Ytelse og optimalisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytelse og optimalisering"

Transkript

1 Ytelse og optimalisering Frode Eika Sandnes Premature optimization is the root of all evil Donald Knuth 1

2 Begrep og tolkning I databehandling betyr optimalisering og forbedre et system slik at det går raskere eller bruker mindre minne. I matematikk, økonomi etc betyr optimalisering å finne laveste eller største verdi av en funksjon. For eksempel, optimalisere en kostnadavkastningsfunksjon. Læringsmål Få en forståelse for begrepet ytelse og hvilke faktorer som påvirker ytelse Få en forståelse for forholdet mellom tidsresurs og plassresurs Få innsikt i noen av teknikkene som brukes for å forbedre ytelse Lære om verktøy som brukes for å forbedre ytelse Lære at enkelte problemer ikke kan løses. 2

3 Ytelse Hvor mange multiplikasjoner og addisjoner skal til for å regne ut følgende utrykk? (en datamaskin kan egentlig bare multiplisere og addere) Ax 5 +Bx 4 +Cx 3 +Dx 2 +Ex+D Teknikk 1 (rett frem) 5 addisjoner =15 multiplikasjoner Kan vi gjøre dette med mindre innsats? Axxxxx+Bxxxx+Cxxx+Dxx+Ex+D 3

4 Teknikk 2 (Horner s metode) 5 addisjoner 5 multiplikasjoner Kan vi gjøre dette med mindre innsats? ((((Ax+B)x+C)x+D)x+E)x+D Omformulering Ofte kan vi omformulere et problem Omformuleringer kan føre til at problemet kan løses med mindre innsats Hvis en problem kan løses med mindre innsats, så får vi tid til å løse flere problemer innenfor samme tid. Vi har dermed forbedret ytelsen 4

5 Problem En organisasjon vurderer hvordan de skal restrukturere sorteringen av den interne posten til de forskjellige avdelingene og kutte kostnadene. De får en stor mengde post. Hva er den mest effektive løsningen? Man kjøper en postkasse for hver avdeling og henger de opp utenfor bygget med egen adresse. Det er nå postverket sin oppgave å sortere posten. Løsning 5

6 En liten oppgave Vi har et program som ser slik ut int a = verdi fra bruker int b = verdi fra bruker int temp = a; a = b; b = temp;? Vi skal lage dette programmet på en datamaskin som kun har plass til to variabler, nemlig a og b, og ikke temp. Hvordan gjør vi dette? Løsning int a = verdi fra bruker int b = verdi fra bruker b = a - b; a = a - b; b = a + b; Vi bruker differansen som en slags temp variabel 6

7 Utregning av heltallspotenser Vi så tidligere hvordan vi lett kunne regne ut heltallspotenser i polynomer med Horner s metode Hva gjør vi med enkle heltallpotenser med høy verdi. Hvordan regne ut for eksempel: 3 53 Løsning 1 Vi multipliserer tallet 53 ganger (53 multiplikasjoner) 3x3x3x..x3 Dette er lite effektivt 7

8 hvis vi analyserer 3 53 kan omskrives som 3 53 = = 3 1 x3 4 x3 16 x3 32 Vi lager en tabell Factor potens Delprodukt x 3 1 = x 3 2 = x 3 4 = x 3 8 = x 3 16 = Totalprodukt Et veldig stort tall 8

9 Innsats 5 multiplikasjoner 4 addisjoner 5 shift operasjoner 6 sammenlikninger Multiplikasjon tar mer tid enn addisjon som tar mer tid enn shift og sammenlikninger. Balansen mellom tid og plass Ofte er det en balansegang mellom tid og plass. Enten så kan vi løse et problem med mye innsats, hvor vi trenger liten lagringsplass Eller så kan vi løse et problem hurtig med lite innsats på bekostning av mer lagringsplass. 9

10 Praktisk eksempel Uregning av matematiske funksjoner som sin, cos Kan gjøres matematisk etter modell, eg. En Taylor rekke etc. Det kreves ofte en god del innsats Kan bruke en tabell med ferdige verdier Liknende matematisk tabell på skolen Eksempel Finne median (den midterste verdien) i en rekke med usorterte heltall. Plassoptimalisering Vi sorterer tallene (tar lang tid) Vi velger det midterste tallet (dette er median) Trenger ikke plass, trenger å kikke på verdiene opptil N*N ganger Ytelsesoptimalisering Vi lager et histogram over tallene (ved å telle) Vi kan lett telle oss frem til midtpunktet i histogrammet Vi trenger lagringsplass til histogrammet (opptil N elementer) Vi trenger kun å skanne igjennom tallene en gang (N). 10

11 Finne median med histogram Dette er det midterste elementet Dette er median Uløselige problemer Det finnes problemer som ikke kan løses (eksakt) av datamaskiner fordi det rett og slett tar for lang tid eller krever for mye minne. Disse problemene kaller vi uløselige problemer Eksempler er laging av timeplaner, sette opp arbeidsplaner for bussjåfører eller kabinpersonale i flyselskaper Slike problemer løser man ved å finne tilnærminger til løsningen 11

12 Eksempel: den reisende selger Tenk deg at du er salgsmann og du skal reise til alle byene hvor du har butikk, for eksempel Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Vardø. Du ønsker å reise på en slik måte at du besøker hver by kun en gang Samtidig ønsker du å reise korteste vei (spare drivstoff eller kostnad). 12

13 Hvorfor? Si at du har N byer. Hvilken by skal du velge først? Du kan velge mellom N byer. Hvilken by skal du velge neste gang? Du kan velge mellom N-1 byer (det er de byene du har igjen). Hvilden by skal du velge deretter? Du kan velge mellom N-2 byer (det er de byene du har igjen) Slik forsetter det til vi har en by igjen For å finne korteste vei må vi prøve alle mulighetene. Da må vi prøve N(N-1)(N-2)(N-3) (N-(N-1)) = N! muligheter Hvis du har mange byer, dvs en stor N, så blir dette veldig mange muligheter. Prøv for eksempel å finne hvor mange muligheter det er for 10 byer, 15 byer, 100 byer? Hvordan Det finnes mange måter å finne gode løsninger på den reisende selgers problem Ingen av disse garanterer den beste løsningen. En måte er å velge byene helt tilfeldig (random), og deretter kikke på resultatet. Hvis du for eksempel repeterer dette, si 1000 ganger vil du sannsynligvis finne en ganske god løsning (samme prinsipp som å kjøpe mange lodd i lotto for å øke vinnersjansene). Du velger da den ruten som gir kortest vei. 13

14 Hvordan optimalisere i praksis Hvordan kan vi måle ytelse i Java long start = System.currentTimeMillis();.. gjøre det som skal måles her long tid = System.currentTimeMillis() - start; 14

15 En annen vanlig teknikk Import java.util.date;.. Date start = new Date(); gjøre det som skal måles her Date slutt = new Date); Long antallmillisekunder = slutt.gettime() start.gettime(); Verktøy for å forbedre ytelsen Profiler Lar utvikleren se hva datamaskinen bruker tiden på Man kompilerer programmet med ekstra bokføringskode (et valg i kompilatoren) Man kjører programmet og bokføringskoden aktiveres Man får statistikk om Hvor mange ganger hver modul ble brukt, metode ble kalt, og hvor ofte hver kodelinje ble eksekvert. Hvor mange prosent av tiden som ble brukt av de respektive deler av koden. Dette kalles en eksekveringsprofil. 15

16 Hva gjør man med en profil Profilen viser oss hvor flaskehalsen er i programmet Hvis vi ønsker å forbedre ytelsen så gjør vi dette ved å starte der hvor skoen trykker. Dvs. vi kan lett se hvor i koden vi bør gjøre inngrep. Java profil Du kan kjøre profileren med prof flagget java prof klassenavnet Eller for applets java -prof sun.applet.appletviewer myapplet.html Det genereres en fil med navn java.prof som inneholder profilen 16

17 Profilering i praksis Gjør målinger både før og etter en endring for å dokumentere at endringen faktisk førte til en forbedring i ytelse (iallfall under testoppsettet) Prøv å utfør hver måling under de samme forutsetningene og forholdene Unngå målinger der brukere leverer input til systemet, da dette kan føre til store variasjoner i målingene Prinsipper for optimalisering regelen 90% av tiden brukes vanligvis i 10% av koden. Vi bør bruke 90 % av optimaliseringsinnsatsen på å forbedre disse 10% ene av koden 17

18 Unngå optimalisering Man bør unngå optimalisering av koden Kan resultere i nye feil i koden Gjør koden vanskeligere å forstå Gjør vedlikehold av koden vanskelig Fjør koden mindre generell og portabel Er kostbart og tidkrevende Noe som er optimalisert på en plattform kjører kanskje enda saktere på en annen plattform. Mye tid investert i optimalisering gir ikke nødvendigvis avkasting i ytelsesforbedringer Man bør utsette optimalisering av koden Man bør bruke automatiske optimaliseringsverktøy (optimaliseringsflagg) Bruk bedre og kjente algoritmer Det kan være billigere å kjøpe bedre maskinvare Det er ofte et motsetningsforhold mellom vedlikeholdbar, generisk kode og optimalisert effektiv kode Teknikker for optimalisering 18

19 Styrkereduksjon Erstatte en operasjon med en annen ekvivalent operasjon som er mindre tidkrevende For eksempel erstatte multiplikasjon av tall med base 2 (2, 4, 8, 16 etc) med venstre shift operasjoner, og divisjon av tall med base2 med høyre shift operasjoner. x >> 2 er det samme som x / 4 x << 1 er det samme som x * 2 Begge gir samme resultat Shift operasjoner tar mye mindre tid enn multiplikasjoner og divisjoner. Eliminering av vanlige subutrykk Eliminere utrykk som går igjen hvor samme ting regnes ut gang på gang. double x = d * (lim / max) * sx; double y = d * (lim / max) * sy; Bør erstattes med double dybde = d * (lim / max); double x = dybde * sx; double y = dybde * sy; 19

20 Flytting av kode Kode som eksekveres flere ganger selv om verdiene ikke endres seg bør flyttes slik at koden kun eksekverer når det har skjedd en endring. for (int i = 0; i < x.length; i++) x[i] *= Math.PI * Math.cos(y); Bør endres til double picosy = Math.PI * Math.cos(y); for (int i = 0; i < x.length; i++) x[i] *= picosy; Rulle ut løkker Ved og ekspandere løkker så unngår vi å eksekvere kode som styrer selve løkka. Hvis vi i forrige eksempel vet at lengden på tabellen alltid er et partall (delelig med to), så kan vi halvere antall løkkeiterasjoner double picosy = Math.PI * Math.cos(y); for (int i = 0; i < x.length; i += 2) x[i] *= picosy; x[i+1] *= picosy; 20

21 Sammenlikninger Å sammenlikne to vilkårlige tall er vanligvis mer tidkrevende enn å sammenlikne et tall med null (fordi begge tall må lagres i minnet). for (i = 0; i < N; i++) // gjør et eller annet Vi endrer sammenlikningen: for (i = N; --i >= 0; ) // gjør et eller annet Ikke sammenlikn Vi kan også fjerne sammenlikningen try for (i = 0; ; i++) array[i] = i; catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) Ulempene er Avvik er kostbare Fungerer kun hvis N er veldig stor Ytelsen vil variere mye fra en plattform til en annen 21

22 Variabler Lokale variabler er hurtigere enn globale variabler I java er int den hurtigste datatypen Mindre datatyper som for eksempel, boolean, short, char og boolean er representert som en integer Hvis vi skal eksplisitt arbeide med kortere datatyper så kreves det ekstra instruksjoner for konvertering Kortere datatyper er derfor tregere enn int Ikke kopier mer enn nødvendig Kopiering av data tar lang tid, spesielt lange variabler etc. Java hjelper oss ved all alle ikke atomiske datatyper videreformidles med referanser. Dette er ikke tilfelle i alle språk som for eksempel C/C++/Pascal hvor en lett kan kaste bort tid på unødvendig kopiering (spesielt parametere til metoder osv). 22

23 Arrayer og static Hvor du bruker en lokal array i en metode som kalles ofte, så må denne arrayen skapes hver gang. Dette er ueffektivt. Du kan deklarere arrayen som static. Da kan du bruke den samme arrayen gang på gang uten at den skapes på nytt for hvert metodekall. Unngå casting Casting tar lang tid boolean equals (Object obj) if (obj instanceof Point) return (((Point)obj).x == this.x && ((Point)obj).y == this.y); return false; Erstatt med boolean equals (Object obj) if (obj instanceof Point) Point p = (Point)obj; return (p.x == this.x && p.y == this.y); return false; Casting er spesielt dyrt hvis det dreier seg om et interface 23

24 Generelle tips for ytelsesøkning Native-metoder (kall til typisk C-funksjoner) Konverter til C (finnes verktøy for dette) Bruk buffere ved input og output (BufferedInputStream og BufferedOutputStream) Ikke bruk synchronize (synkronisering) Unngå avvik (exceptions) Unngå sammenslåingsoperatoren + for strenger Bruk API funksjonalitet Bruk erstatninger for API funksjonalitet Gjenbruk av objekter Oppgave 2 Vi kan finne det største av to tall som følger if (a>b) max = a; else max = b; Og vi kan finne det minste tallet ved å endre > til <. Kan du gjøre det samme uten å bruke en sammenlikning (if)? (Ja, det er faktisk mulig) 24

25 Kompilatoroptimalisert kode Kompilatorer gjør en del optimaliseringer C og C++ kompilatorer er meget gode. Java kompilatorer er fortsatt unge Java compilatoren: Folding av konstanter: i=10*10 blir til i=100 Branch folding: unødvendige goto s i bytekoden fjernes Eliminering av død kode: if(false) i = 1 Du kan også bruke O (optimaliserings) muligheten fra kommandolinjen (javac O fil.java) Kode ekspansjon (inline): alle metoder som er static, private eller final ekspanderes slik at utgiftene i forbindelse med selve metodekallet elimineres Optimalisering for plass Javakode som tar mindre plass vil lastes hurtigere inn i minnet Eksempel: Det tar kortere tid å laste ned en liten java applet enn en stor java applet fra en nettside Vi derfor ønsker å minske størrelsen på den kompilerte javakoden 25

26 Plassbesparingsteknikk er Bruke arkiv (jar-fil) Ikke finne opp hjulet på nytt (bruk eksisterende API) Utnytt arv Separer ut felles kode Ikke initialiser store arrayer Datoer er store (bruk long) Bruk korte navn (kompilert kode inneholder navnene) Plasser static final konstanter i interfaces Unngå string-sammenslåing (ekstra kall og objektskapelse) Lykke til! 26

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

Objektorientering i VB en introduksjon

Objektorientering i VB en introduksjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Objektorientering i VB en introduksjon Oppdatert av Atle Nes Objektorientering i VB en introduksjon Resymé: Visual Basic.NET er et objektorientert

Detaljer

Kompendium til TOD065 - Diskret matematisk programmering

Kompendium til TOD065 - Diskret matematisk programmering Kompendium til TOD065 - Diskret matematisk programmering Jon Eivind Vatne Institutt for data- og realfag, HiB, Tlf: 55587112, Mob: 90203117, jev@hib.no 27. oktober 2011 2 Introduksjon Emnet vårt tar for

Detaljer

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål Variabler og datatyper Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2012 Informasjonsteknologi 2 Hva er programmering? Når du skal bake en kake følger du gjerne en oppskrift. Først er det beskrevet hva kaken

Detaljer

JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN

JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN 1 2 CHRISTOFFER MARTINSEN Contents 1. Introduksjon 3 1.1. Innledning 3 1.2. Buzzwords 3 1.2.1. Simple 3 1.2.2. Object Oriented 3 1.2.3. Distributed 3 1.2.4. Robust 3 1.2.5. Secure

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

Kapittel 5. Din første klasse

Kapittel 5. Din første klasse Kapittel 5 Din første klasse Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha vært gjennom dette kapitlet skal du skjønne at objekter i et program er modeller av objekter i den virkelige verden kunne bruke og

Detaljer

Taylor- og Maclaurin-rekker

Taylor- og Maclaurin-rekker Taylor- og Maclaurin-rekker Forelest: Okt, 004 Potensrekker er funksjoner Vi så at noen funksjoner vi kjenner på andre måter kan skrives som funksjoner, for eksempel: = + t + t + t 3 + + t n + t e x =

Detaljer

En Scala Tutorial for Javaprogrammerere

En Scala Tutorial for Javaprogrammerere En Scala Tutorial for Javaprogrammerere Version 1.3 July 1, 2010 Michel Schinz, Philipp Haller, Ivar Grimstad (Norsk oversettelse) PROGRAMMING METHODS LABORATORY EPFL SWITZERLAND 2 1 Innledning Dette dokumentet

Detaljer

Introduksjon til databaseprogrammering med Java

Introduksjon til databaseprogrammering med Java Introduksjon til databaseprogrammering med Java Kompendium for kurs i objektorientert programmering Bjørn Kristoffersen Avdeling for allmenne fag Institutt for økonomi og informatikk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Uke 45, 2012 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Instruksjoner:

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

Feilsøking og avlusing

Feilsøking og avlusing Feilsøking og avlusing Frode Eika Sandnes If it ain't broke don t fix it! Ronald Reagan If we can t fix it, it ain t broke Lr. Col Walter Weir 1 Hva er på innsiden av den svarte boksen? Bygge opp en generell

Detaljer

Brukerveiledning for webapplikasjonen. Mathemateria 01.02.2015. Terje Kolderup

Brukerveiledning for webapplikasjonen. Mathemateria 01.02.2015. Terje Kolderup Brukerveiledning for webapplikasjonen Mathemateria 01.02.2015 Terje Kolderup Innhold Brukerveiledning for webapplikasjonen...1 Mathemateria...1 Introduksjon...3 Typisk eksempel og bryterstyring...3 Innlogging...4

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1010 Objektorientert programmering Eksamensdag: Tirsdag 12. juni 2012 Tid for eksamen: 9:00 15:00 Oppgavesettet er

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 Delkapittel 3.1 Grensesnittet Liste Side 1 av 11 Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 3.1 En beholder 3.1.1 En beholder En pappeske er en beholder En beholder er noe vi kan legge ting

Detaljer

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den?

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? side 1 Detaljert eksempel om Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? Dette er et forslag til undervisningsopplegg der utgangspunktet er sentrale problemstillinger

Detaljer

Algoritmer og datastrukturer for Norsk Informatikk Olympiade (NIO)

Algoritmer og datastrukturer for Norsk Informatikk Olympiade (NIO) Algoritmer og datastrukturer for Norsk Informatikk Olympiade (NIO) fredrik.anfinsen@gmail.com 23. november 2014 Innhold 1 Introduksjon 2 1.1 Om NIO-oppgavene......................... 3 1.2 Installasjon

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

1 Introduksjon til web-programmering med JSP

1 Introduksjon til web-programmering med JSP side 1 av 20 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag 1.Introduksjon til web-programmering med JSP Tomas Holt, Else Lervik Lærestoffet er utviklet av Tomas Holt for faget LV193D

Detaljer

Programmering Del 1. Innholdsfortegnelse. Resymé

Programmering Del 1. Innholdsfortegnelse. Resymé Programmering Del 1 Innholdsfortegnelse 3.1. PROGRAMVAREDESIGN METODER OG TEKNIKKER... 2 3.1.1. Strukturert programmering... 3 3.1.2. Designmetoder...4 3.1.3. Beste praksis i design... 9 3.1.4. Abstraksjon...

Detaljer

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005 Komme i gang med KPL Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli Oppdatert 16. november 2005 Internett: www.kidsprogramminglanguage.com Lenker til norske filer: www.kat.no Komme i gang med

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Alt er objekter. Læreplansmål. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

Alt er objekter. Læreplansmål. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Alt er objekter Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst - 2012 Informasjonsteknologi 2 Alt er objekter Se for deg en bil. Den har noe som er felles for alle biler. Den har hjul, ratt, og en motor. Læreplansmål

Detaljer

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP Regneark med Excel Geir Maribu, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til

Detaljer

En Introduksjon til Wordpress

En Introduksjon til Wordpress WORDPRESS GUIDE En Introduksjon til Wordpress Kanskje har du hørt om WordPress, kanskje ikke. Et sted må man begynne, og vi skal i denne guiden gi en helt grunnleggende innføring i hva WordPress er, hvem

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer