Årsmøte/tillitsvalgtkonferanse i NJFF Møre og Romsdal Molde mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte/tillitsvalgtkonferanse i NJFF Møre og Romsdal Molde 7. - 8. mars 2015"

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 2 Årsmøte/tillitsvalgtkonferanse i NJFF Møre og Romsdal

3 NJFFs verdigrunnlag - det ideologiske fundamentet NJFFs landsmøte 2006 vedtok et verdigrunnlag for organisasjonen. Dette er det ideologiske utgangspunktet for all virksomhet i organisasjonen og for utøvelsen av jakt og fiske. Nedenfor gjengis verdigrunnlaget: Jakt og fiske skal foregå: slik at jegerne og fiskerne har glede av sin utøvelse ved at det høstes av naturens overskudd uten at den forringes slik at byttet ikke lider unødvendig slik at byttet ivaretas når det er en nytteressurs uten at det settes unødige spor i naturen med god sikkerhet og uten fare for skade på mennesker og eiendom, eller annet dyreliv innenfor de fastlagte lover og regler slik at det ikke virker unødig støtende på andre mennesker slik at andre jegere, fiskere og øvrige brukere av naturen ikke fortrenges eller forstyrres unødvendig av utøvere med gode ferdigheter og kunnskap slik at de norske jakt- og fisketradisjonene ivaretas og videreføres I forhold til samfunnet skal vi: være den ledende kunnskapsformidleren om jakt og fiske i landet drive positiv informasjon om jakt og fiske ivareta de norske jakt- og fiskeinteressene gjennom stor synlighet og bred samfunnskontakt drive politisk påvirkning i saker av betydning for jakt og fiske ha god kontakt og godt samarbeid med den offentlige forvaltningen, rettighetshaverne og andre som har betydning for jakt og fiske Norges Jeger- og Fiskerforbund: er en medlemsbasert interesseorganisasjon for norske jegere og fiskere er demokratisk på alle nivåer skal drive et aktivt rekrutteringsarbeid og være åpen og lett tilgjengelig for alle som ønsker å være med skal drive seriøst med basis i kunnskap skal drive et aktivt arbeid for at naturen skal kunne produsere høstingsverdige vilt og fiskebestander skal ha gode fordeler for sine medlemmer skal skape gode og attraktive miljøer for jegerne og fiskerne skal sørge for god rekruttering til interne verv skal drive god opplæring for å få dyktige utøvere og tillitsvalgte skal drive god planlegging av virksomheten 3

4 Innhold NJFFs verdigrunnlag - det ideologiske fundamentet Innkalling til årsmøte og tillitsvalgtsamling... 5 PROGRAM TILLITSVALGTKONFERANSE ÅRSMØTE... 7 ÅRSMØTET - SAKLISTE... 8 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN PÅ FYLKESÅRSMØTET... 9 ÅRSMØTET SAKLISTE Konstituering av møtet Styrets årsberetning fra siste kalenderår STYREMØTER OG SAKER, ARBEIDSOPPGAVER STUDIEAKTIVITETEN Studieforbundet Natur og Miljø MEDLEMSBEVEGELSE ÅRSMELDING FYLKESINSTRUKTØR JEGERPRØVEN ÅRSMELDING FAGUTVALG FISK ÅRSMELDING KVINNEKONTAKTEN ÅRSMELDING FAGUTVALG JAKT ÅRSMELDING UNGDOMSUTVALGET ÅRSMELDING AKTIVITETSUTVALG HUND ÅRSMELDING AVERSJONSDRESSUR AV HUND, MOT SAU OG KLOVVILT28 ÅRSMELDING FI ETTERSØK ÅRSMELDING AKTIVITETSUTVALG SKYTING ÅRSMELDING FRA ORGANISASJONSKONTAKTENE ÅRSMELDING FRA FYLKESINSTRUKTØR RIFLE ÅRSMELDING FRA FYLKESINSTRUKTØR HAGLE ÅRSMELDING FRA FYLKESINSTRUKTØR FLUEKASTING ÅRSMELDING FRA SPORTSFISKEVEILEDER REGNSKAP, RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Innkomne saker med styrets vurdering og forslag til vedtak Styrets forslag til virksomhetsplan BUDSJETT Fylkeslagets kontingentandel med styrets forslag til Valg av styre og utvalgsmedlemmer i henhold til Valg av utsendinger til landsmøtet Vedlegg 1. Vedtekter for NJFF Møre og Romsdal Vedlegg 2. Protokoll fra Årsmøte

5 1. Innkalling til årsmøte og tillitsvalgtsamling Til lokallagene i Møre og Romsdal Kopi: fylkesinstruktører og andre med verv i fylkeslaget Norges Jeger- og Fiskerforbund Vår ref: fs Dato: arkiv: 2.0 INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2015 SAMT TILLITSVALGT- KONFERANSE MARS / PÅMELDING AV DELEGATER Viser til tidligere kunngjøring av årsmøtet i e-poster til lokalforeningene. Det innkalles med dette til årsmøte i Norges Jeger og Fiskerforbund Møre og Romsdal. Sted for årsmøtet er: Hotell Molde Fjordstuer. Samlingen starter lørdag kl og avsluttes til lunsj søndag kl Det vil bli avholdt tillitsvalgtkonferanse lørdag formiddag før årsmøtet. Foredragsholdere er bl.a. Toril Melheim Strand, nestleder i rovviltnemda i region 6 og medlem i fylkestingen for Ap, Celeste Jacq og Marie Lillehammer fra Nofima, og representanter fra NJFF sentralt. Husk å sette årsmøtet i fylkeslaget og valg av delegater på dagsorden i lokallagets årsmøte. Fylkesstyrets forslag til dagsorden, årsberetning og andre saksdokumenter sendes foreningene og påmeldte delegater før årsmøtet. Til årsmøtet kan foreninger med inntil 200 medlemmer sende 2 representanter. Foreninger med flere medlemmer kan sende ytterligere 1 representant for hvert påbegynte 200 medlemmer. Medlemmer fra foreningene utnevnt av NJFF i sentrale utvalg, samt fylkesinstruktører kalles inn til årsmøte. Disse har tale, men ikke stemmerett så fremt de ikke møter som representant for en forening. Årsmøtesaker Lokallag oppfordres til å sende inn saker til årsmøtet. Fristen er 15. februar. Landsmøtedelegater Det 21. ordinære landsmøtet NJFF avholdes i Haugesund på Rica Maritim Hotel november. Til landsmøtet kan fylkeslaget sende 6 delegater. Det skal i tillegg velges 6 vara delegater. Disse skal velges av fylkeslagets årsmøte. Forslag til delegater kan fremmes av lokalforeningene både før og under årsmøtet. Valg 2015 Viser til vedlagte oversikt over hvilke valg som skal foretas på årsmøtet. Valgkomitéen startet jobben med å finne aktuelle kandidater til de ulike vervene før jul. Har dere noen innspill til aktuelle kandidater, ta kontakt med en av medlemmene i valgkomitéen så snart som mulig. Rigmor Slatlem, Eide tlf , Per- Ivar Våge, Ålesund tlf og Arne Eide, Surnadal tlf

6 Resolusjoner Årsmøtet vil gå over lørdag ettermiddag og søndag formiddag. Vi minner om at det er anledning å fremme forslag til årsmøteresolusjoner under første del av møtet. En komité vil bli nedsatt for å arbeide med forslagene og presentere dem under siste del av årsmøtet. Påmelding Deltagere til tillitsvalgtkonferansen og eventuelle observatører er ikke begrenset, men oppholdsutgiftene til disse må bæres av de respektive lokalforening. Delegatene som er offisielle utsendinger for sine lag eller foreninger betaler selv for oppholdet under tillitsmannskonferansen /årsmøte, ved avreise. Vi ber på det sterkeste om at alle lokallag gjør opp sine regninger med hotellet før avreise. Annet oppgjør avtales direkte med hotellet. Opphold som ikke er betalt før avreise eller avtalt med hotellet vil fylkeslaget måtte ta ansvar for. I disse tilfellene gjør vi oppmerksom på at vi vil fakturere et gebyr på kr 150,- pr. forening. Priser: Helpensjon per person i enkeltrom/dobbeltrom kr 1890,- / 1665,- Lunsj til lunsj pakke inkl. middag uten overnatting Kr 1140,- Dagpakke per person/dag (ikkeboende) kr 355,- Middag lørdag kveld (ikkeboende) kr 430,- Påmeldingen sendes til fylkeskontoret snarest, og innen 25. februar Velkommen! Åsa Fredly Fylkessekretær 6

7 2. PROGRAM TILLITSVALGTKONFERANSE ÅRSMØTE Lørdag 7. mars Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Innsjekking hotell, registrering Åpning v/fredrik Emblem, leder NJFF Møre og Romsdal Studieforbundet Natur og Miljø v/magnar Husby Kort pause Rovviltforvaltning Toril Melheim Strand, nestleder i Rovviltnemda region 6 og fylkestingsrepresentant for Ap. Lunsj Sportsfiskets år, en oppsummering. Hva gjør vi videre? v/jan Harry Aasen Friluftslivets år, videreføring av sportsfiskets år Aktiviteter i fylkeslaget og lokalforeninger, friluftsleir m.m. v/fylkessekretær Presentasjon av resultater i prosjektet «Bærekraftig forvaltning» v/celeste Jack, Nofima Forskningsprosjekt i Eira v/marie Lillehammer, Nofima Pause Presentasjon av ettersøksprosjektet/ettersøksundersøkelsen Ettersøk instruktører og jegere/hunder v/fylkessekretær Brynjar Berge, forbundsstyret i NJFF Pause m/liten matbit Årsmøte Middag Søndag 9. mars Frokost Kl Kl Årsmøtet fortsetter Lunsj og avreise 7

8 3. ÅRSMØTET - SAKLISTE På årsmøtet skal følgende behandles: 1. Konstituering av møtet. - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Valg av ordstyrer - Valg av sekretær - Godkjenning av fullmakter/stemmeberettigede - Valg av tellekorps, 2 representanter - Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen - Valg av resolusjonskomité, 3 medlemmer 2. Årsberetning fra siste kalenderår. 3. Regnskap (resultat og balanse) fra siste kalenderår med revisjonsberetning. 4. Innkomne saker med styrets vurdering og forslag til vedtak. 5. Styrets forslag til virksomhetsplan. 6. Budsjett. 7. Fylkeslagets kontingentandel med styrets forslag til vedtak. 8. Valg av styre og utvalgsmedlemmer i henhold til 7. - Valg av medlemmer til årsmøteoppnevnte utvalg. - Valg av valgkomite på 3 medlemmer inkl. leder- så vidt mulig geografisk fordelt, for 3 år, en person på valg hvert år. - Valg av revisor og et varamedlem for 3 år 9. Valg av utsendinger til landsmøtet (hvert tredje år). Lederen for fylkeslagets ungdomsutvalg, ungdommens fylkesleder, eller den i styret som har fått ansvar for ungdomsarbeidet på fylkesplan, skal være representert ved NJFFs ordinære landsmøte, og skal inngå i kvoten som fylkeslaget har. 8

9 4. FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN PÅ FYLKESÅRSMØTET 1. Talerne retter sine innlegg til dirigenten. OM DEBATTENS AVVIKLING: 2. Taletiden beregnes til maks. 4 minutter pr. innlegg, bortsett fra oppsatte hovedinnledere og fylkesleder. 3. Det tillates inntil 2 replikker til hvert innlegg. Replikken SKAL være rettet til foregående innlegg, og munne ut i et spørsmål til taleren. Replikk og svarreplikk skal ikke vare mer enn 1 minutt. Taleren får svarreplikk etter hver replikk. Dirigenten gir replikk til den som ber om det først. 4. Dirigenten avgjør om begrenset taletid skal benyttes, og når strek skal settes. Dirigentene må sørge for at de satte tidsrammer for debatten skal overholdes. Hovedinnleder gis alltid anledning til et siste innlegg av varighet som angitt i timeplanen. 5. Alle innlegg og replikker, bortsett fra dirigentens, foretas fra talerstolen. 6. Talerne regnes for kun å gi uttrykk for personlige oppfatninger såfremt de ikke selv opplyser at de taler på vegne av flere delegater. OM FORSLAG: 7. Alle saker som fremsettes til votering SKAL være behandlet av Fylkeslagsstyret eller innsendt innen de tidligere annonserte frister. OM VOTERING: 8. Dirigenten FORESLÅR voteringsorden og årsmøte fastsetter denne for hver votering, for saker hvor vedtektene ikke fastsetter voteringsprosedyre. 9. I saker egnet for dette foretas prøvevotering. 10. Når flere alternative forslag foreligger, voteres det først over de mest ytterliggående og til slutt alternativ votering mellom de to siste forslag, såfremt ingen forlanger separat votering. 9

10 OM DIRIGENTENS ARBEID: 11. Dirigentene har til oppgave å styre debattene etter forretningsorden og timeplan. Dirigentene kan be årsmøte om tilslutning til å begrense taletiden og når strek skal settes. Utover dette har dirigentene ingen selvstendig myndighet, men skal foreslå for årsmøte de ordninger de mener bør gjelde. Imidlertid må dirigentene sørge for at debattene gjennomføres innenfor de oppstilte rammer. 12. Alle forslag om endringer i dagsorden og kjøreplan må drøftes med de berørte som følge av en slik endring. 13. Dirigentene foreslår prosedyre for egenpresentasjon og støttetaler for personvalg. 10

11 5. ÅRSMØTET SAKLISTE 5.1 Konstituering av møtet. - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Valg av ordstyrer - Valg av sekretær - Godkjenning av fullmakter/stemmeberettigede - Valg av tellekorps, 2 representanter - Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen - Valg av resolusjonskomité, 3 medlemmer 5.2 Styrets årsberetning fra siste kalenderår Fylkeslagets styre har hatt følgende sammensetning i siste årsmøteperiode: Fredrik Emblem - Leder Ålesund JSPFF Svein Haugen - Nestleder Sunndal JFF Roger Kummervold - Kasserer Eide JFF Line Nogva - Sekretær Eide JFF Tor Steigedal - Leder akt. utv. hund Molde JFF Tonje Fuglås Kvendbø - Leder akt. utv. skyting Surnadal JFF Sverre Heggset - Leder fagutv. jakt Fræna JFF Christian Bjørseth - Leder fagutv. fiske Molde JFF Oddbjørn Opstad - Leder ungdomsutv. Midsund JFF Diana Perly Nogva - Kvinnekontakt Eide JFF Bjarne Stadsnes - 1. Vara Sula JFF Wenche Farstad - 2. Vara Smøla JFF FYLKESINSTRUKTØRER Tore Andestad - Jegerprøven Skåla JFF Espen Luka - Hagleinstruktør Ålesund JSF Reidar Strand - Rifleinstruktør Sunndal JFF Ola Johan Skaar - Aversjonsdressur Ulstein og Hareid JFF Roy Thommasen - Ettersøk Ørsta jff Frank Strifeldt - Fluekasting Molde JFF Arne Hoem - Org. kontakt Åndalsnes & O. JFF Jon Hustad - Org. kontakt Fræna JFF Jan Harry Aasen - Sportsfiskeveileder Ålesund JSPF 11

12 REVISORER Arne Hoem - Revisor Åndalsnes & O. JFF Ragnar Halle - Vara Surnadal JFF VALGKOMITEEN Rigmor Slatlem - Leder Eide JFF Per Ivar Våge - Medlem Ålesund JSPF Arne Eide - Medlem Surnadal JFF STYREMØTER OG SAKER, ARBEIDSOPPGAVER 2014 I 2014 har styret avholdt 9 styremøter. Samlet har styret behandlet 51 saker mot 64 saker og 10 styremøter i Av større saker som er behandlet kan følgende nevnes: Ansettelse av ny friluftsveielder, utforming av ny arbeidsinstruks Planlegging av regionale møter med lokalforeningene Gyrosituasjonen i Driva- og Romsdalsregionen, behandling av Raumavassdraget Reetablering av Raumaregionen etter rotenonbehandling Ansettelse av sportsfiskeveilederen i 50 % stilling i midlertidig prosjektstilling Avtale med Kristiansund kommune ang. område for opplæringsjakt/jakt for allmennheten i statlig sikra friluftsområde Sportsfiskets år 2014 Ettersøksundersøkelse sammen med NJFF Sogn og Fjordane Kontingentnivået i NJFF Oppstart planlegging av seminar anadrom laksefisk Regional vannforvaltningsplan Møre og Romsdal Arbeidsoppgaver i 2014 Våre tillitsvalgte i styret og utvalg bruker en god del tid på arbeidet i organisasjonen og fylkeslaget. Dette arbeidet er av stor betydning for organisasjonen, og for å sette de ulike kjerneområdene jakt, fiske og friluftsliv på dagsorden. Antall styremøter som gjennomføres i løpet av et år vil naturlig variere fra år til år, avhengig av arbeidsoppgaver og tema som kommer opp. Administrasjonen samarbeider godt med både tillitsvalgte og instruktører, og det er en tett dialog i hele organisasjonen. Representanter fra styret og utvalgene har deltatt på kurs, konferanser og messer. Fylkesleder representerer fylkeslaget i Representantskapet i NJFF. Det siste året har Hans Bjarne Tennøy representert NJFF Møre og Romsdal styret i Studieforbundet Natur og Miljø. Fylkeslaget er medlem av Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. Fylkessekretær sitter i styret i friluftsrådet og har møtt på styremøtene. Fylkessekretær har også representert fylkeslaget i arbeidsutvalget i Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Møre og Romsdal, og har også styrelederansvaret i forumet. Fylkeslaget har i perioden deltatt på flere lokallags årsmøter og andre arrangementer i lokallagene. 12

13 «Sportsfiskets år 2014» har vært en sentral del av fylkeslagets arbeidsoppgaver i Fylkeslaget fikk sin egen fylkessportsfiskeveileder i forbindelse med satsingen, Jan Harry Aasen fra Ålesund JSPF. Sportsfiskeveilederen har jobbet aktivt med å få flest mulig av våre lokalforeninger til å delta med fiskearrangement i løpet året, han har motivert til fokus på sportsfiske og han har selv deltatt som instruktør på noen av fylkeslagets arrangementer. Sportsfiskets år har vært tema på fylkessekretærsamlinger, flere styremøter og utvalgsmøter. Fylkeslaget gjennomførte et eget åpningsarrangement 10. mai på Skaret, med et stort aktivitetstilbud. Dessverre var det få deltakere som møtte på arrangementet. Administrasjonen bestod av fylkessekretær og undervisningsleder fram til mars Åsa Fredly ble fast ansatt som fylkessekretær etter å ha hatt et vikariat i stillingen i ett år. Ole Henning Johansen fungerte som undervisningsleder fram til mars. Ny stilling som friluftsveileder ble besatt av Mali Nordvang Rundfloen fra august I tillegg til de faste ansatte har administrasjonen leid inn personalressurser til enkelte prosjekter, kurs/aktiviteter og ved andre behov. Jan Harry Aasen var ansatt i en 50 % prosjektstilling i mai og juni for å hjelpe til med planlegging og gjennomføring av aktiviteter mens fylkeslaget var uten friluftsveileder. Gaupesporing og jakt Siden vinteren 2010 er det organisert sporing av gaupe i kommunene Surnadal og Rindal i regi av fylkeslaget. Vinteren 2011 ble prosjektet utvidet til også å gjelde kommunene Halsa, Tingvoll, Sunndal og Aure. På grunn av dårligere snøforhold har det vært minimalt med aktivitet vinteren 2013/2014. Det ble i jaktsesongen 2014 ikke åpnet for kvotejakt på gaupe i kvotejaktsområdet. Det har vært interesse fra landbruksavdelinga hos Fylkesmannen og Møre og Romsdal Sau og Geit om at det skal spores og jaktes på gaupe i de områdene som er utenfor kvotejaktområdet for å minske konfliktene mellom rovvilt og bufe. Dette har fylkeslaget fulgt opp med kurs i gaupejakt. Det var stor respons på kurset med over 40 deltakere. Den praktiske delen av kurset måtte avlyses grunnet mangel på snø. Vinteren 2014/2015 har fylkeslaget blitt involvert i den organiserte sporingen gjennom Rovdata. Skadefellingskurs ulv/bjørn for kommunale fellingslag på Flå Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal bevilget midler til å sende kommunale fellingslag i fylket på kurs på Flå i skadefelling av ulv og bjørn. NJFF Møre og Romsdal har hatt det administrative arbeidet for å få gjennomført dette. 28 deltakere fra kommunene Rindal, Surnadal, Sunndal, Nesset og Rauma, samt leder i fagutvalg jakt Sverre Heggset deltok på kurset som ble gjennomført i mai. I etterkant av kurset har fylkessekretær og leder i fagutvalg jakt deltatt på et rovviltseminar i regi av Fylkesmannen på Åndalsnes. Der holdt vi et foredrag om gjennomføringen av og erfaringer med skadefellingskurset, samt NJFFs tanker om jakt på store rovvilt i fylket. Fokuset på store rovvilt fortsetter i Opplæring i jakt på Småvilt, for ungdom i Storlidalen oktober Fylkeslaget inviterte til opplæring i rypejakt for ungdom i Storlidalen. Fire deltakere, to instruktører. Nydelig terreng med enorme mengder ryper. Kvote på 8 ryper. 5 ryper felt. Masse situasjoner og sjanser på fugl. Mye bom. Sov i lavvo. Meget vellykket helg med storfornøyde deltakere. Skogsfugl, for ungdom i Fosterlågen 8. oktober 13

14 Fylkeslaget inviterte til skogsfugljakt ved Fosterlågen. To deltakere og en instruktør. Masse fuglesituasjoner med fugl på vingene. Mange skudd i lufta, men ingen felling. Fornøyde deltakere! Vellykket dag i et fint terreng godt besatt av fugl. Villrein, i Ringebu september Ungdomsutvalget og fylkesutvalget inviterte til opplæring i villreinjakt i Imsdalen/Ringebu. Det var med fire deltakere og fire instruktører. To kalvekort. Ingen fellinger, men en vellykket helg i et fint terreng og et flott opplegg. Fornøyde deltakere og instruktører. Hjort, i Kristiansund september Fylkeslaget inviterte til hjortejakt på Frei. To deltakere. To instruktører og to hundemenn. Felling av spissbukk. Vellykket helg i et flott hjorteterreng. Parteringskurs Hjorten som ble felt på hjortejakta i Kristiansund, ble benyttet til å gjennomføre et parteringskurs. Kurset ble gjennomført på Skaret, med Geir Rødal som instruktør. Geir viste hvordan man best mulig kan utnytte kjøttet til steiker, grytekjøtt, koteletter, og kjøttdeig m.m. Interessen var svært stor for å vite hva man kunne benytte alt kjøttet til i forbindelse med matlaging. Sju deltakere fulgte kurset. Opplæring i laksefiske for damer i Orkla Helga 21. og 22. juni gjennomførte dameutvalget i samarbeid med fiskeutvalget kurs i laksefiske for damer i Orkla. Fem damer deltok på kurset. Mye regn, ingen fangst, men et godt gjennomført kurs med fornøyde deltakere. Jan Harry Aasen, vår sportsfiskeveileder, var ansvarlig for gjennomføringen sammen med utvalgsmedlem i fiskeutvalget Bjarne Stadsnes. Ungdom var invitert til et tilsvarende kurs, men dette kurset måtte avlyses p.g.a. for få deltakere. Ungdomscamper I Møre og Romsdal ble det gjennomført to villmarkscamper for ungdom i fjor. Først ute var Smøla jff som gjennomførte en vellykket camp med mange deltakere. Senere på høsten gjennomførte Fræna jff sin camp. Eide jff arrangerte «friluftskole» i høstferien. På disse dagene får deltakerne fiske, gå natursti, lære generelt friluftsliv og mye mer. Et veldig fint arrangement som er populært og lærerikt for deltakerne. Surnadal jff gjennomførte for første gang feriecamp på Vaulen. Flere andre lokalforeninger gjennomfører friluftscamper for sine medlemmer, og fylkeslaget ønsker å få en bedre oversikt over alle arrangement i Ferietilbud Fylkeslaget har sammen med Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal arrangert ferietilbud på Silsethytta i Gjemnes kommune, Rangøya i Averøy kommune og på Viken gård i Kristiansund kommune i sommer- og vinterferien. Mange barn fra klassetrinn har deltatt på arrangementene. Film fra NRK: Kaifiskedag. I samarbeid med Friluftsrådet Ålesund og omland inviterte flere lokallag på Sunnmøre til en felles kaifiskedag første uka i ferien. Dessverre litt dårlig oppmøte på noen av arrangementene. 14

15 Undervisningstilbudet for skoler og barnehager NJFF Møre og Romsdal har også i 2014 gjennomført undervisningsopplegg i fiske og friluftsliv med skoler i fylket, men tilbudet fra oss og etterspørselen fra skolene har vært begrenset. Dette er tradisjonelt et svært populært tilbud, men skolene har vanskeligheter med å finansiere utgiftene. I 2013 trakk Møre og Romsdal Fylkeskommune tilbake midler som vi har brukt for å gjennomføre tilbudet «Ut i sekken». I 2014 så vi effekten av dette, da få skoler har benyttet seg av vårt tilbud, sannsynligvis av økonomiske grunner. I tillegg var mangel på ressurser i fylkeslaget også en grunn til at vi ikke jobbet mer mot skoler for å få gjennomført flere aktiviteter. Fylkeslaget har allikevel gjennomført aktivitetsdager for skoler både i Romsdal og på Nordmøre. Vi håper aktivitetsnivået blir høyere i Barnehager i Molde og Fræna har vinteren 2014 vært med på utedager på Skaret i Fræna kommune. Dette prosjektet er finansiert gjennom kommunale tilskudd, sponsorinntekter og betaling fra den enkelte barnehage. Etter at vår undervisningsleder sluttet i mars, har vi ikke gjennomført aktiviteter for barnehager. Vi håper å kunne tilby et opplegg for barnehager i løpet av 2015 igjen. Forum for natur og friluftsliv (FNF) Fylkeslaget er en aktiv deltaker i samarbeidsforumet FNF Møre og Romsdal. Sammen med Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, Ålesund og Sunnmøre Turistforening, speiderne i fylket og Naturvernforbundet har vi utgjort arbeidsutvalget i forumet. Det har gjennom året vært arbeidet mye med arealsaker med betydning for friluftsliv, økt aktivitet i organisasjonene og samarbeid med forvaltning og politikere. Fylkessekretær er styreleder i forumet. I tillegg til fylkessekretæren deltok sportsfiskeveilederen på fellesmøtet til FNF i En viktig sak for FNF i 2014 var planlegging av Friluftslivets år. To saker i forbindelse med dette har NJFF Møre og Romsdal involvert seg i. Det ene er planleggingen av en felles feriecamp for alle organisasjoner i FNF Møre og Romsdal i Det andre er utviklingen av en «Friluftsknapp», en motivasjon til gjennomføring av ulike aktiviteter i lokalforeninger og skoler/barnehager, og i andre organisasjoner. Dette arbeidet fortsetter i FNF gjennomgikk en reformasjon i 2014, noe som vil bli iverksatt i løpet av Den viktigste endringen blir at alle ansatte koordinatorer skal få felles sentral arbeidsgiver, der Norsk Friluftsliv får den administrative rollen. Oppdateringskurs og kurs for nye jegerprøveinstruktører Det ble gjennomførtoppdateringskurs for eksisterende jegerprøveinstruktører, samt kurs for nye jegerprøveinstruktører, på Skaret i mars. Alle jegerprøveinstruktører utdannet før blir innkalt på obligatorisk dagskurs og må også fullføre et nettbasert kurs for å kunne fortsette som instruktører. Godkjent kursplan er utarbeidet av Miljødirektoratet. Fylkesinstruktør Tore Andestad var ansvarlig for kurset. I løpet av 2014 ble ansvaret for jegerprøveutdanningen lagt ut på anbud, og NJFF mistet ansvaret til fordel for NaCl AS ved Tore Larsson. NaCl As er ansvarlige for oppdatering og utdanning av jegerprøveinstruktører fra januar Fylkeslaget inviterte til nytt jegerprøveinstruktørkurs i november, men dette kurset ble avlyst grunnet for få deltakere. Våre lokalforeninger vil fortsatt ha et behov for å oppdatere og utdanne instruktører. Fylkeslaget følger opp dette. Fylkeslaget må også følge opp eksisterende instruktører i årene som kommer slik at de føler tilhørighet til NJFF. Kurs for nye fluekasteinstruktører Kurset ble gjennomført helga 28. til 30 mars. Teroridelen ble holdt på Skaret og praktisk trening ble gjennomført på Kleive i Kleivehallen. Fylkesinstruktør Frank Strifeldt var 15

16 ansvarlig for kurset. 5 personer ble autoriserte fluekasteinstruktører etter endt kurs. Et nytt kurs var planlagt på høsten, men dette måtte avlyses. Oppdateringskurs aversjon Fylkesinstruktør aversjon Ola Johan Skaar gjennomførte oppdateringskurs for eksisterende aversjonsinstruktører lørdag 8. mars. 8 deltakere deltok. I 2014 er det 15 autoriserte instruktører i fylket. Grunnkurs hund For å kunne gå videre med instruktørutdanning innen aversjon, ettersøk eller dressur, må aktuelle kandidater først ha gjennomført «grunnkurs hund». Kurset ble gjennomført på Skaret 25. og 26. oktober. Fylkesinstruktør Ola Johan Skaar var ansvarlig for kurset. Fem deltakere fra store deler av fylket deltok. Aktivitetsdager for fosterfamilier I samarbeid med Bufetat, Fosterhjemsforeningen og friluftsrådene i fylket, og med bidrag fra lokalforeninger, har vi gitt et aktivitetstilbud for fosterfamilier i hele fylket. Vi har gjennomført aktiviteter på Sæbø i Ørsta kommune, på Håholmen i Averøy og på Skaret. Vi inviterte også til arrangement i Rauma, men her ble påmeldingen for liten. Fosterfamiliene har satt pris på tilbudet og ønsker at dette prosjektet videreføres i Aktivitetsdag i samarbeid med ressurstjenesten i Molde I sommerferien deltok fylkeslaget en dag med fiske- og skyteaktivitet for ressurstjenesten i Molde. Deltakerne er tidligere rusmisbrukere under behandling i ressurstjenesten. Arrangementet var på Silsethytta. Siden det var ferie på kontoret leide vi inn instruktør for å få gjennomført aktiviteten. Innføring i friluftsliv for innvandrerungdom Våren 2014 inngikk vi et samarbeid med Molde voksenopplæring om å gi unge innvandrere et undervisningstilbud om innføring i friluftsliv. 10 innvandrerungdom deltok på ni samlinger på Skaret der ulike friluftsaktiviteter ble presentert for dem. Fylkeslaget mottok midler til innkjøp av klær som deltakerne fikk låne. Prosjektet var vellykket og vi ønsker å videreføre prosjektet i I tillegg har fylkeslaget bidratt i ulike aktiviteter sammen med NAV flyktningetjenesten og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. Terreng for opplæringsjakt Kristiansund kommune Gjennom året har fylkeslaget, sammen med Kristiansund og Nordmøre jff, jobbet for å få ferdig en avtale med Kristiansund kommune om rettighetene til å drive opplæringsjakt/jakt for offentligheten på en tidligere Statskogeiendom som kommunen har kjøpt. Fylkeslaget og lokallaget har hatt flere møter og kommunikasjon med kommunen for å få til avtalen. Meningen er at alle våre lokalforeninger i fylket skal kunne komme hit for å gjennomføre jaktkurs på hjort og rådyr, samt kurs i hundetrening og jakt på smårovvilt. Avtalen vi har fått i stand varer i første omgang i fem år. I jaktsesongen 2014 fikk vi til sammen tildelt fem hjort og en fri kvote på rådyr. En av hjortene skal selges gjennom Inatur.no. Ellers har vi utarbeidet en egen plan for jaktutøvelsen som alle som skal jakte i området må forholde seg til. Prosjektet «Bærekraftig forvaltning av laks og sjøørret» For andre år på rad har sportsfiskere i Møre og Romsdal tatt DNA- prøver av fisk fanget i utvalgte elver i fylket. Prosjektet i regi av Nofima skal finne genetisk variasjon i bestander av laks og sjøørret både i en elv og mellom ulike elver, grad av feilvandring mellom elver, grad 16

17 av hybridisering laks/sjøørret, samt andel innblanding av rømt oppdrettsfisk. Resultatene etter fiskesesongen 2013 ble presenter på et møte i I 2014 fikk vi med en ny elv, Valldøla, for å få inn flest mulig DNA- prøver. Fiskerne gjorde en bra innsats i en generelt dårlig fiskesesong for å få tatt flest mulig prøver til prosjektet. Prosjektet blir videreført og avsluttet i Finnansieringen kommer fra Marint verdiskapings- og miljøsikringsfond som fylkeskommunen administrerer. Ettersøksundersøkelse I samarbeid med NJFF Sogn og Fjordane startet vi opp prosjektet «Ettersøksundersøkelse» i Prosjektet skal undersøke organisering og gjennomføring av private og offentlige ettersøk i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Ettersøksjegere er invitert til å svare på noen spørsmål som tar for seg alle deler av et ettersøksoppdrag. Målet med prosjektet er å finne ut om lovverket og kursopplegget, og dermed gjennomføringen av et ettersøk fungerer optimalt eller om det finnes området der man kan forbedre ordningen. Prosjektet videreføres i Rudi Sønnervik i NJFF Sogn og Fjordane er prosjektleder, høgskolen i Hedmark er involvert for å kvalitetssikre undersøkelsen, fylkeslagene er eiere av prosjektet. Oppsummering større saker og aktiviteter fylkeslaget har involvert seg i: Tillitsvalgtsamling 25. og 26. januar, og 6. og 7. desember på Rica Seilet i Molde Årsmøte fylkeslaget 8. og 9. mars i på Rica Seilet i Molde Deltatt på seminarer innen jakt, fiske og friluftsliv Deltatt på Midsund jffs 40-årsjubileum. Gjennomført regionmøter for alle lokalforeninger i hele fylket i november. Arbeidet for villaksens eksistens overfor politikere lokal, regional og nasjonalt. Bl.a. gitt høringssvar på Regional Vannforvaltningsplan og hatt møte med Mattilsynet Terminliste jaktskyting. Leder av aktivitetsutvalg skyting har ohatt ansvaret for terminlista. Villmarkscamper for ungdom i samarbeid med lokalforeninger og Friluftsrådet. Jobbet for å få til et samarbeid med voksenopplæring, kommuner og andre for å gi et aktivitetstilbud til personer med minoritetsbakgrunn. Gitt et aktivitetstilbud til personer med ulike utfordringer: rusproblematikk, barn i fosterhjemstjenesten, innvandrere Jobbet for å utvikle Skaret som et aktivitetsområde: planlegging av fluekastedam og gapahuk. Innkjøp av flytebrygge for handicappede i samarbeid med Fræna kommune settes ut våren Oppfølging etablering av fiskesperre i Driva og gyrobehandling i Rauma regionen. Andre og avsluttende rotenonbehandling av Raumaregionen er gjennomført. Oppfølging i forhold til reetablering av Romsdalsregionen. Driva har fått finansiering til bygging av fiskesperre. Deltatt på Dyregoddagene i Batnfjorden. Opplæringsjakt på småvilt, rein og hjort Sporing av gaupe i kvotejaktsområde Deltatt i planlegging av minkfangst i Kristiansund kommune. Gjennomført ulike kurs og aktiviteter for instruktører og foreninger Gjennomført andre del av forvaltningsprosjektet i samarbeid med Nofima. Prosjektet fortsetter i

18 Oppsummering kursvirksomheten Kursvirksomheten i fylkeslaget har vært godt i Kurs gjennomført av våre fylkesinstruktører har økt i 2014, men vi mangler fortsatt kurs innenfor skyteaktivitetene og fylkessekretær ønsker å tilby dette og andre kurs i Kombinert med et strengere krav til instruktørutdanningen, ser vi at vi har et stort behov for nye instruktører i mange grener. I 2014 så vi at behovet for spesielt ettersøksinstruktører økte, men oppdatering av eksisterende og utdanning av nye instruktører har vi utsatt til 2015 grunnet endringer i lovverket som har latt vente på seg. STUDIEAKTIVITETEN Studieforbundet Natur og Miljø I 2014 er 39 gjennomførte kurs innrapportert til Studieforbundet Natur og Miljø, med 431 deltakere og utbetaling av ca kr ,- i tilskudd. Dette er noe høyere enn 2013 med 33 innrapporterte kurs og 418 deltakere. Kursene som er innrapportert er hovedsakelig jegerprøvekurs, men en lokalforeinng, Skodje jff, har også mottatt støtte til rifle- og haglekurs, praktiske jaktkurs og ulike typer opplæringsjakt. Vi legger merke til at 13 kurs ikke er rapportert gjennomførte og dermed er ikke tilskudd utbetalt. Foreningene bør bli flinkere til å gjøre seg kjent med mulighetene i Studeforbundet, slik at en ikke går glipp av mulige tilskuddsmidler. Det gledelige er at 26 av våre 37 lokalforeninger har meldt inn kurs til studieforbundet i Vi oppfordrer lokallagene sterkt til å benytte seg av tilbudet fra Studieforbundet Natur & Miljø. Dette gir både kompetanseheving innen våre interessefelt og skaper gode miljø i lokallagene. Tilskuddsatsen er kr 100,- pr time (2014). Satsen kan variere noe ut i fra hvor mye midler studieforbundet mottar over statsbudsjettet og antall søkere i løpet av en sesong. Forespørsel om søknadsskjema, rutiner mv. kan rettes til fylkeslagets kontor. Kurs skal meldes inn på hjemmesiden til studieforbundet MEDLEMSBEVEGELSE Forening Ant dif. %vis endring Ung.medl Kvinner - 14 Ålesund Jspff ,54 % Sunndal JFF ,49 % Fræna Jff ,70 % Surnadal JFF ,21 % Kristiansund og N. Jff ,28 % Molde Jff ,61 % Skodje Jff ,87 % Volda Jsfl ,90 % Eide Jff ,53 % Åndalsnes og O. Jff ,14 % Aure Jff ,65 % Sula Jff ,36 % 15 6 Vanylven Jff ,03 % Sykkylven Jff ,98 % Ulstein og Hareid Jff ,43 % 6 7 Gjemnes Jff ,80 % Vestnes Jff ,78 % 18 8 Ørsta Jff ,09 % 10 1 Averøy Jff ,93 %

19 Aukra Jff ,00 % 15 8 Herøy og Sande Jff ,43 % 10 1 Valldal Jff ,22 % Smøla Jff ,81 % 28 7 Skåla Jff ,04 % 17 3 Ørskog Jsp ,72 % 3 2 Midsund Jff ,50 % 9 1 Tingvoll Jspf ,46 % 11 4 Haram Jff ,89 % 3 2 Hjelset Jff ,50 % 6 0 Stranda Jspf ,50 % 3 2 Måndalen Jff ,53 % 4 2 Halsa Jff ,68 % 4 1 Nesset Jspfl ,14 % 3 2 Straumsnes JSK ,69 % 4 2 Ålesund og Sunnmøre ,00 % 0 Jff 0 Giske Jff ,29 % 0 0 Brattvåg Jfl ,00 % 0 0 Sandøy Jff ,00 % 0 0 Sum lokallagsmedl ,11 % Direktemedlemmer ,39 % 4 4 Sum fylket totalt ,46 % NJFF Møre og Romsdal har fortsatt nedgangen i antallet betalte medlemskap i 2014, på lik linje med de fleste andre fylkeslag i NJFF. Det totale medlemstallet pr i hele NJFF organisasjonen var på , en nedgang på 2881 medlemmer, eller 2,47 %, fra året før. Det er 37 lokalforeninger tilsluttet NJFF Møre og Romsdal i utgangen av Sandøy jff har lagt ned sitt lokallag. Totalt er det nå 79 direktemedlemmer, 4 av dem er barn/ungdomsmedlemmer. Alle medlemmer under 15 år er automatisk medlemmer i Fiskeklubben. Et direktemedlem er et medlem som er bosatt i fylket, men som ikke har medlemskap i tilknytning til en lokal jeger og fiskerforening. Årsakene er at noen lokallag er lukket ved siden av sentrale vervekampanjer, bl.a. i Fiskeklubben. Det er få lukka lokalforeninger igjen i fylket, og derfor ser vi heldigvis en nedgang i antallet direktemedlemmer. Sammen med direktemedlemmene er medlemstallet i NJFF Møre og Romsdal pr på 4353 medlemmer, en nedgang på 156 medlemmer (-3,46 %) i forhold til Antall ungdomsmedlemmer i Møre og Romsdal (under 26 år) er 897, noe som er en nedgang på 90 medlemmer. Flest ungdomsmedlemmer har nå Fræna JFF også i år med 89 medlemmer, Surnadal JFF med 87 og Volda JSFL med 79 medlemmer. Sunndal jff har mistet nær 90 barne- og ungdomsmedlemmer siste året. Ålesund Jspf den største foreningen i fylket med sine 313 medlemmer. Sunndal Jff med 283 medlemmer er nest største lokalforening, og Fræna Jff er tredje største lokalforening med 275 medlemmer. Det er 414 kvinnelige medlemmer i Møre og Romsdal (465 i 2013), på landsbasis er tallet 1242 (12622 i 2013). Antall kvinnelige medlemmer viser en nedgang, både i fylket og på 19

20 landsbasis. Vi håper og tror at jente-satsingen i organisasjonen vil være med på å vekke jaktog fiskeinteressen til flere kvinner i fylket og i landet som helhet. I NJFF Møre og Romsdal håper vi at vårt eget kvinneutvalg vil bidra til å verve flere kvinner inn i foreningene og i lokallagsstyrene, og at det tilbudet kvinneutvalget gir medlemmene også gjør at vi beholder jentene i organisasjonen og at deres kompetanse og iver styrkes. Som vi ser har trenden med medlemsnedgang også fortsatt i 2014, og det er nedgang i alle medlemskategorier. Trenden har derimot ikke vært så kraftig de to siste årene. Kanskje vi ser at det igjen snur? Medlemsutvikling i NJFF Møre og Romsdal Totalt Barn/Ungdom Kvinner For å belyse potensialet for rekruttering av jegere i fylket, kan vi se på personer som har betalt jegeravgift mot antall registrerte jegere i fylket, og antall personer med bestått jegerprøve mot hvor mange av disse som har betalt. I Møre og Romsdal er det nå registret personer i jegerregisteret. Av disse betalte 9880 (587 kvinner) jegeravgiften i fjor. Vi ser også at av de 549 personene (109 kvinner) som bestod jegerprøven i 2013, har bare halvparten (260) betalt jegeravgift. Med gode tiltak fra lokallagene bl.a. innen aktiviteter, kurs, ungdomsarbeid - Fiskeklubben, verving og fokusering på vervepremier og medlemsfordeler, er potensialet stort for å øke medlemstallet. Fylkeslaget oppfordrer lokalforeningene til å se på hva som kan gjøres for å øke medlemstallet lokalt, et minimum må være å stabilisere medlemstallet. Enda viktigere er det å fokusere på de medlemmene vi har, og få de til å trives og fornye medlemskapene sine år etter år! 20

21 Bestått jegerprøve og betalt jegeravgift Møre og Romsdal (SSB) Registrerte Betalt Bestått Bestått jegerprøven personer jegeravgift jegerprøven og betalt Menn Under 20 år år år år år år år eller eldre Kvinner Under 20 år år år år år år år eller eldre Sum Facebook er en av våre viktigste kanaler for informasjon ut til medlemmer og andre. Hjemmesiden vår er fortsatt vårt offisielle medium, nå med ny layout og funksjonalitet. Fylkeslaget anser mediesatsingen iht. forbundets "Mediastrategi" som vellykket. Fylkeslaget har nådd frem i aviser, radio og fjernsyn, ved hjelp av direkte kontakt med journalister, ved bruk av pressemeldinger og egenprodusert stoff. Både regional og nasjonal presse viser interesse for fylkeslagets arbeid. Flere av fylkeslagets tillitsvalgte, instruktører og administrasjon er i media for å fronte organisasjonens syn i ulike saker. Det er svært positivt å registrere at også flere lokallag tar media aktivt i bruk. Dette har spesielt kommet til syne i 2014 i forbindelse med «Sportsfiskets år» der mange av våre lokalforeninger har fått oppmerksomhet både på TV og i lokale aviser. Fylkeslagets styre avslutter med følgende konklusjoner for perioden: Styret er av den oppfatning at oppgavene er løst på en tilfredsstillende måte. Utallige timer med frivillig arbeid er nedlagt både fra styret, instruktørene og andre. Styret retter en stor takk til alle involverte for godt samarbeid i perioden. Styret ønsker spesielt å takke tillitsvalgte som nå velger å takke for seg. Videre takker vi lokalforeningene, Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og andre for samarbeidet i årsmøteperioden. Fredrik Emblem (sign) Leder 21

22 ÅRSMELDING FYLKESINSTRUKTØR JEGERPRØVEN Oppdateringskurs og kurs for nye instruktører. I 2014 ble det kjørt ett kurs for nye instruktører i Møre og Romsdal. Det er invitert til flere kurs, men har vært vanskelig å få tilstrekkelig med deltagere. Det ble også gitt et tilbud om oppdateringskurs. To deltakere på dette kurset. De nye reglene for instruktørutdanning Har gjort at fylkeslagene mister oversikten over kandidater under opplæring. Fylkesinstruktøren har i løpet av året svart på en lang rekke henvendelser fra instruktører på telefon og e-post om regelverk og om gjennomføring av kurs. Samling for fylkesinstruktører i 2014 Fylkesinstruktøren har deltatt på årets samling. Her ble opplegget for utdanning av nye instruktører diskutert. Til nå har NJFF utdannet nye instruktører på vegne av staten. Av konkurransehensyn skal utdanning av nye instruktører utlyses på anbud. I høst ble det klart at Tore Larsson, som tidligere arbeidet med jegerprøven for NJFF, har utkonkurrert sin tidligere arbeidsgiver. Han har opprettet et enkeltforetak som de kommende fem åra skal ha ansvaret for utdanning av nye jegerprøveinstruktører i Norge. Pr i dag er det en del ubesvarte spørsmål om hvordan dette skal praktisk gjennomføres. Som følge av tapt anbud legger NJFF ned sin stab av fylkesinstruktører. Det har til nå vært vanskelig å få konkrete svar på hvordan NJFF vil følge opp sine instruktører og jegeropplæringa de kommende åra. Jaktutvalget Fylkesinstruktøren deltar fast på møtene. Flere saker om opplæringsjakt og høring til endring i jaktregelverket er behandlet. Tore Andestad ÅRSMELDING FAGUTVALG FISK Utvalgets medlemmer i 2014 Christian Bjørseth Bjarne Stadsnes Stian Vebenstad De viktigste hendelsene i 2014 Året startet med tillitsvalgtsamling på Seilet i slutten av januar. Oppsummering og planleggingsmøte hos fylkesmannen om videreføring av Nofimaprosjektet i Møre og Romsdal sommeren Deltakelse på «Fang og slipp»- seminar i Melhus. Forberedelser til sportsfiskets år Luseproblematikken i Møre og Romsdal er stadig et hett tema, og vi får mange tilbakemeldinger om store mengder lus på villfisken. 22

23 Deltakelse Hardangerfjordseminaret i november. Deltok på oppstartsmøte av ny rotenonbehandling i Rauma. Fokus på reetableringen av Rauma i Gjennomgang av regional vannforvaltningsplan Møre og Romsdal. Møte med mattilsynet. Utfordringer i 2014 Grunnet unormale høye temperaturer i sjøen, har vi fått inn mange bekymringsmeldinger om store lusepåslag. Laks og sjøørret med unormale mengder lus var observert både i elv og sjø. Dette ble heldigvis også et tema i media som hadde flere store oppslag om dette. NJFF Møre og Romsdal har tatt tak i dette og gjennomførte et møte med mattilsynet i Molde der vi stilte kritiske spørsmål om problemstillingen oppdrettsnæringens påvirkning på vill laksefisk. Vi må følge opp dette også i Etter fang og slipp- seminaret Melhus, satt fiskeutvalget igjen med en dårlig bismak. Å sette ut igjen fisk er et valg den enkelte fisker må avgjøre selv, men tilstanden i trøndelagselvene er etter fiskeutvalgets mening ikke etter intensjonene til NJFF der man skal høste av et overskudd. Fagutvalg fisk må jobbe videre med «fang og slipp»- spørsmålet, og jobbe for at dette ikke blir brukt som et alternativ i forvaltningen. Rauma har gjennomgått den siste rotenonbehandling mot gyro høsten Fagutvalg fisk og NJFF Møre og Romsdal har en utfordring de må jobbe mer med i 2015, med tanke på reetableringen av Romsdalsregionen. Åndalsnes og omegn jff ønsker at fylkeslaget skal sette press på oppdrettsnæringa for å få til et samspill slik at sjansen for å lykkes med reetableringen blir større. Spesielt med tanke på lusesituasjonen som var i Romsdalsfjorden i 2014 er det viktig at vi holder fokuset oppe. Utfordringer i året som kommer/fremtidsplaner Sportsfiskets år går over i friluftslivets år i Da fortsetter fagutvalg fisk med en rekke aktiviteter. Et stort ønske er å gjennomføre «Drømmefiskedag», sammen med ungdomsutvalget, der alle lokallagene i Møre og Romsdal deltar. Luseproblematikken som har vært i 2014, vil vi følge opp i 2015 med økt fokus. Vi håper å få til en dialog med oppdrettsnæringa og mattilsynet i fylket i løpet av året. Vi lurer på hvordan nye «grønne konsesjoner» vil ha å si for lusenivået i sjøen. Fylkeslaget planlegger et større seminar med fokus på anadrom lakselus status og utfordringer, der målgruppe for seminaret er politikere og offentlige beslutningstakere. Holdningene rundt «fang og slipp» og håndteringen rundt dette skal vi jobbe videre med i årene som kommer. Er det lokallag som sliter med noe, eller ønsker å sette noe på dagsorden, ønsker vi tilbakemeldinger om dette. Vi kan bistå NESTEN med det meste. Ønsker dere et lusefritt For fagutvalg fisk Christian Bjørseth 23

24 ÅRSMELDING KVINNEKONTAKTEN Utvalgets medlemmer i 2014 Diana Perly Nogva Reidun Klokk Wenche Farstad De viktigste hendelsene i Vi hadde en liten kvinnekontaktsamling, parallelt med tillitsvalgtsamling januar kvinnekontakter deltok. - Kurs i laksefiske for damer, juni i Orkla. Samarbeid med fiskeutvalget og sportsfiskeveileder. Dette ble et lærerikt kurs og deltakerne var fornøyd, men det ble dessverre ingen fangst. - Utvalgsmøte 2. oktober per telefon og mail, angående årsplan/ årshjul for kvinneutvalget i NJFF Møre og Romsdal Utvalgsleder har deltatt på kvinnekontaktsamling for fylkeskvinnekontaktene, styremøter, tillitsvalgtsamling og årsmøte. Hva har utvalget lykkes spesielt godt med? Utvalget er fornøyd med at vi fikk til et kurs i fluefiske i samarbeid med fiskeutvalget Utfordringer i 2014 Utvalget har hatt utfordringer med å få deltakere på kurs som har blitt arrangert, og vi må bli flinkere til å profilere aktivitetene i samarbeid med administrasjonen. Vi ønsker også å få bedre oversikt over kvinnekontakter i lokallagene og få flere kvinnekontakter inn i lokallagsstyrene. Dette for å informere dem om ulike aktiviteter, kurs, organisasjonsarbeid og samlinger. Utfordringer i året som kommer/framtidsplaner Årshjulet som er vedtatt innehar ulike kurs i både hundeføring, jakt og fiske aktiviteter for damer, og årlig kvinnekontaktsamling for kvinnekontakter i lokalforeningene. Kvinneutvalget ønsker å stimulere til økt engasjement og rekruttering av kvinner som medlemmer i organisasjonen for Diana Perly Nogva Kvinnekontakt 24

25 ÅRSMELDING FAGUTVALG JAKT Utvalgets medlemmer i 2014 Sverre Heggset, Fræna Arnfinn Berg, Skåla Hans Gunnar Bruset; Ålesund Fast invitert: Tore Andestad, Fylkesinstruktør Jegerprøven De viktigste hendelsene i 2014 Møter og arrangement/kurs - I tillegg til tillitsvalgtkonferanse og årsmøte har leder deltatt på kurs for kommunale skadefellingslag på Flå. Dvs. skadefelling av jerv, gaupe, ulv og bjørn. - Det er arrangert kurs i gaupejakt på Skaret, med over 40 deltagere. - Tilbud om opplæringsjakt rype, rein og hjort/rådyr - Deltatt på skadeviltseminar på Åndalsnes og orientert om kurset på Flå. Høringer, utredninger, brev utvalget har involvert seg i - Høring på endringer i viltloven. Vi har argumentert for enklere regelverk for ettersøksekvipasjer og eksamensordingen for Jegerprøven. Vårt forslag ang jegerprøveeksamen og eksamensgebyr ble tatt inn i NJFF sitt høringssvar, men ikke tatt til følge. Det blir nå nytt gebyr for hver gang kandidaten skal opp til eksamen. - Vi har sendt brev til Snøhetta villreinområde med ønske om at ungdom kan danne jaktlag for et felles dyr. Dette ble ikke etterkommet. Vi vil prøve en gang til. - Vi har deltatt i arbeidet med terreng for opplæringsjakt på Frei. Her er vi kommet i mål og har hatt suksess med bruk av tilbudet. - Vi har behandlet tilbud om samarbeid med Arctic Hunting Adventures om småvilt og hjortejakt på Angvikeiendommen. Dette ble ikke iverksatt. - Vi har søkt om prosjektmidler på; Bedre jakt skadeskyting av fugl. Fikk ikke tilslag i 2014, vi prøver ny søknad for Vil bruke tidligere tildelte midler som grunnlag for utredning og ny søknad. Hva har utvalget lykkes spesielt godt med? Opplæringsjakt. Tilbudet har vært godt i år på fugl og storvilt. Responsen har dessverre ikke vært like god. Utfordringer i 2014 Deltagelse på tilbudte arrangement. Forbedringspotensiale på annonsering/ bekjentgjøring/ motivering. Snømangel forhindret praktisk trening på gaupejakt knytta til kurset på Skaret. Utfordringer i året som kommer/framtidsplaner Utdanning av Jegerprøveinstruktører Utdanning av ettersøksekvipasjer? Ettersøk Videregående er pålagt kurs for de som skal godkjennes for offentlig ettersøk. 25

26 Kurs i jakt og fangst på småpredatorer Gaupejaktkurs Lokalt kurs for kommunale skadefellingslag Kurs i videreforedling av viltkjøtt Kurs i Feltkontroll av vilt Sverre Heggset Leder i fagutvalg jakt ÅRSMELDING UNGDOMSUTVALGET Utvalgets medlemmer i 2014 Oddbjørn Opstad Sigmund Kleppe Kent Ove Astad De viktigste hendelsene i Tilitsvalgt konferanse, årsmøte, Sportsfiskets år, ansettelse av friluftsveileder. Opplæringsjakt småvilt. Opplæringsjakt hjort og reinsdyr. Hva har utvalget lykkes spesielt godt med? Opplæringsjakt har vi lykkes med, både på storvilt og småvilt (rype) og skogsfugl. Utfordringer i 2014 Undervisningslederen sluttet i begynnelsen av året, han etterlot seg et vakuum til vi fikk på plass ny ansatt. Det gikk noe utover gjennomføringen av årshjulet. Mali kom som en frisk vind inn i august og tok over gjennomføringa av opplæringsjaktene. Dette gikk veldig bra og det gav resten av ungdomsutvalget en vitamininnsprøyting til å gå på nye oppgaver i Utfordringer i året som kommer/framtidsplaner Kommunikasjon ut til foreningene slik at rette vedkommende får informasjonen fra oss. Få foreningene til å tenne på ideer og tanker. Drømmefiskedag er en tanke vi har hatt noen år, og som vi ønsker å få til for alvor i 2015! Opplæringsjakt småvilt og storvilt. Åpen dag på foreningsskytebaner der foreningene viser hva de har å by på ang. skyting og der det er mulighet for besøkende å prøve seg. Oddbjørn Opstad Leder ungdomsutvalget 26

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 Rica Seilet hotell Molde 8. og 9. mars 2014 Lørdag 32 (sak 1 3) og søndag (sak 4 12) 33 stemmebrettigede ved møtestart

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 Rica Seilet hotell Molde 8. og 9. mars 2014 Lørdag 32 (sak 1 3) og søndag (sak 4 12) 33 stemmebrettigede ved møtestart PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 Rica Seilet hotell Molde 8. og 9. mars 2014 Lørdag 32 (sak 1 3) og søndag (sak 4 12) 33 stemmebrettigede ved møtestart 1. Konstituering av møtet. Godkjenning av fullmakter: Ingen

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

Årsmelding 2013. NJFF Møre og Romsdal

Årsmelding 2013. NJFF Møre og Romsdal Årsmelding 2013 NJFF Møre og Romsdal 2 Årsmøte/tillitsvalgtkonferanse i NJFF Møre og Romsdal NJFFs verdigrunnlag - det ideologiske fundamentet NJFFs landsmøte 2006 vedtok et verdigrunnlag for organisasjonen.

Detaljer

Årsmøtet ble innledet med en tillitsvalgtsamling med følgende inviterte foredragsholdere:

Årsmøtet ble innledet med en tillitsvalgtsamling med følgende inviterte foredragsholdere: Protokoll ÅRSMØTE 2017 Scandic Seilet, Molde 25. og 26. mars Årsmøtet ble innledet med en tillitsvalgtsamling med følgende inviterte foredragsholdere: Gjensidige NJFFs medlemsavtale Arild Gjertsen (NJFF)

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 21.02. 2017 til årsmøte i den 25. og 26. mars 2017 (TV-samling lørdag 25. mars og årsmøte søndag den 26. mars)

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

NJFFs verdigrunnlag - det ideologiske fundamentet

NJFFs verdigrunnlag - det ideologiske fundamentet NJFFs verdigrunnlag - det ideologiske fundamentet NJFFs landsmøte 2006 vedtok et verdigrunnlag for organisasjonen. Dette er det ideologiske utgangspunktet for all virksomhet i organisasjonen og for utøvelsen

Detaljer

1.9. Oddbjørn fremmet forslag til å skrive under protokoll: Diana Nogva og Line Nogva, Valgt

1.9. Oddbjørn fremmet forslag til å skrive under protokoll: Diana Nogva og Line Nogva, Valgt Protokoll årsmøte 2011 (30 stemmeberettigede) 1.6. Valg av ordstyrer: Arne Hoem Bisitter: Jon Hustad 1.8. Tellekorps: Rigmor Slatlem Eldbjørg Halås Roy Thomassen 1.9. Oddbjørn fremmet forslag til å skrive

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Årsmelding 2010. NJFF Møre og Romsdal

Årsmelding 2010. NJFF Møre og Romsdal Årsmelding 2010 NJFF Møre og Romsdal NJFFs verdigrunnlag - det ideologiske fundamentet NJFFs landsmøte 2006 vedtok et verdigrunnlag for organisasjonen. Dette er det ideologiske utgangspunktet for all

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

Årsmelding 2009. NJFF Møre og Romsdal

Årsmelding 2009. NJFF Møre og Romsdal Årsmelding 2009 NJFF Møre og Romsdal Årsmøte / tillitsvalgtkonferanse i NJFF Møre og Romsdal, Molde 6. -7.mars 2010 NJFFs verdigrunnlag - det ideologiske fundamentet NJFFs landsmøte 2006 vedtok et verdigrunnlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Sakliste. Innkalling STYREMØTE. Dato: Onsdag 14. juni Sted: Sykkylven skytebane Kl: Referat og muntlige orienteringer

Sakliste. Innkalling STYREMØTE. Dato: Onsdag 14. juni Sted: Sykkylven skytebane Kl: Referat og muntlige orienteringer Innkalling STYREMØTE Dato: Onsdag 14. juni Sted: Sykkylven skytebane Kl: 18.00 Sakliste Referat og muntlige orienteringer A Medlemsoversikt per 1. april B Nye søknader introjakt og FNF C Erfaring fra felles

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger-

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 Lover SKI JFF vedtatt av SJFFs årsmøte den 9. februar 2017.docx Side 1 av 4 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER-

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Stiftet 1935 1 NAVN Foreningens navn er Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening, forkortet SVJFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

NJF J F F F M ø M r ø e e o g o g R om o s m d s a d l a l

NJF J F F F M ø M r ø e e o g o g R om o s m d s a d l a l Årsmelding 2008 NJFF Møre og Romsdal Innhold 1. Innkalling til årsmøte / tillitsvalgtkonferansen. Side 2 2. Program «4 3. Årsmøte - Saker som skal behandles «5 4. Forslag til forretningsorden «6 5. Styrets

Detaljer

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956 VEDTEKTER (oppdatert under årsmøtet 27.11.2013) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening (HOJFF) stiftet 30.november1956 1 NAVN Foreningens navn er: Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. Foreningens

Detaljer

Lønn og overtid, Håvard Løn og overtid Håvard vert teke opp som konkret sak under pkt anna.

Lønn og overtid, Håvard Løn og overtid Håvard vert teke opp som konkret sak under pkt anna. Protokoll STYREMØTE Dato: Mandag 18. april Sted: Skaret Kl: 18.00 Til stede: Tore Andestad, Tove Hundseth, Geir Leslie Bjørkelund, Bjarne Stadsnes, Oddbjørn Opstad, Ragnhild Aas, Olav Helland, Randulf

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Årsmelding NJFF Møre og Romsdal

Årsmelding NJFF Møre og Romsdal Årsmelding 2012 NJFF Møre og Romsdal NJFFs verdigrunnlag - det ideologiske fundamentet NJFFs landsmøte 2006 vedtok et verdigrunnlag for organisasjonen. Dette er det ideologiske utgangspunktet for all

Detaljer

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen Alternative «ekteskap» i Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen 20.05.2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund

Detaljer

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/2017-2018 MØTESTED: Skype MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922 MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922 Vedtatt ved årsmøte

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Årsmøte 28. februar 2017 Program for kvelden Dagsorden: Åpning Årsberetning Regnskap Fastsettelse av medlemskontingent for 2018 Innkomne forslag 1. Mønstervedtekter

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL

HELSE MØRE OG ROMSDAL HELSE MØRE OG ROMSDAL Administrativt samhandlingsutval for Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval for Sunnmøre NOTAT Ny turnuslegeordningen endring av tilsettingsprosess og samarbeid med

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

Årsmøtet ble ledet på en ryddig måte. Kjøreplanen for årsmøtet fungerer ryddig. Alle nødvendige vedtak ble gjort på lovlig måte.

Årsmøtet ble ledet på en ryddig måte. Kjøreplanen for årsmøtet fungerer ryddig. Alle nødvendige vedtak ble gjort på lovlig måte. Innkalling STYREMØTE Dato: Mandag 18. april Sted: Skaret Kl: 18.00 Sakliste Referat og muntlige orienteringer A Gaupesporing 2016/2017 B Lønn og overtid, Håvard C Nesset jspl D Medlemsoversikt per 1. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016 All aktivitet grunnskole 2016 Vårt lokalsamfunn Aukra Gossen barne- og ungdomsskole Romsdal 5 34 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 31 Averøy Henda oppvekstsenter Nordmøre 5.-6 22 Averøy Utheim oppvekstsenter

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01 Sjåfør: Andre/Preben 57-01 +47 94 02 88 34 Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201

Detaljer

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak Årsmøte med 13 eierkommuner Styret Friluftsrådets administrasjon Tiltak Styret: Kommunene: Rauma, Kristiansund, Tingvoll, Eide, Fræna, Averøy, Sandøy, Gjemnes, Nesset, Misund, Aukra, Molde og Sunndal.

Detaljer

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11 partnerskapet 2004-2011 Historiske milepæler Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge, (st.m 16, 2002-2003) Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge,

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Årsmelding Foto: Håvard Wiggen

Årsmelding Foto: Håvard Wiggen Årsmelding 2016 Foto: Håvard Wiggen NJFFs verdigrunnlag - det ideologiske fundamentet NJFFs landsmøte 2006 vedtok et verdigrunnlag for organisasjonen. Dette er det ideologiske utgangspunktet for all virksomhet

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Sak 9-14 Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Økt satsing på ettersøk Formål Ettersøk av påskutt og trafikkskadd hjortevilt er en naturlig del av henholdsvis norsk jakt og viltforvaltning.

Detaljer

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER 1. Innledning... 3 2. Samordning og standardisering... 4 3. Standardavtaler... 4 3. 1 Obligatorisk for nye instruktører... 5 3.2 Avtalenes oppbygning... 5 3.3 Autorisasjonsperiode...

Detaljer

Referat til styremøte nr. 9/2015. 7. desember 2015 i Bodø, Folkets Hus

Referat til styremøte nr. 9/2015. 7. desember 2015 i Bodø, Folkets Hus Referat til styremøte nr. 9/2015. 7. desember 2015 i Bodø, Folkets Hus Møtt: Steinar Høgaas, Jens Andreassen, Willy Rudborg, Mary Halfrid Engan, Rolf Almås, John Åge Hansen i stedet for Torstein Glad,

Detaljer

Hjemmelading Riflepatroner Håkon Strand Nordreisa Grunnkurs Hund Per Midtgård/ FS Harstad???

Hjemmelading Riflepatroner Håkon Strand Nordreisa Grunnkurs Hund Per Midtgård/ FS Harstad??? Aktivitetsplan NJFF- Troms 2017 Januar Melding om årsmøtedato, og informasjon om frist for innkommende saker er utgangen av Januar. FS Uke 1 Søknader Fylkeskommune/ FylkeKarl-Petter 15.01. Fylkesskeretærsamling

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere Norges Jeger- og Fiskerforbund Steinar Paulsen Fritidsfiskekonsulent DNs Fagsamling Innlandsfiskeforvaltning Hell 6.-7. des 2011 Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Detaljer

Avbud: Maria Almli (nestleder), Trond Tidemann (sekretær), Unni Karlsen (leder kvinneutvalg), Mikael Østensen (leder skyteutvalg).

Avbud: Maria Almli (nestleder), Trond Tidemann (sekretær), Unni Karlsen (leder kvinneutvalg), Mikael Østensen (leder skyteutvalg). Referat styremøte 18. april. Sted: Storgt. 19, Bodø Tid: 17.30 20.00 Til stede: Jan Ole Østensen (leder ungdomsutvalg), Knut Haugen (leder), Oddny Remlo (kasserer), Håkon Pettersen (leder fiskeutvalg),

Detaljer

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Bodø Jeger og Fiskerforenings vedtekter bygger på foreningens lover fra 1965 og foreningens vedtekter fra 1981, samt forbundets mønstervedtekter. Senere revideringer: 1993 av Rolf Selnes, Hans Waagen og

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Miljødirektoratet har siden 2010 arbeidet med revisjon av regelverket for opplæring og godkjenning av ettersøksekvipasjer. Ved revisjon

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Steinkjer 18.1.2017 Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER Innkalling til fylkesårsmøte 2017 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Tlf: 74 60 00 60 Mob:

Detaljer

STRATEGIPLAN. NJFFs JENTESATSING

STRATEGIPLAN. NJFFs JENTESATSING STRATEGIPLAN NJFFs JENTESATSING Strategiplan NJFFs JENTESATSING Utgitt av Norges Jeger- og Fiskeforbund 2013. Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS Strategiplan NJFFS Jentesatsing 5 1. Innledning...

Detaljer

Sak 40/2017: Status arbeidet i utvalgene Orientering fra utvalgslederne om saker og arbeidet fremover (høsten).

Sak 40/2017: Status arbeidet i utvalgene Orientering fra utvalgslederne om saker og arbeidet fremover (høsten). Referat til styremøte nr. 6/2017. 21. august 2017 Folkets Hus Bodø Møtte: Steinar Høgaas, Christian Ruså, Willy Rudborg, Rolf Almås, John Åge Hansen (for Torstein Glad), Tommy Dahl (for Kjell Helge Christensen),

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Stiftet 2. juli, Tilsluttet NJFF. Vedtekter for SJFF

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Stiftet 2. juli, Tilsluttet NJFF. Vedtekter for SJFF Stiftet 2. juli, 1946 Tilsluttet NJFF Vedtekter SJFF Innhold 1 FORENINGENS NAVN... 3 2 FORENINGENS FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 4 KONTINGENT... 4 5 FORENINGENS LEDENDE ORGANER... 4 6 ÅRSMØTE... 4 7 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Kontaktpersonsamling 30. sept. 2015 KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Ordførere 2011-2015 Sp Ap Krf V H Frp Ulstein Herøy Sande Giske Hareid Sula Ørsta Haram Ålesund Sandøy Sykkylven Aukra Midsund

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Innledning På bakgrunn av begrenset fellingsresultat de siste årene, anmodet rovviltnemnda for Troms og Finnmark om at Finnmarkseiendommen (FeFo) må åpne

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 24. januar 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening 22.04.1922 Opprinnelsen: Stiftet på Høyvang 22.04.1922 32 medlemmer tegnet seg på Høyvang Tradisjoner = jegerrennet / pilke konkurranse

Detaljer

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015:

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: Sak 9-6 Innsendt fra NJFF-Møre og Romsdal og Stjørdal JFF «Fang og slipp» Forslag fra NJFF-Møre og Romsdal Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: «Det skal ikke benyttes

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp oktober 2017 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Det innkalles med dette til årsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus torsdag 30. mars 2017 på Arbeidersamfundet i Lillestrøm kl. 18:00. DAGSORDEN.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen.

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen. Saksnr.: 19/2011 Møtedato: 29.11.11 Sakstittel: Forslag til arbeidsprogram for 2012 1. Friluftsrådets kontorbygg Etter at FR kjøpte bygget i 2010 var fjoråret et ordinært driftsår. Lensmannen faktureres

Detaljer