Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3-2007 Side 305-446 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 31. august 2007

2 Innhold Side Forskrifter 2001 Juni 12. Forskrift om bruk av piggtråd, Øvre Eiker (Nr. 1712) Feb. 23. Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall, Harstad (Nr. 1701) Sept. 13. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Stange (Nr. 1706) Sept. 13. Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Stange (Nr. 1707) Sept. 13. Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Stange (Nr. 1708) Okt. 31. Forskrift for husholdningsavfall, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik (Nr. 1709) Okt. 31. Forskrift for slam, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik (Nr. 1710) Okt. 31. Forskrift for innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter fra virksomheter, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik (Nr. 1711) Nov. 28. Forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, Tynset (Nr. 1704) Feb. 26. Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Sørfold Mars (Nr. 656) Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Hamarøy (Nr. 597) April 19. Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med eier av næringsavfall, Nærøy (Nr. 555) April 24. Forskrift om jakttid på bever, Trysil (Nr. 910) April 26. Forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg, Fjell (Nr. 556) April 26. Forskrift om bruk av utbyggingsavtaler, Lenvik (Nr. 911) Mai 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Vestre Slidre (Nr. 572) Mai 3. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Vestre Toten (Nr. 659) Mai 3. Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Vestre Toten (Nr. 660) Mai 3. Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann, Vestre Toten (Nr. 661) Mai 3. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Vestre Toten (Nr. 708) Mai 10. Forskrift om spreiing av gjødselvarer av organisk opphav, Gulen (Nr. 573) Mai 16. Forskrift om hundehold, Elverum (Nr. 557) Mai 21. Forskrift om utvidet jakttid for bever i vassdragene Skasen, Rotna og Røgden, Grue (Nr. 558) Mai 22. Forskrift om båndtvang for hund, Stjørdal (Nr. 559) Mai 23. Forskrift om utvida bandtvang for hund, Nord-Fron (Nr. 574) Mai 24. Forskrift om høve til jakt etter hjort og rådyr, Sula (Nr. 709) Mai 25. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket, Buskerud (Nr. 560) Mai 30. Forskrift om fredning av Bergen radio senderstasjon, Rundemanen, gnr. 168 bnr. 3, Bergen (Nr. 561) Mai 30. Forskrift om fredning av restaurantsal Hamar stasjon, gnr. 1 bnr. 2345, Hamar (Nr. 562) Mai 31. Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Hol (Nr. 598) Mai 31. Forskrift om dressurområde for fuglehunder i Ismenningen statsalmenning, Snåsa (Nr. 710) Mai 31. Forskrift om minsteareal for jakt etter hjortevilt, Hitra (Nr. 912) Juni 4. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, (vegliste for Akershus), Akershus (Nr. 575) Juni 5. Forskrift om bruk av og orden i havner m.m., Asker (Nr. 576) Juni 6. Forskrift om politivedtekt, Oslo (Nr. 577) Juni 6. Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Gjerdrum (Nr. 913) Juni 7. Forskrift etter konsesjonsloven 7 om nedsatt konsesjonsgrense, Røros (Nr. 578) Juni 13. Forskrift om hundehold, Nedre Eiker (Nr. 761)

3 Juni 14. Forskrift om jakt etter hjort, Sogndal (Nr. 711) Juni 14. Forskrift om hundehold, Nesna (Nr. 712) Juni 14. Forskrift om jakttid på bever, Holtålen (Nr. 713) Juni 14. Forskrift om hundehold, Ålesund (Nr. 762) Juni 14. Forskrift om hundehold, Nord-Aurdal (Nr. 914) Juni 14. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Eidsberg (Nr. 915) Juni 14. Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann, Eidsberg (Nr. 916) Juni 15. Forskrift om åpning av jakt på bever, Fosnes (Nr. 662) Juni 19. Forskrift om sammensetning av og myndighet for havnestyret i Oslo Havn KF, Oslo (Nr. 663) Juni 19. Forskrift om hundehald, Gol (Nr. 763) Juni 19. Forskrift om tilskot til miljøtiltak i jordbruket i Rogaland (Nr. 858) Juni 19. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Trondheim (Nr. 859) Juni 20. Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Rælingen (Nr. 697) Juni 20. Forskrift om hundehald, Forsand (Nr. 917) Juni 21. Forskrift om hundehald, Voss (Nr. 714) Juni 21. Forskrift om bandtvang for hund, Luster (Nr. 715) Juni 21. Forskrift for tildeling av båtplasser ved kommunale brygger og havner, Hvaler (Nr. 716) Juni 21. Forskrift etter konsesjonsloven 7 om nedsatt konsesjonsgrense, Mandal (Nr. 717) Juni 21. Forskrift om hundehold, Øyer (Nr. 764) Juni 21. Forskrift om hundehold, Nes (Nr. 765) Juni 21. Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav, Luster (Nr. 766) Juni 21. Forskrift om hundehald, Høyanger (Nr. 767) Juni 21. Forskrift om utvida bandtvang for hund, Førde (Nr. 860) Juni 21. Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med eier av næringsavfall i Grong (Nr. 861) Juni 21. Forskrift om frist for spreiing av husdyrgjødsel i Hornindal (Nr. 862) Juni 21. Forskrift om hundehold, Etnedal (Nr. 918) Juni 21. Forskrift om fredningssoner ved kraftverk, vannverk m.m., Sør-Trøndelag (Nr. 919) Juni 21. Forskrift om hundehald, Øystre Slidre (Nr. 920) Juni 26. Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Østfold (Nr. 718) Juni 26. Forskrift om adgang til jakt etter elg, Tranøy (Nr. 921) Juni 27. Forskrift om soner for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Salangen (Nr. 768) Juni 27. Forskrift om hundehold, Flå (Nr. 863) Juni 28. Forskrift om vedtekt til forsøk med utvida mynde for direkte vald ordførar for valperioden , Ørskog (Nr. 770) Juni 28. Forskrift om vedtekt til forsøk med endret myndighet for direkte valgt ordfører for valgperioden , Alvdal (Nr. 771) Juni 28. Forskrift om vedtekt om endret myndighet for direkte valgt ordfører for valgperioden , Averøy (Nr. 772) Juni 28. Forskrift om vedtekt til forsøk med utvidet myndighet for ordfører for valgperioden , Eidsberg (Nr. 773) Juni 28. Forskrift om vedtekt om forsøk med endret myndighet for direkte valgt ordfører for valgperioden , Eigersund (Nr. 774) Juni 28. Forskrift om vedtekt til forsøk med utvida mynde for direkte vald ordførar for valperioden , Fusa (Nr. 775) Juni 28. Forskrift om vedtekt om endret myndighet for direkte valgt ordfører for valgperioden , Gausdal (Nr. 776) Juni 28. Forskrift om vedtekt til forsøk med endret myndighet for direkte valgt ordfører for valgperioden , Lenvik (Nr. 777) Juni 28. Forskrift om vedtekt om forsøk med endret myndighet for direkte valgt ordfører i valgperioden , Lyngen (Nr. 778) Juni 28. Forskrift om vedtekt om forsøk med utvidet myndighet for direkte valgt ordfører for valgperioden , Nord-Aurdal (Nr. 779) Juni 28. Forskrift om vedtekt til forsøk med endret myndighet for direkte valgt ordfører for valgperioden , Risør (Nr. 780) Juni 28. Forskrift om vedtekt til endret myndighet for ordføreren for valgperioden , Juni Skjervøy (Nr. 781) Forskrift om vedtekt til forsøk med endra mynde for direkte vald ordførar for valperioden , Sula (Nr. 782)

4 Juni 28. Forskrift om vedtekt om forsøk med endret myndighet for direkte valgt ordfører for valgperioden , Tinn (Nr. 783) Juni 28. Forskrift om vedtekt om forsøk med endret myndighet for direkte valgt ordfører for valgperioden , Tønsberg (Nr. 784) Juni 28. Forskrift om vedtekt til forsøk med endra mynde for direkte vald ordførar for valperioden , Vindafjord (Nr. 785) Juni 28. Forskrift om vedtekt om forsøk med utvidet myndighet for direkte valgt ordfører for valgperioden , Vågsøy (Nr. 786) Juni 28. Forskrift om bandtvang for hund, og område der hundar ikkje har tilgang, Skjåk (Nr. 864) Juni 28. Forskrift om hundehold, Hol (Nr. 865) Juni 28. Forskrift om hundehald, Hemsedal (Nr. 923) Juni 29. Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 1. Fredning av Korsfjorden naturreservat, Alta (Nr. 788) Juni 29. Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 2. Fredning av Leirbotndalen naturreservat, Alta (Nr. 789) Juni 29. Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 3. Fredning av Trollfjorddalen/Gulgo naturreservat, Berlevåg (Nr. 790) Juni 29. Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 4. Fredning av Goššjohka naturreservat, Karasjok (Nr. 791) Juni 29. Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 5. Fredning av Oahcesaisuolu naturreservat, Karasjok (Nr. 792) Juni 29. Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 6. Fredning av Máze naturreservat, Kautokeino (Nr. 793) Juni 29. Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 7. Fredning av Oksevågdalen naturreservat, Lebesby (Nr. 794) Juni 29. Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 8. Fredning av Torskefjorddalen naturreservat, Lebesby (Nr. 795) Juni 29. Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 9. Fredning av Langfjorddalen/Laggu naturreservat, Gamvik og Lebesby (Nr. 796) Juni 29. Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 10. Fredning av Børselvdalen naturreservat, Porsanger (Nr. 797) Juni 29. Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 11. Fredning av Bihkkačohkka naturreservat, Porsanger (Nr. 798) Juni 29. Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 12. Fredning av Hanadalen naturreservat, Tana (Nr. 799) Juni 29. Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 13. Fredning av Harrelv naturreservat, Tana (Nr. 800) Juni 29. Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 14. Fredning av Julelvdalen naturreservat, Tana (Nr. 801) Juni 29. Forskrift om rikspolitisk bestemmelse om midlertidig markagrense for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Oslo og Akershus (Nr. 802) Juni 29. Forskrift om vedtekt for forsøk med kommunal oppgavedifferensiering aktiv bekjempelse av forsøpling av offentlige uterom, Oslo (Nr. 803) Juni 29. Forskrift om utvidet gåsejakt, Farsund (Nr. 924) Juli 2. Forskrift om krav til jordarbeiding og miljøtiltak i nedbørfelt til særlig utsatte vassdrag, Juli Akershus og Østfold (Nr. 804) Forskrift om soner for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Harstad (Nr. 867) Juli 5. Forskrift om utvidet jakttid på grågås i deler av Vega (Nr. 925) Juli 6. Forskrift om tidlig jaktstart på grågås i Ørland og Bjugn (Nr. 868) Juli 6. Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveier i Porsanger (Nr. 869) Juli 6. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Finnmark (Nr. 870) Juli Juli Juli 6. Forskrift om soner for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Øksnes (Nr. 871) Forskrift om forbud mot bruk av piggtråd som gjerdemateriale, Kárášjoga/Karasjok (Nr. 927) Forskrift om etablering av midlertidig restriksjonsområde EN R196 i forbindelse med båtracet Norwegian Grand Prix 2007, Arendal (Nr. 872) Juli 13. Forskrift etter konsesjonsloven 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Hurum (Nr. 928) Juli 18. Forskrift om utvida jakttid på grågås, Smøla (Nr. 929) Juli 18. Forskrift om tidlig jaktstart på grågås, Frøya (Nr. 930)

5 Juli 19. Forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås for kommunane Haram, Sandøy, Aukra og Halsa (Nr. 931) Juli 20. Forskrift om tidlig jaktstart på grågås i deler av Åfjord (Nr. 932) Juli 23. Forskrift om politivedtekt, Alstahaug (Nr. 933) Juli 25. Forskrift om fredning av bygninger og anlegg i Verneplan Vardøhus festning, Vardø (Nr. 935) Aug. 1. Forskrift om etablering av midlertidig restriksjonsområde EN R197 over Oslo havn i forbindelse med båtracet Scandinavian Grand Prix, august 2007, Oslo (Nr. 936) Endringsforskrifter 2007 Juni 21. Endr. i forskrift om sone for å bekjempe krepsepest i Haldenvassdraget, vassdragssystem 001 E, Aremark og Halden (Nr. 698) Juni 27. Endr. i forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Ringerike (Nr. 922) Juni 28. Endr. i forskrift om soner for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Salangen (Nr. 769) Juni 29. Endr. i forskrift for fiske, Rendalen (Nr. 866) Juli 6. Endr. i forskrift om soner for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nesseby kommune, Finnmark (Nr. 926) Juli 25. Endr. i forskrift om soner for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Salangen (Nr. 934) Diverse 2007 Feb. 27. Opph. av forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Rauma (Nr. 657) April 25. Vedtekt til plan- og bygningsloven 66a, fjernvarmeanlegg, Skedsmo (Nr. 658) Juni 29. Opph. av forskrifter gitt med hjemmel i lov 12. mars 1965 om statens umatrikulerte grunn i Finnmark (Nr. 787) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside 4. omslagsside

6 23. feb. Nr NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 31. august 2007 Nr juni Nr Forskrift om bruk av piggtråd, Øvre Eiker kommune, Buskerud. Fastsatt av Øvre Eiker kommunestyre 31. mai 2001 med hjemmel i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern 29. Stadfestet av Statens dyrehelsetilsyn 12. juni Kunngjort 7. juni Det er i Øvre Eiker kommune forbudt å bruke piggtråd i gjerde i utmark mellom innmark og utmark. 2. Etter skriftlig søknad kan det gjøres unntak fra denne vedtekten. 3. Eiere av gjerder får frist til 31. desember 2007 med opprydding og fjerning av piggtrådgjerder som er i strid med denne vedtekten. 4. Vedtekten trer i kraft straks. 23. feb. Nr Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall, Harstad kommune, Troms. Fastsatt av Harstad kommunestyre 23. februar 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79, 83 og 85. Kunngjort 31. mai Mål for renovasjonen Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i Harstad kommune. 2. Virkeområde Forskriften gjelder alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Harstad kommune, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning. Forskriftene gjelder kildesortering, oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall. Den kommunale forskriften for husholdningsavfall omfatter hele kommunen. Kommunestyre kan vedta områder hvor kommunal renovasjon ikke skal gjøres gjeldende. Forskriften gjelder også eiendommer der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale renovasjonsordningen. Forskriftene gjelder også avfallsgebyr. 3. Definisjoner Som avfall forstås (jf. forurensningslovens 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mm. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensingsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større gjenstander). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

7 23. feb. Nr Som grovavfall regnes større gjenstander som inventar, møbler, sykler, madrasser, tepper og lignende som pga. størrelsen ikke kan behandles sammen med annet husholdningsavfall. Med matavfall forstås lett nedbrytbar organisk avfall, som matavfall, planterester, mindre mengder hageavfall, vått husholdningspapir og annet type biologisk nedbrytbart avfall. Brennbart avfall er den brennbare delen av restavfallet, og vil være plast, tørt tilgriset papir og husholdningspapir, innpakningspapir, bind, bleier og lignende. Med ikke-brennbart avfall menes avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Det er avfall som blir igjen etter kildesortering av husholdnings- og næringsavfall, og leveres i eget system. Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. På en og samme eiendom kan det være flere abonnenter (husstander). Som avfallsbeholder menes dunk med hjul, sekk, container- eller fellescontainer uten sekk. Harstad kommune bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt. Med hentested menes her et sted hvor avfallsbeholder(er) stilles i påvente av innsamling. Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). De kildesorterte fraksjoner skal behandles videre hos abonnenten ved hjemmekompostering, plasseres i egen avfallsbeholder for henting, eller leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjoner/miljøpark. Med tømmefrekvens menes antall tømminger av avfallsbeholderen innenfor et gitt tidsrom. Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallseksjoner, for eksempel glass. Med gjenvinningsstasjon/miljøpark menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separat avfall. Gjenvinningsstasjoner/miljøpark er inngjerdet og betjent. Med hentesystem menes kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig. Med bringesystem menes kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon/miljøpark. Med kompostering menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med utlufting. Med boenhet/husstand menes leilighet/hybelleilighet med bruksareal over 25 m 2, egen inngang (kan være felles vindfang, trapperom og lignende), eget toalett og kjøkken/kjøkkenkrok. Med kjørbar veg menes vei der renovasjonsbil kan komme uhindret fram, og eventuelt snu på en godkjent måte innen området, eller unntaksvis ved å rygge inn til standplass. 4. Kommunal innsamling av avfall Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall I Harstad kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfallet, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensingsloven). Alle eiendommer mv. som faller innenfor 2 omfattes av denne avfallsordningen. Harstad kommune kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best håndtering og disponering av avfallet. Uten skriftlig tillatelse fra kommunene kan ingen samle inn husholdningsavfall i Harstad kommune. For enkelte områder eller bestemte typer eiendommer kan kommunen opprette særskilte renovasjonsordninger. Når slike spesielle ordninger er opprettet, plikter alle å delta. Kommunen kan etter begrunnet søknad, eller på eget initiativ, unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen når det vil føre til store praktiske vanskeligheter å gjennomføre denne. Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å graven ned eller henlegge avfall og lignende i naturen. Kommunal renovasjon Den kommunale renovasjonsordningen omfatter husholdningsavfall samt ev. annet avfall som er med i den samme ordningen, for eksempel enkelte type næringsavfall.

8 23. feb. Nr Smitte- og risikoavfall Harstad kommune kan tilby egen ordning for innsamling av risikoavfall fra helseinstitusjoner (legekontorer, tannlegekontorer og lignende). Det er ikke tillatt å levere slikt avfall innblandet i annet avfall til kommunal avfallsordning. Risikoavfall skal kildesorteres og pakkes separat i godkjent emballering. Risikoavfall kan også leveres til annen godkjent mottaker. Kommunens innsamlingsordning omfatter ikke patologisk avfall. Farlig avfall Harstad kommune skal sørge for at det i kommunen eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjeldende i forskrift om farlig avfall. For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen egen innsamlingsordning eller mottak ved gjenvinningsstasjoner/miljøpark. Farlig avfall fra virksomheter gjelder kun mottak, mot betaling ved gjenvinningsanlegg/miljøpark. 5. Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg. Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe avfall og næringsavfall til behandlingsanlegg eller annen godkjent behandlingsanlegg eller til annen sluttbehandling. For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall kan Harstad kommune tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet. Medisiner omfattes ikke av disse forskriftene. Det samme gjelder flytende avfall, større metallgjenstander, varm aske og etsende, eksplosiv eller selvantennende avfall. Slike avfallstyper skal leveres til en hver tid andre godkjente mottaksordninger. 6. Krav til sortering m.m. av avfallet Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet, etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner Harstad kommune etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Avfall levert til kommunal avfallsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert av Harstad kommune eller interkommunalt avfallsselskap som Harstad kommune er tilknyttet. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall som skal holdes konfidensielt er makulert. Alle abonnenter som inngår i lovpålagt avfallsordning skal kildesortere avfallet i følgende fraksjoner: Matavfall (bio-avfall) Brennbart avfall Farlig avfall Papir Glass- og metallemballasje Drikkekartong Ikke brennbart avfall. Det er etablert hente- og bringesystem for disse fraksjonene. Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i avfallsbeholderen enn det som kommunen til enhver tid har bestemt. Det kan være ulik tømmefrekvenser for fraksjonene. Fraksjonene skal holdes atskilt, og legges i egne avfallsbeholdere hos hver abonnent. Det kan gjøres endringer i utvalg og antall fraksjoner. Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i avfallsbeholderen hos hver abonnent eller til returpunkt, kan på bestemte vilkår leveres til godkjent gjenvinningsstasjon/miljøpark. 7. Hjemmekompostering Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage. Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med Harstad kommune om hjemmekompostering av matavfall. De abonnenter som tegner slik kontrakt og derved reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger matavfall i avfallsbeholderen. Det kreves at komposteringen skjer i en beholder som godkjennes av Harstad kommune. Abonnenten må selv anskaffe beholder. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredstillende måte, som ikke trekker til seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene. Det er utarbeidet egen forskrift for hjemmekompostering i Harstad kommune. 8. Anskaffelse av avfallsbeholderen Avfallsbeholderen skal anskaffes og eies av Harstad kommune, og være av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Kommunen avgjør når avfallsbeholderen må repareres eller fornyes, og foretar reparasjon og utskifting etter behov. Hver enkelt avfallsbeholder til husholdningene er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold. Abonnenter kan inngå avtale om å dele en eller flere avfallsbeholdere med nabo(er) der det er naturlig og hensiktsmessig. Dette må avklares med kommunen. Kommunen kan pålegge abonnenter å bruke felles avfallsbeholder og lignende renovasjonsordninger når dette er hensiktsmessig.

9 23. feb. Nr Plassering av avfallsbeholderen Alle avfallsbeholdere skal plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På hentestedet skal avfallsbeholderen plasseres på en for abonnenten og renovatøren lett tilgjengelig plass, synlig fra veg og på et plant og fast underlag. Fellescontainere plasseres på fast dekke, alltid plassert med løftehåndtak ut, med lokket lukket og om mulig under tak. Abonnenten har ansvar for at avfallsbeholderen ikke volder skade ved at den kommer på avveie fra oppsamlingsplass eller hentested, og sørge for å etablere sikringsordninger som hindrer at beholderen flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av avfallsbeholderen og atkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vintertid skal atkomsten være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd. Beholdere med hjul må plasseres slik at ikke hjulene ikke fryser fast til underlaget. Enheten skal plasseres slik at renovatøren er sikret mot forulemping fra husdyr. Dersom plasseringen av avfallsbeholderen utgjør en skaderisiko, forringer renovatørens arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan Harstad kommune kreve at enhetene omplasseres. Henteavstand Avfallsbeholder skal være satt fram til kjørbar vei (veikant/fortauskant) på tømmedagen. Avfallsbeholderen skal alltid plassers med fronten ut mot kjørbar veg. Abonnenten skal sørge for at beholderen blir satt tilbake etter tømming. Avstand utover dette kan godkjennes mot tillegg i renovasjonsgebyret. Lengste avstand er 30 meter. Abonnenter som ønsker godkjent oppsamlingsplass lengre fra vegkant, dog maksimalt 30 meter, må sende en skriftlig begrunnet søknad. Dispensasjonen er begrenset til maksimalt 5 år. I områder hvor det er avsatt felles avfallsbeholdere, kan kommunen henvise abonnenter til å benytte disse. 10. Bruk av avfallsbeholderen Avfallsbeholdere må kun brukes til avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen. Særlig fuktig avfall innpakkes før plassering i avfallsbeholder. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i beholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamlingen. Flytende avfall skal ikke legges i avfallsbeholderen. I avfallsbeholderen må det videre ikke legges større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall. I avfallsbeholderen må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennende avfall. Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som Harstad kommune til enhver tid bestemmer. Avfallsbeholderen må ikke overfylles eller pakkes så fast at tømmingen vanskeliggjøres og den skal ikke fylles mer enn at lokket går igjen. Vinterstid er brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme. Det skal holdes god orden rundt avfallsbeholderen, og avfall skal ikke ligge løst. Abonnenten sørger selv for tilstrekkelig renhold av avfallsbeholdere. Ved utilstrekkelig renhold kan kommunen besørge beholderne rengjort, og fakturere abonnenten for utført ekstraarbeide. Ved grove brudd på dette punkt kan abonnenten bli pålagt å rydde opp selv og bringe avfallet til godkjent mottaksanlegg. Slike pålegg gis skriftlig. Harstad kommune kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på avfallsbeholder(e) hvis det synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte. Harstad kommune er ikke pliktig til å tømme avfallsbeholdere som brukes i strid med denne forskriften. Større felles returpunkter hvor kildesortert avfall bringes, eksempelvis glass/metallemballasje, skal kun inneholde den type avfall som kommunen til enhver tid bestemmer. Det er ikke tillatt å etterlate avfall ved siden av returpunktets beholdere, som av størrelse eller art ikke kan legges i enheten. 11. Krav til vegstandard Med atkomstveg menes her vei som renovasjonsbilen benytter fram til hentested for avfallsbeholdere. Slike veger regnes som kjørbare når det er mulighet for gjennomkjøring eller er snuplass og dessuten med kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til hele året å tåle et kjøretøy med akseltrykk 8 tonn, og/eller totalvekt 26 tonn. Snuplass må være anlagt minst tilsvarende krav for lastebil type LL. Kjørbar vei skal ha fri bredde minimum 3,5 meter, fri høyde minimum 4 meter og kjørebane med en bredde på minimum 3 meter. Om vinteren må vegen og eventuelt snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Vinterstid kan glatt vegbane føre til at veg eller gate ikke kan betegnes som kjørbar veg. Kommunen har ikke ansvar for skade på privat veg som følge av gjennomføring av renovasjonsordningen etter disse forskriftene, med mindre skaden skyldes uaktsomhet. Med transportveg menes her veg for manuell transport av avfallsbeholdere. Slike veger skal gi problemfri transport av avfallsbeholderen og være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer, parkerte biler og lignende.

10 23. feb. Nr Kommunens plikter Renovatøren er pliktig til å ta avfall som er lagt i godkjent avfallsbeholder, så lenge den ikke er fylt mer enn at sekken kan knytes igjen og at lokk kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav som er pålagt gjennom forskriften. Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støy, lukt og lignende. Det skal deles ut nødvendig forbruksmateriell som bioposer og eventuelle andre avfallsposer/-bokser. Under transport skal avfallet være sikret slik at det ikke faller av eller tilsøler plass eller veg. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutiner som fastsettes av Harstad kommune og kunngjøres på egnet måte. For transport gjelder Vegtrafikkloven. Innsamling av avfall skal foregå mellom kl og Hvor tømmedag faller på helg- og høytidsdager, vil hentingen forskyves. Ved endringer i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnent varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte. 13. Abonnentens plikter Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av avfallsbeholderen skjer i samsvar med denne forskriften. Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av avfallsbeholdere og hentested, samt for eventuelle skader på avfallsbeholdere pga. feilaktig bruk, hærverk eller lignende. Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til Harstad kommune. 14. Gebyrplikt Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskriftene skal betale avfallsgebyr. Ved registrering av ny abonnent, eller ved endringer av eksisterende abonnement, blir gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Harstad kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet fram til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes. Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til Harstad kommune dersom vedkommende ikke står i gebyrregistret for husholdningsavfall. Kommunen fastsetter regler for beregning av beløpets størrelse. Avfallsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret. Boenhet/husstand som består av både leilighet og et antall hybler som hver for seg er mindre enn 25 m 2, beregnes totalt flateinnhold av hyblene. Totalt antall renovasjonsgebyr som tillegges boenheten blir flateinnhold av hyblene dividert på 25 m 2. Gebyr for hybelhus utregnes tilsvarende. Dersom en boenhet står tom sammenhengende i 6 måneder eller mer gis fradrag i gebyret. Fritak kan innvilges, etter skriftlig søknad, i maksimum 1 år. 15. Gebyrdifferensiering For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning kan kommunen innføre differensierte gebyrsatser. Differensiering kan skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, materialgjenvinning mv. 16. Innkreving og renter Årlig avfallsgebyr med påløpende renter og kostnader er sikret i lovbestemt pant etter pantelovens 6 1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane 26 og 27 tilsvarende. Abonnenten skal betale for hvert abonnementsenhet, jf Delegering Kommunes myndighet og oppgaver etter disse forskriftene kan delegeres og/eller overføres til andre. Vedtak om slik delegering eller overføring fattes av kommunestyret. 18. Klageadgang Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 bokstav b og forurensningsloven 85. Klagen blir behandlet etter regelverk i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven. Klagen kan sendes til Harstad kommune. Dersom klagen ikke tas til følge, kan den legges fram for særskilt klagenemnd. 19. Sanksjoner og straff Ved manglende eller feilaktig sortering av avfall i henhold til bestemmelser i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Harstad kommune om dette at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme avfallsbeholderen før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan Harstad kommune også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning. Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med avfallsbeholdere som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift. Overtredelse av forskriftene medfører straffeansvar etter forurensningslovens 79 annet ledd.

11 13. sept. Nr Forholdet til helsemyndigheter De lokale helsemyndigheter har ansvaret for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet. 21. Retningslinjer med hjemmel i forskriftene Harstad kommunen, eller den kommunen bemyndiger, skal fastsette utdypende retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av disse forskriftene. Retningslinjer forelegges komité for samfunnsutvikling til godkjenning. 22. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft ved innføringen av dunkrenovasjon, 1. mai Fra samme tid oppheves forskrift 24. juni 2004 nr for innsamling mv. av husholdningsavfall, Harstad kommune, Troms. 13. sept. Nr Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Stange kommune, Hedmark. Fastsatt av Stange kommunestyret 13. september 2006 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del IV, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9. Kunngjort 2. august til 12 i denne forskriften erstatter kravene i forurensningsforskriften 12 7 til I 1. Virkeområde Forskriften gjelder utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann i de områdene i Stange kommune som ikke er tilkoblet offentlige avløpsledninger, og hvor utslippet ikke overstige 15 pe. For større anlegg vurderes renseløsning i hvert enkelt tilfelle. I tillegg til forurensningslovens bestemmelser gjelder plan- og bygningslovens bestemmelser. Begge lovverk skal legges til grunn når avløpet skal dimensjoneres og bygges, og det kreves tillatelse etter begge lovverk før igangsetting. Foretakssystem som beskrevet i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) 6 9 gjelder fullt ut. I tillegg skal foretakene ha tilsvarende systemer for forurensningslovgivningen. Kommunen kan føre tilsyn med den delen av systemet som omfatter forurensningslovgivningen, på lik linje som tilsyn etter plan- og bygningslovgivningen. 2. Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftene 11 3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Med svartvann menes avløpsvann fra vannklosett. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom ledning eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank/beholder eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunn eller oppsamlingstank. Med resipient menes vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø, tjern). Med rehabilitering menes alle endringer av bestående avløpsanlegg med unntak av ny dykker. Med tot-p menes total fosfor. Analysemetoden skal følge NS EN ISO Med BOF 5 menes et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. Analysemetoden skal følge NS EN eller NS EN E-Coli (Escherichia) er et mål på om det er ferske tarmbakterier i vannet. Med hydrogeologisk kompetanse menes kompetanse om grunnvann og rensing av avløpsvann i infiltrasjonsanlegg. Man må ha tilstrekkelig kunnskap innenfor fagområdene geologi, hydrogeologi og vannkjemi, til å kunne vurdere sentrale parametre som: infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet og rensemedium. Med områdeplan menes en plan for vannforsyning og avløp for et avgrenset område. Med personekvivalent (pe) menes den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn. BOF 5, på 60 g oksygen per døgn (NS 9426). Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra 1 person.

12 13. sept. Nr Gebyr Gebyrer er vedtatt i forskrift 13. september 2006 nr om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Stange kommune, Hedmark. Størrelsen på gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet i de enkelte kommuner. 4. Krav til planlegging Foretak som prosjekterer skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører grunnundersøkelse eller prosjektering av infiltrasjonsanlegg skal ha hydrogeologisk kompetanse. I tettbygde områder skal avløpsløsningene sees i sammenheng. Kommunen avgjør i hvilke områder dette gjelder og hvilke krav til områdeplanlegging som gjelder. Det skal innhentes opplysninger om tilstanden for drikkevannskilder, rekreasjon og næringsvirksomhet, som kan tenkes å bli berørt av utslippet. Slamavskiller skal plasseres slik at den kan tømmes hele året med tankbil. Avstand fra bil til slamavskiller skal ikke være mer enn 30 meter. Kommunen kan gi nærmere opplysninger om krav til avstand/høydeforskjell fra helårsveg. Ved anlegg på annenmanns grunn skal eier av anlegget tinglyse erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring for senere tinglysing skal vedlegges søknaden. 5. Utslippskrav Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner eller renseeffekter, regnet som årlig middelverdi: Parameter: Utslippskonsentrasjoner: Renseeffekt: Tot-P <1,0 mg/l >90% BOF 5 <25 mg/l >90% Det er ikke satt opp måleverdier for E-Coli. Disse måleresultatene brukes kun som indikator. 6. Oppmalt matavfall (Avfallskvern) Det er ikke tillatt å montere avfallskvern til røropplegg som tilknyttes private avløpsanlegg. 7. Godkjente renseløsninger Godkjente renseløsninger under dette punkt gjelder bare for anlegg som ikke overstiger 15 pe Fritidsboliger Godkjente renseløsninger for utslipp av grå- og svartvann: Som for helårsboliger, jf. 7 3 nedenfor. I tillegg åpnes det for at løsningen med tett tank kan benyttes også i tilfeller hvor forholdene ligger til rette for infiltrasjon. For fritidsboliger kan tett tank benyttes både for grå- og svartvann. Tankvolum skal være minimum 3 m Driftsbygninger Det tillates ikke å føre avløp fra wc i driftsbygning til lager for husdyrgjødsel. Avløp fra driftsbygninger skal etableres i samsvar med 7 3 nedenfor Helårsboliger, boliger i sporadisk bruk, og andre bygninger Der forholdene ligger til rette for det, skal det benyttes følgende renseløsning: Lukket infiltrasjonsanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59 og Norvar-rapport 49/1994, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon små avløpsanlegg». Der forholdene ikke ligger til rette for å benytte lukket infiltrasjonsanlegg, tillatelse følgende renseløsning: Våtmarksfilter. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 49. Minirenseanlegg klasse 1. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 52. Skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller EN eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Tett tank. Gjelder bare for svartvann. Løsningen godkjennes da bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Det skal være alarm for høy vannstand. Det skal være kjørbart atkomst til tanken med tømmebil hele året. Tankvolum skal være minimum 6 m 3. Biologisk filter. Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 60. Sandfilter. Godkjenningen gjelder bare for gråvann og bare ved rehabilitering av bestående sandfilter. Utføres i henhold til pkt. 7 i «Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg» i den utgåtte «Forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg». Slamavskiller skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 48. For gråvannsanlegg kan prefabrikert filterposekum benyttes istedenfor slamavskiller. Type filterposekum skal godkjennes av kommunen. Alle renseanlegg bortsett fra minirenseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

13 13. sept. Nr Nye avløpsløsninger Ved lansering av nye produkter på markedet, kan kommunen vurdere å gi tillatelse til løsninger som ikke er beskrevet i 7 1 til 7 3 ovenfor. I slike tilfeller må det fremlegges dokumentasjon på anleggets renseløsning og funksjon, i den grad det foreligger. Det må også utarbeides et oppfølgingsprogram, som blant annet omfatter prøvetaking, med påfølgende rapportering til kommunen. 8. Utslippssted Ved valg av utslippssted skal det legges vekt på resipientens kapasitet, økologi og brukerinteresser. Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha årssikker vannføring. Med dette menes vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlig årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt (jf. 3 i lov om vassdrag og grunnvann). Ved utslipp til innsjø, tjern eller dam skal utløpet være dykket til enhver tid. 9. Krav til utførelse Foretak som utfører avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører arbeidene på stedet skal minimum ha ADK-1 kurs, eventuelt ADK-S kurs og 2- dagers kurs om bygging av mindre avløpsrenseanlegg arrangert av Teknologisk institutt, eller tilsvarende. Alle anlegg skal ha muligheter for prøvetaking på innløp. Alle anlegg bortsett fra infiltrasjonsanlegg skal ha kum for prøvetaking på utløp. 10. Krav til drift og vedlikehold Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges, samt at anlegget ikke påføres skade. Krav til tømmehyppighet, kjørbar veg og abonnentens plikter er fastsatt i forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker. 11. Lukt Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt. 12. Tilsyn For de enkelte anleggstypene gjelder: Lukket infiltrasjonsanlegg: Skal ha eksternt tilsyn og levere årsrapport minimum hvert 5. år. Kommunen kan bestemme å utføre dette i egen regi, eller pålegge bruk av annet selskap som skal godkjennes av kommunen. Minirenseanlegg klasse 1: Skal ha serviceavtale med renseanleggleverandør eller annen fagkyndig virksomhet. Som en del av serviceavtalen skal anlegget ha eksternt tilsyn og levere årsrapport hvert år. Hvert 5. år skal det i tillegg føres tilsyn med anleggene. Ved dette tilsynet skal det blant annet tas utløpsprøver. Disse skal analyseres på tot-p, BOF 5 og E- Coli. Tilsyn hvert 5. år kan kommunen bestemme å utføre i egen regi, eller pålegge bruk av annet selskap som skal godkjennes av kommunen. Innomhusanlegg skal tømmes av den leverandør/fagkyndig virksomhet som det er inngått serviceavtale med, mens slam fra slamavskillere skal tømmes av kommunens renovatør. Slammet skal leveres på godkjent avfallsplass. Våtmarksfilter, biologisk filter og sandfilter Våtmarksfilter skal ha serviceavtale med renseanleggleverandør eller annen fagkyndig virksomhet. Som en del av serviceavtalen skal anlegget ha eksternt tilsyn og levere årsrapport hvert år. For våtmarkfilter, biologisk filter og sandfilter skal det hvert 5. år føres tilsyn med anleggene. Ved dette tilsynet skal det blant annet tas utløpsprøver. Disse skal analyseres på tot-p, BOF 5 og E-Coli. Tilsyn hvert 5. år kan kommunen bestemme å utføre i egen regi, eller pålegge bruk av annet selskap som skal godkjennes av kommunen. Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder kravene. Tett tank: Tette tanker skal ha eksternt tilsyn og levere rapport ved hver slamtømming. Dette vil bli utført av slamtømmefirma på oppdrag fra kommunen. Prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i denne forskrift 2 skal benyttes. Analyser skal bekostes av abonnenten. Den som utfører eksternt tilsyn skal innen 1. mars påfølgende år sende inn årsrapport til kommunen. Årsrapporten skal minimum inneholde følgende: Kort beskrivelse av anlegget. Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer. Resultater fra eventuelle vannanalyser. Tette tanker er unntatt fra dette kravet.

14 13. sept. Nr Forskriften trer i kraft 1. januar II 13. sept. Nr Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Stange kommune, Hedmark. Fastsatt av Stange kommunestyre 13. september 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 52a og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kunngjort 2. august Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg. 2. Definisjoner Avløpsanlegg: Anlegg for mottak, transport og rensing av avløpsvann fra bolig-, fritids- eller annen bebyggelse med innlagt vann. Mindre avløpsanlegg: Avløpsanlegg tilknyttes utslipp fra tettbebyggelse med mindre enn 2000 personekvivalenter. Personekvivalent (pe): Med personekvivalent (pe) menes den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF 5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra 1 person. 3. Saksbehandlingsgebyr Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved: Søknad om utslippstillatelse Søknad om endring av utslippstillatelse. Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet. 4. Kontrollgebyr Kontrollgebyr er at årlig gebyr som skal betales for bebygd eiendom med innlagt vann, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. For at kontrollgebyr for en eiendom skal opphøre, midlertidig eller permanent, må vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen. Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet. 5. Innbetaling av gebyrer Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse er behandlet, med forfall etter 30 dager. Kontrollgebyr faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyr. 6. Innkreving av gebyrer Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven 52a og tvangsloven kapittel 7. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr. 7. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft fra 1. januar sept. Nr Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Stange kommune, Hedmark. Fastsatt av Stange kommunestyre 13. september 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 26, jf. 30 tredje ledd og 34. Kunngjort 2. august Virkeområde Forskriftene gjelder tømming av slamavskillere og tanker for oppsamling av avløpsvann i hele kommunen.

Nr. 5-2007 Side 559-736 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 5-2007 Side 559-736 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2007 Side 559-736 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2007 Utgitt 1. februar 2008 Dette er siste hefte i 2007-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2002 Des. 4. Forskrift

Detaljer

Nr. 4-2007 Side 447-557 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2007 Side 447-557 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2007 Side 447-557 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 22. november 2007 Innhold Side Forskrifter 2001 Mai 31. Forskrift om innføring av gebyr for bruk av piggdekk

Detaljer

Nr. 4-2004 Side 263-354 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2004 Side 263-354 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2004 Side 263-354 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 23. september 2004 Innhold Side Forskrifter 2002 Mai 13. Forskrift om vedtekt til plan- og bygningsloven

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE Forskrift for husholdningsavfall for Sandefjord kommune Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat, den 01.06.2011 FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE Fastsatt av bystyret den 20.10.2011

Detaljer

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL Denne forskrift er fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34 37, 79, 83 og 85 og i lov av 11.

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL 17.03.2005 Side 1 SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Denne forskrift er fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

Nr. 2-2009 Side 127-237 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 2-2009 Side 127-237 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2-2009 Side 127-237 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 12. juni 2009 Innhold Side Forskrifter 2006 Nov. 2007 Mars Mars 23. Forskrift om kommunal renovasjon for

Detaljer

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 3. november 2005 Innhold Side Forskrifter 1998 Jan. 28. Forskrift om lukningstider for serveringssteder,

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag

Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag Vedlegg 2: Forslag til ny felles renovasjonsforskrift Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Melhus kommunestyre xxx, Klæbu kommunestyre

Detaljer

Nr. 2 2007 Side 125 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 2 2007 Side 125 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 2007 Side 125 304 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 14. juni 2007 Innhold Side Forskrifter 1998 Mars 10. Forskrift om renovasjon og tømming av slamavskillere

Detaljer

Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2006 Utgitt 1. februar 2007 Dette er siste hefte i 2006-årgangen Innhold Side Forskrifter 2003 April 24. Forskrift

Detaljer

1 Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, xxx kommune, Troms.

1 Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, xxx kommune, Troms. 1 Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, xxx kommune, Troms. Fastsatt av xxx kommunestyre xx. oktoberr 2012 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot

Detaljer

Nr. 2 2012 Side 89 169 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 2 2012 Side 89 169 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 2012 Side 89 169 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 11. juli 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 15. Forskrift for husholdningsavfall, Oppegård (Nr. 1544)...

Detaljer

Nr. 2-2002 Side 51-107 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 2-2002 Side 51-107 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2-2002 Side 51-107 NORSK LOVTDEND Avd. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 26. april 2002 nnhold Side Forskrifter 2000 Des. 19. Forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, hjemmekompostering

Detaljer

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER.

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. RTA FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. Ikrafttredelsesdato: 17.10.2006 Kunngjort i Norsk Lovtidend 11.01.2007 Gjerstad kommune Risør kommune

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/1524-25 14968/07 M52 LU/LU/KO KLEPP KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT Fastsatt av Klepp kommunestyre

Detaljer

Nr. 4-2003 Side 409-461 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2003 Side 409-461 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2003 Side 409-461 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 22. oktober 2003 Innhold Side Forskrifter 2002 April 17. Forskrift om jakttider for elg, Namdalseid (Nr.

Detaljer

Nr. 4-2010 Side 555-645 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2010 Side 555-645 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2010 Side 555-645 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 17. desember 2010 Innhold Side Forskrifter 2006 Juni 29. Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE REVIDERT RENOVASJONSFORSRIFT 2013 STAVANGER KOMMUNE. Innhold

STAVANGER KOMMUNE REVIDERT RENOVASJONSFORSRIFT 2013 STAVANGER KOMMUNE. Innhold STAVANGER KOMMUNE REVIDERT RENOVASJONSFORSRIFT 2013 Innhold 1 Mål for avfallssektoren... 1 2 Virkeområde... 2 3 Definisjoner... 2 4 Kommunal innsamling av avfall... 3 5 Kommunens plikter... 4 6 Krav til

Detaljer

Nr. 3-2010 Side 347-553 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3-2010 Side 347-553 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3-2010 Side 347-553 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 2. september 2010 Innhold Side Forskrifter 2007 Juni 18. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Halden kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Halden kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Halden kommune Side 1 av 18 Administrert av Øystein Gaulin Godkjent Revisjon Mai 2009 Versjon 1.1 Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse

Detaljer

Nr. 6-2005 Side 489-554 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2005 Side 489-554 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2005 Side 489-554 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2005 Utgitt 27. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 April 5. Forskrift

Detaljer

Nr. 5-2001 Side 227-272 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 5-2001 Side 227-272 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2001 Side 227-272 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 10. desember 2001 Innhold Side Forskrifter 1988 Juni 27. Forskrift om vedtekt til plan- og bygningsloven,

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3-2002 Side 109-159 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 21. juni 2002 Innhold Side Forskrifter 2002 Mars 18. Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere

Detaljer