til-tekst-programmer. For brukere som er fargeblinde, har fargede knapper og kategorier som brukes i HP-programvaren og på skriverens kontrollpanel, enkle tekst- eller ikonetiketter som beskriver den aktuelle handlingen. Bevegelighet For brukere med nedsatt bevegelighet kan funksjonene i HP-programvaren brukes gjennom tastaturkommandoer. HP-programvaren støtter også Microsoft Windows funksjoner for tilgjengelighet, som Trege taster, Veksletaster, Filtertaster og Musetaster. Skriverens deksler, knapper, papirskuffer og papirførere kan betjenes av brukere med redusert styrke og bevegelighet. Brukerstøtte Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengeligheten til denne skriveren og HPs arbeid for å gjøre produkter tilgjengelige, kan du gå til HPs nettsted på accessibility. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet for Mac OS X, kan du besøke Apples nettsted på Komme i gang 7

12 Kapittel 1 Øko Hewlett-Packard er fokusert på å yte kvalitetsprodukter på en miljømessig forsvarlig måte. Dette produktet er utformet for å kunne resirkuleres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Miljøvernprogram. HP forplikter seg til å hjelpe kunder med å redusere miljøskadelig aktivitet. Med disse funksjonene får du hjelp med å vurdere og redusere virkningen av utskriftsvalgene. Hvis du vil ha mer informasjon om HPs miljøinitiativer, kan du besøke hpinfo/globalcitizenship/environment/. Strømstyring Hvis du vil spare strøm og forlenge tiden du kan bruke skriveren, kan du prøve følgende funksjoner som er innebygd i skriveren: Hvilemodus I hvilemodus er strømforbruket redusert. Etter at skriveren er konfigurert for første gang, vil den gå inn i hvilemodus etter 10 minutters inaktivitet. Tidsperioden før hvilemodus kan endres. Auto-Av Automatisk avslåing er aktivert som standard når du slår på skriveren. Når automatisk avslåing er aktivert, vil skriveren automatisk slå seg av etter 15 minutter uten aktivitet for å bidra til redusert strømforbruk. Funksjonen er slått på uavhengig av om skriveren kjører på batteristrøm eller er koblet til et strømuttak. Du kan endre innstillingen fra kontrollpanelet. Når du endrer innstillingen, vil skriveren beholde den innstillingen du velger. Automatisk avslåing slår skriveren helt av, slik at du må bruke på/av-knappen for å slå den på igjen. Slik endrer du innstillingen for automatisk avslåing fra skriverens kontrollpanel Hvis du vil slå av funksjonen, holder du nede (Bluetooth) og (Avbryt)- knappen samtidig i minst 5 sekunder. Deretter slipper du knappene. Gjenta for å slå på funksjonen. Merk Hvis du vil finne ut hva som er gjeldende fastsatte tid, holder du nede (Avbryt)-knappen i minst 3 sekunder når skriveren er i Klarmodus. Det skrives ut en side der tiden angis. Og selv om automatisk avslåing er slått av, vil skriveren gå inn i hvilemodus etter 10 minutter uten aktivitet. Slik endrer du innstillingen for automatisk avslåing fra skriverprogramvaren Windows: Åpne Verktøykasse. (Hvis du vil vite mer, kan du se under Verktøykasse (Windows).) Under kategorien Tjenester klikker du Strøminnstillinger og velger den foretrukne tidsperioden. Mac OS X: Åpne HP Utility. (Hvis du vil vite mer, kan du se under HP Utility (Mac OS X).) Under Skriverinnstillinger klikker du Strømstyring og velger den foretrukne tidsperioden. 8 Komme i gang

13 I tillegg kan du prøve følgende: Deaktiver Bluetooth når den ikke er i bruk. Slå av Bluetooth ved å trykke på (Bluetooth) på skriverens kontrollpanel. Batteriets levetid og kapasitet blir best hvis batteriet lades, brukes og oppbevares på steder som holder den anbefalte temperaturen. Se Sette i og bruke batteriet hvis du vil vite mer om bruken av batteriet. Spare utskriftsrekvisita Prøv følgende for å spare utskriftsrekvisita som blekk og papir: Endre utskriftsmodus til en kladdeinnstilling. Kladdeinnstillingen bruker mindre blekk. Ikke rengjør blekkpatronene hvis det ikke er nødvendig. Det er sløsing med blekk og blekkpatronene får kortere levetid. Reduser papirbruken ved å skrive ut på begge sider av papiret. Du finner mer informasjon i Skrive ut på begge sider (tosidig utskrift). Beskrivelse av skriverdelene Frontvisning Frontvisning Sett bakfra og fra siden Utskriftsrekvisitaområde Kontrollpanel Sett fra undersiden Beskrivelse av skriverdelene 9

14 Kapittel 1 1 Breddeskinne for utskriftsmateriale Justeres for å håndtere forskjellige størrelser på utskriftsmateriale. 2 Innskuff Inneholder utskriftsmaterialet. Fjern utskriftsmaterialet og lukk denne skuffen når skriveren ikke er i bruk. Merk Hvis du legger i utskriftsmateriale i større format, drar du i skuffen for å forlenge den. 3 Skinne for smalt utskriftsmateriale Når du flytter breddeskinnen for utskriftsmateriale mot høyre og mot smalt utskriftsmateriale eller små typer utskriftsmateriale, skyves denne skinnen automatisk litt mot venstre. 4 Frontdeksel Gir tilgang til blekkpatronene og fjerning av fastkjørt papir. Dekselet må være lukket før utskriften kan begynne. 5 Utmatingsåpning Stedet der utskriftsmaterialet kommer ut av skriveren. 6 Utskriftsdeksel Dekker åpningen for papirutmating når skriveren ikke er i bruk. Åpnes automatisk når skriveren slås på. Sett bakfra og fra siden 1 PictBridge-/USB-vertsport Tilkobling for en PictBridge-enhet, for eksempel et digitalkamera eller en USB Flash-stasjon. 2 Batterikontaktdeksel Dekker batterikontaktene når det ekstra batteriet ikke er installert. 3 USB-port Koble til en USB-kabel her. 4 Batteriåpning Sett i ekstrabatteriet her. 5 Nettkontakt Koble til strømkabelen her. 10 Komme i gang

15 Utskriftsrekvisitaområde Frontdeksel Gir tilgang til blekkpatronene og fjerning av fastkjørt papir. Dekselet må være lukket før utskriften kan begynne. 2 Blekkpatronspaker Løft disse spakene for å gjøre det lettere å ta ut og sette i blekkpatroner. 3 Blekkpatronholder Her oppbevares blekkpatronene. Kontrollpanel 1 Batteristatuslampe Viser batteristatusen: Rødt Batteriet er mindre enn 10 % ladet Gult Batteriet er % ladet Grønt Batteriet er % ladet Lyser ikke hvis ikke ekstrabatteriet er satt inn, eller hvis det ikke oppdages. 2 Ladelampe Lyser gult når batteriet lades. Lyser rødt ved feil på batteriet. Beskrivelse av skriverdelene 11

16 Kapittel 1 (forts.) 3 Lampe for venstre blekkpatron Blinker når den venstre blekkpatronen mangler eller ikke fungerer som den skal. Lyser konstant når det nesten er tomt for blekk. 4 Lampe for høyre blekkpatron Blinker når den høyre blekkpatronen mangler eller ikke fungerer som den skal. Lyser konstant når det nesten er tomt for blekk. 5 Bluetooth-knapp og -lampe Slår Bluetooth-enheten på eller av. Lyser blått når Bluetooth er slått på. 6 (Avbryt-knapp) Avbryter gjeldende utskriftsjobb. Tiden det tar å avbryte avhenger av størrelsen på utskriftsjobben. Trykk bare én gang på denne knappen for å avbryte en jobb i utskriftskøen. 7 Fortsett-knapp og -lampe Fortsetter en utskriftsjobb som venter eller er avbrutt (for eksempel når du legger papir i skriveren). Lyser gult når en utskriftsjobb venter, og blinker og slås på for å vise status eller anmodning om tilsyn. 8 Av/på-knapp og -lampe Slår skriveren av eller på. Lyser hvitt når skriveren er på, og blinker under utskrift, oppstart, når skriveren slås av, eller ved andre aktiviteter. Lampen blinker også når skriveren er i hvilemodus. Sett fra undersiden 1 Deksel for utskiftbar blekkoppsamlingsbeholder Gir tilgang til blekkoppsamlingsmodulen. (Se under Bytt blekkoppsamlingsmodul.) 2 Kortholder Holder for navnekort eller visittkort. Finne skriverens modellnummer I tillegg til modellnavnet som vises foran på skriveren, har denne skriveren et bestemt modellnummer. Du kan bruke dette nummeret i forbindelse med kundestøtte, og til å finne ut hvilke rekvisita eller hvilket tilbehør som er tilgjengelig for skriveren. Modellnummeret er trykt på en etikett inne i skriveren, i nærheten av området med blekkpatronene. 12 Komme i gang

17 Velge utskriftsmateriale Skriveren er konstruert for å fungere godt med de fleste typer kontorpapir. Det er best å teste forskjellige papirtyper før du kjøper større mengder. Bruk papir fra HP for å få optimal utskriftskvalitet. Besøk HPs nettsted på for å finne mer informasjon om papir fra HP. HP anbefaler vanlig papir med ColorLok-logoen for daglig utskrift og kopiering av dokumenter. Alt papir med ColorLok-logoen er uavhengig testet for å tilfredsstille de høye standardene for pålitelighet og utskriftskvalitet, for å produsere dokumenter med skarpe, livfulle farger og kraftigere svart, og for å tørke raskere enn ordinært papir. Se etter papir med ColorLok-logoen med forskjellig vekt og størrelse fra større papirprodusenter. Denne delen inneholder følgende emner: Anbefalt papir for utskrift og kopiering Anbefalt papir for fotoutskrift Tips for valg og bruk av utskriftsmedier Anbefalt papir for utskrift og kopiering Hvis du ønsker en best mulig utskriftskvalitet, anbefaler vi at du bruker HP-papir som er spesielt utformet for den typen prosjekt du skriver ut. Det er ikke sikkert at alle disse papirtypene er tilgjengelige, avhengig av landet/ regionen du befinner deg i. HP Brochure Paper HP Superior Inkjet Paper HP Bright White Inkjet Paper HP Printing Paper HP Office Paper HP Office Recycled Paper Dette papiret er glanset eller matt på begge sider slik at det kan brukes på begge sider. Det er det perfekte valget for fotorealistiske reproduksjoner og forretningsgrafikk til rapportomslag, spesielle presentasjoner, brosjyrer, utsendelser og kalendere. HP Bright White Inkjet Paper gir farger med høy kontrast og skarp tekst. Det er ugjennomsiktig nok til at tosidige fargeutskrifter ikke skinner gjennom, noe som gjør det ideelt til nyhetsbrev, rapporter og flygeblader. Det har ColorLok-teknologi, som gir mindre smitte, kraftigere svart og livfulle farger. HP Printing Paper er et flerfunksjonspapir av høy kvalitet. Det lager dokumenter som ser ut og føles som om de har mer substans enn dokumenter som er skrevet ut på standard flerfunksjons- eller kopipapir. Det har ColorLok-teknologi som gir færre flekker, mørkere svart og levende farger. Det er syrefritt for at dokumentene skal vare lenger. HP Office Paper er et flerfunksjonspapir av høy kvalitet. Det er egnet for kopier, kladder, notater og andre daglige dokumenter. Det har ColorLok-teknologi som gir færre flekker, mørkere svart og levende farger. Det er syrefritt for at dokumentene skal vare lenger. HP Office Recycled Paper er et flerfunksjonspapir av høy kvalitet som er laget med 30 % resirkulerte fibre. Det har ColorLok-teknologi som gir færre flekker, mørkere svart og levende farger. Det er syrefritt for at dokumentene skal vare lenger. Velge utskriftsmateriale 13

18 Kapittel 1 (forts.) HP Premium Presentation Paper HP Professional Paper HP Advanced Photo Paper HP Everyday Photo Paper HP Iron-On Transfers Disse papirtypene er tykke og matte på begge sider, og er perfekt til presentasjoner, tilbud, rapporter og nyhetsbrev. De er tykt papir med imponerende egenskaper. Dette tykke fotopapiret har kort tørketid som gir enkel håndtering uten at blekket smøres utover. Det er bestandig mot vann, flekker, fingeravtrykk og fuktighet. Bildene dine ser ut og føles som butikkfremstilte fotografier. Det er tilgjengelig i mange størrelser, inkludert A4, 8,5 x 11 tommer, 10 x 15 cm (4 x 6 tommer), 13 x 18 cm (5 x 7 tommer) og med glanset eller mykt glanset finish (satin matte). Det er syrefritt for at dokumentene skal vare lenger. Skriv ut fargerike øyeblikksfotografier til lave kostnader, ved å bruke papir utformet for enkel fotoutskrift. Dette rimelige fotopapiret tørker raskt for enkel håndtering. Få skarpe, klare bilder når du bruker dette papiret med alle typer blekkskrivere. Tilgjengelig som halvglanset i størrelsene 8,5 x 11 tommer, A4, 4 x 6 tommer og 10 x 15 cm. Det er syrefritt for å gi mer holdbare dokumenter. HP Iron-On Transfers (for fargede tekstiler eller for lyse og hvite tekstiler) er den ideelle løsningen når du vil lage egne t-skjortemotiver fra digitale fotografier. Hvis du skal bestille papir og annen rekvisita fra HP, går du til supplies. Hvis du blir bedt om det, velger du land/region og følger instruksjonene på skjermen for å velge skriveren. Klikk deretter på en av handlekoblingene på siden. Merk Noen deler av HP-nettstedet er i dag bare tilgjengelig på engelsk. Anbefalt papir for fotoutskrift Hvis du ønsker en best mulig utskriftskvalitet, anbefaler vi at du bruker HP-papir som er spesielt utformet for den typen prosjekt du skriver ut. Det er ikke sikkert at alle disse papirtypene er tilgjengelige, avhengig av landet/ regionen du befinner deg i. HP Advanced Photo Paper Dette tykke fotopapiret har kort tørketid som gir enkel håndtering uten at blekket smøres utover. Det er bestandig mot vann, flekker, fingeravtrykk og fuktighet. Bildene dine ser ut og føles som butikkfremstilte fotografier. Det er tilgjengelig i mange størrelser, inkludert A4, 8,5 x 11 tommer, 10 x 15 cm (4 x 6 tommer), 13 x 18 cm (5 x 7 tommer) og med glanset eller mykt glanset finish (satin matte). Det er syrefritt for at dokumentene skal vare lenger. HP Everyday Photo Paper Skriv ut fargerike øyeblikksfotografier til lave kostnader, ved å bruke papir utformet for enkel fotoutskrift. Dette rimelige fotopapiret tørker raskt for enkel håndtering. Få skarpe, klare bilder når du bruker dette papiret med alle typer blekkskrivere. Tilgjengelig som halvglanset i størrelsene 8,5 x 11 tommer, A4, 4 x 6 tommer og 10 x 15 cm. Det er syrefritt for å gi mer holdbare dokumenter. HP økonomifotopakker HP foto-økonomipakker inneholder originale HP-blekkpatroner og HP Advancedfotopapir slik at du sparer tid og kan komme raskt i gang med å skrive ut rimelige og 14 Komme i gang

19 profesjonelle fotografier med HP-skriveren. Originalt HP-blekk og HP Advancedfotopapir er konstruert for å fungere sammen, slik at du kan skrive ut skarpe og levende bilder i lang tid. Utmerket for utskrift av alle feriebildene eller flere utskrifter for deling. Hvis du skal bestille papir og annen rekvisita fra HP, går du til supplies. Hvis du blir bedt om det, velger du land/region og følger instruksjonene på skjermen for å velge skriveren. Klikk deretter på en av handlekoblingene på siden. Merk Noen deler av HP-nettstedet er i dag bare tilgjengelig på engelsk. Tips for valg og bruk av utskriftsmedier For å få best mulig resultat må du følge disse retningslinjene: Bruk alltid papir som er i samsvar med spesifikasjonene for skriveren. Du finner mer informasjon i Papirspesifikasjoner. Legg bare i én type utskriftsmateriale om gangen i skuffen. Når du legger utskriftsmateriale i skuffen, må du kontrollere at det legges i på riktig måte. Du finner mer informasjon i Legge i utskriftsmateriale. Ikke legg for mye i skuffen. Du finner mer informasjon i Papirspesifikasjoner. For å motvirke papirstopp, dårlig utskriftskvalitet og andre utskriftsproblemer må du unngå å bruke følgende typer utskriftsmateriale i skuffen: Blanketter med gjenparter Utskriftsmateriale som er skadet, bøyd eller skrukket Utskriftsmateriale med utskjæringer eller perforering Utskriftsmateriale som er sterkt strukturert eller preget, eller som ikke håndterer blekk spesielt godt Utskriftsmateriale som er for lett, eller som lett strekker seg Utskriftsmateriale med stifter eller binders Legge i utskriftsmateriale Denne delen inneholder instruksjoner for å legge utskriftsmateriale inn i skriveren. Forsiktig Bruk bare egendefinerte papirstørrelser som støttes av skriveren. Hvis du vil vite mer, kan du se under Papirspesifikasjoner. Denne delen inneholder følgende emner: Legge i utskriftsmateriale med standardstørrelse Legge i konvolutter Legge i kort og fotopapir Legge i utskriftsmateriale med egendefinert størrelse Legge i utskriftsmateriale 15

20 Kapittel 1 Legge i utskriftsmateriale med standardstørrelse Slik legger du i papir Bruk disse instruksjonene når du skal legge i standard utskriftsmateriale. 1. Løft opp innskuffen. 2. Skyv papirbreddeskinnen så langt ut som mulig. Merk Hvis du legger i større medier, drar du i innskuffen for å forlenge den. 3. Legg i vanlig papir med utskriftssiden opp og med kanten tett inntil papirskinnen. Merk Du må ikke legge i papir mens skriveren skriver ut. 4. Juster papirbreddeskinnen slik at den ligger tett inntil papirkantene. Legge i konvolutter Slik legger du i konvolutter Bruk disse instruksjonene når du skal legge i konvolutter 1. Løft opp innskuffen. 2. Skyv papirbreddeskinnen så langt ut som mulig. Merk Hvis du skal legge i større konvolutter, drar du i innskuffen for å forlenge den. 16 Komme i gang

21 3. Legg i konvolutter i samsvar med den grafiske fremstillingen i skuffen. Merk Du må ikke legge i konvolutter mens det pågår en utskrift. 4. Juster breddeskinnen slik at den ligger tett inntil kantene av konvolutten. Legge i kort og fotopapir Slik legger du i kort og fotopapir Bruk disse instruksjonene når du skal legge i fotopapir. 1. Løft opp innskuffen. 2. Skyv papirbreddeskinnen så langt ut som mulig. Merk Hvis du legger i større medier, drar du i innskuffen for å forlenge den. 3. Legg i utskriftmaterialet med utskriftssiden opp og med kanten tett inntil papirskinnen. Hvis fotopapiret har en avrivningskant langs én side, må du passe på at denne kanten vender opp. Merk Du må ikke legge i papir mens skriveren skriver ut. 4. Juster papirbreddeskinnen slik at den ligger tett inntil papirkantene. Legge i utskriftsmateriale 17

22 Kapittel 1 Legge i utskriftsmateriale med egendefinert størrelse Slik legger du i kort og fotopapir Bruk disse instruksjonene når du skal legge i utskriftsmateriale med egendefinert størrelse. Forsiktig Bruk bare egendefinerte papirstørrelser som støttes av skriveren. Du finner mer informasjon i Papirspesifikasjoner. 1. Løft opp innskuffen. 2. Skyv papirbreddeskinnen så langt ut som mulig. Merk Hvis du legger i større medier, drar du i innskuffen for å forlenge den. 3. Legg i utskriftmaterialet med utskriftssiden opp og med kanten tett inntil papirskinnen. Merk Du må ikke legge i papir mens skriveren skriver ut. 4. Juster papirbreddeskinnen slik at den ligger tett inntil papirkantene. Sette i og bruke batteriet Det oppladbare litiumbatteriet leveres sammen med HP Officejet 100 bærbar skriver i enkelte land/regioner, og andre steder kan det kjøpes som tilbehør. Hvis du vil vite mer, kan du se under Tilbehør og rekvisita fra HP. Denne delen inneholder følgende emner: Batterisikkerhet Forstå batteriet Lade og bruke batteriet Batterisikkerhet Bruk bare det batteriet som er spesialkonstruert for skriveren. For mer informasjon, se Tilbehør og rekvisita fra HP og Skriverspesifikasjoner. Ta kontakt med den lokale miljøstasjonen når batteriene skal kasseres for å få opplysninger om lokale restriksjoner vedrørende avfallshåndtering og gjenvinning av batterier. Selv om det oppladbare litiumbatteriet ikke inneholder kvikksølv, kan det være påkrevd å gjenvinne eller kassere batteriet på forskriftsmessig måte når det er utbrukt. Hvis du vil vite mer, kan du se under Gjenvinningsprogram. Batteriet kan eksplodere hvis det skiftes på feil måte eller brennes. Du må ikke kortslutte batteriet. Ta kontakt med den lokale forhandleren eller HPs salgskontor for å kjøpe et nytt batteri. Hvis du vil vite mer, kan du se under Tilbehør og rekvisita fra HP. Unngå brannfare, forbrenninger eller skade på batteriet ved å hindre at metallobjekter kommer i berøring med batterikontaktene. Batteriet skal ikke demonteres. Ingen innvendige deler kan repareres. 18 Komme i gang

23 Vær meget forsiktig ved håndtering av et skadet batteri eller et batteri som lekker. Vask områder som kommer i kontakt med elektrolytten, med såpe og vann. Får du den i øynene, skal de skylles med vann i 15 minutter og ta kontakt med lege. Batteriet skal ikke lades, oppbevares eller brukes på steder der temperaturen overstiger grensene som er angitt i Driftsmiljø. Forstå batteriet Viktige merknader Vær oppmerksom på følgende ved lading eller bruk av batteriet: Lad batteriet i fire timer før førstegangs bruk. Senere tar det rundt tre timer å lade batteriet ferdig. Ladelampen lyser gult når batteriet lades. Lyser den rødt, kan det være en feil med batteriet som da må skiftes. Batteristatuslampen lyser grønt når batteriet er % ladet, gult når det er % ladet, rødt når det er mindre enn 10 % ladet og blinker rødt når det er mindre enn 2 % ladet. Lad batteriet når batteristatuslampen lyser gult. Hvis den lyser rødt, skal batteriet lades så fort som mulig. Batteristatusen vises også i Verktøykassen (Windows) og HP Utility (Mac OS X). Hvis du har en enhet med Microsoft Windows Mobile, kan du bruke Verktøykassen for PDAer. Du finner mer informasjon i Verktøy for skriveradministrasjon. Hvis batterinivået er lavt, må du enten koble til nettadapteren eller skifte ut batteriet med ett som er ladet. Når et batteri er helt oppladet, er det nok lading til å skrive ut ca. 500 sider, avhengig av hvor komplekse utskriftsjobbene er. Som standard slår skriveren seg av hvis den kjøres på batteristrøm og har vært inaktiv i 15 minutter, for å spare batteri. Du kan konfigurere denne funksjonen i Verktøykassen (Windows), HP Utility (Mac OS X) eller Verktøykassen for PDAer (Windows Mobile). Du finner mer informasjon i Verktøy for skriveradministrasjon. Lad batteriet helt opp før langvarig lagring. Batteriet skal ikke lagres i utladet tilstand (flatt) i over 6 måneder. Batteriets levetid og kapasitet blir best hvis batteriet lades, oppbevares og brukes på steder som oppfyller retningslinjene i Driftsmiljø. 1 Batteri Leverer strøm til skriveren. 2 Batteriutløser Skyves for å løse ut batteriet. Sette i og bruke batteriet 19

Brukerhåndbok. HP Officejet Pro 8100

Brukerhåndbok. HP Officejet Pro 8100 Brukerhåndbok HP Officejet Pro 8100 HP Officejet Pro 8100 eprinter Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 8. Ingen av de innvendige

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

HP Officejet Pro 251dwskriver. Brukerhåndbok

HP Officejet Pro 251dwskriver. Brukerhåndbok HP Officejet Pro 251dwskriver Brukerhåndbok Informasjon om opphavsrett 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 8. Ingen av de innvendige delene skal repareres av brukeren.

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Hjelp for Windows

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Hjelp for Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Hjelp for Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Bli kjent med HP All-in-One Skriverdeler...5 Funksjoner på kontrollpanelet...6

Detaljer

OFFICEJET 4610/4620. Brukerhåndbok

OFFICEJET 4610/4620. Brukerhåndbok OFFICEJET 4610/4620 Brukerhåndbok HP Officejet 4610 All-in-One series/hp Officejet 4620 e- All-in-One series Brukerveiledning Copyright-informasjon 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaljer

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp HP Deskjet D1400 series Windows-hjelp HP Deskjet D1400-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D1300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Brukerhåndbok

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Brukerhåndbok DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Brukerhåndbok HP Deskjet Ink Advantage 4615 All-in-One series/hp Deskjet Ink Advantage 4625 e-all-in-one series Brukerveiledning Copyright-informasjon 2012 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Brukerhåndbok HP Officejet 6600

Brukerhåndbok HP Officejet 6600 Brukerhåndbok HP Officejet 6600 HP Officejet 6600 e-all-in- One series Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 Merknader fra Hewlett-

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

OFFICEJET 7500A. Brukerhåndbok E910

OFFICEJET 7500A. Brukerhåndbok E910 OFFICEJET 7500A Brukerhåndbok E910 HP Officejet 7500A (E910) e- All-in-One Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company

Detaljer

Brukerhåndbok HP Officejet 6700

Brukerhåndbok HP Officejet 6700 Brukerhåndbok HP Officejet 6700 HP Officejet 6700 e-all-in- One series Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 Merknader fra Hewlett-

Detaljer

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Innhold 1 HP Deskjet 1510 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 1510 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanelfunksjoner... 5 Statuslampe... 6 Auto-Av... 9 3 Print (Skriv

Detaljer

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows HP Deskjet D730 Printer Hjelp for Windows HP Deskjet D730-skriver Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Innhold 1 Bli kjent med HP-skriver Skriverdeler...3 Funksjoner på kontrollpanelet...4 2 Utskrift skrive ut dokumenter...5

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

OFFICEJET 4500. Brukerhåndbok A909 G510

OFFICEJET 4500. Brukerhåndbok A909 G510 OFFICEJET 4500 Brukerhåndbok A909 G510 HP Officejet 4500 (G510) All-in- One series Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Hurtigreferanse HP Smart Install-installering Produktet inkluderer HP Smart Install-installeringsprogramvare for Windows-operativsystemer. Programvaren bruker USB-kabelen

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Brukerhåndbok. HP Officejet Pro 8600

Brukerhåndbok. HP Officejet Pro 8600 Brukerhåndbok HP Officejet Pro 8600 HP Officejet Pro 8600 e-allin-one-serien Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 Merknader fra

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Officejet Pro 6830

HP Officejet Pro 6830 HP Officejet Pro 6830 HP Officejet Pro 6830 Brukerhåndbok Informasjon om opphavsrett 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 1, 7/2014 Merknader fra Hewlett-Packard Company Opplysningene

Detaljer

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp HP Deskjet D4200 series Windows-hjelp HP Deskjet D4200-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D5500 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D5500 Printer series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Fullføre oppsettet av HP-skriver Trådløs tilkobling ved bruk av One Button Wireless Setup

Detaljer

OFFICEJET PRO 8000. Brukerhåndbok A809

OFFICEJET PRO 8000. Brukerhåndbok A809 OFFICEJET PRO 8000 Brukerhåndbok A809 Skrivere i HP Officejet Pro 8000- serien (A809) Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett-

Detaljer

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Innhold 1 HP Deskjet 2540 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 2540 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanelfunksjoner... 5 Trådløsinnstillinger... 6 Statuslamper...

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Bli kjent med HP All-in-One Skriverdeler...5 Funksjoner på kontrollpanelet...6 Statuslamper...7 Trådløslampe...8 3 Utskrift Skrive ut

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows-hjelp

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows-hjelp HP Deskjet F4100 All-in-One series Windows-hjelp HP Deskjet F4100 All-in-One series Innhold 1 HP Deskjet F4100 All-in-One series Hjelp...5 2 Oversikt over HP All-in-One Rask innføring i HP All-in-One...7

Detaljer

HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-all-in-one series

HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-all-in-one series HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-all-in-one series Innhold 1 Hjelp til HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-all-in-one series... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 4640 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanel

Detaljer

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning HP Deskjet 5400-serie Brukerveiledning Merknader fra Hewlett- Packard Company Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Med enerett. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET F2290 http://no.yourpdfguides.com/dref/4164644

Din bruksanvisning HP DESKJET F2290 http://no.yourpdfguides.com/dref/4164644 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DESKJET F2290. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP DESKJET F2290 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Innhold 1 HP Deskjet 1010 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 1010 series... 3 Skriverdeler... 4 På-lampe... 5 Auto-Av... 6 3 Utskrift... 7 Skrive ut dokumenter... 8 Skrive

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Bli kjent med HP All-in-One Skriverdeler...5 Funksjoner på kontrollpanelet...6 Statuslamper...6 3 Skrive ut Skrive ut dokumenter...9

Detaljer

HP Deskjet 460. Mobil Skriver. Brukerhåndbok

HP Deskjet 460. Mobil Skriver. Brukerhåndbok HP Deskjet 460 Mobil Skriver Brukerhåndbok HP Mobil skriver i HP Deskjet 460-serien Brukerhåndbok Første utgave: 06/2005 Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon,

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Bli kjent med HP Deskjet 2510 Skriverdeler...5 Funksjoner på kontrollpanelet...6 Statuslamper...6 Innhold 3 Print (Skriv ut) Skrive ut

Detaljer

Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp

Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp Slik skriver du ut Skrive ut på papir og annet materiale Spesielle funksjoner Produktvedlikehold Problemløsing Produktspesifikasjoner Hurtighjelp hp deskjet 995c series

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

HP Officejet Pro K550-serien. Brukerhåndbok

HP Officejet Pro K550-serien. Brukerhåndbok HP Officejet Pro K550-serien Brukerhåndbok HP Officejet Pro K550-serien Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett Packard Development Company, L.P. Utgave 1, 10/2005 Kopiering, bearbeiding

Detaljer

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor:

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: merknader spesialfunksjoner komme i gang tilkoblingsmuligheter utskrift vedlikehold problemløsing spesifikasjoner

Detaljer

HP Photosmart D5400 series. Hjelp for Windows

HP Photosmart D5400 series. Hjelp for Windows HP Photosmart D5400 series Hjelp for Windows HP Photosmart D5400 series Innhold 1 HP Photosmart D5400 series Hjelp...3 2 Oversikt over HP Photosmart Rask innføring i HP Photosmart...5 Kontrollpanelfunksjoner...6

Detaljer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innhold 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP ENVY 4500 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanel og statuslamper... 5 Trådløsinnstillinger...

Detaljer

HP Photosmart C4600 series. Hjelp for Windows

HP Photosmart C4600 series. Hjelp for Windows HP Photosmart C4600 series Hjelp for Windows HP Photosmart C4600 series Innhold 1 HP Photosmart C4600 series Hjelp...3 2 Bli kjent med HP Photosmart Skriverdeler...5 Kontrollpanelfunksjoner...6 4 Utskrift

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 460WBT http://no.yourpdfguides.com/dref/4167835

Din bruksanvisning HP DESKJET 460WBT http://no.yourpdfguides.com/dref/4167835 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DESKJET 460WBT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP DESKJET 460WBT i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Photosmart Premium C309 series. Hjelp for Windows

HP Photosmart Premium C309 series. Hjelp for Windows HP Photosmart Premium C309 series Hjelp for Windows HP Photosmart Premium C309 series Innhold 1 HP Photosmart Premium C309 series Hjelp...3 2 Bli kjent med HP Photosmart Skriverdeler...5 Kontrollpanelfunksjoner...8

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series

HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Bli kjent med HP All-in-One Skriverdeler...5 Kontrollpanelfunksjoner...6 Trådløsinnstillinger...6 Statuslamper...7 Automatisk avslåing...8

Detaljer

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Bli kjent med HP e-all-in-one Skriverdeler...5 Kontrollpanelfunksjoner...6 Trådløsinnstillinger...6 Statuslamper...7 Automatisk avslåing...8

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP ENVY 5530 e-all-in-one series

HP ENVY 5530 e-all-in-one series HP ENVY 5530 e-all-in-one series Innhold 1 Hjelp til HP ENVY 5530 e-all-in-one series... 1 2 Bli kjent med HP ENVY 5530 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanel og statuslamper... 6 Auto-Av... 8 3

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver

HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Photosmart C4700 series. Hjelp for Windows

HP Photosmart C4700 series. Hjelp for Windows HP Photosmart C4700 series Hjelp for Windows HP Photosmart C4700 series Innhold 1 HP Photosmart C4700 series Hjelp...3 2 Fullføre oppsettet av HP Photosmart Legge til HP Photosmart i et nettverk...5 Konfigurere

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innhold 1 Hjelp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Bli kjent med HP Officejet 4630 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanel og statuslamper... 6

Detaljer

HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok

HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3800 Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing og oversetting uten skriftlig

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

HP Officejet Pro K850-serien. Brukerhåndbok

HP Officejet Pro K850-serien. Brukerhåndbok HP Officejet Pro K850-serien Brukerhåndbok HP Officejet Pro K850/K850dn-serien Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett Packard Development Company, L.P. Utgave 1, 5/2005 Kopiering,

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

hp deskjet 9600-serien brukerhåndbok

hp deskjet 9600-serien brukerhåndbok hp deskjet 9600-serien brukerhåndbok Copyright-informasjon 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Reproduksjon, tilpassing eller oversetting uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,

Detaljer

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Brukerhåndbok

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Brukerhåndbok HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one Brukerhåndbok Informasjon om opphavsrett 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

HP Scanjet G3010. Installasjons- og støtteveiledning

HP Scanjet G3010. Installasjons- og støtteveiledning HP Scanjet G3010 Installasjons- og støtteveiledning Opphavsrett og lisens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing og oversetting uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART B209C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167584

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART B209C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167584 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 450 MOBILE http://no.yourpdfguides.com/dref/898777

Din bruksanvisning HP DESKJET 450 MOBILE http://no.yourpdfguides.com/dref/898777 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer