Fungerer med strøm. Full kontroll på oppsamlingskar. Solenergipark under kontrotroll. Fleksibel måling. Kundemagasinet fra Phoenix Contact Januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fungerer med strøm. Full kontroll på oppsamlingskar. Solenergipark under kontrotroll. Fleksibel måling. Kundemagasinet fra Phoenix Contact Januar 2014"

Transkript

1 1 14 Kundemagasinet fra Phoenix Contact Januar Hovedtema: Løsninger for generering og distribuering av energi Fungerer med strøm 06 Fjernstyring av transformatorer Full kontroll på oppsamlingskar 08 Administrering av forsyning Solenergipark under kontrotroll 10 Smart løsning på tekniske forbindelsesbetingelser Fleksibel måling

2 02 Redaksjonelt UPDATE 1 14 Redaksjonelt l 02 Henning Grorud Intervju 03 Hans-Willi Cremer, RWE Power AG Uten energi stanser alt opp Henning Grorud, Administrerende direktør Du våkner mandag morgen, og noe er annerledes enn ellers. Du ble ikke vekket av vekkeklokken, og uret på armen viser at du er sent ute. Strømmen har gått! Raskt må du gjøre deg klar, hente inn tiden og komme deg på jobb. En kjapp kaffe men nei. Du har jo ikke strøm. Er det omfattende strømbrudd håper du at tanken på bilen er fylt opp for bensinstasjonen må ha strøm for å levere! Faktum er at nesten alt slutter å virke om strømmen blir borte! Stabilitet i energiforsyningen er helt avgjørende og i dag enda viktigere enn noen gang. Scenarioet ovenfor kan virke urealistisk, men det er ikke utenkelig hvis en katastrofe inntreffer. Fra den spede begynnelse da vårt samarbeid med det tyske selskapet RWE startet i energisektoren har Phoenix Contact vært en sentral aktør i dette markedet. Også i dag gir Phoenix Contact store bidrag til energisektoren, med nyskapende produkter, løsninger og samarbeidskonstellasjoner som resulterer i felles utvikling i dette markedet. Som leverandør har vi i generasjoner bidratt med stabilitet i energiforsyninger - vi står fast ved din side! God lesefornøyelse Henning Grorud Administrerende Direktør Hovedtema En bedrift som fungerer med strøm 04 Phoenix Contact som mangeårig samarbeidspartner med energisektoren Teknologi Forbindelsesteknikk 10 Elegant praktisk omsetning av tekniske tilkoblinger med Clipline Complete Strømforsyninger 11 Pålitelig forsyning av 24 V forbrukere i kraftverk Kommunikasjonsteknikk 14 Høy tilgjengelighet ved Ethernet-nettverk 16 Kommunikasjonsteknikk Intelligente tilkoblingsløsninger for desentral generering av energi Løsninger for fremtiden Kompaktstyringer 08 Styring av forsyning og administrering av solenergikraftverk På stedet Fjernkontrollsystemer 06 Nivåovervåking for transformator oppsamlingskar Styreteknikk 12 Feilmeldingssystem for transformatorstasjoner med styringen Inline Nye produkter 17 Funksjonsblokkbibliotek for energi Kraftverkmerkesystem Gjennomføringsrekkeklemme PWO 16 mguard med 3G-mobilradiogrensesnitt Aktuelt 18 manroland web systems benytter Axioline og Axiocontrol l 18 Ny app forklarer overspennings beskyttelse 19 Forretningsområdet strømforsyninger blir eget selskap 19 Industrial Communication Congress 2014

3 UPDATE 1 14 Intervju 03 Full kontroll på temperaturfordelingen RWE velger en løsning fra Phoenix Contact for måling av rørveggtemperaturer i kraftverkskjeler Hans-Willi Cremer er leder for styreteknisk avdeling i kraftverket Niederaußem, RWE Power AG. I 2002 ble brunkullkraftverket utvidet med en BoA1-blokk, som fremhever seg takket være en optimalisert anleggsteknikk og dermed betydelig reduserte CO2-utslipp samt en virkningsgrad over 43 %. UPDATE snakket med ham om hvilken rolle I/O-systemet Axioline spiller på anlegget. UPDATE: RWE har vært kunde av Phoenix Contact, faktisk en av de første, gjennom 90 år. Hvor lenge har du vært i bedriften? Cremer: Jeg har vært i konsernet i nesten 40 år, de fleste av dem i kraftverket Niederaußem. UPDATE: Hvorfor trenger dere så mange temperaturmålepunkter? Cremer: For å sikre optimal fyring og jevn belastning av kraftverkskjelen er det behov for nye kontrollmuligheter. Med utgangspunkt i måleverdiene dannes det i en black box gruppevis gjennomsnitts- og maksimalverdier som overvåkes i styresystemet med hensyn til avvik. Slik vil man være i stand til å oppdage kjelskader tidsnok. Som følge av flyktige energibærere som solenergi og vindkraft må fossile kraftverk ha god fleksibilitet med delvis bratte laststigninger, noe som betyr at dagens kraftverksblokker utsettes for mer dynamiske belastninger. UPDATE: Hvilke krav stilte dere til I/O-systemet? Cremer: Vi var på den tid på leting etter en kompakt og robust løsning med høy teknisk standard som var rask å koble til, og samtidig kostnadsgunstig. Hans-Willi Cremer, RWE Power AG I/O -systemet Axioline er meget robust og enkelt å håndtere UPDATE: Det betyr at du er godt kjent med våre komponenter og systemer. Cremer: Ja, det kan man si. Til å begynne med benyttet jeg rekkeklemmer. Senere ble også interface- og elektronikkprodukter en del av hverdagen. Nå tar vi også i bruk det nye I/O-systemet Axioline. UPDATE: Nøyaktig på hvilke områder benytter du Axioline? Cremer: Med I/O-systemet måles og behandles rørveggtemperaturen på flere enn 2000 målepunkter i kjelrørene, før de overføres til styresystemet via OPC. UPDATE: Hvordan var samarbeidet? Cremer: I februar 2013 utarbeidet vi sammen med Phoenix Contact og automatikkskap-byggeren PMR GmbH et konsept som ga oss en løsning. Etter tildelingen av oppdraget i mai samme år, ble de ferdig monterte og installerte automatikkskapene levert i midten av august. Etter at alt arbeidet var utført, kunne blokk K til og med startes opp en uke tidligere enn planlagt, før avsluttende revisjon i begynnelsen av september. Det er sikkert lett å forestille seg at vi var mer enn bare begeistret. Vi ble rett og slett imponert over løsningskompetansen i prosjektet. UPDATE: Takk for et interessant innblikk, Hans-Willi Cremer Vi ble imponert over løsningskompetansen 1 BoA: Brunkullkraftverk med optimalisert anleggsteknikk

4 04 Hovedtema UPDATE 4 13 Energisektoren har en helt spesiell plass hos Phoenix Contact En bedrift som fungerer med strøm Phoenix Contact har vært samarbeidspartner energisektoren helt fra starten Energisektoren er en bransje som Phoenix Contact har følt en sterk tilknytning til helt fra starten. Det hele startet med rekkeklemmen, som ble utviklet sammen med RWE. Deretter ble produktspekteret til bedriften i tyske Blomberg kontinuerlig videreutviklet helt til løsninger for den nye energitidsalderen. Gjennom snart ni årtier har energibransjen og Phoenix Contact hatt et helt spesielt forhold. Året var 1928, og Hugo Knümann, grunnleggeren av Phönix Elektrizitätsgesellschaft, designet i fellesskap med Rheinisch Westfälische Elektrizitätswerke (RWE) den modulært rekkeplasserbare forbindelsesklemmen selve opphavet til dagens rekkeklemme. I tett samarbeid med energiforetak videreutviklet Josef Eisert og generasjoner av ingeniører hos Phoenix Contact over de neste årtiene rekkeklemmeteknikken for mange forskjellige behov, blant annet for tilkobling av strømtransformatorer på alle spenningsnivåer. Fra glidetrinnsklemmen og langsskilleklemmen og helt til dagens strømtrafoklemme i Clipline complete-systemet tilpasses denne klemmetypen energileverandørenes behov, som er i konstant endring. Et nytt system som Phoenix Contact bringer ut på markedet for å kontrollere beskyttelsesreleer på en enkel og sikker måte, er det modulære testpluggsystemet FAME, som står for Fast And Modular Energy System. Med det kan alle testoppgaver, både for måleomformerne og for verneanordninger innen sekundærteknikk, foretas i kun én plugg-prosedyre. Utover dette utvkler Phoenix Contact mange andre produkter, systemer og løsninger for energibransjen. Blant disse er merkesystemer for merking av anlegg, releer, segmenteringsfordelere, pluggforbindere, overspenningsbeskyttelsesutstyr, switcher, motorstyringer og styringer med passende inn- og utgangsmoduler. Løsninger for generering og distribuering av energi Den nye energitidsalderen fører også til store utfordringer for alle som har med strømmarkedet å gjøre. På den ene siden skal elektrisk energi ikke være dyrere enn at den kan betales, og den må være tilgjengelig konstant og uten avbrudd. På den andre siden skal omforming, overføring og distribuering i størst mulig grad foregå på en miljøvennlig måte. For ingeniørene betyr dette helt nye spørsmål å ta stilling til: Dampkraftverk må reagere raskere på endringer i utnyttelsen av nettet. Flyktige og ikke-flyktige kraftverk danner virtuelle kraftverk sammen med energiakkumulatorer. Overføringsog distribusjonsnettet må kompensere for sterkt varierende forsyninger og belastninger i form av bedre overvåkings- og styresystemer: Integrert kommunikasjons- og reguleringsteknikk og helt til intelligente automatiseringskonsepter utgjør i denne sammenheng en garantist for stabil energiforsyning.

5 UPDATE 1 14 Hovedtema 05 Intelligent forsyning Phoenix Contact arbeider fortløpende og intensivt med løsninger for overføring og distribuering av energi som også opprettholder en stabil nettdrift selv ved økende bruk av desentrale aktører for generering av energi. Blant annet har et modulært og fleksibelt system blitt utviklet for å imøtekomme kravene til en lokal nettverksstasjon. Kommunikasjonen foregår via standardiserte protokoller, som IEC og Forbindelsen til nettets kontrollsenter er i henhold til anbefalingene i rapportene fra BDEW (tysk organisasjon for vann- og energiindustrien). Leverandørene av desentrale kraftverk får dermed en effisient og kostnadseffektiv automatiseringsløsning, helt uavhengig av hvilke tekniske tilkoblingsbetingelser (TAB) som må oppfylles fra nettverksoperatøren. En styreløsning for et solenergikraftverk har allerede blitt omsatt i praksis. Her omformer kompaktstyringer fra Phoenix Contact energiforsyningsforetakets settpunktspesifikasjoner til tilsvarende kontrollsignaler. Takket være adminstreringen av forsyningen og klargjøring av reaktiv effekt bidrar kraftverket til sikkerhet og stabilitet innen energiforsyningen. Også i forbindelse med koblingslister tilbyr bedriften i Blomberg et skreddersydd systemspekter til energiforsyningsforetakene. Med utgangspunkt i rekkeklemmesystemet Clipline complete er det mulig å kombinere individuelle overføringslister til transformatorkoblinger som imøtekommer praktisk talt alle krav fra operatører av distribusjonsnett. Klar for fremtiden I spenningsfeltet mellom investering og nytte må operatørene komme frem til best mulige valg for å omforme, overføre og distribuere energien. I fellesskap med sine samarbeidspartnere tar Phoenix Contact imot utfordringene som følger med energirevolusjonen og leverer produkter og løsninger som bidrar til å sikre en mest mulig kostnadseffektiv strømforsyning. Dietrich Hamberger/Harry Bentler En idé ser dagens lys: Fra den første modulære klemmen og helt til knivskilleklemmen i rekkeklemmesystemet Clipline complete 1928: Den første modulært monterbare forbindelsesklemmen

6 06 På stedet UPDATE 4 13 Transformator i 110 kv transformatoranlegg Erwitte/ Anröchte Full kontroll på oppsamlingskar Løsninger med fjernstyring forenkler overvåkingen av nivået i oppsamlingskarene I transformatorer benyttes det olje for kjøling og isolering, og de må derfor oppfylle spesielle miljøkrav. Sammen med Westnetz GmbH har Phoenix Contact utviklet et system for kontinuerlig nivåovervåking, alarmgenerering og pumping av regnvann for oppsamlingskar til transformatorer. Byen Arnsberg er en kretsdel som forsynes av West-netz GmbH, et heleid datterselskap av RWE Deutschland AG. Avdelingen Spesialservice strøm for regionen Ems-Westfalen er ansvarlig for å sikre driften av over 170 transformatoroppsamlingskar. Disse betongkarene skal fange opp olje som eventuelt har rent ut. Siden de er montert utendørs, fylles de også med regnvann. Ved et gitt nivå må de derfor pumpes, forutsatt at de kun inneholder regnvann. For Klaus Hansen, leder for anleggsområdet i Arnsberg, var det derfor spesielt viktig å kunne stole på et overvåkingssystem som sender ut informasjon om aktuelt nivå i oppsamlingskarene allerede på et tidlig tidspunkt. Ved denne nye løsningen måler en ultralyd vannivået til enhver tid og sammenligner det konstant med to forskjellige grenseverdier. Den første grenseverdien refererer til en forutseende organisering av vedlikeholdet. I dette tilfellet sender systemet en e-postmelding til operatøren straks grenseverdien er nådd. På stedet indikeres statusen ved hjelp av en rød varsellampe som er montert på automatikkskapet. Hvis en kritisk, ytterligere grenseverdi er nådd, sender systemet en sms til beredskapspersonellet. På grunn av manglende trådbundet kommunikasjonsinfrastruktur overføres informasjonen konsekvent ved hjelp av GPRS/ EDGE via mobilnettet. I forbindelse med datautvekslingen lot operatøren valget falle på fjernstyreløsningen Resy+ fra Phoenix Contact, som informerer både operatøren selv og beredskapstjenesten via e-post og sms.. Enkel parametrisering Ved maskinvaren lot Westnetz GmbH valget også falle på komponenter og systemer fra automatiseringsspesialistene i Blomberg. Det nye overvåkingssystemet tar utgangspunkt i kompaktstyringen ILC 150 GSM/GPRS, for i controllerne Inline i klassen 100 er et Quadbandmodem og en Ethernet- og Interbus-tilkobling allerede integrert. En nettserver som er implementert i ILC 150 GSM/ GPRS brukes til å starte opp overvåkingssystemet. I tillegg visualiseres konfigurasjonsparameterene og diagnostikkinformasjonen via et nettgrensesnitt. Alt brukeren trenger, er en standard nettleser som

7 UPDATE 1 14 På stedet 07 Microsoft Internet Explorer eller Firefox samt Java Virtual Machine. Navigeringen til de enkelte menypunktene foregår enten via den vanlige trestrukturen på venstre skjermside eller via den sentrale flisestrukturen. I undermenyene, som er gruppert etter temaer, kan samtlige parametere, som spesifikke data for tilbyderen i forbindelse med forsendelse av e-postmeldinger og sms, e-postadresser og telefonnumre, grenseverdier, meldingstekster samt dato og klokkeslett, stilles inn individuelt for de forskjellige stasjonene. God tilgjengelighet Ved siden av de egentlige overvåkingsmekanismene er administreringen av pumpene også integrert. Den sørger for at regnvannet pumpes ut kontrollert. Straks servicepersonellet har aktivert pumpeprosedyren, reduseres nivået, før det kontrolleres for å forhindre tørrkjøring av pumpene. Prosessen kan avbrytes av medarbeiderne på et hvilket som helst tidspunkt. Når det gjelder anleggstilgjengelighet, har Westnetz GmbH også her valgt et konsept fra Phoenix Contact. Den kompakte avbruddsfrie strømforsyningen Mini-DC-UPS/24DC/2I sørger for å opprettholde driften til alle tilkoblede 24 V forbrukere i det elektriske anlegget, både når forsyningsnettet fungerer slik det skal og ved nettfeil. Takket være den omfattende signaliseringen med kontrollamper og aktive koblingsutganger kan en tilsvarende sms sendes til beredskapstjenesten ved fall i spenningen. Omfattende sertifiseringer Etter at Westnetz GmbH innførte den nye nivå-overvåkingen på grunnlag av en industritilpasset styreog fjernstyreteknikk, kan foretaket nå planlegge vedlikeholdspersonell mer behovsrettet og økonomisk. De viktigste komponentene i automatikkskapet, som ble levert av Phoenix Contact, er sertifisert og offentlig teknisk godkjent. I tillegg er løsningen i samsvar med relevante lover og forskrifter fra WHG (vannressurslov i Tyskland), VAwS (forordning om anlegg for håndtering av vannskadelige substanser og om fagforetak) samt AGI (arbeidsgruppe for industriteknikk). Frank Horstmann Klaus Hansen, leder for anleggsområdet i Arnsberg og initiativtaker til det nye overvåkingskonseptet Konfigurering av de enkelte grenseverdiene og tidsegenskapene ved alarmmeldinger

8 08 Løsninger for fremtiden Solenergianlegg Jura Solarpark sett i fugleperspektiv Solenergipark under kontroll Styring av forsyning og administrering av solcellekraftverk Skjemarisk visning av solselleparken PV-Feld Jura Solarpark er utstyrt med en løsning fra Phoenix Contact for overvåking og administrering av tilført effekt. Operatøren IBC Solar imøtekommer dermed pålitelig alle spesifiserte settpunktverdier fra energiforsyningsforetaket som mottar den genererte strømmen. Aktuelle driftsdata for anlegget og vekselretterne kan hentes opp til enhver tid. Jura Solarpark har en totaleffekt på rundt Trafo 37 megawatt peak (MWp) og er et av de største solenergianleggene i Tyskland. Rundt solcellemoduler er fordelt på ni parker med et samlet areal på ca. 80 hektar langs en strekning på 110 meter fra Autobahn A 70 mellom Bamberg og Bayreuth. Parken har en egen transformatorstasjon der den genererte strømmen mates direkte inn i høyspenningsnettet på 110 kv. Dermed sparer operatøren ekstra investeringskostnader for installering av jordkabler frem til neste transformatorstasjon. Switch Kompaktstyring Foreskrevet administrering av forsyningen Web box Ethernet LWL Power I/O-Module Wekselretter GSM/GPRS- Modem Settpunkt 4 20 ma For å opprettholde nettets stabilitet bestemte EEG (lov om fornybare energier i Tyskland) at desentrale systemer for generering av energi, som solcelleanlegg, med effekt over 30 kw må ha en teknisk anordning som energi-leverandøren kan styre tilført energi med. Nettopp her kommer kompaktstyringene ILC 1xx i klassen 100 fra Phoenix Contact inn i bildet. Energileverandøren kan bruke anordningen til å spesifisere både avgitt effekt og fasevinkelen Cos Phi mellom strøm og spenning. Dermed kan både total effekt, realeffekt og reaktiv effekt kontrolleres. Det er viktig, ettersom store, konvensjonelle

9 UPDATE 1 14 Løsninger for fremtiden Solenergianlegg 09 kraftverk ikke er i stand til å følge de raske endringene i tilgjengelig energi. Kraftverk må derfor nedjusteres langsomt, mens solcelleanlegg må oppjusteres tilsvarende. I Jura Solarpark er dette kravet fra energiforsyningsforetaket implementert i de ni underseksjonene. Kompaktstyring omformer spesifiserte settpunkter til styresignaler Operatøren mottar fortløpende informasjon om aktuell anleggsstatus, panelenes effektivitet og kumulert tilført effekt. For å oppnå dette kan data fra vekselretterne leses ut. Hvert enkeltområde består av mange tusen 230 W solcellepaneler som er slått sammen til vekselrettersegmenter. Hvert segment består igjen av rundt åtte vekselrettere med en effekt på henholdsvis 17 kw. Opptil 50 vekselrettere er seriekoblet med en web box, som har en dataloggerfunksjon samt kommunikasjonsgrensesnittet for den overordnede styringen. I et delområde av Jura Solarpark med sentral arkitektur inneholder hver av de sentrale vekselretterne henholdsvis en web box. Disse web-boksene kommuniserer med kompaktstyringen ILC 170 ETH 2TX fra Phoenix Contact via et glassfibernettverk. Inline Controller omformer spesifiserte settpunkter fra energileverandøren, som foreligger som analog 4 20 ma verdi, til styresignaler for vekselretteren. I tillegg overføres styresignalene til web-boksene, og dermed også til vekselretterne, som kommandoer. Det som er spesielt med Jura Solarpark er at vi har lagt over 20 kilometer glassfiberkabler for å kunne koble til alle nettverkskomponenter. På denne måten kan vi adressere hver vekselretter fra sentralenheten, forteller Thomas Reuter, medarbeider hos IBC. ILC 170 ETH 2TX kan i tillegg lese ut og logge viktige driftsdata i anlegget og vekselretterne. Dataene kan deretter sendes til operatøren som nettside via et GSM/GPRS-modem eller i form av en tabell, som kan betraktes og evalueres direkte på PC-en. Kompaktstyringene fra Phoenix Contact er velegnet for denne typen oppgaver. Som standard har de et programmerbart Ethernet-grensesnitt og biblioteker som er enkle å betjene og som kan implementeres i applikasjonen. Styrekonseptet Kundens mening Jura Solarparks er det største frittstående prosjektet som IBC Solar AG har ferdigstilt så langt. Det som utgjorde en spesiell utfordring, var å finne en sentral styring til anleggene, som befinner seg i Fränkischer Jura. For å koble til alle nettverkskomponenter ble det lagt over 20 kilometer glassfiberkabler. På denne måten kan vi anrope samtlige vekselrettere fra sentralen. Takket være ILC 170 ETH 2TX fra Phoenix Contact kan vi til enhver tid lese ut og logge viktige driftsdata fra anlegget og vekselretteren. Som operatør evaluerer vi dataene direkte fra firmaets hovedsentral. Slik får man til enhver tid oversikt over anleggenes ytelseskapasitet. Ettersom anleggene i Jura Solarpark drives som solcellefond med deltagelse fra innbyggerne, er det for oss spesielt viktig å kunne oppdage feil til enhver tid og iverksette tiltak umiddelbart. Kun slik kan vi garantere innbyggerne en sikker investering og lovet utbytte Darius Nielsen,. kan også utvides fleksibelt dersom forutsetningene endrer seg. Det høye antallet rekkeplasserbare I/O-moduler dekker mange nødvendige funksjoner. I Jura Solarpark brukes for eksempel analoge inngangsmoduler som direkte evaluerer settpunktverdier fastsatt av energileverandøren. GSM/GPRS-modemet kan kobles til ved hjelp av en RS-485-klemme, slik at genererte data kan videresendes til operatøren og for at anlegget også skal kunne fjernvedlikeholdes uavhengig av kabelnettet. Michael Gulsch Darius Nielsen, avdelingsleder teknologi for solenergiprosjekter hos IBC Solar AG

10 10 Teknologi Målerskiftepanel Strøm Spenning Pluggklemme Skilleklemme Målefeltskap Eksempel på diagram for kabling av lavspenningsomformermåling Distribueringsnett operatørside Kundeside Fleksibel måling Effektiv implementering av krav for tekniske tilkoblings betingelser med Clipline complete For mange operatører av distribusjonsnett har forhåndskoblede utskiftningspaneler blitt en fast bestanddel Strømkunder eller energileverandører som ønsker å bli tilkoblet energiforsyningsnettet må være oppmerksomme på relevante gyldige tekniske tilkoblingsbetingelser (TAB 2007) når måleutstyr skal tilkobles. For tilkobling av målere hos spesialkunder tilbyr Phoenix Contact en løsning med utgangspunkt i rekkeklemmesystemet Clipline complete. Operatører av distribusjonsnett har forskjellige måter å definere overføringslister på. Hver nettoperatør føyer spesielle forklaringer til dagens gyldige TAB (tekniske tilkoblingsbetingelser) i utgaven fra Disse forklaringene kan for eksempel være utledet fra spesielle regionale forhold og forskjellige typer design på transformatormåleren. Resultatet er et nærmest uhåndterlig antall ulike typer utforminger av målerforbindelser. Utfører alle oppgaver Fra rekkeklemmesystemet Clipline tilbyr Phoenix Contact passende måletrafoskilleklemmer, gjennomgangsrekkeklemmer og jordlederklemmer i skruklem- og fjærtilkoblingsteknikk (push-in-tilkoblingsteknikk). Avhengig av hvilke tekniske tilkoblingsbetingelser som må imøte-kommes, kan disse klemmene kombineres individuelt. Dermed løser de alle oppgaver som har med måleutstyret å gjøre, det vil si utkobling, skilleoppgaver, kortslutninger, beskyttelse, utskiftning og gjenstart. Funksjonelt tilbehør Før måleren skiftes ut, kortsluttes transformatoren slik at den ikke blir ødelagt. Kortslutningen foretas helt enkelt på klemmene ved hjelp av en koblingslask eller jumper. For å beskytte mot uberettigede manipuleringer og koblingsforløp på koblingslisten kan skilleklemmene utstyres med et deksel som kan plomberes. Dekselprofilen har store merkeflater og letter dermed tilordningen ved service. Pluggbare koblingssperrer til skilleklemmer som opsjon forhindrer ubevisst kobling av langsskillebryterne. Dermed imøtekommes sikkerhetsregelen Må sikres mot gjeninnkobling helt enkelt. Tilsvarende oppbygging åpner for å ta i bruk koblingslister for måling av mellomspenning også i forbindelse med måling av lavspenning. For å gjøre dette trenger laskene bare å fjernes. Bernd Schairer

11 UPDATE 1 14 Teknologi 11 Høy ytelse takket være redundans Strømforsyninger for 24 V forbrukere i kraftverk Operatører av kraftverk arbeider utelukkende med moduler som oppfyller de strengeste kvalitetskrav.det er grunnen til at strømforsyninger og redudansmoduler i serien Quint benyttes i mange konvensjonelle kraftverk og i kjernekraftverk.. Fossile kraftverk og transformatorstasjoner arbeider ofte med 220 V DC som forsyningspenning, og da med batteribuffer. Derfor forsynes 24 V forbukere i styretekniske systemer eller distribuerte anlegg av strømforsyninger i serien Quint Power. Disse gir et stort inngangsspenningsområde fra 85 til 264 V AC og 90 til 350 V DC. Den forebyggende funksjonsovervåkingen for fjerndiagnostikk av strømforsyningene sørger for god anleggstilgjengelighet. På grunn av en kontinuerlig kontroll av utgangsspenning og utgangsstrøm visualiseres kritiske situasjoner og sendes til styringen via LED, en potensialfri relekontakt og en aktiv signalutgang før et problem kan oppstå. konstruksjon fungerer her med 24 V DC Spenningen stilles til rådighet av systemer som støttes av batterier. For å optimalisere forsyningssikkerheten av 24 V forbrukere dekobler redundansmoduler i serien Quint Oring forsyningen. Også i naboanlegg, som for eksempel anlegg for håndtering av aske, brukes redundansmoduler for å dekoble og overvåke 24 V forbrukerne. Sammenlignet med vanlige dioder har disse en løsning som er mye mer intelligent. De overvåker inngangsspenningen, utgangsstrømmen og også selve dekoblingsavsnittet permanent. Det betyr at kritiske driftstilstander oppdages allerede på et tidlig tidspunkt, før de indikeres via potensialfrie signalkontakter. Anja Moldehn Quint Oring er egnet for oppbygging av redundante strømforsyningsløsninger i kraftverk Avbruddsfrie stømforsyninger med 24 V DC utgangsspenning sikrer forbrukere i intelligente lokale nettverksstasjoner, i administreringen av forsyning og også i virtuelle krafverk mot svikt i forsyningsspenningen. Blant annet betyr dette at kommunikasjonsmoduler kan sende ut advarsler, eller at kompaktstyringer kan avsluttes kontrollert hvis forsyningsspenningen ikke gjenopprettes. Avhengig av bruksområdene kan brukeren velge strømforsyninger og avbruddsfrie løsninger opp til 40 A nominell strøm fra et tilpasset produktspekter. Dekobling, overvåking og regulering med Quint Oring For å oppnå optimal anleggstilgjengelighet har styreteknikken i kraftverk vanligvis redundant utformede automatikkskap. Fossile kraftverk i ny I kraftverk er en best mulig anleggstilgjengelighet en forutsetning for effektiv og økonomisk drift

12 12 På stedet UPDATE 4 13 Smarte paneler Feilmeldingssystem for transformatorstasjoner med utgangspunkt i styringen Inline Lars Wieddekind, medarbeider innen netteknikk, Eon Mitte Hvis anlegg har vært i bruk over lang tid, kan det hende at enkelte komponenter som må skiftes ut, ikke lenger finnes. Denne utfordringen stod også firmaet Eon Mitte AG overfor i forbindelse med feilmeldingspanelene. Derfor utviklet medarbeiderne i firmaet en ny, økonomisk effektiv og fremtidssikker løsning i fellesskap med Phoenix Contact Feilmeldingssystemer visualiserer meldinger fra transformatoranleggene og viderefører dem til nettkontrollrommet. Tidligere var systemene utstyrt med lysfelter og releer. Avhengig av stasjonens størrelse bestod de av et fast antall indikasjonsfelter, for eksempel 40 til 80 felter. Feilmeldingsystemene genererte enkelt- og samlefeilmeldinger, men ofte var det mulig å overføre kun en samlemelding til kontrollrommet. Denne informasjonen var ikke tilstrekkelig for medarbeiderne til å kunne fastsette hva slags type feil det dreide seg om. De måtte først kjøre til transformatorstasjonen det gjaldt, og hadde tidvis heller ikke nødvendige reservedeler tilgjengelig. Tidligere feilmeldingssystemer var i tillegg proprietært oppbygd, hadde ofte begrensede funksjoner og var vanskelige å håndtere. Løsning basert på Inline Med dette som bakteppe tok Lars Wieddekind, medarbeider innen netteknikk i firmaet Eon Mitte AG, kontakt med Phoenix Contact for å finne frem til en nyskapende, økonomisk effektiv og fremtidssikker løsning. Energiekspertene hos automatiseringsspesialistene i Blomberg tok imot utfordringen i begynnelsen av 2012, og utarbeidet en kundetilpasset løsning med utgangspunkt i I/O-systemet Inline. I mars 2012 ble det første feilmeldingspanelet testet i transformatorstasjonen Baunatal. I den forbindelse oppdaget medarbeiderne i begge bedrifter noen feil i programvaren, og fant i tillegg forskjellige forbedringsmuligheter. Da alt var ferdig ble feilmeldingsanlegget satt i regulær drift i transformatorstasjonen Haiger i september Siden begynnelsen av 2013 har fem ekstra anlegg

13 UPDATE 1 14 På stedet 13 blitt installert i forskjellige transformatoranlegg. Flere paneler er under planlegging. Feilmeldingspanelet er utformet med utgangspunkt i automatiseringsmodulen Inline. De digitale og analoge signalene fra transformatorstasjonene, understasjonene eller lokale nettverksstasjoner registreres via tilsvarende standardmoduler og videresendes til kompaktstyringen ILC 171 ETH 2TX. Controlleren Inline, som har to Ethernet-grensesnitt og ett SDminnekort, behandler dataene og knytter dem opp mot styreteknikkens forskjellige variabler. Deretter overføres dataene enten til stasjonens fjernstyreenhet hvis tilgjengelig via IEC /-104, eller direkte til kontrollrommet. Alle vanlige protokoller støttes Styringen støtter alle vanlige kommunikasjonsprotokoller, som IEC /-104, Ethernet, Profinet og Modbus samt ITstandardene HTTP, FTP SNTP, SNMP, SMTP, SQL og MySQL. Via FTP kan man for eksempel videreføre historiske anleggsdata og analysere dem på et senere tidspunkt. Med det utskiftbare SD-kortet kan ASDU- hhv. IP-adressene stilles inn på kontoret eller på verkstedet, noe som gjør at Eon-medarbeiderne kan sette styringen raskt i drift på stedet eller skifte den ut ved feil. For å gjøre en ny styring klar til drift trenger SD-kortet bare å plugges inn. Stasjonsonsparameterene spesifiseres også via SD-kortet, og målte verdier arkiveres på kortet. På samme måte som alle andre styringer fra Phoenix Contact programmeres ILC 171 ETH 2TX med engineeringomgivelsene PC Worx eller den gratis startversjonen PC Worx Express i henhold til IEC og to USB-grensesnitt. De har en kompakt byggform, er enkle å montere og raske å sette i drift. Ved levering er standardiserte feilmeldingstekster allerede innstilt på feilmeldingspanelene. Medarbeiderne trenger derfor stort sett kun å foreta mindre anpasninger via webpanelet. Generelt kan samtlige nødvendige innstillinger foretas via en PC med nettleser eller direkte på webpanelet. Egne meldingstekster kan også defineres som ønsket, uten at en ekstra PC eller skriver kreves. Kompaktstyringen kan utvides fleksibelt med analoginngangsmoduler, slik at analogverdier kan behandles direkte i styringen. Feilmeldingspanelene kan også integreres i den allerede eksisterende infrastrukturen i transformatorstasjonen, ettersom ingen endringer i kabelopplegget eller overgangsklemlisten må foretas. Bernd Schairer Visningen gir en rask oversikt over feilmeldingene på hele anlegget. Minimal tilpasning av standardiserte feilmeldingstekster Nettserveren er integrert i styringen. Dermed kan vedlikeholdspersonellet hente opp dataene på stedet i transformatorstasjonen via et webpanel eller en bærbar PC. Med WP 10T eller WP 15T tilbyr Phoenix Contact passende betjeningsutstyr. Berøringspanelene har et grafikkegnet 10,5- eller 15 -TFT-display som viser alle relevante data lett lesbart. HMI-enhetene har ett Ethernet-

14 14 Teknologi UPDATE 4 13 Redundante ringer Høy tilgjengelighet for Ethernet-nettverk i energiforsyning Nettopp innen kommunikasjon på energiområder er nettverk med høy grad av tilgjengelighet en forutsetning for en sikker og stabil forsyning. I nødstilfeller skal informasjon ikke kunne gå tapt, og den skal ikke nå for sent frem til en viktig deltager. Her tilbyr den nye redundansmekanismen PRP en sømløs overføring av dataene. Med revisjonen av standard IEC i løpet av de siste årene har vi oppnådd en solid arbeidsplattform i det som nå er kjent som Edition 2. Både kommunikasjonen og nettverksteknikken er beskrevet i ti deler og ytterligere tekniske direktiver. Robust utstyr til energiteknikken Et Ethernet-nettverk danner selve grunnlaget for kommunikasjonen. Avhengig av bruksområde er det utstyrt med spesielle egenskaper. På området for høyspenning gjelder spesielle utstyrsegenskaper, som er spesifisert i del 3 i IEC Disse utstyrsegenskapene krever spesielle utstyrstester. I områder med høyspenning utsettes elektroniske komponenter for meget sterke påvirkninger. Avhengig av installeringsstedet, og da spesielt innenfor primærteknologi, stiller bruk av disse elektroniske komponentene strenge krav til utstyrets utforming. Dette gjelder for eksempel temperaturfasthet og elektromagnetisk kompatibilitet. For å likevel sikre høy tilgjengelighet benytter man her kun komponenter som fungerer pålitelig også ved ekstreme forhold. Tilgjengelig nettverksinfrastruktur ved hjelp av PRP Det er viktig at ikke bare utstyret, men også infrastrukturen er tilsvarende designet med hensyn til kommunikasjonen. I nettverk arbeider man allerede med redundansmekanismer, men i ekstreme tilfeller kommer de ofte til kort. Ofte er en interoperabel og dermed fremtidssikker drift av anlegget ikke mulig. Her var man på leting etter nye tekniske løsninger som også åpnet for en interoperabel kommunikasjon mellom enheter fra forskjellige produsenter. Løsningen kom i form av Parallel Redundancy Protocol (PRP), og den er standardisert i IEC del 3. Dermed er nå for første gang datakommunikasjon uten omkoblingstider mulig i et redundansscenario, noe som gir optimal tilgjengelighet ved overføring av informasjon. PRP-nettverksredundansen tar utgangspunkt i to uavhengige aktive baner mellom to enheter. Senderen benytter to nettgrensesnitt som sender ut samme informasjon

15 LINK/ ACT X1 X2 US1 X3 US2 X4 X1 X3 X5 X7 LINK/ ACT X5 X6 X7 X8 X2 X4 X6 X8 LINK/ ACT X1 X3 X5 X7 US2 US1 X1 X3 X5 X7 US2 X2 X4 X6 X8 Link/ 100 Link/ 100 ACT ACT SWITCH 1000E X2 X4 X6 X8 X1 X2 X1 D X2 C X3 US1 B FAIL US2 A MODE X3 LINK/ X ACT SFP 28 X25 X26 X27 X28 SWITCH 4800E X1 X2 X1 D X2 C X3 US1 B FAIL US2 A MODE X3 X1 X2 X1 D X2 C X3 US1 B FAIL US2 A MODE X3 LINK/ ACT X1 X2 US1 X3 US2 X4 X1 X3 X5 X7 LINK/ ACT X5 X6 X7 X8 X2 X4 X6 X8 LINK/ ACT X1 X2 X1 D X2 C X3 US1 B FAIL US2 A MODE X3 LINK/ X ACT SFP 28 X25 X26 X27 X28 SWITCH 4800E UPDATE 1 14 Teknologi 15 samtidig. Ved normale forhold baserer prosedyren dermed på en redundant overføring av informasjon via to uavhengige baner. Innenfor nettverksteknikk er dette to fysisk adskilte Ethernet-nettverk som overfører dataene. I de enkleste tilfellene dreier det seg om to switcher. Redundansmodulen med den implementerte redundansprotokollen sørger for at mottakeren kun mottar én datapakke og forkaster den andre. Hvis kun én pakke mottas, vet mottakeren at det har oppstått en feil på den andre banen. Ved overføringsproblemer i ett av nettverkene overføres dataene fortsatt i det andre, redundante nettverket. Nettverket registrerer avbruddet og sender informasjon om nettverkets status til redundansmodulene via diagnostikkdioder, signalkontakten og også via SNMP-informasjon. Jens Wienecke Switcher for bruk innen energi Phoenix Contact tilbyr et stort spekter med switcher for bruk på energiområder. For spesielt røffe omgivelsesforhold finnes det både varianter som monteres i 19 -skap og varianter for automatikkskap. I kombinasjon med det store tilbehørsmangfoldet, som Ethernet-ledninger og pluggforbindere til kobberkabler og optiske fibre, åpner Phoenix Contact for installering av en robust Ethernet-infrastruktur som igjen skaper et pålitelig kommunikasjonsnettverk. De robuste switchene tåler sterke elektromagnetiske støypåvirkninger og røffe miljøbetingelser Styrenivå PRP A PRP A PRP A RED 2000E PRP B PRP A Nettverk A Nettverk B Stasjon1 Stasjon 2 Stasjon 3 Switch RED 2000E Sluttutstyr (SAN*) PRP B RED 2000E PRP B Sluttutstyr (SAN*) RED 2000E PRP B Redundansmodul Redundansmodul Redundansmodul Sluttutstyr (SAN*) Den redundante arkitekturen muliggjør avbruddsfri overføring ved omkobiling i forbindelse med feil *SAN = Single Attached Node

16 16 Teknologi UPDATE 4 13 På grunn av den høye pakningstettheten er det modulære 19 fordelerfeltet velegnet som en plassbesparende løsning Regenerativ betyr kommunikativ Intelligente tilkoblingsløsninger for distribuert generering av energi Intelligent nettverkskommunikasjon er en avgjørende faktor for et integrert energisystem med utgangspunkt i fornybare energier. Phoenix Contact tilbyr pålitelige og nyskapende tilkoblingsløsninger for energiteknikk i henhold til IEC Bruk av regenerative energier er en forutsetning for energirevolusjonen. Distribuerte energigeneratorer, som solcelleanlegg, solvarme, vindanlegg, vannkraftverk og biogassanlegg, spiller derfor en viktig rolle. Fordi ikke alle disse energikildene er tilgjengelige konstant, oppstår et kompleks system for regulering av belastning, tilbakeholdelse av spenning i distribusjonsnettet og opprettholdelse av nettets stabilitet. Her kreves det sanntidskommunikasjon mellom energigeneratorer, energiakkumulatorer, nettadministreringen og forbrukerne. Krav til Smart Grid er oppfylt Kommunikasjonen i denne Smart Grid er regulert etter overføringsprotokoll IEC 61850, med utgangspunkt i Ethernet. I den forbindelse må de passive og aktive komponentene også imøtekomme høye elektromagnetiske, elektrostatiske og klimatiske miljøkrav. IEC definerer også egne objektorienterte spesifikasjoner med hensyn til protokoll og data. Smart i kobber og fiberoptikk For de passive komponentene deles dataoverføringen for kommunikasjon inn i kobberbaserte systemer og overføring via optiske fibre. For å sørge for et fremtidssikkert stasjonsstyrenivå er løsninger i henhold til standard CAT6A (10 Gbit/s) et godt valg allerede nå: Avhengig av krav tilbyr Phoenix Contact en stor portefølje med RJ45 og x-kodede M12-pluggforbindere som sparer tid med enkel konfeksjonering på stedet, uten bruk av spesialverktøy. Teknologien med optiske fibre benyttes som regel dersom avstanden til støykilder er kort, for eksempel høyspenning, samt ved overføring av større datamengder der avstanden til kontrollrommet er stor. Optiske fibre er ikke ømfintlige mot elektromagnetiske og statiske forstyrrelser. Også her har Phoenix Contact løsninger å tilby med utgangspunkt i IP20 og IP65/67 med hurtigkoblingsteknikk. I tillegg kan kundetilpassede kablingsløsninger produseres direkte i Blomberg med bedriftens egne fiberoptiske oppbygginger. Sebastian Güse

17 UPDATE 1 14 Nye produkter 17 Merkesystemer for kraftverk Smale og effektive vedlikeholdsprosesser krever visuelle identifikasjonsmetoder som strekkoder og QR-koder. Med sin særegne utskriftmetode imøtekommer skriveren Bluemark CLED kravene som stilles i forbindelse med kraftverksomgivelser, det vil si høye termiske, kjemiske og mekaniske belastninger. Takket være den store porteføljen med merke- og tilbehørsmaterial dekkes samtlige oppgaver nærmest komplett, fra merking av automatikkskap og helt til merking av anlegg og rør. Funksjonsblokkbibliotek for energi Biblioteket til PC Worx inneholder ferdig programmerte funksjonsblokker for alle vanlige måleenheter. Med disse kan måleverdier, meldinger og hendelser på lav- og mellomspenningsnett overføres bekvemt til kontrollsenteret. Produsentuavhengig kommunikasjon og standardiserte protokoller åpner for pålitelig datakommunikasjon med nettoperatøren Sterk gjennomføring Den nye gjennomføringsrekkeklemmen PWO 16 har en skrå push-in-tilkobling og kan overføre opptil 76 A og 1000 V. Den er egnet for ledertverrsnitt fra 1,5 til 16 mm2. Klemmen er designet som enpolede enheter og kan monteres med vilkårlig poltall. Klemmeblokken kan festes ytterligere ved hjelp av nagler og skruer. Den plassbesparende monteringen i en vinkel på 45 grader og optimal tetthet også for bruk i støpemasser med lav viskositet, er absolutt attraktive egenskaper når utstyr skal fremstilles. MGuard mit 3G-Mobilfunkschnittstelle De nye mguard-enhetene med integrert mobilgrensesnitt utvider dagens generasjon med produktserien mguard. Ved siden av UMTS/HASPA-mobilnettene støttes nå også amerikanske CDMA-mobilnett. I tillegg har de nye mguard-enhetene en integrert 4-porters switch. TC MGuard RS4000 3G VPN er utført som Managed Switch. Alle enheter har et robust metallhus og støtter SD-minnekort som utskiftbart konfigurasjonsminne, som gir rask oppstart og enkel utskiftning

18 18 Aktuelt UPDATE 4 13 Imponerende konsept Trykkpresseprodusent manroland web systems GmbH valgte Axioline og Axiocontrol Rulle-offset-trykkpresse fra manroland i bruk I fremtiden kommer Manroland web systems til å benytte Axiocontrol og Axioline F som styring og I/O-system. I over ti måneder testet den velkjente produsenten av rulle-offset-trykkpresser styringer og periferisystemer fra mange kjente produsenter på dette området. Til slutt bestemte bedriften seg for en løsning med kompaktstyringen Axiocontrol 3050 og de desentrale periferienhetene Axioline F fra Phoenix Contact. Controllerne tar utgangspunkt i Linux og vil derfor være åpne for spesifikke programvareutvidelser fra trykkpresseprodusenten. Bedriften, som er lokalisert i byen Augsburg, ble imponert over den komplette pakken inklusive tilkoblingsteknikk med push-in-teknologi, robustheten og EMC-designen samt åpenheten for alle vanlige Ethernet-systemer. Muligheten for migrering av Interbus-løsninger og helt til Profinet samt den globale tilgjengeligheten av komponentene var avgjørende faktorer for manroland web systems. Oppsummert gir Axioline F oss det beste I/Osystemet som finnes på markedet, sier Thomas Debes, utviklingssjef for automatisering hos manroland web systems. Ny overspenningsbeskyttelsesapp til smarttelefoner Smarter Rådgiver Ny app for overspenningsvern Phoenix Contact tilbyr nå en app for overspenningsbeskyttelse. Dermed har spesielt el-montører et lett håndterbart og moderne verktøy som de kan bruke for å overbevise kundene om nytten av overspenningsbeskyttelse. Sammen med kunden kan montøren utstyre en enebolig med overspenningsbeskyttelse virtuelt via appen. En animasjon viser i hvilken utstrekning bygningen er beskyttet. Alle valgte produkter lagres i beskyttelseslister. Listene kan sendes til kunden som veiledningsgrunnlag eller bearbeides videre for et konkret tilbud. Byggherrer og huseiere kan også dra nytte av appen. Hvis de ønsker å beskytte bygningen sin på et senere tidspunkt, finner de tilhørende produkter i appen og kan sende den utformede beskyttelseslisten til et el-firma. Appen er tilgjengelig for operativsystemene ios for Apple iphone og Android.

19 UPDATE 1 14 Aktuelt 19 Power i Paderborn Forretningsområdet strømforsyning blir eget selskap med ny lokalisering Stømforsyningsprodusenten APtronic AG og forretningsområdet for strømforsyninger hos Phoenix Contact Electronics vil fra begynnelsen av 2014 samle sine krefter og fungere sammen som selskapet Phoenix Contact Power Supplies GmbH. Selskapet vil ha hovedsete i Paderborn, nærmere bestemt i det tidligere kontorbygget til lysprodusenten Hella. Med dette styrker Phoenix Contact kompetansen ved strømforsyninger og legger selve grunnstenen for videre vekst. Christoph Leifer, leder for Division Industrial Electronics, forklarer nærmere: Med dette nye selskapet er vi overbevist om at vi kommer til å bli en globalt markedsledende leverandør av både standard og kundetilpassede strømforsyninger. Ved å slå sammen strømforsyningsspesialistene under samme tak styrker vi vår posisjon betraktelig. Rundt 140 medarbeidere kommer til å arbeide i Paderborn. Den nye lokaliseringen av Phoenix Contact Power Supplies GmbH i Paderborn Med fokus på Industri 4.0 Industrial Communication Congress 2014 Industrial Communication Congress i Bad Pyrmont i mars 2014 kommer i sin helhet til å ta for seg temaet Utforme fremtiden. På kongressen, nærmere bestemt 18. og 19. mars, vil spesialister innen automatisering diskutere hvordan morgendagens industrielle produksjon kommer til å se ut.i fagforedrag vil man blant annet ta for seg spørsmålet hvilke teknologiske metoder som allerede i dag er tilgjengelige for utvikling av en foranderlig produksjon, og hvilke muligheter dette innebærer for maskinkonstruktører og brukere. Du finner mer informasjon og onlinepåmeldingsskjema på Internett: Leserservice UPDATE 1/14 På norske anlegg Har du en historie fra din arbeidsplass om nyttige løsninger og erfaringer fra Phoenix Contact som kan deles med våre lesere? Ta kontakt med redaksjonen for mer info og avtale om et innlegg i vår neste UPDATE Kundeprofil Vi presenterer i hver utgave av UPDATE en kundeprofil, og oppfordrer alle intresserte lesere til å kontakte redaksjonen for å melde sin interesse. UPDATE: redaksjonen Phoenix Contact As Grethe Røsnes Informasjonsansvarlig Telefon: Phoenix Contact GmbH & Co. KG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Christoph Manegold Velkommen til UPDATE pww.phoenixcontact.no/update Her kan du bla igjennom magasinet online og hente opp mer informasjon! Copyright 2013 by Phoenix Contact

20 20 Rubrik UPDATE 1/14 UNO POWER Kompakt og effektiv for optimal effekt på liten plass! UNO POWER er din effektive strømforsyning for kompakte automatikkskap. På grunn av den høye effekten er UNO POWER spesielt i kompakte koblingsbokser en perfekt løsning for belastninger opp til 100 W. Produktserien starter med fem moduler og setter helt nye standarder med hensyn til lavt energiforbruk. Maksimal energieffektivitet Høy effektivitet > 90% Svært lavt tap ved tomgang Mer plass i kabinettet på grunn av 10 til 20% høyere effekttetthet Byggbredder: 22,5 mm, 35 mm og 55 mm Dybde 84 mm Temperaturområde: 25 til +70 Pålitelig forsyning med 24 V DC og 12 V DC UNO PS/1AC/24DC/30W UNO PS/1AC/24DC/60W UNO PS/1AC/24DC/100W UNO PS/1AC/12DC/30W UNO PS/1AC/12DC/55W

21 UPDATE 1/14 Rubrik 21 HEAVYCON EVO Industrikoblinger i plast mer effektiv maskinteknikk. Utnytt fordelene med den nye og kraftige industrikontakten HEAVYCON EVO med retningsvariabel kabelinnføring. Ved hjelp av de nye EVO nipplene med bajonettlås kan retningen for kabelens innføring bestemmes direkte på montasjestedet. Dessuten senkes logikk kostnadene ved at antall deler reduseres i forholdet 8:1. Egenskapene til de kraftige industrikontaktene er høy beskyttelsesgrad, meget robust samt rask og enkel konfeksjonering. Her finner du passende produkt, enten det er for bruk i offshore eller næringsmiddelindustrien. Dine fordeler Fleksible montering med EVO nippel Stort produktsortiment variable tilkoblingsteknikker ved kontaktinnsatser og klemmeadaptere Husvariantene kan velges etter type anvendelse, noe som gir høy fleksibilitet Modulære kontaktinnsatser åpner for kundetilpasset bruk Færre deler reduserer logistikkostnader Det nye huset for HEAVYCON EVO serie B er standardkompatibelt og erstatter opp til åtte vanlige pakningshus med standardiserte kontakter for kabelinnføring. Resultat: Sparer lagerplass og gir bedre tilgjengelighet. Se videpresentasjon av Heacycon Evo på Youtube: https://www.youtube.com/phoenixcontactnorge

22 22 Rubrik UPDATE 1/14 Radioline - Trådløst system med ex-godkjenninger Radioline for trådløs overføring av data er nå sertifisert i henhold til ATEX og IECEx retningslinjer og kan plasseres internasjonalt i sone 2 områder med risiko for gasseksplosjon. Radioline er spesielt egnet for komplekse anlegg og nettverk som for eksempel raffinerier, tankanlegg, kraftverk, kloakkanlegg eller havneanlegg. Radioline trådløst system adresseres og settes opp uten programvare. Signaldistribusjon er ferdig med en enkel adressering i front av enheten. Phoenix Contact analoge og digitale I / O-moduler er tilgjengelige via kanal til kanal separasjon og kan oppgraderes samt skiftes ut under drift (Hot Swap). Trusted Wirelss 2.0 trådløs teknologi muliggjør pålitelig overføring av serielle data og I / O- signaler over flere kilometer. Enhetene kan også settes opp i maskenettverk (meshed) med opptil 250 enheter i nettverket. Se produktvideo på vår Youtube kanal: Kontakt oss med en epost til for mer informasjon, eller ring vårt ordrekontor:

23 UPDATE 4 13 Rubrik 23 Selektiv strømforsyning med automatsikringer De nye nominelle strømvariantene opptil 10 A av de elektroniske automatsikringene CB E1 S-R P og CB E1 S-C P fra Phoenix Contact beskytter nå også forbrukere med høy startstrøm meget effektivt mot overlast og kortslutning. De er derfor spesielt godt egnet for bruk i applikasjoner med lange ledninger. Laskesystemet gjør alle automatsikringer lette å kombinere, helt i tråd med behovene. Uten nevneverdig kabelføringsarbeid kan energifordelingen utvides, signalkjeden endres eller hjelpespenningen laskes. Ved dobbel lasking kan forsyningen belastes opptil 41 A. Automatsikringenes basiselementer finnes med push-in- og skrutilkoblingsteknikk. Egnet tilkoblingsteknikk velges etter bruksområde.

24 24 Rubrik UPDATE 4 13 Phoenix Contact byr på nok et aktivt, innholdsrikt og spennende år som inkluderer både kunder og samarbeidspartnere. Her her er en oversikt over planlagte aktiviteter som du kan melde deg på. Hvis noen av våre aktiviteter er av interesse sender du en mail til og ber om informasjon til det aktuelle arrangementet. MARS 12. mars Phoenix Contact, Rittal, ABB og Anda-Olsen presenterer produkter og løsninger i Trondheim. Pris: Gratis 18. mars EX seminar hos Bekas i Bergen. Pris: Gratis 25. mars. Phoenix Contact seminar i Oslo: Overspenningsvern. Pris: Gratis! 26. mars Phoenix Contact seminar i Trondheim: Overspenningsvern. Pris: Gratis! 27. mars Phoenix Contact seminar i Stavanger: Overspenningsvern. Pris: Gratis! APRIL april Hanover Messe 2014, Tyskland. Besøk oss på følgende stands: Hall: 3-E05 / Hall 6-A04 / Hall 8 -C25 / Hall 9-F40 / Hall 9-F80 / Hall P11-P 11 D / Hall 27-H49 MAI 08. mai Phoenix Contact, Rittal, Eplan og Endress + Hauser i Stavanger: INNVOVATIVE LØSNINGER FOR FREMTIDENS PROSESSER Se invitasjonen på neste side mai Turne med vår Infoliner buss. Tema: Marking & Innstallation Du finner oss her: Oslo - Kristiansand - Flekkefjord - Stavanger - Karmøy - Haugesund - Bergen Spesifik agenda publiseres i Update 02/14 JUNI juni Turne med vår Infoliner buss : Tema: Med løsninger for fremtiden Du finner oss her: Oslo, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Asker, Drammen, Sande, Horten, Sandefjord, Skien, Porsgrunn, Risør, Kristiansand, Arendal, Kongsberg, Hokksund. Spesifik agenda publiseres i Update 02/ juni Eliaden. Du finner oss på stand C03-09 i hall C. Utvidet informasjon kommer i neste Update 02/14

Desentral energiproduksjon

Desentral energiproduksjon 3 14 Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT September 2014 Desentral energiproduksjon Produkter og løsninger for en bærekraftig energiforsyning 02 Redaksjonelt UPDATE 3 14 Lederen 02 Henning Grorud Intervju

Detaljer

Fokus på effektivitet

Fokus på effektivitet 1 15 Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT Januar 2015 Fokus på effektivitet Løsninger for sikker bygningsteknikk som utnytter energien effektivt 02 Redaksjonelt UPDATE 1 15 Redaksjonelt 02 Henning Grorud

Detaljer

Kundemagasinet fra Phoenix Contact Desember 2014. Den rette kjemien. Phoenix Contact er en pålitelig global partner for prosessindustrien

Kundemagasinet fra Phoenix Contact Desember 2014. Den rette kjemien. Phoenix Contact er en pålitelig global partner for prosessindustrien 4 14 Kundemagasinet fra Phoenix Contact Desember 2014 Den rette kjemien Phoenix Contact er en pålitelig global partner for prosessindustrien 02 Redaksjonelt UPDATE 3 14 Redaksjonelt 02 Henning Grorud Intervju

Detaljer

Godt miljø i byer. Trygg passasje under. Sikkerhet ved take-off. Intelligent kontroll. Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT juni 2013

Godt miljø i byer. Trygg passasje under. Sikkerhet ved take-off. Intelligent kontroll. Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT juni 2013 2 13 Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT juni 2013 Temaer i denne utgaven: Løsninger for bymessig infrastruktur Godt miljø i byer 04 Tunnelen Diabolo i Belgia Trygg passasje under 06 Systemer for belysning

Detaljer

Sikker og produktiv! Effektiv virusbeskyttelse. Nyhet. Mobilt vannverk. Fleksibel med Profisafe ACEL. Kundemagasinet fra Phoenix Contact mars 2013

Sikker og produktiv! Effektiv virusbeskyttelse. Nyhet. Mobilt vannverk. Fleksibel med Profisafe ACEL. Kundemagasinet fra Phoenix Contact mars 2013 1 13 Kundemagasinet fra Phoenix Contact mars 2013 04 Hovedtema: Sikkerhet for maskiner og anlegg fra Phoenix Contact Sikker og produktiv! 06 CIFS Integrity Monitoring Effektiv virusbeskyttelse Nyhet 08

Detaljer

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1 AUTOMATISERINGSFAGET Programmerbare systemer 1 Sist revidert: 24.07.2014 KURSMODUL "PROGRAMMERBARE SYSTEMER 1" Kursmodulen inngår i følgende av Industriskolens kurs: Automatiseringsfaget Kursmodulen har

Detaljer

Volvo Cars øker tempoet med ix Side: 14 17

Volvo Cars øker tempoet med ix Side: 14 17 A Beijer Electronics magazine #1 2011 Volvo Cars øker tempoet med ix Side: 14 17 Rett temperatur på havet Side: 4 7 customer case: Høy kapasitet og lokal support gir medvind i handelen med Kina Side: 10

Detaljer

Selektivitet og samfunnssikkerhet

Selektivitet og samfunnssikkerhet www.voltmag.no Mars 2005 nr.1 2 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Rolf Erik Solheim: Selektivitet og samfunnssikkerhet Les også: Kontroll system for kraftverk brukt

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

HIGHLIGHTS 2015. Innovasjoner for din fremgang

HIGHLIGHTS 2015. Innovasjoner for din fremgang HIGHLIGHTS 2015 Innovasjoner for din fremgang HIGHLIGHTS 2015 Innovasjoner for din fremgang Fremskritt gjennom innovative løsninger som skaper begeistring det er vår oppgave. For å klare dette trenger

Detaljer

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV.

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV. A Beijer Electronics magazine #NOV 2011 Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7 Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner Side: 18 19 white paper: Hvordan kan.net Framework

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

Føyer seg inn i rekken av ingeniørkunst

Føyer seg inn i rekken av ingeniørkunst www.voltmag.no November 2013 nr. 5 10 årgang kraftproduksjon transmisjon og distribusjon elektro elektroteknikk automatisering Sima-Samnanger Føyer seg inn i rekken av ingeniørkunst Les også: Tre ganger

Detaljer

FOKUS: VERDI FOR KUNDEN

FOKUS: VERDI FOR KUNDEN 14 H A R T I N G - Te k n o l o g i s k n y h e t s b u l l e t i n FOKUS: VERDI FOR KUNDEN Vindenergi Gjestebidrag fra ENERCON-gründer Aloys Wobben IT for automatisering Ett nettverk for alt Mikroteknologi

Detaljer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer www.voltmag.no Juni 2013 nr. 3 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Simulerer Dagmar før Dagmar kommer Les også: Nytt stort vannkraftverk settes i drift Effektiviserer

Detaljer

Skipsløsninger. Bli med ombord! Xtronica / Side 07 MIFO og Aukra Martime / Side 12 Elpro / Side 16. Foto: Harald M. Valderhaug

Skipsløsninger. Bli med ombord! Xtronica / Side 07 MIFO og Aukra Martime / Side 12 Elpro / Side 16. Foto: Harald M. Valderhaug Bli med ombord! Skipsløsninger Xtronica / Side 07 MIFO og Aukra Martime / Side 12 Elpro / Side 16 Foto: Harald M. Valderhaug INNHOLD Leder Side 03 WAGO automasjon på luksusyatch Side 04 Xtronica Side 07

Detaljer

Raske fremskritt NEWSLETTER 01.2014. Leder FEGIME

Raske fremskritt NEWSLETTER 01.2014. Leder FEGIME NEWSLETTER 01.2014 Leder Etter generalforsamlingen i Dublin i mai vil jeg det kommende året være president i FEGIME. Systemet vårt med rotasjon i styret har vist seg å være vellykket, siden hver enkelt

Detaljer

september 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/automatos

september 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/automatos september 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/automatos Leder Innhold Klar for høstens utfordringer? Etter at 20 ansatte fra divisjon Automation & Drives var blant de nærmere 100 Siemens-deltakerne

Detaljer

Industry@pps. Borregaard kåret til Norges smarteste industribedrift side 5. Hannover-messen. Innovation Days. side 8. side 14 NR.

Industry@pps. Borregaard kåret til Norges smarteste industribedrift side 5. Hannover-messen. Innovation Days. side 8. side 14 NR. Industry@pps NR. 1/2014 www.siemens.no/industry PRODUKTER OG LØSNINGER FOR ØKT EFFEKTIVITET, PRODUKTIVITET OG PÅLITELIGHET Borregaard kåret til Norges smarteste industribedrift side 5 Hannover-messen side

Detaljer

Høy ytelse i sikre maskiner

Høy ytelse i sikre maskiner No.18 no Høy ytelse i sikre maskiner Technology & Trends 04. Integrert safety i motion 12. Ansiktsregistrering møter HMI 16. Rask datalogging 2 Høy ytelse i sikre maskiner No.18 Nye trender og utviklinger

Detaljer

Securing business as usual

Securing business as usual Securing business as usual Innhold 4 Riktig sikkerhetsnivå 6 Energioptimalisering 8 Fysisk IT-sikkerhet 12 Forretningskontinuitet 14 Strøm 15 Kjøling og klima 16 Nettverk og kommunikasjon 17 Innredning

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Industry@pps. Effektiv trafikkflyt med WinCC OA side 8-9. Spar tid og kostnader med COMOS side 14-15 Hurtigruten stoler på NAVILUS-gir side 18-19

Industry@pps. Effektiv trafikkflyt med WinCC OA side 8-9. Spar tid og kostnader med COMOS side 14-15 Hurtigruten stoler på NAVILUS-gir side 18-19 Industry@pps 01 2015 Produkter og løsninger for økt effektivitet, produktivitet og pålitelighet Effektiv trafikkflyt med WinCC OA side 8-9 Spar tid og kostnader med COMOS side 14-15 Hurtigruten stoler

Detaljer

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Martin Fløystad Master i energi og miljø Oppgaven levert: September 2010 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FITS Forebyggende vedlikehold

FITS Forebyggende vedlikehold FITS Forebyggende vedlikehold Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS forebyggende vedlikehold Innhold FV 1 Introduksjon... 1 FV 2 Oversikt... 1 FV 3 Implementeringsveiledning...

Detaljer

FITS Nettverksovervåking

FITS Nettverksovervåking FITS Nettverksovervåking Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS nettverksovervåking Innhold NO 1 Introduksjon... 1 NO 2 Oversikt... 1 NO 3 Implementeringsveiledning... 4

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer