GRAFISK PROFILMANUAL KRAFTSENTERET ASKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRAFISK PROFILMANUAL KRAFTSENTERET ASKIM"

Transkript

1 GRAFISK PROFILMANUAL DEFACTO KOMMUNIKAJON / DESIGN : INNOVENTI / 2005

2 INNHOLD : Bakgrunn for visuell profil Askim kommunes løfter Byvåpenet Forskrifter for bruk av byvåpenet GRAFISKE ELEMENTER: Primærsymbol og logo Symbol bruk Fargebruk Illustrajonsbilder Fonter TRYKKSAKER: Standard brevark Konvolutter Visittkort Brosjyremaler Powerpoint maler Omslagsmappe Rapport omslag Annonser Bildekor Skilt NB: Forandringer kan forekomme i trykksaker. 2

3 BAKGRUNN FOR VISUELL PROFIL Hvorfor en visuell profil? Kommunen som organisasjon kommuniserer hele tiden mange typer budskap, gjennom ulike kanaler og ofte på ulike måter. Noen av budskapene er bevisst utformet og styrt fra avsender, mens andre kommuniseres ubevisst. Slike budskap har ofte form av verdier og løfter som forteller noe om oss, vår egenart og hva som skal særprege oss. For eksempel sier visjonen om Kraftsenteret Askim både noe om vår historie og om våre forutsetninger. Den grafiske profilen er et hjelpemiddel for å sikre at alle deler av organisasjonen kommuniserer disse verdiene på samme måte. Profilen skal også bidra til gjenkjennelighet og legitimitet, og den skal skape en felles identitet. Kommunens innbyggere, ansatte og brukerne skal få en positiv oppfatning av hva Askim kommune er og står for. Kraftsenteret Askim En grafisk profil, visualisert gjennom ulike medier som for eksempel dokumenter, internettsider og skilting, er en av de viktigste kanalene for slik kommunikasjon. Den grafiske profilen må derfor kommunisere verdier og løfter som er særpreget for Askim kommune. Utfordringen blir å finne fram til og kommunisere de riktige verdiene gjennom enkel symbolikk, dvs. de elementene som oppleves som gjenkjennelige og genuine for kommunen.som et ledd i å formulere disse bakenforliggende løftene, har vi sett på kommunens egenart fra et retorisk perspektiv. Problemstillingen er: Hva er genuint for Askim-samfunnet? Hvilke løfter kan Askim med troverdighet kommunisere? Askim-samfunnets utvikling Askim-samfunnets utvikling er på mange måter en miniatyrutgave av Norges utvikling: Et jordbrukssamfunn som industrialiseres mye på grunn av vannkraften, men som de siste årene har blitt avindustrialisert og dermed måttet omstilles i retning av tjenesteproduksjon og handel. Noen forutsetninger synes å være naturgitt: Vannkraft og jordbruk er og vil være - stabile elementer som setter sitt preg. Mens industrien har gått tilbake så har jordbrukssektoren fortsatt en sterk stilling. Over 40 % av kommunens areal er dyrket mark og sysselsettingen i primærnæringene har holdt seg relativ stabil. Andre forutsetninger ligger i en infrastruktur i form av veier og jernbane som gjør stedet til knutepunkt for samferdsel og dermed gir det en stor mulighet for å bli et senter for handel, tjenesteutvikling og kultur. Askim som senter Askim som by og senter er sterkt preget av denne utviklingen. Arkitektur og struktur gjenspeiler på en tydelig måte denne blandingen av tradisjonelle næringer, som landbruk, vannkraft og industri, og tjenesteyting og handel. Her finner du, midt i bykjernen, både små yndige hvit- eller rødmalte stuer, slitne fabrikkbygninger under ombygging og moderne kjøpesenter, badeland og kulturhus. Dessuten setter innvandrerbefolkningen sitt preg på byen med restauranter og frukthandel. Også rollen som bosted er i endring. Nærheten til Oslo og resten av Østfold sammen med større mobilitet vil også gjøre at Askim må se etter nye måter å trekke til seg nye innbyggere på. Stadig nye boliger (i sentrum), badeland og kulturhus er virkemidler som svar på denne utfordringen. I dette spenningsfeltet mellom gammelt og nytt må Askim-samfunnet utvikles videre. Det blir et kraftsenter, regionsenter og bosted i positiv utvikling og vekst, et samfunn som tar vare på sin historie og samtidig moderniseres? 3

4 ASKIM KOMMUNES LØFTER Det er også her, mellom det tradisjonelle og det framtidsrettede at vi finner det strategiske grunnlaget for kommunikasjonen. Vi kan ut fra dette formulere tre konkrete løfter: Kraftsenteret Askim Regionsenteret Askim Bostedet Askim Kraftsenteret kraft politikk dynamikk bevegelse Askim kommune Regionsenteret tiltrekningskraft attraktivitet kultur handel opplevelse Bostedet trygghet nærhet jordnærhet 4

5 BYVÅPENET Askims byvåpen ble godkjent ved kongelig resolusjon 1. november Det viser tre sølvfargede skråstilte bånd i bølgeform på blå bunn. De tre sølvbåndene illustrerer de tre kraftstasjonene i kommunen, Mørkfoss/Solbergfoss, Kykkelsrud og Vamma, og framhever med dette vannkraftens betydning for Askim-samfunnet. Bruk av byvåpenet Byvåpenet er Askim kommunes offisielle symbol, og skal brukes i alle sammenhenger hvor kommunen skal markere sine eiendeler, aktiviteter eller ansvarsområder. Dessuten skal det benyttes i all utadrettet virksomhet og kommunikasjon. Byvåpenet kan benyttes alene eller sammen med andre elementer. Det er imidlertid viktig å bruke våpenet på en måte som gjør at det ikke kommer i konflikt eller konkurranse med andre visuelle elementer. I trykksaker skal byvåpenet plasseres øverst i venstre hjørne, og ledsages av teksten Askim kommune. Fargespesifikasjoner Byvåpenet kan brukes i trykksaker og i digitale medier. Det er imidlertid viktig at det benyttes riktige farger, slik at våpenet gjengis korrekt. Samtlige versjoner kan også gjengis som lavoppløselige versjoner for bruk i digitale medier. Original versjon: Bakgrunns farge: Process blue Bølger: Pantone: 7543 versjon med sølv Bakgrunns farge: Process blue Bølger: Pantone 877 (metallic coated / silver) Sort /hvit Bakgrunns farge:100% sort Outline. 100% sort Bølger: 100% hvit 5

6 REGLEMENT FOR BRUK AV BYVÅPEN - våpen og profilelementer 1. Kommunens byvåpen er etter kgl.res. av 1.november 1963: På blå bunn 3 med hvite eller sølv skråbjelker dannet ved bølgesnitt. Skjoldet skal fremstilles i forholdet 7 til 8. For fargekoder og profilelementer referes det til Grafisk profilmanual, vedtatt av bystyret 12.mai Hvorfor bruke byvåpenet Byvåpenet er kommunens offisielle og formelle signatur. 3. Hvem kan bruke byvåpenet Byvåpenet kan bare benyttes av Askim kommunes ordfører og rådmann, og deres delegerte kommunale myndighet i utøvelsen av kommunale gjøremål. For delegert myndighet refereres det til Informasjonsplan , vedtatt av bystyret 30.september Hva kan byvåpenet brukes til Byvåpenet understreker at kommunen formelt sett er produsent eller part. Kun i aktiviteter hvor kommunen er deltaker, kan kommunens byvåpen brukes. Byvåpenet kan ikke utlånes som varemerke til firma, forening eller lignende. 5. Hvordan skal byvåpenet brukes Byvåpenet skal brukes sammen med de standardiserte profilelementer (bilde, grafisk element, slagord og vannmerke) som er definert og vedtatt i Grafisk profilmanual. Brevark, brosjyrer, visittkort, skilter og annet publikasjonsmateriell for Askim kommune skal også brukes i henhold til nevnte manual. 6. Det er tillagt bystyret å påse at disse reglene blir fulgt, og at utforming av byvåpen i formell henseende er korrekt. Ordfører eller rådmann kan i særlige tilfeller dispensere fra reglementets bestemmelser. (Vedtatt 14.desember 2006 i Askim bystyre) 6

7 GRAFISKE ELEMENT Symbol og logo Bølgeelementet er forankret i Askims hovedverdier, og skal visualisere begreper som - kraft, dynamikk, politikk og bevegelse. Bølgene er plassert slik at de overlapper hverandre i ulike prosenter av hovedfarge. Det er lagt inn sølvstriper som skal understreke forankringen til Askims historie (Byvåpen) symbol Bakgrunn: pms 541 Bølge: pms % Grå bølge : 35% sort Bølge overlapping : pms % Det finnes tre fargevarianter av logoen, med blått som hovedfarge.i tillegg er det utviklet en sort-hvit versjon De tre fargevariantene skal benyttes i forhold til hvilken av de kommunale tjenesteområdene som er avsender. versjon med sølv Bakgrunn: pms 541 Bølge: pms % Sølvstripe : pantone 877 c (metallic coated) Bølge overlapping : pms % Font: Arial Farge. 100% sort Bakgrunn: pms 383 (100%) Bølge: pms 383 ( 70%) Sølvstripe: 35% sort Bølge overlapping : pms 383 (60%) Bakgrunn: pms 1385 Bølge: pms 1385: 80% Sølvstripe: 35% sort Bølge overlapping : pms 1385 (70%) Grayscale Lys Bakgrunn: 40 % sort Bølge: 30 % sort Sølvstripe: 100 % hvit Bølge overlapping : 20 % sort Grayscale mørk Bakgrunn: 60 % sort Bølge: 45 % sort Sølvstripe: 10 % sort Bølge overlapping : 25 % sort 7

8 Symbolbruk : Forholdet mellom logoens elementer er konstant. Det vil si at det ikke er lov til å endre på forhold innenfor elementes form, farger, skriftype eller tilføre logoen noen fremmede elementer, annet en hva som er angitt. Variant A : Tekst langs venstre side av symbol. Tekst må ikke strekke seg utenfor symbolets kvadratiske form når denne versjonen brukes Font: Arial Unngå også å plassere logo på mørke bakgrunner eller bakgrunner som er lik logoens farge. Bakgrunner med mye grafikk bør også unngås, ettersom det vil ta oppmerksomhet bort fra symbolet og skape et rotete inntrykk. Utsnitt av logoen vil kunne brukes ( se trykksaker) Variant B : Tekst plassert under symbol. Tekst må ikke strekke seg utenfor symbolets kvadratiske form når denne versjonen brukes Font: Arial NEI NEI Symbol og grafikk bør ikke plasseres på for mørke bakgrunner, eller farger som er lik symbolets egen, heller ikke bråkete bakgrunner Farge på tekst må ikke forandres. Om farge ønskes på tekst bør den være lik symbolets profil farge 8

9 Fargebruk : Primærsymbolet har 3 farger som representerer Askims 3 hoved verdier. Hovedfargen er den blå varianten, de alternative fargene vil bli brukt i sammenhenger der de passer ( se nederst ) C: 0 M: 44 R: 237 Pantone 1385 Y: 100 K: 7 G: 133 B: 0 C: 100 M: 61 R: 7 Pantone 541 Y: 0 K: 45 G: 43 B: 97 C: 34 M: 11 R: 166 Pantone 383 Y: 95 K: 2 G: 188 B: 9 Orange : Attraktivitet Opplevelse kultur Regionsenter Blå : Kraft Politikk Dynamikk Bevegelse (vannkraft) Grønn: Trygghet Nærhet Jordnærhet 9

10 Illustrasjons bilder For å kommunisere Askim kommunes konkrete løfter tydeligere, er det mulig og benytte illustrasjonsbilder i tilknytning til de grafiske elementene. Det er tilrettelagt et sett med standard illustrasjonsbilder som på ulike måter gjenspeiler Askim kommunes overordnede verdier. Bildenes hovedfunksjon skal være å utløse assosiasjoner til verdier som oppfattes som genuint for Askim. Det er viktig at bildebruken vurderes nøye i forhold til hvilket hovedbudskap det skal illustrere. Vi har derfor samlet bildene i hovedgrupper for å forenkle utvelgelsen. Kraft Dynamikk Politikk Bevegelse (vannkraft) Bildene skal benyttes i sort-hvitt, og alltid i tilknytning til bølge-elementet. Trygghet Nærhet Jordnærhet Attraktivitet Opplevelse Kultur Regionsenter 10

11 Fonter For at all informasjon som går ut fra Askim kommune skal få et mest mulig enhetlig preg, har vi valgt ut et sett med skriftyper som vi anbefaler alle å bruke. På denne måten oppnår vi en gjenkjennings-effekt på alt fra brosjyrer til annonser. På denne siden finner du en oversikt over den skrifttype-familien som er valgt. Arial Arial er en klassiske font som er å finne på de fleste Pc er, derfor anbefales den å brukes primært. Når tekst er under 10 pkt. i størrelse kan fonten Verdana benyttes. * Tilleggs-font beregnet kun for trykksaker: Fonten Helvetica neue vil kun bli brukt i trykksaker. Den ser penere ut og har en større familie som gjør den lettere å anvende i trykksaker. Helvetica neue er også brukt i manualen. Verdana Verdana og Arial er standard fonter som ellers vil brukes der dokumenter ikke forhåndstrykkes. 11

12 Standard brevark Standard brevark vist i hovedfarge - blå (pantone 541) Side 2 av brevarker har kun vannmerke hentet fra symbol Font: Helvetica neue bold condensed (trykk) Str: ca 9,2 pkt (må ikke gå utenfor formatet) KRAFTSENTERET Bilder kan oppdateres og byttes, men alltid i henhold til farge verdiene (se triangel s. 4 ) NB: Konvolutt og brevark må alltid samlet ha lik farge. Font familien Helvetica neue condensed brukes kun i trykksaker pga. penere utseende og større familie som gjør den brukervennlig. Arial og Verdana er standard font for pc - og brukes på alt som ikke forhåndstrykkes. Feks. som generell tekst på brevark 12

13 Konvolutter C5 og E 6/5 Konvoluttene finnes også i B6 og C4 i tilsvarende design Vist i alle tre farger. Eksempel uten vindu. Hovedfargen er blå, men konvolutten kan også brukes i alternative farger. Brevark og konvolutt må alltid brukes sammen i lik farge. Font : I slagord brukes Helvetica neue bold condensed, i profilfarge Adresse : Helvetica neue Askim kommune kontaktadresse: Rådhuset Postboks C 1801 Askim tlf Askim kommune kontaktadresse: Rådhuset Postboks C 1801 Askim tlf Askim kommune kontaktadresse: Rådhuset Postboks C 1801 Askim tlf Konvolutt E 6/5 (spesifikasjoner som ovenfor) Askim kommune kontaktadresse: Rådhuset Postboks C 1801 Askim tlf Askim kommune kontaktadresse: Rådhuset Postboks C 1801 Askim tlf Askim kommune kontaktadresse: Rådhuset Postboks C 1801 Askim tlf

14 Rådhuset Postboks C 1801 Askim Tlf Rådhuset Postboks C 1801 Askim Tlf Konvolutter forts. Konvolutt er vist i C4 Vist i alle tre farger. Eksempel uten vindu Rådhuset Postboks C 1801 Askim Tlf Font : Helvetica neue Slagord font: Helvetica neue bold condensed (profil farge) 14

15 Visittkort (Størrelse : 90 x50 mm) Forside John Andrew Firing Informasjons - og servicesjef Bakside Tel: / Mobil: Fax: Askim kommune Postboks c Serviceboks Askim tlf Tekst Font : Helvetica neue brukt i regular, bold condensed og kursiv Farge på tekst : 80 % sort Størrelse på navn : 9 pkt Størrelse på adresse : 6pt Font slagord : Helvetica neue bold condensed (capitals) Eksempler i de ulike fargene John Andrew Firing Informasjons - og servicesjef Tel: / Mobil: Fax: Askim kommune Postboks c Serviceboks Askim tlf John Andrew Firing Informasjons - og servicesjef Tel: / Mobil: Fax: Askim kommune Postboks c Serviceboks Askim tlf

16 Brosjyre maler Versjon 1 Formatene er tilpasset A4 Denne varianten falses 2 ganger Tekstmengde basert på Arial som font bør ikke overskride ca. 260 ord Pkt : 10 Font : Arial Headline : pkt 14 (profilfarge) Det er utviklet en mal tilpasset brosjyre, så bruker selv kan bytte tekst og foto inni brosjyre. Grafikk er fast element. Planavdelingen jobber med en større utredning om parkeringspolitikk i Askim kommune. Vi har i forbindelse med utredningen registrert parkeringssituasjonen i Askim sentrum slik det er i dag, med antall plasser og hvordan de brukes. Rapporten er nå bearbeidet med flere registreringer (april/mai 2002) Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavde lingen. Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er OVERSKRIFT Undertittel pkt: 20 pkt: 14 80% sort Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsut n videre til det som skjer i AskimAskiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede Versjon 1 A4 format Falses 2 ganger ADMINISTRASJON RÅDHUSET Servicetorget: Hvis du vet hvem du skal ha tak i, kan du ringe direktenummeret Bildeboks mal str: 80 x 44 mm Planavdelingen jobber med en større utredning om parkeringspolitikk i Askim kommune. Vi har i forbindelse med utredningen registrert parkeringssituasjonen i Askim sentrum slik det er i dag, med antall plasser og hvordan de brukes. Rapporten er nå bearbeidet med flere registreringer (april/mai 2002) Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her kan du blant annet lese om den pågående parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her kan du blant annet lese om den pågående parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i FOTO Planavdelingen jobber med en større utredning om parkeringspolitikk i Askim kommune. Vi har i forbindelse med utredningen registrert parkeringssituasjonen i Askim sentrum slik det er i dag, med antall plasser og hvordan de brukes. Rapporten er nå bearbeidet med flere registreringer (april/mai 2002) Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavde Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i ningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i FOTO Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i ningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. Tekstmengde basert på Arial som font. På side med bilde bør ikke teksten overskride : ca. 190 ord Tekstmengde basert på Arial som font. På side uten bilde bør ikke teksten overskride : ca. 270 ord Pkt : 10 Font : Arial Headline : pkt 14 (profilfarge) Pkt : 10 Font : Arial Headline : pkt 14 (profilfarge) 16

17 Brosjyre maler Brosjyre eksempel i de ulike fargene Planavdelingen jobber med en større utredning om parkeringspolitikk i Askim kommune. Vi har i forbindelse med utredningen registrert parkeringssituasjonen i Askim sentrum slik det er i dag, med antall plasser og hvordan de brukes. Rapporten er nå bearbeidet med flere registreringer (april/mai 2002) Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her kan du blant annet lese om den pågående parkeringsutredningen. I tilknytning til siden er det opprettet en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavde lingen. Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her kan du blant annet lese om den pågående parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er OVERSKRIFT Undertittel Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal Tekst lede deg eksempel som er opptatt av sentumsutviklinge Planavdelingen jobber med en større utredning om n parkeringspolitikk videre til det som i skjer Askim i AskimAskiminger kommune. Vi har og i forbindelse med oss på planavdelingen. med utredningen som registrert forutsetninger parkeringssituasjonen i for den ønskede utviklingen.denne Askim sentrum slik siden det er skal i dag, lede med deg antall som er opptatt plasser av og sentumsutviklingen hvordan de brukes. videre Rapporten til det som er nå skjer i Askimpå bearbeidet planavdelingen. med flere registreringer som forutsetninger (april/mai for 2002) den Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her kan du blant annet lese om den pågående parkeringsutredningen. I tilknytning ADMINISTRASJON til siden er RÅDHUSET det opprettet en egen debattside, Servicetorget: så nå har 69 du 81 muligheten til å la Hvis du vet hvem du skal ha tak i, kan du ringe direktenummeret diskutere sentrum med andre din mening bli hørt og Askiminger og med oss på planavdelingen. Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her kan du blant annet lese om den pågående parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i FOTO Planavdelingen jobber med en større utredning om parkeringspolitikk i Askim kommune. Vi har i forbindelse med utredningen registrert parkeringssituasjonen i Askim sentrum slik det er i dag, med antall plasser og hvordan de brukes. Rapporten er nå bearbeidet med flere registreringer (april/mai 2002) Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavde Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i ningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i FOTO Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i ningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. Planavdelingen jobber med en større utredning om parkeringspolitikk i Askim kommune. Vi har i forbindelse med utredningen registrert parkeringssituasjonen i Askim sentrum slik det er i dag, med antall plasser og hvordan de brukes. Rapporten er nå bearbeidet med flere registreringer (april/mai 2002) Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her kan du blant annet lese om den pågående parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavde lingen. Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Tekst Askiminger eksempel og med oss på planavdelingen. som Planavdelingen forutsetninger jobber for den med ønskede en større utredning om utviklingen.denne parkeringspolitikk siden i Askim skal kommune. lede deg som Vi har er i forbindelse med utredningen registrert parkeringssituasjonen i Askim sentrum slik det er i dag, med antall Askiminger plasser og og hvordan med oss de på brukes. planavdelingen. Rapporten som er nå forutsetninger bearbeidet for med den flere ønskede registreringer utviklingen.denne (april/mai 2002) siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutvi Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten n videre til når det det som gjelder skjer Askim i AskimAskiminger sentrum! Her og kan med du oss blant på annet planavdelingen. lese om den som pågående forutsetninger parkeringsutredningen. for den ønskede utviklingen.denne I tilknytning til siden siden er det skal opprettet lede deg en som er egen opptatt debattside, av sentumsutviklingen så nå har du muligheten videre til det til som å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når ADMINISTRASJON det gjelder Askim RÅDHUSET sentrum! Her kan du Servicetorget: blant Hvis annet du vet hvem lese du om skal den ha pågående tak i, kan du ringe parkeringsutredningen. I tilknytning nummeret til siden er det opprettet en direkte- egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i FOTO OVERSKRIFT Planavdelingen jobber med en større utredning om parkeringspolitikk i Askim kommune. Vi har i forbindelse med utredningen registrert parkeringssituasjonen i Askim sentrum slik det er i dag, med antall plasser og hvordan de brukes. Rapporten er nå bearbeidet med flere registreringer (april/mai 2002) Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavde Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i ningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Undertittel FOTO Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i ningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. 17

18 Brosjyre maler Versjon 2 Denne varianten falses kun en gang og er tilpasset A4 format. Forside Overskrift: Arial Bold, 14 pkt. Vil kunne variere avhengig av tekstmengde Undertekst: Arial regular, 12 pkt. Bakside Overskrift: Arial Bold, 14 pkt Brødtekst: Arial, 10 pkt. sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. I tilknytning til disse sidene finnes det også en egen debattside hvor du kan si din mening. sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdeling sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og disku ere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! tere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Næringsliv Videreutvikling og etablering av ny virksomhet i Askim Side 3-4 Overskrift: Arial bold, 14 pkt. Brødtekst: Arial regular, 10 pkt. Tekstmengde bør ikke overskride 395 ord pr. side. På side med bilde bør ikke teksten overskride 285 ord. sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. I tilknytning til disse sidene finnes det også en egen debattside hvor du kan si din mening. sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdeling sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjel FOTO sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. I tilknytning til disse sidene finnes det også en egen debattside hvor du kan si din mening. sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdeling sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og disku ere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjel 18

19 Brosjyre maler Brosjyre eksempel i de ulike fargene (max tekst) sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. I tilknytning til disse sidene finnes det også en egen debattside hvor du kan si din mening. sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og disku ere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! tere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! tere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. I tilknytning til disse sidene finnes det også en egen debattside hvor du kan si din mening. Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim sentrum! ende parkeringsutredningen. til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! ende parkeringsutredningen. I tilknytning til siden er det opprettet til å la FOTO Næringsliv Videreutvikling og etablering av ny virksomhet i Askim Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. I tilknytning til disse sidene finnes det også en egen debattside hvor du kan si din mening. Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim sentrum! ende parkeringsutredningen. til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! ende parkeringsutredningen. I tilknytning til siden er det opprettet til å la din mening bli hørt og disku ere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! tere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. I tilknytning til disse sidene finnes det også en egen debattside hvor du kan si din mening. sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og disku ere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! tere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. I tilknytning til disse sidene finnes det også en egen debattside hvor du kan si din mening. Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim sentrum! ende parkeringsutredningen. til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! ende parkeringsutredningen. I tilknytning til siden er det opprettet til å la FOTO Næringsliv Videreutvikling og etablering av ny virksomhet i Askim Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. I tilknytning til disse sidene finnes det også en egen debattside hvor du kan si din mening. Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim sentrum! ende parkeringsutredningen. til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! ende parkeringsutredningen. I tilknytning til siden er det opprettet til å la din mening bli hørt og disku ere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! tere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! 19

20 Brosjyre maler Versjon med flere bilder Denne varianten er i A5 Format, med mulighet for flere bilder. Askim kommune Bildene er kun et eksempel. Forside: Overskrift: Arial bold Størrelse avhenger av mengde, vist i 20 pkt. Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. Bakside: Overskrift: Arial bold, 14 pkt. Blå Overskrift eksempel Brødtekst: Arial regular. 10 pkt. Bunn-tekst: Arial regular, 8 pkt Side 03: Overskrift: Arial bold 14 pkt. Blå Brødtekst: Arial regular. 10 pkt. Tekst kan utheves i Arial Bold (10 pkt) Side 04: Brødtekst: Arial regular. 10 pkt. Bunn-tekst: Arial bold, 12 pkt kapiteler Askim kommune Askim Kommune Rådhuset Postboks C 1801 Askim Tlf Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nos. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu-duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt tetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt Eksempler i de ulike fargene: Askim kommune Askim kommune Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med Tekst oss på planavdeling eksempel Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Askim kommune ønsker å spille tempor en aktiv incididunt rolle i utviklingen labore et av dolore Askim magna sentrum. Identitet og kvalitet er satt niam, som forutsetninger quis nostrud exercitation for den ønskede ullamco utvik- laboris nisi ut aliquip ex ea comcididunt ut labore et dolore magna aliqua. aliqua. Ut enim ad minim ve- adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inlingen.denne siden skal lede deg modo som consequat. er opptatt Duis av sentumsutviklingen aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit Ut enim ad minim veniam, quis nostrud videre til det som skjer i Askim esse kommune cillum som dolore omhandler eu fugiat sentrum. nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit. ea commodo consequat. Duis aute irure exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex dolor in reprehenderit in voluptate velit esse Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod cillum dolore eu-duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum do- tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit lore eu esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Overskrift eksempel adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Ut enim ad minim veniam, quis nostrud adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris ea commodo consequat. Duis aute irure nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. dolor in reprehenderit in voluptate Deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consec- Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nos. tetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Askim kommune Askim Kommune Rådhuset Postboks C 1801 Askim Tlf Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt tetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med Tekst oss på eksempel planavdeling Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Askim kommune ønsker å spille tempor en aktiv incididunt rolle i ut utviklingen labore et dolore av Askim magna sen-aliquatrum. Identitet og kvalitet er satt niam, som quis forutsetninger nostrud exercitation for den ønskede ullamco utvik- laboris nisi ut aliquip ex ea comcididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim ve- adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inmodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit Ut enim ad minim veniam, quis nostrud lingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit. ea commodo consequat. Duis aute irure exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. dolor in reprehenderit in voluptate velit esse Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod cillum dolore eu-duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum do- tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit lore eu esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Overskrift eksempel adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Ut enim ad minim veniam, quis nostrud adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris ea commodo consequat. Duis aute irure nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. dolor in reprehenderit in voluptate Deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consec- Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nos. tetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Askim kommune Askim Kommune Rådhuset Postboks C 1801 Askim Tlf Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt tetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 20

Odda er et spesielt sted. En fargeklatt innerst i fjorden.

Odda er et spesielt sted. En fargeklatt innerst i fjorden. Odda er et spesielt sted. En fargeklatt innerst i fjorden. Jeg har valgt å frig jøre den grafiske profilen på jubileet fra det grå monotone og plassere odda i en optimistisk, kreativ, leken, modig, (naiv/funkis?)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DESIGN

RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR LOGO 2 PRIMÆRLOGO Dette er LOfavørs primærlogo og skal benyttes i all intern kommunikasjon og all ekstern kommunikasjon hvor LOfavør er primæravsender. Logo

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok 1 INNLEDNING Profilhåndboken er en veiviser i bruk av den grafiske profilen for Nøtterøy kommune. Den gir retningslinjer i bruk av logo, fonter, farger og grafiske dekorelementer.

Detaljer

ROS-analyser og temadata i kommuneplanarbeidet

ROS-analyser og temadata i kommuneplanarbeidet ROS-analyser og temadata i kommuneplanarbeidet Marco Böhm Arealplanlegger Rauma kommune marco.boehm@rauma.kommune.no Kommuneplanarbeid Kommune(del)plan for Åndalsnes 2010-2020 vedtatt: 18. juni 2013 Kommune(del)plan

Detaljer

Industritomter i Surnadal

Industritomter i Surnadal Industritomter i Surnadal Surnadal - industri og etablerarkommune Surnadal er ein utviklingsorientert kommune og ein aktiv medspelar for bedrifter i etableringsfasen og i virksomheit. I nedre Surnadal

Detaljer

INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen. Designprinsipper del 2

INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen. Designprinsipper del 2 INF1500 Høst 2015 Magnus Li Martine Rolid Leonardsen Designprinsipper del 2 Nå Plenum: Repetisjon 15. november: Levere oblig 3 Plenum: Repetisjon Plenum: Prøveeksamen 10. desember: Eksamen HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

Regulatory affairs: Fra klinisk studierapport til reklametekst. Inge Johansen 10. april 2018

Regulatory affairs: Fra klinisk studierapport til reklametekst. Inge Johansen 10. april 2018 Regulatory affairs: Fra klinisk studierapport til reklametekst Inge Johansen 10. april 2018 Dagens tekst Søknad om markedsføringstillatelse Utarbeidelse av legemiddelinformasjonen OTC-status Risikominimeringstiltak

Detaljer

HÅNDBOK: GRAFISK PROFIL ... Logo Fonter Støtteelementer Visittkort Brevark. Konvolutter Støttefarger. Bildebeskjæring Folder

HÅNDBOK: GRAFISK PROFIL ... Logo Fonter Støtteelementer Visittkort Brevark. Konvolutter Støttefarger. Bildebeskjæring Folder HÅNDBOK: GRAFISK PROFIL... Logo Fonter Støtteelementer Visittkort Hovedfarger Bildebruk Brevark Konvolutter Støttefarger Bildebeskjæring Folder Plakater FORORD INNHOLD Formålet med denne håndboken er å

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle som skal arbeide med å synliggjøre/ profilere Bergens forskningsstiftelse, (BFS). Hensikten er å gjøre det enklere

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle som skal arbeide med å synliggjøre/ profilere Bergens medisinske forskningsstiftelse, (BMFS). Hensikten er å

Detaljer

Vi skaper sterke opplevelser midt i Vesterålen.

Vi skaper sterke opplevelser midt i Vesterålen. Designmanual 1 Den visuelle profilen til Kulturfabrikken skal bidra til å synliggjøre Kulturfabrikkens produkter og arrangementer i markedet. Profilen skal kommunisere Kulturfabrikkens visjon. Vi skaper

Detaljer

BackeGruppen Designmanual

BackeGruppen Designmanual BackeGruppen Designmanual AS Backe Fornebuveien 11 1366 Lysaker telefon: 23 39 23 00 post.ba@backe.no www.backegruppen.no INNHOLD Grunnelementer Hovedlogo 3 Undertekst/signatur 5 Farger 6 Skrift 7 Nøkkeltrykksaker

Detaljer

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1 DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD 2016 Q1 versjon 0.0.1 2 Flexx Østfold - designmal Introduksjon Flexx Østfold har per 23.03.2016 vedtatt en oppdatering av eksisterende designmal. Den nye designmalen skal bidra

Detaljer

BackeGruppen Designmanual. AS Backe Widerøeveien 1 Postboks 359 1326 Lysaker telefon: 23 39 23 00 post.ba@backe.no www.backegruppen.

BackeGruppen Designmanual. AS Backe Widerøeveien 1 Postboks 359 1326 Lysaker telefon: 23 39 23 00 post.ba@backe.no www.backegruppen. BackeGruppen Designmanual AS Backe Widerøeveien 1 Postboks 359 1326 Lysaker telefon: 23 39 23 00 post.ba@backe.no www.backegruppen.no INNHOLD Grunnelementer Hovedlogo 3 Undertekst/signatur 5 BAS Maskinutleie

Detaljer

Hallvard Lærum, dr.med. Fagansvarlig klinisk IKT, Oslo Universitetssykehus

Hallvard Lærum, dr.med. Fagansvarlig klinisk IKT, Oslo Universitetssykehus Hallvard Lærum, dr.med. Fagansvarlig klinisk IKT, Oslo Universitetssykehus En pasientjournal er.. Elektroniske dokumenter Skannede dokumenter Bilder Hvor søk er uforutsigbart Signaldata Det er håp.. Strukturerte

Detaljer

Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: (Versjon 1)

Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: (Versjon 1) Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: 00.00.2015 (Versjon 1) Innholdsfortegnelse 3 Forord 4 Logo Logoen Kommunevåpenet Spesifikasjoner Variant Samspill med logo/enhet Ikke tillatt bruk

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

MUNCH 150 DESIGNMANUAL

MUNCH 150 DESIGNMANUAL Index 1.0 LOGO 2.0 TYPOGRAFI 3.0 FARGER 4.0 SIGNALBILDE 5.0 PLASSERING AV LOGO 6.0 MODULANNONSE Logo 1.0 Logo Sort Hovedlogo Sort Symbol: Process: C:0 M:0 Y:0 K:0 Background: Process: C:0 M:0 Y:0 K:100

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

il f o r p k is f a r G

il f o r p k is f a r G Hvit logo når bakgrunn er mørk Sort logo når farge ikke er tilgjengelig Navn logo: Hovedord settes med Myriad Semibold, resten Myriad Light. Sperring 200 Navn logo: Hovedord settes med Myriad Semibold,

Detaljer

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14 Profilhåndbok Logo Oppbygging Logoen er tilpasset NRK sin eksisterende radioidentitet. Tallet 13 er tilpasset eksisterende parametre for tall og sirkelelement. Logo Positiv og negativ versjon Logoen har

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal.

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal. Profilmanual Inhold Introduksjon Logo Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker Merker E-post signatur PowerPoint-mal Annonser Skilt Header Symbol Negativ og svart Visittkort Brevark/wordmal

Detaljer

Grafisk profil. Norfjord Skifer

Grafisk profil. Norfjord Skifer Grafisk profil Norfjord Skifer Logo Logo svart/hvit Logo med slagord Fargene i profilen Pantone Cool Gray 11 C0 M0 Y0 K80 R51 G51 B51 Pantone 5487 C35 M0 Y16 K50 R104 G131 B134 Pantone 118 C0 M18 Y100

Detaljer

GRAFISK PROFIL. Bibelskolen i Tromsø

GRAFISK PROFIL. Bibelskolen i Tromsø GRAISK PROIL info Designhandbok utført av Karl Erik Granberg, som også har forestått profilutviklingen, Våren 2009. Versjon 1.0 (Mai 2009) Opplag 100 stk Trykket hos Medieverket, Haugesund. Papir: Munken

Detaljer

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Oppgradert logo Min. 10 mm bredde Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Typografi Pluto Sans En verden av muligheter Pluto Sans light

Detaljer

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil.

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. Profilveiledning 2005 Ny oppdatert profil SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. I denne veilederen viser man i korte trekk muligheter for bruk av elementer og typografi. logo Symbol

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Innhold. Bamble kommunes visuelle profil s. 3

Innhold. Bamble kommunes visuelle profil s. 3 PROFILHÅNDBOK 2013 Innhold Bamble kommunes visuelle profil s. 3 1.0 Kommunevåpenet s. 4 1.1 Logo, versjoner s. 5 1.2 Logo, friområde/bakgrunn s. 6 2.0 Farger s. 7 2.1 Farger i bruk/kombinasjoner s. 8 3.0

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

Profilmanual 1.0 HOVEDELEMENTER 2.0 SYMBOL 2.1 LOGOTYPE, farger 2.2 LOGOTYPE, sort/hvit 2.3 LOGO, farger 2.4 LOGO, sort/negativ 2.5 LOGO, frisone/minstemål 3.0 TYPOGRAFI, primær 3.1 TYPOGRAFI, sekundær

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014 Retningslinjer for merking av lisensprodukter med NRK Super-logo NRK Aktivum 14 Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.14 NRK Super NRK Super er NRKs tilbud for barn mellom 2 og år på radio, nett og TV.

Detaljer

D e s i g n P o r t e f ø l j e

D e s i g n P o r t e f ø l j e D e s i g n P o r t e f ø l j e Industriell design 2017 Jeanette Hernes Andersen Tlf: 97676705 E-post: Jeanette-hernes@hotmail.com Jeg er 33 år, bor på Jeløya i Moss og har studert bachelor i industridesign

Detaljer

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen!

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen! Designhåndbok versjon 1 / august 2013 Nær naturen nær byen! 1 Designhåndbok og merkevareguide Denne håndboken tar for seg Lunner kommune sin logo og visuelle identitet. Den inneholder forklaringer, retningslinjer

Detaljer

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Innhold 3 4 5 7 8 9 10 14 15 16 17 Grunnelemeter - Kommunevåpen Grunnelemeter - Logo Grunnelemeter - Signatur Signatur med tilleggstekst Farger Typografi Profilelementer

Detaljer

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler Profilprogram for Harstad kommune Med elektroniske profilmaler Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten Harstad kommune og slagordet Attraktiv hele livet. Disse elementene er tilpasset hverandre til

Detaljer

PROFILMANUAL ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ / LULESAMISK SENTER

PROFILMANUAL ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ / LULESAMISK SENTER PROFILMANUAL ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ / LULESAMISK SENTER PROFILMANUAL UTARBEIDET AV SERIA 2016 2 ÁRRAN - profilhåndbok INNHOLD INNHOLD 04 05 07 08 09 10 11 13 15 16 Om ÁRRAN ÁRRAN - Identitet og merkevarebygging

Detaljer

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge NY PROFIL Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge Her er Tromsø kommunes nye logo og profil Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det

Detaljer

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg 20. april 2010 ingrid forbord grafisk design Bakgrunn Det er utarbeidet en visuell profil

Detaljer

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart!

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 1/11 Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 2/11 Innhold 1. Logo/vignett 2. Farger 3. Typografi 4. Kontormateriell 5. Maler 6. PowerPoint-presentasjon

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

PROFILMANUAL. Fluid Control

PROFILMANUAL. Fluid Control PROFILMANUAL Fluid Control Den visuelle profilen skal sørge for at Fluid Control fremstår gjenkjennelig og helhetlig i all kommunikasjon. For at det skal skje, må profilmanualen følges konsekvent. LOGO

Detaljer

Designmanual. D e s i g n m a n u a l f o r G r a n k o m m u n e a p r i l 2 0 0 6

Designmanual. D e s i g n m a n u a l f o r G r a n k o m m u n e a p r i l 2 0 0 6 Designmanual Forord Gran kommune ønsker å framstå som en moderne og tydelig organisasjon. Som et ledd i arbeidet med å bygge identitet og omdømme, gjennomfører Gran kommune et profileringsarbeid. Denne

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Designmanual v

Designmanual v Designmanual v.01 2017 Innhold Introduksjon 3 Logo Logosymbol 4-5 Hovedlogoer 6 Sekundærlogoer 7 Hovedlogoer med slagord 8 Sekundærlogoer med slagord 9 Beskyttet område 10-11 Minstemål 12-13 Sånn, ikke

Detaljer

Profilmanual. Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1

Profilmanual. Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1 Profilmanual Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1 Innledning Profilelementer Denne profilmanualen er utviklet for at Opplysningen skal fremstå med en enhetlig visuell profil. Det å snakke

Detaljer

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Innhold 3 Logo 4 Logo, farger 5 Logo med hovedbudskap 6 Minste tillatte

Detaljer

Designmanual for Sivi Eiendom AS

Designmanual for Sivi Eiendom AS Designmanual for Sivi Eiendom AS Verdier Logo Vår visjon Vi skal gjøre det bedre enn forventet. - E for Engasjert. Når du kontakter oss, vil du merke at vi er engasjerte og at vi Logoen symboliserer firmaet

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Samhandling i bruk av ny teknologi gir økt produktivitet

Samhandling i bruk av ny teknologi gir økt produktivitet Samhandling i bruk av ny teknologi gir økt produktivitet Bruk av BIM i byggeprosjekter, hvilke muligheter/besparelser gir bruk av BIM Lars Idar Vegsund, Norconsult 1 Bruk av BIM i byggeprosjekter, hvilke

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Powerpoint Omslag / forsider Web Vannkonseptet PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

BODØ 2016 PROFILMANUAL

BODØ 2016 PROFILMANUAL 1 BODØ 2016 PROFILMANUAL RIKTIG SPOR - DESEMBER 2014 2 Hovedlogo Bodø 2016s hovedlogo er en stående variant med forløpning. Denne er generell og omfavner alle årstidene i Bodø2016s profil. Det finnes også

Detaljer

Designmanual. En introduksjon til SVs visuelle identitet. sv.no

Designmanual. En introduksjon til SVs visuelle identitet. sv.no Designmanual En introduksjon til SVs visuelle identitet sv.no 1. Logo og verktøy Logo Logoavstander Logovarianter Logo i bruk Fargepalett Typografi Identitetselement Ikoner Papir 2. Fotografi 3. Identitet

Detaljer

Profilprogram for Kristiansund kommune

Profilprogram for Kristiansund kommune Profilprogram for Kristiansund kommune Byvåpen i farger Kommunevåpenet skal brukes oppe i venstre hjørne sammen med visjonen «I medvind uansett vær» Byvåpen i sort/hvitt Kommunevåpenet skal brukes oppe

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv 1 profilmanual inkluderende arbeidsliv 2 3 Innhold ia-avtalen Bakgrunn for profilen 3 4 Profilelementer: Logo - uten typografi Logo - sentrert typografi Logo - typografi høyrestilt Logo - typografi to

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 13.06.2017 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Visuell identitet Profilmanual

Visuell identitet Profilmanual Visuell identitet Profilmanual 1 HSN Visuell identitet : Profilmanual Grunnelementer: Logo 2 Visuell identitet Profilmanual Utviklet av Burson-Marsteller Desember 2015 Versjon 1.0 Innledning Forord 3 Styringsplattform

Detaljer

Midnattsolveien. Profilhåndbok. Rettningslinjer for Midnattsolveien

Midnattsolveien. Profilhåndbok. Rettningslinjer for Midnattsolveien Profilhåndbok Rettningslinjer for Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2: Introduksjon side 3-6: LOGO -Beskrivelse av logo -presentasjon av logo -Fargeregler/Fargekoder -Feil bruk av logo side 7: Typografi

Detaljer

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Avinor profilmanual Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL A 1 A1 Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Oslo Lufthavn logo A 2 OSL logo A 3 Logobruk Oslo Lufthavn/OSL A 4 OSL logo med deskriptor A 5 Eksempler på fargebruk

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Grafisk profil manual for Vest-Agder fylkeskommune Oppdatert versjon 2005 Felles grafisk profil for alle fylkeskommunale virksomheter Vest-Agder fylkeskommune representerer bred faglig virksomhet med tilholdssteder

Detaljer

H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L

H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L SIDE 2 Innhold: Innledning Om den grafiske profilen Logo Typografi Farger Annonser og materiell Internett SIDE3 Denne håndboka er en presentasjon

Detaljer

Designmanual. Versjon 1.0

Designmanual. Versjon 1.0 Designmanual Versjon 1.0 Innhold En felles visuell identitet 4-5 Om Østfold fylkeskommune 6-7 Fylkesvåpenet 8-9 Logoen 10-11 Bruk av logoen 12-13 Feil bruk av logoen 14-15 Virksomhetslogoer 16-17 Virksomhetsdesign

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

Logo: Distriktssenterets designprofil. Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde:

Logo: Distriktssenterets designprofil. Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde: Logo: Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde: Farger: Farvene er delt opp i en primærpalett som inneholder logoens farger og er de bærende fargene for profilen.

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil. Randaberg kommune

Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil. Randaberg kommune Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil Randaberg kommune Våpen Randaberg kommune RETNINGSLINJER GRAFISK PROFIL SIDE 5 Randaberg kommune sitt kommunevåpen ble godkjent ved kgl.res. den 26. juni

Detaljer

Invitasjon til Konferansetittel

Invitasjon til Konferansetittel Miljø, gener og helse konferanse Bergen, 14-15 mai Om konferansen Valgfri tekstblokk The Sans Plain B5 9/11,5 punkt. Bygger nedenfra og oppoversed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

Detaljer

Vår profilmanual - et verktøy for deg

Vår profilmanual - et verktøy for deg PROFILMANUAL Vår profilmanual - et verktøy for deg Det visuelle uttrykket er helt avgjørende for hvordan vi vil at folk flest skal oppfatte oss. Alt henger sammen. Derfor skal vi være kritiske i forhold

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016 02. Logo Hovedlogo Hovedlogo NNBAs logo er satt sammen av en vertikalstilt form som inneholder logoelementet bestående av hammer og tannhjul brukt i tidligere års messer, samt forkortelsen NNBA i versaler

Detaljer

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse Parat designmanual Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Logo på farget

Detaljer

Kontakt. www.hemne.kommune.no. www.hnf.no. Hemne Kommune Olav Hunnes, Næringskonsulent mobil 934 55 027 e-post: olav.hunnes@hemne.kommune.

Kontakt. www.hemne.kommune.no. www.hnf.no. Hemne Kommune Olav Hunnes, Næringskonsulent mobil 934 55 027 e-post: olav.hunnes@hemne.kommune. Kontakt Hemne Kommune Olav Hunnes, Næringskonsulent mobil 934 55 027 e-post: olav.hunnes@hemne.kommune.no www.hemne.kommune.no Hemne Næringsforum Willy Merkesnes, Daglig leder tlf 72 45 25 95, mobil 959

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS 01. Profilmanual 1 2 Forord Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjenesteeller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk av designelementer

Detaljer

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LOGO GRAFISK ELEMENT TYPOGRAFI FARGER BREVARK VISITTKORT MAILSIGNATUR ANNONSE NAVNETREKK POWERPOINT

Detaljer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer Utgave 1.1 08.02.06 Designmanual Forskerforbundets grafiske profil For at Forskerforbundet skal fremstå som en profesjonell og interessant organisasjon, er vi avhengige av å presentere oss på en gjennomtenkt

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

Norske Redningshunder Profilhåndbok

Norske Redningshunder Profilhåndbok Norske Redningshunder Profilhåndbok NRH`s profilprogram Som ansvarlig under fornyelsen av NRH`s profilprogram vil jeg med dette gi litt informasjon rundt endringene. I forhold til det gamle programmet

Detaljer

TORSO/ PROFIL/ INNHOLD

TORSO/ PROFIL/ INNHOLD PROFILHÅNDBOK TORSO/ PROFIL/ INNHOLD Torso Torso er menneskes overkropp, foruten armer, bein, og hode. Det vil si brystpartiet, ryggen og «magepartiet». Navnet kommer fra italiensk som egentlig betyr av

Detaljer

Profilhåndbok. Nasjonalparkkommune og Nasjonalparklandsby

Profilhåndbok. Nasjonalparkkommune og Nasjonalparklandsby Profilhåndbok Nasjonalparkkommune og Nasjonalparklandsby Innhold Logo Farger Typografi Brevark og konvolutter Annonseoppsett Skilting ute, flagg Skilting ute/inne skilt Plakatoppsett Roll-up Krus Filformater

Detaljer

Nasjonal kommersialiseringsaktør i mikro- og nanoteknologi.

Nasjonal kommersialiseringsaktør i mikro- og nanoteknologi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

Exempel på hvordan brev skal skrives

Exempel på hvordan brev skal skrives Brevpapir / side 1 S/H version Hvis det ikke benyttes fargetrykk, gjengis logoen i øverste høyre hjørne i 100% sort. Firma Att.: Adresse By Land Dato Exempel på hvordan brev skal skrives Brødteksten skal

Detaljer

Denne håndboken presenterer Skibladners nye profil og hvordan Skibladner skal fremstå på best

Denne håndboken presenterer Skibladners nye profil og hvordan Skibladner skal fremstå på best profilhåndbok profilhåndbok introduksjon og innhold Denne håndboken presenterer Skibladners nye profil og hvordan Skibladner skal fremstå på best mulig måte. Det er viktig å stå frem med et tydelig og

Detaljer

PROFILVEILEDER V

PROFILVEILEDER V PROFILVEILEDER V01 2017 ISHAVSKRAFT V01 2017 Ishavskraft er i dag Nord-Norges største kraftleverandør. Vår identitet vil alltid være preget av landsdelen vi kommer fra. Med folkelige verdier og uredde

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.5.2 Profilhåndbok for Utgave: 1.00 Skrevet av: Klara Johansen Gjelder fra: 01.06.2016 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Introduksjon Vi ønsker å fremstå som en profesjonell,

Detaljer

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD Versjon 0.0.1

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD Versjon 0.0.1 DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD Versjon 0.0.1 ABC 3. TYPOGRAFI 3.1. Primærfontsnitt Source Sans Pro 24 3.2. Tilgjengelighet 26 3.3. Installering av fontsnittet 26 3.4. Sekundærfontsnitt - Arial 27 24

Detaljer

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - TV-aksjonen separatlogo - TV-aksjonen separatlogo, forenklet 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

Profilmanual for Kirkevalget 2015

Profilmanual for Kirkevalget 2015 Profilmanual for Kirkevalget 2015 2 Om Kirkevalgets designprofil Kirkevalgets grmfske profi skal skape en tydelig avsenderidentitet for Kirkevalget. Den grmfske profika skal brukes på tvers av alle kanaler

Detaljer

Grafisk profil Versjon 27.01.2015

Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Innholdsfortegnelse UTFORMING... 4 Oppsett av logo... 5 Bruk av logo... 6 Farger... 7 Typografi... 8 Grafikk... 8 BRUKSOMRÅDER... 9 Web-sider... 10 Konvolutter... 11 Brevark

Detaljer