Brukerhåndbok. HP Officejet 100

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. HP Officejet 100"

Transkript

1 Brukerhåndbok HP Officejet 100

2 HP Officejet 100 (L411) bærbar skriver Brukerhåndbok

3 Copyright-informasjon 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversetting av dette materialet er forbudt uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Hewlett-Packard, med unntak av det som er tillatt ifølge lover om opphavsrett. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingen deler i dette materialet skal fortolkes som en ekstra garanti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. 7. Se under Løse et problem hvis produktet ikke fungerer som det skal. 8. Ingen av de innvendige delene skal repareres av brukeren. Service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Opphavsrett Bluetooth er et varemerke som eies av dets eier og brukes av Hewlett- Packard Company på lisens. ENERGY STAR og ENERGY STARmerket er registrerte merker i USA. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows Mobile, Windows 7 og Windows 8 er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Sikkerhetsinformasjon Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler når du bruker dette produktet, slik at du reduserer risikoen for skader som skyldes brann eller elektrisk støt. 1. Sørg for å lese og forstå alle instruksjonene i dokumentasjonen som leveres med skriveren. 2. Ta hensyn til alle advarsler og instruksjoner som er merket på produktet. 3. Trekk ut strømledningen til dette produktet fra stikkontakten før rengjøring. 4. Ikke installer eller bruk dette produktet nær vann, eller når du er våt. 5. Installer produktet trygt på en stødig overflate. 6. Installer produktet på et beskyttet sted der ingen kan tråkke på eller snuble i strømledningen, og ledningen ikke kan skades.

4

5 Innhold 1 Komme i gang Tilgjengelighet...7 Øko...8 Beskrivelse av skriverdelene...9 Frontvisning...9 Sett bakfra og fra siden...10 Utskriftsrekvisitaområde...11 Kontrollpanel...11 Sett fra undersiden...12 Finne skriverens modellnummer...12 Velge utskriftsmateriale...13 Anbefalt papir for utskrift og kopiering...13 Anbefalt papir for fotoutskrift...14 Tips for valg og bruk av utskriftsmedier...15 Legge i utskriftsmateriale...15 Legge i utskriftsmateriale med standardstørrelse...16 Legge i konvolutter...16 Legge i kort og fotopapir...17 Legge i utskriftsmateriale med egendefinert størrelse...18 Sette i og bruke batteriet...18 Batterisikkerhet...18 Forstå batteriet...19 Lade og bruke batteriet...20 Koble til en minneenhet eller et kamera...21 Slik kobler du til en lagringsenhet...21 Slik kobler du til et PictBridge-kompatibelt kamera...21 Overføre fotografier til datamaskinen...22 Skrive ut fra mobiltelefoner...22 Vedlikeholde skriveren...22 Rengjøre skriveren...23 Slå av skriveren Utskriftssnarveier Skrive ut dokumenter...25 Skrive ut dokumenter (Windows)...25 Skrive ut dokumenter (Mac OS X)...26 Skrive ut brosjyrer...26 Skrive ut brosjyrer (Windows)...26 Skrive ut brosjyrer (Mac OS X)...26 Skrive ut på konvolutter...27 Skrive ut på konvolutter (Windows)...27 Skrive ut på konvolutter (Mac OS X)

6 Skrive ut fotografier...28 Skriv ut fotografier på fotopapir (Windows)...28 Skrive ut fotografier på fotopapir (Mac OS X)...28 Skrive ut på spesialpapir og papir med egendefinert størrelse...29 Skrive ut på spesialpapir eller papir med egendefinert størrelse (Mac OS X)...29 Skriv ut dokumenter uten kanter...30 Skrive ut dokumenter uten kanter (Windows)...30 Skrive ut dokumenter uten kanter (Mac OS X)...31 Skrive ut på begge sider (tosidig utskrift)...31 Slik utfører du tosidig utskrift (Windows)...31 Slik utfører du tosidig utskrift (Mac OS X) Arbeide med blekkpatroner Informasjon om blekkpatroner...33 Kontrollere beregnede blekknivåer...34 Håndtere blekkpatronene...35 Skifte ut blekkpatronene...35 Utskrift med én enkelt blekkpatron...38 Oppbevare utskriftsrekvisita...38 Vedlikehold av blekkpatroner...39 Justere blekkpatronene...39 Kalibrere farge...39 Rengjøre blekkpatronene...40 Rengjøre blekkpatronene automatisk Løse et problem HPs kundestøtte...43 Få elektronisk kundestøtte...43 HPs kundestøtte via telefon...44 Før du ringer...44 Telefonstøtteperiode...44 Telefonnumre for kundestøtte...45 Etter telefonstøtteperioden...47 Tips og ressurser for feilsøking...47 Løse utskriftsproblemer...47 Skriveren slås av uventet...48 Alle skriverlamper lyser eller blinker...48 Skriveren svarer ikke (ingenting skrives ut)...48 Skriveren godtar ikke blekkpatronen...49 Skriveren bruker lang tid på utskriften...49 Tom eller delvis tom side skrives ut...50 Noe mangler eller er feil på siden...50 Plasseringen av tekst eller grafikk er feil

7 Innhold Dårlig utskriftskvalitet og uventede utskrifter...52 Generelle tips...52 Uforståelige tegn skrives ut...54 Blekket lager flekker...54 Blekket fyller ikke teksten eller grafikken fullstendig...55 Utskriften har svake eller matte farger...55 Det skrives bare ut svarte og hvite farger...56 Dokumentet skrives ut med feil farger...56 Utskriften viser rennende farger...57 Farger er ikke ordentlig justert...57 Striper eller streker på utskrifter...58 Avansert vedlikehold av blekkpatroner...58 Rengjøre blekkpatronkontaktene...58 Rense området rundt blekkdysene...60 Bytt blekkoppsamlingsmodul...61 Løse papirmatingsproblemer...62 Skriveren støtter ikke utskriftsmaterialet...62 Utskriftsmateriale plukkes ikke opp...62 Utskriftsmateriale kommer ikke ut riktig...62 Sider forskyves...63 Flere sider plukkes opp...63 Problemløsing ved installasjonsproblemer...63 Forslag for installasjon av maskinvare...63 Forslag for installasjon av programvare...64 Problemer med å konfigurere trådløs Bluetooth-kommunikasjon...64 Kontroller Bluetooth-innstillingene...64 Kontrollere signalstyrken for trådløs Bluetooth-kommunikasjon...65 Forstå sidene for skriverinformasjon...65 Skrive ut sider for skriverinformasjon fra kontrollpanelet...65 Skrive ut sidene for skriverinformasjon fra programvaren...66 Fjerne fastkjørt utskriftsmateriale...66 Fjerne fastkjørt papir i skriveren...66 Tips for å unngå fastkjørt papir...67 Referanser til lamper på kontrollpanelet...68 A Teknisk informasjon Garantiopplysninger...75 Erklæring om begrenset garanti fra Hewlett-Packard...76 Garantiinformasjon for blekkpatron

8 Skriverspesifikasjoner...78 Fysiske spesifikasjoner...78 Skriverfunksjoner og -kapasitet...78 Prosessor- og minnespesifikasjoner...78 Systemkrav...78 Minneenhetsspesifikasjoner...79 Informasjon om utskrift fra mobiltelefoner...79 Papirspesifikasjoner...79 Forstå spesifikasjoner for støttede papirtyper...80 Angi minimumsmarger...81 Retningslinjer for tosidig utskrift (dupleksutskrift)...82 Utskriftsoppløsning...82 Driftsmiljø...83 Elektriske krav...83 Akustiske spesifikasjoner...83 Forskrifter...84 Forskriftsmessig modellnummer...84 FCC-erklæring...85 Merknad til brukere i Korea...85 VCCI-kompatibilitetserklæring (klasse B) for brukere i Japan...85 Merknad om strømledning til brukere i Japan...86 Erklæring om støynivå for Tyskland...86 LED-indikatorerklæring...86 Glansgrad på huset for perifere enheter for Tyskland...86 Forskrifter for trådløse produkter...86 Eksponering for radiofrekvent stråling...86 Merknad til brukere i Brasil...87 Merknad til brukere i Kanada...87 Merknad til brukere på Taiwan...87 Informasjon om EU-forskrifter...87 Miljøvernprogram...89 Papirbruk...89 Plastdeler...89 Dataark for materialsikkerhet (MSDS)...89 Gjenvinningsprogram...89 Miljøordning for retur og resirkulering for HP inkjet-rekvisita...89 Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdinger i EU...90 Strømforbruk...90 Kjemiske stoffer...91 Batteriinformasjon...91 RoHS-merknader (bare Kina)...92 Tredjepartslisenser...93 HP Officejet 100 (L411) bærbar skriver...93 B Tilbehør og rekvisita fra HP Bestille utskriftsrekvisita elektronisk...97 Tilbehør...97 Rekvisita...97 Blekkpatroner...97 HP-papir

9 Innhold C Konfigurere skriveren for Bluetooth-kommunikasjon Konfigurere en trådløs Bluetooth-tilkobling...99 Angi Bluetooth-sikkerhet for skriveren Bruke en tilgangsnøkkel til å godkjenne Bluetooth-enheter Angi at skriveren skal være synlig eller usynlig for Bluetooth-enheter Tilbakestille standardinnstillingene fra fabrikken D Verktøy for skriveradministrasjon Verktøykasse (Windows) HP Utility (Mac OS X) Verktøykasse for PDAer (Microsoft Windows Mobile) Avinstallere HP-programvaren og installere den på nytt Stikkordregister

10 6

11 1 Komme i gang Denne brukerhåndboken inneholder detaljer om hvordan du bruker skriveren og løser problemer. Tilgjengelighet Øko Beskrivelse av skriverdelene Finne skriverens modellnummer Velge utskriftsmateriale Legge i utskriftsmateriale Sette i og bruke batteriet Koble til en minneenhet eller et kamera Skrive ut fra mobiltelefoner Vedlikeholde skriveren Slå av skriveren Tilgjengelighet Skriveren har flere funksjoner som gjør den tilgjengelig for personer med funksjonshemninger. Visuelt HP-programvaren som leveres med skriveren, er tilgjengelig for brukere med synshemninger gjennom bruk av alternativene og funksjonene for tilgjengelighet i operativsystemet. Programvaren støtter også hjelpeteknologi, for eksempel skjermlesere, braille-lesere og tale-til-tekst-programmer. For brukere som er fargeblinde, har fargede knapper og kategorier som brukes i HP-programvaren og på skriverens kontrollpanel, enkle tekst- eller ikonetiketter som beskriver den aktuelle handlingen. Bevegelighet For brukere med nedsatt bevegelighet kan funksjonene i HP-programvaren brukes gjennom tastaturkommandoer. HP-programvaren støtter også Microsoft Windows funksjoner for tilgjengelighet, som Trege taster, Veksletaster, Filtertaster og Musetaster. Skriverens deksler, knapper, papirskuffer og papirførere kan betjenes av brukere med redusert styrke og bevegelighet. Brukerstøtte Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengeligheten til denne skriveren og HPs arbeid for å gjøre produkter tilgjengelige, kan du gå til HPs nettsted på accessibility. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet for Mac OS X, kan du besøke Apples nettsted på Komme i gang 7

12 Kapittel 1 Øko Hewlett-Packard er fokusert på å yte kvalitetsprodukter på en miljømessig forsvarlig måte. Dette produktet er utformet for å kunne resirkuleres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Miljøvernprogram. HP forplikter seg til å hjelpe kunder med å redusere miljøskadelig aktivitet. Med disse funksjonene får du hjelp med å vurdere og redusere virkningen av utskriftsvalgene. Hvis du vil ha mer informasjon om HPs miljøinitiativer, kan du besøke hpinfo/globalcitizenship/environment/. Strømstyring Hvis du vil spare strøm og forlenge tiden du kan bruke skriveren, kan du prøve følgende funksjoner som er innebygd i skriveren: Hvilemodus I hvilemodus er strømforbruket redusert. Etter at skriveren er konfigurert for første gang, vil den gå inn i hvilemodus etter 10 minutters inaktivitet. Tidsperioden før hvilemodus kan endres. Auto-Av Automatisk avslåing er aktivert som standard når du slår på skriveren. Når automatisk avslåing er aktivert, vil skriveren automatisk slå seg av etter 15 minutter uten aktivitet for å bidra til redusert strømforbruk. Funksjonen er slått på uavhengig av om skriveren kjører på batteristrøm eller er koblet til et strømuttak. Du kan endre innstillingen fra kontrollpanelet. Når du endrer innstillingen, vil skriveren beholde den innstillingen du velger. Automatisk avslåing slår skriveren helt av, slik at du må bruke på/av-knappen for å slå den på igjen. Slik endrer du innstillingen for automatisk avslåing fra skriverens kontrollpanel Hvis du vil slå av funksjonen, holder du nede (Bluetooth) og (Avbryt)- knappen samtidig i minst 5 sekunder. Deretter slipper du knappene. Gjenta for å slå på funksjonen. Merk Hvis du vil finne ut hva som er gjeldende fastsatte tid, holder du nede (Avbryt)-knappen i minst 3 sekunder når skriveren er i Klarmodus. Det skrives ut en side der tiden angis. Og selv om automatisk avslåing er slått av, vil skriveren gå inn i hvilemodus etter 10 minutter uten aktivitet. Slik endrer du innstillingen for automatisk avslåing fra skriverprogramvaren Windows: Åpne Verktøykasse. (Hvis du vil vite mer, kan du se under Verktøykasse (Windows).) Under kategorien Tjenester klikker du Strøminnstillinger og velger den foretrukne tidsperioden. Mac OS X: Åpne HP Utility. (Hvis du vil vite mer, kan du se under HP Utility (Mac OS X).) Under Skriverinnstillinger klikker du Strømstyring og velger den foretrukne tidsperioden. 8 Komme i gang

13 I tillegg kan du prøve følgende: Deaktiver Bluetooth når den ikke er i bruk. Slå av Bluetooth ved å trykke på (Bluetooth) på skriverens kontrollpanel. Batteriets levetid og kapasitet blir best hvis batteriet lades, brukes og oppbevares på steder som holder den anbefalte temperaturen. Se Sette i og bruke batteriet hvis du vil vite mer om bruken av batteriet. Spare utskriftsrekvisita Prøv følgende for å spare utskriftsrekvisita som blekk og papir: Endre utskriftsmodus til en kladdeinnstilling. Kladdeinnstillingen bruker mindre blekk. Ikke rengjør blekkpatronene hvis det ikke er nødvendig. Det er sløsing med blekk og blekkpatronene får kortere levetid. Reduser papirbruken ved å skrive ut på begge sider av papiret. Du finner mer informasjon i Skrive ut på begge sider (tosidig utskrift). Beskrivelse av skriverdelene Frontvisning Frontvisning Sett bakfra og fra siden Utskriftsrekvisitaområde Kontrollpanel Sett fra undersiden Beskrivelse av skriverdelene 9

14 Kapittel 1 1 Breddeskinne for utskriftsmateriale Justeres for å håndtere forskjellige størrelser på utskriftsmateriale. 2 Innskuff Inneholder utskriftsmaterialet. Fjern utskriftsmaterialet og lukk denne skuffen når skriveren ikke er i bruk. Merk Hvis du legger i utskriftsmateriale i større format, drar du i skuffen for å forlenge den. 3 Skinne for smalt utskriftsmateriale Når du flytter breddeskinnen for utskriftsmateriale mot høyre og mot smalt utskriftsmateriale eller små typer utskriftsmateriale, skyves denne skinnen automatisk litt mot venstre. 4 Frontdeksel Gir tilgang til blekkpatronene og fjerning av fastkjørt papir. Dekselet må være lukket før utskriften kan begynne. 5 Utmatingsåpning Stedet der utskriftsmaterialet kommer ut av skriveren. 6 Utskriftsdeksel Dekker åpningen for papirutmating når skriveren ikke er i bruk. Åpnes automatisk når skriveren slås på. Sett bakfra og fra siden 1 PictBridge-/USB-vertsport Tilkobling for en PictBridge-enhet, for eksempel et digitalkamera eller en USB Flash-stasjon. 2 Batterikontaktdeksel Dekker batterikontaktene når det ekstra batteriet ikke er installert. 3 USB-port Koble til en USB-kabel her. 4 Batteriåpning Sett i ekstrabatteriet her. 5 Nettkontakt Koble til strømkabelen her. 10 Komme i gang

15 Utskriftsrekvisitaområde Frontdeksel Gir tilgang til blekkpatronene og fjerning av fastkjørt papir. Dekselet må være lukket før utskriften kan begynne. 2 Blekkpatronspaker Løft disse spakene for å gjøre det lettere å ta ut og sette i blekkpatroner. 3 Blekkpatronholder Her oppbevares blekkpatronene. Kontrollpanel 1 Batteristatuslampe Viser batteristatusen: Rødt Batteriet er mindre enn 10 % ladet Gult Batteriet er % ladet Grønt Batteriet er % ladet Lyser ikke hvis ikke ekstrabatteriet er satt inn, eller hvis det ikke oppdages. 2 Ladelampe Lyser gult når batteriet lades. Lyser rødt ved feil på batteriet. Beskrivelse av skriverdelene 11

16 Kapittel 1 (forts.) 3 Lampe for venstre blekkpatron Blinker når den venstre blekkpatronen mangler eller ikke fungerer som den skal. Lyser konstant når det nesten er tomt for blekk. 4 Lampe for høyre blekkpatron Blinker når den høyre blekkpatronen mangler eller ikke fungerer som den skal. Lyser konstant når det nesten er tomt for blekk. 5 Bluetooth-knapp og -lampe Slår Bluetooth-enheten på eller av. Lyser blått når Bluetooth er slått på. 6 (Avbryt-knapp) Avbryter gjeldende utskriftsjobb. Tiden det tar å avbryte avhenger av størrelsen på utskriftsjobben. Trykk bare én gang på denne knappen for å avbryte en jobb i utskriftskøen. 7 Fortsett-knapp og -lampe Fortsetter en utskriftsjobb som venter eller er avbrutt (for eksempel når du legger papir i skriveren). Lyser gult når en utskriftsjobb venter, og blinker og slås på for å vise status eller anmodning om tilsyn. 8 Av/på-knapp og -lampe Slår skriveren av eller på. Lyser hvitt når skriveren er på, og blinker under utskrift, oppstart, når skriveren slås av, eller ved andre aktiviteter. Lampen blinker også når skriveren er i hvilemodus. Sett fra undersiden 1 Deksel for utskiftbar blekkoppsamlingsbeholder Gir tilgang til blekkoppsamlingsmodulen. (Se under Bytt blekkoppsamlingsmodul.) 2 Kortholder Holder for navnekort eller visittkort. Finne skriverens modellnummer I tillegg til modellnavnet som vises foran på skriveren, har denne skriveren et bestemt modellnummer. Du kan bruke dette nummeret i forbindelse med kundestøtte, og til å finne ut hvilke rekvisita eller hvilket tilbehør som er tilgjengelig for skriveren. Modellnummeret er trykt på en etikett inne i skriveren, i nærheten av området med blekkpatronene. 12 Komme i gang

17 Velge utskriftsmateriale Skriveren er konstruert for å fungere godt med de fleste typer kontorpapir. Det er best å teste forskjellige papirtyper før du kjøper større mengder. Bruk papir fra HP for å få optimal utskriftskvalitet. Besøk HPs nettsted på for å finne mer informasjon om papir fra HP. HP anbefaler vanlig papir med ColorLok-logoen for daglig utskrift og kopiering av dokumenter. Alt papir med ColorLok-logoen er uavhengig testet for å tilfredsstille de høye standardene for pålitelighet og utskriftskvalitet, for å produsere dokumenter med skarpe, livfulle farger og kraftigere svart, og for å tørke raskere enn ordinært papir. Se etter papir med ColorLok-logoen med forskjellig vekt og størrelse fra større papirprodusenter. Denne delen inneholder følgende emner: Anbefalt papir for utskrift og kopiering Anbefalt papir for fotoutskrift Tips for valg og bruk av utskriftsmedier Anbefalt papir for utskrift og kopiering Hvis du ønsker en best mulig utskriftskvalitet, anbefaler vi at du bruker HP-papir som er spesielt utformet for den typen prosjekt du skriver ut. Det er ikke sikkert at alle disse papirtypene er tilgjengelige, avhengig av landet/ regionen du befinner deg i. HP Brochure Paper HP Superior Inkjet Paper HP Bright White Inkjet Paper HP Printing Paper HP Office Paper HP Office Recycled Paper Dette papiret er glanset eller matt på begge sider slik at det kan brukes på begge sider. Det er det perfekte valget for fotorealistiske reproduksjoner og forretningsgrafikk til rapportomslag, spesielle presentasjoner, brosjyrer, utsendelser og kalendere. HP Bright White Inkjet Paper gir farger med høy kontrast og skarp tekst. Det er ugjennomsiktig nok til at tosidige fargeutskrifter ikke skinner gjennom, noe som gjør det ideelt til nyhetsbrev, rapporter og flygeblader. Det har ColorLok-teknologi, som gir mindre smitte, kraftigere svart og livfulle farger. HP Printing Paper er et flerfunksjonspapir av høy kvalitet. Det lager dokumenter som ser ut og føles som om de har mer substans enn dokumenter som er skrevet ut på standard flerfunksjons- eller kopipapir. Det har ColorLok-teknologi som gir færre flekker, mørkere svart og levende farger. Det er syrefritt for at dokumentene skal vare lenger. HP Office Paper er et flerfunksjonspapir av høy kvalitet. Det er egnet for kopier, kladder, notater og andre daglige dokumenter. Det har ColorLok-teknologi som gir færre flekker, mørkere svart og levende farger. Det er syrefritt for at dokumentene skal vare lenger. HP Office Recycled Paper er et flerfunksjonspapir av høy kvalitet som er laget med 30 % resirkulerte fibre. Det har ColorLok-teknologi som gir færre flekker, mørkere svart og levende farger. Det er syrefritt for at dokumentene skal vare lenger. Velge utskriftsmateriale 13

18 Kapittel 1 (forts.) HP Premium Presentation Paper HP Professional Paper HP Advanced Photo Paper HP Everyday Photo Paper HP Iron-On Transfers Disse papirtypene er tykke og matte på begge sider, og er perfekt til presentasjoner, tilbud, rapporter og nyhetsbrev. De er tykt papir med imponerende egenskaper. Dette tykke fotopapiret har kort tørketid som gir enkel håndtering uten at blekket smøres utover. Det er bestandig mot vann, flekker, fingeravtrykk og fuktighet. Bildene dine ser ut og føles som butikkfremstilte fotografier. Det er tilgjengelig i mange størrelser, inkludert A4, 8,5 x 11 tommer, 10 x 15 cm (4 x 6 tommer), 13 x 18 cm (5 x 7 tommer) og med glanset eller mykt glanset finish (satin matte). Det er syrefritt for at dokumentene skal vare lenger. Skriv ut fargerike øyeblikksfotografier til lave kostnader, ved å bruke papir utformet for enkel fotoutskrift. Dette rimelige fotopapiret tørker raskt for enkel håndtering. Få skarpe, klare bilder når du bruker dette papiret med alle typer blekkskrivere. Tilgjengelig som halvglanset i størrelsene 8,5 x 11 tommer, A4, 4 x 6 tommer og 10 x 15 cm. Det er syrefritt for å gi mer holdbare dokumenter. HP Iron-On Transfers (for fargede tekstiler eller for lyse og hvite tekstiler) er den ideelle løsningen når du vil lage egne t-skjortemotiver fra digitale fotografier. Hvis du skal bestille papir og annen rekvisita fra HP, går du til supplies. Hvis du blir bedt om det, velger du land/region og følger instruksjonene på skjermen for å velge skriveren. Klikk deretter på en av handlekoblingene på siden. Merk Noen deler av HP-nettstedet er i dag bare tilgjengelig på engelsk. Anbefalt papir for fotoutskrift Hvis du ønsker en best mulig utskriftskvalitet, anbefaler vi at du bruker HP-papir som er spesielt utformet for den typen prosjekt du skriver ut. Det er ikke sikkert at alle disse papirtypene er tilgjengelige, avhengig av landet/ regionen du befinner deg i. HP Advanced Photo Paper Dette tykke fotopapiret har kort tørketid som gir enkel håndtering uten at blekket smøres utover. Det er bestandig mot vann, flekker, fingeravtrykk og fuktighet. Bildene dine ser ut og føles som butikkfremstilte fotografier. Det er tilgjengelig i mange størrelser, inkludert A4, 8,5 x 11 tommer, 10 x 15 cm (4 x 6 tommer), 13 x 18 cm (5 x 7 tommer) og med glanset eller mykt glanset finish (satin matte). Det er syrefritt for at dokumentene skal vare lenger. HP Everyday Photo Paper Skriv ut fargerike øyeblikksfotografier til lave kostnader, ved å bruke papir utformet for enkel fotoutskrift. Dette rimelige fotopapiret tørker raskt for enkel håndtering. Få skarpe, klare bilder når du bruker dette papiret med alle typer blekkskrivere. Tilgjengelig som halvglanset i størrelsene 8,5 x 11 tommer, A4, 4 x 6 tommer og 10 x 15 cm. Det er syrefritt for å gi mer holdbare dokumenter. HP økonomifotopakker HP foto-økonomipakker inneholder originale HP-blekkpatroner og HP Advancedfotopapir slik at du sparer tid og kan komme raskt i gang med å skrive ut rimelige og 14 Komme i gang

19 profesjonelle fotografier med HP-skriveren. Originalt HP-blekk og HP Advancedfotopapir er konstruert for å fungere sammen, slik at du kan skrive ut skarpe og levende bilder i lang tid. Utmerket for utskrift av alle feriebildene eller flere utskrifter for deling. Hvis du skal bestille papir og annen rekvisita fra HP, går du til supplies. Hvis du blir bedt om det, velger du land/region og følger instruksjonene på skjermen for å velge skriveren. Klikk deretter på en av handlekoblingene på siden. Merk Noen deler av HP-nettstedet er i dag bare tilgjengelig på engelsk. Tips for valg og bruk av utskriftsmedier For å få best mulig resultat må du følge disse retningslinjene: Bruk alltid papir som er i samsvar med spesifikasjonene for skriveren. Du finner mer informasjon i Papirspesifikasjoner. Legg bare i én type utskriftsmateriale om gangen i skuffen. Når du legger utskriftsmateriale i skuffen, må du kontrollere at det legges i på riktig måte. Du finner mer informasjon i Legge i utskriftsmateriale. Ikke legg for mye i skuffen. Du finner mer informasjon i Papirspesifikasjoner. For å motvirke papirstopp, dårlig utskriftskvalitet og andre utskriftsproblemer må du unngå å bruke følgende typer utskriftsmateriale i skuffen: Blanketter med gjenparter Utskriftsmateriale som er skadet, bøyd eller skrukket Utskriftsmateriale med utskjæringer eller perforering Utskriftsmateriale som er sterkt strukturert eller preget, eller som ikke håndterer blekk spesielt godt Utskriftsmateriale som er for lett, eller som lett strekker seg Utskriftsmateriale med stifter eller binders Legge i utskriftsmateriale Denne delen inneholder instruksjoner for å legge utskriftsmateriale inn i skriveren. Forsiktig Bruk bare egendefinerte papirstørrelser som støttes av skriveren. Hvis du vil vite mer, kan du se under Papirspesifikasjoner. Denne delen inneholder følgende emner: Legge i utskriftsmateriale med standardstørrelse Legge i konvolutter Legge i kort og fotopapir Legge i utskriftsmateriale med egendefinert størrelse Legge i utskriftsmateriale 15

20 Kapittel 1 Legge i utskriftsmateriale med standardstørrelse Slik legger du i papir Bruk disse instruksjonene når du skal legge i standard utskriftsmateriale. 1. Løft opp innskuffen. 2. Skyv papirbreddeskinnen så langt ut som mulig. Merk Hvis du legger i større medier, drar du i innskuffen for å forlenge den. 3. Legg i vanlig papir med utskriftssiden opp og med kanten tett inntil papirskinnen. Merk Du må ikke legge i papir mens skriveren skriver ut. 4. Juster papirbreddeskinnen slik at den ligger tett inntil papirkantene. Legge i konvolutter Slik legger du i konvolutter Bruk disse instruksjonene når du skal legge i konvolutter 1. Løft opp innskuffen. 2. Skyv papirbreddeskinnen så langt ut som mulig. Merk Hvis du skal legge i større konvolutter, drar du i innskuffen for å forlenge den. 16 Komme i gang

21 3. Legg i konvolutter i samsvar med den grafiske fremstillingen i skuffen. Merk Du må ikke legge i konvolutter mens det pågår en utskrift. 4. Juster breddeskinnen slik at den ligger tett inntil kantene av konvolutten. Legge i kort og fotopapir Slik legger du i kort og fotopapir Bruk disse instruksjonene når du skal legge i fotopapir. 1. Løft opp innskuffen. 2. Skyv papirbreddeskinnen så langt ut som mulig. Merk Hvis du legger i større medier, drar du i innskuffen for å forlenge den. 3. Legg i utskriftmaterialet med utskriftssiden opp og med kanten tett inntil papirskinnen. Hvis fotopapiret har en avrivningskant langs én side, må du passe på at denne kanten vender opp. Merk Du må ikke legge i papir mens skriveren skriver ut. 4. Juster papirbreddeskinnen slik at den ligger tett inntil papirkantene. Legge i utskriftsmateriale 17

22 Kapittel 1 Legge i utskriftsmateriale med egendefinert størrelse Slik legger du i kort og fotopapir Bruk disse instruksjonene når du skal legge i utskriftsmateriale med egendefinert størrelse. Forsiktig Bruk bare egendefinerte papirstørrelser som støttes av skriveren. Du finner mer informasjon i Papirspesifikasjoner. 1. Løft opp innskuffen. 2. Skyv papirbreddeskinnen så langt ut som mulig. Merk Hvis du legger i større medier, drar du i innskuffen for å forlenge den. 3. Legg i utskriftmaterialet med utskriftssiden opp og med kanten tett inntil papirskinnen. Merk Du må ikke legge i papir mens skriveren skriver ut. 4. Juster papirbreddeskinnen slik at den ligger tett inntil papirkantene. Sette i og bruke batteriet Det oppladbare litiumbatteriet leveres sammen med HP Officejet 100 bærbar skriver i enkelte land/regioner, og andre steder kan det kjøpes som tilbehør. Hvis du vil vite mer, kan du se under Tilbehør og rekvisita fra HP. Denne delen inneholder følgende emner: Batterisikkerhet Forstå batteriet Lade og bruke batteriet Batterisikkerhet Bruk bare det batteriet som er spesialkonstruert for skriveren. For mer informasjon, se Tilbehør og rekvisita fra HP og Skriverspesifikasjoner. Ta kontakt med den lokale miljøstasjonen når batteriene skal kasseres for å få opplysninger om lokale restriksjoner vedrørende avfallshåndtering og gjenvinning av batterier. Selv om det oppladbare litiumbatteriet ikke inneholder kvikksølv, kan det være påkrevd å gjenvinne eller kassere batteriet på forskriftsmessig måte når det er utbrukt. Hvis du vil vite mer, kan du se under Gjenvinningsprogram. Batteriet kan eksplodere hvis det skiftes på feil måte eller brennes. Du må ikke kortslutte batteriet. Ta kontakt med den lokale forhandleren eller HPs salgskontor for å kjøpe et nytt batteri. Hvis du vil vite mer, kan du se under Tilbehør og rekvisita fra HP. Unngå brannfare, forbrenninger eller skade på batteriet ved å hindre at metallobjekter kommer i berøring med batterikontaktene. Batteriet skal ikke demonteres. Ingen innvendige deler kan repareres. 18 Komme i gang

23 Vær meget forsiktig ved håndtering av et skadet batteri eller et batteri som lekker. Vask områder som kommer i kontakt med elektrolytten, med såpe og vann. Får du den i øynene, skal de skylles med vann i 15 minutter og ta kontakt med lege. Batteriet skal ikke lades, oppbevares eller brukes på steder der temperaturen overstiger grensene som er angitt i Driftsmiljø. Forstå batteriet Viktige merknader Vær oppmerksom på følgende ved lading eller bruk av batteriet: Lad batteriet i fire timer før førstegangs bruk. Senere tar det rundt tre timer å lade batteriet ferdig. Ladelampen lyser gult når batteriet lades. Lyser den rødt, kan det være en feil med batteriet som da må skiftes. Batteristatuslampen lyser grønt når batteriet er % ladet, gult når det er % ladet, rødt når det er mindre enn 10 % ladet og blinker rødt når det er mindre enn 2 % ladet. Lad batteriet når batteristatuslampen lyser gult. Hvis den lyser rødt, skal batteriet lades så fort som mulig. Batteristatusen vises også i Verktøykassen (Windows) og HP Utility (Mac OS X). Hvis du har en enhet med Microsoft Windows Mobile, kan du bruke Verktøykassen for PDAer. Du finner mer informasjon i Verktøy for skriveradministrasjon. Hvis batterinivået er lavt, må du enten koble til nettadapteren eller skifte ut batteriet med ett som er ladet. Når et batteri er helt oppladet, er det nok lading til å skrive ut ca. 500 sider, avhengig av hvor komplekse utskriftsjobbene er. Som standard slår skriveren seg av hvis den kjøres på batteristrøm og har vært inaktiv i 15 minutter, for å spare batteri. Du kan konfigurere denne funksjonen i Verktøykassen (Windows), HP Utility (Mac OS X) eller Verktøykassen for PDAer (Windows Mobile). Du finner mer informasjon i Verktøy for skriveradministrasjon. Lad batteriet helt opp før langvarig lagring. Batteriet skal ikke lagres i utladet tilstand (flatt) i over 6 måneder. Batteriets levetid og kapasitet blir best hvis batteriet lades, oppbevares og brukes på steder som oppfyller retningslinjene i Driftsmiljø. 1 Batteri Leverer strøm til skriveren. 2 Batteriutløser Skyves for å løse ut batteriet. Sette i og bruke batteriet 19

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Innhold 1 Bli kjent med HP-skriver Skriverdeler...3 Funksjoner på kontrollpanelet...4 2 Utskrift skrive ut dokumenter...5

Detaljer

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D5500 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D5500 Printer series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Fullføre oppsettet av HP-skriver Trådløs tilkobling ved bruk av One Button Wireless Setup

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Innhold 1 Hjelp til HP Photosmart 7510 Series...3 2 Bli kjent med HP Photosmart Skriverdeler...5 Kontrollpanelfunksjoner...6 Tips for å bli kjent med skriveren...7 3 Hvordan?...9

Detaljer

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok HP LaserJet Professional P1560- og P1600-skriver-serien Copyright

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN. Brukerhåndbok

LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN. Brukerhåndbok LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN Brukerhåndbok HP LaserJet Pro CP1020-fargeskriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon,

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok. Norsk

HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok. Norsk HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok Norsk Copyright og varemerker Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien Brukerhåndbok

Skriver i HP LaserJet P2030-serien Brukerhåndbok Skriver i HP LaserJet P2030-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series Brukerhåndbok Norsk Skriver HP 2000C Professional Series Color Printer HPs garanti og ansvarsbetingelser Norsk HP-produkt Garantitid Programvare 90 dager Blekkpatroner 90 dager Skrivehoder 1 år Skriver

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR. Brukerhåndbok

LASERJET PRO 200 COLOR. Brukerhåndbok LASERJET PRO 200 COLOR Brukerhåndbok M251n M251nw HP LaserJet Pro 200 farge-m251 Seriesskriver Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon,

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Her finner du informasjon

Her finner du informasjon Her finner du informasjon Installeringshåndbok Gir informasjon om hvordan du setter sammen skriveren og installerer skriverprogramvaren. Referansehåndbok (denne håndboken) Gir detaljert informasjon om

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP LASERJET ENTERPRISE 500 MFP Brukerhåndbok 2 M525 HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok ML-1710 SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok Denne håndboken vedlegges bare av informasjonshensyn. All informasjon som er inkludert i håndboken, kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

Veiledning for Windows

Veiledning for Windows HP DeskJet-skriver Veiledning for Windows 640C Series Varemerker Microsoft, Windows, Windows NT og MS Windows er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Skjermbilder er gjengitt med tillatelse

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer