Denne håndboken presenterer Skibladners nye profil og hvordan Skibladner skal fremstå på best

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne håndboken presenterer Skibladners nye profil og hvordan Skibladner skal fremstå på best"

Transkript

1 profilhåndbok

2 profilhåndbok introduksjon og innhold Denne håndboken presenterer Skibladners nye profil og hvordan Skibladner skal fremstå på best mulig måte. Det er viktig å stå frem med et tydelig og helhetlig program for å få best mulig effekt ut av profil-arbeidet. Ved å følge de anvisninger som er satt i denne manualen vil Skibladner stå frem som en synlig og seriøs aktør. Profilhåndboken er et hjelpemiddel for alle som arbeider med Skibladners profilering eller som i samarbeid med Skibladner vil benytte seg av de elementer som er gjengitt her. Ved fremvisning av Skibladners visuelle identitet skal denne manualen danne grunnlaget for plassering, farger, typografi og oppsett. Ved å følge de retningslinjene som ligger i denne manualen vil bedriften få maksimalt utbytte i form av profilering og markedsføringspotensial. sid. LOGO 3 Logo 4 Friområde, 5 Med undertittel 6 Med undertittel 7 Underlogo, Skibladners Venner 8 Underlogo, Oplandske Dampskisselskap 9 Underlogo, Skibladnerfestivalen 0 Underlogo, Kultur på Mjøsa Logo, eksempler å hvordan den ikke skal benyttes 2 Logo, korrekt gjengivelse av logo FARGEPALETT 3 PMS farge 4 CMYK og RGB 5 Sort/Hvitt TYPOGRAFI 6 Profilfont, Bembo 7 Profilfont, Kievit sid. POSTALE TRYKKSAKER 22 Visitkort 23 Brevpapir, førsteside 24 Brevpapir, følgesider 25 Vinduskonvolutt 26 C5 konvolutt 27 Menyoppsett, for- og bakside 28 Menyoppsett, innside LOGOTYPE-IMPLEMENTERING 29 Annonseoppset 30 Kaffekopp 3 T-skjorte FOTOMANÉR 32 Det historiske 33 Den langsomme reisen 34 Detaljbilder TILLEGGSELEMENT 8 S 9 S avstandsregler 20 Front 20 Front med addressefeldt 2 Akter

3 logo 3 logo 8mm info Minste størrelse for logo er 8mm i høyde Logo er bedriftens ansikt utad og forteller betrakteren hvem som er avsender. De visuelle verdiene som ligger i utformingen av logo symboliserer hva Skibladner står for og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Logo er utviklet fra grunnen av men bygger på og har klare referanser inn mot et typografisk/historisk perspektiv. Logoens særpreg bygger gjenkjennelseseffekt og en unik verdi for selskapet.

4 logo logoens friområde 4 x x x x x Logoens konstruksjon skal alltid skaleres proporsjonalt. Proporsjoner eller størrelsesforhold kan ikke endres. Logoens konstruksjon består av elementenes plassering i forhold til hverandre. Høyde er avstanden som er definert av DS-symbolets sirkel og opp og brukes som måleenhet i forhold til hvilken avstand det skal være til andre visuelle elementer. Denne avstanden er markert med en X. Det skal ikke plasseres noe innenfor disse rammene. Dette gjøres for å beholde en luftig og verdig fremstilling av Skibladner logoen. Feil bruk av logo vil undergrave bedriftens identitet

5 logo logo med undertittel 5 as oplandske dampskibsselskap x x y x y y as oplandske dampskibsselskap Skibladners logo vil i visse sammenhenger kunne stå med undertittel: AS. Oplandske Dampskipsselskap. Dette er i hovedsak i materiell som kommer direkte fra AS. Oplandske Dampskipsselskap, eksempelvis korrespondanse. Undertittel til logo skaleres i henhold til logoen. Y-høyden: Høyden mellom øverste del på S og øverste delen på DS-symbolet skal alltid være mellom logo og undertittel. Denne høyden plasseres under undertittel. Ellers følges X-høyden. X-høyden måles fra sirkelen på DS-symbolet, dette er friområde rundt logo og det skal ikke under noen omstendigheter plasseres objekter innen for dette definerte området.

6 logo logo med undertitel 6 verdens eldste hjuldamper i rutedrift x x y x y y verdens eldste hjuldamper i rutedrift Skibladners logo vil i visse sammenhenger kunne stå med undertittel: AS. Oplandske Dampskipsselskap. Dette er i hovedsak i materiell som kommer direkte fra AS. Oplandske Dampskipsselskap, eksempelvis korrespondanse. Undertittel til logo skaleres i henhold til logoen. Y-høyden: Høyden mellom øverste del på S og øverste delen på DS-symbolet skal alltid være mellom logo og undertittel. Denne høyden plasseres under undertittel. Ellers følges X-høyden. X-høyden måles fra sirkelen på DS-symbolet, dette er friområde rundt logo og det skal ikke under noen omstendigheter plasseres objekter innen for dette definerte området.

7 logo underlogo 7 pms 87 De samme reglene gjelder her som på hovedlogo. Underlogo får aldri være større enn 40% av høyden i hovedlogo når de plasseres sammen. Underlogo kan selvsagt benyttes som eget element.

8 logo underlogo 8 pms 87 De samme reglene gjelder her som på hovedlogo. Underlogo får aldri være større enn 40% av høyden i hovedlogo når de plasseres sammen. Underlogo kan selvsagt benyttes som eget element.

9 logo underlogo 9 pms 87 De samme reglene gjelder her som på hovedlogo. Underlogo får aldri være større enn 40% av høyden i hovedlogo når de plasseres sammen. Underlogo kan selvsagt benyttes som eget element.

10 logo underlogo 0 pms 87 De samme reglene gjelder her som på hovedlogo. Underlogo får aldri være større enn 40% av høyden i hovedlogo når de plasseres sammen. Underlogo kan selvsagt benyttes som eget element.

11 logo logo eksempler på hvordan logoen ikke skal benyttes Logo skal så langt det lar seg gjøre plasseres på hvit bakgrunn. Om logo plasseres på fargeflater er det viktig at kontraster og lesbarhet ivaretas. Det anbefales å bruke sort/hvit varianten når logo plasseres mot farget bakgrunn.ved plassering på foto er det viktig at man tar hensyn til at logo blir plassert mot så rene flater som mulig, og ikke med forstyrrende bakgrunnselementer. Det er ikkelov å endre farge på logo, heller ikke å fjerne deler av elementene i logo eller på noe vis forandre på proporsjonene i logoformen.

12 logo 2 logo korrekt gjengivelse av logo Plassering av logo skal være på så rene flater som mulig, det er viktig å ha et luftig preg på de dokumenter hvor logo appliseres. Flatene skal så langt det lar seg gjøre være hvite. På foto skal det ikke være forstyrrende elementer i bakgrunn av logo som gjør at lesbarhet blir vanskelig. Det er viktig å bruke original farge på logo så langt det lar seg gjøre, men lesbarhet må prioriteres påfargede flater og det vil da i mange tilfeller være best med sort/hvit logo.

13 fargepalett pantone farger 3 pms 87 Profilens fargepalett består av 2 hovedfarger, PMS gull 87, og sort. Begge disse fargene gjengis og defineres etter flere fargesystemer. Så langt det er mulig skal det brukes fargen PMS 87 og denne skal alltid benyttes ved trykksaker. Hvis ikke spesialfargen trykkes skal fargen gjengis i CMYK eller s/v. RGB-definisjonen av fargen brukes ved gjengivelse av farger på skjerm.

14 fargepalett cmyk og rgb 4 c:20 m:25 y:60 k:25 r:56 : 34 b:72 Profilens fargepalett består av 2 hovedfarger, PMS gull 87, og sort. Begge disse fargene gjengis og defineres etter flere fargesystemer. Så langt det er mulig skal det brukes fargen PMS 87 og denne skal alltid benyttes ved trykksaker. Hvis ikke spesialfargen trykkes skal fargen gjengis i CMYK eller s/v. RGB-definisjonen av fargen brukes ved gjengivelse av farger på skjerm.

15 fargepalett sort/hvitt farger 5 pms black / process black hvitt Sort/hvit logo på skjerm skal ha RGB verdiene: R:0 G:0 B:0 sort, eller R:255 G:255 B:255 hvit.

16 profilfont brødtekst bembo, regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÆØÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåæøäö ! $? []?± 6 bembo, semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÆØÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåæøäö ! $? []?± bembo, italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÆØÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåæøäö ! $? []?± profilfont undertittel bembo, small caps & oldstyle figures abcdefghijklmnopqrstuvxyzåæøäö ! $? []?± Valget av typografi for Skibladner er basert på flere faktorer. Typografien reflekterer Skibladners kommunikasjonsaspekter. Vi ønsker å fremme det historiske men også få frem en moderne kontrast som bringer profilen inn i en moderne kontekst. De valgte fontene er Bembo og Kievit. Bembo italic skal kun benyttes hvor ord/setning skal fremheves i teksten.

17 profilfont headere kievit, book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÆØÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåæøäö ! # $? []?± kievit, medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÆØÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåæøäö ! # $? []?± 7 profilfont headere, small caps kievit, book sc abcdefghijklmnopqrstuvxyzåæøäö ! # $? []?± Valget av typografi for Skibladner er basert på flere faktorer. Typografien reflekterer Skibladners kommunikasjonsaspekter. Vi ønsker å fremme det historiske men også få frem en moderne kontrast som bringer profilen inn i en moderne kontekst. De valgte fontene er Bembo og Kievit. Kievit Book er typsnittet som benyttes i overskrifter.

18 tilleggselement 's' 8 For å forsterke profilens identitet er det utviklet et tilleggs element som fungerer som et symbol. Dette symbolet fokuserer på Skibladners logo og har fokus på S en i Skibladner kombinert med det visuelle språket som preger profilen. Symbolet benyttes på brevark, visittkort og definerte flater i profilhåndboken. Symbolet skal ikke benyttes i sammenhenger hvor det ikke er i tilknytning med den øvrige profilen. Symbolets bruksområder kan typisk være profileringsprodukter som Skibladner utvikler.

19 tilleggselement 's' friområde 9 x x x x x "S" ets oppbygging og konstruksjon skaleres proposjonalt. Proporsjonene og størrelsesforholdene kan ikke endres.

20 tilleggselement front uten addressefelt 20 tilleggselement front med addressefelt Det er utviklet et visuelt tilleggselement som gjenspeiler Skibladners visuelle baug- og akter dekor. Dette dekor - elementet brukes der det er 2-sidige trykksaker, der hvor man ser baugen på side og hekken på side 2. Elementet vil gi en tydelig referanse til Skibladner. NB: baugen kan ogås brukes på ensidige trykksaker.

21 tilleggselement akter 2 info Maks høyde for akterlementet, inkl streker, er 7 mm. Det er utviklet et visuelt tilleggselement som gjenspeiler Skibladners visuelle baug- og akter dekor. Dette dekor - elementet brukes der det er 2-sidige trykksaker, der hvor man ser baugen på side og hekken på side 2. Elementet vil gi en tydelig referanse til Skibladner. NB: akterelementet skall bare brukes på tosidige trykksaker.

22 postale trykksaker visittkort framside og bakside 22 pms 87 2 logo Inkl AS ODS navn Bembo Smallcaps, 4pt 2,5mm titel Bembo Smallcaps, 6pt addressfelt Bembo Smallcaps, 6pt ( address: Bembo Regular, 6 pt) element Front med addressefelt Strektykkelse, 0,25 pt. element Akter. Streker, 0,25 pt. element S address:jernbanetorget gjövik, norway 3 as oplandske dampskibsselskap beate tønnessen markedssjef/marketing manager fax: phone: mm mobile: mm 7mm 2mm 5mm 8,5mm info Alle elementer sentreres horisontalt etter papirets bredde 7 mål 85x50mm papir Munken Lynx, 300g 8,5mm Oppsett av de postale elementene følger de retningslinjer som er satt i denne manualen, dette for å få et helhetlig oppsett. Papirvalg Vi ønsker å benytte oss av papir som tilfører profilen viktige taktile egenskaper. Vi bygger profilen opp rundt luftighet og renhet. Det hvite er en viktig visuell flate som tilfører en eksklusivitet til profilen og det er derfor viktig at disse retningslinjene blir fulgt.

23 postale trykksaker brevpapir førsteside 23 pms 87 5mm 5mm 20mm 80mm 20mm 2 element Streker, 0,5 pt as oplandske dampskibsselskap 2 logo Inkl AS ODS brødtekst Bembo Regular, pt headere Kievit Book, 24 pt subheadere Bembo Small Cpas, 6 pt addressfelt Bembo Smallcaps, 6pt ( address: Bembo Regular, 6 pt) element Front med addressefelt Strektykkelse, 0,5 pt. info Alle elementer sentreres horisontalt efter papirets bredde mål A4; 20x297mm papir Munken Lynx, 5g Erik Hedberg Tronheimsveien 2a 0566 Oslo Erik Hedberg Tronheimsveien 2a 0566 Oslo Lorem ipsum Oslo, 29. mai 2005 the standard lorem ipsum passage, used since the 500s Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. section.0.32 of "de finibus bonorum et malorum", written by cicero in 45 bc Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? 94 translation by h. rackham But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself,. 5mm 6 7 Oppsett av de postale elementene følger de retningslinjer som er satt i denne manualen, dette for å få et helhetlig oppsett. Papirvalg Vi ønsker og benytte oss av papir som tilfører profilen viktige taktile egenskaper. Vi bygger profilen opp rundt luftighet og renhet. Det hvite er en viktig visuell flate som tilfører en eksklusivitet til profilen å det er derfor viktig at disse retningslinjene blir fulgt.

24 postale trykksaker brevpapir følgesider 24 pms 87 7mm 20mm element S info S :et sentreres horisontalt efter papirets bredde mål: A4; 20x297mm papir Munken Lynx, 5g Oppsett av de postale elementene følger de retningslinjer som er satt i denne manualen, dette for å få et helhetlig oppsett. Papirvalg Vi ønsker og benytte oss av papir som tilfører profilen viktige taktile egenskaper. Vi bygger profilen opp rundt luftighet og renhet. Det hvite er en viktig visuell flate som tilfører en eksklusivitet til profilen å det er derfor viktig at disse retningslinjene blir fulgt.

25 postale trykksaker vindukonvolutt fremside og bakside 25 pms 87 5mm 2 logo Inkl AS ODS element S 30mm 5mm as oplandske dampskibsselskap 3 addressfelt Bembo Smallcaps, 6pt ( address: Bembo Regular, 6 pt) 4 element Front med addressefelt. Strektykkelse, 0,5 pt. info fremside Logotypen sentreres ovenfor vinduet. info bakside Alle elementer sentreres efter konvolutetts bredde. mål A4; 220x0mm 3mm 2 3mm 3 4 Oppsett av de postale elementene følger de retningslinjer som er satt i denne manualen, dette for å få et helhetlig oppsett. Vi bygger profilen opp rundt luftighet og renhet. Det hvite er en viktig visuell flate som tilfører en eksklusivitet til profilen å det er derfor viktig at disse retningslinjene blir fulgt.

26 postale trykksaker c5 konvolutt fremside og bakside 26 pms 87 8mm 30mm as oplandske dampskibsselskap logo Inkl AS ODS element S addressfelt Bembo Smallcaps, 6pt ( address: Bembo Regular, 6 pt) element Front med addressefelt. Strektykkelse, 0,5 pt. info Alle elementer sentreres horisontalt efter papirets bredde mål A4; 229x62mm 2mm 2 3mm 3 address:jernbanetorget 2, 280 gjövik, norway phone: fax: mm 0mm Oppsett av de postale elementene følger de retningslinjer som er satt i denne manualen, dette for å få et helhetlig oppsett. Vi bygger profilen opp rundt luftighet og renhet. Det hvite er en viktig visuell flate som tilfører en eksklusivitet til profilen å det er derfor viktig at disse retningslinjene blir fulgt.

27 postale trykksaker menyoppsett framside og bakside 27 pms 87 20mm 4 meny 66mm ste plads madsalon. st class restaurant menu menu. speisesalon 3 8 element Akter. Streker, 0,5 pt. 5 logo mål 420x297 mm, brettes 2 3 elemt S elemnt Streker, 0,5 pt 6 7 norsk undertitel til logotype Bembo Small Caps, 28 pt utlandsk underitel til logotype Bembo Small Caps, 6 pt papir Munken Lynx, 400g PP folieras 4 toppbar Strecker, 0,5 pt. Bembo Small Caps 28 pt 8 element Front Oppsett av de postale elementene følger de retningslinjer som er satt i denne manualen, dette for å få et helhetlig oppsett. Papirvalg Vi ønsker og benytte oss av papir som tilfører profilen viktige taktile egenskaper. Vi bygger profilen opp rundt luftighet og renhet. Det hvite er en viktig visuell flate som tilfører en eksklusivitet til profilen å det er derfor viktig at disse retningslinjene blir fulgt.

28 postale trykksaker menyoppset innside 28 pms 87 sort 3 But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, but because occasionally circumstances occur in which some great. No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. 4 2 alle rettigheter. egen skibladnervin det anbefalles å reservere plass i restauranten samtidigt med plassreservasjon. vennligst kontakt hovmester vid ombordstigning 5 2. den plads madsalon 4 andres plads matsalon. 3 I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising. the second class dining saloon (cafeteria) No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are meny. ste plads madsalon skutas laksesmørebrød Anrettes med grovt brød, salat, majones, sitron og reker. Kr 85,- skibladners skalldyrsalat Serveres med oliven, tomat, løk, agurk, sitron, brød og smør. Kr 35,- skibladners tradisjonelle laks Anrettes med agurksalat, kokte poteter, og Sandefjordsmør. Jordbær med fløtemelk. Inkl kaffe. Kr 260,- kalvestek Serveres med sesongens grønnsaker, sopp, persillepoteter, fløtesaus og nyrørte tyttebær. Inkl kaffe. Kr 205,- barnemeny Pølse og potetmos. Kr 65,- frukost på rutedager Frokost serveres i. Plads Madsalon alle rutedager kl st class restaurant menu skutas laksesmørebrød Anrettes med grovt brød, salat, majones, sitron og reker. Kr 85,- skibladners skalldyrsalat Serveres med oliven, tomat, løk, agurk, sitron, brød og smør. Kr 35,- skibladners tradisjonelle laks Anrettes med agurksalat, kokte poteter, og Sandefjordsmør. Jordbær med fløtemelk. Inkl kaffe. Kr 260,- kalvestek Serveres med sesongens grønnsaker, sopp, persillepoteter, fløtesaus og nyrørte tyttebær. Inkl kaffe. Kr 205,- barnemeny Pølse og potetmos. Kr 65,- frukost på rutedager Frokost serveres i. Plads Madsalon alle rutedager kl menu. speisesalon skutas laksesmørebrød Anrettes med grovt brød, salat, majones, sitron og reker. Kr 85,- skibladners skalldyrsalat Serveres med oliven, tomat, løk, agurk, sitron, brød og smør. Kr 35,- skibladners tradisjonelle laks Anrettes med agurksalat, kokte poteter, og Sandefjordsmør. Jordbær med fløtemelk. Inkl kaffe. Kr 260,- kalvestek Serveres med sesongens grønnsaker, sopp, persillepoteter, fløtesaus og nyrørte tyttebær. Inkl kaffe. Kr 205,- barnemeny Pølse og potetmos. Kr 65,- frukost på rutedager Frokost serveres i. Plads Madsalon alle rutedager kl element Streker, 0,5 pt 5 logo Undertitel, Bembo Small Caps, 7 pt 9 utlandsk menyoverskrift Bembo Small Caps, 7 pt 2 3 foto Sort/vitt foto, 7 pt ram brødtekst Bembo Regular, pt. Førbokstav, (løypende tekst) 24 pt. 6 7 norsk undertext til logotype Bembo Small Caps, 28 pt norsk menyoverskrift Bembo Small Caps, 7 pt 0 utlandsk matrett Bembo Small Caps, 4 pt Bembo Regual, pt mål 420x297 mm, brettes 4 informasjonsunderrubrik Bembo Small Caps 2 pt Bembo Small Caps 4 pt 8 norsk matrett Overskrift, Bembo Small Caps, 7 pt Brödtext, Bembo Regular, pt papir Munken Lynx, 400g Oppsett av de postale elementene følger de retningslinjer som er satt i denne manualen, dette for å få et helhetlig oppsett. Papirvalg Vi ønsker og benytte oss av papir som tilfører profilen viktige taktile egenskaper. Vi bygger profilen opp rundt luftighet og renhet. Det hvite er en viktig visuell flate som tilfører en eksklusivitet til profilen å det er derfor viktig at disse retningslinjene blir fulgt.

29 logo-implementering annonseoppsett 29 c:20 m:25 y:60 k:25 sort den langsomme reises kunst gi en sommeropplevelse i julegave! Nå kan du kjøpe gavekort til Skibladner på En herlig opplevelse er den perfekte julegave til et familiemedlem, en venn, kjæreste eller til deg selv! Vi vil også oppfordre landets bedrifter om å gi sine ansatte en ekstra påskjønnelse og en kjempeopplevelse. Ta turen innom for den helt spesielle julegaven! for mer informasjon, se den langsomme reises kunst 4 gi en sommeropplevelse i julegave! 5 Nå kan du kjøpe gavekort til Skibladner på En herlig opplevelse er den perfekte julegave til et familiemedlem, en venn, kjæreste eller til deg selv! Vi vil også oppfordre landets bedrifter om å gi sine ansatte en ekstra påskjønnelse og en kjempeopplevelse. Ta turen innom for den helt spesielle julegaven! for mer informasjon, se modulformater, dagbladet Modul 25: 246x44mm Modul 3: 46x7mm element Streker, 0,5 pt 2 logo 3 headere Kievit SC 4 sub hedere Bembo Small Caps 5 brødtekst Bembo Regular 6 element Front Annonser bygges opp etter prinsippene vist her. Det er et krav at det er luftighet i tekst og at vi skal bruke de hvite feltene for og fremstå i henhold til profilen og de verdiene som ligger i utrykket til Skibladner. Et liggende avlangt format er anbefalt da dette formatet ser mer høytidlig ut enn et avlangt vertikalt format. Vi anbefaler ved små annonser modul 3, etter Dagbladets standarder.

30 logo-implementering kaffekopp 30 Markedsmateriell skal følge de retningslinjer som er beskrevet overordnet i profilmanualen. Det anbefales at profilmateriell som sendes ut av huset kvalitetssikres av enten av Bleed eller en profilansvarlig hos Skibladner. Eksempler på profilprodukter og plassering er gjengitt her.

31 logotypimplementering logo-implementering t-skjorte framside og bakside 3 logo Sentrer horisontalt over brøst 2 2 S Sentrer horisontalt ca 6cm ned fra hals Markedsmateriell skal følge de retningslinjer som er beskrevet overordnet i profilmanualen. Det anbefales at profilmateriell som sendes ut av huset kvalitetssikres av enten av Bleed eller en profilansvarlig hos Skibladner. Eksempler på profilprodukter og plassering er gjengitt her.

32 logotypimplementering fotomanér 32 det historiske Bilder som har historisk tilknytning til Skibladner og som brukes i sammenheng med materiell skal gjengis i s/v, ikke i tofarger eller med andre forstyrrende elementer som bryter inn i bildet.

33 logotypimplementering fotomanér 33 den langsomme reisen Nyere bilder av båten og landskapsbilder skal bære preg av luftige komposisjoner og kan gjerne være fargesterke for å reflektere landskapet som Skibladner passerer på sin rute. Det skal fokuseres på en rolig og avbalansert foto komposisjon slik at man får en følelse av stillheten og reisen.

34 logotypimplementering fotomanér 34 detaljbilder Detaljbilder fra båten, mannskapet etc skal fokuseres rundt spennende komposisjoner som får frem unike detaljer. Detaljbilder fra båten bør fokusere på de unike og eksklusive delene av opplevelsen, mens på personer/kaptein/personalet er det gjerne det nære og personlige som skal stå i fokus. Fargebilder med god fargegjengivelse er å anbefale.

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI DESIGNMANUAL 2013 BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI 2 INNLEDNING I NHHs designmanual presenterer vi høyskolens visuelle profil og viser hvordan

Detaljer

GRAFISK PROFILMANUAL KRAFTSENTERET ASKIM

GRAFISK PROFILMANUAL KRAFTSENTERET ASKIM GRAFISK PROFILMANUAL DEFACTO KOMMUNIKAJON / DESIGN : INNOVENTI / 2005 INNHOLD : 3 4 5 6 Bakgrunn for visuell profil Askim kommunes løfter Byvåpenet Forskrifter for bruk av byvåpenet 7 8 9 10 11 GRAFISKE

Detaljer

Vi skaper sterke opplevelser midt i Vesterålen.

Vi skaper sterke opplevelser midt i Vesterålen. Designmanual 1 Den visuelle profilen til Kulturfabrikken skal bidra til å synliggjøre Kulturfabrikkens produkter og arrangementer i markedet. Profilen skal kommunisere Kulturfabrikkens visjon. Vi skaper

Detaljer

NÆRKONTAKT. Sykkelseter og bark fra plantasjen. Bernhoft. Norsk Reisning. Pussycats 50 år

NÆRKONTAKT. Sykkelseter og bark fra plantasjen. Bernhoft. Norsk Reisning. Pussycats 50 år #halden Litt av et par! Sven Nordin & Nils Vogt Bjørn Eidsvåg Det handler om å bli sett Bård Tufte Johansen snakker om Sykkelseter og bark fra plantasjen Norsk Reisning Espen Beranek Holm og Halden skolemusikk

Detaljer

BackeGruppen Designmanual

BackeGruppen Designmanual BackeGruppen Designmanual AS Backe Fornebuveien 11 1366 Lysaker telefon: 23 39 23 00 post.ba@backe.no www.backegruppen.no INNHOLD Grunnelementer Hovedlogo 3 Undertekst/signatur 5 Farger 6 Skrift 7 Nøkkeltrykksaker

Detaljer

BackeGruppen Designmanual. AS Backe Widerøeveien 1 Postboks 359 1326 Lysaker telefon: 23 39 23 00 post.ba@backe.no www.backegruppen.

BackeGruppen Designmanual. AS Backe Widerøeveien 1 Postboks 359 1326 Lysaker telefon: 23 39 23 00 post.ba@backe.no www.backegruppen. BackeGruppen Designmanual AS Backe Widerøeveien 1 Postboks 359 1326 Lysaker telefon: 23 39 23 00 post.ba@backe.no www.backegruppen.no INNHOLD Grunnelementer Hovedlogo 3 Undertekst/signatur 5 BAS Maskinutleie

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

Visuell identitet Altibox

Visuell identitet Altibox Visuell identitet Altibox Den visuelle identiteten til Altibox består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer som gir Altibox en tydelig identitet og som skal

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008 Visuell profil Retningslinjer og eksempler Utgitt august 2008 Innhold Om profilhåndboken Om profilhåndboken 01 Kommunikasjonsakse 02 Synliggjøring av avsender 04 Grunnelementer Logo 06 Farger 08 Typografi

Detaljer

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt Profilhåndbok, september 2010 CD med originaler Forord Fargerikt og positivt Profilhåndboka skal bidra til et helhetlig, friskt og positivt visuelt inntrykk av. Alle ledd i organisasjonen skal benytte

Detaljer

Venstres designmanual. Venstres designmanual november 2014

Venstres designmanual. Venstres designmanual november 2014 Venstres designmanual Venstres designmanual november 2014 Introduksjon Med denne designmanualen presenterer vi Venstres nye visuelle identitet. Identiteten skaper rom for å løfte frem partiets politikk,

Detaljer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer Utgave 1.1 08.02.06 Designmanual Forskerforbundets grafiske profil For at Forskerforbundet skal fremstå som en profesjonell og interessant organisasjon, er vi avhengige av å presentere oss på en gjennomtenkt

Detaljer

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014 AVINOR PROFILMANUAL Versjon 3. November 2014 Avinor profilmanual Introduksjon 2 Introduksjon Avinor har laget en felles visuell identitet for selskapets virksomhet. Hensikten er å fremstå samlet og helhetlig

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1

Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1 Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1 Normisjon, Informasjonsavdelingen, Postboks 9219, Grønland, 0134 Oslo Tlf: 23 30 10 00 Copyright Normisjon 2000 Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 2 Organisasjonens

Detaljer

Profilhandbok. www.hareidgroup.com

Profilhandbok. www.hareidgroup.com Profilhandbok www.hareidgroup.com 2 Innledning Hareid Group er et samlebegrep for moderselskapet Hareid Elektriske AS og alle de konserneigde datterselskapene; Hareid Elektriske Solutions AS, Hareid Elektriske

Detaljer

Designmanual August 2012 Whitefox

Designmanual August 2012 Whitefox Designmanual August 2012 Whitefox Innhold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Innholdsfortegnelse Om profilen Logo Logoversjoner Logo tilleggsversjoner Logoregler Logoplassering Designelementer

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Profilhåndbok for Norsk Gjenvinning-konsernet. Endret 10.03.2014. Norsk Gjenvinning Profilhåndbok Visuell identitet

PROFILHÅNDBOK. Profilhåndbok for Norsk Gjenvinning-konsernet. Endret 10.03.2014. Norsk Gjenvinning Profilhåndbok Visuell identitet PROFILHÅNDBOK for -konsernet. Endret 10.03.2014 Visuell identitet 2014 INNLEDNING En ny identitet. Innledning 2 Vår merkevare representerer en av våre største verdier. Både vår posisjon og vår fremtidige

Detaljer

Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Velkommen til Sørum kommunes designmanual Designmanual 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Powerpoint Omslag / forsider Web Vannkonseptet PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING

Detaljer

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn.

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn. LOGO VARIANTER 1 2 3 Generelt Logoen finnes på flere språk, bokmål, nynorsk, engelsk og samisk. Alle logovarianter er tilgjengelige og nedlastbare på nettsiden, der ligger også beskrivelser for bruk. Ved

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok September 2013

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok September 2013 Foto: Connie Slettan Olsen Profilhåndbok September 2013 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Verdier/slagord... 4 Logo/kommunevåpen... 5 Logo retningslinjer... 6 Regler for bruk av kommunevåpen...7 Logo

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

1 hrs. PrOFILhÅNDBOK

1 hrs. PrOFILhÅNDBOK hrs. PROFILHÅNDBOK 1 INNLEDNING 2 ORIGINALER Alle originaler forefinnes hos profilansvarlig HRS KONTAKT Spørsmål kan rettes til profilansvarlig i HRS, Trond Munkvold eller til Chili Harstad AS ved Roland

Detaljer