ERTMS Driver Interface Simulering. Brukermanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ERTMS Driver Interface Simulering. Brukermanual"

Transkript

1 ERTMS Driver Interface Simulering Brukermanual

2 FORORD Denne rapporten inneholder brukermanual laget i forbindelse med Hovedprosjekt i Bachelorstudium i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo, våren Rapporten beskriver bruken av ERTMS Driver Interface Simulering. Brukermanualen er laget for sensor, veileder og oppdragsgiver, men kan også leses av dem som skulle finne den interessant. 2

3 INNHOLD Forord... 2 Innhold Innstallasjon og oppstart Innledning Innstallasjon Konfigurasjon Start av programmet Beskrivelse av vinduene Trafikkstyringpanelet Innledning Sette opp togvei Togkontrollen Innledning Regulere hastigheten til toget Kjøring av toget med ERTMS Kjøretillatelse Tog i bevegelse ERTMS varsel om nedsatt hastighet Første hastighet varsel Andre hastighet varsel ERTMS varsel om økt hastighet Hastighetsøkning på strekningen ERTMS Bremseinngripen Innledning Systemet griper inn og bremser toget

4 8 Ordforklaringer Referanser

5 1 INNSTALLASJON OG OPPSTART 1.1 INNLEDNING ERTMS Driver Interface Simulering er et system som er laget til opplæring i- og presentasjoner av det nye felleseuropeiske signal- og trafikkstyringssytemet for jernbane, ERTMS. Programmet viser ERTMS sett fra lokførerens synspunkt. Programmet er tenkt brukt av instruktører ved NSB skolen. Programmet består visuelt av fire vinduer. ERTMS- panel Førervindu med utsikt til infrastruktur og 3D landskap Togkontrollpanel Trafikkstyringpanel 1.2 INNSTALLASJON For å kjøre programmet må JAVA og JAVA 3D være installert på maskinen. JAVA kan lastes ned fra: (1) Banen til Java-installasjonens bin mappe må legges inn i systemets miljøvariabel path for å kunne kjøre java-programmer fra hvor som helst i filstrukturen. JAVA 3D kan lastes ned fra: https://java3d.dev.java.net/ (2) Litt nede på denne siden er det en link til binary downloads. Her kan man velge å laste ned zip-fil eller installasjonsfil. Programmet finnes i mappen ERTMSDIS. Kopier denne mappen fra vedlagte cd eller webside til ønsket plassering på maskinen. 5

6 1.3 KONFIGURASJON Fra brukersynspunkt har programmet noen få parametere som er konfigurerbare. Disse finnes i filen scenario.xml som ligger i mappen xml. Taggene i denne filen er i stor grad selvforklarende. Viktige parametre som kan konfigureres er: Togets startposisjon Togets starthastighet Kameraets posisjon og eventuelle tilknytning til toget Siste punkt trenger en liten forklaring. Under både TogXML og KameraXML finnes en tagg NavnXML. Dersom verdien i NavnXML er den samme i TogXML og KameraXML knyttes kameraet til toget. La oss nå anta at VognIndexXML er lik 0. Da vil punktet oppgitt i Punkt3dXML være kameraets posisjon i forhold til midten av den fremste vognen (loket) i toget. Dersom id-nummeret angitt i NavnXML og i Kamera ikke stemmer overens med tilsvarende tagg i toget vil kameraet plasseres statisk i 3d-verdenen. Punkt3dXML angir da en koordinat i 3d-verdenen hvor kameraet står. Merk: Det er ingenting i scenario.xml som trenger å endres på for at programmet skal virke. Ved å bruke innstillingene uforandret vil toget ved oppstart stå ved enden av første stasjon på strekningen i sporindex 0 (rettspor). Toget vil stå stille (0 km/t). Kameraet vil være tilknyttet fronten av toget med posisjon litt til høyre for midten av sporet og vise det lokføreren ser foran seg på strekningen. 6

7 1.4 START AV PROGRAMMET Programmet startes med følgende kommando med utgangspunkt i ERTMSDIS-mappen: java classpath bin program.program Figur 1: Oppstart av programmet fra kommandolinje Dette kan kjøres direkte fra kommandolinje eller legges inn i en snarvei på skrivebordet. Ved start av programmet kommer vinduene over hverandre (se Figur 2). Vinduene kan komme rett bak hverandre slik at ett eller flere ikke er synlige. Alle er tilgjengelige på oppgavelinjen nederst. DMI og Togkontroll har fast størrelse. De to andre har justerbar størrelse. Alle kan flyttes og alle kan minimeres. Tilpass/Skaler vinduene til skjermen etter eget ønske (se Figur 3). Det anbefales ikke å legge et annet vindu over nedre del av Infrastruktur og omgivelser vinduet. Gjøres dette reduseres den visuelle fartsopplevelsen når toget beveger seg gjennom omgivelsene. Figur 2: brukergrensesnittet til programmet, de 4 vinduene om hverandre 7

8 1.5 BESKRIVELSE AV VINDUENE Figur 3: Vinduene tilpasset/skalert til skjermen 1. Førervindu med infrastruktur/omgivelser 1.1. ERTMS-marker markerer et blokkskille - på hver blokk er det kun tillatt å ha et tog 1.2. jernbaneskinne 2. ERTMS panel 2.1. distansepanel avstand til målpunkt 2.2. hastighetspanel med CSG (Circular Speed Gauge) hastighet, tillatt hastighet og målhastighet 2.3. Planleggingsområde hva som ligger framfor deg så langt du har kjøretillatelse 2.4. Meny funksjonalitet ikke implementert i programmet 2.5. Felt for symboler symboler for ERTMS-nivå2 og bremseinngripen er implementert 2.6. Symbol betyr full supervision 2.7. Tekstfelt mottar meldinger fra trafikkstyringssentral ikke implementert 2.8. Klokke viser simulert tid 3. Trafikkstyring 3.1 Tog 3.2 Sporveksel trykkbar for å legge over sporvekselen 3.3 Blokkskillemarkering trykkbar for å sette kjøretillatelse forbi punktet 4. Togkontroll pluss og minusknapp for å sette skalhastighet 8

9 2 TRAFIKKSTYRINGPANELET 2.1 INNLEDNING Det er trafikkstyringssentralen som styrer togtrafikken og gir kjøretillatelser. I dette programmet gjøres dette fra trafikkstyringvinduet. Dette vinduet brukes til å legge om sporveksler og sette opp kjøretillatelser forbi blokkskiller. 2.2 SETTE OPP TOGVEI Prosessen med å legge om sporveksler slik at de ligger riktig for toget og sette opp kjøretillatelser forbi blokkskiller for toget kan sammenfattes i begrepet å sette opp togvei for toget. 1. Legg over sporvekslene slik de ligger slik toget skal kjøre ved å trykke på sporvekselsymbolene. 2. Sett opp kjøretillatelse forbi de blokkskillene toget skal kjøre forbi ved å trykke på blokkskillesymbolene. 2. Sett opp kjøretillatelse 1. Legg over sporveksel Figur 4: Sette opp togvei og legge over sporveksel VIKTIG! Angitte rekkefølge her er essensiell. Feil rekkefølge her kan føre til at sporvekslene ligger feil i forhold til der toget skal kjøre. Det kan dessuten skje at informasjonen som går langs sporet ikke når fram på riktig måte og det som vises i DMI blir feil. 9

10 3 TOGKONTROLLEN 3.1 INNLEDNING Togkontrollvinduet benyttes til å regulere hastigheten til toget. Hastigheten reguleres ved å stille inn en skalhastighet eller ønsket hastighet om man vil. Toget vil automatisk regulere hastigheten inn mot denne skalhastigheten. 3.2 REGULERE HASTIGHETEN TIL TOGET Trykk på + knappen for å øke skalhastigheten med 5 km/t Trykk på knappen for å redusere skalhastigheten med 5 km/t 2. Reduser skalhastighet med 5 km/t 2. Øk skalhastighet med 5 km/t Figur 5: Togkontroll 10

11 4 KJØRING AV TOGET MED ERTMS 4.1 KJØRETILLATELSE Det er trafikkstyringssentralen som styrer togtrafikken og gir kjøretillatelser. Figur 6 viser gitt kjøretillatelse. På trafikkstyringssentralen ser vi at det er gitt tillatelse ved at blokkskillene er grønne. Sporvekselsymbolene viser hvilke spor toget skal kjøre i. Når trafikkstyringssentralen gir klarsignal for kjøring, dukker informasjonen opp på ERTMS skjermen hos lokfører. Circular Speed Gauge på hastighetspanelet viser hva er som gjeldende tillatte hastighet (i dette tilfellet 110 km/t), denne øker og minker etter hva hastigheten er. Planleggingsområdet til høyre har logaritmisk avstandsskala og viser hva som venter framfor deg. Lenger fremme på den blå søylen er det dukket opp et flagg og et hakk. Dette viser at i underkant av ca 4000 m framme må hastigheten ned. Kjøretillatelse vises ved at CSGsøylen går opp til maks tillatte hastighet Circular Speed Gauge (CSG) Speedometer Planleggingsområde Blokkskiller Tog Blokkskiller Sporveksel Togkontroll Figur 6: Kjøretillatelse gitt fra trafikkstyringssentralen 11

12 4.2 TOG I BEVEGELSE Figur 7 viser toget i bevegelse med gjeldende hastighet på 110 km/t. Når toget passerer blokkskiller blir blokken besatt og blokkskillene blir røde. Figur 7: Tog i bevegelse 12

13 5 ERTMS VARSEL OM NEDSATT HASTIGHET 5.1 FØRSTE HASTIGHET VARSEL På Figur 8 ser vi at det har dukket opp et varsel på ERTMS systemet. Systemet befinner seg nå i PreStatus. Den mørkegrå søyla har blitt lysgrå mellom 60 og 110 km/t. Dette betyr at gjeldende hastighet er 60 km/t fra et punkt lenger framme. I dette tilfellet er det sporvekselen som ligger til kjøring i avvik som er målpunktet. Dette er en beskjed til lokfører at han etter hvert må begynne å senke hastigheten., Tog Sporveksel Figur 8: Første varsel fra ERTMS systemet om å senke hastigheten til 60 km/t PreStatus (preparation) 13

14 5.2 ANDRE HASTIGHET VARSEL På Figur 9 har lokføreren fått advarsel nr. 2. Ut i fra figuren ser vi at det lysegrå området har blitt gult og feltet til venstre viser gjenstående avstand til målpunktet der hastigheten skal være nede i målhastigheten (60 km/t). Gul farge på CSG og hastighetsnål viser at systemet nå er i IndStatus. Nå må toget bremses ved trykke på minus-knappen gjentatte ganger til skalhastigheten når målhastigheten på 60 km/t Betjene minusknappen Tog Sporveksel Figur 9: Varsel nr. 2 - IndStatus (indication) 14

15 6 ERTMS VARSEL OM ØKT HASTIGHET 6.1 HASTIGHETSØKNING PÅ STREKNINGEN Langs strekningen ligger punkter med største tillatte hastighet. Hastigheten gjelder til neste punkt. Figur 10 viser kjøring fram mot en hastighetsøkning fra 110 km/t til 130 km/t. En hastighetsøkning gjelder ikke før hele toget har passert punktet som innholder en høyere hastighet. Gjeldende hastighet 110 km/t Ny hastighet 130 km/t som snart passeres Figur 10: Like før hastighetsøkningen 15

16 I det hele toget har passert punktet for 130 km/t oppdateres CSG i DMI slik største tillatte hastighet nå er 130 km/t. Pluss-knapp kan nå betjenes for å øke togets hastighet. Gjeldende hastighet nå er 130 km/t Hele toget er forbi hastighetspunktet på 130 km/t Betjene pluss knappen Figur 11: Like etter hele toget har passert hastighetsøkningen 7 ERTMS BREMSEINNGRIPEN 7.1 INNLEDNING Når et varsel om lavere hastighet kommer opp i DMI er det førerens ansvar å bremse toget til målhastigheten i tide. Dersom føreren ikke gjør dette vil ERTMS-system gå inn og bremse toget. Dette er ingen autopilot, men en sikkerhetsanordning. Bremsen går på og står på helt til føreren utfører en handlig for å løse den. Den er ikke løsbar før systemet anser det som sikkert å løse bremsen. 16

17 7.2 SYSTEMET GRIPER INN OG BREMSER TOGET Avsnittene 5.1 og 5.2 viser varsel om redusert hastighet. Dersom føreren ikke reagerer på disse varslene vil ERTMS-systemet først gå inn i OverSpeed-status. Dette markeres med rødt felt på CSG i forlengelse av den gule. Dersom hastigheten nå overstiger det røde feltet, går systemet over i IntervensionStatus og griper inn med brems. Dette markeres med symbol nede til venstre i DMI (se Figur 12) Bremseinngripen Figur 12: Bremsesystemet koblet inn Når systemet anser det som sikkert å løse bremsen vil dette markers med en hvit blinkende ramme rundt bremsesymbolet. Denne kan da trykkes på og bremsen løser ved at skalhastighet ikke lenger er last på 0 km/t. Hvit blinkende ramme. Bremsen kan løses Figur 13: Bremsen er løsbar 17

18 8 ORDFORKLARINGER Togvei togvei er den veien toget har fått tillatelse til å kjøre gjennom spor og sporveksler. Målpunkt Dette er det punktet langs en strekning toget skal ha oppnådd en redusert hastighet (målhastigheten) Målhastighet Dette er den hastigheten toget skal ha oppnådd innen et gitt punkt (målpunktet) 9 REFERANSER 1. JAVA SE DOWNLOADS. [Internett] [Sitert: 11 mai 2010.] 2. https://java3d.dev.java.net. [Internett] [Sitert: 9 mai 2010.] https://java3d.dev.java.net. 18

Brukermanual til Domenia Norges webshop

Brukermanual til Domenia Norges webshop Brukermanual til Domenia Norges webshop Du finner din webshop på adressen dittdomenenavn.no/nettbutikk (f.eks www.domenia.no/nettbutikk). 1. Login For å gjøre endringer i nettbutikken din, må du logge

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake.

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake. Lego Mindstorms EV3 Del 1 Generell programmering med blokker for å kjøre rett fram og svinge, samt bruk av løkker for å gjenta en bevegelse. Roboten skal være satt opp med standardoppsett. Oppgave 1.1

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

KOMMENDE INNSTILLINGER...10

KOMMENDE INNSTILLINGER...10 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...2 3 MENYEN...3 4 STYRING AV VARME...4 4.1 VALG AV KIRKE...4 4.2 SETTE PÅ VARMEN...5 4.3 SETTE PÅ VARMEN NÅ...7 5 VARSLINGSLISTE...8 6

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Vi reserverer oss alle rettigheter i dokumentet og dets innhold. Reproduksjon og bruk til en tredje part uten myndighet er strengt forbudt

Vi reserverer oss alle rettigheter i dokumentet og dets innhold. Reproduksjon og bruk til en tredje part uten myndighet er strengt forbudt AKVA GROUP ASA Informasjonen i dette dokumentet kan forandres uten påminnelser. AKVA group ASA fraskriver seg alt ansvar for feil som kan fremstå i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter kan

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side:

Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side: Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side: Først må filen (eller bildet) legges inn på filområdet til WebOrg. Velg «Filutforsker» som vist på bildet. Velg den mappen du vil bruke. Hver

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup brukermanual Versjon 3.55 Side 1 1 Innholdsfortegnelse 2 INTRODUKSJON... 5 3 KOBLING... 6 4 RS 232 KABEL MELLOM SENSIO KONTROLLER OG KOMMUNIKASJONSGRENSESNITT...

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTER

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTER 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider 1. Innloggingsbildet... 3 2. Navigering... 4 2.1 Hvordan navigere til ditt lags sider?... 5 3. Hvordan lage sider på rett sted og publisere de...

Detaljer

Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0

Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0 Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0 For Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +47 (0)

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REGNEARK

BRUKERVEILEDNING REGNEARK 1 BRUKERVEILEDNING REGNEARK 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Begynne å bruke regnearket... 4 2.1 Makroer... 4 2.2 Åpne regnearket for første gang... 6 3 Ark en Forside... 7 3.1 Katalog for filer... 7 4 Generelt

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015.

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015. Stavanger, 29. januar 2015 Det teknisknaturvitenskapelige fakultet ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015. RobotStudio-del, oppgave 1. I denne første oppgaven skal dere installere ABB RobotStudio,

Detaljer